XXI. évf. | 2011. augusztus 30. | 15. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Védelmi ipari stratégia

Nemzetgazdasági Minisztérium, Befektetés-stratégiai Főosztálya felkérésére Szövetségünk véleményezte a védelmi iparra vonatkozó ágazati stratégia előzetes anyagát.

Néhány kiemelés, az augusztus 10-én elküldött véleményünkből:
"...A védelmi szektorban komoly szerződéseket kormányok kötnek egymással, és ez által az állam jelenléte védőernyőt nyújt az érdekelt cégeknek. A saját nemzeti referencia hiánya nagymértékben gátolja az ágazat fejlődését...

...Érthetetlen, hogy az ország honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintő pályázatok együtt szerepeljenek, pl. egy város főterének díszburkolására benyújtott pályázattal, amelyre konkrét példák is voltak... Fel kell hagyni azzal az alapállással, hogy ami nem nyilvános, az eleve gyanús, mindenki, aki védi a céges vagy állami titkot, az potenciális megvesztegetett vagy megvesztegető. Irányelvként itt is követni lehetne a német vagy francia példát...

...Komoly állami támogatási szándék esetében számtalan lehetőség van arra, hogy indirekt módon támogassák a hazai ipart. Például egy pályázati kiírásánál elő lehet írni, hogy a pályázó rendelkezzen magyarországi telephellyel vagy szervizháttérrel, vállaljon be 24 órás reagálási időt és még hosszan lehet sorolni a feltételeket. Hasonló módon járnak el más európai cégek is. Nehéz elképzelni, hogy pl. a Bundeswehr feltételeinek német cégen kívül más is meg tudjon felelni..."


A vélemény teljes szövege portálunkon, ide kattintva olvasható.

Ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésének eleget téve, 2011. július 31-én a Magyar Innovációs Szövetség elküldte véleményét "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" (DAOP-1.1.1/A és C -11, DDOP-1.1.1/ A és C -11, ÉAOP-1.1.1/A és B -11, ÉMOP-1.1.1/A és C -11, KDOP-1.1.1/A és B -11, KMOP-1.5.3/D és A -11, NYDOP-1.3.1/A, B és C -11) című pályázati kiírás tervezetéről.

A véleményből az alábbi részeteket emeljük ki: 
"...Érthető a pályázatkiírók azon szándéka, hogy a monitoring mutatókat egyértelműen nyomon lehessen követni. Ezzel szemben az a nemzetközi tendencia is látható, hogy ma már több vállalkozás bérel nagyobb open office rendszerben működő munkaállomásokat, kihasználva a költségtakarékos megoldásokat és az együttműködésben rejlő szinergiákat. Javasoljuk azokat is betelepülő vállalkozásnak tekinteni, melyek közös légterű irodában munkaállomást bérelnek...

...A nyújtható támogatás mértéke az egyéb szervezetek (ide sorolhatók a kamarák, egyetemek, közhasznú gazdasági társaság stb.) esetében kevesebb, mint a profitorientált vállalkozások esetében. Feltétlenül biztosítani kell - különösen a 10-20 éve működő inkubátorok számára - a legalább 75%-os támogatási intenzitást (amennyiben non-profit szervezet működteti folyamatosan). A nonprofit társaságok nem képesek magasabb saját erőt bevállalni, különösen, ha kedvezmények nyújtására kötelezettek...

...A pontozási rendszer alapján a pályázatkiíró szándéka 10-70000 fő közötti településeken 2000 nm nagyságú inkubátorházak létrehozása. Az elmúlt 20 év tapasztalatait és a nemzetközi trendeket figyelembe véve erősen kérdéses, hogy kistelepüléseken ez egy életképes modell lesz. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy csak egy adott ágazatra specializálódott inkubátorház létesítése támogatható, erősen valószínűtlen, hogy az Észak-Alföldön vagy a Dél-Alföldön az erre a célra szánt 1-1 Mrd Ft támogatás fenntartható projektekre elkölthető. (Különösen annak tükrében, hogy a meglévő projektek miatt a nagyvárosokat eleve kizárták a pályázói körből)..."


A vélemény teljes szövege portálunkon, ide kattintva olvasható.

Harsányi István-díj

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma, Dr. Trethon Ferenc elnök vezetésével, 2011. augusztus 24-én tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen elbírálásra kerültek a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkák.

A pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.

A kuratórium tagjai, hat szempont alapján -
- a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
- a pályázat szerkezeti felépítése;
- a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető megállapítások;
- a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
- a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái;
- a pályázat innovációval való kapcsolata -,
előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 40 magas színvonalú pályázat közül 5 pályázót Harsányi István Ph.D. Díjban, további 5 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

Az egyszeri, 150 000 Ft-os, illetve 120 000 Ft-os ösztöndíjjal járó Harsányi-díjak átadására a díjazottak egyetemein kerül majd sor.

Állami kitűntetés dr. Patkó Gyulának

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Schmitt Pál köztársasági elnök, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta a Parlamentben, Dr. Patkó Gyulának, a műszaki tudomány kandidátusának, tagszervezetünk, a Miskolci Egyetem rektorának, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagjának. Az ünnepségen részt vett és gratulált a díjazottaknak Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is.

Meet the scientist

A Meet the scientist programot az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége, a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Fulbright Bizottság kezdeményezte 2010 őszén. Célja a természettudományok, ill. az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.

A 2011/2012-es tanévben már összesen 18 középiskolába látogat el egy-egy Fulbright-ösztöndíjas. Az előző évhez képest bővül a program, a fél órás előadást egy szintén fél órás blokk követ, melyben látványos kísérleteket mutatunk be a diákoknak, a Csodák Palotája közreműködésével.

Egy honlap és Facebook-csoport is segíti a program céljainak elérését:
http://www.meetthescientist.hu/
http://www.facebook.com/meetthescientist
Az eddig elhangzott előadásokról készült fotók és videók a honlapon megtekinthetők.

Tudósház ünnepélyes átadása

2011. augusztus 23-án került sor a Kecskeméti Főiskolán a TUDÓSHÁZ ünnepélyes átadására. A Tudósház a főiskola "Műszaki - természettudományi tudásbázis infrastruktúrájának fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán" projektjének keretében épült.

A Tudósház célja, hogy reprezentálja a Kecskeméti Főiskola tudományos tevékenységét, az ott folyó kutatómunkát, a művelt és művelendő tudományterületeket, a műszaki tudományok arcait. Hazai és külföldi oktatási és kutatási intézményekkel kívánnak együttműködni, ugyanakkor a hallgató-utánpótlás fontos bázisát is itt szeretnék kiépíteni, oly módon, hogy középiskolásokat, elismert középiskolai oktatókat hoznak be a Tudósházba.

A megnyitón beszédet tartottak többek között:
- Dr. Danyi József, a Kecskeméti Főiskola rektora,
- Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter,
- Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere,
- Földesi Gabriella Kecskeméti Főiskola, projektmenedzser.

A rendezvényen részt vett Szövetségünk Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója Dr. Mogyorósi Péter is.

Kandó Kálmán szellemi öröksége

Az első fázisváltós mozdony "műtanrendőri próbájának" évfordulóján Kandó Kálmán szellemi örökségét hirdető villamos mozdonyt indítottak útjára a Keleti pályaudvaron, majd a Fiumei úti Sírkertben Kandó Kálmán sírjának megkoszorúzásával emlékezett meg a hazai villamos vontatás úttörőjéről, a Kandó-mozdony megalkotójáról a MÁV Csoport 2011. augusztus 17-én.
A fólia dekorációval ellátott TRAXX villanymozdony a nagy magyar életművének kétnyelvű üzenetét határainkon túlra is eljuttatja.

Tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem is méltóképpen ünnepelte a jubileumot. Ez év júliusában Kandó Kálmán módosított kísérleti nagyvasúti villamos mozdony fázisváltója került elhelyezésre az intézmény józsefvárosi telephelyének frissen felújított udvarán.

Innovation for Business szaklap

Tagszervezetünk, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája megjelentette az "Innovation for Business" című, "Felsőoktatás - Ipar - Régió" alcímmel rendelkező szaklap első számát. A lap kétnyelvű (magyar-angol), színes kiadvány, amely negyedévente 200 példányban jelenik meg. A lap tanácsadó testületének tagja dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is.
Az első szám rovatai: Felsőoktatás, Hallgatói innováció, Karrier, Ipar, Közép-Dunántúl, Öko, Nemzetközi, ill. Hírek.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

"Fulbright-program"
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) jubileumi, 10. országos találkozója
2011. szeptember 9., Makadám Mérnök Klub

Program

16:00 | Dr. Szabó Gábor, elnök, MISZ: Köszöntő
16:05 | Burus Tünde, vezetőségi tag: a MAFITUD elmúlt évi tevékenysége
16:15 | Balassi Márton, MAFITUD-tag bemutatkozása
16:25 | Horváth Dávid, MAFITUD-tag bemutatkozása
16:35 | dr. Antos László, ügyvezető igazgató, MISZ: Szakmai program bevezetése
16:40 | Dr. Brückner Huba, ügyvezető igazgató, Magyar Fulbright Bizottság: A Fulbright-program Magyarországon; Híd népek és kultúrák között
17:00 | Kérdések
17:05 | Dr. Csanád Máté, egyetemi adjunktus, ELTE TTK: A Big Apple és a Big Bang - Fulbright-ösztöndíj beszámoló
17:25 | Kérdések
17:30 | Dr. Botos Barbara, klímapolitikai osztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Ithacától Alaszkáig - Fulbright-ösztöndíj beszámoló
17:50 | Kérdések
17:55 | Ifj. Papp László, innovációs nagydíjas MEDISO Kft. osztályvezetője, MAFITUD-tag bemutatkozása

A találkozót, melyen a MAFITUD-tagok, ill. meghívott vendégek vehetnek részt, vacsora követi.

23. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 2011. szeptember 23-28. között, Helsinkiben megrendezésre kerülő 23. EU Fiatal Tudósok Versenye döntőjében az idei hazai verseny három, első helyezett pályázata képviselheti Magyarországot:
- Új terápiás lehetőség vizsgálata sclerosis multiplexben (pályázó: Biró Enikő)
- MPA - Medical Pocket Assistant (pályázók: Erdélyi Soma és Lipécz Ádám)
- Tilitoli játék (pályázó: Ócsvári Áron)

2011. július 31-én, ill. augusztus 25-én Szövetségünk székhelyén tartotta a versenyzők soron következő szakmai felkészítését dr. Antos László ügyvezető igazgató, Kriston Ákos és Ivánka Gábor a hazai verseny zsűritagjai, a delegáció kísérői, valamint Balassi Márton István és Horváth Dávid a 22.EU Fiatal Tudósok Versenyének első helyezettjei.

London International Youth Science Forum (LIYSF)

2011. július 27. és augusztus 11. között a LIYSF már 53. alkalommal került megrendezésre. A programok helyszínéül az Imperial College of London szolgált. 47 ország, összesen 300 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a rendezvényen. Magyarországról három MAFITUD-tag vett részt a diákfórumon:
- Juhász Dorottya, aki a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 3. helyezést, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen pedig 2. helyezést ért el "Méregből gyógyszert" című pályamunkájával
- Balassi Márton és Horváth Dávid, akik a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen és az EU Fiatal Tudósok Versenyén egyaránt első helyezést értek el, az "Informatikai modellezés és helyi hálózat az ökológia tanításának szolgálatában" c. szoftverrel.

Az idei év fő témái a tengerészeti tudományokról szóltak: terítékre kerültek a globális felmelegedés okozta változások, a tengeri élőlények világa, és a távoli bolygók óceánjai is; ugyanakkor a szabadon választható programok keretei között szinte minden tudományágon belül voltak bemutatóórák és előadások. A diákok betekintést nyerhettek a londoni egyetemi rendszer működésébe és a kutatói munka által kínált lehetőségekbe is, valamint az Oxford-i és Cambridge-i egyetemek meglátogatása is újabb perspektívákat nyitott meg a résztvevők számára.

A diákkonferencián az ifjú kutatók a múzeumi gyűjteményeken (Science Museum, National History Museum, British Museum stb.) keresztül, szakértők segítségével közvetlenül megismerkedhettek azokkal a témákkal, amelyek eddigi tanulmányaik során csak "száraz" tankönyvi adatok voltak.

A két hét során a 47 ország képviselőit, a rengeteg eltérő szokás, életstílus, vallás és kulturális különbözőségek ellenére, közös cél hajtotta: megismerni a tudomány csodás világát.

26. Kínai Ifjúsági Tudományos Technológiai és Innovációs Verseny

2011. augusztus 1-8. között Erdélyi Soma és Lipécz Ádám, MAFITUD-tagok részt vettek a 26. kínai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs versenyen (CASTIC). A magyar küldöttséget Ivánka Gábor, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének tagja, a MAFITUD alapító vezetőségi tagja vezette.

A kiállítással egybekötött verseny Kína Belső-Mongólia tartományában zajlott, Hohhotban. A versenyen több mint 500 diák vett részt Kína minden részéből, valamint 19 külföldi találmány és kutatási eredmény is bemutatkozhatott.

A magyar csapat a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen első díjjal jutalmazott Medical Pocket Assistant nevű mobiltelefonos elsősegélynyújtó programmal nevezett. A záróünnepségen a 19 külföldi projekt közül 7 munka kapott kiemelt dicséretet, köztük a magyar fiatalok projektje is.

Sárospatak Ifjú Géniusza

2011. augusztus 20-án, Sárospatak Város Önkormányzata a Sárospatak Ifjú Géniusza Díjat adományozta Lipécz Ádám MAFITUD-tagnak, aki a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második, a 20. Ifjúsági Verseny első helyezettje volt.

Swiss Talent Forum

2011. szeptember 5-8. között a svájci Thun tó és környéke ad otthont a Swiss Talent Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, idén második alkalommal. Az "Egészség Jövője" címmel megrendezett svájci tehetség fórumon Svájc és Európa 17-22 éves korosztályának tehetséges fiataljai oszthatják meg gondolataikat egymással és szakemberekkel, tanulhatnak magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől.

A Magyar Innovációs Szövetséget felkérték, hogy a fórumra regisztráljon három tehetséges fiatalt. Biró Enikő, Erdélyi Soma és Lipécz Ádám, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első díjasainak jelölését a bírálóbizottság elfogadta, így részt vehetnek a négy napos fórumon.

Intel Challenge Europe 2011

Az "Intel Challenge Europe 2011" Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny, második fordulójába továbbjutott három magyar csapat: a Hand in Scan, a SightQ és a Tresorium. Az utóbbi kettőben három MAFITUD tag is szerepet vállalt, Sarkadi-Nagy Balázs és Ivánka Gábor a SightQ csapatban, Lám István a Tresorium csapatban.

Az elmúlt öt évben a magyarországi versenyeket a Magyar Innovációs Szövetség szervezte, és a zsűri elnöke Tzvetkov Julián, a MISZ alelnöke volt, aki idén vállalta a hazai csapatok mentorálását.
A csapatoknak nemzetközi szakemberek is segítettek az üzleti terv minél sikeresebb összeállításában, webes szemináriumok és internetes konzultációk keretében.

Global Security Challenge

2011-ben immár hatodik alkalommal hirdették meg az Omnicompete Global Security Challenge versenyt, melynek középdöntőjébe egy magyar csapat is bejutott, melynek tagja Lám István MAFITUD-tag is.

A versenyt két kategóriában, startup és KKV kategóriában hirdették meg, és célja megtalálni azokat a technológiai újításokat, melyekkel a repülőterek, városok és vállalkozások biztonságát lehet növelni a szabadságjogok megsértése nélkül.

A középdöntőt szeptemberben, Tel Aviv-ban tartják, a díjazás startup kategóriában $200000, melynek elnyerésével a londoni világdöntőn is részt lehet venni. Tel-Avivban egy rövid, figyelemfelkeltő két perces bemutató-előadást kell tartania a csapatnak a nyilvánosság előtt, majd zárt ajtók mögötti beszélgetés következik a bírálókkal.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Primus Inter Pares Közhasznú Nonprofit Kft.
Tagsorszám:
| 642.
Cím: | 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 8/821
Honlap: | www.primusinterpares.hu
Vezető: | Nyírő Zoltán, Jászberényi Tamás ügyvezető igazgató
E-mail: | nyiro.zoltan@pripares.hu, jaszberenyi.tamas@pripares.hu

A Primus Inter Pares Nonprofit Kft. elsősorban a magyar versenyszférában tevékenykedő szervezetek számára kínál magas színvonalú tudományos, műszaki innovációs szolgáltatásokat. Kutatás-fejlesztési csapatuk tapasztalt szakértői partnereik méretéhez, lehetőségeihez, egyedi igényeihez alkalmazkodva alakítják ki a vállalati K+F+I stratégiákat, közreműködnek az innovációs folyamatok menedzselésében, megvalósításában.

Szakirodalom-figyelő

Edna Pasher, Tuvya Ronen: The Complete Guide to Knowledge Management - A Strategic Plan to Leverage Your Company's Intellectual Capital (A tudásmenedzsment teljes körű útmutatója - Stratégiai terv cége szellemi tőkéjének megnöveléséhez) - John Wiley & Sons, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


A tudás a mai világban létfontosságú, azonban szerfelett kényes, igen hozzáértő kezelést igénylő vagyonelem és termelőerő. A modern gazdaság szinte minden területén a versenyképesség egyenlő élenjáró tudás és hasonlóképpen élenjáró tudásmenedzsment, s az utóbbi kettő csak szoros összefonódásban képes valódi sikerre vinni. Ezért sorsdöntő a felkészültség, amelyet e könyv is kínál.
A szakmai értékéről és tartalmáról a szerzők elmondják: a tudásmenedzsment legjobb gyakorlatainak feltárását célzó megállapításaik a szervezetek életének széles spektrumát fedik le: az üzleti modellek megértésétől és a megfelelő vállalati kultúra létrehozásától az emberi erőforrásokig, valamint a tudás létrehozását és megragadását szolgáló napi tevékenységek követéséig és ellenőrzéséig. A tapasztalataik megmutatták, hogy minden vizsgált tekintetben nagy változatosságban találhatók módszerek, amelyek hatékony tudásmenedzsmentre vezethetnek. Mindabból, amit erről otthon (Izraelben, a sikeres high-tech cégek és a kiemelkedő tudásmenedzsment példaértékű országában - OP) és a nagyvilágban tanultak, itt a lehető legszélesebb áttekintést adják.

Kiemelik: a cégek szellemi vagyonának gyakran szó szerint is perdöntő jelentőségű jellemzője, hogy az - a cég tulajdonaként dokumentált elemeken túl - két fő részre oszlik: humán- és szervezeti tőkére. A tudásmenedzsmentnek természetesen ezt is felsőfokon kell tudnia kezelni. A humántőke a cég dolgozóihoz kötődik, bennük rejlik: az ő tudásuknak, képességeiknek, felkészültségüknek az összessége. A cég azzal növelheti, fejlesztheti, hogy a megfelelő szakembereket szerzi meg, s módszeresen és folyamatosan befektet azok állandó képzésébe, felkészültségük emelésébe. A tudásmenedzsment szempontjából viszont a humán tőke sajátos (és valljuk be: nyugtalanító -OP) vonása, hogy az nem a cég kizárólagos tulajdona. Hordozói munka után hazamennek, és bármikor ki is léphetnek a cégtől. Ezzel szemben a szervezeti tőke a cég tulajdona (Már amennyire az jogilag is megragadható! - OP). Az a cég képességeinek és alapvető kompetenciáinak az összessége, így például a hatékony tevékenységét segítő eljárások, a felgyülemlett szakmai tapasztalatok és hozzáértés, az ügyfélkapcsolatok és azok optimális kezelésének módja, és így tovább.

Az innen meríthető kardinális ismeretekből címszavakban a következőket ragadjuk ki: • Vonzóvá tenni a szervezetünket a tudást hordozó és alkalmazó dolgozók számára, hogy nálunk akarjanak dolgozni és velünk maradni • Elősegíteni a tudást alkotó és tudást megosztó közösségek létrejöttét és működését a szervezetünkben • Partnereinkké tenni az ügyfeleinket a tudás létrehozásában, és vele a szervezetünk jövőjének alakításában.
Hangsúlyos méltatást érdemel a könyv stílusa és felépítése, amelyek igen hatékonyan segítik a benne kínált ismeretek és szemlélet elsajátítását, és a felkészülést mindezek hasznosítására. A szerzők minden fejezet elején összegzik, hogy mit tanul belőle az olvasó, és mindegyik végén hét irányelvet felsorakoztató lista emlékeztet az abban tárgyaltak legfontosabb elemeire. A frontvonalban igazán csak a gyakorlatban is győzelemre segítő megoldások számítanak - a tudásmenedzsment üzleti gyakorlatából vett, dióhéjban összegzett példák sora húzódik végig a könyvön, olykor meg is nevezve a cégeket.

Luuk Van Middelaar: Valahogy Európába - Örökös átkelés - Typotex, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


Európába nem lehet belépni, amint értelmezhetetlen az is, hogy befogadást kérjünk. Európát, az európaiságunkat magunkban kell megtalálnunk. Az Unió már egészen más kérdés.

Kiemelkedően fontos ez a könyv. Akik még nem tudtátok, ebből megtanulhatjátok, hogyan született, fejlődött és terebélyesedett a szó minden értelmében korunk Nagy Európai Közössége, s hogyan működik abban a népek képviselete. Világosan kirajzolódik belőle a történelem eddigi legnagyobb kísérlete - hiszen ilyen nagy hatókörrel és a résztvevők feletti hatalommal, ennyi államot és embert bevonva, ilyen rövid idő alatt még sohasem építettek ilyen szervezetet az önkéntes részvételre, és az azzal járó önkéntes alávetésre támaszkodva. Ez a legnagyobb híd a jövőbe, amelyet civilizáció valaha is épített, s amelynek a túlsó vége még ködbe vész (mostanában pedig az események és problémák a teherbírását tesztelik igen gorombán). Eredeti holland címe még kifejezőbb: Átmenet Európába - Egy kezdet története. Ha pedig akár a tárgyának a jellegét és a sorsformáló jelentőségét tekintjük, akár az elbeszélés tartalmát, ide kívánkozik, hogy ez voltaképpen korunk egyik nagy teremtés-eposza, tárgyilagos, szikár, szakszerűen elemző, minden sallangtól és agitációtól mentes előadásban. 510 oldal, amelyen minden szó megfontoltan ül a helyén, és minden eszmefuttatás súlyos, tanulságos mondanivalót hordoz.

A szerzőről a Typotex ismertetője elmondja: harmincnyolc évesen az Európai Tanács egyszemélyes ötletbányája; példaképe Machiavelli (a hatalomgyakorlás máig is egyik legnagyobb stratégája - OP); az EU első állandó elnökének, Herman Van Rompuynak hátteret biztosító kabinet tagja. Ő maga ekként szól a bevezetőjében: "Könyvem, mely egy kezdet elbeszélésére vállalkozik, elsősorban azoknak az embereknek az útját követi nyomon, akik részt vettek a politikai értelemben vett Európa megalkotásában és működtetésében. Különböző európai minőségekben színre lépő politikusok és diplomaták, biztosok, képviselők, hivatalnokok és jogászok nyomába szegődik. A történelmi nyomokat nyilatkozatok, viták, visszaemlékezések, valamint az újságírók és történészek által feljegyzett kijelentések őrzik. Ezek áttekintése, illetve a színfalak mögül tett megfigyeléseim mellett komoly szerepet szánok azoknak a beszélgetéseknek is, melyeket az európai politika tapasztalt játékosaival folytathattam. (...) Könyvemnek, amely a politikai értelemben vett Európa megszületését beszéli el (ez az "Európa" valójában a 20. század második felében létrejött Európai Gazdasági Közösséget, majd Uniót jelenti - OP), nincsen politikai üzenete. Nem szól Európa "mellett", és nem szól "ellene" sem. Ezek felől az érvek felől ugyanis nem juthatunk közelebb azokhoz az eseményekhez, melyek a mai napig hatóan alakítottak Európán. Azok az EU-hívők, akik szívesen hallanák, hogy a "hatékonyság" vagy a "legitimitás" érdekében "meg kellene erősíteni" az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet - Hollandiában évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen hivatalosan hangoztatott álláspont, Belgiumban a mai napig ez - bizonyára kevés kedvükre valót találnak majd e könyvben. Hasonlóan keveset ígérhetek azoknak az EU-szkeptikusoknak, akik a nemzeti illetékességek területén rendre egy "szuperállam" beavatkozásának nyomait keresik."

A könyv nélkülözhetetlen tudást kínál mindenkinek, aki érteni akarja, mi miért és hogyan történik vele - és állítólag érte - ebben a sajátos mai világban, s merre halad vele Európa a viharos globális térben, és saját problémái tengerén.

Gintli Tibor (főszerkesztő): Magyar irodalom - Akadémiai Kiadó, 2010, Akadémiai Kézikönyvek
Dr. Osman Péter ismertetése


A kiemelkedően hasznos tudástárként szolgáló sorozat egyik új darabja. (A korábbiak közül bemutattuk: Filozófia - MISZ Hírlevél 2008/9. • Fizika - 2009/20. • Kémia - 2006/16. • Magyar nyelv - 2006/13. • Magyarország története - 2008/13. • Matematika - 2010/17. • Sport, életmód, egészség - 2010/3. • Világföldrajz - 2011/13. • Világirodalom - 2006/3. • Világtörténet 2007/3.)

A kiadó ajánlójából idézve: "Szerb Antal óta nem jelent meg ilyen alapos, összefoglaló munka a magyar irodalomról. Első írásos emlékeinktől kezdve a kortárs írók munkásságáig végigköveti irodalmi kultúránk folyamatos változásait, s az egyes korszakokat és irányzatokat a legismertebb művészek munkáin keresztül mutatja be. Bár a kézikönyv több szerző közös műve (ami többé-kevésbé szükségszerű is, hiszen hatalmas anyag és óriási munka testesül meg benne - OP), a kötet nem egymástól különálló tanulmányok laza füzére, hanem összefüggő, közérthetően és szakszerűen megírt elbeszéléssel vezeti végig az olvasót az irodalom történetén, átfogó képet nyújtva arról, hogyan alakult, formálódott az, amit ma úgy nevezünk: magyar irodalom."

Kultúrember mindig örül az ilyen, összefoglaló, alapos és főként hitelt érdemlő műveknek, mert megbízható kalauzként és információforrásul szolgálnak az eligazodáshoz és tájékozódáshoz a maguk közember számára beláthatatlanul nagy területén. A mai, igen sajátos világban felmerül ugyanakkor a kérdés, vajon mennyire kell, mit ad nekünk ez a szellemi körkép, s a hozzá tartozó ismeretek. Kétségtelen, hogy minden szellemileg igényes, önálló gondolkodásra törekvő embernek nagyon is sokat. Igaz, viszonylag kevés olyan szerző van a kötetben, akiről elmondható, hogy művelt magyar ember semmiképp sem nélkülözheti életművének, de legalább is az abból kimagasló alkotásainak ismeretét. Ugyanígy igaz azonban, hogy a legjobb esetben is csupán félművelt, aki legkevesebb a fő vonalaiban nem ismeri a kultúrát, amelyben él, annak ismeretéhez pedig elengedhetetlenül hozzátartozik e kultúra gyökereinek, korábbi meghatározó építőelemeinek, s mindenekfelett a szellemtörténetének az ismerete, amelyeknek egyik legfőbb alkotóeleme az irodalom. Az pedig ma talán tudatformálóként aktuálisabb, mint valaha, hogy amikor annyit beszélünk az Európához tartozásról, szó szerint alapvető tudnunk- és itt is példák hosszú során át látnunk -, milyen szorosan kötődött mindig a magyar kultúra a meghatározó európai kultúrákhoz, és benne a magyar irodalom a példaképül szolgáló szerzőkhöz, alkotásokhoz, irányzatokhoz.

1096 sűrűn teleírt oldal egy évezredes kultúrájú nemzet sokszínű, számtalan hatás által is formált irodalmáról. Magas igényű szakkönyv, amelyben a szerzők teljes sikerrel törekedtek gördülékeny, jól követhető előadásmódra. A hatalmas ismeretanyagot összegző, elemző és rendszerbe állító, ezért elkerülhetetlenül tömör szövegnek a befogadása így is komoly figyelmet követel, de feltétlenül meg is éri az erőfeszítést, annál inkább, mert a fontos tudás mellett rengeteg érdekességgel szolgál. A kötet felépítése azt is hibátlanul lehetővé teszi, hogy az olvasó az éppen felmerült igénye, pillanatnyi érdeklődése szerint tallózgasson benne (kár, hogy a névmutatójához nem társul tárgymutató is), vagy találomra kalandozzék a magyar irodalom itt elé táruló világában. S aki benne ráérez e téma ízére, azt úgy le tudja kötni, hogy valódi szellemi felüdülést talál benne.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


nyugatmagyar.hu, 2011. július 22., péntek
Nincs több pánik! Elsősegély a mobilunkban - Soproni fiatal ötlete

"...A soproni Erdélyi Soma és a sárospataki Lipécz Ádám nagyszerű fejlesztéssel állt elő. Heteken belül mobilunk lehet segítségünkre az elsősegélynyújtásban..."

Világgazdaság, 2011. július 22., péntek, 7. oldal
K+f központ Veszprémben
A BalaBit legjövedelmezőbb termékét fejlesztik

"...Veszprémben hozta létre első vidéki fejlesztőközpontját 100 millió forintos beruházással az informatikai biztonsági termékekkel foglalkozó BalaBit Kft., abban a városban, ahol a cég is alakult..."

Világgazdaság, 2011. július 22., péntek, 15. oldal
Több EU-pénz jut innovációra
Az eredmények hasznosítását szolgáló pályázat keretét megduplázta az NFÜ

"...A közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások nagyobb eséllyel pályázhatnak az innovációs eredmények hasznosításának támogatására, miután a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) megduplázta az ezt szolgáló kiírás keretét. A nyertesek így összesen kétmilliárd forint európai uniós forráshoz juthatnak a szóban forgó pályázat révén..."

Napi Gazdaság, 2011. július 26., kedd, 1+3. oldal
Indulhat a szuperlézerprojekt

"...A Szegedre tervezett szuperlézer, az ELI (Extreme Light Infrastructure) hazai finanszírozása az Új Széchenyi terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjából (GOP) történik...
... Az ELI-nek várhatóan erős gazdaságfejlesztési hatása lesz. Szegeden a 11 hektárra tervezett ELI-bázis körül egy hatvanhektáros science parkot is kialakítanának, ahol nem csupán a lézeres iparhoz kapcsolódó cégek jelennek majd meg..."


Napi Gazdaság, 2011. július 26., kedd, 5. oldal
Oktatási rendszerét is átszabta az Audi miatt Győr


Gazdaság Tükörkép Magazin, 2011. július
Klaszterfejlesztés és innovációs szolgáltatások az Eszterházy Főiskolán


euroastra.info, 2011. július 28., csütörtök
Tehetséges fiatalok utaznak a héten két rangos nemzetközi eseményre


innoteka.hu, 2011. július 28., csütörtök
Tehetséges fiatalok utaznak két rangos nemzetközi eseményre


Inno-Hír Pannon Novum Hírlevél, 2011. július 29., péntek
Intel Challenge Europe 2011


NeoFM, Hírek, 2011. július 29., péntek
“... Egy londoni tudományos fórumon Juhász Dorottya, Balassi Márton és Horváth Dávid képviseli hazánkat 50 ország 300 résztvevője között. A hétvégén utaznak el, akárcsak Erdélyi Soma és Lipécz Ádám, akik a kínai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs versenyen vesznek részt 14 ország félezer fiatalja között. Egy elsősegély-nyújtó programot visznek magukkal - mondta el a NEO FM-nek Antos László, az Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója..."

zipp.hu, 2011. július 29., péntek
Új pályázati lehetőségek a közoktatásban


moderniskola.hu, július 30., szombat
Tehetséges fiatalok utaznak a héten két rangos nemzetközi eseményre 


Népszabadság, július 30., szombat, 13. oldal
Akadémia, politika és a közélet


Piac és Profit, 2011. július, 50. oldal
Üzleti klub

"...Az InnoMax Díj sikerein felbuzdulva az Invitel új üzleti klubot indított InnoMax Klub néven. Az angolszász minták nyomán, hagyományteremtő céllal megszervezett eseménnyel..."

Harvard Business Review, 2011. július-augusztus
Vélemény: Pakucs János
Innováció - a magyar paradoxon


orientpress.hu, 2011. augusztus 1,. hétfő
Tájékoztató a 2011. július 30-ig benyújtott projektek innovációs feltételeiről


Duna TV, 2011. augusztus 1,. hétfő
Egy KKV rendel! Spin-offok


Világgazdaság, 2011. augusztus 1., hétfő, 2. oldal
Új pályázat kutatás-fejlesztésre

"...Ma megnyílt az Új Széchenyi/terv pályázata a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység dotálására, amely olyan projektekhez nyújt támogatást, amelyek szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztését kívánják megvalósítani..."

Magyar Nemzet, 2011. augusztus 1., hétfő, 11. oldal
Új pályázat kutatás-fejlesztésre
Megnyílik ma az Új Széchenyi-terv pályázata


DDRIÜ Hírlevél, 2011. augusztus 1., hétfő
MISZ dél-dunántúli találkozó


Magyar Nemzet, 2011. augusztus 1., hétfő, 11. oldal
Új pályázat kutatás-fejlesztésre


sg.hu, 2011. augusztus 1., hétfő
Jelöléseket várnak a 2011-es Gábor Dénes-díjra


Klub Rádió, Vállalkozók klubja, 2011. augusztus 1., hétfő
Augusztus végéig lehet pályázni egy innovációs klaszter pályázat elnyerésére


Reggeli újság, 2011. augusztus 1., hétfő, 4. oldal
Több pénz innovációra,


Heves Megyei Hírlap, 2011. augusztus 2., kedd, 4. oldal
Pályázhatnak az innovatőrök


euroastra.hu, 2011. augusztus 2., kedd
Új irány a megtakarítási piacon -- Innovációval válaszolnak a megtakarítók új igényeire a befektetési alapkezelők


Dunántúli Napló, 2011. augusztus 2., kedd, 4. oldal
Már egy hónapja dolgoznak a gépek

"...Teljes gőzzel zajlik a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egyik legnagyobb beruházásának, a Science Buildingnek az építése..."

TV10, 2011. augusztus 3., szerda
Élővilág kutató táborban voltam Svájcban


Világgazdaság, 2011. augusztus 3., szerda, 1+3. oldal
Uniós pénz kreativitásra

"...ÚSZT. Összesen 45 milliárd forintot ígér kutatás-fejlesztési tevékenységekre az Új Széchenyi-terv legfrissebb felhívása. A hétfőtől nyitott pályázat exportképes, piacorientált új termékek és szolgáltatások fejlesztését, ezek hazai és nemzetközi szabadalmaztatását kiemelten támogatja..."

Világgazdaság, 2011. augusztus 3., szerda, 9. oldal
Nagyot esett a Richter-profit
Bogsch Erik vezérigazgató szerint a textilipar sorsára juthat a magyar gyógyszergyártás


Új Néplap, 2011. augusztus 3., szerda, 4. oldal
Idén is díjazzák az újító cégeket


Népszava, 2011. augusztus 3., szerda, 1. oldal
Matolcsy Indiába űzi a hazai gyógyszeripart


Üzlet és vállalkozás, 2011. augusztus 3., szerda
Újdonságművelés, innováció

“...Értékelhetővé tenni a kreatív ötleteket a fogyasztók számára - ezt nevezzük innovációnak...
...Az innováció esetében a magnak az ötlet felel meg: a gondozásnak a hasznosítás lépései, a termésnek pedig az újdonság. Kézenfekvő tehát az új, magyar kifejezés: újdonságművelés..."


Heti Válasz, 2011. augusztus 4., csütörtök, 42. oldal
Itthon marad az onkokés


Petőfi Népe, 2011. augusztus 4., csütörtök, 11. oldal
Az innovációs járulék ellenőrzéseinek tapasztalatai


Észak-Magyarország, 2011. augusztus 4., csütörtök, 5. oldal
Térségi tudományos központ a végső cél


innoteka.hu, 2011. augusztus 5., péntek
Helyesbítés

"...A 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hirdette meg, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Duna Televízióval közösen. Lapunk legutóbbi számában - tévesen - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát írtuk az ifjú kutatóknak szóló verseny meghirdetőjének. A MISZ és olvasóink szíves elnézését kérjük..."

moderniskola.hu, 2011. augusztus 5., péntek
Tehetséges fiatalok utaznak a héten két rangos nemzetközi eseményre


autopro.hu, 2011. augusztus 5., péntek
Elindult az Európai KKV-hét!


Dél-Magyaroszág, 2011. augusztus 6. csütörtök, 1. oldal
Az SZTE védi saját érdekeit


uzletfejlesztes.hu, 2011. augusztus 7., péntek
Új innovációs pályázat indul


Technika Műszaki Szemle, 2011. 6. szám, 2. oldal
Ifjú innovációsok vetélkedője

“...A három első helyezett pályázat szerepelhet az idei 22. EU Contest for Young Scientist európai döntőjében."

Technika Műszaki Szemle, 2011. 6. szám, 2. oldal
21. Öveges József Fizikaverseny

“...A Magyar Innovációs Szövetség fővédnökségével rendezett vetélkedőn...
...72 hazai és 9 határon túli középiskolás és általános iskolás vett részt..."


cnc.hu, 2011. augusztus 9., kedd
Magyarok a tudományos világversenyeken


Magyar Nemzet, 2011. augusztus 9., kedd, 11. oldal
Izraelben tárgyalt Fellegi Tamás

"...Kutatás-fejlesztési együttműködésről, a kritikus infrastruktúrák védelmének informatikai hátteréről és energetikai kérdésekről tárgyalt július végén Izraelben Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter..."

mno.hu, 2011. augusztus 10., szerda
K+f: nem vonzó már az unió


MedicalOnline Hírlevél, 2011. augusztus 11., csütörtök
Az EU kevéssé vonzó a K+F-re áldozó cégek szemében


Világgazdaság, 2011. augusztus 11., csütörtök, 5. oldal
Európában nő a k+f beruházási kedv


Népszabadság, 2011. augusztus 11., csütörtök, 1. oldal
Uniós pályázatok - a többség teljesen hiába panaszkodik


Világgazdaság, 2011. augusztus 11., csütörtök, 5. oldal
Európában nő a k+f beruházási kedv

"...FELMÉRÉS. Az uniós székhelyű vállalkozások a következő három évben 2,2 milliárd euróval növelnék az EU-ban és 2,7 milliárddal az azon kívül végrehajtott kutatás-fejlesztési célú beruházásaikat. Ez tavalyhoz képest kétszer akkora ráfordítást jelent..."

Népszabadság, 2011. augusztus 11., csütörtök, 8. oldal
Kritikus pontok

"...A legtöbb panasz jellemzően azokhoz a felhívásokhoz érkezett, amelyeknél már eleve magas a beadott pályázatok száma. Ilyen a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése, a vállalati innováció ösztönzése, az e-kereskedelem, a vállalati innováció ösztönzése..."

origo.hu, 2011. augusztus 12., péntek
Közlekedési és innovációs programokban nőtt az érdeklődés a Széchenyi-terv iránt


Infó Rádió, Hírek, 2011. augusztus 13., szombat
"...Több mint 500 pályázat érkezett egyetlen hét alatt az éj Széchenyi Terv programjaira. Rekord számú pályázatot adtak be a Közlekedésfejlesztési Programra, a legtöbben a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését célzó kiírásokra jelentkeztek. Ugyancsak rekord mennyiségű pályamű érkezett a Tudomány- Innováció Programra..."

Magyar Nemzet, 2011. augusztus 15., hétfő, 13. oldal
Újabb pályázati dömping lesz ősszel


Világgazdaság, 2011. augusztus 16., kedd, 1. oldal
Előrehaladott tárgyalások folynak


webbeteg.hu, 2011. augusztus 16., kedd
Mobiltelefonos elsősegélyprogrammal magyar győztes az innovációs versenyen


Magyar Nemzet, 2011. augusztus 17., szerda, 17. oldal
Kínai elismerés ifjú magyar feltalálóknak

"...Kiemelt dicséretet kaptak a kínai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs verseny (CASTIC) magyar vendégszereplői, akik korábban már itthon is bizonyítottak - közölte a Magyar Innovációs Szövetség. Az augusztus elején Hohhot városában, Belső-Mongólia Autonóm Tartományban zajló megmérettetésen Erdélyi Soma és Lipécz Ádám, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagjai képviselték hazánkat..."

Figyelő, 2011. augusztus 17., szerda, 21. oldal
Fiatal zsenik

"...A FELTALALO LÁTÁSSÉRÜLTKÉNT MEGNYERTE AZ IDEI INNOVÁCIÓS VERSENYT Ócsvári Áron... Épp olyan, mint a többi vele egykorú srác, és mégsem olyan. Egyrészt mert idén az Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny győztese lett - ahogy a Magyar Innovációs Szövetség igazgatója fogalmazott: hozzájárult a tudomány fejlődéséhez - másrészt, mert látássérült..."

Klub Rádió, 2011. augusztus 18., csütörtök
"...Két magyar fiatal tért vissza nemrégen Kínából, ahol egy innovációs versenyen vettek részt. Az Elsősegély telefonos alkalmazás nagy sikert aratott a versenyben. Lipécz Ádám feltaláló, versenyző kommentál..."

Figyelő, 2011. augusztus 18-24., 21. oldal
A tudás teremt értéket
Varga György: a rövid távú túlélési technikákról

"...Igaza van Chikán professzornak abban, hogy "húsz éve beszélünk a kkv-k támogatásáról, de máig nem találtuk meg a megfelelő eszközöket a fejlesztésükre", s "a kormányzatok mindig a rövid távú, jövedelem elosztó képesség felé fordították a figyelmüket"....
...Az elmúlt húsz év gazdaságpolitikája olyan helyzetet teremtett, amelyben a magyar tulajdonú vállalatok magatartását nem a növekedésorientált, innovatív üzleti-fejlesztési stratégiák, hanem a rövid távú túlélési technikák jellemezték..."


Figyelő, 2011. augusztus 18-24., 28+29. oldal
Útvesztőben
Karrierkereső kutatók

"...A magyar kutatók számára továbbra is elsősorban a külföldi munka vagy ösztöndíj kínál megfelelő karrierlehetőséget, életszínvonalat. Pedig sokan hazajönnének..."

Világgazdaság, 2011. augusztus 19., péntek, 1+5. oldal
Rákaptunk az EU pályázatokra

"...A régiók közül Észak-Alföld, Közép-Magyarország és Nyugat- Dunántúl a legaktívabb a közvetlen uniós forráslehetőségek kiaknázásában. Ugyanakkor sem Brüsszelben, sem Budapesten, de még a régióközpontokban sincs olyan hely, ahol pontosan meg tudnák mondani, így mennyi pluszpénzt nyertünk eddig az EU-tól..."

dh-online.hu, 2011. augusztus 19., péntek
Átadták az állami kitüntetéseket

"...Schmitt Pál köztársasági elnök átadta a legmagasabb állami kitüntetéseket pénteken a Parlamentben...
...A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozata)...
...Patkó Gyula, a műszaki tudományok kandidátusa... kapta..."


Klub Rádió, Többet ésszel, 2011. augusztus 21., vasárnap
"...Két magyar fiatal tért vissza nemrégen Kínából, ahol egy innovációs versenyen vettek részt. Az Elsősegély telefonos alkalmazás nagy sikert aratott a versenyben. Lipécz Ádám feltaláló, versenyző kommentál..."

Kisalföld, 2011. augusztus 22., hétfő, 4. oldal
Mérnökhallgatók "Forma-1" versenye


Origo, 2011. augusztus 25., csütörtök
Legyőzte a multikat a magyar orvosi sikercég - a 77 Elektronika felemelkedése

"...Legújabb fejlesztésű vizeletvizsgáló gépükkel két multi közé robbantak be a világpiacon, a termék eladásával idén tízmilliárd forint fölé kerül az árbevételük. Az innovációs szövetség elnöke szerint ők a példa arra, hogyan tud magyar vállalkozás a kutatás-fejlesztéssel eredményt elérni..."

Vajdaság Ma, 2011. augusztus 25., csütörtök
Megnyílt a XII. INOCOOP

"...Az idei INOCOOP innovációs, kooperációs és vállalkozói kiállításon 12 hazai és 9 külföldi, közöttük uniós tagállamokból való gazdasági kamara mutatkozik be mintegy 180 kiállítóval..."

Világgazdaság, 2011. augusztus 26., péntek
Több pályázati pénz a klasztereknek

"...Az ÚSZT 54 milliárd forinttal támogatja az együttműködő innovatív vállalkozásokat..."

Napi Gazdaság, 2011. augusztus 26., péntek, 4. oldal
Magyarországra jön a világ legnagyobb innovációs termékdíja

"...A díjat minden évben élelmiszer-ipari, testápolással kapcsolatos termékek, illetve a háztartási cikkek területén - 15-20 kategóriában - a fogyasztók ítélik oda..."

Minőség és Megbízhatóság, 2011. augusztus 26., péntek
Az EOQ 55. Kongresszusa Budapesten

"...A Kongresszuson valamennyi földrész képviseltette magát. A kongresszusi rendezvénysorozat sokrétű témái a következők szerint csoportosíthatók: - Az innováció és a minőség kapcsolata. - A minőség oktatása - az oktatás minősége. - A minőség új szerepe a gyártói gyakorlatban. - Minőségmenedzsment és a menedzsment minősége..."

Minőség és Megbízhatóság, 2011. augusztus 26., péntek
Gábor Dénes-díj jelölési felhívás 2011


Figyelő net, 2011. augusztus 26., péntek
Magyarországra jön a világ legnagyobb innovációs termékdíja

"...A Product of the Year díj konkrét, kereskedelmi előnyt is jelent az elismert termékeknek. Az idén szeptemberben Magyarországon is elindul a világ legnagyobb innovációs termékdíjazási rendszere, a Product of the Year - írta pénteki számában a Napi Gazdaság. A programban a gyártók vagy forgalmazók nevezhetik újszerűnek ítélt termékeiket..."

infovilag.hu, 2011. augusztus 26., péntek
Három magyar a londoni fiatal tudósok fórumán


orientpress.hu, 2011. augusztus 26., péntek
Három magyar fiatal a londoni fiatal tudósok fórumán


Magyar Elektronika, 2011. augusztus 26., péntek, 32. oldal
Automatizált tesztelést befolyásoló trendek és technológiák


Fejér Megyei Hírlap, 2011. augusztus 27., szombat, 15. oldal
Hazai innovatív termékek díja


MTV, Ma Reggel, 2011. augusztus 28., vasárnap
Interjú dr. Antos Lászlóval és Erdélyi Somával a 26. kínai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs versennyel kapcsolatban


Napi Gazdaság, 2011. augusztus 29., hétfő, 8. oldal
Kevéssé vonzó az Európai Unió

"...A kutatás-fejlesztésre (k+f) legtöbbet áldozó európai vállalatok 2011-2013 között várhatóan évi 5 százalékkal növelik innovációs befektetéseiket szerte a világon, de az EU az egyik legkevésbé vonzó terület számukra - állapította meg a közelmúltban az Európai Bizottság (EB)..."

Napi Gazdaság, 2011. augusztus 29., hétfő, 8. oldal
Stratégiai partnerséget tervez a Bosch és az MTA SZTAKI


Napi Gazdaság, 2011. augusztus 29., hétfő, 8. oldal
Idén is díjazzák az innovátorokat

"..Idén immár huszonharmadik alkalommal hirdette meg a Gábor Dénes-díj felhívását a Novofer Alapítvány..."

Napi Gazdaság, 2011. augusztus 29., hétfő, 8. oldal
Új elnököt választott az IPE

"...Fekete Roland közbeszerzési és befektetési szakértőt, gazdasági büntetőjogi szakjogászt választották az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületének (IPE) új elnökévé..."

Napi Gazdaság, 2011. augusztus 29., hétfő, 9. oldal
A felhasználói oldal igényeire koncentrálunk

"...Elengedhetetlen az egyetemek és vállalatok innovatív kapcsolata mind a hallgatók későbbi elhelyezkedését megkönnyítő gyakorlatok, mind a felsőoktatási intézmények piacképességét javító speciális képzések kialakítása szempontjából - mondta a Napi Gazdaságnak Villányi László, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (SZIE-GTK) dékánja..."

Fejér M.Hírlap, 2011. augusztus 29., hétfő, 6. oldal
Újabb klaszterek alakulnak


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 3. oldal
Három és több dimenzióban is látja a világot Rózsa Balázs

"...Három évvel ezelőtt munkatársaival a világon elsőként megalkotta a háromdimenziós lézermikroszkópot. A kutató, aki fizikusi és orvosi diplomáját közel egy időben szerezte meg, jól érzi magát itthon. A magyarokat tehetséges embereknek tartja, és tudja, hogy a sikerért a tehetségeseknek is meg kell küzdeniük...
...A fejlesztéseink hasznosítására, értékesítésére létrehozott Femtonics Kft. bevétele évről évre duplázódik, ám ez nem jelenti azt, hogy dől a pénz..."


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 7. oldal
Átalakuló kutatóhálózat


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 13. oldal
Biotechnológia és nanotechnológia


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 18. oldal
Találmányok és szabadalmak a tudomány határterületein


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 24. oldal
Felfutásra kész a magyar elektronikai ipar

"...A NEK kapcsán az elektronikai ipar aktuális helyzetéről, a kormányzati együttműködés lehetőségeiről is kérdeztük Kazi Károlyt, aki a Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) a választmány tagjaként képviselte a szakmai fórumon..."

Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 25. oldal
Új "kapcsolóra" van szükség a szakképzésben


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 31. oldal
Tudásból pénz: Tajvantól Amerikáig


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 34. oldal
Magyar résztvevő a 22. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten


Innotéka Magazin, 2011. augusztus-szeptember, 60. oldal
Inno-anno

"...A "jövőbe látó" vezérigazgató engedélyezte a kísérletek megkezdését. 1930. augusztus 11-én kelt az a szabadalmi leírás, amelyben Bródy Imre megfogalmazta a kripton töltésű izzólámpa működési elvét...
...A Tungsram szinte a világ minden országába exportálta megbízható, hosszú élettartamú izzólámpáit..."


Magyar Gyáripar, LI. évfolyam 2011. 7. szám
Hiányszakmák Európában - Ketyeg az óra

"...A gazdaság növekedés nagy gátja, hogy kicsi a műszaki és természettudományos képzettségűek aránya - figyelmeztet közös cikkében Jürgen R. Thumann, a Business-Europe elnöke és Dr. Futó Péter, az MGYOSZ elnöke, a BusinessEurope alelnöke..."

Vezetéstudomány, 2011. 7-8. szám
Lányi Beatrix: Az innovációs együttműködés okai és típusai a vegyiparban


Innovation for business, 2011. I. évfolyam 1. szám
"Együttműködés nélkül nincs innováció"

"Az Innovációs Klub megalakulásának jelentőségéről, a Közép-dunántúli Régió kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs lehetőségéről, valamint egy fiatal vállalkozók részére indított nemzetközi csereprogramról kérdeztük dr. Szépvölgyi Ákost."

Pályázati felhívások

Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak

Felhívás a díj 2011. évi elnyerésére


Az oktatási miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi közoktatás, felsőoktatás és tudományos kutatás támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági- és közélet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.

A díjat olyan természetes személyek, közösségek, vagy jogi személyek (intézmények, vállalkozások, alapítványok) kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak tanulóknak, hallgatóknak, oktatóknak, és kutató- vagy oktatási intézményeknek.

A díjra pályázni lehet, vagy arra az oktatási intézmények, ill. az oktatásban és kutatásban résztvevő természetes személyek tehetnek javaslatot. Olyan intézmények, vagy magánszemélyek, akik az elmúlt öt évben Kármán Tódor-díjban részesültek, nem pályázhatnak.

Évente maximum öt díj adományozható, amelyet a Nemzeti Erőforrás Miniszter ünnepélyes körülmények között ad át. A díjjal oklevél és plakett jár.

A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás vagy az együttműködés szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint mennyi a támogatás pénzben kifejezhető értéke, továbbá az ajánlást, vagy ajánlásokat.

A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3 oldal) 2011. október 17-ig kell eljuttatni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.).

További információ: Szigeti Katalin oktatási kitüntetési referens, tel.: 795-4423.

Réthelyi Miklós s.k.
miniszter

Gábor Dénes-díj jelölési felhívás 2011

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes alkotó közreműködésükkel jelentős mértékben járultak hozzá az intézményüket elismerő, sikeres innovációs tevékenységhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése az adott esztendőre vonatkozóan végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben nyújtott, kiemelkedően eredményes, konkrét műszaki alkotó teljesítmény elismerését célozza. A formai szempontból mindenben megfelelő előterjesztések és elismerésre méltó teljesítmények mellett a Kuratórium előnyben részesíti azokat a jelölteket, akik teljesen új tudást hoztak létre, akiknek műszaki-szellemi alkotását a magyar gazdaságban eredményesen hasznosítják, akik ismereteit a gyakorlatban alkalmazzák, kimagasló tudásukat színvonalas oktatói/nevelői tevékenységük során környezetüknek átadják, szakterületükön jelentős társadalmi aktivitást is kifejtenek, látókörük messze meghaladja a szűken vett szakterületet.

A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző 3 év jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma

I. Kitöltött és aláírt adatlap: A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt formanyomtatványon.
II. Jelölés: Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a konkrét műszaki-szellemi alkotások megnevezésével és ezek hasznosítási eredményének ismertetésével, a jelölő aláírásával.
III. Mellékletek:
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/, ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal).
3. Két, a jelölőtől, ill. a jelölő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/64 oldalon találhatóak. 

A jelölést (előterjesztést) elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani: NOVOFER Alapítvány, H-1112 Budapest, Hegyalja út 86., alapitvany@novofer.hu.
Mind az elektronikus, mind pedig a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje:
2011. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2011. december 15.

A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítás Kosztolányi Tamás titkártól kérhető: Fax: 319-8916 Tel: 319-5111, 30/4848-004, e-mail: alapitvany@novofer.hu.

EU-díj női innovátoroknak

A női innovátorok EU-díját, három női vállalkozó kaphatja meg, akik a pályájuk során a kutatási és innovációs keretprogram (FP), illetve a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) kedvezményezettjeiként végezték munkájukat egy általuk alapított vállalatban, melyet 2009. január 1-e előtt hoztak létre. Pályázni innovatív vállalati tevékenységekkel lehet, az üzleti élet bármely területéről.

A 100 000 eurós első díj, az 50 000 eurós második és a 25 000 eurós harmadik díjért háromfordulós pályázaton kell részt venni:
- személyes adatok feltöltése,
- a cégjegyzék szkennelt változatát és azt a hivatalos papírt kell felölteni, mely igazolja, hogy a vállalat, amelynél dolgozik kapott vagy kap támogatást valamelyik keretprogramon belül,
- az eredmények bemutatása a bírálók fele.

Jelentkezni: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators linken lehet. A pályázat beadási határideje 2011. szeptember 20. A díjátadó ünnepségre 2011. december 5-én, Brüsszelben, az Európai Bizottságban kerül sor.

Bővebb információ: telefon: 0032 483 506 825, e-mail: rtd-women-innovators@ec.europa.eu.

"Hands off my design" pályázat

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH), valamint a Hamisítással és Kalózkodással foglalkozó Európai Megfigyelőközpont “Hands off my design" címmel hirdetett pályázatot a formatervezés és vizuális kommunikáció területén tevékenykedő irodák, stúdiók, ügynökségek, szabadúszók, illetve hallgatók részére, professzionális és diák kategóriában. A pályázat témája a hamisítás veszélyeit és következményeit bemutató marketinganyag (video + poszter) készítése. Kategóriánként három díjazott magas pénzjutalomban részesül.

A pályázati regisztráció határideje: 2011. október 15.
A pályaművek beküldési határideje: 2011. november 1.

A részletes pályázati kiírás és a regisztrációhoz szükséges dokumentumok a http://oami.europa.eu/t4t/rw/pages/index.en.do#- oldalon érhetőek el.

INTERVALUE projekt

Tagszervezetünk, a Puskás Tivadar Közalapítvány az INTERVALUE projekt keretében sokoldalú nemzetközi hálózatot hoz létre a kutatásban, fejlesztésben, illetve az innováció területén dolgozók, a gyártók, és további fontos szereplők között, ezzel segítve a kutatási eredmények gyors és hatékony piacosítását, a sikeres, innovatív, versenyképes termékké válást.

A széles körű nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló programban elérhető legfontosabb szolgáltatások:
- regionális adatbázis és tudástár kialakítása,
- nemzetközi technológiai brókerrendezvények,
- nemzetközi szakmai rendezvények (szabadalom, minőségügy, uniós szabályozások, pl. KKV-k számára),
- Európai Kiválósági Központokba történő tanulmányutak szervezése.

Az "adat- vagy projekttárház" keretében a tervek szerint hét országból mintegy 1000 kutatási eredmény, vagyis ígéretes termék, eljárás kerül összegyűjtésre és feldolgozásra, melynek alapján közel ötszáz számára segítséget nyújtanak egyedi, részletes fejlesztési terv elkészítéséhez.

Jelentkezni és bővebb információt kérni a programhoz való csatlakozás lehetőségeiről az alábbi elérhetőségeken lehet: Puskás Tivadar Közalapítvány EU Csoport, Tel: 1/301-2030, e-mail: eu@neti.hu,

Információk magyar nyelven:
www.neti.hu/pta/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=41&lang=hu
A projekt nemzetközi honlapjának címe: http://www.urenio.org/intervalue/

A szolgáltatások az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően a projekthez csatlakozók számára díjmentesek.

Várható események

Galamb József és a Ford Motor Company

Tagintézményünk, az Óbudai Egyetem kettős jubileumot ünnepel Galamb József kapcsán: 130 éve született a neves konstruktőr és 110 évvel ezelőtt az egyetem jogelődjében, a Budapesti Magyar Királyi Felső Állami Ipariskolában vette át végbizonyítványát. Ez alkalomból készült el a "Galamb József és a Ford Motor Company" című tablósorozat, amely vándorkiállítás jelenleg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeumában szeptember végéig tekinthető meg (www.omm.hu).

Cím: Budapest, II. kerület, Bem József u. 20. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig, tel./fax: +36 1 202-5011.

IMP³rove konferencia

2011. szeptember 9-én "IMP³rove II - International Innovation Management" címmel kerül megrendezésre az IMP³rove tanácsadók európai éves konferenciája a Best Western Hotel Hungáriában (1074 Budapest, Rákóczi út 90.).      

Az IMP³rove egy metodika, egy értékelő rendszer és egy uniós adatbázis - egyben. Az Európai Bizottság által az unió minden tagállamában bejegyzett IMP³rove rendszer az innováció-menedzsment minden szegmensében jól hasznosítható: ideértve az innovációs stratégia kidolgozását, az innovációs szervezet és kultúra kialakítását és működtetését, valamint az innovációmenedzsment megvalósulási feltételeinek folyamatos ellenőrzését.

A konferencia középpontjában az európai KKV-k innovációs teljesítményének fejlesztése áll. A magyar vállalkozások innovációs teljesítményéről és az IMP³rove módszertan hazai hasznosításának lehetőségeiről az IMP³rove magyar partnere, tagszervezetünk, a MAPI Zrt. képviseletében Lőrincz Krisztián üzletágvezető tart összefoglalót.

A rendezvény teljes programja és regisztrációs lapja ide kattintva érhető el: http://apre.it/eventi/imp-%C2%B3rove-ii-%E2%80%93-international-innovation-management/

Bővebb információ az IMP³rove-ról: www.improve-innovation.eu

TOP innovációs tapasztalat

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) Intézete "TOP innovációs tapasztalat" címmel indított programot, melynek lényege, hogy kiválasztott innovatív vállalatok (több mint 100) házigazdaként bemutatják saját vállalatukat, ill. tevékenységüket a többi kiválasztott vállalat vezetőinek.
Felmérések igazolják, hogy a TOP-programban résztvevő cégek 80%-a tudta alkalmazni a megszerzett ismereteket saját vállalatánál.

Többek között az alábbi programokra lehet jelentkezni:
- A tudásműhely, értékalkotás, Festool Kft., 2011. szeptember 9. és november 18., Neidlingen
- Mindig rendezetten - 20%-kal nagyobb hatékonyság az irodai kaizennal, Tempus Kft., 2011. szeptember 13., Frankfurt, ill. október 10. és december 17. Giengen an der Brenz
- Új irányok a munka- és a folyamat-tervezésben, SEW-Eurodrive Kft., 2011. október 4-5. és december 13-14., Bruchsal
- Innovatív minőségi, környezetvédelmi és projektmenedzsment a kutatásban és a vizsgálatokban, Institut für Holztechnologie, 2011. október 13., Drezda
- Ötleteket kézzelfoghatóvá tenni, ModellTechnik Rapid Prototyping Kft., 2011. november 8., Waltershausen
- A munka-magánélet- egyensúly, mint sikertényező, a családtudatos vállalati kultúra SARROS Kft., 2011. november 22., Berlin
- Változásmenedzsment - a hosszú távú sikerek biztosításának lehetősége, Zellstoff - und Papierfabrik Rosenthal Kft., 2011. november 24., Blankenstein

A programon való részvétel térítéshez kötött (kb.160 EUR/fő), melynek összege látogatásonként eltérő. Részletes program, jelentkezés és további információ az alábbi linken olvasható: http://www.top-online.de/content/topintensiv

China Hi-Tech Fair

2011. szeptember 13-án, 8:30 órás kezdéssel, a budapesti Ramada Resort Aquaworld Hotelben kerül sor, immár negyedik alkalommal, a China Hi-Tech Fair Budapest, a magyar-kínai gazdasági és üzleti kapcsolatok kiemelt eseményére.

Az idei rendezvény elsősorban az infokommunikáció, biotechnológia, energiahatékonysággal és környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák, valamint a kapcsolódó befektetések területén érdekelt vállalkozások, befektetők és szakmai szövetségek számára nyújt alkalmat a közvetlen partnerszerzésre.

Az esemény első felében a kínai-magyar kapcsolatokról, az abban rejlő üzleti lehetőségekről és fejlődési irányokról szóló előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők. Az előadók között szerepel
- Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes,
- Fellegi Tamás, nemzeti fejlesztési miniszter,
- Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, 
- Gao Jian, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete,
- Yuan Baocheng, Shenzhen város alpolgármestere is.

Az ebédet követően, délután egy üzleti partnerkereső fórumon lesz lehetősége a résztvevő magyar cégeknek, hogy a szervezők által biztosított tolmácsok segítségével megbeszéléseket folytathassanak a kínai cégekkel a jövőbeni együttműködésükről.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a chtf.info@nfm.gov.hu e-mail címen, ahol a www.chtf.eu honlap mellett bővebb tájékoztatás is kérhető.

ISO 9000 FÓRUM XVIII. Nemzeti Konferencia

Az ISO 9000 FÓRUM XVIII. Nemzeti Konferenciája "Az egymástól tanulás konferenciája" címmel 2011. szeptember 15-16-án kerül megrendezésre Balatonvilágoson, a FRIDA Family Hotelben. Az EOQ MNB társszervezésében zajló eseményen Szövetségünket Dr. Szabó Gábor elnök képviseli, aki az első napon tart előadást.

2011. szeptember 15.

  | Versenystratégiák - tervezzük újra a jövőt
Elnök: Kormány Tamás - Controll Holding Zrt., vezérigazgató
10:00 | Megnyitó: Rózsa András - ISO 9000 FÓRUM, elnök
10:15 | Magyarország versenyképessége
Dr. Vértes András- GKI Gazdaságkutató Zrt., elnök
10:45 | Az innováció szerepe a gazdasági fellendülésben
Dr. Szabó Gábor prof. - Magyar Innovációs Szövetség elnök, SZTE rektor
11:10 | A 2011. évi budapesti Minőségügyi Világkongresszus üzenete
Dr. Molnár Pál prof.- EOQ MNB elnök
11:25-11:45 | Kávészünet
11:45 | A minőség helye a megújulásban
Nyitrai Imre - Szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár - NEFMI
12:10 | Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás
Dr. Gere Ilona- Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal, társadalomkutató
12:35 | A főnix madár rejtélye
Király Zoltán- Jabil Circuit Kft., korábbi vezérigazgató, 2010. év minőségügyi díjazottja
13:00 | Ebéd
14:15 | Közös fotókészítés
14:30-18:00 | Párhuzamos szekciók
"A" szekció: Tanuljunk egymástól!
Elnök: Kormány Tamás- Controll Holding Zrt., vezérigazgató

"ESZÁ" Szekció: Hatékonyság növelése az egészségügyben
Elnök: Dr. Tombácz Imre PhD- Egri Markhot F. Kórház, minőségügyi osztályvez.

"KOÁ" Szekció: Innováció a közoktatásban
Elnök: Tóth Géza- Ceglédi Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola, igazgató

2011. szeptember 16.

9:00-14:30 |
Párhuzamos szekciók
"B" Szekció: Sikertörténetek
Elnök: Sződi Sándor- IFKA Minőségfejlesztési Központ, ügyvezető igazgató

"C" Szekció: Értékteremtés Lean szemlélet és kockázatkezelés révén
Elnök: Tóth Csaba László- THOT Quality Management, ügyvezető

"D" Junior Szekció: Paradigmaváltás a minőségszemléletben
Elnök: Papp István Róbert - FŐGÁZ Zrt., minőségirányítási vezető

Az eseménnyel kapcsolatban bővebb információ a 319-3071-es, ill. a 20/961-0085-ös telefonszámon vagy az isoforum@isoforum.hu e-mail címen kérhető.

Innováció az oktatásban

2011. szeptember 22-én, a Budapesti Gazdasági Főiskolán (1054 Budapest, Alkotmány u. 7-11.), az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a TÁMOP 3.1.1. program keretében, "Innováció az oktatásban" címmel konferenciát szervez.

Tervezett program

9:30-9:40 | Köszöntő - Kaposi József főigazgató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

    Plenáris előadások
9:40-10:00 | Az oktatási ágazatot érintő kutatások, fejlesztések és innovációk
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
10:00-10:20 | A hazai innovációs politika céljai, különös tekintettel a közszférában zajló innovációra
Farkas Krisztina helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
10:20-10:40 | Innováció az oktatásban - innováció a gazdaságban
Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség
10:40-11:00 | Kávészünet
11:00-11:20 | Az OECD innovációs stratégiája és ezen belül az oktatási ágazat
Stephan Vincent-Lancrin, vezető elemző, OECD Centre for Educational Research and Innovation (CERI)
11:20-11:40 | Az oktatási innovációról és az oktatáskutatásokról uniós gondolkodás
- egyeztetés alatt
11:40-12:00 | Kutatás, fejlesztés és innováció az oktatásban - javaslat egy ágazati innovációs stratégiára
Halász Gábor, a TÁMOP 3.1.1.8.1. projekt témavezetője, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
12:00-13:30 | Ebédszünet
13:30-15:20 | Párhuzamos műhelyek

1. Műhely - "A kormányzat"
Levezető elnök: Brassói Sándor, főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Vitaindító: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője - egyeztetés alatt
Felkért hozzászóló: Wolfné Borsi Julianna, TÁMOP 3.1.1. programvezető, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2. Műhely - "Az oktatásra irányuló kutatás és fejlesztés"
Levezető elnök: Bakács András, főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Vitaindító: Lannert Judit, vezérigazgató, Tárki-Tudok zRt.
Felkért hozzászóló: Havas Attila, tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

3. Műhely - "Az oktatási és szakpolitikai gyakorlat"
Levezető elnök: Környei László, szakmai vezető, Commitment zRt.
Vitaindító: Győri János, egyetemi docens, ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
Felkért hozzászóló: Merényi Ádám, oktatási üzletág szakmai vezető, Microsoft Magyarország Kft.

4. (angol nyelvű) Műhely - "International reflections"
Levezető elnök: Bodnár Viktória, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Előadók: Tom Schuller (innováció-szakértő), Stephan Vincent-Lancrin (OECD) és az Európai Bizottság képviselője
15:20-15:40 | Kávészünet
15:40-16:20 | Raportőrök beszámolója
16:20-17:20
|
Pódiumbeszélgetés
Levezető: Loboda Zoltán, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
17:20-17:30 | Zárás

A konferencián mutatják be az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.1.1.8.1. projektjének keretei között létrehozott "Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára" c. dokumentumot is, amely ide kattintva elérhető: http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1

A konferencia meghívásos alapon szerveződik, tervezett létszáma 100 fő.
Bővebb információ: http://tamop311.ofi.hu/rendezvenyek/innovacio-oktatasban-110708, illetve a marta.fischer@ofi.hu e-mail címen.

Expo Central China kiállítás

2011. szeptember 26-28 között Kínában, Taiyuan városban, Shanxi tartományban 6. alkalommal kerül megrendezésre az Expo for Investment & Trade in Central China c. kétnapos kiállítás, melyre magyar delegáció készül. Ez a rendezvény BNV típusú kiállítás, ahol 6 tartomány fog bemutatkozni Hunan, Henan, Hupei, Anhui and Jiangxi, illetve a tartományok több mint ezer vállalkozása és nemzetközi cégek.

A tartományok kormányzóságai és azok gazdasági vállalatain túl, nyolc kínai központi minisztérium is megjelenik a vásáron. Bővebb információ a vásárról: https://www.yousendit.com/download/cnJnSU5KMGt1Yk0wTVE9PQ

A Magyar Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Kínai CIPA China Investment Promotion Agency támogatja a magyar vállalkozók vásáron történő megjelenését. A magyar résztvevők jelentkezését két csoportba várják:
1. akik a vásárt akarják megnézni és a több ezer kínai cégből partnert keresnek,
2. akik be akarnak mutatni saját terméket (stand bérletet nem kell fizetni).

A vásár rövid összefoglaló prezentációja ide kattintva érhető el.
Bővebb információ: Károly László, Budapest Kereskedelmi és Iparkamara, Kínai Gazdaságfejlesztési Osztály, mobil: +36-30-2055-402.

Környezetvédelmi Oktatók III. Országos Tanácskozása

2011. szeptember 29-30. között Kecskeméten kerül megrendezésre az Egyetemek, Főiskolák, Környezetvédelmi Oktatóinak III. Országos Tanácskozása, az TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesület szervezésében, az Egyesület székhelyén (6000 Kecskemét, Rákóczi út 2.)

A kétnapos programon előadást tart többek között dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Dux László, Nemzeti Erőforrás-fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára és dr. Ángyán József a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.

A tanácskozás költségtérítéses. Költségei: 16500 Ft/fő, mely tartalmazza a szolgáltatások költségeit (a kommunikációs költségeket, az autóbuszos kirándulás, az ellátás, és étkezések költségeit), a szállás reggelivel további 6000 Ft/fő/éj.

Bővebb információ, részletes program és jelentkezési lap ide kattintva olvasható.

ADT-konferencia Heidelbergben

Az Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologiezentren (ADT) "Energiafordulat a technológia központoknál" címmel tartja éves konferenciáját és továbbképző szemináriumát, a Heidelbergi Technológiaparkban, 2011. október 16. és 18. között.

A konferenciát Dr. Bertram Dressel, az ADT elnöke nyitja meg, köszöntőt mond még Theresia Bauer MdL, Baden-Württemberg tudomány, kutatás és művészetért felelős minisztere és Dr. André H. R. Domin, a Technologiepark Heidelberg GmbH ügyvezetője is.

A hétfői napon
- "A gazdasági klaszterek hozzájárulása a gazdaság-fejlesztéshez", illetve az
- "Alapítási ötletek az energiahatékonyság/megújuló energia területéről"
címmel tartanak fórumot.

A keddi továbbképző szeminárium három témája pedig:
- az alapító- és technológia-központok építése, működése és felújítása az energiahatékonyság szemszögéből
- cégalapítások ösztönzése és finanszírozása
- látogatás a daganatos betegek nemzetközi centrumában.

A hétfői gálavacsora helyszíne a Heidelberg Óvárosában található Palais Prinz Carl lesz. A konferenciához kapcsolódva vasárnap külön turisztikai program várja a résztvevőket, ahol a történelmi egyetemi város mellett, látogatást szerveznek a heidelbergi várba, valamint egy hajókiránduláson is részt lehet venni a Neckaron.

A programon való részvétel térítéshez kötött. Részletes program, jelentkezés és további információ: http://www.adt-online.de
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.