XXI. évf. | 2011. június 28. | 13. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban, a szabadságok miatt ritkábban jelenik meg.

A következő megjelenések időpontjai: 2011. július 26., ill. augusztus 30.

NEK állásfoglalás

2011. június 24-én, az MTA székházában került sor a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal (NEK) tagjai által megfogalmazott állásfoglalás aláírására. Az aláíráson a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Greiner István általános elnökhelyettes képviselte.

A NEK létrehozását az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége kezdeményezte, és felkérte csatlakozásra a Magyar Innovációs Szövetséget is, melyet dr. Kazi Károly, választmányi tagunk képviselt. A NEK célja valamennyi, az elektronikai iparban tevékenykedő szervezet közös asztalhoz ültetése, hogy nagyobb erővel képviselhessék az ágazat érdekeit a közéletben és a kormányzati munkában egyaránt.

Néhány részlet az állásfoglalásból:

„...A Nemzeti Elektronikai Kerekasztal megállapítja, hogy az elektronikai ipar a magyar nemzetgazdaságnak egyértelműen és hosszú ideje a legnagyobb önálló termelő szegmense...

...Az iparágban rejlő lehetőségek maximális kihasználása, a kihívásokra adandó válaszlépések megtétele és ezzel a Kormány kiemelt céljainak megvalósítása érdekében konkrét, megvalósítható javaslatokat teszünk a következő területeken:
...Az oktatás fejlesztése:...
...Kompetencia-központok létrehozása:...
...A mérnöki és természettudományos területek megbecsültségének növelése; pálya-orientáció:...
...KKV-k és nemzetközi beruházások párhuzamos, összehangolt támogatása:...
...Gazdaság-diplomácia:...
...A szabályozási környezet egyszerűsítése, racionalizálása, stabilitása:...”

...Végül pedig azt kérjük, hogy a vázolt komplex fejlesztéspolitikai akcióterv részletes kidolgozásának és végrehajtásának legyen operatív kormányzati felelőse, aki az iparágat képviselő szakmai szervezetekkel és a Nemzeti Elektronikai Kerekasztallal együttműködve gondoskodik az akciók sikeres megvalósításáról, a kitűzött célok tényleges eléréséről...”

Az állásfoglalás teljes szövege ide kattintva olvasható.

Külgazdasági Stratégia konzultáció

2011. június 15-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban, a Nemzetgazdasági Minisztérium Külgazdasági Államtitkársága „A  Külgazdasági Stratégia a külföldi működő tőke beruházások és a beszállítói kapcsolatok növelése érdekében” címmel szakmai konzultációt tartott, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Ábrahám László elnökségi tag képviselte.

A konzultáció során szó esett a beszállítói programok mint egy speciális export fontosságáról. Vita volt arról, hogy az egyensúly javításában a KKV-knak vagy a multiknak legyen-e nagyobb szerepe.
Felmerült a kérdés, hogy miért támogassa az állam a multik K+F tevékenységét, ha a szabadalmaikat nem itthon nyújtják be, és nem garantálják, hogy a fejlesztés eredménye itthon kerül gyártásba.

Dr. Ábrahám László elmondta, hogy az átlagosnál jobban megfizetett magyar „multi fejlesztők” itt adóznak, itt fizetnek TB-t, és itt költik el jövedelmük jelentős részét, de ez csak a fiskális oldal. A másik oldalon olyan kutatásokba kapcsolódhatnak be, amelyekre a multik nélkül kicsi lenne az esélyük, és ezen magyar fejlesztők lehetnek a holnap KKV alapítói és tulajdonosai.

Magyar-Flamand Üzleti Fórum

2011. június 17-én, a KBC Központban, Leuvenben, Magyar-Flamand Üzleti Fórumot tartott Magyarország Belgiumi Nagykövetsége és a leuveni KBC "Magyarország, az Ön második hazai piaca, innovációval a versenyképesség felé" címmel.

A fórumon a Magyar Innovációs Szövetség nevében részt vett és előadást tartott dr. Erdei Sándor, elnökségi tagunk, a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója is.

Előadásában beszélt a EUROPE 2020 programról, bemutatta a 2011 áprilisában nyílt budapesti Európai Innovációs és Technológiai Központot, a Magyar Innovációs Szövetséget. Összefoglalta a JEREMIE program nyújtotta lehetőségeket, bemutatta a DBH Group munkáját.

Vállalati együttműködési programok a Műegyetemen

2011. június 21-én, tagszervezetünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, „Útközben - A BME kutatóegyetemi pályán" címmel konferencián mutatta be az egyetem és a vállalkozások közötti kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködés bővítése érdekében kezdeményezett három programot.

A KKV program keretében az egyetem az igényelt kutatás-fejlesztési szolgáltatást teljesen vagy részben saját költségére és kockázatára nyújtja zömében a kis- és középvállalkozásoknak, annak fejében, hogy a vállalkozással kötött megállapodás szerint később részesedik a létrehozott kutatási eredmény, innováció piaci bevezetéséből származó többletjövedelemből.
A Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer Iroda már most várja az együttműködésben érdekelt vállalkozások jelentkezését az info@tti.bme.hu e-mail címen.

Az Ipari Campus Program megvalósítása során a BME és a partner iparvállalat közös irányítású kutató-fejlesztő labort alapítanak az egyetemen, melynek működési költségeit a vállalat finanszírozza. A program célja a magas szintű képzés összekapcsolása a vállalati igényeket is szolgáló kutatás-fejlesztéssel, amely lehetőséget ad a cégek K+F tevékenységének Magyarországra telepítésére, ezzel tartós hazai működésük biztosítására, kvalifikált munkahelyek tízezreinek megteremtésére.

A Demola Hungary Programban résztvevő hallgatók az ipari partner által megjelölt kutatás-fejlesztési témán dolgoznak. A fejlesztés eredményére az ipari partner vételi/felhasználási opcióval rendelkezik. A program célja, hogy az amúgy is finanszírozott képzés keretében – gyakorlatilag többletforrás igénybevétele nélkül – hasznosítható eredményeket állítsanak elő, az iparral együttműködve, és közben a hallgatók gyakorlatot szerezzenek a hasznosuló kutatás-fejlesztés, a gazdasági szempontokat is figyelembe vevő projektmenedzsment, általában az ún. soft-skills területén. Ehhez a programhoz a BME saját forrásainak felhasználásával speciális labort létesít, amelynek átadása 2011 őszén történik.

A kb. 50 fő részvételével megtartott KKV Program szekcióülésén a vállalkozások, szakmai és civil szervezetek, valamint a kormányzati szervek jelenlévő képviselői egyöntetűen támogatták a BME kezdeményezését. A szekcióülésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében részt vett és felszólalt Deme Gábor és Frischmann Gábor, alelnökök.

A konferencia anyagai a www.kutatas.bme.hu oldalon olvashatóak.

23. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében a 2011. szeptember 23-28. között, Helsinkiben megrendezésre kerülő "23. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Új terápiás lehetőség vizsgálata sclerosis multiplexben (pályázó: Biró Enikő)
- MPA - Medical Pocket Assistant (pályázók: Erdélyi Soma és Lipécz Ádám)
- Tilitoli játék (pályázó: Ócsvári Áron)

Az EU-versenyre kiutazó delegációt Kriston Ákos, a verseny zsűrijének tagja fogja vezetni.

A versenyzők első szakmai felkészítését a delegáció vezetője, dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Balassi Márton István, a 22. EU Fiatal Tudósok Versenyének első helyezettje tartotta, 2011. június 17-én, Szövetségünk székhelyén. A megbeszélésen a fiatalok által készítendő poszterről, illetve a versennyel kapcsolatos feladatokról esett szó.

Géniusz sajtótájékoztató

A Magyar Géniusz Program tanévzáró sajtótájékoztatójára 2011. június 15-én, délelőtt került sor a Shambala Caféban, Budapesten, melynek levezető elnöke Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője volt.

A rendezvényen Bajor Péter projektmenedzser értékelte a Géniusz Program elmúlt évét, és szólt a program folytatásának módjairól. Hangsúlyozta, hogy nyár végéig mintegy 15 ezer hazai pedagógus végzi el a Magyar Géniusz Program mintegy 100 féle akkreditált tehetséggondozó képzési programjának valamelyikét, ez azt jelenti, hogy minden tizedik pedagógus részt vett a Géniusz képzésein.
Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Géniusz Program programtanácsának tagja, a sajtó figyelmét az induló Géniusz-estek rendezvénysorozatra hívta fel, és azt is hangsúlyozta, hogy a Géniusz Program folytatásakor sokkal jobban előtérbe kell kerülnie a tehetséggondozás „tárgyának", a tehetségeknek.

Továbbá ismertette a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató, tudománynépszerűsítő tevékenységét is. Ezen belül külön kitért az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre és a versenyen sikeresen szerepelt fiatalok nemzetközi sikereire.

A sajtótájékoztató keretében az „Adj egy Tálentumot” című adománygyűjtő kampány meghirdetésére is sor került, mely akcióval a fiatal tehetségek pályájának indulását kívánják támogatni. Részletek (.doc) »

Géniusz est

Június 15-én este került sor a Géniusz-estek első rendezvényére „Kreativitás és innováció: a tehetségek útja a hazai felsőoktatásban” címmel.
Az első eseményen két MAFITUD-taggal, Gilyén Andrással, az ELTE matematikus hallgatójával és Tarjányi Zoltánnal, a Debreceni Egyetem hallgatójával beszélgetett Pakucs János, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szervezője. Mindkét fiatal a 2005-2006. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztese és az EU versenyeken díjakat nyertek.
A körülbelül egyórás beszélgetés során, melyet Gózon Ákos vezetett és melyen részt vett dr. Pakucs János is, a hallgatóság betekintést nyerhetett a fiatal kutatók életútjába, abba, hogy hogyan is kerültek közel a tudományhoz, mi motiválta és segítette őket, vagy esetleg milyen nehézségekbe ütköztek. Szó esett arról is, hogy vajon mi a sikerük titka, és hogyan lehetne a hozzájuk hasonló tehetségek tudományos pályán való elindulását segíteni. Ennek kapcsán szó esett a felsőoktatási intézmények által kínált lehetőségekről, illetve azok hiányosságairól is.

Magyarország-EU-Izrael induló vállalkozások és innováció

2011. május 30-31-én került megrendezésre Tel Aviv-ban a „Magyarország-EU-Izrael induló vállalkozások és innováció” című műhelytalálkozó, amely a magyar EU-elnökség izraeli rendezvényeinek fő eseménye volt.

A konferencia három egymás utáni szekcióban zajlott, a sikeres innovációs ökoszisztéma három fő szereplő-csoportjának megfelelően:
- Az innováció és start-up politikák állami kidolgozói,
- A facilitátorok (kockázati tőke ipar, technológiai inkubátorok, klaszterek),
- Az induló technológiai vállalkozások forrásai (egyetemi technológia-transzfer cégek, feltaláló vállalkozók, spin-off-ok stb.).

A megnyitó előadást Avi Hasson, a Chief Scientist Office elnöke tartotta, az izraeli innovációs rendszer új trendjeiről. Ezután Szentgyörgyi Zoltán magyar, valamint Andrew Standley EU nagykövet is üdvözölték a résztvevőket.

A találkozón előadást tartott magyar részről:
- Németh Vilmos, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezetője,
- Bircsák Eszter és Málnay Barnabás, a Kitchen Budapest igazgatói,
- Vajta László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora,
- Lacza Zsombor, a Semmelweis Innovations ügyvezető igazgatója.

A rendezvénynek külön jelentőséget adott az a tény, hogy az izraeli EUREKA elnökséget a magyar EUREKA elnökség követi, ez év júliusától.

Magyar Feltalálók Napja az Óbudai Egyetemen

2011. június 16-án, tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem Népszínház utcai épületében a Magyar Feltalálók Egyesülete „Harmadik Magyar Feltalálók Napja - Tisztelgés a Nobel-díjas géniuszaink előtt” címmel tartotta rendezvényét. Az időpont aktualitását az adta, hogy Szent-Györgyi Albert 70 éve adta be a C-vitamin gyártásra vonatkozó szabadalmát.

A levezető elnök Dr. Vedres András a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára volt, akinek jelszava: „Nincs prosperitás innováció nélkül, nincs innováció találmányok nélkül, és nincsenek találmányok feltalálók nélkül.”

A rendezvényt Dr. Szántay Csaba akadémikus, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke nyitotta meg. Házigazdaként Dr. Horváth Sándor, az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja köszöntötte a megjelenteket.

A megjelenteket köszöntötte még többek között Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke is, aki kiemelte, hogy remény van arra, hogy az ország gazdasági lehetőségei hamarosan javulnak.

Az ünnepség délelőtti része kitüntetések, díjak átadásával zárult, majd a résztvevők megkoszorúzták a Magyar Feltalálók Egyesületének Gyömrői úti emléktábláját.

Megemlékezés Bánki Donát szülőfalujában

1859. június 6-án, a Veszprém megyei Bakonybánk községben látta meg a napvilágot Bánki Donát, az egyik legnagyobb magyar gépészmérnök, tudós. Születésének 122. évfordulója alkalmából szülőfalujában megemlékezésre került sor.

Az ünnepségen megjelenteket Kovács Kálmán polgármester, valamint a terület országgyűlési képviselője Czunyiné Dr. Bertalan Judit köszöntötte. Az ünnepi beszédet Dr. Horváth Sándor, tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja tartotta. A műsort a bakonybánki iskolások adták, mely után a résztvevők Bánki Donát szobránál elhelyezték a megemlékezés virágait.

DITAK Fórum

2011. június 17-én, a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK), zárt körben tartotta első Plenáris Fórumát Szegeden, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az üzleti hálózatban a hazai innovációs és vezetői tanácsadásban érintett üzleti kör mellett kiemelt szerepet játszik a Szegedi Tudományegyetem, mint a térség meghatározó tudásközpontja is. A rendezvényen a régió nagyberuházásai közül az Extreme Light Infrastructure projektről, az ELI-Hu Nonprofit Kft. részéről Dr. Osvay Károly, a Szegedi Tudományegyetem docense, az ELI-ALPS tudományos menedzsere, míg a kecskeméti Mercedes beruházás térségi kihatású innovációs fejlesztéseiről Pomázi Gyula, a Provice Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást.

A fórum keretében Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztály vezetője a hazai klaszterpolitika aktuális kérdéseiről tartott tájékoztatót. Az eseményt Dr. Buzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs igazgatója moderálta. A Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató képviselte.

Kovács Tibor, a DITAK elnöke kiemelte az üzleti hálózat résztvevői bíznak abban, hogy tevékenységüket hálózati formában megvalósítva kiaknázhatók lesznek az együttműködésben rejlő szinergiahatások is.

Hungarian Renewable Energy Handbook 2011

Megjelent a Hungarian Renewable Energy Handbook 2011, a hazai megújuló energia ágazat első, üzleti szempontú bemutatója.

Az angol nyelvű könyv bemutatja a legaktívabb/legjelentősebb, nemzetközi kapcsolatok iránt érdekelődő magyar cégeket, szervezeteket, valamint a jelenleg folyó legfontosabb magyarországi kutatásokat, innovációkat, mintaprojekteket.

A Handbook 2011 célja, hogy a potenciális külföldi partnerek gyors, pontos és könnyen áttekinthető képet kapjanak a hazai megújuló ágazat legfontosabb szereplőiről.
További információ: www.renewablewiw.com/hu

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

London International Youth Science Forum (LIYSF)

2011. július 27. és augusztus 10. között idén 53. alkalommal rendezik meg londoni fórumot, melyen Magyarországot Juhász Dorottya, MAFITUD-tag képviseli, aki a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen 3. helyezést ért el „Méregből gyógyszert”, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen pedig 2. helyezést ért el „Méregből gyógyszert II.” című pályamunkájával.

A részvételt a Magyar Innovációs Szövetség és a British Council biztosítja.
A fórumon, melynek az Imperial College London ad otthont, közel 50 ország majdnem 300 - a tudományok iránt elkötelezett - fiatalja vesz részt.

A program során a résztvevők több modern kutatóhelyet és egyetemet is felkeresnek, mint pl. Európai Bioinformatikai Intézet, Cambridge, University of Kent, Imperial College London. Lehetőség van a résztvevőknek a Science Forum Bazaaron bemutatni kutatómunkájukat, így a fiatalok megismerhetik egymás munkáit is.  A kéthetes program alatt sok érdekes tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők.

26. Kínai Ifjúsági Tudományos Technológiai és Innovációs Verseny

2011. augusztus 2-7. között, a 26. CASTIC-on (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest), a kínai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs versenyen Erdélyi Soma és Lipécz Ádám, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) tagjai vesznek részt. A versenyt idén Hohhot városában, Belső-Mongólia Autonóm Tartományban tartják.

A magyar küldöttséget Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagja, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja vezeti.
A CASTIC-on több mint 500, 9-18 éves kínai fiatal vesz részt az ország minden részéről, valamint közel 50 nemzetközi résztvevő is csatlakozik a megmérettetéshez vendégként, 14 országból.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Eszterházy Károly Főiskola, EGERFOOD Regionális Tudásközpont
Tagsorszám:
| 639.
Cím: | 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Honlap: | www.ektf.hu
Vezető: | Dr. Kiss Attila, főigazgató
Telefon: | 36/520-400/4133
Telefax: | 36/523-464
E-mail: | attkiss@ektf.hu

Az Eszterházy Károly Főiskolán tudatos innováció-menedzsment, illetve célorientált alkalmazott K+F tevékenység folyik az agrár-élelmiszeripari szektor igényeire koncentrálva. A 2000-ben alapított Integrált Természettudományos Szolgáltató és Kutató Központ klaszterépítési és kutatásszervezési munkája a 2006-ban, a Pázmány Péter Program keretében megalakított EGERFOOD Regionális Tudásközpontban teljesedett ki, melynek tevékenységei fókuszában alkalmazásorientált élelmiszeranalitikai, élelmiszerbiztonsági, mikrobiológiai, eredetvédelmi és technológiai fejlesztések állnak. Kiemelkedő jelentőségű fejlesztési irányukat jelenti az egészségvédő hatású, funkcionális élelmiszerek kidolgozása, illetve azok gyártásának előkészítése. Az EKF Tudásközpontja által létrehozott 14 termékszabadalom, illetve 22 know-how mellett igen perspektivikus fejlesztésnek tekinthető az új elektronikus élelmiszer nyomonkövetési rendszerük is. Az innováció menedzsmentet, illetve a szellemi tulajdonnal történő hatékony gazdálkodást az Innováció és Technológiatranszfer Iroda munkája is segíteni.

Név: | Innotéka Kiadó, Disszeminációs és Médiaügynökség Kft.
Tagsorszám:
| 640.
Cím: | 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Honlap: | www.innoteka.hu
Vezető: | Kertész Bernadett, főszerkesztő
Telefon: | 1/889-61-08
Telefax: | 1/889-61-09
E-mail: | kertesz@innoteka.hu

Az Innotéka címmel indított új, havonta megjelenő magazin a tudomány, az innováció és a zöldgazdaság iránt érdeklődőknek szól, az e területeken tevékenykedőknek nyújt egyrészt átfogó információkat, másrészt beszámol arról a helyzetről, amely a hazai innovációs világot, a hozzá kapcsolódó gazdasági környezetet jellemzi.

Az európai uniós pályázatok révén megvalósuló projektek fontos eleme a disszemináció, a magazinban tehát helyet adnak az uniós pályázatokon nyertes projektek bemutatásának, ezzel is támogatva az innovációs tapasztalatok minél szélesebb körű megosztását.
A lap jelen van a tudomány, az innováció, a zöldgazdaság jelentős szakmai rendezvényein, konferenciáin, egyéb fórumain is, amelyekről rendre beszámolnak.

Név: | Goodwill Consulting Kft.
Tagsorszám:
| 641.
Cím: | 1162 Budapest, Timur u. 74.
Honlap: | www.gwconsulting.hu
Vezető: | Harsányi Gábor, ügyvezető
Telefon: | 20/249-9889
Telefax: | 1/413-1461
E-mail: | harsanyi.gabor@gwconsulting.hu

A társaság fő tevékenysége a komplex pályázati szolgáltatás, mely magában foglalja a pályázatírást, hitelpályázatok készítését, pályázati utógondozást, projektmenedzsmentet.

Szakirodalom-figyelő

Douglas Cumming (szerk.): Venture Capital - Investment Strategies, Structures, and Policies (Kockázati tőke - Befektetési stratégiák, Struktúrák és Politikák), John Wiley & Sons, 2010.
Dr. Osman Péter ismertetése

A legjobb gazdasági szakkönyvkiadók közé tartozó Wiley ajánlóját idézve, ez a kötet a kockázati tőke témakörének alapvető tankönyve. A sorozatot, amelyben megjelent, így mutatja be: a modern pénzügyek legfontosabb kérdéseinek szentelt Robert W. Kolb Pénzügyi Sorozat az információk páratlan forrása; mindegyik kötete a pénzügyek területének egy speciális témakörére összpontosít, s a fejezeteit az elmélet elismert tudósai, valamint tapasztalt pénzügyi szakemberek írták.

Cumming bevezetőjéből idézve, „e kötet célja, hogy átfogó képet adjon a kockázati tőke iparágról, felvonultatva az arra vonatkozó elméleti kutatás legújabb eredményeit, és bemutatva a gyakorlatát.” A szakmai alapokat illetően kiemeli, hogy „az utóbbi években erőteljesen megnőtt a kockázati tőke iparágra vonatkozó tudományos kutató és elemző tevékenység, gyorsan gyarapszik a szakirodalma, s mindezek nagyban hozzájárulnak a jellemző adatok feltárásához és a kockázati tőke piacok megértéséhez. A tanulmányok vizsgálták egyebek közt a forrásgyűjtést, a kockázati tőkealapok szerkezetét, a vállalkozókkal kötött finanszírozási megállapodások természetét, a befektetésekből történő kivonulások ügyleteit és hozamait, a kockázati tőke hatását a regionális fejlesztésekre és a foglalkoztatottságra, a nemzetközi összehasonlításokban mutatkozó, a közpolitikáknak, továbbá a jogi és egyéb tényezőknek tulajdonítható különbözőségeket. Mindezeket átfogva, az együvé sűrített áttekintés, amelyet ez a kötet kínál, nemcsak kívánatos, de valóban nélkülözhetetlen is.” Tegyük hozzá: ezek az ismeretek végképp nélkülözhetetlenek minden cégnek, amely a finanszírozásába kockázati tőkét kíván bevonni, s mindazoknak a szakembereknek, akik a gazdaságfejlesztés területén dolgoznak.

A fejezetek tárgyalják: • A tőke forrásait - ezek: az intézményes kockázati tőke cégek leggyakoribb, "testre szabott" szervezeti formájában, azaz Limited Partnership-ként működő befektetők; üzleti angyalok; a vállalatközi fejlesztőtőkét nyújtó vállalati alapok; valamint kormányzati alapok; • Az átvilágítás (due diligence) kérdéskörét; • A finanszírozásra vonatkozó szerződéseket és a monitoringot; • A kockázati tőke befektetések hatékonysági kérdéseit; • A befektetések megtérülésének és teljesítményének kérdéskörét; • A kockázati tőke piacaiban és azok szabályozásában, továbbá a reá vonatkozó közpolitikában nemzetközi áttekintésben mutatkozó eltéréseket.
Az 592 oldalas kötet a bevezetőt követően 23 tanulmányt tartalmaz öt részbe sorolva. A hat tanulmányt tartalmazó első rész a kockázati tőke forrásainak fentebb említett típusait tárgyalja. A második rész címe/tárgya a kockázati tőke befektetések struktúrája. A harmadik részé hat tanulmányáé a kockázati tőke által létrehozott többlet-érték és a felmerülő konfliktusok. A három tanulmányt tartalmazó negyedik részé a kockázati tőke kivonulása a befektetésekből, és a hozam. Egyikük meglehetősen meglepő kérdésfelvetést jár körül gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva: segíti-e vagy hátráltatja a kockázati tőkés által gyakorolt felügyelet és irányítás a cégeket. A négy tanulmányból álló ötödik rész a nemzetközi összehasonlító elemzésekre összpontosít. Utolsó fejezet pedig gyakorlati leckéket - címe szerint tizenkét meditációt! - kínál a kormányzati politikának a kockázati és a magántőke ösztönzésében betöltött szerepére vonatkozóan.

Justin Pollard - Feltalálósdi - 100 tudományos felfedezés, ahogy valójában történt
HVG Könyvek, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


A természettudomány nagy tragédiája, amikor egy csodaszép hipotézist lemészárol egy rút tény. (T.H. Huxley) • A tudományhoz nem elegendő, hogy az ember elvégezze a munkát, arra is szükség van, hogy ezt kellően harsány hangon tudja közölni a világgal, és elkönyvelhesse az elismerést. • A természettudomány vagy fizika, vagy csak bélyeggyűjtés. (Ernest Rutherford) • A fizikával ellentétben, a kémiában a felfedezés nem mindig válasz a(z eredeti) kérdésre; talán csak egy sokkal hosszabb folyamat kezdete, melynek során megpróbálnak rájönni, mi az ördögre jó, amit újonnan felfedeztek. (Ez egyáltalán nem a kémia sajátossága, egyetlen természettudomány sem mentes tőle. Ez a hosszú folyamat az egyik fontos része az innovációs fejlesztésnek. - OP) • Mivel a vágyunk, hogy életben maradjunk, arra késztet bennünket, hogy olyanoknak adjuk a pénzünket, akiktől erre ígéretet kapunk, a biológia is felkeltette mindenféle csodadoktor, vigéc és rugósbútor-forgalmazó érdeklődését. • Ahány tudós csak megjárta a bíróságot, tanúsíthatja, hogy nincs veszélyesebb, mint egy vita, amelyben az embernek száz százalékig, tudományosan bizonyíthatóan igaza van. Ilyenkor azt hisszük, hogy az ellenfél ugyancsak logikusan gondolkozik - ami igen nagy hibának bizonyulhat. (És a bírót még nem is említi! - OP) - Idézetek a könyvből.

Szellemes és találó ez a „Feltalálósdi” cím. Érzékelteti a könyv témakörét, annak jelentőségét, s szintúgy előadásmódjának könnyedségét. Az eredeti cím átfogóbb, s ennyiben találóbb is: némi humoros ízzel a „boffin”-ok természetrajzát ígéri, a boffin jelentése pedig az Encyclopaedia Britannica 2011 DVD-könyvtár Merriam Webster’s szótára szerint: tudományos szakértő, főképp aki technológiai kutatással foglalkozik.

Pollard igen kellemes stílusban, nemegyszer kedélyesen anekdotázva, rengeteg fontos és/vagy érdekes részlettel szolgál a természettudományok és az akarva-akaratlanul hozzájuk kapcsolódó alkotások, innovációk történetéből. Így vonultatja fel e terület történelmének sok nagy szereplőjét és kevésbé ismert hősét, és a nagyjelentőségű és/vagy hasznos és/vagy kifejezetten érdekes alkotásaik hosszú sorát. Például, a Ki találta fel a gőzgépet? c. alaposabb írás kiváló illusztrációja annak, hogy az innovációk az előzmények láncolatára épülnek, olykor egyenes összefüggésben az ókori görögökig mennek vissza.

„Ahogy valójában történt” ígéri az alcím, ám senki ne várjon itt teljes tudománytörténeti igényű, azaz mélyreható, részletes esettanulmányokat. Pollard azokból csak részleteket ragad ki, belőlük viszont igen olvasmányos könyvet állít össze, amely arra is kiválóan jó, hogy felkeltse az érdeklődésünket, s kedvet csináljon a további részletek megismeréséhez. Kutatóként határozottan jók ehhez a felkészültségbeli alapjai: Cambridge Egyetemen kitüntetéssel diplomázott archeológiából és antropológiából.
Ő maga így vezeti be e művét: „A Feltalálósdi nem enciklopédikus munka, és nem is bármiféle tudománytörténet. (Pedig de igen! Mosolygósan, hézagosan, a ’magas tudomány’ bármilyen póza nélkül, műve nagyon sokban ebbe tartozik! - OP) Inkább csak száz történet gyűjteménye, amelyeket olyasvalaki szedett össze, aki kis híján maga is tudós lett, és úgy gondolta, ezek a történetek segítenek megmagyarázni (legalább saját magának), hogy mi a tudomány, honnét ered, és miféle tevékenység valójában.”
Rágósan száraz gondolatmenet egy sincs benne. Az egész tarka, érdekes, ezerszínű, mint a tudomány számtalan ága-boga, levele, virága, tüskéje, és szellemileg igazán tápláló.

Bőthe Csaba: Egy menedzser tűnődései - Blogkönyv - Gondolat Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


Többszörösen is figyelemre méltó könyv. Legfőképp a tartalma miatt. És azért is, mert a szerzője sikeres, magas állású menedzser, ami teljesen egyértelművé teszi, hogy a nyilvánvalóan kevés szabadidejét és -energiáját belső, intellektuális késztetésből fordítja írásra, s igazán nem pótcselekvésként. Előszavából kiérződik az óhaja „Szeretném magam megmutatni, / Hogy látva lássanak”, de nem az ismertségért, hanem hogy a gondolataival tegyen hatást másokra. Ennek lehetőségét egy szintúgy figyelemre méltó konstelláció hozta meg, amelynek léte szinte hihetetlen, viszont nagyon is reményt keltő: A nagyvállalatnál, ahol vezetőként dolgozik, az intraneten kezdett blogot írni a kollégáinak. Így beszél erről, körvonalazva egyúttal e könyve tartalmát is: „Elmélkedtem az engem foglalkoztató dolgokról, majd az elmélkedés eredményét leírtam. Voltak persze gondolataim a munkámmal kapcsolatban is, de igyekeztem azokat is általánosítva megfogalmazni. Elmélkedtem és írtam sok egyéb érdekes témáról is. Mivel fizikus az eredeti végzettségem, írtam tudományról, tudományos érdekességekről. Mivel foglalkoztat a közgazdaság, és érdekelnek a pénzügyek, írtam gazdaságról, tőzsdéről, ahogyan én látom és élem meg nap mint nap. Mivel szeretem az élet szépségeit, írtam ízletes ételekről, finom borokról, érdekes utazásokról. Fontos számomra a kultúra, ezért írtam kedvenc könyvekről, filmekről, színházról, zenéről, kiállításokról...(...) Írtam sportról...(..) Mivel imádok játszani, írtam pókerről és más játékokról.” S bármily meglepő, hogy egy mai nagyvállalat kemény szorításában a dolgozóknak van kedve, ideje intraneten blogot követni, olvashatjuk: Bőthe írásai szép sikert értek el. E kötetben - mondja,- a legjobban sikerülteket köti tematikus csokorba, és ajánlja mindenkinek, aki szeret elmélkedni a világ dolgairól.

Az ajánlást nyugodt szívvel megerősíthetjük. Persze, hogy nem feltétlenül kell minden véleményével, állásfoglalásával azonosulni, viszont érdemes azokat végiggondolni. Pl. a Póker c. írásában kifejti, hogy a pókerhez kell a tudás, a taktika, az ellenfelek megfigyelése, de kell a szerencse is. „A póker nagyszerűen leképezi az életet magát - ezért szeretem” zárja e gondolatait. Igaza van? Alkat és szemlélet kérdése - ám ha mindent végiggondolunk, végül is ki merné például állítani, hogy maga az innovációs munka is nem rokon sokban a pókerrel?

Meglehetősen nyíltan foglal állást a mai, itteni nagypolitikát illetően is. A Pálinka, avagy a magyar nép felemelkedéséről c. bejegyzésében pedig maró gúnnyal beszél az új vívmányról, a szabad pálinkafőzésről, s aligha tagadható, hogy a kritikája nem teljesen alaptalan.

Szent optimizmus? A Mexikói-öböl olajkatasztrófájáról írja, hogy az óriási lökést ad az alternatív energiakutatásnak és -felhasználásnak, az olaj utáni élet kialakításának, s remélhetőleg emberek százmillióiban születik meg mostanában az elhatározás, hogy másként, energiatakarékosan, környezettudatosan fog élni, s erre neveli a következő generációt. Legyen igaza!
Megragadó gondolatok gazdag tárháza. Bejegyzései szólnak a tehetségről, az élet értelméről, csapatépítésről és -munkáról, a magyar talentumról, a Torinói Lepelről. Egyikben mai életünk apró gyöngyszeme csillan: egy igazán innovatív, ugyanakkor legális, szolid pénzkereseti mód. Különösen izgalmasan beszél Dan Brown könyveiről - egyebek közt: „Ki gondolná például, hogy korunk egyik legújabb kozmológiai eredményét, a szuperhúrelméletet egy 13. századi zsidó misztikus könyv, a Zóhár, a ragyogás könyveis leírta?”

Tóth József (főszerkesztő): Világföldrajz, Akadémiai Kiadó, 2010 - Akadémiai Kézikönyvek
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Akadémiai Kiadó nagy és kiemelkedően értékteremtő vállalkozása az Akadémiai Kézikönyvek sorozata. Tóth József így szól róla e kötete előszavában, jól jellemezve annak rendeltetését és tartalmának minőségét is: „... célja egy olyan akadémiai és egyetemi háttérre támaszkodó, szigorúan tudományos ismeretterjesztő sorozat kiadása, melynek egyes kötetei az érintett szakterületek ismeretanyagát átfogó, gondolati rendszerét és gondolkodásmódját tükröző színvonalas alaptankönyvek, illetve kézikönyvek.” A szigorúan tudományos itt nagyon is pozitív vállalást jelen: a szigorú minőségbiztosítást e kötetek magas szakmai értékének tekintetében. Ez pedig rendkívül fontos, hiszen a piac az intellektuális bóvlik, s az ismeretterjesztésnek álcázott, ám gyakorta igen hitvány árucikkek áradatával önt el bennünket.

A sorozat célközönségét így körvonalazza Tóth József: „A szándék közművelési, a potenciális felhasználók köre pedig a középiskolai tanulókra, az egyetemi hallgatókra és az érdeklődő felnőttekre terjed ki.”

Világföldrajz: akinek a képzettségéhez, szakmájához szükséges alaposan és részletesen ismernie e szakterület tudásanyagát, annak legfeljebb akkor nem nélkülözhetetlen e kézikönyv, ha hasonlóan megbízható, átfogó, mélyreható és naprakész más forrással rendelkezik. Akit pedig érdekel e témakör, vagy egyszerűen csak el akar igazodni ebben a világban, amelyben minden mindennel összefügg, így az életünk is megszámlálhatatlan szállal kötődik az ezerrétegű globális földrajzi környezethez, annak érdekes és hasznos olvasmány, és kiváló információ- és adatforrás ez az 1448 oldal. És ceterum censeo: az internet szinte bármely tárgyban minden mást felülmúl az adat- információ és egyéb tartalomkínálatának szó szerint felmérhetetlen gazdagságával, azonban a megbízhatóságuk a rendszer lényegéhez tartozó spontaneitás miatt erősen változó. Ezért nem is képes kiszorítani az ilyen szakkönyveket és magas színvonalú ismeretterjesztő műveket.

A 33 tematikus fejezetből és azokat átfogó összegzésből álló kötetet így jellemzi kiadójának ajánlója: A földrajz jóval több a hegyek-völgyek-folyók puszta ismertetésénél; ez a komplex tudomány azt is bemutatja, kik laknak e területeken, hogyan és miből élnek, s létük milyen gazdasági-kulturális hatással van azokra, akik a világ más részein élik mindennapjaikat. A Világföldrajz teljes, átfogó képet ad bolygónkról, s a földrajz legfontosabb tudományágainak révén (geográfia, népességföldrajz, etnikai, gazdasági és vallásföldrajz stb.) érthetően, mégis tudományos igénnyel mutatja be az olvasónak, milyen logikusan működő egység is a minket körülvevő világ. A könyv mintegy harminc magyar földrajztudós tanulmányait tartalmazza, akik valamennyien a szakma nemzetközileg is elismert képviselői - ezért értékes, könnyen feldolgozható és mindenre kiterjedő információforrás a gimnáziumtól a diplomáig - sőt még azon is túl bárki számára, akit érdekel a földrajztudomány.
Ízelítőként néhány kiragadott fejezetcím: • A Föld és az élet története • Zonalitás, környezeti problémák • A városok szerkezete, funkcionális tagolódása • Migráció és mobilitás • A modern többpólusú világgazdaság • A távközlés és infokommunikáció földrajza • Egészségföldrajz • A kultúrgeográfia alapjai • A globális turizmus jellemzői és trandjei geográfiai megközelítésben. A kötet második felét pedig a regionális földrajz teszi ki.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Magyar Gyáripar, 2011. 5. szám
Ütősebb versenyképességgel
„...Ábrahám László, az NI Hungary Kft. (A National Instruments USA vállalatcsoport tagja) vezérigazgatója: a kutatás-fejlesztésben túl sok a segítő szervezet, melyek főleg saját jövőjükkel foglalkoznak...”

Magyar Nemzet, 2011. június 11., szombat,  4. oldal
Magyar luxuscsokoládé akár hatvanmillió variációban

Duna TV, "Egy KáKáVé rendel!", 2011. június 14., kedd
Eljárás-innováció

24 óra, 2011. június 14., kedd, 14. oldal
Egy kákávé rendel! - ma sorozat indul a Duna TV-n
„...A kedd délutánonként vetített 2010-es sorozat célja, hogy bemutassa egy kisebb, fejlesztési ötlettel rendelkező cég megalapításának, vezetésének folyamatát, az újfajta ötlet kivitelezésének gazdasági és menedzselési lehetőségeit és buktatóit...”

Kisalföld, 2011. június 14., kedd, 6. oldal
Innováció és bátorság - a siker kulcsa

Napló, 2011. június 14., kedd, 7. oldal
Nemzetközi technológiai konferencia

www.szabadsag.ro, 2011. június 15., szerda
Erdélyi diákok a budapesti Innovációs Versenyen

www.vasnepe.hu, 2011. június 15., szerda
Díjazott autó: másodikak lettek a Bolyais diákok az innovációs versenyen

Vas Népe, 2011. június 15., szerda, 13. oldal
Díjazott autó

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. június 15., szerda, 5. oldal
"Csak az innovációs kapun lehet átmenni a jövőbe"

Napi Gazdaság, 2011. június 15., szerda, 2. oldal
Közép-európai technológiai transzfer hálózat az innovatív fejlesztésekért

Napi Gazdaság, 2011. június 15., szerda, 3. oldal
A Recom HU-AT projekt a gazdaság és innováció szolgálatában

Napi Gazdaság, 2011. június 15., szerda, 6. oldal
EURIS - Európai régiók a nyílt innovációért
„...Az Európai Bizottság megállapította, hogy az európai gazdaság versenyképessége érdekében a nyílt innovációs kultúra elősegítésére van szükség. Így tudnak a vállalatok a globális innovációs hálózat kulcsszereplői maradni...”

Világgazdaság, 2011. június 15., szerda, 6. oldal
Hogyan lesz kis cégből világelső?
Már több mint ötven országban használják a Cryo-Innovation különleges biotechnológiai készülékeit

Műszaki Magazin Hírlevél, 2011. június 16., csütörtök
Tizenéves tudósok versenye

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2011. június 17., péntek
Interjú Biró Enikővel

Napi Gazdaság, 2011. június 17., péntek, 8. oldal
Az atipikus is lehet jó
„...Lezárult az Adecco Magyarország és a Creative Selector. hu közös innovációs pályázata, amelynek célja a magyarországi munkahelykeresés feltételeinek támogatása...”

www.msmba.hu, 2011. június 17., péntek
SM kutató az innovációs szövetség díjazottjai között

www.regioregia.hu, 2011. június 17., péntek
Kinevezték a Pannon Egyetem új rektorát
„...Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár rektori kinevezését június 16-án vehette át Budapesten. A rektori feladatokat 2011. július 1-től 2015. június 30-áig látja majd el a Pannon Egyetemen...”

Géniusz Portál Hírlevél, 2011. június 18., szombat
Harsányi István-díj

www.innoportal.hu, 2011. június 19., vasárnap
Az ifjú tehetségeket díjazta az Innovációs Szövetség

www.interno.hu, 2011. június 19., vasárnap
Díjakat osztottak az Innovációs Szövetség Tehetségkutató Versenyén

Magyar Hírlap, 2011. június 20., hétfő, 1. oldal
Kovács Árpád: Jó úton halad a magyar gazdaság

www.mno.hu, 2011. június 20., hétfő
A tudomány és az innováció útján kell haladni

www.nepszava.hu, 2011. június 20., hétfő
Európának le kell győznie a világot ötletekben, innovációban

www.kitekinto.hu, 2011. június 20., hétfő
Könnyítene a gyógyszergyárak helyzetén a kormány

www.gondola.hu, 2011. június 20., hétfő
Cséfalvay: Európának le kell győznie a világot ötletekben, innovációban

www.karpatinfo.net, 2011. június 20., hétfő
EU-elnökség - Tudomány és innováció nélkül nincs erős Európa

Infó Rádió, 2011. június 20., hétfő
Tudomány és innováció nélkül nincs erős Európa

www.euractiv.hu, 2011. június 21., kedd
EU-elnökség - Tudomány és innováció nélkül nincs erős Európa

Magyar Hírlap, 2011. június 21., kedd, 3. oldal
Ha nem lépünk, Kína lekörözi Európát
„...Tudomány és innováció nélkül nincs erős Európa, ezért a kutatás-fejlesztés különleges figyelemben részesült a magyar uniós elnökségi programban - hangsúlyozta Navracsics Tibor (képünkön) miniszterelnök-helyettes az Európai Kutatási Tanács budapesti konferenciáján...”

Napi Gazdaság, 2011. június 21., kedd, 1+10. oldal
Átmeneti segítség a gyógyszeriparnak
„...A kormány új törvényjavaslata alapján a gyógyszergyártó vállalatok a kutatás-fejlesztési költségeik felét számolhatják el 2010-re. Ez annyiban mindenképpen jó hír az iparágnak...”

Világgazdaság, 2011. június 21., kedd, 1+4. oldal
Az EU-nak is lendület kell
„...Fontos, hogy a kreativitás elnyerje méltó helyét a közgondolkodásban, egyetlen ország sem nélkülözheti az innovációt, a tehetségeket, a kiválóságot - mondta lapunknak Helga Nowotny, az Európai Kutatási Tanács elnöke...”

Magyar Nemzet, 2011. június 21., kedd, 4. oldal
Tudománnyal a gazdaságért,

IT-Business, 2011. június 21., kedd, 8. oldal
Innovátorklub pályázóknak

MTI, 2011. június 22., szerda
Élelmiszeripar - Luxus csokoládét készít egy vállalkozó

SZTNH e-Hírek, 2011. június 22., szerda
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepsége

www.privatbankar.hu, 2011. június 22., szerda
Agyelszívás: nem a dolgozókon múlik

Kisalföld, 2011. június 22., szerda, 6. oldal
Kutatás és tanácskozás a gazdaság erősítéséért

Rádió Plusz 100.2 MHz Szeged, 2011. június 22., szerda
„...A napokban tartotta meg első plenáris fórumát a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban...”

Közéleti Gazdasági Krónika, 2011. június 22., szerda, 16. oldal
Innovációs Nagydíj

Helyi Théma VIII.ker, 2011. június 22., szerda
Az egészségügy érdekli a fiatal feltalálókat

Dunántúli Napló, 2011. június 23., csütörtök,  3. oldal
Pályázat segítségével itt tartanák a fiatal kutatókat

Népszava, 2011. június 23., csütörtök, 1+6. oldal
Homályos akadémiai átalakítás

Népszava, 2011. június 23., csütörtök, 7. oldal
Zárt ajtók mögött
„...Pálinkás József, az MTA elnöke rászánta magát arra, amibe eddig minden Akadémia-elnök bicskája beletört, az intézeti hálózat átalakítására...”

Világgazdaság, 2011. június 23., csütörtök, 5. oldal
Még kevés jut kutatás-fejlesztésre
„...Nőtt az elmúlt években az uniós tagországokban az állami támogatás aránya k+f célokra
Tavaly a huszonhét uniós tagállam a GDP 2,01 százalékát költötte kutatás-fejlesztésre, ez rekordösszeget, durván 236,5 milliárd eurót jelent. Nagy volt azonban a szórás...”

www.mno.hu, 2011. június 23., csütörtök
Elvonják a korábban zárolt 182,1 milliárd forintot

Termék Mix, 2011. június 23., csütörtök,  10. oldal
Elismerés a Magyar Innovációs Alapítványtól

www.minap.hu, 2011. június 23., csütörtök
Díjat nyert a MIHŐ biogáz programja

www.delmagyar.hu, 2011. június 23., csütörtök
Virágos, mogyorós csokiköltemények

www.orientpress.hu, 2011. június 23., csütörtök
Bendzsel Miklós: 'benne vagyunk a szabadalmazók világválogatottjában'

www.szegedma.hu, 2011. június 23., csütörtök
Az EU tudományos jövőjéről tanácskoznak Szegeden

Napi Gazdaság, 2011. június 24., péntek, 3. oldal
Veszélybe kerülhet a gyógyszeripari innováció
„...A hazai innováció szempontjából fontos eszköz a kutatás-fejlesztési ráfordítások leírhatósága, az egyre nagyobb mértékű adókkal terhelt gyógyszeriparban - a kedvezményt nem lehet úgy csökkenteni, hogy az ne menjen a kutatás-fejlesztés, illetve egyéb ráfordítások rovására - hangsúlyozta lapunknak Beke Zsuzsanna, a Richter Gedeon Nyrt. pr- és kormányzati kapcsolatok vezetője...”

Világgazdaság, 2011. június 24., péntek, 19. oldal
Új uniós pályázat Közép-Európának
„...A támogatás intenzitása hazánk esetében 85 százalék - Október közepéig lehet benyújtani a jelentkezéseket...
...a tudásfejlesztés elősegítésére, az informatikai és infokommunikációs technológiák elterjesztésére, a környezetbarát technológiák és tevékenységek népszerűsítésére biztosít összesen 22,5 millió eurós közösségi forrást...”

Piac és Profit, 2011. június, 42. oldal
21 hazai fejlesztés
Innovációs Techshow

Zalai Hírlap, 2011. június 24., péntek, 6. oldal
Luxuscsokoládét készítenek

www.orientpress.hu, 2011. június 24., péntek
Összefogás az erősebb elektronikai iparért

www.nepszava.hu, 2011. június 24., péntek
LMP: Matolcsy beismerte, hogy fenntarthatatlan a költségvetés

www.kisalfold.hu, 2011. június 24., péntek
LMP: Matolcsy beismerte, hogy fenntarthatatlan a költségvetés

www.promenad.hu, 2011. június 24., péntek
Az EU tudományos jövőjéről tanácskoznak Szegeden

www.tozsdeforum.hu, 2011. június 24., péntek
Akcióterv készül, összefogtak a hazai elektronikai ipar erősítéséért

Anyagmozgatás és csomagolás, 2011. június 24., péntek, 8. oldal
A magyar műszaki értelmiség napja

Kossuth - 180 perc, 2011. június 24., péntek
Elnöki stafétaváltás Izral és Magyarország között, egy a jövőt szolgáló 39 országot és az Európai Bizottságot érintő program vezetésében.

Radió Plusz, 2011. június 24., péntek
“...Több mint harminc ország mintegy ötven tudománypolitikában járatos állami szakembere tárgyal egy kétnapos konferencián Szegeden...”

www.minap.hu, 2011. június 24., péntek
A hazai KKV-k helyzetéről

www.hirextra.hu, 2011. június 24., péntek
Ösztönözni kell a felfedező kutatásokat

www.penzcentrum.hu, 2011. június 25., szombat
Szellemvárosok maradnak a nemzetközi agyelszívás után

www.vasnepe.hu, 2011. június 25., szombat
Luxus kézműves csokoládé
„...A Magyar Innovációs Alapítvány a XIX. Magyar Innovációs Nagydíj keretén belül elismerésben részesítette a chocoMe Kft.-t, a cég egyedi igények szerint elkészített kézműves csokoládéját...”

www.nepszava.hu, 2011. június 25., szombat
Magyar Feltalálók Napja az Óbudai Egyetemen

Hálózat hírek, 2011. június 26., vasárnap
„...Közös európai kutatási politika kialakítását javasolja Surján László néppárti európai parlamenti képviselő. A magyar politikus erről az Európai Tudományos Tanács budapesti ülésén beszélt hétfőn...”

Infó Rádió, 2011. június 26., vasárnap
“...Tudomány és innováció nélkül nincs erős Európa, ezért a kutatás -fejlesztéskülönleges figyelemben részesült a magyar uniós elnökség programjában. - Kroó Norbert, az MTA elnöki főtanácsadója, az Európai Kutatási Tanács tudományos Tanácsának tagja...”

Napi Gazdaság, 2011. június 27., hétfő, 8. oldal
Hasznosítják a szennyvíziszapot
„...A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség innovációs díjjal ismert el egy új magyar technológiát...”

Napi Gazdaság, 2011. június 27., hétfő, 8. oldal
Európa lemaradhat a versenyben
“...Amennyiben gyökeresen nem változtatjuk meg a kutatási és az innovációs politikát mind a kormányzatok, mind az EU szintjén, hamarosan lemaradunk a globális versenyben - mondta Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter...”

Napi Gazdaság, 2011. június 27., hétfő, 10. oldal
Indul a magyar EUREKA-elnökség
“...Az elnökséget betöltő államnak meghatározó szerepe van az EUREKA stratégiájának, politikájának alakításában...
... Az egyik prioritás a vállalati és tudományos szféra együttműködésének ösztönzése, ...
... Jelenleg 16 magyar részvételű EUREKA-projekt zajlik, ...”

Napi Gazdaság, 2011. június 27., hétfő, 10. oldal
Megújítanák az innovációt

Napi Gazdaság, 2011. június 27., hétfő, 10. oldal
Termékfejlesztéshez nyerhető el támogatás
“...Júniusban jelent meg és augusztus elsejétől pályázható a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására szóló konstrukció...”

Napi Gazdaság, 2011. június 27., hétfő, 10. oldal
Fiatalokat díjaztak
“...Középiskolások és alapképzésben részt vevő egyetemisták vehették át a Magyar Innovációs Szövetség 20. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyének díjait...
...A verseny első helyezettjei részt vehetnek az EU fiatal tudósok versenyén (Contest for Young Scientists) Helsinkiben...”

Világgazdaság, 2011. június 27., hétfő, 1+3. oldal
Vasfegyelem gyógyszerfronton
„...Milliárdokkal csökken a tb gyógyszerkiadása, de milliárdoktól esnek el a kutatóintézetek is, ha a gyógyszertörvény szigorítása miatt beszüntetik magyarországi k+f tevékenységüket a külföldi cégek...”

Világgazdaság, 2011. június 27., hétfő, 1. oldal
Vasfegyelem gyógyszerfronton

Magyar Nemzet, 2011. június 27., hétfő, 7. oldal
A mérnöki presztízs
„...mérnöki presztízs - akár egy barométer - a gazdaság állapotát tükrözi. Ha a mérnököt keresik és megbecsülik, akkor jól fut a munkaalapú gazdaság; épül, fejlődik az ország...”

Petőfi Népe, 2011. június 27., hétfő, 1. oldal
Gyógyszerügyi vasfegyelem?

Magyar Elektronika, 2011. június 27., hétfő
Még a levegőt is máshogy vették Egerben

Pályázati felhívások

"Harsányi István-díj"

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2011. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2011. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

A szakmai Kuratórium 2011. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2010-ben az elnyert ösztöndíjak értéke egyenként 120 000 Ft volt).
A díjak átadására ünnepélyes keretek között 2011 októberében, szakmai rendezvény keretében kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

CSR Hungary Díj

Újra pályázhatnak a felelősen működő cégek a CSR Hungary Díjra, mely a hiteles csr (vállalatok társadalmi felelőssége) támogatását tűzte ki célul. A jelentkezőket új kategóriák szerint várják, úgymint:
- Vezető csr gyakorlatok - C(S)R menedzsment,
- Közös felelősség - Közös ügyek,
- Környezet/zöld kiválóság,
- CSR Kiválóság/személy,
2011. október 17-ig.

A CSR Hungary konferenciát 2006-tól, a díjat 2008-tól tagintézményünk, az Atlantis Press hirdeti meg.

A bírálóbizottság elnöke Takács János, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft vezérigazgatója.
Tagok: Dr. Bakonyi József, a Közbeszerzések Tanácsának megbízott főtitkára, Dr. Gajdos Róbert, Közbeszerzések Tanácsának elnöke, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr igazgatója, Dr. Havas-Kovács Gabriella, Környezetvédelmi szakjogász, Karászi Zoltán, a TÜV Rheinland InterCert Kft. (nemzetközi tanúsító szervezet) ügyvezető igazgatója, Dr. Kürti Sándor, a KÜRT Zrt. elnöke, dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke.

További információ: media@csrhungary.eu, tel.: 1/352-0957, www.csrhungary.eu

Várható események

TTI Értékelési Tagozat

2011. június 30-án, csütörtökön délután 3 órától a Nemzeti Innovációs Hivatal Irinyi Termében (1117 Bp, Neumann J. u.1/c.) ülést tart a Magyar Innovációs Szövetség TTI Értékelési Tagozata, Borsi Balázs elnökletével.

Az osztrák TTI értékelési standardokat alapul véve elkészült egy munkaanyag, amely ajánlásként kiindulópontul szolgálhat a magyar innovációs rendszerben hasznosítható standardokra.

Napirendi pontok:

15.00-15.10 | Megnyitó - Dr. Mészáros György, elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal
15.10-15.35 | A munkaanyag rövid bemutatása és vitája
15.35-16.00 | Egyeztetés a TTI Értékelési Standardok véglegesítéséről, melynek tartalmi kérdései a következők:
a.) Kiegészítés a standardokban használt fogalmak magyarázatáról
b.) Kiegészítés közvetlen utalásokkal a magyar innovációs rendszer sajátosságaira
c.) Bővítés az ajánlott módszertanokról
d.) Magyar esetpéldák bemutatása
e.) Döntés arról, hogy legyenek-e benne alapvető ajánlások, illetve kiegészítőnek szánt ajánlások
f.) Egyéb megfontolásra érdemes javaslatok
16.00-16.30 | Az ősszel esedékes vezetőválasztás előkészítése

A munkaanyag ide kattintva olvasható. Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze az innovacio@innovacio.hu email címen vagy a 453 6572-es telefonszámon.

Amennyiben még nem tagja a tagozatnak, csatlakozási szándékát a megadott elérhetőségeken jelezheti (az ülésen teljes jogú tagként csak a tagozat tagjai vehetnek részt, megfigyelőként is lehetséges a részvétel).

Innovációs Klub Beszélgetések

2011. június 30-án, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségben, Székesfehérváron (Seregélyesi út 113.) tartják az Innovációs Klub Beszélgetések 2. találkozóját, „Technológia- és Tudástranszfer Iroda a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján, a regionális innováció támogatásáért” címmel.

09:00 | Prof. Dr. Hajtó János rektor, MÜTF: Megnyitó
09:20 | dr. Szépvölgyi Ákos, ügyvezető igazgató, KDRIÜ: Innováció és technológia transzfer a Közép-Dunántúli Régióban
09:45 | Orosz György, igazgató, MÜTF TT Iroda: Innováció és technológia transzfer
a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján
10:10 | Minárovits János, vezérigazgató, Albacomp Informatika Zrt.: Innováció az Albacomp Informatika Zrt.-ben
10:35 | Kávészünet
10:50 | Tóth Csaba, ügyvezető igazgató, Wemont Kft.: Intelligencia és LED együttes alkalmazása
11:10 | Kollár Ferenc, ügyvezető, Innovum Kft.: Klaszter-tapasztalatok és sikerek az innováció területén
11:35 | dr. Temesvári Balázs, ügyvezető igazgató, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség: Hogyan pályázzunk a régióban sikeresen a KDOP 2011-13 pályázatain?
12.00 | Lévai Ágnes, pályázati referens, Aditus Zrt.: Európai Uniós források az Új Széchenyi Tervben!
12:20 | Dr. Szépvölgyi Ákos és Orosz György, KDRIÜ+MÜTF: zárszó
12:30 | Büféebéd

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Bővebb információ és regisztráció a 22/514-111-es telefonszámon vagy az anett.vidov@kdriu.hu e-mail címen.

EUREKA-elnökség

2011. július 8-án kerül sor Budapesten az EUREKA-elnökség nyitókonferenciájára, "Smart growth through international R&D cooperation" címmel.

Az EU 2020 stratégiával és az "Innovációs Unió" zászlóshajó kezdeményezéssel összhangban, a konferencia célja, hogy fórumként szolgáljon annak megvitatására, hogy a nemzetközi együttműködések, különösen az EUREKA hogyan járul hozzá az európai kis-és középvállalkozások versenyképességének erősödéséhez és a régiók intelligens növekedéséhez.

2011. július 7-én, a programhoz kapcsolódva a Duna Palotában kulturális programot tartanak (http://dunapalota.hu/cimlap), illetve azt követően gála vacsorát, a Gerbeaud Étteremben (www.gerbeaud.hu/catering).

További információ és regisztráció a konferenciával kapcsolatban: http://www.nih.gov.hu/eureka-chairmanship-hungary/launching-conference20110708.

Bővebb felvilágosítás: Márkus Eszter (tel: +36-1-484-2889, e-mail: eszter.markus@nih.gov.hu).

Európai Biotechnológiai Showcase

2011. szeptember 14-én, Budapesten, a 5th Medical and Biological Engineering Conference (www.embec2011.com) keretei között, kerül megrendezésre az Európai Biotechnológiai Showcase rendezvény, melynek fókuszában a célzott terápiák (Targeted Therapies) és orvosi technológiák (Medical Technologies (MedTech)) állnak.

A kiállítás alkalmával a konferencia és a kiállítás témáihoz illeszkedő, élvonalbeli kutatásokkal, innovációkkal rendelkező, európai illetőségű technológia-gazdák számára kínálnak ingyenes bemutatkozási lehetőséget az ABCEurope (Europe Innova) projekt keretében. A rendezvény nyelve: angol.

Bővebb információ és jelentkezési lap: http://innova.eszak-alfold.hu/cikk_view?id=453, illetve Bálintné Papp Adrienn, adrienn.papp@eszak-alfold.hu.

A jelentkezés határideje 2011. augusztus 1.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.