XXI. évf. | 2011. május 31. | 11. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható események

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ székhelyváltozás

A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi, tisztújító közgyűlésén, 2011. március 4-én egyhangúlag elfogadták az alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat.

A Fővárosi Bíróság az új alapszabályt elfogadta, ennek értelmében a 2011. június 1-től, a Magyar Innovációs Szövetség új székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti dátum után Szövetségünk csak az új székhely címére kiállított számlákat tud befogadni.

20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága 2011. május 20-án megtartotta ülését. A bizottság a beérkezett 49 pályázatot egyenként megvitatta, s a testületileg meghozott döntés értelmében 10 pályázat díjazásban, 3 pályázó különdíjban, 6 pályamunka kiemelt dicséretben, további 31 dolgozat pedig dicséretben részesült.

A verseny díjátadási és a kiállítás megnyitó ünnepségére 2011. június 8-án, 10 órakor kerül sor a Millenáris Park, Csodák Palotája épületében található „D” előadóban (1024 Budapest, Fény u. 20-22.). A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra a Millenáris Park „C” épületének Aulájában, június 8-9-én, 9:00 és 16:30 között, melynek megtekintése térítésmentes.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, a verseny fővédnöke adja át. A díjak átadásában közreműködnek az EGIS Nyrt., az Ericsson Magyarország Kft., az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Google, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Puskás Tivadar Közalapítvány, a Siemens Zrt. és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezetői is.

A díjátadáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, jelezze Szövetségünknél (e-posta: innovacio@innovacio.hu, tel.: 453-6572, fax: 240-5625).

Választmányi ülés

2011. május 17-én, a Magyar Innovációs Szövetség összevont választmányi és elnökségi ülést tartott, a Nemzeti Innovációs Hivatal székhelyén.

1.
Dr. Szabó Gábor, elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően előterjesztette a Magyar Innovációs Szövetség 2011. május 15-ig elvégzett munkájáról szóló beszámolót.
A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt időszakról készült beszámolót.

2.
Második napirendi pontként Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke „A Nemzeti Innovációs Hivatal Feladatai” címmel tartott előadást. Előadásában felvázolta a K+F+I stratégia terveit, ismertetette az innovációs szférát segítő intézményrendszert és a NIH működési modelljét.

Az innovációs terület intézményrendszere két minisztérium hatáskörébe tartozik, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá. Az NGM-hez tartozó Nemzeti Innovációs Hivatal fő feladatkörének a szakpolitika tervezését, a stratégiaalkotást és az adatszolgáltatást nevezte meg, míg az NFM-hez tartozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget és a Mag Zrt.-t a forrásfelhasználás oldalának felelőseként tűntette fel az előadó.

A Nemzeti Innovációs Hivatal munkája során ajánlásokat tesz a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsnak.

A NIH az innováció területén szeretné felépíteni a szükséges tervezői kapacitásokat és az azokat támogató funkciókat. A NIH feladatait két fő ágra lehet bontani:
Az első az államigazgatási és hatósági funkciók, melynek keretében az innovációs politika céljaira tesznek javaslatot a Kormányzat számára, illetve kidolgozzák a Kormányzat által elfogadott célok eléréséhez szükséges stratégiai alternatívákat, és biztosítják az elfogadott stratégia végrehajtását.

A második az ügynökségi feladatok, mely alapján szolgáltatást nyújtanak az innovációpolitika és a gazdasági/társadalmi környezet lehetőségeinek összhangjáért, az innovációs stratégiák társadalmi integrálásáért. Ez a szerep megjelenik mind az államigazgatás felé (információ, erőforrás, egyeztető mechanizmusok formájában), mind a piaci szereplők felé (információ, ágazati lobbi, projekt generálás), mind pedig az intézmények felé (információ, ágazati lobbi, projekt kezdeményezés, projekt menedzsment).

Az előadó a gördülékeny működéshez szükséges peremfeltételekként határozta meg a K+F+I és az ipar, az akadémia és az egyetemi szféra együttműködését, a témák kijelölését, kompetens TTI meglétét, a pályázati rendszer megújítását, és nem utolsó sorban a források, a pénz meglétét is.

Az előadás után Mészáros György válaszolt a Magyar Innovációs Szövetség részéről előre írásban megküldött kérdésekre. A kérdések megválaszolását követően a tagok közül többen is (Szabó Gábor, Vér Csaba, Bedő Zoltán, Farkas József, Búzás Norbert, Annus István, Bolyky János Antal, Pakucs János) hozzászóltak az előadáshoz, ill. kérdéseket tettek fel.

Magyarország vállalati innovációs térképe

Tagvállalatunk, az OTP Hungaro-Projekt Kft. felmérést indított annak érdekében, hogy elkészítsék Magyarország vállalati innovációs térképét.

A Magyar Innovációs Szövetség elküldte észrevételeit az OTP Hungaro-Projektnek a felmérésről (Magyarország vállalati innovációs térképe):
„... A felmérési mintába bekerülés módjáról és a nem-válaszolók arányairól, így az eredmények reprezentativitásáról keveset tudunk. Az viszont kiderül, hogy a nagy cégek erősen túlreprezentáltak, s az is, hogy egyes cégeket a beígért ingyenes pályázat-előminősítés is válaszra ösztönzött. Úgy tűnik, mindezek miatt a válaszadók körében aránytalanul sok az innováció-orientált...

...Az alábbi hasznos, jóllehet nem kiemelt információk, érdemelnek figyelmet az anyagból:...
...még az innováció-orientált vállalatok körében is sok fejlesztés valósul meg, csak a kapott támogatásoknak köszönhetően az érdekeltek jelentős hányada sem tudja áttekinteni a jelenlegi - ömlesztve megjelentetett - pályázatokat...”

Az állásfoglalás szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

Kinőni Magyarországot IV.

2011. május 26-án, negyedik alkalommal került megrendezésre a Heti Válasz innovációs rendezvénye „Kinőni Magyarországot IV. - Innováció: kitörési pont a magyar vállalkozások számára” címmel, a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében. A konferencia a korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Tudományos Akadémia és a Heti Válasz együttműködésében valósult meg. A rendezvény főtámogatója tagvállalatunk, a 25 éves jubileumát ünneplő 77 Elektronika Kft. volt.

A konferencia résztvevőit Borókai Gábor a Heti Válasz lapigazgató főszerkesztője és Pakucs János a MISZ tiszteletbeli elnöke, a konferencia moderátora köszöntötte. A konferencia fókuszába az egészségipar és az orvosi műszergyártás került, melyek egyben az Új Széchenyi Terv kiemelkedő kitörési pontjai is.

Pálinkás József, az MTA elnöke „Tudomány és az innováció kapcsolata” címmel tartott előadásában többek között elmondta, hogy megkezdődött az MTA kutatási hálózata megújítása, az új struktúrák kiépítése, melyet a támogatási rendszereknek is követniük kell.

Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter levélben tájékoztatta a résztvevőket az Új Széchenyi Terv innováció-politikai célkitűzéseiről, az innovációs rendszer eddigi átalakításáról, a Nemzeti Innovációs Hivatal létrehozásáról, a készülő átfogó innovációs stratégiáról és intézkedési tervről.

Zettwitz Sándor, ügyvezető igazgató, tagvállalatunk, a 77 Elektronika Kft. fejlődéstörténetét és célkitűzéseit mutatta be. A cég jó példa arra, hogy saját erőből kizárólag magyar tudással állami támogatás nélkül hogyan lehet világszínvonalú és jelentős export árbevételt elérő folyamatosan innováló, saját kutatóbázissal rendelkező céget létrehozni és hosszútávon működtetni.

Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár a jelenlegi helyzetet elemezve a legfőbb problémaként a mai egészségügyi rendszer széttagoltságát, a technológiai, szakmai rendszerszervezés és összefogás hiányát említette. Megoldásként a készülő Semmelweis Terv komplex rendszerstratégiát dolgoz ki. Az emberi erőforrás hiány ellensúlyozásaképpen van szükség az innovatív megoldásokra, mely technológiai fejlesztést, integrált informatikai rendszerek kiépítését és innovatív ellátási modellek kialakulását igényli.

Barta E. Gyula, a MAG Zrt. vezérigazgatója az Új Széchenyi Terv innovációs pályázatainak kezeléséről beszélt. Mivel átfedések vannak az egyes fejlesztési programok és az innovációra rendelkezésre álló források között ezért ezeket összevontan szükséges számításba venni. Eddig mintegy 450 milliárd forintot költöttek erre a célra.
Megjelent már az új technológiák támogatásáról szóló, és meghirdetésre kerül a vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatásáról szóló pályázat. A jövőben nagy jelentőséget kapnak az akkreditált klaszterek.

A magyar innováció a világ élvonalában-témakörben konferenciabeszélgetésre került sor, melynek résztvevői Bayer Gábor, fejlesztési igazgató, 77 Elektronika Kft., Fükő László, ügyvezető-igazgató helyettes, Robert Bosch Power Tool Kft., Molnár Béla, ügyvezető igazgató, 3D Histech Kft., Bagaméry István, ügyvezető igazgató, Mediso Kft., Farkas József, ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft. és Szakács Zoltán, vezérigazgató, Innomed Zrt. A kerekasztal beszélgetés moderátora Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke volt.

A kerekasztal-beszélgetés során két kérdéskört érintettek a résztvevők: a vállalaton belül hogyan sikerült az innovációt megvalósítani illetve azt, hogy mi a legszükségesebb az innovációs folyamathoz. Egységes álláspont alakult ki a vita során, hogy szükséges, de nem elsődleges feltétel a pénzügyi forrás az innovációk megvalósításához. A szakmai tapasztalat, a piaci ismeretek és kapcsolatok, a felkészült munkaerő nélkül nem valósíthatók meg az innováció-vezérelt vállalati növekedések.

A kerekasztalt követően Bende Richárd az ISH Informatikai Kft igazgatója az „Innovatív informatikai megoldások az egészségügyben” címmel tartott előadást, majd Mészáros György a Nemzeti Innovációs Hivatal új elnöke az „Innovációs stratégia 2011” címmel beszélt.
A konferencia résztvevők kérdésfeltevéseivel és az arra adott válaszokkal zárult.

NEK-ülés

2011. május 27-én, Budapesten, az INTEL székhelyén, az Infopark D épületében megtartotta második ülését a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal (NEK).

A NEK létrehozását az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége kezdeményezte, és felkérte csatlakozásra a Magyar Innovációs Szövetséget is. A NEK célja valamennyi, az elektronikai iparban tevékenykedő szervezet közös asztalhoz ültetése, hogy a saját szempontok tiszteletben tartása mellett megtalálhassák a közös nevezőt és együtt nagyobb erővel képviselhessék az ágazat érdekeit a közéletben és a kormányzati munkában egyaránt.

A második ülésen az elektronikai ipar jövőjével kapcsolatos javaslatról kialakult álláspontjaikat egyeztették a tagok. A végleges anyagot egy sajtótájékoztató keretében fogják nyilvánosságra hozni. A NEK ülésén a Magyar Innovációs Szövetséget Kazi Károly választmányi tag képviselte.

25 éves a 77 Elektronika Kft.

2011. május 27-én, tagvállalatunk a 77 Elektronika Kft. 25 évvel ezelőtti alapítása alkalmából a Kongresszusi Központban, Budapesten ünnepi gálaestet szervezett.
Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója beszédét követően köszöntőt mondtak többek között a cég külföldi partnerei is, pl.:
- Francesco Caggiano, a Menarini olasz nagykereskedelmi vállalat igazgatója,
- Holger Droste, a Roche Diagnostics hemoglobin és vizelet nemzetközi csoport vezetője.

A köszöntőbeszédeket opera gálaműsor, majd állófogadás követte. A Magyar Innovációs Szövetség részéről dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök és dr. Antos László ügyvezető igazgató vett részt az ünnepségen.

XXI. Öveges Fizikaverseny

2011. május 27-29. között, Győrben, a Kazinczy Gimnáziumban rendezték meg a XXI. Öveges Fizikaverseny országos döntőjét. A verseny meghirdetője és rendezője az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Szakcsoportja, fővédnöke Göncz Árpádné és a Magyar Innovációs Szövetség volt.

A versenyre, melynek célja a tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése) általános- és középiskolák 14 éves tanulói nevezhettek.

2011. május 28-án este, dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója a versenyzőknek tájékoztatást tartott az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről. Az előadást követően Tóth Pál, fizikus-showman (ELMŰ) Öveges professzor nyomdokain látványos fizikai kísérletekkel szórakoztatta a fiatalokat.

A 2011. május 29-én, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Dísztermében tartott díjátadón az Eötvös Loránd Fizikai Társulat újonnan megválasztott elnöke Dr. Kroó Norbert akadémikus köszöntötte a résztvevőket. A díjátadón részt vett a verseny fővédnöke Göncz Árpádné képviseletében Göncz Kinga Európai Parlamenti képviselő, illetve a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László ügyvezető igazgató, akik különdíjakat ajánlottak fel.

A XXI. Öveges József Fizika verseny I. díjas versenyzői, akik 8. osztályba járnak és a versenyen való teljesítményük 80% feletti:
- Öreg Botond, Budapest, Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, felkészítő tanára Varga Zsuzsanna,
- Csóka Bence, Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, felkészítő tanára Kissné Császár Erzsébet,
- Kiss-Illés Gergely, Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Richlik-Horváth Katalin,
- Béres András, Budapest, Piarista Gimnázium, Kiss Gergely.

INNONET Nonprofit Kft. taggyűlés

2011. május 17-én, Győrben tartotta tagszervezetünk, az INNONET Nonprofit Kft. a 2010. évet lezáró taggyűlését.

A taggyűlési beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, az alaptevékenységből származó bérleti bevételek mellett jelentősek a projekttámogatások és a szakértői tevékenységekből származó bevételek is. Emellett az INNONET jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki.

Budavári László ügyvezető igazgató beszámolt a TECHNONET Autóipari Kompetencia Központ projekt I. ütemének sikeres végrehajtásáról. A Magyar Innovációs Szövetség, mint tulajdonos, a széleskörű innovációs kapcsolatrendszert biztosította a projekt számára. A tulajdonosok döntést hoztak a TECHNONET projekt II. ütemének (műhelyszárny) kivitelezéséről is.

Taggyűlést tartott a VRIC

2011. május 23-án, Veszprémben, a cég székhelyén tartotta 2010. évi beszámoló taggyűlését tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft., amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte.

A taggyűlés megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a VRIC 2010. évi mérleg beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

A 2011. évi üzleti tervvel kapcsolatban több pontosításra szoruló kérdés is felmerült, amelyek a magas színvonalú szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó források bizonytalanságából erednek. Emiatt a taggyűlés kezdeményezte az üzleti terv elfogadásának elhalasztását.  A taggyűlésen elhangzott, hogy a társaság 2011-ben várhatóan jelentős szervezeti és szakmai változásokon mehet keresztül. Egyrészt ingatlangazdálkodási tevékenysége háttérbe szorul a jelenlegi iroda épület társasházzá alakításával, másrészt a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a tanácsadási tevékenységen belül az innovációs projektmenedzsment tevékenység.

I. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. május 24-én tartotta I. Benchmark Fórumát Szegeden.

Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint a fórum célja, hogy a nemzetközi gyakorlatok megismerésével fokozódjon a résztvevők együttműködési hatékonysága, valamint „jó gyakorlatok” elsajátítására nyíljon lehetőség. A rendezvény során Dr. Buzás Norbert, a Magyar Innovációs Szövetség választmányának tagja, a DITAK alelnöke, a Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatója tartott előadást „Nemzetközi Klasztergyakorlatok és EU iránymutatások a jövő klaszterfejlesztésére” címmel, amelyet a résztvevők bemutatkozása, esettanulmányaik bemutatása követett.

A programot záró vitafórumot Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ regionális igazgatója, a DITAK tagja, a Laser Consult ügyvezetője moderálta, a hálózatosodás irányába ható és az azzal ellentétes tényezők szerepét firtatva. Az érdeklődők számára a teljes előadás megtekinthető a www.ditak.hu honlapon.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Gilyén András cambridge-i ösztöndíja

Sólyom László - az Országgyűlés által a volt köztársasági elnököknek felajánlott karitatív lehetőséggel élve - úgy döntött, hogy három kiemelkedően tehetséges, egyetemista korú diák számára 2011 vagy 2012 szeptemberétől egy évi külföldi tanulmányútra kb. havi 2000 EUR-nak megfelelő ösztöndíjat ajánl fel.

A Magyar Innovációs Szövetség egy jelöltet ajánlott a fenti ösztöndíjra, Gilyén Andrást, a 15. és 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. helyezettjét, az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 18. nemzetközi döntőjének különdíjasát, a 2007-es „The Stockholm International Youth Science Seminar” résztvevőjét.

2011 májusában pozitív döntés született, Gilyén András egy évet tölthet a Cambridge-i Egyetemen.

Hírek | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

125 éves a Bosch

Tagszervezetünk, a Bosch alapításának 125. évfordulója és a cégalapító Robert Bosch 150. születésnapja alkalmából rendeztek ünnepséget 2011. május 26-án, Budapesten.

Az ünnepségen részt vett Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter is, aki az innovációs forrásfelhasználás stratégia-alapú megújítása kapcsán beszámolt arról, hogy a szakterület Magyarország egyik kiemelt jelentőségű kitörési pontja. Ennek megfelelően hangsúlyosan jelenik meg az Új Széchenyi Tervben is, amelyben erre a célra csak az idén több mint 72 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány 2013-ig pedig összesen mintegy 200 milliárd forintnyi összeget szán a K+F+I támogatására.

Magyar Innovációs Techshow 

2011. május 17-18. között, a budapesti Millenáris Parkban, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Mobilitás és Multimédia Klaszter szakmai együttműködésével, a Nemzeti Innovációs Hivatal, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület és a Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatásával került megrendezésre a Magyar Innovációs Techshow. A kiállítás a magyar uniós elnökség K+F programjának keretében május 16-19. között Budapesten megrendezett Future Internet Week eseménysorozathoz kapcsolódott.

A szakmai zsűri - melynek tagja volt Dr. Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke is -, döntése alapján közel 90 pályázat közül összesen 21 találmány mutatkozott be. A látványos kiállítás mellett a nyertes pályázók rövid versenyprezentációkban mutatták be fejlesztéseiket. Webkamera-laboratórium, kutató-mentő robotrepülő, mobiltelefonos közlekedési jegy, óriás 3D-holografika: többek között ezeket a találmányokat lehetett kipróbálni Magyarország innovációs seregszemléjén.

A Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkára rendezvényen elmondta: a kormány széles párbeszéd során megalkotott digitális stratégiája, a Digitális Megújulás Cselekvési Terv és a vállalkozások fejlesztésében tevőlegesen segítő program, az Új Széchenyi Terv is kitörési pontként azonosította az innovációt, a kreatív iparágakat. Az állam az innováció támogatásában azt a felismerést követi, hogy az ország tehetségeinek megbecsülése és támogatása közérdek.

Az Innovációs TechShow füzete - benne a 21 kiállított alkalmazással -, ide kattintva elérhető.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Európai Feltalálói Díj

2011. május 19-én, a Magyar Tudományos Akadémián került sor az Európai Feltalálói Díj átadására.
Az Európai Feltalálói Díj az innovatív tevékenység legrangosabb elismerése Európában. Az Európai Szabadalmi Hivatal által 2006-ban alapított díjat a hivatal évente adja át az Európai Bizottsággal és a díjátadó ünnepség idején soros EU-elnök országgal - ebben az évben Magyarországgal - együttműködve. A nyerteseket nagy presztízsű nemzetközi zsűri választja ki, amelynek idén tagja volt az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek és Rubik Ernő is.

A rendezvényen köszöntőt mondott
- Benoît Battistelli, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke,
- Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke,
- Michel Barnier, az Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások biztosa.

Az ünnepségen öt különböző kategóriában adtak át díjakat:
- Ipar
Díjazott: Ann Lambrechts, Bekaert (Belgium), díjátadó: Vincent Van Quickenborne, belga gazdasági miniszter,
- KKV-k
Díjazott: Jens Dall Bentzen, Dall Energy Holding Aps (Dánia), díjátadó: Michel Barnier, az Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások biztosa,
- Kutatás
Díjazott: Christine van Broeckhoven, Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (Belgium), díjátadó: Wolfgang Heckl, a Deutsches Museum főigazgatója, zsűritag,
- Európán kívüli országok
Díjazott: Ashok Gadgil és Vikas Garud, University of California/Lawrence Berkeley National Laboratory, WaterHealth International (USA/India), díjátadó: Thierry Sueur, Business Europe Szabadalmi Munkacsoportjának elnöke, zsűritag,
- Életmű
Díjazott: Per-Ingvar Branemark (Svédország), díjátadó: Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke.

A díjra jelöltek között első alkalommal volt magyar, dr. Molnár Béla gasztroenterológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai Laboratóriumának vezetője, tagszervezetünk, a 3DHistech Kft. ügyvezetőjének személyében, a virtuális 3D mikroszkóp kifejlesztéséért.

A díjátadón a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Monszpart Zsolt és Ürge László alelnökök, illetve dr. Antos László, ügyvezető igazgató vettek részt.

EU elnökségi konferencia

2011. május 17-18. között „Globális és európai kezdeményezések a szellemitulajdon-védelmi hatóságok munkamegosztásában” címmel tartottak konferenciát a magyar soros EU elnökség alakalmából, Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

A konferencia első fél napja a hamisítás és a kalóztevékenység elleni küzdelemmel, valamint az iparjogvédelem és a szerzői jogok hatékonyabb érvényesítésével foglalkozott.

A második nap lehetőséget nyújtott az egyre több és bonyolultabb alkalmazás által kihívások elé állított szellemitulajdon-védelmi hatóságok munkájával kapcsolatos véleménycserére.
A konferencia alkalmából tartózkodott Magyarországon a legnagyobb szabadalmi bejelentő államok és szervezetek vezetője, az USA, az EPO elnöke, csakúgy mint az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazgatója.

WIPO-munkacsoport

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretein belül működő, az eredet-megjelölések nemzetközi oltalmáról szóló Lisszaboni Megállapodás rendszerének továbbfejlesztésével foglalkozó munkacsoport 2011. május 23. és május 27. között tartotta harmadik ülésszakát, Genovában.
A munkacsoport - az előző két ülésszakhoz hasonlóan - ismét dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnökhelyettesét választotta meg egyhangú szavazással elnökének.

2010. évi jelentések

Megjelent a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), valamint a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2010. évi jelentése is.
A HENT jelentés magyar nyelven, illetve az MFT magyar és angol nyelvű kiadványa ide kattintva olvasható.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | "Transmissió" Üzleti-tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tagsorszám:
| 638.
Cím: | 2890 Tata, Széchenyi u. 1.
Honlap: | www.szolomag.hu
Vezető: | Jankovszky Sándor, ügyvezető
Telefon: | 34/222-212
Telefax: | 34/222-212
E-mail: | info@szolomag.hu

A Transmisszió Kft. 1992-ben alakult, 2007-ig elsősorban üzletviteli tanácsadással foglalkozott.
A társaság ügyvezetője 2007-től egy légtechnológiai megoldáson alapuló őrlőberendezés létrehozásában működött közre. A szabadalom címe: Maximális hatóanyag feltárású szerves és/vagy szervetlen anyagú mikroőrleményekből készíthető adalékanyagok, termékek előállítása.
A megvalósult fejlesztés eredményeként a szabadalmi oltalommal védett eljárás hasznosítására kötött szerződést a Transmissió Kft. Az innováció eredményeképpen a VINISEERA kékszőlő mag- és héj mikroőrlemények étrend-kiegészítőként fogalmazhatók 2009 decemberétől, az OÉTI engedélyével. A kékszőlő mag- és héj őrlemények előállításnál nagy gondot fordítanak az alapanyagok minőségére, kizárólag megbízható forrásból származó, eredet-igazolt, 100%-ban magyar termékeket állítanak elő.

Szakirodalom-figyelő

Niall Ferguson: A pénz felemelkedése - A világ pénzügyi történelme - Scolar Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Rendkívül izgalmas témát választott e művében a neves brit történész: leírni a világot mozgató-alakító második legnagyobb erő felemelkedésének történetét. Az első maga a természet, a második a pénz. Róla mondhatjuk ugyan, hogy az emberiség maga alkotta magának, ám Ferguson műve is ráébreszt, hogy a pénz születése és felemelkedése elkerülhetetlen, nélkülözhetetlen velejárója volt a fejlődésnek onnantól, hogy az élet túllépett azon, hogy mindenki maga termel meg minden szükségeset magának. A pénz pedig nagyon hamar bontogatni kezdte oroszlánkarmait: már az Ószövetség szükségesnek tartotta, hogy lefektesse a pénzkölcsönzés kötelező erejű alapszabályát, amely ma is tovább él az iszlám alaptörvényeiben. S ha a mai világunkat a Kabaré híres sorával jellemezzük: „a pénz mozgatja a világot”, ne feledjük, hogy már a Templomosoknak is azért kellett veszniük, mert a pénzük túl nagy hatalmat adott nekik.

Fergusont a hírek szerint ezért a könyvéért heves kritika érte szakmai körökből, hogy abban a laikusoknak előadva profanizálja a pénzügyek történelmét. Tény viszont, hogy a pénzügytan hatalmas, specializált tudást felhalmozó, ma is robbanásszerűen fejlődő szakterületén járatlanoknak éppen ez segít abban, hogy legalább nagy vonalakban - s valljuk meg, inkább a jelenségek szintjén maradva, mintsem azok mozgatórugóit igazán megértve - megismerhessék a világ pénzügyi történelmét.
Mindössze 424 oldalas történetírásában csak részben győzhetett tárgya kettős természetével szemben, jelesül hogy „fecseg a felszín és hallgat a mély”, vagyis hogy a pénzügyekben jól látható, gyakran a világ homlokterébe türemkedő jelenségek zajlanak, azok mögött azonban, okozóikként, hihetetlenül mély és ágas-bogas összefüggések és erők rejlenek. Ez utóbbiak megértését kínálja a pénzügytan tudománya. Ez viszont nem pénzügytan tankönyv, s Ferguson a benne elmondottakhoz csak részlegesen szolgál pénzügytani magyarázatokkal. Műve így markánsan kétarcú. Olvasható a mélyebbre ható elemzésre nem törekvő, leíró elbeszélésként, minden alaposabb háttér-ismeret nélkül mintegy rácsodálkozva, hogy „jé, ilyen a pénz világa”. Ilyenként is nagyon érdekes, és a laikusnak meglehetősen sokatmondó. Ha viszont az ember meg is akarja érteni, hogy mi miért van és hogyan működik ebben a történetben, ehhez már sok olyan tudásra is szüksége van, amellyel maga a könyv nem szolgál. Az alaposabb tudást kereső, a szakmai alapok iránt is érdeklődő olvasót arra vezeti rá, hogy a sorsdöntő, s ezért rendkívül izgalmas jelenségek, történések jobb megértéséhez el kell mélyednie, s érdemes is elmélyednie ebben a tudományban.

Olvasásához tudni kell, hogy az utóbbi évtizedekben született újdonságok, új fogalmak jelentős részére nincs közhasználatú magyar szavunk. Márpedig az utóbbi évtizedekben ezen a gazdasági területen volt a leggyorsabb - és hihetetlenül termékeny - az innováció, s született rengeteg új pénzügyi eszköz és konstrukció. A területet jellemzi igen jól, hogy az ezekre akasztott név valójában érdektelen is, s aki érteni akarja a dolgokat, annak azok gazdasági tartalmát, a mögöttes ügylet lényegét kell megismernie.

„Valamennyi fontos történelmi mozzanat mögött pénzügyi titok rejlik, és könyvemben a legjelentősebbekre igyekszem rávilágítani” írja Ferguson a bevezetőjében. Figyelembe véve, hogy ezzel a lehetetlenre vállalkozik, s hogy a „rávilágítani” nem azonos a megmagyarázással, azt mondhatjuk, hogy - elsősorban laikus olvasóknak szánva - ez egészen jól sikerült neki.

Lee Iacocca: Vezetőink, hol vagytok? - Alinea Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


Lee Iacocca, a korábbi szupersztár autóipari cégvezető e könyve címében korunk egyik legfontosabb kérdését teszi fel. Bajban van a világ, még inkább annak számos országa, ez pedig mind égetőbb létkérdéssé teszi, vajon igazán jó vezetők irányítják-e azokat. „A vezető próbája: amikor hivatalát elhagyja, legyünk jobb helyzetben, mint amikor érkezett. Ilyen egyszerű.” írja - a vezetés mestersége és művészete azonban arról szól, hogyan lehet ezt elérni. A mai világban minden vezető érdekek hálójában vergődve, s vigyázó szemét a támogatóira vetve teszi a dolgát. Sokan tarthatják például, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ma mindenekelőtt gazdaságfejlesztésre - különösen az azt szolgáló innovációk támogatására -, közoktatásra és közegészségügyre kell fordítani, és azok támogatásából kényszerhelyzetben sem szabad bármennyit elvonni, amíg az ország, a társadalom egésze számára nem igazán létfontosságú ügyekre is jut a közpénzekből. Hol van azonban, aki ezt meg is meri és tudja tenni?

Iacocca e könyvét, amely 2007-ben jelent meg, annak szánja, hogy a jobbítás érdekében kritizálja országa vezetését. Midőn arról beszél, milyennek kell és milyennek nem szabad lennie a jó vezetőnek, célkeresztjében George W. Bush elnök áll, őt használja a rossz vezető példájának. Minden olyan országban, ahol szabad választás van, a rossz vezető a rendszer terméke, így a Bushról szóló kritika egyben az országában uralkodó állapotok kritikája is.

Záró fejezete, amely a sokatmondó című „Amerika újra nagy lesz?” részbe illeszkedik, a Cselekedjünk! címet kapta, s ekként szól az amerikaiakhoz: „Most az ország jövője forog kockán, és arra kérem Önt, működjön közre. Ez a könyv csak kezdete egy kampánynak. Nem, nem indulok az elnökválasztáson. Azért folytatok kampányt, hogy visszaszerezzem magunknak azt a vezetést, amit megérdemlünk.” A helyenként igen éles elemzéseiből és kritikáiból teljesen egyértelmű, hogy a vezetésen elsősorban nem is az Egyesült Államoknak a világban betöltött vezető szerepét érti, hanem hogy az ténylegesen ura legyen a saját léte, sorsa alakulásának. Nagy nyomatékkal tárgyalja, hogy legyen olyan átfogó gazdaságpolitikája - beleértve ebbe a külgazdasági kapcsolatainak kézbentartását és alakítását is -, amely újra erőssé, gazdasági nagyhatalommá teszi az országot, amelyet az ő értékelése szerint az utóbbi évtizedek vezetői igencsak sanyarú, és a jövőjére veszélyes állapotba vittek. Washingtont és a Wall Streetet sommásan szabadpiac-őrülteknek nevezi.

A könyv egy további, izgalmas és tanulságos olvasataként részletesen és helyenként igen szenvedélyesen fejti ki, milyen a jó vezető. Mondandója értékét nagyban emeli, hogy ő nemcsak sokat tud a vezetés mesterségéről és művészetéről, hanem a frontvonalban a saját teljesítményével bizonyította ismételten is, hogy kiemelkedően nagy és nehéz feladatokban sikeres, kiváló vezető. Ízelítőnek ebből a maga alkotta vezetői tesztjének „kilenc kulcsszavát” idézzük: Kíváncsinak kell lennie, s ezért késznek a komfortzónája elhagyására is Kreatívnak, s ehhez kliséktől mentesen gondolkodni Kommunikálnia kell Karakteres személynek kell lennie Legyen benne kurázsi Legyen benne tűz, szenvedély kiállni ügy mellett Karizmatikusnak kell lennie Kompetensnek is, s még fontosabb, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik szintén tudják, hogy mit csinálnak Nem lehet jó vezető, akinek nincs józan esze.

Márai Sándor: Harminc ezüstpénz - Helikon Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


„A hatalommal soha nem lehet vitatkozni, mert amikor vitába száll, már nem hatalom.” „Minden ember, aki nyilvános szerepet vállal, megváltást ígér és áldozatot követel.” „Amikor a vallás meghirdeti, hogy Isten saját képére alkotta meg az embert, kételkedni kezd a teremtmény és megalkotja saját képére az Istent. Közös vállalkozás ez, az idők eleje óta...” (Idézetek a könyvből)
Márait olvasni mindig nagy élmény. Ezt a könyvét is. Ő az írásaiban az alapvető emberi és társadalmi értékeket kereső, azokat mérlegelő, azokon töprengő gondolkodó, akinek a gondolatait és szavait sohasem az irányítja, hogy bárki, bármi másnak meg akarna felelni, mint saját magának és az eszményeinek. S nála az, hogy szót emel, hogy szembe megy, sohasem a feltűnni akarás - ma oly gyakori és olcsó - eszköze, hanem a meggyőződés hajtotta javító szándéké, és azé az önbecsülésé, hogy nem alkuszik meg némán azzal, amit elfogadni nem tud vagy akar. Ettől különösen értékesek és figyelemre méltóak az írásai. Ez a kötete is. Gondolkodik, töpreng benne, válaszokat keres a keresztény civilizáció két központi szereplőjéhez, akikhez köznapi ész nem ér fel: Jézushoz és az őt feladó Júdáshoz, akiknek földi sorsa oly különösen fonódik össze.

A fülszöveg szavaival a mű központi kérdése: az áruló, illetve az árulás természetrajza. Ha csak ez lenne, az is rendkívül érdekes lenne Márai olvasatában. Júdás azonban nem egyszerű áruló. Az árulás végső soron kereskedelmi ügylet: ellenszolgáltatásért ki- vagy feladni valakit, valamit. Júdás ennél sokkal bonyolultabb, amint sokkal bonyolultabb a viszonya Jézus elárulásához is. A kötet egy jelentős hányadát, annak a gondolataival és a gördülékenységével talán leginkább magával ragadó részét Júdásnak egy hosszú, kanyargós, filozofáló beszélgetése teszi ki egy vámossal, aki „szeret jegyzetelni” - s akit mi Máté evangelistaként ismerünk. Ebben igen plasztikus képet kapunk Júdás gondolkodásmódjáról, a Jézushoz fűződő viszonyáról, valamint arról, hogyan látta ő ezt a különös embert. És Júdás maga is különös Jézus környezete számára. Márai szavaival: „A halászok és a pásztorok nem értettek a pénzhez. Csak a halászathoz értettek és a Megváltáshoz. De Júdás városból jött, ismerte a sokféle pénz közötti különbséget. Gyorsan számolt, fürgén forgott a feje. Név és személy szerint ismerte a templomi udvar állandó, cégjegyzéses, hivatásos ügynökeit, alkuszait, bankárait.” Ezt a különös embert mégis ellenállhatatlan erő vonzotta Jézushoz, és ezért beállt annak környezetébe, jóllehet ott erősen idegenkedtek tőle. Ahogy Márai írja „Az ő "tudásuk" a szív tudása volt. Az idegen (Júdás), a tizenkettedik nemcsak az értelmével, hanem az igeivel is tudott összehasonlítani és szétválasztani. De ők, tizenegyen és ahányan még voltak, nem akartak összehasonlítani sem szétválasztani. Ők csak égni akartak, lobogva.”

Az sem kétséges, hogy Márai e korrajzában sokban a saját társadalmi osztályáról is beszél. „A farizeusokkal mindig lehetett vitatkozni, és Jézus, amikor megszólalt, sokszor vitatkozott velük. A beérkezett birtokos osztállyal mindig lehet vitatkozni. A jóllakott, művelt és előkelő emberek finom borzongása élt az idegeikben, az a történelmi veszélytudat, amelyet ez az osztály érez mindig a legerősebben. (...) A farizeusok, mint mindig a birtokosok, az ősi, hivatalos Renddel tartottak, a Templommal, a rögzített Tekintéllyel. De kételkedtek. (...) Amikor az ács fia megszólalt, a farizeusok felfigyeltek.”

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


www.borsonline.hu, 2011. május 16., hétfő
Zoli mérnöki tudására Amerikában is vevők


Infó Rádió, 2011. május 16., hétfő
Molnár Béla jelölése a szabadalmi díjra

www.econom.hu, 2011. május 16., hétfő
Bronzérem az olimpián


www.trademagazin.hu, 2011. május 17., kedd
Elismerés a SPAR-nak a Magyar Innovációs Alapítványtól


Új Ász, 2011. május 17., kedd, 3. oldal
Forradalmi magyar találmány

„BUDAPEST - Molnár Béla gasztroenterológus szakorvost, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai laboratóriumának vezetőjét a virtuális 3D mikroszkóp kifejlesztéséért első magyarként jelölték az Európai Szabadalmi Díjra. Európa legrangosabb innovációs díját május 19-én Budapesten osztják ki öt kategóriában.”

Magyar Hírlap, 2011. május 17., kedd, 14. oldal
Szkennelt minta segíti a gyógyítást

„...Első alkalommal jelöltek magyar kutatót az Európai Szabadalmi Díjra...”

Magyar Hírlap, 2011. május 17., kedd, 15. oldal
Technológiai Centrumot nyitott a győri Rába

„...Önálló kutatás-fejlesztési bázist adott át tegnap a győri Rába Nyrt., a vállalat alapításának 115. évfordulóján...”

Népszabadság, 2011. május 17., kedd, 2. oldal
Molnár Béla lehet az első magyar


Reggeli regionális Híradó, 2011. május 17., kedd
Első alkalommal jelöltek magyar kutatót az Európai Szabadalmi Díjra.


www.elelmiszer.hu, 2011. május 18., szerda
Elismerték a SPAR élelmiszer-hulladék hasznosítását

www.orientpress.hu, 2011. május 18., szerda
Futó Péter: az innováció támogatása jelent kitörési pontot Európa számára

www.privatbankar.hu, 2011. május 18., szerda
Futó: az innováció nem lehet csak a nagyok kiváltsága


www.mno.hu, 2011. május 18., szerda
Kulcsfontosságú az innováció ösztönzése

www.hirado.hu, 2011. május 18., szerda
Bemutatkozik a 21 leginnovatívabb hazai találmány


Világgazdaság, 2011. május 18., szerda, 6. oldal
A legjobbak

„...Észak-Alföld régió három kamarája bő évtizede hozta létre az Innovációs Díjat...”

Magyar Hírlap, 2011. május 18., szerda, 11. oldal
Előnyben a K+F
Bosch csoport

Világgazdaság, 2011. május 18., szerda, 3. oldal
A kisvállalkozókat erősítenék meg a csomaggal

Dunántúli Napló, 2011. május 18., szerda, 9. oldal
Fiatal feltalálók születtek a pécsi megmérettetésen

www.hirek.prim.hu, 2011. május 18., szerda
Természettudományos megfigyelések hétköznapi webkamerával

www.demokrata.hu, 2011. május 19., csütörtök
Az ország tehetségeinek megbecsülése és támogatása közérdek

Metropol, 2011. május 19., csütörtök, 9. oldal
Erős mezőny várta a magyar versenyzőt
„...A magyar színeket Molnár Anna, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium végzős tanulója képviselte, aki a vastagbéldaganatok vérből való kimutatásának lehetőségéről írt dolgozatával indult az idén Los Angelesben megrendezett Intel ISEF nemzetközi versenyen...”

Magyar Nemzet, 2011. május 19., csütörtök, 17. oldal
Sikeres a harmadik TechShow
Webkamera-laboratórium kapta az év leginnovatívabb fejlesztésének járó díjat

Népszabadság, 2011. május 19., csütörtök, 4. oldal
„Ilyet csak magyarok csinálhattak”

„...Molnár Béla szerint a ciklusváltások négyéves időszakai nem teszik lehetővé egy működő rendszer kialakítását és működtetését...”

Népszabadság, 2011. május 19., csütörtök, 4. oldal
Negatív rekord szellemi ötletekből
Kis számok, nagy álmok

„...Magyarország számára Európa K+F nagyhatalmai jelentik az utolérhetetlen célt, az EU pedig az USA, Japán és - most már - Kína adatait figyeli hasonló vágyakkal...”

Világgazdaság, 2011. május 19., csütörtök, 1+3. oldal
K+f: átalakulnak az adókedvezmények

„...REFORM. A kutatás-fejlesztésre és innovációra igénybe vehető adókedvezmények rendszerének radikális átalakítására készül a kormány...”

Figyelő, 2011. május 19-25., 28-30. oldal
Akadozó újraélesztés
Innovációs pénzek

„...Áprilisban végre megindultak a pénzek a tavaly nyár óta zárolt Innovációs Alapból, a lebénult magyar kutatási hálózat azonban ettől még nem tér magához...”

Heti Válasz, 2011. május 19., csütörtök, 58+59. oldal
A tudomány oltárán

„...Ha az Ország vezetése néhány éven belül nem határozza el magát az akadémiai kutatóintézetek fejlesztésére, a következő tudósnemzedékben nehezen képzelhető el...”

Figyelő, 2011. május 19., csütörtök, 28. oldal
Akadozó újraélesztés


Magyar Nemzet, 2011. május 19., csütörtök, 17. oldal
Sikeres a harmadik TechShow
Webkamera-laboratórium kapta az év leginnovatívabb fejlesztésének járó díjat


Népszabadság, 2011. május 19., csütörtök, 1. oldal
Találmányok, szabadalmak, soha nem volt ilyen kevés hazai ötlet

Népszabadság, 2011. május 19., csütörtök, 4. oldal
"Ilyet csak magyarok csinálhattak"


Világgazdaság, 2011. május 19., csütörtök, 1. oldal
K+f: átalakulnak az adókedvezmények


www.propeller.hu, 2011. május 19., csütörtök
Megújuló adókedvezmények


www.itbusiness.hu, 2011. május 19., csütörtök
2011. május 19., csütörtök

MR1 Kossuth Rádió, 180 perc, 2011. május 19., csütörtök
Interjú Szabó Gáborral


www.trademagazin.hu, 2011. május 20., péntek
Innovációs elismerés a chocoMe-nek


www.hetivalasz.hu, 2011. május 20., péntek
Európa legragyogóbb elméit díjazták Budapesten


Napi Gazdaság, 2011. május 20., péntek, 4. oldal
Budapesten díjazták a legjobb feltalálókat


Népszabadság, 2011. május 20., péntek, 2. oldal
Európa legjobb találmányai


Észak-Magyarország, 2011. május 20., péntek, 3. oldal
Világhírű eredmények is születhetnek


Zalai Hírlap, 2011. május 20., péntek, 1. oldal
Európai feltalálók


Vas Népe, 2011. május 20., péntek, 1. oldal
Feltalálók és kutatók uniós Oscar-díjai


Napló, 2011. május 20., péntek, 1. oldal
Európai feltalálók munkáját díjazták


www.orientpress.hu, 2011. május 20., péntek
A hazai tehetségek bemutatkozása a Millenárison


www.mr1-kossuth.hu, 2011. május 21., szombat
Ősszel születhet meg az innovációs stratégia


www.index.hu, 2011. május 22., vasárnap
Perczel András kapta az idei Bolyai-díjat

„...Két év után vasárnap este újra átadták a Nemzeti Színházban a Bolyai-díjat, a hazai tudományos élet egyik legrangosabb elismerését. A díjat dr. Perczel András akadémikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanára kapta...”

www.nytimes.com, 2011. május 22., vasárnap
Central and Eastern Europe Lag in Innovation

„...In Hungary, the challenge for would-be innovators is harder.
“First, the country needs a forum where all aspects of innovation policy can be discussed and harmonized,” said Gabor Szabo, a professor at the University of Szeged and president of the Hungarian Association for Innovation. “Second, R.&D. and innovation have to be one the main priorities of the country based on full political consensus...”

www.gazdasagiradio.hu, 2011. május 23., hétfő
A miniszternek is megtetszett a személyre szabott csokoládé


www.elelmiszer.hu, 2011. május 23., hétfő
Innovációs elismerést kapott a chocoMe kézműves csokoládé


Világgazdaság, 2011. május 23., hétfő, 5. oldal
Találmányi csúcs Budapesten

Európa öt innovációs kategóriában díjazta a legjobbakat - Pozsonyban indul az egységes szabadalmi rendszer kialakítása
„...Szellemitulajdon-védelem: az lett a hab a tortán, hogy Európa legjobb feltalálói Budapesten kapták meg nekik járó elismerést. Előtte két napon át ugyanitt tanácskoztak a kontinens, továbbá az Egyesült Államok és Japán szabadalmi hivatalainak vezetői a szellemi tulajdon védelmének jövőjéről...”

Világgazdaság, 2011. május 23., hétfő, 5. oldal
Hagyományőrzés újításokkal

Úttörő tanácskozás a mezőgazdaság és az élelmiszeripar innovációs lehetőségeiről
„...nagy érdeklődés övezte a tanácskozást, amely a fenntartható mezőgazdasággal és élelmiszeriparral kapcsolatban az innováció kulcseszközeként a tudástranszfert állította a figyelem középpontjába...”

Világgazdaság, 2011. május 23., hétfő, 6. oldal
TechShow: próba, szerencse
Az idén is nagy sikert aratott a technológiai kiállítás


Infó Rádió, 2011. május 23., hétfő
Perczel András kémikusnak ítélték oda az idei Bolyai-díjat


www.news4business.hu, 2011. május 23., hétfő
ChocoMe: Nemzetgazdasági és innovációs elismerés a chocoMe-nek


www. moderniskola.hu, 2011. május 24., kedd
A WebCam Laboratory a leginnovatívabb találmány


Népszava, 2011. május 24., kedd, 4. oldal
Magyar kézbe került a gyógyszerkutató

„...A gyógyszeripari kutatás-fejlesztési szolgáltatások terén hosszú távra megerősítheti vezető szerepét Kelet-Közép-Európában az Ubichem Kutató Kft...”

Számítástechnika, 2011. május 24., kedd, 3. oldal
Találmányok egy kupacban


Magyar Hírlap, 2011. május 24., kedd, 14. oldal
Végső soron itthon kellene boldogulni


Duna Tv, Reggel a Dunán, 2011. május 24., kedd
Az innováció a nemzet gazdasági fejlődését szolgálja. Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke távolabbi céljaikról számol be.


Napi Gazdaság, 2011. május 25., szerda, 7. oldal
Webkamera-laboratórium győzött a Techshow-n


Duna hírek, 2011. május 25., szerda
A Magyar Tudományos Akadémia idén 16 fiatal kutatót támogat.


www.bonline.hu, 2011. május 25., szerda
Diákok kóstolhatnak bele a tudósok életébe


Mai Piac, 2011. május 25., szerda, 45. oldal
Az innováció a márkaépítés része


Magyar Nemzet, 2011. május 26., csütörtök, 5. oldal
Megakadályoznák az agyelszívást

„...Harmadik alkalommal hirdették ki a Lendület fiatal kutatói program nyerteseit az idén. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, Pálinkás József által életre hívott, kutatócsoportok támogatását célzó programban az idén tizenhat kutató vehet részt. A nyertes pályázatokban benyújtott kutatási témákra összesen évi 600 millió forint áll rendelkezésre...”

Népszabadság, 2011. május 26., csütörtök, 13. oldal
Öt mérnökkel indult

“...Bosch 2,7 milliárd forinttal növelte K + F-ráfordításait. A konszern átlagos termése naponta tizenöt szabadalom, ami tavaly 3800 találmányt jelentett, ebből huszonöt volt magyar, további kétszáz termékinnováció is a budapestiek érdeme...”

Népszabadság, 2011. május 26., csütörtök, 16. oldal
Lendületben a fiatal tudósok

“...Annak érdekében, hogy Magyarország helyt tudjon állni a nemzetközi tudományos, intellektuális és oktatási versenyben, a kutatói pályát vonzóvá kell tenni...”

Figyelő, 2011. május 26 - június 1., 31. oldal
Webkamera alapú oktatási megoldás...

“...a WebCam Laboratory nyerte a harmadik magyar Innovációs TechShow közönségdíját...”

Heti Válasz, 2011. május 26., 16-18. oldal
A kormány mindenese
Interjú a leginkább „megszorított” tárca vezetőjével

“...Remélem, az elkövetett hibákhoz hasonlókat már nem követünk el - mondja Réthelyi Miklós. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetőjét...”

Hajdu-Bihari Napló, 2011. május 26., csütörtök, 17. oldal
Innováció: csak mértékkel!


Piac és Profit, 2011. május, 25. oldal
Rekord Európában
Szabadalom

“...Tavaly összesen 235 ezer - a hivatal 34 éves fennállása során a legtöbb - szabadalmi kérelem érkezett az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO)...”

Piac és Profit, 2011. május, 51. oldal
Díjazott innováció
Elektronika

“...Millenniumi Díjat nyert a 77 Elektronika Kft. az iparjogvédelmi tudatosság érvényesítése és a szellemi tulajdon védelmében tett erőfeszítéseiért...”

Piac és Profit, 2011. május, 61. oldal
Magyarország leginnovatívabb találmányai
Kiállítás


www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Az innováció lehetne Magyarország fejlődésének motorja

“...Mit tesz az Innovációs Szövetség a célok elérése érdekében?
Szervez, koordinál, előterjesztéseket készít a döntéshozóknak, törvényeket készít elő és véleményez. Emellett törekszik arra, hogy az innovációban érdekelt vállalkozások szempontjait artikulálja és érvényre juttassa. Amint tette ezt a korábbiakban is. Az reméljük, hogy befolyásunk növekszik, amit jelez Pakucs János alapító elnökünk, kooptálása a legmagasabb innovációs testületbe, a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsba...”


www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Az innováció kitörési pont a vállalkozások számára


www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Az innováció az ország kitörési pontja


www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Az innováció lehetne Magyarország fejlődésének motorja


www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Innovatív magyar technológia


www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Sanatmetal: innovatív implantátumok

www.magyarhirlap.hu, 2011. május 27., péntek
Az izomhuzalmotor nemzetközi sikere


Világgazdaság, 2011. május 27., péntek, 4. oldal
Kkv-k: könnyítene az EU
Három nap alatt, száz euróért be lehetne jegyezni céget Tajani tervei szerint

Világgazdaság, 2011. május 27., péntek, 11. oldal
A távorvoslás még kiaknázatlan
A magyarországi digitáliskórház-projektek várhatóan európai uniós forrásból valósulhatnak meg


Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, 10. oldal
Az innováció az ország kitörési pontja

„...A kormány szerint az egészségipar a magyar gazdaság egyik fő kitörési pontja lehet. Ez visszaköszön az Új Széchenyi-tervben is, hiszen az kiemelten kezeli az egészségipart, amelynek innovatív területe az orvosiműszer-gyártás...”

Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, Élvonalban 1. oldal
Az innováció lehetne Magyarország fejlődésének motorja

„...Sok szó esik mostanában az ország gazdasági versenyképességéről, a világ szerencsésebb, fejlett országaihoz való felzárkózásunk esélyeiről. Ilyenkor nem marad el a kutatás, fejlesztés és az innováció említése. Hogy állunk ezen a téren, milyen esélyeink vannak a felzárkózásra, jó úton haladunk- e? E kérdésekkel fordultunk Závodszky Péter akadémikushoz, a Magyar Innovációs Alapítvány elnökéhez, a Magyar Innovációs Szövetség egyik alapítójához....”

Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, Élvonalban 3. oldal
Innovatív, magyar fejlesztésű telemedicinás rendszer a cukorbetegekért

„...Az interneten keresztül otthonról is ellenőriztetheti orvosával vércukoradatait az a felhasználó, aki regisztrál a 77 Elektronika Kft. által kifejlesztett Dcont. hu oldalon...”

Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, Élvonalban 4. oldal
Innovatív magyar technológia
Egy darabka innovációs világszínvonal


Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, 18. oldal
EU-szabadalom: újabb lépések


Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, 18. oldal
Az izomhuzalmotor nemzetközi sikere

Magyar Hírlap, 2011. május 27., péntek, 18. oldal
Sanatmetal: innovatív implantátumok


Gazdasági Rádió, 2011. május 27., péntek
Innováció, fejlesztés nélkül nincs tartós cégsiker a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója szerint.


Napi Gazdaság, 2011. május 30., hétfő, 9. oldal
Nem nő a cégek k+f ráfordítása

“...A magyarországi cégek egyelőre nem tervezik, hogy jelentős mértékben növelik a kutatásfejlesztési (k+f) tevékenységgel kapcsolatos ráfordításaikat állapította meg a Deloitte Zrt. felmérése, amely csaknem ötszáz, Magyarországon működő közepes és nagyvállalat megkérdezésével készült...”

Pályázati felhívások

"Harsányi István-díj"

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2011. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2011. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

A szakmai Kuratórium 2011. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2010-ben az elnyert ösztöndíjak értéke egyenként 120 000 Ft volt).
A díjak átadására ünnepélyes keretek között 2011 októberében, szakmai rendezvény keretében kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

Tanuljunk egymástól

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet idén is pályázatot hirdet természettudományos érdeklődésű, idén még nem érettségiző középiskolás diákok számára.

A 2011. június 27. és július 1. közötti héten, Budapesten, Csillebércen megrendezésre kerülő tudományos kutatótáborba olyan fiatalok jelentkezését várják, akik a több tudományág (fizika, kémia, biológia, matematika és mérnöki tudományok) módszereit és eredményeit integráló multidiszciplináris kutatóintézet laboratóriumaiban szívesen kipróbálnák magukat, sőt készek az ott folyó kutatómunkát saját eredeti ötleteikkel is támogatni.

Az MFA Nyári Iskolán való részvétel a kiválasztott ifjú kutatók számára ingyenes.

Jelentkezni legkésőbb 2011. június 6-án 6:00-ig lehet, a közreadott kutatási témák alapos áttanulmányozása után, melyek elérhetőek a www.mfa.kfki.hu/tanuljunkegymastol oldalon, ahol részletes információk is megtalálhatóak a táborról.

Várható események

VIVACE-konferencia

2011. május 31-én, kedden, 10 órakor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve, a VIVACE (Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési) program keretében, konferenciát rendez a Kamara székházának Gróf Széchenyi István Konferenciatermében (Kecskemét, Árpád krt. 4.).

Program

10:00 | Megnyitó
Sipos Zsolt titkár, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
10:10 | Innováció és szellemi tulajdonvédelem
Kürtössy Jenő, fősztályvezető-helyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
11:10 | Uniós és hazai innovációs és K+F pályázati lehetőségek
Dr. Molnár István, igazgató, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
12:10 | Állófogadás

A rendezvényen való részvétel regisztráció esetén díjmentes.
Regisztráció: Nyerges Tibor, e-mail: nyerges.tibor@bkmkik.hu; telefon: 76/501 535; 70/933 4780.

Vállalkozás és szellemitulajdonjog-védelem Kínában

2011. június 8-án, szerdán, 9:30 órai kezdettel, Budapesten, az Ybl Palotában (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kínai Tagozata konferenciát rendez „Vállalkozás és szellemi tulajdonjog védelem Kínában” címmel.

Tervezett program

Levezető elnök: Radetzky Jenő, MKIK Külgazdasági alelnöke

10:00-10:15 | Köszöntő
Gaál József, az MKIK Ipari Kollégiumának elnöke,
Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke,
Mendelényi Dániel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium politikai főtanácsadója.
10:15-12:00 | Hogyan vállalkozzunk Kínában?
10:15-11:15 | A piacralépéssel kapcsolatos legfontosabb követelmények
A kínai üzleti környezet szektor-specifikus áttekintése (élelmiszeripar, környezetvédelem, egészségipar)
David Lavorel, a Pekingi EU KKV Központ igazgatója
11:15-11:30 | Vállalati jó gyakorlatok
Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt. elnöke
11:30-12:00 | Kérdések és válaszok
12:00-13:00 | Ebéd
13:00-15:15 | A szellemi tulajdonjog védelme Kínában
13:00-14:00 | Általános helyzetértékelés
A kínai IPR KKV Helpdesk által nyújtott szolgáltatások az európai vállalkozások számára (www.china-iprhelpdesk.eu)
A szellemi tulajdonjog, mint érték a kínai piacon
A Kínai IPR KKV Helpdesk szakértője
14:00-14:30 | A jogi oltalom fontossága a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban
dr. Tóth Zita, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala képviselője, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára
14:30-15:00 | A jogérvényesítés céljai és nehézségei a szellemi alkotások területén
Dr. Szamosi Katalin, az S.B.G.& K. ügyvédi iroda képviselője
15:00-15:15 | Vállalati tapasztalatok
Forintos Róbert, a Tradeland Kft. ügyvezető igazgatója
15:15-16:00 | Kérdések és válaszok
14:00-16:00 | Kétoldalú konzultációs lehetőség a pekingi uniós szervezetek képviselőivel
(Csak angol nyelven)

A rendezvény költségtérítéses, mely tartalmazza a konferencián való részvételt, az ebédet és az egyéni konzultációs lehetőséget.

Részvételi díj: 9.000,- Ft + Áfa /fő,
- az MKIK területi kamarai hálózatának tagvállalatai számára: 4.500,- Ft + Áfa/ fő.
- a Magyar-Kínai Tagozat Tagvállalatai számára: 4.500,- Ft + Áfa/ fő.

A jelentkezési lap ide kattintva letölthető.
Beküldés: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzetközi Igazgatóság, fax: (1) 474 5149, e-mail: intdept@mkik.hu.
Bővebb információ: Baki Magdolna, nemzetközi referens, telefon: 06 1 474 5146.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.