XXI. évf. | 2011. január 11. | 1. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható események
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi jókívánságokat!

A Magyar Innovációs Szövetség nevében ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag 2011. évet!

Dr. Szabó Gábor elnök, Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, Dr. Antos László ügyvezető igazgató


A 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Duna TV Zrt. által a 2010/2011-es tanévre, a 15 és 20 év közötti korosztály számára - az EU országaiban minden évben megrendezett "Contest for Young Scientists" versenysorozat részeként - meghirdetett 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult. A 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.

A 2011. január 7-i határidőre összesen 91 pályázatot küldtek be a fiatalok.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA Biológiai Kutató Központ Biofizikai Intézet igazgatója vezetésével az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
- a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
- a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
- az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
- megvalósítható-e 2011. május 4-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.

A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2011. január 25-én testületileg hozza meg.

A díjakról szóló döntés a zsűri május végi ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak az összesen közel három millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2011. szeptember 23-28. között az európai döntőn, Helsinkiben.

Meet the scientist

A Meet the Scientist projektet a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.

A projekt következő állomása Békéscsabán, az Andrássy Gyula Gimnáziumban lesz, 2011. január 12-én. Az előadást Prof. Dr. Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszékének dékánja, tanszékvezető egyetemi tanára tartja, aki "Fogorvostudomány tegnap, ma és holnap..." címmel beszél a résztvevő, közel 100 fiatalnak.

FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottsága, dr. Papanek Gábor, elnök vezetésével ülést tartott 2011. január 6-án, Budapesten, a MISZ irodájában. Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is, aki a MISZ 2010. évi tevékenységéről, illetve az ez alapján készülő éves jelentésről tájékoztatta az FB-tagokat. Az FB kijelölte az ellenőrizendő területeket, és január végére elkészíti jelentését.

Jelölőbizottsági ülés

A Magyar Innovációs Szövetség 2011. februári tisztújító közgyűlésével kapcsolatban, az elnökség által felkért jelölőbizottság ülést tartott 2011. január 7-én, a Szövetség székhelyén.

Az ülésen részt vett dr. Pakucs János jelölőbizottsági elnök, Györgyi János és dr. Siposs István tagok, illetve dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is. A bizottság tagjai felvették a kapcsolatot a jelölést kapott személyekkel, és a kapott válaszokat megtárgyalták.

EIT-megállapodás

2010. december 23-án kihirdették a "Székhely-megállapodás az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya között" c. törvényt, melynek értelmében a Kormány többek között vállalja, hogy fedezi az EIT 20 alkalmazottjának 5 évre szóló bérköltségeit. Emellett 20 évig fedezi az EIT épületeinek bérleti díjait és köteles alkalmas és tekintélyt sugárzó helyszínt biztosítani az Infopark Budapest technológiai központjában vagy annak szomszédságában.

Nemzeti Innovációs Hivatal

2010. december 23-án megjelent "A Kormány 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a Nemzeti Innovációs Hivatalról".

"...A Hivatal feladatkörébe tartozik
a) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában való közreműködés,
valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása,
b) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elősegítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának fenntartását,
c) a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása,
d) a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködésben,
e) a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének fejlesztése,
valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése,
f) a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködésben, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére,
g) a hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi szinten egyaránt,
h) az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban a kis- és középvállalkozások körében..."

A rendelet teljes szövege ide kattintva olvasható.

K+F jogszabályok röviden

A Magyar Innovációs Szövetség Pécsi Regionális Képviselete a Baross pályázat keretén belül tájékoztatja a vállalkozókat a kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos jogszabályokról:
- A kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
- A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
- A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV.29.) Korm. rendelet
- A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
- A Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- 65/2003. (V.15.) Korm. rendelet
- 5/2009. (III.18) NFGM rendelet
- 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet
- 6/2007. (II. 6.) MeHVM-GKM együttes rendelet
- 4/2004. (IV. 23.) TNM rendelet

Bővebb tájékoztató ide kattintva érhető el.

Taggyűlés Pécsett

Tagvállalatunk, az Innovációs és Technológiai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ITFK), rendkívüli taggyűlést tartott 2010. január 10-én, Pécsen, a Társaság székhelyén.

A taggyűlésen részt vett Higi Gyula, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója is, akit egyhangú szavazással a Felügyelő Bizottság tagjának ismételten megválasztottak.

Gazdasági évnyitó

2011. január 6-án tartotta a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) gazdasági évnyitóját Egerszalókon, a SALIRIS RESORT Spa és Conference Hotelban.

Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket. A rendezvény célja volt, hogy áttekintse a Kamara előtt álló feladatokat az új esztendőben, kiemelten ezek között a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok élénkítését. Ennek jegyében hívták meg az előadókat: Simon Zsoltot, a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterét, dr. Fazekas Sándort, a Magyar Köztársaság vidékfejlesztési miniszterét és dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Az előadók hangsúlyozták, hogy a közös történelmi múlt, a közös földrajzi fekvés, a közös gazdasági fejlettségi szint, de még a többnyire közös nyelv is, a magyar-szlovák határmenti régiók összefogását teszi szükségessé, és ebben nagy szerep hárul a kamarákra is.

A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően számos kamarai kitüntetést adtak át. Kiemelhető ezek közül a Heves Megye Gazdaságáért Díj, melyet a Detki Keksz Kft. és a Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. kapott. A díjakat átvették Pavlova Olga és Molnár László ügyvezetők. A Heves Megye Innovatőre Díjat ugyancsak ketten kapták: Mohácsi Lajos (Sanamöbel Kft.) és Demeter Béla (Terra Vita Kft.).

A rendezvény zárását és a 2011-es gazdasági év indítását Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének a pohárköszöntője jelentette.
Szövetségünket a rendezvényen Farkas József elnökségi tag és dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

Kármán Tódor-díj

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kármán Tódor-díjait 2010. december 22-én, tizedik alkalommal adták át a Minisztérium Dísztermében.

Az évente kiadható 5 elismerést azok a magán (természetes) személyek vagy vállalkozások kaphatják, akik/amelyek a magyarországi oktatást, képzést, felnőttoktatást, tudományos kutatást szakmai közreműködéssel és jelentős természetbeni, ill. anyagi juttatásokkal kiemelten támogatják.

A 2010. évi Kármán Tódor-díjakat Hoffmann Rózsa államtitkár asszony nyújtotta át, a díjkuratórium elnöke, dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke javaslatára:
- Dr. Zárda Saroltának és Havass Miklósnak, a Számalk Zrt. tulajdonosainak megosztva.
- a Magyar Televízió Zrt.-nek. A díjat Dobos Menyhért vezérigazgató helyettes vette át.
- a Rézler Gyula Alapítványnak. A díjat Dr. Farkas János professzor emeritus, az Alapítvány elnöke vette át.
- a Magyar Öntészeti Szövetségnek. A díjat Dr. Sohajda József elnök vette át.
- a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Egyesületnek. A díjat Szabó Vilmos elnök vette át.

Innovatív ötletpályázat

Tagszervezetünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja a Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ támogatásával innovatív ötletpályázatot hirdetett "A mohóság jó!" címmel, az ELTE graduális vagy posztgraduális képzésén résztvevő hallgatói számára.

A pályázat célja a hallgatók innovációs tevékenységének fokozása, népszerűsítése mellett, hogy az ELTE hallgatóinak elképzeléseit piacképes termékké formálják, legyen az technológiai fejlesztés a biokémiában vagy új kutatási módszer a szociológiában vagy akár a nyelvészetben.

További információ: http://pik.elte.hu/hir?id=NW-227, illetve tájékoztatás kérhető Jokán Anitától a jokan.anita@rekthiv.elte.hu e-mail címen.

Nanocsodák - mozgásban!

Az NKTH 2010. decemberi döntése alapján tagintézményünk, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete pályázati forrást nyert egy interaktív mozgó nanotechnológiai kiállítás előkészítésére, így 2011. januárjában útjára indul a "Nanocsodák - Mozgásban" projekt.

A kiállítás célja, hogy szórakoztató és közérthető módon, bárki számára bemutathatók legyenek az alapvető nanotechnológiai vonatkozású ismeretek. A rendezvénysorozat lehetőséget ad arra, hogy e felkapott, de kevéssé ismert fogalom tartalmának bemutatásán keresztül segítsen a mélyponton levő műszaki és természettudományos érdeklődés felkeltésében, a fiatalok pályaválasztásának befolyásolásában.

A kiállításon megjelenő demonstrációk tervezésére MTA MFA "NanoDemo" címmel pályázatot írt ki, melynek határideje 2011. február 11. Bővebb információ a Pályázati Felhívás c. rovatunkban olvasható.

A Magyar Innovációs Szövetség és az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet megállapodott abban, hogy a "Nanocsodák - Mozgásban" roadshowját a tervek szerint 2011. szeptemberétől 3 éven keresztül a MISZ THE programjával összehangoltan működtetik.

140 éves a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Tagszervezetünk, a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2010. december 10-én ünnepelte alapításának 140. évfordulóját.

A rendezvény keretében Dr. Fenyvesi László főigazgató, a MISZ Agrártagozat elnöke, beszélt a vidékfejlesztéssel kapcsolatos innovációs tevékenység meghatározó folyamatairól, céljairól.

A rendezvényen részt vett Dr. Ángyán József államtitkár, aki ismertette a Kormányprogram vidékfejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalásait, és egyértelműen kifejtette: a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelten igyekszik támogatni az ágazati kutatásokat.

Budapest Metropolisz Régió kreatív szektorai

Tagintézményünk, a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatást végzett a Budapest Metropolisz Régió kreatív szektorainak jelentőségéről és potenciáljáról.

A kérdéskör aktualitását az adja, hogy a mai válság sújtotta időkben a világgazdaságban egyedül a kreatív iparágak nem szenvedtek el komolyabb veszteségeket. A kutatás megállapítja, hogy a budapesti kreatív szektorok gazdasági teljesítménye jelentős, tudatos fejlesztésük és segítésük nagymértékben segítheti a gazdaság felzárkózását.

Az összefoglaló ide kattintva olvasható.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

Új igazgató az INNOSTART-nál

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ ezúton tájékoztatja tisztelt partnereit, hogy 2011. január 1-től az INNOSTART vezetését dr. Borsi Balázs veszi át.

Dr. Borsi Balázs kiemelkedő kutatási, oktatási és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik az innovációmenedzsment és az innovációpolitika területén. A korai fázisú inkubáció, a spin-off vállalatok felkarolása, az innovációmenedzsment, az oktatás és a szakmai elemző munka továbbra is a központ tevékenységének középpontjában áll.

Rétfalvi György, aki az elmúlt időszakban interim igazgatóként vezette az INNOSTART-ot, a jövőben vezetői és gazdálkodási tapasztalataival tovább segíti az új igazgató munkáját, illetve az ExportHungary Nemzetközi Kereskedelmi és Vállalkozási Fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatójaként hasznosítja nemzetközi tapasztalatait és segíti az innovatív cégeket növekedési fázisuk újabb szakaszában.

2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft. végzi a Wekerle Sándor Alapkezelő, valamint a Strukturális Alapok Programiroda uniós finanszírozású pályázatainak kezelését

Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázati rendszer kialakításának érdekében 2011. január 1-jétől az Wekerle Sándor Alapkezelő veszi át a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelését, amelyekért ez idáig az ESZA Nonprofit Kft. felelt. A Wekerle Sándor Alapkezelő a fenti határnappal átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek. A Strukturális Alapok Programiroda szintén átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek.

A pályázóknak nincs teendőjük a pályázati kezelőszervezetek átalakulása kapcsán.

A nyertes pályázók a hivatalos levelezési címükre, postai úton kapnak értesítést a változás tényéről. A pályázatokat kezelő közreműködő szervezetben történő változás a fennálló szerződéseket nem érinti, módosításukra nem kerül sor.

Az INNOSTART szolgáltatásai 2011-ben

Az INNOSTART az ígéretes innovatív ötleteket, valamint az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését kiemelten támogatja.
Ennek egyik lehetősége a pályázati források feltérképezésében, a pályázatok elkészítésében és szükség esetén a pályázat menedzselésében nyújtott segítség.
A pályázatok útvesztőjében történő eligazodás, az eredményes, jó pályázat megírása nem egyszerű feladat, hiszen tartalmi és formai szempontok sokaságának kell megfelelni. Ezek a szempontok sokszor pályázatonként eltérőek. A pályázatírás tehát komoly szakértelmet, a pályázati kiírások és útmutatók alapos ismeretét, és precizitást igényel.

Az INNOSTART - eddigi évekhez hasonlóan - jelenleg is teljes körű szolgáltatást nyújt az ötletgenerálástól kezdve a hazai- és nemzetközi pályázat elkészítésén keresztül - igény esetén - egészen a projekt sikeres megvalósításig, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséig, melyben 16 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Működése óta az INNOSTART közel 70 hazai- és nemzetközi pályázatban vett részt - közreműködőként, illetve koordinátorként - és zárt le sikeresen, saját maga és megbízói részére több milliárd Ft értékben nyert el pályázati forrásokat.

Pályázatírással kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
- Hazai pályázatok esetében: Szegner Erzsébet (projektmenedzser), tel.: 1/382-1511;
- Nemzetközi pályázatok esetében: Jónás Dénes projektmenedzser), tel.: 1/382-1509;
- Szabó Eszter (projektmenedzser), tel.: 1/382-1503

A pályázatírás mellett felkérésre üzleti terv készítését is vállalja az INNOSTART. Pályázatokhoz, illetve befektetők számára több üzleti tervet készített már. Várja tehát azon ügyfelek jelentkezését az ország minden területéről, akik e szolgáltatását is igénybe szeretnék venni.

Az üzleti terv készítéssel kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
- Nagy László (projektmenedzser), tel.: 1/382-150

Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszter várja az új tagokat

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány kezdeményezésére 2008-ban létrejött Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszter 2009-ben kezdte meg tevékenységét a KMOP-2008-1.5.2. jelű pályázat (Regionális jelentőségű klaszterek szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése) társfinanszírozásával. A Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszter tagjain keresztül olyan szolgáltatási csomagot kínál, amely egyszerre vonzó a kockázati típusú tőkebefektetések keresleti és kínálati oldala számára, lefedi a tranzakciós folyamat egészét, valamint a részvevők (befektetők, célvállalatok) számára csökkenti a befektetési tranzakciók idő- és költségigényét, kockázatait.

A Klaszter szolgáltatási körébe tartozik többek között a projektgyűjtés, a befektető toborzás, a technológiai-műszaki audit, piacelemzés, üzleti tervezés, szervezetfejlesztés, stratégiai és jogi tanácsadás, valamint a befektető keresés és a befektetői tárgyalásokhoz kapcsolódó tanácsadás.

A Klaszter a kockázati típusú tőkebefektetői piac szereplői részéről várja a szolgáltatásai iránt érdeklődőket, illetve tagsága nyitott minden olyan gazdasági társaság, non-profit szervezet, egyetemek, vagy egyéb szervezetek számára, amelyek tevékenysége kapcsolódik az innovatív vállalkozások kockázati típusú tőkéhez való hozzájutásának elősegítéséhez.

További információ a Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszter hivatalos honlapján (http://www.tokeklaszter.hu/) érhető el.

Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Parkban irodák, raktárnak használható helyiségek kedvezményes áron bérelhetők. Az Innovációs Parkba történő betelepedők számára a napi működéshez szükséges különböző alap- és emelt színtű szolgáltatást tud biztosítani az innováció területén már 16 éve aktívan tevékenykedő INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, aki az ingatlant üzemelteti.

Az innovációs park jól megközelíthető helyen, Budapest XI. kerületében található.
Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

További információ: Sallai Zoltán (INNOSTART), tel.: 20/436-0914; +36/1/382-1502

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A 2010. évi CXLVIII. törvény értelmében a Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezése 2011. január 1-től Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalára (SZTNH) változott, igazodva a Hivatal széles körű - valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formát magába foglaló és a szerzői jog területére is kiterjedő - tevékenységéhez.

A Hivatal hatáskörére vonatkozó rendelkezések is változnak, tükrözve a módosításokkal bővülő feladatkört. Az SZTNH által ellátandó új feladatok felölelik a szerzői jog területén a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartását és felügyeletét. Kiterjednek továbbá az egységes országmárka kialakításához való hozzájárulásra, a jellegzetes magyar termékek hírnevének előmozdítására is. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működtetésével kapcsolatos feladatok pedig, immár törvényi szinten is megerősítésre, rögzítésre kerültek.

A törvény emellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa néven újjáalakítja a szellemi tulajdonért felelős kormányhivatal vezetőjének jelenleg Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács néven működő tanácsadó testületét.

"Jedlik Ányos" emlékérme

2011. január 11-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala székházának Konferenciatermében, Sándor György, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke közösen bocsátják ki az 1000 forintos Jedlik Ányos emlékérmet.

Az emlékérem kibocsátása Jedlik Ányos születésének évfordulóján történik, abból az alkalomból, hogy a tudós paptanár és fizikus 150 éve, 1861-ben vette fel a Pesti Egyetem fizikai eszközeinek leltárába az általa szerkesztett, az öngerjesztés elvét (dinamó-elv) demonstráló kísérleti berendezést.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Inno Validate Szolgáltató Betéti Társaság
Tagsorszám | 625.
Cím | 1164 Budapest, Műkő u. 10.
Honlap | www.innovalidate.hu
Telefon | 242-0956
Vezető | Kleinheincz Ferenc Dánielné, ügyvezető
E-mail | innovalidate@t-online.hu

Az Inno Validate Bt. 2008. február végén alakult.

Fő tevékenységei:
- gazdasági-műszaki tanácsadás, szakértői tevékenység az innováció, kutatás-fejlesztés területén,
- szakértői tevékenység, tanácsadás a strukturális alapok tervezése, felhasználása területén
- üzletviteli, vezetési tanácsadás
- társadalomtudományi kutatások a strukturális alapok, a kutatás-fejlesztés és innovációspolitika területén,
- bankinformatikai tanácsadási, szakértői feladatok és ehhez műszaki tevékenységek ellátása.

Szakirodalom-figyelő

Windows 7 Biblia - Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó
Dr. Osman Péter ismertetése

Bocsássuk nagyon hangsúlyosan előre: nem a szakértő informatikus, hanem a mezei számítógép-felhasználó nézőpontjából, és a hasonló felhasználóknak szólunk a Windows 7 Bibliáról.

A Microsoft sűrűn dobja piacra a Windows új verzióit, hogy a felhasználók lecseréljék a már meglévőt, és ezzel új keresletet teremtsen magának. Az új persze mindig jobbat és/vagy többet ígér az előzőnél, s ki ki megtapasztalja magának, hogy ebből mennyi az igaz. Így kerülünk szembe a Windows 7-tel is.
A kezdőknek mindenképpen igen komoly munkába kerül megtanulni a Windows használatát, mert a nagyon sok szolgáltatást nyújtó rendszer szükségképpen nagyon bonyolult, s ezért a kezelése hasonlóan nagy tudást követel. A Windows-nak pedig a leggyengébb szolgáltatása a rendszerébe épített súgó, mivel annak működése igencsak kevéssé felhasználóbarát. Amíg tehát az ember meg nem tanul mindent - ám a szükséges tudás teljességével majd csak a végtelenben találkozik -, addig szerfelett nagy hasznára vannak a részletes, jól kiismerhető segédkönyvek, használati útmutatók. Szükségképpen hosszú folyamat az is, amíg az ember igazán alaposan kiismeri egy ilyennek a használhatóságát, hiszen rengeteg tudást kell felsorakoztatniuk. Arra viszont hamar ráérzünk, hogy ez a Windows 7 biblia igen jól felépített, felhasználóbarát, és így minden bizonnyal jó segítőnk lesz a Windows 7 kiismerésében és kezelésében - ami rendkívül nagy szó.

Sokban talán még hasznosabb segítője azoknak, akiknek korábbi verzióról kell átállniuk. Aki jól hozzászokott pl. az egyik legjobb, a Windows XP Professional használatához, kellő segítség nélkül igencsak megfagyott gyermeknek érzi magát a Windows 7 nagyon eltérő - s ezért a számára idegen - működési filozófiájával, s a működési módjaival. Nem csekély mértékben még rosszabb helyzetben is vagyunk, mint az abszolút kezdők, mert a korábbi változattal megszerzett tudás gyakorta nemhogy nem segít, hanem jól félrevezet, megzavar. Az ember hamar megtapasztalja, hogy a Windows 7-nél a jól megszokott funkciók, szolgáltatások helyén gyakran valami egész más van, amit kiismerni - ha lehet is - nehéz, tehát meg kell tanulni az erre szolgáló útmutatóból, amilyen ez is.

A kiadó így mutatja be: Könyvünk átfogó ismertetést kíván nyújtani az operációs rendszer magyar nyelvű változatának csaknem minden szolgáltatásáról, lehetőségéről. A szerkezete segít a Windows 7 operációs rendszer szolgáltatásainak fokozatos megismerésében. A Windows 7 operációs rendszer használata során alkalmazói programokat indítunk, kapcsolatokat hozunk létre a hálózaton elérhető eszközökkel és más felhasználókkal, és igyekszünk minél többet az operációs rendszer erőforrásaiból a magunk számára lekötni. Ez a kötet ebben nyújt segítséget. A "Biblia" kifejezéssel a legteljesebb kiadásra utalunk. Az első részben a rendszer alapjaival és újdonságaival, a második részben az alkalmazásához kapcsolódó legfontosabb és leggyakoribb parancsokkal, a harmadik részben a testre szabásával foglalkozunk. A negyedik részben a mappák, állományok és lemezek kezelésével, az ötödik részben a hálózati kapcsolatokkal, diagnosztikával és hibaelhárítással, a hatodik részben az operációs rendszer kellékeivel, a hetedik rész pedig példák, feladatok segítségével vezeti be az olvasót a Windows 7 használatába, amelyek illeszkednek a korábbi részekhez. A kötet végén összefoglaljuk a hasznos webhelyeket, amelyeken értékes tartalomhoz, segéd- és oktatóanyagokhoz, segédprogramokhoz, fórumokhoz juthat a felhasználó.

Werner Tiki Küstenmacher - Lothar J. Seiwert: Simplify your life - Éljünk egyszerűbben és boldogabban! - Laurus Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

A kiadó ajánlójából idézve: "Így élhetünk bonyodalmak nélkül és boldogan! Vége a túlzsúfolt és fárasztó hétköznapoknak! Kiadványunk megismerteti Önt a dolgok egyszerűsítésének aranyszabályaival. Könnyen megtanulható technikákkal, azonnal megvalósítható ötletekkel és bámulatosan új módszerekkel szolgál, melyek között mindenki kedvére megtalálhatja a számára megfelelőt."
Az egész könyv valójában egy gyakorlatias szemléletű életvezetési tanácsadó - helyenként a fentiekhez hasonló, rossz reklámokat idéző túlzásokkal és ilyen biztatásokkal tarkítva, s néha nehezen elfogadható magyarázatokkal. Mindenképpen érdemes azonban elolvasni, méghozzá igen figyelmesen, mert annyi megfontolásra méltó megállapítás, hasznos tanács, okos útmutatás van benne, hogy a gyengéivel együtt is a "tegyük jobbá, sikeresebbé..." típusú művek használati érték szerinti felső harmadába sorolható. Kiemelkedően bölcs, s ma nagyon is aktuális tanácsa pl. a pénzügyeink menedzseléséről szóló részben, hogy a vásárlásainknál őrizkedjünk a hitelfelvételt lehetővé tevő bankkártyák használatától, mert azok túlköltekezésre csábítanak. E rész másik fejezete valójában karrier tanácsadó, amely a pozitív gondolkodásmód többnyire okos fogásait ajánlja. Igaz, másutt akadnak meglehetősen agyament életvezetési tanácsok is.

Érvényes ugyanakkor rá is, hogy akkor és azzal tud hasznos lenni, ha alaposan végiggondoljuk a megállapításait, tanácsait, és kielemezzük, mennyi és hogyan érvényes azokból a mi konkrét helyzetünkre, adottságainkra, életünkre. Maguk a szerzők is kiemelik, hogy az itt leírtak megvalósítását jelentő "simplify-út" nem kapható készen, mindenkinek magának kell kialakítania a sajátját. Amikor pl. arra buzdít, hogy tanuljunk meg szilárdan nemet mondani, fel kell ismernünk, hogy ez valóban létfontosságú képesség, azonban csak magunk tudhatjuk, hogy kivel mennyire tehetjük ezt meg a munka- és egyéb kapcsolatainkban, a köz- és a magánéletünkben.

Olvasása közben mindvégig gondoljunk Hamlet szavaira: "több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes", azaz próbáljunk még abból is hasznot húzni, amit képtelenségnek vagy éppen szamárságnak vélünk, ha nem árthatunk vele magunknak. Érvényes ez arra is, hogy attól, hogy némely magyarázatot misztifikálásnak érzünk - pl. a "tudatalatti" szerepét illetően -, a leírtak működése még lehet valós és hasznos.

Amint a szerzők kifejtik, a "simplify-út" arra ösztönöz, hogy a mindinkább bonyolulttá váló életben, s a saját, túlbonyolított dolgainkban térjünk vissza az egészséges egyszerűséghez, hántsuk le és dobjuk ki a sallangokat, a szó közvetlen, valamint átvitt értelme szerinti kacatokat. Őket idézve, a "simplify-út" az élet minden területén az előttünk és a bennünk rejlő egyszerűséget keresi. Hasznosítja a saját élettapasztalatainkat, beleértve az elkövetett hibáink tanulságait is. Az egyszerű és világos középponthoz, életünk lényegéhez vezető út hét lépcsőn át vezet, amelyek életünk különböző területeit jelentik. Ezek a lépcsők: Egyszerűsítsük a dolgainkat! Egyszerűsítsük a pénzügyeinket Egyszerűsítsük az időt Egyszerűsítsük egészségünket Egyszerűsítsük kapcsolatainkat Egyszerűsítsük párkapcsolatunkat Egyszerűsítsük saját magunkat.

S egy tanács a könyvhöz: bátran egyszerűsítsünk. Azt próbáljuk, arra figyeljünk, hogy a tanács, az ajánlott módszer kedvezően működik-e, átlépve az ígéretek és magyarázatok cikornyáin. Így sok hasznát vehetjük.

Váncsa István: Lakoma - A görög, török, ciprusi, libanoni, marokkói, tunéziai és máltai konyhák legfinomabb ételeiből - Vince Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ Hírlevél 2009/18. sz. számában mutattuk be Váncsa István nagysikerű, különleges szakácskönyvének második kiadását. Szakácskönyvekből már akkor is sok volt, ám arra teljes joggal mondhattuk, hogy különösen kedves mindazoknak, akik a finom étkek mellett barátai a szellemi ínyencségeknek is. Ugyanezt a jellemzést, e nagyon pozitívan megkülönböztető minősítést érdemli ez a műve is.

Váncsa új könyve is a pompásnak ígérkező kulináris élvezetek csábító körképe és tárháza, amelyben az ínycsiklandó étkek készítésének leírásai előtt és között az azokat körülvevő kultúráról szóló, színes kis esszéket is kapunk. Ezekben, kedvenc szokása szerint, az érdekes - a környezethez, témakörhöz tartozó, netán onnan szabadon elszárnyaló, vagy éppen hangulatfestő - tudnivalók gyakorta elágazó gyöngyfüzéreit tárja elénk. Könyve így a voltaképpeni receptek között, sőt gyakorta azokon belül is kitűnő, kisebb-nagyobb szellemi csemegék füzére.

Akárcsak az előzőben, ebben is nagyon rokonszenvesen ötvöződnek a konyhában és a szó legjobb értelme szerinti, a hétköznapok művészetét is magában foglaló kultúrában egyaránt járatos, mindkettőt nagy kedvvel művelő homo sapiens és a homo ludens szívünknek kedves vonásai. Javasolt felhasználása az örömszerző étkezés céljával történő olvasás mellett a kellemes szórakozást kínáló tallózgatás. Ám azt is el kell mondanunk, hogy a szórakozás itt intellektuális kedvtelést jelent. Aki a mai konzumkultúra által kínált, szellemileg igénytelen nevettetést kedveli, az e könyvet inkább csak étkezési gyönyörök forrásaként fogja szeretni.
A Vince Kiadó ajánlója ezt írja róla: "Váncsa István új szakácskönyve a Lakoma című sorozat első darabja, amely a Mediterráneumból a görög, török, ciprusi, libanoni, marokkói, tunéziai és máltai konyhákat fogja át, 650 különlegesen finom recepttel. A könyv (akár a szerző előző szakácskönyve, amelyből már csaknem harmincezer példány fogyott, és séfek, éttermek is főznek belőle) nem csupán jól használható szakácskönyv, egyszersmind fölöttébb élvezetes olvasmány, kevéssé ismert kulturális, gasztronómiatörténeti érdekességek szórakoztató tárháza, lényege a teljesen egyedi, szubjektív, szellemes-míves irodalmi szöveg." Magunk sem mondhattuk volna jobban - fűzzük ehhez illő szerénységgel.

Ízelítőül, íme pár részlet a Mehmet doktor piláfjai c. kis remeklésből: "A piláfokba rendszerint színhús kerül, de Mehmet doktor szerint a keménytökű anatóliai férfiember tudja, hogy a csontján főtt hús sokkal ízesebb, habár kétségkívül szilánkos. Valamit valamiért. (...) Beszórja a hagymát a lábasba, kever rajta egyet-kettőt, majd bort vesz ki a hűtőből, felbontja és tölt. Ugyan a most készülő turkesztáni piláfba nem kell bor, viszont a szakácsba kell. A konyhai pepecselés a legjobb alkalom arra, hogy a világ dolgai felől derűsen elmélázzunk, ezt pedig egy üveg bor elfogyasztása igen kedvezően segíti elő. Arról nem is szólva, hogy Kemál Atatürk, a modern török állam megalapítója, Anatólia sok ezer éves borkultúrájának feltámasztását is fontos célnak tekintette. Egy muszlim országban a borfogyasztás annyi, mint szekularizáció, a török ember tehát leginkább avval tud fejet hajtani Kemál Atatürk emléke előtt, hogy bort iszik. Mehmet doktor számára (aki Budapesten él - OP), a borospalackok az Európa felé vezető út mérföldkövei."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Mérnök Újság, 2010. december
Nyilvános konzultáció a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramról

Hamu és Gyémánt, 2010. Tél
A Feltaláló - Rátai Dániel megígérte magának, hogy nem felejti el, milyen gyereknek lenni

Magyar Gyáripar, 2010. december, 10. szám, 12. oldal
Innovációban megkerülhetetlen
"...A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta dr. Pakucs János, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségének tagja..."

Magyar Gyáripar, 2010. december, 10. szám, 16. oldal
Nyelvi háború a szabadalmak körül
"...A novemberi versenyképességi tanácsülésen az EU immáron sokadszorra nem tudott pontot tenni azon nyelvi háború végére, amelynek lezárása l lehetővé tenné egy egységes európai szabadalmi rendszer létrejöttét..."

www.vg.hu, 2010. december 20., hétfő
Innovációra építkezik az új világ

www.vg.hu, 2010. december 20., hétfő
Szemtől szemben a tudóssal

www.pollex.hu, 2010. december 20., hétfő
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

Somogyi Hírlap, 2010. december 21., kedd, 1. oldal
A tudást és az innovációt jutalmazták

www.orientpress.hu, 2010. december 21., kedd
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

www.kozigpress.hu, 2010. december 21., kedd
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

www.budaihirlap.hu, 2010. december 21., kedd
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

www.orientpress.hu, 2010. december 21., kedd
Kutatás-fejlesztéssel a gazdaság előremozdításáért

Napi Gazdaság, 2010. december 22., szerda, 6. oldal
Magyar feladatokról beszélt az Európai Tanács elnöke
"...A februári uniós csúcson fontos szerepet kap az innováció és az energiapolitika, amelyek a magyar elnökség számára kifejezetten fontos témák - mondta tegnap Budapesten, az MTA-n tartott előadásában Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke..."

Heti Válasz, 2010. december 22., szerda, 14. oldal
Fiatal tudósok sikerei

Fejér M.Hírlap, 2010. december 22., szerda, 18. oldal
Nagydíj honi innovációra

www.hirextra.hu, 2010. december 22., szerda
Átadták a Kármán Tódor-díjakat

Gazdasági rádió, 2010. december 23., csütörtök
Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke kommentál.

Somogyi Hírlap, 2010. december 24., péntek, 5. oldal
Kutatási sikerek a versenyképességért

www.euroastra.hu, 2010. december 26., vasárnap
A 2010. évi Kármán Tódor-díjak

Klub Rádió, 2010. december 28., kedd
Miért kellene nekünk a szuperlézer? Nyilatkozik: Szabó Gábor (Innovációs Szövetség vezetője)

www.napi.hu, 2010. december 28., kedd
Az innovációpolitikát is alapjaiban forgatja fel a kormány

Dunántúli Napló, 2010. december 29., szerda, 12. oldal
Az innováció a közös nyelv

www.propeller.hu, 2010. december 29., szerda
Átalakul az innováció területének irányítása

www.uzletfejlesztes.hu, 2010. december 29., szerda
Szoros a kapcsolata az üzleti innovációnak, üzletfejlesztésnek és a felelősségvállalásnak

www.kisalfold.hu, 2010. december 29., szerda
Átalakul az innováció területének irányítása

Magyar Nemzet, 2010. december 30., csütörtök, 1. oldal
Új innovácios csúcsszerv alakult

Dél-Magyaroszág, 2010. december 30., csütörtök, 3. oldal
Érdekes idők

www.elektro-net.hu, 2010. december 30., csütörtök
Kormányrendelet az NKTH-ról

www.gazdasagiradio.hu, 2010. december 30., csütörtök
Megvonták az önálló gazdálkodás jogát a tudománypolitikától

www.uzletfejlesztes.hu, 2010. december 30., csütörtök
Innovációs Unió

www.dunatv.hu, 2011. január 1., szombat
Orbán: cél sikerre vinni az Európa 2020 stratégiát

www.it-business.hu, 2011. január 1., szombat
Tudás és Âr­versenyképesség

Infó Rádió, 2011. január 2., vasárnap
A Nemzeti Innovációs Hivatal veszi át januártól a Nemzeti Kutatatási és Technológiai Hivatal szerepét.

Evangélikus élet, 2011. január 2., vasárnap
Természettudományokban élen a bonyhádi gimnazisták

Észak-Magyarország, 2011. január 3., hétfő, 6.oldal
Rangos elismerés járt az innovációs munkáért

Napi Gazdaság, 2011. január 4., kedd, 24. oldal
Négymilliárd euró a tét
A nap lehetősége
"...Az EU összesen 4,5 milliárd euró keretösszeggel írt ki pályázatokat alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésére és megújuló energiaforrások hasznosítására, NER300 néven - adta hírül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)..."

Műszaki Magazin Hírlevél, 2011. január 5., szerda
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére
Figyelő, 2011. január 6-12., 29-31. oldal
Tudománynapló 2010
"...Lassan növekedésnek indul a gazdaság, a kutatás-fejlesztés területén viszont 2010-ben nem is került sor visszaesésre. A legtöbb ország a válság ellenére sem csökkentette a tudománynak szánt támogatást, és a vállalatok sem kurtították meg innovációs költségvetésüket, amit a számtalan eredmény vissza is igazolt..."

Figyelő, 2011. január 6-12., 35-37. oldal
Magyar ígéretek
Hazai informatikai innovációk
Pár év múlva akár a nemzetközi mezőnyben is megállhatja a helyét az a 25 magyar fejlesztés, amelyet a néhány hete lezajlott budapesti Innovációs TechShow-n mutattak be.

MTV1-Jelfogó, 2011. január 6., csütörtök
Interjú Rátai Dániellel

Népszabadság, 2011. január 8., szombat, 14. oldal
A falhoz vert tudomány

www.mno.hu, 2011. január 9., vasárnap
943 pályaműből 146 kapott különböző elismerést
"...A díjazott magyar innovációk hozzájárulnak majd az új Széchenyi-terv gazdaságfejlesztési program sikeréhez, amelyben az innováció kiemelt helyen szerepel - mondta Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója..."

www.hirstart.hu, 2011. január 9., vasárnap
943 pályaműből 146 kapott különböző elismerést

www.mm-online.hu, 2011. január 9., vasárnap
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

www.gazdasag.hirfal.hu, 2011. január 9., vasárnap
A díjazott innovációk hozzájárulnak az Új Széchenyi Terv sikeréhez

www.inforadio.hu, 2011. január 9., vasárnap
Még egy hónapig lehet jelentkezni a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatára

www.piacesprofit.hu, 2011. január 9., vasárnap
Van egy jó ötlete?

www.hirmedia.hu, 2011. január 9., vasárnap
943 pályaműből 146 kapott különböző elismerést

www.frisshirek.hu, 2011. január 9., vasárnap
Még egy hónapig lehet jelentkezni a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatára

www.propeller.hu, 2011. január 9., vasárnap
Van egy jó ötlete?

Vasárnap Reggel, 2011. január 9., vasárnap, 2. oldal
Újra innovciós nagydíjat írtak ki

Észak-Magyarország, 2011. január 9., vasárnap, 2. oldal
Újra innovációs nagydíjat írtak ki

Kelet-Magyarország, 2011. január 9., vasárnap, 2. oldal
Újra innovációs nagydíjat írtak ki

Hajdu-Bihari Napló, 2011. január 9., vasárnap, 2. oldal
Újra innovációs nagydíjat írtak ki

www.magyarhirlap.hu, 2011. január 10., hétfő
A fejlesztés a siker egyik alappillére

Világgazdaság, 2011. január 10., hétfő, 5. oldal
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

Magyar Hírlap, 2011. január 10., hétfő, 11. oldal
A fejlesztés a siker egyik alappillére
A Magyar Innovációs Nagydíj-pályázatra a jövő hónap 9-ig lehet jelentkezni
"...A díjazott magyar innovációk hozzájárulnak majd az új Széchenyi-terv gazdaságfejlesztési program sikeréhez, amelyben az innováció kiemelt helyen szerepel - mondta Antos László..."

www.onkormanyzat.mti.hu, 2011. január 10., hétfő
Világhírű részecskefizikus az SZTE Ságvári Gyakorló Gimnáziumában

www.baon.hu, 2011. január 10., hétfő
Világhírű részecskefizikus az SZTE Ságvári Gyakorló Gimnáziumában

Pályázati felhívások

Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány
- a Nemzetgazdasági Minisztériummal,
a Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Nemzeti Innovációs Hivatallal,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával,
az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen -
immár 19. alkalommal teszi közzé a

2010. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai Innovációs Díjak, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2005 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2011. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2010. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2010-ben elért többleteredmény / többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.)
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2011. február 9., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. II. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

9. Innovact Campus Awards

Az idén 15. alkalommal megrendezendő Innovact (Reims, 2011. március 29-30.) innovációs szakvásár szervezői az Európai Bizottság támogatásával ebben az évben is meghirdetik a fiatal tehetségek innovációs versenyét, amin az EU-tagországok diákjai vehetnek részt. Az "elődöntőbe" bejutott egyéni vagy csapatot alkotó pályázóknak módjuk lesz arra, hogy pályaművüket személyesen is bemutathassák az Innovact látogatóinak és a neves szakemberekből álló zsűri tagjainak. A pályázatok értékelésénél a legfontosabb szempontok: eredetiség, kreativitás, újszerűség - és természetesen a megvalósíthatóság.

A legjobbak bemutatásának teret adnak többek között a következő honlapok: www.innovact.com, www.letudiant.fr, www.lors.fr, www.lentreprise.fr, www.ffbde.fr.
Az első díj 3000 euró, a második és harmadik helyezett egyaránt 1500-1500 eurót kap. A döntősök részvételéről a szervezők gondoskodnak (vállalják az utazási és szállásköltséget), a résztvevők pedig mintegy 20 ország kétezer szakmai látogatója és közel kétszáz fiatal innovatív vállalkozás képviselői előtt mutatkozhatnak be. Az ünnepélyes díjátadó március 30-án lesz.

Jelentkezési határidő: 2011. január 24.
Jelentkezni angol vagy francia űrlapok kitöltésével lehet, amit kizárólag elektronikus úton kell eljuttatni a következő címre: dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr. Kontakt: Dahvia Ouadia, Telefon: +33 1 53 10 29 89, részletes információk: www.innovact.com.

Intervalue projekt fejlesztési lehetőségei

Az Intervalue projekt elsődleges célja, hogy sokoldalú kapcsolatot és többfunkciós nemzetközi hálózatot hozzon létre a kutatásban, fejlesztésben, illetve az innováció területén dolgozók, a gyártók, és további fontos szereplők között, ezzel jelentősen elősegítve a kutatási eredmények gyors és hatékony piacosítását, sikeres, innovatív, versenyképes termékké válását.

A széles körű nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló projekt legfontosabb eszközei a regionális adatbázis és tudástár kialakítása, nemzetközi technológiai brókerrendezvények megszervezése, az Európai Kiválósági Központokba történő tanulmányutak szervezése.

Az "adat- vagy projekttárház" keretében a tervek szerint hét országból mintegy 1000 kutatási eredmény, vagyis ígéretes termék, eljárás kerül összegyűjtésre és feldolgozásra. Az 1000 eredmény mintegy fele részletes, mélyreható elemzésre és értékelésre is kerül, és ezek alapján a projekthez csatlakozók számára segítséget nyújtanak egyedi, részletes fejlesztési terv elkészítéséhez.

Ezt követően, a projektpartnerek nemzetközi szakmai rendezvényeket szerveznek a regionális szereplők tájékoztatására, ezzel mind a hálózatépítést, mind a K+F eredmények nemzetközi terjedését, megismerését támogatva. A projekt szakértői a legígéretesebb fejlesztések sikere érdekében a megvalósítási tervek elkészítésében is folyamatos segítséget nyújtanak.

A szolgáltatások az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően a projekthez csatlakozók számára díjmentesen állnak rendelkezésre.
A projektben való részvételére jelentkezni egy angol nyelvű kérdőív kitöltésével lehet, melyet érdeklődés esetén az eu@neti.hu e-mail címen kérhet, a Puskás Tivadar Közalapítvány  -  mint az Intervalue elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projekt egyik magyar szakmai partnere - munkatársaitól.

Bővebb információ: Puskás Tivadar Közalapítvány, EU Csoport
Tel: 1/301-2030; Email: eu@neti.hu; Web: www.neti.hu
A projekt nemzetközi honlapjának címe: http://www.urenio.org/intervalue/

"NanoDemo"

A nanotudomány és nanotechnológia a 100 nanométernél kisebb mérettartományba eső szerkezetekkel foglalkozik, ahol az anyagok tulajdonsága jelentősen megváltozik. Ilyen kis méretek esetén a jelenségek vizsgálata ill. alkalmazása nem köthető egyetlen tudományághoz, azaz multidiszciplináris, igényli a fizika, kémia, biológia, valamint a mérnöki tudományok, informatika ismeretét. A nanoalkalmazásoktól megoldást várunk a főbb gazdasági-társadalmi kihívásokra (környezetvédelem, energetika, egészségügy, élhetőbb, minőségibb élet).  Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a nanotechnológia a legdinamikusabban fejlődő K+F és üzleti területté vált és várhatóan minden szinten befolyásolja majd az életünket, a hétköznapi ember ismeretei erről igencsak korlátozottak. Szükségessé vált a laikusok számára is megfogalmazni, milyen lehetőségeket és veszélyeket rejt, milyen előrevivő alkalmazásai ismertek. Ezért:

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet pályázatot ír ki nanotechnológiai kísérletek és alkalmazási demonstrációk összeállítására.

A NanoDemo pályázat célja, hogy a beküldött ötletek, megvalósítási vázlatok, kísérleti eszközök segítségével szórakoztató, de közérthető módon, bárki számára "kézzel foghatóan" bemutathatók legyenek az alapvető nanotechnológiai vonatkozású jelenségek.
A legjobb pályaműveket a Csodák Palotája időszaki kiállításán, valamint egy mozgó interaktív nanotechnológiai kiállításon ismerheti meg a nagyközönség. A pályaművek így a figyelem központjában lévő új terület bemutatásán keresztül várhatóan segítenek a mélyponton levő műszaki- természettudományos érdeklődés felkeltésében is.

Pályázati feltételek:

Pályázni maximum 5 oldal terjedelmű (A4, 12-es betűméret) pályaművel, egyénileg vagy max. 3 fős csoportokban lehet. Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet.
A pályaműnek tartalmaznia kell:
- a jelentkező(k) nevét, cég/intézet megnevezését, elérhetőségét (telefon, e-mail),
- a kísérlet/demonstráció megnevezését,
- a kísérlet/demonstráció fő célját közérthetően 3-5 mondatban (magyarul és angolul),
- a kísérlet/demonstráció alapjául szolgáló jelenség elméleti tudományos, műszaki hátterét,
- a kísérlet pontos leírását - előkészítésének, bemutatásának módját, várt eredményét,
- a kísérlet/demonstráció anyag- és eszközigényét (mikroszkóp, PC, stb.), becsült költségeit,
- önállóan működő, vagy csak demonstrátorral bemutatható kísérletről van-e szó,
- képanyagot (videó, mikroszkópos felvétel, fénykép) a kísérletről, demonstrációról (opcionális).

A pályaművekbeérkezési határideje: 2011. február 11., 14:00 óra.
- Postai beküldés esetén a cím: MTA MFA 1525 Budapest Pf. 49., a borítékon fel kell tüntetni "NanoDemo".
- Elektronikus beküldés (max. 10MB-ig lehetséges): Szakolczai Krisztina címére: szakolczai@mfa.kfki.hu, a tárgymezőben NanoDemo megjelöléssel.

A pályázatokat minősítő zsűri elnöke Gyulai József akadémikus. A zsűri tagjai neves nanotechnológiai szakértők és a General Electric egy képviselője.
A pályázat összdíjazása 750.000 Ft.
A General Electric különdíjat ajánlott fel.

A zsűri a díjazottakat egyszerű pontozással, nyílt szavazással jelöli ki. A zsűrinek lehetősége van helyezett(ek)et és különdíjazott(ak)at is megnevezni.
Az elbírálás fő szempontjai:
- a nanotechnológia lehetőségeit/korlátait jól bemutató,
- közérthető, didaktikailag jól felépített és magyarázott,
- ismételhető, figyelemfelkeltő, tartós kivitelű kísérlet legyen.

Az eredményhirdetésre az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Tanácstermében kerül sor 2011. február végén. A pontos időpontról a pályázók e-mailben kapnak értesítést.

A nyeremények bruttó összegek, kifizetéséhez a pályázat kiírója a nyertessel legkésőbb 2011. április 15-ig szerződést köt.  Amennyiben a nyertes a szerződéshez szükséges adatokat ez időn belül nem szolgáltatja, akkor a nyeremény kifizetésére nem lesz mód.

Az MTA MFA fenntartja a jogot, hogy a NanoDemo pályázatra beérkezett kísérleti, ill. demonstrációs ötleteket a beküldő nevének feltüntetésével - a bírálat eredményétől függetlenül - felhasználja.

Várható események

Szakirányú továbbképzés a BKF-en

A Magyar Innovációs Szövetséggel együttműködve, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 2011. februártól új, diplomás szakirányú továbbképzést indít.

A továbbképzés keretében két félév alatt - hétvégi tanulással - a jelentkező megtanulhatja a legfontosabb, vállalkozásvezetéshez, irányításhoz, innovációs tevékenységekhez szükséges alap- és speciális ismereteket. A jogi, menedzsment, környezeti elemzési, marketing és pénzügyi ismeretek mellett változás és stressz kezelési képessége is javulni fog. Megtanulhat üzleti tervet készíteni, megérteni, a könyvelő szakkifejezéseit, tárgyalni a partnereivel és munkavállalóival.

A 244 órás képzési időszak után szakdolgozatban mutathatja be, mennyire sajátította el az új ismereteket, és a záróvizsga sikere után vállalkozásvezető szakiránnyal bővítheti diplomája értékét.

Azok jelentkezését várják, akik:
- bármely ipari vagy szolgáltató szakmában önálló vállalkozást kezdtek, irányítanak, vagy csak el szeretnék kezdeni,
- családi vállalkozásukban szívesen átvennék az irányítást, de nincs vállalkozásvezetői ismeretük,
- pályakezdő diplomásként szívesen megtanulnának olyan ismereteket, melyek birtokában akár önálló vállalkozásba is kezdhetnek.

Beiratkozási feltétel: bármely, a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben szerzett diploma.

Megszerezhető végzettség neve: Vállalkozásvezető

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:
http://tovabb.bkf.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/vallalkozasvezeto

Térségi konferencia Dunaújvárosban

Tagszervezetünk, a Dunaújvárosi Főiskola, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Ecotech Zrt., 2010. február 3-4-én, a Dunaújvárosi Főiskola  "A" épületének konferenciatermében Integrált térségi gazdaságfejlesztési, közép-európai innovációs és technológia-transzfer konferenciát rendez.

A konferencia előadói február 3-án a gazdaságpolitika, február 4-én az energetikai és anyagtudományi kutatás+fejlesztés+innováció szakterület meghatározó személyiségei. Előadást tart többek között Dr. Fellegi Tamás Nemzeti fejlesztési Miniszter "Uniós és nemzeti fejlesztési koncepciók" címmel, illetve Dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti és stratégiai államtitkár, aki "Harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdaság-környezeti térszerkezet és területi rendszer" kialakításáról beszél.

A Konferencia fővédnökei: Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (DKIK) elnöke és Dr. Bognár László, a Dunaújvárosi Főiskola (DUF) rektora.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 2011. január 28., 12 óra, a www.duf.hu honlapon található nyomtatvány kitöltésével.

Európai innováció arcvonala

2010. március 2-4. között, Németországban, a Berlini Maritim Proarte Hotelben tartják az immáron 5.  "Az európai innováció arcvonala" c. konferenciát, az első és egyetlen eseményt, mely valós időben keres megoldást az ipari kihívásokra.

A konferencián előadást tartanak többek között a BMW, Mini Cooper vezető designere Gert Hildebrand, a GE Global Európai Kutatási részlegének ügyvezető igazgatója, Carlos Haertel, a Coca-Cola globális humánerőforrás igazgatója, Tom LaForge, vagy a London Business School stratégiai és nemzetközi menedzsment professzora, Julian Birkinshaw.

2011-es innovációs témák:
- innovációs kultúra
- nyílt innováció
- ügyfélközpontú innováció
- társadalmi innováció
- üzleti modell innováció
- design innováció.

Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött és költségtérítéses.
Bővebb információ: www.iirusa.com/feieurope oldalon.

Műegyetemi Állásbörze

2011. március 9-én és 10-én, tagszervezetünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi, K épületében kerül megrendezésre a 2011. tavaszi Műegyetemi Állásbörze.
A Műegyetemi Állásbörze a legnagyobb és legrangosabb hazai állásbörzeként, a mérnöki végzettségen túl, a gazdasági, pénzügyi, informatikai és természettudományi diplomát szerző álláskeresők és az őket alkalmazni kívánó munkaadók kapcsolatfelvételét, hatékony találkozási lehetőségét teremti meg.

Amit kínálnak a résztvevő cégek számára:
- a legnagyobb számú látogatót vonzó állásbörzét:
     - 10 000-12 000 frissdiplomás, diploma előtt álló vagy néhány éves szakmai tapasztalattal rendelkező fiatal látogatót,
     - mérnöki, gazdasági, pénzügyi, informatikai és természettudományi végzettségű álláskeresőket,
     - állást vagy szakmai gyakorlati lehetőséget célirányosan kereső látogatókat.
- hazánk legnagyobb, komoly hagyományokkal rendelkező állásbörzéjét:
     - 20 éves szervezési tapasztalatot,
     - magas szakmai és szolgáltatási színvonalat,
- az állásbörzét megelőzően 3 hetes átfogó, felkészítő programsorozatot a felkészültebb álláskeresőkért,
     - intenzív és hatékony találkozási és kapcsolatépítési lehetőséget az álláskeresőkkel és a gazdasági élet legaktívabb cégeivel,
     - a hazai legfontosabb médiaszereplők támogatását.

Amennyiben már a tavaszi szezonban rendelik meg az őszi Műegyetemi Állásbörze részvételét is, úgy a részvételi díjakból 10% kedvezményt biztosítanak a szervezők.
 
További információ a www.allasborze.bme.hu weboldalon.
Jelentkezési határidő: 2011. február 3.
Bővebb információ és jelentkezés: Péntek Kitti, projekt asszisztens, tel: 463-3844, e-mail: Pentek.Kitti@sc.bme.hu
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.