XX. évf. | 2010. május 3. | 9. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Magyar Szabadalmi Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

"Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" és "Vállalati innováció támogatása"

A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére véleményezte a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" (Kódszám: GOP-2010-1.1.1) és a "Vállalati innováció támogatása" (Kódszám: GOP-2010-1.3.1/A; GOP-2010-1.3.1/B) c. pályázati konstrukciókat.

Részlet a véleményből:
"...Mindkét, társadalmi vitára bocsátott pályázat iránt nagy a várakozás. Magyarországnak gyors eredményt, hasznot hozó innovációkra van szüksége gazdasági fejlődése érdekében.  Mindezt a vállalkozások innovációjának erősítése és maximális támogatása segítené.

Sajnos egyik pályázati kiírás sem teszi ezt. A saját vállalati K+F támogatása alacsony intenzitású, ráerőlteti a vállalkozásokra a konzorciumokat, pl. "tudáscentrumokat". Módot kell keresni arra, hogy a vállalkozások saját maguk dönthessék el, szükségük van-e és milyen mértékben konzorciumokra, tudáscentrumok bevonására anélkül, hogy támogatási hátrányt szenvednének...

...Javasoljuk továbbá, hogy kapcsolt vagy partner vállalattal rendelkező vállalatok önálló szervezeti egységei is indulhassanak pályázóként.

Ezenkívül a pályázati kiírások rendkívül hosszúak. Változatlanul rengeteg nyilatkozat (34 db), ill. egyéb melléklet, másolat szükséges a pályázatokhoz..."


A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portálunkon (www.innovacio.hu), az Aktuális rovatban, az Állásfoglalások között.

MISZ Felsőoktatási Tagozat

A TÁMOP 4.2.1 technológia transzfer szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat felgyorsította az együttműködést az egyetemek innovációval foglalkozó szakemberei között, azonkívül, hogy az elnyert meglehetősen nagy anyagi támogatással fejleszthető a szolgáltatások minősége.

A január óta szinte havi rendszerességgel megszervezett találkozóknak mindig más város egyeteme ad otthont. Áprilisban Pécsett a tudástérkép készítésével, spin-off vállalkozások alapításával kapcsolatban került sor tapasztalatcserére. A következő rendezvény június 2-án, az ELTE-n lesz, "Adatbázisépítés, tudásvagyon" címmel.

A rendszeres találkozásoknak köszönhetően a fórum tagjainak száma is dinamikusan növekszik, több mint hatvan regisztrált felhasználóval rendelkezik a felsőoktatási tagozat fóruma, mely a www.innovacio.hu/felsookttag/ oldalon érhető el.

6. Lifelong Learning Konferencia

A MELLearN Egyesület 2010. április 29-30-án konferenciát rendezett, amelynek témája: "Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés" volt. Idén a Pécsi Tudományegyetem látta vendégül a MELLearN éves rendezvényét és közgyűlését. A köszöntők után a plenáris ülésen előadást tartott többek között Dr. Szabó Gábort, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, "Innováció és lifelong learning" címmel.

A plenáris előadások részeként bemutatásra került a TÁMOP-4.1.2-08/2/B/KMR/-2009-0002 - A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása, valamint a TÁMOP 4.1.3-08/1-2008-0004 - A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű elemzése című projektek, amelyekbe az Egyesület is aktívan bekapcsolódott.

A konferencia a következő szekciókban zajlott:
A.) Életen át tartó tanulás és innováció
B.) Az életen át tartó tanulás pszichológiája, értékteremtő hatása és az életkor
C.) Életen át tartó tanulás, társadalmi mozgalmak és politika, a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem
D.) Életen át tartó tanulás, média és kommunikáció, az idegen nyelv tanulás kihívásai
E.) PhD.) Életen át tartó tanulás és ifjúság

A konferencia kapcsolódó dokumentumai elérhetők: www.mellearn.hu

MKIK Ipari Kollégium

2010. április 30-án ülést tartott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Kollégiuma, az MKIK budapesti székházában. Az ülésen többek között előadást tartott Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke, melyben a MISZ tevékenységének bemutatásán túl szó volt a kutatás-fejlesztés és innováció szerepéről a magyar gazdaságban, aktuális kérdésekről és feladatokról, valamint az uniós források felhasználásának lehetőségeiről is.

Kontra György Innovációs Díj

A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által második alkalommal kiírt "Kontra György Innovációs Díj" pályázat bírálóbizottsági ülésére 2010. április 30-án került sor a MISZ titkárságán.

A zsűri az alábbi szempontok szerint (30%-70% arányban) bírálta el a pályázatokat:
1. az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök készítése stb., továbbá a szakmai továbbképzési iránya
2. a pályázó tanár közreműködése révén
- az emelt szinten érettségiző diákok száma,
- a tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos versenyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
- a felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A bírálóbizottság döntése értelmében a beérkezett 10 magas színvonalú pályázó közül 3 tanár Kontra György innovációs díjban részesül, további 3 tanár pedig a Magyar Innovációs Szövetség különdíjában. A díjak átadására a Kutató Tanárok Országos Szövetségének május 22-i közgyűlésén kerül sor, az ELTE-n.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint 16 éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatal felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2009-ben 265 918 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:

Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

THE Roadshow

Április 20-án a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium hallgatóinak volt lehetősége meghallgatni a THE Roadshow előadásait. A gimnázium hallgatói már találkoztak a programmal, hiszen a tavalyi országos vetélkedőn többen is jelentkeztek az online versenyre. A programot Bartók Marcell, projektvezető nyitotta meg, majd Molnár Tamás (Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar) tartott előadást "A Pollack - Változások és Kihívások" címmel. Őt Orbán Márton, HÖK alelnök (PTE Pollack Mihály Műszaki Kar) követte, aki a kari hallgatói életről és a kar nyújtotta tudományos lehetőségekről beszélt.
A következő helyszín április 27-én, a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium volt, akinek csapata a "Tehetséges vagy?" vetélkedő döntőjén második helyezést ért el decemberben, az MTA-n. Bartók Marcell programbemutatója után Simon Tamás, az Origo tudományos rovatának főszerkesztője beszélt "Új fizika kezdődhet a nagy hadronütköztetőben" címmel. Utána Füstös Géza, a Siemens Zrt. képviseletében "Innovatív technológiák mindennapi használatra" címmel beszélt a Siemens munkájáról és a lehetőségekről, amelyekkel a frissdiplomás mérnököket várja a vállalat. A hallgatói életről és az egyetem nyújtotta kihívásokról, megvalósított álmokról Szatmári Tamás, a BME-VIK Hallgatói Innovációs Központ képviseletében beszélt.

Mindkét helyszínen a programot Tóth Pál (Fizibusz) kísérletei zárták. A közel 45 perces program része több kísérlet, cseppfolyós nitrogénnel: pl. ha a folyékony nitrogénnel lehűtjük a lufi anyagát (-196 °C), egy ütéssel akár el is törhetjük azt. Egy másik, diákok által kedvelt kísérlet a szívószálból történő síp készítése. A síp hosszának változtatásával változik a kialakuló állóhullám hullámhossza, és így a hang frekvenciája is.

Kísérletet mutat be Tóth Pál a Van de Graaf-generátorral is: pl. az egyik igazolja, hogy az emberi test is feltölthető, s a feltöltött személy haja égnek mered. Arra a kérdésre is választ kapnak az érdeklődők, hogy tehetünk-e fémet a mikrohullámú sütőbe: ha megfelelő vastagságú, akkor igen.

A HY-GO 2.0 az V. Széchenyi futamon

2010. április 24-25-én, Győr belvárosában rendezték meg az alternatív hajtású járművek V. Széchenyi-futamát, 60 jármű részvételével. A versenyen egyedi készítésű, illetve szériajárműből átalakított, nem fosszilis üzemanyaggal működő közlekedési eszközökkel lehetett indulni.

A Prototípus kategória 1. díját és a Leginnovatívabb jármű díját a HY-GO 2.0 hidrogénhajtású kisautó nyerte. A jármű létrejöttében, a szervezésben és a kivitelezésben Kriston Ákos, tagintézményünk, a MOOL Invest Kft. ügyvezetője játszott meghatározó szerepet. A csapatról és a járműről további információ a http://hy-go.fcell.hu/ oldalon olvasható.

Manager Képzés Közhasznú Alapítvány

A Manager Képzés Közhasznú Alapítvány 1991-ben azért jött létre, hogy a hazai felsőfokú intézményekben a graduális és a posztgraduális képzés keretében tanuló - elsősorban műszaki és közgazda - hallgatók szervezési, vezetési ismereteinek bővítését, továbbfejlesztését segítse. Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében alapította meg az alapítvány a Harsányi István-díjat, mellyel a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú diplomatervek, PhD-disszertációk, illetve tudományos diákköri munkák készítőit ismeri el. A Harsányi István-díjról további információ a www.innovacio.hu/3e_hu.php oldalon olvasható.

A Manager Képzés Közhasznú Alapítvány előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik támogatni kívánják a felsőoktatásban tanulók szervezési, vezetési ismereteinek bővítését. Az Alapítvány kéri mindazokat, akik céljaival egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:

Manager Képzés Közhasznú Alapítvány
Adószám: 19670498-1-41

Az Európai Bizottság innovációs alcsoportja

Az Európai Bizottság hivatalosan is egy alcsoportot fog létrehozni legalább 8 biztos részvételével az innováció-politikával kapcsolatban. Várhatóan az alcsoport tagja lesz Günther Oettinger (energia), Antonio Tajani (ipar és vállalkozás), Johannes Hahn (regionális politika), László Andor (foglalkoztatás), Neelie Kroes (digitális politika), Michel Barnier (belső piac) és Androulla Vassiliou (oktatás).

További információ: www.euractiv.com/en/innovation/eu-convene-subgroup-innovation-commissioners-news-461155

JVSZ Innovációs Bizottság nyílt ülése

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) és Kis Tünde, a JVSZ Innovációs Bizottsága elnökének meghívására az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa, Dr. Szalavetz Andrea - a Bizottság nyílt ülése keretében - előadást tartott a PricewaterhouseCoopers székházában "Innovációs politikák elméleti és gyakorlati kérdései - nemzetközi összehasonlításban" címmel.

Az előadás során a szakértő az innovációs stratégia elméleti hátteréről, a tudásalapú innovációs piac és termelés hozzáadott értékének fontosságáról és ennek megvalósításának gyakorlati vonatkozásairól beszélt nemzetközi (ír, kínai, OECD-államokbeli) példák felsorakoztatásával. Vázolta a magyar helyzet sajátosságait, valamint a low road - high road modernizációs stratégiák érvrendszerét, és azon tényezőket, amelyek befolyásolják hazánk innovációs fejlettségének szintjét és gátolják a fejlődés útját, mint például a vállalatok gyenge együttműködési hajlandósága, vagy a külföld szívóhatása.

Az előadást követően a bizottsági ülés - amelyen a tagvállalati képviselők mellett az innovációs politikában is érintett szereplők is jelen voltak -  résztvevői élénk eszmecserét folytattak.

Innovációs Klub Szolnokon

A szolnoki Innovációs Klubban, 2010. április 27-én Barkó József, az NKTH főosztályvezető-helyettese "A K+F és az innováció állami támogatása" címmel tartott vitaindító előadást. Az előadás után nagyon sok kérdésre kaptak választ a klubtagok. Felvetették a késedelmes pályázati kiírásokat, a rövid pályázati időt, a késedelmes szerződéseket, és késedelmes kifizetéseket egyaránt.

A klub tagjai elmondták, hogy az innovációra és a kutatásra fordított összeg méltánytalanul alacsony, és ebből nagyon kevés jut a vállalkozóknak, ami nem segíti elég hatékonyan az innováció területén a KKV-kat. Az egyik nagyon fontos lehetőséget, a szellemi tőkét, így nem használja ki az ország. Esetenként a szakértői bírálatok szakmaisága is megkérdőjelezhető. Felvetették, hogy a szakértők képzésére, és sok esetben a nem csak műszaki tudást igénylő bírálatra egységesen fel kellene készíteni a szakértőket, hogy a bírálat színvonala egységesen emelkedjen.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága


Intel ISEF 2009

Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs, a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjai képviselhetik Magyarországot a 21 éven aluli fiatalok 61. tudományos olimpiáján (INTEL International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF)), melyet 2010. május 9-14. között, San Jose-ban (USA) rendeznek. A delegációt Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagja vezeti. A Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjait 1995 óta, minden évben kijuttatja erre a neves tudományos eseményre.

Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs a "Hulladékhő pumpa" című pályázatukkal vesznek részt a versenyen. A világ 40 országából meghívott, több mint 1200 fiatal versenyző felkészültségéről a kiállítással egybekötött döntőn a neves zsűritagok személyes interjúk során győződnek meg, és ez alapján alakítják ki a végleges sorrendet.

A magyar fiatalok előzetes felkészítésében részt vett Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, Spohn Márton, MAFITUD-tag, aki a korábbi években II. és III. helyezést ért el az Intel ISEF-en, Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagja és dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója.

Campus Party Europe

Április 14-18. között Madridban tartották a Campus Party Europe nevű rendezvényt, a Spanyol Tudományos és Innovációs Minisztérium szervezésében. A spanyol EU-elnökség idejére időzített eseményre összesen 800 fiatalt hívtak meg az EU 27 tagállamból. Az eseményen 3 MAFITUD-tag is részt vett (dr. Lukács Manuéla, Nickl István és Gilyén András). Mindhárman korábbi projektjeik elismeréseképpen kaptak meghívást az eseményre.
A rendezvényen elsősorban három fő témára, az innovációra, a tudományra és a digitális kreativitásra fókuszáltak. A tematikus színpadokon egész nap különféle előadásokat lehetett hallgatni, ahol a technika legaktuálisabb fejleményeiről és kihívásiról volt szó. Többek között a digitális kreativitás témakörében Sebastian Sylwan, a Weta Digital technológiai igazgatója tartott érdekfeszítő előadást az általa igazgatott, digitális filmes grafikával foglalkozó cég legújabb sikerfilmjéről, az Avatarról. Prezentációjában még nyilvánosságra nem hozott, a kulisszák mögött készült felvételeket is megtekinthettek a jelenlévők.

Lehetőség nyílt a résztvevők számára saját munkájuk prezentálására is, valamint volt egy kiállítási terültet is, ahol ki-ki bemutathatta saját fejlesztésű robotját.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ


Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:

- Magyar-szlovén együttműködési nap az eHealth területén
Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ - mint az INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség és az Enterprise Europe Network Magyarország projekt-konzorcium tagja -, valamint az ITD Hungary Zrt., az Enterprise Europe Network Magyarország projekt-konzorciumvezetője a szlovén partnerszervezetek együttműködésével és az Informatikai Vállalkozások Szövetségének szakmai támogatásával magyar-szlovén partnerkapcsolatok kialakítását elősegítő rendezvényt szerveznek az e-Egészségügy területén, 2010. május 27-én. A rendezvény helyszíne a Mamaison Hotel Andrassy (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 5-7.).

A rendezvény célja a magyar-szlovén partnerkapcsolatok elősegítése az infokommunikációs technológiák orvostudományi alkalmazásai területén:
- kutatási együttműködések kialakítása, közös projektek kidolgozása az Európai Unió 7. Keretprogramjának felhívásaira,
- meglévő kutatási eredményekre alapozott technológiai transzfer és kutatáshasznosítási együttműködések kialakítása.

A rendezvény célcsoportja a magyar és szlovén vállalkozások, egyetemek, kutatók, ill. a régió országainak érdeklődő szervezetei (Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Horvátország, Románia). A rendezvényen lehetőség nyílik több szlovén és magyar partnerrel előre egyeztetett, kétoldalú tárgyalás keretében közvetlen kapcsolatfelvételre.

A rendezvény részvételi költsége bruttó 50 EUR vagy 13500 Ft (cég/max. 2 fő), ami magában foglalja a részvételi lehetőséget a rendezvényen, a kétoldalú tárgyalások szervezését, a rendezvényen résztvevő cégeket bemutató katalógust és részvételi lehetőséget a gálavacsorán.

Program:
május 26.: érkezés Budapestre, kötetlen szabad városnézés
május 27.:
- délelőtt a magyar és szlovén szervezők bemutatkozása és az eHealth szektor magyarországi és szlovéniai helyzetének bemutatása
- délután kétoldalú szervezett tárgyalások és FP 7 kerekasztal megbeszélés (pályázatok)
- este gálavacsora.

Az érdeklődők részvételi szándékukat Szabó Eszternél (tel.: 1/382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu), az INNOSTART szakmai referensénél vagy Holly Sáránál (tel: 1/472-8127, e-mail: sara.holly@itd.hu) az ITD programfelelősénél jelezhetik.

- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (GOP-2010-2.1.1/B, KMOP-2010-1.2.1/B)

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes vállalkozások:
1. innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
3. környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
4. piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint a 2010. évre a GOP és 3,5 milliárd forint a KMOP pályázati kiírás esetében.

A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

A pályázatok benyújtása 2010. május 31-től 2010. szeptember 6-ig lehetséges.
További információ: www.nfu.hu/doc/2349

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

Értékes termékekkel a szupersztrádán - az innovációs potenciál hatékonyabb kihasználásának új eszközei

2010. április 20-án a Magyar Szabadalmi Hivatalban került sor az "Értékes termékekkel a szupersztrádán - az innovációs potenciál hatékonyabb kihasználásának új eszközei" című szakmai ankétra. Dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke bevezetőjében többek között tanulságos számadatokat sorakoztatott fel a K+F-re fordított anyagi erőforrások és az e tevékenység során keletkezett szabadalmi bejelentések száma közötti összefüggésről.

Posteinerné Toldi Márta, elnökhelyettes globális áttekintést adott az európai és a nemzetközi szabadalmi rendszert érintő kihívásokról, valamint beszámolt az MSZH megújuló szerepköréről és új szolgáltatásainak tapasztalatairól.

Kürtös József, főosztályvezető-helyettes azt a japán kezdeményezésre elindított kétoldalú megállapodás-rendszert (Patent Prosecution Highway - PPH) mutatta be, amelynek segítségével számos, piaci szempontból kiemelkedően jelentős országban (Japánban, Ausztriában és Finnországban, de a későbbiekben várhatóan máshol is) felgyorsítható az ott bejelentett magyar szabadalmak elbírálási folyamata. Nemzetközi szinten ezekből a bilaterális megállapodásokból már jelentékeny hálózat épült ki, az USA és Japán közötti "szupersztrádán" már igen nagy a forgalom, nagymértékben felgyorsítva a műszaki alkotások jogi oltalmát.

Káldos Péter, közgazdasági elemző ismertette a szellemivagyon-értékelési módszereket és azok alkalmazási lehetőségeit, bemutatva az MSZH e területen elért eredményeit, valamint az MTA-val 2009-ben elindított pilot-projektet is. E módszer segítségével a közfinanszírozású kutatóhelyek és az innovatív vállalkozások pontosan felmérhetik egyes szellemi vagyonelemeik, illetve technológia- és szabadalomportfoliójuk értékét, jobban megalapozva ezzel a fontos piaci döntéseket.

A már említett pilot-projekt közreműködőjeként Dr. Rózsa Balázs, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet bázisán létrejött Femtonics Kft. képviselője számolt be arról, hogy milyen hasznos volt a szabadalmi bejelentésük értékelése találmányaik megfelelő hatékonyságú hazai és nemzetközi oltalmazása szempontjából.

A szakmai ankéton elhangzott előadások prezentációi letölthetők a www.mszh.hu honlapról.

Szakmai előadás­sorozat a szellemi tulajdon világnapja alkalmából

A szellemi tulajdon világnapja alkalmából a LESI (Licensing Executives Society International) kezdeményezésére a LES Magyarország KHE, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF), a Magyar Védjegy Egyesület (MVE), a Magyar Ipar­jogvédelmi és Szerzői Jogi Egye­sület (MIE) és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 2010. április 23-án közös szakmai előadás­sorozatot rendezett a Magyar Szabadalmi Hivatalban.

Bevezetőjében Dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke néhány tanulságos és meglepően tekintélyes számadattal érzékeltette a szabadalmak nemzetközi gazdasági jelentőségét. Lantos Mihály, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója ismertetőt tartott a szabadalmi licencia szerződéseknél alkalmazott díjkulcs mértékéről, és az azt meghatározó tényezőkről a LES USA/Canada által végzett felmérés eredménye alapján.

Az MSZJF részéről Dr. Gyenge Anikó, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium osztályvezetője mutatta be az EU elnökségünkre való felkészülésünk szerzői jogi vonatkozásait, amelyhez Dr. Jókúti András (MSZH) fűzött tartalmas korreferátumot. Az MVE részéről Dr. Szamosi Katalin (S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák) tájékoztatott a védjegyhasználat aktuális kérdéseiről, végül a MIE részéről Lengyel Zsolt, szabadalmi ügyvivő (Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.) mutatta be az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-jétől hatály­ba lépő lényeges változásait.

Az élénk érdeklődéssel és számos kérdéssel kísért tanácskozást Dr. Tóth Zitának, a HENT titkárának nagy ívű összefoglalója zárta, amely a HENT 2009. évi működését a gazdaság tükrében mutatta be. Az elhangzott előadások letölthetők a www.mszh.hu honlapról.

Millenniumi díjak

2010. április 22-én, a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen adták át a Millenniumi díjakat. Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi tudás és képzelőerő, a kreativitás előtt.

Ebből az alkalommal adja át évente a szellemi tulajdonvédelem hazai intézménye, a Magyar Szabadalmi Hivatal az ezredfordulón alapított Millenniumi Díját kiemelkedő hazai szellemi alkotóműhelyeknek. Ebben az évben díjban részesült:
- a Magyar Mérnöki Kamara,
- a Petőfi Irodalmi Múzeum,
- az Újirány - építészeti, design, film és animációs - alkotócsoport,
- és két nagy múltú intézmény, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar interdiszciplináris doktori iskolája, és a tulajdonukban lévő TactoLogic vállalkozás, a tapintásérzékelésben elért kutatási-fejlesztési tevékenységért.

Köszöntőt mondott Kopek Gábor, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. A díjakat Bendzsel Miklós adta át. Az ünnepi műsor Dresch Mihály és Lukács Miklós műsorával folytatódott, melyben részleteket vetítettek az "Új színterek az alkotásban" című, a szellemi tulajdon 2010. évi világnapjára készült filmből. A programot a DLA művészeti doktori fokozatok átadása és fogadás zárta.

A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon

A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács gondozásában jelent meg az "A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon" című kiadvány. A bevezető szerint "...A számítások szerint a magyar szerzői jogi alapú szektornak a gazdasági teljesítménymutatók, továbbá a foglalkoztatottak létszáma alapján mért makrogazdasági súlya - 2002-ben és 2006-ban egyaránt - kimagaslóan magas volt mind a hagyományos gazdasági ágazatokkal, mind a más országokkal történt nemzetközi összehasonlításban.

A teljes szerzői jogi szektor nemzetgazdasági hozzájárulása 2006-ban bruttó kibocsátás alapján 11,5%-ot, a bruttó hozzáadott érték alapján 7,4%-ot ért el, tehát súlya a 2002-2006 közötti időszakban közel 2, illetve 1%-kal növekedett. A szektor foglalkoztatási hozzájárulása, jövedelmi arányaihoz hasonlóan, mindkét évben 7%-ot meghaladó arányt képviselt..."

A kiadvány letölthető a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapjáról (www.mszh.hu).

Szakirodalom-figyelő

Peter Atrill: Financial Management for Decision Makers (Pénzügyi menedzsment döntéshozóknak) - Prentice Hall / Financial Times, 2009, ötödik kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése


Ez a 600 oldalas kötet a Prentice Hall + Financial Times kombináció kiemelkedő szakmai értékét kínálja. Sikerét jól jellemzi, hogy már az ötödik, frissített, bővített kiadása jelent meg. Kritikus kérdés persze, miért érdemes a témakör szakirodalmának tengeréből ezt választani. Tudjuk, a legtöbb komoly szakmunka e témában igyekszik tudományos/nak tűnő/ alapossággal részletezni a mondandóját, ami sokszor időt és energiát rabló terjengősséget eredményez, és a magyarázataikban, kifejtéseikben gyakran olyan szakmai apparátust alkalmaznak, amelynek megértéséhez az olvasónak megfelelő képzettséggel kell bírnia, beleértve ebbe a felsőfokú matematikát is. Atrill megkíméli a könyvéből tanulni szándékozókat ezektől az akadályoktól. Amint előszavában rámutat, művének megértéséhez nem szükséges a pénzügyi menedzsment tudományának előzetes ismerete, csupán némi jártasság a pénzügyi kimutatásokban való eligazodásban. Elsősorban azoknak írta, akik nem tudományos fokozatot, hanem a gyakorlatban jól hasznosítható, erős ismereteket és jártasságot akarnak szerezni e szakterületen.

Tegyük hozzá: fontos erénye, hogy nem tartalmaz olyan matematikai apparátust, amely megnehezítené a megértését azoknak, akik nem járatosak a matematikában, vagy már megkopott e tudásuk. Könyve mindezzel igen hatékonyan teljesíti ki a cím ígéretét. A mesterségbeli tudás tekintetében felsőfokú tankönyv, kifejezetten döntéshozóknak. Ez azt jelenti, hogy nem elméletibb a nekik szükségesnél, de nem is felületesebb - kifejezetten arról szól és olyan alapossággal, ami a vállalati vezetőknek kell is, elegendő is. Atrill is kiemeli: műve a kellő elméleti alapokra támaszkodik, viszont mindvégig a benne foglaltak gyakorlati használhatóságára összpontosít. Azt tartja szem előtt, hogy az olvasóknak arra kell a pénzügyi menedzsment tudományának ismerete, hogy jobb döntéseket tudjanak hozni.

Előadásmódja világos, könnyen követhető. Minden témakör gondos bevezetéssel indul, majd fokozatosan tárja elénk a szükséges tudásanyagot. Ehhez a gazdasági élet gyakorlatából vett példák sokaságát vonultatja fel, és a tudnivalókat pénzügyi kimutatásokkal is szemlélteti. Minden fejezet végén összegzés található, amely segíti az azokból nyert tudás leülepedését és megértésének ismételt ellenőrzését, továbbá a kulcskifejezések megjelenési helyének mutatója - az oldalé, ahol a magyarázatuk fellelhető -, ajánlott szakirodalom, ellenőrző kérdések és gyakorlatok a tanuláshoz, valamint internet linkek hasznos forrásokhoz. Mindehhez további sok anyagot, segítséget ad a kiadó honlapja is.

A Prentice Hall kiadványa tankönyvként mestermű kell legyen, amelynek egész felépítése, szerkezete a lehető legjobban segíti a tanulást. Ezt a kiadást úgy alakították ki, hogy a nyitott tanulás követelményeihez illeszkedjék, azaz az olvasó a saját igényei, érdeklődése, tanulási módszere szerint tudja használni.

A fejezetek: • A pénzügyi menedzsment világa • Pénzügyi tervezés • Pénzügyi kimutatások elemzése és értelmezése • Tőkebefektetési döntések kialakítása • Vállalkozás finanszírozás - a források • Vállalkozás finanszírozás - A hosszú források jellemzői • Tőkeköltség és tőkeszerkezetre vonatkozó döntés • Osztalékpolitika kialakítása • A működőtőke menedzselése • A részvényesi érték mérése és menedzselése • Vállalatok egybeolvasztása és részvényértékelés.

Érdeklődni lehet: Csibi Erzsébet, Pearson Education Magyarország, erzsebet.csibi@pearson.com

Rekettye Gábor & Hetesi Erzsébet: Kínálatmenedzsment - Akadémiai Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A 2009. évi Akadémiai Nívódíjat a gazdaság és jogtudomány területén ez a könyv kapta, és nagyon meg is érdemli. Örömmel gratulálunk a szerzőknek, és a kitűnő szakkönyveket közreadó Akadémiai Kiadónak. Kitüntetésének jelentőségét növeli, hogy ezt a díjat marketing szakkönyv most először nyerte el. Hasonló örömmel számolunk be arról, hogy az Akadémiai Kiadó díját kapta Veres Zoltán A szolgáltatásmarketing alapkönyve című munkája, amelyet a MISZ Hírlevél 2010/3. számában ismertettünk. Gratulálunk hozzá a szerzőnek.

Mára az árucikkek többé nem adják el magukat, és a kínálatmenedzsment azok piacra vitelének egyik legfontosabb területévé vált. Cég ma már aligha lehet tartósan sikeres a globalizálódó piacon úgy, hogy nincs élvonalbeli kínálatmenedzsmentje. A kínálatnak itt a legtöbbször már nem a tartalma, hanem a menedzselése a döntő. A piaci szereplők végeláthatatlan sora harcol a potenciális vevők kegyeiért, és az árucikkek olyan nagy választékát állítják elő, amelyben azok túlnyomó része már eligazodni is képtelen. Ilyen viszonyok között az igazán jó kínálatmenedzsment irányfényként vonzza a vásárlókat a maga árucikkeihez. De csak az igazán jó - aminek a megvalósítása, hatékony és sikeres működtetése nagyon komoly szaktudást igényel. Ilyen tudást kínál ez a könyv.

A Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható indoklást idézve: Rekettye Gábor és Hetesi Erzsébet e tudományos igényű műve hiánypótló a hazai marketing-szakirodalomban - részben azért, mert a piaci kínálatot komplexen mutatják be, másrészt azért, mert az elmélet és a gyakorlat egységben kerül bemutatásra a könyvben. A szerzők a nemzetközi és magyar szakirodalom legfontosabb eredményei alapján egyéni látásmódjukkal, saját kutatási eredményeik felhasználásával, az általánostól a konkrét felé haladva mutatják be a kínálatmenedzsment elméletét az alapfogalmaktól a speciális intézkedésekig. A marketing korszerű irányzatainak megfelelően kiemelten kezelik a kínálat értékteremtő funkcióját, foglalkoznak a termékeknek a vevőértékben betöltött szerepével, a márkaértékkel, valamint a formának, a dizájnnak és a csomagolásnak a kínálati értékben betöltött szerepével is. Művük a minőségre, a kialakítás és a piacra vitel folyamatának összetettségére koncentrálva mutatja be, mely tényezők teszik a cégek kínálatát versenyképessé a globalizáció körülményei között is.

Ezt az értékelést csak megerősíthetjük. A marketing gondolkodásmódnak és az arra épülő gyakorlati munkának a legfőbb alapja a józan gondolkodás, amely bölcsen nyitott a meghódítandó területre, annak sajátosságaira. Ehhez azonban rengeteg szaktudást is hozzá kell tenni az árucikkek kifejlesztésében, s szintúgy a piacon végzendő munkák megtervezésében és kivitelezésében. A kínálat sikeres menedzselése terén e kötet mindennek hiánypótló értékű, felsőfokú szak- és tankönyve, amely mindenki számára jól érthetően mutatja be, hogyan lehet az eladni szándékozott árucikkeket a piacon versenyképesebbé, kelendőbbé tenni a kínálatuk szakszerű menedzselésével. Nagy érdeme, hogy a mondanivalóját az üzleti gyakorlatból vett példák sokaságával támasztja alá, teszi azt életközelivé, s még inkább hitelessé A világos, jól áttekinthető, szakszerűen tagolt szerkezetének köszönhetően arra is kiválóan alkalmas, hogy a gyakorló szakemberek kézikönyvnek használhassák konkrét feladatok megoldásához, akciók felépítéséhez, valamint ahhoz, hogy tájékozódhassanak, hol tart a szakma java a szóban forgó területen.

Márai Sándor: Rómában történt valami - Helikon Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Akciófilmekben látni, ahogy egy-egy szereplő élezi a kését, amelytől az élete függhet. Számtalan lassú, megfontolt, finom mozdulattal feni, amelyek nyomán mind élesebb, hatékonyabb lesz a penge. Láthatóan megnyugtató foglalatosság... Márai írásainak olvasgatása így feni, élesíti, finomítja a gondolkodásunkat, etikánkat, értékrendünket. Megnyugtató? Elmerülni bennük igen, de felkavaró is, mert mércét ad, amelyhez képest a világunk, láthatjuk, gyakran csúnyán leszerepel.

Ez a könyve a regény megnevezést kapta, ám jóval több annál. sokkal inkább egy minden illúzióból kiábrándult, kíméletlenül realista elemzés az emberek igen számottevő hányadának a mindenkori diktátorhoz fűződő viszonyáról, pragmatikus szolgalelkűségről, gerinctelen haszonlesésről, gátlástalan önigazolásról. Márai borotvaéles, kegyetlenül leleplező metszetet ad minderről, az egyik legfontosabb pillanatban: midőn előbb szállingózva, majd mind egyértelműbben kibontakozva megérkezik a hír a haszonélvezőkhöz, hogy a diktátort megölték. Így jön híre egy felkapott fürdőhelyen, hogy "Rómában történt valami", majd kiteljesedik a kép, hogy Róma addigi hatalmas ura, az isteni Caesar már csak egy minden hatalmat nélkülöző holttest. Ami persze azt is jelenti, hogy végzetesen megrendülhet a pozíciója addigi talpnyalóinak, udvaroncainak, s mindazoknak, akik belőle éltek, s hogy új urai lesznek Rómában a hatalomnak.

Hogy maga Márai mit gondol Caesar diktátori jelentőségéről, világosan elmondja utószavában: "Vannak emberek, akik hosszú árnyékot vetnek a Történelemben". Megkockáztatjuk hozzáfűzni: ha összevetjük az itt felvázolt áttekintést mindazzal, amit történelemből, irodalomból, leírásokból tudunk a diktátorok környezetéről, eléggé egyértelmű, hogy vannak intézmények, amelyek láthatóan örökéletűek, s ilyen a hatalom alulnézetében tenyésző gyarlóság, a diktátor haszonleső kiszolgálása, a gerinctelenség, mint jövedelmező szakma. S e tablója alapján is érdemes elgondolkodni azon, vajon a diktátor árnyéka korrodálja-e ennyire az emberek jellemét, vagy csak kedvező klímát teremt e vonások kibontakozásához.

A könyvben foglaltak 24 órát fognak át attól kezdődően, hogy Rómából megérkeznek a gyilkosság nyomán menekülő első udvaroncok, előkelők. 24 részre - órára - bontva monológok, párbeszédek, életképek írják le, hogyan reagálnak a legkülönbözőbb érintettek Caesar halálának hírére. Bár teljesen egyértelmű, hogy róla van szó, a neve egyszer sem hangzik el. Márai valószínűleg üzeni is ezzel, de mindenképpen kiérezzük, hogy nagyon hasonlóak játszódhatnak le minden bizantinus diktátor hirtelen halála esetén.

Íme néhány apró részlet, ízelítőül: • Forradalom lesz. / Akkor sokan lopnak. / Akkor is csak az urak lopnak. A generálisok, a szenátorok. A szegény nép csak az alját lopja. • Megölték, mert most mások akarnak lopni. • Mi, hivatásos írástudók akkor lázadva, belső ellenállással irányítottuk a közhangulatot, pontosan úgy, ahogy az undok zsarnok megparancsolta. De most önként, szabadon, teli tüdőből irányítjuk a közhangulatot. Brutus megérti ezt és hálás lesz. • Az aranyakat és a díjakat mindig méltósággal fogadtam el. De a valóságban ellenálltam! És titokban, életveszélyes magányban, az ódát írtam, életem nagy művét. Benne van a zsarnokság dögletes gyehennájának feketén parázsló visszfénye... Várj, ez nincs benne, de ez olyan szép, hogy még beleírom! • Engem feltétlenül mellőztek, hiszen voltak mások, akik többet kaptak, mint én.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. április, 14. oldal
Innovációs áttörések a zöldenergia-előállításban
Közös vízió egy környezetipari mintatérség

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. április, 16. oldal
Magas szintű kutató-fejlesztő munka
Az egészségünkért dolgoznak

Piac és Profit, 2010. április, 24+25. oldal
Új szelek Európában
"...A lisszaboni stratégia kudarca után az unió az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést tűzte zászlajára..."

Supply Chain Monitor, 2010. április, 8. oldal
Innovatív vállalatokat díjaztak
"...Idén március 26-án vehették át a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseit a díjazottak, az Országházban..."

Supply Chain Monitor, 2010. április, 22. oldal
Fagyasztott innovációk
"...1981-ben az Alföld észak-nyugati szegletében szövetkezetek hozták létre azt a vállalatot, amely mára MIRELITE-MIRSA Zrt. néven a hazai fagyasztott áruk piacán meghatározó gyártóvá vált, és a külpiacokon is sikeres. Az eredmények hátterében a korszerű gyártás és a folyamatos termékinnováció áll..."

Mentor Magazin, 2010/3, 26. oldal
"Többre vagy képes, mint gondolnád!"
Beszélgetés Rátai Danival, korunk egyik legfiatalabb feltalálójával

Magyar Gyáripar, 2010/3., 2. oldal
Technológiafejlesztési pályázatok
"...A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében rövidesen megnyíló technológiafejlesztési pályázatokról, az innovációt segítő pályázatokról és a kapcsolódó finanszírozási lehetőségekről tájékozódhattak az érdeklődők az OTP Hungaro-Projekt keretében megtartott konferencián..."

Magyar Gyáripar, 2010/3., 8. oldal
Átadták a Talentum-díjakat

muszakilapok.hu, 2010. április 12., hétfő
A rendőrség munkáját segíti az új Infovadász rendszer
"...A rendőrség Infovadász névre keresztelt intelligens dokumentumkereső rendszerét a Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismeréssel jutalmazta..."

Duna TV, 2010. április 13., kedd
"...Világszinten is egyedülálló, immunrendszert erősítő ásványvíz kifejlesztéséért nyert innovációs díjat a BUSZESZ Zrt. Megszólal Zentai László, vezérigazgató, BUSZESZ Zrt..."

Élelmiszer, 2010. április 16., péntek, 10. oldal
Multifunkcionális napenergia
Elismerés a Tesco zöld innovációjának
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán. Az áruházlánc megújuló energiaforrások hasznosítása terén alkalmazott innovációját elismerő oklevelet Varga István gazdasági miniszter adta át..."

Élelmiszer, 2010. április 16., péntek, 78. oldal
Elismerés a Tesco zöld innovációjának
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

Elektrontechnika, 2010. április 16., péntek, 26. oldal
A 2009. évi Innovációs Nagydíj nyertese a Paksi Atomerőmű

metropol.hu, 2010. április 19., hétfő
Aranyérmet kapott egy magyar diák a fenntarthatósági olimpián
"...Kajtár Máté, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója aranyérmet vett át hétfőn a texasi Houstonban megrendezett I-SWEEP elnevezésű versenyen, amelyet a fenntarthatóság olimpiájának is neveznek - tájékoztatott hétfőn a Magyar Innovációs Szövetség..."

tozsdeiskola.hu, 2010. április 19., hétfő
Aranyérmet kapott egy magyar diák a fenntarthatósági olimpián

zetapress.hu, 2010. április 19., hétfő
Aranyérem Houstonban
"...Az I-SWEEEP (International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad) elnevezésű nemzetközi tudományos verseny harmadik döntőjét április 14-19. között rendezték meg Houstonban, Texas államban..."

gazdasageskozelet.gportal.hu, 2010. április 19., hétfő
Egyesült Államok: Aranyérmet kapott egy magyar diák a fenntarthatósági olimpián

Metropol, 2010. április 20., kedd, 3. oldal
Várják a magyar kutatókat

Világgazdaság, 2010. április 20., kedd, 2. oldal
Kutatóegyetemi program Debrecenben

agrotrend.hu, 2010. április 20., kedd
Aranyérem egy magyar fiatalnak a fenntarthatóság olimpiáján

gyartastrend.hu, 2010. április 20., kedd
Magyar arany Houstonban
"...A hetven országból kiválasztott több mint ezer diák között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával megrendezett 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első díjas pályázója képviselte..."

Délmagyarország, 2010. április 20., kedd, 6. oldal
Díjazott szentesi ehető virágok
"...A szentesi famíliai úttörőszerepet vállalt a hazánkban szokatlan, de ehető és ízletes növények magyarországi meghonosításában, népszerűsítésében 70 fajta köthető hozzájuk. Munkájukat a közelmúltban megtartott innovációs pályázaton oklevéllel ismerték el..."

Délvilág, 2010. április 20., kedd, 6. oldal
Díjazott szentesi ehető virágok

Paks Press, 2010. április 20., kedd, 3. oldal
K+f és innováció, az atomerőműnél
"...Az erőművi blokkok teljesítménynöveléséért innovációs nagydíjat kapott Paksi Atomerőmű Zrt. a cégnél folyó kutatásokról tájékoztatott..."

euroactiv.hu, 2010. április 21., szerda
KKV-k és az innováció: a versenyképes jövő záloga
"...A pályázatok adottak, és a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) adatai szerint az elmúlt években a kkv-k érdeklődése és aktivitása jelentősen megnövekedett az innovációs lehetőségek irányába. Korábban előfordult a pályázati keretek megmaradása kellő számú pályázat hiányában, az elmúlt évben kerethiányok és adminisztratív korlátok következtében sok kkv nem jutott lehetőséghez. Az eddig ismert szigorú pályázati feltételek ellenére nagyon sok kkv várakozik - egyre csalódottabban - pályázati kiírásokra..."

Műszaki Magazin e-Hírlevél, 2010. április 21., szerda
Magyar siker a fenntarthatóság olimpiáján
"...A 70 országból kiválasztott több mint 1000 diák között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával megrendezett 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első díjas pályázója képviselte..."

magyar-mernok.hu, 2010. április 21., szerda
Magyar győzelem született
"...A Houstonban harmadik alkalommal megrendezésre került I-SWEEP nevű versenyen Kajtár Máté, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem hallgatója első helyezést ért el - adta hírül a Magyar Innovációs Szövetség..."

Napi Gazdaság, 2010. április 22., csütörtök, 15. oldal
Megemelték a vállalati innovációs keretet

Világgazdaság, 2010. április 22., csütörtök, 3. oldal
Ismét lesz NOVATech.Com verseny
"...A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával 5. alkalommal hirdeti meg - az Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge program részeként - a NOVATech.Com versenyt..."

vg.hu, 2010. április 22., csütörtök
Ismét lesz NOVATech.Com verseny

Világgazdaság, 2010. április 22., csütörtök, 16. oldal
Visszatér az iparpolitika: alkalmazni, de hogyan?
"...Sikeres gazdaságokban azonban mindig támaszkodtak olyan kormányzati politikára, amely a folyamatos szerkezeti átalakításon keresztül mozdította elő a gazdasági növekedést..."

Atomerőmű, 2010. április 22., csütörtök, 1. oldal
2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj

Atomerőmű, 2010. április 22., csütörtök, 5. oldal
Rendkívüli osztálytabló Teljesítménynövelési projekt - a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjjal
"...Sikerrel zárult a múlt év végén az atomerőmű teljesítménynövelési (tn) programja. Miután a 3. blokk is elérte a 108%-os reaktorteljesítményt, a négy blokk összteljesítménye már 2000 MW-ra emelkedett. Emellett a szép eredmény mellett az atomerőmű újabb sikert könyvelhet el a teljesítménynövelés kapcsán: elnyerte a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat. Mindezek tükrében szeretnénk bemutatni a teljesítménynövelésben különösen nagy feladatot ellátó munkatársainkat..."

Duna TV, 2010. április 22., csütörtök
"...Magasfeszültségű áramvezeték fejlesztéséért környezetvédelmi innovációs díjban részesült a miskolci Fux Zrt. A cég tavaly 3000 tonnát értékesített saját találmányából. Megszólal Barkóczi István, vezérigazgató, Fux Zrt..."

edupress.hu, 2010. április 22., csütörtök
Aranyérmet kapott a BME hallgatója a texasi fenntarthatósági olimpián
"...A 70 országból kiválasztott több mint 1000 diák között Magyarországról Kajtár Máté, a Magyar Innovációs Szövetség által, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával megrendezett 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első díjas pályázója utazhatott a versenyre..."

mentormagazin.hu, 2010. április 22., csütörtök
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

lafemme-magazin.com, 2010. április 22., csütörtök
Két kategóriában is Innovációs Díjat kapott az Electrolux UltraOne porszívója

Világgazdaság, 2010. április 23., péntek, 4. oldal
Újabb EU-pályázat ökoinnovációra
A környezetbarát termékek, technológiák és szolgáltatások piaci megjelenését támogatják

Világgazdaság, 2010. április 23., péntek, 7. oldal
Szárnyal az osztrák kutatás-fejlesztés
"...Ausztriában az idén várhatóan 7,805 milliárd eurót fordítanak kutatásra-fejlesztésre, ez 3,4 százalékkal több, mint tavaly, és a GDP 2,76 százalékát éri el..."

Magyar Hírlap, 2010. április 23., péntek, 7. oldal
Az innovációs válaszút előtt
"...Magyarország az innovációt tekintve is válaszút előtt áll. Vagy sikerül felgyorsítanunk a folyamatot, és akkor bekerülhetünk a világ műszaki fejlődését meghatározó országok klubjába, oda, ahová tudományos eredményeink és hagyományaink alapján tartoznunk kellene. Vagy végleg leszakadunk, és alárendelt szerep jut csak nekünk ebben a folyamatban - hangsúlyozta Pakucs János, az innováció iránt elhivatott szakember, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke, 2007-től tiszteletbeli elnöke..."

magyarhirlap.hu, 2010. április 23., péntek
Az innovációs válaszút előtt
A prioritásokat, a húzóágazatokat mielőbb ki kell jelölni

Metropol, 2010. április 23., péntek, 7. oldal
Keveset költünk kutatásra
"...Magyarországon keveset költenek a kutatásfejlesztésre és innovációra, és ezt sem használják fel hatékonyan - mondta Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke..."

Inno-hír, 2010. április 23., péntek
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

elektro-net.hu, 2010. április 23., péntek
Aranyérem egy magyar fiatalnak a fenntarthatóság olimpiáján

bombahir.hu, 2010. április 23., péntek
Aranyérem egy magyar fiatalnak a fenntarthatóság olimpiáján

edupress.hu, 2010. április 23., péntek
Negyedik alkalommal rendezik meg a műszaki értelmiségi napokat

MR1 - Kossuth Rádió - 180perc, 2010. április 23., péntek
"...Kajtár Máté: - Igen, nagyon nehéz különbséget tenni. Mindenképpen mondható. Megnyertem az itthoni Ifjúsági Innovációs Versenyt, a magyarországit. Az által voltam delegálva az Európai Uniós versenyre, ahol különdíjat nyertem..."

HVG, 2010. április 24., szombat, 71. oldal
Zöld növekedés: ki fizet?
"...Sokan sokat remélnek a környezetvédelmi ipar felfuttatásától, ám előszeretettel feledkeznek meg annak áráról..."

Magyar Hírlap, 2010. április 24., szombat, 2. oldal
Verseny a magyar kutatókért
Hét fiatal tehetséget támogat az Akadémia
"...A Lendület Fiatal Kutatói Program nemcsak a tehetséges fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítését és elvándorlásuk megállítását teszi lehetővé, hanem az akadé­miai kutatóintézetek kutatási témáinak megújításához és versenyképességük növeléséhez is hozzájárul - mondta a program tegnapi eredményhirdetésén Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke..."

Magyar Nemzet, 2010. április 24., szombat, 23. oldal
Lelemények oltalma
Bendzsel Miklós a transzformátorról, a szlovák tokajiról és a gének tulajdonjogáról

Népszabadság, 2010. április 24., szombat, 3. oldal
Lendületben a fiatal tudósok
"...Hét fiatal tudós nyert idén az MTA által meghirdetett Lendület programon. A kutatók hazatelepülését, illetve itthon maradását célzó kiemelt kutatási támogatású pályázaton - a nyertesek fizetése bruttó 876 ezer forint - nemzetközileg is versenyképes kutatási programokra alapíthatnak kutatócsoportokat akadémiai intézetekben..."

DunaTV, 2010. április 24., szombat
"...Energiatakarékos vezetékrendszer kifejlesztéséért nyert környezetvédelmi innovációs díjat a Fux Zrt. Megszólal dr. Barkóczi István, vezérigazgató, Fux Zrt..."

gyartastrend.hu, 2010. április 25., vasárnap
Műszaki értelmiségiek ünnepe
"...Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Magyar Műszaki Értelmiség Napjait. A kétnapos szakmai konferenciát május 13-án a Magyar Tudományos Akadémián, 14-én pedig a Parlamentben tartják...
...Az idei rendezvényen jelen lesz a műszaki napok főszervezője, a Magyar Mérnökakadémia, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Rektori Konferencia..."

ujreformkor.hu, 2010. április 25., vasárnap
Aranyérem egy magyar fiatalnak a fenntarthatósági olimpián

hetivalasz.hu, 2010. április 25., vasárnap
Szenzációs magyar siker!
"...Aranyérmet nyert az amerikai Houstonban megrendezett, I-SWEEEP - International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad - elnevezésű nemzetközi tudományos versenyen a budapesti Kajtár Máté..."

Világgazdaság, 2010. április 26., hétfő, 2. oldal
Új programokat, gyorsan
Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke

Napi Gazdaság, 2010. április 26., hétfő, 3. oldal
Több magyar szabadalom született

Magyar Nemzet, 2010. április 26., hétfő, 12. oldal
Győzzön a józan ész!
Szabó Gábor: Felfogásunk is gátolja a gazdaságfejlődését
"...Néhány évvel ezelőtt még arra voltunk büszkék, hogy mi, magyarok mennyire vállalkozó szellemű nemzet vagyunk. Hogy hányatott történelmünket is csak amiatt éltük túl, mert az új helyzetekre mindig találtunk egy új megoldást. Az általános letargia közepette mára mintha kiveszett volna belőlünk az innovációs képesség. De vajon valóban elvesztettük kezdeményezőképességünket, alkotókedvünket, vagy másról van szó? Erről kérdeztük Szabó Gábor egyetemi tanárt, a Magyar Innovációs Szövetség új elnökét...
...Az innováció egy lakmuszpapír. Ahol van, ott van stratégiai gondolkodás. Ahol nincs, ott nincs. Az innovációs rendszer csak akkor működik, ha stabil...
...A K+F források Magyarországon az EU átlagának felét teszik ki, de ezt a keretet is lényegesen jobban fel lehetne használni, ha a bürokráciát visszaszorítanánk, és a józan eszünkre hallgatnánk..."

pafi.hu, 2010. április 26., hétfő
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

SFF Tender pályázatfigyelő portál, 2010. április 26., hétfő
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

edupress.hu, 2010. április 26., hétfő
Üzleti tervek versenyét hirdette meg az innovációs szövetség

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 1. oldal
A cégvezetők nem értik, miről szól az innováció

"...Bár az amerikai vállalatvezetők elméletben egyetértenek azzal, hogy a XXI. században a sikerhez innovációra van szükség, a gyakorlatban gyakran kiderül, hogy egyszerűen nem értik ennek lényegét - írja a BusinessWeekben Stefan Lindegaard dán innovációs szakértő...
...Lindegaard fókuszcsoportos kutatásai szerint az alkalmazottak csupán 25 százaléka érzi úgy, hogy a vezetés támogatja az innovációs folyamatokat és érti azok lényegét. A cégek ugyanis nagy nyomás alatt vannak, hogy rövid távon nagy profitot termeljenek..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 1+4. oldal
Nagydíjat ért a sikeres paksi teljesítménynövelés

"...A paksi atomerőmű meglévő négy blokkját érintő nyolcszázalékos teljesítménynövelés nyerte el a Magyar Innovációs Alapítvány 2009-es nagydíját mint az elmúlt év legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációja..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 1+2. oldal
Minden párt segítené az innovációt

"...Az országos listán a parlamentbe jutott pártok programjaiból kiderül, valamilyen megoldása mindegyiknek van a kutatás-fejlesztés felfuttatására. A Fidesz a kreatív iparágakban és a szolgáltató központok fejlesztésében látja a lehetőséget, támogatná a természettudományos és mérnökképzést. A szocialisták erősítenék az együttműködést az állami szektor és a vállalkozások között, adókedvezménnyel díjaznák az egyetemek támogatását. A Jobbik a mezőgazdaságot fejlesztené, az LMP pedig kivezetné az innovációs járulékot.
Az új parlamentbe országos listán bekerülő pártok többsége kiemelt helyen szerepelteti ígéretei között a k+f+i fejlesztését és a vállalati szféra erőteljesebb részvételét - derül ki a dokumentumok átolvasásából..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 1+3. oldal
Öt kutatóegyeteme van az országnak

"...Öt egyetem kapott kutatóegyetemi minősítést, ami az elismerés mellett jelentős anyagi előnnyel is jár. Összesen 27 milliárd forintot kaphatnak az intézmények uniós pályázatok és állami támogatás révén..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
A szellemi tulajdont ünnepelték

"...A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) a szellemi tulajdon világnapja alkalmából április 22-én kiosztotta a 2010-es Millenniumi Díjakat..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Magyar fiatalt díjaztak

"...Az I-SWEEEP (International Sustainable World Energy, Engeenering & Environment Project Olympiad) elnevezésű nemzetközi tudományos verseny harmadik döntőjét április 14-19. között rendezték meg Houstonban, az USA-ban. A 70 országból kiválasztott több mint ezer diák között Magyarországot Kajtár Máté, a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 18. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny egyik első díjas pályázója képviselte...
...teljesítményéért aranyéremben részesült, mely ezer dollár pénzjutalommal is járt..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Egy egyetem is lehet verseny- és piacképes
Interjú Villányi Lászlóval, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánjával

"...A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán nagy hangsúlyt fektetnek a jól képzett oktatókra, az innovációra, kutatás-fejlesztésre és a partnerkapcsolatokra, hogy versenyképesek legyenek a magyar felsőoktatásban, piacképes diplomát adjanak végzőseiknek..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
A magyar innováció Franciaországban is keresett

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Az MTA itthon tartaná a fiatal tudósokat

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 4. oldal
A piacképes innovációkat díjazták

"...A Magyar Innovációs Nagydíj pályázatán idén atomerőművi teljesítménynövelés mellett szivattyút, energiatakarékos vezetősodronyt, szárító-felújító adaptert, vérnyomáscsökkentőt, költséghatékony hatóanyaggyártást és csúcsporszívót is díjazott a zsűri..."

Napi Gazdaság, 2010. április 27., kedd, Napi Innováció, 4. oldal
Elismerést kapott a Richter is

napi.hu, 2010. április 27., kedd

Versenybe hívják az innovációs üzleti terveket
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) meghirdette a NOVATech.Com 5.0 Innovációs technológiai üzleti terv Versenyt..."

Supply Chain Monitor, 2010. április 27., kedd, 8. oldal
Innovatív vállalatokat díjaztak
"...Idén március 26-án vehették át a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseit a díjazottak, az Országházban..."

piacesprofit.hu, 2010. április 27., kedd
Magyar győzelem a Fenntarthatósági Olimpián

kitekinto.hu, 2010. április 27., kedd
Így lendíthetjük fel újra a gazdaságot?
"...Amíg a Lendület program a kutatók itthon maradását segíti, számos program éppen ellenkező irányba hat. Az EU Fiatal Tudósok Versenyének tavalyi döntőse, Kajtár Máté itthoni és Párizsi sikerei után, az Egyesült Államokban öregbítette Magyarország hírnevét..."

palyazatmenedzser.hu, 2010. április 27., kedd
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

szakipar.hu, 2010. április 27., kedd
Versenybe hívják az innovációs üzleti terveket
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) meghirdette a NOVATech.Com 5.0 Innovációs technológiai üzleti terv Versenyt, az Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge program részeként..."

muszakiforum.hu, 2010. április 27., kedd
Itthon otthon van! - Agyvisszaszívás 2.0.
"...Amíg a Lendület program a kutatók itthon maradását segíti, számos program éppen ellenkező irányba hat. Az EU Fiatal Tudósok Versenyének tavalyi döntőse, Kajtár Máté itthoni és Párizsi sikerei után, az Egyesült Államokban öregbítette Magyarország hírnevét..."

MSZH e-írlevél, 2010. április 27., kedd
Aranyérem egy magyar fiatalnak a fenntarthatóság olimpiáján

kitekinto.hu, 2010. április 27., kedd
Így lendíthetjük fel újra a gazdaságot?
"...Amíg a Lendület program a kutatók itthon maradását segíti, számos program éppen ellenkező irányba hat. Az EU Fiatal Tudósok Versenyének tavalyi döntőse, Kajtár Máté itthoni és Párizsi sikerei után, az Egyesült Államokban öregbítette Magyarország hírnevét..."

Népszabadság, 2010. április 28., szerda, Jótett, 1. oldal
Nemzetközi innovációs díj a Richternek

Világgazdaság, 2010. április 28., szerda, 5. oldal
A növekedést segítené az uniós költségvetés

Világgazdaság, 2010. április 28., szerda, 6. oldal
Négyszázmilliárd vidékre
A pályázatok jó része a vállalkozások fejlesztését szolgálta


palyazatok.org, 2010. április 28., szerda
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

Duna TV, 2010. április 28., szerda
"...Technológiai innovációs díjat nyert a Richter egy vérnyomáscsökkentő termékcsalád kifejlesztéséért. Megszólal dr. Bódis Attila..."

Népszava, 2010. április 29., csütörtök, 10. oldal
Kutatás-fejlesztés + innováció = versenyképesség
A kutatói hálózat katalizátorként hat az ország informatikai helyzetére is

"...A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) és a szervezeteként alapított NIIF Intézet a hazai kutatási és felsőoktatási számítógép-hálózat létrehozója, fejlesztője és az erre épülő országos elektronikus infrastruktúra (e-Infrastruktúra) üzemeltetője..."

Heti Válasz, 2010. április 29., csütörtök, 54+55. oldal
Rögeszme

"...Az elmúlt évhez hasonlóan az idei esztendőre is kiírta a Magyar Tudományos Akadémia a fiatal kutatók előrelépését és elvándorlásuk megállítását lehetővé tevő Lendület programot. Ezúttal hét kutató hozhat létre tudományos műhelyt kiemelkedő körülmények között..."

Figyelő, 2010. április 29 - május 5., 11. oldal
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

"...Magyarország innovatív szabályzói és adókörnyezet kialakításával jelentős kezelt vagyonállományt tudna vonzani - mondja a Primatum Special Investment Fund alapkezelő tulajdonosa és igazgatóságának elnöke..."

Figyelő, 2010. április 29 - május 5., 40-43. oldal
Ázsiai újítók
Innovációs Top 50

"...A világ leginnovatívabb társaságai között egyre több az ázsiai cég. Olyannyira, hogy a számuk a lista első felében már az amerikaiakét is meghaladja - és ez még csak a kezdet...
...A Nyugatnak azonban nem kellett rögtön kétségbe esnie. Az általános vélekedés ugyanis az volt, hogy az ázsiai csúcstechnológiai gyártmányok csak az Egyesült Államokban és más, úgynevezett tudásgazdaságokban kifejlesztett termékek alacsonyabb rendű változatai..."

bautrend.hu, 2010. április 29., csütörtök
Lakásvásár és a Magyar Téglás Szövetség közös konferenciája

"...A Wienerberger Porotherm Profi elnevezésű falazási technológia - amely az idei Innovációs Nagydíj Pályázaton is kiemelt elismerésben részesült - alkalmazásával kiemelkedő hőszigetelést és energiahatékonyságot érhetünk el, mindemellett gyorsabb és egyszerűbb a falazási munka..."

Napi Gazdaság, 2010. április 30., péntek, 8. oldal
Új szoftverrel tanulhatnak a BME mérnökei

Napi Gazdaság, 2010. április 30., péntek, Kárpát-medence, 7. oldal
Magyar-magyar kutatások integrációja
Az MTA együttműködése a határon túli magyarsággal

Napi Gazdaság, 2010. április 30., péntek, Kárpát-medence, 11. oldal
A gazdasági fejlődés motorja a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés

"...A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás területe kiemelt szerepet tölt be az Európai Unió regionális fejlesztési koncepciójának különböző szintjein, kezdve az eurorégiós és határon átnyúló, egészen a makrorégiós együttműködésekig. Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rektora az intézmény regionális szerepvállalását és stratégiáját mutatta be..."

Világgazdaság, 2010. április 30., péntek, 5. oldal
Irtják a bürokráciát a k+f projekteknél

"...Egyszerűbb lesz az uniós finanszírozású kutatási projektekben való részvétel - jelentette be az Európai Bizottság. "A lehető legalacsonyabb szintre kívánjuk csökkenteni a kutatási programok megvalósulását nehezítő adminisztratív akadályokat"..."

Magyar Hírlap, 2010. április 30., péntek, 14. oldal
Az innováció fontossága
Csath Magdolna közgazdász

"...Az Európai Unió legfrissebb innovációt elemző tanulmánya még ennél is szomorúbb képet mutat. A 27 tagország közül nálunk rosszabb általános innovációs eredmény csak öt országban van. A tanulmány úgy fogalmaz, hogy Magyarország teljesítménye jóval alatta van az uniós átlagnak, és azt emeli ki, hogy az elmúlt időszakban az innovációra és az ahhoz szükséges oktatásra egyre kevesebb forrás jutott..."

zalaon.hu, 2010. április 30., péntek
Regionális innovációs vetélkedő
"...A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben írta ki az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt az EU-versenyek mintájára..."

Tempus hírlevél: Szakképzés, 2010. április 30., péntek
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

HVG, 2010. május 1., szombat, 67-69. oldal
Feltalált, süllyedt
Klaszterek magyar módra

"...Hiába várták a beígért többmilliárdos uniós pályázati lehetőséget a klaszterekbe tömörült kisvállalkozások, hogy találmányaikat piacra dobják. A feltételeket a Magyar Telekom és a Richter körül gründolt megatársulásokra szabták.
Az utolsó pillanatban visszavonta a pólus innovációs klaszter fantázianevű cím elnyerésével és az ehhez kapcsolódó 1,5-4 milliárd forintos uniós támogatás megszerzésével kecsegtető pályázat kiírását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség..."

muhely.hu, 2010. május 1., szombat
A műegyetemisták hírneve tovább nő
"...Szintén az Egyesült Államokban, áprilisban rendezik meg az I-SWEEEP /International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad/ nevű nemzetközi tudományos versenyt, amelyre a Magyar Innovációs Szövetség Kajtár Máté, BME-s hallgatót delegálta..."

DDRIÜ Nonprofit Kft. Hírlevele, 2010. május 3., hétfő
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

Ingatlanbefektetés, 2010. május 1., szombat, 20. oldal
Kiemelt elismerésben részesült a Wienerberger Téglaipari Zrt. az Innovációs Nagydíj Pályázaton

Várható események

Zöld gazdaság Magyarországon

2010. május 6-án konferenciát rendez az NFGM "Zöld gazdaság Magyarországon" címmel, a Kempinski Hotel Corvinus Budapestben (1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.). A rendezvény keretében az alábbi fő témák mentén vitatják meg a "Zöld Gazdaság Magyarországon" című tanulmány felvetéseit, valamint a "zöld gazdaság" létrehozására, a gazdaság zöldítésére vonatkozó, gyakorlatban megvalósítható stratégai cselekvési terv lehetőségeit:
- a zöld gazdaság elvei
- klímaváltozás-megújuló energia
- a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód
- foglalkoztatás-vidékfejlesztés.

Program:
13:30 | Megnyitó: Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter köszöntője és Őri István, a Green Capital vezetőjének előadása a "Zöld Gazdaság Magyarországon" című tanulmányról
14:00 | Kerekasztal-beszélgetés (Moderátor: Martin József Péter): Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter; Richard Skene, a Holcim elnök-vezérigazgatója; Kiss Károly, a Corvinus Egyetem Környezetgazdálkodási Tanszékének docense; Galli Miklós, az MGYOSZ alelnöke és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, a Dunapack Zrt. volt elnök-vezérigazgatója
16:00 | Állófogadás

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényre a nfgm.gov.hu/feladataink/kkv/zold_gazdasag oldalon lehet regisztrálni, 2010. május 3-ig.
További információt a zoldgazdasag@nfgm.gov.hu email címen kérhet.

Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében

2 napos ingyenes képzést szervez az Innostart Alapítvány a KKC-2007-K pályázat keretében "Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében" címen. A tréning időpontja 2010. május 11-12., helyszíne a Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) Jelentkezési határidő 2010. május 6.

A versenyképesség egyik elengedhetetlen tényezője az innováció. A tréning tematikáját úgy állították össze, hogy az innovációs folyamat minden fontos pontjára rávilágítson. A tréningre azokat a vállalkozókat várják, akik az innovatív ötletük megvalósításához vállalkozást szeretnének alapítani, illetve a már működő vállalkozások közül azokat, akik a siker érdekében az innovációhoz szükséges ismereteiket szeretnék bővíteni.

A képzéssel kapcsolatos részletesebb információ:
- INNOSTART-nál a www.innostart.hu/node/218 honlapon; illetve Szegner Erzsébet, projektmenedzsernél (tel.: 1/382-1511; erzsebet.szegner@innostart.hu),
- Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ - Nyíregyháza: Batári Brigitta (tel.: 42/502-111, batari.brigitta@nyirinku.hu), Kiss Brigitta (tel.: 42/502-101, kiss.brigitta@nyirinku.hu)

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010.

2010. május 13-14-én kerül sor a Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010. rendezvényekre, melyek fővédnöke Sólyom László, köztársasági elnök. Az esemény szervezői között van a Magyar Innovációs Szövetség is.

Program:

Május 13., MTA:
Díszterem 10:00-13:15, levezető elnök: Ginsztler János, akadémikus, MMA
- Köszöntők: Pálinkás József, akadémikus, az MTA elnöke, Rubik Ernő, a Magyar Mérnökakadémia örökös tiszteletbeli elnöke
- Fenntartható fejlődés - tudomány - mérnökség: Kroó Norbert, az MTA alelnöke
-
Az olajipar és a környezetvédelem: Simola József, társasági támogatás ügyvezető igazgató, MOL Nyrt.
-
A műszaki értelmiség és az atomerőmű kapcsolata: Süli János, vezérigazgató, Paksi Atomerőmű Zrt.
- Elektromágneses környezetvédelem: Berta István, egyetemi tanár, BME-MMA
- Az erőforrások jobb felhasználását célzó informatikai kutatások az MTA SZTAKI-ban: Inzelt Péter, igazgató, MTA SZTAKI
- Élelmiszerbiztonság: Biacs Péter Ákos, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem, MTESZ-MÉTE
- Állófogadás: Krúdy terem

Nagyterem 14:00-17:30, levezető elnök: Péceli Gábor, akadémikus, BME
- Az NKTH támogatási rendszere és eredményei a fenntartható fejlődés érdekében: Csopaki Gyula, elnök, NKTH
- Víz - múlt, jelen, jövő: Németh Tamás, főtitkár, MTA
- Fenntartható energetika: Gróf Gyula, egyetemi tanár, BME
- Járműtechnika, közlekedés és logisztika: Bokor József, akadémikus, BME, Kulcsár Béla, egyetemi tanár, BME, Palkovics László, akadémikus, BME
- Biotechnológia, környezet- és egészségvédelem: Salgó András, egyetemi tanár, BME
- Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány: Mihály György, akadémikus, BME
- Intelligens környezet és e-technológiák: Pap László, akadémikus, BME, MTESZ - HTE
- Évszázados tapasztalat és környezettudatos gondolkodásmód az építőiparban: Schváb Zoltán, igazgató, KÖZGÉP
- Innovatív megoldások a közlekedésbiztonság jövőjéért: Szászi István, csoportvezető, Robert Bosch Kft.
- Fenntartható fejlődés az elektronikai gyártásban innovatív lean megoldásokkal: Sven Ost, igazgató, Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan
- A technika szerepe és lehetőségei a fenntartható fejlődés érdekében - TIGÁZ tapasztalatok: Dr. Cesare Cuniberto, elnök-vezérigazgató, TIGÁZ

Kisterem 14:00-17:30, levezető elnök: Szabó Gábor, Magyar Innovációs Szövetség
- Üzleti értékteremtő innováció a MOL csoportban: Thernesz Artur, fejlesztési igazgató, MOL Nyrt.
- Fenntartható épület, fenntartható város: Bánky Tamás, igazgatóhelyettes, ÉMI
- Innováció - fenntartható fejlődés - globális verseny: Hajtó János, igazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
- Fémhabok szerepe a fenntartható fejlődésben: Dévényi László, tanszékvezető, a Magyar Mérnökakadémia Alapítvány elnöke, Orbulov Imre, tanársegéd, BME-ATT
- A megújuló energiák integrálása a hazai energiarendszerbe, különös tekintettel a napenergia termikus hasznosítására: Patkó István, egyetemi tanár, dékán, Óbudai Egyetem
- Az E.ON megújuló energiastratégiája: Kiss Csaba, energia termelési igazgató, E.ON Hungária Zrt.
- Manufuture HU - a fenntartható gyártás perspektívája: Takács János, egyetemi tanár, MTESZ - GTE elnöke
- Motorhajtó anyagok alternatív forrásból: Hancsók Jenő, tanszékvezető, Pannon Egyetem

Művészetek Palotája 19:30: A Benkó Dixieland Band koncertje (jegyrendelés egyénileg)

Május 14., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Aula 10:00-12:30, levezető elnök: Ginsztler János, akadémikus
- Házelnöki köszöntő: Katona Béla, az Országgyűlés elnöke
- Megnyitó előadások:
  - A természettudományos és műszaki kultúra társadalmi szerepe: Pálinkás József, akadémikus, az MTA elnöke; illetve
  - What can Engineers do for a sustainable future? Mrs. Maria J. Frieto Plaffargue, elnök, WFEO (Mérnökszervezetek Világszövetsége)
- Köszöntők:
  - Benkó Dixieland Band, Benkó Sándor, a zenekar vezetője
  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Péceli Gábor, rektor
  - Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Gordos Géza, elnök
  - Magyar Mérnöki Kamara, Barsiné Pataky Etelka, elnök
  - Magyar Innovációs Szövetség, Szabó Gábor, elnök
  - Magyar Rektori Konferencia, Szabó Gábor György, elnök
  - Magyar Mérnökakadémia, Barátossy Jenő, az MMA Etikai Bizottságának elnöke
- Előadások:
  - A fenntartható fejlődés aktuális feladatai, Láng István, akadémikus
  - A műszaki-természettudományos értelmiség társadalmi helyzete, Németh József, c. egyetemi tanár, BME
  - Természettudományok népszerűsítésének jelentősége a középiskolások körében: Szőcs László, humán erőforrás ügyvezető igazgató, MOL Csoport
Állófogadás, Vadász Terem

További információ a főszervező Magyar Mérnökakadémiától kérhető: http://magyarmuszakiertelmisegnapja.bme.hu; e-mail: mma@mail.bme.hu; tel.: 353-3996

Győztesek Benchmarking Konferenciája 2010

2010. május 13-14. között rendezi meg a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület a Kodolányi János Főiskola Siófoki Intézetének konferenciatermében a "Győztesek Benchmarking Konferenciáját".

Program

2010. május 13.
Versenyképesség, jövőorientált vezetés, gazdasági és társadalmi fejlődés - hogyan teremtsünk valódi értéket?
9:30 | A versenyképesség és a gazdasági fejlődés útja: Járai Zsigmond, a CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, volt pénzügyminiszter és jegybankelnök és Gaál Csaba, a CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. vezérigazgatója
    Felelősség, innováció, tisztesség: Fodor István, az Ericsson Magyarország alapítója, korábbi vezérigazgatója és elnöke, a köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának tagja
11:40
| Az EFQM mint adalék a Jabil Tiszaújváros minőség kultúrájához: Király Zoltán, ügyvezető igazgató; Heintz Krisztina, Quality System Management Leader, Jabil Circuit Magyarország Kft.
    A Szervezeti Kiválóság a pályázó, az értékelő és a bizottsági tag szemszögéből: Rózsa András, elnök, ISO 9000 Fórum, korábban MIR igazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
    A 2009. évi NMD tapasztalatai és a Szövetség a Kiválóságért sikeres, jövőbemutató új projektjei: Sugár Karolina, elnök, Szövetség a Kiválóságért
14:10 | Ébresztő! - rendhagyó műhelymunka, vezeti: Káva Kulturális Műhely

Tápláljuk az innovációt és a kreativitást, érjük el sikereinket az emberek által - az EFQM Modell 2010C kiemelt alapelvei!
15:20 | Az Új EFQM Modell 2010: fókuszban az innováció és a kreativitás: Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, Szövetség a Kiválóságért
    Szolgáltató város - egy innovatív és civil kezdeményezés: Hegedűs Márta, ügyvezető igazgató, Homo Regius Tanácsadó Iroda
    A kutatás-fejlesztés, az innováció, mint a jövő útja: Mokry J Ferencné, főosztályvezető, NKTH
    Kiválóság és innováció: Pataki Csaba, Manufacturing Quality Manager, National Instruments Hungary Kft.
    Hogyan viszi előre az innovációs tevékenységet az EFQM szemlélet; Sziráki Pál, vezérigazgató, Jászkun Volán Zrt.

2010. május 14.
Vezessünk és dolgozzunk jövőorientáltan és etikusan, vállaljuk a felelősséget a fenntartható jövőért - az EFQM Modell 2010C kiemelt alapelve!
9:00 | A társadalmi felelősségvállalás helye és szerepe az új EFQM Modellben: Sugár Karolina, elnök, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület
    Egy közszolgáltató társadalmi szerepvállalása: Móricz István, vezérigazgató, Nyírségvíz Zrt.
    Egy Innovációs Díjas szervezet felelősségvállalása a fenntartható fejlődésért: Vass Attila, gyárigazgató, Electrolux Lehel Kft. porszívógyár (Innovációs Díj 2009)
10:30
| A Szövetség a Kiválóságért "OFA Időskori Sokszínűség" programjáról - a megvalósítás tapasztalatai: Galambos Sándor, MIR és műszaki vezető, Nyírségvíz Zrt.
    Fókuszban a Sokszínűség. Egy rendhagyó önértékelés tapasztalatai a közigazgatásban: Gábor Farkas, minőségügyi vezető, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
    Az EFQM modell alkalmazásának gazdasági és társadalmi hatása; Kozma Balázs, minőségügyi vezető, Kanizsa Trend Kft.
    Legjobb gyakorlat és sikeres áttöréses fejlesztés a közoktatásban; Radicsné Szerencsés Terézia, igazgató, BKMÖ Kiskőrösi Közoktatási Intézménye
12:30
| Kerekasztal beszélgetés a kiválóság iránt elkötelezett szervezetek vezetőivel a vezetők és a szervezetek társadalmi felelősségéről, arról, hogyan járulhatunk hozzá a fenntartható jövőhöz: (Résztvevők a nap előadói)

  Szövetség a Kiválóságért tag (Ft/fő) Szövetség a Kiválóságért nem tag (Ft/fő)
Részvételi díj 40000 Ft + ÁFA 47000 Ft + ÁFA
Non-profit szervezetek 10000 Ft + ÁFA 15000 Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a konferencianapok alatti ellátást, a konferencia dokumentációját és a csütörtök esti fogadást. A részvételi díj a szállásköltséget nem tartalmazza, a szálláshely egyénileg intézendő.

További információ és az online regisztráció a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület honlapján (www.kivalosag.hu) érhető el, vagy érdeklődni lehet személyesen az 1/331-9311-es telefonszámon.

Piaci ismeretek, marketing stratégiák

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ "Piaci ismeretek, marketing stratégiák" címmel egynapos intenzív tréninget tart 2010. május 19-én, az INNOSTART székhelyén (1116 Budapest, Fehérvári út 130.).

A hazai vállalakozók üzleti életük mindennapjai során választ keresnek egyebek mellett a következő kérdésekre:
- Milyen tényezők alakítják a piacot?
- Milyen úton gyűjthetünk piaci információkat?
- Kik a lehetséges vevőink?
- Milyen meglévő és rejtett igényeik, elvárásaik vannak?
- Mit csinálnak a versenytársaink, miben erősek és miben támadhatóak?
- Milyen legyen a termékünk, szolgáltatásunk?
- Hogy vezessük be piacra?
- Hogy alakítsuk ki a "jó árat"?
- Hogy tudjuk a versenytársaktól megkülönböztetni magunkat?
- Hogy tudjuk a termékünk/szolgáltatásunk által nyújtott előnyt kommunikálni?
- Hogy tartsuk meg a vevőinket, ügyfeleinket?

Az INNOSTART korábbi képzésein nagy sikerű előadást tartott dr. Petruska Ildikó (BME) a "Piaci ismeretek, marketing stratégiák" témakörben, mely a fenti kérdésekre adott választ.

Az INNOSTART napi munkakapcsolataira és a képzésen szerzett visszajelzésekre támaszkodva szervezi ebben a témakörben a mélyebb ismereteket nyújtó intenzív tréninget. A jelentkezők elsajátíthatják a marketingszemléletet és szert tehetnek azokra a korszerű marketingismeretekre, amelyek segítenek szakítani a hibás gyakorlattal, és amelyek ma már nélkülözhetetlen elemei egy tudatos vállalkozásnak. Az elméleti ismeretek elsajátítását - valamennyi fontos kérdésnél - gyakorlati feladatok megoldása segíti elő.

Jelentkezési határidő: 2010. május 10. A részvétel feltételeiről, a tematikáról az INNOSTART honlapján tájékozódhatnak (www.innostart.hu; Hírek, események rovat) és a jelentkezési lap is innen tölthető le. További információ Szegner Erzsébet, projektmenedzsertől kérhető (e-mail: erzsebet.szegner@innostart.hu; tel.: 1/382-1511).

Pályázati felhívások

NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, mely az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program része.

Témakörök: félvezetők, gyártás, hardware; mobil és wireless; digitális otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia- és áram-előállítás; nanotechnológia; biotechnológia.

Díjak
Hazai döntő: 1. hely: 500 000 Ft, 2. hely: 500 000 Ft
Regionális döntő: 1. hely: 20 000 USD, 2. hely: 10 000 USD
Világdöntő: Intel és egyéb kockázatitőke-befektetés

Határidők 2010-ben
- június 21.: 2 oldalas összefoglaló beadása (elektronikusan, angolul),
- július 1.: továbbjutók közzététele,
- augusztus 18.: üzleti tervek beadása (angolul),
- október: regionális döntő a két legjobb hazai csapat számára (2-2 fő részvételét a szervezők fizetik.),
- november: világdöntő Berkeley-ben (USA), a két legjobb regionális csapat számára.

Jelentkezés: Magyar Innovációs Szövetség, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 453-6572,
jelentkezési lap és útmutató: www.innovacio.hu/3d_hu_5_felhivas.php
példák: www.bimtbg.com

A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek felsőfokú képzésben kell részt vennie. A pályázók üzleti tervükhöz fűződő minden joga fennmarad.

Konzultáció: Magyar Innovációs Szövetség (innovacio.hu), Innostart Alapítvány (innostart.hu), Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége (fevosz.hu)

Támogatók: INTEL Co., Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Médiatámogató: Világgazdaság

Harsányi István-díj

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítványa gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. támogatásával a "Harsányi István-díj" (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munka
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be: tudás menedzsment; minőség menedzsment; humán menedzsment; kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment; innováció támogatási formái; innováció szerepe a vállalkozásokban; stratégia, üzletfejlesztés; logisztika, anyagtechnológia; informatikai menedzsment; környezetvédelmi menedzsment.
 
A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően. Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 120 000 Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány titkárságán (dr. Antos László, titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu), vagy letölthető a www.innovacio.hu portálon a Harsányi István-díj nevű rovatból.

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása (TÁMOP-4.2.2.B-10/1)

A pályázat alapvető célja, olyan komplex feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre.

Részcélok:
1) A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése
2) A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése
3) A szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 8 640 312 980 forint. A fejlesztés országos hatású, így az Operatív Programban meghatározott és rögzített arányosítási mutatónak megfelelően a rendelkezésre álló keretösszeg 22,1%-a azaz 1 909 509 160 forint KMR forrás.

Jelen pályázati kiírás keretében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt (államilag elismert) felsőoktatási intézmények (KSH: 312) pályázhatnak, valamint konzorciumok.

A pályázatok benyújtására 2010. május 3-tól 2010. június 30-ig van lehetőség.
További információ: www.nfu.hu/doc/2353
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.