XX. évf. | 2010. április 6. | 7. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2010. március 26-án, az Országházban adták át a 2009. évi Innovációs Díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget. Dr. Sólyom László, köztársasági elnök - váratlan elfoglaltsága miatt - levélben köszöntötte a pályázókat és a díjátadó ünnepségen megjelent valamennyi résztvevőt. A levelet Pomezanski György olvasta fel, néhány fontos rész:

"...A Magyar Innovációs Nagydíjat csak olyan vállalkozásnak lehet odaítélni, amely nemcsak nagy jelentőségű és hasznosult újítást valósított meg, hanem ezt az eredményt magyar vállalkozóként és Magyarországon érte el. Vagyis a pályázatok értékelése nem pusztán műszaki és gazdasági mutatókon nyugszik, hanem annál többről van szó. Az Innovációs Nagydíj Pályázat egy alulról építkező és működő nemzeti stratégia része...
...Igen fontosnak tartom, hogy a pedagógiai szervezetek és az oktatási szakemberek mellett már a gazdasági szereplők, s köztük elsők között a Magyar Innovációs Szövetség is felemelte a hangját, s megerősítette, hogy a mostani helyzetből való kitörés esélyét az oktatásügy teljes újjáépítése adhatja...
...Különösen nagy örömmel olvastam, hogy a 2008. évihez képest - amikor eddig nem látott mértékben estek vissza a pályázatok - a mostani innovációs pályázaton több mint 50 százalékkal több innovációt értékeltek. Ezek többsége ráadásul saját forrásból valósult meg. A Magyar Innovációs Szövetség, és a mögötte álló tagok tehát megvalósították a válság idején célszerű magatartást, amely már a válság utáni időt tartja szem előtt, s a megújulás vezérli!..."
Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között elmondta:

"...A gazdasági növekedés forrásai között az összehasonlító közgazdaságtan nemzetközi tükrében a legjelentősebb tényező az innováció. Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának a biztosítéka, a vállalkozóknak pedig meghatározó versenyelőnyt jelent. Minden közösség elsődleges célja, hogy tagjainak életminőségét javítsa. Ennek anyagi alapja a gazdasági gyarapodás, eszköze pedig az értelmes munka öröme és a hasznosság érzése. Ennek fontos területe a tudományos, a kutatói, a fejlesztői és az értéket létrehozó - vagyis az innovatív, alkotó - tevékenység...
...Sokan a nemzeti innovációs rendszer hibáinak kijavításától, a hiányok pótlásától, valamint a többlettámogatástól várnak gyors eredményt. Én a bajok forrását ennél mélyebben látom, és a megoldást csak a magyar társadalom szellemi, tudati, kulturális és erkölcsi újjáépítésétől várom, mivel az innovációs tevékenység mélyen az adott közösségben, a társadalomban gyökerezik. Érzékeljük, hogy a mai Magyarország értékválsággal küzd. Ha értékválság van, értéket kell felmutatni.  Egy mérték nélküli világban az a legfontosabb, hogy saját magunk által kijelölt értékek mentén tartsuk mederben az életünket. Erre adnak példát pályafutásukkal a díjazottak..."

Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, mint a bírálóbizottság elnöke szólalt fel:

"...Mérvadó az a szám, amiben jelentős változás történt az elmúlt időszakban a kormányzati hozzájárulások és az innováció-kutatás-fejlesztésre fordított gazdasági hozzájárulások tekintetében. Annak ellenére, hogy ez az 1%, ez a mintegy 270 milliárd forint, amit ma Magyarországon e célra fordítunk, azt viszonylag haloványnak is lehetne mondani, annak ellenére jól látható az a tendencia, amelyben a gazdaság e terén egyre inkább kiveszi a részét. És most már több mint 50%-ban járul hozzá ehhez a trendhez...
...Az innováció tulajdonképpen a kreativitásra, a megújulásra, az új ötletek, az új elgondolásokra épül, és ennek a gazdaságba való bevezetését, a gazdaság termelőerővé fordítását tartalmazza. Én úgy gondolom, hogy Magyarország és mi magyarok büszkék tudunk arra lenni, hogy mi annyira ügyesek vagyunk, mennyire kreatívak tudunk lenni. Talán ezt nem mindig jól használjuk fel, sőt nagyon sok esetben nem jól használjuk fel. De azt, hogy ez a kreativitásunk, ez a megújuló képességünk, ez az új ötletekkel rendelkező képességünk, hogyan valósul termelőerővé, mikor és miképpen tudjuk ezt a gazdaságba befordítani. Miképp tudjuk ezt a gazdaság számára hasznossá tenni? Ebben messze elmaradunk Európától..."

Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült hat pályázatot Pomezanski György ismertette. A kiemelt dicséretben részesült pályázatok okleveleit dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, az Innovációs Nagydíj elindítója és szervezője és Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, a zsűri elnöke adta át:
- Per Bank, a TESCO Global Áruházak Zrt. vezérigazgatójának, a "Napenergia hasznosítása hűtésre és fűtésre"
- Vadász János Pál, a MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft. ügyvezetőjének, a "Tudásmenedzsment eszköz kifejlesztése az európai rendőrség számára, bűnmegelőzés és bűnüldözés támogatására"
- dr. Farkas Pál, a SEED-IMEX Kft. ügyvezető igazgatójának, dr. Jóri J. István, a BME Gép és Terméktervezési Tanszék egyetemi tanárának és Szabó Tibor, a SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. kereskedelmi igazgatójának, a "Környezet orientált talajművelési technológia (3E) és géprendszer"
- Princz Adorján, az Intellio Kft. ügyvezetőjének, az "Intelligens autópálya felügyelet"
- Norbert Schwarzmüller, a Wienerberger AG vezérigazgatójának, a "Porotherm Profi termékcsalád, Dryfix építési technológiával"
- dr. Szász Olivér, az OncoTherm Innovációs és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának, az "Oncothermia fejlődése a rákgyógyászatban, új készülékek kifejlesztése"
című innovációért.

Ezután Pomezanski György röviden ismertette a díjnyertes pályázatokat, a díjak átadásakor az átadók méltatták az adott pályázatot.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi Innovációs Díjában a Teva Gyógyszergyár Zrt. részesült, az általa fejlesztett és gyártott szellemileg független generikus pravastatin hatóanyagért. A díjat Parragh László, elnök és Varga István, miniszter, a zsűri elnöke adta át Dr. Hegedűs Lajos, vezérigazgatónak.
- A Magyar Szabadalmi Hivatal 2009. évi Innovációs Díjában és az Iparfejlesztési Közalapítvány 2009. évi Szervezési Innovációs Díjában az Electrolux Lehel Kft. részesült, az ULTRA ONE - a valaha épített legjobb porszívó és tartozékrendszerért. A díjat Dr. Bendzsel Miklós, elnök, illetve dr. Bárdos Krisztina, ügyvezető igazgató és Varga István adta át Vass Attila, gyárigazgatónak.
- A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. részesült, a PORTIRON® Termékcsaládért. A díjat Dr. Vadász István, elnökhelyettes és Varga István adta át Bogsch Erik, vezérigazgatónak.
- A 2009. évi Agrár Innovációs Díjban (FVM) az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. részesült, a B1-15 és B2-15 típusú szárítóberendezések felújítására alkalmazható IKR-F3 energiatakarékos adapter kifejlesztéséért és megvalósításáért. A díjat Sirman Ferenc, szakállamtitkár és Varga István adta át Szaxon J. Attila, vezérigazgatónak.
- A 2009. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (KvVM) a FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részesült, a kompenzált mágneses terű energiatakarékos vezető sodronyok termék- és gyártásfejlesztéséért. A díjat Dióssy László, szakállamtitkára és Varga István adta át Dr. Barkóczi István, vezérigazgatónak.
- A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2009. évi Ipari Innovációs Díjában a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. részesült, az erőművi alkalmazásra kifejlesztett új típusú hegesztettházú kettősbeömlésű szivattyúért. A díjat Varga István adta át Rajacsicsné Incze Viola, ügyvezető igazgatónak.
- A Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában a Hedz Magyarország Kft. részesült az általa megvalósított "iziSHOP® mTicket és eTicket elektronikus menetjegy" című innovációs teljesítményért. A díjat dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Varga István adta át dr. Fejes Sándor, ügyvezető igazgatónak.

Az Innovációs Nagydíjat az idei évben a Paksi Atomerőmű Zrt. nyerte el, a "Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjain" című innováció megvalósításáért. A Nagydíjat dr. Pakucs János, Prof. Závodszky Péter és Varga István adta át Süli János, vezérigazgatónak.

Végül a 2008. évi innovációs nagydíjas Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. képviselőjeként Horváth Attila, ügyvezető igazgatója üdvözölte a díjazottakat:

"...A zsűrinek olyan innovációkat sikerült ma díjazni, amelyeknek a hatása össznemzeti szinten lesz érezhető. S kívánom ezeknek a vállalatoknak, hogy a nyilvánvaló gazdasági és pénzügyi hatások mellett, ezt a díjat arra is használják fel, hogy népszerűsítsék az innovációt vállalatukon belül és azon kívül is. Ezzel arra késztessék a kollégáikat, a beosztottjaikat, hogy még nagyobb lélegzetvételű, még komolyabb innovációkba fogjanak bele...
...már csak másfél hónapra vagyunk attól, hogy ezt a tevékenységet egy szövetség szintjére tudjuk emelni, egy "Együtt a jövő mérnökeiért! szövetséget létrehozva.  Úgy néz ki, hogy ebbe az ipar legjelentősebb képviselői, legalább 20-an, de lehet, hogy egészen 30-ra is fel tudunk menni. Ennek a célja az lesz, hogy 2020-ra a magyar oktatási rendszer képes legyen arra, hogy az ipar igényét kiszolgálja...

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2009. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk portálunkról letölthető.

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott 2010. március 24-én, Budapesten, Szövetségünk székhelyén. Többek között a következő témákról esett szó:

1. Az elnökség tudomásul vette a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló írásos beszámolót, amelyet dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke terjesztett elő:

Az elnök az NKTH elnökéhez, a Baross-pályázatokkal kapcsolatban írt leveléről külön is beszámolt az elnökségnek. Hozzászólt: Mogyorósi Péter, Siposs István, Farkas József, Garay Tóth János, Bolyky János Antal.

2. Az elnökség a Szövetség 2010. évi költségvetési tervét, mely a bevétel-kiadás egyensúlyát irányozza elő, egyhangúlag jóváhagyta.

3. Az elnök vitára bocsátotta a Szövetség 20 éves fennállását ünneplő rendkívüli közgyűlés lehetséges programját. A napirendhez hozzászólt: Bolyky János Antal, Garay Tóth János, Papanek Gábor, Ürge László. A vita után a következő koncepcióban egyeztek meg a tagok:
1. a rendkívüli közgyűlést 2010. november első felében tartja a MISZ, melyre a Kormány illetékes tagját meghívja,
2. a közgyűlés helyszínén megrendezésre kerül egy (pl. poszter) bemutató az elmúlt évi innovációs nagydíjasokról,
3. elkészül egy összeállítás (pl. CD formátumban), mely tartalmazza az alapítók gondolatait és egyéb, a Magyar Innovációs Szövetség sikereit dokumentáló anyagokat.

4. A kutatási, technológia-fejlesztési és innovációs politika programértékelési kultúrájának és gyakorlatának hazai továbbfejlesztésére Katona József, MISZ-szakértő javasolta az elnökségnek egy értékelési tagozat létrehozását a Magyar Innovációs Szövetségen belül. A napirendhez hozzászólt: Szabó Gábor, Papanek Gábor. Az elnökség egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, és kérte, hogy 2010. június közepéig alakuljon meg a tagozat.

5. Gyulai József tájékoztatta az elnökséget, hogy az MTA Műszaki Tudományok Osztálya tiltakozó levelet küldött a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, mert a mérnököket oktató karok képviselete nincs biztosítva.

6. Mogyorósi Péter tájékoztatta az elnökséget, hogy az NKTH Innocsekk pályázatával kapcsolatban 2009. július 15. óta nem történt bírálat, ezért a régiós kkv-k kérik a Magyar Innovációs Szövetség segítségét. Szabó Gábor, elnök megígérte, hogy beszél az illetékesekkel.

7. Garay Tóth János kérte az elnökségi ülés résztvevőit, hogy sikeres fiatal kutatók elérhetőségeit küldjék el számára, a sajtóban történő szerepeltetéshez.

THE Középiskolás Roadshow

A THE Roadshow március 23-án Debrecenbe, az Ady Endre Gimnáziumba látogatott. A rendezvényen Burus Tünde, a THE Program munkatársa köszöntötte a résztvevőket, és gratulált az iskolának, mivel csapatuk bejutott a decemberi TeHEtséges vagy? verseny döntőjébe.

Dedinszki Csaba (Debreceni Egyetem TTK HÖK elnök) az egyetem hallgatói életéről, kutatási és szórakozási lehetőségekről tartott bemutatót, amivel több diák érdeklődését is felkeltette, így még az esemény végén is több kérdést tettek fel a tanulók. A következő előadó dr. Zalai Károly, a Richter Gedeon Nyrt. PR főmunkatársa bemutatta, milyen lehetőségek vannak egy fiatal műszaki vagy természettudományos diplomásnak egy nemzetközi piacon is elismert gyógyszerészeti K+F nagyvállalatnál, milyen környezetben és lehetőségek között tud dolgozni, fejlődni, és megvalósítani szakmai elképzeléseit hosszú távon.

A THE Roadshow következő állomása a budapesti Szent Margit Gimnázium volt, március 30-án, ahol a program fantasztikus hangulatban zajlott. A programot a projektvezető, Bartók Marcell mutatta be, majd Kuti János, az Óbudai Egyetem HÖK alelnöke számolt be az óbudai egyetemi életről, a diákok tanulási és szórakozási szokásairól és lehetőségeikről. Őt Sik András, az ELTE geográfus-planetológusa követte, aki ismertette a Mars-kutatás legújabb eredményeit.

A következő előadó a sanofi-aventis/Chinoin, mint támogató gyógyszeripari vállalat részéről először Finta Zoltán volt, aki "Egy gyógyszer születése" címmel beszélt, bemutatva milyen lépésekből áll egy gyógyszer elkészítése, mi is egy vegyészmérnök feladata a gyógyszerek kutatásában, fejlesztésében. Balázs Bernadett "Karrierlehetőség egy gyógyszeripari vállalatnál" címmel a diákoknak HR-es szempontból próbálta megmutatni, milyen irányban képezzék magukat, ha ilyen területen szeretnének dolgozni, milyen kvalitások és milyen tudás szükséges egy-egy állás betöltéséhez.

A már megszokott módon mindkét helyszínen az előadások között Tóth Pál (Fizibusz) mutatott be látványos természettudományos kísérleteket.

Az eseményekről a THE Program Facebook csoport-oldalán (Gondolkodom, ha már vagyok...) - mely már 3000-nél is több rajongót számlál - több fénykép és videó, friss információ tekinthető meg a rendezvényekről.

Géniusz Országos Tehetségnap

Március utolsó hétvégéjén rendezte meg a Géniusz Országos Tehetségsegítő Program - amelynek Programtanácsában a Magyar Innovációs Szövetség is képviselteti magát - első Országos Tehetségnapját.

Március 26-án az ország és a határon túli magyar területek tehetségsegítő központjai, a Tehetségpontok mintegy 350 képviselője számára szerveztek képzéseket két budai helyszínen. Elsősorban a tehetségek felismerésére, valamint a személyre szabott tehetségsegítésre helyezték a hangsúlyt.

Március 27-én délelőtt a rendezvénysorozat folytatásaként a fővárosi Millenáris Teátrumban Tehetségkonferenciát tartottak. Sólyom László, köztársasági elnök beszédében üdvözölte, hogy a hazai tehetségmozgalom nem korlátozódik az elitképzésre, hiszen jelmondata: mindenki tehetséges lehet valamiben. Az államfő szerint a tehetségsegítésben döntő szerepük van a tanároknak, a mentoroknak, mert miként minden gyerek elkerülhetetlenül reprodukálja szülei mintáját, úgy a tanárok is kitörölhetetlen nyomokat hagynak diákjaikban.

Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke összefoglalta a tanács alapítása óta eltelt négy évben végzett munkát, eredményeket. Balogh László, a Debreceni Egyetem professzora, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, a Géniusz szakmai vezetője beszélt a Géniusz programról. A konferencián elhangzott: szükséges a társadalmi párbeszéd a tehetség-fogalomról. Egy, a Géniusz Program számára készített közvélemény-kutatás szerint ugyanis a magyaroknak csak kétharmada tartja magát tehetségesnek az élet valamely területén, s közülük is minden negyedik úgy érzi: nem a tehetségének megfelelő munkát végzi.

A Géniusz Országos Tehetségnapot Tehetségfesztivál zárta, ahol a művészet, a tudomány és a sport kiválóságai váltották egymást a színpadon. A Tehetségfesztiválon adták át a mentorok és a tehetségek együttműködéséért odaítélt Mester és Tanítványa díjakat is.

Ügyfélszolgálati irodát nyitott a fővárosban az NFÜ

A fővárosban eddig csak telefonon és interneten elérhető ügyfélszolgálata mellé központi ügyfélszolgálati irodát nyitott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az NFÜ VII. kerületi irodaházában, a Wesselényi és a Kazinczy utca sarkán március 29-től nyílik lehetőség az ügyfelek kiszolgálására.

Az irodában az eddig csak telefonon és e-mailen igénybe vehető szolgáltatásokat személyesen is elérhetik a pályázók. Emellett két díjmentesen használható számítógépes munkaállomás biztosítja, hogy a helyszínen is elkészíthető legyenek a pályázatok, vagy benyújthatóak legyenek az elszámolások. Átveszik az uniós pályázatokkal kapcsolatban felmerülő panaszokat is, amelyekre a jogszabályban meghatározott határidőn belül válaszolnak. A rendezvényteremben egy-egy új pályázati konstrukció meghirdetésével, az uniós projektek végrehajtásával kapcsolatban szerveznek tájékoztató rendezvényeket, melyekről előzetesen az NFÜ honlapján tájékozódhatnak.

Az iroda hétfőtől csütörtökig 8-tól 16-ig, pénteken pedig 8-tól 14 óráig tart nyitva. A www.nfu.hu honlapon belépett felhasználók előzetesen időpontot is tudnak foglalni az ügyintézéshez.

9 milliárdos autóipari K+F-beruházás

A Bosch-csoport - melynek egyik tagja, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. tagintézményünk - Magyarország második legnagyobb külföldi ipari munkaadója, több mint 9 milliárd forint értékű beruházás keretében bővíti Budapesten működő autóipari K+F kapacitását. A 2008 és 2012 között megvalósuló, 200 új fejlesztőmérnök számára munkahelyet teremtő projekt megvalósítását az ITD Hungary Zrt. segíti. A vállalat 2005-ben hozta létre Budapesti Fejlesztési Központját, ahol már jelenleg is több mint 430 fejlesztőmérnök foglalkozik autóipari fejlesztésekkel.

TÜV Rheinland Akadémia képzései

A TÜV Rheinland Akadémia 2010-ben új szakmai területek bevonásával kibővítette képzéseinek listáját, valamint a változó szabályozási rendszer miatt jelentős mértékben aktualizálta korábbi tanfolyamainak oktatási tematikáját. A megújult szolgáltatási portfólió keretében az alábbi témákban vállalnak nyílt és cégekhez kihelyezett formában szakértői munkákat és tanfolyamszervezést:
- Minőségirányítás és környezetirányítás (ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, TQM, EFQM, IRIS, IRCA, Six Sigma, Lean, CSR)
- Megújuló energia
- Munkabiztonság és egészségvédelem (MEBIR, Zajmérés a gyakorlatban, SCC)
- E-learning képzések (Minőségirányítás, Munkavédelem - Általános és Képernyős modul)
- A Magyar Mérnöki Kamara továbbképzései (Általános és Munkabiztonság modul, Építési-, Épületgépészeti- és Elektrotechnikai modul, Nyomástartó berendezések EU-s irányelvei, Építésügyi jogszabályok változása - 2009).

A tanfolyamok díjai a szakképzési hozzájárulás terhére továbbra is elszámolhatók a vonatkozó rendelet szerint. (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0595-06, Intézmény akkreditáció: AL-1371)

A teljes képzési kínálat elérhető a MISZ Titkárságán, vagy letölthető a www.tuv.hu honlapról. További információ és részletes tanfolyami ajánlatok kérhetők: akademia@hu.tuv.com, tel.: 1/461-1240

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése

2010. március 30-án tartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVI. Küldöttgyűlését Miskolcon, a Népkerti Vigadó Étteremben. A küldöttgyűlés Bihall Tamás, elnök előterjesztése után megtárgyalta és határozatában elfogadta a korábban már több fórum előtt, többek között - mint arról hírt is adtunk - a Regionális Innovációs Tanács előtt is ismertetett megyei középtávú gazdaságfejlesztési stratégiát.

Egyhangúlag elfogadták a küldöttek Bihall Tamás, elnök és dr. Szilágyiné Baán Anna, titkár előterjesztése után a BOKIK 2009. évi tevékenységéről és költségvetési tervének teljesüléséről szóló beszámolót, az Ellenőrzési Bizottság jelentését, az Etikai Bizottság és a Békéltető Testület beszámolóját.

Határozatban elfogadták a BOKIK 2010. évi munkatervét és költségvetési tervét, valamint döntöttek egy új kamarai díj, a BOKIK-Szentpáli István Kutatói Díj alapításáról is. A díj alapításának célja, hogy lehetőséget teremtsen azon fiatal kutatók munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a megyei tudomány fejlődésében, kutatásaik révén a gazdasági értékek gyarapításában. A rendezvény kedves színfoltja volt, amikor 12 mester fogadalmat tett és megkapták mesterlevelüket. A küldöttgyűlésen Szövetségünket meghívott vendégként dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

Az ITFK taggyűlése

Tagintézményünk, az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ITFK) 2010. március 24-én megtartotta rendes éves taggyűlését, Pécsett. A taggyűlést Higi Gyula, a MISZ regionális igazgatója vezette le. A taggyűlés elfogadta a társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentést, a felügyelő bizottság jelentését a 2009. évi beszámolóról, valamint a társaság 2010. évi üzleti tervét.
A Felügyelő Bizottság elnöke, Higi Gyula elmondta, hogy a társaság az elmúlt évben pénzügyileg eredményesen dolgozott, de felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti működés célját, a technológiai transzfer tevékenységet erősíteni kell.

Hírek | Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Konzultációs interjúk

2010. március 22-én megkezdődtek a 2009-2010. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny konzultációs interjúi. A megbeszélések célja, hogy a zsűri tagjai előzetesen is betekintést nyerhessenek a pályázatokba és személyesen is megismerkedjenek a pályázókkal. A kész munkák beadási határideje 2010. május 3., a végső értékelésre május második felében kerül sor.

A díjazott, illetve a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2010. júniusában egy kétnapos kiállítás keretében kerülnek nyilvános bemutatásra a Millenárison, a Csodák Palotájában.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

I-SWEEEP

2010. április 14-19. között az amerikai Houstonban, Texas államban harmadik alkalommal kerül megrendezésre az I-SWEEEP (International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad) elnevezésű nemzetközi tudományos verseny. A 3 kategóriában (mérnöki, energia és környezetvédelem) meghirdetett versenyen tavaly körülbelül 440 projekttel indult 600 versenyző, akik 60 országból és az USA 50 államából érkeztek.

A versenyre idén a Magyar Innovációs Szövetség Kajtár Máté, MAFITUD-tagot delegálja, "Veszélyes folyadékok biztonságos tárolása a föld alatt" című munkájával, mellyel a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen első helyezést, az EU Fiatal Tudósok Versenyén pedig különdíjat nyert. Kajtár Mátét elkíséri a versenyre Ivánka Gábor, MAFITUD vezetőségi tag is, a pályázat konzulense.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:

StartUP-ok versenye a III. Üzleti Underground StartUP konferencián
Március 30-án zsúfolt terem fogadta a harmadszor megrendezett StartUP konferenciára érkező kb. 150 főt. Az alulról jövő kezdeményezés eredményeként létrejött, ténylegesen non-profit esemény célja a hazai induló cégek nemzetközi sikerének elősegítése pozitív példák bemutatásával, színvonalas szakmai előadások, beszélgetések szervezésével.

A konferencia csúcspontja a StartUP-ok versenye elnevezésű szekció volt, ahol nyolc előre kiválasztott induló vállalkozás mutatkozhatott be a közönség előtt. A verseny szervezését, az előértékelést és a kiválasztott start-upok prezentációs felkészítését idén az INNOSTART vállalta magára. A nyolcperces bemutatókat kockázati tőkésekből és üzleti angyalokból verbuválódott, négytagú zsűri értékelte és választotta ki közülük a legjobb hármat. A szekciót Makra Zsolt szervezte és moderálta, az átfogó értékelést Gerő Viktor és Baranyai Gábor, a zsűri tagjai mondták el. A zsűri egyhangúlag Szigetlaki Zsolt projektjét, a Webcam Laboratory-t választotta győztesnek, a második és harmadik helyre Kindl György (Mobile in the sport) és Benedek Balázs (Otthonrol.hu) került. A 100000 Ft-os fődíjat az INNOSTART mint az INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség tagja ajánlotta fel. Az előadások és képek megtekinthetőek: http://startup.conf.hu/

Hírek | Oktatási és Kulturális Minisztérium

MAB ülés

2010. március 26-án ülést tartott a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB). Az ülésen a szakok létesítése, indítása ügyében hozott határozatok gyorslistája a http://www.mab.hu/doc/gyors_100326.xls oldalon olvasható.

Az ülésen egyebek mellett még szó esett a MAB SZMSZ-ének módosításáról, a 8 éves ciklusról az 5 évesre való váltásról, a nemzetközi közös doktori képzésről és az EHEA miniszteri értekezletről. Zárt ülésen tárgyalták a személyi változásokat a szakbizottságokban, az egyetemi tanári kollégium, a doktori kollégium, valamint a tudományterületi szakbizottságok előterjesztéseit.

Hírek | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

KUTIT-ülés

A Kutatási és Technológiai és Innovációs Tanács (KuTIT) közzétette határozatait, melyeket 2010. március 24-i, budapesti ülésén fogadott el. Az ülés határozatai a következők:

1., Határozat:
A Tanács egyetértett abban, hogy a kormányzat által meghirdetett döntési moratórium ellenére a KTI Alapból finanszírozott, meghirdetett, döntés-előkészítési szakaszban lévő pályázatok esetében megszülethessenek a döntések, a szerződéskötések pedig megtörténhessenek.

2., A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2010. január 21-i ülésén hozott határozatok megerősítése
Határozat:
A Tanács megtárgyalta a KuTIT 2010. 01. 21-i ülésének határozatait és az abban foglaltakat megerősítően újra jóváhagyta.

3. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2010. január 21-i ülésének jegyzőkönyve
Határozat:
A Tanács megtárgyalta a KuTIT 2010. 01. 21-i ülésének jegyzőkönyvét és az abban foglaltakkal egyetértett.

4. A Kutatási és Technológiai Innovációs 2010. évi felhasználási terve
A KTI Alap 2010. évi kiadási előirányzata a 2010. évre szóló költségvetési törvény szerint 43695,9 millió Ft. Ebből az összegből 28413,0 millió Ft-ot köt le a korábbi évek pályázatain nyertes projektek tárgyévi támogatásigénye, továbbá 9 874,0 millió Ft-ot szükséges még elkülöníteni a már folyamatban lévő döntések illetve döntés előkészítés alatt álló projektek, továbbá a korábban döntött, de még nem szerződött projektek 2010. évi támogatásigényére. Új pályázati döntésekből 2010-ben 2 290,1 millió Ft kifizetés lehetséges. A kiadási oldalon jelentkezik továbbá az a 12 057,4 millió Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, amely a korábban ki nem egyenlített szerződéses kötelezettségeket tartalmazza. A maradvány elszámolásokat követően a Miniszter azonnal előirányosítani fogja a kötelezettséggel terhelt maradványt, így a KTI Alap 2010. évi bevételi és kiadási terve 55 753,3 millió Ft.

Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2010. évi Felhasználási Tervével. A Tanács a határozatot a következőkkel egészíti ki:
1. A Tanács ragaszkodik ahhoz, hogy az innovációs folyamatok folyamatos finanszírozása megtörténjen.
2. A Tanács kéri, hogy az előző évi maradványból származó 12 Mrd forint mielőbbi lehívása érdekében április közepéig a Hivatal készítse elő és juttassa el az NFGM-nek valamennyi szükséges anyagot.
3. A Tanács a nemzetközi kapcsolatokat érintő pályázati konstrukciókat prioritásként kéri kezelni, amennyiben többletforrások állnának rendelkezésre, úgy azokat többek között a nemzetközi kapcsolatra fordítja.
4. A Tanács kéri a Hivatalt, hogy a pályázatok minősége alapján határozza meg, mi az a szükséges összeg, amelyet az Innocsekk Plusz programra szükséges fordítani.
5. A Tanács kéri a Hivatal, hogy a Tanács következő ülésére a Hivatal határozza meg, mely az a legfeljebb három prioritás, amelyekre az esetlegesen felszabaduló forrásokat a Hivatal fordítani javasolja.

5. A 2010. évi PECS hozzájárulás kifizetése a KTI Alap pályázaton kívüli forrásaiból
Határozat:
A Tanács megtárgyalta a 2010. évi PECS tagdíj kifizetéséről szóló előterjesztést és egyetért azzal, hogy:
1. az NKTH, a KTI Alapból, a betervezett 561,4 MFt-ot támogatásként kapja meg a 2010. évi PECS hozzájárulás befizetéséhez.
2. a KTI Alap forrásából 2 000 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg kifizetésre kerüljön tagdíjként az ESA PECS programjába.

6. 2010. évi várható NKTH-n keresztüli kifizetések a KTI Alap terhére - Nemzetközi szerződésen, jogszabályon alapul utazások
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javaslattal, hogy a nemzetközi szerződésen, jogszabályon alapuló utazások 2010. évben várható költségeinek fedezésére, összesen 90 millió Ft a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból kifizetésre kerüljön. A Tanács a határozatot a következőkkel egészíti ki:
1. A Tanács arra kéri a Hivatalt, hogy az ismertesse az utazásokra vonatkozó belső szabályozását.
2. A Tanács kéri a Hivatalt, hogy az utazási keret felhasználásról szóló összefoglalót bocsássa a Tanács rendelkezésére.

7. Tájékoztatás a magyar EUREKA elnökségre való felkészülésről, az elnökség költségeinek Alapból való finanszírozásának jóváhagyása
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a magyar EUREKA-elnökség előkészítésével kapcsolatos munka- és költségtervvel.
A Tanács megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból, a pályázaton kívüli támogatási keretből 300 millió Ft összegű támogatásban részesüljön a magyar EUREKA elnökség előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek biztosítására a 2010-2012 közti időszakra, amelyből a 2010-ben felhasználható keret legfeljebb 30 millió Ft.

8. A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer 2010. évi működtetése
Határozat:
A Tanács jóváhagyja a BME részére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére jogszabályi felhatalmazással történő 49.140.000,- Ft pályázaton kívüli kötelezettségvállalást a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer 2010. első háromnegyed évi működési költségeinek fedezésére, és felhatalmazza az NKTH elnökét, hogy az NKR új működési rendjének kialakításáig meghosszabbítsa a BME-vel kötött szerződést a háromnegyed évi költségek időarányos részével számolva.

9. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2010. évi munkaterve
Határozat:
A Tanács megtárgyalta a KuTIT 2010. évi munkatervét, és az abban foglaltakkal egyetértett, azzal a kiegészítéssel, hogy a KuTIT első féléves munkatervébe kerüljön bele az Ernst & Young - GKI konzorcium KTI Alapot értékelő munkájának véleményeztetése.

10. Tájékoztatás a KTI Alap 2004.01.01.-2009.12.31. közötti működésének átfogó értékeléséről
Határozat:
A Tanács tudomásul vette a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2004. 01. 01. és 2009. 12. 31. közötti működésének átfogó értékeléséről szóló tájékoztatást és kijelölte az értékelés eredményeit követő munkabizottság tagját: Pakucs János. A Tanács kéri a Hivatalt, hogy az bocsássa rendelkezésére az értékelés szempontjait, valamint az elkészült munkaanyagokat. A Tanács kéri a Hivatalt, hogy szervezzen megbeszélést az értékelést végző konzorcium képviselői és a Tanács tagjai között.

A KuTIT ülésein Szövetségünket dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviseli.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Dolphio Consulting Kft.
Tagsorszám | 603.
Cím | 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14.
Székhely | 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 196.
Honlap | www.dolphio.hu
Kapcsolat | Robotka Zsolt
Telefon | 30/399-6557
E-mail | robotka.zsolt@dolphio.hu
Vezető | Rovnyai János
Telefon | 30/280-6099
E-mail | rovnyai.janos@dolphio.hu

2004-es alapítása óta a Dolphio Consulting Kft. informatikai kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. Stratégiájuk, hogy a tudomány és technika fejlődésével párhuzamosan újonnan megjelenő üzleti igényeket felismerjék és magas innováció-tartalmú, piacképes szolgáltatásokkal, termékekkel szolgálják ki azokat. Magasan kvalifikált kutatói bázisukra építve jelenleg is több kutatás-fejlesztési projektben vesznek részt a GPGPU technológia, 3D motion capture és vizualizáció, adat- és szövegbányászat, mesterséges intelligencia, többdimenziós adatelemzés, kapcsolati hálók elemzése és gépi látás területein.

Név | LSI Informatikai Oktatóközpont
Tagsorszám | 604.
Cím | 1037 Budapest, Bécsi út 324.
Honlap | www.lsi.hu
Kapcsolat | Révai András
Telefon | 4366-568
Fax | 4366-573
E-mail | revaia@lsi.hu
Vezető | Dányi István
Telefon | 4366-501
Fax | 4366-504
E-mail | danyi@lsi.hu

Az LSI által létrehozott Oktatási Park felsőoktatási és felnőttképzési intézmények számára nyújt elhelyezést és szolgáltatásokat. Emellett szervezői szerepet vállal a képzési intézmények kutatás-fejlesztési potenciáljának kiaknázásában is.

Az LSI a korszerű info-kommunikációs technológia kultúra terjesztését, fejlesztését és elsajátítását támogató központ. Tartalomszolgáltatás-fejlesztést nyújtó szervezetként a tudásalapú, innovatív és versenyképes gazdaság fejlődéséhez szükséges e-tanulási módszereket, környezeteket és elektronikus oktatástechnológiai kompetenciákat fejleszti és működteti.

Név | Hedz Magyarország Kft.
Tagsorszám | 605.
Cím | 6726 Szeged, Fő fasor 16-20.
Honlap | www.hedz.hu; www.izishop.hu; www.mo-bill.hu
Kapcsolat | Groma Judit
Telefon | 30/993-4341
Fax | 62/540-474
E-mail | groma@hedz.hu
Vezető | Dr. Fejes Sándor
Telefon | 30/279-4338
E-mail | fejes@hedz.hu

A Hedz Kft. sajátságos mobil és internetes fizetési alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz megoldásai közüzemi szolgáltatók, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyság-növekedést mobiltelefonra és internetre épülő elektronikus csatornák létrehozásával. A cég fő termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki rendszer, közüzemi szolgáltatók számára kínált teljes körű elektronikus számlabemutatási és számlafizetési szolgáltatásokat (EBPP) megvalósító mo-bill (www.mo-bill.hu), valamint a különféle közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történő bankkártyás fizetést megvalósító iziSHOP (www.izishop.hu).

Szakirodalom-figyelő

Jeffrey S. Young - William L. Simon: Steve Jobs és az Apple sikertörténete - Lexecon Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Kitűnő, technika- és gazdaságtörténeti szempontból is kiemelkedő értékű könyvet adott közre a Lexecon. Két főszereplője van: maga Steve Jobs, valamint a legmodernebb informatika, amelynek panteonjában ő az innovációs munkában elért óriási sikereivel vívott ki előkelő helyet magának. Megragadóan izgalmas, feltétlenül ajánlható olvasmány. Története legfőképp arról szól, hogyan változtatták meg egy lánglelkű, félelmetes akarnok által vezetett, gyakran szó szerint a győzelembe hajszolt cégek három kimagasló gazdasági jelentőségű iparág technikai alapjait, és vitték azokat új, felívelő fejlődési pályára. Részletes és nagyon alapos történetírással bemutatja, hogyan törtek új utakat Jobs csapatai a számítástechnikában, majd az itt szerzett tapasztalataikat, fejlesztési eredményeiket és tudásukat felhasználva hogyan ötvözték az informatika és a számítástechnika csúcstechnológiáit előbb a filmkészítéssel, azután a zenekereskedelem és a zenehallgatás modern eszköztárával.

Jobsnál a mérleg egyik serpenyőjében a rendkívüli mérvű vezetői ambíció, a korlátokat nem tűrő céltudatosság, a mindenkin habozás nélkül átgázoló győzni akarás, az időnként működő, megmagyarázhatatlanul nagy meggyőző erő van, a másikban csúf tulajdonságok rút csokra. Valóban korszakalkotó, sőt világformáló nagy fejlesztések, és azokat sikerre vivő vállalatok szent szörnyetege, ám e sikerek nélkül egyszerűen csak egy szörnyeteg lenne. Képes szinte megnyerhetetlen csatákban is győzelemre hajszolni az embereit. A Jobs-rejtély legfőképpen abban áll - s talán az itt bemutatott második, lehiggadt(??) korszakára ez már kevésbé igaz -, hogy miközben annyi rosszat tett az emberei, a projektjei és a különféle üzleti kapcsolatai ellen, hogyan volt többször is képes hatalmas diadalra vezetni a csapatait, pontosabban hogyan történt, hogy az emberei hol vele, hol az ő rontásai ellenében kivívták a lehetetlen erőszakosságával kikövetelt diadalt. Aki elolvassa a könyvet, megragadó képet kap erről.

A tárgyalóasztalnál, és szintúgy az általa célul kitűzött, olykor megvalósíthatatlannak tűnő fejlesztések kierőszakolásánál képes volt háborút nyerni azzal, hogy erőszakosabb, eltántoríthatatlanabb, vakmerőbb az ellenfelénél. Ezek a tulajdonságai alapvető mozgatói a "második felvonásban" a cégei élén elért sikereinek is. Ugyanakkor - legalább is az első vezetői korszakában - mindenkivel gátlástalanul megbízhatatlan, s a legstabilabb jellemvonásai a szélsőségesség és a minden konvenciót, etikát félrelökő öntörvényűség. Sültbolond az az üzleti partner, kolléga, vagy beosztott, aki szövetségesként számít rá. Ám - a leírtak szerint - a negyvenes évei derekára mindez megváltozott. A könyv immár úgy festi le a beérett üzleti és fejlesztő zsenit, hogy a jellemzését Kim Ir Szen is megirigyelhette volna. Jobs mindenben megőrizte vezetői képességeit, ám levetkőzte csúf emberi tulajdonságait. A mágikus erejű, ellenállhatatlan üzleti varázsló bűvereje töretlenül érvényesült, de a szörnyeteg eltűnt mögüle. Így aratott újabb, példátlan sikereket. Hogyan érte el mindezt, az innovációs fejlesztések, a cégépítés és -vezetés, a piaci sikerek kiharcolásának milyen vonulatain küzdötte át magát, és vitte a cégeit, azok korszakalkotó új fejlesztéseit mindig magasabbra, ebbe kapunk részletes, lebilincselően tanulságos betekintést.

Priya Hemenway: A titkos kód - A művészetet, a természetet és a tudományt szabályzó rejtélyes képlet - Vince Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Jellemezhetjük ezt a könyvet a divatos "kettő az egyben"-ként. Elvitathatatlan érdeme, hogy nagy hányadában letehetetlenül érdekes, nagyon tanulságos, és gondolkodásra késztető. A "titkos kód" itt az úgynevezett arany arányt jelenti, amelyet az építészeti és képzőművészeti alkotások elemzésében gyakran aranymetszésként is említenek. Hemenway a mondanivalójának gerinceként ezt mutatja be a művészetet, a természetet és a tudományt szabályzó rejtélyes képletként. Mindezzel a könyve a tudomány - és kultúrtörténeti ismeretek hosszú sorát kínálja, s köztük válogatottan finom, apró intellektuális desszertek százszínű gyűjteményét, amiből sokat és élvezettel tanulhat az olvasó - vagy éppen frissítheti a netán megkopott ismereteit. Előadásmódja pedig nagyon kellemes olvasmánnyá teszi.

Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy helyenként kevésbé dicséretes vonások is megmutatkoznak benne: olykor amerikaiasan feldicsérő túlzások, a felkínált ismeretek jelentőségére vonatkozó túlzó lelkendezés, némi hatásvadász misztifikálás, s néha valamelyes felületesség. Hemenway sokat foglalkozik benne az arany aránynak megfelelő ún. aranyspirállal, mint különleges, a természet igen sok alkotásában meghatározó jelentőségű alakzattal. Olykor valami spirálhoz hasonló jelenik meg a saját mondandójában: ilyenkor úgy járja körül a témát, hogy közben előadja a saját fejtegetéseit, okfejtéseit és következtetéseit, és ahogyan azok távolodnak a felhívott tudomány- és kultúrtörténeti alapoktól, úgy távolodnak mindinkább a higgadt, és ezért meggyőző erejű racionalitástól is, s vékonyodik állításaiban a kellő mértéktartás.

Nagyon azért ne ítéljük el érte. A könyvét meghatározó gondolkodása tökéletesen nyitott. Mondandóját soha nem állítja szembe más világnézetekkel, és abban a nagy és sokszínű tudomány- és kultúrtörténeti anyagban, amelyet itt felsorakoztat, semmiféle világnézet szerinti szelekció nem érződik.

A legpontosabb minősítés talán az, hogy a könyv kiváló figyelemfelkeltő, gondolatébresztő, olykor azzal is, hogy meghökkenésre és töprengésre késztet. Még az sem baj, ha felbosszant, ha ezzel arra indít, hogy nézzünk utána a dolgoknak, és megbízható magyarázataiknak. Szintúgy a könyv pozitívuma, ahogyan egy-egy gondolatmenetre ismeretek gyöngysorát fűzi fel. Például: a fülben lakozó spirál említését átköti Békesy György kutatásához, a hallás működésének ennek köszönhető megértéséhez, s röviden bemutatja hallószervünk fiziológiáját. Innen Püthagorasz felfedezése következik, miszerint a zenei hangok kifejezhetők matematikai arányokkal, s hogy ezek ábrázolásának diagramja az aranyspirál alakját ölti. Innen egy sajátos gondolati ugrással az áramlásnál, az örvénynél és az időjárási mintázatoknál termünk, amihez négy kép csatlakozik "A természet áramló spiráljai" címmel, s köztük említi a Kármán-féle örvénysort, Kármán Tódor kiemelkedő jelentőségű felfedezését is. Az már ismét némi felületességet mutat, hogy vajon miért került ide negyedikként két galaxis találkozásának - leginkább ebihalra hasonlító - fényképe.

Még ha a szerző egynémely állításai nem igazán megalapozottak, kimunkáltak, a több mint 300 illusztrációt és ábrát felsorakoztató, 204 oldalas kötetnek szinte nincs olyan oldala, amelyen ne találnánk tanulságos, olykor izgalmas tényeket, tudnivalókat. Ez is olyan könyv, amelyet igazán kár lenne kihagyni.

Akadémiai Lexikonok: Világvallások - Akadémiai Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A mind a tartalmukkal, mind a szakmai megbízhatóságukkal kiemelkedően hasznos Akadémiai Lexikonok sorozat legújabb kötete az anglikanizmustól a zoroasztrianizmusig, az amishoktól a zelótákig részletesen áttekinti az összes jelentősebb vallás, vallási mozgalom, felekezet jellemzőit és történetét. Olyan ismeretekkel szolgál, amelyekre minden komolyan gondolkodó embernek szüksége van, hogy képes legyen jól érteni a világot, amelyben él, a kultúrákat, szellemi áramlatokat, amelyek azt formálják, s az embereket, akikkel akarva-akaratlanul is meg kell férnie. Ez ma fontosabb, mint valaha. Nekünk itt régebben elsősorban azért kellett megértenünk távoli népeket, hogy számunkra létfontosságú gazdasági kapcsolatokat tarthassunk velük. Ma azért, hogy együtt túl tudjuk élni a globális átrendeződés jelenlegi, egyre feszültebb korszakát.

Az angol nyelvű enciklopédiák örökifjú öreganyjának, az Encyclopaedia Britannica 2010-es kiadásának szócikke szerint a vallás az emberek viszonya ahhoz, amit szentnek, megszenteltnek, spirituálisnak vagy isteni természetűnek tartanak. A vallásos életnek általában szintúgy alkotóelemei az erkölcsös viselkedés, a valláshoz kötődő hit, és a részvétel a vallás intézményeiben - ahogyan azt a hívők és a hívek gyakorolják, s ahogy a vallás bölcsei és a hittan ezt megköveteli. A rohamosan terjedő globalizáció e tekintetben is sokkal összetettebbé, bonyolultabbá tett mindent. Régebben az átlagember egy kezén megszámolhatta, hány vallással találkozik, hányat kellene értenie, hogy érthesse embertársait. Ma a világ szinte minden fontos ügye kihat az életére, azokban pedig szinte minden vallás követői szerepelnek, mindenhonnan ömlenek rá ezekről a hírek, tudósítások, s a környezetében is megjelennek távolabbi vallások követői. Ezért mindinkább szüksége van megbízható segítségre a neki többé-kevésbé idegen vallásoknak és híveiknek a megértéséhez.

A hangsúly a megbízhatón van, mert a félrevezető információ itt sokkal rosszabb, mint a puszta tudatlanság. Ilyen megbízható információkat kínál ez a tartalmas, 1048 oldalas lexikon. Alapjául a világhírű Oxford Dictionary sorozat kötete, a The Concise Oxford Dictionary of World Religions (a szerkesztők fordításában Oxford vallástudományi kislexikon) szolgált. Az előszó elmondja: számos érv szólt a mellett, hogy ezt válasszák. A lexikon nem felekezeti, hanem vallástudományi megközelítésű, ami nekünk azt jelenti, hogy pártatlan a felekezetek közötti (nézet)eltérések tekintetében. A szócikkeiben sem érvényesül egy konkrét elmélet vagy koncepció melletti állásfoglalás. A szócikkeket elismert nemzetközi vallástudományi tekintélyek írták, a kötet főszerkesztője pedig a vallástudomány kiemelkedő professzora. A lexikon a több mint 8.000 szócikkével kompakt információkat közöl, amelyek friss kutatási eredményeken alapulnak.

A magyar kiadás szerkesztői - Görföl Tibor és Máté-Tóth András - az Oxford kiadó engedélyével több magyar vonatkozású szócikkel is gyarapította e lexikont, s ezekkel elsősorban az úgynevezett történelmi egyházak fontosabb szerzőit, intézményeit és korszakait, továbbá a magyar vallástudomány jelentősebb alakjait mutatják be.
Kétség sem férhet ahhoz, hogy a szerkesztőknek az előszóban kifejezett célja itt megvalósul: ezt a lexikont örömmel és haszonnal forgathatják mindazok, akik érdeklődnek a kultúra vallási oldala iránt, és igénylik az erről való szakszerű beszédet.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


Magyar Gyáripar, 2010. 2. szám, 13. oldal
Kutatás-fejleztés és innovációs támogatás 2010-ben

Haszon, 2010. március, 55. oldal
KEIK
"Partner az innovációban!"
"...A Közép-Európai Innovációs Központ Zrt. olyan kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezet, mely a közép-európai térség, azon belül elsősorban Magyarország gazdasági szereplői számára kínál teljes körű, minőségi kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat..."

napi.hu, 2010. március 22., hétfő
Sokkal tartozik az állam a k+f-nek
"...A magyar állam 50 milliárd forintot meghaladó összeget mulasztott el befizetni az Innovációs Alapba az elmúlt években - hangzott el a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. A szakma már azt is eredménynek tartja, hogy az állam 2010-re is vállalta a befizetési kötelezettséget..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, 16. oldal
Aggódnak a fiatal kutatók
A nap felhívása

"...A magyarországi alapkutatás az összeomlás szélére jutott: a kiszámíthatatlan finanszírozás miatt mára a nemzetközi szinten kiemelkedő csoportok működése is ellehetetlenült..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 1+2. oldal
Tízmilliárdokkal tartozik az állam a K+F-nek

"...Az elmúlt évek során a magyar állam 50 milliárd forintot nem fizetett be az Innovációs Alapba - hangzott el a Magyar Innovációs Szövetség februári éves közgyűlésén. Persze ez még mindig pozitív eredményként könyvelhető el, mivel a szövetségnek sikerült legalább kiharcolni azt, hogy az idén egyáltalán történjen befizetés. Pedig az államnak volna bepótolnivalója, az OECD szerint ugyanis a magyarországi k+f intenzitás nemzetközi összehasonlításban nagyon alacsony..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 1+3. oldal
Tervezési fázisba lépett az ELI

"...A három érintett országban, Magyarországon, Romániában és Csehországban is a tervezési fázisba lépett az Extreme Light Infrastructure, az ELI fejlesztése...
...Lassan a tervezési fázisba ér a magyarországi ELI-projekt. A fejlesztésért, pályáztatásért egy projekttársaság felel majd, melynek az egyetem, Szeged városa és az NKTH lesz a tagja..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Tanácsokat kap az MTA

"...A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tevékenységét meghatározó, hosszú távú döntései meghozatalában segítő grémium alakult Stratégiai Tanácsadó Testület néven..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Védendő a szellemi tulajdon

"...Együttműködési megállapodást írt alá március 12-én Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) elnöke..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Feltalálókat díjazott az MSZH

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 3. oldal
Háromszáz tudós dolgozhat Csehországban

"...Idén készül el a cseh, magyar és román összefogásban megvalósuló Extreme Light Infrastructure (ELI) nagy teljesítményű lézer megvalósíthatósági tanulmánya..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 5. oldal
Infotech cégek számítanak a leginnovatívabbnak
A Facebookban látja a Fast Company a legnagyobb fantáziát

"...Nincs titkos algoritmus, melynek alapján tudományos pontossággal meg lehetne állapítani, hogy melyik vállalkozás volt a leginnovatívabb az elmúlt évben, így a Fast Company sem használt ilyen titkos receptet - írta Robert Safian, a magazin főszerkesztője. A kiválasztás egy többezres bő listával indul, majd a végső ötvenes, illetve az iparági listákat egy statisztikákon és vitákon alapuló folyamatban véglegesítik. A cégeknél a szerkesztők elsősorban kreatív üzleti modellek, a hétköznapi életet érintő újítások, hosszú távú kockázatvállalás és nem konvencionális kivitelezés után kutattak..."

Napi Gazdaság, 2010. március 23., kedd, Napi Innováció 5. oldal
Nem változtak a k+f célú uniós pályázatok feltételei
A legnépszerűbb konstrukciókat 2011-ig meghosszabbítják, megemelt támogatásokkal

"...Nem okozott fennakadást az ügymenetben az uniós kutatás-fejlesztési pályázatok néhány hetes felfüggesztése a meghirdetett döntési moratórium miatt, azok újra, folyamatosan beadhatók a MAG Zrt-hez...
...Augusztus 30-ig pályázhatók az akkreditált innovációs klaszterek támogatására szóló konstrukciók...
...A vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítésére kiírt konstrukción a GOP keretében (GOP-2009-1.3.2) 2011. január 10-ig, a KMOP-ben (KMOP-2009-1.1.5) pedig 2010. augusztus 30-ig lehet pályázatot benyújtani...
...A k+f központok fejlesztésére, megerősítésére kiírt pályázatok (GOP-2009-1.1.2 és KMOP-2009-1.1.2) beadási határideje július 5-én jár le...
...Az év végéig lehet pályázatot benyújtani az innovációs és technológiai parkok számára kiírt konstrukcióra...
...Februárban meghosszabbították a vállalati innováció támogatási pályázatának (GOP-2009-1.3.1/A) beadását is, a cégek március 19-ig igényelhettek 15-350 millió forint támogatást kísérleti fejlesztésre és marketingtevékenységre...
...Nem érintette a felfüggesztés, folyamatosan pályázható augusztus 30-ig az akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatására kiírt konstrukció (GOP-2009-1.3.1/B és KMOP-2009-1.1.3/C)..."

greenfo.hu, 2010. március 23., kedd
XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

Napi Gazdaság, 2010. március 24., szerda, 20. oldal
Napenergiában erősít az Akadémia
A nap fejlesztése
"...A legkorszerűbb napelemes technológiák kutatására is alkalmas az a megújult infrastruktúra, amelyet Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adott át tegnap az akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében (MTA MFA)..."

Magyar Nemzet, 2010. március 24., szerda, 17. oldal
Átadták az új napelemlabort
Eredményesebbé válhat hazánkban a tiszta elektromos energia felhasználása

Napi Gazdaság, 2010. március 25., csütörtök, 11. oldal
Együtt fejleszt a Richter és az Intas

"...A Richter és az Intas kutatási részlege 2010. február 26-án fejlesztési együttműködési megállapodást írt alá. A szerződés értelmében a két cég számos, a Richter által megjelölt generikus termék fejlesztését fogja közösen végezni, a fejlesztési költségeket a felek közösen állják..."

Világgazdaság, 2010. március 25., csütörtök, 1+5. oldal
Pályázat a nagyobb cégek számára is

"...Várhatóan áprilisban hirdetik meg azt a kiírást, amelyre mikro- és kisvállalkozások mellett a közepes cégek is pályázhatnak...
...ha komplex vállalati technológiafejlesztést hajtanak végre...

Blikk, 2010. március 25., csütörtök, 9. oldal
Szuperagyú magyarok
A világ gazdasági vezetőinek mutathatják be találmányaikat New Yorkban.

"...15 magyar diák vállalkozó a New York-i tőzsdén olyan vezetőknek mutathatja be találmányait az amerikai média előtt, mint Bill Clinton exelnök vagy az idősebb Bill Gates..."

Heti Válasz, 2010. március 25., csütörtök, 73. oldal
Van új a nap alatt

"...Heti Válasz, február 11. (46-47. oldal)
Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke a közlekedésipart és az egészségipart tartja potenciális hazai húzóágazatnak. Külön örülünk, hogy a gyógyszergyártás, biotechnológia, orvosiműszer-gyártás mellett a balneológiát, "a termál-ásványvizek biológiai hatását vizsgáló tudományt" is említette..."

diakkapu.hu, 2010. március 25., csütörtök
Kontra György innovációs díj
"...A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet Kontra György innovációs díjra..."

Napi Gazdaság, 2010. március 26., péntek, Napi Informatika, 10. oldal
Magyar győztesek az "Európai e-Kiválóság Díj 2010" 33 legjobbja között

"...Március 3-án adták át az "Európai e-Kiválóság Díj 2010" oklevelet a hannoveri CeBIT kiállításon. A digitális termékek és szolgáltatások terjesztése érdekében folytatott innovatív marketingteljesítményéért három magyar cég is a díjazottak közé került...
...2010-ben három magyar cég került a nyertesek közé:
- Platina díjat kapott a Prezi.com (innovatív prezentációs alkalmazás),
- Arany díjat kapott az MTA SZTAKI (pocket guide turisztikai navigációs megoldás),
- Ezüst díjban részesült a Typotex Kft. (Bábel Mátrix Web Antológia)..."

Népszava, 2010. március 26., péntek, Mecénások Klubja 2. oldal
Tanulás egy életen át

"...A Tempus Közalapítvány (TKA) az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működő, kiemelten közhasznú szervezet, amely több mint egy évtizedes szakmai múlttal rendelkezik. Alapvető feladatának tekinti az oktatás, a képzés, a kutatás-fejlesztés területén a közös európai értékek és célok képviseletét, közvetítését, emellett azonban a magyar oktatási, képzési rendszer széles körű ismertetése, érdekeinek képviselete is fontos szerepet kap tevékenységei között..."

Hajdú-Bihari Napló, 2010. március 26., péntek, 7. oldal
Innováció

"...Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2008 márciusában jött létre hat regionális kulcsszereplő összefogásával, ezáltal is hangsúlyozva regionális szintű integrációs céljait. Tulajdonosai: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Debreceni Egyetem, Szolnoki Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt., Magyar Innovációs Szövetség..."

Kelet-Magyarország, 2010. március 26., péntek, 7. oldal
Innováció

"...Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2008 márciusában jött létre...
...Tulajdonosai: (...) Magyar Innovációs Szövetség..."

vg.hu, 2010. március 26., péntek
A Paksi Atomerőmű nyerte az Innovációs Nagydíjat

vg.hu, 2010. március 26., péntek
Innovációs díjat kapott a Richter

pecsinapilap.hu, 2010. március 26., péntek
A Paksi Atomerőmű kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat

"...A Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, az elismerést pénteken adták át a Parlamentben..."

Gazdasági Rádió - Hírek, 2010. március 26., péntek
"...A Paksi Atomerőmű kapta a tavalyi Magyar Innovációs Nagydíjat, az elismerést ma adták át a Parlamentben..."

gazdasagiradio.hu, 2010. március 26., péntek
A Paksi Atomerőmű kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat

gazdasagiradio.hu, 2010. március 26., péntek
Átadták a 2009. évi innovációs nagydíjat

Radio Café, 2010. március 26., péntek

"...Innovációs nagydíjat kapott a Paksi Atomerőmű, a tavaly végrehajtott teljesítménynövelés miatt..."

Info Rádió, 2010. március 26., péntek
"...A Paksi Atomerőmű nyerte el az idei innovációs nagydíjat. Kaputa Júlia tudósít..."

Info Rádió - Délutáni mérleg, 2010. március 26., péntek
"...A Paksi Atomerőmű nyerte el az idei innovációs nagydíjat. Süli János a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója nyilatkozik..."

Info Rádió, 2010. március 26., péntek
"...A Richter nyerte el a 2009-es év innovációs díját. Bogsch Erik nyilatkozik..."

inforadio.hu, 2010. március 26., péntek
A Paksi Atomerőmű kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

N-Joy Tolna, 2010. március 26., péntek
A Paksi Atomerőmű kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

vallalkozoinegyed.hu, 2010. március 26., péntek
Innovációs díj elektronikus menetjegyért

"...A Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, az elismerést pénteken adták át a Parlamentben. Az év leginnovatívabb kisvállalkozása a Hedz Magyarország Kft. lett..."

magyarnemzet.hu, 2010. március 26., péntek
Innovációs nagydíjat kapott a Paksi Atomerőmű

piacesprofit.hu - Klíma Blog, 2010. március 26., péntek
Gondolkodó magyar cégeket tüntettek ki

"...2010. március 26-án vehették át a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseit a díjazottak, az Országházban..."

infovilag.hu, 2010. március 26., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj: az atomreaktortól a vérnyomáscsökkentőig

telepress.hu, 2010. március 26., péntek
Átadták a parlamentben az Innovációs díjakat: Nagydíjas lett a Paksi Atomerőmű Zrt.

mfor.hu, 2010. március 26., péntek
A Paksi Atomerőmű kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

Echo TV, 2010. március 26., péntek

"...18. alkalommal adták át az Innovációs Nagydíjakat az Országházban. A 2009. évi Innovációs Nagydíj nyertese a Paksi Atomerőmű Zrt. lett..."

Duna TV, 2010. március 26., péntek
"...A Paksi Atomerőmű kapta a 2009-es Innovációs Nagydíjat. Idén 35-en pályáztak. Ez mindenképpen ígéretes a korábbi évek egyre csökkenő tendenciájához képest. Megszólal Süli János; Barkóczi István..."

dunatv.hu, 2010. március 26., péntek
Innovációs elismerések

"...Idén 35-en pályáztak, ami ígéretes a korábbi évek csökkenő tendenciájához képest
A Paksi Atomerőmű kapta a 2009-es Innovációs Nagydíjat..."

computerworld.hu, 2010. március 26., péntek
A rendőrség munkáját segíti az új Infovadász rendszer
"...A rendőrség Infovadász névre keresztelt intelligens dokumentumkereső rendszerét a Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismeréssel jutalmazta..."

Magyar Hírlap, 2010. március 27., szombat, 7. oldal
Innovációs díj Paksnak

"...A Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a Magyar Innovációs Szövetség nagydíját. Az ünnepélyes díjátadót köszöntő levelében Sólyom László köztársasági elnök a korrupció elhatalmasodására figyelmeztetett, amely az innovációt is veszélyezteti.
"A nemzetstratégia része az innováció, de ha nem változtatunk a korrupció lendületén, veszélybe kerül a fejlődés"...
...Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke szerint az atomerőmű díja is azt bizonyítja, hogy nálunk jelenleg csak a nagyvállalatok képesek jelentős innovációt végrehajtani..."

magyarhirlap.hu, 2010. március 27., szombat
Innovációs díj Paksnak

"...A Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a Magyar Innovációs Szövetség nagydíját. Az ünnepélyes díjátadót köszöntő levelében Sólyom László köztársasági elnök a korrupció elhatalmasodására figyelmeztetett, amely az innovációt is veszélyezteti..."

Magyar Nemzet, 2010. március 27., szombat, 21. oldal
Paks kapta az innovációs nagydíjat

Gyökeres társadalmi változásokra van szükség ahhoz, hogy az értékteremtés legyen a cél
"...A Paksi Atomerőmű nyerte el a 2009. évi innovációs nagydíjat. Bár tavalyhoz képest valamivel többen pályáztak az elismerésre, hazánkban aránytalanul kevés cég folytat ilyen tevékenységet. Szakértők szerint az értékteremtés helyett az értékek elosztása van a középpontban...
...Először tehát a fogalmat kellett elterjeszteni, továbbá el kellett hitetni az emberekkel, hogy ez a gazdasági fejlődés legfontosabb forrása - nyilatkozta lapunknak Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke...
...valamint egy olyan kormány, amely elkötelezett, a kutatás-fejlesztés, illetve az innováció iránt. - Minden változás előtt optimista vagyok, a jövőben talán e téren is lesznek fejlemények - tette hozzá..."

Népszabadság, 2010. március 27., szombat, 10. oldal
Még nem halt ki a kísérletező kedv

Nehéz ellensúlyozni a belföldi agyelszívást és a külföldi vonzást
"...Jelentősen, 15 százalékkal nőtt tavaly a független magyar feltalálók és fejlesztők szabadalmi bejelentéseinek száma, miközben az európai államok túlnyomó többségében lohadt a bejelentési kedv..."

Népszabadság, 2010. március 27., szombat, 10. oldal
Paks nyerte az innovációs nagydíjat

teol.hu, 2010. március 27., szombat
Nagydíjat nyert a paksi atomerőmű

Észak-Magyarország, 2010. március 27., szombat, 1. oldal
A siker záloga az innováció!

"...Az Innovációs Szövetség idén XVIII. alkalommal jutalmazta Innovációs Díjjal azokat a cégeket, amelyek pályázatukkal eredetiségben, többlet árbevétellel, társadalmi hasznosságban - kiemelkedően teljesítettek..."

Tolnai Népújság, 2010. március 27., szombat, 1. + 5. oldal
Az atomerőműé a nagydíj
A teljesítménynövelés társadalmi előnyökkel is jár

"...A Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Infó Rádió - Hírek, 2010. március 27., szombat
"...A Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat. Az elismerést tegnap adták át a Parlamentben..."

inforadio.hu, 2010. március 27., szombat
Süli János: Paks innovációs díja reményt ad a magyar mérnököknek

inforadio.hu, 2010. március 27., szombat
Díjazták az olcsóbb vérnyomáscsökkentőt

"...A Richter Gedeon Nyrt. nyerte el a Technológiai Innovációs Díjat egy újonnan kifejlesztett vérnyomáscsökkentő termékcsaládjáért..."

piacesprofit.hu - Klíma Blog, 2010. március 27., szombat
Idén a Paksi Atomerőmű nyert

"...2010. március 26-án vehették át a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseit a díjazottak, az Országházban.  A beérkező 35 nevezés közül a bizottság 7 pályázatot innovációs díjban, míg további 6 innovációs teljesítményt kiemelt elismerésben részesített..."

gondola.hu, 2010. március 27., szombat
A Paksi Atomerőmű kapta a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat


Bors, 2010. március 28., vasárnap, 17. oldal
Fejleszt a Bosch

"...A Bosch-csoport, több mint 9 milliárd forint értékű beruházás keretében bővíti Budapesten működő autóipari K+F-kapacitását, ez 200 új fejlesztőmérnök számára teremt munkahelyet..."

Népszabadság, 2010. március 29., hétfő, 4. oldal
Újra nyílik a tudós elitklub ajtaja

"...Száznegyven jelölés futott be, de közülük legfeljebb harmincöt tudós lehet a május 3-i voksolás után a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A jelöltek között van a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora - utóbbit hurcolták el hivatalából nemrég a kommandósok..."

vilaggazdasag.hu, 2010. március 29., hétfő
Nagydíjas a Paksi Atomerőmű


Világgazdaság, 2010. március 29., hétfő, 1+3. oldal
Jó üzenet a fiataloknak

"...Az elismerés üzenet a fiatal műszakiaknak, hogy ebből a munkából is meg lehet élni Magyarországon. Így kommentálta Süli János, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, hogy cége nyerte el az innovációs nagydíjat...
...Az évek óta az innováció ünnepének számító díjátadáson Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke az eredmények számbavétele mellett arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a svédek többsége, nálunk csupán a lakosság ötöde várja az ország felemelkedését az innovációtól...
...A díjazott innovációk
Nagydíj
- Paksi Atomerőmű Zrt.: teljesítménynövelés a létesítmény három reaktoránál
Innovációs díj
- Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft.: új típusú hegesztett házú, kettős beömlésű szivattyú erőművi alkalmazásra
- FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.: kompenzált mágneses terű energiatakarékos vezető sodronyok kifejlesztése és gyártása
- IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.: a B1-15 és B2-15 típusú szárítóberendezések felújításánál alkalmazható IKR-F3 energiatakarékos adapter
- Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.: vérnyomáscsökkentő PortironR termékcsalád
- Electrolux Lehet Kft.: Ultra One, a valaha épített legjobb porszívó
- Teva Gyógyszergyár Zrt.: generikus pravastatin hatóanyag kifejlesztése és gyártása
Különdíj a legeredményesebb, új innovatív vállalkozásnak
- Hedz Magyarország Kft.: az "iziSHOP mTicket és eTicket elektronikus menetjegy" elnevezésű termékcsalád kifejlesztése..."

Fejér Megyei Hírlap, 2010. március 29., hétfő, 6. oldal
A legjobb mai ötletek vására
"...Március26-án vehették át a 18. Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseit a díjazottak, az Országházban..."

euroactiv.hu, 2010. március 29., hétfő
Európa 2020: csak 60 százalékos teljesítményt nyújtottak az EU vezetői
"...A Magyar Innovációs Szövetség szakértője ugyanakkor az EurActivnak elmondta, nem szabad összemosni az innovációt a kutatás-fejlesztéssel. Ha a K+F összeg magas is, az még nem jelenti azt, hogy az elért eredmények beépülnek az új termékekbe, azaz az innováció megvalósul. "Éppen ezért szoktak mostanában már K+F+I-ről beszélni" - mondta a MISZ képviselője..."

penzcentrum.hu, 2010. március 29., hétfő
Kiderült! Ezért kapott díjat a magyar Tesco!
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

elelmiszer.hu, 2010. március 29., hétfő
Kiemelt elismerés a Tesco zöld innovációjának
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

bautrend.hu, 2010. március 29., hétfő
Kiemelt elismerés az élelmiszer áruházlánc zöld innovációjáért
"...Pénteken ünnepélyes keretek között adta át Varga István gazdasági miniszter azt az oklevelet, a Magyar Innovációs Alapítvány díját, amellyel az élelmiszer áruházlánc megújuló energiaforrások hasznosítása terén alkalmazott innovációját ismerték el..."

tozsdeforum.hu, 2010. március 29., hétfő
Innovációs Díjat kapott az Electrolux

trademagazin.hu, 2010. március 29., hétfő
Elismerés a SPAR logisztikai központjának
"...2010. március 26-án a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága elismerésben részesítette a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t, a 2009 -ben megvalósított "SPAR Logisztikai központ Üllő - Energiakoncepció" című innovációért..."

orientpress.hu, 2010. március 29., hétfő
Két kategóriában is Innovációs Díjat kapott az Electrolux UltraOne porszívója

trademagazin.hu, 2010. március 30., kedd
Kiemelt elismerés a Tesco zöld innovációjának
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

Napi Gazdaság, 2010. március 30., kedd, 4. oldal
Innovatív vállalkozások mutatkoznak be
"...Harmadik alkalommal rendezik meg ma az önszerveződéssel létrejött StartUP Underground konferenciát Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban..."

Napi Gazdaság, 2010. március 30., kedd, 3. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes eredményhirdetését 2010. március 26-án tartották az Országházban. A 2009. ÉVI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJBAN a Paksi Atomerőmű Zrt. részesült az általa megvalósított "Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjain" c. innovációért..."

Számítástechnika, 2010. március 30., kedd, 5. oldal
Innovációs díj az Infovadásznak
"...Múlt hét péntekén adták át a magyar innovációs nagydíjakat a Parlamentben, többek között a Montana Tudásmenedzsment Kft. által kifejlesztett Infovadász szövegbányászati szoftvernek..."

Világgazdaság, 2010. március 30., kedd, 7. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj

IT-Business, 2010. március 30., kedd, 6. oldal
Hedz: innovációs különdíj
"...A vállalatot az elektronikus menetjegyek termékcsaládjának kifejlesztéséért részesítette elismerésben a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága..."

IT-Business, 2010. március 30., kedd, 10. oldal
Kiemelt díj
Egyidejűleg több mint 56 millió dokumentumban képes intelligens keresésre
"...Napi 24 órán keresztül áll rendelkezésre, ráadásul sohasem megy szabadságra. Ezt a munkatársat Infovadásznak hívják. Nem csoda, de csodálatosan hatékony, ezért a Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismeréssel jutalmazta..."

maipiac.hu, 2010. március 30., kedd
Díjazott innováció
Elismerést kapott a Spar a Magyar Innovációs Alapítványtól

energiainfo.hu, 2010. március 30., kedd
Paks nyerte az innovációs nagydíjat

terminal.hu, 2010. március 30., kedd
Sikeresek az informatikai újítások
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2009-es Különdíját leginnovatívabb kisvállalkozásként a Hedz Magyarország Kft. érdemelte ki..."

orientpress.hu, 2010. március 30., kedd
A Magyar Innovációs Nagydíj különdíját kapta a Hedz

Ipon.hu, 2010. március 30., kedd
Sikeresek az informatikai újítások
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2009-es Különdíját leginnovatívabb kisvállalkozásként a Hedz Magyarország Kft. érdemelte ki az "iziSHOP mTicket és eTicket elektronikus menetjegy" elnevezésű innovációjáért..."

delmagyar.hu, 2010. március 30., kedd
A Magyar Innovációs Nagydíj különdíját kapta a Hedz

gyartastrend.hu, 2010. március 30., kedd
Vérnyomáscsökkentőtől az atomreaktorig - átadták az innovációs díjakat

Napi Gazdaság, 2010. március 31., szerda, 15. oldal
Sikeresek az informatikai újítások
Innováció: milliárdos eredmények
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2009-es Különdíját leginnovatívabb kisvállalkozásként a Hedz Magyarország Kft. érdemelte ki az "iziSHOP mTicket és eTicket elektronikus menetjegy" elnevezésű innovációjáért..."

Metropol, 2010. március 31., szerda, 16. oldal
Új gyógyszer elismerése
"...A Richter Gedeon Nyrt. a Nemzetközi Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült egy általa kifejlesztett és gyártott, a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló termékcsaládért..."

Metropol Országos, 2010. március 31., szerda, 12. oldal
Új gyógyszer elismerése

Magyar Hírlap melléklet, 2010. március 31., szerda, 34. oldal
Richter
"...A Magyar Innovációs Szövetség négy ízben részesítette innovációs díjban a társaságot, amely 2006-ban az Innovációs Nagydíjat is elnyerte..."

M2 - Záróra, 2010. március 31., szerda
Vendég: Szabó Gábor fizikus
"...Szegeden szuperlézer építési indul. Hazánkban ettől fellendülhet az innováció..."

maipiac.hu, 2010. március 31., szerda
Innovatív projekt
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

amiotthonunk.hu, 2010. március 31., szerda
Innovációs Nagydíj a Wienerbergernek
"...A Magyar Innovációs Szövetség kiemelt elismerésről szóló oklevelét 2010. március 26-án a Parlamentben tartott Magyar Innovációs Nagydíj díjátadó ünnepségen vette át a Wienerberger Téglaipari Zrt. nevében Norbert Schwarzmüller vezérigazgató..."

kalocsaineplap.hu, 2010. március 31., szerda
Innovációs nagydíj az erőműnek

Metropol Országos, 2010. április 1., csütörtök, 12. oldal
Elismerték az innovációt
"...Kiemelt elismerést kapott a Tesco Global Áruházak Zrt. zöld innovációja a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

Fejér Megyei Hírlap, 2010. április 1., csütörtök, 15. oldal
Innovációs díj a zöldraktárért
"...A bicskei központú Spar március 26-án újabb elismerésben részesült: a XVIII.
Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága a cég, zöldberuházás keretében Üllőn megvalósított logisztikai központját ismerte el..."


Interaktív Oktatási Portál, 2010. április 1., csütörtök
Pályázati felhívás tanároknak: Kontra György Innovációs Díj

prim.hu, 2010. április 1., csütörtök
Innovációs elismerés az Intellio autópálya-felügyeleti megoldására
"...A 2010-es Innovációs Nagydíj alkalmával részesítették kiemelt elismerésben az Intellio Kft.-t Intelligens autópálya-felügyelet című innovációjáért..."

Világgazdaság, 2010. április 1., csütörtök, 1+5. oldal
Dőlnek az EU-pénzek
Magyarország a hetedik a források elosztásánál
"...Eddig a 2007-13 között a tagállamok rendelkezésére álló keret 27 százalékát, azaz 93 milliárd eurót ítéltek oda a tagállamok különböző, foglalkoztatást és növekedést serkentő projektek támogatására - derül ki az Európai Bizottság tegnap közzétett jelentéséből..."

Magyar Nemzet, 2010. április 1., csütörtök, 12. oldal
Ne adóztassa az EU az innovációt!
"...Az Európai Uniónak nem szabad tovább adóztatnia az innovációt címmel a brüsszeli székhelyű Bruegel kutatóintézet tegnap kiadott elemzésében felhívja a figyelmet..."

Népszabadság, 2010. április 1., csütörtök, 9+11. oldal
Átlag feletti magyar lekötés
A válság miatt Brüsszel felgyorsította a kohéziós alapok kifizetéseit

nol.hu, 2010. április 1., csütörtök
Időn túli kezdőrúgás az innovációban
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) évek óta sürgeti egy K+F-stratégiai és döntéselőkészítő testület létrejöttét. Bár a kialakult konstrukciót, és főleg az időzítést nem tartjuk tökéletesnek, azon az állásponton vagyunk, hogy bármilyen értelmes cselekvés jobb a semmittevésnél - fogalmazott kérdésünkre a KTT-tag Szabó Gábor..."

Blikk, 2010. április 1., csütörtök, 4. oldal
A mi pénzünket szórja az unió
Kutatás-fejlesztési központot terveztek. Húsz évig fizetjük a bérleti díjat
"...Elképesztő pazarlás, persze más pénzéből könnyű nagyvonalúnak lenni! Havonta több mint 15 millió forintot fizet a magyar állam közel 3000 négyzetméter üresen álló irodáért. A szerződést még tavaly áprilisban kötötte a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM), amikor egy új európai uniós intézménynek kerestek székhelyet..."

epulettar.hu, 2010. április 3., szombat
Kiemelt elismerésben részesült a Porotherm Dryfix technológia az Innovációs Nagydíj Pályázaton

civiljutub.hu, 2010. április 4., vasárnap
Paksi Atomerőmű kapott Innovációs Nagydíjat 2010.03.26-án

Várható események

Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében

Kétnapos ingyenes képzést szervez az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány a KKC-2007-K pályázat keretében "Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében" címen. A képzést 2010. április 13-14-én tartják, a Gödöllői Agrárközpont Kft-nél, az egyetem területén (2103 Gödöllő Páter Károly út 1.).

A versenyképesség egyik elengedhetetlen tényezője az innováció, a tréning tematikáját ezért úgy állították össze, hogy az innovációs folyamat minden fontos pontjára rávilágítson. A tréningre azokat a vállalkozókat várják, akik innovatív ötletük megvalósításához vállalkozást szeretnének alapítani, illetve a már működő vállalkozások közül azokat, akik a siker érdekében az innovációhoz szükséges ismereteiket szeretnék bővíteni.

Jelentkezési határidő: 2010. április 6.

A képzéssel kapcsolatos részletes információ a www.innostart.hu/node/218 oldalon olvasható, vagy Szegner Erzsébet, projektmenedzsertől kérhető: 1/382-1511; erzsebet.szegner@innostart.hu.

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2010. április 19-én középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít Budapesten (V. ker., Garibaldi u. 2.). A képzés 60 tanórás. Az előadásokat április 19., 21., 26., 28., május 3., 5.; 10-16 óra között tartják. A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára május 11-én kerül sor.

A képzés során a résztvevők megismerkednek az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival, a vállalkozások iparjogvédelmi feladataival, az innováció-menedzsment fontosságával, valamint kutatási gyakorlatokat végeznek az iparjogvédelmi adatbázisokban. A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

Képzési díja 80000 forint. Jelentkezési határidő: április 13.

További információ: www.mszh.hu/hirek; anna.szenczi@hpo.hu; illetve 1/474-5548.

Rendezvények a kockázati tőke bevonással kapcsolatban

A Europe Unlimited, az NKTH és az ITD Hungary társszervezésében, e félévben kockázati tőke bevonás terén két angol nyelvű, egymással összefüggő, a magyar cégek számára ingyenes rendezvényt szervez az élő tudományok, IKT, tiszta technológiák témakörökben:
- 2010. május 6-án, a Corvinus Egyetemen a Cisco Entrepreneur Institute együttműködésével Vállalkozási Akadémiát (felkészítő és green-light test a Central European Venture Forumra)
- 2010. június 7- én, a budapesti Novotel Centrum Hotelben, a Central European Venture Forumot, amelyen mintegy 50 régióbeli cég vetélkedik a továbbjutásért, és végső soron az Európa Leginnovatívabb Vállalkozása díjért (Budapesten a 10 legjobb magyar cég garantáltan továbbjut).

A Vállalkozási Akadémiának (Venture Academy) nevezett egy napos interaktív program keretében a magyar cégek képviselői azonnali visszajelzést kapnak stratégiai erősségeik, gyengeségeik és céljaik, valamint ezek bemutatása tekintetében, hasznos gyakorlatot szereznek a versenyre, kapcsolatokat építenek. Emellett megnevezhetik, hogy melyik befektetővel kérnek találkozót a továbbiakban, a Fórumon vagy továbbjutás esetén.

A június 7-i programon is be kell mutatni az adott céget,  innovációt a kockázati befektetők szempontjait figyelembe véve, amit egy ágazati szakértőkből és befektetőkből álló zsűri értékel.

A szervezők várják az érdeklődők visszajelzését - megjelölve, hogy melyik rendezvényeken kívánnak részt venni, bemutatkozni (angolul, kb. 5-7 oldalon, 5-10 percben). A jelentkezők közül a végső prezentálók kiválasztása a rendezvény szervezőjével, a Europe Unlimited (www.e-unlimited.com) belga céggel közösen történik.

Részletesebb információ: Kukucska Ildikó, tel: 473-8214, Szalay Hédi, tel: 472-8165, vagy Mészáros Kálmán, tel: 473-8209)

Pályázati felhívások

Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette KMOP-2010-1.2.1/A és GOP-2010-2.1.1/A - mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése című pályázati felhívását. A támogatás célja a mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

A GOP pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint a 2010. évre, a KMOP pályázatnál pedig 3,9 milliárd forint. A támogatott pályázatok várható száma a 2010. évben a GOP kiírásnál 1000-1300 darab, a KMOP-nál pedig 390-500 darab.

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

A GOP-2010-2.1.1/A pályázati kiírás esetében a pályázatok benyújtása 2010. március 29-től 2010. december 31-ig lehetséges. A KMOP-2010-1.2.1/A pályázati kiírások esetében a pályázatok benyújtása 2010. április 6-tól 2010. szeptember 6-ig lehetséges.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) olvashatnak, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt, melynek kék száma: 06-40-638-638. További információ: www.nfu.hu/doc/2291

Kontra György innovációs díj

A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet Kontra György innovációs díjra.

A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. A 2010. évben maximum négy díj kerül kiadásra.

Díjazás:
A díjazottak munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A díjak átadására a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közgyűlésén kerül sor 2010. május végén.

Bírálóbizottság:
A zsűri a Magyar Innovációs Alapítvány által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakemberekből áll. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Pályázati feltételek:
A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben, főállású munkaviszonnyal rendelkező, természettudományokat vagy matematikát oktató, 40 évnél fiatalabb tanárok pályázhatnak.
A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmai önéletrajz és összefoglaló az elmúlt három évi kiemelkedő oktató tevékenység módszereiről és eredményeiről (max. 4 oldal),
- az iskola igazgatójának és egy iskolától független szakembernek az ajánlása.

A pályázat beérkezési határideje: 2010. április 15.

A pályázat elbírálásának szempontjai (30%-70% arányban):
- az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök készítése stb., továbbá a szakmai továbbképzési iránya
- a pályázó tanár közreműködése révén
     - az emelt szinten érettségiző diákok száma,
     - a tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos versenyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
     - a felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A pályázatot 1 db pdf formátumban, e-mail-ben, magyar nyelven kell beküldeni a Magyar Innovációs Alapítványhoz, e-posta: innovacio@innovacio.hu; telefon: 453-6572, fax: 240-5625.
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.