XX. évf. | 2010. március 23. | 6. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Magyar Szabadalmi Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége 2010. március 24-én ülést tart Szövetségünk székhelyén.

Napirendi pontok
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
2. 2010. évi költségvetési terv
3. A MISZ alapításának 20. évfordulója
4. Egyebek

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére véleményezte a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása (TÁMOP-4.2.2.B-10/1)” című pályázati felhívását.

Részletek a véleményből:
„…A tudományos képzés műhelyei léteznek és többségében alulfinanszírozottak. Ha valóban az oktató-kutató-fejlesztő utánpótlást kívánja támogatni a Társadalmi Megújulás Operatív Program, akkor a meglévő doktori programoknak, ill. doktoranduszokat foglalkoztató kutató-laboratóriumoknak kell - minőségi alapon - több pénzt juttatni…

…jelen pályázattervezet hiányosságai, hogy
- túl nagy, heterogén színvonalú egységeket támogatna,
- nem bízza a támogatás optimalizálását, az adott szakmai egység önálló döntésére, valamint
- a kutatóintézeteket, ahol színvonalas doktori és posztdoktori képzés folyik kizárja az önálló pályázásból.

A pályázat céljai túl általánosak, nincs konkrétan meghatározva, hogy mire mekkora összeggel lehet pályázni.

Jelen pályázati kiírás rendkívüli adminisztratív terhet róna a pályázókra és megosztaná erőforrásaikat a fejlesztési/kutatási projektek érdemi részei, valamint a pályázatok adminisztrálása között, mivel a pályázati feltételek között sok a formálisan teljesítendő tervezet, szabályzat, sok a mellékes kritérium kijelölése…

…A fentiekre való tekintettel javasoljuk jelen pályázati kiírás visszavonását…”

A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portálunkon (www.innovacio.hu), az Aktuális rovatban, az Állásfoglalások között.
 
Szakértői beszélgetés

Mint arról már beszámoltunk, az Ernst & Young és a GKI nyerte el azt a közbeszerzési pályázatot, melynek során az NKTH és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elmúlt öt évi működését fogják átfogóan értékelni. Az értékelési munkának része volt az a szakmai beszélgetés is, melyre 2010. március 9-én, az NKTH-ban került sor az Ernst & Young és a GKI szakértői, ill. elnökségi tagjaink között. 7 kérdés köré csoportosítva kérték az elnökség véleményét, elsősorban stratégiai vonatkozásban.

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese március 15., nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Gazdaságért Díjban - a legmagasabb miniszteri elismerésben - részesült a Magyar Innovációs Szövetség javaslatára.

A díjat Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztertől adta át Monszpart Zsoltnak, az NFGM épületében, március 10-én megrendezett díjátadó ünnepségen, melyen részt vett dr. Antos László, ügyvezető igazgató is.
Szintén nemzeti ünnepünk alkalmából vehetett át március 15-én, a Parlamentben Sólyom László, köztársasági elnöktől Széchenyi-díjat dr. Závodszky Péter, biofizikus, az MTA rendes tagja, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, elnökségi tagunk, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét dr. Gordos Géza, Széchenyi-díjas villamosmérnök, a MTESZ elnöke, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének tagja.

A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk.

Újabb két állomáson járt a THE Középiskolás Roadshow

Ebben a félévben minden héten ellátogat a THE Középiskolás Roadshow egy-egy intézménybe, az ország különböző pontjain, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a műszaki- és természettudományokat.

A Roadshow 21. állomása az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma volt, 2010. március 9-én. Bartók Marcell, a THE Program projektvezetője mutatta be a programot az iskola diákjainak. A közel 450 fős hallgatóságnak nem volt ismeretlen a THE Program, hiszen közülük nagyon sokan vettek részt kiváló eredménnyel a THE őszi TeHEtséges vagy? vetélkedő online fordulóján, és egy 5 fős csapat a döntőn is részt vett, melyet meg is nyert.

A bemutatkozás után Simon Tamás, az Origo.hu, tudományos rovatvezetője tartott előadást, „Új fizika kezdődhet a nagy hadronütköztetőben” címmel. Őt követte Szijártó Barnabás, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar HÖK elnöke, aki a hallgatói életet, az egyetemen fellelhető lehetőségeket és kihívásokat mutatta be a diákoknak. Az előadásokat Tóth Pál, a Fizibusz program képviseletében látványos természettudományos kísérletekkel zárta.

A Roadshow 22. állomása a budapesti Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola volt, március 16-án. Bartók Marcell, projektvezető köszöntője után Tóth Pál mutatta be látványos természettudományos kísérleteit, majd Klotz Tamás, az IVSZ főtitkára „Született informatikus” címmel tartott előadást a vállalati szféra lehetőségeiről, elvárásairól, szépségeiről. Őt Sík András, az ELTE, geográfus-planetológusa követte, aki a Marskutatás legújabb eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. Az előadásokat Kuti János (Óbudai Egyetem HÖK - alelnök) zárta, aki az Óbudai Egyetemről, a hallgatói életről beszélt a diákoknak.

A Roadshow következő állomása Debrecenben lesz március 23-án, az Ady Endre Gimnáziumban.

THE Program a Facebookon

"Gondolkodom, ha már vagyok" névvel elindult a THE első Facebook-klubja, melyhez szabadon csatlakozhat a közösségi portál tagjai közül bárki, akit az "agymosás, celebpletykák és Győzike helyett" inkább a világ és a tudomány érdekességei csigáznak fel és szívesen folytatna eszmecserét ezekről a dolgokról a hozzá hasonló érdeklődésű klubtagokkal.

A klub oldala a következő linken érhető el, bárki számára, aki regisztrált tag a Facebookon:
http://www.facebook.com/pages/Gondolkodom-ha-mar-vagyok-agymosas-celebpletykak-
es-gyozike-helyett/333982089992


Alig 3 hét alatt a klub rajongói tábora elérte a 2000 főt és folyamatos növekedés várható, hiszen a visszajelzések alapján a klubot egyre többen ajánlják barátaiknak, ismerőseiknek. A tagok naponta friss információkat kapnak a tudományok világából, érdekességeket és újdonságokat olvashatnak és oszthatnak meg egymással.

A Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság új szolgáltatásai

A Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága, Higi Gyula, regionális igazgató vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be a Baross Gábor Program - Dél-dunántúli régió (REG-DD-09) keretében. A pályázat tárgya a regionális igazgatóság új szolgáltatásainak kialakítása és bevezetése a régió innovatív vállalkozásai számára. Az NKTH elnökének 2010. február 18-i döntésének megfelelően a projektjavaslat visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást nyert, mellyel kapcsolatban a szerződéskötés folyamatban van.

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2010. március 18-án tartotta ülését a Regionális Fejlesztési Tanács Tanácstermében (Miskolc, Régió-ház). Az ülést Farkas József, a RIT alelnöke, a MISZ elnökségének tagja vezette.

Az ülésen dr. Szilágyiné Baán Anna, a BoKIK titkára ismertette Borsod-Abaúj-Zemplén megye középtávú gazdaságfejlesztési stratégiáját, melyet a Tanács tagjai egyhangúlag elfogadtak és javasolták kiterjeszteni a régió másik két megyéjére is.

Kormány Krisztián, a NORDA programigazgatójának tájékoztatója a Baross Gábor 2009. pályázati program értékelési tapasztalatairól heves érzelmeket váltott ki. A Tanács tagjai és a közvetítő szervezet (NORDA) képviselői megegyeztek abban, hogy ez a pályázat elhibázott feltételrendszerrel, eredeti céljaival ellentétben inkább ártott a KKV-k pályázati moráljának, mint használt.

dr. Nyiry Attila, a NORRIA ügyvezetője állásfoglalást terjesztett elő a Baross Gábor 2010. pályázati rendszer kérdésében. A 2010-es pályázati rendszert, mely a 2009-es kiírásokat vette alapul a Tanács tagjai egyhangúlag elutasították. Javaslattal él a Tanács a tekintetben, hogy a Baross Gábor-program az első évek gyakorlatához visszatérve, a felhasználható keretek meghatározásával a régiókra bízza a program és a pályázati feltételek kiírását és bírálatok lefolytatását.

Az Egyebek napirendi pont keretében a Tanácshoz érkezett levelekben felvetett kérdésre keresték a választ, miszerint az APEH másként értelmezi az innovációs alap felhasználásáról szóló törvényt, mint pl. az NKTH, vagy más K+F-fel foglalkozó cégek, szervezetek. A Tanács ezt a kérdést részletesebben előkészítve a következő ülésére tervezi, ahová meghívják az NKTH és az APEH képviselőit is.

Az ülésen részt vett Választmányunk több tagja, így dr. Barkóczi István, dr. Siposs István, regionális igazgató és dr. Vékony Sándor is.

INNTEK taggyűlés

2010. március 22-én tartotta tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlését, Egerben. Az eseményen Szövetségünket, mint tulajdonost dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A taggyűlésen véleményezték és jóváhagyták a társaság 2009. évi mérlegét és eredmény kimutatását, meghallgatták a 2009. évi könyvvizsgálói jelentés, valamint a társaság 2010. évi gazdálkodási tervéről szóló tájékoztatást.

A 2010. évi tervek között szerepel - az inkubációs tevékenység megtartása mellett - a kutatási eredmények és azok gyakorlati alkalmazása, kutatómunka, innovációs szolgáltatások folytatása is. Szeretnék megtartani a mérésügyi központ elmúlt években átlagos forgalmát, folytatják a 2004-ben elkezdett, RIÜ-ben elvállalt feladataikat, melynek keretében több vállalatnak koordinálják a kutatás-fejlesztési programját. Pályázati forrásból kívánják elősegíteni a civil szervezetek munkáját (TÁMOP), a geotermikus klaszter menedzsment feladatainak ellátását (ROP), az energiahatékonysági mintarendszer, navigációs és térinformatikai adatbázisok felhasználását (BAROSS), illetve a külföldön élő ifjú magyar szakemberek „visszahívását” (BAROSS).

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:

- III. STARTUP UNDERGROUND KONFERENCIA
A 2010. március 30-án, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (1051 Budapesten, Szent István tér 15.), immáron harmadik alkalommal megrendezésre kerülő StartUP Underground Konferencia egy önszerveződő üzleti konferencia. Célja, hogy a technológiai és internetes cégek még sikeresebbek lehessenek, új üzleti modellt valósíthassanak meg és fejlődésükhöz kockázati tőkét vonhassanak be. A non-profit rendezvény további célja, hogy itthon több, nemzetközileg is eredményes startup legyen. A konferencia ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

A program folyamatosan frissül a http://startup.conf.hu címen. Előzetes program:

10:00 | Keynote téma: "Egy hazai start-up nemzetközi sikere, tanácsok a most indulóknak”
10:15 | Egy tavaly prezentált start-up helyzetjelentése
10:30 | StartUP-ok versenye: Nyolc start-up egyenként nyolc percben prezentál "a legígéretesebb ICT start-UP díjért”
12:15 | Összefoglaló értékelés, díjátadás (Dr. Makra Zsolt, Innostart)
12:45 | Ebédszünet
13:00 | Online marketing kerekasztal (Berényi Konrád)
15:00 | Mobilinternetes kerekasztal (Dobó Mátyás)
16:00 | Social media kerekasztal

Az idei esemény az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ - mint az INNOREG KM RIÜ tagja - közreműködésével valósul meg. A "Start-UP-ok versenye” során a jelentkező start-upok, projektek közül a legjobb nyolc bemutatkozik egy prominens befektetőkből, tanácsadókból és sikeres technológiai vállalkozókból álló zsűri és a közönség előtt. A befektetők a közönség bevonásával értékelik az elhangzott 8 perces prezentációkat, majd kérdéseikkel és útmutatásaikkal segítik az adott projekt üzleti megvalósulását, kockázatitőke bevonását. A prezentálók a konferencia előtt az INNOSTART munkatársainak segítségével készíthetik el a befektetői prezentációjukat. A legígéretesebb ICT start-up 100.000 Ft-os fődíjban részesül a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség jóvoltából és az első három projekt bemutatkozási lehetőséget kap az INNOSTART által szervezett következő Üzleti Angyal Klubon.

A prezentálni szándékozó startUP-oknak olyan prezentációt vagy írásos összefoglalót kell küldeniük, amelyből kiderül projektjük újdonságtartalma, üzleti lehetősége, jelenlegi állapota. A terjedelem és a pontos tartalom nincs előírva, azonban a projekt teljes megértése miatt érdemes bemutatni a technológia, termék/szolgáltatás újdonságtartalmát, versenyelőnyeit, értékpropozícióját, a fejlesztés állását, a piaci lehetőségeket, a csapatot, az üzleti modellt, körvonalazni a pénzügyi terveket és az igényelt befektetés nagyságát.

A jelentkezéseket az alábbi címre várják: Makra Zsolt: zsolt@innostart.hu; tel.: 1/382-1508

- 2010. évi Közép-magyarországi Régió Innovációs Díj
Az „INNOREG” Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, együttműködésben a KMR Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával pályázatot hirdet a 2010. évi Közép-magyarországi Régió Innovációs Díj elnyerésére.

A Díjra pályázhat a Közép-magyarországi régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezet. Pályázni olyan megvalósult innovációs projekttel lehet (új termék, új szolgáltatás, új eljárás létrehozása, piaci bevezetése), amely az elmúlt három évben (2007-2009 között) realizálódott, és amely eredményeképpen az adott vállalkozás kiemelkedő fejlesztést hajtott végre valamely tudományterülethez vagy multidiszciplináris területhez kapcsolódóan, és ezáltal kiemelkedő gazdasági eredményt realizált vagy várhatóan realizálni fog a jövőben. Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how, technológiatranszfer stb.

A pályázatokat személyesen, futárszolgálattal vagy regisztrált küldeményként postán, valamint külön e-mailen kell benyújtani a következő címre: Gödöllői Innovációs Központ Kft., Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, 2101 Gödöllő, Pf.: 61. A borítékra rá kell írni: „KMR Innovációs Díj pályázat 2010”. Minden pályázatot e-mailen is be kell nyújtani az alábbi e-mail címre: innoreg@innoreg.hu

Beadási határidő: 2010. március 31.

További információ: Katona Éva, projektmenedzsertől kapható, tel.: 28/522-955, e-mail: katonae@innoreg.hu. A pályázati felhívás és az adatlap az INNOSTART honlapjáról is letölthető: http://www.innostart.hu (hírek, események)

- Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése - KMOP-2009-1.1.5.
   - Alapvető cél: korszerű vállalati munkahelyek létesítése, illetve bővítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és új K+F munkahelyek létrehozásának támogatásával.
   - A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,36 milliárd Ft.
   - A támogatott pályázatok várható száma: 2 db
   - Pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok (kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA hatálya alá). Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. A szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia.
   - Támogatható tevékenységek köre:
   1. Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
   2. Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. Magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.
   3. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. Termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából. Alapkutatásra, alkalmazott kutatásra és kísérleti fejlesztésre a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni.
   4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:
      - Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastruktúra építése, korszerűsítése,
      - Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.

Infrastrukturális és ingatlan beruházásra regionális beruházás jogcím keretében lehet pályázni. Itt figyelembe kell venni a regionális beruházási támogatás esetén alkalmazandó legfontosabb állami támogatási szabályokra: a támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni.
   - Támogatás mértéke: max. az összes elszámolható költség 25%-a.
   - Támogatás összege: min. 250 000 E Ft max. 1 500 000 E Ft,
   - A pályázatok előkészítéséhez személyes tanácsadás kérésére van lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., illetve az ITD Hungary Zrt kijelölt kapcsolattartóinál. A kapcsolattartók elérhetősége a http://www.nfu.hu oldalon található.
   - A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése: ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül az NFÜ jelzi és a pályázat felfüggesztésre kerül
   - A részletes pályázati feltételek, tudnivalókkal kapcsolatban információk és a kitöltő program az NFÜ honlapján, illetve telefonos ügyfélszolgálatán (06-40-638-638) érhetőek el.
   - A pályázatok benyújtása 2010. július 5-ig lehetséges.

Üzletkötési lehetőségek a legnagyobb informatikai szakkiállítások keretében

Minden évben február közepén, Barcelonában kerül megrendezésre a mobiltechnológiával foglalkozó szervezetek legjelentősebb szakmai kiállítása a Mobile World Congress (MWC), pár héttel később pedig a hannoveri CeBIT. Mindkét vásár főszervezői már évekkel ezelőtt felismerték, hogy az Enterprise Europe Network nemzetközi kapcsolatépítést elősegítő üzletember találkozói mind a kiállítók, mind pedig a vásárra csak látogatóként érkező üzletemberek számára értékes kísérőrendezvények.
  MWC 2010 CeBIT 2010
összes résztvevő 928 376
magyar résztvevők 18 19
a magyar szervezetek visszaigazolt kétoldalú megbeszélései 110 146

Bár az üzletember találkozók sikerrel lezajlottak, a résztvevők együttműködési igényei és ajánlatai még elérhetőek a rendezvények online katalógusában. Amennyiben a közel 1600 együttműködési profil valamelyike felkelti érdeklődését, a szervezőknek (INNOSTART, Heilingbrunner Klára: hklara@innostart.hu) lehetősége van kapcsolatba lépni a profil tulajdonosával.

MWC 2010 katalógus: http://mobile.b2bmatchmaking.com/index.php?page=cat_tech
CeBIT 2010 katalógus: http://www.futurematch.cebit.de/index.php?page=cat_tech

Hírek | Oktatási és Kulturális Minisztérium

Az új MAB szakbizottságai

A MAB 2010. február 26-i plénumülésén jóváhagyta a tudományterületi és egyéb, nem tudományterületi állandó bizottságainak személyi összetételét. Dr. Greiner István, a MISZ alelnöke az elnökség és a plénum üléseinek állandó meghívottja lett.

A bizottságok tagjainak névsora a www.mab.hu oldalon, a Szervezet menüpontban olvasható.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

Az MSZH 2009. évi eredményei

A Magyar Szabadalmi Hivatal sajtóközleményben tette közzé a 2009. évben elért eredményeinek összefoglalását. Részletek a közleményből:

„…Az elmúlt évben örvendetes módon erősödött a hazai bejelentők iparjogvédelmi aktivitása: a magyar szabadalmi bejelentések száma 11%-kal, a benyújtott formatervezési mintaoltalmak száma pedig 13%-kal haladta meg az előző évit. A gazdasági környezeti feltételek romlása ellenére a hazai védjegybejelentési aktivitás is csak kevéssel, mintegy 1,5%-kal maradt el a 2008. évitől. A hazai bejelentők külföldi bejelentéseinek száma ugyan változatlanul rendkívül alacsony volument képviselt, de mind európai szabadalmi (mintegy 130 bejelentéssel), mind közösségi és nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegybejelentési aktivitásuk (302, illetve 246 bejelentés) tekintetében növekedés volt regisztrálható az előző évihez viszonyítva. A nemzetközi szabadalmi együttműködés (PCT) keretében benyújtott hazai bejelentések terén viszont csökkenés volt regisztrálható (148 bejelentés).

A Magyarországon hatályos szabadalmak száma 2005 óta folyamatosan emelkedett elsősorban a hatályosított európai szabadalmak számának növekedése következtében. A hazánkban hatályos szabadalmak száma 2009 végén 12749 volt, 1287-tel több az előző évinél. A nemzeti úton megadott, hatályos szabadalmak száma 6547 volt, a hatályosított európai oltalmak száma 6202 volt. A Magyarországon hatályos szabadalmak szakterületek szerinti összetételét tekintve 2009 végén a gyógyszeripar állt az első helyen. A Magyarországon hatályos szabadalmak jogosultjainak 8%-a volt magyar (1048 szabadalom), a külföldiek közül a német (26%) és az amerikai jogosultak (14%) álltak az élen…”

A Jedlik Ányos-díjak átadása

Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, 2010. március 12-án adták át az ez évi Jedlik Ányos-díjakat a Magyar Szabadalmi Hivatal Konferenciatermében. A szakmai díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A rendezvényen köszöntőt mondott Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

Jedlik Ányos-díjat kapott:
- Jamrik Péter, villamosmérnök, a Novofer Távközlési Zrt. vezérigazgatója,
- Molnár Imre vegyész, magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezetője.
- Dr. Orbán Gyula vegyészmérnök, a CHEMOR Kft. igazgató-tulajdonosa,
- Szabó Zoltán gépészmérnök, a GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. elnöki tanácsadója, korábbi elnöke,
- Dr. Veisz Ottó agrármérnök, az MTA doktora, s az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgató-helyettese.

Honoris causa Jedlik Ányos-díjban részesült Beck Mihály, akadémikus, a Debreceni Egyetem professzor emeritusa, az MTA Kémiai Kutatóintézet kutatóprofesszora. Honoris causa Jedlik Ányos-díjban postumus részesült Mayer Farkas OSB, Rátz Tanár Úr Díjas szerzetes-tanár, Jedlik Ányos életművének jeles kutatója, munkásságának feltárója.

A rendezvényen aláírta Németh Tamás és Bendzsel Miklós az MTA és az MSZH közötti együttműködési megállapodást is. A megállapodás fő célja az Akadémia irányítása alatt álló kutatóintézetekben a szellemitulajdon-jogok védelmének, a jogérvényesítés gyakorlatának támogatása.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Közép-Európai Innovációs Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
Tagsorszám | 602.
Székhely | 1134 Budapest, Botond u. 12.
Honlap | www.keik.hu
Kapcsolat | Kotulyák Tamás
Telefon | 30/348-6390
Fax | 345-8199
E-mail | tamas.kotulyak@keikk.hu
Kapcsolat | Schrancz Gábor
Telefon | 30/349-8424
E-mail | gabor.schrancz@keik.hu
Vezető | Molnár Balázs
Telefon | 70/967-5590
E-mail | balazs.molnar@keik.hu

A Közép-Európai Innovációs Központ Zrt. olyan nonprofit szervezet, mely a közép-európai térség, azon belül elsősorban Magyarország gazdasági szereplői számára kínál teljes körű, minőségi K+F szolgáltatásokat. Partnerei számára konkrét fejlesztési stratégiákat dolgoz ki, és e stratégiák gyakorlati megvalósításában a lehető legnagyobb szakmai segítséget nyújtja. Kutatásaik ennek megfelelően széles spektrumot ölelnek fel (logisztika, energetika, vállalatirányítás stb.), így minden vállalkozás, méretéhez és lehetőségeihez mérten megtalálhatja az igényeihez legjobban illeszkedő innovációt.

Szakirodalom-figyelő

Akik a világot mozgatják - Üzleti gondolkodók - Alinea Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A kötet az Alinea Üzleti Szakkönyvtár sorozatában jelent meg. Eleve mellette szól, hogy az Alinea választásában mindig érdemes megbízni, igen jók a szakkönyvek, amelyeket közread.

A kiadó ajánlása szerint a könyv legismertebb menedzsmentgondolkodókat mutatja be, az üzleti világ megértését segítő, a tapasztalatokat rendszerező gondolataikat, számos, a gyakorlatban bevált elméletüket. 310 oldalán ötvenet ismerhetünk meg. Köztük a gazdasági - vagy abban kitűnően hasznosítható - gondolkodásnak olyan állócsillagai találhatók, mint Szun Ce (a kb. 2500 éve élt kínai stratéga, akinek A hadviselés tudománya c. könyvét ma is alapműként tartja számon a menedzser szakirodalom), Niccolo Machiavelli (a hatalomgyakorlás egyik legnagyobb technikusa), Adam Smith (akit a modern közgazdaságtudomány atyjának tartanak), Robert Owen (a gyárosból lett szocialista társadalmi reformer, a szövetkezeti mozgalom egyik megalapítója), Max Weber (a modern szociológia egyik atyja), Dale Carnegie (a világhírű sikerkalauz-guru), Alwin Toffler („digitális forradalom”, „a kommunikáció forradalma”, „technológiai szingularitás”), vagy Peter Drucker, a világhírű menedzsment-guru. Másokat az e téren nem igazán jártas olvasók talán kevésbé ismerik, ám velük ez az összeállítás még inkább segít szélesíteni a látókörüket és az ismereteiket, erősíteni az üzleti gondolkodásuk alapjait, és gazdagítani annak eszköztárát.

A 20. században, s különösen annak a második felében igencsak megszenvedtük, milyen kártékonyan tud beteljesülni a gazdaságban az elmélet diadala a józan ész felett, mennyire nem szükségképpen válik sikeres gazdasági gyakorlat az annak megalapozására alkalmasnak hirdetett közgazdasági elméletekből. Az ilyen, a sikerhez vezető útmutatást kínáló műveknél ezért kulcsfontosságú, hogy az üzleti gyakorlatban valóban jól használható tudást közvetítsenek. A 20. századot megelőző időkben a sikerhez elég volt az is, ha az arra törekvő üzletember zseniális, stratégának is, cégvezetőnek is.

Ahogyan azonban Chikán Attila, a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának professzora is hangsúlyozza e könyvhöz írt előszavában, a modern gazdaságban olyan fejlődés ment végbe, amely az üzleti világban működő vezetők számára nélkülözhetetlenné teszi, hogy a legjobb szakemberek, üzleti gondolkodók tudására is támaszkodhassanak. Különösen érvényes ez a globalizáció mai harcterére, ahol minden komolyabb cégnek gyakorlatilag az egész világgal szemben kell tudnia állni a versenyt. Ehhez nélkülözhetetlen, bár önmagában nem elégséges feltétel, hogy birtokában kell lennie minél több olyan, az üzleti siker elérését segítő tudásnak, amelyre a versenytársak is támaszkodhatnak.
A kulcsszó itt a gyakorlatban igazolt, sikeresen bevált tudás. Ezért meghatározó jelentőségű, hogy - amint Chikán kiemeli - az e kötetben bemutatott gondolkodók jóval több mint fele életének jelentős részében gyakorlati üzleti tevékenységet végzett, termelővállalattól tanácsadó cégig sokféle munkakörben, s a kötet tematikájában központi szerepet kap a stratégiai gondolkodás, a vezetői képességek, a motiválás feladatai, a minőség kérdésköre. Chikán úgy mondja: az itt szereplő elméletek elsöprő többsége nem íróasztalok mellett, hanem empirikus kutatásokra támaszkodva született meg - vagyis a cégek fegyvertárának egyik legfontosabb eleme, a „best practice” ismerete jelenik meg bennük.

Michael J. Benton (szerk.): Hetven rejtély a természet világából - Bolygónk titkainak nyomában - Athenaeum, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Az Athenaeum Kiadó kitűnő ’Hetven...’ sorozatának ez a nagyon is figyelemre méltó kötete hetven különösen fontos és izgalmas témakört mutat be a természet világából. Ezeket hét tematikus blokkba sorolta a szerkesztés. A rövid bevezetést és áttekintést követően, e blokkok a következők: • Őstörténet (a Földé és világáé - OP) • a Föld • Az evolúció • A biogeográfia és a környezet • Növények és állatok • Az állatok viselkedése • A globális felmelegedés és a jövő.

A kötet, a fülszövegéből idézve, a világ több mint hatvan elismert természettudósának együttműködésével született meg. Megtaláljuk benne a szerzők rövid bemutatását, amelyből látható, hogy az egyes fejezetek szerzői a szóban forgó területek rangos szakértői.

Benton két kitűnő mottóval indítja a könyvét. Az első: „Megérteni a Föld titkait”. Ez bizony nagyratörő cél, ám az elérése mindinkább nélkülözhetetlen mindenkinek, aki szeretné szuverén gondolkodónak tartani magát, é így dönteni a magán- és a közügyeiben. Rendkívüli súlyuk van például immár közvetlenül a napi életünkben is azoknak a témaköröknek, amelyek a kötet utolsó, az emberiségét jövőjével foglalkozó tematikus blokkjában szerepelnek: „A globális felmelegedés és a jövő”, hiszen a felmelegedésre hivatkozva már komoly áldozatokat követelnek tőlünk. Nagyon is szükséges lenne tudnunk, vajon ezekkel valóban segítjük a jövő kedvezőbb alakulását, vagy esetleg téves úton próbáljuk azt elérni, netán bizonyos érdekeket szolgálunk a magunkéi helyett.

A másik mottó a 20. század egyik emblematikus műszaki alkotójától és feltalálójától, Richard Buckminster Fuller-től származik: „A Föld nevű űrhajóval kapcsolatban egyetlen, mindenek felett álló tényt kell leszögeznünk, mégpedig azt, hogy nem kaptunk hozzá használati utasítást”. Valóban, e „használati utasítás” hiánya kegyetlen probléma. Hogy csak a globális felmelegedésre utaljunk vissza, szembe szegülni próbálunk valamivel, amiről nem tudjuk azokat az alapvető dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek az ésszerű stratégiánk kialakításához: 1) Létezik-e egyáltalán tartós tendenciaként? 2) Milyen okok, tényezők, mechanizmusok hajtják előre? 3) Ezek közül melyekbe tudunk elfogadható ráfordítás árán sikerrel beavatkozni? 4) Hogyan kell összeállítani a felmelegedés megállítását, illetve az ahhoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedéseink ötvözetét ahhoz, hogy optimális hatékonysággal használhassuk fel az erre mozgósítható erőforrásokat? Vagyis: 1) Ott megy-e a vonat, ahol meg akarjuk állítani? 2) Képesek vagyunk-e megállítani? 3) Nem kifizetődőbb-e felugrani rá?

Hasonlóképpen nem kaptunk használati utasítást, sem műszaki leírást a kritikus fontosságú részrendszerekhez: magához a bolygóhoz, a vízrendszeréhez, a légköréhez, a bioszféra evolúciójához és működéséhez, társbérlőinkhez az élőlényekhez, sőt a legszemélyesebb és leginkább nélkülözhetetlen eszközünkhöz, az emberi testhez, annak hardveréhez és szoftveréhez sem. Ezeknek a „használati utasításoknak” és „műszaki leírásoknak” sok kisebb-nagyobb részletéhez, fontos eleméhez visz közelebb a kötet hetven tanulmánya. Kiváló olvasmány, nagyrészt tudományos alaposságú magyarázatokkal. Külön említést érdemel a megértést jól segítő, gazdag képanyaga, valamint a részletes név- és tárgymutatója, amely kézikönyvként is jól használhatóvá teszi.

Paulo Coelho: A zarándoklat. Egy mágus naplója - Athenaeum 2000 Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Amint csak kicsit is belemélyedünk, ráérzünk, hogy az igényes szellemi csemegék sikeres alkotójaként ismert brazil szerző e műve méltán lett az utóbbi idők egyik kiemelkedő könyvsikere. Több síkon is nagy utazásra visz e zarándoklat. Végig megyünk vele minden idők egyik legnagyobb keresztény szellemi értéket képviselő zarándokútján, a Szent Jakab apostol földi maradványait őrző Santiago de Compostelába vezetőn. Coelho maga is megjárta a hétszáz kilométeres távot, jóllehet - amint bevezetőjében bevallja - csak egy részét úgy, ahogy a hagyomány megköveteli, és ahogy ma is járják a hívők és a hitet keresők: gyalogosan, ennek megfelelő hosszú időt szentelve töprengésnek, lelkigyakorlatoknak, önvizsgálatnak.

Ahogy követjük zarándokának, e különös és számunkra mindvégig nagyrészt rejtve maradó tanok és rítusok által vezérelt a mágusnak gondolatait, vívódásait, megértjük, hogy ezen az úton a zarándok találkozhat egy olyan ismerősével, akit addig talán csak többé-kevésbé felületesen ismert, vagy éppen már meg is feledkezett róla az életnek gondolt akadályfutás hajszájában: a saját lelkével. Megfeledkezett, vagy éppen akadékoskodó útitársként igyekezett nem tudomást venni róla? Mindenesetre, e találkozás lehet felkavaró, vagy éppen békét hozó, az azonban bizonyos, hogy az ember utána már nem az, aki nekivágott - a mágus szavával - Szent Jakab Különös Útjának. Amint Coelho általa elmondja, fénykorában, a XIV. században, évente több mint egymillió ember járta végig, Európa minden pontjáról, és a mai zarándokok útvonala hajszálra megegyezik a középkorival, amelyet megjárt Nagy Károly, Assisi Szent Ferenc, Kasztíliai Izabella és XXIII. János pápa is.

Amint a mágus halad Szent Jakab Különös Útján, és végzi eközben a titokzatos rítus megkövetelte gyakorlatokat, mindinkább rájön, és a nyomában mi is megértjük az élet egyik nagy igazságát: az út maga a cél. A megvilágosodás, megtisztulás, vagy éppen megnyugvás nem a megérkezés ajándéka, hanem mindazon lelki vívódás és fizikai gyötrődés hozadéka, amit a zarándoklat jelent. Küzdelmes útjának gyakran felidézett vezérgondolata Szent Pál apostol szava: „Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Futásának lelki erőfeszítései mindvégig a nemes harc követelményei körül forognak.

Aki követni akarja a mágust e zarándokútján, el kell fogadnia, hogy annak több mozzanata, történése hihetetlen, legfeljebb misztériumjátéknak hat, ha azt a kétszer kettő józanságával szemléli. A történet minden bizonnyal amúgy is arra szolgál, hogy a mágus töprengéseit, önvizsgálatait követve rácsodálkozzunk gondolatokra és érzésekre, amelyeket azok felébresztenek bennünk. Ezen a síkon vele haladva hamar rájövünk, hogy ami ebben a könyvben igazán sokat adhat, az nem Coelho gondolatai önmagukban, hanem a rezonanciák közte és magunk közt. Ami azt is jelenti, hogy itt a szokásosnál valószínűleg sokkal nagyobb mértékben függ az olvasótól, mit is talál e művében. Annyi azonban bizonyos: nem kevés kultúrtörténeti érdekességet, s ha eléggé nyitott elmével közeledik hozzá, izgalmas olvasmányt talál benne.

A zarándoklat sohasem könnyű, de ha kellő odaadással végezzük, lélekben erősít, nemesít. Ez a célja, értelme. Ilyen ez a könyv is.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 10. oldal
Új, koordináló EU-intézet, budapesti központtal
Ráfordítás híján lemarad a hazai innováció
„…Hamarosan, budapesti székhellyel megkezdi működését az Európai Innovációs és Technológiai Intézet. Az első, hazánkba települő európai uniós intézmény feladata nem a kutatás, hanem a kontinensen zajló innovációs projektek összehangolása, támogatása lesz…”

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 13. oldal
Több klaszter is kiemelkedhet és gazdasági húzóerővé válhat
A klaszter nem cél, hanem eszköz

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 14. oldal
Infokommunikációs K+F és innovációs szolgáltató központ létesül az Alba Innovációs Parkban
Fejlesztési eredmények és tervek az innováció érdekében Székesfehérváron

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 17. oldal
Budapesten, 2010. június 6-8. között tartják a rendezvényt
LES Páneurópai konferencia

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 18. oldal
Hazai fejlesztések a tudomány szolgálatában
Lézerek a mikrovilágban

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 20. oldal
Innovációs K+F az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán
Együttműködés ipari partnerekkel

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 21. oldal
A stratégia mellé elegendő pénzforrásra is szükség van
Innovációs kilátás, nem csak fél évtizedre
„…Fél évtizeden belül összesen 1,5-2 százalékos nemzetgazdasági növekedést generálhat egy jól átgondolt, következetesen végigvitt innovációpolitika. Kiszolgáló és bedolgozó országból csak így válhatunk ismét válságtűrő és növekedő, tudásalapú gazdasággá, mondja meggyőződéssel Szabó Gábor, akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke…”

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 22. oldal
Hazai piacnyitás: „közkívánatra” gyártják a változókamrás bálázót
Innovációs Díj a mezőgazdasági gépgyártás fejlesztéséért

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. március, 80. oldal
„…A Magyar Innovációs Szövetség február végi közgyűlésén adta át Ötvös Zoltán újságírónak az innovációval, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, magyar sajtóban megjelenő cikkeiben nyújtott kiemelkedő munkájáért a Magyar Innovációs Szövetség 2009-es média díját…”

Manager Magazin, 2010. március, 20-22. oldal
A sikert nem adják ingyen
„…Megtehette volna az állam, de nem adott túl a vállalatban birtokolt 25 százalék + 1 részvényhányadán. Így Kelet-Közép-Európa legnagyobb régiós gyógyszercége nem került szakmai befektetőhöz. Ez a legjobb megoldás - véli Bogsch Erik vezérigazgató…”

Gazdasági Rádió - Monitor Extra, 2010. március 8., hétfő
„…Magyarországnak nagyon komoly küzdelmet kell folytatnia, hogy talpon maradjon a globális innovációs versenyben, olyan kihívókkal szemben, mint Kína vagy India. Hazánkból hiányzik az innovációs kultúra. Dr. Ürge László a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, a ThalesNano Zrt. Vezérigazgatója kommentál…”

Napló, 2010. március 9., kedd, 7. oldal
Robotépítő középiskolás
„…Sorra nyeri a dobogós helyezéseket a fizikai és matematikai versenyeken Janosov Milán, a Lovassy gimnázium érettségi előtt álló diákja, aki jelenleg egy roboton dolgozik…
…Azon már meg sem lepődöm, amikor kifejti, hogy csillagászkodni is nagyon szeret, most pedig éppen egy robotot épít a 19. tudományos és innovációs versenyre, amelyben dr. Daróczi Csaba fizikus segít neki…”

Népszabadság, 2010. március 10., szerda, 1+14. oldal
Szupergép Csillebércen
Erősebb a kérdéseknél az MTA óriáskomputere

„…Értéke száznegyvenmillió forint, a súlya 1270 kilogramm, és másodpercenként 6500 milliárd műveletet képes elvégezni - a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci központjában tegnap mutatták be a hazai kutatókat szolgáló legnagyobb, legerősebb számítógépet…
…Tanácsok az MTA-nak
Stratégiai Tanácsadó Testületet hozott létre az MTA elnöke…”

Magyar Demokrata, 2010. március 10., szerda, 46+47. oldal
Hazahívjuk a kutatókat

„…Ahhoz, hogy bizonyos területeken nagyobb programokat indítsunk be, haza kell hoznunk külföldről az itthoni lehetőségek híján kint dolgozó sikeres kutatókat - mondta a Demokratának Pálinkás József fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke…”

HVG, 2010. március 10., szerda, 79-81. oldal
Haszonhajtás
Biotechnológiára építő tőzsdei gyógyszercégek

„…A Richter után az Egis is fantáziát lát a biotechnológiai fejlesztésekben, amelyek mindkét gyógyszergyártó teljesítményét és részvényeinek árfolyamát meghatározhatják a következő évtizedben…”

Klub Rádió - Többet ésszel, 2010. március 11., csütörtök
Válságkezelés innovációval
Nyilatkozik: Monszpart Zsolt (Magyar Innovációs Szövetség)

Figyelő, 2010. március 11-17., 19. oldal
Egyedül nem megy
Beck György a multinacionális cégek magyarországi szerepéről


Magyar Nemzet, 2010. március 12., péntek, 10. oldal
Európa szerepe nélkülözhetetlen a világban
A spanyol külügyminiszter elutasítja a lisszaboni szerződést ért bírálatokat . Erős akarat jellemzi az uniós trió együttműködését


Napi Gazdaság, 2010. március 12., péntek, 5. oldal
Vége a válságnak - Izraelben legalábbis

„…Nem lesz újra gazdasági visszaesés, vagyis a válság hamarosan véget ér - legalábbis Jimmy Weinblatt szerint. A neves izraeli közgazdászprofesszor - aki egyben a Ben Gurion egyetem rektora…”

Napi Gazdaság, 2010. március 12., péntek, 20. oldal
Több tízezer nebuló a Microsuliban
Nemcsak a diákok, a tanárok is kedvelik

„…Igencsak megváltozik az informatika tanulásáról-tanításáról vallott felfogása annak, aki a számítógépes programok használatát új módon, hiánypótló, játékos formában bemutató Microsuli oldalt felkeresi. Ráadásul egy népes, 45 ezer főt számláló közösség tagja lehet…”

Gazdasági Rádió, 2010. március 15., hétfő
A nap vendége

„…Magyarországnak nagyon komoly küzdelmet kell folytatnia, hogy talpon maradjon a globális innovációs versenyben, olyan kihívókkal szemben, mint Kína vagy India. Hazánkból hiányzik az innovációs kultúra. Dr. Ürge László a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatója kommentál…”

Népszava, 2010. március 16., kedd, 1+8-11. oldal
Sokat segíthet a sajtó a választásban
„…SZÉCHENYI-DÍJAK…
…Závodszky Péter biofizikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet igazgatójának, kutató professzornak az enzimek stabilitása, flexibilitása és működése közötti összefüggések feltárásában végzett négy évtizedes tudományos és kutatói munkásságáért, tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként…”

Napi Gazdaság, 2010. március 17., szerda, 7. oldal
Új innovációs központ indul Budapesten

„…Még idén nyár elején megkezdi működését Budapesten az az új innovációs központ, amelynek létrehozásáról tegnap írt alá szerződést a Magyar Telekom és a Cisco…”

Világgazdaság, 2010. március 17., szerda, 2. oldal
Főiskolai fejlesztés Kecskeméten


Világgazdaság, 2010. március 17., szerda, 8. oldal
MTelekom-Cisco k+f központ nyílik
A közel 100 millió forintos beruházás célja piacképes céges szolgáltatások fejlesztése


Magyar Nemzet, 2010. március 18., csütörtök, 1. oldal
Innovációban is rosszak vagyunk

„…Hazánk a huszonkettedik helyen áll a huszonhét európai uniós tagország között az innovációs teljesítményt illetően - derült ki az Európai Bizottság tegnap közzétett elemzéséből. Magyarország jóval az uniós átlag alatt teljesít, és csak Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Romániát, valamint Bulgáriát előzi meg…”

Napi Gazdaság, 2010. március 18., csütörtök, 3. oldal
Nem tartható a Jeremie

„…A Jeremie, vagyis az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramban (ÚMKT) a kockázati tőkealapokkal szembeni elvárások aligha teljesíthetők - derül ki a Start Zrt. által készített felmérésből…”

Napi Gazdaság, 2010. március 18., csütörtök, 20. oldal
Innovációban rosszul állunk
A nap bukása

„…Az Európai Bizottság idén is közzétette a tagországok innovációs teljesítményének rangsorát: Magyarország a 2008-as 18. helyről visszacsúszva a 22. helyet szerezte meg…
…A 27 tagország közül tavaly Svédországnak volt a legjobb innovációs teljesítménye; e területen a húzó országok közé tartozik még Finnország, Németország, Nagy-Britannia és Dánia. Magyarországot csupán Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, valamint Bulgária követi a listán…”

Világgazdaság, 2010. március 18., csütörtök, 3. oldal
Gyengén teljesítünk az innováció terén

„…Magyarország a 22. helyen álla 27 európai uniós tagország között az innovációs teljesítményt illetően - derült ki az Európai Bizottság által tegnap közzétett elemzésből…”

Világgazdaság, 2010. március 18., csütörtök, 5. oldal
Mérnék a kutatási költség hatékonyságát

„…Kivágta a biztosítékot az EU pénzügyminisztereinél az európai integráció készülő, 2020-ig szóló növekedési stratégiájának kutatás-fejlesztési és innovációs (k+f+i) célszáma. E szerint a közösség tagjai azt vállalnák, hogy továbbra is a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát fordítják erre a területre. Minapi tanácskozásukon a pénzügyi tárcavezetők „sürgős vizsgálódást” szorgalmaztak annak érdekében, hogy a k+f+i tevékenység átfogó indikátorokkal érdemben mérhető legyen…”

Magyar Hírlap, 2010. március 18., csütörtök, 6. oldal
Magyarország a visegrádiaktól is leszakadt már

„…Az Európai Unió átlaga alá került a magyar gazdaság - állapítja meg friss összefoglalójában az európai munkaadói szervezeteket tömörítő Business Europe. A szűkebb régió országaihoz képest - a visegrádi négyekhez viszonyítva - kifejezetten leszakadtunk…”

Heti Válasz, 2010. március 18., 9. oldal
Agyelszívás

„…Nem a kutatásra fordított pénz a kevés. Az a probléma, hogy az állam azokat a kutatásokat támogatja, amelyek azonnal hasznot hoznak - mondja Ádám Veronika biokémikus, aki hétfőn vehette át a Széchenyi-díjat…”

Figyelő, 2010. március 18-24., 44-47. oldal
Előzősáv

„…Főként belső okok miatt csapnivaló a magyar vállalkozások versenyképessége, de azért akadnak követendő példák is…”

Napi Gazdaság, 2010. március 19., péntek, 3. oldal
Több tőke érkezhet

„…A gazdasági tárca a tavalyi, mintegy kétmilliárd euró közvetlen tőkebefektetés után az idén többet remél, ám az összeg vélhetően elmarad a 2008-as 3,4 milliárdtól…”

Világgazdaság, 2010. március 19., péntek, 2. oldal
Aktívabb iparjogvédelem
A válság csak kisebb mértékben vetette vissza a feltalálói törekvéseket - Egyre tudatosabbak a kkv-k


Világgazdaság, 2010. március 19., péntek, 5. oldal
Megtépázhatta a válság az innovációt

„…Az uniós tagállamok innovációs teljesítményének folytatódó javulásáról számol be a most kiadott 2009-es európai innovációs eredménytábla…”

Észak-Magyarország, 2010. március 19., péntek, 5. oldal
Ma már tudni akarunk a saját pénzünkről...
A pénzügyi és gazdasági válságnak vannak pozitív hozadékai is: még ha a tanulópénz keserves is...

„…Az IND Group sok egyéb díja mellett tavaly azért kapott innovációs elismerést, mert kifejlesztett egy igen egyszerűen kezelhető megoldást a mobil bankolásra. Vinnai Balázs szerint csak az információs technológia hozhat megoldást egy olyan helyzetben, amikor a bankok igyekeznek csökkenteni költségeiket, ugyanakkor az ügyfelek mélyebb, de érthetőbb információkra vágynak…”

Magyar Hírlap, 2010. március 22., hétfő, 7. oldal
Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) pályázatok

„…A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a vonatkozó kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében pályázati kiírásokat jelentetett meg kétoldalú kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására, argentin, cseh, francia, osztrák és szlovén relációkban. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a kormányközi TéT együttműködési program keretében történik…”

Várható események

XV. Logisztikai Fórum

2010. március 25-26-án rendezi meg a Magyar Logisztikai Egyesület a XV. Logisztikai Fórumot a Hotel Marriott Budapestben.

Tervezett program:
Március 25.:
    Levezető elnök: Dr. Doór Zoltán, elnök, Magyar Logisztikai Egyesület
9:00 | Megnyitó: Dr. Doór Zoltán, elnök, Magyar Logisztikai Egyesület
9:05 | Kilián Csaba, mb. vezérigazgató ITD Hungary Zrt.
9:20 | Prof. Dr. Gyulai József, elnök, MTA Műszaki Tudományok Osztálya
9:30 | NOKIA supply chain: Marcus Stoerkel, country manager, NOKIA
9:50 |
Logisztika a globalizáció korában: Dr. Nagy Károly, a honvédelmi miniszter főtanácsadója, Honvédelmi Minisztérium
10:10 | Kávészünet
    Levezető elnök: Pető Ernő, elnökségi tag, Magyar Logisztikai Egyesület
10:40 | Nemzetközi olajpiac, magyar gazdaság. Mester vagy bukott diák?: Molontay Tamás, senior country officer, Credit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe
11:00
|
A jelen adottságaival a jövőért, avagy új szolgáltatások az "e" fejlesztések és a logisztikai adottságok közös lehetőségeinek kiaknázásával: Dr. Horváth Sándor, logisztikai üzletágvezető, Magyar Posta Zrt.
11:20 | Rail Cargo Hungaria - regionális vasút-logisztikai vállalatot építünk": Kovács Imre, elnök-vezérigazgató, Rail Cargo Hungaria Zrt.
11:40 | Régi? Új? Innováció a tömbös tárolásban: Somogyi Attila, ügyvezető igazgató, SSI Schäfer Systems International Kft.
12:00 | Adriana Palasan, alelnök ARILOG (Román Logisztikai Egyesület)
12:20 | Ebédszünet
13:10
|
Délutáni szekcióülések:
- Anyagi folyamatok
- Pénzügyi folyamatok
- A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (a CHEMLOG szekciója)
17:00 | Koktélparti

Március 26.:
    Levezető elnök: Dr. Doór Zoltán, elnök, Magyar Logisztikai Egyesület
9:00 | Köszöntő: Dr. Doór Zoltán, elnök, Magyar Logisztikai Egyesület
9:05 | Társadalmi trendek hatása a logisztikai piacra: Dr. Törőcsik Mária, ügyvezető, Dr. Törőcsik Marketing Inspiráció Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet
9:30 | Az Európai Unió közlekedéspolitikájának közép-európai vetülete: Szűcs Lajos, főosztályvezető Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
9:50 | Az európai tőkepiacok szerepe a vállalatok finanszírozásában: Dr. Mohai György, vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde Zrt.
10:10 | Dr. Budai Péter, osztályvezető Allianz Hungaria Biztosító Zrt.
10:30 | Kávészünet
     
    Levezető elnök: Czinkos Pál, elnökségi tag, Magyar Logisztikai Egyesület
10:45 | Többnemzeti együttműködések magyarországi megvalósítása: Dr. Horváth József, vezérőrnagy, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, vezérigazgató
11:05 | Cezary Mankowski, a Lengyel Logisztikai Egyesület elnökségi tagja
11:25 | A Koperi Kikötő innovatív megoldásai: Marko Gabrijelcic, képviseletvezető, Luka Koper
11:45 | Innovatív logisztikai Megoldások a Cseh Köztársaságból: Miroslav Rumler, tiszteletbeli elnök, Cseh Logisztikai Egyesület (CLA), CEO, Reliant s.r.o.
12:05 | Brian Bolam, ELUPEG vice president, President & Founder OmPrompt Ltd.
12:25 | Ebédszünet
13:30 | Délutáni szekcióülések:
- IT szerepe a logisztikában
- HR szerepe a logisztikában

További információ és regisztráció:
Han-Nyakas Márta, nemzetközi szakértő, Magyar Logisztikai Egyesület
Tel.: 1/484-6407, e-mail: m.nyakas@mle.hu
 
Géniusz Országos Tehetségnap

2010. március 27-én rendezi meg a Magyar Géniusz Projektiroda a budapesti Millenáris Teátrumban a Géniusz Országos Tehetségnapot. Az egész napos rendezvény délelőtt ünnepi konferenciával kezdődik, délután pedig Tehetségfesztivál kerül megrendezésre. A konferenciát Sólyom László, köztársasági elnök is megtiszteli jelenlétével és köszöntő szavaival, majd előadást tart Prof. Csermely Péter, Balogh László és még többen a magyar tehetségügy jeles képviselői közül.

A 14:45-kor kezdődő Tehetségfesztivál moderátora Szántó Dávid, sportriporter lesz. Program:
- Csermely Péter Tehetségfesztivál-bevezetője
- a XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Fúvószenekara játszik
- bemutatkoznak a „Mester és tanítványa” pályázat legjobbjai
- Bartók Béla felolvassa „A kilenc csodaszarvas” című népballadát (hangfelvételről)
- a Magyar Táncművészeti Főiskola csoportja táncol
- Domokos Gábor bemutatja a Gömböcöt
- Csikó Szabolcs táncol (Magyar Táncművészeti Főiskola)
- 16:00-tól kerekasztal-beszélgetés neves tudósokkal, idősebb és fiatalabb tehetségekkel a tehetség kibontakozásáról (a beszélgetést Krizsó Szilvia, újságíró vezeti)
- beatbox
- bemutatkoznak a „Mester és tanítványa” pályázat legjobbjai
- footbag-bemutató.

A délelőtti rendezvényrész zártkörű, de a Tehetségfesztivál nyitott lesz a nagyközönség előtt is.

További információ: www.tehetsegpont.hu

Magyarország tudása a XXI. századi gazdaságban

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége és a MEFIT Alapítvány 2010. március 30-án döntéshozói tanácskozást szervez a Ramada Plaza Hotelben (1036 Budapest Árpád fejedelem u. 94.). A rendezvény moderátora Klotz Tamás, az IVSZ főtitkára lesz.

Tervezett program:
9:30 | Köszöntő: Keresztesi János, elnök, Informatikai Vállalkozások Szövetsége
9:45 | Nyitó előadás: Andor László, foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi biztos, Európai Bizottság (videokonferencián keresztül)
10:00 | Herczog Edit, E-Skills nagykövet, EP képviselő
10:15 | Matolcsy György, volt gazdasági miniszter
10:30 | Az Európai Bizottság képviselője (DG ENTERPRISE, DG INFO) (felkérés alatt)
10:45 | Elena Bonfiglioli, társelnök, e-Skills Industry Leadership Board vállalati felelősségvállalásért felelős igazgató - Microsoft EMEA (TBC) vagy Klotz Tamás, főtitkár, Informatikai Vállalkozások Szövetsége
11:00 | Molnár Szilárd, BME, kutatási igazgató
11:15 | Záró előadás: Drajkó László, elnök, MEFIT Alapítvány
11:45 | A magyar e-készség nyilatkozat ismertetése és aláírása (TBC)
12:15 | Kávészünet, sajtótájékoztató
12:45 | Panelbeszélgetés:
- Versenyképességi (post Lisszabon) fórum: Drajkó László, ügyvezető igazgató, Microsoft Magyarország; Matolcsy György, volt gazdasági miniszter; Mester Zoltán, versenyképességért felelős szakállamtitkár NFGM; Parragh László, elnök, MKIK; Braun Márton, ügyvezető igazgató, MVA, IVSZ elnökségi tagok
- Nők az informatikában fórum: Herczog Edit, EP képviselő, E-Skills nagykövet; Bozsó Julianna, vezérigazgató, Virusbuster; Kun Éva, vezérigazgató-helyettes, Montana; Téglássy Orsolya, főosztályvezető, MEH Infokommunikációs Főosztály; Kertészné Gérecz Eszter, Országgyűlés Hivatala; Szvetelszky Zsuzsa, kommunikációkutató, ELTE; Társadalomtudományi Kar
13:45
|
Panelbeszélgetés:
- Az oktatási rendszer átalakítása a digitális kor követelményeinek megfelelően: Prof. Dr. Detrekői Ákos, elnök, NHIT; Prof. Dr. Dobay Péter, Pécsi Tudományegyetem; Jókai István, elnök, FAT
- A civil szervezetek szerepe az e-készségek széleskörű terjesztésében (moderátor: Klotz Tamás, IVSZ): Tilesch György, főigazgató, MEFIT Alapítvány; Dombi Gábor, főtitkár, Inforum; Alföldi István, ügyvezető igazgató, NJSZT; Nick Eyre, TechSoup Global/Fundacja Techsoup; Lorbert Zsuzsanna, eMagyarország Centrum
14:45 | Ebéd

További információ és regisztráció:
www.ivsz.hu/engine.aspx?page=regisztracio_eskills_marc30

Innovation Challenges 2010

A TiasNimbas Business School és Noord-Brabant tartomány rendezvénysorozatot szervez Innovation Challenges 2010 címmel, a hollandiai Eindhovenben.

Programok:
április 6. | Projekt menedzsment: az innovációd megölése vagy beindítása?
prof. Christoph Loch, INSEAD, Franciaország
május 25. | Innovációk az innovációk eladási módjában
prof. Lüder Tockenbürger, Steinbeis University, Berlin
szeptember 30. |
Kockázatkezelés és értékteremtés a vállalkozói kockázatokban
Prof. Eric Wood, Center for Innovation & Entrepreneurship at the Graduate School of Business, University of Cape Town
október 26. | Hogyan alakítják át a fejlődő piacok saját jövőjüket és a te jövődet
prof. Tarun Khanna, Harvard Business School

További információ és regisztráció: http://www.tiasnimbas.edu/innovation

2010. évi TII konferencia

2010. április 28-30-án, Düsseldorfban rendezi meg a TII (Technology Innovation International) éves konferenciáját, melynek témája "Innováció 3.0: az új innovációs kor kihívásai, szükségletei és készségei" lesz.

Program:

Április 28.:
14:00 | A konferenciát megelőző látogatás a Fraunhofer Society inHaus Innovációs Központjába (Intelligens szoba és épület rendszerek)
17:30 | Indulás a Hilton Hotelből Mülheim an der Ruhr-ba
18:00 | TII éves közgyűlés, melyet üdvözlő fogadás követ

Április 29.:
Reggeli plenáris ülés (elnök: Dr. Joachim Hafkesbrink, az innowise GmbH ügyvezető igazgatója, a TII elnöke):
9:15 | Üdvözlő beszédek: Dirk Elbers, Düsseldorf főpolgármestere és Peter Wolfmeyer, a ZEN IT GmbH ügyvezető igazgatója
9:45 | Látnoki vitaindító - A világ 2021-ben: Nils Mueller, a TrendONE alapítója és elnök-vezérigazgatója
10:15 | Az európai innovációtámogatás újragondolása: Alain Liberos, EU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság
10:40 | Frissítők és kapcsolatépítés
11:10 | Kihívás: többet nyújtani kevesebből - dél-afrikai innováció és technológia transzfer: Jacqueline Barnett, a SARIMA (Southern African Research and Innovation Management Association) innováció és technológia transzferért felelős alelnöke
11:35 | KKV-távlat a nyílt innovációban - a holland tapasztalat: Han van der Meer, Van der Meer & Van Tilburg Management Consultants
12:00 | Egy vállalkozó nézőpontja a zárt és a nyílt innováció kiegyensúlyozásáról: Hartmut Scholl, a reflact AG ügyvezető igazgatója
12:30 | A jövő technológiai trendjeinek felderítése: Dirk Krause, technikai igazgató és Roland Westermaier, K+F igazgató, Pixelpark AG
12:40 | Kérdések és válaszok
13:00 | Ebéd

Párhuzamos szekciók első része:
- Az innováció kihívásainak megoldása a KKV-knál,
- A web 2.0 és a közösségi hálózatok használata nagyléptékű technológia transzferhez
- Szabad tér: innováció 3.0

Párhuzamos szekciók második része:
- Világméretű nyílt innovációs folyamatok
- Az innováció támogatása KKV-knál: a gazellákon túlra nézés
- Szabad tér: innováció 3.0

Április 30.:

Párhuzamos szekciók harmadik része:
- A közvetítők szerepe a nyílt innováció folyamataiban
- A nyílt innováció kihívásainak kezelése
- Innovációs kávéház: A technológia transzfer új megközelítése: hogyan működhetnek együtt a TII tagjai új termékek és szolgáltatások fejlesztésében a következő évtizedben?

Párhuzamos szekció ötödik része:
- Nyílt innovációs stratégiák és modellek egyetemekből és kutatási központokból
- A közvetítők szerepe a nyílt innovációban - hogy segítsék elő és használják a nyílt innováció stratégiáit és eszközeit az egyetemi kutatásokon alapuló KKV-k technológiai innovációjának lebonyolításában és támogatásában
- Innovációs kávéház: folytatás és konklúzió

Záró plenáris szekció (elnök: Dr. Joachim Hafkesbrink, az innowise GmbH ügyvezető igazgatója, a TII elnöke):
14:15 | A tudás társadalom és a standardok - hogy illenek össze?: Dirk Ladendorff, a KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung projektmenedzsere
14:35 | A 21. századi fraktál innovációs ökoszisztéma felé: Elias G. Carayannis, School of Business, George Washington University
15:00 | A párhuzamos szekciók elnökeinek összegzései
15:45 | A konferencia zárása

További információ és regisztráció: www.tii.org/2010AC_Duesseldorf

Észak-olaszországi szakmai tanulmányút fa- és bútoripari vállalkozások számára

2010. május 11-14. között céglátogatásokkal, tárgyalásokkal egybekötött 4 napos szakmai tanulmányutat szervez az Enterprise Europe Network fa- és bútoripari vállalkozásoknak Észak-Olaszországba, Udine és Velence környékére. A részvételi díj 55.000 Ft + ÁFA/fő, mely tartalmaz 3 éjszaka szállást, 3*-os szállodában reggelivel, 3 vacsorát, egy olasz nyelvű tolmács-idegenvezetőt, az autóbusz költségeit Budapest - Székesfehérvár - Zalaegerszeg - Udine - Velence és vissza útvonalon, továbbá a programban szereplő szakmai programokat.

A program során a Snaidero konyhabútorgyártó céghez, a CATAS faipari minősítő laboratóriumba, további bútorgyártó vállalkozásokhoz, egy fűrészüzembe is ellátogatnak a részvevők. A program része lesz egy fél napos üzletember találkozó az Unioncamere del Veneto szervezésében, ahol négyszemközti tárgyalásokat folytathatnak a résztvevők az érdeklődő olasz vállalkozásokkal. Az üzletember-találkozó munkanyelve: angol és olasz.

Részletes programés a jelentkezési lap letölthető az INNOSTART honlapjáról (www.innostart.hu). Jelentkezési határidő: 2010. március 25.

Bővebb információ: Szabó Eszter: tel: 1/382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu

Kiállítók jelentkezését várják a 2010-es Zöld Iroda kiállításra

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért immár negyedik alkalommal rendezi meg a Zöld Iroda kiállítást. Színes szakmai programok mellett a hazai környezetbarát irodai eszközök és berendezések gyártóinak és forgalmazóinak seregszemléjével várják az érdeklődőket 2010. május 18-án, a Kinnarps Irodaházban (XIII. kerület Váci út 92.).

A kiállítás célja a hazai irodaszer-, irodabútor-, tisztítószer-, irodatechnikai berendezés gyártók és forgalmazók környezetbarát termékeinek seregszemléje mellett az irodazöldítéssel elérhető megtakarítási lehetőségek bemutatása, mind építéstechnikai, mind pedig üzemeltetési szempontból.

Részletes kiállítói felhívás letölthető itt: www.zoldiroda.hu

Pályázati felhívások

Kontra György innovációs díj

A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet Kontra György innovációs díjra.

A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. A 2010. évben maximum négy díj kerül kiadásra.

Díjazás:
A díjazottak munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A díjak átadására a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közgyűlésén kerül sor 2010. május végén.

Bírálóbizottság:
A zsűri a Magyar Innovációs Alapítvány által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakemberekből áll. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Pályázati feltételek:
A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben, főállású munkaviszonnyal rendelkező, természettudományokat vagy matematikát oktató, 40 évnél fiatalabb tanárok pályázhatnak.
A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmaiönéletrajz és összefoglaló az elmúlt három évi kiemelkedő oktatótevékenység módszereiről és eredményeiről (max. 4 oldal),
- aziskola igazgatójának és egy iskolától független szakembernek az ajánlása.

A pályázat beérkezési határideje: 2010. április 15.

A pályázat elbírálásának szempontjai (30%-70% arányban):
- az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök készítése stb., továbbá a szakmai továbbképzési iránya
- a pályázó tanár közreműködése révén
     - az emelt szinten érettségiző diákok száma,
     - a tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos versenyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
     - a felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A pályázatot 1 db pdf formátumban, e-mail-ben, magyar nyelven kell beküldeni a Magyar Innovációs Alapítványhoz, e-posta: innovacio@innovacio.hu; telefon: 453-6572, fax: 240-5625.

Magyar Formatervezési Díj

Nyilvános pályázatot hirdetett a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák:
- Termék (kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek),
- Vizuális kommunikáció (termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is),
- Terv (kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek),
- Diák (hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások).

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat beadási határideje: 2010. május 5. (postabélyegző szerint). A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, „Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre: Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1374 Budapest 5, Pf. 552

A pályázattal kapcsolatban további információ kapható Majcher Barbara főtanácsostól, a 474-5587-es telefonszámon, vagy a barbara.majcher@hpo.hu e-mail címen.

Design Management Díj 2010

A Design Management Díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, és elismerje ennek kiváló példáit.

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra - a Bírálóbizottság tagjain kívül - bárki jelölést tehet. Jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény amelynek székhelye Magyarország területén van. A díjat elnyerheti bármilyen szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

A jelölések beadási határideje: 2010. április 20. (postabélyegző szerint). Jelölni a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról (www.mft.org.hu) letölthető „Jelölő lapon” lehet, ahol a díjjal kapcsolatos további információ is megtalálható.

A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott Bírálóbizottság dönt. Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2010. évi Design Management Díjat.

A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2010. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

A pályázattal kapcsolatban további információ Majcher Barbarától kérhető: tel.: 474-5587, e-mail: barbara.majcher@hpo.hu

I. Országos Megújuló Energetikai Tanulmányíró és Rajzverseny

Az Országos Biomassza Klaszter fontos feladatának tartja a megújuló energetikai eljárások népszerűsítését az ifjúság körében. A Klaszter egyik tagja, a V-Trade Kft. által már 8 éve szervezett debreceni Energoexpo Nemzetközi Energetikai Konferencia és Szakkiállítás már 2009-ban is külön szekcióprogramot szervezett a középiskolás diákok számára, melyre a belépés ingyenes volt. 2010-ben ezt a programot kívánjuk országossá bővíteni, kiterjeszteni a fiatalabb és idősebb diákokra is és lehetővé tenni aktív részvételüket.

Ezen célok az alábbi felhívással fordulnak a diákokhoz és tanáraikhoz:
- Általános iskolás alsó tagozatos diákok részére rajzversenyt hirdetnek, melynek témája a megújuló energiák jövőbeni felhasználása az életünkben. Korhatár: 6-10 év.
- Általános iskola felső tagozatos, illetve középiskolai tanulók számára számítógépes versenymű készítésére hirdetnek pályázatot ugyanebben a témában.
- Nappali tagozatos egyetemi és doktori képzésben résztvevő hallgatók számára cikkíró versenyt hirdetnek a megújuló energiák bármelyik szegmenséből.

Határidő: 2010. május 31. Részletes kiírás: www.innostart.hu

További információk kérhetők a következő elérhetőségeken:
Kozma Ibolya: kozma.ibolya@innostart.hu; tel.: 1/382-1505;
Dr. habil Bai Attila: abai@agr.unideb.hu; tel.: 52/526-900

Az Energoexpoval kapcsolatos részletek, valamint az előző évek programjai a www.energoexpo.hu oldalon érhetők el. A konferenciával kapcsolatban felvilágosítás kérhető az energoexpo@energoexpo.hu email-címen.
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.