XX. évf. | 2010. március 8. | 5. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Magyar Szabadalmi Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ közgyűlés

A Magyar Innovációs Szövetség 2010. február 24-én tartotta 2009. évi rendes közgyűlését a Ramada Plaza Hotelben, Budapesten. A közgyűlést a Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor nyitotta meg, és köszöntötte a tagintézményeket és a közgyűlés vendégeit.
A Mandátumvizsgáló Bizottság, ill. a Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi média díjának átadására, melyben idén a Népszabadság szerkesztője Ötvös Zoltán részesült. A díjat Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke nyújtotta át a díjazottnak.
A következő napirendi pontnak megfelelően Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes, az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese szóbeli kiegészítést tett a 2009. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz. Kiemelte, hogy a Szövetség számos sikert ért el, mind a tehetséges fiatalok, mind az érdekérvényesítés, illetve az Innovációs Alap védelmezése területén. Majd bővebben beszélt a természettudományos és műszaki oktatás jelenlegi helyzetéről.
A közgyűlés szakmai programjának két célja volt: egyrészt pozitív példákon keresztül megmutatni azt, hogy miért is fontos az innováció, másrészt megfogalmazni a követendő tudomány- technológia- és innováció-politikával szembeni elvárásainkat.

Első előadóként Dr. Pálinkás József elnök tartott előadást "Kreativitás, alkotóképesség, siker" címmel, hiszen az Akadémia az intézményi rendszerén keresztül egy viszonylag nagy szegmensét felügyeli a kutatás-fejlesztésnek. Hangsúlyozta, hogy az innováció nincs önmagában, mindig egy viszonylag hosszú folyamat része. Innováció alatt nem csupán a műszaki tudományhoz közeli eredményeket kell érteni, hanem egyfajta szervezeti megújulást is. Véleménye szerint Magyarországon nagyon nagy gond, hogy a munkaképességű lakosságnak csak az 54%-a dolgozik. Ez legalább akkora gond, mint az innováció alacsony szintje. Azonban egy megfelelő kormányzati hozzáállással el lehet kezdeni azokat a lépéseket, amelyek egy jobb, hatékonyabb magyar gazdaság, egy jobb, hatékonyabb magyar tudományos kutatási rendszer és egy jobb, hatékonyabb magyar innovációs rendszer létrehozásához vezethetnek.
A szakmai program második előadója Bogsch Erik vezérigazgató volt, aki egy kiemelten innovatív, sikeres nagyvállalat, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezetője. Elmondta, a vállalati vezetés úgy gondolja, hogy a legfontosabb az ember. Továbbá nagyon fontos a környezet, a megfelelő légkör, és nyílván a gyógyszeriparban, de másutt is, megfelelő felszereltség, infrastruktúra és pénz is kell. Számadatokkal alátámasztva bemutatta, hogy a magyarországi vállalati K+F költségekből a gyógyszeripar egyharmaddal részesedik, ezen belül a Richter - a 2008-as adatok alapján - több mint 18 Mrd forintot, a tavalyi évben az árbevételük 10%-t, azaz 23 Mrd forintot költött. a régióban a legtöbbet költött kutatásra és fejlesztésre. A gyógyszeriparban a hozzáadott érték a versenyképesség legfontosabb tényezője.
Ezt követően Lustyik György egy sikeres, vidéki KKV, a Soft Flow Kft. ügyvezető igazgatójaként számolt be a cég innovációhoz vezető sikereiről. Az 1992-ben alakult cégnek van egy kutató-fejlesztő laboratóriuma, amelyben kémiai, biológia, biofizikai jellegű fejlesztéseket végeznek, amelyeknek termékei vannak, tovább van szoftverfejlesztésük, ill. vannak bizonyos szolgáltatásaik is. A Kft. mikrogyöngy-technológiával foglalkozik, amely egy multiplex eljárás, és néhány tíz mikroliternyi preparátumból lehet nagyszámú, akár több száz analitikai eljárást végezni. Részletesen ismertette, hogy egy nagyon szűk területen, nagyon speciális tudással hogyan lehet sikereket elérni. Természetesen ehhez a képzett, magasan kvalifikált munkatársak megléte elengedhetetlen.
A szakmai programot Friedler Ferenc professzor, a Pannon Egyetem dékánjának előadása követte, aki egy olyan kutató és oktató, akinek sikeres, megvalósult, az iparban alkalmazott projektjei vannak. Elsőként a szervezeti innovációhoz kapcsolódó kérdésekről beszélt. Ha az egyetemi szervezeteket tekintjük, akkor három fontos tevékenység létezik, ez az oktatás, a kutatás és a kutatás-fejlesztés. Ennek a három tevékenységnek egyenrangú módon kell beintegrálódnia a szervezet működésébe, és mind a háromnak nemzetközi szintűnek kell lennie. A második szakaszban betekintést nyerhettek a résztvevők a Kar együttműködéseibe (többek között a MOL-lal), amely szintén egy innovációs folyamat része. Továbbá egy speciális, az ellátó lánc innovációjára kifejlesztett szoftverről lehetett részletesebb információkat kapni. Végül a kutatás-fejlesztési pályázati kiírásoknál az egyetemeket érintő problémákra hívta fel a figyelmet az előadó.
Végezetül Hunyadi Áron, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagja, a BME hallgatója, mint a jövő műszaki értelmiségének képviselője ismertette saját innovációs sikereit. Elsőként az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken elért sikereiről, és az ezekre készített pályamunkáiról beszélt a fiatal. Ezt követően a Szövetség által szervezett szakmai útjairól, s az ott szerzett nemzetközi eredményekről, tapasztalatokról. Tapasztalatai szerint, ha valakinek vannak jó ötletei, elképzelései, és azt megfelelő munkával előre is viszi, akkor látni fogja az eredményen, hogy érdemes. Fiatal, tehetséges társainak szóló üzenetében hangsúlyozta, hogy érdemes a műszaki, természettudományi pályát választani, mert rendkívül izgalmas.
A hozzászólások után a közgyűlés kisebb kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta a MISZ "Innováció-növekedés" c. állásfoglalását.
A szakmai programot követően került sor a Felügyelő Bizottság beszámolójának szóbeli kiegészítésére. Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság átnézte a gazdálkodást, és gondos vizsgálat után sem talált hiányosságot. Külön kitért a Szövetség érdemi munkái közül a THE programra, ill. a MISZ és az innovációs folyamatokat irányító szervezetekkel fennálló kapcsolatra.
Ezt követően, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót és három tartózkodás mellett az ahhoz kapcsolódó felügyelő bizottsági jelentést, valamint egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2009. évben elfogadott tagdíjrendszer. A közgyűlést fogadás zárta.

Közgyűlési állásfoglalás

A Magyar Innovációs Szövetség 2010. február 24-i közgyűlésén a következő állásfoglalást fogadta el "Innováció - Növekedés" címmel:

A gazdasági növekedés forrásai között a legjelentősebb tényező az innováció. Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának, a vállalkozók számára pedig a meghatározó versenyelőnynek a lehetősége és biztosítéka.

2014 végéig az adottságainkra épülő, hatékony tudomány- technológia- és innováció (TTI) politika végrehajtása, az új értékeket létrehozó, originális termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai és regionális piac megerősítése és a magas hozzáadott értéket tartalmazó szellemi export önmagában mintegy 1,5-2%-os nemzetgazdasági növekedést generálhat. Kiszolgáló és bedolgozó országból csak így válhatunk ismét válságtűrő és növekedő, tudásalapú gazdasággá.

Magyarország mai állapotából, adottságaiból és lehetőségeiből, valamint intézményeiből kiindulva, az ország gazdaságpolitikájának részeként ambiciózus, de reális célok elérését kell kitűzni. A legfontosabb célkitűzés, hogy öt éven belül a gazdasági növekedés, az innovációt a központba állító gazdaságpolitika révén, érje el vagy haladja meg Magyarországon az EU-országok átlagát. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ország K+F ráfordítása 2015 végére - folyamatos évi 0,1-0,2 százalékpontos növekedéssel - a GDP 1,5%-ára nőjön. Ugyanezen időszak alatt az összesített innovációs mutató alapján mért innovációs teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő öt évben pedig az EU országok felső harmadába kerüljön.

A fenti célok eléréséhez olyan TTI politikára van szükség, mely
- figyelembe véve a fenntartható fejlődés szempontjait kijelöli azokat a kutatás-fejlesztési prioritásokat, gazdasági ágazatokat, amelyek K+F+I tevékenységének kiemelt ösztönzésével az egész gazdaság húzóterületeivé válhatnak,
-  folyamatos szakmai ellenőrzéssel mind a K+F ráfordítások, mind a TTI politikai intézkedések eredményét, ill. hatását értékeli, és visszacsatolást biztosít a megfelelő vezetési szintekre,
- a K+F pályázati kiírások, a pályázatok döntési, szerződéskötési, monitoring, finanszírozási és pénzügyi elszámolási rendszere jelentős egyszerűsítésével ütemezhetővé és a bizalmi elvre épülve, maximálisan bürokrácia mentessé és eredményorientálttá teszi az egész folyamatot,
- a döntések előkészítésénél, ill. a döntések meghozatalánál a teljes nyilvánosság és a személyes felelősségvállalás érvényesülését biztosítja,
- kiemelten, komplex módon támogatja a jelentős, eredeti magyar, piacközeli stádiumban lévő fejlesztési eredmények hasznosulását és piacra jutását,
- az új TTI stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében stabil, a vertikális irányítást és a horizontális koordinációt is biztosító intézményrendszert épít ki.

Az innovációs folyamatok lényege a folyamatosság, ezért a TTI politikával kapcsolatos intézkedéseket csak úgy szabad bevezetni, hogy azok a már beindult és ésszerűen tovább viendő folyamatokat, projekteket ne késleltessék vagy szakítsák meg.

Az Európai Unió 2011-ben esedékes magyar elnöksége elszalaszthatatlan lehetőség az innováció iránti elkötelezettségünk hiteles felmutatására. Ezért egy új tudományos-technológiai és innovációs stratégia és fejlesztéspolitikai program intézkedéseinek, keretfeltételeinek azonnali érvényesítése, döntő jelentőségű lépés az új esélyek megragadásában.

Az állásfoglalás olvasható innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) is.

Mikro- és kis-vállalkozások technológia fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a "Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" (GOP 2.1.1.A) c. pályázati kiírást.

Részlet a véleményből:
„…A jelenlegi gazdasági helyzetet tekintve, a kis- és mikrovállalkozások nagy része nem tudja teljesíteni a fenti két feltételt. Az a cég, mely növekedett, nem valószínű, hogy 8-10 millió Ft, esetlegesen elnyerhető, rengeteg adminisztrációhoz és szankcióhoz kötött támogatási pályázat megírásával és menedzselésével fog foglalkozni, üzleti tevékenysége helyett.

Azaz az elnyerhető támogatási összeg és a pályázat adminisztratív előírásai nem állnak egymással arányban…”

A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portálunkon (www.innovacio.hu), az Aktuális rovatban, az Állásfoglalások között.
 
Az állami gazdaságfejlesztési szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei

Tagintézményünk, a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. projektet indított az állami gazdaságfejlesztési szolgáltatások (támogatás, hitel, befektetés, tanácsadás, képzés stb.) fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata céljából. Ennek érdekében összeállítottak egy kérdőívet "Az állami gazdaságfejlesztési szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei" címmel, melyet a Magyar Innovációs Szövetség mint szakmai szervezet is kitöltött, 2010. február 25-én.

Állásfoglalás a szellemi tulajdonvédelemről

Az európai munkáltatói szervezet, a Businesseurope, egyéb európai szakmai szövetségekkel együtt állásfoglalást készített a szellemi tulajdonvédelemre vonatkozóan. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), álláspontjának kialakításához kérte a Magyar Innovációs Szövetség véleményét is.

Az állásfoglalásról kiadott angol nyelvű vélemény teljes szövege olvasható innovációs portálunk (www.innovacio.hu) Aktuális rovatában, az állásfoglalások között.

XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj

A XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsági ülésére 2010. február 26-án került sor, Budapesten. Minden pályázatot két-két zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányozott, és a következő szempontok szerint értékelt:
- az adott évben a pályázónál elért, a pályázó által hivatalos nyilatkozatban megerősített többleteredmény vagy többletárbevétel és egyéb előny: max. 50 pont;
- az egyéb (pl. piaci részesedés növelése, új piacok megszerzése, kiemelkedő export teljesítmény stb.) eredmény: 0-5 p.;
- eredetiség, újszerűség, innovativitás: max. 25 pont; másoló: 0-6 p. követő: 7-12 p. továbbfejlesztő: 13-18 p. új: 19-25 p.
- társadalmi hasznosság (pl. környezetvédelem-, munkahely-teremtés, hazai beszállítók foglalkoztatása, vevőknél jelentkező előnyök stb.): 0-20 pont;

Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két zsűritag javaslata alapján kiválasztotta azt a 7 innovációt, melyet a legsikeresebbnek tartott. Ezeket a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolta, a fent említett négy értékelési szempont szerint, és odaítélte a díjakat.

Az ünnepélyes díjátadásra március 26-án kerül sor az Országház, Főrendiházi Termében, ahol a Magyar Innovációs Nagydíjat dr. Sólyom László, köztársasági elnök fogja átadni. A díjátadáson további hat innovációs díj, ill. 2 különdíj kerül átadásra az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők részéről.

Az ünnepségen névre szóló meghívóval lehet részt venni.

A Vállalkozásfejlesztési Tagozat rendezvénye

Kiemelkedő sikerrel valósult meg a Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a NAPI Gazdaság közös Vállalkozásfejlesztési Fórumának 2010. március 3-i rendezvénye, amelynek témája napjaink egyik központi jelentőségű kérdése, a fenntartható jövő biztosítása volt.

Karikás György, az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület Klaszter Bizottságának elnöke, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezérigazgatója előadásában azt ismertette, mit tesznek az építőipari ágazatban az ÖKO Közösségek a fenntartható jövőért, hogyan segíthető elő a fenntartható építés eredményeinek gyakorlatba ültetése - hatékonyan és gyorsan - ma Magyarországon; és hogyan lehet már rövidtávon is jelentős sikereket elérni nagyon különböző, de jelentős partnerek együttműködése révén.

Ehhez bemutatta követésre érdemes és már a gyakorlatban elért eredményekkel is igazolt példaként az ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért klasztert, annak létrejöttét és tevékenységét, amelynek ötletgazdája az ÉMI Nonprofit Kft. A résztvevők a szakterületük kiváló művelői és a projekt keretében olyan feladatok elvégzését tűzték ki, mint az öko tervezési módszerek terjesztése, monitoring programok támogatása, a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és propagálása, valamint közös hazai és nemzetközi programok készítése. A klaszter nem egész egy év alatti működése már hat futó és lezárt projektet, két beadott, és négy előkészítés alatt lévő pályázatot eredményezett.

MISZ Felsőoktatási Tagozata

Ötvennél is többen regisztráltak eddig a MISZ Felsőoktatási Tagozatának fórumára. Az oldal tartalma folyamatosan bővül, továbbra is várjuk a felsőoktatást érintő, innovációval foglalkozó anyagokat. Rendszeresen megjelentetjük az aktuális programokat is. A fórum elérhet innovációs portálunkon (www.innovacio.hu), az Aktuális rovatból.

A technológiatranszferrel foglalkozó szakemberek között örvendetes módon elindult a rendszeres személyes kapcsolattartás. 2010. január 21-én a Debreceni Egyetem adott otthont egy megbeszélésnek: a TÁMOP 4.2.1 felhívás nyertes pályázói tanácskoztak a projektek előrehaladásáról, a fenntartás lehetőségeiről. Március 4-én és 5-én Sopronban rendeztek hasonló műhelytalálkozókat.

Áprilisban a Pécsi Egyetem várja a szakértőket egy kerekasztal találkozóra. A megbeszéléseken a szervezők igyekeznek átadni tapasztalataikat azon intézmények képviselő számára, akik a technológiatranszfer tevékenységek, szervezetek kialakításának kezdeti szakaszában járnak.
Felismerve az aktuális adatbázisok, dinamikus tudástérkép készítésének fontosságát az intézményekben, májusban az ELTE-n tervezzük a meglévő rendszerek bemutatását, a tapasztalatok átadását.

Kínai delegáció látogatása a MISZ-nél

2010. március 8-án hat fős kínai delegáció tett látogatást Szövetségünkben, a MISZ megismerése és együttműködés kialakítása céljából. A csoport vezetője Lu Guang Fa, a kínai Wuhan Tudományos és Technológiai Szövetség elnöke volt. A találkozón Szövetségünket Dr. Szabó Gábor, elnök és dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Szabó Gábor ismertette a Szövetség működését, mellyel kapcsolatban a vendégek több kérdést is feltettek. Felajánlották a további párbeszéd fenntartását diákcserével és szakmai együttműködéssel kapcsolatban.

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010. rendezvénysorozat szervezőbizottsági ülését 2010. március 5-én tartották, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Szabó Gábor, elnök képviselte.

A bizottságot alkotó szervezetek képviselői megvitatták a május 13-án, csütörtökön, a Magyar Tudományos Akadémián és május 14-én, pénteken, az Országgyűlési ünnepi rendezvényen tartandó előadások tervezeteit. Megállapították, hogy a programokat mind tematikailag, mind tartalmilag tovább kell finomítani. A bizottság a következő ülését április elején tartja.

Innovact 2010

Az Innovact kiállítás a fiatal innovatív vállalkozások európai fóruma, melyre idén 14. alkalommal került sor Reims-ben, 2010. március 2-án és 3-án. A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (MFKI) egy magyar vállalatokból álló delegációt szervezett az Innovact kiállításra. A delegáció összeállításában a Magyar Innovációs Szövetség is részt vett.

Idén a clean-tech állt a rendezvény fókuszpontjában. 2500 szakmabeli vett részt az eseményen, hogy felfedezze a 270 kiállító kínálatát, és több mint 1500 előre leszervezett üzleti találkozó adott lehetőséget új üzleti kapcsolatok kialakítására. A műhelytalálkozók és a konferenciák ugyancsak számos lehetőséget nyújtottak ennek az állandó fejlődésben lévő területnek a megismerésére.
A magyar delegáció fiatal innovatív vállalatokból állt: a Confidence 4 U Kft. egy új padlófűtéses technológiát mutatott be; a Pannon Perlit Kft. vulkanikus kőzetre alapozva fejlesztett ki termékeket; a Budapest-Pocket Guide Kft. egy GPS-en alapuló új megoldást kínál Budapest városának felfedezésére egy ultramodern útikönyv formájában; a Visiotech Hungary Ltd. a csúcstechnológiák specialistája, a Dolphio Consulting Ltd. a high-tech K+F termékek és tanácsadás szakértője, valamint a Passzívházak tervezője, egy megalakulóban lévő vállalat, amely passzív, energiatakarékos házak építésére szakosodott. Az említett cégek közül négynek lehetősége nyílt prezentáció megtartására is a kiállítás résztvevői előtt.

THE Roadshow

A Magyar Innovációs Szövetség THE Tudományos Hasznos Emberi programja immár hagyományosan, a 2009/2010 tanév második félévében is elindult országjáró, tudománynépszerűsítő körútjára a THE Középiskolás Roadshow-val.

Az első állomás február 23-án a Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium volt. A közel 300 diák nagy lelkesedéssel hallgatta az előadásokat, figyelte a kísérleteket. A középiskola tanulói szerepeltek az őszi "TeHEtséges vagy?" természettudományos vetélkedő online fordulóján a legtöbben és legjobb eredménnyel, majd decemberben, a verseny döntőjén harmadik helyezést értek el.

A helyszínen Burus Tünde, a THE Program munkatársa mutatta be a programot, majd Dr. Balogh Zsolt, főiskolai docens (Nyíregyházi Főiskola) tartott "A "szépség" elmélete, avagy miért szépek a fraktálok?" címmel különleges, látványos előadást, megmutatva a matematika és a szerelem kapcsolatát, képekbe öntve a számok varázslatos világát. Ezután Nagy Ferenc, a Hallgatói Önkormányzat elnöke mutatta be a Nyíregyházi Főiskola műszaki és természettudományos szakait, képzési és szórakozási lehetőségeit.

A következő állomás március 2-án, a Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium volt, ahol a Roadshow, jubileumi, 20. állomásához érkezett. A programon dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója köszöntötte a diákokat, majd Bartók Marcell, projektvezető ismertette a THE programot. Ezután Sik András, az ELTE geográfus-planetológusa beszélt a Mars kutatás legújabb eredményeiről és Kuti János, HÖK alelnök mutatta be színes, érdekes előadásában az Óbudai Egyetemet, a hallgatói életet. Az előadások sorát Hoppán Gergely (Alpha Consulting - Informatikai Vállalkozások Szövetsége tagcég) zárta, aki az informatika XXI. századi lehetőségeiről és kihívásairól beszélt saját cégét és tapasztalatait bemutatva.

Mindkét esemény zárásaként az immáron hagyományos Fizibusz programmal Tóth Pál mutatott be látványos természettudományos kísérleteket, a diákok nagy örömére.

A félév során a Roadshow még tizenhárom középiskolába látogat el, hogy minél több diáknak bemutathassa a műszaki és természettudományos pálya szépségeit és lehetőségeit.

Innovációs piactér portált indított a Közép-magyarországi Innovációs Központ

Február 26-án indult útjára a www.nyiltinnovacio.hu, melynek célja, hogy a potenciális innovátorok és a cégek körében népszerűsítse a nyílt innovációban rejlő lehetőségeket. A fejlesztők olyan vállalatok jelentkezését várják, akik egy problémát az innovációs társadalom szereplőinek segítségével szeretnének megoldani, és akik ezért valamilyen díjazást tudnak felajánlani. A portálon a cégek térítésmentesen tehetik közzé innovációs felhívásaikat.

Tagintézményünk, a Közép-magyarországi Innovációs Központ (CHIC Nonprofit Kft.) által működtetett oldal célja az is, hogy a nyílt innovációval kapcsolatos további felmérések és kutatások számára empirikus bázisként működjön.

A vállalatok által beküldött problémák megoldására, a nyílt innováció koncepciójának megfelelően a téma iránt érdeklődő egyetemisták, kutatók tesznek majd javaslatot, akik a vállalat által felkínált nyeremény, valamint kreativitásuk elismerésének reményében, a hasonló érdeklődésű innovátorokkal történő kommunikáció során alakítják a tartalmat.

Bővebb információ a www.nyiltinnovacio.hu oldalon olvasható.

A MISZ bemutatása a szolnoki Innovációs Klubnapon

A 10. Innovációs Klubnapot tartotta 2010. február 23-án, Szolnokon az InnoRIK Nonprofit Közhasznú Kft., az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség támogatásával. A jubileumi klubnapon "A Magyar Innovációs Szövetség és a magyar innováció" címmel tartott előadáson a MISZ tevékenységét és működését mutatta be és érdekes, figyelemre méltó gondolatokkal ismertette a napi és távlati lehetőségeket az innováció területén Dr. Harangozó István, a MISZ regionális igazgatója.

A vitaindító előadás és a feltett kérdésekre adott válaszok után élénk vita alakult ki a megjelent közel 30 fős társaság tagjai között. A 6 fős asztaloknál a vitát koordináló moderátorok újabb fontos kérdéseket is összeállítottak a következő klubfoglalkozásra. A klub vezetője, Viszló Gyula nagyon pozitívan értékelte a MISZ régiós munkáját, és az együttműködést.

A Dél-Alföld tudása a XXI. századi gazdaságban

2010. február 23-án rendezték meg a szegedi Városházán "A Dél-Alföld tudása a XXI. századi gazdaságban" című döntéshozói tanácskozást, az IVSZ szervezésében. A rendezvényt Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere nyitotta, meg aki egyben a rendezvény védnöke is volt.

A nyitó előadást "Van-e élet az informatikán túl?" címmel Papp Péter, IVSZ elnökségi tagja tartotta. A rendezvényen a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Kozma József a régió helyzetét értékelte. Az egyetem és az IKT vállalatok közötti szoftveripari innovációs együttműködésekről két előadás hangzott el, egyrészt a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztési Tanszéke, másrészt a vállalati oldal képviseletében a FrontEndArt Kft. részéről.

Ezek után a jelen levőknek Csiszár József, klasztermenedzser mutatta be a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter működését, majd "A magyar e-tudás társadalmi szerződés felé" című előadásával Dr. Tilesch György (MEFIT alapítvány) zárta a tanácskozást. A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.

A Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. taggyűlése

2010. február 26-án tartotta taggyűlését tagintézményünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft (VRIC), amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte.

A taggyűlés tájékoztatót fogadott el a társaság előzetes 2009-es eredményéről, valamint elfogadta a lehetséges vállalkozói bevételekre vonatkozó 2010. évi tervet is. Kisebb módosításokkal szintén elfogadták a társaság javadalmazási szabályzatát. Végül a taggyűlés tárgyalta az egyik tulajdonos (Jara Hungária) üzletrészének értékesítésére tett ajánlatát. Ebben formai okok miatt döntés nem született.

Soproni Technológia Transzfer Nap

2010. március 4-én, Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Technológia Transzfer Irodája Technológia Transzfer Napot szervezett, mely az ország hasonló tevékenységet folytató irodáinak találkozója volt. A rendezvényen - a házigazdák mellett - részt vettek Budapestről az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem, valamint a győri Széchenyi István Egyetem technológia transzfer irodáinak képviselői.

A fórum kiemelt témaköre a szellemi tulajdonkezelés problematikája volt, melyhez kötődően két meghívott vendég tartott vitaindító előadást.

Dr. Németh Gábor, az MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központjának igazgatója "Innovációs stratégia, szellemi tulajdonkezelési stratégia, szellemi tulajdonkezelés a felsőoktatásban" címmel elemezte az innovációs törvény és a szellemi tulajdonkezelés összefüggéseit. Kiemelte, hogy szükséges a technológia transzfer szervezetek feladatainak rögzítése, stratégiai céljainak definiálása, folyamatainak mérése, humán erőforrásainak fejlesztése és együttműködésük rendszeressé tétele, intézményesítése.

Káldos Péter, az MSZH közgazdasági elemzője "Szellemi vagyon érékelés módszerei, alkalmazási lehetősége a felsőoktatásban" című előadásában bemutatta a szellemi vagyonkezelés lehetséges módszereit, utalva arra, hogy az értékelés nagyban elősegíti a szellemi vagyon hasznosítását is. Konkrét példákat hozott az értékelések gyakorlati kivitelére.

Az előadásokat élénk vita követte, melynek során a résztvevők ütköztették véleményeiket. Ezt követően a fórum résztvevői a technológia transzfer tevékenységekhez kötődő napi ügyekben cserélték ki véleményüket.

Vállalkozói innováció a Dunántúlon

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. március 3-án nagy sikerű konferenciát szervezett "Vállalkozói innováció a Dunántúlon" címmel, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában.

A konferencián bemutatták a három dunántúli régió (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl) vállalkozói innovációs aktivitását, a területi hiányosságokat és lehetőségeket. Előadást tartott többek között Dr. Szépvölgyi Ákos, a MISZ regionális igazgatója is.

A rendezvény keretében a Pécsi Tudományegyetem és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, a DDRIÜ Nonprofit Kft. közreműködésével, egy szándéknyilatkozatot is aláírt egy, a napenergiát kutató, Bay-Solar kutatóintézet felállításáról a PTE hamarosan elkészülő Science Buildingjében. Az intézet 10-15 szakembert foglalkoztat majd, működésére az első három évben 2 milliárd forintot költenek.
A konferencián elhangzott előadások anyaga letölthető a DDRIÜ honlapján (http://www.ddriu.hu/htmls/hirek.html?ID=148).

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Spin-off cégek alapítása és hatékony működése

Befejeződött az INNOSTART által a KKC-K elnyert pályázat égisze alatt szervezett "Spin-off cégek alapítása és hatékony működése" című 3 napos képzés, mely 2010. február 9-én, 16-án és 23-án került megrendezésre.

A képzést olyan innovatív ötlettel, jelentős kutatási eredménnyel rendelkező vállalkozó szellemű kutatók, természettudományi területen aktív PhD-hallgatók, illetve főiskolások, egyetemisták részére tartották, akik az ötletek, K+F eredmények piaci termékké történő megvalósítása érdekében vállalkozást szeretnének létrehozni, vagy akik már ebből a célból vállalkozást alapítottak.

A képzésen az elméleti ismeretek átadásán túl - azok gyakorlatban történő alkalmazásának elsajátítása érdekében - kiscsoportos gyakorlati feladatok elvégzésére is sor került.
A képzésen 34 fő vett részt térítésmentesen, mivel az esemény KKC-K projekt keretében történt, így a képzést az Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatta.

Üzleti Angyal és Befektetői Klub a Semmelweis Innovations és az INNOSTART rendezésében

2010. március 3-án egész napos rendezvény-sorozattal várta a Semmelweis Innovations a tudomány és az innováció világa iránt érdeklődőket. A délelőtti üzleti angyal klub mellett az innovációs pályázatokat értékelő kerekasztal-beszélgetés, a Bioentrepreneurship képzést bemutató nyílt nap és könyvtármegnyitó is szerepelt a programpontok között, kiegészítve külföldi meghívottakkal, mindez egyedi, kreatív miliőben, a Semmelweis Innovations felújított épületében.

A zártkörű Üzleti Angyal és Befektetői Klub több szempontból is különleges volt. Ez volt az első alkalom, hogy a Semmelweis Innovations szakértői által a Trimarán Üzletfejlesztési Programjában "kinevelt" projektek az INNOSTART által üzemeltetett Üzleti Angyal Hálózat know-how-ja alapján és befektetői előtt mutatkozhattak be. A jó hangulatú összejövetelen mintegy 30 befektető jelent meg, köztük négy az újonnan létrejött JEREMIE-alapokat képviselte.

A bemutatkozó hat projekt közül három az egészséges életmódhoz, gyerekgyógyászathoz és -neveléshez, a fennmaradó három pedig a szabadidő eltöltéshez kapcsolódott. A professzionális prezentációk a befektetők igényeinek megfelelően, szakértői segítséggel készültek el. Az alábbi projektek mutatkoztak be a klubon:
- A Csutka gyógyszék egy olyan terápiás célú, esztétikus, könnyű gyógyszék, mely különleges formai kialakítása révén aktív ülésre serkenti használóját és alapjaiban változtatja meg az ülés minőségét.
- A Hupple egy több díjat nyert, nemzetközi szabadalmaztatási eljárás alatt álló, egyszerűen gyártható terápiás gyógyeszköz, amely a gyerekek mozgáskoordinációját fejleszti, és amelyet a világ számos országában használnak.
- A Baby Unic egy multifunkciós, modulrendszerű, képességfejlesztő eszköz, egy eddig nem látott, formailag attraktív külsejű, egyediséget sugárzó iparművészeti alkotás, ami gyerekbútorként és játékként egyaránt funkcionál.
- A Madeinart a portréfotózást élménnyé alakító, új típusú, prémium szolgáltatás.
- A Görvilláskulcs a hagyományos villáskulcs fejszerkezetének továbbfejlesztésével kialakított munkaeszköz, amellyel nagyobb nyomaték fejthető ki és a racsnis villáskulcshoz hasonlóan folyamatosan lehet vele dolgozni a gördíthető technikának köszönhetően.
- InTVsion az online videomegosztás élményét és egyediségét, valamint a hagyományos televíziók műsorainak professzionalitását ötvöző online televízió.

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:
- III. Start-up Underground Konferencia

2010. március 30-án rendezik meg a III. Start-up Underground Konferenciát, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (1051 Budapest, Szent István tér 15.).

A Start-up Underground Konferencia egy önszerveződő üzleti konferencia, amelynek célja, hogy a technológiai és internetes cégek még sikeresebbek lehessenek, új üzleti modellt valósíthassanak meg és fejlődésükhöz kockázati tőkét vonhassanak be. A non-profit rendezvény további célja, hogy itthon több, nemzetközileg is eredményes startup legyen. A konferencia ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

A program folyamatosan frissül a http://startup.conf.hu címen. Előzetes program:

10:00
|
Keynote téma: "Egy hazai start-up nemzetközi sikere, tanácsok a most indulóknak"
10:15 | Egy tavaly prezentált start-up helyzetjelentése
10:30 | StartUP-ok versenye: Nyolc start-up egyenként nyolc percben prezentál "a legígéretesebb ICT start-UP díjért"
12:15 | Összefoglaló értékelés, díjátadás (Dr. Makra Zsolt, Innostart)
12:45 | Ebédszünet
13:00 | Online marketing kerekasztal (Berényi Konrád)
15:00 | Mobilinternetes kerekasztal (Dobó Mátyás)
16:00 | Social media kerekasztal

Az idei esemény az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ - mint az INNOREG KM RIÜ tagja - közreműködésével valósul meg. A "Start-UP-ok versenye" során a jelentkező start-upok, projektek közül a legjobb nyolc bemutatkozik egy prominens befektetőkből, tanácsadókból és sikeres technológiai vállalkozókból álló zsűri és természetesen a közönség előtt. A befektetők a közönség bevonásával értékelik az elhangzott befektetői prezentációkat, majd kérdéseikkel és útmutatásaikkal segítik az adott projekt üzleti megvalósulását, kockázatitőke-bevonását. A prezentálók a konferencia előtt az INNOSTART munkatársainak segítségével készíthetik el a befektetői prezentációjukat. A legígéretesebb ICT start-up 100.000 Ft-os fődíjban részesül a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (www.innoreg.hu) jóvoltából és az első három projekt bemutatkozási lehetőséget kap az INNOSTART által szervezett következő Üzleti Angyal Klubon.

A prezentálni szándékozó start-up-októl olyan prezentációt, írásos összefoglalót várnak, amelyből kiderül projektjük újdonságtartalma, üzleti lehetősége, jelenlegi állapota. A terjedelem és a pontos tartalom nincs előírva, azonban a projekt teljes megértése miatt érdemes bemutatni a technológia, termék/szolgáltatás újdonságtartalmát, versenyelőnyeit, értékpropozícióját, a fejlesztés állását, a piaci lehetőségeket, a csapatot, az üzleti modellt, körvonalazni a pénzügyi terveket és az igényelt befektetés nagyságát.

A jelentkezéseket az alábbi címre várják: Makra Zsolt: zsolt@innostart.hu, tel.: 1/382-1508

- A Regionális Operatív Programok (ROP) keretében 2010. március 1-től új támogatási szerződés minta vált hatályossá. Az NFÜ közleménye értelmében a 2010. február 28-ig megkötött támogatási szerződések nem változnak, azonban az időközben hatályba lépett jogszabály-változások automatikusan is módosítják a releváns rendelkezéseket. A szerződés-módosulásokkal kapcsolatosan a Közreműködő Szervezetek adnak tájékoztatást. Az új szerződés minta elérhető a http://www.nfu.hu/uj_tamogatasi_szerzodes_minta_rop_projektekhez honlapon az "Általános útmutatók, minden ROP 2009-2010 kiírásra vonatkozóan" címszó alatt.

- A Baross Gábor Program - Közép-Magyarországi Régió "K+F projektek támogatása" (REG_KM_KFI_09) című pályázati felhívás keretében támogatott projektek megtekinthetők: http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/baross-gabor-program/baross-gabor-program-100224

- Ismét elérhetővé válik a mikro- és kisvállalkozások legnépszerűbb uniós pályázata a GOP-2010-2.1.1/A. A támogatás technológiai fejlesztést eredményező beruházásokra igényelhető, új vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzésére, illetve információs technológia-fejlesztésre, domain név regisztrációra és a hozzá kapcsolódó honlapkészítésre, valamint minőség-, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsíttatásra.

A pályázat keretében az igényelhető támogatás: min. 1 millió Ft, max. 20 millió Ft. Az elnyerhető támogatás maximum az összes elszámolható költség 30-50%-a a projekt megvalósítási helyszíne szerinti kistérség fejlettségi szintje függvényében.

A pályázatok benyújtása: 2010. március 29-től 2010. december 31-ig lehetséges.

- Megjelentek a projekt adatlapok és adatlap-kitöltő programok a KMOP-2009-1.2.4/A és KMOP-2009-1.2.4/B kiírásokhoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy mielőtt a pályázatok beadásra kerülnek, minden pályázó győződjön meg arról, hogy a legújabb elérhető kitöltő program került-e letöltésre.

- Módosult a KEOP-2009-6.2.0/A jelű, "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" c. konstrukcióhoz tartozó kitöltő program. A pályázatok 2010. március 1-jét követő benyújtásakor már az új kitöltőt kell használni.

- Változás a KEOP 1.2.0/B kiírásban: a pályázati konstrukcióhoz tartozó költség-haszon elemzési program valamint annak felhasználói leírása 2010. március 1-től elérhető a honlapon. A benyújtásra kerülő pályázatok költség-haszon elemzését a programot alkalmazva kell elkészíteni.

Hírek | Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzeti Bologna Bizottság

2010. február 25-én, az OKM épületében tartotta a Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) utolsó ülése ebben a kormányzati ciklusban. Az ülésen Csirik János, elnök beszámolt a Budapest-bécsi miniszteri találkozó, és zárónyilatkozatának előkészítéséről, majd a bolognai folyamat független kiértékeléséről is, melyet a jelenlévők megvitattak és írásban is véleményezni fognak. Az NBB-ben Szövetségünket Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviseli.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

Elektronikus tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése EU támogatással

A Magyar Szabadalmi Hivatal az utóbbi években komoly lépéseket tett az elektronikus úton történő nyilvántartás, tájékoztatás nyújtotta lehetőségek alkalmazása terén. Ennek folytatásaként az ÚMFT EKOP 1.A.1 finanszírozásában elindult az "Elektronikus tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése" projekt, melynek elsődleges célja az ügyfél-elégedettség és a munkahatékonyság növelése. Ennek elérésére a projekt keretében megtörténik:
- az új elektronikus ügyfélkapcsolati szolgáltatások kialakítása, felhasználva a központi szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket (kormányzati ügyfélkapu és hivatali kapu);
- a már meglévő elektronikus szolgáltatások színvonalának emelése, funkcionalitásuk bővítése;
- az ügyfél kommunikáció mind magasabb fokú elektronizálásának elérése;
- a minőségi elektronikus szolgáltatások kiszolgálásához a belső, jelenlegi meglévő rendszerek, adatbázisok logikai és műszaki színvonalának javítása.

A projekt keretében jelenleg a műszaki kivitelezés előkészítése történik, valamint a pályázat céljaival és az október 1-től hatályba lépett - az elektronikus ügyintézés feltételeit szabályozó - jogszabályi változásokkal összhangban lévő műszaki feltételek megvalósítása. Az előkészítést követően közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó végzi a komplex rendszer kialakítását az MSZH szakmai felügyelet mellett.

Az MSZH a Greenexpon

A Magyar Szabadalmi Hivatal információs standdal vesz rész a március 19-21. között megrendezésre kerülő GREENEXPO környezetvédelmi és zöld életmód kiállításon, a Papp László Budapest Sportarénában. A standon információs kiadványokat találhatnak az érdeklődők, valamint a Hivatal képviselői szóban is felvilágosítást adnak a szellemi tulajdonvédelmet érintő kérdésekről. A stand látogatói megismerkedhetnek az MSZH honlapjával, és az azon keresztül elérhető további adatbázisokkal is.

A kiállítás tematikájába illeszkednek a Magyar Formatervezési Díjpályázaton elinduló környezettudatos tervezők munkái is, amelyek a  Magyar Formatervezési Tanács standján tekinthetők meg. A 2009-es Formatervezési Díjpályázat díjazottjai, illetve kiállítói ezúttal például környezetbarát hűtőtáskát, energiatakarékos izzót, újrahasznosított anyagból készült táskát, gumiabroncs-zsámolyt és környezetbarát robothelikoptert mutatnak be a kiállításra látogatóknak.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt.
Tagsorszám | 599.
Székhely | 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Honlap | www.mapi.hu
Kapcsolat | Nagy Ágnes Tünde
Telefon | 20/669-0399
Fax | 354-0999
E-mail | tunde.nagy@mapi.hu
Vezető | Essősy Zsombor
Telefon | 269-4777
E-mail | mapi@mapi.hu


A 2003-ban alapított Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. (MAPI) Magyarország egyik legeredményesebb és legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező, pályázati projekt-menedzsmenttel és komplex szervezetfejlesztési tanácsadással foglalkozó vállalkozása.
A MAPI vállalati és önkormányzati beruházások, fejlesztések megvalósítását célzó pályázati projektek teljes körű, tanácsadói támogatását vállalja. A cég komplex szolgáltatásokkal segíti ügyfeleit az ötlet megfogalmazásától kezdve, a pályázatkészítésen és a pályázati projekt menedzsmenten keresztül a projektzárásig. A MAPI közreműködik a helyszíni ellenőrzéseken és oroszlánrészt vállal a pályázatok utógondozásában is a lehető legrövidebb időn belül segítve hozzá a megbízót az elnyert támogatáshoz.

Név | Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Tagsorszám | 600.
Székhely | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Honlap | www.mik.vein.hu
Kapcsolat | Dr. Heckl István
Telefon | 88/424-708
Fax | 88/428-275
E-mail | heckl@dcs.vein.hu
Vezető | Dr. Friedler Ferenc
Telefon | 88/424-483
E-mail | friedler@dcs.vein.hu

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara az informatikai és a hozzá kapcsolódó korszerű technológiák területén végez oktatási, tudományos és ipari kutatás-fejlesztési tevékenységet. Fejlődését kezdetektől a dinamizmus jellemezte és jellemzi napjainkban is, ennek köszönhetően a kar mindhárom alaptevékenység tekintetében hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert és elismert.

Név | CE OPTICS Természettudományi és Kutató Kft.
Tagsorszám | 601.
Székhely | 6720 Szeged, Dóm tér 9.
Honlap | www.ceoptics.hu
Kapcsolat | dr. H. Nagy László
Telefon | 20/977-1044
Fax | 62/343-749
E-mail | hnagy@ceoptics.hu
Vezető | Dr. Osvay Károly
Telefon | 20/985-4340
E-mail | osvay@ceoptics.hu

A cég tevékenységének rövid leírása:
- egyedi előállítású optikai mérőműszerek gyártása;
- laboratóriumi optikai eszközök forgalmazása;
- tanulmányok, szakvélemények készítése.

Szakirodalom-figyelő

Futász Dezső: Üzleti Nagyszótár - Angol-Magyar - CD-ROM melléklettel - Tudex Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A Tudex Kiadó angol üzleti szótára különösen értékes segédeszköz mindazoknak, akiknek üzleti-, karrier-, vagy más okból fontos, hogy pontosan és lehetőleg hibátlanul értsék az angol üzleti nyelvet, s szintúgy azoknak is, akik fejleszteni akarják a nyelvtudásukat. A most megjelent, teljes egészében átdolgozott új kiadás szókincse több mint 50%-kal bővült, s a nyelv fejlődését követve naprakész. Benne 560 oldalon 54.000 címszó és kifejezés található. CD-ROM melléklete azt is lehetővé teszi, hogy a szótár teljes anyagát feltelepítsük a számítógépre, s azt a jól ismert MoBiMouse szótárprogram segítségével használjuk (ennek tömör használati útmutatója a kötetben megtalálható). E használat legegyszerűbb módja az a beállítás, amelynél az egérkurzorral rálépünk a kérdéses szóra, és egy buborékban feljön az ahhoz tartozó teljes szócikk. Van ugyanakkor olyan beállításra is lehetőség, amelynél külön ablakban jön fel a szócikk, ebben az ablakban pedig már további szótárazási műveletek is végezhetők.

Belenézni egyszerre megdöbbentő, rémisztő és ígéretes. Megdöbbentő és rémisztő, mert aki azt hiszi, hogy tud angolul, itt szinte végtelen sorban találja a szavakat, kifejezéseket, amelyeket eddig nem ismert. És ígéretes, mert e szótár, s a számítógépen futó változata révén nagy segítséget kapunk az angol üzleti nyelv sajátos szavainak, szófordulatainak a megértéséhez és helyes használatához.

Ide kívánkozik két megjegyzés is. Sokan megszoktuk már, hogy gyorsabb, kényelmesebb és hatékonyabb is számítógépen futó szótárprogramot használni, mint hagyományos könyv-szótárakat. Itt viszont a könyvnek is van egy nagy előnye: érdemes tallózgatni benne, amire az elektronikus változat kevésbé alkalmas. Olyan speciális szókincs vonul fel a lapjain, hogy kevesen lesznek, akik nem találnak szinte minden oldalán olyan szavakat, kifejezéseket, amelyekkel addig még nem találkoztak, s így bővül velük a tudásuk.

Nagy kérdés ma már, vajon van-e még létjogosultsága az ilyen szótáraknak, úgyszintén a lexikonoknak, amikor keresőkkel hasonló gyorsasággal pásztázható az internet végtelen és robbanásszerűen gyarapodó információ tömege. Tény, hogy az internetről gyakran az itt találhatónál bővebb magyarázatokat is kaphatunk a keresett szavakra, kifejezésekre. Az esetek nagy hányadában azonban az interneten fellelhető információk megbízhatóságához férhetnek bizonyos kétségek - a működés lényegéből következően nem áll mögöttük kellő minőségbiztosítás. Ennél a szótárnál viszont ez megvan. Minőségi garancia, hogy a szerzője régóta a szótárkiadás jeles hazai szakembere, s a vezetésével végzett igen széleskörű kutatómunka biztosította, hogy e kiadás anyaga a lehető legnagyobb mértékben naprakész és megbízható legyen.
Szókincsét a kiadó joggal nevezi átfogónak és sokoldalúnak. Az általános gazdasági kifejezéseken túl felöleli a következő szakterületek mai angol szakszókincsének java részét: • kereskedelem • közgazdaság • jog • controlling • számvitel • statisztika • adózás • pénzügy • bank • tőzsde • vámügy • biztosítás • marketing • reklám • nyomtatott és elektronikus média • telekommunikáció • informatika • internet • adatfeldolgozás • fuvarozás • logisztika • környezetvédelem. Jelentős európai uniós szóanyagot is tartalmaz.

Encyclopaedia Britannica 2010 Ultimate Edition - DVD-ROM
Dr. Osman Péter ismertetése


Megjelent az európai kultúra, és a modern informatika közös csodájának, az Encyclopaedia Britannica egész kis könyvtárrá bővített DVD változatának legújabb, 2010-es kiadása. Kiemelkedően hasznos és ügyes eszköz. Alapja, a jó öreg Encyclopaedia Britannica, a legrégebbi és legnagyobb angol nyelvű általános célú enciklopédia, amely a rendszeres frissítésekkel örökifjú, mindig naprakész, és egyre többet tud. Szócikkeit a legjobb szakértők készítik, köztük számos Nobel-díjas.

A rezidens programként telepíthető rendszer három, korcsoport szerinti könyvtárat alkot. A felnőtteké az Encyclopaedia Britannica Library, amely tartalmazza egyebek közt a nyomtatott kiadás legújabb, 32 kötetes változatának teljes anyagát. A Britannica Student Encyclopedia a 10-14 évesek számára szolgál, a Britannica Children's Encyclopedia pedig 6-10 éveseknek. Bennük az enciklopédia megfelelő változata mellett a számos más, a korcsoporthoz illeszkedő tudás- és adattár, továbbá a tájékozódást, a tanulást és a gyakorlást, s a világ felfedezését segítő számítógépes eszközök is találhatók.

Bár a képernyőn megjelenő felületek szerkesztése igyekszik áttekinthetővé tenni e hármas könyvtár-rendszernek a szó minden értelmében óriási tartalmát, izgalmas, és meglehetősen nagy munka feltérképezni mindazt a szolgáltatást, lehetőséget, eszközt, amelyek ezek kínálnak Amint haladunk benne előre, újabb és újabb hasznos tartalmak tárulnak fel - olyan sokféle, hogy képtelenség lenne itt akárcsak a nagyját felsorolni. Kezdetben érdemes még jegyzeteket is készítenünk arról, mi minden rejlik egy-egy gomb, összefoglaló címszó, a hatalmas rendszer egy-egy elágazása mögött.

Monumentális tartalmának fő számszerű mutatóiból: benne összesen 105.974 szócikk olvasható, ebből 75.907 az Encyclopadia Britannicában, 15.994 a Britannica Student Encyclopediában és 2.767 a Britannica Elementary Encyclopediában. Ezekben és az egyéb tudástárakban - róluk lentebb szólunk - összesen 59,887,275 szó, 33,927 fotó, illusztráció, táblázat, 2.696 térkép, 496 videóklip, 721 hangfelvétel, 182 animáció, 166 ezer internet link található.

A teljes rendszer fő elemei a három enciklopédia mellett: • Évkönyvek sorozata 1993 - 2008, bennük sokoldalú áttekintéssel az adott év eseményeiről, szereplőiről • 405 ezer definíciót tartalmazó angol szótár-rendszer, értelmező-, valamint szinonima és antonima szótárral • Angol-spanyol és spanyol-angol szótár • Világatlasz-rendszer több mint 2600 térképpel és óriási adattárral • Tematikus időrendi táblák sokrétű rendszere, 7.383 tétellel • Válogatás nagy klasszikusoknak a Britannica kiadásaiban található írásaiból • Hősök és gazfickók a világtörténelemben - 600-nál több életrajz • Multimédia tár, benne 31.000 kép, videó, hangfelvétel • Linkek 160 ezer internet helyhez • Különféle hasznos eszközök, egyebek közt: # "Házifeladat", amely otthoni tanuláshoz és tájékozódáshoz kínál egy sor hasznos erőforrást, így például téma-alapú videó keresőt; online tematikus keresőt; és "hogyan tegyük" útmutatókat egy sor tárgyban # Online tanuló játékok és tevékenységek: szórakoztató és interaktív játékok és tevékenységek százai tárgyak tanulásához, mint pl. matematika, tudományok, társadalomtudományok. • Virtuális, kinyomtatható jegyzetlapok saját jegyzetek készítéséhez • Britannica Workspace: a saját kutatási munkához kiválasztott cikkek, képek, videók és egyebek tárolásához.

Gérard Denizeau: A zenei műfajok képes enciklopédiája - Újszerű zenetörténet - Rózsavölgyi és Társa, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Kitűnő kalauz és segédkönyv minden zenekedvelőnek!

Az Encyclopaedia Britannica szócikke szerint a zene művészet, amely az emberi hangot és a hangszerek hangját egyesíti a szépség és az érzelmek kifejezése céljával. Végig a történelemben, fontos kiegészítője a rituálénak és a színjátéknak, és elismert képessége, hogy tükrözni is, befolyásolni is tudja az emberi érzelmeket.

A zene meghatározó sajátossága, hogy nem használ egyértelmű, vagy legalább jól körvonalazható jelentéseket hordozó nyelvezetet, hanem a hatására bennünk ébrednek gondolatok, érzések, így az üzenete mindegyikünkben a magunk belső világa szerint fogalmazódik meg. A tudósok már az ókoriak óta igyekeznek megfejteni, miért és hogyan hat ránk, miért reagálunk a voltaképpen pusztán fizikai jelsorozatokra sokszor nagyon erős, s gyakran igen bonyolult és összetett érzésekkel. A kultúra egyik különösen fontos része, s bár a mai tendenciák láttán nehéz megmondani, milyen lesz a holnapután zenéje, egészen biztos, hogy amíg ember van, zene is lesz. Akit érdekel az a varázsbirodalom, amelyet a zeneirodalom felmérhetetlenül gazdag kincsestára jelent, és ismerni, netán érteni is szeretné annak mindinkább kibontakozó sokszínűségét és történetét, az kitűnő segítőt talál e kötetben. Címének ígérete annyiban pontosítandó, hogy valójában az európai zenét, annak műfajait mutatja be.

A zenei műfajoknak és a zenetörténetnek legalább valamelyes ismerete kétségkívül szerves része az általános műveltségnek. E kötet ebben elsőrangú forrás, érdekes, élvezetes olvasmány (kiváló tankönyvnek csak azért nem mondjuk, nehogy e szó valakit is elriasszon). Megkockáztatunk ugyanakkor egy valamelyes rendhagyó, ám nagyon helyénvaló ajánlást is: míg a történelemmel főként azért ismerkedik az ember, hogy értse, hogyan jutottunk idáig - naivabbak szerint azért is, hogy tanulhassunk a múlt hibáiból -, e kötet tartalmával, a zenei műfajokkal és a zenetörténettel való ismerkedés olyan, mint amikor a legkülönfélébb csemegék végeláthatatlan tárát böngésszük mind újabb örömöket keresve. Végül is ki-ki eldöntheti magának, vajon neki is a világ egyik legcsodálatosabb zenéje J.S. Bach Karácsonyi oratóriuma, ám csak akkor, ha tud a létérol és legalább belehallgat, s a karácsonyról nemcsak a White Christmas jut az eszébe.

A kiadó ajánlásából idézve, ez a kötet nem a szerzők időrendje szerint veszi sorra a műveket, hanem az egyes műfajok szerint értékel, és az új hangzási formák egymást követő megjelenésének elemzésével a zenetörténet újszerű megközelítését adja. Az évszázadok során az európai zene seregnyi új műfajt hozott létre. A kötet a megjelenésük sorrendjében mutatja be őket, mégpedig azonos rend szerint. Felvázolja a műfaj fejlődését a maga történeti teljességében, bemutatja a formai elemeket, a zenei nyelvi jellemzőket, majd felsorolja a műfaj kiemelkedő darabjait, végül pedig egy-egy jellemző mű részletes elemzését adja. A fejezetekben egy-egy apró tanulmány szól Bachról, Mozartról, Beethovenről, Berliozról, Stravinszkyról és Edgar Vareseről. Denizeau e választást azzal indokolja, hogy az ő működésük oly mértékben hatott a zene fejlődésére, hogy a műfajok története is mindannyiszor megújult általuk.

Apró hiányérzetünk, hogy a kötetben jól jött volna egy tárgymutató. Viszont igen szép művészi képanyag gazdagítja, s kronológiai táblázatok, valamint kisszótár egészíti ki.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.Metal Forum, 2010. január 18., 13. oldal
"TeHEtséges vagy?" - döntő

„…A TeHEtséges vagy?" országos középiskolai természettudományi verseny döntőjét a Magyar Innovációs Szövetség THE Tudományos Hasznos Emberi programja 2009. december 3-án, a Magyar Tudományos Akadémián rendezte meg…”

Magyar Gyáripar, 2010. 1. szám, 15. oldal
Keressük a 2009-es év legkiemelkedőbb innovációit!


Környezetvédelem, 2010. február 17., szerda, 6. oldal
Európai Unió Üzleti Díjak A Környezetvédelemért
„…Az EU szabályzata szerint valamely, a kategóriák egyikében országosan meghirdetett pályázat során már díjat elnyert cég vehet részt a versengésben, amelyet a díjazó szervezetekből alakult országzsűri (HEA) jelöl. A HEA tagjai: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, Hungarian Business Leaders Fórum, Magyar Innovációs Szövetség, Corvinus Egyetem - Tisztább Termelés Magyarországi Központja…”

Magyar Mezőgazdaság, 2010. február 17., szerda, 67. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 1+4. oldal
Magyarországon sokban sérültek az innovációs folyamatok
A projektek elakadása az amúgy is gyenge lábakon álló innovációt is megtámadhatja

„…Az idén jóval kevesebb pénz folyik be az innovációs alapba, de a fő veszélyt az jelenti, hogy már működő projektek, folyamatok szakadhatnak meg. Az idei évet nem lehet tétlenül tölteni, mert akkor behozhatatlan lesz a lemaradás - mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 1+4. oldal
Kevesen élnek K+F adókedvezménnyel

„…Évek óta trendszerű, hogy mindössze néhány nagyvállalat veszi igénybe a k+f-hez kapcsolódó adókedvezményeket. Ráadásul mindössze néhány olyan iparág, szektor van, ahol érdemi összeget tesz ki a k+f bérköltsége. Összesen 65 társaság vett igénybe kutatás-fejlesztési adókedvezményt az elszámolt bérköltségre a 2009-es bevallások alapján…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Már küzdenek az ifjú tudósok

„… Lezárult a 19. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny első fordulója…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Infokommunikációs céget indított a BME

„…A Műegyetemen BME - Infokom Innovátor Nonprofit Kft. néven gazdasági társaság kezdte meg működését…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Innovációs díjat alapított az Invitel
Díjat nyert az lcd-kre fejlesztett 3D-technológia


Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 3. oldal
A felsőoktatásnak az ipar keze alá kell dolgoznia

„…A Dunaújvárosi Főiskola innovációs inkubátorcéget alapított, melynek feladata a tudomány és az ipar közötti kapcsolat megteremtése…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 3. oldal
Megnyílik az USA a magyar tudósok előtt

„…Február 4-én tudományos és technológiai (tét) együttműködési megállapodást írt alá Varga István gazdasági miniszter és Eleni Tsakopoulos-Kounalakis, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 4. oldal
Az egyetemi képzést segíti a tőzsdecég

„…A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (GTK), valamint a FreeSoft Nyrt. együttműködési megállapodás kötött, amely szerint az egyetem jól képzett oktatókat és kutatókat ad a közös projektekhez, míg a vállalatcsoport a tehetséges diákok számára gyakorlati helyet, majd munkahelyet biztosít…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 5. oldal
Elindult a Morgan Stanley laboratóriuma

„…A BME villamosmérnöki és informatikai karán (VIK) a közelmúltban David Legg, a Morgan Stanley ügyvezető igazgatója és Péceli Gábor rektor felavatta a Morgan Stanley laboratóriumot.…”

Napi Gazdaság, 2010. február 23., kedd, Napi Innováció 6. oldal
Évi ötvenmilliárd forint uniós forrás jut k+f+i-re

Napi Gazdaság, 2010. február 24., szerda, 15. oldal
Márciustól hivatalosan is lesznek magyar kutatóegyetemek
A gödöllői Szent István egyetem régiós központ próbál lenni

Világgazdaság, 2010. február 24., szerda, 1. + 7. oldal

Innováció nélkül nincs növekedés
„…Az innováció a gazdaság kiemelkedően fontos növekedési forrása, támogatása nélkül nincs fenntartható fejlődés, jólét és versenyképesség. Ebből kiindulva készült mai éves közgyűlésére a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ).
.Javaslatok az új kormánynak
A gazdaság húzóterületeinek kijelölése a k+f+i és az ágazatok szintjén
A tudomány-, technológia- és innovációpolitika végrehajtásának folyamatos szakmai ellenőrzése
A k+f+i pályázati rendszer egyszerűsítése, kiszámíthatóvá és bürokráciamentessé tétele
A döntéseknél a teljes nyilvánosság és a személyi felelősségvállalás érvényesítése
A jelentős magyar fejlesztési eredmények hasznosulásának és piacra jutásának kiemelt, komplex támogatása
Megfelelő jogszabályi környezet és TTI-intézményrendszer kialakítása
Az innovációs munka folyamatosságának biztosítása.
.Támogatási gondok
BOGSCH ERIK A Richter Nyrt. vezérigazgatója
A gyógyszeripar a magyarországi vállalati innováció fellegvára.
.FRIEDLER FERENC A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánja.
.A hazai innovációban vannak kiemelkedő sikerek, azonban ezek ad hoc jellegét kellene a szisztematikusan felépített sikerek irányába vinni.
.Világhírű elődök
LUSTYIK GYÖRGY A Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója.
.El kell érnünk, hogy a természettudományi és műszaki diplomások aránya nőjön az egyetemeken, és a szakemberek itthon maradjanak, egyébként az innovációs versenyben a perifériára kerülhetünk.
.Intelligens álmok
PÁLINKÁS JÓZSEF A Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
.A döntően a tudomány eredményeire épülő innováció ezért a fejlődés és a versenyképesség motorja.
.Felzárkózó régiók
POLGÁRNÉ MAJER ILDIKÓ A Valdeal Innovációs Zrt. elnök-vezérigazgatója
Nyilván hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének és még inkább nagy egyetemeinek köszönhetően Közép- Magyarország hosszú ideig rendkívül erősnek bizonyult az innovációban. Ma már azt látjuk, hogy a többi régió is elkezdett felzárkózni…”

Népszabadság, 2010. február 24., szerda, Jótett 4. oldal
Invitel InnoMax Díj

Duna TV - Híradó, 2010. február 24., szerda
Értékteremtés innovációval
„…Pálinkás József szerint az innováció fő feladata nem a haszontalan tárgyak gyártása, hanem az értékteremtés. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke azt mondta, a legfontosabb az lenne, hogy átlátható, követhető legyen az állami források útja a kutatásfejlesztésben…”

dunatv.hu, 2010. február 24., szerda
Az innováció célja az értékteremtés
Közgyűlést tart a Magyar Innovációs Szövetség

dunatv.hu, 2010. február 24., szerda
Az innováció feladata az értékteremtés
A legfontosabb, hogy átlátható legyen az állami források útja a kutatásfejlesztésben.

Gazdasági Rádió - Hírek, 2010. február 24., szerda
„…Egy Magyarország adottságaira épülő, hatékony tudomány-, technológia- és innovációpolitika 2014 végéig 1,5-2 százalékos nemzetgazdasági növekedést generálhat - mondta Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese, a szövetség közgyűlésén…”

gazdasagiradio.hu, 2010. február 24., szerda
Az innovációs politika gazdasági növekedést generálhat
„…Egy Magyarország adottságaira épülő, hatékony tudomány-, technológia- és innovációpolitika 2014 végéig 1,5-2 százalékos nemzetgazdasági növekedést generálhat - mondta Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) általános elnökhelyettese, a szövetség 2009. évi rendes közgyűlésén szerdán Budapesten…”

magyarnemzet.com, 2010. február 24., szerda
A hatékony innováció 2 százalékos növekedést is generálhat
„…Egy Magyarország adottságaira épülő, hatékony tudomány-, technológia- és innovációpolitika 2014 végéig 1,5-2 százalékos nemzetgazdasági növekedést generálhat - mondta Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) általános elnökhelyettese, a szövetség 2009. évi rendes közgyűlésén szerdán Budapesten…”

HVG, 2010. február 24., szerda, 52-53. oldal
Ha a vége jó
Indulásra kész tudásközösségek
„…A székhelyegyezmény aláírásával válik véglegessé, hogy Budapesten lesz az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) központja…”

HVG, 2010. február 24., szerda, 52-53. oldal
Innovatív innováció
„…Az innovációt próbálja gyorsítani az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI), de nem szubvencióosztogatással - mondta a HVG-nek Martin Schuurmans, az uniós agyközpont igazgatótanácsának elnöke…”

hvg.hu - gazdaság, 2010. február 24., szerda
MISZ: az innováció 1,5-2 százalékos gazdasági növekedést generálhat

naplo-online.hu, 2010. február 24., szerda
Az innováció elkötelezettje
Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja tartott előadást a Magyar Innovációs Szövetség évi közgyűlésén szerdán.

kivi.hu, 2010. február 24., szerda
MISZ: az innováció 1,5-2 százalékos gazdasági növekedést generálhat

Napi Gazdaság, 2010. február 25., csütörtök, 3. oldal
Sokkal "tartozik" az állam a k+f szektornak

„…Pozitív mérleggel zárta a múlt esztendőt a Magyar Innovációs Szövetség a 2008-as négymillió forintos mínusz után - mondta Monszpart Zsolt általános elnökhelyettes a szervezet éves közgyűlésén…”

Világgazdaság, 2010. február 25., csütörtök, 3. oldal
Kevés a magyar kutatóegyetem

„…A tudomány és az ehhez elengedhetetlen oktatási háttér kulcsfontosságú kritériummá vált a nemzetközi gazdasági versenyben a huszonegyedik századra, amelynek a mai magyar helyzet egyáltalán nem felel meg - mutatott rá Kroó Norbert akadémikus, az MTA főtitkára…”

Világgazdaság, 2010. február 25., csütörtök, 15. oldal
Gyorsreaktorok kutatásában az MTA intézete

Magyar Hírlap, 2010. február 25., csütörtök, 7. oldal
Nem hallja a kutatók szavát a kormányzat

„…Innováció nélkül nem gyorsítható fel a növekedés, és nem állítható a gazdaság fenntartható fejlődési pályára. A költségvetési támogatások növelése mellett ehhez a műszaki-természettudományos képzést ismét vonzóvá kell tenni a tehetséges fiatalok számára. A Magyar Innovációs Szövetség tegnap közzétett állásfoglalásából kiderül: ezekre a kihívásokra folyamatosan figyelmeztették a kormányt, de süket fülekre találtak…”

euroastra.hu, 2010. február 25., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség évi rendes közgyűlését 2010. február 24-én tartotta Budapesten

edupress.hu, 2010. február 25., csütörtök
Egyenrangú oktatás és K+F tevékenység szükséges

„…A műszaki felsőoktatásban érintett intézmények innovatív működéséhez olyan szervezeti formák kialakítására van szükség, amelyben a szűkebb értelemben vett oktatás, kutatás és a K+F tevékenység egyenrangú, mert ez szolgálja mindhárom tevékenység magas színvonalát és versenyképességét - mondta el dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja a Magyar Innovációs Szövetség évi közgyűlésén, február 24-én…”

Napló, 2010. február 26., péntek, 4. oldal
Az innováció elkötelezettje

„…Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja szerdán a Magyar Innovációs Szövetség évi közgyűlésén tartott előadást…”

Napi Gazdaság, 2010. február 26., péntek, 2. oldal
Pontosítja a GDP számítását a KSH

„…Vélhetően az idén újabb szabályokat fogad el az unió.
.Ezek közé tartozik a k+f tőkésítése, vagyis saját előállítású tárgyi eszközként tartják nyilván a kutatási eredményeket, növelve a GDP-t. Több szakértő szerint a számbavételi módszerek különbözősége miatt tűnik úgy, hogy az Egyesült Államokhoz képest az uniós k+f tevékenység alacsonyabb…”

Napi Gazdaság, 2010. február 26., péntek, 8. oldal
Fiatal vállalkozókat díjazott a Dreher

Népszabadság, 2010. február 26., péntek, 16. oldal
Kitörési pontokat keres az EU

„…A megoldás a 2020-as stratégia lehet, vagyis újszerű állami és magánfinanszírozás révén befektetni a jövőbe, elsősorban az innovációba, az oktatásba, a technológiai megújulásba, a zöldágazatokba - a termelékenység és a foglalkoztatottság serkentésére…”

gondola.hu, 2010. február 26., péntek
Ökomozaik

„…Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke szerint az utóbbi időben számos vizsgálat, többek között az OECD tanulmányai bebizonyították, hogy az éghajlat védelme nagymértékben ösztönzi az innovációt…”

Napló, 2010. február 27., szombat, 4. oldal
E-táblázat a mobilokon

„…A saját kárán okulva, maga és mások segítségére írt egy számítógépes programot Sík Gergő. A veszprémi, ám a fővárosban egyetemre járó fiatalember allergiás lett a tej egy összetevőjére, ekkor jutott eszébe: kellene írni egy olyan számítógépes programot, amelyet a mobiltelefonra töltve vásárláskor azonnal látjuk, mely élelmiszer milyen összetevőket tartalmaz. Gergő nem volt rest, s építőmérnök létére András bátyja segítségével megírta a programot, ötletével harmadik lett egy ifjúsági tudományos és innovációs versenyen…”

N-Joy 98.9 MHz Szigetvár, 2010. február 28., vasárnap
Innovációs találkozó Bólyban

„…Bólyban rendezték meg a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális irodájának idei évi első találkozóját Hárs József polgármester meghívására…”

Képmás családmagazin, 2010. március, 60. oldal
Itthon legyél okos!

„…A Magyar Innovációs Szövetség elsősorban az innováció és a magyar gazdaság kapcsolatának minél szorosabbra fűzését tűzte ki célul, munkájuk fontos része a magyar tehetségek felkutatása és támogatása. Ez a fiataloknak legtöbbször nemzetközi szereplést is jelent, amely nagyon fontos állomás a tehetségek kibontakoztatásában, de bizony előfordul, hogy az ifjú tudósoknak a határokon kívül az itthoninál jóval kedvezőbb lehetőségeket kínálnak: lakást, megfelelő fizetést, remekül felszerelt laboratóriumot. Dr. Antos Lászlóval, a szövetség ügyvezető igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan lehetne Magyarország számára megőrizni fiatal tudósainkat…”

Napi Gazdaság, 2010. március 1., hétfő, 4. oldal
Vállalkozásfejlesztési fórum

„…A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Napi Gazdaság közös vállalkozásfejlesztési fóruma 2010, március 3-án (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartja kővetkező rendezvényét…”

zetapress.hu, 2010. március 1., hétfő
Innováció - Növekedés

Napi Gazdaság, 2010. március 2., kedd, 13. oldal
Közlemény - Magyar Innovációs Szövetség

„…A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata.
.2010. március 3-án (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartja következő rendezvényét…”

Napi Gazdaság, 2010. március 2., kedd, 15. oldal
Az egészségipar lehet a gazdaság kitörési pontja
Társadalmi vita az eübt szervezésében

IT Business, 2010. március 2., kedd, 10. oldal
Innováció nélkül nem nőhetünk

„…Az innováció a gazdaság kiemelkedően fontos növekedési forrása, támogatása nélkül pedig lemondhatunk a fenntartható fejlődés, a jólét és versenyképesség ábrándjairól. Erre az alaptételre épült a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) február 24-én megtartott éves közgyűlése…”

Műszaki Magazin online hírlevél, 2010. március 3., szerda
Innováció - növekedés

„…A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása. A gazdasági növekedés forrásai között a legjelentősebb tényező az innováció. Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának, a vállalkozók számára pedig a meghatározó versenyelőny lehetősége és biztosítéka…”

Világgazdaság, 2010. március 3., szerda, 5. oldal
Uniós stratégia a gazdaságfejlesztésre

„…Az intelligens, a zöld- és a társadalmi kirekesztést mellőző növekedés biztosítását állítja ma közzéteendő, tízéves gazdasági stratégiájának középpontjába az Európai Bizottság. Az Európa 2020 nevű stratégia a három prioritáson belül várhatóan öt konkrét célt jelöl meg, amelyek elérésére a siker zálogaként tekint. A számszerű célok az innovációt, a foglalkoztatást, az oktatást, a szegénység leküzdését és a zöldforradalmat érintik…”

Népszabadság, 2010. március 3., szerda, 12. oldal
Serkentőt kap az unió
Új versenyképességi program váltja a sikertelen lisszaboni stratégiát

„…A sok kis lépés előre és a nagy lépés hátra után Barroso most megmutatja az irányt, amit persze még mindenkinek jóvá kell hagynia: technológiai váltás, zöldgazdaság a klímaváltozás hatásainak tompítására is, kutatás-fejlesztés, oktatás, foglalkoztatás…”

Hír TV, 2010. március 3., szerda
„…Az újításokba, a kutatásba és fejlesztésbe történő befektetések elengedhetetlenek a magyar gazdaság sikeres kilábalása érdekében. A válságból a tudás a kiút a Magyar Innovációs Szövetség szerint. - Vendég: Monszpart Zsolt elnök, Magyar Innovációs Szövetség..…”

Figyelő, 2010. március 4-10., 28-30. oldal
Felzárkózás 2.0

„…Az Európai Bizottság szerint az Amerikával szemben fennálló jövedelemkülönbségek kétharmada az alacsonyabb produktivitásra vezethető vissza.
.Az okok között említik a bizottsági szakértők az innováció, a kutatás-fejlesztési ráfordítások, illetve azok minősége közötti különbségeket.
.Becslések szerint jelenleg mintegy 400 ezer európai kutató és más magasan képzett szakember dolgozik a tengerentúlon Amerika épülésére.
.Árulkodó, hogy a legszínvonalasabb egyetemek között csak elvétve találni európait…”

Magyar Hírlap, 2010. március 5., péntek, 26. oldal
Debrecen a helyi tudásra épít

„…"Debrecent a magas hozzáadott értékű technológiai fejlesztések és beruházások magyarországi fellegvárává kívánjuk tenni" - jelentette ki céltudatosan Kósa Lajos, Debrecen polgármestere. Törekvésüket igazolja, hogy az elmúlt néhány évben információtechnológiai cégek települtek a városba. A gyógyszeripari vállalkozásoknál pedig fejlesztések folynak…”

Népszabadság, 2010. március 5., péntek, 9. oldal
A Népszabadság úgy tudja, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mától ismét elindít...

„…újra nyerhető uniós támogatás kutatás-fejlesztésre, innovációs klaszterekre, innovációs technológiai parkokra, vállalati kutatás-fejlesztésre, magas foglalkoztatási hatású projektekre, e-kereskedelemre, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésére…”

Info Rádió - Géniusz, 2010. március 5., péntek
Állásfoglalás elfogadásával zárult a magyar innovációs szövetség közgyűlése
Dr. Antos László nyilatkozik

Gazdasági Rádió - A nap vendége, 2010. március 5., péntek
Dr. Ürge László a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatója

Vasárnap Reggel, 2010. március 7., vasárnap, 5. oldal
Az év találmánya a mágnesfal, különdíjas a Gömböc
100 csoda - Még két hónapig lehet kipróbálni, hogy milyen lesz az élet harminc év múlva


Várható események

Bánki Donát emlékkiállítás az Öntödei Múzeumban

Bánki Donát, korának egyik legjelesebb gépészmérnöke a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti Magyar Királyi József Műegyetem nemzetközi hírű professzora, a Gépészmérnöki kar dékánja volt.

Gazdag életútját 21 darabból álló tablósorozatban örökítette meg tagintézményünk, az Óbudai Egyetem, melyet 2010. február közepétől április közepéig láthatnak az érdeklődők a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeumában (Budapest, II. kerület, Bem József u. 20.). A tablók mellett számos eredeti dokumentumban is gyönyörködhet a látogató.
 
A Coreport működését bemutató információs rendezvény

Tagintézményünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány partnere a Victum Kft., 2009 őszén a Grepton Informatikai Zrt-vel közösen kifejlesztette Coreport nevű, egyedülálló online kutatásfejlesztési portálját (bővebb információ a www.coreport.hu oldalon). A kutatási projektek a humán erőforrás fejlesztés, a marketing, az ügyfélszolgálat területein zajlanak.

A Victum, a Grepton és a kutatás-fejlesztés, az innovációs járulék szakszerű felhasználását bemutató Iparfejlesztési Közalapítvány a Coreport működését a helyszínen, működés közben is bemutató partnernapot szervez, 2010. március 17-én, az Iparfejlesztési Közalapítvány székházában (Budapest, VI. kerület, Munkácsy Mihály u. 16.).

A program:
1. A portál szakmai és technikai működése: Simon Ildikó, vezető tréner (Victum) és Gábriel Zoltán, üzletfejlesztési vezető (Grepton)
2. Az innovációs járulék szakszerű és törvényes felhasználása: dr. Bárdos Krisztina, az Iparfejlesztési Közalapítvány ügyvezető igazgatója
3. Helyszíni élő, online kutatás demonstrációja a résztvevőkkel

A jelentkezési lap - melyet Szokola Zsuzsának kell megküldeni (zsuzsa.szokola@victum.hu) - a www.ifka.hu/img/files/1_ifka/dokumentumok/Meghivo_Coreport_Victum.doc oldalról tölthető le. A jelentkezéseket érkezési sorrendben és kizárólag kitöltött érvényes regisztrációs lappal fogadják el.

Developing Sustainable Knowledge Transfer: Models for the Future

2010. március 18-19-én, Londonban rendez műhelytalálkozót "Developing Sustainable Knowledge Transfer: Models for the Future" címmel a TII - Technology Innovation International.

Program:

Március 18.: A Világbank tevékenységei által inspirált helyzetértékelések és esettanulmányok
12:00 | Regisztráció, ebéd, kapcsolatépítés
13:15 | Köszöntő: Tim Jones, NPL; Áttekintés: Christine Robinson, TII és José Syne, ProTon Europe
13:30 |
Tudás transzfer - Hová megyünk innen?: Dr. Eugene Sweeney, Iambic Innovation, UK
- múlt, jelen és jövő
- a tudástranszfer különböző modelljei
- a fenntartható tudás transzfer kulcskérdései
14:05 | Leckék a fejlődő és közepes jövedelmű országokból - "Többet teljesíteni kevesebbért": Dr. Alistair Brett, tanácsadó, Világbank, Washington
- bepillantás a világ fenntartható tudás transzfer modelljeibe
- a világ tudás transzferjének jövőbeli forgatókönyvei
14:35 | Szünet
14:50
| Csoportmunka: 1-2 perces visszajelzések az egyes résztvevő szervezetektől, a találkozó előtt megfogalmazott 2-3 kérdés alapján
16:30 | A csoport-feladat bemutatása
17:00 | Látogatás a National Physical Laboratory-ba
19:00 | Vacsora, a szervezők jóvoltából

Március 19.: Esettanulmányok és csoportmunka

9:00 | Esettanulmányok bemutatása:
- Együttműködés és szektor-fókusz - az Ascenion példája: Dr. Christian Stein, elnök-vezérigazgató, München
- Kiszervezett tudás transzfer - az Oxford Brookes University példája: David Wooldridge, igazgatóhelyettes, Kutatási és Üzletfejlesztési Hivatal
10:30 | Szünet
10:45 | Csoportbeszélgetés: Feltéve, hogy a finanszírozás jelentősen csökken, vagy esetleg a jelenlegi szinten marad.
12:30 | Ebéd
13:30 | Visszajelzés a csoportoktól és végső értékelés
14:30 | Zárszó

További információ: http://www.tii.org/2010Workshop_London

Pályázati források és innovatív együttműködési lehetőségek a megújuló energia/energetika terén

Az Enterprise Europe Network - ITD Hungary Zrt. 2010. március 25-én, az Európai Unió Fenntartható Energia Hét keretében "Pályázati források és innovatív együttműködési lehetőségek a megújuló energia/energetika terén" címmel szervez rendezvényt. Az esemény helyszíne az ITD Hungary Zrt. tanácsterme (Budapest, 1061 Andrássy út. 12. I. emelet).

Az Enterprise Europe Network kiemelt feladata, hogy támogassa a magyarországi kkv-k innovációs tevékenységét, valamint elősegítse a kkv-k, kutatóhelyek, egyetemek sikeres nemzetközi technológiatranszfer együttműködéseinek és kutatási együttműködéseinek létrejöttét. A külpiaci sikerekhez elengedhetetlen a hazai kutatói és vállalati szereplők párbeszéde.

A rendezvény célcsoportja az energia, megújuló energia szektor (környezetvédelem); a gazdálkodó szervezetek; a kutatók, egyetemek szakemberei, valamint a spin-off vállalkozások.

Előzetes program:

10:00 | Köszöntő: Dobos Erzsébet, vállalkozásfejlesztési igazgató, ITD Hungary Zrt.
10:10 | EU programok - 7. Keretprogram, Intelligent Energy, LIFE, ECO -INNOVATION: TéT Alapítvány
10:30 | EU-s és hazai energetikai pályázatok 2010. évben: Energia Központ Nonprofit Kft.
10:50 | Kincskeresés a szabadalmi adatbázisokban: Reményi Péter, osztályvezető, Magyar Szabadalmi Hivatal
11:30 | Szent István Egyetem energia iparághoz kapcsolódó kutatási projektjei
11:50 | Napelem kutatás-fejlesztésekről: Bársony István, igazgató, MTA MFA, Marton Csaba, igazgatóhelyettes, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
12:10 | Bioetanol és biomassza kutatások perspektívái: Szépvölgyi János, igazgató, MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag - és Környezetkémiai Intézet
12:30 | Két energiahatékonyságot elő segítő projekt bemutatása: Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet
12:50 | Intelligent Energy és egy sikeres projekt: Geonardo Kft.
13:10 | Világsikerünk a napelemes cserép: Tóth Miklós, ügyvezető igazgató, IdeaS Solar Kft.
13:25 | A győztes klíma KIC mint lehet őség a hazai intézmények és vállalatok számára: Gémesi Zsolt, OBEKK
13:40 | Kérdések, hozzászólások
14:00 | Büféebéd

Regisztrációs határidő: 2010. március 23. A rendezvényre való jelentkezés az www.enterpriseeurope.hu oldalon történő regisztrációt követően történik. A kapott azonosítóval és jelszóval újra lépjen be a weboldalra és a rendezvény mellett található jelentkezés gombra kattintva érvényesítheti jelentkezését. A rendezvényen a részvétel díja: 7500 HUF + ÁFA/fő.

További információ: Holly Sára, programfelelős, tel: 472-8127, sara.holly@itd.hu

Stratégiai üzleti terv műhelytalálkozó

Az Egyesült Államok Nagykövetsége műhelytalálkozót szervez "Strategic Business Plan Workshop for Entrepreneurs" címmel. 2010. április 1. és május 29. között hetente tartanak három órás, angol nyelvű találkozót az American Corner (http://www.americancorner.hu/) budapesti helyszínén, a Corvinus Egyetemen. A találkozókat Edward H Sanborn IV (Sanborn Capital Management) fogja vezetni.

A május 27-i utolsó műhelytalálkozó után, május 29-én a résztvevők tapasztalt befektetők előtt mutathatják be prezentációikat egy stratégiai üzleti terv verseny keretében.

Minimális követelmények:
- négy elvégzett egyetemi/főiskolai év,
- haladó szintű angol nyelv tudás,
- üzleti és vállalkozással kapcsolatos érdeklődés,
- elég idő a szükséges kutatásokhoz és csoporttalálkozókhoz, hétvégente, vagy hét közben esténként.

A kurzus minden érdeklődő előtt nyitott és térítésmentes. Jelentkezési határidő: március 19. A jelentkezéshez az önéletrajzot és a motivációs levelet a StrategicBPAC@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.

Semmelweis International BioEntrepreneurship Program

Szeptembertől egyéves kurzust indít a Semmelweis Innováció, amelynek célja sikeres biotechnológiai vállalkozók és projektvezetők képzése. A Semmelweis International BioEntrepreneurship Program (SIBE) szeretné a hallgatókat olyan gyakorlati tudással felvértezni, amelyet felhasználhatnak saját vállalkozásaik sikerre vitele során és a megvalósítás minőségéről azonnali piaci visszajelzést is kíván adni. A SIBE célja emellett, hogy a résztvevőket olyan tudományos és üzleti kapcsolati hálóhoz juttassa, amelynek révén kialakulhat saját szakmai kapcsolatrendszerük - nemzetközi szinten, mivel a képzés nyelve angol és a hallgatók harmada külföldi lesz.

A március 3-án tartott nyílt nap keretében meghirdetett kurzusra a jelentkezőket május 31-ig várják, a jelentkezés és ösztöndíj feltételei, és a jelentkezési lap letölthető a Semmelweis Innováció honlapjáról www.semmelweisinnovations.com

Észak-olaszországi szakmai tanulmányút fa- és bútoripari vállalkozások számára

2010. május 11-14. között céglátogatásokkal, tárgyalásokkal egybekötött szakmai tanulmányutat szervez az Enterprise Europe Network fa- és bútoripari vállalkozásoknak Észak-Olaszországba, Udine és Velence környékére.  

A részvételi díj 55.000 Ft + ÁFA/fő, mely tartalmaz 3 éjszaka szállást 3*-os szállodában reggelivel, 3 vacsorát, egy olasz nyelvű tolmács-idegenvezetőt, az autóbusz költségeit Budapest - Székesfehérvár - Zalaegerszeg - Udine - Velence útvonalon és vissza, továbbá a programban szereplő szakmai programokat. 

Az utazás során a Snaidero konyhabútorgyártó céghez, a CATAS faipari minősítő laboratóriumba, további bútorgyártó vállalkozásokhoz, egy fűrészüzembe is ellátogatnak a részvevők. A program része lesz egy fél napos üzletember találkozó az Unioncamere del Veneto szervezésében, ahol négyszemközti tárgyalásokat folytathatnak a résztvevők az érdeklődő olasz vállalkozásokkal. Az üzletember-találkozó munkanyelve: angol és olasz.

Részletes program és a jelentkezési lap letölthető az Innostart honlapjáról (www.innostart.hu). Jelentkezési határidő: 2010. március 25.

Bővebb információ: Szabó Eszter, tel.: 1/382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu

Pályázati felhívások

Kontra György innovációs díj

A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet Kontra György innovációs díjra.

A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. A 2010. évben maximum négy díj kerül kiadásra.

Díjazás:
A díjazottak munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A díjak átadására a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közgyűlésén kerül sor 2010. május végén.

Bírálóbizottság:
A zsűri a Magyar Innovációs Alapítvány által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakemberekből áll. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Pályázati feltételek:
A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben, főállású munkaviszonnyal rendelkező, természettudományokat vagy matematikát oktató, 40 évnél fiatalabb tanárok pályázhatnak.
A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmai önéletrajz és összefoglaló az elmúlt három évi kiemelkedő oktató tevékenység módszereiről és eredményeiről (max. 4 oldal),
- az iskola igazgatójának és egy iskolától független szakembernek az ajánlása.

A pályázat beérkezési határideje: 2010. április 15.

A pályázat elbírálásának szempontjai (30%-70% arányban):
- az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök készítése stb., továbbá a szakmai továbbképzési iránya
- a pályázó tanár közreműködése révén
     - az emelt szinten érettségiző diákok száma,
     - a tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos versenyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
     - a felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A pályázatot 1 db pdf formátumban, e-mail-ben, magyar nyelven kell beküldeni a Magyar Innovációs Alapítványhoz, e-posta: innovacio@innovacio.hu; telefon: 453-6572, fax: 240-5625.

Ismét elérhető GOP-pályázatok

Ismét elérhetőek a GOP február 20-val felfüggesztett pályázatai:
- GOP-2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése:
http://www.nfu.hu/doc/1763

- GOP-2009-1.2.1. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása:
http://www.nfu.hu/doc/1829

- GOP-2009-1.2.2. Innovációs és technológiai parkok támogatása: http://www.nfu.hu/doc/1764
- GOP-2009-1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése:
http://www.nfu.hu/doc/1765

- GOP-2009-2.1.3. - Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása: http://www.nfu.hu/doc/1432
- GOP-2009-2.2.3. Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása: http://www.nfu.hu/doc/1827
- GOP-2009-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése: http://www.nfu.hu/doc/1766
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél elektronikus változata minden páros hét hétfői nap-
ján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.