XX. évf. | 2010. február 22. | 4. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi rendes közgyűlésének időpontja:
2010. február 24., 8:45 óra
Helyszín: Hotel Ramada Plaza Budapest, 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.


Program

  8:45-től
Regisztráció
  9:30 Megnyitó - Szabó Gábor, elnök
  - Mandátumvizsgáló-bizottság megválasztása
  - Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
  9:40 A Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi média díjának átadása
  9:45 A Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése - Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes
 
Szakmai program:
  9:55 Pálinkás József, elnök, Magyar Tudományos Akadémia:
Kreativitás, alkotóképesség, siker
 
A siker titka az innováció:
10:15 - Bogsch Erik, vezérigazgató, Richter Nyrt.
10:25 - Lustyik György, ügyvezető igazgató, Soft Flow Kft.
10:35 - Friedler Ferenc, dékán, Pannon Egyetem
10:45 - Hunyadi Áron, Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagja, BME hallgatója

10:55

Hozzászólások
11:35 MISZ állásfoglalásának előterjesztése: Szabó Gábor, elnök
11:45
Felügyelőbizottság jelentése - Papanek Gábor, FB-elnök
11:55 Határozathozatal az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a tagdíjról
12:00 Zárszó, fogadás

A közgyűlés nyilvános.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze titkárságunkon:
e-mail: innovacio@innovacio.hu, fax: 240-5625

A MISZ levele az NKTH-hoz

A Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor 2010. február 18-án levélben fordult Csopaki Gyulához, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökéhez, a 2009-es regionális Baross Gábor-programmal kapcsolatban. Ugyanis a programban eredményes vállalkozók a Regionális Fejlesztési Tanácsok nyilvános előterjesztéséből tudomást szereztek az eredményekről, de hónapok óta hiába várják a hivatalos értesítést.

Az NKTH elnöke 2010. február 18-i válaszában tájékoztatást adott a döntéshozatal állásáról. Mindkét levél teljes szövege olvasható innovációs portálunk (www.innovacio.hu) tagjaink számára fenntartott, jelszóval védett területén.

Megalakult a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács

2010. február 17-én tartotta alakuló ülését a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács (KTT), a Parlament Munkácsy termében. A KTT a K+F területet érintő stratégiai jelentőségű kérdésekben a Kormány javaslattevő, véleményező, tanácsadó és döntés-előkészítő testületeként működik, emellett ellátja a szakterület koordinációs feladatait.

Alakuló ülésén a KTT elfogadta ügyrendjét és 2010. évi első féléves munkatervét, továbbá megtárgyalta a kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósításáról szóló előterjesztést is. A Tanács munkáját a jövőben két munkacsoport segíti: a Forráskoordinációs Munkacsoport, amely a terület rendelkezésére álló hazai és uniós költségvetési források összehangolt felhasználását koordinálja, valamint az EU Elnökségi Munkacsoport, amely a magyar uniós elnökség K+F prioritásainak és programjainak előkészítését végzi.

A Tanács elnöke Bajnai Gordon, miniszterelnök, alelnöke Csopaki Gyula, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke. Tagjai: Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Hiller István, oktatási és kulturális miniszter, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó Gábor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, valamint a hazai tudományos és üzleti élet négy prominens személyisége: Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója; Lepsényi István, a Knorr-Bremse Fékrendszer Kft. vezérigazgatója; Somlyódy László, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára; valamint Ürge László, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatója, a MISZ alelnöke.
 
XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2010. február 10-i határidőig a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíjra 35 jelentkezés érkezett.

A zsűriülésre 2010. február 26-án kerül sor. A bírálóbizottság elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. Minden jelentkezést két-két zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2009-ben elért többleteredmény vagy többletárbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 26-án kerül sor az Országházban, a Nagydíjat Sólyom László, köztársasági elnök nyújtja majd át. A díjátadáson további hét innovációs díjat adnak át az illetékes miniszterek, illetve intézményvezetők.

Differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése

2010. február 10-én, a Szolnoki Főiskolán rendezték meg a „A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán” címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.1.1. pályázatán elnyert projektjének nyitókonferenciáját.

A rendezvény levezető elnöke Dr. Boda Mihály, a Szolnoki Főiskola Stratégiai és Minőségmenedzsment Központjának projektmenedzsere volt. Előadást tartott többek között dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke a „Magyar Innovációs Szövetség tudománynépszerűsítő programjai” címmel. A konferenciára 60-70 résztvevő érkezett különböző főiskolák, egyetemek képviselőjeként.

Talentum Akadémiai és Művészeti Díj

2010. február 15-én, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében nyolcadik alkalommal vehette át négy ifjú tehetség a 20 000 euróval járó Talentum Díjakat, a Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány díjátadó ünnepségén.

Kenyeres Sándor azzal a céllal alapította a díjat, hogy a kiemelkedő társadalmi hasznosságot hordozó kutatások, programok, tudományos és kulturális teljesítmények, melyek a térség fejlődését és az élet minőségének emelését szolgálják, méltó elismerésre kerüljenek.

A 2009. évi Talentum Díjat természettudomány kategóriában Dr. Zólyomi Viktor, fizikus vette át „Szén nanoszerkezetek elektromos, vezetési és rezgési tulajdonságainak vizsgálata” című pályázatával. Élettudomány kategóriában Dr. Lakatos Péter, orvos érdemelte ki az elismerést „Genetikai, szerológiai és klinikai tényezők szerepe a gyulladásos bélbetegségek patogenezisében, jelentőségük a kórlefolyás és a terápiára adott válasz előrejelzésében” című munkájával, míg Dr. Demeter Tamás, filozófust társadalomtudomány kategóriában díjazták „Mentális fikcionalizmus” című tanulmányáért. A Művészeti Díjat Komolovszky-Szvet Tamás, szobrászművésznek ítélték oda, aki a „Lebegés a Művészetben” című sorozattal pályázott.

Az Év Ismeretterjesztő Tudósa Díj átadása

2010. február 10-én, Budapesten, az MTA épületében adták át a Tudományos Újságírók Klubja által alapított „Az Év Ismeretterjesztő Tudósa Díj - a csillaggal” elismerést. Az ez évi díjazott Kordos László, geológus volt, aki a díjátadás után előadást is tartott „Egy szkeptikus a tudomány hitével” címmel. Az ünnepségen köszöntőt mondott Pálinkás József, az MTA elnöke és beszélt Palugyai István, a Tudományos Újságírók Klubjának elnöke is.

INNONET taggyűlés

Tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. 2010. február 16-án tartotta soron következő taggyűlését Győrött, a szervezet székhelyén.

A taggyűlésen Budavári László, ügyvezető igazgató ismertette a TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ projekt állását. Az építési kivitelező kiválasztására kiírt egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás a vége felé közeledik. A szerződéskötés várható időpontja 2010. március 16. A taggyűlés jóváhagyta a kiviteli munkák elvégzésével kapcsolatos szerződéses megállapodást és felhatalmazta az ügyvezetőt annak aláírására. A kivitelezés tervezett intervalluma: 2010. március 16. - 2010. október 31. Az ünnepélyes alapkőletételt a Társaság 2010. május 11-én tervezi megtartani.

Innovációs találkozó Bólyban

Higi Gyula, a MISZ Dél-Dunántúli Regionális irodájának igazgatója és Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke vezetésével a Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli tagjai Bólyban rendezték meg az idei év első innovációs találkozóját Hárs József, polgármester meghívására. A meghívott vendég Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese volt. A találkozón a helyi innovatív vállalkozások is részt vettek.

Hárs József bemutatta a kisváros fejlődését, melynek eredményeként a város minden lakója optikai hálózaton keresztül tud csatlakozni a városi hálózathoz. Ezáltal minden lakos díjmentes internet hozzáféréssel rendelkezik, valamint IP alapú telefon és kábeltelevíziós szolgáltatást kap, igen kevés szolgáltatási díjért. Elmondta azt is, hogy a város közintézményei a geotermikus energiát használják fűtésre és bemutatta a rendszer működését, amely 80 fokos vízhőmérsékletű termálvíz segítségével oldja meg a hőszolgáltatást. A résztvevők megismerték Bóly szépen fejlődő ipari parkját is.

Higi Gyula bemutatta a Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság ez évben várhatóan induló szolgáltatásait (gazdasági és jogi tanácsadás a MISZ regionális irodájában) a régió vállalakozásai számára. Dr. Lippényi Tivadar ismertette a regionális pályázatok összesített eredményeit, de arról, hogy a tavaly évi regionális pályázatok hivatalos eredményhirdetése mikor lesz, nem tudott információt adni.

Külön érdeklődés kísérte Kern Zoltán, az AQAKUT Kft cégvezetőjének előadását arról, hogy a régióban egyedülállóan igen nagy nyomású, több ezer atmoszféra vízsugár segítségével végzik a kemény anyagok megmunkálását. Ezzel a technológiával készíti a cég többek között a Dél-Dunántúli Innovációs Díj üvegplasztikáját is.

A rendezvényt jó hangulatú vacsora zárta, amelyen a tagok kötetlen beszélgetést folytattak.

Innovációval a kultúráért

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2010 januárjában pályázatot hirdetett „Innovációval a kultúráért” címmel. Pályázhattak mindazon termék- és szolgáltatásfejlesztő vállalkozások, szervezetek és egyének, akik olyan innovációt valósítottak meg az előző évek során, melyek a „Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa” év sikeréhez hozzájárulhatnak. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010. február 12-én került sor, a PBKIK Ünnepi küldöttgyűlésén.

A felhívásra színvonalas és tartalmilag jól illeszkedő pályázatok érkeztek. A 11 nyertes pályázó közül a Nádor Galéria a kiállító tér hasznosításával, a Zsolnay gyár „Nyitott Kapuk” programmal az Antiqua Kft. pedig az esztétikus köztéri pavilonjaival pályázott. Példaszerű törekvésükkel összekapcsolták az épített környezetet a színvonalas kulturális rendezvényekkel.

Az informatika témakörében nyert a GPS alapú utastájékoztató és forgalomirányító rendszerével a HC Lineár Kft., térfigyelő kamerájával az RG-Net Kft., illetve kommunikációs szoftverével a MarkCon Kft. Új, különleges falburkoló terméket fejlesztett ki a FAUNO Kft., extra méretű mixertartályt gyárt a Fekoral-International Kft. az EKF egyik nyári eseményére. Mindnyájan részesei lehetünk a Gulácsi János által tervezett és készített harangjátéknak és a csodálatos óraműveknek, melyek a pécsi Zsinagógán és a Városházán vannak elhelyezve.

Megnyílt a Debreceni Egyetem Kreatív Iparágak Inkubációs Központja

A Debreceni Egyetem 2010. február 19-én átadott Kreatív Iparágak Inkubációs Központja a kreatív infokommunikáció területén működő, három évnél fiatalabb vagy K+F+I tevékenységüket megújító mikro- és kisvállalkozásokat segíti. Az egyetemi campusba illeszkedő (az egykori angol tanárképző intézet felújított épületében található) centrum a magas műszaki felszereltséggel rendelkező irodahelyiségek mellett a fejlődéshez szükséges speciális eszközparkot - nagy értékű hardver és szoftver eszközállományt - is biztosítja a beköltöző cégek számára.

Az Inkubációs Központ a Szilícium Mező kiépítésének egyik központi elemeként, az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP 1.1.1) keretében - 378 millió forint EU-támogatással és ezt meghaladó összegű önerőből - valósult meg, 1197 négyzetméternyi alapterületen.

A Kreatív Iparágak Inkubációs Központjába beköltöző cégeknek folyamatos szakmai támogatást nyújtanak a Debreceni Egyetem Informatikai Kara és a már piaci tapasztalattal rendelkező sikeres cégek, elősegítve így a folyamatos technológiatranszfert. A központ segítséget ad továbbá a megfelelő pályázati források felkutatásához, megrendeléseket közvetít a cégek számára és a nemzetközi partnerkeresésben is aktívan részt vesz.

Hírek | Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny

Szabadalomkutatás

A 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második fordulójába jutott versenyzői részére - amennyiben ezt a választott témájuk indokolttá tette - Szövetségünk a Magyar Szabadalmi Hivatallal közösen szabadalomkutatást szervezett.  A látogatásra 2010. február 15-én és február 17-én került sor a Szabadalmi Tárban, ahol a résztvevő 16 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a különböző jogvédelmi formákról és önálló szabadalomkutatást végezhettek Takács Lászlóné, az MSZH munkatársa segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Riba Nikolett, Szövetségünk marketing menedzsere, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára kísérte el a látogatásra.

Hírek | INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:
- 2010. május 27-én, az Európai KKV hét keretében kétoldalú szlovén-magyar üzletember-találkozóra kerül sor az e-Egészségügy (eHealth) területén, Budapesten. A rendezvényt az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ - mint az INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség és az Enterprise Europe Network (EEN) magyarországi konzorciumának tagjai - és az ITD Hungary Zrt. - mint a magyarországi EEN konzorcium koordinátora - a szlovén partnerszervezetek együttműködésével és az Informatikai Vállalkozások Szövetségének szakmai támogatásával szervezi.

A rendezvényen előre egyeztetett, kétoldalú megbeszélések keretében a résztvevők nemzetközi kutatási együttműködésekről (FP7, más EU-s programok), valamint meglévő kutatási eredményekre alapozott technológiai transzfer és kutatás-hasznosítási együttműködések megvalósításáról tárgyalhatnak.

Kérjük, hogy előzetes, kötelezettség nélküli részvételi szándékukat 2010. február 28-ig jelezzék az INNOSTART-nál, Szabó Eszter projektmenedzsernek (tel.: 1/382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu) az INNOSTART honlapjáról (http://www.innostart.hu/node/207) letölthető projekt adatlap visszaküldésével. A szlovén résztvevők kiválasztása a magyar résztvevők alapján történik.

A rendezvény részvételi költsége 50 euró, vagy 13.500 forint, ami magában foglalja:
- a részvételt a rendezvényen,
- a kétoldalú tárgyalások szervezését a szlovén cégekkel,
- a megjelenést a rendezvényen résztvevő cégeket bemutató katalógusban,
- a részvételt a rendezvényt megelőző napon tartandó vacsorán

- ALIMENTARIA 2010 élelmiszeripari üzletember találkozó Barcelona, 2010. március 23-24.

Az ALIMENTARIA 2010, a világ második legnagyobb élelmiszeripari kiállítása, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre 2010. március 22-26. körött, Barcelonában. A vásár (www.alimentaria-bcn.com/en/Alimentaria-2010) a nemzetközi élelmiszeripar és italgyártás legújabb termékeit mutatja be több mint 95000 m2-en. Legutóbb 2008-ban több mint 5.000 kiállító és 150.000 látogató képviseltette magát 70 országból.

A kiállítás idején és helyszínén az Enterprise Europe Network katalán tagja, az ACC1Ó üzletember találkozót szervez. A rendezvényen előre egyeztetett, kétoldalú megbeszélések keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílik határokon átívelő üzleti kapcsolatok kiépítésére, tárgyalhatnak nemzetközi kutatási együttműködésekről (FP7, más EU-s programok), valamint meglévő kutatási eredményekre alapozott technológiai transzfer és kutatás-hasznosítási együttműködések megvalósításáról.

A rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, sőt az EEN partnerkeresőjén résztvevő szervezetek, szervezetenként 1 db ingyenes látogatói belépőt kapnak az egész kiállításra. Ezen kívül lehetőség nyílik a 7. Keretprogramnak az élelmiszer, mezőgazdaság valamint a biotechnológiai szakterületével kapcsolatos konferencián rész venniük 2010. március 23-án. A konferencia címe: „A KBBE munkaprogramja és a jövőbeni pályázati kiírások”.

Regisztrációs határidő: 2010. február 26. A tárgyalópartnerek kiválasztása: 2010. március 8-ig történik meg.

Bővebb információ a partnerkeresőről és a regisztráció: www.een.cat/alimentariabrokerage. Bővebb információ az INNOSTART-nál: Szabó Eszter, projektmenedzser, tel: 1/382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu

- Pályázók figyelmébe: Tájékoztató a döntési moratórium végrehajtásáról

Az elmúlt hónapban megjelent, döntési moratóriumról szóló kormányhatározat több esetben vetett fel kérdéseket mind a Közreműködő Szervezetek (KSZ), mind a pályázók részéről. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által felügyelt uniós források szabályos felhasználása érdekében az NFÜ elnöke belső utasítást adott ki, melyben a moratórium egyes pontjainak szabályszerű betartására hívja fel a figyelmet, valamint ismerteti a moratórium alól kivételt képező, egyes kiírásokat. Az alábbiakban az egyes pontok intézményrendszeren belüli végrehajtásával kapcsolatos utasításait foglaljuk össze:

A kormányhatározat 2. pontjának végrehajtása:
A kormányhatározat 1. c és 2. pontjának vonatkozásában megjegyzendő, hogy a kormányhatározat hatálya alá tartozó kedvezményezettek (miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek, illetve más költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésükbe tartozó vagy a részvényesi joggyakorlásuk alá eső gazdasági társaságok) tekintetében a szabály alkalmazása alól az érintett miniszter kezdeményezésére a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár felmentést adhat. A kormányhatározat hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek a projekt végrehajtását, és ennek keretében a közbeszerzések lebonyolítását változatlan ütemezéssel folytathatják.

A kormányhatározat 7. pontjának végrehajtása:
A Bíráló Bizottságok (BB) 2010. március 31-e utáni időpontban projekt támogatására vonatkozó támogató döntési javaslatot nem tehetnek. A határnapot követően csak elutasító, vagy átdolgozást javasló döntések születhetnek a BB-k részéről. A moratóriummal érintett ÚMFT pályázati kiírások átütemezésre kerülhetnek a pályázati idő meghosszabbításának tekintetében, a megjelentetés vagy benyújtás időpontjának módosítása, esetleg a pályázat felfüggesztésének vonatkozásában. A módosítások minden esetben közzétételre kerülnek. Bizonyos esetekben a projektkiválasztás és a döntéshozatal, valamint a szerződéskötés folyamata változatlan ütemezéssel folytatódhat.

A 2010. január 20-ig a kormány által már nevesített, kiemelt projektek esetében az előírt feltételek teljesülése mellett sor kerülhet a Bíráló Bizottsági ülésekre. Hasonlóan, a 2010. január 20. előttről érvényes előzetes támogatói döntéssel rendelkező, kétfordulós projektjavaslatok esetében is megtarthatóak a második fordulós Bíráló Bizottsági ülések.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatására életre hívott „LHH programban” szereplő projektjavaslatok, amennyiben 2010. január előttről rendelkeznek első fordulós kiválasztási döntéssel, szintén feldolgozás alatt lesznek, akár szerződhetnek a moratórium ideje alatt is.

Nem vonatkozik a moratórium a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti normatív jellegű (más néven automatikus elbírálású) pályázatokra sem. Támogatói döntéseket lehet hozni továbbá a korábbi döntésekkel tartaléklistára helyezett projektekről is, amennyiben a forrás csak ez időpont után áll majd rendelkezésre.

Új, kiemelt projekt-javaslatok befogadására is nyílik lehetőség a továbbiakban is. Ezen javaslatoknak legkésőbb 2010. február 15-ig kellett az NFÜ-be érkezniük. A megfelelő minőségű pályázatokra vonatkozóan az előértékelés, szakmai zsűrizés és jóváhagyás után legkésőbb 2010. március 3-ig kell elindítani az előterjesztések közigazgatási egyeztetését. 2010. március 15-ét követően az NFÜ sem Akcióterv módosításra, sem kiemelt projekt nevesítésre, sem feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatot nem terjeszt be az NFGM felé.

További részletek az NFÜ honlapján olvashatók: http://www.nfu.hu/content/4952

Hírek | Oktatási és Kulturális Minisztérium

Az új MAB testület alakuló ülése

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2010. február 1-jétől hivatalba lépett új testülete február 12-én megtartotta alakuló ülését Budapesten, a MAB tárgyalójában. Az ülésen Manherz Károly, szakállamtitkár átadta a MAB tagok számára a miniszterelnöki megbízóleveleket. A tagok titkos szavazással Bazsa Györgyöt választották újabb 3 évre a MAB elnökéül.

A MAB tagjai:
- Balázs Ervin, az MTA rendes tagja, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
- Balogh Zoltán, PhD, főiskolai docens, SE ETK Ápolástudományi Tanszék
- Bazsa György, DSc, egyetemi tanár, DE Fizika Kémia Tanszék
- Csirik János, DSc, egyetemi tanár, SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
- É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja, MTA Nyelvtudományi Intézet
- Font Márta, DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Középkori és Koraújkor Történeti Tanszék
- Gát György, DSc, főiskolai tanár, NYF Matematika és Informatika Intézet
- Gera István, CSc, egyetemi tanár, SE Parodontologiai Klinika
- Hantos Károly, DLA, egyetemi docens, MKE
- Kiss Szemán Róbert, PhD, egyetemi docens, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék
- Kis-Tóth Lajos, PhD, főiskolai tanár, EKF
- Magyari Tivadar, PhD, egyetemi docens, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tagozat
- Ormos Pál, az MTA rendes tagja, főigazgató, MTA Szegedi Biológiai Központ
- Pálfy Sándor, DLA, egyetemi tanár, BME Urbanisztika Tanszék
- Polgár Zsuzsanna, egyetemi hallgató, SZTE BTK HÖK Iroda
- Sipos Zoltán, CSc, főiskolai tanár, ZSKF
- Szabó Katalin, DSc, BCE
- Szuromi Szabolcs, DSc, egyetemi tanár, PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet
- Závodszky Géza, CSc, ny. főiskolai tanár

Hírek | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform szakmai fórum

2010. február 8-án rendezte a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórumát. A rendezvényen elhangzott előadások letölthetőek a http://www.nkth.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/manufuture-hu-nemzeti címről.
A Nemzeti Technológiai Platformok Szakmai Fórumairól a http://www.nkth.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/folytatodnak-nemzeti oldalon olvasható további tájékoztatás.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Elan SBI Capital Parters Zrt.
Tagsorszám | 597.
Székhely | 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8.
Kapcsolat | Kolozsi Judit
Telefon | 505-0350
Fax | 505-0335
E-mail | info@elan-sbi.com
Honlap | www.elan-sbi.hu
Vezető | Tzvetkov Julián

A cég fő tevékenysége a kockázatitőke befektetés.

Név | DV Invest Kft.
Tagsorszám | 598.
Székhely | 4032 Debrecen, Jeriko u. 15.
Kapcsolat | Papp Tibor
Telefon | 70/328-7590
E-mail | papp.tibor@webcredit.hu
Honlap | www.webcredit.hu
Vezető | Rácz Péter
Telefon | 20/511-5405
E-mail | racz.peter@webcredit.hu

A cég kis összegű kockázati tőke közvetítéssel foglalkozik. Projektgazdák részére személyes konzultációt biztosítanak, valamint vállalják a befektetők felé történő közvetítést, ha üzleti szempontból az üzleti tervet nyereséggel megvalósíthatónak tartják. Befektetők részére, az üzleti modell szerint, tőkegaranciát biztosítanak, valamint folyamatos kapcsolattartást a projekt menedzsmentjével és a céggel interaktív felületükön (www.webcredit.hu) és havi monitoring jelentések készítését, illetve vállalják a megvalósíthatónak vélt (min. évi 30% hozammal bíró) üzleti ötletek folyamatos utánpótlását.

Szakirodalom-figyelő

Giles Sparrow: Az űrrepülés teljes története a Szputnyik 1-től az űrrepülőgép utánig - M-érték Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Az űrhajózás olyan képes krónikája áll ebben a lenyűgöző körképet nyújtó albumban, rengeteg műszaki részlettel kiegészítve, amely méltó mindenki figyelmére. Képanyaga igen gazdag, és nagyon sokat ad mind az űrhajózás történelmének megismeréséhez, mind a műszaki megoldásainak megértéséhez.

Egyik alapvető olvasata maga az űrrepülés hőseposza. Megismerhetjük bámulatos eseményeit és azok sok főszereplőjét. A 20. század egyik bámulatos eredménye, hogy az ember ki tudta szakítani magát és eszközeit a gravitáció börtönéből. Hogyan tette? Ezt lépésről lépésre bemutatja a kötet, a megjelenésével szó szerint új korszakot indító Szputnyiktól napjainkig. Különösen érdekes és tanulságos vonása, hogy párhuzamosan állítja elénk az űrrepülés fejlesztésének menetét a hidegháború idején az USA-ban és a Szovjetunióban, s csillagháborús versengést, amely egyik okozója volt, az utóbbi hanyatlásának.

A leírtakból is világosan megmutatkozik, hogy az űrhajózással az ember olyan közegbe lépett ki, amely szigorúbb, kegyetlenebb minden korábbinál, amit a felfedezései, az élet-és mozgásterének kiterjesztését célzó próbálkozásai során megtapasztalhatott. A nagy eredmények, sikerek bemutatása mellett szintúgy itt sorakoznak a példák arról, hogy az űrhajósra nemcsak a világűr gyilkos hidege és vákuuma leselkedik, hanem Murphy törvénye is: ami elromolhat, az elromlik.

Az album nagyon sokat ad a végső kérdés végiggondolásához is: MIÉRT? Miért fordít számos ország hatalmas pénzeket és mozgósít hasonlóképp nagy erőforrásokat az űrhajózás megteremtésére? Az első, kicsit naiv válasz erre, hogy a gondolkodó ember meg akarja ismerni a világát; homo invetoris (felfedező) is. Ez a hozzáállás az itt bemutatott amerikai űrhajósoknál világosan érződik. Azonban szintúgy világosan megmutatkozik az emberi társadalmaknak egy sokkal kevésbé vonzó, ám még inkább meghatározó jellemzője: amint elérhető közelségébe kerülnek egy hatékony eszköznek, igyekeznek abból fegyvert kovácsolni maguknak. Márcsak azért is, hogy megmutassák országnak-világnak, ki az úr a kocsmában. Alighanem ezért mondta J. F. Kennedy is 1963-ban a következő, itt idézett szavait: „Úgy döntöttünk, hogy még ebben az évtizedben eljutunk a Holdra, és megteszünk más, hasonló dolgokat. Nem azért, mert a feladat könnyű, hanem azért, mert nehéz...” Jól kiérződik tehát, hogy a modern űreszközök létrehozásának indítékai között mindegyik oldalon több volt a geostratégiai és benne a katonai megfontolás, mint a felfedezés vágya, s több ma is.
Az űrhajózásnak azonban nagyon sok jót is köszönhetünk. Egyrészt rengeteg olyan tudást, amelyhez űreszközök nélkül nem juthattunk volna. Űrszondák, űrbe telepített távcsövek, űrállomásokon végzett kutatások - mindezekről is szól ez összeállítás. Kutatásai hihetetlenül jó ösztönzést adhatnak azoknak, akik a szaktudásukkal akarnak kiemelkedni. Felsőfokon kell dicsérni pl. a Skylab programról szóló részben, hogy az űrhajósok középiskolások által összeállított kísérleteket végeztek el. Tudjuk azt is, hogy köznapi eszközeink jelentős része - a teflon bevonattól a műholdas távközlésig - az űrtechnológiák polgári leszármazottja. S mind aktuálisabb Ciolkovszkij oly sokat idézett mondása: „A Föld az emberiség bölcsője, de nem maradhatunk örökké bölcsőben.” Az ebben következő lépésekről szól, igaz, csak néhány vázlattal, a kötet utolsó része.

Philip Jodidio: Calatrava - Építész, mérnök, művész - Taschen / Vince Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Ellenállhatatlan meggyőző erejű ez a karcsú kötet. Akinek semmi affinitása a modern építészethez, így is megérzi belőle annak teremtő erejét, és Calatrava sok alkotásának újszerű, lenyűgöző szépségét. Úgy szárnyalnak, ahogyan csak egy zseniális, és zseniálisan merész építész tudja azokban megjeleníteni mindazt, amire a modern tudás és technológia legjava képes, s ezzel új dimenziókat adnak az épített szépség fogalmának. S nem látunk egyet sem a kötetben, amely ne képviselné az építészet színe-javát, annak örök, az embert szolgáló értékeit. (Azok, akik igazán alaposan is meg akarnak ismerkedni életművével, a Vince Kiadónál angolul megtalálják e kötet szerzőjének a Taschen által megjelentetett, teljes áttekintést adó művét is: Santiago Calatrava: Complete Works 1979-2007 címmel.)

Építészetének sajátos filozófiai alapját Calatrava ekként vázolja fel: „Einstein híres mondása alapján - "Az Úristen nem kockázik az Univerzummal" (más magyarításban "Isten nem kockajátékos" - OP) - nyilvánvaló lett számomra, hogy minden összefügg a matematikával és az idő dimenziójával. Majd a statika kötötte le a képzeletemet, és rájöttem, valójában semmi sem statikus. Minden magában rejti a mozgás lehetőségét. Az építészet maga is mozog, egy kis szerencsével szép rom lesz belőle.” Építészi céljaihoz pedig újabb kulcsot adnak a következő mondatai, amelyek ma különösen becsülendő gondolkodásmódról tanúskodnak: „Mi a funkció szerepe az építészetben? A szeretet. A szeretet, amelyet másoknak adunk, az építész nemeslelkűsége. Az építészetben egy nagy titok rejlik, ez nem más, mint emberszerető természete, s ez az emberszeretet a funkcióban érhető tetten. Az épület az ember iránt érzett szeretet eredményeként működik jól.”

2005-ben elnyerte a tekintélyes American Institute of Architects' legmagasabb kitüntetését, annak Aranyérmét. Maga az 1857-ben alapított AIA ma több mint 83.500 tagjával a hivatásos építészek legrangosabb egyesült államokbeli szakmai szervezete, s ez igen nagy súlyt ad a tőle kapott elismerésnek. Az AIA Committee on Design indoklása következőképpen hangzott: „Santiago Calatrava munkássága az építészet lényegét veszi célba. Építészete kitágítja a látásmódunkat, és kifejezésre juttatja az emberi szellem azon képességét, hogy a képzeletünkre hasson, gyönyörködtet bennünket mindazokkal a csodákkal, amelyekre az építészeti forma és a dinamikus szerkezet képes. Messzemenően megérdemli az Aranyérmet. Látásmódja felemelő az emberi szellemnek, minthogy alkotó módon formálja a környezetet, amelyben élünk, játszunk és dolgozunk.”

A kötet bemutatja 19 építészeti alkotását, fényképekkel, Calatrava vázlatrajzaival, a hozzájuk készített színes akvarelljeivel, és Jodido tömör szöveges ismertetéseivel. A bevezető esszében további ötnek a fényképe szerepel. Nagy részük látványa aligha minősíthető kevesebbel, mint fantasztikus, káprázatos, lenyűgöző. Kiragadott példákként említjük a valenciai Tudományok Múzeumának Gaudít idéző vasbeton bordázatát, a tenerifei Auditórium sziluettjét, a barcelonai Montjuic tévétorony elképesztő formával égretörő alakját, a lisszaboni Oriente állomás főbejáratának szürrealista éjszakai látványát, a Buenos Aires-i Mujer gyaloghíd megdöbbentő narvál-agyarát, s a malmöi Csavarodó Torzó toronyházat, amelyről a Jodido képszövege azt mondja, hogy a környéket uraló épület meghökkentő csavarodása minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy eljövendő idők jósjelének tekintsék.

Művészeti Kalauz: Berlin - Vince Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Ha meg kellene nevezni a 20. század öt - vagy akár három - leginkább emblematikus európai városát, Berlin kétségtelenül köztük lenne. Ez a remek kötet igen markáns „aha élménnyel” is szolgál: ahogy olvassuk, úgy ötlik fel bennünk, hogy mennyi és hányféle kép él bennünk erről a városról, s a hozzátapadó történelemről. Az 1920-as években a világháború rettenete alól fellélegző, a hagyományos kereteket nemegyszer vadul feszegető, dekadenciától sem mentes új kultúra egyik fővárosa. Utána, majd másfél évtizedik, a pokol mind sötétebb bugyra. 1945 tavaszán jelképévé vált egy világpusztító fenevad végvonaglásának. Három évvel később, a berlini blokádban itt próbálgatta acélkarmait a világ új hatalmassága - és ellenében itt hozták létre a modern technikára támaszkodó logisztika csodáját, a berlini légihidat. 1953-ban itt taposták le a szovjet tankok a „szocialista tábor” első népfelkelését, s hirdették ezzel országnak s világnak, hogy a hatalmukból nincs kitörés, sem menekülés. 1961-ben felépült a világ kettéosztottságának szimbóluma, az NDK örökkévalóságának új jelképe, a berlini fal. A körülzárt Nyugat-Berlin a szembenállás hadszíntere maradt 1989-ig. A világraszóló globális hatalmi átrendeződés egyik legmarkánsabb megjelenése volt, hogy ledöntötték a Falat. 1990-ben pedig Berlin - egy új korszak nyitányaként - az újraegyesített Németország fővárosa lett, amit 1999-ben egy újabb nagy szimbolikus jelentőségű esemény pecsételt meg: a parlament visszaköltözött az immár felújított Reichstagba.

E kötet kitűnő bevezető esszéje, A Hohenzollernek városának rövid története idéz egy százéves mondást: „Berlin arra van átkozva, hogy mindig csak alakuljon, de sohasem legyen”. Igen találó megállapítást fűz hozzá: napjaink felől szemlélve a város sodró történelmét, ebben korántsem átok mutatkozik meg, hanem a megújulás kimeríthetetlen ereje. Az ambíciózus városépítés Poroszország első királyával, I. Frigyessel kezdődött, aki Művészeti Akadémiát, majd Tudományos Akadémiát alapított, Királyi Könyvtárat és Városi Palotát épített Berlinben, és fővárosát barokk pompába öltöztette. Azóta pedig Berlin gazdagodik, ha gyakran viszontagságok közepette is, mind épített és művészeti szépségekben, mind a kultúra egyéb kincseiben, s hogy milyen gazdag kincsestárává lett mindezeknek, arról e sorozattól megszokott részletességgel és alapossággal ad áttekintést ez a kitűnően szerkesztett és gyönyörűen illusztrált kötet. A fejezeteiből: • Berlin terei • Sugárutak • Hidak • Kormányzati negyed • Múzeumok és kultúrközpontok • Színházak, operák, mozik • Média- és vásárközpontok • Ipari műemlékek • Templomok és zsinagógák • Emlékművek • Temetők • Villák és lakótelepek • Kastélyok és kertek • Potsdam.

Benne művészettörténetileg hiteles adatokkal és tájékoztatással megtaláljuk a fontos látnivalók részletes ismertetését, és minden tárgyalt építmény és műalkotás képét. Kellemes stílusban elénk tárja mindazokat a történelmi, kultúr- és művészettörténeti ismereteket és elemzéseket, amelyek segítenek abban, hogy értsük és élvezzük e csodálatos várost és az évszázadok során felhalmozott értékeit, rátaláljunk azokra a részletekre is, amelyeket inkább csak a tájékozott elme, és a gyakorlott szem ismer fel. Van benne művészeti kislexikon, életrajzok, Berlin építésének rajzos genealógiája. Okos, barátságos kalauz a város felfedezéséhez.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


Manager Magazin, 2010. február, 34-37. oldal
Aki mer, az nyer

„…Nem ijedtek meg a válságtól a pályázók. Tavaly csaknem kétszer annyi gazdaságfejlesztési támogatási kérelmet nyújtottak be, mint egy évvel korábban. S alighanem az idén sem lesz más a helyzet…”

edupress.hu, 2010. február 9., kedd
201 milliós forrásból újítja meg szolgáltatásait a Szolnoki Főiskola

„…Szolgáltatásainak fejlesztésére nyert, 201 millió forint uniós támogatásból újul meg a Szolnoki Főiskola, melynek Tiszaligeten található főépületében február 10-én rendezik meg a projekt nyitókonferenciáját. Az eseményen szó lesz a Magyar Innovációs Szövetség tudománynépszerűsítő programjairól, a karrier irodák szerepéről, valamint a főiskola hallgatói és menedzsment szolgáltatásainak fejlesztéséről…”

Népszabadság, 2010. február 10., szerda, 10. oldal
Önrendeződő napelemcellák

„…Az amerikai Minnesota Egyetem kutatói újfajta technológiával állítottak elő szilíciumalapú, önszerveződő napelemcellákat…”

Világgazdaság, 2010. február 10., szerda, 2. oldal
Most a k+f-ről kell beszélgetni

„…A kutatás-fejlesztést érintő legfontosabb kérdésekre keresi a választ a Magyar Közgazdasági Társaság Beszélgetni kell! című interaktív vitafórum- sorozatának következő adása február 11-én 15 órától a Festetics-palota Andrássy Termében, valamint a www.beszelgetnikell.hu honlapon…”

Napi Gazdaság, 2010. február 11., csütörtök, 3. oldal
A világpiacon erősít a Mediso Kft.

„…A csúcstechnológiás orvosdiagnosztikai berendezéseket gyártó magyar tulajdonú Mediso Kft. tavaly egymilliárd forint növekedéssel 4 milliárd forint feletti árbevételt könyvelhetett el - úgy, hogy közben komoly fejlesztéseket hajtott végre és fejezett be. Ennek eredményeként idén már jó pár olyan, többmodalitású képalkotó tomográffal kereskedhetnek, amelyek világszinten is újdonságnak számítanak…”

Népszava, 2010. február 11., csütörtök, 5. oldal
Újragondolják a fejlesztéspolitikát

„…A nemzeti fejlesztési politika nem szűkíthető le csupán az európai uniós források felhasználására - hangsúlyozta Parragh László (balról) soros elnök a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) tegnapi plenáris ülésén…”

Heti Válasz, 2010. február 11., 46-47. oldal
Van új a nap alatt

„…Többek között az egészségipar és a közlekedésipar is húzóágazat lehet hazánkban - véli Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke. Itt az idő, hogy végre megszülessen egy átfogó tudományos, technológiai és innovációs stratégia. Ehhez a kormányzatban megfelelő hatáskörrel rendelkező vezetőre van szükség…”

Gazdasági Rádió, 2010. február 11., csütörtök
Dr. Szabó Gábor, Pogány Éda
elnök, Magyar Innovációs Szövetség; vállalati kapcsolatok igazgató, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Napi Gazdaság, 2010. február 12., péntek, 2. oldal
Innovációs inkubátor alakult Dunaújvárosban

„…A Dunaújvárosi Főiskola (DUF) egy 3,2 milliárd forintos beruházás keretében megvásárolt eszközök és a már meglévő kutatás-fejlesztési kapacitás hasznosítására létrehozta az Ecotech Közép-európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zrt-t…”

Világgazdaság, 2010. február 12., péntek, 1+2. oldal
Piacképes tudás kell

„…Az ún. spin-off cégek segíthetnek a fiataloknak annak felismerésében, hogy ha okos dolgokat találnak ki, az karriert, anyagi előrelépést jelent számukra - véli Lakatos Péter, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója…
…Jelenleg 150-200 spin-off cég van Magyarországon, mivel a többségük még csak rövid ideje alakult, nehéz megbízható képet alkotni hazai tevékenységükről - tájékoztatta lapunkat Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a szegedi egyetem professzora…”

vg.hu, 2010. február 12., péntek
Piacképes tudás kell

Magyar Nemzet, 2010. február 12., péntek, 12. oldal
Kutatás-fejlesztés a piachoz hangolva


Magyar Hírlap, 2010. február 12., péntek, 7. oldal
Erősödő szerkezeti reformkényszer

„…A hazai foglalkoztatási szintre a magas adókulcsok mérséklése is jótékony hatással lenne, s ezzel lendületet kaphatna a növekedés is…”

Magyar Hírlap, 2010. február 12., péntek, 7. oldal
Innováció kell a bővüléshez
Több saját fejlesztésű technológiát kell alkalmazni


hetivalasz.hu, 2010. február 12., péntek
Van új a nap alatt
„…Többek között az egészségipar és a közlekedésipar is húzóágazat lehet hazánkban - véli Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke. Itt az idő, hogy végre megszülessen egy átfogó tudományos, technológiai és innovációs stratégia. Ehhez a kormányzatban megfelelő hatáskörrel rendelkező vezetőre van szükség…”

Gazdasági Rádió, 2010. február 12., péntek
A stúdió vendége Dr. Antos László a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója
”…Hogyan áll hazánk az innovációban? Az idén újra kiírásra került az Innovációs nagydíj. Mit várnak a kiírástól?…”

Népszabadság, 2010. február 13., szombat, 12. oldal
EU-pályázatok benyújtásának lehetőségét függesztik fel

Magyar Hírlap, 2010. február 13., szombat, 6. oldal
Befagyasztják az uniós pályázatokat
Több mint 56 milliárd forintnyi közösségi pénz elnyerését csúsztatja a kabinet


Magyar Nemzet, 2010. február 13., szombat, 11. oldal
Felfüggesztett uniós pályázatok

Napi Gazdaság, 2010. február 15., hétfő, 3. oldal
Hét uniós pályázatot szüneteltet az NFÜ

Világgazdaság, 2010. február 15., hétfő, 5. oldal
Nem döntenek a pályázatokról
Több kiírást felfüggesztenek a kormány által elrendelt döntési moratórium nyomán


Napi Gazdaság, 2010. február 16., kedd, 5. oldal
Derűlátóbb kamarák

„…Dávid Péter, az AmCham vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, a kamara tagvállalatai közül többen kiemelt figyelemmel fordultak a válság hatására Magyarország felé. Elsősorban a kutatás-fejlesztési projekteknél tapasztalható élénk aktivitás - a világméretű cégek meglévő tevékenységeinek bővítése mellett új tervek is az asztalra kerültek. A szakember szerint hosszú távon ezek hozhatják a legnagyobb megtérülést mind aktivitás, mind presztízs tekintetében…”

Magyar Narancs, 2010. február 18., 24-25. oldal
Bányásszunk platinát a Holdról!
Vedres András, a Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) főtitkára

„…A feltalálókat többnyire különcöknek, antiszociálisaknak gondoljuk. Az azonban már nem ennyire egyértelmű, milyen a feltalálók helyzete a világban és itthon, vagy ipari méretekben hogyan is kell találmányokat lopni és védeni, illetve az sem mellékes kérdés, hogy milyen találmány fogja meghatározni az emberiség belátható jövőjét…”

infovilag.hu, 2010. február 18., csütörtök
Megalakult a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács

„…Tagjai: Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó Gábor a Magyar Rektori Konferencia elnöke, Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, valamint a hazai tudományos és üzleti élet négy jeles személyisége…

mfor.hu, 2010. február 18., csütörtök
Megalakult a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács

piacesprofit.hu, 2010. február 18., csütörtök
Innováció: ők adnak tanácsot a kormánynak!

„…Megtartotta alakuló ülését a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács (KTT) a Parlament Munkácsy termében…”

Minőség és Megbízhatóság, 2010. február 18., csütörtök
Beszámoló a XVIII. Magyar Minőség Hét konferenciáról (2009. november 2-4.)

"…Monszpart Zsolt "Innováció, mint a válságkezelés lehetséges eszköze" című előadásában arra utalt, hogy Magyarország lemaradt az innovációs mutatókkal mért nemzetközi versenyben. A Magyar Innovációs Szövetség aktív szerepet vállal a kormányzattal folytatott párbeszédben a hazai gazdasági szabályozórendszer alakításában azzal a céllal, hogy a vállalatoknak, vállalkozóknak érdemes legyen innovációs folyamatokba befektetni…”

Figyelő, 2010. február 18-24., 58+59. oldal
Napnyugati bölcsek

„…Nem túl optimisták a világgazdaságot, illetve a pénzpiacok szabályozását illetően a neves Közgazdászok. Válság volt is, lesz is, az innováció pedig mindig megelőzi a szabályozást…”

Élet és Tudomány, 2010. február 19., péntek
Szuperlézer Szegeden
Beszélgetés Dr. Szabó Gábor akadémikussal

Világgazdaság, 2010. február 19., péntek, 2. oldal
Megalakult a kutatási tanács
„…Megtartotta alakuló ülését a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács (KTT). A tanács a k+f területet érintő stratégiai jelentőségű kérdésekben a kormány javaslattevő, véleményező, tanácsadó és döntés-előkészítő testületeként működik, emellett ellátja a szakterület koordinációs feladatait…”

tranzitonline.eu, 2010. február 19., péntek
Megalakult a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács
„…Tagjai: Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó Gábor a Magyar Rektori Konferencia elnöke, Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke…”

Greenfo.hu, 2010. február 20., szombat
Az éghajlat védelme gazdasági előnyökkel jár

Magyar Hírlap, 2010. február 22., hétfő, 15. oldal
Kreatív inkubációs központ Debrecenben

Magyar Hírlap, 2010. február 22., hétfő, 15. oldal
Lebegtetés már az energetikában is
„…A magyar találmányként jegyzett napelemes tetőcserép mellett egy kínai mágneses szélkerék jelent meg azon eszközök palettáján, amelyek építőkövei lehetnek a hazai kis energiarendszereknek. Az eszközök mellett azonban szemléletváltásra is szükség lesz a fagyasztóknál és a hálózatot üzemeltetőknél egyaránt…”

Várható események

A MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozatának rendezvénye:
ÖKO Közösségek a fenntartható jövőért

A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Napi Gazdaság közös Vállalkozásfejlesztési Fóruma 2010. március 3-án 14:30 órai kezdettel tartja következő rendezvényét. A rendezvény témája: ÖKO Közösségek a fenntartható jövőért. A rendezvény helyszíne: Budapest, V. kerület, Kossuth L. tér 6-8., VI. em. 635. sz. terem.

Az előadó Karikás György, az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület Klaszter Bizottságának elnöke, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezérigazgatója lesz.

Hogyan segíthető elő a fenntartható építés eredményeinek gyakorlatba ültetése - hatékonyan és gyorsan - ma Magyarországon? Hogyan lehet rövid távon jelentős sikereket elérni nagyon különböző, de jelentős partnerek együttműködése révén? A követendő példák egyike az ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter létrejötte és tevékenysége, melynek ötletgazdája az ÉMI Nonprofit Kft volt. A klaszter 2008. október 22-én alakult, a 17 alapító tag között szerepelt az ÉMI társaságában többek közt; a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara, a BGME, a Rockwool Hungary Kft., a Graphisoft CAD Stúdió Kft., a KÉSZ Holding Zrt. és több KKV is.

A klaszter alapvető célja az energiatakarékos öko építési komplex eljárások közép-magyarországi elterjesztése, tervező, szolgáltató, oktatási, K+F, kivitelező, eszközellátó intézmények és vállalkozások hálózati alapú együttműködésének megszervezésével. A résztvevők saját területük kiváló művelői. A projekt keretében olyan feladatok elvégzését tűzték ki, mint az öko tervezési módszerek terjesztése, monitoring programok támogatása, a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és propagálása, valamint közös hazai és nemzetközi programok készítése.

A projekt sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy november 19-én, egy konferencián Karikás György már az első eredményekről is be tudott számolni. A klaszter nem egész egy év alatti működése, már hat futó és lezárt projektet, két beadott és négy előkészítés alatt lévő pályázatot eredményezett.

A részvétel díjmentes.

További információ: Osman Péter, a MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozatának elnöke
Tel.: 430-8328, e-mail: osman.peter@gmail.com
 
Kedvezményes részvételi lehetőség az Ipar Napján

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. speciális ajánlatot kínál tagjaink számára, a 2010. május 4-7-én megrendezésre kerülő Ipar Napján. A rendezvényen 2008-ban több mint 500 kiállító és 16000 látogató vett részt. A kapcsolódó kiállítások:
- INDUSTRIA - 16. Nemzetközi ipari szakkiállítás
(www.industria.hu),
- ELECTROSALON - 4. Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási szakkiállítás (www.electrosalon.hu),
- CHEMEXPO - 10. Nemzetközi vegyipari és műanyagipari szakkiállítás
(www.chemexpo.hu),
- SECUREX - 10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi szakkiállítás
(www.securex.hu),
- ÖKOTECH - 9. Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállítás (www.okotech.hungexpo.hu)

Standokat 30.000,- Ft /m2 + ÁFA kedvezményes áron lehet állítani (minimális terület 6m2), mely magában foglalja a következőket:
- helydíj és regisztrációs díj,
- Octanorm installáció fehér falakkal,
- 1 db info pult,
- 2 db szék,
- 2 db spotlámpa,
- 3 fm frízfelirat (30 cm széles),
- hátfal,
- szürke szőnyeg,
- 1 db szemetes,
- 1 db dugalj,
- napi takarítás.

További információ és jelentkezés a MISZ Titkárságán: tel.: 453-6572, e-mail: innovacio@innovacio.hu

IAESTE Bosch InPulse

Tagintézményünk, az IAESTE - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete tavaly „IAESTE Bosch InPulse” címmel országos versenyt hirdetett a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával, elsősorban gépész- és villamosmérnök hallgatók számára. A zsűri - melynek egyik tagja és a verseny fővédnöke Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke volt - által győztesnek választott pályaművet, a Molnárkát és a másik négy megvalósított találmányt egy utazó kiállítás keretein belül 7 felsőoktatási intézménybe viszi el az IAESTE csapata. Az első helyszín az Óbudai Egyetem volt, 2010. február 4-től, majd a Dunaújvárosi Főiskola következett, február 15-től.

A további helyszínek időrendben:

február 22-március 7. | Szent István Egyetem
Gödöllő, Páter Károly utca 1.
március 8-18. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K épület Aula
március 25-26. | HVG Állásbörze, Országos Képzési és Karriernapok
1146 Budapest, Dózsa György út 1., SYMA Rendezvényközpont
március 29-április 8. | Pannon Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
április 8-23. | Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
április 25-május 6.
| Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Budapest, Népszínház utca 8.

K+F adókedvezmények a gyakorlatban

Tagintézményünk az Alma Consulting Group 2010. február 24-én műhelytalálkozót szervez „K+F adókedvezmények a gyakorlatban” címmel a Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.).

A rendezvény témái: a társasági adót, innovációs járulékot és a helyi iparűzési adót érintő kedvezmények ismertetése, az elszámolható tevékenységek kiválasztásának folyamata, a Frascati-kézikönyv bemutatása, a költségek elszámolásának gyakorlata, gyakori problémák és azok megoldásai

További információ:
Róna Péter
, K+F projektvezető; Alma Consulting Group (www.almacg.hu)
1072 Budapest, Rákóczi út 42., Tel.: 1/951-2300, 30/491-7545

Vállalkozói innováció a Dunántúlon

Tagintézményünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség szakmai konferenciát szervez 2010. március 3-án, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában „Vállalkozói innováció a Dunántúlon” címmel.

Program:

Köszöntő: Prof. Dr. Gábriel Róbert (Pécsi Tudományegyetem, rektor), Dr. Varga-Sabján László (Dél-Dunántúli Régió Innovációs és Gazdasági Bizottság, elnök), Kocsis Tamás (Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, ügyvezető igazgató)

10:30 | Az innováció szerepe a versenyképesség növelésében
    Regionális egyenlőtlenségek a kelet- és közép-európai kutatási térségben: Prof. Dr. Horváth Gyula (MTA Regionális Kutatások Központja, főigazgató)
    Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége: Dr. Lippényi Tivadar (Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal, regionális elnökhelyettes)
    Az innovációk regionális összefüggéseinek kutatása Magyarországon: Prof. Dr. Rechnitzer János (Széchenyi István Egyetem, tudományos rektorhelyettes, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, tudományos tanácsadó)
    A Bay Zoltán AKK szerepe a regionális innováció fejlesztésében: Prof. Dr. Hajtó János (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, főigazgató)
12:00
|
A Regionális Innovációs Ügynökségek előadásai
    Innováció támogatás a Nyugat-Dunántúlon: Magyar Dániel (NYDRIÜ, igazgató)
    Innováció támogatás a Közép-Dunántúlon: Dr. Szépvölgyi Ákos (KDRIÜ, igazgató)
    Innováció támogatás a Dél-Dunántúlon: Kocsis Tamás (DDRIÜ, igazgató)
13:00 | Ebédszünet
14:00 | Az innováció helyzete a Dunántúl három régiójában; moderátor: Dr. Dőry Tibor (Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központ, igazgató)
    Kutatás-fejlesztés és innováció: Dr. Grosz András (MTA RKK NYUTI, tudományos munkatárs)
    Vállalkozói együttműködések és innováció: Dr. Csizmadia Zoltán (MTA RKK NYUTI, tudományos munkatárs)

 
  Vállalkozói innováció meghatározó tényezői: Dr. Baráth Gabriella (MTA RKK NYUTI, tudományos munkatárs)
15:00 | Kerekasztal beszélgetés a három régió innovációs szereplőinek részvételével; vezeti: Bedőné Károly Judit (DDRIÜ, projekt menedzser)
15:00 | Oktatói és hallgatói innovációs attitűd vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen: Sitányi László (DDRFÜ Nonprofit Kft cégmenedzsment igazgató)
15:20
| Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata (I3SME projekt): Borkovits Balázs (DDRFÜ Nonprofit Kft.)
    Zárszó: Kocsis Tamás (DDRIÜ, ügyvezető igazgató)

Az NKTH támogatásával megrendezett konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-nek jelezheti az innovacio@ddriu.hu címen, vagy a 72/511-676 telefonszámon.

EU FP Akadémia

2010 tavaszán tagintézményünk, a Tudományos és Technológiai (TÉT) Alapítvány folytatja az EU FP Akadémia néven elkezdett sikeres tréning sorozatát azzal a szándékkal, hogy felkészítse a K+F szektor résztvevőit az Európai Közösség kutatási és technológiafejlesztési programjában, az EU 7. Kutatási Keretprogramjában való sikeres pályázásra. A 7. Keretprogram összesen 53 milliárd euró finanszírozást kínál az európai K+F együttműködések támogatására, folyamatosan nyíló pályázatok formájában.

A 2010. első félévi szemeszterben a következő témákban tartanak kiscsoportos, gyakorlat-orientált tréninget:

2010. március 11. | Hogyan írjunk egy ötletből sikeres EU 7. Keretprogram pályázatot?
2010. április 8. | Az EU 7. Keretprogram pályázási és menedzsment folyamatai során használandó elektronikus eszközök megismerése
Az EU 7. Keretprogramhoz kapcsolódó angol szakkifejezések értelmezése és gyakorlati alkalmazása
2010. április 15. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram "Kutatási potenciál" pályázatára
2010. április 29. | Ismerjük meg az EU 7. Keretprogram pénzügyi szabályait!
2010. május 13. | KKV-innováció kihelyezett kutatással
2010. május 27. | Az EU 7. Keretprogram projektek menedzselésének adminisztratív és pénzügyi tudnivaló
2010. június 10. | Ipar-akadémia stratégiai partnerség építése (IAPP)
2010. június 17. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram "Egészségügy" témájú pályázataira

Az FP Akadémia tréningsorozat részletes programja a TéT Alapítvány honlapján érhető el (www.tetalap.hu/hu/hirek-a-esemenyek/kepzesek-tanfolyamok.html). Az FP Akadémia tanfolyamaira történő jelentkezés ugyanezen az oldalon lehetséges. Egy-egy alkalommal legfeljebb 10 hallgató vehet részt a tréningen, így a jelentkezések fogadása azok beérkezési sorrendjében történik.

További információ: Dr. Antal Zsuzsa
e-mail: fpakademia@tetalap.hu; tel.: 214 7714, mobil: 30/430-3185

IAESTE InSiDE

Tagintézményünk, az IAESTE - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete 2010. március 16-tól 18-ig rendezvényt szervez a Műegyetemen. Az IAESTE szeretné érdekes szakmai programokon keresztül bemutatni a fenntarthatóság és az innováció jegyében indult projekteket.

Egy kiállítás keretében többek között megtekinthető lesz a Hungaro Sphere, a Robotino, Gauss-kerék, fémhabok, a Gömböc, kartonbútorok, Microsoft Surface, terméktervező hallgatók tervei, illetve prototípusok, a Kitchen Budapest projektjei, az Ozone Network standja, valamint az InPulse verseny során megépített modellek. Emellett személyes találkozásra nyílik lehetőség a termékek tervezőivel, feltalálóival, illetve a hallgatók ellátogathatnak különleges technológiákat alkalmazó üzemekbe, fejlesztőlaborokba is.

A programterv február 26-ig még nyitott. Amennyiben érdeklődik a kezdeményezés iránt, keresse fel a program szervezőit. További információ a rendezvény honlapján olvasható: http://inside.iaeste.hu

12. Óbudai Egyetem Állásbörze

Az IAESTE - Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének Bánki Donát Helyi Bizottsága 2010. március 17-én tizenkettedik alkalommal rendezi meg az Óbudai Egyetem Állásbörzét, és azt megelőzően március 4. és 12. között a Felkészítő Napokat. Az Állásbörze helyszínéül tagintézményünk, az Óbudai Egyetem (korábban BMF) modern, minden igényt kielégítő Bécsi úti új telephelyének aulája szolgál.

Az Állásbörze hozzásegíti az egyetemek, főiskolák diákjait, hogy egy átfogó képet kapjanak a vállalatok által nyújtott lehetőségekről. Ugyanakkor a vállalatok is információt szerezhetnek a soron következő generáció felkészültségéről, munkahellyel szembeni elvárásairól, a gyakorlati tapasztalatok szerzését segítő kooperatív képzésről.

A Felkészítő Napokon a résztvevő cégek segítséget nyújtanak az álláskeresőknek önéletrajzuk elkészítésében, illetve tanácsokat adnak a személyes interjúkon való sikeres fellépésükhöz.
Az IAESTE 2009 óta kiemelt figyelmet fordít az innovációs törekvések támogatására is. Ennek megfelelően az Állásbörzén az „InPulse - Verseny az IDŐért!” című mérnökvetélkedőről szóló kiállítást is megtekinthetik az érdeklődők.

A mérnöki és természettudományi kutatás kiválósága Európában és Magyarországon

2010. március 20-án rendezik meg a 6. Bolyai Műhelykonferenciát „A mérnöki és természettudományi kutatás kiválósága Európában és Magyarországon” címmel, az ELTE Természettudományi Karán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). A rendezvény célja, hogy összegyűjtse a műszaki-természettudományi területnek a magyar kutatóegyetemi kezdeményezés első pályázati fordulója során szerzett tapasztalatait, összevesse azokat az európai tendenciákkal és kezdeményezően járuljon hozzá a rendszert javító korrekciós folyamathoz.

Tervezett program:

10:00 | Egyetemeink útja a kutatási kiválósághoz: Pálinkás József, az MTA és a „Kutatóegyetem Címet Odaítélő Bizottság” elnöke
    Alkotói-kutatói kiválóság a műszaki egyetemeken: Stépán Gábor, az MTA tagja, a BME Gépészmérnöki Kar dékánja
11:00 | Diszkusszió
12:00 | Szendvicsebéd és szabad eszmecsere
12:30 | Options and limits of measurability: the experience from the ExcellenceRanking in the light of the global ranking discussion: Uwe Brandenburg, a CHE ExcellenceRanking programvezetője
13:00 | Természettudományi intézetek és az európai kiválóság: Lovász László, az MTA tagja, az ELTE Matematikai Intézet igazgatója és Kürti Jenő, az MTA doktora, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatója
13:30 | Diszkusszió, valamint konzultáció a CHE értékelési programjáról

A részvételi díj 1000 Ft, amely készpénzben a helyszínen fizetendő be.
További információ és regisztráció a Bolyai Kollégium titkárságán: secretary@bolyai.elte.hu.

LSCM éves konferencia és kiállítás 2010

A Hong Kong R&D Centre for Logistics and Supply Chain Management Enabling Technologies (LSCM R&D Centre) 2010-ben is megrendezi éves konferenciáját és kiállítását, március 26-án, melynek témája: „Technológiai innováció a jobb életért”.

További információ és regisztráció: http://www.lscm.hk/conference2010/en/index.html

ICT Event 2010 - konferencia és kiállítás

Az eddig megszokottaktól eltérően, a 2011-12. évi munkaprogram és a 7. ICT (information and communication technologies) pályázati felhívás már várhatóan 2010. szeptemberében megjelenik. A munkaprogram bejelentését kísérő ICT Event konferencia és kiállítás az Európai Unió belga elnöksége idejére esik, 2010. szeptember 27-29-ig kerül megrendezésre, Brüsszelben.

Megjelentek a konferencia felhívásai:
- kiállítások: határidő: 2010. március 30., 12:00
- networking szekciók: határidő: 2010. április 15., 12:00

Bővebb információ, előzetes program: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/

Pályázati felhívások

Felhívás a szolgáltatás-innováció szakértőinek

Az Európai Bizottság nyílt felhívást tett közzé a szolgáltatás-innováció szakértői számára, hogy jelentkezzenek az új szakértői panel tagjának. A panelnek központi szerepe lesz az Európai Bizottság és a Vállalkozási és Ipari Főigazgatóság támogatásában azáltal, hogy stratégiákat alakítanak ki és koordinálnak a szolgáltatás-innováció teljesítményének növelésére Európa-szerte.

A szakértői panel megbízatása, hogy segítse az Európai Bizottságot és a tagállamokat:
a) jobban megérteni a szolgáltatás-innováció sajátosságait,
b) továbbfejleszteni a szolgáltatás-innováció mérését,
c) speciális stratégia-támogató mechanizmusokat megalkotni az innovatív szolgáltatások számára, lehetőség szerint jelentős hatást gyakorolva a gazdaságra.

A panel közre fog működni a hosszú távú innovációs stratégia kidolgozásában és jelentős befolyása lesz az európai szolgáltatás-innovációval kapcsolatos tennivalók jövőbeni kialakítására.

A panelbe 16-20 szakértőt választanak be, akik négy műhelytalálkozón vesznek majd részt 2010 márciusa és 2011 januárja között.

Jelentkezési határidő: 2010. február 26.
További információ: http://www.europe-innova.eu/web/guest/home

Értékelőket keres az Európai Bizottság az FP7 ICT pályázati felhívás kapcsán

Az Európai Bizottság Információs Társadalom főigazgatósága bővíteni szeretné a régiónkból származó értékelők körét. A legutóbbi FP7 ICT pályázati felhívás értékelésében 12 hazai szakértő is részt vett. Az értékelés kiváló alkalmat biztosít az FP7 ICT program és értékelési folyamatának megismerésére, tehát kifejezetten azoknak ajánlott, akik a jövőben pályázni is szeretnének. Értékelőnek a következő címen lehet jelentkezni (személyek és szervezetek): https://cordis.europa.eu/emmfp7/

Kérjük, tájékoztassa az EU IST Promóciós csoport irodáját (Edina.Nemeth@ist.hu; info@ist.hu) arról, ha értékelőnek jelentkezett az adatbázisba, vagy ha a Bizottság felkérte konkrét pályázati felhívásra értékelőnek.

Richter témapályázat 2010

A Richter Gedeon Nyrt. pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

A pályázat tárgya gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása.

A kutatási témajavaslatnak egy konkrét gyógyszercélpontra (targetre) kell irányulnia, amely adott idegrendszeri kórkép kezelésében releváns lehet. (Pl. Dopamin D4 antagonista a skizofrénia kezelésére). A témajavaslat sarkalatos pontjai:
- a konkrét idegrendszeri betegség (indikáció) megnevezése,
- az indikációs területen gyógyszer támadáspontként javasolt szubcelluláris target és hatásmód megjelölése, valamint
- a target és a betegség kapcsolatának mennél sokrétűbb bizonyítása (in vitro, in vivo bizonyítás, klinikai megfigyelés, stb.).

Fontos a javasolt gyógyszer típusának megjelölése (kismolekula, peptid, siRNA stb.), továbbá ki kell térni a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra. A javaslat tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, a pályázó pozícionálja a javaslatot a jelenleg is folyamatban levő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest. A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, melyben vázolt kutatási javaslat megvalósításához a szükséges technikai és infrastrukturális feltételek a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezésre állnak.

A pályázat nyílt jellegű. Olyan magyar, illetve külföldi K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat megvalósítását a Richter Gedeon Nyrt-vel együttműködésben.

A pályázat két, egymásra épülő fordulóból áll. Az első fordulóban a részletesen kidolgozott kutatási témajavaslat mellett csak rövid megvalósítási tervet kell benyújtani. A második fordulóban a pályázónak az első fordulóból bejutó pályaműve alapján kell a kutatási témajavaslat részletes megvalósítási tervét elkészítenie.

A pályázatok beérkezésének határideje 2010. március 7.

További információ: www.richter.hu/HU/Pages/temapaly20100208.aspx

MILSET tudományos fotó pályázat

A MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) tudományos fotó pályázatot hirdetett 25 év alattiak részére. Nevezni bármely tudományos jelenség fotójával lehet a vízcsepptől a szivárványig, a buboréktól a gejzírig, a füsttől a fényig, a mikroszkopikustól a csillagászatig.

A zsűrizést a MILSET Europe végrehajtó bizottsága végzi, profi fotósok és tudósok segítségével. A legjobb képeket bemutatják a MILSET Europe és a MILSET Europe tagjainak rendezvényein Európa-szerte.

További információ: http://spc.milset.org/

 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél elektronikus változata minden páros hét hétfői nap-
ján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.