XX. évf. | 2010. december 21. | 23. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Magyar Szabadalmi Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szerencsés új évet!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, Dr. Szabó Gábor elnök, Dr. Antos László ügyvezető igazgató
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2011. január 11-én jelenik meg.

Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács

2010. december 15-én a Kormány határozatot hozott a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról.

"...A Tanács állást foglal
- a tudományos kutatással, a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval összefüggő, stratégiai jelentőségű kérdésekről, így különösen a feladatkörével érintett jelentős projektekről,
- a tudományos kutatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció finanszírozásának mértékéről és szerkezetéről,
- a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) programstratégiájáról és felhasználási tervéről,
- a tudományos kutatással, a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval összefüggő programok értékelési stratégiáiról és az értékelés eredményeiről,
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (a továbbiakban: OTKA) pénzeszközeinek felhasználásáról szóló beszámolóról..."

A Tanács elnöke a Kormány tudománypolitikai koordinációért felelős tagja, dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes. A Kormány a Tanács társelnökének a Magyar Tudományos Akadémia elnökét Dr. Pálinkás Józsefet kérte fel, további tagjai a Kormány
a) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,
b) fejlesztéspolitikáért és
c) kormányzati tudománypolitikáért
felelős minisztere.

A Tanács alakuló ülését 2010. december 17-én tartották, melyen  részt vett a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor is, mint a Tanács állandó meghívottja.

A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása a Felsőoktatási Törvény koncepciójáról

A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége és Választmánya kialakította véleményét a Felsőoktatási Törvény koncepciójáról.

"...Kiemelt észrevételek

1. A tézisek tekintetében kiemelkedően fontosnak tartjuk a minőség-ellenőrzés jelenleginél hatékonyabb megvalósítását, ugyanakkor hiányoljuk a műszaki és természettudományok jelentőségüknek megfelelő kiemelését.

2. Az Alapelveket illetően hangsúlyozni kell, hogy a felsőoktatás a nemzetgazdaság és a társadalom hosszú távú, tudatos fejlesztésének (azaz nem csak az általánosan vett "szellemi és gazdasági fejlődésének") humán erőforrás oldali megalapozása.
3. Az anyag nem fejti ki a felsőoktatási intézményeknek az innovációban, kutatás-fejlesztésben betöltendő szerepét.

4. A hallgatói önkormányzatokban csak olyan felelősen gondolkodni tudó hallgatók vehessenek részt, akiknek tanulmányi eredménye 3,51 felett van.
5. A 70%-os feladatfinanszírozás és a 30%-os mértékű normatív finanszírozás csak akkor segíti a minőségközpontú felsőoktatás fejlődését, ha a feladatfinanszírozáshoz megfelelő, az oktatási, kutatási, ill. innovációs eredményeket mérő teljesítmény-mutatókat vezetnek be.
6. Az államilag támogatott felvételi létszámokról szóló döntés előkészítésében célszerű a reálszféra munkáltatói/szakmai szervezetek képviselőit is bevonni.
7. A kutatóegyetemek és a kutatókarok meghatározásához előre meg kell adni azokat a területeket, ahol nem leszünk reménytelen helyzetben a nemzetközi kutatási versenyben..."

Állásfoglalásunk teljes szövege olvasható innovációs portálunkon: http://innovacio.hu/2a_hu.php.

A MISZ véleménye a GOP "K+F és innováció a versenyképességért" c. Akciótervről

A Magyar Innovációs Szövetség kialakította véleményét a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "K+F és innováció a versenyképességért" c. Akciótervről:

"...A prioritás célkitűzéseinél mérni kellene a "gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket", melyre az EPO egy lehetséges mutató. 10 év alatt az EPO 30 %-os bővülése ugyanakkor irreális, ha a gazdasági feltételrendszer egyéb szabályozói nem ebbe az irányba hatnak.
...A harmadik konstrukció (Innovatív KKV-k támogatása) sokkal több támogatott projekttel számol, viszont kevesebb keretösszeggel. Véleményünk szerint 10 ezer vállalkozással számolni innovációs tevékenység esetén, irreális. A projekt kiválasztás eljárása ne legyen automatikus, hanem jelöljön ki szakértői csoport olyan ágazatokat, alágazatokat, melyek célzott támogatása hosszabb távon is kormányzati stratégiai célkitűzés...
...Ezért javasoljuk a GOP 1.3.1/D-ben változatlan támogatási intenzitás megtartásával, a támogatható tevékenységek kibővítését - bérköltség, igénybe vett szolgáltatások beépítésével -, egyrészt a mikrovállalkozások, másrészt induló, innovatív projektcégek bevonása érdekében is, vagy egy új konstrukció kidolgozását a kis méretű projektek támogatására..."

Állásfoglalásunk teljes szövege innovációs portálunkon olvasható: http://innovacio.hu/2a_hu.php.

Jelölőbizottsági ülés

A Magyar Innovációs Szövetség 2011. februári tisztújító közgyűlésével kapcsolatban az elnökség által felkért jelölőbizottság ülést tartott 2010. december 10-én, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.

Az ülésen részt vett Pakucs János jelölőbizottsági elnök, Györgyi János és dr. Siposs István tagok, illetve dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója. A bizottság összesítette a beérkezett javaslatokat és a közeljövőben megkérdezi a jelölt személyeket, hogy vállalják-e a jelölt listára történő kerülést.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumának ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány 2010. november 30-án, a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán tartotta kuratóriumi ülését.

Első napirendként, a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjról dr. Antos László, titkár adott értékelést a kuratórium számára. Ezt követően a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírását és lebonyolítását (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

Végezetül az Alapítvány 2009. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését, valamint a 2010. évi gazdálkodásának költségvetését fogadták el a kuratóriumi tagok egyhangúlag.
Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése az alábbi linken olvasható:
http://www.innovacio.hu/3b_hu.php

A 19. Magyar Innovációs Nagydíj meghirdetése

Az elmúlt 18 évben innovációs díjat nyert társaságok által létrehozott Magyar Innovációs Klub nyílt találkozójára, a 2010. évi konferenciára december 14-én került sor a Magyar Tudományos Akadémián.

A konferencia első részében Pálinkás József, az MTA elnöke kiemelte, hogy az MTA természet-tudományi kutatóintézeteiben jelentős, és innovációs díjakkal is elismert tevékenység folyik. Hangsúlyozta, hogy stabil, innovációt, tudományt és kutatás-fejlesztés támogató rendszert kell létrehozni, mely kérdésekben a közeli napokban fog döntés születni. Ezen kívül emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy itt Európában viszonylagos jólétben élünk, s ezt a minőséget az emberi alkotó erő hozta létre.

Nikodémus Antal az NGM Innovációs Főosztály vezetője beszámolt arról, hogy az innovációs szakpolitika intézményrendszere megerősítésre szorul, s ennek bázisa lehet a kialakítandó Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ). Az új szervezet a vállalati innováció előmozdítására törekedne, továbbá a teljes innovációs láncon belül a hasznosítás-orientált K+F+I tevékenységre fókuszálna. Ismertette a NIÜ tevékenységének 4 pillérét, szervezeti modelljét, valamint a létrehozás előnyeit.

Pakucs János a MISZ tiszteletbeli elnöke közzétette a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által 19. alkalommal kiírt 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. (A felhívás teljes szövege a www.innovacio.hu portálon, illetve Hírlevelünkben a Pályázati felhívások rovatban is olvasható.)

A konferencia második részében a 2009. évi innovációs díjazottak bemutatták, hogy az innovációs díj elnyerése milyen eredmény-, ill. teljesítmény-növekedést generált cégüknél. A második rész levezető elnöke Zettwitz Sándor, a Magyar Innovációs Klub elnöke, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója volt.

Elsőként Hamvas István László, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója tartott előadást. Ismertette a cég mottóját, mely szerint a lehető legbiztonságosabban, leggazdaságosabb üzemeltetés mellett ésszerűen a legtovább üzemben kell tartani az atomerőművet. Ezután számokkal alátámasztva beszámolt az elért teljesítménynövelésről, melynek egyik különlegessége, hogy a befektetett erőforrások kivételes módon 1 éven belül megtérültek. Végül ismertette a cég kutatás-fejlesztési eredményeit, s hangsúlyozta, hogy jelentős innovációs teljesítmények eléréséhez egészen az alapkutatásig kell visszanyúlni.

Dr. Güntner Ottó, a FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. kutatási igazgatója energiatakarékos vezető sodronyok termék- és gyártásfejlesztését ismertette. Az erőművekben megtermelt villamos energia egy része nem jut el a fogyasztókhoz, mivel a távvezeték-sodronyokban hővé alakul és fűti a környezetet. A FUX Zrt. a sodronyszerkezet optimalizálásával az energiaveszteséget 5-7%-kal csökkentette. Ez a 2009 és 2010-ben létrejött megtakarítás fedezné pl. Budapest közvilágításának teljesítményét. Végül a díjazott termék továbbfejlesztett vátozatának előnyei kerültek bemutatásra.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. elért sikereiről Dr. Hegedűs Lajos, vezérigazgató tartott előadást. Véleménye szerint az innovációnak számos fajtája és típusa létezi, náluk 300 fő foglalkozik kutatás-fejlesztéssel, s jelenleg a cég árbevételének 6-8%-át költik K+F-re. A 2010-ben elért sikereknél kiemelte, hogy a cég által fejlesztett és gyártott szellemileg független generikus pravastatin hatóanyag eladása jelentősen megnőtt az USA-ban, továbbá bekerült a japán piacra is. Ezen kívül a hatóanyag felhasználásra került és a kész termék már kapható a hazai gyógyszertárakban.

Vass Attila, az Electrolux Lehel Kft. gyárigazgatója elsőként ismertette az innovációs díjban részesült "ULTRA ONE - a valaha épített legjobb porszívót és tartozékrendszert". A díjnyertes termék 10 országban lett tesztgyőztes és 12 szabadalommal védett, továbbá az új termék gyártása új munkaerők bevonását eredményezte. A terméket a piaci igényeknek megfelelően továbbfejlesztették, s a 2010-ben eladott darabszám közel 200 000-re tehető világszerte. Ezen kívül ismertette, hogy a vállalat K+F tevékenységének 40% Magyarországon, míg 60%-a Svédországban folyik, s jelenleg a Miskolci Egyetem bevonásával fiatal mérnököket képeznek.

Végezetül Fejes Sándor, a Hedz Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója egy kis utazásra invitálta a jelenlévőket. A cég által megvalósított elektronikus menetjegyrendszerek alapja az Európában egyedülálló iziSHOPO mobiltelefon alapú bankkártyás fizetési rendszer, mely mobilszolgáltatóktól és bankoktól függetlenül, minden hazai és külföldi felhasználó számára kínál univerzális vásárló eszközt bankkártyás fizetéssel a mobiltelefonon. Az új menetjeggyel elkerülhető a hosszú pénztári sorban állás, mellyel az utazásra fordított idő akár 20%-a is megspórolható. Az elektronikus jegy adta bővítési lehetőségek száma hatalmas, a rendszerrel lefedhető a teljes utasforgalom és elkerülhető a bliccelés is. A rendszer bevezetése jelenleg is folyik több hazai nagyvárosban.
A klub programja kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult. A klubülésen az Innovációs Klub tagjain kívül részt vettek még Szövetségünk vezető tisztségviselői, az innovációs szakma jeles képviselői, a 2010. évi Innovációs Nagydíj Pályázat lehetséges résztvevőinek vezetői, valamint a sajtó munkatársai is.

Innováció a válság után - Ki ér előbb oda?

2010. december 7-én, a Corinthia Grand Hotel Royalban tartotta a Napi Gazdaság "Innováció a válság után - Ki ér előbb oda?" című konferenciáját.
A konferencián dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztályának vezetője többek között elmondta, Magyarország a 21. helyen áll idén Európában az összevont innovációs index szerint, egy helyet lépve előre a tavalyihoz képest. Véleménye szerint az egyik legsúlyosabb probléma a kis- és középvállalatok (kkv) adaptációs képességében mutatkozik.

Farkas József, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy az innováció új fogalma magába foglalja a termék (a piac), a folyamat, a marketing, és szervezés fogalmait is, a támogatásnak minden elemre figyelmet kell fordítania. Az innovációs elemek közül a piaci innovátor aránya a legalacsonyabb még a nagyobb vállalatoknál is. Ma Magyarországnak gyors eredményre van szüksége, emiatt kiemelten fontos a kkv-szektor ösztönzése, a gyors sikert és változást a vállalkozói területen lehet elérni.

Nemzeti innovációs rendszer intézményrendszerének megújítása

2010. december 9-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban, Dr. Cséfalvay Zoltán, parlamenti és stratégiai államtitkár vezetésével, a "Nemzeti innovációs rendszer intézményrendszerének megújítása" c. koncepció - ennek keretében az NKTH Nemzeti Kutatási Hivatallá történő átalakításáról - szakmai megbeszélésére került sor, néhány meghívott szakértő jelenlétében.

A megbeszélésen részt vett többek között dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, dr. Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke is. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Szabó Gábor, elnök és dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök képviselte.

A XXI. század kitörési pontjai: tudásipar és innováció

Nyitrai Zsolt, infokommunikációért felelős államtitkár nyitotta meg a Parlament Felsőházi Termében november 30-án megtartott "A magyar tudásipar és innováció kitörési pontjai" című szakmai konferenciát, melyet az egri Eszterházy Károly Főiskola Egerfood Tudásközpontja szervezett. Köszöntőjében az államtitkár elmondta: a tömegtermelés helyett a tudásipart és az innovációt kell a magyar nemzetgazdaság húzóágazatává tenni.

Nyitrai Zsolt szerint az innovációs ipar fellendítésében kiemelt szerepet kell játszania a magyar kutatóközpontoknak és szellemi műhelyeknek, ezért kérte az államtitkár a szakma jelenlévő képviselőit, hogy a rendszer finomhangolása érdekében vegyenek részt a továbbiakban is az innovációs iparral kapcsolatos konzultációkban.

A magyar gazdaságfejlesztési stratégia és a gazdasági szféra igényei közötti kapcsolatot, illetve a gazdaságpolitikai prioritások érvényesítési lehetőségeit Dr. Cséfalvay Zoltán, stratégiai államtitkár (NGM) ismertette. Dux László professzor, a NEFMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára a magyar felsőoktatás megújulási és fejlődési lehetőségeit elemezte.

A konferencia hat felsőoktatási intézmény (Debreceni Egyetem, Semmelweis Egyetem, Szent István Egyetem, Széchenyi István Egyetem és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola), melyből öt a Magyar Innovációs Szövetség tagszervezete, példaértékűen sikeres egyetemi tudásközpontja innovációs eredményeinek a bemutatására nyújtott alkalmat. Minden előadásban külön hangsúlyt kaptak az ipari partnerekkel közösen megvalósított, konkrét gazdasági hasznot hozó fejlesztések.

A Meet the scientist projekt pécsi és nyíregyházi rendezvénye

A Meet the Scientist projekt célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.

2010. december 2-án, a pécsi PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában szerveztük meg a Meet the scientist projekt következő rendezvényét. A sorozat első vidéki előadását "Az emberi mozgás csodája: biológiai indíttatású aktív végtagmozgások elemzése és mesterséges létrehozása" címmel tartotta meg Dr. Laczkó József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem egyetemi docense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas.

A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban, 2010. december 10-én "Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában" címmel tartott előadást Csanád Máté, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa, korábbi Fulbright-ösztöndíjas.

Mindkét helyszínen a résztvevők az előadás összefoglalóját szórólapon megkapták.
A rendezvényhez kapcsolódva elindult a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, melyen letölthetők az előadások anyaga is, ill. a videofelvételek.
A következő előadást január 12-én, 13 órától, Békéscsabán, az Andrássy Gyula Gimnáziumban tartja Dr. Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának dékánja.

TeHEtséges vagy? természettudományos vetélkedő

2010. október elején a Magyar Innovációs Szövetség tudomány-népszerűsítő programja (THE), idén második alkalommal hirdette meg a TeHEtséges vagy? országos természettudományos középiskolás vetélkedőjét. 

2010. november 14-én zárult le a vetélkedő online fordulója. A közel másfél hónap alatt a www.the-online.hu portálon majdnem 2500 diák töltötte ki az online kérdőívet. Több mint ötven intézmény diákjai neveztek be a versenyre, amelyek közül az öt legeredményesebb iskola vehetett részt a verseny élő döntőjén, 2010. december 2-án, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. 

Az iskolák 5 fős csapatokkal képviseltették magukat, 1 felkészítő tanár és 10 fős szurkolótábor kíséretében. A fővédnök dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nevében dr. Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és a verseny védnöke dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a fiatalokat.

A támogatók és szakmai partnerekből álló zsűri elnöke dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke volt. 

A döntőbe jutott csapatok természettudományos-egyenruhában érkeztek, saját zászlóval, mely a műszaki tudományokat és az intézményüket volt hivatott népszerűsíteni. Kiselőadásokat tartottak egy általuk választott tudományos témakörből, villámkérdésekre válaszoltak. A vetélkedő a csillagászat, az élővilág, a hasznos műszaki innováció kérdéskörét is feldolgozta. A csapatoknak helyben kifejtendő kérdésekre is válaszolniuk kellett, illetve saját maguk által hozott látványos fizikai kísérleteket mutattak be és magyaráztak meg. A döntőbe jutott csapatok többek között 800 ezer Ft értékű tablet PC-t, csoportos prágai hétvégét, könyvutalványt, látogatást az ELTE természettudományos laboratóriumába, National Geographic előfizetéseket nyertek.

Idén is vidéki iskola, ezúttal a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium bizonyult a legjobbnak.

THE Középiskolás Roadshow

2010. november 30-án, a százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium
adott otthont a THE roadshow-nak, ahol Sik András (ELTE) a Marskutatás legújabb eredményeiről számolt be.

2010. december 7-én, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium fogadta a programot. Deák Márton (Puli Space) "60 év Holdkutatás - Űrszondák Kármántól napjainkig" címmel tartott előadást.

2010. december 16-án a Dunaharasztin a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában Sik András (ELTE) a Marskutatás legújabb eredményeit ismertette, majd Varjasi Gábor (MOL, HR igazgató) K+F és karrierlehetőségekről beszélt a MOL-nál. Kuti János, az Óbudai Egyetem részéről bemutatta az egyetem és a hallgatói élet lehetőségeit.

2010. december 17-én a törökbálinti Bálint Márton Általános- és Középiskola fogadta a programot. Látos Tamás, a Puli Space Technologies munkatársa, "Következő otthonunk: a Mars" címmel tartott előadást, majd Kuti János, az Óbudai Egyetemről és a hallgatói életről beszélt.

A programot mind a helyszíneken Bartók Marcell projektvezető bemutatója nyitotta meg, és Tóth Pál (Fizibusz) látványos fizikai kísérletei zárták.

Géniusz Tehetségnap a Gábor Dénes Főiskolán

A Gábor Dénes Főiskola (GDF) Tehetségpontja Géniusz Tehetségnapot rendezett 2010. december 7-én, a Gábor Dénes Főiskolán. Az "Alkotni jó" Tehetségnapot az alkotó-kutató munkára való figyelemfelkeltés és népszerűsítés szándékával, a közoktatás és a felsőoktatás közötti "Innovációs Híd" megnyitásának szellemében rendezték meg.  A tehetségnapon több mint 100 résztvevő regisztrált, az ELTE, a BME és a GDF hallgatói mellett középiskolások, valamint tanárok és kutatók.

A tehetségnap fővédnökségét Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, és Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke vállalták.

Gábor Dénes-díj 2010

2010. december 16-án, Budapesten, a Parlament Főrendiházi Termében ünnepélyesen átadták az idei Gábor Dénes-díjakat. A díjátadó ünnepségen köszöntőt mondott dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Jamrik Péter az alapító, Novofer Alapítvány képviseletében.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján Gábor Dénes díjban részesült:

- Dr. Bedő Zoltán agrármérnök, akadémikus, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet (Martonvásár) igazgatója. A díjat átadták: dr. Feldman Zsolt vidékfejlesztési helyettes államtitkár és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Dr. Czitrovszky Aladár fizikus, az MTA doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet osztályvezetője. A díjat átadták: dr. Pálinkás József MTA elnök és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Dr. Gerse Károly gépészmérnök, a Magyar Villamos Művek Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettese. A díjat átadták: dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési államtitkár és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Dr. Kéri György vegyész, biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézet kutató professzora, a Vichem Kft. ügyvezető és tudományos igazgatója. A díjat átadták: dr. Bendzsel Miklós MSzH elnök és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Dr. Prószéky Gábor programozó matematikus, általános nyelvész, az MTA doktora, a MorphoLogic ügyvezető igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára. A díjat átadták: dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési államtitkár és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Dr. Sperlágh Beáta általános orvos, klinikai farmakológus szakorvos, az MTA doktora, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tudományos igazgató-helyettese. A díjat átadták: dr. Pálinkás József MTA elnök és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Dr. Szépvölgyi János vegyészmérnök, az MTA doktora, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója. A díjat átadták: dr. Pálinkás József MTA elnök és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.

In memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült:
- Dr. Krausz Ferenc professzor, kísérleti fizikus, elektromérnök, akadémikus, a Max Planck Institut  für Quantenoptik igazgatója, a Müncheni Ludwig-Maximilian Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A díjat átadták: dr. Pálinkás József MTA elnök és Garay Tóth János kuratóriumi elnök.
- Szabó Sándor holográfus, Gábor Dénes hologram szobrának elkészítője.  A díjat átadta: Garay Tóth János kuratóriumi elnök.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány által alapított "Gábor Dénes TudományosDiákköri Ösztöndíj"-at Lisztik Balázs és Túri József, VII. évfolyamos hallgatók kapták.  A díjakat dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, dr. Péceli Gábor BME rektor és Garay Tóth János kuratóriumi elnök adták át.

A díjátadáson részt vett a Magyar Innovációs Szövetség vezetőségének több tagja is.

Gábor Dénes-díjasok Klubjának felhívása

2010. december 17-én, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának tagjai felhívást tettek közzé. A klub tagjai Gábor Dénes-díjasok, Nemzetközi Gábor Dénes-díjasok és az In Memoriam Gábor Dénes oklevelesek.

"...Bár aligha kétséges, hogy az ELI technológiai húzóhatásán és a tudományos eredmények hasznosítására alapított spin-off cégeken, illetve egyáltalában a kkv szektor serkentésén keresztül már középtávon is gazdasági megtérüléssel kecsegtet, nem túlzás az ELI-től olyan tudományos áttörést várni, ami Magyarországot egy új iparág bölcsőjévé teheti. A Gábor Dénes-díjasok klubjának tagjai úgy vélik, hogy Magyarország nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen történelmi lehetőséget elszalasszon, Klebelsberg Kúnó ma is aktuális szavait idézve: "Rettenetes volna lekésni arról a gyorsvonatról, amelyen Európa nemzetei robognak előre egy ma még beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai felé..."

A felhívás teljes szövege (word, 30 KB) »

Salgótarjáni Innovációs Központ

2010. december 3-án tartották a Határokon Átnyúló Program Keretében, tagszervezetünk, a Salgótarjáni Innovációs Központ és a Zólyomi Műszaki Egyetem szervezésében, a "Multifunkcionális központ a megújuló energiaforrások bemutatására" című projekt nyitórendezvényét, a Salgótarjánhoz közeli Salgó Hotelben.

Dr. Simonyi Sándor ügyvezető, a Magyar Innovációs Szövetség választmányának tagja és RNDr. Anna Danihelová rektorhelyettes projektvezetők köszöntője és projektismertetője után dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő üdvözölte a vendéglátó Nógrád megye részéről a konferencia résztvevőit.

Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Egyetem rektora, Szövetségünk elnöke előadásában kiemelte az innováció fontosságát a válságkezelésben, különös tekintettel az elmaradott térségekre. CSc Jan Ducek, a Zólyomi Műszaki Egyetem rektora bemutatta egyetemüket, mely a projektben partnerként vesz részt. Dr. Palkovics László, a Kecskeméti Főiskola stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, a MISZ választmányának tagja, a járműipar jövőjéről beszélt, kiemelve az energiaforrások és a környezeti hatások kérdését. RNDr. Anna Danihelová rektorhelyettes fölvázolta a Zólyomi Műszaki Egyetem bioenergetikai kutatásainak helyzetét és a projekt szlovák részét. A konferencián részt vett és felszólalt dr. Siposs István regionális igazgatónk is

ITREND 2010

Informatikai cégek és egyetemi hallgatók nagy érdeklődése mellett zajlott 2010. november 30-án az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter szervezésében az ITREND 2010 konferencia a Miskolci Egyetemen.

Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem fejlesztési rektor-helyettese és a Klaszter elnöke köszöntő szavai után Dr. Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányának és Tajthy Krisztina, az ÉMI Klaszter ügyvezető igazgatójának hangulatos beszélgetése a csapatmunka stratégiájáról és taktikájáról nyitotta a plenáris ülést.

Ezt követően Kiss László (Inform Média) moderátor irányításával Marosvári Zsolt vezető elemző (IDC Magyarország), Ambrus Zsolt főtitkár (Informatikai Vállalkozások Szövetsége), Steigervald Krisztián szektormenedzser (GfK Hungária Piackutató Intézet), Heal Edina ügyvezető igazgató (Google Magyarország), Kézdy Gergely channel manager (SAP Magyarország) és Bátorfi Zsolt rendszermérnök (Microsoft Magyarország) előadásai szóltak a gazdasági világválságnak az informatikai szektorra gyakorolt hatásáról, az informatika jövőjéről, a paradigmaváltásról, a jövő felhasználóiról, és a piacvezető cégeknek a kihívásokra adandó válaszairól. Délután az üzletemberek és az egyetemisták több szekcióban beszélgethettek a szakma szakértőivel az üzleti siker és a karrierépítés lehetőségeiről.

A konferenciával párhuzamosan közös fórumot hoztak létre az infokommunikációs technológia iparág akkreditált klaszterei, s az erről szóló magállapodást itt írta alá 5 szervezet: Első Magyar E-közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter, Észak-magyarországi Informatikai Klaszter, Mobilitás és Multimédia Klaszter, Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter, és Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter. A klaszterek nemcsak innovációs menedzsment-tudást és kapcsolatokat osztanak meg egymással, hanem közös fejlesztéseket is indítanak a jövőben.

A Magyar Innovációs Szövetséget a rendezvényen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díjak

2010. december 8-án tartotta az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács évzáró ünnepi ülését Miskolcon, a Régió Ház Dísztermében, melyen a 2010-es Regionális Innovációs Díjak átadására is sor került.

Becsó Zsolt, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik a Regionális Innovációs Tanács (RIT) tagjai mellett az idei pályázók és a korábbi Regionális Innovációs Díj nyertesei voltak. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy politikai és gazdasági paradigmaváltás előtt áll a régió is, kérte az együttműködést a három megye szereplőitől.

Dr. Patkó Gyula rektor, a RIT elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) választmányának tagja megköszönte a Tanács és munkaszervezetének, a Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) munkatársainak a munkáját, és kifejezte nagyrabecsülését az innovatív vállalkozások vezetőinek, akik munkájuk eredményeivel részt vettek a pályázaton. Ezt követően dr. Siposs István regionális igazgató a MISZ nevében üdvözölte a megjelenteket, majd a pályázatok értékelési szempontjait ismertette.

Ezek alapján a RIT négy szervezetnek ítélte oda a 2010-es Regionális Innovációs Díjat, a díszoklevelet és a kisplasztikát, melyeket Becsó Zsolt, Dr. Patkó Gyula, és dr. Siposs István adtak át a díjazottaknak:
- MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.:Biogáz távhőcélú hasznosítása. Díjat átvette: Tanka Sándor - műszaki igazgató helyettes
- Kis-Szerelő és Kereskedő Kft.:Kompakt szennyvíztisztító berendezés fejlesztése. Díjat átvette: Papp András - műszaki igazgató.
- Eger Innovation Kutatás-Fejlesztési Nonprofit Kft.:INUKEKSZ - Funkcionális élelmiszeripari szabadalom. Díjat átvette: Dr. Kiss Attila K+F igazgató.
- AXIS Ásványianyag Feldolgozó, Forgalmazó és Szolgáltató Bt.:Bentonit feldolgozás ennek melléktermék újrahasznosítása - bentonit por létrehozása, amely tisztítószerek, kéztisztítók vegyszermentes, környezetbarát alapanyag. Díjat átvette: Szántó László üzletvezető.

Kifejezve, hogy a többi pályázat is jelentős innovációs eredményt takar, azok benyújtói elismerő oklevélben részesültek.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia társadalmi vitája

2010. december 8-án, Szegeden rendezték meg a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia társadalmi vitáját. A programot Dr. Molnár István, a DARIÜ igazgatója nyitotta meg és előadást tartott a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia tervezésének összefogásáról, majd Pomázi Gyula, a Provice Kft. ügyvezetője vázolta a Regionális Innovációs Stratégia struktúráját.

A program társadalmi vitával folytatódott, ahol a hozzászólók két részre voltak osztva, az egyetemi és kutatóintézeti oldalt Prof. Dr. Dudits Dénes (akadémikus, az MTA alelnöke), Prof. Dr. Rácz Béla (stratégiai rektor-helyettes, egyetemi tanár SZTE) képviselte, míg az ipari oldalról Dr. Lukács Pál (projektportfólió igazgató, Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.), Dr. Benkő-Kiss Árpád (főiskolai docens, SZTE Mezőgazdasági Kar Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet) és Dr. Gyenizse Pál (fejlesztési projektigazgató, Griffsoft Informatikai Zrt.) volt a vitapartner. A rendezvényt Dr. Molnár István zárta, aki az oktatás-képzés kérdéséről és a hídképzők helyzetéről beszélt.

A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter a Magyar Innovációs Szövetség Dél- Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, a Laser Consult Kft. ügyvezetője is.

Észak-alföldi Regionális Innovációs Konferencia

Az innováció jelentősége, szükségessége és lehetőségei volt a témája annak a konferenciának, amelyet december 1-jén rendezett meg az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecenben, az MTA DAB székházban.

A konferencián többek között szó volt a hazai a kutatás-fejlesztés és innovációs politikáról, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kihasználtságáról az elmúlt négy évben, illetve az Észak-alföldi régió innovációs helyzetéről. Szóba került a regionális energia politika szerepe és lehetőségei és az is, hogyan lehet fejleszteni az Észak-alföldi régióban a kamara üzletfejlesztési hálózatának segítségével.

Dr. Peredy Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese előadásában ez Európai Unió innovációs stratégiájának legfontosabb elemeit emelte ki, illetve utalt ezek kapcsán a magyar innovációs politika legfőbb irányvonalára is.

A KKV-k innovációs hajlandóságának üzleti megtérülését kiválóan reprezentálták a konferencián bemutatkozó Észak-alföldi Innovációs Díj 2010-es nyertesei. A három díjazott standos kiállítás formájában mutatta be fejlesztését.

A felnövekvő generáció kreativitását három régiós LEGO szakkör, a hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a debreceni Tóth Árpád és Szent József Gimnázium diákjai és felkészítő tanárai képviselték, akik programozott LEGO robotok látványos bemutatójával nyűgözték le a konferencia látogatóit.

"Neked pörög a dob"

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség koordinálásával valósult meg a "Az innováció társadalmi utánpótlása: oktatófilm és innovációpolitikai vitaműsor fiataloknak (UTANPOT)" című projekt, melynek részeként 2010. december 9-én, a debreceni Apolló moziban, tartották meg a "Neked pörög a dob" című film díszbemutatóját.

A fiataloknak szóló, innovációt népszerűsítő játékfilm bemutatóján a fiatalok, tanárok, innovációs területen dolgozó szakemberek egyetértettek abban, hogy az ifjú generációban hatalmas potenciál rejlik, melyet nem szabad hagyni elfojtani. A "Neked pörög a dob" című film hatására a fiatalok maguk fogalmazták meg: eredeti kreatív ötletekből forradalmi újdonságok születhetnek.

A "Neked pörög a dob" című oktatófilm és taneszköz 60 percben mutatja be, hogy mi az innováció, milyen szerepet tölt be mindennapi életünkben és társadalmunkban, és hogy miért van mindennek különösen fontos szerepe hazai viszonylatban.

Bővebb információ: www.innova.eszak-alfold.hu.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Magyar fiatal az idei Nobel-díj átadáson

A Magyar Innovációs Szövetség Balassi Mártont, a MAFITUD tagját, a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny és a 22. Fiatal Tudósok Európai Versenyének győztesét delegálta Stockholmba a Nobel-hétre. Az első szakmai program december 5-én kezdődött, amelynek keretében a világ minden részéből érkezett fiatalok ellátogattak a Nobel Múzeumba, ahol lehetőség nyílt megtekinteni többek között Bárány Róbert 1914-es orvosi Nobel-díj diplomáját és több, különböző időből származó Nobel aranymedált is.

December 6-án a Karolinska Institute-ot látogatták meg a fiatalok, ahol a napot három orvosi témájú előadással kezdték, majd az idei orvosi díjazottak munkáiról hallgathattak előadást abban a teremben, amelyben a végső döntést hozzák a díjakkal kapcsolatban.

Balassi Márton december 7-én reggel tartotta meg szakmai előadását "Nature On Your Screen, vagyis az informatikai modellezés és helyi hálózat az ökológia tanításának szolgálatában" nevű szoftveréről, ill. algoritmusáról. Este Mario Vargas Llosa, irodalmi Nobel-díjas felolvasó estjén vettek részt a fiatalok.

December 8-án a fizikai, kémiai és közgazdasági Nobel-díjasok, így Prof. Geim és Prof. Novoselov, a grafén feltalálói, valamint Prof. Diamond, Prof. Mortensen és Prof. Pissarides piackutatók előadásait hallgatták meg a résztvevők.

December 9-én este a Nobel Alapítvány fogadása következett, ahol lehetőségük volt a fiataloknak a Nobel-díjasokkal, többek között Akira Suzuki professzorral, családtagjaikkal és sok esetben a tanítványaikkal is beszélni, eszmét cserélni.
December 10-én került sor a hét fénypontjára, a Nobel-díj átadására, majd az azt követő díszvacsorára a Városházán, mintegy 1300 résztvevővel.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatójára hivatkozva, értesítjük a támogatás jogosultjait, hogy hivatkozással a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló hatályos Kormány. rendelet alapján a kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatok elvégzése miatt a lebonyolító szervezet 2010. december 22. és 2011. január 4. között nem teljesít átutalási megbízásokat.
Eszerint azok az elszámolások, amelyeket 2010. december 11. után hagy jóvá az intézményrendszer, csak 2010. január 4. után kerülnek kifizetésre. A jelzett időszak (tehát 2010. december 11-2011. január 4.) késedelmi kamatfizetési kötelezettséget nem ró az intézményrendszerre.
Részletes információ: http://www.nfu.hu/a_2010_ev_vegi_kifizetesek_rendje

- Az Európai Bizottság előterjesztette a Duna régióra és annak 115 millió lakójára vonatkozó uniós stratégiáját. E kezdeményezés komoly gazdasági lehetőségek kihasználását és a régió környezeti állapotának javítását kívánja elősegíteni. A hosszú távú együttműködés keretét számos kérdés esetében kijelölő stratégia alapvető szerepet játszik a fenntartható közlekedés előmozdítása, az energiarendszerek összekapcsolása, a környezetvédelem, a vízkészletek megőrzése és az üzleti klíma javítása terén.
A Duna régió 14 országot foglal magában Németországtól Ukrajnáig (ebből nyolc uniós tagállam). A régió számos kihívással küzd, mint például a kihasználatlan hajózási lehetőségek, a közúti és vasúti összeköttetések hiánya, a koordinálatlan oktatási, kutatási és innovációs erőfeszítések, valamint a környezetet fenyegető veszélyek.
A stratégia célja, hogy a hozzáférhető támogatási összegek - 2007-2013 között csak a kohéziós politika (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap, Európai Szociális Alap) 100 milliárd eurót irányzott elő a régió számára - felhasználása hatékonyabban történjen, valamint hogy felhívja a figyelmet a makroregionális együttműködés jelentőségére a helyi problémák kezelésében.
A stratégiában vázolt részletes cselekvési terv az alábbi négy pillérre épül:
a) a Duna régió összekapcsolása a többi régióval (pl.: a mobilitás fejlesztése, a fenntartható energiahasználat ösztönzése, valamint a kultúra és az idegenforgalom előmozdítása);
b) a környezet védelme a Duna régióban (pl.: a vizek minőségének helyreállítása, a környezeti kockázatok kezelése, a biodiverzitás megőrzése);
c) jólét teremtése a Duna régióban (pl.: a kutatási kapacitás, az oktatás és az információs technológiák fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, valamint az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés);
d) a Duna régió megerősítése (pl.: intézményrendszer kibővítése és az együttműködés erősítése a szervezett bűnözés leküzdése érdekében).

További részletes információ:
http://www.nfu.hu/a_bizottsag_elinditja_a_duna_regio_fejlesztesere_iranyulo_strategiajat

- Elindult a TDM regisztráció: A Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztálya 2010. december 15-én indította el a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) regisztrációt, amely előfeltétele a hamarosan megjelenő Regionális Operatív Program TDM pályázati kiírásokon való részvételnek.

A tárca mindazon szervezetek (egyesületek és nonprofit kft-k) jelentkezését várja, amelyek működésüket a TDM szakmai irányelvek szerint végzik. A regisztráció folyamatos, ingyenes, nyílt és önkéntes.
A dokumentáció és a további részletek a www.ngm.gov.hu honlapon elérhetők. A regisztrációhoz az útmutatóban ismertetett teljes dokumentáció kötelezően beküldendő a tdmregisztracio@ngm.gov.hu e-mail címre.

Társadalmi felelősségvállalási modell a közszférában

Az INNOSTART részvételével folytatódik az Európai Területi Együttműködés Dél-kelet-Európai Programja (South-East Europe Transnational Programme) keretében finanszírozott "Társadalmi felelősségvállalási modell (TFM) a közszférában" projekt (angolul: Governmental Social Responsibility Modell, GSR), amelynek legutóbbi projekt-megbeszélésére a Patrasi Egyetem meghívására Partras-ban, 2010. november 29-30-án került sor.

A TFM központi célja, hogy hozzájáruljon a projektben résztvevő délkelet-európai régiók általános fejlődéséhez azáltal, hogy a közszolgáltatások minőségét és hatékonyságát középpontba állítva kedvezőbb környezetet biztosít a gazdasági és társadalmi feltételek javításához. Ez a megközelítés igényli az európai, a nemzeti, a regionális és a helyi szintű politikákkal való összhangot. A projekt kísérleti megvalósítása a résztvevő országokban kipróbált működő gyakorlatok feldolgozásával kezdődik. A megelőző tapasztalatok egyaránt építenek a közszféra és az üzleti szféra bevált megoldásaira. A gondolkodás középpontjában a társadalmi innováció áll, a kiegyensúlyozott és harmonikus területfejlesztési gyakorlat szempontjainak figyelembe vétele mellett. A projekt megvalósításában résztvevő intézmények a hasznosítható tapasztalatok között említik:
- a görög egészségügy fejlesztési eredményeit
- a bolgár környezetvédelmi fejlesztéseket
- a magyar tudásgazdaság és innováció területén elért eredményeket
- az olasz tudásáramlás életminőséget és a szolgáltatások minőségét kedvezően befolyásoló fejlesztését
- a román területfejlesztési tapasztalatokat
- a bosznia-hercegovinai vállalkozásfejlesztés gyakorlatát.

A projekt megvalósítása 2009-ben kezdődött, és várhatóan 2012 végén fejeződik be. Az együttműködésben résztvevő olasz, görög, bolgár, román, bosnyák és magyar szervezetek azt vállalták, hogy régiójukban előmozdítják a társadalmi felelősségvállalás közszférát érintő gyakorlatát. Az uniós területi együttműködési támogatás felhasználásával olyan terjesztésre érdemes működési modellt alakítanak ki, amely lehetővé teszi a jó gyakorlatok hálózatos formában történő átvételét, az egymástól való tanulást.

Magyarországon az INNOSTART felelőssége mellett a Közép-magyarországi Régió bekapcsolódó közintézményei vállalkozhatnak a társadalmi felelősségvállalás modell egyes elemeinek bevezetésére. E munkájukat képzések, módszertani útmutatók, konzultációs fórumok és on-line együttműködési felület szolgáltatásai segítik majd. Az Innostart az elmúlt évek során jelentős tapasztalatokat szerzett az innováció területén. A fejlett országokat tömörítő OECD politikájával összhangban az innovációt a korábbi technológiai szemléletet kitágítva a közszféra fejlesztéséhez is nélkülözhetetlennek tekinti. Az innovációt tehát a társadalmi és környezeti problémák megoldásának szolgálatába kívánja állítani. Mindebben az INNOSTART-nak és a Dél-kelet Európai Programnak csupán katalizátor szerepe lehet. A program sikere azon múlik, hogy sikerül-e megnyerni a régió egyes önkormányzatait, iskoláit, kórházait, közüzemi szolgáltatóit annak érdekében, hogy a közös munka eredményeként javuljon a régió polgárainak életminősége.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

Magyar elnökhelyettes az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsában

Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsa 2010. december 15-én, Hágában megtartott 126. ülésén, Dr. Bendzsel Miklóst, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét egyhangúlag elnökhelyettesévé választotta. Az új elnökhelyettes megbízatása három évre szól.

Az ESZSZ Igazgatótanácsa a tagállamok képviselőiből álló döntéshozó testület. Az ESZSZ-nek jelenleg 38 tagországa van, köztük az Európai Unió összes tagállama.

Szakirodalom-figyelő

Norman Mailer: MOONFIRE - Tűz a Holdon - Az Apollo-11 hősies útja
Taschen / Vince Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

1969. július 20-án az USA Apollo űrprogramjának keretében az Apollo 11 teljesítette Kennedy elnök ambíciózus ígéretét, Amerika nagy álmát, és USA űrhajós lépett a Hold felszínére. A Holdra-szállást szolgáló, a NASA által megvalósítandó Apollo programot 1961 májusában jelentették be. Kennedy 1961-ben tűzte ki célul a Kongresszusban tartott beszédében, hogy országa még az évtized lejárta előtt embert juttat a Hold felszínére, s onnan épségben vissza is hozza a Földre.

Az Apollo 11 talán a legfényesebb csillag az űrkutatás egén. S ahogy a világunkat alkotó elemek nagy része szupernovák kohóiban jött létre, hasonlóképen a modern eszköztárunk nagy hányadát a katonai célú kutatás-fejlesztéseknek, köztük, némi eufemizmussal - vagy meglehetősen átlátszó álcázással - szólva, az űrtechnológiai kutatásoknak köszönhetjük.

A Holdraszállás több vonatkozásban is kiemelkedő jelentőségű. Mindenekelőtt és -felett, az ember első ízben szállt le egy másik égitesten. Az ebben megtestesülő tudományos és műszaki teljesítmény nagysága önmagáért beszél. Valószínűleg semmi más nem hívta fel a figyelmet ennyire látványos, megragadó és nyilvánvaló formában a modern tudományban és technikában rejlő óriási lehetőségekre. S ma már tudjuk azt is, hogy a kikényszerített fegyverkezési verseny - annak látható homlokterében pedig az űrverseny és a csillagháborús fenyegetés - volt a fő eszköz abban, hogy az USA meg tudta törni az akkori nagy ellenfél, a Szovjetunió erejét, ami végül is elvezetett az utóbbi összeomlásához. Az Apollo 11 sikere, Neil Armstrong híres mondásával a "nagy lépés az emberiségnek" nagy lépés volt ezen az úton is.

Mailer mindent elmond a tényekből, amit összeszedhetett illetve megtapasztalhatott, és azok felvonultatása mellett szentel nem kevesebb teret annak, hogy az írói eszközeivel, a maga jellegzetes stílusában is bemutassa az eseményeket, a történéseket körülvevő hangulatokat, megidézze a küldetés egész légkörét, szellemét, amerikai hátterét, olykor elég messze el is kalandozva. Az így született beszámolóját ekként jellemzi a mindig korrekt és megbízható Vince Kiadó ajánlója: "Senki sem ábrázolta úgy az embereket, a hangulatot és a gépezetet, (azaz az Apollo 11 útját és annak előkészítését - OP) mint Norman Mailer."

Rendkívüli élményt kínál a hatalmas album képanyaga. Az eseményeket több száz kiváló, a NASA archívumaiból, folyóiratokból, valamint magángyűjteményekből származó fénykép idézi fel, köztük bámulatos csillagászati felvételek, képek az alkalmazott technikáról, és természetesen a Küldetés emblematikus képei. Közülük sok először ebben a kötetben jelent meg. A bennük elénk táruló jelenetek skálája is igen széles. A képek megidézik az odáig vezető út számos jelenetét, fontos szereplőket, a felkészülés pillanatait, sok bravúros felvétellel a technikai részleteket, a kilövésre váró emberek hangulatát, a diadalmas visszatérést, és természetesen magának a holdutazásnak a képeit.
Mailer történetmondását a kötet rengeteg idézettel, interjúk, nyilatkozatok, sajtóban megjelent cikkek részleteivel, a repülési naplóból, s szintúgy szakértők kommentárjaiból vett részletekkel és egyéb tényanyagokkal teszi az Apollo 11 küldetésének még pontosabb és részletesebb krónikájává. S hogy mi tette mindezt lehetővé, micsoda technikai teljesítmények szárnyán teljesült az Apollo 11 hősies útja és történelmi küldetése, arról is a részletek, tények, adatok, s nem utolsó sorban a dokumentáció értékű képek gazdag tárházát találjuk benne.

Csengel-Plank Ibolya - Hajdú Virág - Ritoók Pál: Fény és Forma - Modern építészet és fotó, 1927-1950 - Vince Kiadó, 2010, Második, átdolgozott kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

Kétszer kettős olvasatú mű, és mindegyik olvasata forrásértékű. A modern magyar építészetről, és az annak alkotásait megörökítő fényképészetről, az építészeti fotóról ad gazdag áttekintést, s ezzel mindkét tekintetben egyszerre művészet- és technikatörténet. Magától értetődik, hogy ez a négyosztatú kép egyben a 20. századi kultúrtörténetünk egy jelentős szeletévé is összeáll, és szintúgy fontos adalék e korszak társadalomtörténetéhez. Ha pedig azt is hozzávesszük, mi minden pusztult el építészeti örökségünkből, s annak régi jóhíréből az utóbbi hetven év során, úgy az albumnak fontos értékmentő funkciója is van.

A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált kötet mondandóját és csúcsfényeit jól érzékelteti a kiadó ajánló szövege. Ebből idézve: "Luxusvillák, elegáns bérházak üvegcsőben mozgó liftekkel, egy erőmű őskori űrhajót idéző irányítóterme, divatos üzletbelsők, hangosfilmeket játszó áramvonalas mozik - mindezeket röviddel elkészülésük után lefényképezték a Tér és Forma folyóirat számára. Magyarországon elsősorban ez a kiadvány terjesztette a modern mozgalom eszméit 1928 és 1948 között, amikor magyar építészek olyan műveket alkottak, amelyek a nemzetközi modernizmus legjobbjai közé tartoznak. Az ezekről készült fényképek ma nagy értékű források. (...) Csengel-Plank Ibolya fotótörténész, Hajdú Virág és Ritoók Pál építészettörténész tanulmányai azt vizsgálják, hogyan hatott a modern mozgalom a magyar építészekre és hogyan fényképezték épületeiket."

A magyarországi modern mozgalmat áttekintő tanulmány széles körképet fest a kor építészeti és építészet-technológiai viszonyairól és jellemzőiről. Szól az építészképzésről, a szakmai sajtó és közéletről, valamint az építési szabályozás szerepéről is. Az építészet lehetőségeinek szükségszerű kereteit és korlátait mindenkor a rendelkezésre álló anyagok és eszközök adják - mindezekről szintúgy sokat elmond.

Fontos tanulság, hogy a korabeli épületfényképek majdnem úgy funkcionáltak, mint a divatfotók. A fényképészek igyekeztek az építészeti alkotások legelőnyösebb oldalait megmutatni, kiemelve azoknak és a bennük alkalmazott megoldásoknak az előnyeit. A kötetben olvashatunk arról is, hogy e felvételek gyakran kifejezetten kereskedelmi reklám célokat is szolgáltak, jelesül, hogy az épületeket vonzó árucikként mutassák be.

A bevezető/elemző tanulmányokat követően, a kötet nagy részét a magyarországi modern építészet 63 épületét és belsőépítészeti alkotásának egyenkénti ismertetése teszi ki, összesen 217 remek fotóval, s ezekhez olykor a témakörhöz kapcsolódó jegyzetek is csatlakoznak. Az egyik például vázolja, hogy a bútorok formája leegyszerűsödött, elveszítve a régi értelemben vett lakályosságukat ill. drága műtárgy jellegüket. A megrendelőket a mindenáron való díszítés helyett a jó arányokkal, a korszerű anyagokkal és a racionális elhelyezéssel kárpótolták a tervezők. Mai fogalomtárunkkal ezt a formatervezés és az ergonómia előretörésének is nevezhetjük. Célszerűség: az egyik ilyen ismertetés egy üvegkereskedő üzletházát mutatja be. Annak kiemelésre érdemes jellemzője, hogy úgy alakították ki, hogy ezzel a cég reklámjául, árubemutatójául is szolgált.
Az albumban megtaláljuk néhány jelentős építész és fotográfus portréját is, valamint jellegzetes felvételeket - hirdetések képei, s városképek - az 1930-as évek Budapestjéről.

Prof. Dr. Melanie Trede - Dr. Lorenz Bichler: HIROSIGE - Edo száz nevezetes látképe - Ota Memorial Museum of Art, Tokió - Taschen / Vince Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A karácsonyi könyvvásár minden bizonnyal egyik legnagyobb és legkülönlegesebb szenzációja lesz ez a nagyon kivételes tartalmú és kiállítású, reprezentatív, selyemkötésű album.

Európa utolsó nagy, egységes művészeti stílusa, a XX. század hajnalának nagy művészeti megújulását hozó szecesszió - amely gazdaságilag is kiemelkedő jelentőségű részeként a modern iparban megteremtette a formatervezés alkalmazását-, nem csekély mértékben egy különleges találkozás hatásából született: midőn a XIX. sz. utolsó harmadának európai művészei rácsodálkoztak Japán képzőművészetére. Ahogy belenézünk ezekbe a képekbe, azonnal ráérzünk, mi ragadta meg és inspirálta a klasszikus japán művészetben azokat, akik a szecessziót létrehozták.

Az Edo száz nevezetes látképe a japán fametszetművészet egyik leghíresebb tájképsorozata. Műfaja az a jellegzetes képi kifejezésmód - az ukijo-e -, amelyet a nyugati világ Japánhoz társít. Hirosigének ez a 120 képe a tájkép műfajában az ukijo-e legátfogóbb sorozatává állt össze. Az album a sorozat valamennyi darabját bemutatja.

Ha az ember oda sem figyel a szövegre, csak nézegeti a képeket, rendkívüli mesevilágban találja magát, - olyanban, ahol mindig szépséget, és abból meríthető felüdülést talál. Rendkívüli, mert a mesék hangulata lengi be minden darabját, s ugyanakkor - a képek nagyon finom, mesteri kimunkálása mellett és azzal tökéletes harmóniában - azok az emberközeli, természetes közvetlenségükkel is megragadják a szemlélőt. Rendkívüli, mert azt a tündéri, légies eleganciát érezzük meg minden alkotásban, amely oly elbűvölővé teszi a klasszikus japán metszeteket és festményeket. Olyat tudnak ezek a képek, ami csak a legjobb művészek sajátja: lebilincselő erővel, s mégis a legcsekélyebb erőszakosság nélkül adják át a mondanivalójukat. S ha az ember nézegeti a képeket, a szöveg segítsége nélkül is ott találja magát egy letűnt, legendás korban, ahogy azt Hirosige láttatja.

A képekhez ismertetések is társulnak. Az album igen tartalmas, alapos tanulmánnyal indul, amely az akkori japán kultúráról, valamint e képsorozat készítésének hátteréről is áttekintést ad. Szól Hirosige életéről, és segít megismerni a munkásságát, és megérteni művészetének a gyökereit és sajátosságait. Egy fejezete felvázolja Hirosige hatását, egy további magyarázatot ad a fametszet készítéséről, s a vele elérhető különleges hatásokról, amelyek ezeket a képeket is jelentősen gazdagítják. A szerzők kiemelnek egy mozzanatot, amely sokat elmond mind az akkori gondolkodásmódról, mind pedig Hirosige megbecsüléséről: e sorozat kiadásánál a kiadó nem csupán a fametszők és a nyomdászok nevét hallgatta el, hanem a saját nevét is csak a kép szélén kívül adta meg, rövidítve, így fejezte ki feltétlen nagyrabecsülését a művel és Hirosigével szemben.

A kötet különleges vonása, hogy a tokiói Ota Memorial Museum of Art benne reprodukált példányának darabjai kivétel nélkül korabeli nyomatok, így e példány az igen ritka, kötött albumok közé tartozik. Valamennyi lap magán viseli az első levonatoknak a szakemberek által fontosnak tartott jellegzetességeit.
Aki pedig alaposabban is el akar mélyedni a sorozat képeiben, jobban érteni azok világát, mondandóját, részleteit, és megismerni a bennük megjelenő művészi alkotás jellemzőit, annak sok segítséget adnak ehhez a minden egyes képhez kapcsolódó, róla szóló leírások, elemzések.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Technika Műszaki Szemle, 2010. 11. szám, borító
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Technika Műszaki Szemle, 2010. 11. szám, 4. oldal
Jubileumi Rátz Tanár Úr díjazottak

Technika Műszaki Szemle, 2010. 11. szám, 6. oldal
Tudomány, innováció, növekedés

Technika Műszaki Szemle, 2010. 11. szám, 8. oldal
Hogyan tovább, Műegyetem?

Magyar Nemzet, 2010. november 29., hétfő, 1+2. oldal
Százmilliók a tudósok hazahozatalára
"...Így jövőre összesen 1,09 milliárd forint állna rendelkezésre a fiatal magyar tudósok itthon tartására és a már külföldön dolgozó kutatók hazacsábítására...
...Több száz millió forinttal támogatja a kormány a pénzügyi okokból külföldre kényszerült kiemelkedő magyar kutatók hazahozatalát - derül ki a költségvetéshez benyújtott módosító javaslatból. Az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémia önerejéből próbálta hazacsábítani a fejlődés kulcsát jelentő tudósokat, mert a szocialista kormány egy fillért sem adott erre a célra..."

www.euractiv.hu, 2010. november 30., kedd
KKV-k és az innováció: a versenyképes jövő záloga

Autó technika, 2010. november 30., kedd, 14. oldal
A Knorr-Bremse innovációk

Modern Iskola, 2010. november 30., kedd, 3. oldal
Ifjú tudósok az oktatásért

Modern Iskola, 2010. november 30., kedd, 11. oldal
A Tábla-hegyen is túl...

Élet és Tudomány, 2010. december, 49. szám
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Felhívása

Oktatási Közlöny, 2010. december
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Felhívása

www.palyazatok.ro, 2010. december
20. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

www.palyazatok.hu, 2010. december
20. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

Magyar Hírlap, 2010. december 1., szerda, 1+9. oldal
Széles Gábor: Főleg a tudásra kell építeni
"...Tovább kell erősíteni a Regionális Egyetemi Tudásközpontok szerepét, mert hitelesek a külvilág előtt, ezért jóval könnyebben tudják hazánkba vonzani a külföldi tőkét, mint az ismeretlen vállalkozások..."

Világgazdaság, 2010. december 1., szerda, 8. oldal
Közös fórumban a hazai infokom klaszterek

Észak-Magyarország, 2010. december 1., szerda, 6. oldal
A TOP 100 díja - a siker mutatója

www.metropol.hu, 2010. december 1., szerda
Növelni kell a k+f ráfordításokat

www.hirado.hu, 2010. december 1., szerda
Innovációs konferencia: növelni kell a kutatásra fordítható összeget

www.mno.hu, 2010. december 1., szerda
Melyek az elkövetkező évek legfontosabb feladatai?

Óbuda, 2010. december 2., csütörtök, 11.oldal
Mozgásban az ifjúság

Pécsi Rádió 1, 2010. december 2., csütörtök
Interjú dr. Antos Lászlóval

www.pecs.hu, 2010. december 2., csütörtök
"Meet the scientist"

Gazdasági Rádió, 2010. december 2., csütörtök
A hazai innováció és a KKV-k. Szabó Gábor a Magyar innovációs szövetség elnöke kommentál.

Infó Rádió, 2010. december 2., csütörtök
Hollókő érdemelte ki idén a Francia Nemzeti Innovációs Megfigyelő Intézet díját.

www.hwsw.hu, 2010. december 2., csütörtök
Mi lesz a jövő "Rubik-kockája" ?

www.hrportal.hu, 2010. december 2., csütörtök
Az Invitel 2010-ben is díjazza az innovatív vállalkozásokat

Magyar Hírlap, 2010. december 2., csütörtök, 9. oldal
Növelni kell a támogatást

Napló, 2010. december 2., csütörtök, 6. oldal
Odafigyelnek a kis- és közepes vállalkozásokra

Pesti Est, 2010. december 2., csütörtök, 87. oldal
Légy innovatív, és pályázz

Magyar Fórum, 2010. december 2., csütörtök, 20. oldal
Cél a tudásipar fejlesztése

www.neon.hu, 2010. december 3., péntek
Mit tanulj? Hiány van nyelveket beszélő műszaki és természettudományos szakemberekből!

www.vasnepe.hu, 2010. december 3., péntek
Bevételre váltott innováció

www.vehir.hu, 2010. december 3., péntek
Egyetemi kommunikáció

www.index.hu, 2010. december 3., péntek
Szabadon elérhetők az uniós kutatások

www.tozsdeforum.hu, 2010. december 3., péntek
Matematika és fizikatanárokat díjazott az Ericsson

Élet és Tudomány, 2010. december 3., péntek, 38. oldal
20. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. december 3., péntek, 14. oldal
A szellemi bázis adott, erőteljes innovációs politika kell

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. december 3., péntek, 17. oldal
Az innováció fundamentuma az alapkutatás

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. 2010. december 3., péntek, 24. oldal
Az innovatív tudástranszfer fejlesztése és megerősítése a cél

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. december 3., péntek, 28. oldal
Rendszerszerű a diplomás pályakövetés

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. december 3., péntek, 30. oldal
A diplomás pályakövető rendszer segíti a fejlesztést

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. december 3., péntek, 39. oldal
Közös kutatás-fejlesztési projektek

www.euroastra.hu, 2010. december 4., szombat
Ericsson-díj : középpontban a matematika és a fizika tanítása

M2, Körzeti magazin-Pécs, 2010. december 4., szombat
A műsor vendége Higi Gyula, igazgató, Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Képviselet.

Népszava, 2010. december 4., szombat, 4. oldal
Támogatások kisvállalkozóknak
"...Öt új konstrukció kialakításával és több régi meghagyásával összesen 328 milliárd forintot szán a kis- és középvállalkozók támogatására a kormány az átalakított Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül 2013 végéig..."

www.inforadio.hu, 2010. december 4., szombat
Ingyenesen hozzáférhetők lettek az EU-ban az uniós finanszírozású kutatási tanulmányok

Kisalföld, 2010. december 6., hétfő, 13. oldal
Kitörési pont a jövőipar

www.hrportal.hu, 2010. december 6., hétfő
Mennyit szán a kormány a kkv szektor fejlesztésére?

www.infovilag.hu, 2010. december 6., hétfő
TeHEtséges vagy? - természettudományos középiskolai vetélkedő

www.bpn.hu, 2010. december 6., hétfő
THE: Második alkalommal is menő a természettudományos középiskolai vetélkedő

MTI, 2010. december 6., hétfő
Nem játék a játék: TeHEtséges vagy? Két és fél ezer diák mérlegen /THE: Második alkalommal is menő a természettudományos középiskolai vetélkedő

www.itcafe.hu, 2010. december 7., kedd
Magyar hi-tech találmányok az Innovációs TechShow-n

Világgazdaság, 2010. december 7., kedd, 5. oldal
20. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

www.edupress.hu, 2010. december 7., kedd
Természettudományos versenyt nyert a Bonyhádi Gimnázium

www.infovilag.hu, 2010. december 7., kedd
A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium bizonyult a legjobbnak

www.fisz.hu, 2010. december 7., kedd
TeHEtséges vagy!? Két és félezer diák mérlegen

www.sulinet.hu, 2010. december 7., kedd
Bonyhádi iskola nyerte a THE vetélkedőt

Dél-Magyarország, 2010. december 7., kedd, 6. oldal
Természettudományokban az élen

Délvilág, 2010. december 7., kedd, 6. oldal
Természettudományokban az élen

Zalai Hírlap, 2010. december 7., kedd, 4. oldal
Információ, innováció, inspiráció

Számítástechnika, 2010. december 7., kedd, 4. oldal
Az igazi sikeres egyetem

Számítástechnika, 2010. december 7., kedd, 13. oldal
A versenyképes jövőért

www.napi.hu, 2010. december 7., kedd
Ipar nélkül nincs innováció

www.napi.hu, 2010. december 7., kedd
Az innováció minden elemét támogatni kell

www.napi.hu, 2010. december 7., kedd
Az innovációnak a fenntartható fejlődést kell szolgálnia

www.hirado.hu, 2010. december 7., kedd
Új magyar hi-tech találmányok az Innovációs TechShow-n

Világgazdaság, 2010. december 8., szerda, 20. oldal
Az innovációs teljesítmény azonosítása és értékelése
"...Az ezredforduló körüli években jelentős szerkezeti változások kezdődtek meg a globális gazdaságban. E komplex folyamatnak része általában a nem technológiai innovációk egyre markánsabb jelenléte, de mindenekelőtt az innovációs folyamatok korábban elképzelhetetlen mértékű és intenzitású nyitottsága, valamint kooperatív jellege..."

Dunántúli Napló, 2010. december 8., szerda, 12. oldal
Sikeres uniós képzés klasztermenedzsereknek

Új Néplap, 2010. december 8., szerda, 4. oldal
Az újításokról tanácskoznak

www.fn.hu, 2010. december 8., szerda
Innovációs pályázat vállalkozásoknak

www.teol.hu, 2010. december 9.,csütörtök
Mindenkit maguk mögé utasítottak a bonyhádiak

Magyar Nemzet, 2010. december 9., csütörtök, 5. oldal
Csúcstalálmányok az Innovációs TechShow-n
"...Internettel keresztezett tv, mobil-útikalauz, közösségi zenei platform - néhány példa abból a többtucatnyi hazai hi-tech fejlesztésből, amelyek az idén második alkalommal megrendezett Innovációs TechShow-n mutatkoztak be először a nagyközönség előtt. A technológiai kiállítás résztvevői az év legjobb fejlesztésének a mobiltelefont a közösségi felületekkel keresztező találmányt, a CallMixet választották...
... Huszonöt új magyar csúcstechnológiai találmányt mutattak be kedden a budapesti Merlin Színházban megtartott Innovációs TechShow alkalmából..."

Világgazdaság, 2010. december 9., csütörtök, 3. oldal
Találd fel magad!
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny (2010/2011-es tanév)

Világgazdaság, 2010. december 9., csütörtök, 5. oldal
Új irányt kap az európai fejlődés jövőre
Magyarok indítják útjára az új uniós stratégiát, amellyel ismét megpróbálja az EU visszaszerezni a vezető szerepet
Az Európa 2020 Stratégia célkitűzései
"...A 20-64 év közöttiek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 69 százalékról 75-re kell növelni, elsősorban a nők, az idősebb munkavállalók bevonása és a bevándorlók jobb munkaerő-piaci integrációja révén.
A kutatásra és fejlesztésre fordított kiadásoknak 2020-ra el kellene érniük a GDP 3 százalékát, miközben egy a k+f és az innováció intenzitására vonatkozó indikátort is kifejlesztenek..."

www.hirek.oldal.info, 2010. december 9., csütörtök
Mindenkit maguk mögé utasítottak a bonyhádiak

Észak-Magyarország, 2010. december 9., csütörtök, 1. oldal
Electrolux sarok az egyetemen

Figyelő, 2010. december 9-15., 46-48. oldal
Formaszervezők
Felmérések igazolják: a formatervezőket foglalkoztató cégek nemcsak szebb termékeket gyártanak, de eredményeik is javulnak. Ám ezt az összefüggést nálunk ma még kevesen ismerik fel.

N-Joy Tolna, 2010. december 9., csütörtök
Nem játék a játék

www.euroastra.hu, 2010. december 10., péntek
A magyar találmányok sikerének háttere

www.nytv.composeit.hu, 2010. december 10., péntek
Meet the scientist

www.nyiregyhazinaplo.hu, 2010. december 10., péntek
Meet the scientist

www.nyiregyhazihirek.info, 2010. december 10., péntek
Meet the scientist

Hetek, 2010. december 10., péntek, 16-17. oldal
Találékony sereghajtók vagyunk
A sikerhez nélkülözhetetlen, hogy a feltaláló együtt dolgozzon a befektetővel, a menedzsmenttel, és ez csak a kölcsönös bizalom, tisztelet, megbecsülés esetén működik, Nekünk, magyaroknak, ebben van a legnagyobb fogyatékosságunk - mondja Polgárné Májer Ildikó topmenedzser, a ValDeal Innovációs Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Hetek, 2010. december 10., péntek, 17. oldal
Gyógyszerben vagyunk jók
"...A Magyar Szabadalmi Hivatalhoz az elmúlt évben 756 bejelentés érkezett, amely a korábbi évhez képest 10 százalékos növekedést jelent..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2010. december 10., péntek, 8. oldal
Tudomány és innováció

Tolnai Népújság, 2010. december 10., péntek, 2. oldal
Mindenkit maguk mögé utasítottak a bonyhádiak

Tolnai Népújság, 2010. december 10., péntek, 4. oldal
Az innováció tudás, vállalkozói szellem és kockázatvállalás

Szatmári friss újság, 2010. december 10., péntek, 6. oldal
Hetvenezer eurós pályázat

Dél-Magyarország, 2010. december 11., szombat, 1. oldal
Szabó Gábor: Az ELI nem politikai ügy

Délvilág, 2010. december 11., szombat, 1. oldal
Szabó Gábor: Az ELI nem politikai ügy

www.hirfal.hu, 2010. december 12., vasárnap
Második alkalommal is menő a természettudományos középiskolai vetélkedő
Magyar Nemzet, 2010. december 13., hétfő, 6. oldal
Tennivalók az agyelszívás és elvándorlás ellen
A kutatás-fejlesztés újraindításával, nagyarányú támogatásokkal kell itthon tartani a fiatal tudósokat
"...Az NKTH honlapja szerint (június vége óta) az intézmény működését felfüggesztették. Így továbbra sincs K+F program meghirdetve, s az intézmény vezetése is ideiglenes megbízatású..."
Népszabadság, 2010. december 13., hétfő, 11. oldal
A kisvállalkozások még nem innovatívak
Innovációra és kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztökélné a kis- és közepes vállalkozásokat egy két éve elindított EU-s akcióterv. A feltörekvő magyar közepes vállalatok azonban nehezen tudják kihasználni ennek előnyeit, például az adókedvezményeket.

Világgazdaság, 2010. december 13., hétfő, 1. oldal
Száz nap, száz pályázat?

www.evangelikus.hu, 2010. december 13., hétfő
Második alkalommal is menő a természettudományos középiskolai vetélkedő - Evangélikus diákok és iskolák is részt vettek

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 1. oldal
Tudatosan erősítenék az innovációt
Még bőven van tennivaló a magyarországi innovációs és kutatás-fejlesztési (k+f) támogatások területén, a legfontosabb a monitoringrendszer kiépítése, érdemes áttérni egy intézményesen végigkísért, integrált modellre - derült ki a Napi Gazdaság innovációs konferenciáján.
"...Az innovációpolitikát szolgáló intézményrendszer átalakításának része a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) bázisán egy kormányzati ügynökség létrehozása a nemzetgazdasági tárca fennhatósága alatt..."

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 1. oldal
Változtatnak a hetedik keretprogramon
"...Az Európai Bizottság (EB) közzétette a 2007-től 2013-ig tartó 7. tudomány és technológiai keretprogram időközi értékeléséről készült szakértői jelentést...
...A jelentés tíz javaslatot fogalmaz meg a keretprogram hatékonyabbá tétele érdekében..."

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 1+4. oldal
A magyarok az uniós átlagnál nagyobb arányban vesznek hamisítványt
"...Az általános iskolában kellene oktatni a szellemitulajdon-védelmi ismereteket...
...Az MSZH-ból januártól SZTNH lesz
A parlament december elején elfogadta az iparjogvédelmi tárgyú törvények módosítását, ami egyebek mellett a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok kezelésével kapcsolatos felügyeleti és nyilvántartási feladatokat is (és ezzel a jogkezelő szervezetek felügyeletét) a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, azaz januártól új nevén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) rendeli. A hivatal feladata a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése is, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működtetése. Feladata lesz továbbá elősegíteni, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelően használják fel az országkép formálásához, az egységes országmárka kialakításához, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javításához és hírnevének megóvásához. A törvénymódosítás további célja az adminisztratív terhek csökkentése és az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése az MSZH eljárásaiban..."

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Átadták a sanofi-aventis/Chinoin 2010-es Magyar Kutatási Díját

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Az innovációnak a fenntartható fejlődést kell szolgálnia
A válság ráirányította a figyelmet arra, hogy a fenntartható rendszerek felé kell elmozdulni - mondta Vasa László, a SZIE GTK Innovatív Iparágak Kutatóközpont vezetője a Napi Gazdaság konferenciáján.

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Az innovátor személyekre kellene összpontosítani
Az innováció új fogalma magában foglalja a termék (a piac), a folyamat, a marketing és a szervezés fogalmait is, a támogatásnak minden elemre figyelmet kell fordítania - véli Farkas József, a MISZ elnökségi tagja.

Napi Gazdaság, 2010. december 14., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Összefognak az infoklaszterek
"...Közös fórumot hoztak létre az infokommunikációs technológia iparág akkreditált innovációs klaszterei..."

www.zetapress.hu, 2010. december 14., kedd
Innováció az Akadémián

www.euroastra.info, 2010. december 14., kedd
Ismét meghirdetik az Innovációs Nagydíj Pályázatot

www.mti.hu, 2010. december 14., kedd
Gazdaság-innováció
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot


www.privatbankar.hu, 2010. december 14., kedd
Ismét keresik az innovatív magyar cégeket

www.hvg.hu, 2010. december 14., kedd
Kicsik és nagyok: február 9-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

www.mno.hu, 2010. december 14., kedd
Meghirdették az innovációs nagydíjat

www.inforadio.hu, 2010. december 14., kedd
Kihirdették a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

www.hirstart.hu, 2010. december 14., kedd
Meghirdették az innovációs nagydíjat

www.profitline.hu, 2010. december 14., kedd
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

www.propeller.hu, 2010. december 14., kedd
Ismét keresik az innovatív magyar cégeket

www.hirekneked.hu, 2010. december 14., kedd
Kicsik és nagyok: február 9-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

www.vilaggazdasag.hu, 2010. december 15., szerda
Új kaput nyit a szegedi központ

www.ingatlanhirek.hu, 2010. december 15., szerda
Kicsik és nagyok: február 9-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

www.logportal.hu, 2010. december 15., szerda
Kicsik és nagyok: február 9-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Paks-Press, 2010. december 15., szerda, 2. oldal
Hírösszefoglaló

www.muszakilapok.hu, 2010. december 15., szerda
XIX. Magyar Innovációs Nagydíj

www.tozsdehirek.net, 2010. december 15., szerda
Kicsik és nagyok: február 9-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

www.hirmedia.hu, 2010. december 15., szerda
Ismét meghirdetik az Innovációs Nagydíj Pályázatot

Agrárágazat, 2010. december 16., csütörtök, 38. oldal
I-bolt: új eszköz az innováció szolgálatában a Debreceni Egyetemen

www.onkornet.hu, 2010. december 16., csütörtök
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

Nyíregyházi Napló, 2010. december 16., csütörtök, 8. oldal
Meet the scientist

Magyar Hírlap, 2010. december 17., péntek, 11. oldal
A tudomány nélkül hazánk elpusztul
"...Hét innovatív tudóst tüntettek ki tegnap Gábor Dénes-díjjal az Országgyűlés Főrendiházi termében. A Novofer Alapítvány az idén 22. alkalommal adta át a díjat, így 149 ember tartozik a kitüntettek klubjához..."

Magyar Hírlap, 2010. december 17., péntek, 15. oldal
Magyar diák a Nobel-díj idei átadásán
"..A Magyar Innovációs Szövetség küldöttjeként Balassi Márton képviselte a magyar fiatalokat az idei Nobel-díjátadó ünnepségen, illetve a stockholmi Nobel-héten..."

www.magyarhirlap.hu, 2010. december 17., péntek
Magyar diák a Nobel-díj idei átadásán

Világgazdaság, 2010. december 17., péntek, 8. oldal
Új informatikai kutatóközpont

www.tozsdeforum.hu, 2010. december 17., péntek
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Élet és Tudomány, 2010. december 17., péntek, 2. oldal
20. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Vasárnap Reggel, 2010. december 19., vasárnap, 4. oldal
A boltokba került Leonar3do
"...RÁTAI DÁNIEL fejlesztése, a Leo- nar3do számos nemzetközi díjat nyert, mielőtt kereskedelmi forgalomba került..."

Napi Gazdaság, 2010. december 20., hétfő, 17. oldal
Nagy lábon élünk?
Ökológiai lábnyom-mérés a KFKI-nál
Ma még kevesen tudják, hogy pontosan mit takar az "ökológiai lábnyom" kifejezés, pedig a KFKI Rendszerintegrációs Zrt. (KFKI) "személyében" immár magyarországi cég is büszkélkedhet azzal, hogy felmérték az ökolábnyomát.

Népszabadság, 2010. december 20., hétfő, 13. oldal
A szakma akarja a szuperlézert
A német kutatóintézetet vezető Krausz Ferenc tekintélyvesztésre figyelmeztet
Az ország legkiválóbb kutatóit, fejlesztőit elismerő Gábor Dénes-díj kitüntetettjei - köztük Krausz Ferenc akadémikus - felhívásukban a szegedi szuperlézer támogatására szólították fel a kormányzatot.

Világgazdaság, 2010. december 20., hétfő, 2. oldal
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár 19. alkalommal teszi közzé a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Világgazdaság, 2010. december 20., hétfő, 7. oldal
Innovációra építkezik az új világ

"...Kitörési pontok. A jövőben mind a kutatás-fejlesztési és innovációs (k+f+i) források allokációját érintő döntésekben, mind azok felhasználása során, mind pedig az általuk elért eredmények értékelésében jobban érvényre kell juttatni a szellemi tulajdon védelmének követelményeit...
...1. A szűkös forrásokból az úttörő jellegű, originális termékek, technikai eljárások/megoldások kifejlesztésének támogatása iparjogvédelmi szűréssel. 
2. A megítélt támogatásból forrás elkülöníttetése a létrehozott szellemi alkotások jogi oltalmára. 
3. A nyertes pályázatok utóéletének, a befektetett közpénzek hasznosulásának nyomon követése, az eredménykötelem érvényesítése. 
4. Támogatás nyújtása a találmányok bel- és külföldi oltalomszerzéséhez, gazdasági hasznosításának kezdeti lépéseihez.
5. A dizájn vezérelte innováció bevétele a támogatásra érdemes jogcímek közé, célpályázat kiírása.
6. A vállalkozások birtokában levő szellemi vagyon felmérését és jobb kiaknázását segítő diagnosztikai eljárások bevezetése és támogatása. 
7. Célzott iparjogvédelmi tudatosságnövelő programok szektoriális indítása. 
8. A hungarikumok (magyar termékek) támogató szabályozásának avatott iparjogvédelmi segítése.
9. Határozott fellépés a hamisítással és a kalózkodással szemben a HENT koordinációjával.
Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal..."

Világgazdaság, 2010. december 20., hétfő, 8. oldal
Üzleti összefogás az oktatásért
Tízéves a Rátz Tanár Úr Életműdíj - Az idén is nyolc tanár kapta meg az Ericsson, a Graphisoft és a Richter elismerését

Világgazdaság, 2010. december 20., hétfő, 10. oldal
ELI: felhívás a döntéshozókhoz
A parlament felsőházában ünnepelték az idei Gábor Dénes-díjas kutatókat - Aggódás a tudomány jövőjéért

Világgazdaság, 2010. december 20., hétfő, 10. oldal
Szemtől szemben a tudóssal
Kezdeményezés a hazai műszaki-természettudományos képzés megmentésére
"...Középiskolás program. Egymást követik a Meet the scientist program eseményei, melyek célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése a magyar középiskolások körében..."

Világgazdaság, 2010. december 20., hétfő, 9. oldal
Hálózat a kutatói mobilitásért
Harmincöt országban csaknem kétszáz helyen kaphatnak információt és tanácsot az érdeklődők az EURAXESS keretében

Napló, 2010. december 20., hétfő, 19. oldal
Elbúcsúztak az évtől

Napló, 2010. december 20., hétfő, 20. oldal
Mozgalmas év volt

Várható események

Szent-Györgyi Albert Kollégium - tudományos, szakmai és közéleti képzési program

A Lakitelek Népfőiskola 2011 februárjában Szent-Györgyi Albert Kollégium néven kutatással, oktatással, innovációval foglalkozó fiatalok számára ösztöndíjas képzést indít.

A 4 szemeszter alatt 8 hétvégét (péntek estétől vasárnap délig) és két nyári egyetemet (szerda estétől vasárnap délig) felölelő program alapvető nemzeti értékeinkre építi fel gyakorlati és elméleti blokkokból álló tematikáját.

Tárgyalja az innováció menedzsment, a tudománykommunikáció, a kutatásmódszertan és a tudománypolitika legfontosabb kérdéseit és átadja e területek tapasztalatait.
A program teljes önköltsége 50 ezer Ft alatt marad.

Bővebb tájékoztató (doc, 37 KB) »

A képzés honlapja a www.sza-kollegium.hu, információ: Kristóf Péter, szervező, kristof.peter@gmail.com, +36-20/4916-607.

15. Mérnökbál

Tagszervezetünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Makadám Mérnök Klub közreműködésével 2011. január 29-én, 15. alkalommal rendezi meg a mérnöktársadalom ismétlődő, legünnepélyesebb találkozóját, a Mérnökbált, a Műegyetem Központi Épületében (Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3.).

A Mérnökbál alkalmat teremt arra, hogy a különböző szakterületeken, hivatalokban vagy szakmai szervezetekben dolgozó mérnökök egy emlékezetes estét töltsenek együtt.

Az Aula-Nagyszínpad programja

18:30-19:15 | Játszik a Műegyetemi Zenekar kamaraegyüt­tese.
19:15 | A bál műsorvezetője, D. Tóth Krisztina köszöntője, a bál programjának ismertetése.
19:20 | A házigazdák, Péceli Gábor a BME rek­tora és Kassai Ferenc a BPMK elnökének köszöntője.
19:30 | Ültetett, tányérszervizes díszvacsora, igazi ínyenc fogásokkal. A vacsora alatt játszik: Furák Péter, zongoraművész.
21:00 | A Közúti Szakemberekért Közhasznú Alapít­vány életműdíjainak átadása a szakmáért sokat tett idős szakemberek elismeréseként.
21:15 | A kiemelkedő tehetségű énekes és hegedűművész, Illényi Katica koncertje, kvartettje kíséretében.
21:45 | Nyitótánc a Magyar Táncművészeti Főiskola előadásában. Majd Alles Walczer.
22:00 | Éjfélig tánc, amelyhez a zenét az Old Boys együttes szolgáltatja.
00:00 | Tombola.
00:30 | Játszik az Old Boys együttes.

Az Oktatói Klub programja
21:00 | Latin Bár - Játszik: Mihók Anita és kvartettje.
21:00 | Játék CASINO, nyereményekkel.

Jegyek igényelhetőek: Makadám Mérnök Klub, Tel: +36 1 336-0228, Fax: +36 1 336-0229, makadam@makadamklub.hu.

Pályázati felhívások

20. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
(2010/2011-es tanév)

TALÁLD FEL MAGAD!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat >minden 1990. október 1. és 1997. augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, főiskola megkezdése előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határontúli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalok által kijelölt egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 25 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2011. szeptember 23-28. között Helsinkiben, az EU által, rendezendő "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt, többek között pl. a nagy teljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 1 lány és 1 fiú, a Google zürichi központjába látogathat.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, informatikai, környezetvédelmi, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó téma vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben kell benyújtani levélben vagy e-mail-en, ill. személyesen 2011. január 7-én, 15 óráig beérkezően. A borítékon, illetve az e-mailben fel kell tüntetni, hogy "INNOVÁCIÓS VERSENY".

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját, továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2011. február 4-ig.

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2011. május 4-én, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló? - A legjobb munkákat a pályázók a Duna TV "Heuréka, megtaláltam" c. külön-műsorában személyesen mutatják be. A bemutatásra alkalmas pályaműveket kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők 2011 júniusában, a Csodák Palotájában. Az ünnepélyes díjátadásra a kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

A Verseny támogatói: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Iparfejlesztési Közalapítvány, Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar Szabadalmi Hivatal, Google, Magyar Telekom Nyrt., GE Hungary,  3DHISTECH Kft.
Siemens Zrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt.,  Ericsson Magyarország, Sanatmetal Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., Covent Tőke Befektető Zrt., Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Paksi Atomerőmű Zrt.

Médiatámogatók: Duna TV, Világgazdaság, Csodák Palotája

Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány
- a Nemzetgazdasági Minisztériummal,
a Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen -
immár 19. alkalommal teszi közzé a

2010. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai Innovációs Díjak, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2005 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2011. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2010. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2010-ben elért többleteredmény / többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.)
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2011. február 9., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. II. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

Vállalati innováció támogatása - módosult a határidő

A GOP-2010-1.3.1/AB "Vállalati innováció támogatása" és "Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása" című pályázati kiírások végső benyújtási határideje 2010. december 31-re módosul, amely egyben a pályázati ablakok bezárását is jelenti.

Továbbá a GOP-2010-1.3.1/B "Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása" című pályázati kiírás keretében a 2010. december 31-ig postára adott pályázatok tekintetében a 2008. évben megszerzett innovációs akkreditált klaszter címek elfogadásra kerülnek, attól függetlenül, hogy az akkreditációs tanúsítvány/oklevél szerinti jogosultsági időszak mikor jár le.

Bővebb információ:
http://www.nfu.hu/modosult_a_gop_2010_1_3_1_ab_palyazati_kiiras_beadasi_hatarideje
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.