XX. évf. | 2010. november 30. | 22. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Magyar Szabadalmi Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél idei utolsó, 23. száma három hét múlva, 2010. december 21-én jelenik meg.

Választmányi ülés

2010. november 26-án, a Magyar Innovációs Szövetség összevont választmányi és elnökségi ülést tartott, tagszervezetünk, az Ericsson Magyarország Kft. székhelyén.  

1.
Dr. Szabó Gábor, elnök köszöntötte a megjelenteket, továbbá tájékoztatta a résztvevőket, hogy a következő választmányi ülésre decemberben kerül sor, melyen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik vezetője fog részt venni. Ezt követően előterjesztette a Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi elvégzett munkájáról szóló beszámolót.
A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt időszakról készült beszámolót.

2.
Az EU "Innovatív Unió" kezdeményezésével kapcsolatban Szabó Gábor többek között elmondta:
- a koncepcióhoz számos háttéranyag készült, mely hozzáférhető;
- eddig, a Strukturális Alapból valóban sok olyan program valósult meg, amely nem volt innovatív (ezen a kezdeményezés változtatni akar);
- a Magyar Innovációs Szövetség az elmúlt években az "Innovatív Unió" kezdeményezéseit különböző formákban lényegében megfogalmazta, és egyetért vele.
Elhangzott, hogy az "Innovatív Unió" kezdeményezéssel kapcsolatban a magyar kormánynak egyelőre még nincs reakciója. Az elnök kérte a választmány és az elnökség tagjait, hogy az EU kezdeményezését ismertessék környezetükben.

A napirendhez hozzászólt Gyulai József, elnökségi tag, aki kérte, hogy a MISZ a 2020-ra, a programban előirányzottak elérésében segítse a vállalatokat. Ezt követően Harangozó István, regionális igazgató kiemelte, hogy az anyagban egyre nagyobb hangsúlyt kap a társadalmi innováció. Hangsúlyozta továbbá, egyelőre Magyarországon még nem minden innovatív tevékenységet lehet elszámolni az APEH felé. Ennek orvoslására kérte a Magyar Innovációs Szövetség segítségét. Válaszként Szabó Gábor jelezte, hogy a téma természetesen aktuális, s jelenleg is a Szövetség napirendjén szerepel.

3.
Ezután a regionális igazgatók (Siposs István, Harangozó István, Higi Gyula, Szépvölgyi Ákos, Budavári László) beszámolói következtek. Az első négy igazgató előzetesen írásban is megküldte beszámolóját. A szóbeli részben Siposs István kiemelte, hogy sajnos a kutatási-fejlesztési pályázati rendszer akadozik, s emiatt nincsenek új kiírások sem, mely nehezíti a régió vállalatainak helyzetét. Harangozó István felhívta a figyelmet, hogy a három megyében, közös erővel létrejött, az agrár, ipari, ill. termál és bioenergetikai innovációt elősegítő nonprofit kft.-k működése veszélybe került, mert a Regionális Fejlesztési Tanács jelenlegi vezetősége új elképzeléseket fogalmazott meg régióbeli szerepüket illetően. Higi Gyula szóban kiemelte, hogy pályázat keretében a régióban innovációs tanácsadás kezdődött. A régiós MISZ-tagok rendszeresen találkoznak továbbra is, valamint a régió innovációt segítő szervezeteiben, bizottságaiban több MISZ-tag is részt vesz. Végezetül köszönetét fejezte ki Szabó Gábornak, hogy közbenjárására a Baross Gábor Program támogatásának ügyében jelentős előrehaladás történt, több helyre megérkeztek már az előlegek. Szépvölgyi Ákos a programok, pályázati lehetőségek közvetlen, a végfelhasználókkal történő megismertetése céljából különböző rendezvényeken, illetve bizottságokban hívta fel a figyelmet a lehetőségekre. Beszámolt arról, hogy a Közép-dunántúli Régió Akciótervének véleményezésére felkérték a regionális irodát is, innovációs témában. Budavári László beszámolt az Innovációs Központról újonnan átadott bővítéséről. Kiemelte, hogy osztrák mintára a régióban kompetenciaközpontot kívánnak létrehozni, melyben osztott szolgáltatásokat nyújtanak a régió vállalkozásai számára. Emellett beszámolt a 19. Ifjúsági Innovációs és Tudományos Tehetségkutató Versenyen részt vett fiatalokat és tanáraikat mentoráló programról.

Mogyorósi Péter és Polgárné Májer Ildikó regionális igazgatók előzetesen kimentették magukat.
A Választmány egyhangúlag elfogadta a regionális igazgatók beszámolóit.Ugyanakkor kérte Budavári Lászlót, Mogyorósi Pétert és Polgárné Májer Ildikót, hogy beszámolóját nyújtsa be írásban.

4.
Az "Egyebek" napirendi pont első részében Bérczi István, választmányi tag kérésére szó volt a felsőoktatási törvény koncepciójáról szóló egyeztetés november 22-i emlékeztetőjéről, melyben számos ellentmondásra és prejudikációra mutatott rá. Szabó Gábor kifejtette, hogy a Magyar Innovációs Szövetségnek a kialakítandó véleményében hangsúlyosan kell szólnia a finanszírozási modellről és a felsőoktatási intézmények gazdaságfejlesztésben betöltött szerepéről. Az elnök beszélt a magyarországi Bologna-rendszerről is. Egyszerűen szemléltette a rendszert az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat függvényében, rámutatva arra, hogy a Bologna-rendszer drágább, mint elődje.

A Meet the scientist program nyitórendezvénye

2010. november 19-én, a budapesti Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tartották a Meet the scientist program nyitórendezvényét. A programot a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el, a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése érdekében. A program első fél évében négy fővárosi és hat vidéki iskolába látogat el, ahol a természettudományok és a műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerűsítő előadásokat.

Az előadást megelőzően sajtótájékoztatót tartottak, melyen Dr. Greiner István, a MISZ, alelnöke beszélt a műszaki szakemberhiányról és bemutatta a szövetség tudománynépszerűsítő (THE Tudományos Hasznos Emberi Program) és tehetséggondozó tevékenységét (Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny), valamint az új "Meet the scientist" projektet is. Ezután Csomós Miklós, oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes és Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere méltatták a kezdeményezést, végül dr. Vass László, a Magyar Fulbright Egyesület elnöke mutatta be az előadókat.
A sorozat első előadását "Magyarok Amerikában - forró nyomon az Ősanyag nyomában" címmel tartotta meg Dr. Csörgő Tamás, tagintézményünk, az MTA KFKI, Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet professzora, mintegy 200 gimnazista előtt. A nagyenergiás magfizika legfontosabb és legérdekesebb kérdéseiről beszélt, melyeket óriási gyorsítókban, az úgynevezett relativisztikus nehézion-ütköztetőkben vizsgálnak. Ezekben a héliumnál nehezebb atommagokat, azaz nehézionokat ütköztetnek egymással a fénysebességhez igen közeli sebességgel. Egy korábban nem vizsgálható világ nyílt meg a tudományos kutatás előtt az eddig soha nem tapasztalt tulajdonságokkal rendelkező, ősi-új anyag létrehozásával és tulajdonságainak feltárásával.
Előadása után két tanítványa, Csörgő Judit és Török Csaba is szót kapott. Ők az "Elemi részecskék játékosan" elnevezésű ismeretterjesztő kártyajátékukat mutatták be, melynek egy korábbi verziójával a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny kiállításán is szerepeltek.

A következő rendezvényre december 2-án Pécsett kerül sor, ahol a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában Laczkó József Ph.D., a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának docense tart előadást. Előadásának címe: Az emberi mozgás csodája: biológiai indíttatású aktív végtagmozgások elemzése és mesterséges létrehozása.

A rendezvényhez kapcsolódva elindult a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, melyen bővebb tájékoztatás, további információk olvashatók a rendezvényekkel kapcsolatban, illetve letölthetőek az előadások anyagai is.

A Google is támogatja az Ifjúsági Versenyt

A november 10-i hivatalos meghirdetését követően, a Google is csatlakozott a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny támogatóihoz.

Ezenkívül különdíjat is felajánlott: a nagy teljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 1 lány és 1 fiú lehetőséget kap arra, hogy két napot a Google Zürich-ben található mérnöki központjában töltsön. Itt részt vehetnek speciális műhelymunkákban más európai országokban zajló tudományos és technológiai versenyek győzteseivel együtt.

THE Középiskolás Roadshow

2010. november 16-án, a szombathelyi NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartotta soron következő programját a THE Középiskolás Roadshow. Bartók Marcell projektvezető programbemutatása után Orgel Csilla, a Puli Space Technologies munkatársa "Sziklagleccserek a Mars közepes szélességein" címmel tartott előadást.

2010. november 23-án, a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola adott otthont a THE roadshow-nak. Bartók Marcell, a program projektvezetője bemutatta a programot, majd Deák Márton a Puli Space Technologies munkatársa beszélt "60 év holdkutatás - űrszondák Kármántól napjainkig" című témáról.
Mindkét helyszínen a programot Tóth Pál (Fizibusz) látványos fizikai kísérletei zárták.


Nemzeti Bologna Bizottság

2010. november 17-én, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szalay utcai épületében tartották a Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) alakuló ülését. Az alakuló ülésen határoztak:
- az NBB ügyrendjéről,
- kialakították a 2011. I. félévi ülésezési rendet,
- a résztvevők megvitatták az új felsőoktatási törvény koncepcióját és kialakították a vélemény kialakításának programját
- összefoglalták a 2011. első félévében esedékes magyar EU-elnökséggel kapcsolatos NBB teendőket.

A Bizottság tagjaként az alakuló ülésen dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke is részt vett.

Együttműködés, Lehetőség, Tudáshasznosítás, ELTE

2010. október 1-jén, az ELTE Pályázati és Innovációs Központjában (PIK) 152 millió forint összköltségű, 2 éves futamidejű projekt szakmai megvalósítása kezdődött el, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A projekt 2010. november 17-én tartott nyitórendezvényén Dr. Mezey Barna rektor köszöntötte a meghívottakat, majd Antoni Györgyi, a projekt szakmai vezetője ismertette a program célkitűzését, mely szerint az ELTE a tervezett projekt által kívánja megvalósítani a tudás- és technológiatranszfer szolgáltatás egycsatornás mechanizmusának hatékony összefogását, megoldani az egyetemen keletkezett tudás sikeres hasznosítását, az eddigi régiós eredmények disszeminációját.
A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a technológia transzfer irodák, intézmények, egyetemek együttműködése, tapasztalatcseréje, a jó gyakorlat adaptációját segítő tevékenysége még hatékonyabban valósulhasson meg.

A nyitórendezvény zárásaként Kacskovics Imre, egyetemi docens előadását hallgathatták meg az érdeklődők, mely a kutató szempontjából mutatott rá a technológiatranszfer szolgáltatások fontosságára, hasznára.

"Út a jövőbe" c. előadás-sorozat

 "Út a jövőbe" a címe annak az előadás-sorozatnak, amelyet a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) az IBM magyarországi leányvállalatával közösen szervez a magyar gazdaság növekedésének meggyorsításáért. A sorozat célja, hogy sorra vegye azokat a kiemelt területeket, amelyeken az Új Széchenyi Terv nagy léptékű intézkedéseket irányoz elő Magyarország talpra-állásának, majd felemelkedésének elősegítésére.

November 18-án, Budapesten, a Courtyard Marriott City Center Hotelben, a K+F és az innováció került napirendre: az MKT vendégeként dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke tartott vitaindító előadást. Elöljáróban az európai, illetve magyarországi kutatási és innovációs paradoxont mutatta be, miszerint kiemelkedő tudományos teljesítmények önmagában nem elegendőek az innovációs sikerekhez, a gazdaság értékteremtő képességének növeléséhez.

A jövő innovációs politikájával szemben öt követelményt fogalmazott meg:
- ki kell jelölni a K+F prioritásokat, szerinte ezek Magyarországon a járműipar (közlekedés, logisztika), az egészségipar (gyógyszerkutatás, balneológia, biotechnológia, orvosi műszer), az informatika, valamint az energetika lehet;
- a vertikális és horizontális koordinációt biztosító stabil szabályozó- és intézményrendszert kell kialakítani;
- egyszerűsítendő a kutatási-fejlesztési pályázatok rendszere;
- átláthatóvá kell tenni a finanszírozás rendszert;
- mérni szükséges a támogatások hatásosságát, eredményességét, TÉT obszervatóriumot kell létesíteni.

A sorozat valamennyi előadása megtekinthető a Computerworld honlapján: http://computerworld.hu/

High-tech központ nyílt Budapesten

2010. november 25-én hivatalosan is átadták Újpesten azt a 11000 m2 alapterületű, Közép-Kelet Európában egyedülálló high-tech létesítményt, amely olyan csúcstechnikájú elektronikai eszközök tervezésére, gyártására és tesztelésére ad lehetőséget, amilyenek például a műholdas alkatrészek, repülőgép fedélzeti műszerek, robotrepülők vagy speciális, nano tartományban érzékelő műszerek.

További információk: www.eltech-center.eu

"Élelmiszeripari innovációs törekvések és azok eredményei"

Projektnyitó rendezvényt és szakmai konferenciát tartottak 2010. november 18-án délután az Eszterházy Károly Főiskolán "Élelmiszeripari innovációs törekvések és azok eredményei" címmel. Beszámoltak a főiskola által pályázati forrásból létrehozott Innovációs és Technológiatranszfer Irodáról, illetve egy 48 cég bevonásával történt felmérés eredményeiről.

Az iroda létrejötte az Egerfood Regionális Tudásközpont megalakulásával kezdődött folyamat része. Dr. Kiss Attila, az Egerfood Regionális Tudásközpont főigazgatója szerint a tapasztalat az, hogy azok a cégek maradnak a piacon, melyek nyitottak a termékszerkezet bővítése felé, melyek a szervezeti struktúrájukat is képesek rugalmasan átalakítani, és a technológiai fejlesztésekre is odafigyelnek. 

A rendezvényen előadást tartott többek között Soós Gabriella, az EKF Innovációs és Technológiatranszfer Iroda projektmenedzsere, az Innovációs és Technológiatranszfer iroda által működtetett Benchmarking Klub fontosságáról, illetve a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. kutatási igazgatója, Kiss Katalin, az Egerfood Tudásközpont megbízásából készített lakossági fogyasztói szokásokról készített piaci elemzés konklúzióit ismertette.

Innováció és kutatás-fejlesztés szabályozása a gazdasági jogszabályok tükrében

A Magyar Innovációs Szövetség Pécsi Regionális Képviselete a Baross pályázat keretén belül tájékoztatja a vállalkozókat az aktuális innovációs járulékkal kapcsolatos jogszabályokról, úgymint
- innovációs járulék;
- személyi jövedelemadó törvény;
- társasági adó törvény;
- 2009/75. Adózási kérdés támogatás figyelembevétele a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezményeknél;
Részletek (word, 61 KB) »
valamint K+F kedvezmények.
Részletek (word, 28 KB) »

Mexikói konferencia a nemzetgazdaságok versenyképességéről

Mexikó - hazánkhoz hasonlóan - "közepesen" fejlett ország. Gazdaságában jelentős tapasztalatok halmozódtak fel a kis-közepes méretű vállalati szféra (kiemelten az USA nagyvállalatai számára termelő beszállítók, az ún. maquiladora industry) működéséről, versenyképességéről.
E tudásbázisra és a téma több éves kutatására alapozva, Guanajuato tagállam kormányzata 2010. november 10-11-én Guanajuatoban "The first Cathedra of Competitiveness" címmel nagy nemzetközi konferenciát szervezett a tárgykör megvitatására, elsősorban a latin-amerikai, illetve európai kutatási eredmények áttekintésére.

A konferencia előadások négy nagy témakörre, elsősorban ezek gyakorlati kérdéseire koncentráltak. Hangsúlyozottan törekedtek a versenyképesség humán előfeltételeinek a megvilágítására. Élesen kiemelték az alkotóképes munkaerőt létrehozó oktatás fontosságát, a vállalati menedzsment új módszereinek, illetve a hatékony munkaszervezésnek a meghatározó szerepét, valamint az innovációknak, s az ezeket elősegítő szoros "egyetem-ipar" kapcsolatoknak a modern gazdaságokban kialakult húzóerejét.

A rendezvényen Magyarország képviseletében dr. Papanek Gábor professzor emeritus, a Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke, "Tudás-transzfer és a magyar kis-közepes vállalatok versenyképessége" címmel tartott előadást.

"EURAXESS - Kutatói mobilitás"

Az "EURAXESS - Kutatói mobilitás" az Európai Bizottság ingyenes szolgáltatása, amely azokat a kutatókat segíti, akik más országokban kívánják kutatói munkásságukat folytatni.

A szolgáltatás alappillére az EURAXESS Jobs portál, ahol aktuális információk találhatók állásajánlatokról, ösztöndíj-lehetőségekről Európa szerte. A kutatók ingyenesen feltölthetik önéletrajzaikat, a cégek és kutatóintézetek pedig, az adatbázis segítségével megkereshetik a számukra legmegfelelőbb külföldi kutatókat.

Másik kiemelt szolgáltatás az EURAXESS Services, amely egy 36 országban, közel 200 irodát működtető hálózat, amely a mobilitásban résztvevő kutatóknak és családjaiknak nyújt személyre szóló tanácsadást a hivatalos ügyek intézésétől kezdve az új országba való beilleszkedésig. A nemzeti mobilitási központok a következő témákban tudnak tanácsot adni: szálláslehetőségek, iskoláztatás, nyelvtanfolyamok, fizetések, adózás, kulturális és szociális kérdések, egészség-biztosítás, nyugdíj, betegellátás, vízum-ügyek, engedélyek.

Bővebb információ: http://ec.europa.eu/euraxess, illetve a http://euraxess-hungary.hu/en/contact-us.html oldalon találhatóak.

Az innovációs folyamatok szervezése

A dr. Pakucs János és dr. Papanek Gábor által szerkesztett "Az innovációs folyamatok szervezése" hiánypótló kiadvány 2007-ben jelent meg. A könyv világszerte alkalmazott, korszerű módszereket ismertet az innovációs folyamatok tervezésével, szervezésével és megvalósításával kapcsolatban, amely hasznos minden műszaki értelmiségi számára akár hallgató, akár dolgozó.

A korszerű tudás-menedzsment, emberierőforrás-fejlesztés, szellemi tulajdonvédelem, innováció finanszírozás, innovációs teljesítmény-mérés, valamint az inkubáció és a pályázás kérdésköreit érdekesen, részletesen taglalják a szerzők. 

A kötet a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em. 219.) szerezhető be, bruttó 2950 Ft-os áron.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Miniszterelnöki gratuláció Európa legjobbjainak

Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló levelet küldött Balassi Márton István és Horváth Dávid MAFITUD-tagoknak, abból az alkalomból, hogy első díjat nyertek szeptemberben a 22. Európai Fiatal Tudósok Versenyén, Lisszabonban, Nature On Your Screen című munkájukkal.

A fiatalok a Magyar Innovációs Szövetség által kiírt, 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért első helyezésükkel kaptak lehetőséget az európai döntőn való részvételre.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megjelenő pályázati felhívásokhoz kapcsolódó kitöltő programok az alábbi operációs rendszereken futtathatóak majd a teljes körű funkcionalitás mellett:

http://www.nfu.hu/az_uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_kereteben_megjeleno_
palyazati_felhivasokhoz_kapcsolodo_kitolto_programok_az_alabbi_operacios_
rendszereken_futtathatoak

"A Széchenyi Kártya Program és annak új hitellehetőségei"

2010. november 25-én került megrendezésre a "A Széchenyi Kártya Program és annak új hitel lehetőségei" témájú információs nap az INNOSTART (mint az INNOREG KM RIÜ tagja) szervezésében.

A rendezvényen az előadók sorában foglalt helyet Szép Zoltán, a KA-VOSZ Zrt. fejlesztési igazgatója, Pogácsás Péter, a NGM-KKV Főosztály szakmai főtanácsadója, dr. Kéri István a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, dr. Kálmán Tamás az MKB ügyvezető igazgatója és Dr. Vadász Márton a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. igazgatója.

A Széchenyi Kártya Program 2002 augusztusában indult el a kis- és középvállalkozók likviditási problémáinak enyhítésére ("Folyószámlahitel") a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) kezdeményezésére. Ennek lehetőségével számtalan vállalkozás élt is.

A jelenlegi kormány programja a magyar gazdaság talpra állításában nélkülözhetetlen szerepet szán a mikro-, kis- és középvállalkozói szektornak. A Széchenyi Kártya Program kiterjesztésével a kkv-k kedvezményes, egyben csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetőségei nyíltak meg 2010. augusztus és szeptember hónapban, amelyek eddig hiányoztak a kkv szektor hitelezésében.

Az ez év augusztus elején elindított Széchenyi Kártya "Forgóeszköz hitel" már most keresett termékké vált a kkv-k körében, hiszen a folyószámlahitel mellett a cégek napi működésének finanszírozását segíti. Ennek segítségével a vállalkozás a tevékenységéhez szükséges forgóeszközök (árukészlet, alapanyag) és/vagy szolgáltatások számlával igazolható beszerzésének finanszírozására 1-25 millió Ft összegben igényelhet hitelt.

2010. szeptember elsejétől igényelhető a Széchenyi Kártya Program harmadik eleme, a "Beruházási hitel", amely 50 millió Ft-ig 10 éves futamidőre vehető fel, így jelentősen megemelve az érték- és időhatárt. Ebből a hitelből a vállalkozás több projektet is finanszírozhat, és mivel mögötte is állami kamat- és garanciadíj támogatás áll, ezért a piacon lévő legkedvezőbb feltételekkel vehető igénybe. A beruházási hitel fontos eleme, hogy összevonható más hitelekkel is, ami azt jelenti, hogy a már meglévők mellé is felvehető, illetve emellé újabbak is igényelhetők.
Igen komoly segítség a kkv-k részére, hogy a Széchenyi Kártya Program 3 elemével (Folyószámla, Forgóeszköz, Beruházási hitel) egy vállalkozás akár 100 millió Ft támogatott hitelhez is hozzájuthat.

A Széchenyi Kártya Program termékei egymásra épülnek, kiegészítik egymást. A VOSZ, a Kamarák és a KA-VOSZ irodáiban igényelhető új termékportfolióra is jellemző az egyszerű hozzáférhetőség, adminisztráció- és bürokráciamentes ügyintézés. 

A program keretében a vállalkozások alacsony kamattal, rugalmas hitelkerettel, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel közös kockázatmegosztás mellett, gyors banki ügyintézéssel juthatnak hitelhez a mikro- kis és középvállalkozások.

A Széchenyi Kártya Programba bekapcsolódó pénzintézetek: MKB, OTP, Erste Bank, Volksbank, Takarékszövetkezetek.

A tervek szerint 2011. január 1-től pedig indul az "Önerő hitel" konstrukció. Ennek célja a kis- és középvállalkozások Új Széchenyi Terv pályázataihoz szükséges saját forrás, önrész részleges megfinanszírozása, valamint a támogatás összegének előfinanszírozása.

Orvostechnológiai üzletember találkozó a MEDICA2010 idején

2010. november 18-19 között, az INNOSTART társszervezésében lezajlott rendezvényen 24 ország több mint 300 résztvevője folytatott előzetesen egyeztetett tárgyalásokat.  Az INNOSTART közreműködésével 9 magyar cég vett részt a rendezvényen, 12 db technológiai profillal. A magyar cégek összesen 46 tárgyalást folytattak. Közvetlenül a tárgyalások után a cégek képviselői bizakodóan nyilatkoztak, mindegyik cégnek volt legalább egy olyan tárgyalása, melynek folytatása várható.

Az INNOSTART pályázatírást és üzleti terv készítést vállal

Az INNOSTART küldetése, hogy felismerje az ígéretes innovatív ötleteket és támogassa az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését.
Ennek egyik lehetősége a pályázati források feltérképezésében, a pályázatok elkészítésében és szükség esetén a pályázat menedzselésében nyújtott segítség.
A pályázatok útvesztőjében történő eligazodás, az eredményes, jó pályázat megírása nem egyszerű feladat, hiszen tartalmi és formai szempontok sokaságának kell megfelelni. Ezek a szempontok sokszor pályázatonként eltérőek. A pályázatírás tehát komoly szakértelmet, a pályázati kiírások és útmutatók alapos ismeretét, és precizitást igényel.

Az INNOSTART - eddigi évekhez hasonlóan - jelenleg is teljes körű szolgáltatást nyújt az ötletgenerálástól kezdve a hazai- és nemzetközi pályázat elkészítésén keresztül - igény esetén - egészen a projekt sikeres megvalósításáig, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséig, melyben 16 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Működése óta az INNOSTART közel 70 hazai- és nemzetközi pályázatban vett részt - közreműködőként, illetve koordinátorként -, és zárt le sikeresen; saját maga és megbízói részére pedig több milliárd Ft értékben nyert el pályázati forrásokat.
Pályázatírással kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
Hazai pályázatok esetében:
- Szegner Erzsébet (projektmenedzser) tel.: 1/382-1511;
- Nagy László (projektmenedzser) tel.: 1/382-1513;

Nemzetközi pályázatok esetében:
- Jónás Dénes (projektmenedzser) tel.: 1/382-1509;
- Szabó Eszter (projektmenedzser) tel.: 1/382-1503.

A pályázatírás mellett felkérésre üzleti terv készítését is vállalja az INNOSTART, pályázatokhoz, illetve befektetők számára több üzleti tervet készített már. Várja tehát azon ügyfelek jelentkezését az ország minden területéről, akik e szolgáltatását is igénybe szeretnék venni.
Üzleti terv készítéssel kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál: Nagy László (projektmenedzser) tel.: 1/382-1513.

Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Parkban irodák, raktárnak használható helységek kedvezményes áron bérelhetők

Az Innovációs Parkba történő betelepedők számára a napi működéshez szükséges különböző alap- és emelt szintű szolgáltatást tud biztosítani az innováció területén már 16 éve aktívan tevékenykedő INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, aki az ingatlant üzemelteti.
Az innovációs park jól megközelíthető helyen, Budapest XI. kerületében található.
Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

További információ: Sallai Zoltán (INNOSTART) tel.: 20/436-0914; +36/1/382-1504.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

IP PANORAMATM multimédia információs csomag

Megjelent az IP PANORAMATM multimédia információs csomag, melynek célja a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretanyag közérthető formában való közvetítése, így fejlesztve a kis- és középvállalkozások és más érdeklődők iparjogvédelmi tudását, tudatosságát. A szerkesztők bíznak benne, hogy az információs csomag közérthető magyarázataival, gyakorlatorientált esettanulmányaival és sokszínű példáival változatos formában közvetíti a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket.

Az információs csomag a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal (KIPO) és a Koreai Találmánytámogatási Szövetség (KIPA) közös fejlesztésében készült. A magyar változatot a Magyar Szabadalmi Hivatal készítette és terjeszti.

Az IP PANORAMATM multimédia információs csomag módszertani újdonsága a téma talkshow jellegű felvezetésében és a gyakorlati életből vett esettanulmányok keretében történő bemutatásában rejlik. Minden modul ismeretanyaga gyakorlati példákon keresztül ismerhető meg, ami könnyen érthetővé és feldolgozhatóvá teszi a speciális szakmai tudást hordozó információkat is.

Az információs csomag üzletorientált megközelítésből tárgyalja a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismereteket a kis- és középvállalkozások perspektíváján keresztül.

Az információs csomag 10 modult tartalmaz, melyek a következők:
- A szellemi tulajdon jelentősége a kkv-k számára
- Védjegyek és formatervezési minták
- Találmány és szabadalom
- Üzleti titok
- Szerzői és kapcsolódó jogok
- Szabadalmi információ
- Technológiahasznosítás stratégiai társulásban
- Szellemi tulajdon és nemzetközi kereskedelem
- Szellemivagyon-auditálás

Az információs csomag elérhető a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján a www.mszh.hu/ippanorama/ címen, illetve kérésre a hivatal  postázza a  DVD-t, ha ezt jelzik a hivatal Ügyfélszolgálatán, az mszh@hpo.hu címen.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjak

A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. évi rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján, 2010. november 3-án délelőtt, az Akadémia Dísztermében - ahol Pálinkás József, az MTA elnöke és Schmitt Pál köztársasági elnök tartott ünnepi beszédet - a tudományos díjak sorában adta át Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a 2010. évi Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjakat.

A Magyar Szabadalmi Hivatal, mint a szellemi tulajdon védelmének hazai letéteményese, az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók megbecsülésére, tevékenységük társadalmi elismerésére a Magyar Tudományos Akadémiával 1997-ben közösen alapította a díjat, melyet idén hárman vehettek át:
- Dr. Apostol János okleveles kertészmérnök, növénynemesítő, mezőgazdaságigenetikai szakmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos főmunkatársa.
- Dr. Kéri György okleveles vegyész, a Semmelweis Egyetem biológiaprofesszora, a Vichem Chemie Kutató Kft. ügyvezető igazgatója.
- Dr. Purnhauser László okleveles agrármérnök, genetikus szakmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. osztályvezetője.

Szabadalmi Tár paletta-bővülés

Új, térítésköteles szolgáltatással bővül a Szabadalmi Tár palettája.

Az olvasóterem dedikált munkaállomásán óradíjas elérést biztosítunk az Európai Szabadalmi Hivatal Global Patent Index adatbázisához, amelynek segítségével összetett témák is kutathatók, illetve bonyolult keresőkérdések is feltehetők. Részletek: http://www.mszh.hu/szolgaltatasok/szabtar/GPI.html

AIDA Light kérdőív

Az MSZH honlapján elérhető az "AIDA Light - Ön mennyire tájékozott a szellemi tulajdon területén?" című rövid kérdőív, amely segítséget nyújt az ismeretlen vagy kevésbé ismert fogalmak azonosításában. http://www.kerdoiv.mszh.hu/index.php?sid=16948<=hu

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Kodolányi János Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék
Tagsorszám | 623.
Cím | 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. u. 4.
Honlap | www.kjf.hu
Telefon | 22/ 543-310
Fax | 22/ 543-391
Vezető | Dr. h. c. Szabó Péter PhD
E-mail | kjfhivatal@mail.kodolanyi.hu

Szakirodalom-figyelő

Yahia Abdul-Rahman: The Art of Islamic Banking and Finance - Tools and Techniques for Community Based Banking (Az iszlám bankolás és pénzügyek tudománya - A közösségi-alapú bankolás eszközei és technikái) - John Wiley & Sons, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Kevésbé ismert témában, amilyen ez is, kritikus jelentőségű, hogy megbízható ismereteket kapjunk. A Wiley maga garancia arra, hogy a könyvei ezzel szolgálnak. A szerzőről az ajánlójából megtudhatjuk, hogy széleskörű, több mint negyvenéves tapasztalattal bír a banki tevékenységek terén; szakterülete felöleli a nemzetközi pénzügyeket, befektetéseket, az iszlám bankolást és finanszírozást, abban a projekt-, és a KKV finanszírozást, a közösségi bankolást, s a pénzügyi szolgáltatásokat, s az ezekhez tartozó banki mendzsmentet. Alapítója és elnöke az American Finance House LARIBA pénzügyi cégnek, amely az USA-ban elsőként, 1987 júliusa óta kínál iszlám finanszírozást, és dolgozik annak fejlesztésén és kiépítésén.

"Tilos pénz kölcsönzése révén előnyt húzni olymódon azokból, akiknek pénzre van szükségük alapvető szükségleteik kielégítésére, hogy a pénz áraként kamatot szednek tőlük Tilos minden olyan ügylet, amelyben megtévesztik a másik felet. A pénzügyi rendszernek a társadalom javát kell szolgálnia" Ez nem álom, sem utópia, hanem Abdul-Rahman így összegzi a bankolásnak és a pénzügyek kezelésének az iszlám törvényei szerinti első alapszabályát.
A pénzügyek iszlám kezelésének megértéséhez ismerni kell a következő alapvetéseket:
A gazdasági kapcsolatokban - és így a banki ügyletekben is - mindent mást felülíró alapszabály, hogy tilos kamatot bármilyen formában megkövetelni, tilos elfogadni, tilos azt fizetni, tilos kamatfizetéssel járó ügyleteket közvetíteni. Az iszlám elveivel kizárólag olyan finanszírozási ügyletek egyeztethetőek össze, ahol a finanszírozó a pénze fejében csak az annak felhasználásával elért haszonból kap előre meghatározott arányú részesedést, és ugyanígy osztozik az általa finanszírozott vállalkozás esetleges veszteségeiben is. Ahhoz, hogy ez a gazdasági életben ténylegesen is érvényesíthető legyen, a modern iszlám kidolgozta a maga sajátos finanszírozási konstrukcióit. A szerző ekként foglalja össze az általa vezetett pénzügyi csoportnak a visszterhes finanszírozásban követett alapkoncepcióját és stratégiáját: "Mi nem kölcsönzünk pénzt, hanem befektetünk a partnereinkbe."
Különös figyelmet érdemel, hogy tilos megtévesztő elemek alkalmazása az ügyletekben.
A gazdasági ügyletekben tilos a szerencsejáték minden formája, az amúgy elkerülhető kockázatok vállalása. Ezért tilosak a spekulatív ügyletek, szintúgy a jövőbeni teljesítésre kötött megállapodások. A nyugati típusú biztosítási ügyleteket jelentős részben e tilalom alá esőnek ítélik, ezért a modern iszlám kidolgozta a maga sajátos biztosítási konstrukcióit.
Ezek tehát a meghatározó elvei mindannak, amit Abdul-Rahman az iszlám bankolás és pénzügyek tudományáról és technikájáról, tevékenységeinek gyakorlatáról itt kifejt. Alapvetésében erőteljesen és részletesen kritizálja a mai banki gyakorlatot, amely minden óvatosságot felrúg a haszonért, a jutalékért, s azért akár bajba is sodorja a közösséget. Bemutatja, hogy ez okozta a 2008-as nagy összeomlást.

A könyv két fő részre oszlik. Az első a vázolt követelményeknek megfelelő bankrendszer alapvető elemeit mutatja be nyolc fejezetben. A második rész hat fejezete kísérletet tesz arra, hogy az addig bemutatottakat egy megbízható, jól kialakított, társadalmilag hasznos bankrendszerré integrálja.

Neil Shubin: A belső hal - Utazás az emberi test 3,5 milliárd éves múltjába - Vince Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A legjobb értelemben vett népszerű tudományos mű kiemelkedően jó példája ez a kötet. Népszerű abban az értelemben, hogy minden előképzettség nélkül is tökéletesen megérthető mind a mondanivalója, mind pedig a magyarázatai és a levezetései. Semmi sincs viszont benne abból a - gyakran jól kifizetődő, ám igencsak ártalmas - törekvésből, hogy a mondanivalónak az intellektuális, vagy éppen szakmai értékét rontó leegyszerűsítésekkel igyekezzék népszerűségre szert tenni. Annyiban mindez magától is értetődő, hogy a Vince mindig is nagyon igényes a tudományos ismeretterjesztő kiadványaiban, akárcsak a művészeti, művészet- és kultúrtörténeti könyveiben, s az általa kínált szellemi minőséget illetően joggal mondható elit kiadónak.

A könyvnek háromféle olvasata is van, s mindegyikük megérdemli, hogy itt szóljunk róluk.
Bizonyára a legfontosabb, hogy a gondolkodásra hajlandó laikusnak is jól érthető betekintést ad a tudományos kutatásba, a kutatók munkájába, abba, hogy hogyan születik, fejlődik, működik egy tudományág.

A második lényege arról szól, hogy 'tervező' ( e tekintetben mindegy, hogy evolúciónak, vagy másnak nevezzük!) már korábban, évek tíz- és százmilliói során kifejlesztett és bevált szerkezeti elemekből és -megoldásokból rakott össze bennünket, s hogy a törzsfejlődésben előttünk járt élőlényektől örököltük mindazt a 'hardvert', ami bennünk működik, vagy legalább is annak korábbi, esetleg kezdetlegesebb prototípusát. Shubin eme örökségünk eredetének teljesen hihetetlen távlatait tárja elénk. Az egész könyvét arra is szánja, teljes sikerrel, hogy részletesen bemutassa ezeknek a megállapításoknak a tudományos alapjait és bizonyítékait. Itt nem a "hiszem, mert izgi!" logikája működik, hanem a "hiszem, mert olyan tiszta, átlátható a magyarázat, és ezzel meggyőző is a bizonyítás".

Magyarázat és bizonyítás. A könyv harmadik, kiemelkedően tanulságosan olvasata ennek a kutatásnak a mikéntjét, a gondolkodásmódját és a módszertanát mutatja be. Részletes leírásokat és magyarázatokat ad azokról az óriási hozzáértést, és talán még erőteljesebb intuitív képességeket igénylő kutatási módszerekről, amelyek célja annak feltárására, hogyan alakultak ki az emberi testet alkotó konstrukciós megoldások - szervek, anatómiai képletek - az élőlények fejlődése során. A kiindulási alap nagyon logikus: az azonosságokat és a hasonlóságokat keresi az anatómiai felépítés elemeiben az ember és a hajdanvolt állatok között, így például az osi halak uszonyának csontozata és az ember karja és keze közt. Így vezeti le sok egyéb közt azt is, hogy a belső fülünk története visszavezetheto a legkorábbi halakig, a folyadékában lévo neuronoké pedig még korábbra is.
Megáll/na/ az ember esze /ha volna/: a 'természet' olyan bölcsen takarékoskodó konstruktőr. Shubin ámulatba ejtő példákkal szemlélteti, hogy a jól bevált megoldásokat az újabb fajokban is rendre felhasználja, ami további bizonyítékul szolgál arra is, hogy testünk a biológiai örökségünk halmaza. S a technikai finomságaikkal is ámulatba ejtőek a kísérletek, amelyek mindezt feltárták, s amelyekről e könyv beszámol.

Shubin itt a figyelmünkért tiszta rajt-cél győzelmet arat: könyve már kezdetétől fogva megragadja érdeklődésünket, s mindvégig fogva tartja. A Financial Times így méltatta e művét: "Mestermunka.. Ha valaki meg akarja érteni az ember és más élőlények evolúciós fejlődését, ezt a ragyogó monográfiát olvassa el." Méltó és mértékadó értékelés - tehetjük hozzá.

Daniel Arasse: Festménytalányok - Typotex Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


Izgalmas olvasmányt kínál ez a kötet rendhagyó művészettörténetként, de Nagy Rejtvénykönyvként is. Már ebből is kiérződik, hogy nem éppen a konvenciókhoz mereven ragaszkodó művet alkotott Arasse e kötetben, amely hat elemző esszéjét tartalmazza. Azt pedig tudni kell, hogy a Typotex olyan becsületes, mintha nem is ebben a világban kellene naponta megküzdenie a fennmaradásért, s ez határozza meg a választásait is abban a tekintetben, hogy csak jelentős szellemi értéket képviselő műveket ad ki. Kétségkívül ilyen ez, ha nem is egészen az akadémikus hagyományok szerint, s ha van is egy-két olyan része, amelynél a képen belüli témaválasztás a konzervatív gondolkodásúak egy részét talán megbotránkoztatja.

Akik szeretik a festészetet, azoknak vonzó élményt kínál azzal, hogy jelentősen gazdagítja a megidézett festmények üzenetét, kibontja rejtőző mondanivalójukat (vagy amit Arasse annak tart), segít jobban beleélni magunkat a kép világába, és ezzel teljesebben, mélyrehatóbban élvezni is azt. Voltaképpen ezt teszi a hagyományos műelemzés is, ezt tanulja az ember az iskolában - már ahol még tanítanak ilyesmit -, csak éppen Arasse ebben jóval merészebben szárnyal.

Egy másik olvasata bizonyára az intellektuális rejtvények kedvelőit ragadja meg. Manapság nagy divat a tudományos alapú elemzésnek, a rejtőző elemek, jellemzők, titkok ílymódon való feltárásának a bemutatása. Bizonyság erre azoknak a tévésorozatoknak a nagy sikere, amelyek a bűnügyi technikusok munkáját tárják elénk - ami annál is inkább figyelemre méltó, mert ezeket nem lehet pusztán bamba bámészkodással élvezni. Éppen az teszi őket igazán érdekessé, ha aktívan követjük a megoldandó kérdés szempontjából jelentést hordozó elemek azonosítását és értelmezését, az okfejtéseket, következtetéseket, az azokat megerősítő vagy éppen cáfoló tények feltárását és bevonását az eredmények ellenőrzésébe és kiteljesítésébe. Ilyesfajta nyomozásokra visz itt Arasse is, hogy a magyarázatai és következtetései nyomán feltáruljanak előttünk a bemutatott festmények olyan jelentései, amelyeket csak akkor ismerünk fel, ha kellő tudással - vagy segítséggel - értelmezzük a látványt. Komoly intellektuális élmény így nézni vele a festményeket, és követni az értelmezéseit, következtetéseit, a tényleges - vagy feltételezett - "talányok" megfejtését.

Arasse kétségtelenül látni is tanít bennünket: betekinteni a festmény önmaguktól is szembeötlő részletei alkotta felszín alá, felismerni a mondandót hordozó vagy kiegészítő további összefüggéseket. Aki eléggé merész, megkísérelheti eltanulni tőle ennek művészetét és mesterségbeli alapjait, eszközeit.

Ezzel eljutottunk egy újabb, intellektuálisan különösen izgalmas olvasathoz. Ennek vezérfonalát két idézettel és egy kérdéssel vázolhatjuk fel. Az egyik idézet a könyvből való. Arasse írja a műértelmezésről a nyitó, levél formában írt esszéjében, a képelemekből és azok elrendezéséből levont következtetésekről: "Én sem hiszek a festők "titkos geometriájában". A geometria szelleme sokkal gyakrabban szállja meg az értelmezőt, mint a művészt." A másik a talán apokrif Arany János idézet, amelyben a fáma szerint egy az ő verseit elemző irodalmár szavaira reagál, hogy ő mire is gondolt műve írásakor: "Gondolta a fene." A kérdés pedig, hogy mi, szegény laikusok, hogyan jöhetünk rá, hogy egy-egy fejtegetésben mikor találkozunk hozzáértő értelmezéssel, és mikor nemegyszer érdekes, elegáns, olykor frappáns, ám mégiscsak többé-kevésbé légbőlkapott belemagyarázással.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


www.medicalonline.hu, 2010. november 15., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

www.vilaggazdasag.hu, 2010. november 15., hétfő
Magyar diák a Nobel-díj-kiosztón

www.itbusiness.hu, 2010. november 15., hétfő
Tehetséget!

www.telepress.hu, 2010. november 15., hétfő
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

www.hirado.hu, 2010. november 15., hétfő
December elején ismét Innovációs TechShow

www.gazdasagiradio.hu, 2010. november 15., hétfő
Kutatók adó- és járulékkedvezményének kiterjesztését kérik

www.orientpress.hu, 2010. november 15., hétfő
Kevés előnnyel jár az uniós intézkedéscsomag a hazai KKV-k számára

Mentor Magazin, 2010. november 15., hétfő
Tehetséges vagy? Bizonyítsd!

Mentor Magazin, 2010. november 15., hétfő
Nincs lehetetlen, csak kevés idő

Világgazdaság, 2010. november 16., kedd, 6. oldal
Partnert keresnek a biotech cégek
"...Kilenc, a piacon jó nevű magyar cég mutatkozik be Európa legnagyobb biotechnológiai partnerkereső konferenciáján..."

Világgazdaság, 2010. november 16., kedd, 8. oldal
Magyar show-ról Las Vegasba
"...Második alkalommal rendezi meg a Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter) a hazai hi-tech fejlesztéseket bemutató Innovációs TechShow-t, amely mára Magyarország legnagyobb technológiai bemutatójává nőtte ki magát..."

www.itextreme.hu, 2010. november 16., kedd
Innovációs TechShow 2.0

IT-Business, 2010. november 16., kedd, 24. oldal
Hétköznapi innováció

Műszaki Magazin, Hírlevél, 2010. november 17., szerda
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

Világgazdaság, 2010. november 17., szerda, 3. oldal
Veszélyben a szegedi szuperlézerprojekt?

Magyar Hírlap, 2010. november 17., szerda, 14. oldal
Pénzt is adhat a diákok találmányaihoz az ELTE

www.innomedia.hu, 2010. november 17., szerda
Felhívás a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Tempus Közalapítvány, Hírlevél, 2010. november 18., csütörtök
Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

MR1 - Kossuth Rádió, Napközben - 2010. november 18., csütörtök
Fiatal magyar tudósok: menni vagy maradni?
"...Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának vezetőségi tagja a Napközben csütörtöki adásában..."

www.hirek.prim.hu, 2010. november 18., csütörtök
"Hogyan tovább, Műegyetem?" - Tanácskozás a jövő Műegyeteméről

Magyar Nemzet, 2010. november 18., csütörtök, 13. oldal
Kis cégek nagy küzdelme az innovációért
Az adókedvezményektől és a szabályozás egyszerűsítésétől várható a kutatás-fejlesztés fellendítése

www.mno.hu, 2010. november 18., csütörtök
Középpontban az "innováció adminisztráció helyett"

Magyar Géniusz Hírlevél - 2010. november
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

www.hirextra.hu, 2010. november 18., csütörtök
Fény derül a magyar feltalálók titkára

www.tudastars.hu, 2010. november 18., csütörtök
Találkozások tudósokkal

Heti Válasz, 2010. november 18., 61. oldal
Pakucs János kitüntetése
"...A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta október 23-án dr. Pakucs János az ország gazdasági fellendülését elősegítő, maradandó értéket létrehozó és az innováció és a tehetséggondozás területén végzett két évtizedes, példa értékű munkássága elismeréseként..."

www.eu.mti.hu, 2010. november 18., csütörtök
Cséfalvay: az innovatív vállalkozások segítése is EU-elnökségi prioritás lesz

www.hegyvidek.eu, 2010. november 19., péntek
Találkozz tudósokkal - meet the scientist

www.mitortent.hu, 2010. november 19., péntek
Mi teheti népszerűvé a természettudományokat a középiskolákban?

www. szegedma.hu, 2010. november 19., péntek
Találkozz a tudóssal!

www.eduline.hu, 2010. november 19., péntek
Mi teheti népszerűvé a természettudományokat a középiskolákban?

www.edupress.hu, 2010. november 19., péntek
Elindult a Meet the scientist program

www.infovilag.hu, 2010. november 19., péntek
A tudós is csak ember - beszélgess vele!

Népszabadság Magazin (NA), 2010. november 19., péntek, 8. oldal
Kultúra és innováció a fiatalok kedvére

www.magyarhirlap.hu, 2010. november 19., péntek
Képzelet és innováció határok nélkül

www.itbusiness.hu, 2010. november 19., péntek
Hétköznapi innováció

www.propeller.hu, 2010. november 19., péntek
Hétköznapi innováció

Infó Rádió, Hírek, 2010. november 19., péntek
"...Az újítások ösztönzésére szolgáló innovációs közösségi terv kidolgozását nevezte a soros magyar uniós elnökség egyik prioritásának a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára..."

www.bautrend.hu, 2010. november 19., péntek
Előadás a kkv-k innovációs helyzetéről

www.vilagtudomany.hu, 2010. november 21., vasárnap
A tudós is csak ember - beszélgess vele!

www.euroastra.info, 2010. november 22., hétfő
"Meet the scientist" - Fulbright ösztöndíjasok találkozói középiskolásokkal

Napi Gazdaság, 2010. november 22., hétfő, 4. oldal
Stratégiát vált a Műegyetem
"...Öt hazai egyetem között nyerte el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) a kutatóegyetemi címet...
... A BME ezt a lehetőséget arra használja fel, hogy újragondolja k+f és innovációs stratégiáját, amely a fenntartható energetikát, a járműtechnikát, közlekedést és logisztikát, a biotechnológiát, az egészség- és környezetvédelmet, a nanofizikát, nanotechnológiát és anyagtudományt, illetve az intelligens környezetek és e-technológiák témáját emeli ki..."

Napi Gazdaság, 2010. november 22., hétfő, 18. oldal
Aranyos debreceniek
Bekerültek a biotechnológia élmezőnyébe
"A Debreceni Egyetem - Magyarországról először - versenybe szállt az International Genetically Engineered Machine (iGEM) biotechnológiai versenyen."

www.napi.hu, 2010. november 22., hétfő
Versenybe hívják a fiatal újítókat

www.napi.hu, 2010. november 22., hétfő
Az ELI nem egy tudományos játékszer

Világgazdaság, 2010. november 22., hétfő, 6. oldal
Pályázat klasztertagoknak
Európai uniós támogatást kaphat a technológiai innováció

Népszava, 2010. november 22., hétfő, 12. oldal
A versenyképességünkön múlik, meddig marad az IBM hazánkban
Az amerikai nagyvállalat magyarországi aktivitása is hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország lépést tartson a világgal

Magyar Szabadalmi Hivatal, e-Hírek - Hírlevél, 2010. november 22., hétfő
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Klub Rádió, 2010. november 22., hétfő
Megbeszéljük

www.itextreme.hu, 2010. november 22., hétfő
A Google támogatja a magyar Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

www.hirek.logportal.hu, 2010. november 22., hétfő
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny (2010/2011-es tanév)

www.magyarhirlap.hu, 2010. november 23., kedd
Virtuális fiók

Magyar Hírlap, 2010. november 23., kedd, 1+15. oldal
Siker húszévesen
"Nem félek, hogy lenyúlják a Leót, olyan bonyolult"
"...Emlékezetes, a fiatalember 2005-ben vált ismertté, amikor a Magyar Innovációs Szövetség versenyén bemutatta egyedülálló háromdimenziós, PC-re alapozott berendezését...
... aki arról is beszélt, hogy a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Tudományos Akadémia nagyon sok segítséget nyújt és nyújtott nekik..."

Metropol, 2010. november 23., kedd, 6. oldal
A legjobbak között
"...Time magazin szokásos éves összeállításában... egy magyar innováció is belekerült..."

Napi Gazdaság, 2010. november 23., kedd, Napi Innováció, 1+2. oldal
Az ELI nem egy tudományos játékszer
Interjú Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével
"...A magyar szürkeállománynak még mindig jó híre van a világban, a kkv-k innovációs versenyképességének javításában viszont nélkülözhetetlen az állami szerepvállalás - mondta a Napi Gazdaságnak Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke. Véleménye szerint a szegedi lézerközpont nem csupán presztízskérdés, hanem egy olyan gazdaságfejlesztési lehetőség, amely 625 millió eurós extra jövedelmet generálhat a régióban..."

Napi Gazdaság, 2010. november 23., kedd, Napi Innováció, 1+2. oldal
Alaposan átszabnák a k+f stratégiát
"...Magyarország a kutatás-fejlesztési (k+f) ráfordítások szintjét a GDP 1,8 százalékára növelné 2020-ig, úgy, hogy a teljes ráfordítási szinten belül a vállalati ráfordítások aránya tovább növekedjen, és a jelenleg kidolgozás alatt álló, összesített innovációs mutatószám alapján az ország teljesítménye az évtized végére meghaladná az EU átlagát - olvasható az Európa 2020 stratégia magyar vállalásait tartalmazó előzetes Nemzeti intézkedési tervben..."

Napi Gazdaság, 2010. november 23., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Versenybe hívják a fiatal újítókat
"...A Magyar Innovációs Szövetség idén immár huszadik alkalommal hirdette meg az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Duna Televízióval közösen..."

Napi Gazdaság, 2010. november 23., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Innovációs bázist teremtenek a tudományos diákkörök
"...A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (SZIE GTK) szervezi a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) közgazdaságtudományi szekcióját 2011 áprilisában - mondta lapunknak Koósné Török Erzsébet, a SZIE Egyetemi Könyvtár főigazgatója, az OTDT korábbi titkára..."

Napi Gazdaság, 2010. november 23., kedd, Napi Innováció, 4. oldal
Ösztöndíjjal támogatják a kutatónőket

www.mediainfo.hu, 2010. november 23., kedd
Tudományos diákversenyt támogat a Google

www.hirtv.hu, 2010. november 23., kedd
Új oktatási központ nyílt a Pannon Egyetemen

www.edupress.hu, 2010. november 23., kedd
Új oktatási központ nyílt a Pannon Egyetemen

www.iot.hu, 2010. november 23., kedd
A Google támogatja a magyar Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Hír Tv, Rájátszás, 2010. november 24., szerda
Roadshow középiskolákban - interjú dr. Antos Lászlóval

Észak-Magyarország, 2010. november 24., szerda, 4. oldal
"Lépni kell, míg nem késő"

Dunántúli Napló, 2010. november 24., szerda, 10. oldal
Együttműködésre készítik a megalakult klasztereket

Dunántúli Napló, 2010. november 24., szerda, 10. oldal
Az innovációról a Zsolnay-negyedben

www.budapestedu.hu, 2010. november 24., szerda
Budapesti gimnazisták jutottak az Ősanyag nyomába

www.hetivalasz.hu, 2010. november 24., szerda
Van új a nap alatt

Heti Válasz, 2010. november 25., 35. oldal
Innováció válság idején

Világgazdaság, 2010. november 25., csütörtök, 19. oldal
"Aranyos" debreceni tudós diákok
"...Arany minősítést ért el a Debreceni Egyetem diákcsapata a genetikailag módosított szerkezetek biotechnológiai világversenyén..."

Magyar Hírlap, 2010. november 25., csütörtök, 15. oldal
Döntős lett kreatív a magyar diák
"...A vártnál jóval nagyobb sikerrel ért véget az angliai Liverpoolban a Smaller Earth UK brit cég Your Big Year című innovációs versenye - jelentette ki lapunknak Szabó Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakos, végzős hallgatója, a verseny egyetlen magyar döntőse..."

www.kisalfold.hu, 2010. november 25., csütörtök
Átadták a nagykanizsai inkubátorházat

www.elektro-net.hu, 2010. november 26., péntek
Hogyan tovább Műegyetem?

www.tiedater.hu, 2010. november 26., péntek
Találd fel magad!

Világgazdaság, 2010. november 26., péntek, 11. oldal
Az Invitel 2010-ben is keresi az innovatív vállalkozásokat
"...Innováció, hatékonyság, maximalizmus, kreativitás: ezek a kulcsszavai az InnoMax 2010 pályázatnak. A tavalyi évben elért sikerek biztató eredményeit követően az Invitel az idén már második alkalommal szervezi meg az innovatív kis- és középvállalkozások versenyét. Az InnoMax 2010 Díjra megvalósult ötletekkel, a hatékonyságot javító innovációkkal, üzleti fejlesztésekkel lehet nevezni 2010. december 1. és 2011. január 31. között..."

RiseFM - Hírek, 2010. november 26., péntek
"...Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso az Európai Parlament plenáris ülésén ismertette a Bizottság jövő évi munkaprogramját. Hozzáértők egyöntetű véleménye szerint az Unió országai a munkahelyteremtéssel fognak tudni kilábalni gazdasági válságból. Hozzátették, Európa sokat tanult a recesszióból, de azért van még tanulnivaló. Előrelépésre van szükség például az innováció és kutatás - fejlesztés területén, valamint a szellemi tulajdonjogot is fokozottabban kellene védeni a jövőben..."

HVG, 2010.november 27., szombat, 31. oldal
Tudósvágy

MTI, 2010. november 29., hétfő
Gazdaság-innováció
Csak innovatív gazdaság tud stabil fejlődési pályára állni - Szabó Gábor

Népszava, 2010. november 29., hétfő, 13. oldal
Európai uniós szégyenpad várhat hazánkra

Metropol, 2010. november 29., hétfő, 8. oldal
Új felfedezések küszöbén

Új Néplap,  2010. november 29., hétfő, 4. oldal
Új technikákat tanulnak külföldön

Napló, 2010. november 29., hétfő, 6. oldal
Egy évtized innováció

Várható események

"Elektrolux Innovációs Sarok"

2010. december 8-án, 13 órakor kerül sor az "Elektrolux Innovációs Sarok" ünnepélyes átadására és bemutatására tagszervezetünk, a Miskolci Egyetem Díszaulájának I. emeleti előterében. Az ötletet az adta, hogy a cég felállítson egy állandóan látogatható standot, ahol az évről-évre ismétlődő állásbörze kiállítási tárgyait, legkorszerűbb termékeit, innovatív eredményeit bemutassa. Az állandó kiállítást Takács János vezérigazgató és Prof. Dr. Patkó Gyula rektor nyitja meg, majd a cég gyárainak igazgatói tartanak előadásokat.

Géniusz Tehetségnap

A Gábor Dénes Főiskola "Alkotni jó!" címmel rendezi meg Géniusz Tehetségnapját, 2010. december 7-én, kedden, 14.00 órától. A Tehetségnap helyszíne: Gábor Dénes Főiskola (Budapest, XI. ker. Mérnök u. 39.). A tehetségnap fővédnökei: Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere és Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke.

A Tehetségnapon többek között Böröczki Zoltán MAFITUD-tag, a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. díjasa, Izomhuzal címmel, illetve Simon Dávid és Sugár Krisztina, MAFITUD tagok, a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettjei, az USA-ban megrendezett Intel International Science and Engineering Fair (2010) 2. helyezettjei, Hulladékhő pumpa címmel tartanak előadást.

Bővebb információ: www.gdf.hu.
Előzetes regisztráció: e-mail: tehetsegpont@gdf.hu.

Green_IT

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet "Green_IT: Az IT és szórakoztató-elektronikai eszközök innovációjának környezetvédelemre, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásainak elemzése" címmel konferenciát rendez 2010. december 9-én, az intézet székhelyén (3519 Miskolctapolca, Iglói u.2).

Program

10.00 - 10.10 | Köszöntő - Dr. Babcsán Norbert intézeti igazgató
10.10 - 10.40 | GREEN_IT projekt bemutatása - Garamvölgyi Ernő
10.40 - 11.00 | Fogyasztáscsökkentési lehetőségek: szerver-virtualizáció gyakorlati tapasztalatai - Mártha Péter
11.00 - 11.20 | Green_IT portál bemutatása - Leleszi András
11.20 - 11.40 | Környezeti hatások meghatározása életciklus-elemzés módszerével (esettanulmány) - Bodnárné Sándor Renáta
11.40 - 12.00 | Kérdések az előadókhoz
12.00 - 13.00 |

Ebéd


A konferencia ingyenes, de regisztráció-köteles. Bővebb információ és regisztráció: Négyesi Barbara, szervező, e-mail: negyesi.barbara@bay-logi.hu, fax: 46/422-786.

"Boldogítás helyett boldogulás: legyen vállalkozásbarát a pályáztatás"

2010. december 15-én, a Magyarok a Piacon Klub, "Boldogítás helyett boldogulás: legyen vállalkozásbarát a pályáztatás" címmel konzultációt tart, a Novotel Budapest Centrumban
(1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.).

Program

10.00-10.10 | Köszöntő Kovacsics Imre, elnök, Magyarok a Piacon Klub
Essősy Zsombor, elnökhelyettes, Magyarok a Piacon Klub
10.10-10.30 | Kölcsönös felelősségvállalás, közös kockázatviselés: az Új Széchenyi Terv és pályázatai
Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
10.30-10.50 | Programok és támogatási konstrukciók az Új Széchenyi Tervben
Csuhaj V. Imre, miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium
10.50-11.10 | Kérdések és válaszok
11.10-11.30 | Kávészünet
11.30-11.50 | Forráslehetőségek a KKV szektorban az Új Széchenyi Terv keretében    
Siba Ignác, főosztályvezető, IH vezető, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
11.50-12.10 | A MAG Zrt. szerepe és lehetőségei az Új Széchenyi Terv végrehajtásában és a KKV-k fejlesztésének támogatásában
Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
12.10-12.30 | A hazai kis és középvállalatok banki finanszírozási lehetőségeinek várható alakulása
Sepsi István, ügyvezető partner, siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.
12.30-13.00 | Kérdések és válaszok
13.00-14.00 | Állófogadás - ebéd

További információk és jelentkezés: jelentkezes@magyarokapiaconklub.mapi.hu e-mail címen, illetve www.magyarokapiaconklub.hu oldalon.

A rendezvényen való részvétel a Magyarok a Piacon Klub tagjainak térítésmentes, nem Klub tagok számára 19.000 Ft+ÁFA/fő, melyből a Magyar Innovációs Szövetség tagjainak 10% kedvezményt biztosítanak.

Nyílt innovációs konferencia

2010. december 16-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel, a Közép-magyarországi Innovációs Központ Konferenciatermében (2040 Budaörs, Gyár u. 2.), a Közép-magyarországi Innovációs Központ, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával, "Nyílt innováció, Living Lab és társadalmi párbeszéd ösztönzése Magyarországon" kutatási projektjének eddigi tapasztalatait és eredményeit összegezve nyílt innovációs konferenciát szervez.

Program

10.00-10.15 | Megnyitó
Polgárné Májer Ildikó, ügyvezető, Közép-magyarországi Innovációs Központ
10.15-10.35 | A "Nyílt innováció, Living Lab és társadalmi párbeszéd ösztönzése Magyarországon" projekt munkacsomagjainak és céljainak bemutatása
Dr. Hronszky Imre, projektvezető
10.35-10.55 | A gyári Autóipari Living Lab tevékenységének és eddigi tapasztalatainak bemutatása
Kabács Zoltán, Meshining Engineering projektvezető
10.55-11.15 | Kávészünet
11.15-11.35 | A Homokháti Living Lab tevékenységének és eddigi tapasztalatainak bemutatása
Török Tibor, ügyvezető, H-Lab Nonprofit Kft.
11.35-12.00 | A kis-és középvállalkozások szerepe a felhasználó bevonásban, az európai "CO-LLABS" és "APOLLON" projektek eddigi eredményeinek ismertetése és a felvetett problémák összefoglalása
Kovács Katalin, projektmenedzser, Közép-magyarországi Innovációs Központ
12.00-12.20 |

A projekt eredményeinek és kudarcainak általános összefoglalása, további projektfeladatok ismertetése
Dr. Hronszky Imre, projektvezető

12.20-12.30 Zárszó
Polgárné Májer Ildikó, ügyvezető, Közép-magyarországi Innovációs Központ
12.30   Ebéd

A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ és regisztráció: kovacs@chic.hu email címen, 2010. december 10-ig.

Innováció és Tudásmenedzsment

"Innováció és Tudásmenedzsment EFQM Keretrendszerek" címmel, 2010. december 16-án, csütörtökön, 14.00-tól kiadvány-bemutatóval egybekötött műhelytalálkozót tartanak, Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.), ahol a résztvevők megismerhetik a kiadványokat és szakmai előadást is hallhatnak a témában.
Jelentkezés: www.kivalosag.hu/online-regisztracio.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 2010. december 13. hétfő, 16.00 óra.

Bővebb információ: Sugár Karolina, elnök, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, EFQM Magyar Nemzeti Partnerszervezete, Tel: 06-1-331 9311, Tel/Fax: 06-1-331 7549, E-mail: info@kivalosag.hu, Honlap: www.kivalosag.hu.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.