XX. évf. | 2010. november 2. | 20. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívás
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

Időpont: 2010. november 10., 12:00 óra
Helyszín: Magyar Szabadalmi Hivatal Konferenciaterme (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)

Program
12:00 | Megnyitó
dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
12:05 | A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése
dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
12:15 | A sikeresen szerepelt magyar fiatalok bemutatkozása Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagjának koordinálásával:
1. Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs, a 2010-es fiatal tudósok olimpiájának II. helyezettjei
2. Molnár Anna, a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztese
3. Balassi Márton és Horváth Dávid, a 22. EU Fiatal Tudósok Versenyének I. helyezettjei
12:35 | A verseny fővédnökének bevezető előadása
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, NEFMI
12:45 | A Verseny fő médiatámogatójának köszöntője
Kővári Péter, a Duna Televízió művelődési és tudományos főszerkesztőségének vezetője
12:55 | Zárszó: Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
13:05 | Büfé

További információ: Riba Nikolett, tel.: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott 2010. október 27-én, Budapesten, a Szövetség székhelyén. Többek között a következőkről határoztak.

1. A legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló beszámolót Szabó Gábor, a Szövetség elnöke terjesztette elő. Külön kiemelte a magyar fiatalok lisszaboni első helyezését az EU Fiatal Tudósok Versenyén. Ehhez kapcsolódóan Pakucs János beszámolt arról, hogy a 2010. évben nemzetközi versenyeken győztes fiatalokat a köztársasági elnök fogadta a Sándor Palotában. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

2. Szabó Gábor, elnök beszámolt az elnökségnek az innováció politikai helyzetről, többek között a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között kialakítandó munkamegosztásról, az NKTH átalakításának tervéről. Az utóbbi két részre tagozódna: stratégiával, ill. az Innovációs Alap kezelésével foglalkozó részre. Indítványozta, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Fellegi Tamás minisztert hívja meg a választmány novemberi ülésére. A napirendhez hozzászólt: Pakucs János, Greiner István, Szabó Gábor, Harangozó István.
Az elnökség az indítványt egyhangúlag elfogadta.

3. Szabó Gábor, elnök javasolta az elnökségnek, hogy a Magyar Innovációs Szövetség alapításának 20. évfordulójáról történő megemlékezésre a MISZ 2011. februári közgyűlésén kerüljön sor. A jubileumi kiadvány reprezentatív formában kiadásra kerül. A napirendhez hozzászólt: dr. Pakucs János, Farkas József. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

4. Az elnökség Szabó Gábor bevezetője után megtárgyalta az EU "Innovatív Unió" c. kezdeményezésének magyarországi vonatkozásait. A napirendhez hozzászólt: Mogyorósi Péter, Pakucs János, Monszpart Zsolt, Szabó Gábor, Harangozó István. Az elnökség úgy határozott, hogy EU "Innovatív Unió" c. kezdeményezéséről a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele tudósítson, ill. innovációs portálunkra kerüljön fel a részletes anyag.

5. Antos László ügyvezető igazgató előterjesztésére az elnökség a következő személyeket kérte fel a jelölőbizottságba, melynek feladata a jövő évi tisztújítás előkészítése: Györgyi János, Pakucs János, Siposs István.

Fiatal tudósok a Sándor-palotában

A Magyar Innovációs Szövetség által kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén díjazott ifjú tehetségek nemzetközi innovációs versenyeken elért eredményei alapján a 2010-es év a legsikeresebb évnek tekinthető. A Magyar Innovációs Szövetség ajánlására Dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök 2010. október 21-én, a Sándor-palotában személyesen fogadta a következő fiatalokat:
- Balassi Márton István és Horváth Dávid, European Union Contest for Young Scientists -  I. hely, Nature On Your Screen című munkájukkal,
- Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs, INTEL International Science and Engineering Fair - II. hely + egy kisbolygó elnevezése a fiatalokról, akik hulladékhő pumpát készítettek,
- Kajtár Máté, International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad) - arany medál, a földalatti veszélyes folyadékot tároló tartályok nagy pontosságú hiba-meghatározásának ötletével.
A találkozóra a fiatalokat elkísérte dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, valamint Ivánka Gábor, MAFITUD-vezető.

A köztársasági elnök az öt fiatalnak átnyújtotta az általa alapított díszoklevelet. Úgy fogalmazott: a fiatalok be tudták bizonyítani, hogy nehéz körülmények között is lehet világra szólót alkotni. Schmitt Pál hangsúlyozta: a minőségi oktatás, a kutatás, az innováció, a kreativitás az, ami meghatározza egy nemzet erejét. Az államnak pedig, az ereje szerint, a maximumot kell fordítania az oktatásra. Az államfő kiemelte: amikor kezet fog a fiatalokkal, érezzék úgy, hogy azzal minden magyar ember elismerését kapják.

Az ünnepség után kötetlen beszélgetésre került sor, köztársasági elnök úr megmutatta a küldöttségnek a Sándor-palota termeit is. A küldöttség nevében dr. Pakucs János a fiatalokról Houstonban, San Joséban, ill. Lisszabonban készült fényképeket, valamint az innovációt jelképező porcelánt nyújtott át a köztársasági elnöknek.

Innovatív Unió

Az Európai Bizottság "Innovatív Unió" címmel, októberben közzétette kezdeményezését, amely stratégiai szemléletű innovációpolitikát vázol fel. Az "Innovatív Unió" keretében Európa olyan kihívásokra fog összpontosítani, mint az éghajlatváltozás, az energia- és az élelmiszer-ellátás biztonsága, az egészségügy vagy a lakosság átlagéletkorának növekedése. A kezdeményezés kiemelt helyet foglal el az Európa 2020 stratégián belül.

Az "Innovatív Unió" tíz legfontosabb összetevője között szerepel többek között egy nagyszabású kutatási program a közszektor és a társadalmi innováció kapcsolatáról. A Bizottság javasolja, hogy a kormányok külön keretet különítsenek el az innovatív termékekre és szolgáltatásokra irányuló közbeszerzésre; a műszaki átjárhatóság biztosítása és az innováció ügyének segítése érdekében 2011 elején jogalkotási javaslatot terjeszt elő a szabványalkotás felgyorsítására és korszerűsítésére;  illetve a szabadalmak és a használati engedélyek európai tudáspiacával kapcsolatban is.

Az innováció a strukturális alapok és az állami támogatásokra irányadó keretszabályozás átalakításával is ösztönözhető. A stratégia megvalósulásának nyomon követését az Európa 2020 stratégia irányítási eszközei biztosítják. Egy úgynevezett innovációs konferencia minden évben meg fogja vitatni az "Innovatív Unió" megvalósításában elért eredményeket.
Az "Innovatív Unió" c. kezdeményezés itt letölthető le.

TTI Értékelési Tagozat alakuló ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Tudomány Technológia és Innovációs (TTI) Értékelési Tagozatának alakuló ülését október 18-án tartották, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Irinyi Termében.
Az alakuló ülésen részt vettek a MISZ tagjai, meghívott szakértők, a kormányzati oldal képviselői, összesen 41 fő, ebből 32 fő a MISZ képviseletében. Az alakuló ülést dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy a téma régóta napirenden van és most különösen aktuális. Dr. Vadász István az NKTH megbízott elnöke szükségesnek tartotta, hogy az értékelés állami szereplőin kívül legyenek más szakmai támogató segítői is ennek a szakpolitikailag fontos feladatnak. Ezért is üdvözölte a MISZ TTI Értékelési Tagozatának létrejöttét.

Szilágyi László, NGM Innováció és K+F főosztály munkatársa tájékoztatót tartott a hazai tervezési munkálatok állásáról és a várható további feladatokról.

Borsi Balázs, a Tagozat elnöke hangsúlyozta, hogy a Tagozat arra törekszik, hogy a TTI értékelések területén induljon szakmai párbeszéd az értékelések érintettjei között, fejlődjön a szakterület, gyorsabban alakuljanak ki az értékelési helyzetekben alkalmazható szakmai protokollok, ezáltal erősödjön a bizalom, csökkenjen a bizonytalanság és terjedjenek el a rendszeres értékelések.

A Tagozat munkáját egy Titkár is segíti, akire vonatkozóan Borsi Balázs javaslatára Katona Józsefet a MISZ TTI Értékelési Tagozat létrehozásának kezdeményezőjét választották meg nyílt szavazással.

A Tagozat fő célkitűzése az elkövetkezendő egy évben olyan szakmai és etikai ajánlások ("Standardok") kidolgozása, melyet az államigazgatás szereplői és a TTI területen tevékenykedő értékelők egyaránt hasznosíthatnak. A Tagozat konkrét értékelések közbeszerzési eljárásában nem vesz részt.

Új Széchenyi Terv konzultáció

Az Új Széchenyi Terv véglegesítését megelőző nemzeti konzultáció-sorozat rendezvényét, a támogatási eljárási rendszer szakmai konzultációját, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2010. október 21-ére szervezte, az Europa Hotels & Congress Centerben. A közel 200 regisztrált meghívottat felsorakoztató konzultációt Dr. Nyikos Györgyi fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár és Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke vezette. A Magyar Innovációs Szövetséget Monszpart Zsolt, általános elnök-helyettes képviselte.

A konzultáció-sorozat célja azon sarokpontok meghatározása, amelyek mentén kialakítható a pályázóbarát, átlátható és sikeres pályáztatási rendszer, amelyben csökkentett bürokratikus terhek mellett gyorsabban juthatnak forráshoz a pályázók.

A konzultáción elhangzott:
- 1,9 ezer Mrd Ft szabad forrás még elkölthető 2013-ig;
- megkezdődik egy EU-s támogatásokat auditáló főigazgatóság felállítása;
- a Kormányzat célja a pályázók adminisztratív kötelezettségeinek csökkentése, gyorsabb elbírálás és kifizetési határidők;
- a hatóság kiszolgáló szervezetté alakuljon át.

A Magyar Innovációs Szövetség írásban megküldte véleményét Dr. Nyikos Györgyi fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár asszonynak.

NGM szakmai konzultáció

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2010. október 21-én, a Danubius Hotel Gellértben tartotta az Új Széchenyi Terv - Tudomány - Innováció - Növekedés fejezet szakmai konzultációját. A rendezvényre szakmai és civil szervezetek képviselői, vezetői, valamint a javaslatokat beküldők kaptak meghívást.

A megbeszélést Csuhaj V. Imre az innovációs terület koordinálásával meghívott miniszteri biztos vezette. Az NKTH átalakulásával kapcsolatban Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető adott tájékoztatást. A résztvevő szakemberek tájékoztatást kaptak továbbá az új stratégiáról, a vitairathoz érkezett szakmai és civil hozzászólásokról.

A konzultáción a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, dr. Ürge László alelnök és Higi Gyula regionális igazgató képviselte.

MAB Magyar Tanácsadó Testület ülése

A MAB Magyar Tanácsadó Testülete és a Nemzetközi Tanácsadó Testülete együttes ülést tartott 2010. október 29-én, a MAB irodájában.

A Nemzetközi Tanácsadó Testület, mely nemzetközileg ismert, a felsőoktatás minőségbiztosításában neves szakemberekből áll, a MAB fennállása óta - változó személyi összetételben - segíti a MAB munkáját, és a magyar felsőoktatás kimeneti igényeinek és általános munkaadói, felhasználói szempontjainak közelebbi megismerése céljából találkoztak a MAB Magyar Tanácsadó Testületével.

Az ülésen részt vett Dux László helyettes államtitkár is, aki tájékoztatta a résztvevőket az új felsőoktatási törvény előkészítő munkálatairól. A Magyar Innovációs Szövetséget a Tanácsadó Testület tagjaként dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

Állami kitüntetéseket adtak át

2010. október 22-én, az 1956-os szabadságharc 54. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, a Parlament Kupolatermében Schmitt Pál köztársasági elnök, Orbán Viktor kormányfő és Kövér László, az Országgyűlés elnöke adtak át magas állami kitüntetéseket.

Dr. Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével (polgári tagozata) tüntették ki, a Magyarország gazdasági fellendülését elősegítő, maradandó értéket létrehozó és követendő példát mutató - az innováció és a tehetséggondozás területén végzett - két évtizedes munkássága elismeréseként.

THE Középiskolás Roadshow

2010. október 19-én, a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában tartotta 31. roadshowját a MISZ THE Programja. Bartók Marcell program-bemutatója után Sík András (ELTE, geográfus-planetológus) a Mars-kutatás legújabb eredményeiről beszélt. Egy gyógyszer születését ismertette és a Sanofi Aventis/Chinoin vállalatot mutatta be a cég munkatársa, Kerényi Andrea.

2010. október 27-én, a szekszárdi I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola volt a következő állomás. Bartók Marcell felhívta a diákok figyelmét a Tehetséges vagy? Országos Természettudományos Vetélkedőre, majd Deák Márton a Puli Space Technologies munkatársa, "60 év holdkutatás - űrszondák Kármántól napjainkig" címmel tartott előadást. Zalai Károly (Richter Gedeon Nyrt.) a gyógyszeripari karrierlehetőségeket ismertetette a fiatalokkal.

A programot mindkét roadshown Tóth Pál (Fizibusz) látványos fizikai kísérletei zárták.
Mindkét helyszínen a diákok örömmel hallottak a Gondolkodom, ha már vagyok... (agymosás, celebpletykák és győzike helyett), a THE Program Facebook csoportjáról, amely mára meghaladta a 7500 rajongót.

Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság konferencia

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gazdaságtudományi Kara és a MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, 2010. október 19-20-án, "Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság" címmel rendezett tudományos konferenciát, a SZTE Gazdaságtudományi Karán.

A neves hazai térgazdasági szakemberek a vállalati innovációs folyamtokkal, a régiók innováció-képességével és versenyképességével, illetve az innovációk társadalmi környezetével (kiemelten: a témakör környezetvédelmi meggondolásaival) kapcsolatos friss kutatási eredményeiket mutatták be, valamint vitatták meg. Egyetértettek azzal, hogy az innovatív szakemberek és vállalatok körének bővítése, az innovációk terjedésének gyorsítása a magyar gazdaság jövőjének kulcskérdése, és számos, az előrehaladás elősegítését célzó javaslatot fogalmaztak meg.

A rendezvényen Szövetségünk részéről dr. Papanek Gábor Felügyelő Bizottsági elnök tartott előadást.

Regionális konferencia Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézete és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, az NKTH Baross Gábor Innovációs Elemezések program keretén belül konferenciát rendezett 2010. október 19-20-án, "Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság" címmel Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán.

A konferencia kettős célt szolgált. Egyrészt a kar által elvégzett "A Dél-Alföldi régió innovációs potenciáljának magasabb szintű statisztikai adatelemzésen alapuló komplex felmérése kistérségi szinten" című tudományos kutatás eredményeinek disszeminációját, másrészt pedig a témában releváns tudományos eredmények bemutatását valósította meg. A konferencián 80 fő vett részt, kétharmaduk Szegedi Tudományegyetemen kívüli intézményekből érkezett és közel 40 előadás hangzott el.

A plenáris ülésen az egyetem vezetői mellett Rechnizer János, Varga Attila, Papanek Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottság elnöke és a szervező intézet vezetője Lengyel Imre tartott előadásokat.

A hat szekció programjában, többek közt, a "Régiók innovációs képessége és versenyképessége", "A tudás-alapú gazdaság térbelisége", "Innovációs képesség és versenyképesség ösztönzése" témakörben értékes, új tudást bemutató előadások szerepeltek.

PACCLE nyitókonferencia

2010. október 22-én, Szabadkán, az Open Universityn rendezték meg a "Partnership Centre for Clusters and Enterprises" (PACCLE) projekt nyitókonferenciáját.

A konferencián bemutatták a vajdasági és a dél-alföldi klaszterfejlesztési koncepciókat, illetve a klaszterek együttműködési lehetőségeit. A konferencia a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében került megrendezésre.

A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél- Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács ülése

2010. október 18-án tartotta ülését az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács Miskolcon, a Regionális Fejlesztési Tanács Tanácstermében.

A tanácsülés az alábbiakról volt szó:
- Innovációs helyzetkép az Észak-magyarországi régióról - a 2010. évben végzett felmérés tapasztalatai.  A napirendi pont előterjesztője dr. Kocziszky György dékán, intézetigazgató ME-GTK volt. A vizsgálat célja az Észak-magyarországi régió K+F potenciálját meghatározó adatbázishoz szükséges primer adatgyűjtés elvégzése, ill. a 2006-ban elvégzett felmérés eredményeivel való összehasonlítás volt. Megállapítható, hogy az Észak-magyarországi régióban nőtt a munkanélküliség, visszaesett a lakossági fogyasztás, csökkentek a beruházások, visszaesett az ipari termelés a vizsgálat bázisául választott 2006. évi adatokhoz képest. A tanács tagjai véleményükkel kiegészítették és továbbfejlesztésre javasolták a készülő stratégiai anyagot.
- Dr. Nyiry Attila, a NORRIA ügyvezetője előterjesztésében megbeszélésre került a Regionális Innovációs Díj. Dr. Siposs István regionális igazgatónk a Döntéselőkészítő Bizottság nevében referált a benyújtott pályázatokról, majd a Tanács titkos szavazással rangsorolta azokat. Az eredmények nyilvánosságra hozatalára, és az ünnepélyes díjátadásra egy későbbi időpontban kerül sor.
- Tájékoztató a NORRIA likviditási helyzetéről, az Innovációs Ügynökség projekt lezárásához kapcsolódó kérdésekről, melyet dr. Nyiry Attila ügyvezető terjesztett elő.

A Tanács tagjai megemlékeztek az elhunyt Csillik Zoltánról, aki a Tanácsban Nógrád Megye egyik képviselője volt.

Open Days

Az OPEN DAYS, a régiók és városok minden év októberében sorra kerülő európai hete, Brüsszel legnagyobb éves eseményének számít a regionális városfejlesztés területén.

Ennek kísérőrendezvényeként második alkalommal rendezte meg tagszervezetünk, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2010. október 21-én Miskolcon, a City Hotelban az "Észak-Magyarország a fenntartható Európában - innováció és foglalkoztatás" című rendezvényt.
Téma a fenntartható fejlődés, az innováció, a K+F, a versenyképesség, a klaszter-, és a foglalkoztatás-politika, a kamarák és a civilszervezetek szerepe volt.

Dr. Nyiry Attila ügyvezető igazgató (NORRIA) megnyitó szavai után a következő előadók szólaltak meg: Bihall Tamás elnök (BOKIK), Mokry Zsuzsanna főosztályvezető (NKTH), Izsák Kincső policy officer (EB), dr. Gyulai Iván igazgató, tanácstag (NFFT), Kálai Katalin EU projekt menedzser (TTA), Kinczel Péter gyáregység igazgató (Chinoin Zrt.), Ságodi Nóra program menedzser, financial officer (EB),  Kalocsai Kornél fejlesztési igazgató (NORDA), Ruszanov Anett projekt menedzser (ERRIN hálózat), Surányi Beatrix projekt menedzser (NORRIA).

A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Siposs István regionális igazgató és dr. Vékony Sándor választmányi tag képviselte.

A felsőoktatás aktuális kérdései a Kapcsolatok Napján

A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (DE TEK), 2010. október 16-án, a Debreceni Egyetemen második alkalommal rendezte meg a Kapcsolatok Napját, ahol a felsőoktatás aktuális kérdéseibe nyerhettek bepillantást az érdeklődők. A rendezvényen ünnepélyes keretek között adták át a Tudományegyetemi Karokért Díjat, melyet idén Ilosvai Péter, az IT Services Hungary Kft. ügyvezető igazgatója vehetett át, a Debreceni Egyetem és az informatikai cég közötti aktív együttműködésnek köszönhetően.  A díjat Dr. Gaál István, a Tudományegyetemi Karok elnöke adta át.

A Kapcsolatok Napja három szekciónak adott otthont, melyek témája a "Vállalati kapcsolatok", "A pedagógusképzés aktuális kérdései" és a "Zeneművészeti képzés és társadalmi szerepvállalás" voltak. A Vállalati kapcsolatok szekcióban azok a mintaszerű együttműködések mutatkoztak be, amelyek oktatási, kutatási és pályázati területeken évek óta sikeresen folynak a Tudományegyetemi Karok és piaci szereplők között.

Flavia Projekt

Új európai logisztikai projektben vesz részt Magyarország. Társszervezetünk, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) és a BILK Kombiterminál Zrt. közreműködésével a vasúti és belvízi hajóutak jobb kihasználása és a környezetkímélő szállítás vonzerejének növelése a tét az EU Flavia projektjében.

Az MLE a logisztikai munka mellett a teljes projekt kommunikációs és információs rendszeréért is felelős. Cél, hogy a félévenként megjelenő elektronikus Hírlevél mellett fórumokon és műhelytalálkozókon ismertesse a projekt eredményeit, s megkapja a piac aktív visszajelzését a kitűzött irány helyességéről.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:
 
Új vezetés az INNOSTART-nál

Pongorné dr. Csákvári Marianna, az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ igazgatója saját kérésére, közös megegyezéssel, 2010. október 31-től távozik az INNOSTART éléről és az Alapítvány kuratóriumában folytatja tevékenységét.

Az igazgatói feladatokat ugyanezen időponttól Rétfalvi György, az eddigi igazgató-helyettes veszi át.  Rétfalvi György a jelentős vállalatvezetési és üzletfejlesztési tapasztalatai révén hatékonyan fog hozzájárulni az INNOSTART sikeres működéséhez.

Az INNOSTART Alapítvány célja továbbra is az innovatív vállalkozások támogatása, a kutatási és fejlesztési eredmények üzleti hasznosításának előmozdítása a magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében. Ezen célok eléréséért továbbra is együttműködik eddigi hazai és nemzetközi partnereivel, ügyfeleivel.

Árfolyam-kompenzáció - megváltozott az aktuális technikai árfolyam

Az NFÜ a magas euró árfolyamból származó árfolyamveszteséget - mint a projektgazdáknak fel nem róható költségnövelő tényezőt - kompenzálni kívánja, ezzel is elősegítve, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy költségvetésű projektek.

A miniszteri rendelet (2/2010. (I.8.) NFGM rendelet) alapján kialakított kompenzációs eljárásrend azokra a projektekre fókuszál, ahol:
- az adott projektben a devizához kötött beszerzés keretében tervezett vagy megvalósított gép-, eszköz-, jármű-, berendezés-, vagy technológia-beszerzés és a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó szállítói szolgáltatás értéke együttesen eléri a projekt elszámolható összköltségének a 25%-át,
- a költségnövekmény várhatóan eléri (vagy elérte) az eredeti, jóváhagyott és elszámolható összkiadás 4%-át, de legalább 5 millió forintot,
- az adott projektben a támogatási arány eléri, vagy meghaladja a 80%-ot,
- a pályázat, projekt sajátosságai miatt a műszaki tartalom csökkentése, a költségátcsoportosítás, illetve egyéb, a projektvégrehajtás során rendelkezésre álló eszközök alkalmazása nem ellensúlyozza az árfolyamhatást, és
- a projekt költségvetésében betervezett tartalék nem nyújt fedezetet az árfolyam emelkedéséből eredő többletköltségekre.

Bővebb információ: www.nfu.hu/arfolyamkompenzacio_megvaltozott_az_aktualis_technikai_arfolyam1

Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Parkban irodák, raktárnak használható helységek kedvezményes áron bérelhetők. Az Innovációs Parkba történő betelepedők számára a napi működéshez szükséges különböző alap- és emelt színtű szolgáltatást tud biztosítani az innováció területén már 16 éve aktívan tevékenykedő INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, aki az ingatlant üzemelteti.

Az innovációs park jól megközelíthető helyen, Budapest XI. kerületében található. Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

További információ: Sallai Zoltán (INNOSTART) tel.: 20/436-0914; +36/1/382-1504

Az INNOSTART pályázatírást és üzleti terv elkészítést vállal

Az INNOSTART küldetése, hogy felismerje az ígéretes innovatív ötleteket és támogassa az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését.
Ennek egyik lehetősége a pályázati források feltérképezésében, a pályázatok elkészítésében és szükség esetén a pályázat menedzselésében nyújtott segítség.
A pályázatok útvesztőjében történő eligazodás, az eredményes, jó pályázat megírása nem egyszerű feladat, hiszen tartalmi és formai szempontok sokaságának kell megfelelni. Ezek a szempontok sokszor pályázatonként eltérőek. A pályázatírás tehát komoly szakértelmet, a pályázati kiírások és útmutatók alapos ismeretét, és precizitást igényel.

Az INNOSTART - eddigi évekhez hasonlóan - jelenleg is teljes körű szolgáltatást nyújt az ötletgenerálástól kezdve a hazai- és nemzetközi pályázat elkészítésén keresztül - igény esetén - egészen a projekt sikeres megvalósításig, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséig, melyben 16 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Működése óta az INNOSTART közel 70 hazai- és nemzetközi pályázatban vett részt - közreműködőként, illetve koordinátorként - és zárt le sikeresen, saját maga és megbízói részére több milliárd Ft értékben nyert el pályázati forrásokat.

Pályázatírással kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
Hazai pályázatok esetében: Szegner Erzsébet (projektmenedzser) tel.:1/382-1511; Nagy László (projektmenedzser) tel.: 1/382-1513;
Nemzetközi pályázatok esetében: Jónás Dénes (projektmenedzser) tel.:1/382-1509; Szabó Eszter (projektmenedzser)  tel.: 1/382-1503

A pályázatírás mellett felkérésre üzleti terv készítését is vállalja az INNOSTART. Pályázatokhoz, illetve befektetők számára több üzleti tervet készített már. Várja tehát azon ügyfelek jelentkezését az ország minden területéről, akik e szolgáltatását is igénybe szeretnék venni.

Az üzleti terv készítéssel kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál: Nagy László (projektmenedzser) tel.: 1/382-1513

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | System Consulting Zrt.
Tagsorszám | 620.
Cím | 1126 Budapest, Béla király út 30/c.
Honlap | www.system.hu
Vezető | Dr. Kapolyi László
Telefon | 395/1468
Fax | 395/1469
E-mail | system@system.hu

A System Consulting Zrt. fő tevékenységi köre a villamos energia nagykereskedelme.

Szakirodalom-figyelő

John Naisbitt: A gondolkodás magasiskolája - Tárjuk fel a jövőt - Lexecon Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Elrettentő magyar címével szemben ez valóban igen jó könyv! Eredeti címe jól ragadja meg a fő mondanivalóját: tedd rendbe a gondolkodásodat! Szakmai értékét meggyőzően tanúsítja, hogy a szerzőről a gazdasági újságok világelsői közé tartozó Financial Times a következő, kiemelkedően pozitív véleményt adta: "20 évvel ezelőtt jelent meg John Naisbitt sikerkönyve, a Megatrendek, amelynek előrejelzései páratlanul helytállónak bizonyultak. Egyetlenegy esetben sem tévedett, ami bámulatra méltó eredmény..."

Mondandója két nagy részre oszlik. Az első útmutató a gondolkodásunk rendbe tételéhez. Azt adja, amit ígér: értékes segítséget az önfejlesztéshez, hasznos kalauzt ahhoz, hogy rájöjjünk, mit csinálunk rosszul a gondolkodásmódunkban. A második rész jövőbe tekintés öt tételben egy olyan gondolkodótól, aki már a fentebb idézett művével bizonyította, hogy ért ehhez a szinte lehetetlenül nehéz mesterséghez. Gyakorlati haszna legfőképp abban van, hogy segít jobban érteni világunk alakulását, viszont nagyon érdekes.

Naisbitt az első részt így vezeti fel: "Természetesen mindannyian elsajátítunk bizonyos sztereotípiákat az életünk során. Ebben a könyvben azonban nem olyan gondolkodásmódokról írok, amelyek a szocializáció vagy a társadalmi nyomás hatására alakulnak ki, hanem olyanokról, amelyeket szándékosan, célirányosan fejlesztünk ki. Az első részében leírt vezérelvek segítségével tudtam módosítani és fejleszteni a gondolkodásomat; megszabadulni az azt megbéklyózó berögződésektől, és a legtöbbet kihozni az összegyűjtött információkból. Nélkülük nem juthattam volna el a Megatrendek és a Megatrendek 2000 c. könyveimben bemutatott eredményekre." Ebben a részben 11 ilyen vezérelvet ír le, példákon is bemutatva azok lényegét, és az érvényre juttatásuk pozitív hozadékát. Voltaképpen mindaz, amit ezek megfogalmaznak, túlnyomó hányadban kézenfekvő bölcsesség. Nagy részüknél az ember rácsodálkozik: de hiszen ezt én is tudom! Ha pedig van benne elegendő önismeret és önkritika, hozzáteszi: akkor miért is nem követem? Éppen ezért színtisztán összegzi az innen tanulhatók alapját az előzőekben idézett felvezetés záró mondata: "A lényeg abban rejlik, hogyan közelítek a tárgyhoz, és hogyan dolgozza fel az agyam az információkat és a tapasztalatokat."
Magukról e vezérelvekről így beszél: "A 11 vezérelv alkalmazása során néha úgy érezzük majd, hogy meg kell fegyelmeznünk az elménket, máskor viszont csak annyi a dolgunk, hogy hagyjuk azt szabadon szárnyalni." E mondat második felében megmutatkozik az is, hogy könyve helyenként nem mentes az amerikai ízlés szerinti hatásvadász túlzásoktól. Meghatározó jelentőségű idevágó útmutatás a 4. vezérelv tanítása: "Merjünk tévedni", annál viszont mindig több kell a sikerhez, mint hogy pusztán szabadjára engedjük a gondolatainkat.

A második rész a Jövőképek. Öt tétele: Világgazdaság: Országhatárok helyett gazdasági határok Európa: Közös megegyezéssel a lejtőn Kína: Perifériából Központ Kultúra: A vizuális kultúra világuralma Az evolúció kora: Az innovációk tárháza.

Ezekről a szerző így beszél a bevezetőjében: "Az én jövőképem nem találgatáson és az ismeretlen megjóslásán alapul, sokkal inkább a jelen elemzésén, amelyet az 1. részben ismertetett vezérelvek segítségével végeztem. Nyomon követhetjük, hogyan jutottam el bizonyos következtetésekre. Jövőképeim keretet szolgáltatnak, amelyet ki-ki a saját érdeklődési és szakterületére alkalmazhat, hogy felkészülten tekintsen a jövő elé."

Magyar-spanyol szótár + NET & Spanyol-magyar szótár + NET - Akadémiai Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Akadémiai Kiadó új spanyol kéziszótárai tartalmukban megújult, naprakész, a mai nyelvállapotot tükröző általános köznyelvi szótárként tudnak szolgálni. A hagyományos, nyomtatott magyar-spanyol szótár 747 oldalon 50 ezer címszót és példát tartalmaz, ezekhez spanyol igeragozási táblázatok csatlakoznak, valamint a szótárban szereplő igék listája a ragozási hovatartozás megjelölésével. A hasonló. 800 oldalas spanyol-magyar szótárban 54 ezer címszó és példa található, továbbá hétköznapi párbeszédminták, hivatalos és magánlevélminták, igeragozási táblázatok és az igék listája.

Azoknak, akik számítógépet használnak, kiemelkedő pozitívum, hogy a szótárak teljes anyaga online is elérhető. Ehhez, s a kiadó valamennyi online szótárának használatához jogosultság kell, amelyet a vásárlással szerzünk meg egy meghatározott időre. Az online szótáraknak már igen nagy és bővülő választéka áll rendelkezésre: az angol nyelvhez 10, köztük angol-magyar műszaki és tudományos, továbbá angol-magyar pénzügyi is (l. MISZ Hírlevél 2006/20 sz.) a némethez 7, köztük német-magyar műszaki is a franciához 5 az olaszhoz és a spanyolhoz 2-2 Magyar-holland kéziszótár Magyar értelmező kéziszótár Idegen szavak és kifejezések szótára Magyar szinonimaszótár Magyar értelmező szótár - hangos kéziszótár az e nyelvet tanulóknak továbbá, szintén szótár struktúrában: A magyar helyesírás szabályai Környezetvédelmi lexikon (l. MISZ Hírlevél, 2008/16. sz.) Európai uniós terminológiai szótár (l. MISZ Hírlevél 2006/23. sz.)
Az online szótárak igen fontos pozitívuma, hogy mindegyikük sok olyan többletszolgáltatást nyújt, amelyeket a modern számítástechnika tesz lehetővé, s amelyekkel nagyon hasznosan bővülnek a szótárak használatában rejlő lehetőségek, jelentősen gyorsabbá és hatékonyabbá válik a kezelésük, és mindezzel nagymértékben növekszik a használati értékük. Kiemelve a legfontosabb ebbéli jellemzőiket:
Valamennyi szótár közös, együttműködő rendszert alkot: együtt indíthatók, együtt futnak, és kereséskor együtt feljönnek mindazok, amelyekben találat van. (A felhasználó nézőpontjából ez természetesen csak azokra érvényes, amelyek használati jogát megvásárolta.) A találati lista rögtön megmutatja azt is, hogy mely szótárakban szerepel a keresett szó vagy kifejezés. A keresésre háromféle lehetőség is van: egyszerű-, összetett- és minősítés szerinti keresés. Az összetett keresés révén különféle szókapcsolatokra lehet rákeresni, a minősítés szerintivel pedig a rendszer által felkínált kategóriák hosszú listájából választhatunk. Mindezzel kifinomultabb, bonyolultabb keresési módok alkalmazását teszik lehetővé, így javítva a használat hatékonyságát. Törvényszerű ugyanakkor, hogy ennek ára is van: csak az képes e szótárak minden lehetőségét jól kiaknázni, aki alaposan kitanulja a kezelésüket, annak minél több fortélyát. Bátorításul azonban bízvást elmondható: az alapfunkciók kezelését igazán könnyű kiismerni, s ezzel máris jól tudjuk használni a szótárakat.

Akár írunk, akár olvasunk a számítógépen, kihasználva a modern keretprogram rugalmasságát, egy-egy egérkattintással tudunk a tulajdonképpeni munkánk és a szótárak között ide-oda ugrálni anélkül, hogy ehhez a munkát meg kellene szakítani. A talált szócikkeket, vagy részeiket pedig exportálhatjuk a szövegszerkesztőbe, ezzel írásmunkát takarítva meg.

Itáliai reneszánsz - Vince Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ Hírlevél 2010/11. számában mutattuk be a Vince Kiadó A művészet képes enciklopédiája c. sorozatának első öt, gyönyörű kötetét. E tárgykörük bámulatos képtárait kínáló, impozáns albumoknak sajátos, rendhagyó vonása, hogy bennük nem találunk az ilyen könyvekben szokásos művészettörténeti ismertető és elemző írásokat, hanem a fejezetek rövid bevezetőin túl csak a bemutatott művek címét és pár alapadatát közlik, s hagyják, hogy a látvány önmagáért beszéljen, megragadó szépségével, lenyűgöző szellemi erejével, és így adjon lebilincselő panorámát a nagy korszakok művészetének kiemelkedő alkotásairól. Ugyanilyen módon, bámulatosan gazdag, kitűnő minőségű képanyaggal és szikár szöveges magyarázatokkal ad ragyogó áttekintést az Itáliai reneszánsz c. hatalmas album az európai művészet- és szellemtörténetnek erről a talán minden másnál csodálatosabb korszakáról.

A reneszánsz az európai kultúra történetének egyetlen olyan korszakalkotó szellemi, művészeti és társadalmi irányzata, mozgalma, amely csupa fény, sötét árnyékok nélkül - a földi lét értékei és szépségei felé forduló értelem csodája. Olyan új gondolkodási folyamatokat indított el, amelyek meghatározó szerepet játszottak a modern világ és a modern tudományok gyökereinek kialakulásában. Nagy része annak, amit ma európai szellemi értékként becsülünk, itt vette kezdetét, s azok nélkül ma sokkal sötétebb, szűklátókörűbb, butább lenne a világ, és mi magunk is. A középkorban az építő- és a képzőművészet nagyrészt a tömegkommunikáció eszközeként szolgált, s az uralkodó eszmék - a vallásos hit, valamint az égi hatalom és a világi hierarchia iránti tisztelet - hirdetésére és folyamatos megerősítésére rendeltetett. A reneszánsz ebben alapvetően új stratégiát hozott a közéletnek, és az emberek életének alakításában: megteremtette és meghirdette az igényt, hogy az ember a vallás iránti mélységes tisztelete megtartása mellett az evilági életben keresse szellemének és életvitelének kiteljesedését, s ennek részeként a művészetek értékeivel a saját életét is gazdagítani igyekezzék. Meghatározó jelentőségű előrelépést valósított meg azzal is, hogy a művészeket a vallás és/vagy a földi hatalmak névtelen szolgájából a megbecsülendő alkotó rangjára emelte, megnyitva előttük a társadalmi felemelkedés lehetőségét.

Mindez Itáliában kezdődött, onnan indult Európát meghódító diadalmenetére. Kibontakoztatása emelte Itáliát a nyugati világ mintaadó kulturális középpontjává, és művészetének mecénásait a felvilágosult/nak látszani akaró/ uralkodók, főurak és az őket utánzó nagypolgárok szerepmodelljévé. E káprázatos stíluskorszak csúcsfényeit olyan művészfejedelmek remekművei alkotják, mint Masaccio és Donatello, Brunelleschi és Leonardo, Michelangelo és Raffaello, s mellettük tanítványok, követők, neves mesterek és szintúgy remekeket alkotó kismesterek hozták létre építészetben, szobrászatban és festészetben annak hihetetlenül gazdag és a túlzásoktól mentes, tiszta szépségben felülmúlhatatlan kincsestárát. Ezekből ad 600 oldalas, reprezentatív válogatást e kötet. Fejezetei: Építészet Firenzében és Toscanában Építészet Észak-Itáliában Építészet Közép- és Dél-Itáliában Szobrászat Firenzében és Toscanában Szobrászat Észak-Itáliában Szobrászat Közép- és Dél-Itáliában Festészet Firenzében és Toscanában Festészet Észak-Itáliában Festészet Közép- és Dél-Itáliában.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


www.hotdog.hu, 2010. október 19., kedd
TeHEtséges vagy?! - Természettudományos vetélkedő

IT-Business, 2010. október 19., kedd, 24. oldal
Felkarolt tudás

www.index.hu, 2010. október 19., kedd, 24. oldal
Új high-tech csodák az idei Innovációs TechShow-n

Világgazdaság, 2010. október 20., szerda, 5. oldal
Az EU saját bevételeit növelné a bizottság

Észak-Magyarország, 2010. október 20., szerda, 6. oldal
A klasztereké lehet az uniós jövő
"Nem lehet kérdéses, hogy az EU-ban kiemelten kezelik a klasztereket."

Szatmári friss újság, 2010. október 20., szerda, 1. oldal
Térségfejlesztő innovációs hálózat

Piac és Profit, 2010. október 20., szerda, 1. oldal
Zöldre váltva

Piac és Profit, 2010. október 20., szerda, 1. oldal
Kormányirányok

Piac és Profit, 2010. október 20., szerda, 50. oldal
Platform a sikerért

www.muszakiforum.hu, 2010. október 20., szerda
Szerzői jogok: az egyetlen egységes piac az illegális tartalmak piaca

www.bitport.hu, 2010. október 20., szerda
Sok jó hazai ötletet ígér az idei Innovációs TechShow

www.itbusiness.hu, 2010. október 20., szerda
Felkarolt tudás

Magyar Demokrata, 2010. október 20., 32-33. oldal
A gazdaság motorja

"...Ötödik alkalommal rendezték meg hazánk huszonhárom városának negyvennégy intézményében a kutatók éjszakáját..."

Figyelő, 2010. október 21-27., 43+44. oldal
Izmosítanak

"...A kis- és közepes vállalatok terveiben nagyobb súllyal szerepel az innováció erősítése, mint a nagy cégeknél - de még így is bőven van lemaradásuk..."

Figyelő, 2010. október 21-27., 43. oldal
Együtt könnyebb

"...Növekedni, újítani jobban tudnak a kis- és közepes vállalkozások..."

www.echotv.hu, 2010. október 21., csütörtök
Tudós fiatalok a Sándor-palotában

www.hirmutato.hu, 2010. október 21., csütörtök
"Egyetlen nemzetnél sem vagyunk alábbvalók"

www.magyarnemzet.hu, 2010. október 21., csütörtök
Az államnak a maximumot kell fordítania az oktatásra

www.hirfal.hu, 2010. október 21., csütörtök
"Egyetlen nemzetnél sem vagyunk alábbvalók"

www.galamus.hu, 2010. október 21., csütörtök
Az államfő tudós fiatalokat fogadott a Sándor-palotában

Infó Rádió, 2010. október 21., csütörtök
Schmitt és a fiatal tudósok

www.sulinet.hu, október 22., péntek
TeHEtséges vagy?! - vetélkedő középiskolásoknak

www.vg.hu, 2010. október 22., péntek
A magyar szürkeállománnyal nincs gond, de...

Világgazdaság, 2010. október 22., péntek, 2. oldal
Óriási versenyelőnyt jelent az innováció

"...Tudomány - Innováció Növekedés címmel rendezte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium az Új Széchenyi-tervhez kapcsolódó negyedik szakmai konzultációt. Az eseményen szakmai és civilszervezetek képviselői vettek részt. Nem csak a kormányzat álláspontját ismerhették meg, további javaslatokat is fűzhettek a megjelent vitairathoz..."

Világgazdaság, 2010. október 22., péntek, 16. oldal
Innováció - a jövő záloga

"...Az innováció, a folyamatos újítás képessége az, ami kitörést jelenthet a hazai kis- és középvállalatok számára. A magyar szürkeállománnyal nincs gond, esélye viszont csak a valóban világszínvonalat produkáló cégeknek van és mindez nem mehet határozott állami szerepvállalás nélkül..."

Világgazdaság, 2010. október 22., péntek, 16. oldal
Láthatatlan falak dőlnek le

Dél-Magyaroszág, 2010. október 22., péntek, 10. oldal
A tudomány ünnepe

Délvilág, 2010. október 22., péntek, 8. oldal
Láthatatlan falak dőlnek le

Délvilág, 2010. október 22., péntek, 10. oldal
A tudomány ünnepe

Vas Népe, 2010. október 22., péntek, 1. oldal
Robogó innováció

Észak-Magyarország, 2010. október 22., péntek, 1. oldal
Innováció és foglalkoztatás

Heves Megyei Hírlap, 2010. október 22., péntek, 5. oldal
A ZÖLD FŐISKOLA - innováció és kutatásfejlesztés Gyöngyösön

www.minap.hu, 2010. október 22., péntek
A foglalkoztatásnövelés kulcsa lehet a K+F és az innováció

www.index.hu, 2010. október 22., péntek
Demjén Rózsit, Gyarmati Dezsőt és Erőss Pált is kitüntették

www.nepszava.hu, 2010. október 22., péntek
Schmitt: "a díjak jelzőtáblák, jó úton járunk"

www.hirszerzo.hu, 2010. október 22., péntek
Demjén Rózsitól a Mol-vezérig - ők kaptak kitüntetést Schmitt-től

www.haon.hu, 2010. október 22., péntek
OKTÓBER 23 - Állami kitüntetéseket adott át Schmitt Pál köztársasági elnök az országházban

www.hirtv.hu, 2010. október 22., péntek
Schmitt: A magunkra találás, a közösség megélésének pillanata volt '56

www.magyarnemzet.com, 2010. október 22., péntek
Október 23-i kitüntetések

www.inforadio.hu, 2010. október 22., péntek
Állami kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

www.lanchidradio.hu, 2010. október 22., péntek
Schmitt: Az ötvenhatosok valóságos iránytűi a nemzetnek

www.stop.hu, 2010. október 22., péntek
Kitüntetés-eső október 23-a alkalmából

Árgus, 2010. október 22., péntek, 48. oldal
Tradíció és innováció Koppenhágában PÓTOLHATATLAN ÉRTÉKEK VÉDELME

www.pecsistop.hu, 2010. október 23., szombat
Kitüntetés-eső október 23-a alkalmából

www.magyarhirlap.hu, 2010. október 23., szombat
Állami kitüntetéseket adott át az államfő

www.erdely.ma, 2010. október 23., szombat
Jakubinyi György és Böjte Csaba is magyar állami kitüntetést kapott

www.rtlklub.hu, 2010. október 23., szombat
Kitüntetések az ünnepen
"A nemzet lelki, szellemi erőforrásai"

www.sportforum.hu, 2010. október 23., szombat
Kitüntették Gyarmati Dezsőt, Kulcsár Győzőt és Pakucs Jánost

www.felvidek.ma, 2010. október 24., vasárnap
Magas állami kitüntetés Erdélyi Gézának és Halzl Józsefnek

www.kecskemetilapok.hu, 2010. október 24., vasárnap
Állami kitüntetéseket adott át az államfő

www.atv.hu, 2010. október 24., vasárnap
Kilencen kapták meg a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét

www.nol.hu, 2010. október 25., hétfő
Kitüntetések október 23-a alkalmából

Népszabadság, 2010. október 25., hétfő, 6. oldal
Kitüntetések október 23-a alkalmából

"...Minden állami díj a nemzet csöndes hódolata az örök értékek előtt, a szépség, az eredményesség, a tisztesség előtt - mondta Schmitt Pál köztársasági elnök pénteken a Parlamentben az állami kitüntetések átadása előtt..."

www.mr1-kossuth.hu, 2010. október 25., hétfő
Villanófényben - Ünnepi műsor kitüntetettekkel

Magyar Hírlap, 2010. október 25., hétfő, 4. oldal
A nemzet hódolata az értékek előtt

www.magyarhirlap.hu, 2010. október 25., hétfő
A nemzet hódolata az értékek előtt

www.hetivalasz.hu, 2010. október 25., hétfő
Van új a nap alatt

Magyar Nemzet, 2010. október 25., hétfő, 1. oldal
"Hódolat az értékek előtt"

Dunántúli Napló, 2010. október 25., hétfő, 7. oldal
Schmitt: Példaképeink a nemzet iránytűi

24 óra, 2010. október 25., hétfő, 7. oldal
Schmitt: Példaképeink a nemzet iránytűi

Zalai Hírlap, 2010. október 25., hétfő, 6. oldal
Az innováció megszállottjai

Napló, 2010. október 25., hétfő, 23. oldal
Fiatalos fejlődés és innováció

Petőfi Népe, 2010. október 25., hétfő, 7. oldal
Schmitt: Példaképeink a nemzet iránytűi

Heves Megyei Hírlap, 2010. október 25., hétfő,  7. oldal
Schmitt: Példaképeink a nemzet iránytűi

Somogyi Hírlap, 2010. október 25., hétfő, 1. oldal
A nemzet iránytűi...

www.zalaihirlap.hu, 2010. október 25., hétfő
Az innováció megszállottjai

www.orientpress.hu, 2010. október 25., hétfő
2011-es uniós költségvetés a növekedés jegyében

www.napi.hu, 2010. október 25., hétfő
Innovációs terveket díjaztak

Heves Megyei Hírlap, 2010. október 26., kedd, 3. oldal
Játékfilm az innovációról a kamarában

Somogyi Hírlap, 2010. október 26., kedd, 3. oldal
Terrabájtokkal a mezőny előtt

www.zipp.hu, 2010. október 26., kedd, 3. oldal
Újra Tudománynapok a középiskolákban

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 1+2. oldal
A női kutatókat segítenék

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 1. oldal
Hogyan mozognak a nagyvárosi tömegek?
Már szabadalmaztatás alatt áll az ELTE új modellje

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 1+3. oldal
Összekötnék a piacot és a kutatókat

"...Az innováció szerepe kulcsfontosságú az Európa előtt álló gazdasági, társadalmi és környezeti problémák leküzdése szempontjából is - hangzott el a Brüsszelben október közepén megtartott második európai innovációs csúcstalálkozón...
... Robert Strauss, az Európai Unió által létrehozott Knowledge4Innovation (K4I) nevű fórum igazgatója szerint az innovációs befektetések nem alakulnak át az elvárható mértékben jövedelemmé, és az európai innovációs stratégiának ezt a problémát kell megoldania...
... a cél egy évi 10 milliárd euró forgalmú innovációs piac létrehozása, amelyet kezdetben az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság (EB) közösen felügyelne..."

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Részecskefizikusok tanácskoztak

"...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) meghívására október 15-én Magyarországon tanácskoztak az ASPERA (AStroParticle ERAnet - Európai Asztro-részecskefizikai Kutatási Hálózat) képviselői..."

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Innovációs terveket díjaztak

"...Idén két pályázatot díjazott a beérkezett tizennégyből a NOVATech.Com 5.0 innovációs technológiai üzleti terv verseny zsűrije. A Magyar Innovációs Szövetség az Intel Co. kezdeményezésére és támogatásával Magyarországon ötödik alkalommal hirdette meg a versenyt, az USA-beli Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge program részeként..."

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Komoly gazdasági erőt rejt a design

"...Lendületet adhat a magyarországi kkv-knak a formatervezés, mind az innováció, mind a forgalom szempontjából - véli Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke..."

Napi Gazdaság, 2010. október 26., kedd, Napi Innováció, 4. oldal
Új csodákat mutat be az Innovációs TechShow

Népszabadság, 2010. október 27., szerda, Magyar Termék 2. oldal
Mindig vannak ígéretes találmányok
Sikeren innen és túl

"...A mi nevünkhöz fűződik a telefonközpont, a szódavíz, a golyóstoll, a helikopter, a hangosfilm, a villamos mozdony, a gyufa... és még sorolhatnánk. A dicső múltból kiindulva gondolhatnánk, hogy ma is ezrével érkeznek a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz a bejelentések. Hajdú Judit, a Magyar Szabadalmi Hivatal műszaki elnökhelyettese kijózanított bennünket..."

Népszabadság, 2010. október 27., szerda, 11. oldal
Nagy élénkítés kis lépésekkel

Világgazdaság, 2010. október 27., szerda, 4. oldal
Koreai-magyar kutatólabor

Világgazdaság, 2010. október 27., szerda, 5. oldal
Javítottak az európai cégek

"...A vezető cégek az EU tagállamaiban kevésbé, 2,6 százalékkal csökkentették kutatás-fejlesztési beruházásaikat 2009-ben, mint amerikai vetélytársaik, akiknél 5,1 százalékos volt a visszaesés - derül ki az Európai Bizottság 2010-es ipari k+f beruházási eredménytáblázatából..."

Világgazdaság, 2010. október 27., szerda, 1. oldal
A versenyképesség javítására

www.hirextra.hu, 2010. október 27., szerda
EU: segítség az egységes piacnak

www.privatbankar.hu, 2010. október 27., szerda
A hazai kkv-knak is kedvez az új európai csomag

www.nepszava.hu, 2010. október 27., szerda
Európai intézkedéscsomag az egységes piac erősítésére

Kisalföld , 2010. október 27., szerda, 4. oldal
Egyeztetés az Új Széchenyi Tervről

Észak-Magyarország, 2010. október 27., szerda, 6. oldal
Open Days: innováció a foglalkoztatásért

Nógrád Megyei Hírlap, 2010. október 27., s zerda, 5. oldal
Születésnapot ünnepelt a Bosch

Dunántúli Napló, 2010. október 27., szerda, 13. oldal
Ebben az évben is odaítélik és átadják a régiós innovációs díjat

Népszabadság, 2010. október 28., csütörtök, 14. oldal
Pénz híján a szegedi szuperlézer is elúszik?

"...A debreceni neutronkutatóról lemondhatunk, és úgy tűnik, hogy a szegedi szuperlézer megépítésére is egyre csökken az esély. A két partnerország közül a csehek már idén tavasszal beadták a brüsszeli pályázatukat, a románok az utolsó simításokat végzik anyagukon, mi viszont azt sem tudjuk, hogy mikor lesz pénz a magyar dokumentáció előkészítésére. Pedig Orbán Viktor is beígérte a szegedi lézert - igaz, az önkormányzati választások előtt..."

Világgazdaság, 2010. október 28., csütörtök, 20. oldal
Kényszerbefektető bankok

www.hrportal.hu, 2010. október 28., csütörtök
A britek elismerik a magyar kutatók szakértelmét

www.elektro-net.hu, 2010. október 28., csütörtök
Kevesebb pénzt, sokkal több projektre

Heti Válasz, 2010. október 28., 52. oldal
Az innováció új hajtóereje a dizájn

"...A dizájn gazdaságélénkítő szerepe, a formatervezésben rejlő lehetőségek mind szélesebb körben válnak ismertté a hazai kis- és középvállalkozások körében is. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a dizájnnak komoly szerepe van a gazdasági sikerben...
..."Lendületet adhat a magyar kis és középvállalkozásoknak a formatervezés mind az innováció, mind a forgalom szempontjából" - mondja dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke..."

Magyar Hírlap, 2010. október 29., péntek, 9. oldal
Kulcsszerepben a kis cégek

"...A kormány célja, hogy Magyarországot ismét a térség vezető gazdasági tényezőjévé léptesse elő, s ebben kulcsfontosságú szerep jut majd a hazai kis- és középvállalati (kkv) szektornak - jelentette ki Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter tegnap egy budapesti tanácskozáson..."

Világgazdaság, 2010. október 29., péntek, 1+4. oldal
Az EU erősítené a kkv-kat

"...KOHÉZIÓ. Magyarország kis- és középvállalkozásai 2007 és 2013 között összesen 1,3 milliárd euró támogatásra számíthatnak az EU részéről. A jövőben az Európai Unió kohéziós stratégiája a kis- és középvállalkozásokra, az innovációra, kutatás-fejlesztésre összpontosít - mondta lapunknak Nicholas Marty, az unió regionális politikáért felelős főigazgatója..."

Világgazdaság, 2010. október 29., péntek, 20. oldal
Innováció másképp

"...A vállalkozások innovációs projektjeit vissza nem térítendő EU-s és hazai források helyett visszatérítendő támogatásokkal kellene finanszírozni, megfelelő közvetítőkön keresztül, ez a források hatékonyabb felhasználását eredményezné...
...Meggyőződésem, hogy nem a forrás kevés, hanem az elért eredmény. Valójában nem is tudható, hogy milyen mértékben hasznosulnak a támogatások, mivel nem történik meg a források felhasználásának értékelése, vagy ha igen, akkor az formális jellegű, és a felhasználás szabályszerűségét vizsgálja, nem az eredményét..."

Petőfi Népe,  2010. október 29., péntek, 20. oldal
Több pénzt tervez a kormány kutatásra és fejlesztésre

TransPack, 2010. október 29., péntek, 8. oldal
Innováció szenvedéllyel

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2010. október 29., péntek, 5. oldal
Online természettudományos vetélkedő középiskolásoknak

www.mediainfo.hu, 2010. október 29., péntek
BrandFestival: innovációs büdzsék helyett innovatív emberek?

www.privatbankar.hu, 2010. október 29., péntek
Ébredezik a Pannon Puma

HVG, 2010. október 30., szombat, 57-62. oldal
Tejben-vajban?
A kis cégek és az új Széchenyi-terv

"...Uniós pénzek bőséges áradatát ígéri a kormány a kis- és közepes vállalkozásoknak az új Széchenyi-terv keretében, pedig nem feltétlenül erre volna szükségük..."

Várható esemény

Exportértékesítés 2011

Az NGM, valamint az ITD Hungary Zrt. által minősített Mac-Line Hungary másfél évtizede szervezi magyarországi cégek, vállalkozók megjelenését közép- és délkelet-európai, valamint nyugat-európai országok vásárain. Az alábbi innovációhoz kapcsolódó technikai és járműipari vásárok közül 3 rendezvény (TIB - Bukarest, Technika- Szerbia és ITM-Plovdiv) esetében úgy nevezett Gold Medalra is pályázhatnak az új innovációs termékek.

2011. május 9-13. | Szerbia - Technika, Belgrád
2011. szept. 26-okt. 1. | Bulgária - ITM, Plovdiv
2011. október 18-22. | Macedónia - Technoma, Skopje
2011. október 5-9. | Románia - TIB, Bukarest
2011. november 25-30. | Albánia - ITF, Tirana

Bővebb információ: Azbei Kinga, Tel/Fax: +36-62-430861, ak@macline.hu, www.macline.hu.

Pályázati felhívás

Pályázat középiskolásoknak

Tagszervezetünk, a NORRIA - Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség az Észak-magyarországi Informatikai Klaszterrel partnerségben és a Miskolci Egyetem társszervezésében pályázatot hirdet a régióban tanuló 9-12. osztályos középiskolai diákok számára. A verseny folytatása a 2006-ban megrendezett KreAktív elnevezésű diákversenynek, ahol középiskolás diákok és egyetemi hallgatók mutathatták be innovációs ötleteiket.

A verseny első részében a résztvevők a gyakorlatban megvalósított pályaműveket vagy ötleteket küldhetnek be három különböző kategóriában, melyek a következők:
- fotó- és videó pályázat - a környezetünkben létező, újszerűnek talált innovatív világ bemutatása, műszaki, természettudományi, megújuló energia területein,
- informatikai fejlesztés, tervezés, találmány ötletének beküldése, leírása vagy modellezett változata / vagy felfedezett informatikai jellegű probléma felvetése, szoftveres jellegű megoldási javaslatainak bemutatása, annak esetleges továbbfejlesztésére tett javaslatok beküldése,
- saját innovatív ötlet, termék, szolgáltatás, vállalkozás gondolatának, piacra dobási lehetőségeinek leírása, bemutatása.

A második forduló keretében a kiválasztott csapatok játékos, kreatív tudományos vetélkedőn vehetnek részt. A verseny célja a diákok csapatmunkájának és önálló kutatási tevékenységük erősítése.

Az I. fordulóra 2010. november 19-ig várják a pályamunkákat a NORRIA - Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség címére: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
További információ a www.norria.hu, www.kreaktivitas.hu weboldalakon, illetve a 46/503770-es telefonszámon kapható.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.