XX. évf. | 2010. január 26. |2. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Magyar Szabadalmi Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 
Tisztelt Olvasóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Innovációs Nagydíjra 2010. február 10-én, 12 óráig lehet jelentkezni. A Nagydíjról készült televíziós felhívás megtekinthető a következő linken: http://www.martatv.hu/archiv_adas.php?dt=innovacio

Kérjük, a linket küldjék el azoknak a partnereiknek, akiket érdekelhet a felhívás, illetve jelentkeznének. A  szerkesztőség nevében köszönjük.

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott 2010. január 20-án, Budapesten, tagvállaltunk, az Ericsson Magyarország Kft. székhelyén.

1. Az elnökség tudomásul vette a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló beszámolót, amelyet dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke terjesztett elő:

1.1. XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj, Tudományos Hasznos Emberi (THE) Program, Magyar Fiatal Tudósok Társasága, 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny:
- A Magyar Innovációs Klub találkozójára 2009. december 4-én került sor a Makadám Mérnök Klubban, ahol egyben meghirdetésre került a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj is.
- A Magyar Szabadalmi Hivatal 2010. január 4-én kelt M0900983/4 alszámú határozatával védjegykénti oltalomban részesítette az "Innovációs Nagydíj" szóösszetételt a Magyar Innovációs Szövetség javára.
- A "TeHEtséges vagy?" országos középiskolai természettudományi verseny döntője 2009. december 3-án, az MTA-n került megrendezésre. Legjobbnak az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma bizonyult. A legjobb öt középiskola versenyzői, és felkészítő tanáraik eljuthattak a bécsi Body Check kiállításra, a Műszaki Múzeumba.
- A Magyar Innovációs Szövetség THE Tudományos Hasznos Emberi programja december 15-én, a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban népszerűsítette a tudományt közel 150 diák körében.
- Szövetségünk Hunyadi Áron MAFITUD tagot, a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesét delegálta Stockholmba a Nobel-hétre. A fiatal december 7-én reggel tartotta meg szakmai előadását, sikerrel.
- Az "Innovating Minds - Czech Awards for Young Europeans" elnevezésű, középiskolások számára kiírt nemzetközi innovációs versenyen "Termékinnovációs és műszaki innováció" kategóriában az első helyezett Kovács Krisztián, MAFITUD-tag lett, "EFC (Energy Free Comfort) párna és matrac" című pályamunkájával.  A díjátadóra 2009. december 10-én került sor, a cseh Parlament Dísztermében.
- A III. Pályaorientációs Börzén a Dél-Budai Szakképzési Központ szakmakínálatát mutatták be 2009. december 11-én, az Öveges József Gyakorló Középiskolában, ahol Szvoboda Péter, MAFITUD-tag, a Hungaroszféra (gömbrobot) egyik feltalálója tartott előadást a gömbrobotról és a 2008-as kínai CASTIC innovációs versenyről.
- Lezárult a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza. A 2010. január 6-i határidőre összesen 88 pályázatot küldtek be a fiatalok.

1.2. Állásfoglalások, véleményezések, szakmai bizottságok, ill. előadások:
- Szövetségünk az NFGM felkérésére véleményezte a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet tervezetét.
- Agrárinnovációs Tagozatunk véleményezte a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagát.
- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának soros novemberi ülését 2009. december 4-én, az ELTE BTK kari tanácstermében tartották. A testületben Dr. Szabó Gábor, elnök, dr. Greiner István, alelnök és dr. Stern Pál képviseli Szövetségünket.
-  2009. december 2-án, közel 100 résztvevővel nemzetközi konferencia keretében rendezték meg a NFGM-ben a Védelmi és Biztonsági Együttműködési Fórum (VBEF) ülését, ahol felszólalt többek között Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese is.

1.3. Regionális események:
- A telephely fejlesztési pályázatok óriási sikere után a kutatás-fejlesztésre és a technológiai innováció feltételeinek javítására irányuló kiírásra (Baross Gábor Program 2009. évi pályázatai) is kiemelkedően magas számban pályáztak a Dél-dunátúli régió kis- és középvállalatai.
- Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2009. december 18-án tartotta évzáró ünnepi ülését a Miskolci Egyetemen, melyet dr. Patkó Gyula, választmányi tagunk vezetett. Az ülésen a Tanács tagjaként részt vett választmányunk több tagja, így dr. Simonyi Sándor, dr. Siposs István és dr. Vékony Sándor is.
- A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal az Észak-alföldi régióban is meghirdette 2009-ben a Baross Gábor Pályázatot. Dr. Harangozó István, regionális igazgató által vezetett Regionális Bíráló Bizottság szerint az infrastruktúra pályázati kiírásban 18 pályamunka, a K+F eredmények előállítása területen 13 pályázat támogatási igényének kielégítése látszik biztosítottnak.
- 2010. január 6-án, az egri Eszterházy Károly Főiskola Dísztermében rendezték meg az Észak-magyarországi Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének gazdasági évnyitóját. Az évnyitót Farkas József nyitotta meg, majd újévi köszöntőt mondott és "A tudomány és gazdaság kapcsolata" címmel bevezető előadást tartott Dr. Pakucs János.

1.4. Egyéb:
- Szövetségünk titkársága ez eddigi székhelyével szomszédos épületben - melynek bejárata a Textilgyár u. felől van - folytatja munkáját. Postai és számlázási címünk, telefonszámunk, faxszámunk, ill. e-mail címünk továbbra is változatlan.
- Sólyom László, köztársasági elnök fogadást rendezett 2009. december 9-én, Budapesten, a Sándor-palotában, az elnöki programok létrehozásában tevékenyen részt vevők tiszteletére. A fogadáson részt vett dr. Antos László és Garay Tóth János is.
- 2009. december 17-én, Budapesten, az Országházban adták át az idei Gábor Dénes-díjakat, melyben Szövetségünk felterjesztésére Dr. Palkovics László, autógépész mérnök, a Knorr-Bremse fejlesztési igazgatója, a BME tanszékvezetője is részesült.
- 2010. január 7-én adták át a Kármán Tódor-díjakat Budapesten, az OKM-ben. A díjazottak érdemeit Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, a felterjesztő szakmai kuratórium elnöke méltatta.

1.5. Új tagok:
- Alma Consulting Group Magyarország Kft.
- Cser Könyvkiadó és Ker. Kft.
- Quali-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete
- J-WEB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Mind Campus Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft.
- StrateGO Hungary Kft.

1.6. Tagdíj-fizetés helyzete:
- 90%-a a kiszámlázott összegnek befolyt,
- 87%-a a tagintézményeknek fizetett.

Az elnök a Magyar Akkreditációs Bizottság újjáalakulásáról, ill. eddigi működéséről is beszámolt az elnökségnek. Hozzászólt: Závodszky Péter, Bolyky János Antal, Harangozó István. Az elnökség egyhangúlag köszönetét fejezte ki Greiner István, alelnöknek az elmúlt 3 évben, a MAB-ban végzett tevékenységéért.

2. A Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta. A felügyelő bizottság elnöke, Papanek Gábor elmondta, hogy az FB kiegészítő javaslatait Antos László, ügyvezető igazgatónak már korábban megtették.

3. Az elnök vitára bocsátotta a Szövetség februári közgyűlésének lehetséges programját. A napirendhez hozzászólt: Mogyorósi Péter, Farkas József, Monszpart Zsolt, Bolyky János Antal, Garay Tóth János, Harangozó István, Ürge László, Budavári László, A vita után a következő koncepcióban egyeztek meg a tagok: a fő hangsúly a Magyar Innovációs Szövetség innovációpolitikai javaslatainak, elvárásainak bemutatásán lesz; meghívjuk előadónak az egyik legjelentősebb hazai innovatív nagyvállalat (Richter) vezetőjét, egy vidéki sikeres innovatív KKV vezetőjét, ill. sikeres ipari együttműködést megvalósító egyetemi kutatót. Meghívjuk továbbá az MTA elnökét, továbbá Hunyadi Áront, a MISZ tehetségkutató programjának egyik legsikeresebb fiatalját. Az EU egyik releváns innováció politikusának meghívása is napirendre került.
Garay Tóth János javaslatára, az elnökségi tagok, többségi döntéssel (6 szavazat) ítélték oda a Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi média díját. A díjátadásra a Szövetség közgyűlésén kerül sor. Hozzászólt: Závodszky Péter, Bolyky János Antal, Szabó Gábor.

4. A MAB elnöke kérte Szövetségünket, hogy tegyünk javaslatot olyan szakértőkre, akik a MAB bizottságainak munkájában részt tudnának venni. Az elnök kérte a tagokat, hogy javaslataikat juttassák el a Szövetség titkárságára.

5. Antos László, ügyv. ig. beszámolt a tagdíjfizetés helyzetéről az elnökségnek, mely egyhangúlag úgy döntött, hogy 8 tagnak megszünteti a tagságát, amennyiben 2010. 2. 15-ig nem fizetik ki a tavalyi tagdíjukat.

6. Antos László tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az Ernst&Young és a GKI nyerte el azt a közbeszerzési pályázatot, melynek során az NKTH elmúlt öt évi működését fogják értékelni átfogóan.
Hozzászólt: Papanek Gábor, Szabó Gábor, Závodszky Péter, Ürge László, Bolyky János Antal.

FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottsága, dr. Papanek Gábor, elnök vezetésével ülést tartott 2010. január 13-án, Budapesten, a MISZ székhelyén.

Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is, aki a MISZ 2009. évi tevékenységéről, illetve az ez alapján készülő éves jelentésről tájékoztatta az FB-tagokat. Az FB kijelölte az ellenőrizendő területeket, és január végére elkészíti jelentését.

Business Superbrands Szakértői Bizottság

A Magyarországon hat éve működik a Superbrands, mely 1995-ben Nagy-Britanniában, a márkaépítés díjazására létrehozott független szervezet.

Egyik legfőbb törekvése, hogy a legerősebb márkák meghatározásával, történetük, sikereik széles körben történő bemutatásával a márkaépítés jelentőségére irányítsa a figyelmet.

A Superbrands programhoz hasonlóan működik a Business Superbrands program is, mely Magyarországon 2008-ban indult el. Szakértői Bizottságának elsődleges feladata, hogy a több ezer hazai és nemzetközi márka közül kiválassza azokat, amelyek jogosultak a Business Superbrands 2010 cím használatára. A Superbrands program szervezőinek felkérésére idén Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke is tagja lesz a Business Superbrands Szakértői Bizottságnak.

Az év második felében reklámkampánnyal, márkaérték kutatással és Business Superbrands évkönyvvel jelentkezik a program, valamint az immár hagyományos Superbrands Gála keretein belül a Business Superbrands program záróeseménye is helyet kap.

14. Innovact

2010. március 2-3-án, a franciaországi Reimsben rendezik meg a 14. Innovact-ot, mely az európai fiatal innovatív vállalkozások fóruma, nemzetközi üzletember találkozó és kiállítás.

A rendezvényre Szövetségünk - a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamarával - a következő öt kiállítót delegálta, melyek térítésmentesen vehetnek részt a találkozón:
- Dolphio Consulting Kft.
- Visiotech Hungary Kft.,
- Green Controll Ltd.,
- Skreeno Interactive Kft.,
- Rusznák László.

Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet évindító fogadása

2010. január 21-én, Budapesten, a Közlekedési Múzeumban, mintegy 30 fő részvételével rendezte meg évindító fogadását a Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (KIK), melyet a Tehetséges Magyarországért Alapítvány (TMA) kettős céllal hozott létre.

A KIK a Kárpát-medencét természetes egységként kezeli, és innovációs műhelyként egyedülálló szerepet kíván betölteni a kárpát-medencei K+F+I tevékenység tekintetében. Célja az is, hogy megteremtse a TMA működéséhez szükséges forrásokat.

A fogadáson a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében részt vett dr. Antos László, ügyvezető igazgató.

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010.

2010. január 21-én, Budapesten, a BME MT épületében rendezte meg a Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010. rendezvénysorozat első szervezőbizottsági ülését a soros elnöki tisztet betöltő, Magyar Mérnökakadémia.

A bizottság tagja a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Innovációs Szövetség, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Magyar Mérnökakadémia, a Rektori Konferencia, Dr. Benkó Sándor és a Benkó Dixieland Band, a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Novofer Alapítvány. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség mint tag képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.

A szervezőbizottságot Ginsztler János, Magyar Mérnökakadémia elnöke köszöntötte, majd Takács János főtitkára ismertette a 2010. május 13-14-én megrendezésre kerülő ünnepség tervezett menetét.

A május 13-án, a Magyar Tudományos Akadémián megtartott szakmai nap témája a fenntartható fejlődés lesz. 6 plenáris előadáson kívül, 2 szekció keretében 9-9 előadó meghívását tervezik. Szintén az első napon, a Művészetek Palotájában lesz a már hagyománynak számító Benkó Dixieland koncert, 450 fő részvételével.

A második napon az Országház Felsőházi Termében tartanak ünnepi ülést közös nyilatkozat elfogadásával, melynek meghívott vendége Sólyom László, köztársasági elnök lesz.

EU Üzleti Díjak a Környezetvédelemért

2002-től Magyarország is részt vehet az European Business Awards for the Environment (Európai Unió Üzleti Díjak a Környezetvédelemért) pályázaton. Az EU szabályzata szerint, a kategóriák egyikében országosan meghirdetett pályázat során már díjat nyert cég vehet részt a versengésben. Magyarországon egy úgynevezett országzsűri - melynek tagja a Magyar Innovációs Szövetség is - jelöli a cégeket.
2010-ben 8 magyar céget delegál az országzsűri három kategóriában (menedzsment, termék, eljárás), többek között a Magyar Innovációs Szövetség jelöltjét, az Electrolux Lehel Kft-t, mely 2009-ben Környezetvédelmi Innovációs Díjat és Szervezési Innovációs Díjat nyert a Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton.

Az európai versenyen résztvevők okleveleket vehettek át egy ünnepi üzleti ebéd keretében, melyre 2010. január 18-án került sor a budapesti Hotel Presidentben. Az okleveleket az országzsűri által meghívott Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára adta át.

Az ERRIN újévi rendezvénye

Az ERRIN (European Regions Research and Innovation Network; http://www.errin.eu/en/) újévi köszöntőjének tagintézményünk, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség brüsszeli képviselete adott helyet 2010. január 13-án.
Kocsondi Tamás, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség brüsszeli képviselője nyitotta meg a rendezvényt a magyar régiók nevében (Észak-Alföld, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország), melyre több mint 30 résztvevő látogatott el.

Az ERRIN titkársága támogatja az ilyen és hasonló régiós kezdeményezéseket, amely kitűnő lehetőséget nyújt a tagok számára, hogy a munkacsoportokon kívül is találkozzanak és informális beszélgetéseket folytassanak.

A rendezvényen az ERRIN hálózat tagjai vettek részt, amely már 17 ország 77 régiójában van jelen. Juan Revuelta, az ERRIN elnöke és a valenciai iroda igazgatója is felszólalt, aki újévi köszöntője mellett kiemelte a régiós innovációk fontosságát a válság ideje alatt. A résztvevőknek lehetősége volt meghallgatni és hozzászólni Máire Geoghegan-Quinn, EU kutatási és innovációs biztos kihallgatásához, melyet élőben közvetítettek a rendezvény alatt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évköszöntő összejövetele

2010. január 11-én tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon, a Kamara Szentpáli Termében. Az évköszöntőre meghívta a Kamara a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei - vállalatok, vállalkozók, önkormányzatok, egyetem és kutatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk - képviselőit, valamint parlamenti és önkormányzati képviselőket, politikusokat.
A megjelenteket köszöntötte Bihall Tamás, a Kamara elnöke, dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, Szövetségünk Választmányának tagja és Káli Sándor, Miskolc város polgármestere.

Köszöntőjükben mindhárman hangsúlyozták, hogy a mögöttünk és előttünk álló nehéz időkben akkor számíthatunk mielőbbi felemelkedésre, ha a gazdaság, a politika, az oktatás szereplői a régió érdekeit szem előtt tartva pártállástól függetlenül képesek a párbeszédre, az összefogásra, amire jó példát mutatott már eddig is a város és a megye.

A rendezvényen Szövetségünket Választmányunk több tagja, köztük dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

Hírek | INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:

- 2010. május 27-én, az Európai KKV hét keretében kétoldalú szlovén-magyar üzletember-találkozóra kerül sor az e-Egészségügy (eHealth) területén, Budapesten. A rendezvényt az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ - mint az INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség és az Enterprise Europe Network (EEN) magyarországi konzorciumának tagja - és az ITD Hungary Zrt. - mint a magyarországi EEN konzorcium koordinátora - a szlovén partnerszervezetek együttműködésével és az Informatikai Vállalkozások Szövetségének szakmai támogatásával szervezi.

A rendezvényen előre egyeztetett, kétoldalú megbeszélések keretében a résztvevők nemzetközi kutatási együttműködésekről (FP7, más EU-s programok), valamint meglévő kutatási eredményekre alapozott technológiai transzfer és kutatás-hasznosítási együttműködések megvalósításáról tárgyalhatnak.

Kérjük, hogy előzetes, kötelezettség nélküli részvételi szándékukat 2010. január 31-ig jelezzék az INNOSTART-nál Szabó Eszter, projektmenedzsernek (tel.: 1/382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu) az INNOSTART honlapjáról (http://www.innostart.hu/node/207) letölthető projekt adatlap visszaküldésével.

A szlovén résztvevők kiválasztása a magyar résztvevők alapján történik.

A rendezvény részvételi költsége 50 euró vagy 13500 Ft, ami a következőket foglalja magában:
- részvétel a rendezvényen,
- a kétoldalú tárgyalások szervezése a szlovén cégekkel,
- megjelenés a rendezvényen résztvevő cégeket bemutató katalógusban,
- részvétel a rendezvényt megelőző napon tartandó vacsorán.

- Pályázati felhívás a 2010. évi Közép-magyarországi Régió Innovációs Díj elnyerésére

Az "INNOREG" Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség együttműködésben a KMR Regionális Fejlesztési Tanáccsal a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával pályázatot hirdet a 2010. évi Közép-magyarországi Régió Innovációs Díj elnyerésére.

A Díjra pályázhat a Közép-magyarországi régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezet. Pályázni olyan megvalósult innovációs projekttel lehet, (új termék, új szolgáltatás, új eljárás létrehozása, piaci bevezetése) amely az elmúlt három évben (2007-2009 között) realizálódott, és amely eredményeképpen az adott vállalkozás kiemelkedő fejlesztést hajtott végre valamely tudományterülethez, vagy multidiszciplinális területhez kapcsolódóan, és ezáltal kiemelkedő gazdasági eredményt realizált vagy várhatóan realizálni fog a jövőben. Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how, technológiatranszfer stb.

A pályázatokat személyesen, futárszolgálattal vagy regisztrált küldeményként postán, valamint külön e-mailen kell benyújtani a következő címre: Gödöllői Innovációs Központ Kft., Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, H-2101 Gödöllő, Pf.: 61. A borítékra kérjük ráírni: "KMR Innovációs Díj pályázat 2010". Minden pályázatot e-mailen is be kell nyújtani az alábbi e-mail címre: innoreg@innoreg.hu

Beadási határidő: 2010. február 28. Postai küldemény esetében a postára adás dátuma számít.

További információ: Katona Éva, projektmenedzsertől kapható (tel.: 28/522-955, e-mail: katonae@innoreg.hu). A pályázati felhívás és az adatlap az INNOSTART honlapjáról is letölthető: http://www.innostart.hu (hírek, események)

- Kedvezményes kiállítási lehetőség a 2010-es hannoveri CeBIT kiállításon

A 2010. március 2-6. között Hannoverben megrendezésre kerülő CeBIT szakkiállítás évtizedek óta az informatikai kiállítások egyik kiemelkedő rendezvénye, és talán bátran kijelenthető, hogy a legjelentősebb európai IT szakkiállítás. A kiállítási területek árai ennek megfelelően magasak, azonban most néhány szervezet nagyon kedvezményes áron juthat kiállítási lehetőséghez.

A hannoveri CeBIT szakkiállítás keretében közel 10 éve minden évben nagy sikerrel szervezi meg kétoldalú üzletember-találkozóit a vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak segítésére létrejött Enterprise Europe Network (korábban pedig jogelődje, az Innováció közvetítő hálózat - IRC szervezete). Az elmúlt években a szervezők felismerték, hogy számos vállalkozás a kiállítási terület igen magas ára miatt nem tud kiállítóként részt venni a vásáron, amely igazi nemzetközi megjelenésre adna lehetőséget számukra, hanem kizárólag látogatóként érkeznek Hannoverbe. A probléma áthidalásaként a vásárterület 9. csarnokában, amely évek óta a Future Park épülete és a leginnovatívabb vállalkozások gyűjtőhelye, kedvezményes árú kiállítási terület bérlésére van lehetősége az Enterprise Europe Network magyarországi ügyfelei számára.

További információ: Heilingbrunner Klára (INNOSTART): e-mail: hklara@innostart.hu; tel.: 20/591-4119.

- Future Match 2010 üzletember találkozó a CeBIT idején és helyszínén

A 2010-es szakkiállítás keretében 2010. március 2-6. között kerül megrendezésre a vállalkozások közötti nemzetközi együttműködéseket elősegítő Enterprise Europe Network hálózat üzleti partnerkereső rendezvénye, amelynek a magyar szervezője az Innostart. A rendezvényen technológiák adásáról, vételéről, egyéb technológiai együttműködések kialakításáról, illetve akár kutatási együttműködésekről is tárgyalhatnak a résztvevők előre megszervezett kétoldalú megbeszélések keretében.

A rendezvényen való részvétel díja 79 euró. A díj magában foglalja a kétoldalú megbeszélések szervezését, a helyszín és a tárgyalási feltételek biztosítását, illetve minden olyan napra egy ingyenes látogatói belépőt a kiállításra, amelyen kétoldalú megbeszélései lesznek az adott szervezetnek a Future Match keretében (kb. 80 euró megtakarítás).

A regisztráció határideje: 2010. február 4. A tárgyalópartnerek kiválasztása: 2010. február 11-ig történik meg, a tárgyalások visszaigazolása 2010. február 18-ig megtörténik. A jelenleg már beregisztrált szervezetek által feltöltött technológiai profilok a http://www.futurematch.cebit.de/index.php?page=cat_tech oldalon tekinthetők meg.

Bővebb információ a partnerkeresőről és regisztráció: www.futurematch.cebit.de. Kérjük a regisztrációkor a HCE Hungary-t jelöljék be az "Assisting Organisation" kérdésnél. További információ: Heilingbrunner Klára (INNOSTART): e-mail: hklara@innostart.hu; tel.: 20/591-4119.

Az INNOSTART projektfeltáró látogatásai az MTA intézeteiben

Az MTA és az INNOSTART között 2009. július 23-án megkötött vállalkozási szerződés alapján projektfeltáró szakértői látogatásra került sor 2010. januárban két akadémiai kutatóintézetben.

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetben tett látogatás keretében az INNOSTART szakemberei a következő, alkalmazásorientált területeken végzett kutatási eredményeket tekintették át: növények biokémiai immunizálása, bioautográfia biológiai detektálási technika az antibiotikus hatás kimutatására, növényvédőszerek és szermaradványok környezeti analitikájának eljárása, kártevőmentesítés, mutagenitási-tesztek eljárása (ami a GM-növények környezeti kockázatelemzése terén látszik perspektivikusnak), feromonkutatás eredményei a botanikai növényvédőszereknél, abiotikus stressz toleráns nyárfák előállítása (ami a szennyezett talajok remediációjánál és energianövényként is ígéretes), növényvédőszer hatóanyagok tervezése során alkalmazott számítógépes molekulamodellezési módszerek, a géncsendesítésnek a növényi vírusok elleni rezisztenciára gyakorolt hatásának elemzése.

Az MTA Geokémiai Kutatóintézetben folytatott projektfeltáró szakértői látogatás keretében az INNOSTART szakemberei a következő, alkalmazásorientált területeken végzett kutatási eredményekről kaptak képet: nyersanyagkutatás és -minősítés, pl. mangánérc-kutatás, szénhidrogénkutatás, környezetvédelem (talajszennyezések, vízminőség és -eredet, hulladéktárolás, stb.), archeometria, anyagtudomány.

A szakértői látogatások alapján megállapodás született arról, hogy az INNOSTART és az MTA a további teendők meghatározása érdekében közösen értékeli a bemutatott projekteket, hogy az eredmények alkalmazása érdekében néhány, arra érett projekt esetében mélyebb műszaki-gazdasági átvilágításra is sor kerülhessen.

Hírek | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Monitoring bizottság felállítása

Az NKTH támogatási stratégiájában az eddigi feladat-orientált támogatásokról át kíván térni az eredmény-orientált támogatási rendszerre. Az elvégzett tevékenységek és elért eredmények jobb megítélése érdekében, az NKTH felkért szakértőkből álló Monitoring Bizottságot állított fel, mely a futó projektek szakmai teljesülését, előrehaladását vizsgálja. A Bizottság tagjai hazai, illetve külföldön élő és dolgozó független magyar szakemberek, nemzetközileg elismert kutatók az élettudományok; műszaki és természettudományok; infokommunikációs technológiák; agrár- és élelmiszeripar; környezetvédelem; gép- és járműipar területéről.

A Monitoring Bizottság a benyújtott jelentéseken túl meghallgatást tarthat, illetve szükség esetén helyszíni vizsgálatot is folytathat az egyes projektek megítélése érdekében.

Nicolas Sarkozy, köztársasági elnök újévi köszöntője a francia oktatás és kutatás szereplőinek

Január 11-én, Saclay-ban került sor Nicolas Sarkozy, francia köztársasági elnöknek az oktatásban és kutatásban dolgozóknak szóló újévi beszédére. A köztársasági elnök az oktatást és kutatást érintő reformfolyamatok értékelése kapcsán igen fontosnak nevezte, hogy az évente 1,8 milliárd euróval növekvő oktatási és K+F költségvetésnek köszönhetően két és fél év (azaz elnöksége alatt) sikerült többek között az OECD-tagországok átlagára fölhozni az egy egyetemi hallgatóra jutó ráfordítást, megteremteni az egyetemi autonómiát, beindítani a campus-programot, valamint kialakítani a nemzetközi összehasonlításban és mértékadó kutatási-felsőoktatási és versenyképességi pólusok hálózatát. Tagadhatatlan, hogy több reformelképzelést heves tiltakozások kísértek 2009-ben, ám a jelek szerint ez csak késlelteti bizonyos folyamatok véghezvitelét, de nem akadályozza meg azokat.

A helyszín kiválasztása is céltudatos volt, hiszen a Saclay-fennsík a francia tudományos kutatás talán legjelentősebb központja olyan neves intézményekkel, mint pl. a CEA vagy az École Polytechnique, a jövőben pedig - ha a köztársasági elnök elképzelései megvalósulnak - világviszonylatban is kiemelkedő méretű és jelentőségű tudományos központtá válik a terület.

A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy szükséges a "Köztársaság és a Tudomány között kötött paktum" megújítása, fejlesztése és a gazdasági fejlődés érdekében a társadalom tudományos ismereteinek bővítése tudományterülettől függetlenül. Ennek szükségességével indokolta a francia felsőoktatásban és kutatásban már két éve zajló, mélyreható reform szükségességét, aminek két fő vezérlő elve a kiválóság előtérbe helyezése, támogatása és ösztönzése, illetve a társadalmi esélyegyenlőség szem előtt tartása.

A köztársasági elnök a 2009-ben zajló oktatási és kutatási reformok közül elsőnek az általános és középiskolai reformot emelte ki, ideértve a tanító- és tanárképzés rendszerének átalakítását is. A felsőoktatási és kutatási rendszer reformja kapcsán méltatta Valérie Pécresse, miniszternek az egyetemi autonómia megteremtése érdekében végzett munkáját. Nicolas Sarkozy ezzel kapcsoltban kiemelte, hogy a francia felsőoktatásba és kutatásba nem elég többletforrásokat bevonni, a rendszert is át kell alakítani, hatékonyabbá kell tenni, hogy az oktatásra és kutatásra fordítandó forrásokat a lehető legeredményesebben használják fel a gazdaság és a társadalom érdekében.

Az általános, de különösen a középiskolai reform és az esélyegyenlőség kapcsán külön aktualitást kap az a vita, ami a mérnöki karok vezetői és a felsőoktatási tárca között zajlik az egyes intézményekbe felveendő, hátrányos társadalmi helyzetű, de jó képességekkel rendelkező diákok aránya kapcsán. Nicolas Sarkozy érvelésben határozottan állást foglalt a szaktárca elképzelései mellett.

A minisztérium a társadalmi esélyegyenlőség biztosítására törekedve folyamatosan növeli a szociális jellegű ösztöndíjak számát, és azt szeretné elérni, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű diákok aránya minden felsőoktatási intézményben elérje a 30%-ot. Ugyanakkor a francia felsőoktatási rendszerben a mai napig töretlenül él a klasszikus egyetemek és az úgynevezett "grande école"-ok jelentette mérnöki karok kettőssége, ami a két rendszer szereplői közt is folyamatos súrlódások (és rivalizálás) forrása.

A francia társadalom általános vélekedése szerint a "grande école" rendszer nem más, mint egy elitképző, amibe csak a tehetősebb társadalmi rétegek gyerekei juthatnak be, mivel a kettős felvételi követelmény-rendszer sikeres teljesítéséhez szükséges feltételeket csak ők tudják biztosítani gyerekeik számára.

A szaktárca eltökélt, hogy az elvi célkitűzésként meghatározott - de követelményként le nem írt - 30%-os arányt az "elitképzés csúcsának" tartott olyan intézményekben is megvalósíttatja, mint az École Polytechnique, a Sciences Po, az École Normale Supérieur. Az ebbe a körbe tartozó intézmények vezetői ezt a törekvést azzal utasítják el, hogy ez óhatatlanul a színvonal csökkenését jelentené, annak ellenére, hogy a francia sajtóban folyamatosan jelennek meg olyan írások, amik ezt cáfolják.

Végül, de nem utolsó sorban a köztársasági elnök síkra szállt amellett, hogy Franciaországban valósuljon meg a költségvetési kutatóhelyek, a felsőoktatás és a vállalati szféra - más aspektusból vizsgálva az oktatás, az alap- és alkalmazott kutatás valamint a termelés - hatékony, a kutatási eredmények gyakorlati fölhasználását ösztönző, a technológia-transzfert elősegítő együttműködési rendszere és biztosított legyen ennek feltételrendszere. Ez elengedhetetlen ugyanis ahhoz, hogy Franciaország ott legyen a technológiai innovációban élen járó országok szűk körében.

Az írás Somogyi Norbert, párizsi TéT-attasé beszámolója alapján készült.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

Földműves társadalom - Az agrár innováció esélyei Magyarországon

A Darányi Ignác Agrár Törzsasztal és a Garibaldi Klub közös pódiumbeszélgetést és nyilvános eszmecserét szervez "Földműves társadalom - Az agrár innováció esélyei Magyarországon" címmel, 2010. január 27-én, az Akadémiai Klubban (Budapest, Roosevelt tér 9., földszint).

A vitaindító előadó Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, beszélgetőtársai pedig Bedő Zoltán, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója és Matúz János, a Gabonatermesztési Kutató Kht. igazgatója lesznek.

További információ:
Dürr János, Magyar Szabadalmi Hivatal, www.mszh.hu
tel.: 474-5953, e-mail: janos.durr@hpo.hu

Szakirodalom-figyelő

12 tudós a 21. századról - Tinta Könyvkiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

A kötet a Tudomány Világfóruma - World Science Forum 2009. évi rendezvényére jelent meg, és minden ízében méltó hozzá - csak felsőfokú pozitív jelzőkkel minősíthető.

A 21. század hajnalára a világot formáló nagy erők - tudomány, technológia, globalizáció, a nagy közösségi infrastruktúrák, s különösen a modern infokommunikáció - rohamos előrelépései hatására úgy felgyorsultak a változások a gazdasági és politikai világrendben, hogy lehetetlen megbízható átfogó előrejelzést készíteni a távolabbi jövő alakulásáról.

Annál is izgalmasabb, hogy nagynevű tudósok mit tudnak nekünk erről mondani. Itt szinte kivétel nélkül az ilyesfajta véleményeknek és előrejelzéseknek a legjavát kapjuk: kiváló tudósok a saját szakterületükről mondják el, hogy az mivel és hogyan járul hozzá a 21. század alakulásához, s ebben melyek a legfontosabb kutatási feladatok.

Egy-két nyilatkozónál ugyan pár mondatban megjelenik a vezércikkek hangvétele, de ettől eltekintve mindegyikük a tudomány és a 21. század világa találkozásának, közös alakulásának arról a területéről beszél, amelyet illetően a legtöbbet tudók, az igazi elhivatottak egyike. Az itt előadottak révén tehát valóban óriások vállára állva nézhetünk a jövőbe.

A kötet felnőttként, azaz az új korszak által teremtett lehetőségek okos felhasználójaként tekinti az olvasót. Számos szakmai fogalom, utalás szerepel benne, amelyhez sokaknak magyarázatra lesz szükségük. A fejlődés mai szintjén már tökéletesen helyénvaló feltételezni, hogy akiket érdekelnek az itt kifejtettek, azok képesek megkeresni maguknak a magyarázatot, s hajlandóak is erre, hiszen a keresés során is újabb tudáshoz jutnak.

A legjobb méltatása e karcsú, 132 oldalas kötetnek, ha elmondjuk, kik adnak benne összegzést a tudományáguk helyzetéről, s a jövőképükről. Íme: • Werner Arber Nobel-díjas biokémikus, genetikus, az 1931-ben alapított, jelenleg 117 nemzeti tudományos testületet és 30 nemzetközi tudományos uniót összefogó Tudomány Nemzetközi Tanácsa (International Council for Science, ICSU) korábbi elnöke • Barabási Albert-László fizikus, a Northeastern Egyetem (USA) Komplex Hálózatok Kutatóközpontjának igazgatója, a hálózatok modern rendszertechnikájának egyik úttörője. Híres műve a Behálózva - l. MISZ Hírlevél 2004/2. sz. • Catherine Bréchignac, fizikus, az ICSU elnöke, a Francia Nemzeti Kutatási Központ elnöke • Catherine Cesarsky, asztrofizikus, a Nemzetközi Csillagászati Unió korábbi elnöke, a francia kormány energiaügyi főbiztosa • Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus, egyetemi professzor (USA) - l. Howard Gardner, Csíkszentmihályi Mihály, William Damon: Jó munka - Amikor a kiválóság és az etika találkozik (MISZ Hírlevél, 2009/12. sz.) • Mohamed H. A. Hassan, fizikus, a Fejlődő Világ Tudományos Akadémiájának ügyvezető igazgatója, az Afrikai Tudományos Akadémia elnöke • Rolf-Dieter Heuer, fizikus, az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN) főigazgatója • Lovász László, matematikus, az ELTE Matematikai Intézetének igazgatója, a Nemzetközi Matematikai Unió elnöke • Lu Yongxiang, a Kínai Tudományos Akadémia elnöke, az Országos Népi gyűlés alelnöke • Erwin Neher, Nobel-díjas agykutató, Max-Planck Társaság Biofizikai és Kémiai Intézete • Pavlics Ferenc, mérnök, az Apolló Program (USA) Holdautójának tervezője és főkonstruktőre • Ahmed H. Zewal, kémiai Nobel-díjas, a California Institute of Technology kémia- és fizikaprofesszora - A fáraók földjének Nobel-díjasa c. önéletrajzáról l. MISZ Hírlevél 2009/15. sz.

Patrice Farameh (szerk.): Toys for Boys - Luxusjátékszerek férfiaknak - Vince Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A kiemelkedően elegáns album szédítő, sokmillió dolláros körképet ad a legnagyobb személyes luxust szolgáló termékek mai világáról, ínyencségektől és a legkifinomultabb mechanikus időmérő szerkezetektől a csúcskategórián is felülemelkedő motorkerékpárokig, autókig, jachtokig és magánrepülőgépekig, s e két véglet közt sok másról, a szuperluxus életstílus különféle kellékeiről.

Valójában mindegyik több is játékszernél: fontos rendeltetésük hirdetni a tulajdonosuk kirívó gazdagságát, kiugró sikerességét, az ezekből következő magas társadalmi állását és feltételezhető hatalmát. Ezek a presztízsfogyasztás leglátványosabb darabjai, s ezzel az arculatépítés különleges eszközei is. Mindezzel maradéktalanul megillethetik, és vonzhatják a "gyengébb nem" extravagáns luxuscikkekre fogékony tagjait is.

Az album rövid bevezetőjének eredeti címe Életművészet. Ennek a felettébb kívánatos célnak a szolgálatára létrehozott különleges luxuskellékek bemutatását a szerkesztő a következő kategóriákba/fejezetekbe sorolta: • Miniatűr gépek (két kivétellel hihetetlenül összetett mechanikus órák, ill. ilyenek ékszer-változatai) • Szuper autók • Szórakoztató elektronika • Megajachtok • Személyes vagyontárgyak • Egzotikus járművek • Luxus életmód ( "Ami jó és drága" - világhírű tervező formatervezett kézi súlyzójától, szoborszerű, kristály csocsóasztalon, aranybevonatú kerékpáron és különleges golf-autókon át a világ legdrágább luxus lakóautóbuszáig és a magántulajdonú szigetig.) • Szuper sugárhajtású repülőgépek • Belsőépítészet és formatervezés • Személyes gyönyörök (Nem félreértendő! Nemes italok és hasonló ínyencségek jelennek meg itt).

Az album a bemutatásban a hangsúlyt a látványra helyezi. A több mint négyszáz színes, kitűnő minőségű képet rövid szövegek kísérik, magyarázzák. Ez utóbbiak helyenként kissé szűkre szabottak, olykor több műszaki adat is jó lenne arról, hogy miben rejlik az adott darab kiválósága. Aki pedig megteheti, érdemes az olasz vagy az angol szövegeket olvasnia.

A bevezető kiemeli, hogy a világgazdaság gyengélkedése, majd válsága gyökeres változást hozott a korábban oly nagyra becsült látványos költekezés és a hozzá kapcsolódó luxuscikkek megítélésében. A gazdagok vad pénzszórását felváltotta a minőség és az előállításban érvényesülő magas mesterségbeli tudás figyelmes értékelése.

Beléptünk a lelkiismeretes fogyasztásnak olyan új világába, ahol a luxus sokkal inkább a személyre szabott kialakítást, az abban megtestesülő, magas színvonalú minőséget és kreativitást, a legmodernebb csúcstechnológiák vívmányainak kihasználását jelenti, mintsem a döbbent tisztelet vagy az irigység felkeltését.

A felnőttek mai luxusjátékszereinek nagy hányada a testet öltött műszaki álmok világa, ahol a kivételes darabokban hihetetlen mérnöki teljesítmény bontakozik ki. Ezek legkiemelkedőbb példáiból kapunk itt válogatást.

Zafar Iqbal & Mervyn K. Lewis: An Islamic Perspective on Governance (A kormányzás iszlám felfogása) - Edward Elgar, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A Föld népességének már ötödét kitevő iszlám világ megkerülhetetlen. Sorskérdés, hogy ütközünk vele, vagy igyekszünk hasznot húzni az együttműködésből. Az utóbbihoz mindenekelőtt meg kell értenünk a lényegét, sajátosságait.

A gazdasági kérdések vonatkozásában nagyon sokat segítenek ebben az Edward Elgar kiadó kitűnő és feltétlenül megbízható könyvei - mint ez is.

A szerzők a kormányzás lényegének és legfontosabb elemeinek iszlám felfogását a nyugatival összehasonlítva ismertetik. Az iszlám tekintetében a közügyek kormányzásának; a makrogazdasági kormányzásnak és a cégkormányzásnak számos kulcskérdését veszik vizsgálat alá.

Négy területre összpontosítanak: • az igazságosság elmélete • az adózás • a közszféra finanszírozása és a költségvetési hiány • a kormányzat elszámoltathatósága és a korrupció. Kiindulásul felvázolják az iszlám gazdaságtan alaptételeit, amelyek meghatározóak a kormányzás témaköreiben is. Ezekből az alábbiakat emeljük ki:

A legfőbb, hogy az iszlám hívőket az Istennel való szövetségként köti, hogy önként betartják a létük egészét szabályozó isteni törvényt. Ez maga az iszlám jogrend és szabályrendszer teljessége, a shari'ah, amely minden vonatkozásban egységes normaadóként, feltétlen, kikezdhetetlen parancsolatként meghatározza a hívők életét. A hívő muszlimoknak minden cselekedetükben, így a köz- és a gazdasági életben való részvételben is meg kell felelniük az iszlám törvényeinek és etikai elveinek. Ezek megszabják, mi az igaz, a tisztességes és az igazságos, az egyének és a vállalatok felelősségét, és a társadalom prioritásait.

Az alaptétel, hogy minden gazdagság Isten tulajdona, az egyének csak vagyonkezelői ezeknek, és elszámolással tartoznak Istennek a cselekedeteikért. Ebből egyértelműen következik a magatartási kódex, amelyet követniük kell, s amely uralkodó az iszlám kormányzás tekintetében is, annak minden szintjén és területén. Kánonai meghatározzák a jogokat és a kötelességeket a különféle kapcsolatrendszerekben - családi, társadalmi, gazdasági, politikai stb. - és szabályozzák mind a közösségen belüli, mind a közösségek közötti viszonyokat és ügyeket.

Az iszlám igen alaposan és finoman kimunkált rendszert hozott létre az új fejlemények és követelmények kezelésére, a vallás tételeinek és rendelkezéseinek ehhez szükséges, teljes hitelű extrapolációja elvégzésére.

Ennek egyik markáns megjelenése, hogy a magánjog intézményeinek és a pénzügyi eszközöknek milyen innovációit hozták - és hozzák folyamatosan - létre a gazdasági tevékenységek szükségleteinek az iszlám elveivel összhangban álló kielégítése érdekében. Erről ez a könyv is bőséges példatárral szolgál.

Az igen alapos elméleti és történeti alapvetést követően, két fejezet részletesen tárgyalja az adóztatás kérdéseit. Bemutatják, hogyan kezeli a klasszikus és a modern iszlám az adóztatást. Ezt követően ismertetik az adóztatás mai valóságát a muszlim államokban. A következő két fejezet tárgya a kormányzat finanszírozása és a költségvetési deficit.

Elemzik, milyen kihatással vannak a kormányzat finanszírozására az iszlámnak a finanszírozással kapcsolatos, rendkívül szigorú szabályai. Áttekintést adnak az igen gyorsan gyarapodó pénzügyi innovációkról is. Az ezt követő két fejezet témaköre az elszámoltathatóság, a kormányzás és a korrupció. A záró fejezet összegzi a megállapításokat, és felvázol egy reformtervet a muszlim országok kormányzásához és pénzügyi menedzseléséhez.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


Egyenes út az egyetemre, 2009. december - 2010. január, 23. oldal
TeHEtséges vagy?
"...A Magyar Tudományos Akadémián, december 3-án tartotta a Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági programja, a THE Tehetséges vagy? országos középiskolai vetélkedőjének döntőjét..."

Európai Tükör, 2010. január, 5. oldal
Inzelt Annamária - Csonka László - Nyiri Lajos - Varga György: Mindenki másképp, de csinálja! A tudomány-, technológia- és az innovációpolitika statisztikai-elemzési bázisa

hirtv.hu, 2010. január 7., csütörtök
Az oktatás legjelesebb támogatóit díjazták
"...Különösen fontos a jelenlegi változó gazdasági és munkaerő-piaci körülmények között azokat a magánszemélyeket, jogi személyeket, vagy közösségeket értékelni és elismerni, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak a hazai oktatásban részt vevő fiatalok számára - mondta Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke a 10. Kármán Tódor-díj átadásán..."

origo - Vállalkozói Negyed, 2010. január 11., hétfő
Öt perc kell a nyerő ötlethez
"...Magyar delegáció indul Franciaországba, a tizennegyedik Innovact-re, az innovatív tevékenységet folytató vállalkozások európai találkozójára.
"Bár az Innovact már tizennégy éve jelentős esemény az innovációs szektorban, szövetségünk most kapott először meghívást a szervezőktől" - mondja kérdésünkre dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke..."

Napi Gazdaság, 2010. január 11., hétfő, 3. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Budaörsi Napló, 2010. január 12., kedd, 32. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Világgazdaság, 2010. január 12., kedd, 2. oldal
Kutatóegyetemi minősítés pályázható
"...Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet a kutatóegyetem minősítés elnyerésére - jelent meg tegnap a tárca honlapján..."

Napi Gazdaság, 2010. január 13., szerda, 12. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Világgazdaság, 2010. január 13., szerda, 2. oldal
Kutatási meghívás Magyarországnak
"...Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) irányító tanácsa nevében megjelent közlemény meghívta Magyarországot, hogy legyen az irányító tanács tagja, és a testület következő, február 3-i ülésén már e minőségében vegyen részt..."

Világgazdaság, 2010. január 13., szerda, 5. oldal
Pályázati felhívás
Nemzeti Technológia Program Stratégiai kutatások támogatása (TECH_2_09)

Hír TV - Iskolapélda, 2010. január 13., szerda
Újítás, vagy más néven innováció.
Tehetséges fiatalok, hazai és világversenyeken elért győzelmek.
Interjú Hunyadi Áron, Kajtár Máté és Kovács Krisztián, MAFITUD-taggal

ZETAPress, 2010. január 13., szerda
Keressük 2009. legkiemelkedőbb innovációit!

Magyar Nemzet, 2010. január 14., csütörtök, 13. oldal
Ismét pályázható az innovációs nagydíj

Világgazdaság, 2010. január 14., csütörtök, 2. oldal
Díjazzák az innovátorokat
"...Immár 18. alkalommal hirdetik meg a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Klub Rádió - Többet ésszel, 2010. január 14., csütörtök
Melyik lett 2009 legkiemelkedőbb innovációja? Nyilatkozik: Antos László

Heti Válasz, 2010. január 14., csütörtök, 37. oldal
Akadémiai kutatóközpont a Lágymányosi hídnál
"..."Fejlődést, a hatékonyság egyértelmű javulását várjuk egy új akadémiai K+F+I-kutatóközponttól" - hangsúlyozta az MTA új akadémiai központjának bejelentésén Varga István gazdasági miniszter és Pálinkás József az MTA elnöke..."

kulturpart.hu, 2010. január 14., csütörtök
Védik az "Innovációs Nagydíj"-at
"...A Magyar Szabadalmi Hivatal 2010. január 4-én kelt M0900983/4 alszámú határozatával védjegykénti oltalomban részesítette az "Innovációs Nagydíj" szóösszetételt a Magyar Innovációs Szövetség javára..."

IVSZ Hírlevél, 2010. január 15., péntek
Keressük 2009 legkiemelkedőbb innovációit 
Az Innovációs Nagydíj az idén tizennyolcadik alkalommal kerül meghirdetésre

Napi Gazdaság, 2010. január 15., péntek, 4. oldal
Nyomot hagy a választás a pályázatokon
"...Az uniós pályázatok kezelésével kapcsolatban az idei év mindenképp különleges lesz, hiszen tavasszal országgyűlési választások lesznek. Kérdés azonban, ez mennyiben alakítja majd át a pályáztatást, s ezek az átalakítások milyen következményekkel járnak a már folyamatban lévő projektekre..."

Napló, 2010. jauár 15., péntek, 6. oldal
Díj jár a jó innovációért

"...A Magyar Innovációs Alapítvány a december 4-ei Magyar Innovációs Klub találkozón tizennyolcadszor hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Tempus Közalapítvány - Egész életen át tartó tanulás hírlevél, 2010. január 15., péntek
18. Magyar Innovációs Nagydíj


HVG, 2010. január 16., szombat, 89-90. oldal
Forrásverseny
Kockázati tőke kis- és középvállalkozásoknak
"...A PSZÁF engedélyétől függ, hogy a hazai kis- és középvállalkozások többévi huzavona után mikor juthatnak végre a nagyrészt uniós forrásból származó kockázati tőkéhez..."

infovilag.hu, 2010. január 16., szombat
Innovációs nagydíj: keresik a legeredetibb megoldást

Bors, 2010. január 17., vasárnap, 14+15. oldal
Tolvajokat tettek gazdaggá a balek feltalálók
"...Sokan még ma is azt hiszik, hogy egy nagyszerű találmány gazdaggá teszi felfedezőjét. Pedig rengeteg feltaláló halt meg nyomorban, míg becstelen emberek ezrei tettek szert vagyonra..."

hulladeksors.hu, 2010. január 19., kedd
Pályázati felhívás - Magyar Innovációs Nagydíj

Napi Gazdaság, 2010. január 19., kedd, 1+3. oldal
Német autóipari nagyberuházó jöhet
"...Lapunk információi szerint 9-10 milliárd forint értékű autóipari k+f nagyberuházás érkezhet Magyarországra. A részleteket hamarosan bejelentik..."

Vas Népe, 2010. január 20., szerda, 6. oldal
Innovációs díjra lehet pályázni
"...Tizennyolcadik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Világgazdaság, 2010. január 20., szerda, 1+6. oldal
Termékfejlesztés az Electroluxnál
"...Magyarország a következő években is az Electrolux stratégiai gyártóbázisa marad: a nyíregyházi hűtőgépgyárban az idén 1,4 milliárd forintot fordít a cég innovációra, és a jelenleg gyártott modellek közel 60 százalékát cserélik le új típusokra..."

MOL Panoráma, 2010. január 20., szerda, 7. oldal
Keresik 2009 legkiemelkedőbb innovációit!

DUIHK Hírlevél, 2010. január 21., csütörtök
Lehet pályázni a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíjra
Figyelő, 2010. január 21., csütörtök, 46. oldal
Keressük 2009. legkiemelkedőbb innovációit!

Világgazdaság, 2010. január 21., csütörtök, 5. oldal
Negyvenkét nyertes a határ mentén
"...A most nyertes 42 projektnél egyebek mellett a határ menti kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzését, egy közös (Kaposvár-Eszék- Pécs) tudás- és adatbázis kialakítását és több kulturális rendezvény megtartását támogatják európai uniós forrásból..."

Tempus Felsőoktatási Hírlevél, 2010. január 22., péntek
18. Magyar Innovációs Nagydíj

IVSZ Hírlevél, 2010. január 22., péntek
Keressük 2009 legkiemelkedőbb innovációit

Napi Ász, 2010. január 23., szombat, 4. oldal
Megmozgatják a világot a magyar találmányok
"...A 100 csoda elnevezésű kiállítás ha Amerikában, vagy mondjuk Dubaiban lenne, dúsgazdaggá tenné azokat a magyar feltalálókat, akiknek találmányait bemutatja. Sajnos csak kevés magyar látogató találkozik ezekkel a valóban csodás találmányokkal, amelyek közül néhányat már sikerrel alkalmaznak az élet különböző területein. Ez az a hely, ahol az a fejéhez kap: ez nekem miért nem jutott eszembe?..."

Márta Gazdasági TV, 2010. január 24., vasárnap
Interjú dr. Antos Lászlóval a 18. Magyar Innovációs Nagydíjról

Blikk.hu, 2010. január 25., hétfő
Magyar egyetemista forradalmasíthatja a látásvizsgálatot
"... - Rendkívül gyorsan képes a módszer megállapítani a látási zavarokat. A hagyományos módszerrel ellentétben nem lehet átverni a sorok bemagolásával - sorolta Balázs, aki egy diáktársa segítségével építette meg a prototípust, elhódítva vele a Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági tehetségkutató versenyének első díját..."

Blikk, 2010. január 25., hétfő, 5. oldal
Forradalmi szemezés
"...Forradalmasíthatja a látásvizsgálatot a győri Sarkadi Nagy Balázs (22) egyetemista..."

Várható események

A MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozatának rendezvénye:
ÖKO Közösségek a fenntartható jövőért

A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Napi Gazdaság közös Vállalkozásfejlesztési Fóruma 2010. március 3-án 14:30 órai kezdettel tartja következő rendezvényét. A rendezvény témája: ÖKO Közösségek a fenntartható jövőért. A rendezvény helyszíne: Budapest, V. kerület, Kossuth L. tér 6-8., VI. em. 635. sz. terem.

Az előadó Karikás György, az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület Klaszter Bizottságának elnöke, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht vezérigazgatója lesz.

Hogyan segíthető elő a fenntartható építés eredményeinek gyakorlatba ültetése - hatékonyan és gyorsan - ma Magyarországon? Hogyan lehet rövid távon jelentős sikereket elérni nagyon különböző, de jelentős partnerek együttműködése révén? A követendő példák egyike az ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter létrejötte és tevékenysége, melynek ötletgazdája az ÉMI Nonprofit Kft volt. A klaszter 2008. október 22-én alakult, a 17 alapító tag között szerepelt az ÉMI társaságában többek közt; a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara, a BGME, a Rockwool Hungary Kft., a Graphisoft CAD Stúdió Kft., a KÉSZ Holding Zrt. és több KKV is.

A klaszter alapvető célja az energiatakarékos öko építési komplex eljárások közép-magyarországi elterjesztése, tervező, szolgáltató, oktatási, K+F, kivitelező, eszközellátó intézmények és vállalkozások hálózati alapú együttműködésének megszervezésével. A résztvevők saját területük kiváló művelői. A projekt keretében olyan feladatok elvégzését tűzték ki, mint az öko tervezési módszerek terjesztése, monitoring programok támogatása, a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok összegyűjtése és propagálása, valamint közös hazai és nemzetközi programok készítése.

A projekt sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy november 19-én, egy konferencián Karikás György már az első eredményekről is be tudott számolni. A klaszter nem egész egy év alatti működése, már hat futó és lezárt projektet, két beadott és négy előkészítés alatt lévő pályázatot eredményezett.

A részvétel díjmentes.

További információ: Osman Péter, a MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozatának elnöke
Tel.: 430-8328, e-mail: osman.peter@gmail.com

14. Mérnök Bál

2010. január 30-án rendezi meg a 14. Mérnök Bált a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Makadám Mérnökklub közreműködésével, a BME központi épületében. Az esemény házigazdája Péceli Gábor, a BME rektora és Kassai Ferenc, a BPMK elnöke lesz, a fővédnökök pedig Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke, Hiller István, oktatási és kulturális miniszter, Hónig Péter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó Imre, környezetvédelmi és vízügyi miniszter és Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter lesznek.

Programajánló

Az Aula-Nagyszínpad programja
19:00-ig | A vendégeket Gulyás Csilla, hárfaművésznő játéka köszönti
19:00 | Bálint Antónia, műsorvezető köszöntője, a bál programjának ismertetése
A házigazdák köszöntője
19:30 | Négyfogásos díszvacsora szervírozása. A háttérzenét biztosítja a Classic Quartett
21:00 | Presidance Company lélegzetelállító, egyedülálló táncprodukciója
21:30 | Nyitótánc a Csepel Táncegyüttes előadásában. Kísér a Classic Quartett.
22:00 | Tánc, amelyhez a bál tánczenéjét Gönczi Gábor és a Smile zenekar szolgáltatja
01.00 | Tombola
01.30-tól | Egy óra Oláh Viktorral és cigányzenekarával

Az Oktatói Klub programja
21.00 | Blues Bar - Játszik Fekete Jenő és a Fekete Blues
21.00 | Játék CASINO nyereményekkel

Jegyek igényelhetők: Makadám Mérnök Klub
Tel.: 1/336-0228, fax: 1/336-0229
makadam@makadamklub.hu

Minőségszakemberek találkozója

2010. február 13-án, a Novotel Budapest Centrumban (egykori Palace Szálló) rendezi meg a Magyar Minőség Társaság a  XIV. Minőségszakemberek Találkozóját.

A délelőtti program (10-től kb. 13 óráig) a "Minőségügyi szervezetek 2010. évi tervei, programjai" címet viseli, levezető elnöke és moderátora Somogyiné Alabán Ildikó, a MOL Nyrt., Kutatás-termelés Divízió upstream integrált menedzsment rendszer fejlesztés vezetője lesz.

Este 20 órától hajnal 2-ig kötetlen beszélgetés, gálavacsora korlátlan ételfogyasztással, zene, tánc, valamint a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek fellépése várja a résztvevőket.

Részvételi díj személyenként: 30000,- Ft + ÁFA

További információ és regisztráció:
http://www.quality-mmt.hu/motor/php/index.php?f=40&c=182&o=0&portal=mmt&lang=1

ELTE Innovációs Nap

2010. február 3-án Innovációs Napot rendeznek az ELTE Lágymányos, Déli Tömb (Nyugati bejárat), Bólyai János Termében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.).

Tervezett program:
9:30 | Rektori köszöntő, Hudecz Ferenc, rektor

I. szekció: Kutatási pályázati lehetőségek a kutatóegyetemi koncepció tükrében
Elnök: Szabó Gábor, elnök, MISZ
9:45 | Szekcióelnöki köszöntő
9:50 | A gazdaság és a kutatás kapcsolata: Balla Gergely, kabinetfőnök, NFGM
10:05 | A felsőoktatás minőségi fejlesztése - a "kutatóegyetemi" cím, és ami mögötte van: Nádai László, főosztályvezető, Oktatási és Kulturális Minisztérium
10:20 | A KTI Alap pályázati rendszere: Németh Vilmos, főosztályvezető, NKTH
10:35 | A 2009/2010-es Akcióterv keretében meghirdetendő felsőoktatási pályázatok a megvalósítás eddigi tapasztalatainak tükrében: Sági Zsolt, osztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, HEP IH

II. szekció: Az ipari elvárások a felsőoktatás felé
Elnök: Orosz Magdolna, rektorhelyettes, ELTE
11:20 | Szekcióelnöki köszöntő
11:25 | Ipari elvárások a felsőoktatás felé: Varjasi Gábor, kompetencia fejlesztés és stratégiai HR igazgató, MOL
11:40 | Mit hasznosíthat a Chinoin - mit nyújthat az Egyetem?: Dr. Bátori Sándor, Sanofi-aventis/Chinoin
11:55 | Milyen szakembereket keres a (gyógyszer) ipar? Versenyképes oktatás - versenyképes ipar: dr. Szombathelyi Zsolt, kutatási igazgató, Richter Gedeon Nyrt.
12:10 | Partnerség a felsőoktatás és az ipari szféra között: Közös érdekek és együttműködési lehetőségek: Krascsenics Roland, innovációs és üzletfejlesztési igazgató-helyettes, Magyar Telekom
12:25 | Az ELTE kiemelkedően teljesítő szervezeti egységei és kutatói a támogatásban részesült kutatási célú pályázataik alapján: Varga Attila, ELTE PIK
12:40 | az ELTE Innovatív Kutatója Díj átadása
13:00 | büféebéd

Délutáni kerekasztal: Korai tőkebefektetés különös tekintettel a JEREMIE kockázatitőke programra
Moderátor: Antoni Györgyi igazgató, ELTE PIK
14:00 | moderátori köszöntő
14:05 | Bruckner Zoltán, Primus Capital
14:20 | Erdei Sándor, DBIT
14:35 | beszélgetés a témával kapcsolatban

A konferencia ideje alatt a rendezvényhez kapcsolódóan poszter kiállítást (itt ismerhetik meg az egyetemi K+F projekteket és a doktoranduszhallgatók kutatási tevékenységét) és szakmai kiállítást (ahol egyes, az ELTE-vel együttműködő vállalkozások mutatkoznak be) is szerveznek.

További információ:
Jokán Anita, ELTE Pályázati és Innovációs Központ
Tel.: 411-6500/3156, e-mail: jokan.anita@rekthiv.elte.hu

Innovációs menedzserképzés

Folyamatosan lehet jelentkezni a Magyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös "Innovációs menedzserképzés" e-Learning tanfolyamára, amely az innovációs folyamatokat irányítók részére nyújt hasznos, nélkülözhetetlen ismereteket.

Minden hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyagrész elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére. A sikeresen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.

A képzés díja: 18000 Ft + ÁFA. A tandíj magába foglalja az e-learning tanfolyam elvégzését, a vizsgákat, az oklevelet valamint a dr. Pakucs János és dr. Papanek Gábor által szerkesztett  "Az innovációs folyamatok szervezése" című szakkönyvet, amelyet postán kap meg a résztvevő.  

A résztvevők INNOSTART honlapján (www.innostart.hu) regisztrálhatnak a képzésre. További részletes tájékoztatás kérhető: Kozma Ibolya, irodavezetőtől (tel: 1/382-1505, vagy ibolya.kozma@innostart.hu).

A magyar-szlovák KKV-k együttműködésének támogatása

Tagintézményünk, a Puskás Tivadar Közalapítvány, a szlovákiai National Agency for Development of Small and Medium Enterprises és az ITD Hungary Zrt. konferenciát rendez 2010. február 4-én, a budapesti Hotel Benczúrban, "A magyar-szlovák KKV-k együttműködésének támogatása" címmel.

A rendezvény célkitűzése meglevő partnerségek tapasztatainak és tudásanyagának átadása, hasznos információk szolgáltatatása a szlovákiai és magyarországi vállalkozások létrehozása és működtetése során felmerülő problémákról, mind az érintett KKV-nak, mind a széles körű nyilvánosságnak.

Előzetes program:
- A magyar-szlovák együttműködési projekt bemutatása
- Sikeres szlovák-magyar üzleti együttműködés bemutatása (esettanulmány közös szlovák-magyar üzleti tevékenységekről)
- Kerekasztal-beszélgetés a szlovák-magyar üzleti együttműködésben felmerülő akadályokról és kihívásokról, a társadalmi és gazdasági vonatkozásokról, a KKV-k személyes tapasztalatáról
- Kapcsolatépítés szlovák és magyar vállalkozások közt

Jelentkezési határidő: 2010. február 1.

További információ: Puskás Tivadar Közalapítvány (www.neti.hu); eu@neti.hu; 301-2030

"Spin-off cégek alapítása és hatékony működése"

"Spin-off cégek alapítása és hatékony működése" címmel 3 napos tréninget szervez az INNOSTART, melyet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogat a KKC-K pályázat keretében, ezért a részvétel ingyenes (ez az utolsó alkalom a pályázat keretében). A tréning időpontjai: 2010. február 9., február 16. és február 23., helyszíne: INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 130., II. emeleti előadó).

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ már 16 éve tevékenykedik - Magyarországon "úttörőként" - az innováció előmozdítása, segítése érdekében és ezt folytatva hirdeti meg a tréninget, ahol a résztvevők választ kapnak többek között az alábbi kérdésekre:
- Érdemes-e spin-off vállalkozást alapítani és milyen szempontokat kell mérlegelni?
- Tudja-e, hogyan kell megalapítani azt?
- Befektetők, üzleti angyalok hajlandók kiemelkedő innovatív ötletek, K+F eredmények megvalósításába pénzt befektetni. Tudja-e hogyan és milyen feltételekkel teszik ezt?
- Hogyan kell egy jó üzleti tervet elkészíteni?
- Ha van már vállalkozása, tudja-e hatékonyan működtetni?
- Miért és milyen marketing szemléletet érdemes elsajátítani, illetve milyen marketing tevékenységet célszerű folytatnia a siker érdekében?
- Érdemes-e védenie szellemi termékét és hogyan?
- Rendelkezik-e megfelelő ismeretekkel a bevonható pénzügyi források területén?
- Melyek a leghatékonyabb pályázati menedzsment technikák, módszerek (SWOT analízis, problémafa-célfa; stakeholder elemzés, kockázatelemzés, stb.)?

A tréninget elsősorban vállalkozó szellemű, vállalkozás alapítását fontolgató kutatók, műszaki, természettudományi területen aktív PhD hallgatók, egyetemisták/főiskolások, korai fázisú technológiai cégek, egyetemi/akadémiai spin-off vállalkozások kutatóinak, munkatársainak menedzsereinek ajánljuk. 

Jelentkezési határidő: 2009. február 2.

További információ kérhető: Kozma Ibolya, titkárságvezetőtől (tel.: 1/382-1505; e-mail: ibolya.kozma@innostart.hu), illetve Szegner Erzsébet, projektmenedzsertől (tel.: 1/382-1511; e-mail: erzsebet.szegner@innostart.hu). Jelentkezési lap, tematika és tájékoztató letölthető: http://www.innostart.hu (hírek, események)

KKV-k a védelmi iparban

Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Igazgatósága a védelmi és biztonsági ipar kis és közepes vállalkozásai versenyképességének erősítése, az együttműködési lehetőségek bővítése, az iparág jellemzőinek felmérése, a KKV-k további fejlődését és a védelmi ipari beszerzésekben történő részvételüket elősegítő útmutatók, programok kidolgozása érdekében konferenciasorozatot szervez az Európai Unió hét tagországában, melynek keretében 2010. február 18-án, Budapesten, a Marriott Szállóban is rendeznek konferenciát.

Előzetes program

  9:30 | Üdvözlő beszéd, Európai Bizottság
10:00 | Vitaindító beszédek: BrGen Kádár Róbert, általános igazgatóhelyettes, Honvédelmi Minisztérium; Kovács Géza Péter, a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke
10:30 | Megállapítások és ajánlások a KKV-k támogatása érdekében: Dagmar Metzger, politikai tisztviselő, Európai Bizottság
11:00 | Kávészünet
11:30 | A KKV-k ASD támogatása és az Aeroportal projekt: Norbert Reich
12:00 | Kérdések és válaszok
12:30 | Ebéd
14:00 | A versenyképes EDTIB (European Defence Technological and Industrial Base): Pieter Taal, I&M igazgatóhelyettes, European Defence Agency
14:30 | Egy magyar KKV prezentációja
15:00 | Kérdések és válaszok
15:30 | Összefoglalás

A konferencián a részvétel ingyenes.
További információ: Markó Anikó, aniko.marko@nfgm.gov.hu
Regisztráció: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/smes/conferences_smes_en.htm

A jövő technológiáinak értékelése

A Business Development Academy szemináriumokat szervez a jövő technológiáit értékelő Total Value Extraction (TVE) módszer bemutatására. A TVE egy dinamikus értékelési keretrendszer, több mint 15 hagyományos értékelő technikát egyesítve.

Néhány a következő szemináriumok közül:
- március 5.: Webinar,
- március 22.: London,
- március 24.: Amszterdam,
- március 26.: München,
- április 28.: Webinar,
- április 30.: Webinar.

További információ és regisztráció: www.bdacademy.com

2010. évi TII konferencia

2010. április 28-30-án, Düsseldorfban rendezi meg a TII (Technology Innovation International) éves konferenciáját, melynek témája "Innováció 3.0: az új innovációs kor kihívásai, szükségletei és készségei" lesz.

A szervezők közreműködők jelentkezését várják:
- előadás tartására,
- panel beszélgetés elnökének,
- panel beszélgetés résztvevőjének,
- egy innovációs café működtetőjének.

A konferencia aktív közreműködői 250 eurós kedvezményes díjért vehetnek részt a rendezvényen.
További információ: http://www.tii.org/2010AC_Düsseldorf

Espace Laser, Nantes-ban

2010. május 19-20-án, Nantes-ban, a Nemzetközi Kongresszusi Központban rendezik meg az Espace Laser-t, ami a legjelentősebb francia szakvásár a lézerek ipari alkalmazása területén.

A kiállítók elsődlegesen az ipari lézerek fejlesztésére és gyártására, karbantartására szakosodott cégek, illetve az ilyen berendezésekkel végzendő szolgáltatásokra létrehozott vállalatok, az ipar igen széles területét lefedve a műanyag-feldolgozástól a fémmegmunkáláson és az elektronikán, valamint a mezőgazdaságon és egészségügyön át a csomagolástechnológiáig.

A szakvásáron való látogatói részvétel a lézerekkel foglalkozók (akár fejlesztői, akár felhasználói oldalról) ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletes információ: http://www.espace-laser.biz/

A konferenciához kapcsolódik az ugyanazon a helyszínen megrendezendő alkalmazás-technológiai szeminárium-sorozat, ahol a lézerek ipari alkalmazásával kapcsolatos legfrissebb innovációkról (pl. hegesztés, darabolás, jelölés, stb.) tájékozódhatnak a szakemberek a következő fő területeken:
- elektronika,
- agrár- és élelmiszer-ipar, mezőgazdasági gépek,
- szállítás,
- ipari lézertechnológiák.
A szemináriumokon való részvétel regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötött, bővebb információk és jelentkezés (előadónak is): contact@laserenligne.fr

Forrás: Somogyi Norbert, TéT-attasé, Párizs

InnoTown innovációs konferencia

2010. június 9-10-én rendezik meg 10. alkalommal az InnoTown innovációs konferenciát, a norvégiai Aalesund városában.

A konferencia kiemelt témái:
- áttörést jelentő innovációk,
- a munka jövője (HR),
- energia és az olaj maximuma,
- az üzlet jövője,
- a mobilitás jövője,
- a kínai kultúra és fejlődés megértése,
- makro trendek,
- tudatos kapitalizmus,
- ipari dizájn,
- előrejelzések.
A teljes programot 2010. február 17-én teszik közzé és ekkor nyílik meg az online regisztrációs lehetőség is.

További információ:
http://www.innotown.com/

TechConnect Csúcstalálkozó és Expo 2010

2010. június 21-25. között kerül megrendezésre a TechConnect Csúcstalálkozó és Expo 2010, a kaliforniai Anaheimben. A szervezők küldetése, hogy innovatív megoldásokat találjanak a világ technológiai kihívásaira, befektetőknek és vállalati partnereknek. Az eseményen több mint 5000 technológiai és üzleti vezető és a Fortune 1000 cégeknél dolgozó, tudományos, befektetési, start-up, valamint kormányzati szakemberek találkoznak.

A rendezvényre 2010. február 12-ig lehet előadásokat regisztrálni:
- szellemi tulajdon (szabadalom) bemutatóra,
- kockázati fórumra.

További információ: http://www.techconnectworld.com/Summit2010/

Kockázati és Magántőke Fórum

Az ITD Hungary (www.itd.hu) és tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (www.hvca.hu) 2010-től Kockázati és Magántőke Fórumot indít "A tőke házhoz jön" akció keretében, melynek célja a hazai és nemzetközi kockázati és magántőke perspektivikus üzleti projektekbe történő bevonása, a kis és középvállalatok részére újfajta tőkebevonási lehetőség elősegítése, különös hangsúlyt fektetve a vidékre és a régiókra.

A fórum keretében a tagok évente 3-4 hazai regionális és 2-3 nemzetközi rendezvényen találkozhatnak a kockázati és magántőke piac szereplőivel, megismerkedhetnek az ilyen típusú tőkebevonáshoz szükséges feltételekkel, közvetlen tárgyalásokat folytathatnak potenciális befektetőkkel, illetve bemutatkozhatnak a kockázati és magántőke nemzetközi központjaiban.

A Fórumra e tőkepiac klasszikus szereplői mellett elsősorban - de nem kizárólag - olyan cégek, vállalkozások jelentkezését várják, melyek:
- 5 évnél fiatalabbak,
- újfajta, innovatív megoldású termékkel, szolgáltatással rendelkeznek és ezek nemzetközi piaci bevezetését tervezik,
- működésük kellően transzparens,
- jövőbeli üzleti stratégiájuk és tervük kellően megalapozott,
- cégüket, projektjüket jól tudják prezentálni,
- üzleti sikerükhöz tőkére van szükségük kisebbségi vagy többségi tőkéstárs bevonásával.

A Fórumba történő regisztráció 2010 júniusáig ingyenes. Regisztrálni a hedi.szalay@itd.hu e-mail címen lehet 2010. január 15-től kezdődően folyamatosan. Esetleges kérdéseiket a 473-8209 (Mészáros Kálmán) és a 472-8165 (Szalay Hédi) telefonszámokon tehetik fel.

Pályázati felhívások

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" című, GOP-2009-1.1.1 kódjelű pályázat forráskeretének megemeléséről és a pályázati ablak nyitva tartásának meghosszabbításáról döntött. Ennek értelmében a rendelkezésre álló keretösszeg 14,85 milliárd Ft, és a pályázati kiírás keretében 2010. március 29-ig van lehetőség pályázatok benyújtására.

A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas innovációs értéket képviselő prototípusok létrejöttét eredményezik. A prototípus kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként létrehozott mintapéldány, melynek célja, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-tudományos szempontból való működőképessége.

A kiírás részcélja a vállalkozások K+F tevékenységének fokozása és a vállalati K+F ráfordítás növelése. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti K+F együttműködés, valamint a technológia-transzfer erősítése.

További információ:
http://www.nfu.hu/valtozasok_a_gop_2009_1_1_1_kodjelu_palyazatban

KERESSÜK 2009. LEGKIEMELKEDŐBB INNOVÁCIÓIT!

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár 18. alkalommal várja a vállalkozások nevezését a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJRA.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai Innovációs Díjak, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2004 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési  Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2010. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2009. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. Az elbírálás során a 2009-ben elért többleteredmény/többletárbevétel-, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét és társadalmi hasznosságát is értékeljük.
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le.
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon.
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, foto, videofilm, szakcikk stb.).
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2010. február 10, 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mail-ben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára:
1036 Budapest, Lajos u. 103., innovacio@innovacio.hu

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél elektronikus változata minden páros hét keddi nap-
ján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.