XX. évf. | 2010. szeptember 21. | 17. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye az Új Széchenyi Terv Vitairat
V. Tudomány - Innováció - Növekedés fejezetéről


A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége kialakította véleményét az Új Széchenyi Terv Vitairat, V. Tudomány - Innováció - Növekedés fejezetéről.

"...Az V. fejezetben megfogalmazott helyzetelemzés, a vázolt innováció-politikai feladatok és fejlesztési irányok alapvetően jól szolgálhatják, hogy az innováció meghatározó eleme legyen a magyar gazdaság fenntartható fejlődési pályán meginduló növekedésének. Az anyag gazdagítása, valamint bizonyos egyensúlytalanságainak megszüntetése érdekében teszünk észrevételeket, 7 pontba szedve, melyek kiegészítését, indoklását mellékletben fogalmaztuk meg.

1. Ahhoz, hogy a stratégiai célkitűzések megvalósuljanak, a feladatokhoz megfelelő eszközrendszer, stabil és kiszámítható - a megvalósulást segítő intézményrendszert is magában foglaló - feltételrendszer biztosítása szükséges.
2. Az Új Széchenyi Terv Vitairat több fejezete (pl. I. és II.) külön-külön foglalkozik kutatás-fejlesztési kérdésekkel. Ezeket a fejezeteket célszerű összhangba hozni az V. fejezettel.
3. Egyensúlyt és összhangot kell teremteni az országos, ágazati fejlesztési programok és a regionális fejlesztési programok között.
4. Az új terv a vállalkozások helyét, szerepét, igényeit régóta várt pontossággal fogalmazza meg és ismeri el. A dokumentum nagyon helyesen helyezi a hangsúlyt a kis- és középvállalkozások innovatív fejlesztésére.
5. A bevezetésben leírt K+F ráfordítás (a GDP 1,5%-a) mint célkitűzés nem irreális, de meg kell határozni, azokat az eszközöket, melynek segítségével növelni lehet a vállalati ráfordításokat.
6. A filmipart nem az V. fejezetben kell szerepeltetni, mert az innováció nemzetközileg elfogadott terminológiájába ez nem fér bele.
7. Támogatjuk az innovációt elősegítő rendszerek, ill. tevékenységek alkalmazását, mint pl. informatikai és telekommunikációs technológiák, technológia-transzfer, beszállítói tevékenység stb..."

Állásfoglalásunk teljes szövege olvasható innovációs portálunkon: www.innovacio.hu/2a_hu.php.

Szakértők jelentkezését várjuk

A Magyar Innovációs Szövetség véleményeinek, állásfoglalásainak elkészítéséhez bővíteni kívánja szakértői körét. Tagintézményeink köréből várjuk azok jelentkezését, akik társadalmi munkában szívesen nyújtanak szakértői támogatást. A jelentkezést az innovacio@innovacio.hu e-mail címre kérjük elküldeni, a név, telefonszám, e-mail cím, vállalatnév, szakterület megjelölésével.

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott 2010. szeptember 8-án, Budapesten, Szövetségünk székhelyén. Többek között a következőkről határoztak:

1. Az elnökség tudomásul vette, és egyhangúlag elfogadta a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló beszámolót, amelyet dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke terjesztett elő.

2. A 2010. első félévi gazdálkodás helyzetét dr. Antos László, ügyvezető igazgató ismertette, melyet az elnökség egyhangúan elfogadott.

3. Az elnökség megvitatta az Új Széchenyi Terv Vitairatot, és úgy határozott, hogy az írásos tervezet alapján, pontokba szedve kerüljön sor a Szövetség véleményének tömör kifejtésére, a magyarázó szöveg pedig kerüljön mellékletbe, és az anyagban kapjon nagyobb hangsúlyt a regionalitás, valamint az innovációt elősegítő rendszerek alkalmazása, mint pl. IKT.

4. Dr. Antos László tájékoztatta az elnökséget a MISZ alapításának 20. évfordulója kapcsán tett előkészületekről. Ezt követően az elnökségi tagok a jubileumi ünnepség lehetséges programját vitatták meg. Az elnökség a végleges programról későbbi időpontban fog dönteni.

5. Dr. Pakucs János javaslatára az elnökség sok sikert kívánt dr. Szabó Gábor elnöknek, abból az alkalomból, hogy a Szegedi Egyetem rektorává választották.

6. Az elnökség márciusi döntése folytatásaként - dr. Antos László előterjesztésére - úgy döntött, hogy Borsi Balázst (GKI) bízza meg a megalakítandó TTI Értékelési Tagozat vezetésével.

7. Az elnökségi ülésen megvitatták azt, hogy az NKTH nem teljesíti kifizetési kötelezettségeit 2010. júniusa óta. A vita végén az elnök vállalta, hogy tisztázza a helyzetet, és szükség esetén levélben fordul az illetékesekhez.

A NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny díjátadása

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával, Magyarországon ötödik alkalommal hirdette meg a NOVATech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, az USA-beli "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként. A hazai versenyt a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatta.

A NOVATech.Com Verseny célja a fiatalok és csapattársaik üzleti, innovációs tevékenységének elősegítése; átütő, újszerű technológiák elterjesztése. A Versenyre 2-4 főből álló csapatok jelentkezhettek. A csapattagok legalább egyikének felsőfokú képzésben kell részt vennie.

A hazai zsűribe az innovációban és a vállalkozásokban jártas, ill. azokban aktívan tevékenykedő üzletembereket, valamint tőkebefektetőket hívtunk meg. A magyarországi versenyre beérkezett 14 pályamű közül, a Tzvetkov Julián, az Elan SBI Capital Partners vezérigazgatója, a MISZ alelnöke által vezetett zsűri az alábbi két pályázatot értékelte a legjobbnak:

Balogh János, Kraffa Levente, Csukás Béla: BIO-MIPAT
A Biomipat projekt olyan folyamatelemző technológiai (PAT) rendszert készített, amelyet jelenleg az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság ajánl, de a későbbiekben feltehetően kötelező lesz a vállalkozások számára.

A projekt várható partnerei gyógyszeripari vállalatok és kutató laboratóriumok. A projektet úgy tervezték, hogy megfeleljen a valódi ipari igényeknek. A Biomipat rendszer lényege és egyedisége, hogy teljesen testre-szabható, ezáltal megfelel a partner egyéni követelményeinek és igényeinek. Teljes-körű szolgáltatást nyújt a biotechnológiai alkalmazások területén, továbbá a beépített genetikai generikus algoritmusoknak és modelleknek köszönhetően, a rendszer képes saját maga tanulni. A rendszert prognózisok és modellek elkészítéséhez is lehet használni.

Sági András, Viszlai Szilárd, Sasi Péter, Kerezsi Eszter: INVITO
A projekt készítői időszerűnek találták egy olyan mobil alkalmazás készítését, amely működik az összes releváns mobil platformon, és csatlakozik az első dokumentum- és üzletifolyamat-menedzsment rendszerekhez, ezáltal összetett funkcionalitást biztosít.

Az INVITO egy olyan innovatív integrációs megoldás és üzleti logika, amely hozzáférést és keresést biztosít az ECM tárolókhoz, hogy bárhol, bármikor részt vegyenek a munkafolyamatok vagy egyéb üzleti folyamatok irányításában. Az INVITO a legnépszerűbb mobil berendezéseken (beleértve a BlackBerry, iPhone, JavaME) is működik, és képes kapcsolódni minden piacvezető ECM alkalmazáshoz (mint az EMC Documentum, IBM FileNet, MS Sharepoint stb.). A megoldás úgy lett kialakítva, hogy nem csak ECM, de más alkalmazások, például ERP vagy CRM rendszerekben is használható legyen. Az INVITO egyidejűleg dokumentum menedzsment és döntéstámogató rendszer.

A díjátadóra 2010. szeptember 10-én került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 9. Országos Találkozóján, a Makadám Mérnök Klubban, Budapesten. A díjátadón a zsűri nevében Tzvetkov Julián, elnök értékelte a pályázatokat. A díjakat dr. Antos Lászlóval, a MISZ ügyvezető igazgatójával együtt nyújtotta át Balogh Jánosnak, valamint Sági Andrásnak és Sasi Péternek.
A legjobb két üzleti terv 500-500 ezer forintos pénzjutalomban részesült, továbbá részt vehet október 8-án, a Budapesten megrendezésre kerülő regionális döntőn, ahol angol nyelvű szóbeli prezentáció keretében kell bemutatniuk a pályamunkákat. Az döntő első helyezettje 20 000 USD, második helyezettje 10 000 USD pénzdíjat nyer el.

A regionális döntő két győztese a világdöntőbe jut és novemberben az USA-beli Berkeley-ben mérheti össze tudását a világ más részeiről érkező versenytársaival. A világdöntő győztesének a díjazáson kívül az Intel és egyéb kockázati tőkebefektetők befektetési ajánlatot tesznek.

THE Középiskolás Roadshow

2010. szeptember 7-én a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban tartotta 28. Középiskolás Tudománynépszerűsítő Roadshowját a THE program. A programot Burus Tünde, a THE program munkatársa nyitotta meg, és ismertette a THE program munkáját. Rónaszéki Balázs (Audi Hungária Motor Kft.), "Innovációk és karrier az autóiparban" címmel mutatta be az Audi nyújtotta lehetőségeket és kihívásokat. Őt Dr. Wersényi György (egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem) követte, aki "Hangtechnika és mérnöktudomány" címmel tartott érdekes előadást, összehasonlítással kapcsolódva a kutatók nagyvállalati munkájához. A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának részéről Litresics László, tanulmányi megbízott mutatta be az egyetemet és a hallgatói életet.

2010. szeptember 14-én, a kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium adott otthont a THE Középiskolás Program 29. Tudománynépszerűsítő Roadshowjának. Az eseményen Bartók Marcell, a THE program projektvezetője mutatta be a programot, majd dr. Greiner István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgató helyettese "Távlatok a gyógyszerkutatásban" mutatta be a vállalatot és a vállalat munkáját, majd Turczi Dávid, az ELTE kutatója a csillagászat rejtelmeibe vezette be a hallgatókat. Az előadások sorát Kuti János (Óbudai Egyetem HÖK megbízott tanulmányi alelnöke) zárta, aki bemutatta az Óbudai Egyetemet.

A roadshow-kat Tóth Pál (Fizibusz) izgalmas, közel egyórás kísérletei zárták a közönség bevonásával, immár hagyományos módon.

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülése

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2010. évi harmadik ülését 2010. szeptember 15-én, a Számalk Zrt. (Számalk, 1115. Budapest, Mérnök u. 39. fsz.) Kalmár Termében tartották, Prof. Csermely Péter elnökletével. A Tanács ülésén a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László ügyvezető igazgató képviselte.

A Tanács elnöke beszámolót tartott a "Tehetséghidak" programtervezet helyzetéről, ill. a kormányzattal folytatott tárgyalásokról. Az ülés vendége volt Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár, aki ismertette a NEFMI álláspontját a tehetséggondozással kapcsolatban.

Bajor Péter projektmenedzser beszámolót tartott a Magyar Géniusz Projekt 2010. május-augusztus közötti időszakáról, melyet a Tanács elfogadott.

Az ülésen ismertették dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökének javaslatát is, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigieknél jobban előtérbe kell kerülnie a tehetséggondozás "tárgyának", a tehetségeknek: "...Annak érdekében, hogy a tehetséggondozó tevékenység "hatékonyságát" (elsősorban a "hagyományos" intellektuális tehetségekre fókuszálva) dokumentálni, mérni lehessen, minden időszakban tudni kell, hogy a rendszer hány tehetséget "figyel", és azokat milyen szinten gondozza, és végső soron azt, hogy mennyire lett belőlük sikeres felnőtt...". A javaslatot a Tanács egyhangúlag támogatta.

Az oktatási innovációs rendszer kialakításával kapcsolatos kutatás

A hazai oktatásügyi K+F+I rendszert és fejlesztési lehetőségeit vizsgáló TÁMOP 3.1.1.-2.1. program Tanácsadó Testülete 2010. szeptember 6-án, Budapesten, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben megvitatta  "A javaslat a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer fejlesztésének stratégiájára" című kutatási beszámolót.

A jelentős empirikus vizsgálatok után összeállított tanulmány a jelzett "ágazati" rendszer fejlesztési koncepcióinak kidolgozására tett ajánlást, s e stratégia célszerű tartalmára vonatkozó elképzeléseket rögzített. A hozzászólók hangsúlyozottan fontosnak ítélték az elemzést, s egyetértettek a szóban forgó stratégia kidolgozásával. Éles vita alakult ki továbbá arról, hogy az adott dokumentumnak mely tárgykörökben kellene cselekvési programot rögzíteni.

A vitában a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Papanek Gábor, az FB elnöke, egyben a Tanácsadó Testület tagja képviselte.

Magyar Energetikai Vállalkozók és Feltalálók Fóruma

2010. szeptember 8-9-én, Esztergomban a Vármúzeumban, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Esztergomi Szervezete által került megrendezésre a Magyar Energetikai Vállalkozók és Feltalálók Fóruma és Szakkiállítása.

Az energiatárolás témájával megnyitott előadássorozat az atomerőmű fejlesztése mellett a megújuló energiákra helyezte a hangsúlyt, amelyben Magyarország vállalásaihoz (és lehetőségeihez) képest jelentős lemaradásban van.

A kétnapos program során nagy sikere volt a Merkendorfi Energiapark bemutatásának, illetve a SUNWO Zrt. hazai innovációs újdonságának a Poseidon - virtuális tengelyű levitációs - hidrogenerátornak, amely a szeszélyes kistérségi vízfolyások kezelésére alkalmas.

A Magyar Innovációs Szövetség nevében Dr. Bérczi István a MOL Nyrt. vezérigazgatói tanácsadója, a Szövetség Választmányának tagja tartott előadást, "Mítosz és valóság? A fosszilis és megújuló energiaforrások időtávlatai" címmel. Bemutatta a különböző globális energia mérleg (kereslet kínálat) szcenáriókat és felhívta a figyelmet arra, hogy a megújuló energiaforrások elvárt térnyeréséhez jelentős, az eddigieket alapjaiban megváltoztató, innovatív technológiai fejlesztések szükséges. Ezek időigénye határozza meg azt az 80-90 évesre becsült átmeneti időszakot, amelyben a világ energia szükségletét változatlanul a fosszilis energia források szolgáltatják majd, beleértve a tiszta kőszén technológiát és a demonstráltan biztonságos nukleáris energiát.

CSR Hungary Díj 2010 Sajtóreggeli

Tagvállalatunk, az Atlantis Press szervezésében, 2010. szeptember 20-án, a Béres Gyógyszergyár Zrt. központjában került sor a "CSR Hungary Díj 2010 - a hétköznapok felelősségéért" sajtóreggelijére. A Magyar Innovációs Szövetséget az eseményen dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

2010-ben a legfőbb szakmai és üzleti szervezetek - a Magyar Európai Üzleti Tanács, a Magyar Innovációs Szövetség, a Menedzserek Országos Szövetsége, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - megállapodást írtak alá a CSR Hungary Díj stratégiai és kommunikációs támogatására, melyet e sajtóreggelin hoztak nyilvánosságra.

Az esemény házigazdája, dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. (2008-ban a CSR Hungary Díj Közös felelősség kategóriájának nyertese) elnöke, köszöntötte az érdeklődőket. Takács Júlia, a CSR Hungary Díjat és Konferenciát alapító Atlantis Press ügyvezető igazgatója beszélt a díjalapítás előzményeiről, tapasztalatairól. Takács János, a CSR Hungary Díj bírálóbizottságának elnöke, az Electrolux Lehel Kft vezérigazgatója többek között a zsűri összetételét ismertette, melynek tagja dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke is.

A CSR Hungary Díjra 2010. október 15-ig, három kategóriában lehet pályázni. A CSR Hungary Díj Gálájának időpontja és helyszíne: 2010. november 26, 20:00, InterContinental Budapest.

Szellemi tulajdonjogok és szabványok

Az Európai Bizottság kutatást indít a szellemi tulajdonjogok és szabványok közötti kölcsönhatásról.

A tanulmányt a Fraunhofer Intézet végzi. A tanulmány minél megbízhatóbb összegzést szeretne készíteni a vállalatok tulajdonában lévő szabadalmakkal összefüggő tapasztalatokról és véleményekről.

Azon vállalatokat keresik, amelyek rendelkeznek szabadalmakkal, amelyek fontosak a szabványok tekintetében, illetve olyan vállalatokat, amelyek a szabványokat átültetik a gyakorlatba, és lehetőleg szabadalomra épülnek.

Az összehasonlító elemzés teljes szövege elérhetővé válik azok számára, akik kitöltik a kérdőívet, mely a következő linken tölthető ki: http://projects.isi.tu-berlin.de/ipr/eso/

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 9. országos találkozója

2010. szeptember 10-én tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) 9. országos találkozóját a Makadám Mérnök Klubban, Budapesten. A Magyar Fiatal Tudósok Társaságát 2005-ben alapították az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny elmúlt éveinek győztesei. A fiatal tehetségek által létrehozott társaság célkitűzése, hogy segítse a fiatalok érvényesülésének megkönnyítését, az innovációs szemlélet elterjesztését.

A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány kiemelten támogatta a MAFITUD megalapítását, és azóta is segíti működését, így a 9. országos találkozó megszervezésében is közreműködött.

Az idei, kilencedik találkozó a Makadám Mérnök Klubban zajlott Budapesten, "Tehetségek, tehetséggondozás" címmel. A rendezvényt Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök nyitotta meg. A megnyitó után került sor a NOVATech.com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny díjkiosztójára. (l. előző hír)

Elsőként Burus Tünde, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről.

A tagok közül Volk Balázs, az 1., a 3. és a 4. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja, Hunyadi Áron, a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I., valamint a 2009-es EU-döntő III. helyezettje és Kajtár Máté, a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. helyezettje, a 2009-es EU-döntő különdíjasa és a 2010-es I-SWEEP arany medál díjazottja mutatkozott be. A fiatalok színes, tartalmas előadásukban bemutatták munkájukat, illetve beszámoltak külföldi szakmai útjaikról és azok tanulságairól.

A szünet után, a szakmai rész Dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnökének bevezetőjével kezdődött.
Prof. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke "Tehetséghálózatok: hogyan segíthetnek engem, mint tehetséget az érvényesülésben?" címmel tartott érdekes előadást, melyben elsőként a változó szerepekről és a kreativitás fokozatairól hallhattak információkat a résztvevők. Ezután a hálózatépítés, ezen belül is a networking művészete került középpontba, végül pedig a kapcsolatépítés lépcsői, ill. hazai helyzetének bemutatásával, elemzéseivel végződött a prezentáció.

Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke "Irányok az európai tehetséggondozásban" címmel tartott előadást, bemutatva a tehetséggondozás történetét, főbb momentumait a XX. századtól kezdve. Az előadásban kitért a tehetséggondozás előrelépésének kereteire a törvényi szabályozáson át az iskolai tehetségfejlesztő programokig. Továbbá a tehetségek kiválasztásának főbb módszereiről és a társadalmi elismertség erősítéséről is esett szó.

Végezetül Dr. Ábrahám László, a NI Hungária Software és Hardware Kft. Cégvezetőjének előadása zárta a találkozót "Innováció és tehetséggondozás" címmel. A prezentáció a korai innovációk bemutatásával és a platformokkal kezdődött, majd az innováció hajtóerejének lehetőségeivel folytatódott. Végezetül a National Instruments bemutatása és az innovációval való szoros kapcsolatának bemutatása zárta az előadást.  

Az elhangzott előadások letölthető a www.mafitud.hu honlap "Találkozók" menüpontja alatt.
A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora zárta.

I. Tudományfesztivál

2010. szeptember 17-19. között Budapesten, a Nemzeti Múzeum Kertjében került megrendezésre  az I. Tudományfesztivál, melyet három nagy múltú kulturális-tudományos intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum, a TIT Kossuth Klub Egyesület, valamint a Bolyai Pedagógiai Alapítvány szervezett.

A rendezvény ötletgazdája, igazgatója Dr. Zárug Péter Farkas politológus, aki ezzel a rendezvénnyel szeretné bekapcsolni a magyar tudományos életet a világ számos országában jelentkező Science Fest mozgalomba.

A rendezvényen négy MAFITUD-tag is előadást tartott, saját kutatómunkájáról: Sugár Krisztina és Simon Dávid - A zöld processzor útja a XI. kerülettől az Egyesült Államokig, Kajtár Máté ­ Veszélyes folyadékok biztonságos tárolás a föld alatt, Hunyadi Áron - A finommechanika határai? címmel.

22. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 2010. szeptember 24-29. között, Lisszabonban kerül megrendezésre a 22. EU Fiatal Tudósok Versenye. Magyarországról a Magyar Innovációs Szövetség által kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesei vehetnek részt az európai döntőn, ahol több mint 35 európai országból kb. 100 fiatalt hívnak meg - akik mintegy 25 000 fiatal tudós közül kerülnek ki.

Hazánkat az alábbi pályázatok képviselik:
- Vastagbéldaganatok perifériás vérben kimutatható mRNS markere (pályázó: Molnár Anna)
- Informatikai modellezés és helyi hálózat az ökológia tanításának szolgálatában (pályázók: Balassi Márton, Horváth Dávid)
- Izomhuzal motor, (pályázó: Böröczki Zoltán István)

Az indulás előtt, a versenyzők újabb szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának vezetőségi tagja, s egyben a delegáció vezetője és Hunyadi Áron, a 21. EU Verseny harmadik helyezettje tartotta 2010. szeptember 17-én, Szövetségünk székhelyén.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

Magyar Termék Nagydíj - 2010
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázatot 2010-ben 13. alkalommal hirdette meg az EXIMBANK ZRt., az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft., az ITD Hungary ZRt., a MEHIB ZRt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,  a TERC Kft., és a TÜV SÜD KERMI Kft.

A több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, civil kezdeményezésű pályázati rendszer céljai: a minőségtudatos szemlélet, a termékbiztonság elterjesztése.  Az INNOSTART stratégiai célja az új technológiák, innovatív termékek sikeres piacra vitele. Ennek a célnak a jegyében csatlakozott a külön díjat felajánló szervezetekhez. A pályázati kiírásban az INNOSTART a "Leginnovatívabb Termék" elismerő cím elnyerésére fogalmazott meg kritériumokat. Pongorné dr. Csákvári Marianna igazgató a Parlamentben 2010. szeptember 2-án adta át a "Leginnovatívabb Termék" különdíjat. Az INNOSTART idei díjazottja a 77 Elektronika Műszeripari Kft. lett az "Automata vizelet-analizátor rendszer" termékkel. A díjat Zettwitz Sándor elnök vette át.

Fiatal Vállalkozók Hete

Az INNOSTART a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség tagszervezeteként idén is részt vesz a Fiatal Vállalkozók Hete szervezésében. A 2010. november 15-21. közé eső rendezvénysorozat keretében a budapesti tematikus napokon a fiatalok többek között megismerkedhetnek az innováció szerepével a vállalkozások életében, alapvető pénzügyi és vállalkozási ismereteket szerezhetnek, és képet kaphatnak a zöld vállalkozásokat érintő kérdésekről is. A főváros mellett vidék nagyvárosok is bekapcsolódnak az események szervezésébe, így a Fiatal Vállalkozók Hete országos programként jelenik meg.

Az INNOSTART várja mindazon budapesti vagy vidéki partnerszervezetek jelentkezését, akik saját programmal szeretnének bekerülni a Hét eseményei közé, vagy egyéb formában kívánják támogatni a rendezvény sikeres megvalósítását.

Az érdeklődők számára Nagy László projektmenedzser nyújt felvilágosítást a nagy.laszlo@innostart.hu email címen vagy a 06-1-382-1513-as telefonszámon

Európai Legjobb Komoly Játék Verseny a LUDUS projekt keretében

A LUDUS a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló projekt, amelyben 6 délkelet-európai ország 8 szervezete (köztük az INNOSTART is) dolgozik együtt azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy nemzetközi hálózatot tudás-, és tapasztalat-megosztás elősegítésére, valamint a komoly játékok területén történő legjobb gyakorlatok terjesztésére. A projekt célja továbbá, hogy népszerűsítse a komoly játékokat, hogy gyakorlati segítséget nyújtson az érdeklődő diákoknak, fejlesztőknek és elősegítse nemzetközi szintű együttműködések kialakulását.

A egyik fő elem az Európai Legjobb Komoly Játék Verseny, amely a projekt 3 éves futamideje alatt kétszer kerül megrendezésre. Az 1. Európai Legjobb Komoly Játék Verseny azzal a céllal került meghirdetésre, hogy elősegítse a komoly játék alkalmazások megértését és szerepét az oktatásban, valamint, hogy megismertesse a komoly játékok hatását a regionális fejlődésre.

4 lehetséges kategóriában indulhattak résztvevők játékaikkal vagy játék ötleteikkel
A. Legjobb, nem professzionális komoly játék
- Legjobb működő komoly játék
- Legjobb komoly játék ötlet / koncepció / történet

B. Legjobb professzionális komoly játék
- Legjobb alacsony költségvetésű komoly játék (teljes fejlesztési költség < 40.000 €)
- Legjobb magas költségvetésű komoly játék (teljes fejlesztési költség > 40.000 €)

A júniusi első versenyen 5 magyar pályázó vett részt:

EcoSimulator (Balassi Márton és Horváth Dávid)
A kifejlesztett ökoszisztéma szimulátor lehetőséget nyújt arra, hogy egy meghatározott fajszámú és komplexitású táplálékhálózat működését meg tudjuk jeleníteni. A táplálékláncok ilyetén módon történő felépítése és megjelenítése interaktív és hatékony demonstrálást tesz lehetővé. A diákok kipróbálhatják azt, amivel addig csak a tankönyvekben találkoztak. Az úgynevezett játszva tanulás során az információk sokkal jobban megmaradnak, a diákok nem kötelességnek, hanem szórakozásnak fogják fel a tanulási folyamatot.

OCTOPUS-32 (Kiss Csaba)
Az OCTOPUS-32 egy számítógépre írt készségfejlesztő gyakorlatsorozat iskolások és felnőttek részére. Az OCTOPUS-32 két részből áll: egy számítógépen futó, falra vagy valamilyen megfelelő felületre kivetített programból s egy kábel rendszerből, aminek a végén nyomógombok vannak. A szoftvert a tréner kezeli, a nyomógombokat pedig a résztvevők használják, amivel közvetlen hatással vannak a számítógépről kivetített programra. A számítógépen futó programok különféle csapatos versenyhelyzeteket teremtenek, a programok sokszínűségének csak az emberi fantázia szabhat gátat.

Far Farm (Szabó András) - Komoly játék ötlet kategória
A játék elsősorban azoknak városokban élő iskolás tanulóknak készült, akiknek minimális lehetősége volt és van megtapasztalni, milyen az élet egy farmon, vagy, hogy egyáltalán milyen egy állat élőben. A játék (és az Internet) segítségével gyerekek, osztályok, csoportok kerülhetnek közelebb igazi farmokhoz. A játékosok aktívan részt vehetnek egy farm életében, gondoskodhatnak az állataikról, és nyomon követhetik a növények gondozását is. A játék elsődleges célja, hogy közelebb hozza az állatokat és növényeket az emberekhez az Internet segítségével.

World puzzle (Seres Bálint, Bartos Péter)
A játék egy puzzle típusú program Apple kommunikációs eszközökre (iPhone, iPod, stb.) optimalizálva, ahol a puzzle darabok az egyes országok vagy megyék. A puzzle sikeres megoldása egy kontinens, vagy egy ország megyei szinten történő kirakását jelenti. A játék véletlenszerűen adja meg a kirakandó országokat egymás után, nem valamilyen előre definiált sorrend alapján. A játék egyrészről segít a játékosoknak abban, hogy saját országukat, kontinensüket jobban megismerjék, másrészről abban is, hogy az országokat világszinten is el tudják helyezni. A játék folyamatos segítséget nyújt a játékosoknak, ezáltal azok nem tapasztalják meg a kudarc élményét, ugyanakkor a játék nehézsége garantálja, hogy a siker érdekében motiváltak és lelkesek maradjanak.  

Globetrotter (Fekete Zsombor)
A Globetrotter egy Google Maps-re épített, felhasználóbarát oktatójáték. A játék célja, hogy élvezetes módon tanítsa meg a játékosoknak földrajzi és történelmi események/tárgyak helyszínét. A játék során a játékosoknak különféle (európai, világszintű) kampányokat kell teljesíteni, amelyek során a diákok földrajzi ismeretei játékos formában gyarapodnak. A Globetrotter lehetőséget ad arra is, hogy a játékosok saját igényeik szerint alakítsák a játékmódot vagy mondjuk a térképek összeállítását. A játék legnagyobb előnye abban rejlik, hogy egy hagyományos iskolai feladatot olyan formában tár a diákok elé, hogy a tanulási folyamat élvezetes játékká transzformálódik.

Szakirodalom-figyelő

Gerőcs László & Vancsó Ödön (főszerk.): Matematika Akadémiai kézikönyvek
Dr. Osman Péter ismertetése

"Tán csodállak, ámde nem szeretlek, / S képzetem hegyvölgyedet nem járja." - valószínűleg többségben vagyunk, akik egy-két egyetem elvégzése után is (sajnos) így néztünk a matematikára. Azután az ember az olvasmányai nyomán rádöbben, hogy a matematika a létező világok egyik legcsodálatosabbika. Csak a benne élők érzik meg igazán, milyen hihetetlen tág teret ad a kreativitásnak, a mind újabb területek és eszközrendszerek felfedezésének ill. megalkotásának. Rendkívüli jelentőségű, hogy a matematikában az elért eredményeket a további fejlődés nem teszi elavulttá, hanem sértetlenül megtartja azok - esetleg már jobban körülhatárolt értelmezési tartományú- érvényességét, s ahhoz épít új területeket. A matematika panteonjában nincs selejtezés...

Az Akadémiai kézikönyvek sorozat e kötete is igen jól teljesíti a hagyományos rendeltetését: legyen könnyen kereshető, minél könnyebben érthető formában a kezünk ügyében a szakterület minél több tudása, amely nincs a fejünkben, valamint amelynek a létéről sincs tudomásunk, amíg rá nem keresünk. S hogy milyen hatalmas és sokoldalú tudományról ad összefoglalót, az következik abból, hogy korunk fejlett tudományának és technikájának talán nincsenek is olyan területei, amelyek eszköztárában ne lenne fontos szerepe a matematikának. Aki legalább a maga szakterületén képes hathatósan kezelni az eszközeit, rengeteget kap általuk, olyannyira, hogy számos területen csak harmadrangú szakember lehet, aki erre nem képes. Még aki a maga idejében meg is tanulta a ráeső részeket, egyre hamarabb szembesülhet azzal, hogy a tudását frissítenie kell.

E kötetben 1460 közepes méretű oldalon, 27 fejezetben sorakoznak a matematika megannyi ágazatára vonatkozó ismeretek és magyarázatok. Maga a tárgymutató 17 oldalt tesz ki. A kiadótól idézve, a kötet a hagyományos alapismeretek mellett a matematikai néhány újabb területét is tárgyalja, és ezek alapvető fogalmaival igyekszik megismertetni az érdeklődőket. Benne a felsőoktatási intézmények BSc fokozatáig bezárólag tanult legfontosabb fogalmak, tételek, eljárások és módszerek kapják a nagyobb hangsúlyt, és mellettük olyan (inkább az MSc fokozatba tartozó) ismeretek is szerepelnek, amelyek nagyobb rálátást, mélyebb betekintést kínálnak az olvasónak. Szól a matematikai kutatások néhány újabb területéről is, pl. a kódoláselméletről, a fraktálelméletről.

Impozáns tartalmát jól érzékeltetik a fejezetek címei, amelyek önmagukban is betekintést kínálnak e tudomány állásába, s annak differenciálódásába: • Halmazok • Logikai alapok • Számtan, elemi algebra • Polinomok és komplex számok algebrája • A sík elemi geometriája • A tér elemi geometriája • Ábrázoló geometria • Vektorok • Szögfüggvények • Analitikus geometria • Lineáris algebra • Absztrakt algebra • Számelmélet • Számsorozatok • Elemi függvények és tulajdonságaik • A valós analízis elemei • Differenciálszámítás és alkalmazásai • Integrálszámítás és alkalmazásai • Közönséges differenciálegyenletek • Parciális differenciálegyenletek • Komplex függvénytan • Fraktálgeometria • Kombinatorika • Gráfok • Kódelmélet • Valószínűség-számítás • Matematikai statisztika

Az ebben zseniktől eltekintve, a matematikát csak sok gyakorlással lehet jól megérteni, s alkalmazását elsajátítani. E kötet ebben is segít: fejezetei a tárgyalt elméleti anyag alkalmazására vonatkozó, részletesen kidolgozott mintapéldákat is tartalmaznak, s ezek áttanulmányozása nagyban hozzájárulhat az elméleti problémák mélyebb megértéséhez.

Francesco Baroni: A kerékpár, Mítosz és szenvedély, Athenaeum Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A kerékpár, mint eszközcsalád, és a kerékpársport fejlődéstörténetének kifejezetten magas színvonalú szakkönyve, kiváló monográfiája ez a tartalmában és kiállításában egyaránt nagyformátumú album. A kezdetektől napjainkig ívelő, részletes és igen alapos áttekintésében megismerhető a kerékpárok mindinkább szerteágazó, terebélyesedő és differenciálódó termékcsaládjának technikatörténete, a kerékpárgyártás gazdaságtörténete, természetesen a kerékpározás kultúrtörténete, és az alkalmazások leggazdagabb és leglátványosabb vonulatának, a napjainkban is diadalmas kerékpársportnak a részletes krónikája, a sport mindenkori élvonalának, s úgyszintén az élre törő technikai ágazatainak és a nagy versenyeinek a bemutatásával. Mindez olyan teljességgel, és a legjellemzőbb részletek olyan gazdag felsorakoztatásával, amennyire csak a szöveggel és a rendkívül gazdag képanyaggal való jó gazdálkodás azt a 304 nagyalakú oldalon lehetővé teszi. A kerékpár gyártás iparággá válásától kezdve, az album a termékek és a fejlesztések ismertetésénél bemutatja az élvonalban egymással versengő cégeket is, így e szegmensben ipartörténetként is szolgál.

Hangsúlyos kiemelést és méltatást érdemel a képanyag. Két nagy vonulatának egyikét a kerékpárok egymást követő generációinak képi bemutatása alkotja. A másik nagy vonulatot a sporttörténeti értékű felvételek adják, amelyek megjelenítik a sportág sok kiemelkedő alakját, a versenyek számos lenyűgöző pillanatát, s felsorakoztatják a mindinkább célorientált fejlesztésű kerékpár típusok sportcélú felhasználásának sokatmondó, jellemző képeit. Segítenek ráérezni, hogy mi teszi a nézők számára megragadóvá a kerékpársport látványát, s az időben napjaink felé haladva a képeken mindinkább átjön az is, hogy micsoda teljesítményekre képesek ezek a "drótszamárból" mind kifinomultabb műszaki alkotásokká váló gépek, s azok képességeinek a végletekig történő kiaknázásával a kerékpárosok. E képgyűjtemény így maga is méltán nevezhető kiemelkedő sport- és kultúrtörténeti értékűnek, s szintúgy nagy technika- és gazdaságtörténeti jelentőségűnek.

Az itt található ismertetésekből is jól megmutatkozik, hogy a legkorábbi daraboktól - a legkezdetlegesebb kísérleti példányoktól, őstípusoktól - eltekintve a kerékpárok mindig a tudomány akkori állását jól felhasználó, műszakilag mind igényesebb konstrukciós és technológiai megoldásokra épülő eszközök voltak, és ilyenek napjainkban is. A leírások igyekeznek minél alaposabb és részletesebb ismertetéseket, magyarázatokat adni ezekről a megoldásokról. A fejlesztés mai eredményeit tekintve, annak, aki nem a kerékpárok mai magaskultúrájába született - vagy szokott - bele, ez az album szó szerint a csodák könyve. Az ember csak bámul és ámul, micsoda kifinomodott, csúcstechnológiás gépcsodák lettek a pár évtizede az általános használatban ismert, hajdani bicikliből.

A kerékpározás a szó legszorosabb értelmében technikai sport, s a közlekedési eszközként, valamint haszonjárműként való alkalmazása is a technikai megoldásokra támaszkodik. Az album - a terjedelmi lehetőségeinek korlátai között - felmutatja a kerékpárok fejlesztésében meghatározó jelentőségű, egymást követő innovációkat. Láthatjuk, hogy azok élenjáró fejlesztői mindig is igyekeznek a technika legújabb vívmányait megtestesítő kerékpárokat építeni, illetve ilyen részegységeket létrehozni, s mindehhez a legmodernebb szerkezeti anyagokat és technológiákat felhasználni.

Magyar szinonima-szótár - Akadémiai Kiadó, 2010, második, átdolgozott kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

Akiknek a munkájuk része, hogy értelmesen és választékosan használják a magyar nyelvet, és - nagy megbecsülést érdemelve - igyekeznek is ezt magas színvonalon megvalósítani, azok jól tudják, milyen fontos és hasznos ebben az ilyen szinonima-szótár. A kifinomult nyelvhasználat - és annak támogatására az ilyen szótár - az előbbiek mellett szintúgy különösen fontos mindenki másnak is, aki önmagát becsüli meg azzal, hogy sokat ad a szellemi eleganciájára, valamint aki más művelt emberek szemében is meg akarja különböztetni magát az ebben igénytelenektől.

Még fontosabb, hogy a szinonimák között gyakran vannak kisebb-nagyobb eltérések azok jelentéstartalmának és/vagy hangulati értékének árnyalataiban, s az alkalmazott szó, kifejezés értő megválasztása nemcsak a mondandónk eleganciáját növeli, hanem sokat segíthet abban is, hogy pontosan azt fejezzük ki, amit közölni akarunk. Mindez kitűnő agytornát is jelent azoknak, akiknek még fontos szellemük élessége, gondolkodási képességük ereje. Még inkább fontos abban, hogy fenntarthassuk anyanyelvi képességeinket ebben a szép új világban, ahol fertőző nyelvrontás - vagy azzal egyenértékű ragályos igénytelenség - árad számos olyan médiumból is, amelynek jelentős hatása van kultúránk minőségének alakulására. A nyelvhasználat terén (is) az elbutulásban az a legnagyobb baj, hogy minél jobban hanyatlik az ember, annál kevésbé érzi meg e képességei hiányát. E szótár így önvizsgálatra is igen hasznos lehet: lapozgassunk bele, s gondoljuk végig, mennyit tudtunk ebből. Aki pedig ennél is többet akar, gondolkodjék el azon is, tud-e valamit hozzátenni az egyes szócikkekhez, s mennyire tudja/érzi a szinonimák közötti különbségeket.

Vörösmarty még azt írta: "Legyen minden magyar utód / Különb ember, mint apja volt." (Jóslat). Ma már az is nemes cél, hogy mindenki legalább úgy tudja anyanyelvét, mint az elődei. Hiszen terjed a kór, hogy már meg sem értik azt a felbecsülhetetlen értékű kincset, amelyet a klasszikus irodalmunk jelent, s már nemcsak Jókait, de huszadik századi klasszikusainkat is csak lebutított változatban tudják olvasni - ez pedig olyan, mint ha a szüleinktől örökölt házban már csak a sufniba tudnánk belépni. Aki úgy véli, őt ez nem fenyegeti, használja próbakőként ezt a szótárt, s nézze meg, mire jut. Csak nyerhet vele: tudást, szellemi igényességet, azoknak köszönhetően pedig erősebb védekezőképességet az ellen, hogy könnyen manipulálhatóvá váljék.

A kiadót idézve, e szótár tizenkét és fél ezernyi címszó köré csoportosítva - azokba betagolva - kb. harmincezer rokon értelmű szót és kifejezést tartalmaz az általános köznyelv szókincséből. Tény, hogy a hatékony használatához meg kell tanulni az erre szolgáló útmutatót (s az a nyelvészetben járatlanoktól helyenként némi erőfeszítést igényel), ám ha ezzel megvagyunk, a szótár egész szerkezete világossá, könnyen kezelhetővé válik.

Kiemelkedő értéke, hogy a teljes anyaga elérhető az interneten, online használatában pedig rendelkezésünkre áll mindaz a lehetőség és előny, amelyet a számítógépes informatika e téren kínál. Ebbe tartozik az is, hogy az Akadémiai Kiadó www.szotar.net weboldalán egységes rendszerben áll rendelkezésünkre a kiadó valamennyi online szótára, azaz egyetlen kereséssel eljutunk mindazokhoz a szótárakhoz, amelyek a keresett szót ill. kifejezést tartalmazzák.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Világgazdaság, 2010. szeptember 7., kedd, 2. oldal
Tíz hallgató kapott Harsányi István-díjat

Világgazdaság, 2010. szeptember 7., kedd, 5. oldal
Pénzre várnak a nyertesek
Sok kisvállalkozás jövője került veszélybe

"...Már több hónapja várnak az elnyert támogatás kifizetésére a kedvezményezettek a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által meghirdetett kiírásoknál - tájékoztatták lapunkat az érintettek..."

Gentlemen magazin, 2010 nyár. 144-148. oldal
Rátai Dániel: Átrajzolni a fizika határait

"...Megkaptam az Innovációs Szövetség felkérését...engem választottak ki, hogy 2005-ben képviseljem Magyarországot a minden évben sorra kerülő Intel International Science and Engineering Fairen, ami az országos innovációs versenyek világdöntője az USA-ban..."

Gentlemen magazin, 2010 nyár. 144-148. oldal
Kürti Sándor: Nyugodt erő

"...1994 - a KÜRT megkapta a Magyar Innovációs Nagydíjat az adat-helyreállítási technológiájáért..."

www.szabadsag.ro, 2010. szeptember 07., kedd
Tíz egyetemi hallgató kapott Harsányi István-díj elismerést

Népszabadság melléklet, 2010. szeptember 07., 13. oldal
Kutatási eredményekkel a minőségi oktatásért

Klub Rádió, Vállalkozók Klubja, 2010. szeptember 07., kedd

"...beszélgetünk Barta Gyulával, a MAG Zrt. vezérigazgatójával..."

www.hrportal.hu, 2010. szeptember 07.
Versenyelőnyhöz juttat a képzés és az innováció

www.penzcentrum.hu, 2010. szeptember 07., kedd
Online kapják a legtöbb pályázati információt a kkv-k

www.gazdasagiradio.hu, 2010. szeptember 07., kedd
Az interneten kapják a legtöbb pályázati információt a kkv-k

www.zetapress.hu, 2010. szeptember 07., kedd
Felsőoktatástól az innovációig

www.euroastra.hu, 2010. szeptember 07., kedd
Gyorsjelentés az államháztartásról - 2010. augusztus

www.bautrend.hu, 2010. szeptember 07., kedd
Gyorsjelentés az államháztartásról - augusztus

www.hg.hu, 2010. szeptember 08., szerda
A leginnovatívabb falazási technológia: Porotherm Profi Dryfix

Világgazdaság, 2010. szeptember 09., csütörtök, 2. oldal
Senki nem mentesül a termékdíj alól

Petőfi Népe, 2010. szeptember 09., csütörtök, 11. oldal
Hétszázmilliárd jut az Új Széchenyi Terv programra

www.ivsz.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Innovációs Alap forrásmegvonás hatásai - Milyen súlyos a helyzet?

RiseFM - Hírek, 2010. szeptember 09., csütörtök
Mi vagyunk az 52. legversenyképesebb nemzet

N-Joy Zala, 2010. szeptember 09., csütörtök
Jubilált a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.

www.hirszerzo.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Svájc a legversenyképesebb ország, Magyarország javított

www.nepszava.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Svájc letarolt mindenkit

www.metro.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Svájc a legversenyképesebb ország, Magyarország javított

www.hirextra.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Hazánk javított a versenyképességi besorolásán

www.mno.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Jelentősen javult Magyarország versenyképessége

www.fn.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Svájc a legversenyképesebb, hazánk az 52.

www.portfolio.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Magyarország versenyképesebb, mint Szlovákia

www.promenad.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Javuló versenyképesség - megelőztük Szlovákiát

www.penzcentrum.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Kiderült melyik a legversenyképesebb ország - hazánk az ötvenkettedik!

www.gazdasagiradio.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Nemzetközi összevetésben mélyponton a magyar üzleti erkölcs

www.parameter.sk, 2010. szeptember 09., csütörtök
Svájc a legversenyképesebb ország, Szlovákia a legnagyobb visszaesést produkálta

www.zipp.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Versenyképesebbek vagyunk, mint tavaly

www.mfor.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Svájc a legversenyképesebb ország, Magyarország javított

www.piacesprofit.hu, 2010. szeptember 09., csütörtök
Magyarország erőssége az egészségügy és az oktatás

Magyar Hírlap, 2010. szeptember 10., péntek, 8. oldal
Szlovákiát már leköröztük
Az innovációra még mindig kevés pontot kapunk

Fejér Megyei Hírlap, 2010. szeptember 10., péntek, 6. oldal
Kevesebb pénz juthat

Hajdu-Bihari Napló, 2010. szeptember 10., péntek, 1. oldal
Szászországi együttműködés

Kisalföld, 2010. szeptember 10., péntek, 7. oldal
Bemutatják a szektor innovatív újdonságait

24 óra, 2010. szeptember 10., péntek, 3. oldal
Mindenünk, a drága energia

Élet és Tudomány, 2010. szeptember 10., péntek, 77. oldal
A Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsora

www.trademagazin.hu, 2010. szeptember 10., péntek
Javult Magyarország versenyképessége

www.origo.hu, 2010. szeptember 10., péntek
Matolcsy újraiparosítaná az országot

www.piacesprofit.hu, 2010. szeptember 10., péntek
Richter Gedeon az év történelmi üzletembere

www.portfolio.hu, 2010. szeptember 10., péntek
Matolcsy: Újra kell iparosítani Magyarországot

www.medicalonline.hu, 2010. szeptember 10., péntek
Az év történelmi üzletembere Richter Gedeon

www.propeller.hu, 2010. szeptember 10., péntek
Matolcsy György uniós pénzügyi delegációval tárgyal ma Budapesten

Magyar Nemzet, 2010. szeptember 10., péntek, 13. oldal
Előrébb ugrottunk a ranglétrán

"...Továbbra is Svájc a legversenyképesebb ország, ám Magyarország javított, s immár az ötvenkettedik helyre lépett előre az előző évi ötvennyolcadikról..."

Népszabadság, 2010. szeptember 11., szombat, 1. oldal
Lesz-e új Cavintonunk?

www.greenfo.hu, 2010. szeptember 12.,
Konferencia a legújabb környezetvédelmi innovációkról

Dél-Magyaroszág, 2010. szeptember 13., 1. oldal
Ranglisták és teljesítmények

Vas Népe, 2010. szeptember 13., 6. oldal
Két szakma nagy ünnepe

Délvilág, 2010. szeptember 13., 1. oldal
Ranglisták és teljesítmények


Népszabadság, 2010. szeptember 13., hétfő, 9. oldal
Magyar tudásközpont segíti a Nokia Siemenst

"...A rádiókommunikációs rendszerek kiépítésében vezető Nokia Siemens Networks Budapesten hozza létre a GSM-R-technológiás megoldások tudásközpontját..."

www.maipiac.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
CSR Hungary Díj 2010

www.delmagyar.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Ranglisták és teljesítmények

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2010. szeptember 13., kedd, 3. oldal
Energetikai vállalkozók és feltalálók fóruma Esztergomban

RégióRégia, 2010. szeptember 13., hétfő, 60. oldal
INNO-HUB - innovációs szolgáltatói adatbázis

www.privatbankar.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
30 százalék alatt nem éri meg pályázni?

Duna Tv, Heuréka! Megtaláltam!, 2010. szeptember 13., hétfő
"...Gábor Dénes-díj 2010. Október 8-ig várja a jelöléseket a díjra a Novofer Alapítvány..."

www. gazdasagiradio.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Magyar mérnökökre bízta tudományát a Nokia

www.168ora.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Budapestre ruház be két nagy mobilcég


www.nepszava.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Hazánkban kutat a Nokia

www.metropol.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Magyarországon bővíti K+F tevékenységét a Nokia

www.mno.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Újabb munkahelyeket teremt Budapesten a Nokia

www.fn.hu, 2010. szeptember 13., hétfő
Nokia-székhely lett Budapest

Világgazdaság, 2010. szeptember 14., kedd, 8. oldal
Fejlesztésben bővít az NSN
A GSM-R technológia globális tudásközpontja kerül a magyarországi kutatóbázisra

Világgazdaság, 2010. szeptember 14., kedd, 16. oldal
A Nokia-lecke

"...Nem az ütőképes innovációs vertikum felállítása bukott meg, hanem a menedzsmentért felelős emberi tényező. Továbbra is ígéretes lehet a finn úton haladni - ha jobban ügyelnek a vezetésre is..."

Zalai Hírlap, 2010. szeptember 14., kedd, 6. oldal
Az innovációért

Vas Népe, 2010. szeptember 14., kedd, 6. oldal
Modern kutatóhely

IT-Business,  2010. szeptember 14., kedd, 4. oldal
A világ első mozgóbélyege

www.kisalfold.hu, 2010. szeptember 14., kedd
Innováció, mérnöki pálya a színpadon

Gazdasági Rádió, 2010. szeptember 14., kedd
Magyar mérnökökre bízta tudományát a Nokia

Infó Rádió, 2010. szeptember 14., kedd
"...Budapestet választotta globális vasúti kommunikációs központja székhelyéül a Nokia Siemens Networks..."

www.prim.hu, 2010. szeptember 14., kedd
Magyarországon bővíti K+F tevékenységét a Nokia

www.hwsw.hu, 2010. szeptember 14., kedd
Feltámadt a Nokia

Lánchíd Rádió, 2010. szeptember 14., kedd
Tehetségek és zsenik

"...A műsor vendégei: Balassi Márton, Molnár Anna, Horváth Dávid, Böröczki Zoltán István..."

Dunántúli Napló,  2010. szeptember 15., szerda, 10. oldal
A Baross Gábor-Programon

Metropol országos, 2010. szeptember 15., szerda, 12. oldal
Emlékdíj Az év történelmi üzletembere

Észak-Magyarország, 2010. szeptember 15., szerda, 1. oldal
A kkv-k a gazdaság fejlődésének motorjai

Észak-Magyarország, 2010. szeptember 15., szerda, 5. oldal
TOP 100 Gazdasági Díj

Kisalföld, 2010. szeptember 15., szerda, 4. oldal
Innováció, mérnöki pálya a színpadon

Napi Gazdaság, 2010. szeptember 15., szerda, 7. oldal
Beindíthatja az ipart az elektronikai ágazat

"...Az IVSZ elektronikai tagozata a kkv-k számára technológia- és tudásfejlesztő programokat, a beszállítói státus elnyeréséhez EU-forrásokból történő célzott támogatást, a k+f+i tevékenység megerősítését javasolja..."

Piac és Profit, 2010. szeptember 15., szerda, 24. oldal
Pályázat Megemelt összeg

www.zetapress.hu, 2010. szeptember 15., szerda
Esztergomi konferencia

Elektrotechnika (szeptember), 2010. szeptember 15., szerda, 29. oldal
Magyar Termék Nagydíj '2010 Kihirdették a pályázat nyerteseit

www.autopro.hu, 2010. szeptember 15., szerda
Nem csak a Mercedesre figyel az új kecskeméti rektorhelyettes

Magyar Mezőgazdaság, 2010. szeptember 15., szerda, 10. oldal
Nemzetközi szinten bizonyítanak

www.euroastra.hu, 2010. szeptember 15., szerda, 10. oldal
Ifjú tudósok elismerése az Innovációs Szövetségnél

Világgazdaság, 2010. szeptember 16., csütörtök, 3. oldal
Szerepet kap a szakma
Állandó munkafórummá teszik a Külgazdasági Kerekasztalt - Üzleti tanácsok sorozatát állítják fel

"...folytatódjon az innovatív kis- és középvállalati exportőrökkel kapcsolatos program
minden állami promóciós eszközt hatékonyabban kell használni a kkv-k piacra jutását elősegítendő..."

Világgazdaság, 2010. szeptember 16., csütörtök, 20. oldal
K+f politika és versenyképesség: van-e recept?

"...Mindenekelőtt szükséges, hogy a kutatás-fejlesztési stratégia, a végrehajtás és a monitoring egymással összhangban, világos célrendszer mentén működjön.
... Másrészt - ágazattól függetlenül - különösen fontos a stabil, kiszámítható és átlátható szabályozási környezet megteremtése...
... Harmadrészt megfontolandó, hogy a k+f adókedvezmények területén Magyarország - amely a 32 OECD tagállam közül jelenleg a 9., a 27 EU-tagállam közül pedig az 5. legkedvezőbb adózási környezetet biztosítja - miként tudná javítani pozícióit..."

Figyelő, 2010. szeptember 16-22., 7. oldal
Újra lesz vasúti GSM-R tender?

"...A Nokia Siemens Network (NSN) budapesti K+F központjában a vasúti kommunikációs megoldások fejlesztésével foglalkozó 20-25 munkatárs mellé újabb 100-at kíván felvenni..."

Heti Válasz, 2010. szeptember 16., 50. oldal
Tízéves büdzsét fontolgat Brüsszel

"...Valószínűleg nagy vitát vált ki Janusz Lewandowski uniós költségvetési biztos azon javaslata, hogy az EU büdzséjének 40 százalékáról mintegy 33 százalékra kellene leszorítani a közösségi agrártámogatásokat, a Fennmaradó pénzt pedig a kutatás és az innováció területére kell átcsoportosítani..."

Élet és Tudomány, 2010. szeptember 17., péntek, 100. oldal
Diákok és a Tudományos Pálya

Világgazdaság, 2010. szeptember 17., péntek, 20. oldal
K+f politika és versenyképesség: van-e recept?

Észak-Magyarország, 2010. szeptember 17., péntek, 5. oldal
Klaszter, kitörési lehetőség

Fejér M. Hírlap, 2010. szeptember 17., péntek, 13. oldal
Globális versenyben vagyunk

Vas Népe, 2010. szeptember 17., péntek, 6. oldal
Euró-milliárdok kutatási célra

Supply Chain Monitor, 2010. szeptember, 9. oldal
Új Széchenyi Terv

Világgazdaság, 2010. szeptember 17., péntek, 7. oldal
Innovációs központ épül Tatabányán


www.magyarkozlekedes.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Új vezérigazgatója van a MÁV-START Zrt.-nek

www.elektro-net.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Az Ericsson vezérigazgató-helyettese lett a MÁV-START Zrt. új vezérigazgatója

www.hirszerzo.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Új vezérigazgatója van a MÁV-START-nak

www.inforadio.hu , 2010. szeptember 17. péntek
Új vezérigazgató a MÁV-START Zrt. élén

www.mfor.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Monszpart Zsolt lett a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója

www.napi.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Fejcsere a MÁV-nál is

www.dunatv.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Monszpart Zsolt lett a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója

www.webradio.hu, 2010. szeptember 17. péntek
Új vezérigazgatója van a MÁV-START Zrt.-nek

www.szegedinapilap.hu, 2010. szeptember 18. szombat
Új vezérigazgatója van a MÁV-START Zrt.-nek

Napi Gazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 3. oldal
Innovációs központ épül Tatabányán

Világgazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 1+9. oldal
Kiszolgáltatott innováció
A közvetlen gazdasági hatásokról csekély arányban születik visszajelzés

"...Mérleg. Nem vitás, hogy 2004-es megalapítása óta jótékony hatást gyakorolt hazánk gazdaságára a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, ám hogy pontosan mekkorát, nehéz megmondani. A közvetlen hatásokról a vállalati esetek 10-15 százalékánál születik világos pozitív visszajelzés, az Ernst & Young és a GKI Gazdaságkutató által készített tanulmány azonban nem hagy kétséget afelől, hogy a közvetett gazdasági hatások ennél jóval jelentősebbek..."

Világgazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 1+8. oldal
K+f-ben erősít az Ericsson

"...A hagyományos hálózatok tól elmozdulunk az internetalapúak felé, ám a feladatok, így a k+f sem Magyarország-specifikus, hanem globális munka - véli Roland Nordgren, az Ericsson hazai vezérigazgatója..."

Világgazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 10. oldal
Áttörés a keretprogramnál
Új uniós pályázatok és megemelt támogatások

"...Több pénz. Az Európai Bizottság a válságból való kilábalás és a fejlődés egyik fontos eszközének tekinti a kutatás-fejlesztést és innovációt..."

Világgazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 10. oldal
Újra itt a Kutatók Éjszakája
Negyvenhárom hely rendezvényeire várják az érdeklődőket

Világgazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 11. oldal
Stabil technológiai híd a szakadék fölött
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány évente 80-100 innovációs projekttel segíti a gazdaságot

Világgazdaság, 2010. szeptember 20., hétfő, 12. oldal
Eurómilliók a magyar kutatás-fejlesztésért
A TéT Alapítvány tréningjei gyakorlati segítséget nyújtanak a sikeres pályázatok elkészítéséhez


Várható események

Szellemi Eszköz Menedzsment

Tagintézményünk, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző Jogi Egyesület Találmányi-szabadalmi Szakosztálya szervezésében, 2010. szeptember 29-én, 15:00 órakor, a  Magyar Szabadalmi Hivatal II. emeleti tanácstermében (1055 Budapest, Garibaldi u. 2.), Rigler István (magyar és EU szabadalmi ügyvivő, LEADING INNOVATION, Kanada) tart előadást "Az Egy Szellemi Eszköz Menedzsment Rendszer (Intellectual Asset Management System) bevezetése, stratégiai és gazdasági jelentősége a K+F orientált vállalatokban" címmel.

További információ: Párkányi Mária, tel: 353-1661, e-mail: parkanyi.maria@mie.org.hu.

Innováció és gazdasági növekedés konferencia

Innováció és gazdasági növekedés címmel "A Dél-alföldi régió innovációs potenciálja" c. kutatás zárókonferenciája kerül megrendezésre, 2010. szeptember 30-án, csütörtökön, 9.30 órai kezdettel, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Konferenciatermében (Kecskemét, Árpád krt. 4.), a HBF Hungaricum Kft. szervezésében.

Program
9.30-9.45 | Köszöntő
Bányai Gábor elnök, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés; Gaál József elnök,
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9.45-10.15 | "A kutatás-fejlesztés- és innovációpolitika aktuális helyzete, feladatai az új kormánypolitikában"
Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és Versenyképességi Főosztálya
10.15-10.45 | "A KKV támogatások aktuális kérdései, innováció és gazdasági növekedés"
Dr. Kabai Anikó osztályvezető, Nemzet Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága
10.45-11.00 | Kérdések, hozzászólások
11.00-11.40 | "A Dél-alföldi régió innovációs potenciálja" c. kutatás főbb tanulságai
Kleinheincz Ferenc innovációs szakértő
11.40-12.00 | Kávészünet (közben Sajtóbeszélgetés)
12.00-13.00 | "Hogyan érvényesíthetjük szellemi tulajdonjogainkat? (polgári jogi, büntetőjogi és vámjogi eszközök bemutatása)"
Dr. Kovács Eszter jogi ügyintéző, Magyar Szabadalmi Hivatal
13.00-14.00 | Büféebéd
14.00-15.30 | Kerekasztal-beszélgetés:
A "Dél-alföldi régió innovációs potenciálja" témájú párhuzamos kutatások tanulságai. Javaslatok a készülő regionális innovációs Stratégiához
A kerekasztal-beszélgetést bevezeti, moderálja és összegzi:
Kleinheincz Ferenc innovációs szakértő

"A Dél-alföldi régió innovációs potenciálja" c. kutatás eredményei és az elkészült tanulmány a www.innovacioskutatas.hu internetes honlapon tekinthető meg.
További információ: www.hbfhungaricum.hu.

MONTIFIC projekt és az European Certification and Qualification Association közös konferenciája

2010. szeptember 30-án és október 1-én, Budapesten, a Budapesti Gazdasági Főiskola rendezésében valósul meg a MONTIFIC projekt és az European Certification and Qualification Association közös konferenciája. Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola, KVIK V. előadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.

A konferencia során a résztvevők információkhoz jutnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló MONTIFIC és DEUCERT projektek legfrissebb eredményeiről, amelyek európai szintű képzési szolgáltatásokat nyújtanak az innovációs és irányítási emberi képességek fejlesztéséhez.

A résztvevők többek között az alábbi előadásokat hallgathatják meg:
- Az innováció támogatásának kormányzati gyakorlatai - Monszpart Zsolt (Magyar Innovációs Szövetség, alelnök),
- Kiáltvány a folyamatfejlesztésről és innovációról - Jorn Johansen (DELTA, Dánia),
- Jövőbeli kilátások az innovációs menedzserképzés minősítésében - Tom Peisl (FH München, Németország), Jürgen Schmied (Methodpark, Németország), Richard Messnarz (ISCN, Ausztria & ECQA alelnök),
- Lean fejlesztés és magas minőség Európában, a Six Sigma Akadémia Európában, Dick Theisens (Symbol, Hollandia),
- Kutató vállalkozók Andrea Fenz, (Skills International, Ausztria) és Anca Draghici, George Draghici (Temesvári Egyetem, Románia).

A konferencia napi témakörei a következő:
1. nap - 2010. szeptember 30. 9:00 óra - Linking Innovation to Governance
2. nap - 2010. október 1. 8:30 óra - Linking Innovation to Industrial Growth and Success

A konferencia munkanyelve angol, az ellátás - büféebéddel - biztosított.
Az ingyenes online regisztráció és a részletes program elérhető a www.conference2010.ia-manager.org címen.

"JEREMIE Kockázati Tőke Információs Nap" 2010. október 5-én az INNOSTART - mint INNOREG KM RIÜ tag - székhelyén (1116 Budapest, Fehárvári út 130.)

A rendezvény programja
9.30-9.55 | Új Magyarország Kockázati Tőke Program - Lehetőségek a "JEREMIE Program" alapból - Vingelman József, vezérigazgató (MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.)
9.55-10.20 | Tőkegarancia lehetőségek - Zoltán Csaba, vezérigazgató (Start Tőkegarancia Zrt.)
10.20-10.45 | Üzleti terv készítése a befektető részére - Baranyai Gábor, ügyvezető igazgató (QualyPlan Kft.)
10.45-11.00 | Szünet
11.00-11.25 | Befektetői prezentáció készítése - Makra Zsolt (Docler Holding)
11.25-11.45 | Befektetői elvárások - Bruchner Zoltán, befektetési igazgató (Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.)
11.45-12.10 | Comforce sztori: a cégalapítástól a kockázati tőkéig - Papp László Dávid, ügyvezető igazgató (Comforce Kft.)

A rendezvényre mindazokat az érdeklődőket várják, akik mindent tudni szeretnének a JEREMIE Kockázati Tőke Programról, vagyis:
-  Kiknek szól és hogyan működik a program?
-  Hogyan lehet hozzájutni?
-  Hogyan lehet és kell egy befektetőt megnyerni?
-  A gyakorlatban hogyan zajlik egy befektetési tranzakció lebonyolítása?
-  Milyen elvárásokat támaszt egy befektető a cégekkel szemben? 

A jelentkezési határidő: szeptember 27.

Információk és jelentkezési feltételek az INNOSTART honlapján olvashatók (www.innostart.hu - Hírek, események rovat).

További kérdésekkel az INNOSTART-nál Szegner Erzsébet, projektmenedzserhez (tel.: 1/382-1511; e-mail: erzsebet.szegner@innostart.hu) lehet fordulni.

ACT és az NC3A közös Ipari Napja

A Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (ACT) és a NATO Konzultációs, Vezetési és Irányítási Ügynökség (NC3A) közös Ipari Napot szervez, Prágában, 2010. október 5-7. között.

Az ACT konferenciája - amelynek címe: "Jobb szinergia a jobb képességekért" - az ACT, az Európai Unió és az ipar közötti kapcsolatokra koncentrál, és a folyamatban lévő, illetve tervezett együttműködési projektekről fog széleskörű tájékoztatással szolgálni.

Az NC3A "Hogyan folytassunk üzleti tevékenységet a NATO-val" című programja a NATO-nak az iparral kapcsolatos stratégiájába, a Szövetségnél végrehajtani tervezett reform-folyamatokba és a C4ISR területen várható üzleti lehetőségekbe enged majd bepillantást.

Az alábbi linken van lehetőség on-line regisztrálni vagy csak az egyik, vagy mindkét szervezet rendezvényére:
www.act.nato.int/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=194

TÜV Rheinland Akadémia

"Hat Szigma megoldások Magyarországon - Költségcsökkentés, minőségjavítás, piacnövelés, eredmények" címmel szakmai napot szervez tagszervezetünk, a TÜV Rheinland Akadémia, 2010. október 7-én, az Adina Hotel Canberra Termében (Budapest, XIII. ker., Hegedűs Gyula u. 52-54.).

Program
9.30 | Levezető elnök: Prof. Dr. Kemény Sándor Megnyitó, Czigler Éva - ügyvezető igazgató; TÜV Rheinland Akadémia
9.45 | Statisztikai megközelítés - a minőségfejlesztés motorja, Tóth Csaba László - Hat Sigma Feketeöves, IIASA Shiba díjas szakember; Thot Quality Management Kft.,TÜV Rheinland partner
10.30 | Kigondoltuk, megcsináltuk - A Hat Szigma újra bevezetése és eredményei a Continental Temic Hungary Kft-nél, Alexi Gergely - Hat Szigma Projekt Koordinátor, Hat Szigma Feketeöves; Bolygó Tibor - folyamatfejlesztő mérnök, Hat Szigma Zöldöves, Continental Temic Hungary Kft.
11.00 | Kávészünet
11.15 | Hat Szigma a "call center szolgáltatás" fejlesztésében, Rácz Tamás - Hat Szigma Zöldöves, ügyfélszolgálati szakértő
11.45 | SPC egyszerűen, olcsón, eredményesen, Rába Tivadar - Hat Szigma Feketeöves;
Borg Warner Turbo System Kft.
12.15 | Hat Szigma lehetőség az egészségügyben is?, Fábián Zoltán - minőségügyi osztályvezető; SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
12.45 | Ebéd Levezető elnök: Tóth Csaba László
13.45 | A varianciaanalízis szerepe a Hat Szigmában, Prof. Dr. Kemény Sándor - egyetemi tanár; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémiai és Környezeti
Folyamatmérnöki Tanszék
14.15 | Hat Szigma eszközök a HR támogatására, Tóviziné Kocsárdi Krisztina - Hat Szigma Zöldöves, HR generalista; Continental Temic Hungary Kft.
14.45 | Az ISO/TS 16949 szabvány és Hat Szigma - Ellenségek vagy barátok?, Nagy Sándor - vezető tanácsadó; TÜV Rheinland Akadémia Kft.
15.15 | A Hat Szigma mindenese a Minitab, Lakat Károly - EOQ Minőségügyi Szakértő; L.K. Quality Bt.
15.45. | Konzultáció, tapasztalatcsere
16.30 | Zárszó

Részvételi díj: 28000 Ft/fő + áfa, amely magába foglalja az étkezést is. A Magyar Innovációs Szövetség tagjainak 10% kedvezmény biztosított, amennyiben 2010. szeptember 24-ig elküldik jelentkezési lapjukat.

További információ: Krivánné Lóczy Noémi, oktatási főmunkatárs, Tel.: (+36-1) 461-1240 ; Fax: (+36-1) 461-1199, E-mail: akademia@hu.tuv.com; www.tuv.hu.

Pályázati információs nap

A Magyar Tudományos Akadémia és az NKTH együttműködésében, 2010. október 11-én, 10.00 órától, az NKTH Irinyi Termében (1117 Budapest, Neumann János u. 1/C.) kerül megrendezésre az Európai Kutatási Tanács (ERC) kezdő és tapasztalt kutatóknak kiírt pályázati lehetőségeiről ("Starting Grant scheme" és "Advanced Grant scheme") szóló információs nap. Az információs rendezvény után a szervezők pályázati konzultációra is lehetőséget biztosítanak.

Előzetes programtervezet
10.30 - 11.00 | Köszöntés - Dr. Vadász István, az NKTH elnökhelyettese; Prof. Kroó Norbert, ERC Tudományos Tanács Tagja, az MTA alelnöke; Prof. Pléh Csaba FP7 Ideas/ERC programbizottsági képviselő
11.00 - 11.30 | Az Európai Kutatási Tanács legújabb Starting Grant pályázati felhívása és a várható Advanced Grant bemutatása, Dr. Nagy Gábor, főosztályvezető, Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) / Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság
11.30 - 12.00 | AZ ERC StG pályázatok bírálati folyamata - az elmúlt évek tapasztalatai, Prof. Kroó Norbert, ERC Tudományos Tanács Tagja, az MTA alelnöke
12.00 - 12.30 | Az EU FP7 Mobilitási pályázatai, Jeney Nóra, Mobilitás NCP, NKTH
12.30 - 13.00 | Kérdések
13.00 - 14.00 | Szünet
14.00 - 14.45 | Sikeres magyar pályázók/pályázatok 2008-2009 során - kerekasztal beszélgetés (ennek keretében a résztvevők közül rövid előadást tart Dr. Simon Ferenc, StG PI, BME (PE domain); Dr. Szakács Gergely, StG PI, MTA Enzimológiai Intézet (LS domain) és Mohácsi Vanda, intézményi pályázati koordinátor, Közép-európai Egyetem (SH domain))
14.45 - 15.30 | A Starting Grant és az Advanced Grant pályázatok elkészítésének adminisztratív és pénzügyi vonatkozásai, Dr. Szendrák Erika, ERC NCP, HunASCO irodavezető, MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
15.30 - 17.00 | Kérdések és pályázati konzultáció

A "Starting Grant scheme" pályázati felhívás a következő címről tölthető le (IDEAS alcím
alatt): http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage, illetve a
"Advanced Grant scheme" pályázat információi a http://erc.europa.eu/ oldalon találhatóak meg.

A részvétel ingyenes.
További információ és jelentkezés: Dr. Szendrák Erika (e-mail: erika.szendrak@office.mta.hu, tel: 06-1-411-6248)

V. Spin-off Planéta

2010. október 14-én, a Kossuth Klubban (1088 Budapest, VIII. Múzeum utca 7.), tagszervezetünk, a Magyar Spin-off és Start-up Egyesület (MSE) szervezésében kerül megrendezésre az V. Spin-off Planéta konferencia.

A konferencián bemutatkoznak vállalkozó kutatók és/vagy technológia-intenzív vállalkozások.

A nap programja
10.00 - 10.10 | Köszöntő
Előadó: Dr. Bágyi István pályázati és iparjogvédelmi igazgató TargetEx Kft., alapító InnoEx Kft., MSE elnök
10.10 - 11.00 | I. Szekció, Az innováció menedzsment gyakorlati kérdései
Szekcióvezető: Prof. Dr. Ferdinandy Péter alapító Pharmahungary 2000 Kft., MSE alelnök
10.10 - 10.30 | Iparjogvédelmi stratégia kialakításának gyakorlati szempontjai
Előadó: Kacsuk Zsófia, tulajdonos, Kacsukpatent
10.30 - 10.50 | Pályázati technikák: legfontosabb szempontok pályázati projektek ellenőrzésekor
Előadó: Czeininger Csaba, NKTH ellenőrzési osztály
10.50 - 11.00 | Kérdések, válaszok
11.00 - 11.30 | Kávészünet
11.30 - 12.30 | II. Szekció, Spin-off, start-up cégek
Szekcióvezető: Kriston Ákos alapító MooL Invest Kft., MSE alelnök
11.30 - 11.45 | Challenge day - lenn és fenn avagy egy garázscég kihívásai az internetes videózás világában
Előadó: Bognár Ákos társtulajdonos, Videosmart Kft.
11.45 - 12.00 | Portál engine, open source szoftverek világa (a cím egyeztetés alatt)
Előadó: Bíró Tamás ügyvezető, SenseNet Kft
12.00 - 12.15 | HyGo, avagy zéró emisszió
Előadó: Kriston Ákos alapító MooL Invest Kft., MSE alelnök
12.15 - 12.30 | Kérdések, válaszok
12.30 - 13.30 | Ebéd
13.30 - 15.20 | III. Szekció, Technológiai cégek tőkefinanszírozása
Szekcióvezető: Darvas Gergely igazgatósági tag ThalesNano Zrt., ComInnex Zrt., MSE alelnök
13.30 - 13.50 | A vállalatfinanszírozási szakemberek szerepe a sikeres technológiai cégépítés folyamatában
Előadó: Dezse Margaret, Tranzakciós Tanácsadási Szolgáltatások vezeti
Partnere, Ernst & Young Kft.
13.50 - 14.10 | Az Innovációs Alap szerepe a magyar gazdaságban
Előadó: Dr. Borsi Balázs kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt.
14.10 - 14.30 | Hogyan duplázzuk meg egy softwares cég világpiaci részesedését a válság időszaka alatt?
Előadó: Alex Drijver ügyvezető, ChemAxon Kft.
14.30 - 14.50 | Áttekintés a kockázati tőkefinanszírozás különbözi formáiról
Előadó: Oláh László elnök, Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
14.50 - 15.10 | A Jeremie Program szerepe a mikro-, és kisvállalkozások indításában
Előadó: Molnár András befektetési igazgató, PortfoLion Zrt.
15.10 - 15.55 | IV. Szekció, Panel Discussion
Résztvevő szakértők: Dezse Margaret, Kacsuk Zsófia, Czeininger Csaba, Bognár Ákos, Bíró Tamás, Dr. Borsi Balázs, Alex Drijver, Oláh László, Kriston Ákos,
Moderátor: Darvas Gergely igazgatósági tag ThalesNano Zrt., ComInnex Zrt., MSE alelnök
15.55 - 16.00 | Zárszó
Dr. Bágyi István pályázati és iparjogvédelmi igazgató TargetEx Kft., alapító InnoEx Kft., MSE elnök

Részvételi díj: 9900 Ft + ÁFA. Kedvezményezettek köre: MSE tagoknak 6900 + ÁFA, diákoknak 2900 +ÁFA.

Regisztráció: Kovácsné Regős Zsuzsanna ügyvezető titkárnál (zsuzsanna.regos@europeanspinoff.com, 06 1/880 8556, 06 30/366 8824).
Bővebb információ a következő linken érhető el:
www.europeanspinoff.com/uploads/Planetameghivo5.pdf

Pályázati felhívások

Komplex vállalati technológia fejlesztés - GOP-2010-2.1.1./C

A pályázat célja komplex technológiai fejlesztés megvalósítása, mely hozzájárul a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növeléséhez az alábbiakon keresztül:
- innovációs, adaptációs képességének erősítése;
- vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése;
- környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célok megvalósulása;
- piacra jutás.

Támogatható tevékenység: új gép- és eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés, építési tevékenységek (max. 30%) és egyéb kiegészítő kis összegű költségek.

Támogatási intenzitás:
- mikro-, kis- és középvállalkozások esetén max. 40%
- nagyvállalatok esetén max. 30%

A támogatás összege: 150 M Ft-400 M Ft.
A pályázatok benyújtása: 2010. szeptember 17. és 2010. október 29. között.
Részletes pályázati felhívás a http://www.nfu.hu/doc/2514 oldalon érhető el.

XIX. Magyar Minőség Hét - Pályázatok

A Magyar Minőség Társaság XIX. Magyar Minőség Hét rendezvénysorozatához kapcsolódóan pályázatokat hirdet az alábbi díjak elnyerésére:
- Magyar Minőség Háza Díj 2010. - beadási határidő: 2010. október 15.
- Magyar Minőség eOktatás Díj 2010. - beadási határidő: 2010. október 4.
- Magyar Minőség Portál Díj 2010. - beadási határidő: 2010. október 4.
- Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2010. - beadási határidő: 2010. október 4.
- Minőség Szakirodalmi Díj 2010. - beadási határidő: 2010. október 4.

További információ: Magyar Minőség Társaság, http://www.quality-mmt.hu, Turos Tarjánné, tel/fax: (1) 215-6061, E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.