XX. évf. | 2010. szeptember 7. | 16. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Magyar Szabadalmi Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

"Tehetségek, tehetséggondozás"
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) 9. országos találkozója

2010. szeptember 10., Millenáris Park, Makadám Mérnök Klub

Program

16:00 | Köszöntő:
Dr. Szabó Gábor, elnök, MISZ
16:05 | Novatech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny díjátadója
16:15 | Burus Tünde, vezetőségi tag: a MAFITUD elmúlt évi tevékenysége
16:25 | Volk Balázs, Hunyadi Áron és Kajtár Máté MAFITUD-tagok bemutatkozása
16:55 | A szakmai program bevezetése:
dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök
17:00 | Prof. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke: "Tehetséghálózatok: hogyan segíthetnek engem, mint tehetséget az érvényesülésben?"
17:20 | Kérdések
17:30 | Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke:
Irányok az európai tehetséggondozásban
17:45 | Kérdések
17:50 | Dr. Ábrahám László, a NI Hungária Software és Hardware Kft. cégvezetője: Innováció és tehetséggondozás
18:05 | Kérdések
18:10 | Vacsora

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége, 2010. szeptember 8-án, ülést tart a Szövetség székhelyén.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
2. Új Széchenyi Terv vitairata
3. Választmányi ülés előkészítése
4. MISZ alapításának 20. évfordulója
5. 2010. első félévi gazdálkodás helyzete
6. Egyebek

Infokommunikációs Technológiák szektor oktatás-képzés vizsgálata

A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM), Tudásgazdaság Főosztályának kérésére véleményezte az "Infokommunikációs Technológiák szektor oktatás-képzés vizsgálata˝ tárgyú tanulmányát több alkalommal. A minisztérium visszajelzése szerint a záró tanulmány elkészítése során figyelembe vették, ill. veszik a Szövetség összes javaslatát.

Az ITD Hungary Zrt. 2011. évi üzleti terve

Az ITD Hungary Zrt. (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség) felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség javaslatokat tett a cég 2011. évi üzleti tervének elkészítéséhez.

A Szövetség többek között javasolta a kiállításokon országos, nagy standok szervezését, ahogy a legtöbb EU ország kormánya teszi.

A befektetés-ösztönzés javítását a hazai feltételrendszer kedvezőbb alakításában látja: kevesebb adminisztráció és bürokrácia, egyszerűbb adórendszer, kiszámíthatóság, tervezhető költségek, adók, járulékok, vállalkozóbarát üzleti környezet, önkormányzatok és hatóságok.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap átfogó értékelése

Elkészült "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2004.01.01.-2009.12.31. közötti működésének átfogó értékelése" c. tanulmány, melyet az Ernst & Young - GKI konzorcium készített, és az NKTH is elfogadott.

"...Összességében megállapítható, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működése kedvező és mérhető nemzetgazdasági szintű hatásokat eredményezett annak ellenére, hogy az intézményi környezetben, a tervezésben és a végrehajtásban - egyes esetekben jelentős és a mai napig fennálló - hiányosságok tapasztalhatók. E kedvező hatások erősödése várható, amennyiben a KFI irányítási rendszerben és az Alap működésében azonosított hiányosságok a megfogalmazott javaslatok mentén javításra kerülnek..."

Az értékelés javaslatokat is megfogalmazott az NKTH részére, mint például:

"...Javasoljuk a kritikus méretű technológiai innovációs kapacitások és képességek építését szolgáló programok (a múltban: TECH, NAP, RET, Asbóth stb.) céljainak fókuszálását, és a megvalósítás szigorú, külföldi szakértők bevonásával végzett szakmai nyomon követését, értékelését...

...Az NKTH és az Alap regionális innovációs politikája, stratégiája jelentős felülvizsgálatra szorul. Javasoljuk, hogy az NKTH nemzetközi szakértők bevonásával kezdeményezze a regionális innovációra irányuló tevékenységei és támogatási programjai átfogó értékelését és ennek eredményeire építve fogalmazza meg új regionális stratégiáját és forrás-felhasználási programját...

...Javasoljuk az NKTH elnökének felügyeletével működő pályázat- és szerződéskezelő szervezet felállítását (visszaállítását)...

Javasoljuk a pályázati adminisztráció és a pályaművek egyszerűsítését (pl. az egyes pályázatok kapcsán bekért dokumentum kör racionalizálási lehetőségeinek felülvizsgálatát)..."

Novatech 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség ötödik alkalommal hirdette meg a csúcstechnológia területén, NOVATechCom 5.0 címmel Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként.

A verseny hazai zsűrije - Tzvetkov Julián, MISZ -alelnök vezetésével - 2010. szeptember 1-én tartotta ülését, a Szövetség székhelyén. A zsűri a pályamunkákat piaci, pénzügyi, termék/szolgáltatás újszerűsége, és általános szempontok alapján értékelte. A második fordulóban beadott, három kidolgozott pályázat közül kiválasztották az első és a második helyezettet.

Ők képviselik hazánkat az október 8-án, Budapesten megrendezésre kerülő regionális döntőben, ahol a csapatok a 20 000, ill. 10 000 USD-vel járó díjakért és a Berkley-ben (USA) megrendezésre kerülő világdöntőn való indulás jogáért versenyeznek.

A hazai verseny nyertesei 2010. szeptember 10-én, Budapesten, a Makadám Mérnök Klubban megrendezendő 9. MAFITUD-találkozón vehetik át a díjakat.

Harsányi István-díj

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Pro Progressio Alapítvány és a HP Magyarország Kft. által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítványkuratóriuma 2010. augusztus 24-én tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen elbírálásra kerültek a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkák. A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából kiírt pályázat a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.

A kuratórium tagjai, Dr. Trethon Ferenc elnök úr vezetésével hat szempont alapján -
- a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
- a pályázat szerkezeti felépítése;
- a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető megállapítások;
- a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
- a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái
- a pályázat innovációval való kapcsolata -,
előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 40 pályázat közül tíz pályázatot, összesen 12 pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette Harsányi István-díjban.

Az egyszeri, 120 000 Ft-os ösztöndíjon felül járó oklevelek átadására a díjazottak egyetemein kerül sor.

Új akkreditált magyar tag az Európai BIC Hálózatban

A Székesfehérváron 1993 óta működő Vállalkozói Központ Közalapítvány - a MISZ tagszervezetének, a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének ügyvivő szervezete - hazánkból a negyedik EBN tag. Az European Business & Innovation Centre Network teljes jogú tagsága egy minőségi színvonal bizonyítéka is, hiszen a felvételt nemzetközi auditálási eljárás előzte meg és évenként felülvizsgálati-beszámolási kötelezettsége van.

A Vállalkozói Központ Közalapítvány már két éve - 2010. július 1-től újabb egy évig - jogszerűen használja a BIC-védjegyet is, mely az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága által indított minőségbiztosítási rendszer jelölése.

A székesfehérvári inkubátorház folyamatosan törekszik szolgáltatási színvonalának, tevékenységének fejlesztésére, így az EBN szakértőinek tanácsai alapján állandósult egy előremutató, fejlesztési célú, módszeres folyamatirányítási eljárás a szervezeten belül. Részben ennek is köszönhetően az idei év elején sikerült az EFQM - C2E "Elkötelezettség a Kiválóságért" oklevelét is elnyerni, mely bizonyítja a szervezet munkatársainak elkötelezettségét a vállalkozásfejlesztési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.

Az EBN tagság által a Közalapítvány közelebb került az Európai Unióhoz. Az elkövetkezendő hónapok fő céljaként a sikeres partnerségi együttműködések további bővítése a fő cél.

Induló transznacionális projekt

2010 és 2013 között nyolc közép-európai ország, 10 szervezetének részvételével, az INTERREG CENTRAL Program keretében, az Európai Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásával valósul meg az Innovative Development of European Areas by Fostering Transnational Knowledge Development (IDEA) - transznacionális projekt, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség részvételével, melyet Dr. Szépvölgyi Ákos ügyvezető igazgató vezet.

Az IDEA projekt célja, egy gyakorlatban alkalmazható stratégia kidolgozása, amely lehetővé teszi a közép-európai régiók kis- és középvállalkozásai számára, hogy kipróbált módszerekkel és eszközökkel kezeljék a képzett munkaerő iránti megnövekedett keresletet. Az IDEA célcsoportját a mérnöki- és természettudományi terület magasan képzett, fiatal munkavállalói jelentik, akiknél a jövőorientált technológiák az innováció alapvető forrását jelentik.

A projekt európai szintű hozzáadott értékét a következők adják:
- egyesíti a résztvevő közép-európai régiók különböző tapasztalatait és kompetenciáit,
- stratégiai intézkedéseket hoz, amelyek megfelelnek a tudásfejlesztés egyre növekvő követelményeinek, a jelenlegi és jövőbeli közép-európai innovációs rendszerben,
- a regionális munkaerőpiac stabilitása érdekében megvalósítás-orientált és fejlesztés-központú stratégiát hoz létre.

A Magyar Innovációs Szövetség menedzser asszisztensi munkakörét 2010. augusztus 17-től Burus Tünde látja el. Burus Tünde 2001-ben 3. díjban részesült az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, majd a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban érettségizett. 2005-től folyamatosan a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának vezetőségi tagja.
2006-ban az EUPROM - Európai pályázatírók és programmenedzserek képzésén, kétnyelvű (angol-magyar) oklevelet szerzett. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának végzős hallgatója.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

London International Youth Science Forum (LIYSF)

A LIYSF idén 52. alkalommal rendezte meg londoni konferenciáját, melyen Magyarországot Erdélyi Soma, MAFITUD-tag képviselte, aki a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen 2. helyezést ért el Intelligens Duplo, a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen pedig 3. helyezést ért el HidRoBot című pályamunkájával. A részvételt a Magyar Innovációs Szövetség és a British Council biztosította.

A fórumon közel 50 ország majdnem 300 - a tudományok iránt elkötelezett - fiatalja vett részt. A rendezvénynek az Imperial College London adott helyet július 28-tól augusztus 11-ig. A rendezvény megnyitóján Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának vezetőségi tagja, az Ifjúsági Verseny zsűrijének tagja képviselte a Magyar Innovációs Szövetséget.

A Science Forum Bazaaron Erdélyi Soma 60 társával együtt bemutatta kutatómunkájának poszterét, így a fiatalok megismerhették egymás kutatásait is. Soma posztere két - az innovációs versenyre nevezett - robotjának összehasonlításáról, robotépítési módszerek szembeállításáról szólt.
A kéthetes program alatt sok érdekes előadást hallgattak meg a résztvevők, fő témák voltak: a globális felmelegedés, légszennyezés, fúziós energia és a jövő energiaforrásai. A szervezők igyekeztek a tudomány minden szegletének híres előadóit meghívni, így a fiatalok hallhattak előadást úttörő szemsebésztől, kémiai fényforrások kutatójától, valamint a nano-világba is elkalandozhattak.

Több modern kutatóhelyet és egyetemet is felkerestek, mint pl. Európai Bioinformatikai Intézet, Cambridge, University of Kent, Imperial College London.

Az utolsó nap fontos eseménye volt a Participants' Forum, ahol a résztvevők egymással vitatkozhattak a jelen kor aktuális kérdéseiről, mint pl. a tudomány-vallás kapcsolata, a tudomány és az etika viszonya vagy a túlnépesedés.

25. Kínai Ifjúsági Tudományos Technológiai és Innovációs Verseny

2010. augusztus 6-13. között, a 25. CASTIC-on (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest), a kínai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs versenyen Hunyadi Áron, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) tagja vett részt, továbbá Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs, akik az Intel ISEF Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen nyerték el a jogot a részvételre, különdíjként. A magyar küldöttséget Burus Tünde, a MAFITUD vezetőségi tagja, a Magyar Innovációs Szövetség munkatársa vezette.
A kiállítással egybekötött verseny Kína Guangdong tartományának fővárosában, Guangzhouban (Kanton) került megrendezésre. A CASTIC versenyen több mint 500 kínai fiatal vett részt az ország minden részéről, valamint közel 50 nemzetközi résztvevő is csatlakozott a megmérettetéshez vendégként, 14 országból.

A kínai munkák jelentős hányada környezetvédelmi és mezőgazdasági természetű volt, nem egy munka az állatról-emberre terjedő betegségek visszaszorításával és az ivóvízminőség javításával foglalkozott. A Kínán kívülről érkezett résztvevők között volt, akik a pengetős hangszerek különböző hangszínét vizsgálta, volt, aki egy békapopuláció kihalását modellezte.
A kiállítás alatt szervezett programok keretében a résztvevők ellátogattak többek között a Guangdong Múzeumba, a Whampoa Katonai Akadémiára és a Pearl River sörgyár-múzeumba is.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

Az EU nagy jelentőséget tulajdonít a válság idején is a kutatás-fejlesztésre, innovációra fordított pályázati források növelésének. Az Európai Bizottság a válságból való kilábalás és a fejlődés egyik fontos eszközének tekinti a kutatás-fejlesztést és innovációt. Ezt alátámasztandó 6,4 milliárd euró értékben kíván kutatási és innovációs projekteket támogatni. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) segítséget nyújt a magyar pályázóknak az Unió 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja pályázatainak megismerésében.

Az Európai Bizottság 2010. július 20-án jelentette meg a 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogram új pályázati felhívásait. Különösen nagy hangsúlyt fordít az Európai Bizottság a kis- és közepes vállalkozások részvételének erősítésére. Ennek érdekében mintegy 800 millió eurót fordít a KKV-k támogatására. Az egészség, tudásalapú biogazdaság, környezetvédelem és a nanotechnológia területén a projekttámogatások akár 30-50%-át KKV-k kell, hogy kapják.

A Keretprogramban való részvétel számos előnnyel jár, úgy, mint a nemzetközi színtéren való megmérettetés és megjelenés, új tudás és technológia megszerzése, új kutatási kapcsolatok kialakítása, rendkívül magasan képzett szakemberek bevonása a hazai kutatási tevékenységbe. A pályázatokat nemzetközi konzorciumoknak kell benyújtaniuk közvetlenül az Európai Bizottsághoz, melyeket az Európai Bizottság által felkért független szakértők bírálnak el.

A  7. Keretprogram pályázataival kapcsolatban segítség kérhető:
- NKTH-ban dolgozó nemzeti kapcsolattartók (elérhetőségük megtalálható az NKTH honlapján)
- INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ projektmenedzserei:
   - Jónás Dénes                (1/382-1509;  e-mail: jonas.denes@innostart.hu)
   - Szabó Eszter                (1/382-1503;  e-mail: szabo.eszter@innostart.hu)
   - Heilinbrunner Klára     (1/382-1503; e-mail: hklara@innostart.hu)

Az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjának új pályázati felhívásai letölthetőek az alábbi oldalról http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Módosítás a GOP-2010-2.1.1/B és a KMOP-2010-1.2.1/B kiírásban

Az Irányító Hatósághoz beérkezett pályázói észrevételek alapján a Pályázati Felhívás és Útmutató alábbi pontjait módosítják:
1. Enyhítették a B6 b) pontban szereplő árbevétel-csökkenésre vonatkozó kritériumot az alábbiak szerint:
"Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: [...]
- akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele
   - a GOP-2010-2.1.1/B konstrukció keretében 20%-nál,
   - a KMOP-2010-1.2.1/B konstrukció keretében 15%-nál
- nagyobb mértékben csökkent az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest."

2. Csökken a minimálisan elérendő összpontszám:
A GOP-2010-2.1.1/B pályázati konstrukció esetében a korábbi 55 pont helyett minimum 50 pontot, a KMOP-2010-1.2.1/B pályázati konstrukció esetében a korábbi 60 pont helyett minimum 55 pontot kell elérni.

3. A pályázóknak elegendő az enyhébb V. számú kommunikációs csomagot megvalósítani. Fentiekre tekintettel abeadási határidőt is meghosszabbították:
   - KMOP-2010-1.2.1/ esetében 2010. szeptember 30-ig,
   - GOP-2010-2.1.1/B esetében 2010. október 15-ig.

A módosított Pályázati Felhívás és Útmutató valamint kitöltő a program várhatóan a 2010. szeptember 6-i héten kerül fel az NFÜ honlapjára.

Azon pályázók, akik az eredeti pályázati feltételek szerint még nem, de a fentiek alapján már jogosultak lennének pályázatot benyújtani, azt csak a módosított kitöltő program használatával tehetik meg.

Részletes információ:
www.nfu.hu/modositas_a_gop_2010_2_1_1_b_es_a_kmop_2010_1_2_1_b_kiirasban

Új elnökök a Regionális Fejlesztési Tanácsok élén

Mind a 7 régióban megtartotta első ülését és új elnököt választott a Regionális Fejlesztési Tanács. Munkájuk célja, hogy segítsék a nemzeti kormány egységes fejlesztéspolitikai céljainak megvalósítását.
A regionális fejlesztési tanácsok új elnökei:
- Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Manninger Jenő
- Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Dr. Cser-Palkovics András
- Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Szekó József
- Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács: Dr. Szűcs Lajos
- Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: Pajna Zoltán
- Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: Font Sándor
- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács: Becsó Zsolt

MAG Zrt.-nek küldendő csomagok postai irányítószáma megváltozott

A MAG Zrt. 1448 irányítószámú raktárbérleti címe 2010. szeptember 1-vel megszűnik, ez időponttól kizárólag új csomagraktár cím áll a pályázók rendelkezésére, mely a következő csomag küldemények esetén:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb. 684.
2010. szeptember 1-ig a régi irányítószámra küldött csomagok kézbesítésre kerülnek.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

InnoLignum Szakvásár

A Magyar Szabadalmi Hivatal információs standdal vesz részt a Sopronban szeptember 9-11. között megrendezendő InnoLignum SOPRON Erdészeti és Faipari Szakvásáron, az MKB Arénában.

A standon a Hivatal képviselői szóbeli és nyomtatott információkkal, tanácsokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.
A rendezvénysorozat keretében a Hivatal munkatársai tájékoztató előadást is tartanak szeptember 10-én délelőtt a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Deák tér 14. alatti székházában.

Bővebb információ: www.innolignumsopron.hu

Szakirodalom-figyelő

Ayala-Malach-Pines & Mustafa F. Özbilgin (szerk.): Handbook of Research on High-Technology Entrepreneurs (Csúcstechnológiai vállalkozókra vonatkozó kutatás kézikönyve) - Edward Elgar, 2010.
Dr. Osman Péter ismertetése

A gazdasági könyvkiadás világelsői közé tartozó Edward Elgar kézikönyvei egy-egy szakterületre vonatkozóan a leginkább mértékadó tudásanyagot összegzik a tudomány legújabb állásának megfelelően. A MISZ Hírlevél 2010/15. számában mutattuk be A márka- és a tapasztalatmenedzsment kézikönyvét, a 2008/9. számban A kockázati tőke kutatásának kézikönyvét, a 2006/9. számban A növekedés finanszírozásának kézikönyvét.

Ez a kötet 6 részre osztva 22 tanulmányt sorakoztat fel, összesen 406 oldalon. Közös rendeltetésük, hogy az adott keretek között lehetséges legalaposabb és legsokoldalúbb, tudományos igényű elemzést és arra támaszkodó elméleti alapokat és gyakorlati ismereteket adjanak a mai világgazdaság kiemelkedően fontos szereplőiről, a csúcstechnológiai vállalkozókról. Hangsúlyozzuk tehát, hogy többnyire nem a vállalkozásokról, hanem magukról az azokat létrehozó és működtető emberekről. Tartalma alapján a kiadó joggal minősíti e könyvet azon sorozata részének, amelyben az eredeti forrásmunkák jelennek meg.

Mondandója olyan sokrétű, hogy róla lehetetlen itt részletes áttekintést adnunk. A szerkesztők kiemelik, hogy a tanulmányok az elméleti kutatásoknak és a tapasztalatok sokoldalú elemzésének és értékelésének ötvözetét, helyenként ezek ütköztetését adják, interdiszciplináris megközelítéseket, és sok országot felölelő áttekintéseket alkalmazva. Az elemzések és a következtetések a különböző országokban, ill. szektorokban működő vállalkozók összehasonlítására is támaszkodnak. Kapunk összehasonlító elemzéseket a csúcstechnológiai vállalkozókra és a hagyományos cégeket működtetőkre, továbbá a vállalkozókra és a menedzserekre is. A vizsgálódások alapját adó szaktudományok pedig a gazdaságtan mellett egyebek közt a pszichológia, szociológia, vezetéstudomány, és az etnográfia.

Az egyes tanulmányok - a maguk szakterületi megközelítésében - kiemelkedően fontos és hasznos ismeretekkel szolgálnak a téma iránt érdeklődőknek. Nem hallgatható el azonban, hogy az adott szakterületen kevésbé járatosaknak olykor eléggé kapaszkodniuk kell, hogy mindent megértsenek azok tanulságaiból. Ízelítőül kiragadott példákként, a tanulmányok vizsgálják egyebek közt, hogy Milyen hatással van a vállalkozók személyisége az általuk létrehozott start-up cég teljesítményére. Milyen sajátos személyiségjegyek jellemzik a csúcstechnológiai- ill. a hagyományos ágazatokban működő vállalkozókat. A cégfejlődés során hogyan alakul a K+F ill. a hasznosítás súlya a cég tevékenységében. Multikulturális elemzés arra vonatkozóan, hogyan kezelik a befektetők a pénzükkel működő csúcstechnológiai cégek radikális stratégia váltásait. A nembéli, etnikai és osztály hovatartozás megjelenése csúcstechnológiai vállalkozóknál. Gyakorlati szempontból pedig különösen fontos a hatodik rész három fejezete, amelyek azt vizsgálják, milyen támogató mechanizmusokkal segíthetők a csúcstechnológiai vállalkozók.

Ez nem a vállalkozók gyakorlati kézikönyve. A benne felsorakoztatott tudás- és tényanyag ugyanakkor nagyon hasznos segítséget kínál a csúcstechnológiai vállalkozókkal és cégekkel foglalkozó kutatóknak, és hasonlóképpen hasznos a makrogazdasági stratégia alkotóknak - ill. azok szakértőinek -, akiknek feladatai közé tartozik a csúcstechnológiai vállalkozások létrejöttének és működésének ösztönzése, az ehhez kedvező környezet megteremtése ill. fejlesztése.

Frank Zöllner: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza 1452-1519 - Vince Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A Vince Kiadó ismét megjelentette kiemelkedő sikerű, bámulatos albumának méretben és árban "emberközelibb" változatát. Az így is robusztus, remekszép kiállítású album méltó e szellemóriáshoz, aki minden idők egyik legnagyobb és legsokoldalúbb zsenije, legtündöklőbb alkotó polihisztora volt. Bemutatja a teljes festői és grafikusi életművét, és mind a tartalmával, mind a kiállításával kiérdemli, hogy grandiózusnak nevezzük. A világot kellene végigjárnunk, és nagyon sok gyűjteménybe, azoknak a nagyközönségtől elzárt kincsestárába is bejutnunk ahhoz, hogy láthassuk mindezeket az alkotásokat.

Valószínűleg nem esünk túlzásba mondván, hogy Leonardo da Vinciben a minden idők művészóriásainak egyik legnagyobbikán túl az első nagystílű, modern mérnököt is tisztelhetjük. Műszaki alkotásainak és vizsgálódásainak széles skáláját tekintve pedig ehhez minden bizonnyal hozzátehetjük, hogy ő a sokoldalú, egeket ostromló - s nála ez szó szerint is igaz! - újító és feltaláló prototípusa.

Alkotói bölcsességét jól jellemzik a maga módszertanáról szóló alábbi szavai, amelyek örökérvényű útmutatóként szolgálhatnak mindenkinek, aki nem könnyelműen akar hozzáfogni e húrok pengetéséhez: ""Először is tapasztalatra teszek szert (...) szándékom először a tapasztalatot felhozni, és csak azután megmutatni az okot, amely miatt az adott tapasztalatnak az adott módon kell végbemennie. Ez az igazi szabálya annak, ahogyan a természeti jelenségek kutatóinak el kell járniuk. A tapasztalat nem, csak a mi ítéleteink lehetnek tévesek." (Leonardo da Vinci válogatott írásai, Typotex, 2010 - l. MISz Hírlevél 2010/10. sz.)

Amit itt láthatunk és olvashatunk, az a szó minden értelmében ékes bizonyítéka annak, hogy milyen hihetetlenül gazdag életművet hagyott hátra: bámulatos festő, szobrász, építész, kiemelkedő, úttörő munkát végző természettudós, kutató, tervezőmérnök, feltaláló, fejlesztő. Már életében páratlan hírnévre tett szert, népszerűsége a mai napig töretlen. Mindenre kiterjedő tudásszomja, a világ megismerésének olthatatlan vágya irányította gondolkodását és életvitelét. Még követni, áttekinteni is igen komoly teljesítmény, hogy a bámulatos képzőművészeti életművén felül még mennyi mindennel foglalkozott, mennyit kutatott, alkotott. Technikai találmányai évszázadokkal megelőzték korát.

A hétszáz oldalas kötet első harmadában Zöllner tíz életszakaszra osztva átfogó, igen alapos, részletes, és életteli áttekintést ad a művészi pályájáról, s annak háttereként a korról és környezetről, amelyben alkotott. Sokat megmutat Leonardo úttörő tudományos kutató munkásságából is. Ezt követi a festői életmű képeinek egyenkénti bemutatása, részletes elemzése, köztük olyan alkotásokkal is, amelyeket Leonardo terve alapján más készített, ill. Leonardo műhelyében készülhettek.

A terjedelem mintegy kétharmadát a grafikai életmű bemutatása teszi ki, 16 fejezetben, ezeket Zöllner magyarázatai vezetik be. Igazán ezekből áll elénk a korának szinte minden tudományában élenjáró kutató, a sokoldalú innovatív alkotók egyik legnagyobbika. Műszaki és természettudományos tevékenysége gazdagságának apró érzékeltetőjeként íme néhány fejezetcím innen: Arányrajzok / Tanulmányok tájakhoz, vízhez és "természeti katasztrófák"-hoz / Térképrajzok / Építészeti tanulmányok / Technikai és mechanikai tanulmányok / Haditechnikai tanulmányok / Tanulmányok repülőgépekhez és a madarak röptéhez / Fény- és árnyéktanulmányok.

Sas Péter: Kós Károly, a könyvművész - Holnap Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Nagyságrenddel többet ad ez a gyönyörű, értékes könyv, mint amit a címe ígér: megragadó, hiánypótló pályaképet Kós Károlyról, az EMBER-ről - csupa nagybetűvel, ahogy megérdemli! - és bámulatos életművéről.

Még aki úgy véli, ismeri Kós életét és munkásságát, azt is csodálatra készteti annak itt felvonultatott szellemi gazdagsága és sokszínűsége. A legjobb humán értékek mércéjével aligha sorolható máshová, mint a legnagyobbak, a legjobb példaadók közé. Többé-kevésbé talán még sokan ismerjük Kóst, az építészt, írót, krónikást, grafikust. Itt még inkább meggyőződhetünk arról, mennyire kiemelkedőt alkotott mindebben, és mindezeken túl is. Olvashatjuk egyebek közt, hogy a művészi és a közéleti munkássága mellett megélhetési kényszerből szintúgy helyt kellett állnia az "eke szarvánál", azaz az apró birtokán működő paraszti gazdaságában - ő pedig ezt is arra használta fel, hogy tanítson.

Tanított művészként: gyermekeinek rajzolta és írta Testamentum és agrikultúra című kis könyvecskéjét (1915), benne összegezve mindazt, amire megtanították Erdély gazdálkodó emberei és az ottani világ "a föld munkáiról, és az állatok, növények gondozásáról". Technikai újító: évtizedekkel később írja, hogy "ezen a tájon nekem volt legelőbb lófogatú kukoricavető gépem, gabonaboronám, lókapám, váltóekém...". Mezőgazdasági ismereteit ekkor már cikkekben, tanulmányokban teszi közkinccsé, s tanított a kolozsmonostori Mezőgazdasági Főiskolán is. Csodálatra méltó elkötelezettsége és munkabírása nyilvánul meg abban is, hogy mindezek mellett az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokának nehéz tisztét a 16. század óta senki sem látta el olyan sokáig, mint ő: 1934-től 1965-ig, s csak 82 éves korában tette azt le.

Egész életével állított fényes, örökérvényű példát a legigazabb hazaszeretetnek - hiszen sokkal könnyebb még meghalni is a hazáért, mint helyben kitartani, mindenáron ott őrizni a lángot, s naponta megküzdeni ezért. "Nekem életprogramom volt, hogy innen nem tágítok" vallotta, midőn 1944 őszén a maradást választotta a helyett, hogy professzorként követte volna a Magyarországra költöztetett Főiskolát. Ugyanezt tette már Trianon után is, midőn ott maradt, hogy minden erejével és tehetségével segítsen szervezni, építeni, életben tartani az erdélyi magyar szellemi életet - erről is részletesen beszámol e mű. Kolozsvárról mondja, hogy tőle kapta "a tudatosan, bátran előre néző életszemléletet, a léleképítő, alkotószellemet".

Élete bizonyítja, s ez a könyv is ragyogóan megmutatja, hogy mindvégig hű maradt ehhez, s Erdély legnemesebb hagyományaihoz, amelyeket ő Erdély népének életében és munkálkodásában talált meg, s amelyekre életművét építette. Mindvégig e nép értékeinek felmutatásáért és megtartásáért küzdve vált életfilozófiája fontos részévé, hogy "minden faj csak azt a helyet vívhatja ki és tarthatja meg a nemzetek sorában, amelyért megfelelő kultúrértéket tud fizetni." Minden bizonnyal ebben is neki van igaza.

S még egy szót sem szóltunk mindarról, amit e kötet a művészetéről elmond, sok-sok gyönyörűséges képpel - természetesen Kós műveivel - és tőle vett idézetekkel. Ezt a könyvet nem is lehet elmondani, ezt nézegetni, olvasni és csodálni kell. Így már csak egyetlen idézet belőle: "Napkeletről jöttem a nagy hegyek, zúgó fenyvesek és kis faluk világából, ahol még álmodnak a szűkszavú kemény magyarok csudás álmokat, ahol még mesélnek fehérhajú vén nótafák nagy régi időkről... Ott, Erdélyországban."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2010. augusztus 10., kedd, 5. oldal
Nem használják ki eléggé a k+k adókedvezményeket a hazai vállalatok

Világgazdaság, 2010. augusztus 11., szerda, 1. oldal
Új Széchenyi-Terv

Magyar Mezőgazdaság, 2010. augusztus 11., szerda, 9. oldal
Rekordösszeg kutatásra

Világgazdaság, 2010. augusztus 11., szerda, 2. oldal
A fejlődés motorja az innováció

"...AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEK gazdaságfejlesztését alapvetően meghatározzák az Új Széchenyi-tervben megfogalmazott irányok, prioritások. A kormány társadalmi vitára bocsátotta a terv vitairatát.. ... Az elképzelések szerint érdemi és növekvő támogatást biztosít a kormány az Új Széchenyi-terv keretében ennek a területnek. Ezért cserében nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő teljesítményt vár el a kedvezményezettektől az évtized közepére. A szakma örül, bár van, aki ennél többet várt a terület számára.
...A bruttó hazai termék (GDP) 1,5 százalékával egyenértékű ráfordításokat, az EU-átlagot elérő innovációs teljesítményt, majd az uniós országok felső harmadához való felzárkózást ígér az új Széchenyi-terv (ÚSZT) a kutatás-fejlesztés és innováció (k+f+i) területén az évtized közepére.
...PAKUCS JÁNOS A Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
"Pozitív fordulat várható az innováció kormányzati megítélésében és támogatásában, legalábbis erre utal az a tény, hogy a k+f+i kiemelt szerepet kap az ÚSZT-ben."..."

www.raktaram.hu, 2010. augusztus 11., szerda
Főbb irányok a jövőben

www.vilaggazdasag.hu, 2010. augusztus 11., szerda
Mankó a választások előtt

www.irr.hu, 2010. augusztus 11., szerda
Főbb irányok a jövőben

Világgazdaság, 2010. augusztus 12., csütörtök, 4. oldal
Fokozódó uniós kartellszigor

"...Vigyázniuk kell a cégeknek, milyen információkat osztanak meg versenytársaikkal...
...Joaquín Almunia versenyügyi biztos szerint az ilyen jellegű összefogás ugyan az innováció és a versenyképesség erősítése révén számottevő gazdasági előnnyel járhat, ám súlyos versenyjogi problémákhoz is vezethet, így az árak rögzítéséhez, a piacok felosztásához vagy a kibocsátás korlátozásához..."

Világgazdaság, 2010. augusztus 12., csütörtök,  2. oldal
Felcseréltük a fényképeket

"...Tegnapi számunk 2. oldalán sajnálatosan rossz fényképpel illusztráltuk a lapunknak nyilatkozó szakembert.
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektorának, egyben a Magyar Innovációs Szövetség elnökének fényképe helyett a szegedi egyetem korábbi rektorának a fényképét tettük be, akit szintén Szabó Gábornak hívnak. Mindkettőjüktől elnézést kérünk..."


www.index.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Felmentették az NKTH elnökét

www.origo.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Újabb hivatalvezetőt menesztett Matolcsy

www.hirszerzo.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Matolcsy újabb vezetőt menesztett

www.klubradio.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Felmentette az NKTH elnökét a nemzetgazdasági miniszter

www.zipp.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Felmentette az NKTH elnökét a nemzetgazdasági miniszter

www.telepress.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Budapest: Felmentette a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökét a nemzetgazdasági miniszter

www.mfor.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Felmentették az NKTH elnökét

www.privatbankar.hu, 2010. augusztus 12., csütörtök
Felmentették az NKTH elnökét

Magyar Hírlap, 2010. augusztus 13., péntek, 1+9. oldal
Új vágányon az európai uniós pályázatok

"...Szeptembertől pályázhatnak a vállalkozások komplex technológiafejlesztésre. A kiírás az Új Magyarország fejlesztési terv keretében jelenik meg, de már összhangban az új Széchenyi-terv célkitűzéseivel..."

Magyar Hírlap, 2010. augusztus 13., péntek, 8. oldal
Váltás az NKTH- nál

"...Felmentette Csopaki Gyulát, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnökét a nemzetgazdasági miniszter..."

Népszava, 2010. augusztus 13., péntek, 4. oldal
Felmentették Csopaki Gyulát

Közéleti Gazdasági Krónika, 2010. augusztus 13., péntek,  10. oldal
Sikertörténet a gazdasági válság idején...

"...I-COM KFT. A 100%-ban magyar tulajdonú kisvállalkozás ügyvezető igazgatójával, Szabó Zsolttal a Parlamentben a Magyar Innováció Nagydíj átadásán találkoztam..."

Magyar Hírlap, 2010. augusztus 13., péntek,  8. oldal
Váltás az NKTH-nál

Népszava, 2010. augusztus 13., péntek,  4. oldal
Felmentették Csopaki Gyulát

Magyar Hírlap, 2010. augusztus 14., szombat, Veszprém megye, 4. oldal
A Pannon Egyetem továbbra is népszerű

"...Rédey Ákos rektor nagyon fontosnak tartja a minőségi oktatás és a kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenység összehangolt, harmonikus fejlődését. Az induló tanévben több mint háromezer új hallgatója lesz az intézménynek..."

Magyar Hírlap, 2010. augusztus 14., szombat, Veszprém megye, 4. oldal
Kutatás, fejlesztés, oktatás és innováció együttesen

"...A minőségi oktatás jelenleg is magas színvonalának további emeléséhez, illetve az intézmény által nyújtott szolgáltatások erősítéséhez, bővítéséhez a Pannon Egyetem az elmúlt években olyan uniós pályázati tevékenységet folytatott, amely az intézmény fejlesztési stratégiáját követve egymásra épülő pályázatokon keresztül biztosította mind az infrastruktúra, mind pedig az arra épülő K+F+I+O tevékenységek fejlesztését..."

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 16., hétfő, 12. oldal
Most jó pénzt kínálnak az ötletekért

"...Kétszázmillió dollárért vesz innovatív ötleteket a GE és a vele partnerségre lépő kockázati tőkebefektetők. Az Ecomagination felhívására az okos hálózatok fejlesztésére alkalmas megoldásokat várnak 2010. szeptember 30-ig..."

www.gyartastrend.hu, 2010. augusztus 16., hétfő
A Tesco napenergiát hasznosít

"...A Magyar Innovációs Bizottság év elején meghirdetett pályázatán a bírálóbizottság - több más vállalkozás mellett - kiemelt elismerésben részesítette a Tesco-Global Áruházak Zrt-t is..."

Elektrotechnika, 2010. augusztus 17., 33. oldal
Díjátadás a Csodák palotájában

Nők Lapja, 2010. augusztus 17., 82. oldal
Innovatív diákok

Világgazdaság, 2010. augusztus 18., 4. oldal
Ráhajt az innovációra az EU

"...Új innovációs stratégiát mutat be szeptemberben Brüsszel; a mintaprojekteket 350 millióval támogatja..."

www.vilaggazdasag.hu, 2010. augusztus 18., szerda
Ráhajt az innovációra az EU

www.vg.hu, 2010. augusztus 18., szerda
Ráhajt az innovációra az EU

www.agroinform.com, 2010. augusztus 18., szerda
Ráhajt az innovációra az EU

Minőség és Megbízhatóság, 2010. augusztus 23., 220. oldal
Innovációtípusok kockázatainak és pénzügyi eredményeinek mérlegelése

Technika Műszaki Szemle, 2010. augusztus 23., 2. oldal
Csodafa a K+F népszerűsítéséért

www.itbusiness.hu, 2010. augusztus 23., hétfő
Politika, üzlet, oktatás

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, Napi Innováció 1+3. oldal
A gazdaságot gyorsítanák

"...Az évtized közepére a magyar gazdaság adottságaira épülő hatékony tudomány-, technológia- és innovációpolitika végrehajtása, új értékeket létrehozó, originális termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai és regionális piac megerősítése és a tudatos szellemi export további 1,5-2,0 százalékos GDP-növekedést generálhat - állapítja meg a tervek szerint 2011 január közepétől induló Új Széchenyi terv (ÚSZT) vitairata..."

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, Napi Innováció 1+2. oldal
Újra kellene gondolni az innovációpolitikát
Eddig nem tudott alapszerűen működni a KTIA

"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) működése kedvező és mérhető nemzetgazdasági szintű hatásokat eredményezett, annak ellenére, hogy az intézményi környezetben, a tervezésben és a végrehajtásban - egyes esetekben jelentős és a mai napig fennálló - hiányosságok tapasztalhatók...
... A stabil külföldi és hazai legitimáció ellenére sem sikerült elérni azonban, hogy a magyar gazdaságpolitikai felfogás, valamint a mindenkori kormányzati gazdaságpolitika számára valóban prioritás legyen a tudomány-, technológia- és innovációpolitika (tti) - derül ki a jelentésből..."

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Új elnököt keresnek az NKTH élére

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, Napi Innováció 3. oldal
A kkv-k nem élnek a kedvezménnyel

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, Napi Innováció 3. oldal
Új kutatási pályázatok jelentek meg

"...Az EU nagy jelentőséget tulajdonít a válság idején is a kutatás-fejlesztésre, innovációra fordított pályázati források növelésének. Ezt alátámasztandó 6,4 milliárd euró értékben tervez ilyen projekteket támogatni 2011-ben..."

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, Napi Innováció 3. oldal
Tavaly már csaknem háromszázmilliárd jutott k+f-re

"...Magyarországon kutatási és fejlesztési (k+f) tevékenységre 2009-ben 299,2 milliárd forintot, a GDP 1,15 százalékát fordították, ez folyó áron 12,3 százalékos növekedés 2008-hoz képest - adta hírül előzetes adatait a KSH...
...A technológiai innovációs tevékenységet folytató vállalkozások aránya Magyarországon 2006-2008-ban a KSH által megfigyelt szervezetek esetében átlagosan 20,8 százalék volt; ez kis elmozdulás a 2004-2006-os időszak 20,1 százalékához képest..."

Világgazdaság, 2010. augusztus 24., kedd, 4. oldal
Ütközésveszély Brüsszelben
Konfliktusba keveredhetnek egymással az EU-biztosok a hatásköri átfedések miatt

"...Innováció: Maire Geoghegan-Quinn (k+f, innováció), Antonio Tajani (ipar, vállalkozás), Michel Barnier (belső piacok)..."

www.vilaggazdasag.hu, 2010. augusztus 24., kedd
Ütközésveszély Brüsszelben

www.vg.hu, 2010. augusztus 24., kedd
Ütközésveszély Brüsszelben

Népszabadság, 2010. augusztus 25., szerda, 15. oldal
Egy önmagát vitató írta

www.fn.hu, 2010. augusztus 25., szerda
Finomítana a Corvinus a Széchenyi Terven

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 26., csütörtök, 16. oldal
Építőipari tudásközpont készül
A nap beruházása

"...A Nyugat-Európában már bevált gyakorlatot hasznosítva építőipari tudásközpontot, Baupolist hoz létre a tulajdonában álló szentendrei ipari parkban az építésügyi ágazat egyik szellemi központjaként működő Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI)..."

Világgazdaság, 2010. augusztus 26., csütörtök, 2. oldal
Öt Új Széchenyi-terves témát kutatnak

"...A tudásalapú gazdaság Magyarországon, az innovációs szemlélet erősödésének és a k+f teljesítmények növekedésének a feltételei..."

M2-Záróra, 2010. augusztus 26., csütörtök
"...Vendég: Szabó Gábor fizikus
Szegeden szuperlézer építés indul. Hazánkban ettől fellendülhet az innováció..."


Figyelő, 2010. augusztus 26. - szeptember 1., 32+33. oldal
A holnap munkahelyei

"...Pár éven belül a tudásmunkahelyen már számtalan virtuális csapatba szerveződve dolgozunk, egyre bonyolultabb feladatokon, miközben számítógépek ezrei vesznek majd körül bennünket..."

Világgazdaság, 2010. augusztus 27., szerda, 4. oldal
Bukhat az uniós szabadalom?
Ellenvetés

Világgazdaság, 2010. augusztus 27., szerda, 9. oldal
Tudásbázis és jövőkép 2020-ra

Világgazdaság, 2010. augusztus 27., szerda, 9. oldal
Közeleg a beadási határidő
"...Kkv-k pályázhatnak komplex technológiafejlesztésre..."

Rádió Q, 2010. augusztus 27., péntek
Képletes beszéd

"...Bartók Marcell, a THE program projektvezetője a THE Program alapvető céljairól, eddigi
eredményeiről beszél..."


Magyar Hírlap, 2010. augusztus 28., szombat, 4. oldal
Milliárdos fejlesztések a Pannon Egyetemen

"...Az elmúlt években tizenkétmilliárd forintot nyert hazai és uniós pályázatokon a Pannon Egyetem, s ebből 7,9 milliárd közvetlenül helyben hasznosul. A Kiváló Egyetem miniszteri oklevéllel kitüntetett intézményben világszínvonalú kutatás-fejlesztési, valamint bioinnovációs központot alakítanak ki..."

www.sff.hu, 2010. augusztus 28., szombat
CSR Hungary Díj 2010 - a hétköznapok felelőssége

Világgazdaság, 2010. augusztus 30., hétfő, 6. oldal
Közeleg a beadási határidő
Kkv-k pályázhatnak komplex technológiafejlesztésre

www.piacesprofit.hu, 2010. augusztus 30., hétfő
Újabb határidő közeleg!

www.irr.hu, 2010. augusztus 31., kedd
Új irányokat követve

www.raktaram.hu, 2010. augusztus 31., kedd
Új irányokat követve

www.logportal.hu, 2010. augusztus 31., kedd
Új irányokat követve

www.mfor.hu, 2010. augusztus 31., kedd
10 hallgató kapta meg a Harsányi István-díjat

Világgazdaság, 2010. augusztus 31., kedd, 1+2. oldal
Elit egyetemek jövője

"...A tömegképzésből a minőséget akkor lehet kihozni, ha elindul a differenciálás - mondta Mészáros Tamás rektor. A Budapesti Corvinus Egyetem is felkerült a tudományos teljesítmény alapján összeállított sanghaji listára..."

Magyar Építéstechnika, 2010. augusztus 31., kedd, 6. oldal
Felhívás Gábor Dénes-Díj adományozására

www.marta.hu, 2010. augusztus 31., kedd
A 2010. évi Harsányi István-díj odaítélése

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. augusztus-szeptember, 15. oldal
Közép-európai együttműködések az innovatívabb régiókért

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. augusztus-szeptember, 16. oldal
Innovatív fejlesztések a Közép-dunántúli régióban

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. augusztus-szeptember, 69. oldal
Vállalati innováció és akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása

Napi Gazdaság, 2010. szeptember 1., szerda, 4+5. oldal
A nagyvállalatok még mindig nagyon óvatosak

www.euroastra.hu, 2010. szeptember 1., szerda
A 2010. évi Harsányi István-díj odaítélése

www.propeller.hu, 2010. szeptember 1., szerda
Kutatási pályázatok hallgatóknak

www.inforadio.hu, 2010. szeptember 1., szerda
Kutatási pályázatok hallgatóknak

Ingatlanbefektetés, 2010. szeptember 1., szerda, 31. oldal
Pályázat

"...Az Európai Bizottság 35 millió eurós összértékű öko-innovációs pályázatot indított el, amelynek célja üzleti lehetőségekké változtatni a környezetvédelmi kihívásokat..."

Haszon Magazin, 2010. szeptember 1., szerda, 44-45. oldal
ÜZLETI TERV: minden ezen múlik

www.e-nepujsag.ro, 2010. szeptember 1., szerda
Innovációval kilábalhatunk a válságból

www.gazdasagiradio.hu, 2010. szeptember 1., szerda
A kutatás-fejlesztéshez kutatók is kellenek!

www.edupress.hu, 2010. szeptember 1., szerda
Tíz fiatal kapja meg idén a Harsányi István-díjat

www.gyartastrend.hu, 2010. szeptember 2., csütörtök
Válság idején mibe fektessünk?
A humán erőforrások fejlesztése és az innováció hamar megtérülhet

Hajdú-Bihari Napló, 2010. szeptember 2., csütörtök, 1+6. oldal
Számadás milliárdokról

Vas Népe, 2010. szeptember 2., csütörtök, 6. oldal
Innovációs katalizátorok
Kevesebb bürokráciával többre menne a pályázati rendszer

MR1 Kossuth Rádió, Krónika, 2010. szeptember 2.
Vendég: Pakucs János elnök, Innostart Üzleti Innovációs Központ Alapítvány

Világgazdaság, 2010. szeptember 2., csütörtök, 11. oldal
Ígéretes technológiai cégek
Fiatal vállalkozásokat díjazott a Világgazdasági Fórum


www.infovilag.hu, 2010. szeptember 2., csütörtök
Magyar Termék Nagydíj - klímabarát nívódíj ablakrendszerért

Figyelő, 2010. szeptember 2-8., 25. oldal
Reménytelen évtized?
Kenneth Rogoff az amerikai és az európai gazdaság csapdáiról

www. bama.hu, 2010. szeptember 3., péntek
Matolcsy: jövőképünk arcátlanul optimista

www. baon.hu, 2010. szeptember 3., péntek
Matolcsy: jövőképünk arcátlanul optimista

www. kemma.hu, 2010. szeptember 3., péntek
Matolcsy: jövőképünk arcátlanul optimista


www.tozsdeforum.hu, 2010. szeptember 3., péntek
High-tech vállalkozásé a leginnovatívabb magyar fejlesztés

www.hvg.hu, 2010. szeptember 3., péntek
Ki nyeri meg a mostani válságot?

www.webbeteg.hu, 2010. szeptember 3., péntek
Díjazták a leginnovatívabb magyar fejlesztést

www.szegedinapilap.hu, 2010. szeptember 4., szombat
Ki nyeri meg a mostani válságot?

www.vg.hu, 2010. szeptember 6., hétfő
Matolcsy: Reformok jönnek

www.profitline.hu, 2010. szeptember 6., hétfő
Tíz egyetemi hallgató kapott Harsányi István-díj elismerést

Népszabadság, 2010. szeptember 6., hétfő, 14.oldal
Tudomány a mélyhűtőben

Világgazdaság, 2010. szeptember 6., hétfő, 6.oldal
Újra várják a jelöléseket
Szellemi műveket és innovációkat jutalmaz a Gábor Dénes-díj

Napló, 2010. szeptember 6., hétfő, 2.oldal
Nagydíjat kaptak a legjobbak


www.metropol.hu, 2010. szeptember 6., hétfő
Tíz hallgató kapott Harsányi István-díjat

Világgazdaság, 2010. szeptember 6., hétfő, 4.oldal
Matolcsy: Reformok jönnek
A gazdasági miniszter szerint húsz éven belül jobban élhetünk, mind az unió átlaga


Várható események

Virtuális Projekt Expo

Kis összegű (üzleti angyal típusú) befektetések ösztönzésére 2010. szeptember 30-án, 17 órától 19.30-ig, első alkalommal (majd 2 heti rendszerességgel) kerül megrendezésre az innovatív Virtuális Projekt Expo, tagvállalatunk, a DV Invest Kft. által elkészített program segítségével.

Az Expon bemutatkozhatnak a DV Invest Kft. üzleti modellje szerint kidolgozott, befektetésre alkalmasnak tartott projektek és képviselőik, a befektetői kör és a vendégek számára. A cél a befektetők, a vállalkozók és a projektgazdák közötti kommunikáció elősegítése a földrajzi akadályok átlépésével, időt, energiát spórolva minden résztvevő számára.

További információ és ingyenes jelentkezés, regisztráció vendégként, befektetőként: http://www.webcredit.hu/befektetoknek/kapcsolat.php

FP7 ICT partnerkereső rendezvény az ICT2010 konferencia keretében

A brüsszeli ICT2010 rendezvény az informatikai területen tevékenykedő szakemberek, kutatók és a terület iránt érdeklődők egyik kiemelkedő konferenciája Európában, amelynek keretében érdekes előadások mellett kapcsolatépítésre is lehetőség nyílik.
A 2010-es konferencia keretében 2010. szeptember 28-án kerül megrendezésre a kétoldalú, projektcélú együttműködések/konzorciumok kialakítását célzó partnerkereső rendezvény "FIND your ICT PARTNERS face2face" címmel, a vállalkozások közötti nemzetközi együttműködéseket elősegítő Enterprise Europe Network hálózat és a 7.KP ICT pályázattámogatásra specializálódott Ideal-Ist hálózatnak köszönhetően, amelynek egyik magyar szervezője az Innostart. A rendezvényen kutatási együttműködések, pályázatok készítéséről, konzorciumok alakításáról tárgyalhatnak a résztvevők.

A rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes!

Határidők:
Regisztráció: 2010. szeptember 10.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2010. szeptember 17.

Bővebb információ a partnerkeresőről és regisztráció: http://www.ideal-ist.net/f2f/
Heilingbrunner Klára: 06/20/436-60-99 , hklara@innostart.hu

"Bláthy 150, a transzformátor 125" kiállítás

2010-ben ünnepeljük Bláthy Ottó Titusz, a transzformátort megalkotó "triász" - Déry Miksa, Bláthy Ottó, Zipernowsky Károly - legfiatalabb tagja születésének 150. évfordulóját, s az idén van 125 éve annak, hogy az 1885 májusától novemberéig tartó Országos Kiállításon a transzformátort először nyilvánosan bemutatták.

A kettős jubileum alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal és az MMKM Elektrotechnikai Múzeuma közös kiállítást rendez a hivatal épületében.

A kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek az egyik legjelentősebb, legnagyobb hatású magyar találmány előzményeivel, megalkotásával és további fejlődésével, a Ganz-gyár szerepével és Bláthy Ottó munkásságának egyéb eredményeivel is. A kiállított eredeti tárgyak és hiteles tárgymásolatok, fényképek, dokumentumok és filmek mindenkihez közel hozzák azokat a műszaki megoldásokat és alkotásokat, amelyek nélkül az elektromos áram nem juthatna el a fogyasztókhoz.

A kiállítás 2010. szeptember 17. és október 7. között munkanapokon 10-18 óra között, ingyenesen látogatható a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, V. Garibaldi u. 2. sz. alatti székházában, ezt követően 2010. december 31-ig az MMKM Elektrotechnikai Múzeumában.

A kiállítás időtartama alatt kerül sor a Kulturális Örökség Napjai című, egyre népszerűbb rendezvénysorozatra. Ebből az alkalomból szeptember 18-án a Magyar Szabadalmi Hivatal kapui is megnyílnak a közönség előtt: ekkor nemcsak a Bláthy-kiállítás lesz megtekinthető, hanem a munkatársak az érdeklődőknek bemutatják a hivatalnak több, mint fél évszázada otthont adó, századfordulós épület építészeti értékeit és az itt őrzött értékes eredeti dokumentumok közül is néhányat.

A www.oroksegnapok.hu honlapon keresztül jelentkező első ötven látogató Budapest egy érdekes műszaki emlékével is megismerkedhet, amely kapcsolódik a kiállítás témájához.

TII Innovációs körút Quebecben

A Technology Innovation International (TII) innovációs körutat szervez a kanadai Quebecben 2010. szeptember 27. és október 1. között. A körutazás a vezető egyetemek, kutatóintézetek és tudásközpontok különleges bemutatását kínálja, ami megnyithatja a lehetőségeket a hosszú távú K+F és üzleti együttműködések előtt.

Montreal három rangos egyeteme, számos vezető kutatóintézet és a Canadian Space Agency meglátogatásán kívül a résztvevők megismerkedhetnek Észak-Amerika egyik legnagyobb biotechnológiai klaszterével a Saint-Hyacinthe Technopole-ban, mely egyben Észak-Amerika első tudományos parkja is az agrár-élelmiszer, állatgyógyászat és agro-ökológiai biotechnológiai szektorban.

A részvételi díj 1250 euró a TII tagjainak, 1550 euró nem tagoknak.

További információ és regisztráció: http://www.tii.org

XX. Jubileumi Vezérigazgató Találkozó

2010. szeptember 29. és október 1. között Sárváron, a Spirit Hotelben rendezi meg a XX. Jubileumi Vezérigazgató Találkozót, a Central European Business Center.

Hagyományaikhoz hűen a találkozón átfogó képet kívánnak adni a nemzetközi és a hazai  gazdaság állapotáról, a társadalmi élet trendjeiről és feszültségeiről, a gazdaság különböző szektorainak állapotáról, a vállalatok eredményeiről és terveiről. A találkozó köszöntőjét az Ernst & Young Tanácsadó Kft. vezérigazgatója, Havas István tartja.

A 2010. október 1-én, 10 órától megrendezésre kerülő "K+F és az innováció, mint a gazdasági növekedés legfontosabb erőforrása˝ című kerekasztal beszélgetés levezető elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Pakucs János lesz. A kerekasztal felkért résztvevői:
- Ábrahám László vezérigazgató, NI Hungary Kft.,
- Farkas József ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft.,
- Molnár Béla ügyvezető igazgató, 3DHISTECH Kft.,
- Ürge László vezérigazgató, ThalesNano Zrt..

A két nap folyamán többek között az alábbi témakörökben tartanak kerekasztal beszélgetéseket és előadásokat:
- Innováció: Vállalati megújulási példák Magyarországon. Moderátor: Fodor Dénes partner, CEMI.
- Adózás 2010/11. Moderátor: Rencz Botond vezető partner, Adótanácsadási Szolgáltatások,
Ernst & Young Tanácsadó Kft.
- Forradalom? Web 2.0, közösségi média, számítási felhő - CRM a változások után. Moderátor: György István kereskedelmi igazgató, Update Software Magyarország Kft.
- Civil kerekasztal-beszélgetés. Moderátor: Patzauer Éva elnök, Csodalámpa Alapítvány.
- Convertible note, avagy egy amerikai tőkebevonási katalizátor teret nyerhet-e a magyar piacon? Előadó: Varsányi Dániel társalapító, Enterprising Culture LLC.
- A lánctartozás, mint hungarikum - avagy tenni vagy nem tenni ellene? Előadó: Csorbai Hajnalka igazgató, OPTEN Kft.

További információ: http://www.cebc.hu/

Orvostechnológiai Partnerközvetítő Rendezvény/ Healthcare Brokerage Event MEDICA 2010

Az Enterprise Europe Network Healthcare szektor csoportja (HSG) idén is megrendezi partnerközvetítő rendezvényét, melynek szervezésében részt vesz az INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ.

Időpont:                                       2010. november 18-19.
Jelentkezési határidő:                    2010. október 03.
Tárgyalópartnerek kiválasztása:     2010. október 24.

Helyszín: Düsseldorf, Németország, Hall 6, Galéria 6. 1, első emelet

Cél: nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése, közös termékfejlesztés, gyártási és licencia megállapodások elősegítése

Célszektor: orvosi műszerek, diagnosztikai műszerek, laboratóriumi készülékek; életmentő berendezések; fizikoterápia; ortopédiai technológia; egyszer használatos termékek és fogyasztási cikkek; ICT technológia; orvosi textíliák; orvosi bútorok és berendezések; egyéb orvostechnikai eszközök és eljárások.

Költségek: A magyarországi cégek számára csökkentett részvételi díj: 40 EUR+19% VAT profilonként. A díj nem tartalmazza a kiállítási belépőjegy árát.

Regisztráció: a rendezvény honlapján www.brokerage-events.eu/Medica2010

Minden résztvevőnek fel kell töltenie együttműködési ajánlatát (konkrét technológiai ajánlatot vagy technológiai igényt - továbbiakban profilt) a rendezvény on-line katalógusába. A katalógus folyamatosan frissül, s ez alapján jelölhetik meg a résztvevők azokat a profilokat, amelyekről tárgyalni kívánnak. Egy héttel a rendezvény előtt minden résztvevő megkapja egyéni tárgyalási menetrendjét.

A MEDICA 2010 vásár hivatalos honlapja: http://www.medica-tradefair.com/

Információ: Szabó Eszter, Tel. 1-382-1503, email: eszter.szabo@innostart.hu

A klasztermenedzsment európai gyakorlata

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség az EUROPA INTERCLUSTER szakmai támogatásával és a Biotechnológiai Innovációs Bázis Akkreditált Innovációs Klaszter közreműködésével rendezi meg 2010. október 11-én "A klasztermenedzsment európai gyakorlata" című rendezvényét, a Pécsi Kereskedelmi Központban. Az esemény egyben a DDRIÜ és a PBKIK klasztermenedzser képzésének nyitórendezvénye.

Előzetes program:
9:00 | Megnyitó, programismertető
9:15 | Klaszterek hálózata - a francia gyakorlat: Lisa Besnard, CDIF - France Clusters
10:30 | Klaszterek nemzeti és nemzetközi kapcsolódása, az EUROPA INTERCLUSTER bemutatása: François-Xavier Level, EUROPA INTERCLUSTER elnök
11:45 | Biotechnológiai Innovációs Bázis - egy akkreditált innovációs klaszter és a menedzsmentszervezet feladatai és tapasztalatai: Dr. Szekeres György, Biotechnológiai Innovációs Bázis
12:15 | Ebéd
13:30 | Kerekasztal, előzetes témák:
- Pólus - klaszter - gazdaságfejlesztés (Pólus Programiroda)
- Egy hétéves klaszter gyerek- és felnőttkori betegségei (Dobronyi Tamás, Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter)
- Enterprise Europe Network, CNCB (klaszterfejlesztés európai szinten)
- Sikeres klasztertermékek és szolgáltatások piaci lehetőségei és buktatói
- Klaszterek adózási és számviteli nehézségei (könyvvizsgáló)
- Spin-off cégek, klaszterek
- Klaszterek nemzetközi láthatósága - marketing és kommunikáció
- Cluster Manager of the Year Award, Cluster-Excellence

További információ és regisztráció: http://www.ddriu.hu/htmls/esemenyek.html?year=2010&month=10&day=11&ID=83

2. Európai Innovációs Csúcstalálkozó

2010. október 11-14. között tartják a 2. Európai Innovációs Csúcstalálkozót, Brüsszelben, az Európai Parlament épületében.  A "Nagy kihívások megoldása - a politika és a gyakorlat találkozása" szlogennel fémjelzett csúcstalálkozó vitaindító beszédét az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso tartja, de több európai biztos is részt vesz a beszélgetéseken.

A résztvevők számos témakört vitatnak meg a 4 nap alatt, így Európa innovációs kihívásait, az innováció és tudás kapcsolatát, az európai energiahatékonyság, élelmiszer-biztonság, a mezőgazdaság, az egészséges öregedés témaköreit, a fenntartható termelés lehetőségét. Ezeken felül, több vitát szerveznek a szellemi tulajdonjog védelme és a nemzetközi innovációs együttműködések megbeszélésére.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megtartják az "Európa leendő Nobel-díjasai" címet viselő plenáris ülést, ahol szakmailag elismert kutatók, és fiatalok beszélhetik meg elképzeléseiket, tapasztalataikat, lehetőségeiket.

További információ: http://www.knowledge4innovation.eu linken érhető el.

CEPR Clean Energy & Passive House

2010. október 27-28. között kerül megrendezésre a második CEPR Clean Energy & Passive House Expo, nemzetközi kiállítás és konferencia, Budapesten, az Europa Hotels & Congress Centerben.  2010-ben a kiállítás az energiahatékony és intelligens épületekre, kiemelten a középületekre és ezek energiahatékony felújításra, valamint a Magyarországon most induló passzívház technológiára fókuszál.

A rendezvény fő témakörei:
- energiahatékony építés és felújítás (ablak, ajtó, homlokzatvédelem, műemlékvédelem, környezetbarát építőanyagok, hőszigetelés, fal- és tetőszerkezetek, szolár, világítástechnika, geotermia),
- energiahatékony és intelligens épületek (alacsony energiájú házak, fából készült épületek, okos  otthonok),
- passzívházak és passzívház technológia,
- energiatanácsadás, finanszírozás és az új támogatási rendszerek.

A kétnapos kiállítás ideje alatt a Magyar Passzívház Szövetség társszervezésében egy passzívház technológiát bemutató szakmai és egy, a középületek, önkormányzatok energiahatékony felújítására, valamint ennek a finanszírozási lehetőségeire fókuszáló konferencia kerül megrendezésre.

További információk: www.cep-expo.hu

Pályázati felhívások

Komplex vállalati technológia fejlesztés támogatása

Pályázat célja:
A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:
- Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez,
- Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez,
- Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz,
- Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírásra méretbeli korlátozás nélkül mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek köre:
- Eszközbeszerzés,
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra,
- Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
- Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is,
- Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
- Vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás),
- Tanácsadás igénybevétele.

Elnyerhető támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás vállaltméret függvényében a beruházás összes elszámolható költségének 30-40%-a. Az elnyerhető támogatás összege minimum 150 millió, de maximum 400 millió forint.

A pályázat beadási határideje:
A pályázatok benyújtása 2010. szeptember 17-től 2010. október 29-ig lehetséges.

A GOP-2010-2.1.1/C "Komplex vállalati technológia fejlesztés" című pályázati kiírás letölthető az alábbi linkről:
http://www.nfu.hu/komplex_vallalati_technologia_fejlesztes_a_hazai_vallalatok_es_a
_hazai_gazdasag_versenykepessegenek_erositeseert_az_uj_szechenyi_terv_
iranyaival_osszhangban_hir

Gábor Dénes-díj 2010

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy a belföldi Gábor Dénes-díjra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert,kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny(kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt, döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja.

A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. Nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza. A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma:
I. kitöltött és aláírt adatlap (a jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt formanyomtatványon),
II. jelölés (legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő aláírásával),
III. mellékletek
1. a jelölt szakmai képzettségének, munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése,
2. az indoklásban hivatkozott alkotás(ok), szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal),
3. két, a felterjesztőtől, illetve a felterjesztő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók a www.novofer.hu honlapról letölthetők. A jelölést mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani. Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési és postára adási határideje 2010. október 8. Az eredményhirdetés és a díjátadás 2010. december 16-án, a Parlamentben lesz.

A beérkezett jelölések átvételéről és az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően a Novofer Alapítvány honlapján és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzák.

További felvilágosítás Garay Tóth János, kuratóriumi elnöktől (30/900-4850) vagy Kosztolányi Tamás, titkártól (fax: 319-8916, tel: 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu) kérhető.
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.