XX. évf. | 2010. június 1. | 11. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség közleménye az innovációs járulékról

Az elmúlt hetekben a sajtó egyre többet írt az ún. "innovációs adó" eltörléséről. Feltehetően elírásról van szó, mert innovációs adó Magyarországon nincs, csak innovációs járulékfizetési kötelezettség, és az ügyben megszólalók többsége valószínűleg nem tudja, hogy ez a kötelezettség a vállalkozásoknak több mint 99 %-át nem is érinti.

Innovációs járulékot ugyanis az 50 fő alatti, összesen 580512 kisvállalkozásnak egyáltalán nem kell fizetnie. A regisztrált társas-vállalkozások kevesebb, mint 1%-ának,  5638 közép-, ill. nagyvállalatnak van csak járulékfizetési kötelezettsége, de a járulékból levonható a K+F, ill. az innovációs tevékenységek költsége. Ily módon további, közel 400 vállalat mentesül a befizetési kötelezettség alól. (Az adatok a KSH legfrissebb jelentéséből származnak.) A levonás lehetősége kimutathatóan ösztönözte, ill. ösztönzi a vállalatok K+F tevékenységét.

A levonásokból az is látszik, hogy a járulék által érintett vállalati kör egy része a nem magyar tulajdonú-, és Magyarországon fejlesztő tevékenységet nem folytató cégeket jelenti (ezeknél a vállaltoknál semmilyen új terméket, eljárást, marketing vagy szervezési-szervezeti módszert nem vezetnek be). Nem világos, hogy milyen gazdasági vagy politikai érdek fűződik ahhoz, hogy éppen ennek a körnek csökkenjenek a közterhei.

A Magyar Innovációs Szövetség teljes mértékben támogatja a vállalkozások adóterheinek jelentős csökkentését, ill. az adórendszer egyszerűsítését. A nagy munkaadói szervezetek véleményével azonban semmiképp nem ért egyet, miszerint az innovációs járulékot pusztán az ún. "kisadók" egyikének tekintsék. Az innovációs járulék - és a belőle képzett Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - ugyanis három lényeges kritériumban különbözik az adóktól, nevezetesen, hogy
- alapszerűen kezelik,
- csak az innováció céljaira használható fel, és
- a költségvetés a vállalatok által befizetett innovációs járulékkal megegyező összeggel hozzájárul az Alaphoz.

Meggyőződésünk, hogy az innovációs járulék eltörlése a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap megszüntetéséhez vezetne, évekre megbénítva a magyar innovációs szféra egészének (egyetemek, kutatóintézetek, innovatív vállalatok, iparjogvédelmi irodák stb.) tevékenységét. A keletkező kár tehát nagyságrendekkel meghaladná az innovációs járulék évi mintegy 25 Mrd Ft-os volumenét.

A következő években az új értékeket létrehozó, originális termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai és regionális piac megerősítése és a magas hozzáadott értéket tartalmazó szellemi export önmagában mintegy 1,5-2%-os nemzetgazdasági növekedést generálhat az ország versenyképességének jelentős növekedése mellett.

A fejlett országok a gazdasági válságból való kilábalás egyik legfontosabb eszközének tekintik az innovációt, és annak kiemelt támogatását. Az innovációs járulék eltörlése, illetve az innováció támogatásának bármilyen csökkentése olyan negatív üzenetet jelentene, amely azon túl, hogy egy igen kritikus időszakban sokat ártana az ország nemzetközi tekintélyének, bizonyosan negatívan befolyásolná a nemzetközi nagyvállalatok vezetőit, amikor a jövőben arról döntenek, hogy K+F tevékenységüket Magyarországra telepítsék-e.
 
Budapest, 2010. május 27.

Kontra György Innovációs Díjak átadása

A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége idén második alkalommal hirdetett pályázatot a Kontra György Innovációs Díj elnyerésére. A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása.

A Kontra György Innovációs Díjak átadására 2010. május 22-én került sor a "Másoktól tanulunk" c. konferencián, Budapesten, az ELTE TTK Kari Tanácstermében. A rendezvény fővédnöke Sólyom László, köztársasági elnök és Pálinkás József, az MTA elnöke volt.

150 ezer forintos Kontra György Innovációs Ösztöndíjban részesült József Éva, Kerényi Zoltán és Halász László. A Magyar Innovációs Alapítvány 100 ezer forintos különdíjában részesült Bárány Zsolt Béla, Farkas Attila és Kallós Béla.

A díjazottaknak Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese nyújtotta át az okleveleket. A díjátadás alkalmából tartott beszédében kiemelte a jelenlegi oktatási rendszer hibáit, például a túlzott versenyre és önzésre nevelést, a csapatmunka képességének hiányát, valamint megköszönte a tanárok áldozatkész, megfeszített munkáját, helytállását és kiemelkedő teljesítményét. A középiskolai évek alatt a legfogékonyabbak a diákok a jó példákra, helyes erkölcsi értékrendre, innovatív gondolkodásra, melyet szintén a hivatásuknak élő, jó tanárok mutathatnak meg és adhatnak tovább a fiataloknak.

"Pro Universitate" kitüntetés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa - a BME Gazdasági Tanácsában és a BME Pro Progressio Alapítvány elnökeként végzett munkájáért - "Az Egyetemért" ("Pro Universitate") kitüntetést adományozott Pakucs Jánosnak, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökének.

A kitüntetést 2010. május 29-én adta át Péceli Gábor, az egyetem rektora, a BME Dísztermében, a BME Szenátus ünnepi ülésén.

Egerben és Szolnokon járt a THE Középiskolás Tudománynépszerűsítő Roadshow

2010. május 18-án az egri Dobó István Gimnázium adott otthont a THE Középiskolás Tudománynépszerűsítő Roadshow-nak. A Roadshow-t az iskola a Természettudományos nap keretében fogadta. Bartók Marcell, projektvezető bemutatása után Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona PhD, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tanszékvezetője, főiskolai docense tartott előadást, "FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET a digitális tanár!" címmel. Őt Simon Tamás, az Origo tudományos rovatának főszerkesztője követte, "Új fizika kezdődhet a nagy hadronütköztetőben" című előadásával. A programot megtisztelte jelenlétével az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskoláról Liptai Kálmán, a Természettudományi Kar dékánja és Nagy Levente, rektori tanácsadó is.
2010. május 25-én a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola vendége volt a Roadshow. Burus Tünde, a THE Program munkatársa mutatta be a hallgatóságnak a programot, majd Sík András, az ELTE geográfus-planetológusa beszélt a Mars-kutatás legújabb eredményeiről. Őt Virág Péter követte a Szolnoki Főiskola hallgatói önkormányzatának képviseletében, aki "Lehetőségek és a hallgatói élet a Szolnoki Főiskolán" címmel tartotta előadását.

A vállalati előadók részéről mindkét helyszínen Füstös Géza tartott előadást a Siemens Zrt. képviseletében, "Innovatív technológiák mindennapi használatra" címmel. A programot hagyományos módon mindkét helyszínen Tóth Pál zárta Fizibusz program képviseletében, látványos természettudományos kísérletekkel.

Szárny és teher konferencia

2010. május 20-án, Budapesten, az MTA Dísztermében rendezték meg a "Hogyan lehet a felívelést segítő igazi szárny az oktatás?" című konferenciát az oktatás megújításáról, az ún. "Bölcsek Tanácsa" által készített "Szárny és Teher" ajánlásai kapcsán.

A konferenciát Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke nyitotta meg. A fő előadást Dr. Sólyom László köztársasági elnök tartotta, aki hangsúlyozta az oktatás kiemelt szerepét és az oktatási reform szükségességét. Előadást tartott többek között Dr. Réthelyi Miklós felkért humánerőforrás miniszter és Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásüggyel foglalkozó parlamenti képviselő. Hoffmann Rózsa nagy ívű, széles kitekintést nyújtó előadásában elsősorban a közoktatás erkölcsi és szellemi megújulását tartotta a jövő kiemelt feladatának.

A rendezvényen részt vett és felszólalt Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke is, aki a Szövetség 19 éve megkezdett tehetségkutató- és tehetséggondozó tevékenységét és a fiatal tudósjelöltek 2010. évben elért nemzetközi sikereit emelte ki.

A "Szárny és teher" kötet, valamint a konferencián elhangzott előadások letölthetőek, illetve videofelvételük megtekinthető a http://oktataskonferencia.npsoft.hu/ oldalon.

Termelésmenedzsment és -informatikai Projektközpont

Három év alatt félmilliárd forintos ráfordítással fejleszti tovább az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) és a német Fraunhofer Társaság azt a Termelésmenedzsment és -informatikai Projektközpontot, amelyet a két szervezet közösen állított fel. Az új intézmény alkalmazott kutatásokra, valamint egyéni vállalati igényeket kielégítő, fogyasztóbarát megoldások kifejlesztésére és bevezetésére jött létre.

A projektközpont közvetlen ipari és pályázati támogatásokat igyekszik elnyerni mind hazai, mind nemzetközi forrásokból. Az új intézmény alapkutatási tevékenységét az MTA SZTAKI-val, a német Fraunhofer intézeteivel és egyetemi tanszékekkel együttműködésben végzi, és öt éven belül teljes mértékben átveszi a Fraunhofer pénzügyi működési modelljét.
A Fraunhofer Termelésmenedzsment és -informatika Projektközpont együttműködési szerződését Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Hans-Jörg Bullinger professzor, a Fraunhofer Társaság elnöke írta alá.

A Bosch és a BME együttműködése

A mérnöki szakokon folyó oktatás infrastrukturális feltételeinek javítása, a közös kutatás-fejlesztési projektek támogatása mellett ösztöndíjak biztosítása a német nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számára és egy Közép-Európában egyedülálló mechatronikai labor megnyitása is tárgya a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2010. május 27-én megkötött három évre szóló támogatási szerződésnek. Az 55 millió forintos együttműködési megállapodást Thomas E. Beyer, a Bosch csoport magyarországi vezetője, Dr. Jan Peter Stadler, a Bosch Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója, Thomas J. Schönenberg, a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. gazdasági ügyvezető igazgatója és Dr. Sven Ost, a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. műszaki ügyvezető igazgatója; a BME részéről pedig Dr. Péceli Gábor, rektor szentesítette.

A Bosch évente több mint 3,5 milliárd eurót költ kutatásra és fejlesztésre, és világszerte több mint 3800 szabadalmi kérelmet nyújt be. Thomas E. Beyer, a Bosch csoport magyarországi vezetője, a ceremónia kapcsán hangsúlyozta, hogy a vállalat a jövőben is az innovációra helyezi a hangsúlyt, így a K+F tevékenység idén is kiemelt terület lesz.

A most átadott, Közép-Európában egyedülállónak számító szimulációs laborban a BME hallgatói, tanárai, kutatói az autókba kerülő komplett mechatronikai rendszerek környezetállósági vizsgálatát végezhetik el.

DDRIÜ taggyűlés

Tagintézményünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. május 5-én, Pécsett tartotta 2010. év első taggyűlését.

A taggyűlésen Kocsis Tamás, ügyvezető igazgató ismertette a DDRIÜ Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. Ezután Molnár József, a Felügyelő Bizottság elnöke számolt be az Ügynökség sokrétű tevékenységének sikeréről és a kibővült feladatkör miatt módosított Szervezeti és Működési Szabályzat változásairól. Végül az ügyvezető igazgató tájékoztatást adott a Regionális Innovációs Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos munkák jelenlegi állásáról.

A taggyűlésen valamennyi tulajdonos megjelent, köztük a MISZ képviseletében Higi Gyula, regionális igazgató is. A megjelentek az előterjesztéseket (köztük az eredmény-kimutatást és mérleget, valamint a könyvvizsgálói jelentést) egyhangúlag elfogadták és elismerésüket fejezték ki az Ügynökség 2009. évi tevékenysége miatt.

VRIC taggyűlés

2010. május 26-án tartotta taggyűlését a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC), amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte. A taggyűlés tárgyalta és elfogadta a VRIC 2009. évi mérlegbeszámolóját, az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói és felügyelőbizottsági jelentéssel együtt.

A 2010. évi üzleti tervet a taggyűlés levette napirendjéről, annak tárgyalásához a tulajdonosok további pontosításokat tartanak szükségesnek. A fentiek mellett a taggyűlés kiemelt témaként tárgyalta a társaság további tevékenységének hatékonyabbá tételének és a lehetséges fejlődési irányoknak a kérdéseit.

Műhelytalálkozó Debrecenben

Az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia megújítása folyamatának újabb lépéseként 2010. május 25-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. debreceni székházában műhelytalálkozón vitatták meg a helyzetelemzés eddigi megállapításait.

Dr. Grasselli Norbert, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében készített felmérés. Ezután Szőke Enikő, az ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nemzeti Támogatáskezelő és Program Monitoring Csoport projektmenedzsere számolt be a "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap decentralizált felhasználású pályázati támogatásainak (Baross pályázatok és Innocsekk) hasznosulása az Észak-alföldi régióban" című felmérés eredményeiről. Végül Kéri Hegyi Ágnes, az InnoTéT Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. projektmenedzsere mutatta be az Észak-alföldi régió újonnan elkészült helyzetelemzését.

A megjelentek mindhárom anyagot nagyon alaposan megvitatták, a helyzetelemzés több eddigi megállapításával nem értettek egyet, a tények további elemzését és az értékelés finomítását tartották szükségesnek, a kistérségi és ágazati szempontok fokozottabb figyelembe vételével. A rendezvényen Szövetségünket Dr. Harangozó István, regionális igazgató képviselte.

"Kreatív Nap 2.0" Szolnokon

Tagintézményünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség az innováció, kreativitás és tudomány jegyében idén is megrendezte "Kreatív Nap 2.0" elnevezésű rendezvényét, a Szolnoki Főiskolán, a Tiszaligetben. Számos látványos és érdekes program várta a több mint 1500 kilátogató érdeklődőt. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a tudományt és az innovációt a középiskolásokhoz és az egyetemistákhoz, népszerűsítse a tudományos életpályát, felhívja a fiatalok figyelmét a kutatói munka jelentőségére.
Idén is megrendezésre került az NI Hungary Kft. - mely szintén a MISZ tagintézménye - és a Lego® Mindstorms® támogatásával a LEGO Robot programozási verseny középiskolások számára, melyen 5 csapat mérte össze tudását és kreativitását. Idén az első díjat a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Tagintézményének csapat vehette át, mely egy Lego® Mindstorms® robot készlet volt.

A nap folyamán a Szolnoki Főiskola aulájában ingyenesen megtekinthető volt a "100 Csoda Kiállítás - A jövő születése", mely a mai Magyarország legsikeresebb fejlesztéseit, innovációit és kutatási eredményeit mutatta be. Természettudományokat népszerűsítő Science Café előadások mellett látványos természettudományos kísérleteket tekinthettek meg a résztvevők.

CENTROPE K+F adatbázis

Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület megbízásából tagintézményünk, a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Kft tájékoztatta Szövetségünket, hogy a budapesti K+F intézeteknek, tanszékeknek, vállalkozásoknak, szervezeteknek, közösségeknek is lehetősége van csatlakozni a CENTROPE (Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország határ menti régiói) projekt adatbázisához, ami segíthet abban, hogy egyre több nemzetközi pályázatba kapjanak meghívást, találják meg a legjobb partnereket stb.

A http://host16.ssl-net.net/centrope-tt_info/map/index.php?file=insert.php linken található adatlap kitöltése maximum 5-10 percet vesz igénybe, és ha az adatlap elején hozzájárul az adatainak a nyilvánossá tételéhez, akkor azonnal láthatóvá válik a cég, intézet tevékenysége az adatbázisban.
Az adatbázis előnye, hogy jól strukturált és sokféleképpen lehet benne keresni a potenciális partnerek között. Az érdeklődést öt fő témában mérik fel:
- kutatási fókusz,
- alkalmazott tudomány,
- K+F hálózat,
- Focus 2013 (tervek),
- források.

További információ: http://www.centrope-tt.info/

Hírek | Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága 2010. május 20-án megtartotta ülését. A bizottság a beérkezett 47 pályázatot egyenként megvitatta, s a testületileg meghozott döntés értelmében 10 pályázat díjazásban, 11 pályamunka kiemelt dicséretben, további 26 dolgozat pedig dicséretben részesült.

A verseny díjátadási és a kiállítás megnyitó ünnepségére 2010. június 10-én, 11 órakor kerül sor a Millenáris Park, Csodák Palotája épületében (1024 Budapest, Fény u. 20-22.). A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra 2010. június 10-11-én, 9-17 óra között, ugyanitt.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait Prof. Réthelyi Miklós, a humán erőforrások minisztere adja át. A díjak átadásában közreműködnek a Puskás Tivadar Közalapítvány, az Ericsson Magyarország, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Siemens Zrt. és az EGIS Nyrt. vezetői is.

A díjátadáson való részvétel és a kiállítás megtekintése 10-én díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, jelezze Szövetségünknél (e-posta: innovacio@innovacio.hu, tel.: 453-6572, fax: 240-5625).

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:
- A Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek IV. országos találkozójára 2010. május 12-13-án, Tatán került sor, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség szervezésében.

Az NKTH képviseletében Dr. Imre József, a Stratégiai Főosztály vezetője nyitotta meg a programot. Előadásában ismertette a magyarországi innovációs struktúrát és áttekintést adott az innovatív vállalkozások támogatásának európai uniós összehasonlításáról.
A regionális innovációs ügynökségek megosztották egymással működésük tapasztalatát, a második projektév eredményeiről, sikereiről, problémáiról rövid előadásokban adtak számot.
A RIÜ-k többsége nemcsak hazai de nemzetközi vállalkozásfejlesztési pályázati projektekben is sikerrel vesz részt, vállalt szakmai feladataik némelyike így a harmadik munkaszakaszra is áthúzódik. A projekt harmadik munkaszakaszát esetlegesen érintő kormányzati strukturális változások sajnos még nem derültek ki, erről az NKTH képviselője még nem tudott információval szolgálni.

- E-tananyag az online számlakitöltő használatához
A tananyag célja, hogy segítséget nyújtson a pályázatok kedvezményezettjeinek elszámolásaik elektronikus úton történő benyújtásához az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) Pályázó Tájékoztató felületén keresztül.
Részletes információ és tananyag: www.nfu.hu/e_tananyag_az_online_szamlakitolto_hasznalatahoz

Befejeződtek a KKC-K projekt keretében szervezett képzések

Az INNOSTART által elnyert KKC-K pályázat keretében kétféle képzésre került sor:

- "Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében" címmel a kkv-k részére tartott az INNOSTART kétnapos képzést 2 alkalommal Gödöllőn, 2 alkalommal Székesfehérvárott, 2 alkalommal Nyíregyházán és 1 alkalommal Kecelen. A tréningre azokat a vállalkozókat várták, akik innovatív ötletük megvalósításához vállalkozást szeretnének alapítani, illetve a már működő vállalkozások közül azokat, akik a siker érdekében az innovációhoz szükséges ismereteiket szerették volna bővíteni.
- "Spin-off cégek alapítása és hatékony működése" címmel a már működő, illetve a potenciális spin-off cégek számára tartott az INNOSTART háromnapos képzést 2 alkalommal Budapesten. A képzést olyan innovatív ötlettel, jelentős kutatási eredménnyel rendelkező vállalkozó szellemű kutatók, természettudományi területen aktív PhD hallgatók, illetve főiskolások, egyetemisták részére tartották, akik az ötletek, K+F eredmények piaci termékké történő megvalósítása érdekében vállalkozást szeretnének létrehozni, vagy akik már ebből a célból vállalkozást alapítottak.

Mindkét képzést a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatta. A képzéseken összesen 239 fő vett részt.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Tesco Globál Áruházak Zrt.
Tagsorszám | 611.
Cím | 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
Honlap | www.tesco.hu; www.ecotesco.hu
Kapcsolat | Torma József
Telefon | 30/650-1654
Fax | 23/449-474
E-mail | jtorma@hu.tesco-europe.com
Vezető | Per Bank
Telefon | 20/827-8900
E-mail | pbank@hu.tesco-europe.com

A cég fő tevékenysége a kiskereskedelem.

Szakirodalom-figyelő

Richard R. Lindsey & Barry Schachter: How I became a Quant - Insights from 25 of Wall Street Elite (Hogyan lettem Quant - Bepillantás a Wall Street elit 25 tagjától - John Wiley & Sons, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


A paperback kiadásban ismét megjelent kitűnő könyv a pénz világának high-tech részébe ad érdekes és nagyon tanulságos betekintést. A Quant-ok a modern pénzpiaci technikák és eszközök fejlesztésén dolgozó, felsőfokú képzettségű matematikusok. Tevékenységük lényegét a szerzők, akik maguk is csúcskategóriás Quantok, az alábbiakkal mutatják be: A Quant matematikai modelleket tervez és működtet derivatívák árazására, kockázatok felmérésére, vagy a piaci mozgások előrejelzésére. Olyan modelleket valósít meg, amelyek pénzügyi összefüggéseket képeznek le. (Ezekből fejlesztik ki az új pénzügyi termékeket - OP)

A Quantok forradalmi térnyerésében döntő hatású tényező volt, hogy a hetvenes évektől, különböző tényezők erősen megnövelték a bizonytalanságot a pénz- és tőkepiacokon. E piacok szereplői olyan új konstrukciókat, termékeket igényeltek, amelyek segítik őket e kockázatok leszorításában, illetve annak optimalizálásában, hogy a különféle pénzügyi műveleteikkel mekkora kockázatot vállaljanak. A Quantok teremtették meg a lehetőséget erre azzal, hogy olyan innovatív pénzügyi eszközöket dolgoztak ki, amelyek megfeleltek ezeknek a követelményeknek.

A pénzügyi eszközökkel való kereskedés eleve magában hordja a kockázatok adásvételét, hiszen mindegyikük tekinthető a kockázatok egy meghatározott kosaraként. Ez pedig gyorsan elvezet annak felismerésére, hogy maguk a kockázatok is kereskedés tárgyává tehetők. E szemlélet kibontakozásával szinte szó szerint határtalannak mutatkoztak a különféle lehetőségek olyan új eszközök, üzleti konstrukciók létrehozására, amelyek lehetővé tették, hogy a piaci szereplők módosítsák a kockázati kitettségeiket, valamint megosszák egymással a kockázatokat. Szintúgy határtalannak mutatkoztak a Wall Street cégeinek lehetőségei a profitszerzésre abból, hogy eszközöket, módokat szolgáltatnak a piaci szereplőknek a kockázatok kezeléséhez és adásvételéhez. Csupán egyetlen, kulcsfontosságú elem hiányzott még ennek kiaknázásához: az a speciális tudás, amely lehetővé teszi olyan pénzügyi eszközök kifejlesztését, amelyek megfelelő lehetőségeket teremtenek a kockázatok menedzselésére, azok elválasztására az alapügylettől, s a velük való kereskedésre. Ezt teremtették meg a Quantok.

Nagyon jellemző minderre, amit az egyik itt megszólaló Quant mond: "A befektetés művészete a befektetés tudományává fejlődik. Kvantitatív módszerekben járatos egyetemi pénzügyi szakemberek, és máshonnan a pénzügyi területre átjött tudósok hozták a tudományos módszerek erejét a befektetési eszközök tárába. Elemzések, működési folyamatok és struktúrák váltják fel az állításokat, megérzéseket, kóbor ötleteket. Az intuíció továbbra is központi jelentőségű a befektetéseknél, ám a menedzserek egyre inkább módszeresen jutnak el hozzá, és használják azt fel."

Lindsey és Schachter a Quantok világáról a lehetséges legéletszerűbb és leginkább hiteles áttekintést kínálja e kötetben: 25-en a legnevesebb Quantok közül adnak beszámolót arról, hogy milyen szakmai háttérrel és hogyan jöttek erre a pályára, hogyan látják és gyakorolják sajátos mesterségüket. S bár személyes történeteket kapunk, a kép, amely ezekből összeáll, magáról e szakmába, annak lényegébe, gazdasági szerepébe és sajátosságaiba nyújt kitűnő, mélyreható és sokoldalú betekintést, mindezeken keresztül pedig a pénzpiacnak e mindinkább kritikus jelentőségű területébe.

Ian Durston: Amit a gyerekeimtől tanultam a menedzsmentről - HVG Könyvek, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


"Ha sikerül megértetnünk, és amennyire csak lehetséges, el is fogadtatnunk a csapatunkkal az értékeinket, akkor nagy lépést tettünk afelé, hogy integritással rendelkező, vagyis erős menedzsernek lássanak bennünket."
"Végső soron az számít, amit csinálunk, nem az, amit mondunk."
"A bizalom a munkahelyen is létfontosságú. Bizalom nélkül nincs erős vezetés, s így minden menedzsernek azon kell dolgoznia, hogy a csapat tagjai megbízzanak egymásban és őbenne. Bizalom híján az emberek gyanakvóvá válnak, és inkább ellene fognak dolgozni, mintsem hogy neki dolgoznának."
"Energiát kell sugároznod magadból, hogy ha egy megbeszélésen felmerül egy probléma, mindenki örüljön, hogy te is ott vagy."

(Idézetek a könyvből)

Jó vezető, aki mindig - na jó, az esetek nagy hányadában - rá tudja venni az embereket, hogy azt tegyék, amit - nem, nem amit ő akar, hanem amit tenni kell. Jó vezető az, akinek az emberek nem csak kényszerből engedelmeskednek, hanem mert megtanulták, hogy érdemes őt követniük. Jó vezetőnek lenni pokolian nehéz mesterség és művészet, amit meg kell tanulni. Lehet valaki eleve igen tehetséges ebben, olyan, akit született vezetőnek mondanak, ám neki is rengeteg tapasztalatot és azokból levont tanulságot kell felhalmoznia vagy megismernie, rengeteg mesterfogást elsajátítania. Ez a kötet egy kifejezetten érdekes, rendhagyó, és nagyon hasznos darabja a menedzsment szakirodalmának. Durston, aki maga is sikeres menedzser, a gyermekek kezelését állítja párhuzamba a menedzsmenttel, s a következtetéseit ez utóbbi kitanulásához kínálja fel. Amint mondja, e művében mindent összegyűjtött, amit a gyerekeitől tanult, és ami segítette őt jobb menedzserré válni. Valójában azokat a menedzselésben felhasználható tapasztalatokat és tanulságokat tárja elénk, amelyeket a kicsiny gyerekei neveléséből, a velük való együttélés menedzseléséből leszűrt. Kellemesen, nagyon értelmesen beszél, minden tudományoskodás nélkül.

Hozzáállás kérdése, hogy hasznos következtetésekre vezető új felismerésnek, vagy botrányos eretnekségnek nevezzük a mondanivalóját, hiszen párhuzamba állítja a szülő-gyermekek viszonyt a vezető-beosztottak kapcsolat kezelésével. Aki azonban elfogulatlanul, elemző kedvvel és gondolkodásra, tanulásra nyitottan végigolvassa Durston könyvét, minden bizonnyal az előbbire szavaz. Az előadásában megmutatkozó világos, logikus és főként tökéletesen gyakorlatias gondolkodásmód pedig arra enged következtetni, hogy érti a dolgát, képes felismerni a lényeget és kezelni az összefüggéseket, sőt a konfliktusokat is, tehát érdemes figyelnünk a szavára. Nyilvánvaló persze, hogy a kétféle viszony hierarchikus tartalma egyáltalán nem azonos, viszont nagyon sok stratégiai és taktikai vonás, sikeresen alkalmazható mesterfogás összecseng. S jóllehet a gyerekeket akkor sem lehet lecserélni, ha túl nehéznek bizonyul a kezelésük, sok vezető tanulhatta meg a saját kárán, hogy végső soron a "népet" sem.

Aki már volt vezető, és jól tette a dolgát, az tanúsíthatja: Durston rengeteg alapigazságot mond itt ki, amelyek jelentős része olvasva triviálisnak tűnik, ám kritikus jelentőségű, hogy a napi konfliktusok szorításában is következetesen tartsuk magunkat hozzájuk. Íme a két talán legfontosabb: A vezetés első szabálya: minden a te hibád. ‡ Legyünk pragmatikusak, és jól válasszuk meg, mikor érdemes háborúba bocsátkozni.

Mondanivalóját a bevezetés után hat részre osztja, a vezetői munka tartalmának megfelelően: Vezetés • Motíváció • Teljesítmény • Csapatok • Változás • Önmenedzselés.

A művészet képes enciklopédiája sorozat - Egyiptom - Reneszánsz - Barokk - Szecesszió - 20. század - Vince Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


A tavaszi könyvkiadás minden bizonnyal egyik legnagyobb szenzációja lesz a művészeti könyvek egyik legjobb kiadójának most indult sorozatában megjelent első öt, elegáns album. Egyenként kb. 330 oldalon a tárgykörük bámulatos képtárai, amelyben a bemutatott művészet az építészettől a szobrászaton és festészeten át a bútorművészetig ível. Sajátos vonásuk, hogy a fejezetek rövid bevezetőin túl csak a bemutatott művek címét és pár alapadatát közlik, s hagyják, hogy a látvány önmagáért beszéljen, megragadó szépségével, szellemi erejével, s így adjon lebilincselő panorámát a nagy korszakok művészetének kiemelkedő alkotásairól. A kötetek végén ehhez kronológiai táblázatok, s a legfontosabb művészek életének fő állomásait jelző életrajzi vázlatok csatlakoznak.

Kitűnő alapot adnak ahhoz is, hogy elgondolkodjunk arról, mi teszi a valódi művészetet. Rájöhetünk, hogy az, hogy alkotásai örökérvényűek. Az idő múlásával talán másként látjuk őket, másképp reagálunk, mást érzünk meg bennük, de a vonzerő, amelyet reánk gyakorolnak, a szellemi közösség, amelyet velük érzünk, nem gyengül, s nem válik kisebb értékké számunkra. Ráérzünk innen is, hogy az a valódi művészet, amely évszázadok távolából is, korszakok és ideálok változásain keresztül is képes megragadni bennünket. Ilyen remekek sorakoznak az első négy kötetben (a szerkesztők a Barokkba foglalták bele - igaz, meglehetős röviden - a rokokót is). A 20. század művészetét bemutató albumban láthatókat illetően ugyan ítéljen, akinek joga is, mersze is van hozzá, ám aligha kétséges, hogy azok így sokban az előzőek ellenpontját adják. Elvitathatatlan, hogy nem egy ebben szereplő mű láttán felmerül a kérdés, amely a korábbiaknál soha nem tolakodott fel: mi ebben a művészet? (Hacsak az nem, hogy jól jeleníti meg a kor kevéssé épületes szellemiségét.) S e század nem egy híres művészéről tudjuk, hogy alkotásai kisebb-nagyobb hányadának értékelésében jelentős szerepe, netán főszerepe van a marketingnek, amelyet a Mester zseniálisan erősített a közszerepléseivel, életmódjával, megnyilvánulásaival. Akinek kedve van, próbáljon az első négy kötetben találni olyan műveket, amelyek hasonló kételyeket idéznek fel. Aligha sikerül...

Hatalmas, pompás utazásra visz ez az öt kötet időben, térben, kultúrákban és az azokat éltető társadalmakban. Az enciklopédia talán nem igazán találó minősítésük, viszont kétségtelenül bámulatra és főként megismerésre méltó kincsestárak, amelyeket bármikor, bárhol jó felütni, s akár módszeresen, akár csak tallózgatva gyönyörködni bennük.
Az internet világában jó kérdés, hogy minek az ilyen, kötetbe rendezett gyűjtemények, hiszen ott a képernyő. A köteteknek azonban fontos előnyeik vannak. Legfőképpen, hogy nagy hozzáértéssel készített válogatást kínálnak, amely elénk állítja a stílus (irányzat, korszak), a művészeti iskola lényegét, fejlődését, a legjellemzőbb vonásait, mindenkori élvonalát, emblematikus alkotóit. S akár tanulmányozni, akár élvezni akarjuk az alkotásokat, jobban érvényesülnek így együtt a kötetben, mint külön-külön levadászva a képernyőre, már ha egyáltalán így megtalálnánk őket. Joggal mondható tehát, hogy a Vince Kiadó gyönyörű új sorozatának intellektuális és esztétikai értékét nemhogy csökkentenék az internet korszak adottságai, hanem sokkal inkább emelik azt, fontosabbá teszik mindazt, amit e kötetek kínálnak nekünk.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


Gazdaság és Közélet, 2010/1-2., 4. oldal
A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása
A gazdasági növekedés forrása az innováció

Gazdaság és Közélet, 2010/1-2., 5. oldal
Átadták a parlamentben az Innovációs díjakat
Nagydíjat kapott a Paksi Atomerőmű Zrt.

Gazdaság és Közélet, 2010/1-2., 6. oldal
A Teva sikerének titka
"...Az elmúlt időszakban a Teva Gyógyszergyár Zrt. tevékenységét számos kitüntetéssel és elismeréssel jutalmazták, melyek közül a legfrissebb a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által odaítélt Innovációs Díj..."

Gazdaság és Közélet, 2010/1-2., 10. oldal
Az innováció a Siemens egyik lételeme

Gazdaság és Közélet, 2010/1-2., 16. oldal
Budapesti beruházás
A kutatásra és a fejlesztésre koncentrál a Bosch-csoport

Gazdaság és Közélet, 2010/1-2., 26. oldal
Aranyérmes lett egy magyar diák a fenntarthatósági olimpián

Magyar Gyáripar, 2010. 4. szám, 3. oldal
Dr. Futó Péter: Mi legyen az új kormány első 10 lépése?

Magyar Gyáripar, 2010. 4. szám, 6. oldal
Mol Tehetséggondozásért Díj - harmadszor

Magyar Gyáripar, 2010. 4. szám, 6. oldal
Kiemelt elismerés a Tesco zöldinnovációjának
"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

Piac és Profit, 2010. május, 4-6. oldal
Hová szálljon a pénz?

"...A kutatás-fejlesztés akár a mag, csalt akkor hajt ki, ha megfelelő talajba ültetik. Az innovációra költött forintok önmagukban nem garantálják a sikert.
A válság során egyre élesebb lett a felismerés a világban: a gazdasági növekedés motorja az innováció, annak hajtóereje pedig a kutatás-fejlesztés (K+F). Az unió új stratégiai programja (lásd Piac & Profit 2010/4. szám) sem véletlenül ragaszkodik a már a lisszaboni stratégiában is megfogalmazott 3 százalékos GDP-arányos K+F-ráfordításhoz. Ezt azonban eddig Európában csak Finnországnak és Svédországnak sikerült elérnie..."

Piac és Profit, 2010. május, 6-7. oldal
Sok a baj

"...Forrásszűke, nem harmonizált jogszabályok, ellentmondó eljárási rendel, hiányzó adatolt és mintegy 10 milliárd forintos lehetséges éves árbevétel - ez jellemzi a hazai spin-off folyamatot.
Magyarországon a spin-off folyamat - technológia-intenzív vállalkozások kiválása közfinanszírozású kutatóhelyekről azok szellemi eredményeinek üzleti felhasználására - lassabban halad a kelleténél. Ennek okát szinte mindenki másban véli felfedezni..."

Piac és Profit, 2010. május, 6-7. oldal
Klaszterprogram és pólushálózat

"...A "klaszter" a hazai gyógyszeripar és az egyetemek kutatás-fejlesztési kapcsolatrendszerét is jelenti..."

Piac és Profit, 2010. május, 10. oldal
Ma csak közepes

"...Az innováció politikamentes téma lehet. Magyarország fejlődésének kulcsa a pénzek hatékony elköltése, és ebben szakmai alapon mindenki egyetért..."

Piac és Profit, 2010. május, 10. oldal
Díjazott innovátor
Richter Gedeon

"...Richter Gedeon Nyrt. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült az általa kifejlesztett és gyártott egyik, szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló termékcsaládért..."

minap.hu, 2010. május 15., szombat
Hiányzik az utánpótlás
"...Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke pontosította ezt az állítást: ő úgy véli, nem a műszaki és természettudományi szakértelem hiányzik ma Magyarországon, hanem annak megfelelő utánpótlása..."

penzcentrum.hu, 2010. május 17., hétfő
Szövetség alakult a mérnökképzés jobbítására

autopro.hu, 2010. május 17., hétfő
Megalakult az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

hirek.prim.hu, 2010. május 17., hétfő
Szövetség a jövő mérnökeiért: Ericsson, Nokia, Siemens az alapítók között

delmagyar.hu, 2010. május 17., hétfő
Magyar sikerek az ifjú tudósok versenyén

hatvaninfo.hu, 2010. május 17., hétfő
Példaértékű hazai összefogással szövetséget alapítottak

orientpress.hu, 2010. május 17., hétfő
20 millió forint a jövő mérnökeiért

Világgazdaság, 2010. május 18., kedd, 1+3. oldal
Lemaradóban a világ mögött Európa
"...A technológiai, ipari és tudományos (tit) parkokra szeretne közös politikát kiharcolni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság..."

Világgazdaság, 2010. május 18., kedd, 2. oldal
A k+f helyzetén is javítani szeretnének
"...Az ipari és gazdasági fejlődés elősegítése a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a Pannon Fejlesztési Alapítvány és az ITD Hungary kötött..."

Vass Népe, 2010. május 18., kedd, 6. oldal
Új felállásban, új utakon
Egyesítette erőit a német EPCOS és a japán TDK elektronikai alkatrész üzletága
"...Az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. által fejlesztett és gyártott Transponder tekercs és rezgésbiztos alumínium elektrolit kondenzátor 2008-ban elnyerte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díját..."

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2010. május 18., 9. oldal
Innovációs díjat kapott a Richter
"...A gyógyszercég kardiovaszkuláris termékek fejlesztéséért az elmúlt években több ízben kapott innovációs díjat, köztük innovációs nagydíjat, a mai díj pedig ezen erőfeszítésének újabb elismerése..."

Metropol, 2010. május 18., kedd, 8. + 9. oldal
Sikeres magyar fiatalok a Szilícium-völgyben
"...Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs második lett az Intel ISEF-en Ezerhatszáz diák mutatott be tudományos projekteket Amerikában A magyarok különdíjat is kaptak...
...Kalandos út oda és vissza
Nem túlzás azt állítani, hogy a magyar diákoknak - és kísérőjüknek, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága vezetőségi tagjának, Ivánka Gábornak - nehezebb volt Budapestről Kaliforniába, majd onnan hazautazni, mint az ISEF-en való indulás jogát megszerezni..."

metropol.hu, 2010. május 18., kedd
Sikeres magyar fiatalok a Szilícium-völgyben

origo.hu, 2010. május 18., kedd
Magyar siker a középiskolás kutatók nemzetközi versenyén
"...Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs a budapesti Szent Margit Gimnázium végzős diákjai, akiket a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), az Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) hazai társszervezete delegált..."

hvg.hu, 2010. május 18., kedd
Újabb kisbolygókat neveztek el magyar diákokról

index.hu, 2010. május 18., kedd
Magyar sikerek az ifjú tudósok versenyén

hirado.hu, 2010. május 18., kedd
Magyar sikerek az ifjú tudósok versenyén

estihirlap.hu, 2010. május 18., kedd
Eget verő magyar siker
"...Két magyar diákról egy-egy Föld közeli kisbolygót neveznek el. Az ok: Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs a világ egyik legrangosabb innovációs versenyén ért el óriási sikert..."

technet.hu, 2010. május 18., kedd
Kisbolygót neveztek el magyar fiatalokról

edupress.hu, 2010. május 18., kedd
Hazai siker a középiskolás kutatók nemzetközi versenyén

stop.hu, 2010. május 18., kedd
Szövetség alakult mérnöki pálya presztízsének emeléséért
"...A szövetség alapítói többek között az Audi Hungaria Motor Kft., a Bosch csoport Magyarország, az Ericsson Magyarország Kft., az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Lego Manufacturing Kft., a Magyar Innovációs Szövetség, a Mol-csoport, a Nokia Komárom Kft., a Siemens Zrt., valamint a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft..."

mfor.hu, 2010. május 18., kedd
Magyar nagyvállalati összefogás a jövő mérnökeiért

fn.hu, 2010. május 18., kedd
Emelnék a mérnöki pálya presztízsét

testcar.hu, 2010. május 18., kedd
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség megalakult
Példaértékű hazai összefogással szövetséget alapítottak

elektro-net.hu, 2010. május 18., kedd
Szövetség a jövő mérnökeiért: Ericsson, Nokia, Siemens az alapítók között

echotv.hu, 2010. május 18., kedd
Megalakult az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

fisz.hu, 2010. május 18., kedd
Nem a szaktudás hiányzik Magyarországon
"...Nem a műszaki és természettudományi szakértelem hiányzik ma Magyarországon, hanem annak megfelelő utánpótlásával van a legnagyobb probléma - hangsúlyozta a IV. Magyar Műszaki Értelmiség napja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

terminal.hu, 2010. május 18., kedd
Együtt a jövő magyar mérnökeiért
A mérnökhallgatók létszáma évről évre csökkenő tendenciát mutat, ami ellen tenni kell

terminal.hu, 2010. május 18., kedd
Sikeres magyarok az INTEL versenyen
Egy második helyezést és egy különdíjat ért a hulladékhő pumpa

napidoktor.hu, 2010. május 18., kedd
Magyar helyezés az Egyesült Államokban

ingatlanok.hu, 2010. május 18., kedd
Autóipari kompetencia központ épül a győri ipari parkban

Metropol, 2010. május 19., szerda, 18+19. oldal
Értékteremtés innovációval

Magyar Nemzet, 2010. május 19., szerda, 1. + 17. oldal
Magyar kisbolygók
Fiatal tudósaink amerikai sikere
"...Hulladékhő-pumpa nevű találmányukkal két magyar diák hozta el az ezüstérmet az idei nemzetközi tudományos és innovációs verseny amerikai döntőjéről. A zsűri a pénzjutalmon és elismerésen túl különös kitüntetésben részesíti a fiatalokat. Sugár Krisztináról és Simon Dávid Szabolcsról egy-egy kisbolygót neveznek majd el..."

szentkoronaradio.com, 2010. május 19., szerda
Magyar siker a középiskolás kutatók nemzetközi versenyén

sulinet.hu, 2010. május 19., szerda
Magyar sikerek az Intel ISEF-en

gyartastrend.hu, 2010. május 19., szerda
Magyar tehetségek sikere

gyartastrend.hu, 2010. május 19., szerda
Szövetség a jövő mérnökeiért

muszakiforum.hu, 2010. május 19., szerda
Autóipari kompetencia központ épül a győri ipari parkban
"...A kisebbségi tulajdonos Universitas-Győr Alapítvány egyetemi hátterével, a Magyar Innovációs Szövetség pedig széleskörű kapcsolatrendszerével támogatta a projektet..."

itcafe.hu, 2010. május 19., szerda
Magyar siker az Intel tudományos versenyén

Műszaki Magazin Hírlevél, 2010. május 19., szerda
Magyar siker az ifjú tudósok versenyén

hirszerzo.hu, 2010. május 19., szerda
Orbán 800 milliárdos tehercsökkenést ígér
"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke szoros összefüggésbe hozta a gazdaság és az innováció kapcsolatát, nemzetközi példákra hivatkozva kijelentette: a gazdaság fejlődésében jelentős tényező az innováció..."

hvg.hu, 2010. május 19., szerda
Új foglalkoztatási szabályokat sürgetnek
"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke szoros összefüggésbe hozta a gazdaság és az innováció kapcsolatát, nemzetközi példákra hivatkozva kijelentette: a gazdaság fejlődésében jelentős tényező az innováció..."

metropol.hu, 2010. május 19., szerda
Orbán: lesz új alkotmány
"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke szoros összefüggésbe hozta a gazdaság és az innováció kapcsolatát, nemzetközi példákra hivatkozva kijelentette: a gazdaság fejlődésében jelentős tényező az innováció..."

fmh.hu, 2010. május 19., szerda
Orbán Viktor: lesz új alkotmány

mfor.hu, 2010. május 19., szerda
Cafetériába kerülne a lakhatási támogatás?
"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke szoros összefüggésbe hozta a gazdaság és az innováció kapcsolatát, nemzetközi példákra hivatkozva kijelentette: a gazdaság fejlődésében jelentős tényező az innováció..."

Világgazdaság, 2010. május 20., csütörtök, 6. oldal
Nyáron is érdemes pályázni
Több milliárd forintnyi uniós pénzhez juthatnak a cégek
"...Számtalan gazdaságfejlesztési pályázat áll a vállalkozások rendelkezésére a következő hónapokban. Ezek között található a rendkívül gyors elbírálású, a mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztésére szolgáló kiírás, amely már tavaly is a legnépszerűbb forráslehetőségek közé tartozott..."

Világgazdaság, 2010. május 20., csütörtök, 8. oldal
Élelmiszeripar: több kellene innovációra
"...A következő öt évben összesen 45-50 milliárd forintot kellene innovációs céllal befektetni a magyar élelmiszeriparba - állapítja meg a Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológia Platform..."

cseppek.hu, 2010. május 20., csütörtök
Aura/Aurora
Juhász Márton András
"...17 éves korában elnyerte az innovációs szövetség díját és egyetemi felvételt nyert..."

IVSZ Hírlevél, 2010. május 20., csütörtök
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

IVSZ Hírlevél, 2010. május 20., csütörtök
Magyar sikerek az Intel ISEF-en

Napi Gazdaság, 2010. május 21., péntek, 12. oldal
Innováció nélkül nincs vállalkozás

"...Az innováció és kutatás-fejlesztés témakörében a kifejezetten kkv-k számára kiírt pályázat a piacorientált k+f és a vállalati innováció támogatása, előbbire 11, utóbbira 4,5 milliárd forint keret áll rendelkezésre. A többi kutatás-fejlesztést támogató pályázatra már nagyvállalatok is jelentkezhetnek - ami azt is jelenti, hogy azokon nagy valószínűséggel nem is indulnak túl jó eséllyel a kicsik. Az innovációval ugyanakkor minden vállalkozásnak szükségszerűen foglalkozni kell, ha talpon akar maradni. Első körben azt kell végiggondolni, hogy az adott tevékenységben egyáltalán mi minősülhet innovációnak..."

Világgazdaság, 2010. május 21., péntek, 2. oldal
K+f: erőfeszítések kellenek
A cégek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy milyen ösztönzők segíthetik a tevékenységüket
Mi lehet tenni a K+F fellendítéséért?
"...- Széles körű és hatékony tájékoztatás kell az igénybe vehető támogatási lehetőségekről (adókedvezmény, EU- és hazai pályázat)
- A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban, az APEH-nél vagy más hivatalban olyan szakértő, aki k+f költségeknél hitelesen tudja megítélni az adókedvezmény-igénylés jogosságát
- Erősíteni kell a mérnökképzést; ezért már egy sor hazai és multinacionális cég (Bosch, Continental, Mol) lépett fel az Együtt a jövő mérnökeiért program keretében..."

Világgazdaság, 2010. május 21., péntek, 16. oldal
Elég a papírgyártásból!
"...Új, tízéves stratégiával készülnek Brüsszelben a technológiai innováció felgyorsítására. Kérdés, hogy a nagy szavak valóban meghozzák-e a kutatás fejlesztési (k+f) szektor által remélt forradalmat..."

budapestedu.hu, 2010. május 21., péntek
Magyar sikerek a 2010-es Intel ISEF-en
Harmadszor neveztek el kisbolygót fiatal magyar tudósjelöltekről

HVG, 2010. május 22., szombat, 61. oldal
Kisbolygók - magyar diákokról elnevezve

koznev.hu, 2010. május 22., szombat
Magyar gimnazisták sikere Kaliforniában
"...Az elmúlt öt évben két fiatalról, Rátai Dánielről és Spohn Mártonról neveztek el Amerikában az Intel ISEF verseny után kisbolygót. Ebben az évben Sugár Krisztina és Simon Dávid részesült ebben a magas elismerésben..."

24 óra, 2010. május 22., szombat, 11. oldal
Innovációs díjat kapott a Richter
"...A RICHTER GEDEON NYRT. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült az általa kifejlesztett és gyártott PORTIRON256 termékcsaládért..."

Vasárnapi Hírek, 2010. május 23., vasárnap, 20. oldal
Alapkőletétel a Kaposvári Egyetemen

"...Kaposvár a tudományban és az innovációban látja a fejlődés útját. Hárommilliárd forintos beruházás valósul meg uniós támogatással a Kaposvári Egyetemen, melynek során lerakták az Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont alapkövét..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 1. oldal
Új kutatóközpontok indultak

"...Az MTA két kutatóintézete is új külföldi partnerrel működik együtt. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) a német műszaki és szervezési céggel, a Fraunhoferrel három év alatt félmilliárd forintos ráfordítással hozta lére a Termelésmenedzsment és -informatikai Projektközpontot (TIP)..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 1+2. oldal
Nagyobb támogatás igényelhető k+f tevékenységre

"...Júniustól, illetve júliustól lehet pályázni a Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) egyik legnépszerűbb kutatás-fejlesztési (k+f) kiírásaira, a piacorientált k+f tevékenység és a vállalati innováció támogatására..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Az Egyesült Államokban csapódhat le a magyar játékelméleti kutatások haszna

"...Hét fiatal tudós kapta az idén az Akadémia Lendület Programjának támogatását. Köztük a kooperatív játékelmélet kutatója, Kóczy Á. László, az Óbudai Egyetem docense, aki az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében ősszel indítja el kutatócsoportját..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Az ITDH is segíti a Pannon mechatronikai klasztert


Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Érdemes dokumentációt készíteniük a cégeknek

"...A magyar adórendszer több kedvezményen keresztül is támogatja a k+f-et, a rendszer világviszonylatban is az egyik legkedvezőbb. Ennek ellenére a nem használják ki túl sokan a lehetőségeket, azok viszonylagos ismeretlensége miatt...
...Az adóhatóság az idén kiemelten ellenőrzi a k+f költések kedvezményét, ezért érdemes erre előre felkészülni. Megéri külön k+f dokumentációt készíteni, vagyis külön kimutatásban részletezni a kutatási tevékenység lépéseit. Ezzel ugyanis sokkal könnyebben lehet elfogadtatni a költéseket, mint ha bemutatnának néhány számlát a beszerzésekről, megrendelésekről - véli a szakértő..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 2. oldal
Már félezer H-Cube-nál tart a ThalesNano

"...A Pekingi Technológiai Intézet vásárolta meg a ThalesNano ötszázadik H-Cube készülékét - jelentette be a cég..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Megéri kitartani a k+f mellett

"...Több egyéb díjazott mellett a Superconductor Technologies Inc. (STI) és Health Discovery Corporation kapta az innovációs körökben nagy elismerést jelentő MICO díjat - derült ki a díjat adományozó MDB Capital Group által szervezett konferencián..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Fontos az együtt gondolkodás

Interjú Vasa Lászlóval, a SZIE GTK Innovatív Iparágak Kutatóközpont vezetőjével
"...A nemzeti sajátosságokhoz igazodó, kevéssé alapanyag-igényes, nagy hozzáadott értékű, a világpiacon is eladható termékeket produkáló gazdaságot kell építeni..."

Napi Gazdaság, 2010. május 25., kedd, Napi Innováció, 3. oldal
Mágnesként vonzzák a magántőkét Obama innovációs alapjai

"...Tizenkét nagy magánalapítvány is részt vesz a Befektetés az innovációba (Investing in Innovation Fund -i3) alap feltöltésében - derült ki az USA oktatási tárcája által útjára indított alap jegyzésének május közepi lejárta előtt..."

Világgazdaság, 2010. május 25., kedd, 1+3. oldal
Kezdődik a programvita

A magyar cégek helyzetbe hozása, termékeik védelme, egyszerűbb adórendszer

Magyar Demokrata, 2010. május 26., szerda, 38. oldal
Szélerőmű a háztetőben
"...Mi történik, ha a világ két, egymástól távol eső pontján két hét eltéréssel mutatnak be egy új találmányt? Előbb egy magyar, utána egy angol feltaláló lép a nyilvánosság elé. Ki nyer majd?..."

helyitema.hu, 2010. május 26., szerda
Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs szabadalma lesz a Hulladékhő pumpa

Magyar Hírlap, 2010. május 27., csütörtök, 9. oldal
Elhaló élelmiszeripar
"...Az elmúlt évek kormányzati munkája inkább hátráltatta, mintsem felkarolta az élelmiszeripart. A következő öt évben összesen 45-50 milliárd forintot kellene innovációs céllal befektetni a magyar élelmiszeriparba, különben még inkább leszakadunk Európától, s elveszítjük maradék versenyképességünket is..."

Világgazdaság, 2010. május 27., csütörtök, Medicina, 3. oldal
A gyógyszeripar a gazdaság gyógyítója

"...Az innováció mint gazdaságelméleti fogalom régre, 1934-re nyúlik vissza, legelőször a Nobel-díjas osztrák közgazdász, Joseph Alois Schumpeter munkáiban jelent meg, értelmezésében az innováció nem annyira műszaki, mint inkább gazdasági tartalmú fogalom. Napjainkban is sok szó esik az innovációról, hiszen mára már világossá vált, hogy a gazdasági fejlődés motorját a magas színvonalú szellemi hozzáadott értéket megtestesítő termékeket és szolgáltatásokat előállító ágazatok jelentik, köztük a gyógyszeripar..."

fn.hu, 2010. május 27., csütörtök
Világűrre szóló magyar siker

MTV1 - Kassza, 2010. május 27., csütörtök

"...A műsor vendége Lemák Gábor, a Mobilitás és Multimédia Klaszter igazgatója; Ürge László, a Thalesnano Zrt. vezérigazgatója; Palkovics László, a KNORR-Bremse fejlesztési igazgatója; Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke; Széll Márta, molekuláris biológus, az MTA doktora; Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Megszólal Vahl Tamás, ügyvezető igazgató; Rátai Dániel, a Leonardo feltalálója..."

epresso.hu, 2010. május 27., csütörtök
Szabó Gábor lesz az SZTE rektora

"...Ismét ketten indulnak a Szegedi Tudományegyetem rektori tisztségéért, Szabó Gábor az intézmény jelenlegi vezetője és kihívója Szabó Gábor az SZTE Műszaki és Anyagtudományi Intézet igazgatója...
...2003-2006-ig a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke volt, 2003 óta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára és 2007-óta a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

delmagyar.hu, 2010. május 27., csütörtök
Szabó Gábor kihívója: Szabó Gábor

IVSZ Hírlevél, 2010. május 27., csütörtök
Magyar sikerek az Intel ISEF-en

Népszava, 2010. május 28., péntek, 13. oldal
Mi kell a női vállalkozóknak?

"...Elsősorban a tervezés, pénzügyi ismeretek és a tapasztalat­csere terén van szükségük fejlődésre a női vállalkozóknak - derül ki a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Budapest Bank kutatásaiból..."

Világgazdaság, 2010. május 28., péntek, 11. oldal
(Kis)bolygó magyar tudóspalánták
Előkelő helyen végeztek a budapesti diákok az idei amerikai innovációs versenyen

"...Az elmúlt öt évben két magyar fiatalról, Rátai Dánielről és Spohn Mártonról neveztek el Amerikában kisbolygót. Ebben az évben két újabb hazai tudóspalánta részesült ebben az elismerésben..."

vg.hu, 2010. május 28., péntek
(Kis)bolygó magyar tudóspalánták

Magyar Hírlap Melléklet, 2010. május 28., péntek, 6. oldal
Tesco: egy áruház is lehet zöld
"...A Tesco Climasol rendszere kiemelt elismerésben részesült a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2010. május 28., péntek, 2. oldal
Gyermeknap másképp

"...A Magyar Innovációs Szövetség különdíjával kitüntetett Nagy Terv Ifjúsági Természet és Környezetvédelmi Program négy önkéntesének segítségével zajlik majd a program, amelyre 294 ezer forintos pályázati támogatást nyert az egyesület..."

Atomerőmű, 2010. május 28., péntek, 14. oldal
Irány az Alföld

"...Az első alföldi utunk alkalmával a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolába látogattunk el 2910.04.09-én, ahol a WiN képviseletében Égner Ibolya, Gombor Melinda és Szucsán Marina két fizika óra keretén belül előadásokat tartott az erőműről, többek között a sikeresen lezajlott teljesítménynövelési projektről és az átadott magyar Innovációs díjról, az üzemidő hosszabbítási projektről és a tervezett bővítésről..."

tozsdeforum.hu, 2010. május 28., péntek
Lehetetlen célokat állítottak Magyarország elé

HVG, 2010. május 29., szombat, 61-63. oldal
Védekező játék
Szervezeti kultúra Magyarországon

"...Miben tér el a magyarországi munkahelyek szervezeti kultúrája a szomszédos országokétól, és van-e ennek hatása az ország versenyképességére - efféle kérdésekre keresték a választ szakemberek egy átfogó kutatásban..."

Magyar Hírlap, 2010. május 31., hétfő, 9. oldal
Innovációra van szükség a juhágazatban

Magyar Nemzet, 2010. május 31., hétfő, 13. oldal
Előtérben az innováció
Facebook-hozzáférés és hálózatfejlesztés a T-Mobile-tól


Várható események

Ügyféloktatás a MAG Zrt-nél

Az uniós és hazai forrású pályázatok közreműködő szervezete, a MAG Zrt. - mely a MISZ tagintézménye -, új, ingyenes szolgáltatást indít ügyfelei számára: oktatás keretében osztja meg a pályázatok sikeres kezeléséhez szükséges ismereteket.

Az ügyféloktatásra havonta 2 alkalommal, váltott témakörökben kerül sor, az oktatásokat a MAG Zrt. szakembereiből kialakított, képzett oktatói csapat tartja. A témakörök a pályázati életút szakaszainak megfelelően kerültek kialakításra, egymásra épülnek, de egymástól függetlenül elvégezve is jelentős segítséget nyújtanak.

A rendezvényre kizárólag a MAG Zrt. ügyfelei jelentkezhetnek. Az oktatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a résztvevői létszám alkalmanként limitált, oktatásonként 20 főt várnak.

Az oktatások témakörei:
- szerződéskötési tudnivalók,
- elszámolási tudnivalók, pénzügyi kérdések,
- szakmai jelentések és felkészülés a helyszíni ellenőrzésekre.

Az ügyféloktatás során elsajátítható készségek:
- a szerződéskötési és -módosítási dokumentáció részei és tartalmuk,
- a szerződéshez, kifizetési kérelemhez, PEJ, ZPEJ, PFJ-hez szükséges dokumentumok elkészítése,
- ellenőrző listák a dokumentáció helyes összeállításának érdekében.

A regisztráció a MAG Zrt. honlapján az Ügyféloktatás regisztráció alatt található. Mivel az oktatások kizárólag a MAG ügyfelei számára nyitottak, ezért a rendezvényen csak a pályázatban megjelölt kapcsolattartó, vagy a pályázó hivatalos képviselője vehet részt, ettől meghatalmazás útján sem lehet eltérni.

További információ: http://magzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=591:uj-szolgaltatas-a-mag-zrt-nel-uegyfeloktatas-indul-a-gazdasagfejlesztesi-palyazatok-kezeleserl&catid=24:sajtokoezlemeny&Itemid=104

Egyetemek, főiskolák környezetvédelmi oktatóinak I. országos tanácskozása

2010. szeptember 30-án és október 1-én, Kecskeméten rendezik meg az egyetemek, főiskolák környezetvédelmi oktatóinak I. országos tanácskozását, a Tudomány és Technika Házában (Rákóczi út 2.)

Tervezett program:

Szeptember 30.:
10:00 | A tanácskozás megnyitása: Dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus, a TIT elnöke, az MTA előző elnöke
10:15 | Mit tehet, és mit tesz a tudomány az egyetemi oktatásért: Dr. Pálinkás József, akadémikus, az MTA elnöke
10:45 | A környezetvédelmi kutatás és műszaki fejlesztés helyzete: Dr. Szabó Gábor, akadémikus, egyetemi tanár, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
11:15 | Specialista, vagy generalista!: Dr. Bőhm József, egyetemi tanár, dékán, Miskolci Egyetem
11:45 | Kávészünet
12:00 | Milyen lehetőségeket látok a bolognai folyamat hibáinak elkerülésére: Gilyén Elemér, okl. mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának elnöke
12:30 | A környezetmérnök képzés helyzete és kilátásai Erdélyben: Dr. Fazakas József, egyetemi tanár, rektor, Babes - Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Tagozata
13:00 | Téves ismeretek a környezetvédelemben: Dr. Búzás István, főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola
13:30 | Ebéd
15:00 | Kirándulás a Kiskunsági Nemzeti Parkba. Házigazda: Dr. Vajna Tamásné, igazgató
18:30 | Vacsora
20:00 | Visszaindulás Kecskemétre
21:00 | Kandalló-beszélgetések, tapasztalatcsere a TTH Kávézójában. Vitavezetők: Boromisza Zsombor (Budapesti Corvinus Egyetem): Az egyetemi szakmai gyakorlatok tapasztalatai,
Dittrich Ernő (Pécsi Tudományegyetem): A TDK-s tapasztalatok kiértékelése és a Miskolci Egyetem képviselője: Nemzetközi kapcsolatokban készített diplomamunkák tapasztalatai

Október 1.:
9:00 | Termikus eljárások fejlesztése a hulladékgazdálkodásban: Dr. Nagy Géza, főiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem
9:30 | A nanotechnika alkalmazási lehetőségei a környezetvédelemben: Dr. Zseni Anikó, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
10:00 | A közúti közlekedés hatása a felszíni csapadékvíz-lefolyás szénhidrogén szennyezettségére: Dr. Búzás Kálmán, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
10:30 | Kávészünet
11:00 | Új technológiák a talaj-remediációban: Dr. Németh Tamás, akadémikus, az MTA főtitkára
11:30 | Karbonmentes energiapolitika: Dr. Bezegh András, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
12:00 | Aktív házak a környezet védelme érdekében: Dr. Chappon Miklós, okl. épületgépész mérnök, a Budapesti és Pest -Megyei Mérnöki Kamara alelnöke
12:30 | A konferencia előadásainak zárása: Dr. Fekete Jenő György, ny. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
13:00 | Ebéd
14:00 | Mérnök-tanár találkozó a TTH Kávézójában

További információ: Fekete Jenő György: fekete.jeno1@chello.hu

Pályázati felhívások

NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, mely az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program része.

Témakörök: félvezetők, gyártás, hardware; mobil és wireless; digitális otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia- és áram-előállítás; nanotechnológia; biotechnológia.

Díjak
Hazai döntő: 1. hely: 500 000 Ft, 2. hely: 500 000 Ft
Regionális döntő: 1. hely: 20 000 USD, 2. hely: 10 000 USD
Világdöntő: Intel és egyéb kockázatitőke-befektetés

Határidők 2010-ben
- június 21.: 2 oldalas összefoglaló beadása (elektronikusan, angolul),
- július 1.: továbbjutók közzététele,
- augusztus 18.: üzleti tervek beadása (angolul),
- október: regionális döntő a két legjobb hazai csapat számára (2-2 fő részvételét a szervezők fizetik),
- november: világdöntő Berkeley-ben (USA), a két legjobb regionális csapat számára.

Jelentkezés: Magyar Innovációs Szövetség, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 453-6572,
jelentkezési lap és útmutató: http://www.innovacio.hu/3d_hu_5_felhivas.php
példák: www.bimtbg.com

A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek felsőfokú képzésben kell részt vennie. A pályázók üzleti tervükhöz fűződő minden joga fennmarad.

Konzultáció: Magyar Innovációs Szövetség (innovacio.hu), Innostart Alapítvány (innostart.hu), Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége (fevosz.hu)

Támogatók: INTEL Co., Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Médiatámogató: Világgazdaság

Harsányi István-díj

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítványa gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. támogatásával a "Harsányi István-díj" (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munka
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be: tudás menedzsment; minőség menedzsment; humán menedzsment; kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment; innováció támogatási formái; innováció szerepe a vállalkozásokban; stratégia, üzletfejlesztés; logisztika, anyagtechnológia; informatikai menedzsment; környezetvédelmi menedzsment.

A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően. Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 120 000 Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány titkárságán (dr. Antos László, titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu), vagy letölthető a www.innovacio.hu portálon a Harsányi István-díj nevű rovatból.

Vállalati innováció támogatása (GOP-2010-1.3.1/A)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette "Vállalati innováció támogatása (GOP-2010-1.3.1/A)" című pályázati felhívását.

A konstrukció célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák kidolgozását, a kapcsolódó termelési/szolgáltatási tevékenység beindítását/bővítését, és a termék/szolgáltatás piaci bevezetését vállalják.

A konstrukció elősegíti az innovatív vállalkozások és akkreditált klaszterek növekedési potenciáljának erősítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentősen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával.

A pályázatok benyújtása 2010. június 25-től 2011. április 25-ig lehetséges. Értékelési határnapok: 2010. július 30., 2010. október 25., 2011. január 31. és 2011. április 25.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/2455

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-2010-1.1.1)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-2010-1.1.1)" című pályázati felhívását.

A konstrukció célja olyan projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre támaszkodva korszerű, magas innovációs értéket képviselő prototípusok létrejöttét eredményezik. A prototípus kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként létrehozott mintapéldány, melynek célja, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-tudományos szempontból való működőképessége. Cél továbbá a vállalkozások K+F tevékenységének fokozása és a vállalati K+F ráfordítás növelése, az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti K+F együttműködés, valamint a technológia-transzfer erősítése.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11 milliárd forint. A támogatott pályázatok várható száma 150 db.

A pályázatok benyújtása 2010. július 15-től 2011. február 28-ig lehetséges. Értékelési határnapok: 2010. augusztus 31., 2010. november 15. és 2011. február 28.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/2457

A felsőoktatás minőségének javítása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívást tett közzé "A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül (TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV)" címmel.

A fejlesztés alapvető célkitűzése a felsőoktatás vonzerejének növelése a minőség javulásán és a kiválóságon keresztül, amelynek egyik eszköze a kritikus tömeg - infrastruktúra és szellemi kapacitás - biztosítása a pályázó(k) által meghatározott, a K+F nemzetközileg aktuális, "nagy" kihívásaihoz kapcsolódó, ugyanakkor a hazai gazdaság és társadalom szempontjából is kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken. Az intézmények oktatási-képzési és szolgáltató folyamataikat is a kiválósági központjaik működésére alapozva fejlesztik: az oktatási rendszerbe beépülnek a tudományos eredmények, a doktori képzések minősége javul, a kutatási tevékenységre alapozott képzések révén keletkező új kompetenciák átadásra kerülnek a gazdasági szereplőknek, az intézmények K+F szolgáltatásból és pályázatokból eredő bevételei növekednek.

A konstrukcióra tervezett teljes forrás országos szinten 4,81 Mrd Ft, ebből a konvergencia régiók területén felhasználható összeg 4,31 Mrd Ft.

A konstrukció kiegészíti, illetve támogatja a TÁMOP 4. prioritása, a TIOP, a GOP, valamint a versenyképességi pólusprogram célkitűzéseit, különösen a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges, illetve a fejlesztési pólusok és társ-pólusok felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó innovatív és kulturális infrastruktúra-fejlesztéseket.

A konstrukció kiemelten támogatja a műszaki és természettudományok területeit.

A pályázatok benyújtására 2010. június 7-től 2010. június 30-ig van lehetőség.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/2205

LUDUS projekt - komoly játékok (oktatást, tanulást elősegítő informatikai alapú programok)

Az INNOSTART keresi azokat a diákokat, fejlesztőket, oktatási szakembereket, akik érdeklődnek a komoly játékok iránt - akár fejlesztőként, akár leendő fejlesztőként.

A LUDUS projekt keretében 6 délkelet-európai ország 8 szervezete működik együtt - köztük az INNOSTART - azzal a céllal, hogy népszerűsítse a komoly játékokat, hogy gyakorlati segítséget nyújtson az érdeklődő diákoknak, fejlesztőknek, elősegítse nemzetközi szintű együttműködések kialakulását.

Tevékenységek és részvételi lehetőségek a LUDUS projektben

1. Információs napok, tréningek, workshopok:
- a játék alapú tanulás előnyei,
- jó gyakorlatok bemutatása,
- hálózatépítési lehetőségek,
- hazai és nemzetközi előadók,
- technológiai trendek bemutatása,
- a komoly játékokban rejlő lehetőségek és a magyar helyzet.

2. Open learning lab (Nyitott tanulási műhely):
- kezdő lépések a komoly játékok világában,
- letölthető ismertetők, szakanyagok, tanulási segédanyagok,
- interaktív oktató és bemutató anyagok,
- szakértők részvételével zajló interaktív diskurzusok,
- közös szakmai munka: közösen készített komoly játék.

Legjobb komoly játék verseny
1. Amatőröknek:
- legjobb működő játék,
- legjobb játék koncepció.

2. Professzionális fejlesztőknek:
- legjobb alacsony költségvetésű játék (< 40 000 euró),
- legjobb magas költségvetésű játék (> 40 000 euró).

A versenyben bárki részt vehet, nevezési díj nincsen, a győztesek munkái nemzetközi szinten is bemutatásra kerülnek.

A projekthez kapcsolódó linkek: www.ludus-project.eu/hu/ és www.serious-gaming.info
Részletes információkért a projektben való részvételhez Jónás Dénes, projektmenedzserhez fordulhat (denes.jonas@innostart.hu).

Magyar-olasz TéT pályázat 2011-2013

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar-olasz kormányközi TéT együttműködési program keretében történik. A 2013-as évi projekt támogatás a 2013-as költségvetés elfogadását követően tekinthető jóváhagyottnak.

Támogatást kaphatnak: költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.), jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiségű non-profit szervezetek, melyek a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.

Beadási határidő: 2010. június 7.

További információ: www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/tet-10-it/magyar-olasz-tet-2011
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.