XX. évf. | 2010. május 18. | 10. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Magyar Szabadalmi Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Újabb kisbolygókat neveznek el fiatal magyar tehetségekről

Május 9. és 14. között hatvanegyedik alkalommal rendezték meg az Intel által támogatott fiatal tudósok világversenyét (Intel International Science and Engineering Fair - Intel ISEF) a kaliforniai San Joseban. A világ legnagyobb, egyetemi tanulmányok előtti, tudományos teljesítményeket elismerő versenyén idén 50 ország több mint 1600 versenyzője mutatta be projektjét. A versenyzők egy kiállítás keretében mutatták be munkáikat, melyeket a közel ezer fős zsűri tagjai 15 perces interjúk keretében értékeltek. Több ezer helyi diák érdeklődésére számot tartó nyílt napot is tartottak.

Magyarországot az eseményen Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs, MAFITUD-tagok, a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjai képviselték, akik az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen tavaly második díjban részesültek.

A világversenyen az ifjú tehetségek "Hulladékhő pumpa" című munkájukkal indultak, mely a számítógépek hőleadásával foglalkozik: olyan rendszert készítettek, amelyben a számítógép által termelt hőt egy Stirling-motor segítségével hasznosítják újra. A rendszer alkalmazásával két ventilátor működtetését váltják ki, a Stirling-motor üzemeltetéséhez, illetve a hűtéshez nem kell külön energiát befektetni, a processzor által termelt hulladékhő önmagában elegendő.

A projekttel második helyezést értek el, valamint mindkettőjükről elneveznek egy-egy Föld közeli kisbolygót is. Elnyerték a verseny egyik különdíját is, így részt vehetnek a 2010. évi "China Adolescent Science & Technology Innovation Contest" (CASTIC) elnevezésű versenyen, Kantonban.
A díjátadó ceremónián Paul Otellini, az Intel Corporation elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, reméli, hogy az itt jelen lévő középiskolások energiája és elkötelezettsége a matematika és más tudományok iránt az őket követő még fiatalabb generációt is inspirálja, hogy tovább fejlődhessen világunk.

Az infokommunikációs technológiák szektor oktatás-képzés vizsgálatára, problémáinak feltárására indított kutatás

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felkérésére véleményezte az IKT Iparpolitikai Akcióterv első akciója nyomán elkészült "Az infokommunikációs technológiák szektor oktatás-képzés vizsgálatára, problémáinak feltárására indított kutatás - I. számú szakmai részbeszámoló" című anyagot.

Részlet a véleményből:
"Javasoljuk az alábbi szövegrészeket:
"Az IKT innováció hazánkban is alapvetően igény oldalról indul. Az innovációs hozzáadott érték és a közpénzek felhasználása szempontjából komoly problémát jelent, hogy a közszféra (államigazgatás, önkormányzatok, illetve az általuk generált további, pl. KKV-k fejlődését célzó pályázatok) mint az egyik legjelentősebb IKT fejlesztés/innováció megrendelő sok esetben különböző érdekektől vezérelve, elaprózottan, sok területen párhuzamosan rendkívül alacsony hatékonysággal és magas fajlagos költségekkel végezteti fejlesztéseit. Így nem alakulnak ki azok a legjobb gyakorlatok sem, amelyek alapjai lehetnek a hazai innovációk szélesebb, illetve nemzetközi piacosításának."...

...Javasoljuk továbbá a szakképzés fontosságát és a gyakornoki rendszer szerepét megemlíteni és ezek erősítésére kormányzati intézkedéseket kezdeményezni. (jelenleg a szakképzési rendszer nem működik, továbbá a munkáltatóknak inkább teher és többletköltség gyakornokok foglalkoztatása)..."


A vélemény teljes szövege innovációs portálunk (www.innovacio.hu) tagjaink számára fenntartott, jelszóval védett területén olvasható.

Komplex vállalati technológia fejlesztés

A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére véleményezte a "Komplex vállalati technológia fejlesztés című pályázati felhívás és útmutató (GOP-2010-2.1.1/C)" tervezetét.

Részlet a véleményből:
"...A 25-35%-os támogatási intenzitás és a 150-400 millió Ft-os támogatás együttesen azt jelenti, hogy 450-1600 millió Ft összköltségű beruházások támogatásáról van szó! Ezek után érthetetlen, hogy a pályázati útmutató mikro- és kisvállalkozásokról is beszél, jóllehet a minimális fejlesztési érték ilyen magasra van emelve.

Ugyanakkor a kiírásban szereplő pontozási rendszer a nagyvállalatokat is döntő mértékben korlátozza a pályázási lehetőségben...

...A fentiekből következik, hogy a pályázat valójában egy nagyon szűk pályázói kör célzott támogatására készült, alacsony támogatási intenzitású, közepes projektek megvalósítására. Ugyanakkor a kiírás neutrálisnak és széles körűnek tűnhet.

Összefoglalva, javasoljuk a pályázati kiírás átgondolását és az értékelési rendszer felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a pályázatok segítségével valós, értékteremtő beruházások valósulhassanak meg..."


A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portálunkon (www.innovacio.hu), az Aktuális rovatban, az Állásfoglalások között.

Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A magyar műszaki és természettudományi értelmiség 2010. május 13-14-én tartotta ünnepi rendezvényeit.

Május 13-án délelőtt az MTA Dísztermében Pálinkás József, az MTA elnöke és Rubik Ernő, a Magyar Mérnök Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A levezető elnök Ginsztler János, akadémikus, a szervezőbizottság és az MMA elnöke volt. Kroó Norbert, akadémikus, az MTA alelnöke előadásában a fenntartható fejlődés problémáját a tudomány és mérnökség szemszögéből vizsgálta, a többi előadás a környezetvédelem, a mérnökség és az atomerőmű, az elektromágneses környezetvédelem, a tudományos és műszaki erőforrások jobb felhasználása és az élelmiszerbiztonság témáival foglalkozott.

Az előadások délután két szekcióban folytatódtak. A Kisteremben Szabó Gábor, akadémikus, a MISZ elnöke volt a levezető elnök. Az előadók az innováció és a globális verseny kérdéseivel, a megújuló energia integrálásával, a fémhabok jövőbeni fontosságával, az új alternatív motor-hajtóanyagokkal, az új gyártási eljárások perspektíváival foglalkoztak. A Nagyteremben a levezető elnök Péceli Gábor, akadémikus, a BME rektora volt. Az előadók a K+F+I támogatási rendszerével, eredményeivel és problémáival, a víz jövőbeni szerepével, a járműtechnika fejlődésével, a biotechnológia, környezet- és egészségvédelem összefüggéseivel, a közlekedés biztonságával és a fenntartható fejlődés egyéb aspektusaival foglalkoztak.

Este a Művészetek Palotájában a Benkó Dixieland Band adott nagy sikerű, teltházas koncertet.

A május 14-i ünnepi rendezvény helyszínéül, az új Országgyűlés megalakulása miatt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aulája szolgált. Az előadások közül kiemelkedett Pálinkás József, akadémikus, az MTA elnökének megnyitó előadása, valamint Maria J. Prieto Laffargue, a Mérnökszervezetek Világszövetsége (WFEO) elnökének előadása. A nagy számban megjelenteket köszöntötték a szervezőbizottság szervezeteinek vezetői: a Benkó Dixieland Band zenekar vezetője, Benkó Sándor, aki 5 évvel ezelőtt kezdeményezte az ünnepségsorozat elindítását, a BME rektora, Péceli Gábor, az MTESZ nevében Gordos Géza, elnök, a Magyar Mérnökkamara nevében Kassai Ferenc, az MMK alelnöke, a MISZ nevében Szabó Gábor, elnök, a Rektori Konferencia nevében Rudas Imre, tiszteletbeli elnök és a Magyar Mérnök Akadémia részéről Barátossy Jenő, az MMA Etikai Bizottságának elnöke.

Szakmai előadást tartott Láng István, akadémikus, "A fenntartható fejlődés aktuális feladatai" címmel, Németh József, címzetes egyetemi tanár (BME), "A műszaki természettudományos értelmiség társadalmi helyzete" címmel és Szőcs László, a MOL-csoport humán erőforrás igazgatója, a természettudományok népszerűsítésének jelentőségéről a középiskolások körében, és a MOL ezzel kapcsolatos kezdeményezéseiről.

Az ünnepi zárórendezvényén a Szervező Bizottság felhívást tett közzé, mely a 2008-ban kiadott felhívással kezdődik (http://www.innovacio.hu/download/felhivas_20080513.pdf), melyet a következőkkel egészítettek ki:

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az azóta eltelt két évben a Közlemény egyetlen betűje sem vesztette érvényét, sőt egy további igen fontos probléma vált nyilvánvalóvá: a természettudományos tanárképzés lényegében megszűnt.

Mindazoknak, akik az ország jövőjéért aggódnak, meg kell érteniük, hogy nem egy szakterület problémájáról van szó, a gazdasági hatások miatt a probléma az egész társadalmat érinti. Nincsenek további elvesztegethető éveink, azonnali és hatékony intézkedésekre van szükség, amelyek megvitatására és a konkrét programok kidolgozására a műszaki értelmiség képviselői bármikor a döntéshozók rendelkezésére állnak.


Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint 16 éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatal felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2009-ben 265 918 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:

Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

2010. május 13-án, Budapesten tartotta alakuló ülését az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ). Az EJMSZ megalapításában részt vett 12 hazai nagyvállalat, az ország több felsőoktatási intézménye, valamint több szakmai szervezet, köztük a Magyar Innovációs Szövetség is. Az alakuló ülésen részt vett dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Pakucs János, tiszteletbeli elnök is.

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség célja és alapvető feladata a mérnökszakma társadalmi presztizsének emelése a középfokú oktatás, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők általános érdekeinek érvényesítése érdekében.
A szövetség alapvető oktatási és szakképzési feladatai:
- az oktatás rendszerének a piacgazdasági igényekhez történő igazítása,
- az oktatási szövetségek működési területe gazdaságának fejlesztése, támogatása,
- a megfelelő minőségű munkaerő-kínálat megteremtése, fejlesztése, erősítése.

Az EJMSZ elnökének az alapítók egyhangúlag Dr. Palkovics Lászlót, tagintézményünk, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztési igazgatóját választották.

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

2010. május 12-én, Budapesten, a Számalk Zrt. Neumann János Termében tartották a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülését. Az ülésen részt vett dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója és prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke. Az ülés levezető elnöke Havass Miklós volt.

Az ülésen az új tagok felvétele után Havass Miklós beszámolt a két ülés között eltelt eseményekről.  Többek között Bajor Péter, projektmenedzser tájékoztatást adott a márciusi Országos Tehetség Napról, illetve a Géniusz Projekt februári és a májusi időszak közötti aktuális főbb tevékenységeiről.

Továbbá Csermely Péter a Tanács elnöke beszámolt a Nemzeti Tehetségügyi Koordináció Fórum civil tagjainak választásáról, Nagy Levente az Etikai és Szellemi Tulajdon Bizottság együttes üléséről, Szendrő Péter pedig arról, hogy a Rektori Konferencia megalakította a tehetséggondozásért felelős bizottságát.

III. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny

2010. május 7-8-án, Egerben rendezték meg a III. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyt, 15 felsőoktatási intézmény, közel 150 tehetséges mérnökpalánta, 33 sűrített levegővel működő léghajtány részvételével. A feladat olyan sűrített levegővel hajtott járművek tervezése és építése volt, amelyek a megadott műszaki feltételek mellett a legnagyobb teljesítményre képesek.

A rendezvényen megnyitó beszédet tartott többek között Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke is. A távolsági kategóriában a Debreceni Széllovagok csapatának léghajtánya nyert. A leggyorsabb jármű a GAMF Kecskeméti Fütyülős csapat járgánya lett. A gyorsulási kategóriában a kecskeméti főiskola Tűzgép csapat járműve győzedelmeskedett. A verseny negyedik fő kategóriájában a járművek konstrukcióját díjazták, itt szintén a Debreceni Széllovagok csapata vitte el a pálmát.

A salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban járt a THE Középiskolás Roadshow

2010. május 11-én a THE Középiskolás Roadshow a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium vendége volt. A helyszínen a résztvevőket Bartók Marcell, projektvezető köszöntötte, és bemutatta a THE programot is. Őt Sík András, az ELTE geográfus-planetológusa követte, aki a Marskutatás legújabb eredményeiről tájékoztatta a hallgatóságot. A vállalatok képviseletében, Füstös Géza (Siemens Zrt.) "Innovatív technológiák mindennapi használata" címmel tartott előadást. Az előadások után Tóth Pál mutatta be látványos természettudományos kísérleteit, a Fizibusz képviseletében.

Herczegné Kaszás Judit, az intézmény pedagógiai igazgatóhelyettese a rendezvény után levélben fejezte ki köszönetét a program szervezőinek, mivel a gyerekeknek nagy élmény volt a közel 90 perces program. Az eseményről készült fotók immáron hagyományosan a THE Program sikeres, közel ötezer tagot számláló Facebook oldalán (http://www.facebook.com/pages/Gondolkodom-ha-mar-vagyok-agymosas-celebpletykak-es-gyozike-helyett/333982089992) a találhatók.

Csodafa projekt és játék

Tagintézményünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány játékot hirdetett 14-18 év közötti középiskolásoknak, melyben a helyes megoldásokat beküldő diákok ajándékot kapnak; a fődíj egy ASUS EEE PC netbook. A játék a Duna Televízióban adásba kerülő 20 részes filmsorozatra épül, minden adáshoz egy kérdéssor kapcsolódik. Az adások megtekinthetők a http://csodafa.eu/site/csodafa_a_duna_tv_n/nezd_meg_ujra oldalon is.

A játék, a filmsorozat és a honlap (http://csodafa.eu/site/) is része az NKTH által támogatott Csodafa című projektnek, amelynek célja a természettudományos és a műszaki pályák népszerűsítése a fiatalok körében.

Galamb József és a Ford T-modell kiállítás Szombathelyen

2010. április 21-én, Szombathelyen, a Gépipari és Informatikai Szakközépiskolában került sor a "Galamb József és a T-modell" c. tablókiállítás megnyitójára. A kiállítást dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja nyitotta meg. A megnyitó előadás Galamb mérnöki és emberi kiválóságának bemutatása mellett ismertette a T-modell újdonságait, legfontosabb műszaki paramétereit, bemutatta egy 1922-ben gyártott modell restaurálási folyamatát és megpróbált választ találni arra a kérdésre, hogy mi lehet a máig tartó T-modell kultusz magyarázata.

Az ünnepi hangulatú megnyitón a 60 éves jubileumát ünneplő Gépipari és Informatikai Szakközépiskola diákjain kívül két szombathelyi gimnázium egy-egy osztálya, vállalatok, szakmai szervezetek képviselői is jelen voltak.

Autóipari Technológia Kompetencia Központ

A TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ ünnepélyes alapkőletételét 2010. május 11-én, mintegy 90 résztvevő jelenlétében tartották meg, szinte napra pontosan, 10 évvel tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ ünnepélyes átadása után. A rendezvényen a MISZ-t dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Az új beruházással a jelenlegi infrastruktúrát megduplázza a Győri Ipari Parkban működő INNONET Innovációs és Technológiai Központ, amely a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program pályázatán 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a TECHNONET I. ütemének megvalósítására.

A két meghatározó tulajdonos, a többségi tulajdonos Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara törzstőke emelést hajtott végre, forrást biztosítva a TECHNONET projekt megvalósításához szükséges terület megvásárlásához. Ezáltal a társaság törzstőkéje több mint kétszeresére nőtt. A két kisebbségi tulajdonos, az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség az egyetemi szakmai hátteret és a széleskörű innovációs kapcsolatrendszert biztosította a projekt számára.

A TECHNONET emelt szintű szolgáltatásokat fog nyújtani a vállalkozások számára, magas szintű menedzsment támogatás mellett. A technológiai kompetencia szolgáltatások közül elsőként, az NKTH támogatásával ez évben beüzemelésre került egy Objet Eden 260V típusú 3D nyomtató, a vállalkozások termékfejlesztési tevékenységének támogatására. A berendezés révén lehetőség nyílik mérnöki tervezőrendszereken készített gyártmány-/alkatrésztervek alapján, 3D nyomtatási eljárással gyors prototípus modellek automatizált elkészítésére.

INNONET taggyűlés

Tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. május 11-én, Győrben tartotta a 2009. évet lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését. A taggyűlésen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint tulajdonost dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A taggyűlési beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, az alaptevékenységből származó bérleti bevételek mellett jelentősek a projekttámogatások és a szakértői tevékenységekből származó bevételek is. Emellett az INNONET jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki. Budavári László, ügyvezető igazgató beszámolt a TECHNONET Autóipari Kompetencia Központ projekt végrehajtásáról. A tulajdonosok döntést hoztak a TECHNONET projekt végrehajtásához szükséges saját forrás biztosításáról is.

INNOVA taggyűlés

Tagintézményünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. május 14-én, Debrecenben tartotta a 2010. év első taggyűlését.

A taggyűlésen Dr. Grasselli Norbert, ügyvezető igazgató ismertette az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolóját és 2010. évi üzleti tervét. Sor került az ügyvezető igazgató 2009. évi jutalmának megállapítására és 2010. évi díjazásának megállapítására is. Végül az ügyvezető igazgató tájékoztatást adott a Regionális Innovációs Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos munkák jelenlegi állásáról.

A taggyűlésen egy kivételével megjelentek a tulajdonosok, köztük a MISZ képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató is. A megjelentek az előterjesztéseket elfogadták.

A résztvevők nagyra értékelték, hogy a szervezet képes dinamikusan növelni nemcsak a tevékenységi körét, hanem a bevételeit is. A tulajdonosok úgy látják, hogy az állami támogatás esetleges csökkenése sem okozhat jelentős törést a régió innovációs hálózatának erősebbé és szorosabbá tétele folyamatában. Ugyanakkor felhívták a menedzsment figyelmét a különböző célú pályázatok tevékenységet diverzifikáló hatására, valamint a régió különböző vállalkozói szervezeteivel való együttműködés erősítésének fontosságára is.

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Ingyenesen elérhető a www.nosszeged.hu oldalon az "Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban" című innovációs tanulmány, amelyet a Baross Gábor Program keretében publikált tagintézményünk, a NOS-SZEGED Kft. vezetője. Dr. Kapás Ferenc, docens irányításával működő szakértői csoport.

A projektvezető három kulcskérdésre hívja fel a figyelmet: államilag kijelölt szociális innovációs fejlesztési területekre van szükség. Társadalmi igény alapján támogassák eladható új termékek létrehozását, például egészséges, környezetvédő vagy más értéket képviselő termékek innovációját. A docens szerint csodavárás a multinacionális cégekre alapozni, mert ők elsősorban saját munkaerejükkel, nem régiónk innovációs szolgáltatásaival számolnak. A régió innovációját vizsgáló pszichológusok arra jutottak, hogy innovációs mintarégió lehet a dél-alföldi, ha tudásalapú gazdaságunkban a fiatalokat kisgyermekkortól kérdezésre, elemzésre, megoldás-keresésre, tenni akarásra, ezekre épülő együttműködésre, innovációs alapkészségekre szoktatjuk.

Sok ponton összecsengenek a friss kutatás eredményei az OECD 2009-es Innovációpolitikai országtanulmányának innovációs pozitívumokról és negatívumokról szóló kijelentéseivel: jó színvonalú a kutatási teljesítmény és viszonylag magas a kutatási termelékenység a régióban is. Míg az OECD tanulmány szerint szilárd jogszabályi alapokon nyugszik Magyarországon az innováció, a régiós válaszadók köre jóval kevésbé optimista.

A K+F-fel, innovációval foglalkozó szakemberek, köztük a klaszterek képviselői a reális forráselosztást, a bizalmat, az együttműködő képességet, a megfelelő vállalati kultúrát tartják általánosságban innovációs szempontból serkentő hatásúnak, és úgy nyilatkoztak, hogy hiteles ország- és vállalatvezetés, valamint kiszámíthatóság kell az új piacképes termékek létrehozásához.

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus

2010. május 7-én, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ (BVK), a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program (BIFP) koordinátora "Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus: Vállalkozások és a klaszterek - kutatás, fejlesztés, innováció és finanszírozás" címmel szakmai fórumot rendezett az INDUSTRIA 2010 Szakkiállításon.

A BVK szakmai koordinációs tevékenységével elérte, hogy a budapesti klaszterek 25 K+F+I projektjükre (összesen 22 milliárd forint teljes projektköltség) 10,5 milliárd forint támogatási összeget hívtak, illetve hívnak le 2009. és 2011. között. A klaszterek európai uniós pályázatokon is elindultak. Tagvállalataik száma 205, amelyből 164 KKV, arányuk eléri a 80%-ot.

A rendezvény házigazdája Dr. Nagy Ákos, a BVK kuratóriumának elnöke volt. A résztvevők meghallgathatták a Budapest MediPólus klaszter (Bulla Zsófia, Semmelweis Egyetem) és a Szennyvíz-technológiai Innovációs Klaszter (Dr. Záray Gyula, ELTE) munkájának összefoglalását.

François-Xavier Level, az Europa InterCluster elnöke, az európai klaszterfejlődést ösztönző szervezet működését részletezte. Tájékoztatta a résztvevőket a kidolgozás alatt álló Európai Klaszter Együttműködési "Fehér Könyv" (White Paper) koncepciójáról és alapelveiről is.

Katona Ágnes, hitelezési igazgató bemutatta a BVK finanszírozási tanácsadásban részesített innovatív vállalkozásainak projektjeit. A BVK által kidolgozott integrált vállalkozásfejlesztési szolgáltatás keretében olyan forrásmix került kialakításra, amely a vissza nem térítendő támogatásokkal együtt is igénybe vehető a fejlesztési cél megvalósítása érdekében.

Petíció

Internetes petíció indult útra, amelyben az EU által finanszírozott projektek adminisztrációs terheinek csökkentéséért protestálhatnak az érintettek. A kezdeményezők tájékoztatása szerint a petíció hozzájárulhat ahhoz, hogy az európai kutatás-finanszírozási filozófia a jövőben sokkal inkább a valódi kutatási célokra orientálódjon. A petíció a http://www.trust-researchers.eu/ oldalon érhető el.

Hírek | Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Lezárult a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. fordulója

A Magyar Innovációs Szövetség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Duna TV Zrt. által, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával meghirdetett 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult. A 2009/2010-es tanévre meghirdetett verseny az EU országaiban minden évben megrendezett "Contest for Young Scientists" ("Ifjú Tudósok Versenye") c. versenysorozat részeként lett kihirdetve a 15 és 20 év közötti korosztály számára.

A 2010. május 3-i határidőre az 52 továbbjutott pályázatból 40-et küldtek be. Részt vesz a végső zsűrizésen további 8 pályázat, melyeket a TUDOK döntőjén első helyezést elért fiatalok nyújtottak be.

A Verseny szervezőtitkára, Riba Nikolett marketing menedzser megkezdte a pályázók és a zsűritagok közötti konzultációs interjúk szervezését 2010. május 7-19. közötti időszakra. A megbeszélések célja, hogy a zsűri tagjainak a prototípusokat, modelleket a fiatalok működés közben mutathassák be, valamint beszámolhassanak tudományos kutatásaik során elért eredményeikről.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet főigazgatójának vezetésével 2010. május 20-án, testületileg hozza meg a végleges döntést.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2010. június 10-11. között egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra a Millenárison, a Csodák Palotájában.

A zsűri döntése értelmében a 2010. szeptember 24-29. között, Lisszabonban megrendezésre kerülő 22. EU Contest for Young Scientists európai döntőben a három legjobb pályázat készítői képviselhetik majd Magyarországot.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat teszi közzé:

- 2010. április 20-án újabb üzleti angyal klubot tartott az INNOSTART által menedzselt Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat a Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszterrel együttműködésben. Egy új helyszínen, a Mamaison Hotel Andrassyban gyűltek össze a hálózatban aktív üzleti angyalok, alapkezelők és pénzügyi tanácsadók és a klaszter tagjai.

Az első három bemutatkozó cég a március 30-án megrendezett III. StartUP Üzleti Underground konferencia projektversenyének díjazottai volt. A Webcam Laboratory, a verseny győztese kezdte a prezentálást egy oktatási segédszoftver bemutatásával. A projekt főként amerikai oktatási intézményeket céloz meg szoftvercsomagjával, amely segítségével a diákok egyetlen hétköznapi webkamera használatával végezhetnek természettudományos megfigyeléseket, kísérleteket. A 150 millió Ft-os befektetésből a cég a szoftver további funkcióit kívánja kifejleszteni, illetve az USA-ban a disztribútori hálózatot akarja felépíteni.
A Mobile in the sport egy okostelefonokra optimalizált, intelligens videóalapú fitnesztréning-program. A szoftver fejlesztője edzőknek, trénereknek biztosítana lehetőséget arra, hogy teljes edzésterveket (képpel, videóval, szöveggel) készíthessenek el, majd azt mobilos környezetben terjesszék. Emellett a mozgásra vágyók is megvásárolhatják weben vagy mobilon az előre elkészített tartalmakat. A trénerekből, menedzserekből és fejlesztőkből álló csapat a fitnesz DVD leváltására készülnek.
Az Otthonrol.hu egy távmunka menedzsment rendszer, melynek jelenleg is közel 9 ezer regisztrált tagja van, akik adatbevitelt, hanganyagból szöveg készítést vagy éppen telefonos adategyeztetést vállalnak. A rendszer összegyűjti a megrendeléseket, részekre bontja azokat, kiosztja a feladatot majd automatikusan összefűzi az elkészült részfeladatokat. A menedzsment elsősorban kapcsolatrendszert, nem pénzbeli befektetést keres és terveik között az európai megjelenés is szerepel.

A szünet után a divat világába csöppentek a résztvevők. Az egyik legismertebb hazai divattervező, Makány Márta és csapata mutatta be üzleti elképzeléseit. A projekt célja a nemzetközileg már ismert divatmárka értékesítési rendszerének megerősítése az Egyesült Államokban, Japánban és Európában (Milánóban és Londonban) 1,2 millió EUR nagyságú befektetéssel.
Az kcióguru.hu az élelmiszer- és háztartási termékeket érintő akciókat gyűjti össze, s teszi összehasonlíthatóvá néhány kattintással, emellett személyre szabott bevásárlólistával és útvonaltervezővel segíti a vásárlást. A bevételek a tervek szerint hirdetésekből, vásárlási kuponokból és az adatbázisok értékesítéséből származnak majd, de a jövőben egy webshop és házhozszállítási szolgáltatás is megjelenik a portálon. A csapat 20 millió Ft körüli befektetést keres.
Az utolsó előadó szintén több díjat elnyert fejlesztésével az elmúlt hónapokban, köztük a Magyar Termék Nagydíj pályázat Leginnovatívabb terméke díjat, valamint a web 2.0 symposium startup versenyének fődíját. A Pocket Guide szolgáltatás a mobil eszközünket egy személyes idegenvezetővé varázsolja, így segítségével megismerhetjük a város nevezetességeit, információt kapunk a környezetünkben fellelhető aktuális programokról, éttermekről, és egyéb szolgáltatokról. A szolgáltatás már 6 városban és két mobil platformon elérhető.

- MOBIP 2010 - Partnership and Investment for Mobile Services
Az Európai Unió Versenyképességi és Innovációs Keretprogramján (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) belül, az "EUROPE INNOVA" intézkedéshez kapcsolódóan, új pályázati projekt indult 2009 szeptemberétől "Mobile Services Innovation Platform (MOB-IP)" címmel. A 3 éves szakmai projekt fő célja, az EU-n belül, a mobil szolgáltatások szektorban (Mobile Services Sector) működő, innovatív kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése és fejlődésének elősegítése, a projekt megvalósításában részt vevő konzorciumi partnerek által, a projekt során kifejlesztésre kerülő szolgáltatások nyújtásán keresztül.

A MOB-IP projekt keretében az első nemzetközi, szakmai rendezvényre (partnertalálkozóra és befektetői fórumra) 2010. június 10-én és 11-én kerül sor Valenciában (Spanyolország). Jelentkezés és további információk a következő weboldalon érhetőek el: www.e-unlimited.com/mobip

A MOB-IP projekt megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt - többek között - az EBN (European Business and Innovation Centre Network) is, melynek az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ is tagja.

A MOB-IP projektről további információk érhetőek el a www.europe-innova.eu/mobip weboldalon, illetve a projekt magyarországi szakmai koordinációját ellátó PNO Consultants Kft-nél (Rácz András, Tel.: 430-1141, e-mail: andras.racz@pnoconsultants.com).

Hírek | Oktatási és Kulturális Minisztérium

A MAB munkaterve 2010-2012

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elfogadta a 2010-2012-re vonatkozó munkatervét, mely a www.mab.hu/doc/100326munkatervH.doc oldalon olvasható.

A MAB ágazati szintű feladatai:
- közreműködik a felsőoktatás fejlesztésével összefüggő tervek, az ágazati minőségpolitika elveinek elkészítésében és megvalósulásának figyelemmel kísérésében,
- figyelemmel kíséri a felsőoktatás minőségfejlesztési tevékenységének és az Európai Felsőoktatási Térség fejlesztése irányelveinek harmonizációját,
- részt vesz a felsőoktatási képzés és tudományos kutatói, művészeti alkotótevékenység ágazati szintű értékelésében,
- véleményezi a felsőoktatási törvény és végrehajtási rendeleteinek tervezeteit.

Az ágazati szintű feladatok mellett a munkaterv részletezi az intézményi szintű és a folyamatos feladatokat is.

Hírek | Magyar Szabadalmi Hivatal

Szellemi tulajdon mint a KKV-k üzleti eszköze

Május 6-án, az ITD Hungary Zrt. székházában nagy érdeklődés mellett zajlott le a "Szellemi tulajdon, mint a KKV-k üzleti eszköze" címmel megrendezett könyvbemutató és szakmai ankét, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) szervezett, együttműködve az ITD Hungary Zrt-vel (az Enterprise Europe Network tagjával) és a SEED Alapítvánnyal.

Bevezetőjében Dobos Erzsébet, az ITDH igazgatója röviden ismertette a szervezet kisvállalkozásokat támogató tevékenységét. Ezt követően Dr. Pál Roberta, az MSZH osztályvezető-helyettese mutatta be a "Szellemitulajdon-védelmi útmutató a bútor-, bőr-, cipő- illetve textiliparban tevékenykedő vállalkozások számára" című, frissen megjelent kiadványt. A könyv tartalmazza a fenti iparágakban tevékenykedő kisvállalkozások számára hasznos, alapvető szellemitulajdon-védelmi ismereteket, valamint tájékoztatást ad 13 európai és négy Európán kívüli országban, valamint az Európai Unióban érvényes jogszabályokról.

Mivel ezek az ismeretek általános érvényűek, a könyvet nemcsak a címében említett, hanem más iparágak képviselői is haszonnal forgathatják. A kiadvány térítésmentesen letölthető a www.mszh.hu/kiadv/MAGYAR_KKV_KIADVANY_email_2.pdf oldalról, illetve ugyancsak térítésmentesen - a készlet erejéig - megrendelhető az mszh@hpo.hu e-mail címen.

A résztvevők megismerkedhettek az MSZH és a SEED Alapítvány kis- és középvállalkozókat támogató szolgáltatásaival, tevékenységével is, Dr. Németh Gábor, igazgató, illetve Dr. Laczkó Zsuzsa, igazgatóhelyettes előadásából. Soponyai Eszter (S+E Kft.), Kérdő Sarolta (Vektor Munkavédelmi Kft.) és Zalavári József (Zalavári Stúdió Bt.) érdekes példákat mutattak be az általuk képviselt innovatív kisvállalkozások szellemitulajdon-védelmi gyakorlatából.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közleménye a gyógyszerhamisításról

A gyógyszerhamisítás jelenségéről tartott sajtótájékoztatót május 5-én a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT). A rendezvényen Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, Székely Krisztina, a HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetője és Dr. Szepezdi Zsuzsanna, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) főigazgatója tájékoztatta a megjelenteket a gyógyszerhamisítás magyarországi elterjedtségéről.

Részlet a közleményből:
"...Évente 77 millió fogyasztó kockáztatja életét azzal, hogy a legális gyógyszer-értékesítési csatornákat megkerülve vásárol gyógyhatásúnak remélt készítményeket. Magyarországon a HENT kutatása szerint a felnőtt lakosság 7 százaléka veszélyeztetett, azaz több mint félmillió ember vásárolna bizonytalan forrásból származó gyógyszert..."

Az esemény sajtóanya letölthető a www.mszh.hu/hirek/kapcsolodo/Gyogyszerhamisitas_
sajtotajekoztato_ HENTkozlemeny20100505.pdf
címről. A sajtótájékoztatót kísérő kisfilm elérhető a www.hamisgyogyszer.hu portál videógyűjteményében, illetve a www.youtube.com/watch?v=BIdueiSAC4Y linkre kattintva.

USTR Special 301 Report 2010: Magyarország lekerült a Watch List-ről

Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala (Office of the United States Trade Representative, USTR) évente készít jelentést a kereskedelmi partnereknek minősülő országok - köztük Magyarország - szellemitulajdon-védelmi helyzetéről (Special 301 Report), amelynek keretében a szellemi tulajdonjogok megsértésében élen járó országokról - rövid értékelésekkel ellátott - listákat vezet. Az ún. Priority Watch Listre a szellemi tulajdon védelmével, az ezzel összefüggő jogérvényesítéssel és a piacra jutással kapcsolatosan - a USTR megítélése szerint - súlyos hiányosságokkal küzdő országok kerülnek, a Watch List pedig az e területeken bizonyos hiányosságokat mutató, de a Priority Watch Listre nem kerülő országok jegyzéke.

A 2010. április 30-án közzétett, a 2010-es évre vonatkozó Special 301 Reportban Magyarországot levették a Watch Listről, ezzel elismerve az ország erőfeszítéseit és eredményeit a szellemitulajdon-védelem területén, kiemelve a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) által 2009-ben kezdeményezett és a Magyar Szabadalmi Hivatal által koordinált intézkedéseket.

A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének hatékonyabbá tételében a USTR különösen fontos és eredményes lépéseknek tekinti Magyarország esetében a jogérvényesítésben részt vevő jogalkalmazó szervek képzését, valamint a lakossági tudatosságnövelés és az internetes kalózkodás elleni fellépés területén - a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel összhangban - 2009-ben végzett tevékenységet. A USTR méltatta a Verseny utcai piac bezárását is. A Special 301 Reportban Magyarországot a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele iránti elkötelezettségének megerősítésére és további határozott intézkedések megtételére ösztönzik.

Kiemelkedő jelentőségű, hogy Magyarország lekerült a Watch Listről, hiszen 2003 óta minden évben szerepelt rajta, olyan országokkal együtt, mint Ukrajna, Románia, Vietnám, vagy Mexikó. A USTR által összeállított megfigyelési listák fontos döntéshozatali tényezőkként szolgálhatnak a külföldi befektetők számára az egyes országok piaci körülményeinek és befektetési környezetének felmérése során.

A 2010. évi Special 301 Report elektronikusan elérhető a www.ustr.gov/webfm_send/1906 címen.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Tagsorszám | 608.
Cím | 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Honlap | www.teva.hu
Kapcsolat | Majorné Kelsánszky Mária
Telefon | 52/515-885
Fax | 52/418-752
E-mail | maria.major@teva.hu
Vezető | Dr. Hegedűs Lajos
Telefon | 52/515-100/5011
E-mail | lajos.hegedus@teva.hu

A cég fő tevékenysége gyógyszerkészítmények és gyógyszeralapanyagok fejlesztése és gyártása.

Név | Zsindelyes Pálinkafőzde Kft.
Tagsorszám | 609.
Cím | 4245 Érpatak, Zsindelyes tanya 1.
Honlap | www.zsindelyes.hu
Kapcsolat | Juhász Miklós
Telefon | 30/515-4490
Fax | 42/590-045
E-mail | juhasz.miklos@zsindelyes.hu
Vezető | Papp József
Telefon | 42/290-325
E-mail | pjozsef@zsindelyes.hu

A cég pálinka gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

Név | Biokál International Kft.
Tagsorszám | 610.
Cím | 7570 Barcs, Széchenyi köz 2.
Honlap | www.naturbiokal.hu
Kapcsolat | Kálmán László, cégtulajdonos
Telefon | 20/355-4001
Fax | 82/463-340
E-mail | biokal@fibermail.hu
Vezető | Ifj. Kálmán László, ügyvezető
Telefon, fax| 82/461-589

A cég fő profilját a következő termékcsaládok képezik:
- Vegyszermentes növénykondicionáló termékcsalád:
Natur Biokál 01-02 permetanyagok (általános és fákra)
Natur Biokál 03 tápkocka
Natur Biokál 05 szerves talajtápanyag granulátum
- FIT-AKTI-KÁL termékcsalád (állati gyógykészítmények)
- CENTRIKÁL termékcsalád (humán)
Pl. bőrbetegségek: pikkelysömör

Szakirodalom-figyelő

Allan J. Cox: A bennünk rejlő vezető - Szabadítsuk fel rejtett képességeinket!, HVG Könyvek, 2009.
Dr. Osman Péter ismertetése


A jó szakkönyvek sokat segíthetnek abban, hogy akiben megvan a kellő tehetség a vezetéshez, az fejleszteni tudja ebbéli képességeit, és megszabaduljon a hibái jelentős részétől. (Ne higgyünk viszont az olyan bóvlinak, amely azt ígéri, hogy bárkiből lehet sikeres vezető!) Cox, aki bő három évtizeden át dolgozott igazgatók és vezetői testületek tanácsadójaként, fejlesztő tréningeket vezetett vállalati vezetőknek, és 200-nál több felmérést végzett felső szintű vezetők körében, e művében valóban reális utat mutat, amely közelebb vihet ahhoz, hogy valaki sikeres vezetővé váljék. A belőle meríthető legfontosabb tanulság, hogy a siker útján az ember legfőbb hátráltatója többnyire önmaga, a hibái, amelyekkel nem tud, vagy akar szembenézni és leszámolni.

A kitörés alapja az önelemzés, amely képessé tesz arra, hogy megtaláljuk magunkban azokat a képességeket, amely kibontakoztatásával sikeres vezetőkké válhatunk, továbbá feltárjuk azokat a hibáinkat, amelyek akadályoznak ebben. Ezt három alapkérdésre összpontosítva kell elvégezni: mi az énképünk, mi a világnézetünk, és mi a legfőbb cél. Cox azt tanácsolja, hogy a szakzsargon mellőzésével, egyenként legfeljebb tíz szóban fogalmazzuk meg magunknak ezekre a válaszokat, hogy így valóban a lényeget ragadjuk meg. A továbbiakban mindvégig ezekre az alapkérdésekre támaszkodva tárja elénk az önfejlesztést segítő elemzéseit, következtetéseit és tanácsait. És, amint mondja, mindig tegyük fel magunknak a kérdéseket, hogy "ki vagy mi felé", "ki vagy mi elől" és "ki vagy mi ellen" indulunk. Ez különösen sokat segíthet abban, hogy megértsük a konfliktusaink lényegét, s megtaláljuk a legcélravezetőbb kivezető utat belőlük. Nagyon is megszívlelendők e tekintetben a következő szavai: mire egy vezető családot alapít, nevelni kezdi gyermekeit, feljebb araszol a vállalati ranglétrán, kiépíti a kapcsolatrendszerét és a negyvenes éveibe lép, szem elől téveszti mindazt, amiben hitt, és ami a leginkább foglalkoztatta. A legtöbb ember nem tud vagy nem akar rátapintani erre a pontra. Szükségük van valakire, vagy egy ilyen könyvre, hogy ezt megtegye helyettük.

Az önelemzés mutatja meg, hogyan fejleszthetjük magunkat sikeres vezetővé, hogyan kell változtatnunk ehhez az önmagunkról és szintúgy a világról alkotott képünket, hogyan kell meghatározni azokat a célokat, amelyek elérése valóban a sikert hozhatja. Aki pedig már tudja ezt, tud valami mást is: hasonlóképpen elemezni a céget, szervezetet amelynek vezetésében jelentős szerepet vállal. Ez még hasznosabb - és ezzel értékesebb is - lehet, hiszen az így elért eredmények teszik igazán sikeres vezetővé. Cox ehhez egyebek közt a következőket tanácsolja: • Újra és újra fel kell tárnunk a szervezetünk életstílusát • Értelmezzük a szervezetünk szavai és tettei, szándékai és tényleges teljesítménye, külsőségei és lényege közt fennálló szakadékot • Fedezzük fel a szervezetünk ideális és valós személyisége közötti átfedést.

Az egész könyv erre tanít, ehhez kínál szemléletet és eszközöket, rengeteg gyakorlati példa és azokból leszűrt tanulságok felsorakoztatásával. Azokhoz szól, akik nem félnek feltárni a saját fogyatékosságaikat, és van elszántságuk és erejük javítani a tényleges vezetői képességeiket. Aki végigolvassa, mindenképpen tisztán lát egy utat, amelyről eldöntheti: érez-e magában olyan adottságokat, amelyeket így kibontakoztathat, mit remélhet tőle, s vajon akarja-e végigjárni, hiszen nagyon nem lesz könnyű, viszont sokban gyarapodhat általa.

Ízelítő a polihisztor életművéből: Leonardo da Vinci válogatott írásai - Typotex, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Leonardo a csodálatos reneszánsz legsokoldalúbb zsenije volt. Gondolatainak ez az most ismét megjelentetett apró kincsestára tükrözi tudásának és érdeklődésének hatalmas és sokágú világát. 38 témakörben ad ízelítőt az életművéből, s rajta keresztül a reneszánsz gondolkodásból. Egyaránt izgalmas azzal, hogy hogyan kutatta, magyarázta a világát e szellemóriás, mit ismert fel helyesen, másrészt hogy miben, hogyan tévedett. Szinte mindent tudott, amit a korabeli tudományok állása szerint tudhatott, ám ez kevés volt ahhoz, hogy elkerülhesse az itt sorakozó tévedéseit, amelyek persze csak utóbb, a tudományok azóta elért óriási haladásának nyomán mutatkoznak meg. Vajon ma nem követünk el tévedéseket, amelyeket egy későbbi kor hasonlóképpen gyermetegnek talál majd?
Nézzünk kicsit bele.
A kutatás módszertanáról: "Először is tapasztalatra teszek szert (...) szándékom először a tapasztalatot felhozni, és csak azután megmutatni az okot, amely miatt az adott tapasztalatnak az adott módon kell végbemennie. Ez az igazi szabálya annak, ahogyan a természeti jelenségek kutatóinak el kell járniuk. A tapasztalat nem, csak a mi ítéleteink lehetnek tévesek."

Életstratégia, amit oly sokan csak későn ismernek fel: "Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd az öregségedért. S ha úgy gondolod, hogy az öregség bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatal korodban munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél híján e tápláléknak."

Örök, csúf igazságok: "A butaság megóv a szégyentől, csakúgy, mint az arcátlanság a szegénységtől" és "Aki a rosszaságot nem bünteti, az rosszaságra buzdít".
Vándorló tételek. Leginkább Freud esszéjéből ismerjük, de íme Leonardótól: "Aki tekintélyre hivatkozva vitatkozik, az nem az eszét, inkább az emlékezetét használja." És G B Shaw Caesarjának híres mondását megelőzve: "Aki nem bízik semmiben, az nem csalatik meg soha".

Magabiztos blöff? Rendkívül világos, és rámenősségében teljességgel a korunkba illő, ahogyan 30 évesen Ludovico Sforzához írt ajánlkozásában mintegy listát ad a tudásáról, kiemelkedő alkotó képességéről, alkotásairól, nem mellesleg leszólva a 'konkurenciát': "Miután megvizsgáltam mindazok terveit, akik magukat folyvást hadi eszközök készítőinek és mestereinek mondják, látom, hogy találmányaik és azok alkalmazása semmiben sem különbözik az általában használtaktól. Ezért akarom Méltóságod előtt feltárni titkaimat (...) hogy kellő időben haszonnal alkalmazhassa őket." Itt pedig következik egy felsorolás a saját kiemelkedő hadászati alkotásairól, amelynek nagy részénél elgondolkodhatunk, Leonardo vajon hogyan és miért mert megkockáztatni ilyen túlzásokat.

Bravado, vagy komolyan gondolta, hogy példát ad a tudós alkotó felelősségérzetéből? "Nem írom le, hogyan és miként tudok a víz alatt maradni, mennyi időt tudok eltölteni étel nélkül (...) mégpedig azon emberek rossz természete miatt, akik a tenger fenekén gyilkolásra használnák". Mindenesetre, más írásában Leonardo ennek nagyon is ellentmondó ajánlkozását találjuk.

Az itt leírtak egy része inkább csak gondolati vázlat, töredék, s így olykor közhelynek hat, olykor nem igazán értjük, mit is akart vele mondani Leonardo. Ezek inkább csak színezői a gondolkodását bemutató hatalmas körképnek. Bizonyos írásokban itt nem szereplő ábrákra hivatkozik, ilyenkor némi szellemi erőfeszítéssel követhetjük a mondandóját - intellektuális gyakorlatnak nem is rossz!

Bánó Attila: A magyar nemes vitézsége - Athenaeum Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Évszázaddal ezelőtt egy ilyen kötet leginkább hasznos történelmi segédkönyvként szolgált volna, valamint érdekes olvasmányként, amelyben jó tallózgatni. Az azóta végbement változások mára sokkal fontosabb funkciókkal is felruházták. Közelnézetben e mű nagyívű áttekintés, amely azokat a magyar nemeseket és főnemeseket mutatja be az Árpád-házi királyok uralkodásától az 1848-49-es szabadságharcig tartó időszakból, akiknek vitézi cselekedeteiről, háborúkban, csatákban, portyázásokban, párviadalokban való részvételéről hitelt érdemlő feljegyzések, adatok maradtak fenn. Technikailag ez betűrendbe szedett kislexikon, benne összesen 2250 személyről olvashatunk, olykor csak pár szóban, másokról részletesebben is.

Mára ezek az ismeretek egy létfontosságú tényező építőelemévé váltak. Ez az identitástudat, amelynek nélkülözhetetlen tartópillére a honismeret, annak pedig az ország történelmének ismerete. Minden ország kritikus jelentőségű kötőanyaga a népének hozzá kötődő identitástudata. Az országot a vele azonosuló identitástudatuk teszi az emberek számára a honukká - az, hogy oda tartozónak, a közössége részének érzik magukat, hogy ott vannak otthon. A 21. század hajnalára pedig a globalizáció új dimenziót adott az egész kérdéskörnek, hiszen a fejlődésben élenjárók javára mind erősebben kikezdi a szegényebb országok megtartó erejét és szellemi-gazdasági védekező képességét. Az identitástudatnak komoly szerepe lehet abban, milyen könnyen hagyják el az emberek a hazájukat jobb munka- és életfeltételek reményéért.

Akinek erős identitástudata, s arra épülő, hagyományos értékrendje van, az sokkal nehezebben manipulálható - tehető egyebek közt konzumidiótává. Ez csak szerves fejlődéssel alakul ki az emberekben. Azonosulni csak azzal lehet, amit többé-kevésbé alaposan ismerünk is, és ennek alapján becsüljük, kedveljük, netán szeretjük. Egy ország tekintetében a meghatározó kötődési felületek közé tartozik a történelme, a kultúrája, a hagyományai. Egy ország múltjában minden, ami tiszteletet érdemel, erőt adhat a népének a jelenhez - már ha a nép ismeri és a magáénak tekinti a történelmét. Nagyon is módszeres és kegyetlenül hatékony mesterfogás, hogy ha a kormányzat jól manipulálható tömeget akar faragni a népből, szétveri a megbecsülést, amelyet az a történelme iránt érezne. Így tiltották - sőt átkozták - ki hat évtizede azokat a magyar történelemből, akikről e kötet szól.

Láthatjuk azt is, mennyire létérdek az országok számára, hogy legyen identitást adó múltjuk. Tanúbizonyság erre, hogy a nemrég alakult, még nagyon fiatal országok milyen nagy erőfeszítéssel igyekeznek történelmet teremteni maguknak, s a formális országként való múltbéli létezésük híján felmutatni - olykor megkreálni - azokat a gyökereiket, amelyek a történelmükül, s a történelmi kultúrájukul szolgálhatnak. S tudnunk kell, hogy nekünk van évezredes, becsülendő történelmünk, és végzetes veszteség lenne elveszítenünk annak ismeretét, s vele magát e történelmet is. Ennek elkerülésére is kellenek az ilyen művek. Felidézik "régi dicsőségünket", az egyes személyekhez kapcsolódó szócikkek árnyaltabbá teszik az annak szereplőiről, létrehozóiról kialakult képet, élővé, segítenek, hogy valóban a magunkénak érezzük az ország történelmét, s hogy e történelem összekössön azokkal is, akiket kiszakított a 20. század brutális geopolitkája.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtógynökség és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.


gtm.hu, 2010. április 23., péntek
NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny


napi.hu, 2010. április 26., hétfő
A piacképes innovációkat díjazták

Helyi Théma VIII. kerület, 2010. április 28., szerda, 3. oldal
Innovációs díjat kapott a Richter Gedeon Nyrt.

"...A Richter Gedeon Nyrt. a Nemzetközi Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült az általa kifejlesztett és gyártott termékcsaládért. A díjat a Richter képviseletében Bogsch Erik vezérigazgató vette át a Parlament Főrendházi Termében..."

Környezetvédelem, 2010. április 29., csütörtök, 5. oldal
Aranyérem egy magyar fiatalnak a fenntarthatóság olimpiáján

Népszava, 2010. április 30., péntek, 12. oldal
Lehetőség és biztonság

"...Hét fiatal tudós vehette át idén az MTA által meghirdetett Lendület pályázat nyilvános eredményhirdetésén a kiemelt kutatási támogatásról szóló dokumentumot. A nagy sikerű pályázati modellben nemzetközileg is versenyképes kutatási programokra alapíthatnak kutatócsoportokat akadémiai kutatóintézetekben..."

Hetek, 2010. április 30., péntek, 1. oldal
Találmánykiállítás Genfben

"...A feltalálókat sokan még ma is elvont, álmodozó, bohókás figuráknak képzelik. Nos, a genfi kiállítás alaposan rácáfol erre a közhelyre: a kiállított találmányok többsége praktikus, mindennapi eszköz..."

Hulladéksors, 2010. május, 5. oldal
Elektromobil-verseny Miskolcon

DunaTV, 2010. május 3., hétfő
"...14 éves folyamatos fejlesztés után magyar innovációs elismerésben részesült a Biocal növényvédő termékcsalád. Megszólal Kálmán László, tulajdonos..."

Lánchíd Rádió - Délelőtti Kalauz, 2010. május 4., kedd
Beszélgetés dr. Antos Lászlóval a magyar innováció helyzetéről

Napi Gazdaság, 2010. május 4., kedd, 16. oldal
A nap idézete
"...Úgy gondolom, Széchenyi Istvánt újra ide kell hívni közénk - fogalmazott Matolcsy György a nemzetgazdasági miniszteri poszt várományosa az új kormány leendő minisztereit bemutató hétfői budapesti sajtótájékoztatót követően. Mint kifejtette: most nagyobb szerepet kell szánni a kutatás-fejlesztésnek, az innovációnak, a versenyképesség növelésének, az egészségiparnak..."

Népszabadság, 2010. május 4., kedd, 9. oldal
Gazdaság új vezetőkkel

"...Megkapta két erős emberét a gazdaság: a nemzeti fejlesztési miniszter Fellegi Tamás lesz, aki új vagyongazdálkodási rendszerrel bizonyítaná, hogy az állam lehet jó gazda. A nemzetgazdasági miniszterjelölt Matolcsy György pedig adóforradalmat és Széchenyi-tervet ígér..."

Világgazdaság, 2010. május 4., kedd, 2. oldal
Díjeső az MTA 180. közgyűlésén

Progresszív Magazin, 2010. május 4., kedd, 44. oldal
Innovációs sikerek

"...A XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága elismerésben részesítette a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t a 2009-ben megvalósított "SPAR Logisztikai központ Üllő-Energiakoncepció" jelentős innovációért..."

HírTV - Arcok a liftben, 2010. május 4., kedd
"...Puruczky István és fiai mindig valami újdonságon törik a fejüket. Így volt ez akkor is, amikor korukat megelőzve minőségi készételeket gyártottak, és akkor is, amikor hagyományos technológiával, pácolt halat készítettek..."

piacesprofit.hu, 2010. május 4., kedd
Richter: Díjazott innovátor

"...A Richter Gedeon Nyrt. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült az általa kifejlesztett és gyártott egyik szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló termékcsaládért..."

vallalkozoinegyed.hu, 2010. május 4., kedd
Rendkívüli lehetőség előtt a gyártó és a kereskedő cégek

"...Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnökhelyettese is a vállalkozások előtt álló kitörési pontokra hívta fel a figyelmet, a Kapcsolatépítő Üzleti Randi Klubnak adott interjújában..."

kisalfold.hu, 2010. május 4., kedd
Rendkívüli lehetőség előtt a gyártó és a kereskedő cégek

tranzit.hu, 2010. május 5., szerda
Rendkívüli lehetőség előtt a gyártó és a kereskedő cégek


Magyar Hírlap, 2010. május 5., szerda, 20. oldal
Csökken az Akadémia pénze
"...Az Akadémia vagyonának megőrzése, gyarapítása és az azzal való hatékony törődés érdekében a testület kialakította a gazdálkodás teljes körű szabályrendszerét - derült ki az MTA közgyűlésének második napján. Nagyra értékelték azt a kitartó munkát és erőfeszítést, amelyet a szervezet kutatóhálózata működőképességének megőrzésére fordított..."

Dunántúli Napló, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó
"...A "környezetbaráté jelző ma már elengedhetetlen követelmény az ipari termékek világában. De mitől lesz környezetbarát például egy porszívó, s miért kapott két innovációs díjat is az Electrolux UltraSilencer Green?..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2010. május 5., szerda, 7. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

Tolnai Népújság, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

Petőfi Népe, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

Somogyi Hírlap, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

Békés Megyei Hírlap, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

Heves Megyei Hírlap, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

Új Néplap, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

24 Óra, 2010. május 5., szerda, 9. oldal
Azért fekete, mert zöld a környezetbarát porszívó

haszon.hu, 2010. május 5., szerda
Üzleti terveket jutalmaznak
"...A Magyar Innovációs Szövetség meghirdeti a NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként..."

Világgazdaság, 2010. május 6., csütörtök, 11. oldal
Ezerfős létszámbővítés a Boschnál
A cég hosszú távra tervez Magyarországon, és elsősorban a kutatás-fejlesztésre összpontosítja energiáit

"...A cégcsoport az elmúlt évben a válság ellenére is növelte a k+fre fordított összeget, sőt, a tavalyi 36,3 millió eurót követően az idén 46,1 milliót szánnak erre a területre - mondta el Thomas E. Beyer, a magyarországi Bosch csoport vezetője..."

Világgazdaság, 2010. május 6., csütörtök, 19. oldal
A LEADER program

"...A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezés célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása..."

Magyar Nemzet, 2010. május 6., csütörtök, 1+11. oldal
Drasztikus lehet az idei adócsökkentés
Akár a százmilliárdos nagyságrendet is elérheti a 2010-es köztehermérséklés

"...Százmilliárd forintos nagyságrendű adócsökkentésre készül július elsejétől a Fidesz - értesült lapunk. A legfontosabb lépés a szuperbruttósítás visszamenőleges eltörlése lenne, ami akár 250 milliárd forintot is hagyhat a lakosság zsebében..."

Klub Rádió - Többet ésszel, 2010. május 6., csütörtök
"...Egy nemzetközi diákversenyen egy magyar fiatal is díjazott lett, aranyérmet kapott a saját innovációjáért. Nyilatkozik: Kajtár Máté..."

Napi Gazdaság, 2010. május 7., péntek, 2. oldal
A lakosságot támogatná a Fidesz az idén

"...A cégeknek egyedül az innovációs járulék eltörlése segíthet az idén. A járulék kiiktatása, amely címen 43,7 milliárd forint lett betervezve az idei költségvetésbe, nem új keletű, azt már több kormány is megpróbálta részben kiiktatni, részben beolvasztani más járulékokba. Ezek a próbálkozások azon buktak meg, hogy a járulék beolvasztásával azok a cégek, amelyek maguk intézik a munkatársak képzését, a későbbiekben nem szólhattak volna bele az általuk fizetett járulék felhasználásába..."

Népszava, 2010. május 7., péntek, 5. oldal
Mit tervez a Fidesz?

"...A másik elképzelés a cafetéria adómentességének visszaállítása, a harmadik pedig az innovációs adó megszüntetése..."

Észak-Magyarország, 2010. május 7., péntek
Hamarosan rajtol a Bosch-beruházás
"...A legmodernebb technológiákkal felszerelt Robert Bosch Power Tool Kft. tavaly gyártotta le a 30 milliomodik kéziszerszámot, és 14 saját fejlesztésű új terméket vezetett be a piacra, köztük a 2009-es év Magyar Innovációs Nagydíját elnyert Uneo fúrókalapácsot..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2010. május 7., péntek
Újabb nógrádi munkaerőre is szükség lehet
"...A Robert Bosch Power Tool Kft. 2009-ben legyártotta a harmincmilliomodik kéziszerszámát és tizennégy saját fejlesztésű terméket dobtak piacra. Köztük az Uneo fúrókalapácsot, amely elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat is..."

DunaTV, 2010. május 7., péntek
"...160 millió forintos megtakarítást hozott a rendőrségnek egy informatikai újítás. Az innovációs nagydíj elismerésben részesült info vadászrendszer intelligens módon képes akár több tízmillió dokumentum összefüggéseit feltárni. Megszólal Vadász Pál..."

Tempus Felsőoktatási Hírlevél, 2010. május 7., péntek
Harsányi István-díj

elitmed.hu, 2010. május 8., szombat
Innovációs díj a nagyobb terápiás szabadságért
Innovációs díjat kapott a Portiron, a Richter vérnyomáscsökkentő készítménye

vasarnapihirek.hu, 2010. május 9., vasárnap
Ismerjék a döntéshozók a műszaki értelmiség érdekeit
"...Az idei rendezvény részt vesz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ), a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Rektori Konferencia is..."

Metropol, 2010. május 10., hétfő, 11. oldal
Magyar tehetségek a világversenyen
Az Intel szervezte világversenyen két magyar gimnazista képviseli Magyarországot május 9-14. között
"...A versenyre csak partnerszervezeteken keresztül lehet nevezni: ez hazánkban a Magyar Innovációs Szövetség..."

metro.hu, 2010. május 10., hétfő
Magyar tehetségek a világversenyen

Napi Gazdaság, 2010. május 10., hétfő, 1+2. oldal
Gondot okoznak a K+F költések
"...Miközben az alakulóban lévő kormány intézkedései között szerepel az innovációs járulék eltörlése, az idén az APEH kiemelten kezeli a k+f-fel összefüggő kedvezményeket. Az érintettek szerint sokszor az APEH vizsgálóinak döntésén múlik, hogy egy-egy, a vállalkozások által megrendelt anyagot valóban közérdekű alapkutatásnak avagy álcázott marketingkutatásnak minősítenek...
...hogy az elszámolható költségeket a Frascati kézikönyv szerint kell megállapítani...
...A k+f költéseket többféle kedvezménnyel is el lehet számolni. Az innovációs járulék kiváltható a saját tevékenységben folytatott és a nem gazdasági társaságtól rendelt kutatással, a bérköltséggel csökkenthető a társasági adóalap és a bérköltség tíz százalékával négy év alatt az adó maga is. Szintén a társasági adó alapja csökkenthető a jogdíjbevételek ötven százalékával. Az idén utoljára bevallandó különadó és az iparűzési adó alapjából is levonhatók a költések..."

Világgazdaság, 2010. május 10., hétfő, 6. oldal
Két új pályázattal is segítik az innovációt
Összesen 17 milliárd forint támogatáshoz juthatnak a nyertes vállalkozások - 15 millió és egymilliárd között adnak

Magyar Hírlap, 2010. május 11., kedd, 1+5. oldal
Az infoparki bérparti: a szocialisták itt is közpénzt tapsoltak el

"...Az állam 361 millió forintot fizetett 2009-től az idén április közepéig az adófizetők pénzéből az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek irodabérlésre, jóllehet csak az utóbbi hetekben kezdtek beköltözni a decemberben átadott épületbe..."

Világgazdaság, 2010. május 11., kedd, 1+5. oldal
Lemaradásban Európa
Továbbra is versenyképesebb kontinensünknél az USA és Kelet-Ázsia

"...Nem sok teljesült az EU 2000-ben megfogalmazott ambiciózus célkitűzéséből, amelynek értelmében 2010-re a világ legversenyképesebb régiójává kellett volna válnia..."

Népszabadság, 2010. május 11., kedd, 8. oldal
Ismét elérhetővé válnak az EU kutatás-fejlesztési tevékenységet támogató pályázatai

"...Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-2010-1.1.1)..."

revitatv.hu, 2010. május 11., kedd
Autóipari központ
"...Autóipari Technológiai Kompetencia Központtal bővül a Győri Nemzetközi Ipari Parkban működő Innonet Innovációs és Technológiai Központ. Az épület alapkövét kedden helyezték el a tulajdonos önkormányzat a kereskedelmi és iparkamara, valamint a Széchenyi Egyetem és a Magyar Innovációs szövetség képviselői..."

nyugathir.hu, 2010. május 11., kedd
Autóipari Kompetencia Központ épül a Győri Ipari Parkban 400 milliós támogatással

terminal.hu, 2010. május 11., kedd
Hazai versenyzők a nemzetközi Intel versenyen
"...Az 1611 tanulóból több mint 150-en érkeznek az európai, közel-keleti és afrikai régióból, köztük két magyar középiskolás, Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs a budapesti Szent Margit Gimnázium végzős diákjai, akiket az ISEF hazai társszervezete, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) delegál..."

itcafe.hu, 2010. május 11., kedd
Magyar versenyzők az Intel tudományos versenyén

sulinet.hu, 2010. május 12., szerda
Magyar versenyzők az Intel ISEF-en

portfolio.hu, 2010. május 12., szerda
Energiahatékony házak téglából
"...Az innovatív POROTHERM PROFI DRYFIX falazási rendszer újszerűségét és hasznosságát az Innovációs Nagydíj Pályázaton kiemelt elismeréssel díjazták..."

napi.hu, 2010. május 12., szerda
Dollárt ad el az Egis

napi.hu, 2010. május 12., szerda
Legalább 5 százalékos növekedést tervez a Rába

cordis.europa.eu, 2010. május 12., szerda
Commissioner offers preview of Research and Innovation Strategy

infogyor.hu, 2010. május 12., szerda
Alapkőletétel: fejleszt az INNONET

"...A két kisebbségi tulajdonos, az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség az egyetemi szakmai hátteret és a széleskörű innovációs kapcsolatrendszert biztosítja a projekt számára..."

geniuszportal.hu, 2010. május 13., csütörtök
Aranyérem az ifjú innovátor tehetségnek

"...A 70 országból kiválasztott több mint 1000 diák között Magyarországot Kajtár Máté, a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első díjasa képviselte..."

greenfo.hu, 2010. május 13., csütörtök
IV. Magyar Műszaki Értelmiségi Napok

"...Az idei rendezvény főszervezője a Magyar Mérnökakadémia (MMA), a további résztvevő szervezetek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ), Magyar Mérnöki Kamara (MMK), Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Magyar Rektori Konferencia (MRK)..."

Figyelő, 2010. május 13-19., 28. oldal
Almát körtével
Czakó Erzsébet a kutatóegyetem cím félresikerült odaítéléséről

Figyelő, 2010. május 13-19., 34+35. oldal
Szuperszámítógép-fejlesztés

"...Három, egymással összekötött szuperszámítógépet kapnak a hazai kutatóegyetemek, így ősszel egy itthoni rendszer esélyt kaphat, hogy az 500 legnagyobb teljesítményű számítógép világranglistájára kerüljön..."

Magyar Hírlap, 2010. május 14., péntek, 1. + 7. oldal
Lassan elfogynak a hazai műszaki értelmiségiek

"...Nagyon alacsony Magyarországon a 20-29 éves korosztályban a reáltudományos és műszaki diplomások száma. Hazánk nemzetközi összehasonlításban e téren is sereghajtó, s ez a gazdasági kilábalást is hátráltatja. A kedvezőtlen folyamat a kilencvenes évek közepétől tart...
..."A kilencvenes évek közepe óta tart ez a folyamat, egyre kevesebben tanulnak reál szakokon. Ennek több oka van" - magyarázta Szabó Gábor..."

Napi Gazdaság, 2010. május 14., péntek, 9. oldal
Uniós pénzből bővülnek az ipari parkok

"...Elindulásuktól napjainkig jelentős érdemi fejlődésen mentek át a hazai ipari parkok. Amíg létesítésükkel kezdetben a fő cél a munkahelyteremtés és a fejlett technológia bevonása volt, napjainkra a gazdaságfejlesztés és az innováció kiemelt szereplőivé váltak..."

edupress.hu, 2010. május 14., péntek
"Nem a szakértelem, az utánpótlás hiányzik ma Magyarországon"

"...Nem a műszaki és természettudományi szakértelem hiányzik ma Magyarországon, hanem annak megfelelő utánpótlásával van a legnagyobb probléma - hangsúlyozta a IV. Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

meseonline.hu, 2010. május 14., péntek
"Nem a szakértelem, az utánpótlás hiányzik ma Magyarországon"

hirtv.net, 2010. május 14., péntek
"Nem a szakértelem, az utánpótlás hiányzik ma Magyarországon"

Magyar Hírlap, 2010. május 15., szombat, 14. oldal
Hangsúlyok

"...Ilyen hangsúlyos feladat kellene hogy legyen a munkahelyteremtés, ezen belül is kiemelten a tudásalapú munkahelyek teremtése. Ebből már adódik az is, hogy az oktatást és a kutatás-fejlesztést a fontossági lista elejére szükséges tenni, vagyis ezen tevékenységek a kormányzati munka hangsúlyozottan kezelt feladatai közé kell, hogy kerüljenek..."

metropol.hu, 2010. május 15., szombat
Viharos kezdet után magyar siker San Joséban

"...Második helyezéssel és a kínai állam különdíjával térhet haza Sugár Krisztina és Simon Dávid Szabolcs, a Szent Margit Gimnázium két érettségizője a kaliforniai San Joséból, az Intel Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyéről (ISEF)..."

blikk.hu, 2010. május 15., szombat
Máté egy zseni

"...Aranyérmet és mellé ezerdolláros jutalmat nyert Amerikában egy műegyetemi gépészhallgató a nemzetközi tudományos diákolimpián..."

eduline.hu, 2010. május 16., vasárnap
"Nem a szakértelem, az utánpótlás hiányzik ma Magyarországon"

hrportal.hu, 2010. május 17., hétfő
"Nem a szakértelem, az utánpótlás hiányzik ma Magyarországon"

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 1+8. oldal
Nyitás előtt a technológiai intézet

"...Hamarosan fogadja az első diákokat az Aquincumi Technológiai Intézet. Az új egyetem megálmodója Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke, aki köztudott tan nem riad vissza a kockázatvállalástól, ezúttal minden korábbinál jobban bízik a sikerben. "Most már csak egy egyetem hiányzik ehhez a kutató fejlesztő világhoz" - mutat körbe a cégéről elnevezett parkon..."

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 7. oldal
Lendületben a fiatal tudósok
Az idén heten kaptak lehetőséget hazai kutatócsoport alapítására a MTA pályázatán

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 8. oldal
Új globális stratégia készül
Az OECD az innovációt és a fenntartható zöldnövekedést igyekszik összehangolni

"...Az innováció az egyik kulcsa a világgazdaság jövőben fenntartható növekedésének - vallják a világ vezető ipari országait tömörítő OECD tagállamai..."

vg.hu, 2010. május 17., hétfő
Kínában is népszerű a H-Cube

"...Lehetetlen úgy beszélgetni a ThalesNano Zrt. vezérigazgatójával, hogy ne essen szó újra meg újra a gyógyszerkutatást és -fejlesztést felgyorsító találmányukról, a H-Cube készülékről. Ürge László most éppen arra büszke, hogy elkelt az 500. H-Cube is...
"..."Magyarország azóta sokat fejlődött, főleg az innováció területén" - állapította meg. Része volt ebben a Magyar Innovációs Szövetség energikus munkájának és az európai uniós csatlakozásnak is..."

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 1 + 9. oldal
Innováció családi körben
Az újító szellem élteti a céget
Kajtár Máté magyar egyetemista nyerte a fenntarthatósági olimpia egyik aranyérmét - Részese a családi vállalkozásnak

vilaggazdasag.hu, 2010. május 17., hétfő
Az újító szellem élteti a céget

"...Óriási nemzetközi sikert ért el egy magyar egyetemista Amerikában: Kajtár Máté aranyérmet nyert találmányával a Houstonban megrendezett fenntarthatósági olimpián...
...Ötletét egyébként már korábban is elismerték, első díjat nyert a hazai Ifjúsági Innovációs Versenyen és Párizsból a Francia Nemzeti Kutatási Központ különdíjával térhetett haza az Európai Innovációs Verseny döntőjéről..."

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 10. oldal
Újra itt a Technology Fast 50
A Deloitte ismét meghirdette a technológiai cégek versenyét

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 10. oldal
Várja az innovációt a piac
ITDH: gyártási, kereskedelmi és kutatási ajánlatok külföldről

"...Az ITDH adatbázisában mindig találhatók innovációs partnert kereső ajánlatok külföldről. Ezek közül mutatunk be röviden néhányat..."

Világgazdaság, 2010. május 17., hétfő, 8. oldal
Magyar szennyvízkezelési innováció debütált Kínában

Várható események

A technológiatranszfer és a szellemitulajdon-kezelés támogatása a felsőoktatásban

A Magyar Szabadalmi Hivatal az Európai Szabadalmi Akadémiával együttműködésben egész napos műhelytalálkozót rendez az MSZH székházában (1054 Budapest, Garibaldi utca 2.) 2010. május 19-én, melynek célja a szellemi tulajdon kezeléséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása az egyetemeken.

Az előadások középpontjában a technológiatranszfer irodák (TTI) működése, valamint az intézményi szellemi tulajdon menedzsmentjét érintő általános kérdések állnak. Az első szekció áttekintést nyújt egy, a közelmúltban összeállított tanulmány eredményeiről, amely a magyarországi közfinanszírozású kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési gyakorlatát vizsgálta. Ezt követően nemzetközi előadók előadásain keresztül kapnak a résztvevők változatos képet a tudástranszfer és a szellemi tulajdon védelmének külföldi gyakorlatáról.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ és jelentkezés a noemi.baho-borzok@hpo.hu e-mail címen lehetséges.

Hogyan védhetem meg, amit kitaláltam?

2010. május 20-án, Szegeden, az SZTE Egyetemi Könyvtárban kerül megrendezésre a Magyar Szabadalmi Hivatal "Hogyan védhetem meg, amit kitaláltam?" című szakmai ankétja. A rendezvény célja, hogy a Dél-Alföld régió kkv-inak szakemberei képet kapjanak azokról az új fejleményekről, amelyek megkönnyítik, hatékonyabbá teszik az általuk létrehozott szellemi alkotások, innovációs eredmények oltalmazását, kiaknázását

Program:
11:00 | Köszöntő: Dr. Keveházi Katalin, igazgatóhelyettes, SZTE Egyetemi Könyvtár
11:10
|
Az IP Panoráma című multimédiás e-learning oktatóprogram bemutatása, melyet a Szellemi Tulajdon Világszervezete a kkv-k számára fejlesztett ki: Dr. Németh Gábor, igazgató, Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ, MSZH
11:30
|
A szellemi tulajdon mint a kkv-k üzleti eszköze (Útmutató a cipő- bőr- textil- és bútoripar számára) c. könyv bemutatása: Dr. Gács János, osztályvezető-helyettes, Iparjogvédelmi Promóciós Osztály, MSZH (a résztvevők térítésmentesen megkapják a könyvet)
11:50
|
A vállalkozások támogatása a PROGRESS Vállalkozásfejlesztő Alapítvány tevékenysége során: Juhász Csilla, projekt üzletágvezető, PROGRESS Alapítvány
12:05
|
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerepvállalása a vállalkozások iparjogvédelmi tudatosságának fejlesztésében: Dr. Horváth Lajos, alelnök, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
12:20
|
A használati minta hatékony eszköz az ügyes szerkezetek gyors oltalmazására - Két feltaláló bemutatkozása: "Szüretelő eszköz termés szárral történő leszedésére": Vencli Gyula, feltaláló és "Gyomláló, gyomirtó eszköz": Huszár András, feltaláló
12:40 | Kérdések, konzultáció

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát az Anna.Csontos@bibl.u-szeged.hu e-mail címen jelezheti.

"Félidő" gazdaságfejlesztési konferencia

Tagintézményünk, a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. (MAPI Zrt.) gazdaságfejlesztési konferenciát szervez "Félidő" címmel 2010. május 28-án, a Budapest Marriott Hotelben (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.).

A hazai gazdaság számára a válságból való kilábalás, illetve a társadalmi és morális felemelkedés beindításának legfontosabb eszköze az európai uniós források hatékony felhasználása. Elérkeztünk a 2007-2013 támogatási időszak feléhez, a szervezők a konferencián igyekeznek megvonni a mérleget.

Témák:
- Hogyan hasznosult az eddig lekötött 3,500 milliárd forint?
- Mely fejlesztési területek játszanak meghatározó szerepet Magyarország jövője szempontjából?
- Hogyan alakítható ki egy hatékony, a forrás-felhasználókat kiszolgáló, a kormányzati fejlesztési stratégiával harmonizáló támogatási rendszer?

A konferencia megoldási opciókat, kész válaszokat kínál a kormányzat számára. A december óta folyó munka 4 pillérre épül. Ezek:
- 7 év támogatásközvetítési projektmenedzsment tapasztalata, a MAPI Zrt. több mint 40 fős csapatának bizonyított szaktudása,
- a több száz pályázó és ügyfél megkérdezésével elvégzett, a hazai pályázati rendszerrel kapcsolatos véleményeket összegző piackutatás eredménye,
- az ország 10 kiemelt településén a régiók vezető vállalkozóinak részvételével megtartott konzultáció-sorozat tapasztalatai,
- közel 100 szakértő és intézményi tanácsadó szakvéleménye.

Részvételi díj: 50000 Ft + ÁFA. Regisztrálni a szabolcs.nagy@mapi.hu e-mail címen lehet, legkésőbb 2010. május 21-ig. További információ www.mapi.hu.

Kis- és Középvállalkozók 2. Országos Fóruma

2010. június 2-án rendezik meg a Kis- és Középvállalkozók 2. Országos Fórumát, az Európa Bizottság által meghirdetett Európai Kis- és Középvállalkozói Hét hazai záróeseményeként. A rendezvény tervezett helyszíne a Magyar Országgyűlés Felsőházi Terem. A rendezvénysorozat a Nemzetgazdasági Minisztérium védnökségével valósul meg, társszervezője a Kelet-Közép-Európai Kis-, és Középvállalkozók Szövetsége és az Üzleti Hálózatok Inkubátorház.

Tervezett program:
9:00 | A résztvevők köszöntése
9:10
|
A "KKV HÉT kampány" célja, értékelés, hasznosítható tapasztalatok: a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára (egyeztetés alatt)
9:20
|
Az EU 2020. évi Lisszaboni Stratégiája: Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője
9:30
|
Milyen állami eszközök és programok szükségesek a munkahelyteremtés ösztönzésére? KKV-barát gazdaságpolitika, finanszírozás, pénzügyi szabályzók: Dr. Vereczkey Zoltán, az MKIK KKV fejlesztési ügyekért felelős alelnöke
9:50
|
Összefogás és együttműködés erősítése a VOSZ és a kisvállalkozók között az ország előtt álló gazdasági feladatok megoldása érdekében a válság kezelésére: Lőrincze Péter, a TRIGRÁNIT alelnöke, a VOSZ ügyvezető elnökének főtanácsadója
10:10
|
Jogi, gazdasági és intézményi eszközök a lánc- és körbetartozások megelőzésére és visszaszorítására: Farkas Ádám, a PSZÁF elnöke és Tóth Tamás, az Opten Kft. vezetője, a "Kapcsolati Háló" ötletgazdája és megvalósítója
10:40
|
Miért kell egy törvény a hungarikumokról?: Birinyi József, Parlamenti Hungarikum Munkacsoport vezetője
11:00
|
Verseny a vásárlókért. A KKV-k esélyegyenlőségének erősítését, piacra jutását segítő kezdeményezések és programok, helyi piaci koncepciók, a meglévő problémák kezelése (pl.: polc pénz, mennyiségi kérdések stb.): Dr. Popp József, főigazgató-helyettes, Agrárgazdasági Kutatóintézet
11:20
|
A pályázati gyakorlat felülvizsgálata. A szavak és a tettek ellentmondásai a hitelezési és támogatási politikában: Ormosy Gábor, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Központ Zrt. vezérigazgatója
11:40
|
Banki KKV hitelprogramok ismertetése
12:30
|
Kávészünet
13:00
|
Az EURO magyarországi bevezetése és várható hatásai a KKV-kra: Dr. Varga Mihály, miniszterelnökséget irányító államtitkár
13:20
|
Kihívások az innováció területén: Dr. Vedres András, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára. A Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFIA) elnöke
13:40
|
Új elemek az EU KKV politikájában illetve stratégiájában, ezek milyen feladatokat rónak a 2011. évi magyar EU-s Elnökségre?: Dr. Szabó Antal, a Központ Európai Egyetemek Vállalkozáskutatási és Oktatási Hálózatának (ERENET) tudományos igazgatója
14:00
|
KKV képviselet és érdekvédelem itthon és az Európai Unión belül (kamarák, egyesületek, szövetségek stb.): Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövetsége elnöke
14:20
|
Mit tanulhatunk az EU-s partnerektől a KKV politikában és gyakorlatban? (Olasz és lengyel modell ismertetése): Becsey Zsolt, korábbi Európa Parlamenti képviselő
14:40
|
Az ITD vállalkozásfejlesztési tevékenysége a vállalkozók szolgálatában: Kilián Csaba, az ITD vezérigazgatója
15:00
|
Inkubátorházak, ipari parkok, klaszterek (helyzetkép és perspektívák). Az európai és ázsiai piacok (pl. Kína). Magyartermék Kereskedőház és a magyar termékkártya rendszer (prezentációk): Mrázikné Csizmadia Katalin, Üzleti Hálózatok Inkubátorháza tulajdonosa; Vékony Ferenc József, a Kelet-Közép-Európai Kis- és Középvállalkozók Szövetségének elnöke; Merczel Sándor, Kincsem Hungária Szövetkezet elnöke
15:30
|
A 2010. évi Európai KKV Hét kampány keretében Sikeres Európai Vállalkozó címet elnyert magyar vállalkozó (Csonka László, Csonka és Fiai Kft), valamint Vincze Viktor a Dreher Sörgyárak Zrt. "A Jövő Fiatal Vállalkozója" díj első helyezettjének bemutatkozása
15:50
|
Zárszó és összefoglaló: Szathmáry Kristóf, elnök, Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

További információ és regisztráció: info@uzletihalozat.hu

Kínai-magyar együttműködési konferencia és üzleti fórum

A China Hi-Tech Fair (CHTF) szervezőbizottsága a dél-kínai Shenzhen város vezetőségének támogatásával, az Innomind Kft., valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 2010. június 14-15. között 3. alkalommal rendezi meg a CHTF Budapest kínai-magyar együttműködési konferenciát és üzleti fórumot Budapesten, melynek helyszíne a China Mart (Budapest, Szethmihályi út 142.) lesz.

A rendezvény célja elősegíteni, hogy a következő években egy olyan nagyméretű, kínai cégekre koncentráló high-tech expo kerülhessen megrendezésre Magyarországon, amely egész Európa területéről vonzaná a kiállítókat és a látogatókat. A rendezvény a kínai-magyar üzletfejlesztés egyik legfontosabb eseménye, mintegy 300 résztvevővel.

Az első nap VIP találkozókra kerül sor a két fél magas rangú hivatalos és vállalati képviselőinek részvételével, intézmények és cégek látogatása mellett. A második napon kerül megrendezésre az üzleti fórum, ahol az érdeklődő magyar vállalatok képviselői találkoznak a Magyarországra érkezett kínai vállalatok képviselőivel.

Idén meghívást kapott a rendezvényekre Shenzhen csúcstechnológiai területekért felelős alpolgármestere, a Kínai Csúcstechnológiai Kiállítás vezetősége, nemzetközi hírű és tevékenységi körű shenzheni csúcstechnológiai nagyvállalatok (BYD, Huawei, ZTE, Tencent) vezetősége, valamint a Shenzheni Tőzsde vezetősége is. Utóbbiak a Budapesti Értéktőzsde vezetői mellett a banki és pénzügyi szektor vállalatai és brókercégek képviselőivel is találkoznak.

További információ: InnoMind Kft., Takács Zsolt, ügyvezető, tel.: 20/214-0571, e-mail: zsolt.takacs76@gmail.com

Egyetemek-önkormányzatok

Az egyetemek és önkormányzatok közötti fejlesztési együttműködések lehetőségeit igyekszik bemutatni és ösztönözni az a konferencia, melyet 2010. június 21-én rendez Nagykovácsi Önkormányzata. A rendezvény helyszíne az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár lesz (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.).

A rendezők várják előadások és poszterek beküldését a konferenciára, melyeknek témája az egyetemi hallgatók együttműködési lehetőségei önkormányzatokkal.
(Nagykovácsi önkormányzata pl. pályázatot hirdetett egyetemi hallgatók számára, hogy a friss tervezői ötletek alapján javaslatokat kapjanak a halmozottan problémás főtér rekonstrukciójára. Összesen 20 pályamű érkezett.)

A felhívásra felsőoktatási intézmények hallgatói, doktoranduszok és a felsőoktatásban oktatók jelentkezhetnek, valamint szakértők, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői az előadások esetében tartalmi összefoglalóval, a poszterek esetében cím megadásával. A jelentkezéseket egyedül vagy csoportban, nyomtatott formában vagy elektronikusan is be lehet nyújtani.

Beküldési határidő: 2010. június 2-án, 12:00 óráig beérkezően a Főtér projekt menedzsere, TREBAG Kft. címére: TREBAG Kft., 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 9., pkovesd@trebag.hu.

Bővebb információ:
Várnagy Priszcilla, vagy Kövesd Péter, projekt menedzser, TREBAG Kft.
Tel.: 26/555-221, Fax: 26/555-222, e-mail: pkovesd@trebag.hu

Pályázati felhívások

NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a NOVATech.Com 5.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, mely az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program része.

Témakörök: félvezetők, gyártás, hardware; mobil és wireless; digitális otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia- és áram-előállítás; nanotechnológia; biotechnológia.

Díjak
Hazai döntő: 1. hely: 500 000 Ft, 2. hely: 500 000 Ft
Regionális döntő: 1. hely: 20 000 USD, 2. hely: 10 000 USD
Világdöntő: Intel és egyéb kockázatitőke-befektetés

Határidők 2010-ben
- június 21.: 2 oldalas összefoglaló beadása (elektronikusan, angolul),
- július 1.: továbbjutók közzététele,
- augusztus 18.: üzleti tervek beadása (angolul),
- október: regionális döntő a két legjobb hazai csapat számára (2-2 fő részvételét a szervezők fizetik),
- november: világdöntő Berkeley-ben (USA), a két legjobb regionális csapat számára.

Jelentkezés: Magyar Innovációs Szövetség, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 453-6572,
jelentkezési lap és útmutató: http://www.innovacio.hu/3d_hu_5_felhivas.php
példák: www.bimtbg.com

A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek felsőfokú képzésben kell részt vennie. A pályázók üzleti tervükhöz fűződő minden joga fennmarad.

Konzultáció: Magyar Innovációs Szövetség (innovacio.hu), Innostart Alapítvány (innostart.hu), Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége (fevosz.hu)

Támogatók: INTEL Co., Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Médiatámogató: Világgazdaság

Harsányi István-díj

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítványa gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. támogatásával a "Harsányi István-díj" (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2010. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munka
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be: tudás menedzsment; minőség menedzsment; humán menedzsment; kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment; innováció támogatási formái; innováció szerepe a vállalkozásokban; stratégia, üzletfejlesztés; logisztika, anyagtechnológia; informatikai menedzsment; környezetvédelmi menedzsment.

A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2010. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően. Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

A szakmai Kuratórium 2010. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2009-ben a 12 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 120 000 Ft volt).

Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány titkárságán (dr. Antos László, titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu), vagy letölthető a www.innovacio.hu portálon a Harsányi István-díj nevű rovatból.
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.