Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2023-06-04
Untitled Document
33. OTIO


I. forduló
32. OTIO


Végeredmény
I. forduló
31. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
30. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
29. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
28. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
27. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
26. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
25. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
24. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
23. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
22. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
21. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
20. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
19. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
18. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
17. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
16. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
15. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
14. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
13. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
12. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
  29. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2019/2020-as tanév)
végeredménye

1. A bírálóbizottság 3 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 2 különdíjat ítélt oda (1. sz. melléklet).
2. A bírálóbizottság 11 pályázatot kiemelt dicséretben, további 32 pályázatot pedig dicséretben részesített (2. sz. melléklet).
3. A három első és a három második helyezett által megjelölt egy-egy középiskolai tanár egyszeri, 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesült.
4. A VALOR HUNGARIAE Zrt. 200 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját a díjazott fiatalok közül a legfiatalabb pályázó, Nagy Nimród, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 16 éves tanulója kapta meg.
5. A Magyar Innovációs Szövetség legjobb határon túli pályázónak járó ösztöndíját, a díjazott fiatalok közül Gál Emese nyerte el.
6. A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák nyilvános bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.

Díjnyertes pályázatok

I. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Visszaáramlások detektálása tanulóalgoritmus használatával - mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben*
Pályázó: Ecsedi Boglárka (2002)
Iskola: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
Konzulens: Akila de Silva, Oláh Tibor


Létezik egy gyorsan változó veszélyes természeti jelenség, a visszaáramlás, amely többnyire lapospartok mentén alakul ki, a part felől a nyílt víz irányába halad átvágva a homokgát vonalát. A felismerésük nehézségéből és kialakulásuk kiszámíthatatlanságából adódóan világszerte rengeteg halálesetet okoznak. A kutatás célja egy olyan alkalmazás fejlesztése volt, mely a visszaáramlások felismerését segíti. A fiatal a visszaáramlások tanulóalgoritmussal való (közel) valós idejű detektálásával és lokalizálásával foglalkozik videofelvételeken történő mély neurális hálók és számítástechnikai képelemzés segítségével, több mint 1200 képből álló saját adatbázissal. A módszer alapját egy nyílt forráskódú algoritmus (Faster R-CNN) képezi, mely módosításával az algoritmus képes a jelenség hatékony felismerésére. A végeredmény egy működő algoritmus, mely 11%-kal pontosabb detektálást tesz lehetővé az eddigieknél.
* A díjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel.
Prezentáció (.pdf) »

2. Távirányítható Marsjáró készítése*
Pályázó: Rózsavölgyi Mátyás (2002)
Iskola: Perintparti Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
Konzulens: Rózsavölgyi Iván


Ez a modell az eredeti Marsjárók mintájára készült, nagyrészt 3D nyomtatóval. Azonban nemcsak mechanikai, hanem elektronikai alkatrészeket is tartalmaz. Az elektronikai áramkörök kapcsolási rajzait és panelterveit marógéppel készültek el, így azt is számítógépen kellett megrajzolni. Az elkészítésnek ez a módja magával vonja azt, hogy a marsjáró összes alkatrésze virtuális formájában is rendelkezésre áll, így egy monitoron bármilyen nézetben, bármilyen bontásban, akár robbantott ábraként is körbenézhető, szemléltethető. Ez a dokumentáltság, illetve a kész működőképes modell ren-delkezésre állása adta az ötletet az oktatásban történő felhasználásra. A fiatal által készített modell, a hozzá kapcsolódó dokumentáltsággal együttesen, alkalmas az ilyen irányú érdeklődés felkeltésére (egyetemi nyíltnapok), illetve a képzés támogatására, kiegészítésére (oktatási segédletként).
* A díjat a VALOR HUNGARIAE Zrt. ajánlotta fel.
Prezentáció (.pdf) »

3. Bronchus Protect
Pályázó: Gál Emese (2002)*
Iskola: János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Konzulens: Kovács Róbert-Jenő, Gyenge L. Ervin


A projekt a levegő minőségének monitorizálását elősegítő platformok és adatbázisok alapján létrehozott, dinamikus rendszer, amely beemeli ezen információkat a fokozott kockázatnak kitett krónikus betegséggel élők, valamint azon egészséges emberek életébe, akik tudatosan szeretnének figyelni a szennyezett levegő veszélyeire és kockázatainak megelőzésére. A Bronchus ProtectC rendszer egy saját fejlesztésű szenzoregység, valamint nyílt forráskódú adatbázisok (pl. AQI, pulse.eco), melyek szolgáltatják a valós idejű légszennyezési paramétereket. A továbbfejlesztett skálarendszert prevenció centrikus levegőminőségi indexnek (PCLI) nevezte el Emese, amelyet egy Blynk szerver alkalmaz, ezáltal online osztályozza a begyűjtött káros anyag koncentrációkat a felhasználó által megadott egyéni, testreszabott információk alapján. Eredménye egy rendkívül felhasználóbarát alkalmazás, mely segítségével online, interaktív módon elérhetőek a mért paraméterek és prevenciós javaslatok.
* Gál Emese elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség legjobb határon túli pályázónak járó ösztöndíját is.
Prezentáció (.pdf) »

II. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Fénymikroszkóp sötét-látóteres megvilágításához használható fényszűrő fejlesztése*
Pályázó: Nagy Nimród (2004)**
Iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Debrecen
Konzulens: Kovács Nóra, dr. Bényeiné Oláh Éva


Az eszköz ötlete a fénymikroszkópoknál használt sötétlátóteres megvilágítással való kísérletezés közben született. A kondenzor a mikroszkóp megvilágításának egyik legfontosabb része, feladata a fény összesűrítése és a tárgyat megvilágító fénykúp nyílásszögének szabályozása az apertúrarekesz segítségével. Minden objektívhez más-más méretű rekeszlap az ideális, állandóan cserélgetni kell ezeket. Erre a problémára fejlesztette ki a fiatal a 3D nyomtatással, műanyagból készült eszközt, mely egy univerzális sötétlátóteres szűrő, amely úgy működik, mint egy fényrekesz csak fordítva, a belső, állítható méretű lyuk helye sötét, a szélén pedig átengedi a fényt. Ez alkalmas még fáziskontraszt megvilágításhoz is, ami a teljesen átlátszó, kontraszt nélküli tárgyakat teszi láthatóvá.
* A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlotta fel.
** Nagy Nimród elnyerte a VALOR HUNGARIAE ZRT legfiatalabb díjazott pályázónak járó Junior Ösztöndíját is.

Prezentáció (.pdf) »

2. Középpontban az elfeledett közép
Pályázó: Hargitai Sára (2003)
Iskolák: Gödöllői Református Líceum Gimnázium
Konzulens: Unyi Tamás


A dolgozat legfőbb célja, hogy népszerűsítse a középiskolai szinten elfeledett, de sok érdekességet magában hordozó és tudománytörténeti szempontból is jelentős kontraharmonikus közepet. A ritkán használt ún. karakterisztikus függvény segítségével a fiatal rávilágít a kontraharmonikus középnek a többi középtől eltérő tulajdonságára, az izotónia hiányára. Hiszen a derékszögű érintőtrapéz segítségével geometriai úton bizonyítja Pahikkala algebrai módszerekkel igazolt tételét a kontraharmonikus közép és a pitagoraszi számhármasok kapcsolatáról. Egy egyszerű grafikus eljárás segítségével bizonyítja be a Beckenbach által kimondott és analitikai eszközökkel igazolt tételt a középcsalád tagjainak izotóniáját illetően. Különösen biztatóak azok a vizsgálatok, amelyek a Lehmer-közepek további általánosításával kapható Gini-közepek grafikus megjelenítésére irányulnak. Célja, hogy olyan struktúrákat találjon, amelyeknek a hátterében a Gini-közepek közötti összefüggések (köztük a Debreceni Egyetem kutatócsoportja által feltárt, invarianciát kifejező összefüggések) állnak.
Prezentáció (.pdf) »

3. Egy az agyi memóriaközpontba érkező idegpálya adta új lehetőségek a gyógyításban*
Pályázó: Sebők Hunor (2001)
Iskola: Piarista Gimnázium, Budapest
Konzulens: Dr. Nyiri Gábor


A tanulás, memória és a hangulati élet szabályozásában az agy hippocampusnak nevezett régiója alapvető jelentőségű. A kutatás során a fiatal új hippocampust szabályozó sejteket keresett és hippocampust szabályozó sejtek által adott beidegzést vizsgált, melyenek jelentős szerepe lehet a memória működésének szabályozásában és betegségek esetén annak gyógyításában. Munkája segítségével felfedeztek egy új, nem-kolinerg sejttípust, mely a HDB területéről vetít a hippocampusba, és így képes lehet befolyásolni az agy legfontosabb memóriaközpontjának működését. Ennek memóriára gyakorolt hatását még vizsgálják. Igazolták, hogy a HDB kolinerg sejtjei egyszerre idegzik be a hippocampus két részét, így azok a kolinerg jelátvitel segítségével összehangolhatják a hippocampus kognitív térképének kialakításáért és a hangulati élet befolyásolásáért felelős területeit.
* A díjat az Egis Gyógyszergyár Zrt. ajánlotta fel.
Prezentáció (.pdf) »

III. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Járás során fellépő rendellenességet kimutató eszköz
Pályázó: Kreinicker Gábor (2001)
Iskola: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Konzulens: Sipos Bence


A PosTracker egy olyan járáshibákat kimutató eszköz, mely a járás laborok pontosságát szeretné biztosítani, annak költségessége és összetettsége nélkül. Az orvosi rendelőben vagy akár az iskolaorvos általi felhelyezést követően az alany végezheti mindennapi dolgait, majd visszatérve az orvos azonnal kinyerheti az adatokat. Az eszköz a járásproblémák diagnosztikáját jelentősen lerövidítené, ugyanis a műszerek és a járópad hosszas előkészületeket igényel, míg a PosTracker felhelyezése csupán pár perc. Mivel az alany nem a rendelőben lévő járópadon végzi a vizsgálatot, hanem hétköznapi környezetben, így valós, a rendelői környezettől és a megfelelési kényszer (az ún. fehér köpeny effektus) hibáitól mentes adatokat kapunk. A PosTracker teljes használatához három program szükséges. Ezek mindegyike python programnyelven íródott. Az eredmény egy működő eszköz, mely egy teszt szerint a járáshibákat 80% pontossággal képes meghatározni.
Prezentáció (.pdf) »

2. "Ebcsont beforr", avagy csontpótlás meglepő anyagokkal
Pályázók: Halmos Zita (2001), Viczián Anna (2002)
Iskola: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint
Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, Budapest
Konzulens: Dr. Oláh Éva Mária, Dr. Balázsi Katalin


Napjainkban a testbe beültetett implantátumok széles körben elter-jedtek, a felhasználók nagy része azonban az implantátum elfertőződésének lehetőségét, és a tényt, hogy testidegen anyag van a szervezetében problémának tartja. A pályamunka célja egy olyan csontimplantátum létrehozása volt, amelynek alapját egy 3D nyomtatással politejsavból (PLA) előállított váz képezi. A polimert egy tojáshéjból készített hidroxiapatit (HAP) szuszpenzióval vonták be a fiatalok, ami nem szintetikus, az eddig ismertektől eltérően, így jobb és gyorsabb csontosodást eredményez. A beültetett csontpótlék biopolimer anyag 8-12 hét alatt bomlásnak indul, és helyét a HAP szemcsékből keletkezett új csont veszi át. A kísérletek eredményeként megtalálták a legoptimálisabb bevonat paramétereit.
Prezentáció (.pdf) »

3. H.O.R.U.S.
Pályázó: Kántor Kristóf (2002)
Iskola: Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Konzulens: Fazekas István


A Hallás Orientált Rekogníció Utáni Segítő egy fejen hordható eszköz, amely segítséget nyújt a vakok és gyengénlátók számára a tárgyak felismerésében és a tájékozódásban. Az eszköz segítségével a felhasználó valós idejű visszajelzést kap arról, hogy milyen objektumok vannak az eszköz látóterében, valamint, hogy ezen objektumok olyan közelségben vannak-e, amely már veszélyes lehet a felhasználó számára. Az eszköz szenzorokkal méri a környező objektumok távolságát, neurális hálók segítségével elemzi a kamera képét, meghatározza, hogy milyen objektumok vannak az eszköz látóterében, a meghatározott objektumok neveit pedig hang formájában továbbítja a felhasználónak. Stabil internetelérés mellett képes meghatározni a felhasználó helyzetét, valamint útvonalakat is tervez. Képes felismerni az emberi hangot is. A projekt során közel 20 látássérülttől sikerült adatokat gyűjteni és 3 eredményes tesztelés valósult meg.
Prezentáció (.pdf) »

4. BuildUp*
Pályázók: Rendes Botond (2002)
Kis-Bogdán Kolos (2002)
Iskola: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Konzulens: Dlusztus Péter


A hagyományos módszerekkel nehézségekbe ütközik a háromdimenziós tartalmak szemléltetése. Különösen igaz ez a térgeometriára, ahol a térbeli alakzatokat csak kétdimenziós táblán vagy moni-toron lehet megjeleníteni. A BuildUp egy egyedülálló térgeometria oktatórendszer virtuális valóságban. A szoftver lényege a különböző térgeometriai problémák szemléltetése és kidolgozása egy VR 2/16 környezetben, ahol a felhasználó bekerülhet ebbe az oktatótérbe és interakcióba léphet az elemek többségével. Maga a környezet egy épülő torony, amelynek minden szintjén témakörhöz kapcsolódó tananyagok, animációk és feladatok találhatók. Ezeket teljesítve újabb szintek jelennek meg. Az oktatóanyagok hozzáférhetők bármilyen eszközről (okostelefon stb.) pl.: 360-as videó formájában. Az eredmény egy a fiatalok számára különösen vonzó technológia általi, fejleszthető oktatórendszer.
* A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel.
Prezentáció (.pdf) »
29. Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny


Végeredmény (PDF)
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.


FŐVÉDNÖK:
Dr. Palkovics László, miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Dr. Kásler Miklós miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Főtámogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alap

Kiemelt támogató:
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kiemelt szponzor:
Valor Hungariae Zrt.
AUDI HUNGARIA Zrt.

Jelentős támogató:
Magyar Suzuki Zrt.
B. Braun Medical Kft.
Tungsram Operations Kft.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
Ericsson Magyarország Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
77 Elektronika Műszeripari Kft.
Sanatmetal Kft.
Mediso Kft.

Támogató:
Innomed Medical Zrt.
NI Hungary Kft.
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés


SZAKMAI-STRATÉGIAI PARTNER:
Klebelsberg Központ, Startup Campus

Médiatámogatók:
Főtámogató:
M5
Támogató:
Innotéka Magazin
Karc FM
A zsűri elnöke:
Dr. Jakab László professzor, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A zsűri Táraselnöke:
Dr. Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A zsűri tagjai:
Dr. Ábrahám László, igazgató, NI Hungary Kft.
Dr. Balázs Gergely György, területi vezető, Rolls-Royce Hungary Kft.
Dr. Bendzsel Miklós, Valor Hungariae Zrt. igazgatósági tagja, Novofer Alapítvány elnöke
Bodnár Balázs, ügyvezető igazgató, evopro systems engineering Kft.
Bolyky János Antal, ügyvezető igazgató, Triax International Üzletfejlesztési és Innovációs Kft.
Ivánka Gábor, szabadalmi ügyvivő, ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, az 1997. évi EU Fiatal Tudósok Versenyének 3. helyezettje
Gémesi Zsolt, BME inkubációs vezető
Dr. Greiner István, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, kutatási igazgató
Jakab Roland, ügyvezető igazgató, Ericsson Magyarország Kft.
Dr. Keserű György Miklós, professzor, Természettudományi Kutatóközpont
Kovács Zsolt, ügyvezető igazgató, Startup Campus
Dr. Kroó Norbert akadémikus, MTA
Laufer Tamás, elnök, RacioNet Zrt.
Pongrácz Ferenc, ügyvezető, Tugsram Operations Kft.
Dr. Ormos Pál akadémikus, kutatóprofesszor, Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Dr. Pakucs János, ügyvezető igazgató, OT Industries, a MISZ tiszteletbeli elnöke
Prof. Dr. Pap László, akadémikus, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja
Papp László, kutató, Bécsi Orvostudományi Egyetem, a 8. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje
Dr. Pomázi Gyula, elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Pomezanski György, újságíró, a Felkínálom Alapítvány elnöke
Sipos Imre, elnökhelyettes, Oktatási Hivatal
Dr. Szabó Gábor, akadémikus, egy. tanár, Szegedi Tudományegyetem, a MISZ elnöke
Dr. Tevesz Gábor, egyetemi docenc, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Dr. Vonderviszt Ferenc, rektor-helyettes, Pannon Egyetem
Dr. Závodszky Péter, akadémikus, kutatóprofesszor, TTK Enzimológiai Intézet
Készítette: VISUALIA