Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2013-09-02
Untitled Document
33. OTIO


I. forduló
32. OTIO


Végeredmény
I. forduló
31. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
30. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
29. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
28. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
27. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
26. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
25. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
24. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
23. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
22. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
21. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
20. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
19. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
18. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
17. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
16. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
15. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
14. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
13. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
12. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
  16. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS Tehetségkutató VERSENY (2006/2007-os tanév)
végeredménye

1. A bírálóbizottság 2007. május 22-én megtartott ülésén 4 első, továbbá 2 második, 4 harmadik díjat ítélt oda.

2. A bírálóbizottság 4 pályázat készítőit kiemelt dicséretben, míg 37 pályázatot dicséretben részesített.

3. A zsűri döntése értelmében a 2007. szeptember 14-19. között, Valencia-ban megrendezésre került „19. EU Contest for Young Scientists” európai döntőben az alábbi három, első helyezett pályázat képviselhette Magyarországot:
Növények kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata (pályázó: Spohn Márton)
Mozgásminta felismerése számítógép segítségével (pályázó: Buza Dániel István)
SmartDiff (pályázó: Csanády István)

4. A négy első helyezett által megjelölt egy-egy tanár vagy konzulens egyszeri, 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesült.

5. A Siemens Nemzeti Vállalat 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját a legfiatalabb díjazott, Buza Dániel István, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 14 éves tanulója kapta meg.

6. Az EGIS Nyrt. 100 000 Ft-os különdíjat ajánlott fel az „Egyes gyógyhatású nagygombák szaporítóanyagának előállításához használható anyagok és módszerek” c. pályamunka készítőjének, Gleszer Eriknek, aki a különdíjon túlmenően az EGIS Nyrt. tudományos fórumán előadási lehetőséget is kapott.

7. A Magyar Innovációs Szövetség 50-50 000 Ft-os megosztott különdíjában részesült a két legjobb határontúli pályázó, Keszegpál Anna és Gleszer Erik.

8. A 10 díjazott, 4 kiemelt dicséretben és 6 dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2007. június 11. és 12. között nyilvános bemutatásra kerültek a Jövő Háza (Millenáris) Fogadó Épületében az Innoforum 2007 XV. Hazai Szellemi Termék Börze keretén belül.

Díjnyertes pályázatok

I. Díjban Részesített Pályamunkák

1. Növények kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata
pályázó: Spohn Márton (1989)
iskola: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium
konzulensek: Kotschy András,
dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó


A növények egy nagy csoportja, de különösen az ajakos-virágúak családjának tagjai képesek bizonyos vegyületek kibocsátásával kártevőiket elriasztani. A díjnyertes kutatómunka kísérletek segítségével mutatta ki ezen jelenség kémiai hátterét. A pályázó az önvédelmi funkciót ellátó vegyületcsalád, furanolabdánok lehetséges reakcióútjainak vizsgálata céljából kísérleteket végzett, melyek magában foglalták növényi kivonatok kromatográfiás és spektroszkópiai módszerekkel történő vizsgálatát, számítógépes modell-számításokat, valamint szövettani mikroszkópos vizsgálatokat. A számítógépes modellszámítások alapján javaslatokat állított fel az átalakulás különböző közegekben lehetséges reakcióútjaira. Ezeket, a kísérleti eredményekkel összevetve, egy új elméletet dolgozott ki a furanolabdánok növény általi felszabadításának módjára.
A pályázó által megalkotott elmélet magyarázatot ad arra, hogyan tudja a növény időben koncentráltan felszabadítani önvédelmi vegyületeit azok lassú termelődése ellenére. A kutatás eredményeinek lehetséges alkalmazási területe a nem környezetterhelő növényvédő szerek fejlesztése.

2. SmartDiff
pályázó: Csanády István (1988)
iskola: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
konzulens: Dr. Gambár Katalin


A pályázó a középiskolai osztályában azt tapasztalta, hogy társainak nehézséget okoz a differenciálszámítás elsajátítása. A fenti probléma megoldására hatékony és gyors megoldást dolgozott ki, melyet SmartDiff-nek nevezett el.
Olyan alkalmazást készített, amely tetszőleges függvény deriváltját képes meghatározni, a deriválás módját lépésről lépésre elmagyarázza, könnyen használható, és bármilyen nyelvre egyszerűen lefordítható. A program magja rendszer-független, bármilyen operációs rendszeren futtatható, csak a grafikus felületet kell megírni.
A SmartDiff már jelenlegi állapotában is teljesen piacképes, egészen apró fejlesztésekkel piacra dobható. Hatékony segítséget nyújt tanárnak és diáknak egyaránt, és kiválthatja akár a feladatgyűjteményeket is.

3. Mozgásminta felismerése számítógép segítségével*
pályázó: Buza Dániel István (1993)
iskola: Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros
konzulens: Kispál István


Amióta információt tárolnak, fontos dolog, hogy csak az jusson hozzá, akinek arra jogosultsága van. A pályázó olyan újfajta azonosítási lehetőséget, ún. mozgásminta-felismerést dolgozott ki, mely garantálja, hogy csak az illetékesek férhessenek hozzá a „titokhoz”.
Mozgásminta felismerésekor egy lerajzolt minta és a leírás jellemzői (például sebessége) alapján azonosítható az ember. Ez történhet pl. egy touch pad segítségével is, mely a pályázó által alkalmazott könnyen és olcsón kiépíthető módszer.
A pályázó által alkalmazott program három fő eljárásból áll: felhasználó hozzáadó, törlő eljárások és tesztelő eljárás. Megállapítható, hogy az új technológia széleskörűen alkalmazható és olcsó is.
* A díjat a Magyar Telekom Nyrt. ajánlotta fel.

4. Hungaroszféra*
pályázók: Gilyén András (1988), Szvoboda Péter (1988)
iskola: Szent Margit Gimnázium, Budapest
konzulens: Dr. Gambár Katalin


A Hungaroszféra egy távirányítható gömbrobot, melyben innovatívnak tekinthető az újszerű mechanika, így a legváltozatosabb környezetben képes különböző típusú feladatokat ellátni, ill. adatokat, mintákat gyűjthet az adott környezetből. A robot különlegesen koordinálható, így nehéz terepeket is leküzd. Mivel csak egy ponton érintkezik a földdel, és súlypontja a gömbi egyenlítő alatt van, nem képes felborulni. A gömb mérete csak jelentéktelen mértékben befolyásolja a robot súlyát, lejtőmászó képessége végletekig növelhető, annak csak a súrlódás szab határt. Ezen tulajdonságai ideálissá teszik idegen bolygók/holdak felszínének tanulmányozására, mindazonáltal a Földön is alkalmazható. Külön érdekesség, hogy - a gömb zártsága miatt - a robot akár vízen is haladhat.
A központi vezérlőegység egy mini PC, amihez egy giroszkóp csatlakozik, így a vezérlőprogram képes kontrolálni a robot mozgását. A felhasználó wireless billentyűzet segítségével tudja irányítani a robotot.
A Hungaroszféra CCD-kamerával rendelkezik, amelynek a képét egy televíziós monitoron át lehet folyamatosan figyelni.
* A díjat a Puskás Tivadar Közalapítvány ajánlotta fel.

II. Díjban Részesített Pályamunkák

1. Az első hazai kistelepülési talajvíz monitoring*
pályázó: Laki Balázs (1988)
iskola: Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác
konzulens: Dr. Tóth Eszter


Az ember létfeltételei közé tartozik az egészséges ivóvíz. Ennek érdekében az ember szabályozni kényszerül a természetes vizek folyását, növelni a hasznosítható vízkészletek mennyiségét, gondoskodni a már felhasznált vizek egészségre veszélytelen visszaforgatásáról. A föld felszíne alatti vízkészleteket nevezzük az adott terület víztestjének. A pályázó ezen víztesteken rendszeresen ismételt mérések sorozatát, az eredmények standard normákhoz kötött értékelését, ún. monitoringozását végezte el Mátraderecske környékén. A monitoring-rendszer alapját egy 1992. évi méréssorozat jelentette. Akkor a község több házában mért magas Rn- és CO2-szint motiválta a kutatókat, hogy víz-mintákat vegyenek és elemezzék azokat.
A pályázó által elvégzett, országosan egyedülállónak mondható méréssorozat kimutatta, hogy az eltelt másfél évtizedben a kutak vizének összetételét befolyásolta a csatornahálózat kiépítése, valamint azt is bebizonyította, hogy a kútvizek vegyi összetételének rendszeres ellenőrzésével lehetséges a veszélyt előrejelző rendszert kialakítani.
A pályázó céljai között szerepel a monitoring-rendszer teljes országra történő kiterjesztése.
*A díjat a Magyar Telekom Nyrt. ajánlotta fel.

2. Banki páncélajtó-zár*
pályázó: Hunyadi Áron (1989)
iskola: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen
konzulens: Dr. Kiss Sándor


A pályázó hosszasan tanulmányozta a különböző zárszerkezeteket, és azzal a ténnyel szembesült, hogy az adott zártípusok nem nyújtanak megfelelő biztonságot a legtöbb zárfeltöréssel szemben.
Az elkészített mechanikus zár felépítése alapvetően újnak mondható. Egyrészt a főzárba több alzár van beépítve, melyeket a brutális támadások elől rafinált felépítésű védőpajzsok zárnak el. A zár szerkezete továbbá szakít a korábbi hagyományokra épülő tollaskulcsos és számkombinációs zárakkal, és a zár belső felülete páncélajtó-szintű védelmet kapott.
A zár komplexitása ellenére megőrzi az egy kulcson keresztül történő működtetés egyszerűségét!
*A díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal ajánlotta fel.

III. Díjban Részesített Pályamunkák

1. Ammónia-koncentráció mérése fotoakusztikus módszerrel*
pályázó: Király András (1988)
iskola: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Ált. Iskola, Szeged
konzulensek: Dr. Bozóki Zoltán, Huszár Helga, Bán Sándor


A környezetvédelemben az egyik fontos feladat a levegőben előforduló szennyezőanyagok koncentrációjának meghatározása. Az ammónia is egyike ezen légszennyező komponenseknek. Jelentős mennyiségben a mezőgazdasági tevékenység által jut a levegőbe, ahol térben és időben nagymértékű koncentráció- és egyéb változásokon megy keresztül. Savasodást, a tápanyagok túlzott mértékű felhalmozódását, így a természetes vizek eutrofizációját okozhatja, ami az ökológiai egyensúly felborulásához vezethet.
A pályázónak sikerült kifejleszteni egy olyan mérőeszközt, amely képes a levegő ammónia koncentrációját folyamatosan, nagy pontossággal és széles koncentráció-határok között mérni. A mérések alapján a rendszer válaszideje ~50 másodperc, érzékenysége 1,71 nV/ppb, kimutatási határa 50 ppb, mely adatok kimagaslóak.
* A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel.

2. Növényi és állati eredetű élelmiszerek, italok és víz nitrát-tartalmának enzimatikus meghatározása*
pályázó: Keszegpál Anna (1987)
iskola: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
konzulens: Prof. Dr. Máthé János


A nitrátok toxicitása methemeglobinémia kialakulásában, az A-vitamin provitaminokból történő képződésének gátlásában nyilvánul meg. A nitrátokból keletkező nitritek nitrozaminokat eredményezhetnek, melyek közül egyesek rákkeltő hatásúak.
A nitrátok meghatározására többféle analitikai módszer ismert, melyeknek az érzékenysége és fajlagossága nem megfelelő. A tudományos dolgozat részletesen bemutatja a nitrát-tartalom enzimatikus meghatározási lehetőségeit növényi és állati eredetű élelmiszerekből, italokból és ivóvízből.
Mindezen túlmenően az enzimatikus módszer eredményeit összehasonlítja a Román Szabvány (STAS) módszerével kapott értékekkel is, és bebizonyítja, hogy a nitrát-tartalom enzimatikus meghatározása egyszerűbb, pontosabb és specifikusabb a klasszikus szabvány szerinti módszernél.
* A díjazott a legjobb határontúli pályázatért járó, a Magyar Innovációs Szövetség megosztott díját is megkapta.

3. Egyes gyógyhatású nagygombák szaporítóanyagának előállításához használható anyagok és módszerek*
pályázó: Gleszer Erik (1990)
iskola: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta
konzulens: Kormányos Róbert


Számos gombafajnak - köztük elsősorban a nagygombáknak - nem csak gasztronómiai értéke, hanem ezen kívül gyógyhatása is van. A gyógyhatású nagygombák ipari méretű termesztését sokáig akadályozta a nem kiforrott technológiák alkalmazása, valamint a megfelelő szaporítóanyag hiánya. A pályázó vizsgálatait a két legsokrétűbb gyógygombafaj, a laskagomba és a shiitake gomba tenyésztésének elemzésével végezte.
A kutatások során olyan anyagokat talált, ill. módszereket fejlesztett ki, amelyek segítségével bárki könnyen és gyorsan elő tudja állítani a fent említett nagygombák szaporítóanyagát. A kísérletek során elemezte egy új anyag, a Maltex alkalmazhatóságát a mikrobiológiai gyakorlatban, ami egyben módszertani újdonságnak számít, valamint kivizsgálta a Maltex termelésserkentő hatását a gyógyhatású nagygombák szaporítóanyagának előállítása során.
* A díjazott a legjobb határontúli pályázatért járó, a Magyar Innovációs Szövetség megosztott, valamint az EGIS Nyrt. különdíját is megkapta. Az EGIS Nyrt. a különdíjon túlmenően tudományos fórumán előadási lehetőséget is felajánlott.

4. A pénz szimfóniája
pályázók: Pásztor Árpád (1989), Takács Marcell (1989)
iskola: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen
konzulensek: Dr. Kirsch Éva, Dr. Szabó István


A pályázók a pénzérmék hallhatóan különböző csengésén elgondolkodva azt a kérdést tették fel, hogy milyen fizikai különbség van az egyes érmék hangjai között? Mely frekvencia értékek jellemzőek egy adott érmére? Lehetséges-e az érméket pusztán hangjuk alapján felismerni?
A kísérletekből egyrészt kiderült, hogy sem az ejtés magassága, sem a felület nem befolyásolja a keletkező hang minőségét, csupán annak erősségét módosítja. Megállapították, hogy a keletkező hangról készült spektrumban a csúcsok helye felülettől függetlenül ugyanott található. Továbbá, hogy az adott érmetípusokon belül az egyes pénzek között eltérés (100-200 Hz) tapasztalható. Ezek alapján azt az állítást tudták megfogalmazni, hogy az egyes érmék hangjuk alapján felismerhetők.
A kijelentés igazolására elkészítették a Vespasianus 1.0 számítógépes programot, mely a leeső érméket hangjuk alapján azonosítja.
video-összeállítás
 


A zsűri elnöke:
Dr. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK Biofizikai Intézet igazgatója

A zsűri tagjai:
Dr. Bendzsel Miklós elnök, MSZH
Bolyky János Antal vezérigazgató, COVENT Tőke Befektető Zrt.
Egyed Géza gazdaságfejlesztési szakállamtitkár, GKM
Dr. Gordos Géza egyetemi tanár, BME
Dr. Havass Miklós elnök, SZÁMALK Zrt.
Dr. Kemény Tamás ügyvezető igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány
Dr. Kőhalmi Zsolt ügyvezető igazgató, Puskás Tivadar Közalapítvány
Dr. Kroó Norbert akadémikus, az MTA alelnöke
Dr. Manherz Károly felső-oktatási és tudományos szakállamtitkár, OKM
Dr. Matolcsy Mátyás ny. főmérnök, IKARUS Rt.
Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, ELTE
Dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, Olajterv Holding, a MISZ tiszteletbeli elnöke
Pomezanski György alelnök, Duna Televízió
Dr. Sallai Gyula rektorhelyettes, BME
Dr. Szabó Gábor egyete-mi tanár, Szegedi Tudo-mányegyetem, a MISZ elnöke
Dr. Veress Gábor egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
Dr. Závodszky Péter akadémikus, MTA SZBK Enzimológiai Intézet
A verseny fő támogatói:
A verseny megrendezéséhez szükséges főtámogatást a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) nyújtotta.

 

A verseny támogatói:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Magyar Szabadalmi Hivatal
Iparfejlesztési Közalapítvány
GE Hungary
Magyar Telekom Nyrt.
Puskás Tivadar Közalapítvány

EGIS Gyógyszergyár Nyt.
77 Elektronika Kft.
Innomed Medical Zrt.
British Council
COVENT Tőke Befektető Zrt.
Ericsson Magyarország
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
MKB Bank Nyrt.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
Siemens Nemzeti Vállalat

Médiatámogató:
Világgazdaság
Duna Televízió
Készítette: VISUALIA