Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document
33. OTIO


I. forduló
32. OTIO


Végeredmény
I. forduló
31. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
30. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
29. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
28. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
27. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
26. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
25. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
24. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
23. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
22. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
21. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
20. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
19. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
18. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
17. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
16. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
15. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
14. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
13. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
12. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
  14. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS VERSENY (2004/2005-ös tanév)
végeredménye

1. A bírálóbizottság 2005. május 13-án megtartott ülésén 3 első, 3 második, 4 harmadik díjat ítélt oda.

2. A bírálóbizottság 4 pályázat készítőit kiemelt dicséretben, míg 32 pályázatot dicséretben részesített.

3. A zsűri döntése értelmében a 2005. szeptember 17-22. között, Moszkvában megrendezésre került "17. EU Contest for Young Scientists" európai döntőben az alábbi pályázatok képviselhették Magyarországot:
Az antrum és duodenum központi beidegzésének morfológiai és neurokémiai vizsgálata(pályázók: Kurucz Péter és Micskó Tímea)
Krónikusan kanülált, éber patkány kísérleti modelljének metodikai kidolgozása és alkalmazása (pályázó: Kocsis Adrienn Nikoletta)
Betörő nyomvonalának követése, komplex felügyeleti rendszer (pályázó: Kapui Ákos)

4. A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2005. június 7. és 8. között, az IHM támogatásával, nyilvános bemutatásra kerültek a Millenáris Park Fogadó Épületében az Innoforum 2005 XIII. Hazai Szellemi Termék Börzén.

5. A díjazott pályamunkákat a verseny társszervezője, a Duna TV "Heuréka, megtaláltam" c. műsor szerkesztősége mutatta be.

Díjnyertes pályázatok

I. Díjban Részesített Pályamunkák

1. Az antrum és duodenum központi beidegzésének morfológiai és neurokémiai vizsgálata
pályázók: Kurucz Péter (1986), Micskó Tímea (1987)
iskola: Varga Katalin Gimnázium, Szolnok
konzulens: Dr. Palkovits Miklós


A pályázók a ma még minden részletében nem tisztázott gyomor- és nyombélfekély kialakulásának idegrendszeri hátterét tárják fel az agyi (idegi és neurohormonális) kapcsolatok megismerésének elmélyítésével.
A vizsgálatok során a gyomor és a patkóbél egy-egy fekélyre leginkább hajlamos területének központi beidegzését, továbbá a beidegző központi magok bizonyos transzmittereket tartalmazó neuronjainak eloszlását hasonlították össze a két bélszakasz beidegzéséért felelős neuronok eloszlásával.
A vizsgálatok eredményei fontos neuroanatómiai ismereteket nyújtanak egy, a fekély hatásosabb gyógyításához szükséges gyógyszer kifejlesztését illetően is.
A beidegzés átfedéseinek ilyen jellegű vizsgálata egy merőben új irányú lehetőség, ami számos, eddig még teljesen ismeretlen információ kiderítésére ad lehetőséget.

2. Krónikusan kanülált, éber patkány kísérleti modelljének metodikai kidolgozása és alkalmazása*
pályázó: Kocsis Adrienn Nikoletta (1987)
iskola: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
konzulens: Prof. Kollai Márk


Ma a szív- és érrendszer kórfolyamatai a világ szinte valamennyi fejlett országában a leggyakoribb megbetegedések, illetve a vezető halálokok közé tartoznak.
A díjnyertes pályázó kutatási munkái az endotoxikus sokk és az oxidatív stressz keringésélettani hatásainak vizsgálatára és ezen hatások mérséklésére, kezelési lehetőségeire irányultak.
Az elvégzett kutatások több szempontból is újszerűnek tekinthetők: a szív- és érrendszer szabályozómechanizmusainak működéséről és az endotoxikus sokk bizonyos hatásmechanizmusairól is új adatokat szolgáltat, továbbá eddig még nem került sor az említett gyógyszerjelöltek ilyen körülmények közötti hatásosságának vizsgálatára.
*A díjat az MSZH ajánlotta fel.

3. Betörő nyomvonal követése, komplex felügyeleti rendszer*
pályázó: Kapui Ákos (1987)
iskola: Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest
konzulensek: Kapui Gyula, Rátkai Zoltán


A pályázatban szereplő készülékek berendezések felügyeletére, vagyonvédelmi érzékelők jelzéseinek továbbítására, és ezek felhasználásával például betörő nyomvonalának követésére alkalmasak.
A pályázót a készülékek tervezésére, megépítésére, programjának megírására a családi házukban, valamint ismerősei körében jelentkező igények indították el. A dolgozatban több, három egymástól teljesen független, de együttesen is alkalmazható készüléket ismerhetünk meg (SZÁMFEL - Számítógépes felügyelet, TELFEL - Telefonos felügyelet, HORDFEL - Hordozható kijelzős felügyelet). Közös bennük, hogy akár készülék felügyeletére, akár lakásfelügyeletekre, behatolás jelzésekre vagy távoli beavatkozásra is alkalmasak.
* A díjat a Magyar Telekom Rt. ajánlotta fel.

II. Díjban Részesített Pályamunkák

1. A tömegstressz hatása a Drosophilák ellenálló képességére és genetikai stabilitására*
pályázók: Kovács Levente (1987), Jipa András (1988)
iskola: Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós
konzulens: Leopold Anna-Mária


A pályázók több éve foglalkoznak már a muslicák (Drosophila melanogaster) génjeinek, érdekes mutánsainak, ellenállóképességük, genetikai stabilitásuk kutatásával.
A díjazott pályamunka bemutatja, hogy a tömegstressz mint stresszfaktor valóban számos érdekes és különleges fiziológiai hatásért felelős.
A pályázók által elvégzett mérések bebizonyították, hogy a hősokkfehérjék (Hsp-k) fokozott indukciója pozitív és negatív jelenségeket (pl. termotolerancia és rejtett mutációk megjelenése) okozhat a muslicák szervezetében. Az elért eredménnyel további kutatások végezhetők, melyek során kiderülhet, hogy milyen más rejtett rendellenességek csalogathatók elő a tömegstressz segítségével.
*A díjat az MSZH ajánlotta fel.

2. A Na-K ATPáz működése oxigénhiányos állapotokban*
pályázó: Deák Ildikó (1987)
iskola: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
konzulensek: Dr. Bari Ferenc, Bán Sándor


A születéskori aszfixia világszerte súlyos gondot jelent, mely évente körülbelül 4 millió újszülöttet érint. Az oxigénhiány megzavarja a születéskori adaptációt, legsúlyosabb következményként a keringés összeomlása és légzésdepresszió léphet fel. A pályázó azt a célt tűzte ki, hogy megtudja, van-e különbség az agy különböző régióiban a Na+-K+-ATPáz enzim aktivitásában, valamint, hogy károsodik-e oxigénhiányos állapotban az enzimrendszer. A vizsgálathoz újszülött malacokat használt.
Kimutatta, hogy a régiók enzimaktivitása között regionális különbség mérhető. Az adatok értelmében azt is megtudta, hogy a Na+-K+-ATPáz aktivitását az agyi anoxia különböző formái nem befolyásolják: az enzim aktivitása hipoxia után visszaáll a kontroll-csoportban mért értékekre. Ezzel az eredménnyel a pályázó arra a következtetésre jutott, hogy más kutatók eredményeivel ellentétben nem csökken az enzim aktivitása hipoxia után, az enzim fehérjeszerkezete nem sérül, azaz működésének elégtelenségéért más endogén okok felelősek.
*A díjat az Magyar Telekom Rt. ajánlotta fel.

3. Eliminációs reakciók vizsgálata*
pályázó: Daru János (1987)
iskola: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
konzulensek: Dr. Felföldi Károly, Bán Sándor, Hancsák Károly


Az alkének fontos kiindulási vegyületek, úgy a szerves nagyipar, mind a laboratóriumi szintézisek számára. Laboratóriumi előállításuk fontos módszere az eliminációs reakció, amelyek során egy szerves vegyületből egy kisebb molekula távozik. Az ún. Zajcev-szabály szerint a keletkező alkének elegyében mindig a jobban szubsztituált alkén van jelen nagyobb mennyiségben. A pályázó számos eliminációs kísérletet végzett el, melyek során bebizonyította, hogy a 2-metilhexán-2-ol savkatalizálta eliminációja E1 mechanizmussal megy végbe és fő termékként az ún. Zajcev-terméket, a 2-metilhex-2-ént adja, ill. a 2-halogén-2-metilhexán eliminációja terc-butil-alkoholban terc-BuOK jelenlétében E2 mechanizmussal az anti-Zajcev termékhez, a 2-metilhex-1-énhez vezet.
Továbbá ismertté vált, hogy az etil-alkoholban végzett eliminációs reakciók E1 mechanizmussal mennek végbe és az eliminációt szubsztitúció kíséri.
*A díjat a Puskás Tivadar Közalapítvány ajánlotta fel.

III. Díjban Részesített Pályamunkák

1. Számítógépes hálózatok szerver központjainak villamosenergia ellátása*
pályázó: Román Gábor (1986)
iskola: Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Nyírbátor
konzulens: Nagy Sándor


A nyírbélteki takarékszövetkezet a Nyírbátor térségében lévő fiókjait informatikai hálózattal kötötte össze, melynek központját a balkányi takarékszövetkezetben található szerverek alkotják. A sugaras kisfeszültségű hálózat végpontján előforduló feszültségingadozás főleg hétvégenként kommunikációs hibákat okozott.
A szerverek szünetmentes tápegységen keresztül voltak a villamos hálózatra kapcsolva, melyek áramszünet esetén csak néhány óráig voltak képesek energiát biztosítani a szerverek számára. A pályázó egy olyan szerkezetet alkotott, mellyel biztosította a hálózat egyenletes terhelését, és a megfelelő fázisokat kapcsolta a szünetmentesekre, úgy, hogy ne okozzon a feleslege kapcsolódás zárlatot a készülékekben. A pályázó újítását követően nem keletkezett kommunikációs hiba, a berendezése megbízhatóan üzemelt.
*A díjat a Magyar Telekom Rt. ajánlotta fel.

2. Formatervezett szerszámnyelek
pályázók: Kapornay Gábor (1985), Koós Gergő (1985)
iskola: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Felsőhámori Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Felsőhámor
konzulens: Kapornay Gyula


A pályázók több szempontot figyelembe véve új szerszámnyeleket alkottak meg. Mint pályázatukban is kiemelik, figyelemreméltó, hogy 1931 óta nincsen bejegyzett új szabadalom ezen a területen.
Olyan készletet állítottak össze, amely az eszközökön kívül egy hordozótáskát is tartalmaz. A táskában foglal helyet az ásó, kapa, villa, lapát és gereblyefej, míg a táska külső falán van elforgatva egy zsák, melyben a nyelek tarthatók. Használat előtt a nyél a megfelelő fejjel gyorsan összeszerelhető.
A prototípusok elkészítésén túlmenően a mintapéldányoknak elkészítették az árkalkulációját, az üzleti tervét, valamint piackutatást végeztek és megtervezték az esetleges eladás menetét is.

3. Új radiometrikus módszer kidolgozása és alkalmazása az egykori Mecseki Uránbánya területén
pályázók: Sági Olivér (1987), Mádi Péter (1986)
iskola: Szent Margit Gimnázium, Budapest
konzulensek: Dr. Gambár Katalin, Nagy Attila


A mérőeszközök használatára és pontosabb mérések elvégzése érdekében a pályázók ellátogattak a Pécs melletti Kővágószőlős település környéki egykori uránbánya területére. A dózisteljesítmény változására egyszerre végeztek időbeni és térbeni méréseket. Az alkalmazott automatizált mérések alapján elmondható, hogy ezek sokkal pontosabb méréseket tesznek lehetővé, mint a korábbi dózisteljesítmény mérések. Hagyományos eljárással a nagyobb területek átfésülése igen sok időt vesz igénybe, míg az új eljárással igen rövid idő alatt világos képet kaphatunk. A módszer jól alkalmazható egy esetleg elvesztett sugárforrás kezelésére, vagy egy nukleáris létesítmény balesetét követően a dózisviszonyok gyors feltérképezésére. Így a módszer a nukleáris balesetelhárításban is jól alkalmazható. Az elvégzett mérések rávilágítottak továbbá arra, hogy a korábbi uránbánya okozta károkat a Mecsekben dolgozó szakemberek gyakorlatilag teljesen felszámolták, átlagnál magasabb értékkel rendelkező területeken pedig jelenleg is folynak a munkálatok.

4. A búza ozmotikus stressz során aktiválódó egyik génjének vizsgálata*
pályázó: Fábián Gábor (1987)
iskola: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
konzulensek: Dr. Györgyey János, Bán Sándor


Hazánkban az aszályos időszakok egyre gyakoribbá és hosszabbá válnak, melynek következtében a haszonnövények termésátlaga csökken, a termés minősége romlik, ezzel drágábbá és gazdaságtalanabbá téve a termelést. Lehetséges megoldást kínál a genetikai eszközök által segített növénynemesítés és a természetes alkalmazkodóképesség kihasználása. Ehhez azonban az ozmotikus stresszre adott biokémiai válaszok kialakulását, szabályozását, valamint genetikai hátterét kell jobban megismerni. A pályázó a témával kapcsolatban saját kutatásokat végzett a Szegedi Biológiai Központban. Először kiválasztotta a szárazságtűrő búzafajtákat, melyeket kezelésnek vetett alá. A kapott klónokból DNS tisztítást követően mintegy 120 különböző gént talált. A talált SACI gént tovább vizsgálta, melynek jobb megismerése megoldást kínál a hosszú évek óta fennálló probléma megoldására.
*A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel
A zsűri elnöke:
Dr. Keviczky László akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

A zsűri tagjai:
Bolyky János Antal vezérigazgató, COVENT Tőke Befektető Zrt.
Dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar Szabadalmi Hivatal
Dr. Csermely Péter egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem
Dr. Gordos Géza egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dr. Havass Miklós elnök, SZÁMALK Rt.
Dr. Kemény Tamás ügyvezető igazgató, Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány
Dr. Kőhalmi Zsolt igazgató, Nemzetközi Technológiai Intézet
Dr. Kroó Norbert akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Dr. Matolcsy Mátyás ny. főmérnök, IKARUS Rt.
Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, ELTE
Dr. Orbán István vezérigazgató, EGIS Gyógyszergyár Rt.
Dr. Pakucs János az Olajterv Rt. ügyvezető igazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
Pomezanski György főszerkesztő, Felkínálom Alapítvány
Sipos János helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium
Dr. Veress Gábor egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
Dr. Závodszky Péter akadémikus, MTA SZBK Enzimológiai Intézet
A verseny fő támogatói:
Iparfejlesztési Közalapítvány
Oktatási Minisztérium

A verseny támogatói:
Magyar Szabadalmi Hivatal
Puskás Tivadar Közalapítvány
Magyar Telekom Rt.
T-Mobile Magyarország Rt.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
Siemens Nemzeti Vállalat
77 Elektronika Kft.
British Council
BorsodChem Rt.
Chinoin Rt.
COVENT Tőke Befektető Zrt.
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Innomed Medical Rt.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

Médiatámogatók:
Főtámogató:
Duna TV
Támogatók:
Világgazdaság
Élet és Tudomány
Készítette: VISUALIA