Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2022-11-15
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 200 0731
mobil: +3630 955 0420
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi, rendes közgyűlése

A közgyűlést, melyre 2022. október 28-án került sor az Aquincum Hotel Budapestben, Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit.

Az első napirendi pontnak megfelelően Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, a Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgatója szóbeli kiegészítést tett a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz.

A közgyűlés szakmai részében Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter tartott előadást.
Néhány kiemelés az előadásból:

"...A nagytekintélyű testületnek ugye ez a 33. közgyűlése, és ha jól megnézzük, Magyarországon nagyon kevés olyan intézmény van, amely egy ilyen hosszú múlttal kitartóan egy ügy mellett kiáll. Ezt nagyon meg kell becsülnünk, ugye ugyanis a kultúráért és innovációért felelős miniszter vagyok. A kultúra az nem ilyen pillanatnyi dolgok, hanem generációkon átnyúló tevékenységek, és ezért legmélyebb tiszteletem azért, hogy ezt évek óta kitartóan és az alapeszméhez hűen végzitek..."

"...a Kormány, illetve Magyarország elkölti a felsőoktatásra majdnem a GDP 1,92 százalékára rugó összeget. Ebben van persze beruházás, működés, kutatás. Összesen Magyarországon elköltjük a GDP 1,64 százalékát innovációra. Ez rengeteg pénz, nagyjából innovációra elment 2021-ben 907 milliárd forint, nagyjából kétharmadát multik vagy KKV-k saját forrásból fedezik, és a maradék 318 az, amit az állam magyar költségvetési forrásokból vagy EU-s források allokálásából költ el...
"

"...hogy ebbe ide az állam, ahogy az imént elmondtam, rengeteg pénzt betesz, ahhoz hogy innováció legyen, kellenek a PhD-sok, élettudományokban, műszaki tudományokban, ahhoz a magyar állam betesz egy rakat pénzt a felsőoktatásba. Tehát mi, amit tudunk, megteszünk. Csak ezen a két ágon elmegy, hogy befektetődik a GDP-nek több mint 3,6%-a. Ennek a hozamát kéne látnunk, ebben a robosztus gazdaságban különben nem lesz meg a finanszírozás a társadalmi és gazdasági céljainkhoz, mert ott fognak megszületni azok a gyerekek, akik aztán a közoktatásban és a felsőoktatásban bejönnek az innovációban és ezt a körforgást fenntartják...

...Én ezért dolgozom, hogy ezt a körforgást a kollégáimmal meg tudjuk olajozni, hogy lássuk azt, hogy ebből, amit az állam inputként betesz a felsőoktatásba és az innovációba, abból hogy jön ki az output. Ugyanez, mint mikor az ember akar egy utat építeni: először azt döntöm el, hogy hová akarok menni, a mi esetünkben ugye ez a családjaink, Magyarország jövője, a kultúránk, a közoktatásunk, a közbiztonság, a munka, a közegészségügyünk. Ez tiszta, és akkor el tudom dönteni, hogy hogyan juthatok el abba célba: makadámúton, földúton, betonúton vagy akárhogy. Én szerintem az út az innováción keresztül vezet, mert ha nem vagyunk innovatívak, nem vagyunk versenyképesek, akkor nem lesz betáplálás, nem lesz robosztus hazai gazdaságunk..."

"...Palkovics miniszter úr nagybecsű elődöm rendkívül jó munkát végzett abban, hogy minél szélesebbre nyissuk ki azt a mezőt, ahol az innováció megy. Ezért van az, hogy mi is továbbvisszük azt a célt, hogy a jelenlegi 6123 kutató/1 millió fő az felmenjen 9000-re, mert azt mondjuk, hogyha van egy ilyen kritikus tömeg, akkor nagyobb a valószínűsége annak, van egy efféle korreláció a statisztikákban, hogy azok az országok az Európai Unióban meg a világban, ahol az egymillió vagy egységre jutó kutatók száma magasabb, ott magasabb az innovációs output is. Ez rendben van, hogyha nincsenek silók, ez valószínűleg működik is. Működhet is. A másik lehetőség az, amit ugyancsak rendkívül jól elkezdett Palkovics miniszter úr, hogy célzottan megtalálni azokat a kutatókat, kutatócsoportokat, akikben, vagy műhelyeket, akikben benne van a remény..."

"... Mi a minisztériumban, az NKFIH-ban mindent meg fogunk tenni azért, hogyha vannak jó ötletek, hogy a mögé odaálljunk. Mi nem fogunk a vállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek helyett innoválni, minden jó ötlet mellé odaállunk. Hozzanak bajnokokat!..."

Az előadás után több tagintézményi vezető, képviselő (Személyi László, Hild Imre, Dr. Lévai Péter, Dr. Szabó Gábor és Dr. Bendzsel Miklós) tett fel kérdéseket, melyekre Miniszter Úr helyben reflektált.

A hozzászólások után, 3. napirendi pontként került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi Média Díjának átadására.

Ezt követően Dr. Dombi Viktor, a Felügyelő Bizottság nevében tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság írásos beszámolójához. Elmondta, hogy az FB azt javasolta a közgyűlésnek, hogy fogadják el az Elnökségnek a beszámolóját, mert aggálytalan volt a 2021-es év működése, a szövetség a rendelkezésre álló adatok alapján stabilan gazdálkodik.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság 2021. évi jelentését, a könyvvizsgálói jelentést, a 2022. évi költségvetést, valamint a 2022. évi tagdíj-rendszert.
A közgyűlést fogadás zárta.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi Média Díját a Magyar Mezőgazdaság kapta az innovációs folyamat és az Agrár Innovációs díj mellett elkötelezett több évtizedes munkásságának elismeréseként. A díjat Dr. Szabó Gábor elnök és dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök adta át Sári Enikő és Bárdos B. Edit tulajdonosoknak 2022. október 28-án, a Szövetség közgyűlésén, Budapesten.
Az 1991-ben alapított Magyar Mezőgazdaság szaklap átfogja az agrárágazat egészét, hetente megjelenik nyomtatott, valamint digitális formában és rendelkezik állandó online felülettel, amely a mezőgazdasági ágazat vezető hírportálja. A magyar mezőgazdaságban, mezőgazdasági termékek feldolgozó ágazatában, az őstermelők, magántermelők, gazdasági szervezetekben dolgozók, vezetők, irányítók, mezőgazdasági vidék szaklapja. Az MMG szaklap naprakész, hiteles tájékozódási lehetőségeket biztosít a mezőgazdaságból élő vidéki embereknek az agráriumi munkákhoz szükséges elengedhetetlen információk hiánytalanul megtalálhatók legyenek.

Az MMG bemutatja az agrárium minden ágazatára vonatkozó legújabb hazai, nemzetközi, világ szinten tudományos, innovációs eredményeket, hazai és külföldi tapasztalatokat, gazdaságossági elemzéseket tesz nyilvánossá, foglalkozik a nemzetközi, uniós mezőgazdasággal foglalkozó hírek elemzésévek, tájékoztatás ad a világ mezőgazdasági helyzetéről. 1993-ban lett odaítélve és átadva az első Agrár Innovációs Díj, azóta szoros az MMG szerkesztőség és a MISZ közötti kapcsolat, a szaklap újságírói részt vettek a pályázat meghirdető és díjátadó rendezvényein, a pályázatok bekerültek a szaklapba, ezen felül a MISZ közgyűlésén rendszeresen részt vettek, hírt adtak róla.

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia népszerűsítő videó

2022. november 14-én felkerült a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia népszerűsítő videója a MISZ hivatalos Youtube csatornájára.

A kisfilm Marczis Katalin Blankának, Prill Gábornak, Sisa Lászlónak, a NYSZC Bánki Donát Műszaki Technikum diákjainak, Zsigó Miklósnak, a felkészítő tanáruknak, Juhász Ferencnek, az iskola igazgatójának, valamint Gurbánné Papp Máriának, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgató asszonyának közreműködésével készült.

A HandExo projekt fiataljai (Prill Gáborral és Sisa László) a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen II. díjban részesültek.

A videó megtekinthető a következő linken.

GINOP Monitoring Bizottsági ülés

A GINOP Monitoring Bizottsági ülésére 2022. november 9-én került sor a Center Point Irodaházban, Budapesten. A Bizottsági ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Kristóf Péter, Monitoring Bizottsági tag képviselte.

Az ülést a Monitoring Bizottság új elnöke, dr. György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára nyitotta meg, aki egyúttal az Európai Bizottság jelenlévő képviselőit is köszöntötte. A bizottság elsőként a kormányzati struktúrában bekövetkezett változások miatt szükségessé vált technikai jellegű kérdéseket tárgyalta és fogadta el, majd sor került a 2022. évi kommunikációs tevékenységek megvalósulásáról szóló beszámoló, valamint a 2023. évi akcióterv elfogadására. Mindezek eredményeként nemrég elindult a GINOP Hatás nevű új Facebook oldal, valamint hamarosan egy új mobilapplikáció is elérhetővé válik.

Az ülés kiemelt napirendi pontja a GINOP előrehaladásáról szóló jelentés volt. Az nehéz gazdasági helyzet következtében várhatóan több kedvezményezett is eláll majd a támogatással megvalósítani tervezett projektektől, ami végeredményben forrásvesztési kockázatot jelent. Mindezt tovább erősíti a forint gyengülése. Ezek eredményeként az Irányító Hatóság további 250 milliárd forint nagyságú rendezést kíván megvalósítani. Ebből 200 milliárd forint egy technikai felhívás keretében átforgatásra kerül ide a GINOP Plusz-ból, 100 milliárd forintból pedig újranyitásra kerül a korábban már kimerült GINOP-8.3.5-18/B Hiteltermék.

A folytatásban Bódis László helyettes államtitkár a GINOP és az European Innovation Scoreboard kapcsolatáról tartott előadást, majd a bizottság meghallgatta a szélessáv-fejlesztésekről és a kiemelt kockázatú projektekről készült jelentést. A monitoring bizottság ülése a GINOP Plusz aktuális állásáról szóló beszámolóval zárult.

Az ülésen közzétett prezentációk elérhetők az alábbi linken.

Magyar Tudomány Ünnepe

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága 2022. november 4-én tartotta a Magyar Tudomány Ünnepének nyitó rendezvényét. Az elnöki megnyitót, illetve a köszöntőt Krisztin Tibor, a SZAB elnöke tartotta. Köszöntőt mondott továbbá Dr. Széll Márta az SZTE stratégiai rektorhelyettese és Kozma József Szeged megyei jogú város önkormányzati képviselője. A plenáris előadást Deli Mária az SZBK Biológiai Barrierek Kutatócsoportjának tagja tartotta "Hogyan vezet a biológiai gátrendszerek jobb megismerése új gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztéséhez" címmel. A rendezvény keretében adták át a Dél-alföldi Innovációs Díjakat.

Gazdasági társaság kategóriában a ZETO Inc. pályázata nyerte a díjat egy vezeték nélküli, hordozható, orvosi EEG rendszer fejlesztésével. A díjat Kokavecz János ügyvezető igazgató vette át. Természetes személy kategóriában Hajnal Attilát méltatták a kitüntetéssel, aki kifejlesztette a ThermoBox D73 központi vezérlőt, amely berendezés hasznosítja a kompresszor által termelt hulladékhőt.

Szaktudományos díjakat hat kategóriában osztottak. Természettudományok kategóriában Farkas Luca, az élettudományokéban Sipos Bence, a társadalomtudományokéban Honti Tamás, a bölcsészettudományokéban Tóth Marcell, a művészetek kategóriában Tanácsné Vilmos Etelka, középiskolás kategóriában pedig Hajnal Katalin ért el első helyezést.

A programon meghívottként vett részt Dr. Mogyorósi Péter a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója.

38. Országos Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriuma

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kétnapos konferenciát tartottak 2022. november 10-én és 11-én a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában. A 38-ik alkalommal rendezett Országos Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumán közel 40 előadás hangzott el, melyek az innováció, a matematika, a mechanika, az anyagtudomány, a gyártástudomány, a géptervezés, a tervezéselmélet eredményeit mutatták be.

A plenáris ülés után három szekcióban, egy angol, egy magyar és egy vegyesen, angol és magyar nyelven folyt a tanácskozás. Az ipari szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók, hallgatók előadásaiban megjelentek az informatika, az ergonómia, a biológia, az orvostudományok, az ipari formatervezés kutatásának legfrissebb eredményei is. A szemináriumot a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervező Intézete a Gépipari Tudományos Egyesülettel és az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságával karöltve szervezte. A Magyar Innovációs Szövetséget a rendezvényen Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség innovatív megoldásai

A Magyar Innovációs Szövetség regionális szervezeteként az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség stratégiai célja, hogy hidat teremtsen a kutatók és vállalkozások között, ami jelentős mértékben elősegíti a vállalkozások innovációs elképzeléseinek gyakorlati megvalósulását, illetve a kutatási eredmények ipari, szolgáltatói szektorban történő hasznosulását.

Egyedi és előremutató kommunikációs csatornát épített ki az INNOVA annak érdekében, hogy gördülékenyen alakulhassanak ki együttműködések a két szektor között, mely a Kulturális és Innovációs Minisztérium egyik fő célkitűzése is.

Ebben a szellemben indítottak egyeztetést a közelmúltban két vállalkozással is, melyeknél a különféle kutatói területek, kutatói szabad kapacitás összehangolásával segítjük az egyes fejlesztések megvalósítását. Míg az egyik esetben egy okos-póló technológiai továbbfejlesztése a cél, addig a másik ügyletben egy komplex épületenergetikai optimalizálás és fejlesztés megvalósítása vár a szakértői csapatra.

További információk az INNOVA honlapján.

Búcsúzunk dr. Antos Lászlótól
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója nagy türelemmel és közismert zárkózottságával viselt betegség után 2022. szeptember 24-én elhunyt. László 1963-ban született Budapesten, a József Attila Gimnáziumban érettségizett 1981-ben. 1981-1986-ig az ELTE TTK fizika szakán végzett, diplomamunkáját a Bécsi Műszaki Egyetemen írta. 1993-ban az ELTÉ-n szilárdtest fizikából doktorált. 1986-1991 között a KFKI-ban kutatóként szilárdtestek szerkezetkutatásával foglalkozott. 1992-től a Magyar Innovációs Szövetségben marketing-kommunikációs és menedzsment feladatokat végzett. 1994-től főtitkárként, majd 2002-től ügyvezető igazgatóként az innováció gondolatának és szervezésének meghatározó személyiséggé vált. 1994-től a Magyar Innovációs Alapítvány, 2004-től a Manager Képzés Alapítvány titkárává választották.

2006-ban Eötvös Loránd-díjban részesült, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Az innováció területén rendkívül aktív, elkötelezett munkát végzett, több bírálóbizottság tagja volt. Nemcsak személyisége tette őt közkedveltté, munkássága és elhivatottsága is példaértékű. A Magyar Innovációs Szövetség elmúlt harminc évében szerzett elismerése és tekintélye megszerzése érdekében áldozatos munkát végzett. Szinte egész életét meghatározta a Szövetség munkájának irányítása, és programjainak (Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, Magyar Innovációs Nagydíj) szervezése.

2009-ben megnősült, két csodálatos ikergyermek édesapja volt.
A család László tragikus elvesztésével a nyilvánosság kizárásával próbál megbirkózni, az esetleges részvétnyilvánításokat a Magyar Innovációs Szövetség címére kérjük.
Készítette: VISUALIA