Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2021-10-18
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

Elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2021. okt. 6-án tartott ülést, a Szövetség székhelyén. Az ülést Greiner István, általános elnökhelyettes vezette le.

1.
Greiner István jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta az elvégzett tevékenységet.

2.
Antos László, ügyvezető igazgató elmondta, hogy a tagdíj-befizetések az elmúlt évekhez képest elmaradásban vannak, de az első 7 hónap egyenlege pozitív, és ez várható év végére is.

3.
Antos László, Kiss Gábor, az Enrawell ügyvezetője és Held Imre, a BCE projektvezetője tájékoztatta az elnökséget a MISZ és a BCE GINOP-projektjéről (A járműipari kihívások innovatív kezelésének lehetőségei, új technológiák alkalmazásával). A pályázat kimondott célja, a szakmai célkitűzésen kívül, a szakmai képviseleti szerv (MISZ) kapacitásainak megerősítése is. A projekt 2021 júniusában elindult, és egy évig fog tartani, a teljesítés eddig időarányos.
Ezt követően Balázs Gergely György, Farkas József, Laufer Tamás, elnökségi tagok tettek fel kérdéseket, melyekre Antos László, Kiss Gábor, Held Imre és Greiner István válaszoltak.

4.
Darázs Lénárd, elnökségi tag emlékeztetett arra, hogy a "Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) javaslatai a hazai pályázati ökoszisztéma megerősítéséhez a hazai szereplők sikeres szereplésének elősegítése érdekében a Horizont Európa Keretprogram pályázatain" c. szakmai anyaggal kpacsolatban hamar kaptunk választ az ITM-től, melyet ő egyértelműen pozitívan értékelt. A MISZ Horizon Europe operatív testület úgy látja, hogy következő lépésként meg lehetne keresni az NKFIH-t azzal, hogy be lehetne vonni a MISZ regionális irodáit a vidéki vállalkozások jobb elérése érdekében. Az operatív testület elnökhelyettest is választott Dinnyés András, választmányi tag személyében.

5.
Antos László tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a nyáron Kersánszki Tamás lemondott a MISZ Felsőoktatási Tagozatának vezetőségéről, és javasolta az elnökségnek, hogy új tagozatvezetőnek az ELTE Innovációs Központ vezetőjét, Magyar Dánielt kérje fel a MISZ. Az elnökségi tagok (Szabó Gábor, elnök, Darázs Lénárd, Greiner Isván, Ábrahám László, Farkas József) megvitatták a javaslatot, figyelembe véve az egyetemek modellváltását is. Greiner István szavazásra bocsátotta a jelöltet, és minden elnökségi tag elfogadta Magyar Dánielt tagozatvezetőnek.

6.
Antos László javasolta, hogy a következő választmányi ülés témája a néhány éve elfogadott know-how törvény legyen (2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről). Korreferátum megtartását illetően pedig Darázs Lénárd elnökségi tagra gondolt, aki elmondta, hogy 2018-ban történt egy paradigmaváltás. Az üzleti titok piacosítására helyeződött a hangsúlyt mind az EU-ban, ill. utána Magyarországon is. Ez a terület is magas szellemi teljesítményeket foglal magában, hozzátesz az innováció fogalmához.

Greiner István kérte az elnökségi tagok véleményét, megjegyezve, hogy a Richter Nyrt-nél gyakran foglalkoztak ezzel, mármint a törvényi szintre emelt know-how (üzleti titok) témájával. Egyúttal felajánlotta, hogy a Richter szakérőjét is meghívja a válaszmányi ülésre. Szabó Gábor, elnök, Laufer Tamás és Goldfárth József, elnökségi tagok egyetértőleg szóltak a javaslathoz.
Az elnökség úgy döntött, hogy a választmányi ülés napirendjére tűzi a témát.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács 2021. október 7-én tartotta soron következő ülését, amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget Falk György alelnök képviselte.
Az első napirendi pontként az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulója győzteseinek járó elismerő oklevelek kerültek átadásra. A díjátadáson kiemelésre került, hogy a vállalkozók vissza nem térítendő támogatások soraiból válogathatnak, legyen szó akár beruházásokról, képzésekről vagy innovációról, továbbá szinte bármelyik cég hozzáférhet kedvezményes, államilag támogatott, kb. nulla százalék kamatozású hitelekhez. A vállalkozók a Vali.hu információs portálon tájékozódhatnak a rendelkezésükre álló fejlesztési lehetőségekről - hívta fel a figyelmet György László, államtitkár

A vállalkozásfejlesztési díj 2021-es nyertese Magyarországon az Atasi Team, amely az adatvédelmi jognak való megfelelés területén segíti a mikro- és kisvállalkozásokat, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ az "üzleti terv egy hét alatt" című kurzusával. A nemzeti győztesek versenyeznek az európai zsűri fődíjáért. Idén az európai díjátadóra a szlovéniai Portorozsban kerül sor az Európai KKV-közgyűlésen, november 15-17. között.
Atasi-Team átveszi a díjat
Az eseményen a 2020-as nyerteseknek is átadta az államtitkár az okleveleket, tavaly ugyanis erre a járvány miatt nem volt lehetőség. A múlt évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a "Kamara a vállalkozásokért" tantárgy című programjával és a budapesti Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület "UP academy "A fiatal vállalkozók programja" elnevezésű projekttel lett első.

Ezek után György László, államtitkár "Harmonikus növekedés" címmel tartotta meg előadását, amelyben ismertette Magyarország legfontosabb adatait, az európai hasonló adatok tükrében. Az előadás során kiemelte, hogy 2021-2027-es időszakban a különböző programok keretében a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások rendelkezésére 587 milliárd forint áll annak érdekében, hogy a technológiaváltást megvalósíthassák, és képesek legyenek "kanyarban előzni".

Dobos Balázs helyettes államtitkár mutatta be a GINOP Plusz gyorsindulás szakmai programjait, mint pl.: MAGYAR MULTI PROGRAM, TECHNOLÓGIAVÁLTÓ TÁMOGATÁS, MAGYAR FALUPROGRAM, ZÖLD NEMZETI BAJNOKOK, továbbá vállalati képzések támogatása és vállalati K+F+I tevékenységek ösztönzése. A MAGYAR MULTI PTOGRAM a KKV-k számára nyújt kiugrási lehetőséget négy kategóriában: ún. nagy növekedők, növekedésre képes ígéretes vállalkozások, export bajnokok és beszállítók. Részletesen bemutatták a támogatás feltételrendszerét - az összes felsorolt program vonatkozásában is.

Az utolsó programpontban Gulyás Tibor, helyettes államtitkár vázolta a fenti programok struktúra és finanszírozás újjászervezésének pilléreit. Legnagyobb hangsúlyt az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma megteremtésére helyezik. Külön kiemelésre kerültek a modellváltó egyetemek, az ELKH kapcsolódási felületei, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatóhálózat szerepe, a Tudományos és Innovációs Park hálózat tervezett elemei, a kompetencia központok és a már elindult és a további, tervezett Nemzeti Laboratóriumokkal kapcsolatos elképzelések.
A Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése kérdésekkel és hozzászólásokkal fejeződött be.

Együttműködés az SZTNH a Szegedi Tudományegyetem között

A Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE) létrejött megállapodás részeként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közreműködik majd a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, a szakmai módszertani fejlesztésekben, az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói szellemi tulajdoni tudatosságának növelésében. Emellett a két intézmény közös kiadvány szerkesztését, valamint konferenciák és fejlesztő programok szervezését is felvállalta.
A megállapodást is rögzítő rendezvényen, szeptember 30-án, Dr. Mogyorósi Péter a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is részt vett.

Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-hálózat

A Hálózat tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. bázisán jött létre, további alapítói az Autóipari Próbapálya Zala Kft., és tagjaink, az éMI építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-hálózat a német Fraunhofer-hálózat példájára szerveződött, elnöke Grasselli Nobert. A Hálózat finanszírozása is a Fraunhofer-modellt követi, ami azt jelenti, hogy a finanszírozási összeg a kutatás-fejlesztési bevételek alapján kerül kiszámításra, melyet az NKFI Alapból pályázati keretek között lehet lehívni.

A Hálózat elsődleges küldetése, hogy ipari alkalmazott kutatással segítse elsősorban a magyar-, de akár a környező országok vállalatait. Ez azt jelenti, hogy a hálózati partnerek olyan kutatásokban tudnak megoldásokat kínálni, amikor egy vállalat valamilyen fejlesztési munkája során elakad, vagy adott esetben egy teljesen új termék prototípusát próbálja előállítani.

BME FIEK szakmai nap

Az innováció-menedzsment kérdéseit vitatták meg a terület egyetemi szakértői és az iparági szereplők a BME FIEK szakmai napján, okt. 7-én. A rendezvényről részletesebben itt olvashat.

Horizon BME

A Horizon Europe az Európai Bizottság eddigi legmagasabb költségvetésű - közel százmilliárd euróval gazdálkodó - hét éves keretprogramja az európai kutatás és innováció támogatására. A 2021 májusában indult kezdeményezés keretében 2027-ig előreláthatóan több ezer felhívást tesznek közzé az egyéni és a konzorciális kutatási-innovációs projektek támogatására.

A keretprogram műegyetemi információs weboldala (https://horizon.bme.hu/) az ötlettől a pályázat beadásáig "vezeti" és segíti a kutatókat, emellett tájékoztatja a szakembereket a BME FIEK és a pályázatokban részt vevő intézményi szervezeti egységek további támogatásának lehetőségeiről is.
További információ.

BME BRIDGE Tech Transzfer ábra

A FIEK keretében létrejött BRIDGE (BME Research, Innovation and Development Gateway Entity) iroda honlapja az utóbbi időszakban több hasznos információval bővült: elkészült a BME BRIDGE Tech Transzfer folyamatokat szemléltető "rakéta" ábra: https://bridge.bme.hu/tech-transzfer-folyamatok/, valamint elkészült a GYIK: https://bridge.bme.hu/kutatoi-tajekoztato/, melyben minden információ megtalálható a BME BRIDGEszervezetről, az iparjogvédelemről, az egyetem döntéshozatali folyamatáról, a szabadalmakról és a hasznosításról.
Készítette: VISUALIA