Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2023-01-30
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 200 0731
mobil: +3630 955 0420
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

Felhívás teljes körű tisztújításra

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2023 tavaszára /április hónapra/ tervezi tisztújító közgyűlését. A MISZ elnöksége a teljes körű tisztújítás előkészítésre, az alapszabály értelmében, Előkészítő Bizottságot/Jelölőbizottságot kért fel, melynek tagjai:
elnök: dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök (tel: 30/962-0062),
tagok: Dr. Jakab László, mb. ügyvezető igazgató (tel: 30/419-3795),
Némethné Riba Nikoletta, marketing igazgató (tel: 30/436-3654),
Dr. Dombi Viktor, FB elnök (tel: 30/915-9333).

A Jelölőbizottság az elnökséggel egyetértésben úgy döntött, hogy PÁLYÁZATOT hirdet.

Kérjük, tegyenek személyi javaslatot, vagy nyújtsanak be pályázatot az egyes tisztségek betöltésére az alábbi jelölő lapon.

A Szövetség új vezetése, ill. tagjai így közvetlenül is tudják képviselni innovációs szakterületüket, közvetlenül tudnak hatást gyakorolni szövetségünk tevékenységére, és közvetve a hazai innovációs terület munkájára.
Jelölt az lehet, aki a Magyar Innovációs Szövetség tagszervezetének vezetője vagy a vezető által javasolt, a szervezetnél dolgozó, lehetőleg vezető beosztású személy.

A MISZ különböző tisztségei
  • elnök (1 fő)
  • ált. elnökhelyettes (1 fő)
  • alelnökök (6 fő)
  • elnökségi tagok (6 fő)
  • FB-tag (4 fő)
  • választmányi tag (30 fő)
A pályázat feltétele egy rövid max. fél-egy oldalas motivációs levél. Az egyes tisztségekre vonatkozó információ az egységes szerkezetű alapszabályban és SZMSZ-ben található (www.innovacio.hu). Ezen a portálon olvasható a MISZ középtávú stratégiai koncepciójának tervezete is. A pályázatban meg kell határozni a tisztséget, és a motivációs levélben (a választmányi tagság kivételével) két kérdésben kell konkrétan nyilatkozni
  • a jelölt mit tart a Szövetség legfontosabb feladatának, céljának?
  • személyesen mit tud, ill. mit vállalna a célok megvalósítása érdekében?
Egy személy több tisztségre is jelentkezhet.

A jelentkezést a MISZ titkárságára "PÁLYÁZAT" jelzéssel kell elküldeni e-mailben (tisztujitas@innovacio.hu), vagy zárt borítékban (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.) 2023. február 15-ig.

A pályázatok, ill. a jelölések után - a pályázókkal történő előzetes egyeztetést követően - a végleges jelöltlistát a jelölőbizottság állítja össze, és terjeszti a közgyűlés elé.
A jelölőbizottság elnökét, ill. tagjait a Szövetség minden tagintézményének képviselője természetesen közvetlenül is megkeresheti.

MISZ találkozó a regionális igazgatókkal

Az április végére, május elejére tervezett tisztújító közgyűlés előkészítése érdekében személyes egyeztetéseket kezdeményezett a MISZ a Szövetség Regionális Képviseleteinek igazgatóival. A konzultációk témájának a MISZ megújuló stratégia tervezetének megvitatását, a tisztújításhoz lehetséges jelölések áttekintését, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések bemutatását terveztük.

Az első találkozóra január 17-én Debrecenben, az újonnan megnyílt Debreceni Egyetem Innovációs Központjában került sor. A MISZ Észak-alföldi Regionális Képviselet igazgatójával, Vámosi Gáborral, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatójával, valamint Repkó Balázs, kommunikációs vezetővel egyeztetett Dr. Jakab László ügyvezető igazgatóval és Pazsák Zsófia ügyvezetőigazgató-helyettessel.

Emellett a MISZ vezetők látogatást tettek a 2020-ban alapított svájci tulajdonú Sensirion Kft-nél, amelynek az ügyvezető igazgatója dr. Ábrahám László, a MISZ elnökségi tagja. Ladányi Máté mérnök mutatta be a cégnél folyó munkát.

Másnap Miskolcon, Dr. Siposs Istvánnal, az Észak-magyarországi Regionális Képviselet igazgatójával, a Miskolci Egyetem, címzetes egyetemi tanárával, valamint Dr. Kakuk József választmányi taggal, a Miskolci Egyetem docensével, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. főosztályvezetőjével folytattak megbeszélést a fenti témakörökben.
Valamennyi találkozó nagyon hasznos volt és értékes információkkal szolgált. Az egyeztetések a többi Regionális Képviselettel folytatódnak a közeljövőben.

Új kutatásokat valósít meg a TINLAB

2022 őszén a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium Tudományos Tanácsadó Testülete huszonegy új kutatási tevékenység megvalósítását javasolta. A kutatás-fejlesztési-innovációs programok 2023-ban zajlanak.

A négy intézmény (Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Hárfa Alapítvány, valamint a konzorciumvezető Eötvös Loránd Tudományegyetem) összefogásával megvalósuló TINLAB-program fókuszterületei a digitalizáció társadalmi hatásai; a kultúra, a kompetencia és a humán tőke; a társadalmi innovációs módszertanok meghatározása; valamint az életminőséget javító társadalmi innovációkat érintő K+F projektek. A tudáscentrum kizárólag olyan KFI tevékenységeket valósít meg, amelyek valódi társadalmi kihívásokra keresnek tudományos igénnyel megalapozott válaszokat.

A fenti célokkal összhangban új tevékenységek indulhatnak, valamint az előző időszak néhány sikeres pilot projektje is folytatódhat. A programok széles spektrumot fednek le: többek között foglalkoznak támogatott lakhatási szolgálatásokkal, közösségi alapú kreatív ipari megoldásokkal, település- és térhasználattal, valamint a vadonélő állatok belterületi megjelenésével kapcsolatos konfliktusokkal.

A kutatók arra is kíváncsiak, hogy a jövő munkáltatói milyen kompetenciákat várnak a munkavállalóktól, milyen munkahelyi innovációk lehetségesek és hogyan lehet inkluzív munkahelyi közösségeket fejleszteni. Vizsgálják a felsőoktatási hallgatók vállalkozási attitűdjeit, a hazai társadalom digitális intelligenciáját is és a tényellenőrzést segítő oktatási anyagokat tesznek közzé.

A gyógypedagógia területén több innovatív diagnosztikus módszer fejlesztése zajlik, külön figyelmet fordítanak az óvodások kognitív fejlődésére, az autizmussal élő gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók és környezetük támogatására, és vizsgálják a kultúrafogyasztás és a mentális egészség kapcsolatát is. A kutatók foglalkoznak a társadalmi szövetségek szerepével, a társadalmi innovációs hatásmérési módszertanok fejlesztésével, a megújuló kérdőíves adatgyűjtési módszerekkel, valamint a jövőtechnológiák társadalmi elfogadottságával.

További információk ITT.

VRIC Nonprofit Kft. taggyűlés

2023. 01. 26-án, Veszprémben került sor a VRIC Nonprofit Kft. taggyűlésére. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte.

A taggyűlésen a 2022. évi előzetes eredmények áttekintése mellett elsősorban szervezeti kérdéseket érintett. Ezek közül kiemelhető a felügyelő bizottság munkájának lezárása, valamint a társaság tőke rendezési lehetőségeinek áttekintése.

Magyar Innovációs Szövetség és az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia is a közösségi médiában

Nemcsak a Magyar Innovációs Szövetség hivatalos Facebook oldalán, hanem az Instagramon és a LinkedInen is megtalálható a MISZ.

Kövessenek minket a legfrissebb információkért!

Instagram: @misz_innovacios_szovetseg

LinkedIn

Az OTIO közösségi media elérhetőségeit a következő linkeken találják:

Facebook: https://www.facebook.com/innovaciosolimpia

Instagram: https://www.instagram.com/otio_innovaciosolimpia

Készítette: VISUALIA