XXXiI. évf. | 2022. május 31. |11. szám


Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Várható események

Pályázati felhívás

Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Zseniális ifjú innovátorok

Nyolcvankettő fiatal versenyző dolgozta ki kiemelkedő természet-tudományos, ill. műszaki projektjét a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre. Az akadémikusokból, gazdasági szakemberekből álló 27 fős bírálóbizottság több fordulós értékelési folyamat után kiválasztotta a legígéretesebb műszaki, illetve természettudományos projekteket. Az értékelést, a következő szempontok alapján végezték el:
 • a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
 • a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke;
 • az írásos anyag, ill. alkotás (vagy modell) színvonala; ill. az elkészített eszköz működőképessége;
 • a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió), ill. hasznosíthatósága;
 • az eredmények ésszerű és világos értelmezése.
Dr. Jakab László, BME professzor vezetésével a zsűri összesen három első, három második, négy harmadik díjat osztott ki, 12 pedig kiemelt dicséretben, illetve 27 pályázat dicséretben részesült.

A fiatalok munkájuk során, többek közt olyan izgalmas kérdésekre kerestek választ, mint
 • hogyan alakítható ki a környezetszennyezési károk csökkentésére egy teljesen új szemlélet?
 • lehetséges-e daganatos elváltozásokat egyszerűbb módszerekkel szűrni?
 • a fotokémiai ligand kapcsoláshoz fejleszthető-e UV megvilágító berendezés?
A díjazott pályamunkák készítői az elismeréseket 2022. június 13-án, az ünnepélyes eredményhirdetésen veszik át. A díjátadási ünnepségen köszönti a fiatalokat többek között Kollár László MTA főtitkár, Birkner Zoltán NKFIH elnök is.

A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, az innovációs és technológiai miniszter fővédnöksége mellett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alap finanszírozásával valósul meg.

MISZ Választmányi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség kibővített választmányi és elnökségi ülést tartott 2022. május 18-án, az Alba Innovár Digitális Élményközpontban, Székesfehérváron.

Az ülést Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke nyitotta meg, majd napirend szerint először Laufer Tamás, az esemény házigazdája, mint a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszámolt az alapítvány működéséről, miszerint évente 4-5000 fiatalt érnek el az iskolákon keresztül, de vannak szakköreik és nagyon népszerűek a nyári táborok is. Idén már 8 iskolában hoztak létre okos-terem programot. Jelenleg tíz tanárral működnek és minden nap egy-egy osztálynak tartanak csoportos foglalkozásokat, továbbá a felnőttek digitális oktatásából is kiveszik a részüket. Mindehhez legjelentősebben az önkormányzat járul hozzá, de a város nagyvállalatai is segítik az Alba Innovár fenntartását. "Az elmúlt öt évben mintegy 25 ezer embert sikerült elérni és az esélyegyenlőség jegyében minden teljesen térítésmentes a fiataloknak." - emelte ki Laufer Tamás.

Ezután dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy "Teljesen mindegy, hogy szülőként mit gondolunk a digitalizációról, a gyermekeink ebbe a korszakba nőnek bele. Ha nem tanítjuk meg őket ezeket az eszközöket értelmesen használni, akkor a mindennapjaik lesznek majd nehezebbek. Látszik, hogy fel kell készíteni őket erre a világra és megtanítani őket arra, hogy tudatosan használják a telefonjaikat és éljenek az eszközök adta lehetőséggel."
A város polgármestere beszélt arról is, hogy a fehérvári iparban a világ legkorszerűbb technológiái működnek jelenleg és a fiatalok megtalálhatják számításaikat Fehérváron, de ehhez fel kell készíteni őket és a jelen munkavállalóit is képezni kell. Székesfehérváron a ma elérhető legmagasabb magyar átlagjövedelmek vannak, de ez a mában igaz és tíz év múlva egészen biztosan más lesz majd az ipari környezet és a felnőtteket is rá kell ébresztenünk, hogy tanulni kell.

Ezután Dr. Szabó Gábor beszámolt a legutóbbi választmányi ülés óta végzett munkáról, majd utolsó napirendi pontban a MISZ és a Corvinus Egyetem közös projektjét mutatta be Szabó Roland. "A járműipari kihívások innovatív kezelésének lehetőségei, új technológiák alkalmazásával" GINOP-projekt eredményeinek bemutatása élénk vitát váltott ki a Választmányban. A beszélgetést a nap kevésbé formális részén állófogadás formájában folytatták.

INNONET Nonprofit Kft. taggyűlés

Az INNONET Nonprofit Kft. 2022. május 18-án tartotta Győrben a 2021. évet lezáró mérlegelfogadó taggyűlését. A taggyűlésen Budavári László ügyvezető igazgató beszámolójából kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, a kihasználtság 93%-os. Az alaptevékenységből származó bérleti bevételek mellett fontosak a szakértői tevékenységekből származó bevételek is. A bérlő vállalkozások segítése érdekében a járványhelyzet miatt 2022. évre 0,5 EUR/m2/hó értékkel csökkentek a bérleti díjak. Az INNONET működése alatt jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki. A Magyar Innovációs Szövetséget, mint tulajdonost, a taggyűlésen dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, az INNONET elnöke képviselte.

XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntője

Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos és a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) fővédnöksége mellett 2022. május 20-21 között Győrben, a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban rendezték meg a XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny országos döntőjét. Az eredményhirdetésre 2022. május 22-én került sor a győri Városházán. Szövetségünk képviseletében Budavári László, a Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója adta át a MISZ különdíját az abszolút első helyezett Együd András Budának, a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanulójának, és tanárának Istvanovszki Róbertnének.

HÍREK | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Szabadon hozzáférhető a SZTAKI által koordinált magyar nyelvi elemzőlánc

Az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) által koordinált Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem kutatói elkészítették, és szabadon hozzáférhetővé tették a HuSpaCy magyar nyelvi elemzőrendszert. A fejlesztés a mesterséges intelligencia és nyelvtechnológia legújabb kutatási eredményeit ötvözi egy magyar szövegeket elemezni képes, könnyen használható eszközzé.

További információ a következő linken.

Az ELKH kutatóhelyei közül 31 kapta meg az MTA Kiváló Kutatóhely minősítését

A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozta 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek, köztük az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 31 kutatóhelyének. Az erről szóló okleveleket a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi téri székházában adták át ünnepélyes keretek között a rangos minősítést elnyert kutatóhelyek képviselőinek.

További információ a következő linken.

Várható események

I3 online workshop

Az interregionális innovációs beruházási kezdeményezés (Interregional Innovation Investment; a továbbiakban: I3) az Európai Regionális Fejlesztési Alap új finanszírozási eszköze, amely 7 évre szóló, 570 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, a program célja, hogy az intelligens szakosodás közös területeire építve támogassa az interregionális innovációs projekteket a kereskedelmi hasznosítás és a méretnövelés fázisában, eszközöket biztosítva számukra a szabályozási és egyéb akadályok leküzdéséhez, illetve projektjeik beruházási szintre történő emeléséhez.

Az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiemelten fontosnak tartja, hogy az I3 lehetséges hazai pályázói körben minél szélesebb közben megismerjék a program koncepcióját, céljait, valamint az eddigi pályázati tapasztalatokról és a 2022. októberi pályázati menetrenddel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról naprakész információkkal rendelkezzenek.

E céllal az NKFI Hivatal I3 online workshopot szervez az I3 magyarországi célcsoportjai számára, melynek időpontja 2022. június 8. (szerda), 10.00-11.30 óra. A rendezvény nyelve magyar, formája pedig online, Webex/Youtube csatornán, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

Kiemelt témák az I3 programról szóló általános tájékoztatás, pályázati tapasztalatok, valamint az őszi pályázati beadással kapcsolatos információk megosztása, az I3 iránt érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, kiemelt előadók pedig, akik eddig visszaigazolták már a részvételt Zsigri Mónika osztályvezető-helyettes (Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, Európai Bizottság), Dr. Kovács Katalin vezető tanácsadó (Innomine Group Kft.), Dr. Pitter János vezető kutató (Syreon Kutatóintézet).

A részletes program - az előzetes regisztrációs felülettel együtt - elérhető a Hivatal honlapján.


WIPO online workshop a mediációról és a választottbíráskodásról

A mediáció és a választottbíráskodás témakörében szervez ingyenes, online workshopot a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) június 8-tól 10-ig, 12:00-14:00 óra között.

A Workshop célja a szellemi tulajdonnal és a technológiával kapcsolatos jogviták megoldására szolgáló alternatív vitarendezési eljárások népszerűsítése. A résztvevők tájékoztatást kapnak továbbá a WIPO Választottbíráskodási és Mediációs Központjának szerepéről, valamint a WIPO vonatkozó szabályzatáról.

A WIPO a rendezvénnyel elsősorban a nemzetközi mediációs és választott bíráskodási eljárások iránt érdeklődő, választottbíráskodással és szellemi tulajdonnal foglalkozó jogászokat, jogtanácsosokat, szabadalmi és védjegyügyvivőket, valamint üzletembereket kívánja megszólítani.

Regisztráció és részletes program a következő linken érhető el.

BME Innovation Day and Competence Fair

A Műegyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központja szervezésében kerül megrendezésre az immár többéves hagyományokra épülő BME Innovációs Nap a BME Balatonfüredi Tudáscentrumában. Ehhez a június 16-i hibrid (részvételi és online) rendezvényhez kapcsolódva kerül megszervezésre az I. BME Kompetenciavásár/Competence Fair 2022. június 17-én.

Az angol nyelvű, szintén hibrid rendezvény célja, hogy elősegítse a hasonló gondolkodó szakemberek találkozását Európa-szerte a jövőbeni kutatási együttműködések és európai pályázatok érdekében. A kapcsolatépítést egy innovatív mobilapplikáció is segíti majd a rendezvény ideje alatt és utána.

Regisztráció és további információ a kétnapos programról a következő linken, a rendezvénnyel kapcsolatos hírek pedig a következő honlapon érhető el.

Pályázati felhívás

Szabadalomvásárlási pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora a Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretébenpályázatot hirdetszabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldások, illetve a jövőben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások megvásárlására. A pályázat célja az NKE alaptevékenységéhez köthető szellemi alkotótevékenység ösztönzése, az innovációs produktivitás növelése, továbbá az elért tudományos és technológiai eredmények társadalmi és gazdasági hasznosítása.

Pályázni csak szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldásokkal, vagy a későbbiekben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotásokkal lehet, amelyek az NKE szempontjából nem minősülnek szolgálati vagy alkalmazotti találmánynak. A későbbiekben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások körébe a következők tartoznak: találmányok, használati minták, formatervezési minták (dizájnok), növényfajták, különböző árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők).

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 10 millió forint. (A támogatható pályázatok száma előre nem meghatározott, az egyedi adásvételi szerződésekben rögzített összegektől függ.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.
A pályázatok szakmai értékelésének határideje: 2022. szeptember 5.

További információ a következő linken található.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


William von Hippel: A nagy társas ugrás - Kik vagyunk, honnan jövünk, és mitől leszünk boldogok - Corvina Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"A szavannán kialakult kooperativitásunk nemcsak a tápláléklánc csúcsára juttatott fel bennünket, hanem a tudományos vállalkozásokat is elősegítette. Megteremtette az alapot fantasztikus agyunk evolúciójához is. Szocialitásunk úgy kapcsolta össze elméinket, hogy végül a tudás és az innováció rendkívüli fejlődéséhez vezetett." (a könyvből)
Hippel a pszichológia professzora. A nagynevű Elsevier kiadócsoport így mutatja be: "Szakterülete evolúciós pszichológia, társas intelligencia, önámítás, vezetői működés. E könyve elnyerte a társadalom- és személyiség-pszichológusok legnagyobb szervezete, a Society for Personality and Social Psychology 2019-es Könyvdíját."

Corvina: "Mi ez a »nagy társas ugrás«? Nagyjából hatmillió évvel ezelőtt őseink az esőerdőből a szavannára vándoroltak. Ez volt az emberi evolúció történetének egyik legjelentősebb eseménye. Amikor őseink rátaláltak a szavannai életből fakadó kihívások társas megoldására, olyan eseménysort indítottak el, amely végül az emberhez vezetett. A folyamat örökre megváltoztatta elménk működését: átformálta egész viselkedésünket, innovatívvá tett bennünket, és újfajta társadalmi intelligenciát hozott létre. Hippel rendkívül élvezetes könyvében ezt a forradalmi átalakulást rajzolja meg, nyomon követve az emberi fejlődést, és elmagyarázva, hogyan alakítják mai életünket távoli múltunk eseményei. Az antropológiát, biológiát, történelmet és pszichológiát az evolúciós tudományokkal ötvöző, érdekfeszítő és rendkívül személyes hangú elemzés friss és sokszor provokatív pillantást vet fajunkra, és új támpontokat ad arról, honnan jövünk, kik vagyunk, mi tesz minket boldoggá, és hogyan használhatjuk fel ezt a tudást életünk javítására." (Kiemelések tőlem)

Goodreads: "Úttörő, új ismereteket és szemléletet adó vizsgálódás, amely az evolúció tudományának alkalmazásával kínálja az emberi pszichológia új megvilágítását."

Három nagy gondolatköre (része): • Hogyan lettünk ilyenek • A múltból érthetjük meg a jelent • A múltról szerzett tudással jobb jövőt teremthetünk.

További átfogó jellemzés helyett itt egy felettébb izgalmas szakmai vonást emelünk ki A Homo innovatio c. fejezet alapján. Érdekes, nagyon tanulságos, és nemegyszer vitára ingerlő olvasnunk, miként kezeli ezt egy tudós, akinek kiindulási alapja a humánpszichológia. Így indít, az embert a csimpánzokkal vetve össze: "Eltérő helyzetünk mindenekelőtt az invenciózusságunknak köszönhető. És itt rögtön paradoxonba ütközünk: bár a műszaki innováció fajunk meghatározó jellemzője, a többség soha nem talál fel semmit. Amikor az innovációval foglalkozó kutatók azt kérdezik felmérésekben, módosítottak-e a válaszadók valamilyen eszközt otthon, vagy alkottak-e valami egészen újat, kb. 5 % válaszolja, hogy az elmúlt három évben tett ilyet. (Milyen szakmai alapállású kutatók lehetnek? - OP) E számok arra utalnak, hogy rendkívüli különbség alakult ki a Homo sapiens mint faj és az egyes emberek között. A Homo sapiens és az egyes emberek invenciózussága közötti különbség legalább háromféleképpen értelmezhető. Az első: a többség nem invenciózus; a második: minden nyilvánvaló innováció már régen megszületett; a harmadik: az emberek többsége invenciózus, de ezt a képességét nem új tárgyak létrehozásában éli ki. A gondolatmenetet ennek részletes fejtegetésével viszi tovább, és számos érdekes felvetés nyomán igencsak elgondolkodtatóra jut: "Őseink társas újítók voltak, vagyis nem új eszközöket találtak fel, hanem társas megoldásokat: így küzdöttek meg a problémáikkal, és mi is ezt csináljuk. (Lehetne, de most ne akadjunk fenn azon, mennyivel több az innováció új eszközök feltalálásánál, s a továbbiakban emlegetett "műszaki" területnél. - OP) Miért? Mert a szavannára költözésünk után kifejlődő szocialitásunk arra késztet bennünket, hogy ne a műszaki, hanem a társas megoldásokban kamatoztassuk elképesztő problémamegoldó képességünket. A többség kifizetődőnek tartja a társas kapcsolatokat és a társas kölcsönösséget. Ezért akkor is a problémák társas megoldására hajlik, ha képes a műszaki megoldásra. Ez nem jelenti azt, hogy az evolúció nyomán kialakult innovációs kapacitásunk csak a társas szférára korlátozódik. Az innovációhoz szükséges alapvető képességek - pl. a szcenáriók létrehozására és a mentális szimulációra szolgáló adottságok - sokféle társas vagy műszaki probléma megoldására is alkalmazhatók. Csak az a kérdés, hogy mire használjuk ezeket a képességeket.

Ha abból indulunk ki, hogy az evolúció révén társas újítók lettünk, magyarázatot adhatunk a Homo sapiens faj és az egyes emberek invenciózussága közötti, rendkívüli eltérésre. A műszaki innováció talán azért ritka, mert az ember társas megoldást keres a problémáira. A társas és a műszaki gondolkodás közötti verseny meghatározónak tűnik agyunk működésében."

A fejtegetés folytatódik, érdemes elolvasni - akárcsak az egész könyvet!

Vaclav Smil: A számok nem hazudnak - 71 dolog, amit a világról tudni érdemes - Park Könyvkiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

A számok nem is, csak az emberek a számok által..... Smil viszont, a Manitoba Egyetem (kanadai kutató-egyetem) "Distinguished" professzor emeritusa, (a címet az egyetem kuratóriuma kivételesen nagy tudományos teljesítményért adja), remek ismeret-gazdagító könyvet írt számokról és azok kapcsán. Könyve alapja, hogy Smil igazi polihisztor: a Wikipediából idézve "a Környezetvédelmi Kar professzora, interdiszciplináris munkássága felöleli az energiával-, környezettel-, népesedéssel-, gazdasággal-, történelemmel- és közpolitikával foglalkozó tanulmányok széles körét, Energia-, élelmezési- és környezeti kutatásait speciálisan Kína ilyen ügyeire is kiterjesztette. Negyvennél több könyv szerzője, amelyek a fentiek mellett a környezet- és népességváltozással, táplálkozással, technikai innovációkkal és kockázatbecsléssel foglalkoznak. Nincs élő tudós, akinek az övénél több könyvéről jelent volna meg ismertetés a Nature-ben." (világelső tudományos folyóiratok egyike - OP). Ilyen sokrétű és színes, sőt még sokrétűbb és színesebb az e kötetében sorakozó adatok és információk kincsestára. (Kiemelések tőlem.)

A méltatásokból: E kötet borítóján és a Goodreads ajánlójának élén is ott álnak Bill Gates szavai: "Nincs még egy szerző, akinek ennyire várom a könyveit." Gates-t ismerve jól tudni, milyen nagy és mértékadó dicséret ez. Ugyancsak Gates szavai róla: "Szigorúan a számok embere, adatokkal világít meg minden témát, amelyről ír. A polihisztor kifejezést az ilyenekre találták ki." (Smil tekintetében ez szójáték: Gates a polymath kifejezést használja. - OP)

"Talán nincs még egy akadémikus, aki számokkal festene képeket, ahogy Smil teszi. A fejlődés történetét illetően a világ egyik elsőszámú gondolkodója, és a statisztikai elemzés mestere. A kockák kockája. [E könyve] inspiráló és lényegre törő - arra indítja az olvasóit, hogy faggassák újra, amit igaznak tartanak ezekben a jelentőségteljes időkben. Smil küldetése, hogy fontossá tegye a tényeket, hiszen a számok nem hazudnak, ám milyen igazságot is közvetítenek?" - The Guardian.

S az alkalmazott fizika és a közpolitika harvardi professzora, David Keith tömör dicsérete: "Baromság-irtó."

Fenti idézetek a Goodreads kritikából, szintúgy a következő összegzés: "Tele »Jé, ezt nem is tudtam!« információkkal és bámulatba ejtő, szokatlan példákkal, ez egy csodálatos összeállítása a tudománynak, a történelemnek és a bölcs szellemességnek, amely falatnyi fejezetekbe rendezve fogja át a témák széles skáláját." (S új tudással, amiről még nem tudtunk! - OP)

Tényleg remek, ezerszínű válogatás a világ megismerni-érdemes dolgairól, az élet szinte számtalan területéről. Tudni vágyó, érdeklődő kiskamaszok kezében különösen hasznos lehet, felnőtteknek ugyanúgy (és rengeteget számít, hogy az internet végtelen és zabolátlan kazlával szemben ezek valóban hiteles adatok és információk!). A régi, nagyon értékes hagyomány nyomán, ez a célzott keresés mellett az a fajta Kincses Kalendáriumként is szolgál, amelyben az ember, ha csak csepp ideje is akad, tallózgat és szórakozva okosodik."A kötet mindenekelőtt a tények tisztázásáról szól. Ez nem is olyan könnyű, mint amilyennek látszik..." indít Smil, s roppant érdekes megtudnunk tőle, miért is nem az. Könyve olvastán bölcsebb és óvatosabb szemmel nézünk a statisztikákra is.

Egy kiragadott fejezet, amely bizonyára meglepetésekkel szolgál az olvasók messze túlnyomó többségének: "Hogyan fektették le az 1880-as években a modern világ alapjait?"

További, teljesen jogos kedvcsinálóként a Park ajánlójából: "Smil provokatív kérdések, lenyűgöző és szokatlan példák segítségével magyarázza el könyvében többek közt azt, hogy hány ember munkájára volt szükség a nagy piramisok felépítéséhez; hogy a védőoltások nemcsak életet mentenek, hanem kiváló befektetések is; és hogy az elektromos autók miért nem olyan nagyszerűek (egyelőre). Tényfeltáró kalandra hív, melynek során legyőzhetjük előítéleteinket, berögzült meggyőződéseinket és szellemi lustaságunkat. Emellett bebizonyítja, hogy kellő elszánással és kalandvággyal túlléphetünk a szűk, szakmai szempontokon anélkül, hogy lemondanánk a tudományos igényességről."

A tartalomból - a hét témacsoport
 • Emberek - világunk lakói
 • Országok - a globalizáció korának nemzetei
 • Gépek, szerkezetek, eszközök - A modern világot megteremtő találmányok
 • Energiahordozók és elektromosság - A világ energiaellátása
 • Közlekedés - Hogyan jövünk-megyünk?
 • Élelmiszerek - Saját energiaellátásunk
 • Környezet -Világunk károsítása és védelme.
Zárjuk a remek, kimagasló színvonalú intellektuális ismeretterjesztő könyveiért méltán kedvelt matematika- és pszichológia professzor, Mérő László véleményével: "Smil akkor is tiszteli a számokkal kifejezhető tényeket, amikor épp nem a számára leginkább rokonszenves következtetésekre vezetik. Ettől tárul fel igazán a világ érdekessége és szórakoztató sokszínűsége a könyv lapjain."

Sheera Frenkel - Cecilia Kang: Manipulátorok - A Facebook diktatúra - Open Books, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az üzleti életben nincs senki, aki kegyetlenebb volna Marknál." - Zuckerbergről
"Minden olyan hír a barátaidról, amelyről nem is tudtad, hogy érdekel." - Facebook jellemzése
"A Facebook minden nap azon dolgozik, hogy kitárja a világot és összekapcsolja az embereket." - Sheryl Sandberg nyilatkozata
Zuckerberget a Facebookban nem a pénz érdekelte, hanem a hatalom és a növekedés.
a könyvből.

"A könyv, amelyet a Facebook nem akar, hogy elolvasd"

Az eredeti kiadó HarperCollins ajánlója indul ezzel, s a könyv igazolja az állítást. Ugyanonnan: "Lebilincselő, a színfalak mögé betekintő leleplezés." (Kiemelések tőlem).
"Frenkel és Kang, a The New York Times díjnyertes újságírói bemutatják korunk egyik legnagyobb sikertörténete, a Facebook igazi arcát, és lerántják a leplet a cégen belüli bonyolult politikai játszmákról, feltérképezik a szövetségek és rivalizálások hálózatát, hogy rávilágítsanak a techóriáson belüli végzetes ellentmondásokra." írja az Open Books ajánlója.

HarperCollins: "Páratlan forrásaik segítségével Frenkel és Kang bevisz a cégen belüli bonyolult udvari intrikák, szövetségek és vetélkedések közé, hogy megmutassák a végzetes repedéseket a technológiai behemót szerkezetében. Feszültségekkel teli kutatásaik arra a megdöbbentő következtetésre vezették őket, hogy az utóbbi öt év hibás lépései nem anomáliák voltak, hanem elkerülhetetlenül következtek abból, ahogyan a céget a kívánt teljesítménye érdekében felépítették. A nagy zűrzavar e korszakában, Zuckerberg és Sheryl Sandberg vezetése alatt az egyetlen állandó a növekedés maradt. ("Kívánt teljesítmény": folyamatosan növekvő bevétel és hatalom. - OP) Mindkettejüket a kifejezetten 21. századi cégvezető megtestesülésének tartották, ám ők a tanácsadóik zárt körében elszigetelten, ambícióiktól és önhittségtől elvakultan tétlenül nézték, szerte a világban uszítók, bűnözők, korrupt politikai erők milyen pusztító következményekkel használják a technológiájukat. A könyv megmutatja felelősségüket a történtekben." Minderre utal angol címe is: Egy randa igazság.

Miként történt mindez? A könyv remek, részletgazdag elbeszéléssel varázsolja elénk az internet korszak történelmének egyik meghatározó fejezetét, s vele - a legjobb politikai krimik lendületével - egy fontos szeletet az amerikai politikából, az óriásvállalatok, a kormányzat és a közvélemény viszonyának alakulásából, s az immár globális politikai csatározásokból. Egy egészen különleges pokoljárást is követhetünk, ahogy a cég tevékenysége mind nagyobb politikai jelentőséget nyer. Ez szükségképp következett az alapvető üzleti modellből, amely a cég bevételeit abból szerzi, hogy a lehető legtöbb módon hasznosítja az ingyenes szolgáltatásai felhasználóinak a birtokába jutott személyes adatait, s egyre több ilyen adatot igyekszik kinyerni azoknak a Facebook útján történt kommunikációiból és tevékenységeiből. Teszi ezt pedig olyan társadalmi és szabályozási környezetben, amely mind fokozottabban érzékeny a személyes adatok védelmére, és támadja az azokkal való visszaéléseket - viszont a gazdaság és a politika sok szereplője nagyon is vevő az ilyen adatokra.

A szerzők igen érzékletesen leírják: Zuckerberg fő célja és a Facebook alapvető életeleme az állandó erőteljes növekedés: minél többeknek minél többet adni, ezzel mind erősebben a Facebook-hoz kötni az embereket, szintúgy az üzletfeleket. Ez viszont finanszírozást igényel, amelyet az üzleti modelljüknek megfelelően, a fentebb vázolt módon az adatok hasznosításából kell kinyerni, s közben minél maradéktalanabbul megőrizni a tisztességes adatkezelést, de legalább is annak védhető látszatát.

A pokoljárás különösen érdekes részét látjuk abban, ahogy a politika szereplői mindinkább igyekeznek felhasználni a Facebook adta lehetőségeket a maguk céljaira, a Facebook küszködik a tartalmak moderálásának (cenzurázásának) maga szabta szabályok szerinti ellátásával, ennek okán kívülről részrehajlási vádakat kap, a dolgozó pedig kötődéseik szerint különféleképp viselik az ebben betöltött szerepük súlyát, s a cég hatásait a politika alakulására.

Szerepe nagyságának révén elsődleges fontosságú támadási felületté vált jelentős politikai szereplők meghekkeléséhez. Politikai thrillerbe illő elbeszélést kapunk arról, miként igyekeztek orosz hekkerek a Facebook útján (is) információ-szerzéssel és terjesztéssel beavatkozni a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányba, hogyan fedezte ezt fel a Facebook biztonsági csapata, és került mindezért a cég konfliktusba a törvényhozás illetékeseivel, mögöttük a szakszolgálatokkal, akik a Facebookban látták az orosz beavatkozás egyik fő eszközét. Az pedig már a rendszerről árulkodik, hogy az elmondás szerint mindkét fél biztosra vette, hogy a másik jóval többet tud az orosz beavatkozásról, mint amennyit elmond, kölcsönösen betekintést is akartak, de a maga lapjait egyikük sem terítette ki. Hatalmi játszmák5.0 a 21. században.

Deirdre Mask: Címek könyve - Áruld el, hol laksz, megmondom, ki vagy! - Cser Kiadó, 2022
Dr. Osman Péter ismertetése

"Vajon másként látnánk-e a tereinket, ha nem lennének lakcímeink?"
"A lakcímekről a legtöbbünknek a száraz adminisztráció jut eszébe, de ha kellő távolságból nézzük, sokkal nagyívűbb narratíva tárul elénk arról, hogyan formálódott és tolódott el a hatalom az elmúlt évszázadok alatt."
(Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből.)

Több dolgok vannak a lakcímek mögött, mintsem bülcselmünk álmodná. E könyv mottója és jellemzése: "Ha nincs lakcímed, senki sem vagy. Megdöbbentő kép az emberiségről. Lebilincselő és részletgazdag alkotás az utcanevek és a házszámok keletkezésének történelméről, valamint arról, hogy mit árul el a lakcím az ott élők személyazonosságáról, etnikumáról, vagyoni helyzetéről vagy hatalmi státuszáról." (Kiemelések tőlem.) Szintúgy arról, mi mindentől esik el a nincstelen, akinek még címe sincs, s miért akarják emberek, hogy nekik ne legyen. Tanulságos okfejtések és példák sora visz közelebb ehhez, s mutatnak olyan helyzeteket, amelyekben nagyon nem szeretnénk lenni.

Mask is kifejti, hogy a lakcímnek két alapvető funkciója van. Az egyik adminisztratív célokat szolgál, ami többnyire a javunkra lehet. A másikra általában kevésbé gondolunk: ez erősen hasonlít a földrajzi árujelzők működésére: egy helyhez, környékhez tapadó értékítéleteket idéz fel, és köt hozzánk ('jó környék', 'rossz környék'.)

Könyve alapján merész kutató- és vállalkozó szellemű, nem húzódozik a kényes kérdésektől, a sok és akár messzi utánajárástól, s hogy témája megismeréséhez még elborzasztó nyomortelepek mélyére is elmenjen. Megismerkedhetünk ugyanakkor egy meglepő csavarral is a dolgok alakulásában. Azt hinnénk, a nincstelenség mélyén élés hozza, hogy az embernek lakcíme sincs. Mask részletesen bemutatja, megdöbbentően sokakra ez igaz, és elsőre nem is gondolnánk, milyen döbbenetes következményekkel jár rájuk nézve. Másrészt viszont olyanokkal is megismertet, akiknek azért nincs címük, mert nagyon nem akarják, hogy legyen, s ennek is megmutatja a vitathatatlanul racionális okait.

Lebilincselő, hogy fejtegetései a címekről vagy azok hiányáról milyen intellektuális távlatokba visz. Az antik Róma-beli tájékozódási technikákból eljut a mentális térkép-alkotásig, onnan annak neurológiai alapjához. Londonnál, hogy "a korai utcaneveket a gyakorlatiasság jellemezte", és - példákkal! - "a britek gyakran büszkélkednek azzal, mennyire obszcén utcaneveik vannak". Záró fejezete: "A jövő: a lakcímeknek befellegzett?"

Két kritika a könyvéről (a honlapjáról)
"Megvilágító erejű elbeszélése teljesen új képet ad a tárgyáról." Publishers Weekly, a kiemelkedően jó könyveknek járó csillaggal.
"Megragadó, nagyon tanulságos, ez a különösen időszerű témájú könyvet mindenkinek ajánljuk, különösképp azoknak, akik kedvelik a népszerű történelmet és a poltikát." - a 140 éve fennálló Library Journal, szintén a csillaggal.

A Cser ajánlójából: "Miért próbálták meg tömegesen eltüntetni a frissen kifestett házszámokat Mária Terézia idején a Habsburg Birodalom polgárai? Mi a közös az USA számos Martin Luther King Jr. utcájának sorsában? Hogyan tájékozódnak Japánban, ahol az utcák többségének a mai napig nincs se neve, se száma? Hogyan szövi át életünket utcáink, tereink elnevezése? Mask lenyűgözően izgalmas könyvében mindenre fény derül."

Ez a meglepő tények könyve is. Példa erre, s az utcák elnevezésének súlyára: "Többször is előfordult már, hogy a New York-i Városi Tanács egy adott évben elfogadott törvényeinek több mint 40%-a közterületek névváltozatásaival foglalkozott." Mask ehhez elmondja, hogy "e tanács New York törvényhozó testülete, számos meghatározó súlyú feladatkörrel. A város költségvetése meghaladja a legtöbb szövetségi állam büdzséjét, a lakosságszáma alapján pedig 12. helyen állna az USA tagállamainak rangsorában." Ennyi feladat mellett kell ilyen sokat foglalkoznia utcanevekkel - miért? Válasz természetesen a könyvben, amely arra is példákat hoz, mekkora politikai csaták dúlhatnak egy-egy névválasztás körül. (Ismert jelenség! - OP)

Másrészt, 'a címtelenek': [témabeli kutatásai során rátalált az Egyetemes Postaegyesületre (UPU), amely "a világ második legidősebb nemzetközi szervezete" és] "belebotlottam a "Címezzük fel a világot, saját lakcímet mindenkinek!" kezdeményezésbe. Innen tudom, hogy a világ háztartásainak többségéhez nem tartozik semmilyen cím. Az UPU álláspontja szerint a lakcím a legolcsóbb módja annak, hogy kiemeljük az embereket a szegénységből, hozzáférést biztosítsunk a hitelhez jutáshoz, szavazati joghoz és a világszintű piacokhoz. (a szavazati jognál fontosabbhoz is: munkahelyhez!- OP) De ne gondolja senki, hogy ez csak a fejlődő országok problémája. Nem sokkal később megtudtam, hogy még az Egyesült Államok egyes vidéki településein is hiánycikk a lakcím." Utóbbinál elmondja az anyagi okokat, a felmerülő demokrácia-problémákat, s hogy miért akarják sokan, hogy ne legyen lakcímük.

SAJTÓSZEMLE

kisalfold.hu, 2022.05.16.
"Kiváló kutatási infrastruktúra" címet kapott a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja

hirek.prim.hu, 2022.05.16.
"Kiváló kutatási infrastruktúra" címet kapott a JKK

gyorplusz.hu, 2022.05.16.
Elismerést kapott az egyetem járműipari kutatóközpontja

pecsistop.hu, 2022.05.16.
Közel 1,4 Mrd Ft támogatást kapott a PTE kutatásfejlesztésre ipar és digitalizáció témában

pecsma.hu, 2022.05.16.
1,4 milliárd forint támogatást kapott kutatásfejlesztésre a pécsi egyetem

trademagazin.hu, 2022.05.16.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO nők számára létrehozott magyar ösztöndíját

webradio.hu, 2022.05.16.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO nők számára létrehozott magyar ösztöndíját

origo.hu, 2022.05.16.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO nők számára létrehozott magyar ösztöndíját

weborvos.hu, 2022.05.16.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO magyar ösztöndíját

hirado.hu, 2022.05.16.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO nők számára létrehozott magyar ösztöndíját

bdpst24.hu, 2022.05.16.
Immáron 20 éve támogatják a hazai kutatónőket

webradio.hu, 2022.05.16.
Ösztöndíjprogramot indított a Huawei az Óbudai Egyetemen

hirado.hu, 2022.05.16.
Ösztöndíjprogramot indított a Huawei az Óbudai Egyetemen

hirklikk.hu, 2022.05.16.
Ösztöndíjprogramot indított a Huawei az Óbudai Egyetemen

profitline.hu, 2022.05.17.
Ösztöndíjprogramot indított a Huawei az Óbudai Egyetemen

mediapiac.com, 2022.05.17.
Ösztöndíjprogramot indított az Óbudai Egyetemen a Huawei

markamonitor.hu, 2022.05.17.
Növekszik a női kutatók száma az Európai Unióban

pharmaonline.hu, 2022.05.17.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO nők számára létrehozott magyar ösztöndíját

alon.hu, 2022.05.17.
Meghirdették a L'Oréal-UNESCO nők számára létrehozott magyar ösztöndíját

444.hu, 2022.05.17.
Ismét Digital Health Konferencia Budapesten

blikk.hu, 2022.05.17.
Egy terület, ahol nagyon lemaratunk: Magyarországon az egyik legkevesebb a női kutatók aránya az Európai Unióban

piacesprofit.hu, 2022.05.17.
Nem akármilyen fordulat jöhet a kkv-szektorban

penzcentrum.hu, 2022.05.17.
Rengeteg vállalkozás került lépéskényszerbe: ha ezt nem csinálják meg, könnyen vége lehet mindennek

portfolio.hu, 2022.05.17.
Óriási lemaradásban van a hazai kkv szektor - Jöhet a digitális fordulat?

kamaraonline.hu, 2022.05.17.
Június 10-ig várják a jelentkezéseket a Budapest Design Weekre

vg.hu, 2022.05.17.
GDP-ben mérhető hatást jelentenek az egyetemi innovációk

Pesti TV, Politikai hobbista, 2022.05.17.
Mit értünk innováció és startup kifejezés alatt?

Világgazdaság, 2022.05.18., 1,2. oldal
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem...
"...Jelenleg 17 olyan szabadalomcsaládja van az ELTE-nek, amelyben a jogi oltalom már biztosított, de a szabadalmi eljárás még folyamatban van. Ez utóbbi projektek létrejöttében nagy szerepe van annak, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) koordinálásával 2020 végén tizennyolc, a nemzetgazdaság számára különösen ígéretes tématerületen tudáscentrumokat alakítottak ki..."

technokrata.hu, 2022.05.18.
Magyarországon az egyik legkevesebb a női kutatók aránya az EU-ban

autoszektor.hu, 2022.05.18.
"Kiváló kutatási infrastruktúra" címet kapott a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja

infoter.hu, 2022.05.18.
Ösztöndíjprogramot indított a Huawei az Óbudai Egyetemen

itcafe.hu, 2022.05.18.
Elkerülhetetlen a digitális fordulat a kkv-szektorban

mmonline.hu, 2022.05.18.
Rákapcsolnak a digitalizációra a hazai vállalkozások

Veszprémi 7 nap, 2022.05.19., 9. oldal
Csatlakozás a nyílt tudományhoz
"...A Pannon Egyetem a vidéki egyetemek közül elsőként csatlakozott az Open Science-szel kapcsolatos állásfoglaláshoz, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2021 októberében tett közzé..."

Fehérvár közéleti hetilap, 2022.05.19., 2. oldal
Ülésezett a Magyar Innovációs Szövetség
"...Ennek az útnak az egyik jelentős állomása, hogy az immár három évtizedes múlttal büszkélkedő Magyar Innovációs Szövetség éppen Székesfehérváron tartotta választmányi ülését, melyen nem volt megkerülhető a digitalizáció és annak jelentősége napjaink iparában, gazdaságában, legyen szó a mai munkavállalókról vagy az életútjuk elején járó gyermekekről..."

technokrata.hu, 2022.05.19.
Digitális fordulat jöhet a KKV szektorban

fehervartv.hu, 2022.05.19.
Megtisztelő választmány
"...Székesfehérváron, az Alba Innovárban tartotta választmányi ülését a Magyar Innovációs Szövetség. Az esemény komoly elismerés mind az Alba Innovárnak, mind a városnak..."

szekesfehervar.hu, 2022.05.19.
AZ ALBA INNOVÁRBAN ÜLÉSEZETT A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

vasarnap.hu, 2022.05.19.
Csák János: A jövő az innovációban van

vital.hu, 2022.05.19.
Innovációs Nagydíjat ért a remdesivir magyar fejlesztésű segédanyaga

weborvos.hu, 2022.05.19.
Az idősek is megbirkózhatnak az innovatív technológiával

Trend FM, Reggeli monitor, 2022.05.19.
Összeállítás: Folytatódik a Nemzeti Kiválóság Program

InfoRádió, Reggeli hírek 7:00, 2022.05.19.
Nem lesz több modellváltó egyetem, mondta Csák János

Magyar Nemzet, 2022.05.20., 16. oldal
Digitális fordulat előtt állnak a hazai kkv-k
A magyar kisvállalkozások mindössze ötödénél számít stratégiai területnek az információtechnológia

Szabadság, 2022.05.20., 1,5. oldal
Erdély fővárosában az Innowave - Summit innovációs fórum - Erasmus pénzalap az egyetemi innovációs inkubátoroknak

Pannon Novum heti hírlevele, 2022.05.20.
"Kiváló kutatási infrastruktúra" címet kapott a JKK

okkfehervar.hu, 2022.05.20.
AZ ALBA INNOVÁRBAN ÜLÉSEZETT A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

magyarnemzet.hu, 2022.05.20.
Digitális fordulat előtt a hazai kkv-k

Trend FM, Reggeli monitor, 2022.05.20.
Összeállítás: Elmarad a hazai kis- és középvállalati szektor a régiós versenytársaktól a digitális
átállás tekintetében

computerworld.hu, 2022.05.22.
Digitális fordulra vár a KKV szektor

corvinusonline.blog.hu, 2022.05.23.
Saját kutatás egymillióból - Újra lehet pályázni az ÚNKP ösztöndíjra

technokrata.hu, 2022.05.24.
Digitális fordulra vár a KKV szektor - technokrata

hirek.prim.hu, 2022.05.24.
A Széchenyi István Egyetemen elindult a Huawei több tízmillió forintos ösztöndíjprogramja

Világgazdaság, 2022.05.25., 16. oldal
Startupok és egyetemek - az inspiratív környezet ereje

g7.hu, 2022.05.25.
Annyi pénzt öntött az állam a magyar startup-ökoszisztémára, hogy az megfulladt

gyorplusz.hu, 2022.05.25.
Újabb rangos díjat zsebelt be az egyetem
"...A győri Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja nyerte el idén az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által alapított Ipar 4.0 szakmai díjat az oktatási, képzési programot, illetve kutatást, fejlesztést, innovációt megvalósító szervezet kategóriájában..."

kemma.hu, 2022.05.25.
Tudományos világbajnokságon képviselte Atlantában Tatabányát a bánkis diák
"...Szőnyi Balázs 12. osztályos tanuló és mechatronikai feltaláló az Egyesült Államokban mutathatta be találmányát, amely fejlődést hozhat számos területen..."

figyelo.hu, 2022.05.25.
Új lehetőség startupoknak: itthonról is bekerülhetnek a világ vérkeringésébe

insiderblog.hu, 2022.05.25.
Dealroom.co megállapodás: jobban láthatók lesznek a magyar startup ökoszisztéma szereplői Európában, Amerikában

szeged.hu, 2022.05.25.
Átadták a Nemzeti Biotechnológiai Laboratóriumot a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban

webradio.hu, 2022.05.25.
Átadták a Nemzeti Biotechnológiai Laboratóriumot a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban


hir.ma, 2022.05.25.
Átadták a Nemzeti Biotechnológiai Laboratóriumot a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban


weborvos.hu, 2022.05.25.
Átadták a Nemzeti Biotechnológiai Laboratóriumot Szegeden


pharmaonline.hu, 2022.05.25.

szegeder.hu, 2022.05.25.
Szegeden is folynak majd mRNS-alapú vakcinák fejlesztésével kapcsolatos kutatások: átadtak egy új laboratóriumot


marketingpirula.hu, 2022.05.25.
Átadták a Nemzeti Biotechnológiai Laboratóriumot


vg.hu, 2022.05.25.
Startupok és egyetemek - az inspiratív környezet ereje


kisalfold.hu, 2022.05.25.
Ipar 4.0 szakmai díjjal ismerték el a Széchenyi István Egyetem ipari digitalizációs vállalati megoldásait


agrarunio.hu, 2022.05.25.
Ipar 4.0 szakmai díjjal ismerték el a Széchenyi István Egyetem ipari digitalizációs vállalati megoldásait


kisalfold.hu, 2022.05.25.
A Széchenyi István Egyetemen elindult a Huawei több tízmillió forintos ösztöndíjprogramja


hir.ma, 2022.05.25.
TIM: lezajlott az átadás-átvétel az innovációs területeken


demokrata.hu, 2022.05.25.
Palkovics László átadta az ITM épületét Csák Jánosnak


magyarnemzet.hu, 2022.05.25.
Átadták az innovációs kormányzati feladatokat az új tárcának


medicalonline.hu, 2022.05.25.
Lezajlott az átadás-átvétel az innovációs területeken


index.hu, 2022.05.25.
Csák János megkapta a kulcsot, kezdődhet a munka


gondola.hu, 2022.05.25.
TIM: lezajlott az átadás-átvétel az innovációs területeken


beol.hu, duol.hu, erdon.ro, boon.hu, vaol.hu, kisalfold.hu, heol.hu, nool.hu, delmagyar.hu, veol.hu, bama.hu, zaol.hu, szon.hu, kemma.hu, szoljon.hu, baon.hu, sonline.hu, haon.hu, teol.hu, feol.hu, 2022.05.25.
Lezajlott az átadás-átvétel az innovációs területeken


hirado.hu, 2022.05.25.
Palkovics László átadta az ITM épületét Csák Jánosnak


radio88.hu, 2022.05.25.
Átadták a Nemzeti Biotechnológiai Laboratóriumot a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban


Pannon Novum heti hírlevele, 2022.05.27.
Szakmai díjjal ismerték el a Széchenyi István Egyetem ipari digitalizációs vállalati megoldásait


Pannon Novum heti hírlevele, 2022.05.27.
A Corvinus Egyetem elkötelezte magát a nyílt tudomány mellett


infoter.hu, 2022.05.27.
Felhívás - Szabadalomvásárlási pályázat

Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Nagy-Herczeg Boglárka,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.