XXXI. évf. | 2021. január 26. | 2. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Pályázati felhívások
Várható esemény
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Könnyített közbeszerzési szabályok segítik a KFI-t

A kutatás-fejlesztésre és az innovációra (KFI) 2021. január 1-jétől új közbeszerzési előírások léptek életbe. Az új rendelkezések lehetővé teszik, hogy a KFI tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó áru- és szolgáltatás-beszerzések az uniós közbeszerzési értékhatárig mentesülhessenek a közbeszerzési kötelezettség alól.

A közbeszerzési törvény módosításának szakmai előkészítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) végezte, arról az Országgyűlés 2020 decemberében döntött.

A törvény módosítás megtekinthető a Magyar Közlöny 274. számában, a 91140. oldalon, ill. a következő linken.

Magyar Nemzeti Bank konjunktúra felmérése

2021. január 18-án, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felkérte Szövetségünket, hogy vegyen részt konjunktúra felmérésben azzal a céllal, hogy a jegybank hiteles képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról, és segítsenek pontosabb képet alkotni a magyar vállalati szektor gazdasági helyzetéről.

Kérjük vállalati tagszervezeteinket, hogy 2021. január 28-igtöltsék ki a kérdőívet a következő linken.
Kérdés esetén az MNB illetékes munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a vallalatifelmeres@mnb.hu e-mail címen.

Brit-magyar együttműködés

2021. január 7-én, az Egyesült Királyság nagykövete, Paul Fox, levelet írt a MISZ Felsőoktatási Tagozat vezetőjének, Kersánszki Tamásnak. Ebben kifejtette, hogy a britek a kilépés után is (2021-2027) számítanak a magyar kutatókra és készséggel működnek együtt az alábbi három területen:
 • a Horizon Europe programban, minden területen, a klímaválságtól a közegészségügyig. Ezen keresztül kívánják folytatni az együttműködést, hogy pl. létrejöjjenek határokon átívelő hálózatok, vagy új ellátási láncok stb.
 • Euratom programban, mellyel kapcsolatban is megállapodásra jutott Nagy-Britannia az EU-val, mely szerint a 2021-2025 közötti kutatási és tréning program partnerei lesznek. Ez azt is jelenti, hogy a brit kutatók és tudósok a továbbiakban is munkálkodhatnak az ITER-ben.
 • Kopernikusz programban is folytatja Nagy-Britannia a részvételét, a megállapodás kiterjed az EU Űr-figyelő és -követő program szolgáltatásainak hozzáféréséhez.

30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: zsűri-diák találkozók

Megkezdődtek a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúi. A találkozókon a 82 továbbjutott pályázat készítője, összesen 114 pályázó vehet részt. A konzultáció célja, hogy a 28 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és megismerkedjenek a pályázatok készítőivel.

A kész pályamunkák beadási határideje 2021. április 1-je, míg a végső értékelésre április folyamán kerül majd sor, és a zsűri dönt a több mint 2,5 millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról.
A legjobb fiatalokat (10-12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 600-800 E Ft-os jutalmat érdemelnek ki. A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyerhetnek el.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg, ill. a Nemzeti Tehetség Programból.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Új kitöltési útmutatók a védjegyek nemzetközi lajstromozásához

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat (a továbbiakban: Közös Végrehajtási Szabályzat) szabályainak megfelelően elkészített, nemzetközi védjegybejelentést szolgáló formanyomtatványok és változásfeljegyzés iránti kérelmek frissítésre kerültek. Az aktualizált bejelentési nyomtatványon felül új kitöltési útmutatók is elérhetőek a leggyakrabban használt formanyomtatványokhoz a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) weboldalán.

Az új kitöltési útmutatók segítségül szolgálnak az ügyfeleknek a formanyomtatványok szabályos kitöltéséhez. Az útmutatók jelenleg angol nyelven, a 10 leggyakrabban használt formanyomtatványhoz érhetők el (MM2, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9, MM10, MM11, MM12), de hamarosan francia és spanyol nyelven is megtalálhatóak lesznek a WIPO oldalán.

HÍREK | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Talajmissziót támogató nemzetközi SMS projekt

Az SMS (Soil Mission Support) elnevezésű nemzetközi projekt célja a talaj- és föld-használattal, valamint -gazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztési és innovációs programok összehangolása. A projekt támogatja az Egészséges Talaj és Élelmiszer Missziót (Soil Health and Food, Horizon Europe Mission), az Európai Zöld Megállapodást (European Green Deal), valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (UN Sustainable Development Goals, SDGs) közül a talajhoz kapcsolódó célok elérését. A nemzetközi konzorciumot Magyarország részéről az ELKH ATK TAKI kutatócsoportja erősíti, Dr. László Péter vezetésével.

További részletek az alábbi linken.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK


FELHÍVÁS
a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, 29. alkalommal hirdeti meg a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett
a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2020. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja,
 • "Alapkutatástól a piacig" 2020. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2018. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség
 • "2020. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2021. áprilisában kerül sor.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2020. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.
A bírálóbizottság az innovációból 2020-ban elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, és társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2021. február 10., 15 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalon tölthető ki,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalra. További információ: www.innovacio.hu, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 061-430-3330.

Új élettudományi fókuszú akcelerátor program indul Dél-Alföldi központtal

A Creative Accelerator Kft. 2017-ben a dél-alföldi régió tudásbázisának központjában, a Szegedi Tudományegyetemmel, a Bay Zoltán Nonprofit Kft.-vel, az INPUT Programmal és az MTA Szegedi Biológiai Központjával szakmailag együttműködve kezdte meg működését.
Az elmúlt három év eredményei alapján az inkubátor, mint a 2020-1.1.4-STARTUP-2020-00006 pályázat kedvezményezettje az NKFIH támogatása révén újabb 299.810.800 Ft támogatás, továbbá magántőke felhasználásával 10 új start-up cégbe történő befektetésére kapott lehetőséget.

Magyarország egyetlen élettudományi fókuszú, piaci alapon működő inkubátora olyan projektgazdák jelentkezését várja, akik életképes projektjeik megvalósításához forrást és befektető partnert keresnek. A többlépcsős egyeztetések és szakmai szűrések eredményeként kiválasztott jelentkezők akár 50-80 millió Ft-ot tudnak fejlesztéseik megvalósítására fordítani.
Az inkubátor tulajdonosi köre az elmúlt években számos sikeres befektetést és azt lezáró ún. exit-et valósított meg.

További információ: dr. Mogyorósi Péter ügyvezető (mogyorosi@creativeaccelerator.hu)

Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért

A "Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért" célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.
Az elismerést 2015 óta évente adományozza társszervezetünk, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A díjat 2015 és 2020 között három kategóriában adták át, a díjazottakról szóló további információk a következő linken.

A Genius Loci Díjat 2021-ben hetedik alkalommal nyerhetik el azok a vállalatok és vállalkozók, amelyeket/akiket a tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok, illetve a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Matehetsz tagjai / tagszervezetei jelölnek, és a felkért zsűri döntése alapján bekerülnek a legjobb 12 közé.

A jelölés módjáról és a díjazással kapcsolatos tudnivalókról a következő linken olvashat.
Jelölni az alábbi linken elérhető online jelölőlap kitöltésével lehet 2021. február 22. délig.
További információk: Györki Mária (e-mail: gyorki.maria@tehetseg.hu).

Várható esemény


Knowledge To Money Club

2021. jan. 27-én, 9 órától 13.30-ig kerül megrendezésre online, a Knowledge To Money Club következő eseménye.

Az eseményen bemutatják hogyan lehetséges induló vállalkozásoknak a régióban növekedni üzleti angyalok segítségével. A szervezők feladat összekötni a startupokat, befektetőkkel és olyan üzleti angyalokkal, akik megfelelő iparági háttérrel és kapcsolatrendszerrel bírnak a régióban.
A konferencia nyelve angolul.

A részletes program elérhető a következő linken.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, hogy az esemény honlapján található űrlap kitöltésével jelezze 2021. január 26. 18.00-ig! A regisztrált vendégeknek küldik a linket az eseményt megelőző napon. A linkkel az esemény elérhető lesz a böngészőből vagy az innen letölthető alkalmazásból.

További információk: Dervalics Ákos (+36 30 378 4396) vagy Weiner János (+36 70 434 5020)

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Robert J. Shiller: Narratív közgazdaságtan - Hogyan hatnak a vírus módjára terjedő történetek a gazdaságra? - HVG Könyvek, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Shiller Nobel-emlékdíjas közgazdász, a közgazdaságtan egyik forradalmian új területe, a viselkedésgazdaságtan egyik kimagasló kutatója és tudósa.

Narratív közgazdaságtan: egy valóban új, innovatív elemzési mód a közgazdaságtanban. Ismert, Shiller is ezzel indít, hogy a narratívák - elbeszélések, történetek példabeszédek - gyakran járványszerű terjedése igen erősen képesek befolyásolni a közgondolkodást, és az általa a cselekvéseket is. A modern idegtudományoktól vett hasonlattal, ha az emberek a társadalom és a gazdaság rendszerének neuronjai, a narratívák a neurotranszmitterek.

A lényeg, a könyvből idézve: "A narratívák végső soron mindig fontos közvetítőszerepet játszanak a kultúrában, a korszellemben és a gazdasági viselkedésben lezajló gyors változásokban. Léteznek értelmiségi körökben terjedő, szakmai narratívák is, amelyek egészen komplexek, és a maguk diszkrét módján inkább az emberek általános társadalmi viselkedését befolyásolják.

A narratívák járványszerű terjedését be kellene építeni a gazdaságelméletbe. Máskülönben a gazdasági változások egyik nagyon is valós, konkrét és fontos mechanizmusa, valamint a gazdasági előrejelzések egyik kulcsfontosságú eleme továbbra is rejtve marad előttünk. Ha nem értjük meg a népszerű narratívák járványszerű terjedésének folyamatát, akkor soha nem érthetjük meg teljesen, hogyan és mitől változik a gazdaság és a gazdaság szereplőinek viselkedése. Az orvoslásban a járványok előrejelzésének könyvtárnyi szakirodalma van. Ebből világosan kiderül, hogy ha megismerjük a járványok természetét és a fertőzést okozó tényezők szerepét, akkor pontosabbak lesznek az előrejelzéseink annál, mint ha csak statisztikai módszerekre hagyatkoznánk." (Kiemelések tőlem.)

Valójában a civilizációk mindig is narratívákra épültek: eredetmondákra, az értékrendet meghatározó elbeszélésekre. S ha eretnek is ilyet mondani, a nagy közgazdaságtani munkákból is sokkal inkább a narratívák kerültek be a közgondolkodásba, mintsem a szikár elemzések és következtetések.

Kulcsfontosságú megállapítása: "Csak úgy érthetjük meg bonyolult gazdaságunk működését, ha számításba vesszük a gazdasági döntéseket érintő narratívákat és gondolatokat is, függetlenül attól, hogy azok helyesek-e vagy tévesek." Igen, a tévedéseket terjesztő narratívák ugyanolyan fontosak e tekintetben, ha nem fontosabbak. A helytállókat ugyanis köti a valóság, a tévesek viszont szabadon szárnyalhatnak, s ragadhatják magukkal az embereket és döntéseiket. Tudjuk, milyen káoszt és károkat tudtak/tudnak okozni pl. a gyors meggazdagodást ígérő narratívák, a holland tulipánmániától a dotcom lázig (Shiller mindkettőről szól) és azon túl is.

Szintúgy: "Akár önbeteljesítő jóslattal is felér, ha a közvélemény elhiszi a közelgő fellendülésről vagy recesszióról szóló gazdasági előrejelzést." Közismert az is, hogy ügyesen elültetett pletykákkal, /ál/hírekkel, narratívákkal igen hathatósan lehet manipulálni a piacokat.

Erről szól: "Ebben a könyvben kísérletet teszek arra, hogy az epidemiológiával - a járványtannal, a betegségek terjedésével foglalkozó tudományággal - összefüggésben összefoglaljam eddigi munkánk eredményeit, és a nagyközönség elé tárjam azt az elképzelést, hogy a gondolatvírusok felelősek a gazdasági tevékenységekben megfigyelhető számos változásért. Korunk és a saját életünk sztorija folyamatosan változik, amitől viselkedésünk is átalakul.

A könyvben szereplő narratív közgazdaságtannal kapcsolatos gondolatok egybecsengenek az információs technológia és a közösségi média legújabb fejlesztéseivel, hiszen manapság a történetek ezeken a csatornákon jutnak el a világ minden pontjára, és a másodperc törtrésze alatt vírusszerűen terjednek el. Ezek a médiumok alapjaiban határozzák meg az emberek gazdasági viselkedését."

"Ha a közgazdászok a gazdasági események magyarázataiba beillesztenék a köznapi narratívák értelmezését is, az előrejelzéseikben is fogékonyabbak lennének az efféle hatásokra. Ezáltal sokkal használhatóbb eszközöket adhatnának a döntéshozók kezébe, hogy azok jobban fel tudjanak készülni a várható fejleményekre, és eredményesebben kezelhessék őket. Éppen ezért ebben a könyvben amellett érvelek, hogy a közgazdászok akkor teszik a legtöbbet saját tudományáguk fejlődéséért, ha kidolgozzák és beépítik abba a narratív közgazdaságtan művészetét. Az első néhány fejezetben bemutatom, hogyan alapozható meg a tudomány és a művészet ilyetén egyesítése, és hogyan hozható létre ezáltal egy még megbízhatóbb közgazdaságtan."

Juan Du: A sencseni kísérlet - A kínai 'azonnali város' története - Pallas Athéné Könyvkiaó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Remek könyv Kínáról. Messze nem csak Sencsen - és gazdasági háttere - legújabbkori 'csodájáról', hanem a sok évezredes hagyományokra támaszkodó, azokkal és a szinte végtelen saját erejével a kulturális forradalom után a hamvaiból feltámadó Kína egészéről. Arról, mi teszi azzá a 19. században még "mélyen alvó" Mennyei Birodalmat, amilyenné vált mára, s várhatóan válik holnapra. S túl azon, hogy igen alapos gazdasági és gazdaságtörténeti elemzést kapunk, a helyi kultúrákról szóló sok érdekes részlet kínál igazán érdekes, szórakoztató olvasmányt, ha tetszik felüdülést a szakmai részek között.

A Pallas Athéné ajánlójából: "A díjnyertes hongkongi építész, Juan Du évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Kínai Népköztársaság épületeinek tervezésében és az ország sajátos várostervezésében. E könyvében Kína egyik különleges gazdasági övezetének központjába, Sencsen városába kalauzolja az olvasót. Juan Du a hely szellemének bemutatásával többek között arra a kérdésre is választ ad, hogy miként lett Sencsen a 40 évvel ezelőtti mezőgazdasági területből Kína egyik legfejlettebb technológiai központjává." (Kiemelések tőlem)
Innentől szóljon önmagáért Juan Du elemzése és értékelése.

Erről szól: "A sencseni különleges gazdasági övezet létrehozása a kínai »reform és nyitás« politikájának egyik első kezdeményezése volt, amelyet Teng Hsziao-ping, a Kínai Népköztársaság 1978 és 1989 között hivatalban lévő kiemelkedő vezetője levezényelt. Teng 1980-ban engedélyezte három különleges gazdasági övezet létrehozását a piaci reformok óvatos kísérleteként. Sencsen volt az első. A különleges gazdasági övezetek helyét nagy gondossággal választották ki annak figyelembevételével, hogy azoknak a 'külföldi' piacgazdaságoknak a földrajzi közelségében legyenek, amelyeket leendő kereskedelmi partnerként kiszemeltek.

Ebben a könyvben roppant speciális és rendkívül összetett folyamatként mutatom be Sencsen urbanizálódását és fejlődését társadalmi, kulturális, politikai, földrajzi és történelmi összefüggésben. Könyvemben amellett érvelek, hogy Sencsen 1979 után megfigyelhető növekedése és fejlődése nem kizárólag a nemzeti kormány centralizált gazdaságpolitikájának tulajdonítható. Esetében a nemzeti politikák és a központi tervezés mellett ugyanilyen fontosak - ha ugyan nem fontosabbak - voltak a helyi megállapodások és gyakorlatok is. Hasonló módon a sencseni régió helyi földrajza, története és kultúrája is ugyanolyan lényeges volt a város fejlődésében, mint az átfogó országos történelem, amelynek az egyik fókuszpontjává vált. A mai Sencsen városi formája és szerveződése a korábbi - vidéki és városi - települések átfogó kulturális fejlődésének évszázadaiban, valamint a váratlan országos eseményekben gyökeredzik. Amikor 1979-ben elindították a nagyra törő városi kísérleteket Sencsen és általában véve Kína megreformálásához, a sencseni különleges gazdasági övezet nem egyszerűen az egyik kísérlet volt a sok közül. Kritikus jelentőségű kísérletnek bizonyult, mert visszatükrözte mindazokat a problémákat, amelyekkel a kínai állam akkoriban küszködött. A kísérlet ellentmondásos és népszerűtlen volt, telve veszélyekkel és bizonytalanságokkal. A kínai reform és nyitás politikai útja távolról sem volt egyértelmű vagy nyilvánvaló, és magukat a reformokat sem szigorúan felülről lefelé irányuló módon kezdeményezték vagy hajtották végre." Igen, Kína földrajzi, demográfiai és társadalmi-gazdasági dimenziókban is óriási, s más elemzések és értékelések is kiemelik, hogy ez akár igen számottevő mozgástereket is nyit a 'helyi erőknek'. Nagyon úgy tűnik, hogy ez Kína mai erejének egyik meghatározó forrása.

Sencsen hatása: "Ma a sencseni eredetmítosz sokkal nagyobb hatást gyakorol az emberekre, mint bármikor korábban. Kínán kívül e mítoszt nagy félelem övezi, mert Kína döbbenetes gazdasági növekedését egy nagyhatalmú és autoriter állam tevékenységeinek tulajdonítja. Kínán belül erkölcsi üzenetként ünneplik, amely megmagyarázza és legitimálja a kínai reformpolitikák eredetét, amelyek milliók számára meghirdetik a nyomorból való kiemelkedés lehetőségét. A sencseni lakosság túlnyomó részének számára a mítosz szent és optimista mantra, amely hitelesíti azt a döntésüket, hogy ideköltöztek, függetlenül attól, hogy sikeresek lettek-e vagy küszködnek. Függetlenül attól, hogy klisének tekintik, vagy eredettörténetként ünneplik, a sencseni mítosz megtestesíti Kína globális felemelkedését, amely a 21. század fordulóján bekövetkezett. Maga a mítosz sokkal hatalmasabb, mint a várossal kapcsolatos bármely tény."

Filippov Gábor Nagy Ádám Tóth Csaba (szerk.): Egy galaxissal odébb - Fantáziavilágok valóságai - Athenaeum Kiadó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Ez a könyv remekül bizonyítja, hogy a médiabeli tapasztalataink nagy része ellenére is a politológia igazi tudomány lehet. Nem mellesleg, igen jó olvasmány, s még inkább jó gondolatébresztő.
A kiadó ajánlójából: "Az Egy galaxissal odébb tizenegy neves szerzője az asztrofizika, a robotika, a jövőkutatás, az irodalomtudomány, a politológia, a szociológia vagy éppen a neveléstudomány szemszögéből vizsgálja olyan közkedvelt sci-fik és fantasyk világát, mint a Star Wars, a Terminátor, a Men in Black, az Alapítvány-sorozat, a Warcraft, a Marvel-multiverzum vagy éppen a Különvélemény." (Kiemelések tőlem)

Tóth Csaba az előszavában elmondja, hogy e kötet igen komoly előzményekre támaszkodik. Ötödik darabja egy sorozatnak, és "Ahogy a szerzői gárda bővült, úgy nyílt ki a sorozat a témák egyre szélesebb tárháza felé: a társadalomtudományi értekezések mellett idővel természettudományos munkák is felbukkantak." (Szó nincs száraz "értekezésekről", "munkákról", ellenkezőleg: az írások könnyen követhető, érdekes és elgondolkodtató olvasmányként elemeznek fontos és izgalmas, nagyon is valós témákat.)

Megkockáztatható: az igazán jó sci-fi, ha társadalomképet rajzol, olyan, mint az elméleti modellezés: felvázolunk egy elképzelt rendszert, és vizsgáljuk-vizsgáztatjuk, miként működik. A szerzők itt a műveknek különleges elemzését adják: ahogy a politológus látja és értékeli a bennük feltáruló világokat.

Erről szól: "Napjainkban, amikor egyre többször érezzük, mintha valami sci-fiben élnénk, mi értelme egyáltalán könyvekbe és filmekbe merülnünk, ha korábban elképzelhetetlen, 'futurisztikus' és meghökkentő problémákat szeretnénk vizsgálni? Ma már talán elegendő lenne körülnéznünk a való világban. Lehet, hogy többé nem a valóság elől akarunk majd a fikcióba menekülni, hanem egyre kétségbeesettebben keressük a valóságba visszavezető utat?" (Másként fogalmazva: amikor a valóság kezd igencsak csúfabb lenni a sci-fi sötét világainál, a gondolatkísérleteknek e műfaj adta lehetőségeivel is próbálkozhatunk kiutat találni elviselhetőbb valóság felé?) "Ez a könyv valamennyire talán ezekre a kérdésekre is választ ad." (Más kérdés, hogy a szerzők olykor némi, esetenként harcos aktuálpolitikai mondandót is becsempésznek.)

"Úgy tűnik, ma senkinek sem kell hosszabban magyarázni, mi köze egymáshoz a tudománynak, a politikának és a sci-finek. Mintha csak megvalósult utópiák és disztópiák találkozási pontján élnénk: egyszerre vagyunk tanúi sosem látott technológiai fejlődésnek és korábban elképzelhetetlen, új lehetőségek megnyílásának - és mindeközben szélsőséges egyenlőtlenségeknek, természeti és biológiai katasztrófáknak, az orwelli állam felemelkedésének." (Ezen a mellérendelésen azért el lehet gondolkodni.)

A gondolkodásnak széles, multidiszciplináris tereit nyitják meg az itt sorakozó írások. Csak ízelítőül, néhány kiragadott példa:
Identitásformálás az új Star Wars trilógiában. S nagyon is igényesen indít: "Erikson pszichoszociálisfejlődés-elmélete. Erik Erikson (1902-1994) saját fejlődéselméletével szakított a kortársai körében népszerű freudi modellel - állandó, de szakaszolt folyamatként írta le az egyén fejlődését." Innen indul a Star Wars elemzés egyik fő szála: "Az én állomásai" a főhős történetében.
Exobolygók és az élet lehetősége a közeli csillagok körül. Nagyrészt science, fiction nélkül, hiszen új, felettébb izgalmas kutatási területről szól, amelyet a technika fejlődése tett lehetővé: a más csillagok körül keringő bolygók felfedezéséről és tulajdonságaik kutatásáról. Beszél a kutatás módszereiről, és igazán meglepő eredményeiről. "Összességében egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy az exobolygó-kutatás bő két évtizeddel az első felfedezés után mára igazi húzóágazattá vált a csillagászaton belül." (S a kapcsolatkeresésről eszünkbe jut a bikák tanmeséjének záró kádenciája is: "Sok hülye! Már jönnek, s mi futhatunk!")

Álhírek és dezinformáció a Marvel-univerzumban. Bár csupán annak a problémája lenne, de ez nagyon is a saját univerzumunkról szól! "A médiakutatás egyik alapvető kérdése, hogy a média mennyiben képes a valóság objektív ábrázolására, illetve milyen mértékben és módon konstruálja a maga valóságát." Ez még csak hagyján, de mennyire és miként a valóságban a miénket, mindannyiunkét és kiknek-kiknek a magukét?
A további címekből:
 • People in white - a magyar egészségügy és a Men in Black világa
 • Emberi, túlságosan emberi? Orkok Középföldén és Azerothon
 • A mágikus magyar glóbusz
 • A titokzatos idegen - magyarok a sci-fi és a fantasy világában.

SAJTÓSZEMLE

portfolio.hu, 2021. 01. 06.
Miért lenne embertelen a technológiai fejlődés?

origo.hu, 2021. 01. 09.
Rekordot hozó évük volt tavaly az amerikai startupoknak

karcfm.hu, 2021. 01. 11.
Interjú dr. Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökével, a MISZ 30 éves jubileumáról és az Innivációs Nagydíjról

Karc fm, Regiszter, 2021. 01. 11.
Interjú dr. Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökével, a MISZ 30 éves jubileumáról és az Innivációs Nagydíjról

trendfm.hu, 2021. 01. 12.
SOLUS Capital: eddig 2 milliárd forint sikeres tőkekihelyezés a Digitális Jólét Programban

kamaraonline.hu, 2021. 01. 12.
Könnyített közbeszerzési szabályok a K+F források felhasználására

insiderblog.hu, 2021. 01. 12.
Könnyített közbeszerzési szabályok segítik a kutatás-fejlesztési és innovációs források felhasználását

newtechnology.hu, 2021. 01. 12.
Könnyített közbeszerzési szabályok segítik a kutatás-fejlesztési és innovációs források felhasználását

u-szeged.hu, 2021. 01. 12.
Miért érdemes pályázni a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságára?

semmelweis.hu, 2021. 01. 12.
Pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra - 2021 - Semmelweis Hírek

Magyar Mezőgazdaság, 2021. 01. 13., 54. oldal
Harminc éves a Magyar Innovációs Szövetség

magyarnemzet.hu, 2021. 01. 13.
Az innováció támogatására nyílt újabb pályázat

zaol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

beol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

boon.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

baon.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

kemma.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

haon.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

szoljon.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

feol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

vaol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

veol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

sonline.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

szon.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

delmagyar.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

teol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

duol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

bama.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

heol.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

kisalfold.hu, 2021. 01. 13.
Megnyílt az idei OTKA-pályázat, 12,9 milliárd forintnyi kerettel

hirado.hu, 2021. 01. 13.
Újabb tudományos támogatásra lehet pályázni

azuzlet.hu, 2021. 01. 13.
Tudományos támogatás - idén 13 milliárd pályázható - Az Üzlet

pharmaonline.hu, 2021. 01. 13.
Újabb jelentős tudományos támogatás

magyarhirlap.hu, 2021. 01. 13.
Csaknem 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

webradio.hu, 2021. 01. 13.
Schanda Tamás: újabb jelentős tudományos támogatás, csaknem 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

hir.ma, 2021. 01. 13.
Schanda Tamás: újabb jelentős tudományos támogatás, csaknem 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

hirpress.hu, 2021. 01. 13.
Schanda Tamás: újabb jelentős tudományos támogatás, csaknem 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

insiderblog.hu, 2021. 01. 13.
Újabb jelentős tudományos támogatás: közel 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

weborvos.hu, 2021. 01. 13.
Csaknem 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

medicalonline.hu, 2021. 01. 13.
Újabb jelentős tudományos támogatás

radio88.hu, 2021. 01. 13.
Újabb jelentős tudományos támogatást jelentettek be

Kossuth Rádió, 2021. 01. 13.
Interjú dr. Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökével, a MISZ 30 éves jubileumáról és az Innovációs Nagydíjról

Mediaklikk.hu, Kossuth Rádió, 2021. 01. 13.
Napközben: 30 éves az Innovációs Szövetség

Világgazdaság, 2021. 01. 14., 3. oldal
Indul a verseny a támogatásokért

Magyar Nemzet, 2021. 01. 14., 12. oldal
Az innováció támogatására nyílt új pályázat

Magyar Hírlap, 2021. 01. 14., 9. oldal
Újabb jelentős tudományos támogatás a kutatóknak

Zalai Hírlap, 2021. 01. 14., 8. oldal
Kutatók pályázhatnak

Veszprémi 7 nap, 2021. 01. 14., 3. oldal
Hétszázmillió nanotechnológiai projektre

palyazatihirek.eu, 2021. 01. 14.
Széchenyi 2020 pályázatok - Idei évben is lehet pályázni iparjogvédelmi támogatásra

magyarhirlap.hu, 2021. 01. 14.
Újabb jelentős tudományos támogatás a kutatóknak

insiderblog.hu, 2021. 01. 14.
A hazai startup ökoszisztémáról készít átfogó jelentést a Startup Hungary

startuponline.hu, 2021. 01. 14.
A hazai startup ökoszisztémáról készít átfogó jelentést a Startup Hungary

kreativ.hu, 2021. 01. 14.
Kreatív Online - A hazai startupokról készít átfogó jelentést a Startup Hungary

origo.hu, 2021. 01. 15.
Kanyarban előzni

agronaplo.hu, 2021. 01. 15.
Magyar kutatók a talajmissziót támogató nemzetközi projektben

Trend FM, Reggeli monitor, 2021. 01. 15.
Bővített keretösszeggel újraindultak az OTKA-pályázatok

hirado.hu, 2021. 01. 17.
Már nagyon várják a fejlesztési forrásokat a cégek

hirado.hu, 2021. 01. 17.
Megállíthatatlan lesz a mesterséges intelligencia, ha átveszi az uralmat

hirtv.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin
"...Schanda Tamás, a tárca parlamenti államtitkára a közleményben hangsúlyozta: minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a húsz év alatti fiataloknak szóló innovációs versenyt, az első fordulóra 140 projektötlet érkezett. A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen legjobban szereplő fiatalok ösztöndíjban részesülnek..."

teol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

techmonitor.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

innoteka.hu, 2021. 01. 17.
Többletpont a dobogós ifjú innovátoroknak

vaol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

delmagyar.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

feol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

teol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

zaol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

beol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

heol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

nool.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

szon.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

szoljon.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

baon.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

bama.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

sonline.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

kemma.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

veol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

boon.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

duol.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

kisalfold.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

haon.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

hirtv.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin

promenad.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin - A hírek főutcája

iranytv.hu, 2021. 01. 17.
Ezzel a versennyel száz többletpont gyűjthető a felvételire

hirado.hu, 2021. 01. 17.
Ezzel a versennyel száz többletpont gyűjthető a felvételire

atv.hu, 2021. 01. 17.
Az ITM bejelentése: 100 plusz pontot kapnak a felvételin az innovációs verseny dobogósai

webradio.hu, 2021. 01. 17.
ITM: száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin

alon.hu, 2021. 01. 17.
Száz többletpontot kaphat a felvételin, aki ezen a versenyen dobogós lesz

hellonyiregyhaza.hu, 2021. 01. 17.
Ezzel a versennyel száz többletpont gyűjthető a felvételire

itbusiness.hu, 2021. 01. 17.
Érdemes jól szerepelni az innovációs versenyen

ma.hu, 2021. 01. 18.
ITM: száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin

novekedes.hu, 2021. 01. 18.
Idén már több mint 500 magasan képzett szakembernek kért KFI-bértámogatást a munkaadó

portfolio.hu, 2021. 01. 18.
Idén már több mint félezer szakembernek kért KFI-bértámogatást a munkaadó

pestisracok.hu, 2021. 01. 18.
Schanda Tamás: idén már több mint félezer szakembernek kért KFI-bértámogatást a munkaadó

webradio.hu, 2021. 01. 18.
Schanda: idén már több mint félezer szakembernek kért KFI-bértámogatást a munkaadó

ado.hu, 2021. 01. 18.
Több mint 500 szakembernek kértek KFI-bértámogatást - Adó Online -

vg.hu, 2021. 01. 18.
Már több mint félezer szakembernek kértek KFI-bértámogatást 

innoportal.hu hirek.prim.hu, 2021. 01. 18.
Harminc évvel ezelőtt harminc szervezet alapította meg a Magyar Innovációs Szövetséget

hirek.prim.hu, 2021. 01. 18.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

computerworld.hu, 2021. 01. 18.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin

itbusiness.hu, 2021. 01. 18.
Plusz 100 pontot kapnak az innovációs verseny dobogósai a felsőoktatási felvételin

insiderblog.hu, 2021. 01. 18.
ITM: száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin

zetapress.hu, 2021. 01. 18.
Indul a 2. forduló

startuponline.hu, 2021. 01. 18.
15 milliárd forintra emelkedett a Divat és Design Pályázat keretösszege

kamaraonline.hu, 2021. 01. 18.
15 milliárd forintra nőtt a divat- és designipari pályázat keretösszege

origo.hu, 2021. 01. 18.
15 milliárd forintos pályázat indul a divat- és dizájnipari vállalkozásoknak

Magyar Hírlap, 2021. 01. 19., 10. oldal
Idén száz munkaadó...

Világgazdaság, 2021. 01. 19., 4. oldal
Ernyő a KFI-állásoknak

medicalonline.hu, 2021. 01. 19.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

szekesfehervar.hu, 2021. 01. 19.
Székesfehérvár Városportál - Ifjúsági Tudományos Verseny - száz többletpont jár a dobogósoknak -

gondola.hu, 2021. 01. 19.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

hirextra.hu, 2021. 01. 19.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

tehetseg.hu, 2021. 01. 19.
Minden eddiginél többen jelentkeztek az ifjúsági innovációs versenyre

index.hu, 2021. 01. 19.
13 milliárd forintra pályázhatnak a kutatók

index.hu, 2021. 01. 19.
Megjelent a Magyar Közlönyben: indulhat a Norvég Alap

nepszava.hu, 2021. 01. 19.
Megjelent a kormányrendelet, indulhat a Norvég Alap

Népszava, 2021. 01. 20., 4. oldal
Újra elindulhat a Norvég Alap

Délmagyarország, 2021. 01. 20., 1+3. oldal
Ígéretesek az ELI kutatásai
Szabó Gábor 2007 óta elnöke a harmincéves magyar innovációs szövetségnek
"...Decemberben volt 30 éve, hogy 30 kutatás és fejlesztés iránt érdeklődő szervezet megalapította a Magyar Innovációs Szövetséget, amelynek elnöke 2007 óta Szabó Gábor. Az SZTE egyetemi tanára, volt rektora az évforduló mellett a lézerközpontról is beszélt..."

Zalai napló, 2021. 01. 20., 1+3. oldal
Erősödő egyetemi kutatás-fejlesztés

u-szeged.hu, 2021. 01. 20.
Rehabilitációs eszközöket fejlesztenek az SZTE Mérnöki Kar oktatói

magyarnemzet.hu, 2021. 01. 20.
Több pénzre pályázhatnak a megtépázott divat- és dizájnipari vállalkozások

Karc FM, 2021. 01. 20.
Interjú Dr. Jakab Lászlóval, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének elnökével

Kossuth Rádió, Krónika 12:00, 2021. 01. 20.
Eredményes évet zárt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2021. 01. 20.
Erősödik a magyar vállalkozások kutatási és fejlesztési tudatossága

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2021. 01. 20.
Magyarországon egyre több egyetemi és kutatóintézeti csoport fog össze saját fejlődése érdekében, ezt állapította meg Birkner Zoltán

NIOK Hírlevél, 625. szám, 2021. 01. 21.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2020

pannonnovum.hu, 2021. 01. 21.
Sokszor a marketing jobban vezérli az innovációt, mint maga az ipar

delmagyar.hu, 2021. 01. 21.
A Mérnöki kar oktatói új szintre emelik a rehabilitációs eszközöket

haon.hu, 2021. 01. 21.
Online konferencián mutatkoznak be a fiatal egyetemi kutatók

dehir.hu, 2021. 01. 21.
Fiatal kutatók mutatkoznak be a Debreceni Egyetem online konferenciáján

civishir.hu, 2021. 01. 21.
Bemutatkoznak a Debreceni Egyetem fiatal kutatói

logisztika.hu, 2021. 01. 21.
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

profitline.hu, 2021. 01. 21.
Egészségügyi mérnököket is képeznek ősztől a PTE-n

tovabb18.hu, 2021. 01. 21.
Pályázati lehetőség energetikai korszerűsítésre

weborvos.hu, 2021. 01. 21.
Hamarosan kiírja az új Lendület-pályázatot az MTA

magyarnemzet.hu, 2021. 01. 21.
A szektor visszajelzései alapozták meg a divatügynökség 2020-as projektjeit

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2021. 01. 21.
Egyre nagyobb a jelentősége azoknak a kutatásoknak, amelyek több tudomány területét ölelik fel egyszerre, erről beszélt Szabó István

Inforádió, 2021. 01. 21.
Interjú dr. Pakucs Jánossal, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökével

bokik.hu, 2021. 01. 22.
Innovációs Nagydíj pályázat

muszaki-magazin.hu, 2021. 01. 23.
Száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak

magyarnemzet.hu, 2021. 01. 24.
ITM: egyre többen igényelnek kfi-bértámogatást

napi.hu, 2021. 01. 24.
Pörög a támogatási igénylés a képzett szakemberek megtartására

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/1
Könnyített közbeszerzési szabályok segítik a kutatás-fejlesztési és innovációs források felhasználását

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/1
Harminc évvel ezelőtt harminc szervezet alapította meg a Magyar Innovációs Szövetséget

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/1
ITM: száz többletpont jár az innovációs verseny dobogósainak a felsőoktatási felvételin

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/1
Schanda Tamás: Újabb jelentős tudományos támogatás - csaknem 13 milliárdra pályázhatnak a kutatók

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/1
ITM: több mint kétmilliárd forintos támogatásban részesülnek startup inkubátorok

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/1
Palkovics: 246 pályázatot támogat a Kooperatív Doktori Program

Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.