XXXI. évf. | 2021. október 19. |19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Várható esemény

Köszöntjük új tagunkat
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2021. okt. 6-án tartott ülést, a Szövetség székhelyén. Az ülést Greiner István, általános elnökhelyettes vezette le.

1.
Greiner István jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta az elvégzett tevékenységet.

2.
Antos László, ügyvezető igazgató elmondta, hogy a tagdíj-befizetések az elmúlt évekhez képest elmaradásban vannak, de az első 7 hónap egyenlege pozitív, és ez várható év végére is.

3.
Antos László, Kiss Gábor, az Enrawell ügyvezetője és Held Imre, a BCE projektvezetője tájékoztatta az elnökséget a MISZ és a BCE GINOP-projektjéről (A járműipari kihívások innovatív kezelésének lehetőségei, új technológiák alkalmazásával). A pályázat kimondott célja, a szakmai célkitűzésen kívül, a szakmai képviseleti szerv (MISZ) kapacitásainak megerősítése is. A projekt 2021 júniusában elindult, és egy évig fog tartani, a teljesítés eddig időarányos.
Ezt követően Balázs Gergely György, Farkas József, Laufer Tamás, elnökségi tagok tettek fel kérdéseket, melyekre Antos László, Kiss Gábor, Held Imre és Greiner István válaszoltak.

4.
Darázs Lénárd, elnökségi tag emlékeztetett arra, hogy a "Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) javaslatai a hazai pályázati ökoszisztéma megerősítéséhez a hazai szereplők sikeres szereplésének elősegítése érdekében a Horizont Európa Keretprogram pályázatain" c. szakmai anyaggal kpacsolatban hamar kaptunk választ az ITM-től, melyet ő egyértelműen pozitívan értékelt. A MISZ Horizon Europe operatív testület úgy látja, hogy következő lépésként meg lehetne keresni az NKFIH-t azzal, hogy be lehetne vonni a MISZ regionális irodáit a vidéki vállalkozások jobb elérése érdekében. Az operatív testület elnökhelyettest is választott Dinnyés András, választmányi tag személyében.

5.
Antos László tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a nyáron Kersánszki Tamás lemondott a MISZ Felsőoktatási Tagozatának vezetőségéről, és javasolta az elnökségnek, hogy új tagozatvezetőnek az ELTE Innovációs Központ vezetőjét, Magyar Dánielt kérje fel a MISZ. Az elnökségi tagok (Szabó Gábor, elnök, Darázs Lénárd, Greiner Isván, Ábrahám László, Farkas József) megvitatták a javaslatot, figyelembe véve az egyetemek modellváltását is. Greiner István szavazásra bocsátotta a jelöltet, és minden elnökségi tag elfogadta Magyar Dánielt tagozatvezetőnek.

6.
Antos László javasolta, hogy a következő választmányi ülés témája a néhány éve elfogadott know-how törvény legyen (2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről). Korreferátum megtartását illetően pedig Darázs Lénárd elnökségi tagra gondolt, aki elmondta, hogy 2018-ban történt egy paradigmaváltás. Az üzleti titok piacosítására helyeződött a hangsúlyt mind az EU-ban, ill. utána Magyarországon is. Ez a terület is magas szellemi teljesítményeket foglal magában, hozzátesz az innováció fogalmához.

Greiner István kérte az elnökségi tagok véleményét, megjegyezve, hogy a Richter Nyrt-nél gyakran foglalkoztak ezzel, mármint a törvényi szintre emelt know-how (üzleti titok) témájával. Egyúttal felajánlotta, hogy a Richter szakérőjét is meghívja a válaszmányi ülésre. Szabó Gábor, elnök, Laufer Tamás és Goldfárth József, elnökségi tagok egyetértőleg szóltak a javaslathoz.
Az elnökség úgy döntött, hogy a választmányi ülés napirendjére tűzi a témát.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács 2021. október 7-én tartotta soron következő ülését, amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget Falk György alelnök képviselte.
Az első napirendi pontként az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj nemzeti fordulója győzteseinek járó elismerő oklevelek kerültek átadásra. A díjátadáson kiemelésre került, hogy a vállalkozók vissza nem térítendő támogatások soraiból válogathatnak, legyen szó akár beruházásokról, képzésekről vagy innovációról, továbbá szinte bármelyik cég hozzáférhet kedvezményes, államilag támogatott, kb. nulla százalék kamatozású hitelekhez. A vállalkozók a Vali.hu információs portálon tájékozódhatnak a rendelkezésükre álló fejlesztési lehetőségekről - hívta fel a figyelmet György László, államtitkár

A vállalkozásfejlesztési díj 2021-es nyertese Magyarországon az Atasi Team, amely az adatvédelmi jognak való megfelelés területén segíti a mikro- és kisvállalkozásokat, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ az "üzleti terv egy hét alatt" című kurzusával. A nemzeti győztesek versenyeznek az európai zsűri fődíjáért. Idén az európai díjátadóra a szlovéniai Portorozsban kerül sor az Európai KKV-közgyűlésen, november 15-17. között.
Atasi-Team átveszi a díjat
Az eseményen a 2020-as nyerteseknek is átadta az államtitkár az okleveleket, tavaly ugyanis erre a járvány miatt nem volt lehetőség. A múlt évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a "Kamara a vállalkozásokért" tantárgy című programjával és a budapesti Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület "UP academy "A fiatal vállalkozók programja" elnevezésű projekttel lett első.

Ezek után György László, államtitkár "Harmonikus növekedés" címmel tartotta meg előadását, amelyben ismertette Magyarország legfontosabb adatait, az európai hasonló adatok tükrében. Az előadás során kiemelte, hogy 2021-2027-es időszakban a különböző programok keretében a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások rendelkezésére 587 milliárd forint áll annak érdekében, hogy a technológiaváltást megvalósíthassák, és képesek legyenek "kanyarban előzni".

Dobos Balázs helyettes államtitkár mutatta be a GINOP Plusz gyorsindulás szakmai programjait, mint pl.: MAGYAR MULTI PROGRAM, TECHNOLÓGIAVÁLTÓ TÁMOGATÁS, MAGYAR FALUPROGRAM, ZÖLD NEMZETI BAJNOKOK, továbbá vállalati képzések támogatása és vállalati K+F+I tevékenységek ösztönzése. A MAGYAR MULTI PTOGRAM a KKV-k számára nyújt kiugrási lehetőséget négy kategóriában: ún. nagy növekedők, növekedésre képes ígéretes vállalkozások, export bajnokok és beszállítók. Részletesen bemutatták a támogatás feltételrendszerét - az összes felsorolt program vonatkozásában is.

Az utolsó programpontban Gulyás Tibor, helyettes államtitkár vázolta a fenti programok struktúra és finanszírozás újjászervezésének pilléreit. Legnagyobb hangsúlyt az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma megteremtésére helyezik. Külön kiemelésre kerültek a modellváltó egyetemek, az ELKH kapcsolódási felületei, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatóhálózat szerepe, a Tudományos és Innovációs Park hálózat tervezett elemei, a kompetencia központok és a már elindult és a további, tervezett Nemzeti Laboratóriumokkal kapcsolatos elképzelések.
A Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése kérdésekkel és hozzászólásokkal fejeződött be.

Együttműködés az SZTNH a Szegedi Tudományegyetem között

A Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE) létrejött megállapodás részeként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közreműködik majd a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, a szakmai módszertani fejlesztésekben, az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói szellemi tulajdoni tudatosságának növelésében. Emellett a két intézmény közös kiadvány szerkesztését, valamint konferenciák és fejlesztő programok szervezését is felvállalta.
A megállapodást is rögzítő rendezvényen, szeptember 30-án, Dr. Mogyorósi Péter a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is részt vett.

Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-hálózat

A Hálózat tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. bázisán jött létre, további alapítói az Autóipari Próbapálya Zala Kft., és tagjaink, az éMI építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-hálózat a német Fraunhofer-hálózat példájára szerveződött, elnöke Grasselli Nobert. A Hálózat finanszírozása is a Fraunhofer-modellt követi, ami azt jelenti, hogy a finanszírozási összeg a kutatás-fejlesztési bevételek alapján kerül kiszámításra, melyet az NKFI Alapból pályázati keretek között lehet lehívni.

A Hálózat elsődleges küldetése, hogy ipari alkalmazott kutatással segítse elsősorban a magyar-, de akár a környező országok vállalatait. Ez azt jelenti, hogy a hálózati partnerek olyan kutatásokban tudnak megoldásokat kínálni, amikor egy vállalat valamilyen fejlesztési munkája során elakad, vagy adott esetben egy teljesen új termék prototípusát próbálja előállítani.

BME FIEK szakmai nap

Az innováció-menedzsment kérdéseit vitatták meg a terület egyetemi szakértői és az iparági szereplők a BME FIEK szakmai napján, okt. 7-én. A rendezvényről részletesebben itt olvashat.

Horizon BME

A Horizon Europe az Európai Bizottság eddigi legmagasabb költségvetésű - közel százmilliárd euróval gazdálkodó - hét éves keretprogramja az európai kutatás és innováció támogatására. A 2021 májusában indult kezdeményezés keretében 2027-ig előreláthatóan több ezer felhívást tesznek közzé az egyéni és a konzorciális kutatási-innovációs projektek támogatására.

A keretprogram műegyetemi információs weboldala (https://horizon.bme.hu/) az ötlettől a pályázat beadásáig "vezeti" és segíti a kutatókat, emellett tájékoztatja a szakembereket a BME FIEK és a pályázatokban részt vevő intézményi szervezeti egységek további támogatásának lehetőségeiről is.
További információ.

BME BRIDGE Tech Transzfer ábra

A FIEK keretében létrejött BRIDGE (BME Research, Innovation and Development Gateway Entity) iroda honlapja az utóbbi időszakban több hasznos információval bővült: elkészült a BME BRIDGE Tech Transzfer folyamatokat szemléltető "rakéta" ábra: https://bridge.bme.hu/tech-transzfer-folyamatok/, valamint elkészült a GYIK: https://bridge.bme.hu/kutatoi-tajekoztato/, melyben minden információ megtalálható a BME BRIDGEszervezetről, az iparjogvédelemről, az egyetem döntéshozatali folyamatáról, a szabadalmakról és a hasznosításról.

HÍREK | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Magyar-francia tudományos fórum

Immár harmadik alkalommal szervezte meg a budapesti Francia Nagykövetség a Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórumot. A 2021. október 7-én megtartott rendezvényen részt vettek többek között az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, valamint a Tempus Közalapítvány képviselői. A tudományos találkozót - amelynek idén is a Budapesti Francia Intézet adott otthont - azzal acéllal szervezték meg, hogy bemutassák a kutatás és innováció terén zajló magyar-francia együttműködéseket, valamint elősegítsék a Horizont Európa keretprogram által kínált lehetőségekre való felkészülést.

További részletek: A kutatás és innováció terén zajló erősödő magyar-francia tudományos kapcsolatokról tartottak fórumot | ELKH

VÁRHATÓ ESEMÉNY


A Tűztorony lépcsőin - Továbblépési lehetőségek az innovációban

Tagszervezetünk, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2021. november 23-án megrendezi "A Tűztorony lépcsőin - Továbblépési lehetőségek az innovációban" című konferenciáját, melynek fővédnöke a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

A konferencia nyelve: magyar, angol (PhD szekció). A konferencia előadások absztraktjaiból kiadvány készül, a felkért szakmai zsűri által kiválasztott tanulmányok pedig az Acta Economica és a Pannon Management Review folyóiratok különszámában jelennek meg.

A konferencián a Legjobb előadó és a Legjobb PhD előadás díjban részesül!

Plenáris előadók:
Joerg Bauer, Tungsram Csoport, Elnök, Vezérigazgató
Dr. Birkner Zoltán, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Elnök

Előadói jelentkezés és absztrakt leadásának határideje: 2021. október 29.
Részvevői jelentkezés és fizetés határideje: 2021. november 15.
Helyszín: Pannon Egyetem (8200, Veszprém, Egyetem u. 10.) B épület

Részvételi díj:
Előadóknak: 20.000 HUF - PhD jelölt előadóknak: 15.000 HUF
Résztvevőknek: 15.000 HUF - Résztvevő PhD jelölt hallgatóknak: 10.000 HUF

Jelentkezés:
Résztvevőknek: https://innovacio.gtk.uni-pannon.hu/resztvevoi-jelentkezesi-lap/
Előadóknak: https://innovacio.gtk.uni-pannon.hu/eloadoi-jelentkezesi-lap/

Részletes információk: www.innovacio.gtk.uni-pannon.hu, e-mail: innovacio@gtk.uni-pannon.hu
A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható!

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGUNKAT


Név | Sensirion Hungary Kft.
Tagsorszám | 793
Cím | 4031 Debrecen, Nagy Mihály utca 3.
Vezető | dr. Ábrahám László

Tevékenység:
A Sensirion Holding AG a digitális mikroszenzorok és rendszerek vezető gyártója. A termékválaszték tartalmaz gáz- és folyadékáram-érzékelőket, nyomáskülönbség-érzékelőket és környezeti érzékelőket a páratartalom és hőmérséklet mérésére, illékony szerves vegyületek elemzésére, (VOC), illetve szén-dioxid (CO2) és részecskék elemzésére. (PM2.5). A Sensirion érzékelőket általában az autóiparban, az egészségügyben, különböző ipari területeken és a lakossági fogyasztói piacokon használják.

Pályázati felhívások


31. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2021/2022-es tanév)KREATÍV FIATALOKNAK 5 MILLIÓ FT JUTALOM és TÁMOGATÁS,
Az EREDMÉNYES TANÁROKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK 10-10 MILLIÓ Ft JUTALOM,
ILLETVE TÁMOGATÁS!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve.
Mit lehet nyerni? - A 3 db I. díjas, a 3 db II. díjas és a 4 db III. díjas pályázat készítői jelentős pénzjutalomban részesülnek. Különdíjat kap a legsikeresebb díjazott határon túli fiatal.
Verseny 1-3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a 2022. évi felsőfokú felvételi eljárása során.
A legjobb fiatalokat (10-12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 600-800 E Ft-os jutalmat érdemelnek ki. A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyernek el.
A versenyen kiválasztott fiatalok nemzetközi versenyeken, szakmai utazásokon vehetnek részt, többek között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (ISEF), a Nobel-díj átadási ünnepségen stb. Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen üzleti és forrásszerzési képzésben részesíti.
Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka terveivel.
Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó feladat max. 2 oldalas tervét 2021. november 25-én, 15 óráig a http://www.innovacio.hu/nevezes/ oldalra kell feltölteni.
Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását 2022. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/beadas oldalra. A pályázóknak 2022. április 13. és 22. között kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt is kell tartaniuk.
A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá.
A verseny részletes pályázati felhívása, és a tanárok, ill. iskolák jutalmazási feltételei a Magyar Innovációs Szövetség honlapján olvashatók.
Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.
Egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2022 júniusábn, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2022. szeptember 30-án is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján, Budapesten.
A verseny fővédnökei: -Prof. Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter
Novák Katalin, családokért felelős tárcanélküli miniszter
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból, és a támogatók közreműködésével valósul meg.
Kiemelt támogató: Nemzeti Tehetség Program, Magyar Tudományos Akadémia, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiemelt szponzor: AUDI HUNGARIA Zrt.
Jelentős támogató: Magyar Suzuki Zrt., B. Braun Medical Kft., Tungsgram Operations Kft., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Ericsson Magyarország Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft., Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
Támogató: Innomed Medical Zrt., BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Szakmai-stratégiai partner: Klebelsberg Központ, Startup Campus

Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciája

A Kutató Diákok Mozgalma a 2021/22-es tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2022). A konferencián kétféle módon lehet indulni:
a., A korábbi évekhez hasonlóan saját, önálló tudományos kutatásról szóló munkával, mely az elért eredményeket tartalmazza (Elvégzett kutatási tömb)
b., A legutóbbi TUDOK-hoz hasonlóan lehetőség nyílik olyan tudományos kutatásról szóló munkával is indulni, amely a hipotézisre épít, kidolgozott módszertannal rendelkezik, de még nem rendelkezik eredményekkel (Kutatási terv tömb)

A TUDOK 2022 konferencián való indulás feltétele egy online nevezési lap kitöltése a https://www.kutdiak.hu oldalon keresztül.

A TUDOK 2022 három fordulóból áll:
1. Írásbeli forduló (absztrakt/kutatási terv beküldése) az online nevezéssel egy időben.
Nevezési határidő: 2021. november 15. (éjfél)
2. Szóbeli előválogató forduló
A szóbeli előválogatók 2022 februárjában kerülnek megrendezésre tematikus alapon, élet- és környezettudományi, műszaki- és reáltudományi, humán- és társadalomtudományi területekre való besorolás szerint.
3. TUDOK 2022 Kárpát-medencei döntő
A Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciája döntőjének tervezett helyszíne: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Tervezett időpont: 2022. március vége, április eleje)

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Julia Hobsbawm: Az egyszerűség elve - Hat lépés a tisztánlátás felé egy komplex világban - Pallas Athéné Könyvkiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"E könyv segít mindenkinek, aki úgy érzi, az élet kezd túl nyomasztóvá válni; segít kiszabadulni a vég nélkül ránk zúduló választási döntésektől, és a nyomasztó komplexitásoktól. Ideje a magunk urává válnunk, és - ami a legfontosabb - egyszerűsíteni az életünket." - a Goodreads ajánlójából. (Kiemelések mindenütt tőlem.)
A szerzőről, honlapjáról: "Vállalkozó, író és konzultáns. Fő területe válaszokat találni a »hiper-összekapcsolt« korunk kihívásaira. Ez a 2020-ban kiadott könyve az USA-ban elnyerte Az év legjobb üzleti Könyve és Az év Legjobb önsegítő Könyve díjat. Az üzleti életnek tett szolgálataiért megkapta a Brit Birodalom rendje tiszti fokozatát. Rendszeresen tart előadásokat a kormányzati-, állami- és magánszektorból jött nemzetközi hallgatóságnak."
A Pallas Athéné ajánlójából: "A kötet útmutatóul szolgál mindazoknak, akik úgy érzik, hogy az okoseszközök világában az élet esetenként »túl sokká« válik, és az információs zajt háttérbe helyezve, elméjük felszabadítására és magasabb szintű koncentrációra vágynak. Julia Hobsbawm egy leegyszerűsített, hatszög alapú modellel és megannyi életszerű példával segít, hogy felszabadulhassunk a napjainkban állandó jelleggel felmerülő döntések súlyától és az összetettség, illetve a sok változó tényező nyomásától."
Amiért ma mindez különösen fontos: Hobsbawm Konfuciuszt idézi: "Az élet valójában egyszerű, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük." (Innentől idézetek a könyvből.) Hajdan talán, ma viszont mások szövik körénk a komplexitások hálóit, s többnyire nehezen vergődünk ki belőlük. Ehhez minden segítség jól jön, különösen, hogy napjaink fejlesztései nem egyszerűbbé, hanem még bonyolultabbá teszik világunkat, s benne dolgainkat. Hobsbawm ahhoz kínál segítséget, hogy ne engedjük ezt eluralkodni rajtunk.
Erről szól: "A könyv azt a feltételezést igyekszik megcáfolni, hogy a komplikált dolgoknak mindig is komplikáltnak kell lenniük. Célom, hogy átadjam az általam tanult és alkalmazott ismereteket arról, miként tudunk újra emberi léptékű és szintű megoldásokkal összekapcsolódni ebben a szupergyors, gépekkel telezsúfolt világban.
A szükséges változás nem valami drága, high-tech dolog. Ősi, 'low-tech' technikán alapul, és egytől-egyig mindannyian megengedhetjük magunknak: arról szól, hogy másképpen gondolkodjunk és cselekedjünk. Ez a könyv megmutatja, hogyan tegyük ezt. A komplexitásnak nem kell uralnia, bonyolulttá és zűrzavarossá tennie az életünket. Meg tudjuk tanulni, miként lehet leegyszerűsíteni azt, hogy mire fókuszáljunk, helyette mibe fektessük az energiánkat és intelligenciánkat. Szemléletem segítségével minden helyzetben leegyszerűsíthetjük dolgainkat, és kiküszöbölhetjük a komplexitást."
A leplezetlen igazság: "Steve Jobsnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy kemény munka a dolgokat egyszerűnek megtartani." (idézet kissé pontosítva - OP) E figyelmeztetés e könyv egyik fontos üzenete. Tény, hogy kívülről folyamatosan zúdulnak ránk a hatások, amelyek a még bonyolultabb felé visznek. Eszközeink - bele értve az alkalmazásokat, közösségi hálókat és az internet végtelen kínálatát - frissítései rendre ezt művelik, akárcsak a gazdasági-, technikai- és az intézményi környezet alakítói. ám ha rajtunk is múlik, egyszerűnek megtartani a dolgokat folyamatos beavatkozást kíván. Mondhatni ez az entrópia speciális megjelenése: a bonyolultság rendezetlenség, s a dolgok maguktól abba hanyatlanak.
Olykor kissé talán misztifikál. Vezérgondolatként tanácsolja, hogy akarjuk az egyszerűséget, de ez így üres. A lényeg, miként érhetjük el azt, és őrizhetjük meg - ez az értékes mondanivalója. Szól a "hexagoncselekvésről", hópelyhekre, molekulákra, lépsejtekre, ó-görög számelméletre is hivatkozva. Mondjuk, ez az ő brandje, de aligha a bűvös szám számít, hanem hogy mit és miként teszünk tételei jegyében, "A következő oldalakon felvázolt technikák alkalmazásával az olvasó visszatérhet az élet igazán jó megéléséhez." Ha csak részben is sikerül, már az igen hasznos lehet. Kulcsszó itt az "önsegítő": ki ki maga tapasztalja majd, nála mennyire működik, mit nyer vele.
Kardinális kérdés, amelyre ő is ad egyfajta választ: "Mi emberek alkotjuk a dolgokat, amelyeket használunk. Egy pillanatra sem szabad megfeledkezni arról, hogy a gépek korában is az ember ül a vezetői ülésben." Valóban így van? Vagy ha nem küzdünk eléggé, fölénk kerekedik, hogy már a saját eszközeink oprendszerét is készen kapjuk, legtöbbünk teljesen áttekinteni sem tudja, hát még a külvilág különféle rendszereit - ha akárcsak egy honlapon kell eligazodnunk, vagy kínálatok óriási és kiismerhetetlen választékával küzdenünk. Minden segítség jól jöhet az önsegítéshez, ez is.

Åsa Wikforss: Alternatív tények - A tudás és ellenségei - Typotex, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Gőzerővel folyik a vita a valóságról. Elárasztanak minket az álhírek, az összeesküvés-elméletek, a féligazságok. Terjed a tudományellenesség, a szakértelem haláláról beszélnek. A világ nagyhatalmait olyan politikusok vezetik, akik fittyet hánynak az igazságra, megosztottságot teremtenek, és tevékenyen hozzájárulnak a félretájékoztatáshoz, valamint a tudományos intézményeinkbe vetett bizalom aláaknázásához. A legszilárdabb tudás sincs biztonságban a tudás ellenségeitől. Az igazságon túl, az alternatív tények korában élünk. Az alternatív tények kifejezés egyfajta szimbólumává vált a körülöttünk zajló folyamatoknak." - Ezekkel a súlyos megállapításokkal indul Wikforss Előszava. (Kiemelések mindenütt tőlem.)
Ki ő, mennyire vehető komolyan? A Stockholmi Egyetem elméleti filozófia professzora, 2019-ben a Svéd Akadémia tagjává választották. Az Akadémia így mutatja be őt és könyvét: "Wikforss igen keresett oktató Svédországban és külföldön. Az utóbbi években bekapcsolódott a tudományokat népszerűsítő fórumok munkájába. Ezzel a könyvével és rádió-előadásaival széles ismertséget nyert. Műve a tudománnyal szembeni ellenállás felzaklató jelenségét vizsgálja a filozófus nézőpontjából. (Már a fenti kis részlet is mutatja, hogy igencsak élő és világos megközelítésben. - OP) Tárgyalja, mi a tudás, milyen pszichológiai mechanizmusok állnak az ellenállás mögött, hogyan ötvöződnek azok dezinformációval, és mit tehetünk a tudomány elleni fenyegetés visszaveréséért. A 2019-2020-as iskolai évben mintegy 110 ezer gimnáziumi tanuló kapta meg e kötetet."
Erről szól: "Megpróbálom filozófiai és pszichológiai szempontból elmagyarázni, milyen veszély fenyegeti a tudást, és rendelkezésre bocsátani az annak leküzdéséhez szükséges eszközöket. A filozófia lesz a kiindulási pont. Megvizsgáljuk, mi a tudás, miért olyan nehéz eljutni az igazsághoz, és miért nincsenek alternatív tények (első és második fejezet). Arról is szó lesz, miért esünk mi, emberek olyan könnyen áldozatul a hazugságoknak, és mely pszichés mechanizmusok miatt utasítjuk el a megszerezhető tudást (harmadik fejezet). Ezek a mechanizmusok egyfajta belső ellenségek, amelyek miatt nem tudunk tisztán és érzelemmentesen gondolkodni, és amelyek veszélyes párost alkotnak a tudás külső ellenségeivel: a tudatos hazugságokkal, a félretájékoztatással és a propagandával (negyedik fejezet). Nagy kérdés, mit tehetünk, hogy megvédjük magunkat attól, ami körülöttünk zajlik. Az oktatásnak természetesen központi szerepe lenne ebben, de sajnos okunk van azt feltételezni, hogy a svéd iskolarendszer nincs eléggé felvértezve, hogy szembenézzen a tudást fenyegető veszélyekkel (ötödik fejezet). (Vajon melyik iskolarendszer képes még erre? - OP) Végezetül szót ejtek róla, hogyan birkózzunk meg a tudás ellenségeivel. Nem túlzás azt állítani, hogy ez korunk egyik legnagyobb kihívása, és mindnyájunknak tennünk kell érte." (Idézetek innentől a könyvból.)
Nem állítanánk, hogy mindenben harag és részrehajlás nélkül szól. Elég vehemensen veti bele magát és mondandóját aktuálpolitikai kérdésekbe, ettől azonban a tudás körül, valamint az elmék megnyeréséért folyó harcról szóló mondandójának sok ténye és technikája nagyon is érdemes a figyelemre. Abszolút igazságokat azért csak módjával várjunk innen is. Példaként:
"Ez a könyv kísérletet tesz rá, hogy leküzdje ezt a csüggedést, bátorságot és bizalmat adjon. Igenis szembe lehet szállni a koholmányokkal és az alaptalan kijelentésekkel, le lehet leplezni a hazugságot és a ködösítést, rá lehet találni a megalapozott és kristálytiszta tényekre. Vannak megbízható források és jól működő tudományos intézmények, és mindent el kell követnünk, hogy támogassuk őket. A tudást sok támadás érte a történelem folyamán, de mindig győzedelmeskedett. Végtére is az ember racionális állat, ahogy Arisztotelész mondta." A modern közgazdaságtan egyik erőteljesen felívelő ága, a viselkedésgazdaságtan viszont arra a megállapításra jutott, hogy az ember, legalábbis a gazdasági viselkedésében, gyakorta cselekszik irracionálisan.
Mindez szó szerint döntően nagy gyakorlati jelentőséggel is bír. A tudás ugyanis irányt ad, irányt a döntésekhez, a cselekvésekhez, a választásokhoz - fogkrémtől az államelnökig -, s mindez érdekeket, sokszor óriásiakat sérthet, vagy épp segíthet az érvényesüléshez. Ezért valamennyi területre érvényesek a szavai: "Az emberek befolyásolásának legjobb módszere nem a kényszerítés, hanem az átverés. Napjaink félretájékoztató kampányai különösen veszélyesek, mert nem tűnnek annak." S nem kell politikai híreket nézni, hogy elénk álljon e könyv mondandója - elég a reklámokat, valamint a különféle 'közlések' özönét a tömegmédiában, tömegszórakoztatásban és a közösségi hálókon.

Isaac Asimov: A robbanó Napok - A szupernóvák titkai - Corvina Kiadó, 2021.
Dr. Osman Péter ismertetése

Asimovot mindenki ismeri, aki kedveli a klasszikus sci-fi legjavát. Kevesebben tudják, hogy a biokémia egyetemi professzora volt a Boston University magánegyetemen. Az Encyclopaedia Britannica is terjedelmes szócikkben méltatja, a Corvina ajánlója pedig kiemeli, hogy "máig az egyik legolvasottabb sci-fi szerző, több száz regény írója, s kiemelkedően nagy volt a tudományos ismeretterjesztésben is: közel kétszáz ismeretterjesztő könyvet írt" . A Goodreads hozzáteszi: "tudományos ismeretterjesztő művei tudománytörténeti bemutatással magyarázzák a tudományos elméleteket, a lehető legmesszebbre visszamenve az időben, amikor a kérdéses tudomány még a legegyszerűbb kezdeteinél járt." így indítja ezt a kötetét is, amelyet igen jól jellemez a Corvina ajánlója: "A robbanó Napok egy fantasztikusan megírt bevezetés a csillagászat történetébe." (Minden kiemelés tőlem)
Igazából e kötet messze többet is ad csillagászati ismereteknél. A címe ügyes figyelemfelkeltés, hiszen a szupernóvák az Univerzum legdramatikusabb jelenségei közé tartoznak, s - az itt szintúgy ismertetett fekete lyukakkal ellenétben - nagyon is látványosak. Megtudjuk ugyanakkor azt is, hogy a szupernóváknak messze több közük is van e könyvhöz és mindannyiunkhoz: nélkülük nem lennénk, így könyveink sem lennének. Jó ízelítő erről ide idéznünk a könyv egy kis részletét. Asimov itt az elemek keletkezéséről beszél az ősrobbanás után, s elmondja, a kezdeti kialakulás során "Nehéz atomok egyszerűen nem jöttek létre!" (Innentől minden idézet a könyvből.)
"Van bármi értelme a kevéske nehéz atom miatt izgatni magunkat, amelyek a létező atomok tömegének mindössze 3 százalékát, számuknak pedig kevesebb mint 1 százalékát alkotják? Van bizony! Erre a 3 százalékra muszáj magyarázatot lelnünk. Még ha a csillagokban és az óriásbolygókban elhanyagolhatóan kicsi is a nehéz atomok mennyisége, az olyan bolygók, mint a Föld, majdnem teljesen nehéz atomokból állnak. Mi több, az emberi test (általában az élőlények) tömegének a hidrogén csak 10 százalékát teszi ki. Hélium egyáltalán nincs is bennünk. A tömeg fönnmaradó 90 százalékát a nehéz atomok adják. Más szóval, ha a világegyetem olyan marad, amilyen a »big bang« következtében az atommagképződés folyamatának befejeződésekor volt, akkor a Földhöz hasonló bolygók léte és az általunk ismert élet teljességgel lehetetlen volna." Könyvéből pedig megtudjuk, hogy a nehéz atomok létrejöttét másfajta robbanásnak köszönhetjük: amely a szupernóvákban megy végbe.
"Tudománytörténeti bemutatással": a csillagászat kialakulásában Asimov az ókori görögökig megy vissza. "Arisztotelész mestere, Platón azt tartotta, hogy csak a szabályos körmozgás tökéletes. Ahhoz, hogy az eget tökéletesnek tekinthessék, a bolygók szabálytalan mozgását szabályos körmozgások kombinációjaként kellett leírni. Arisztotelész és az őt követő görög gondolkodók a körmozgások egyre bonyolultabb kombinációival kísérleteztek, hogy kielégítően meg tudják adni az észlelt szabálytalan bolygómozgást úgy, hogy az azért mégse lássék tökéletlennek." "Hipparkhosz (Asimov szavaival "teljesítménye alapján bízvást minden idők egyik legnagyobb csillagásza") olyan körkombinációs rendszert dolgozott ki, amely jobb magyarázatot adott a bolygómozgásra, mint bárki másé a Platón halála óta eltelt két évszázadban. Rendszere, kisebb javításokkal, ezerhétszáz éven át érvényben maradt." "Hipparkhosz készítette el i. e. 134-ben az első használható csillagkatalógust." A »bolygók«ˇés »állócsillagok« stabilnak vélt rendjét azonban olykor új jelenségek zavarták meg - a nóvák, Asimov szavával "a kínaiak »vendégcsillagai«" - s ezzel elérkeztünk az ókori kínai csillagászathoz, valamint a nóvák megfigyeléséhez náluk és a görögöknél.
Az innen induló áttekintés megragadóan jó. Mindenkinek világos, könnyen érthető és lenyűgözően érdekes, ha érteni igyekszünk az univerzum és benne az élet létrejöttét, a csillagok világának működését. A címhez visszatérve: bepillantást kapunk, miként lesz a "robbanó napok" által termelt nehéz atomokból az a kozmikus világ és az az élet, amelyet ismerünk, s titkait kutatjuk.
Az áttekintés íve a fejezetcímekkel:
 • új csillagok
 • Változékony csillagok
 • Kis és nagy csillagok
 • Még nagyobb robbanások
 • Ami a törpéknél is kisebb
 • Különféle robbanások
 • Az elemek
 • A csillagok és bolygóik
 • Az élet és az evolúció
 • A nukleinsavak és a mutációk
 • A jövő
Sejtelmes címek? De hisz' anyagi világunk végtelen sokrétűségének alapjairól szólnak. Csak pár belső cím, további kedvcsinálónak: • Nóvák a modern korban • Fehér törpék • Vörös óriások • Túl a Galaktikán? • Szupernóvák • Neutroncsillagok • Fekete lyukak • A bolygók keletkezése • Az élet létrejötte • A fajfejlődés.

Ian Kershaw: A pokolba és vissza - Európa 1914-1949 - Kossuth Kiadó, 2021
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amit az Olvasó most a kezében tart, az első kötete az Európa történetét 1914-től napjainkig tárgyaló kétkötetes vállalkozásnak. Az összes könyv közül, amelybe eddig belefogtam, messze ez jelentette a legnagyobb kihívást. A közelmúlt elképesztően bonyolult problémák sokaságát tartalmazza." - ezzel indítja Kershaw az előszavát. (Kiemelések mindenütt tőlem.) Róla, a világhírű Penguin kiadótól idézve "Az Egyesült Királyság egyik legkiemelkedőbb történésze." Mind a Goodreads, mind a Wikipedia hosszan sorolják rangos bel-és külföldi kitüntetéseit.
A Kossuth ajánlója remekül jellemzi a könyvet: "A 20. század első fele Európa katasztrófákkal átszőtt korszaka, az emberiség történetének példátlanul erőszakos, drámai és egyúttal lebilincselő időszaka. Ian Kershaw kötete átfogó tudósítást ad a történelem e sűrű szövésű periódusáról, az I. világháború kitörését megelőző időszaktól kezdve Hitler felemelkedésén keresztül a II. világháborút követő európai hatalmi berendezkedés sajátosságaiig. Bemutatja a történelemformáló karaktereket és a háborúk erőszakos sokkhatását az európai társadalmak történetére. A metszően pontos, brilliánsan megírt mű bepillantást enged az európai történelem viharos korszakába, amely máig hatóan alakította nemcsak a kontinens, hanem az egész világ történetét is."
"Természetesen nem létezik egyetlen üdvözítő út Európa huszadik századi történelmének megközelítéséhez" - írja Kershaw. Valóban, a történész a megismerhető tények alapján következtetéseket kínál. Christopher Clark neves cambridge-i történészprofesszor az Alvajárók - Hogyan menetelt háborúba 1914-ben Európa c. könyvében (Park Könyvkiadó, 2015, Hírlevél 2015/21. sz.) arról szól, hogy "egyetlen nemzet sem akarta a háborút, hanem mindegyikük alvajáróként ment bele". Kershaw tétele viszont ugyanerről: "Bár a legtöbb döntéshozó őszintén remélte, hogy a háború elkerülhető, minden fejetlenség, tétovázás, pusztulást jósló jövendölés, és az utolsó percben érzett ijedtség ellenére, amikor elérkezett a döntés pillanata, a háború akarása többet nyomott a mérlegen, mint a békevágy. Európa vezetői tágra nyitott szemmel közeledtek a háború lehetőségéhez." (Innentől idézetek a könyvből.) Roppant karakteres mondatok. Jól mutatják Kershaw kellemesen gördülékeny stílusát, ami nagyban megkönnyíti a súlyos mondandó követését. Remekül megragadják, milyen volt Európa az első világháború küszöbén - erről és az ide vezető útról természetesen részletes körképet és elemzést kapunk -, s ráérzünk, hogy lényegében hasonló megy majd végbe negyedszázaddal később is.
Műve kiemelkedően érdekes és tanulságos olvasmány e sűrű és végzetes kor és a benne történtek megismeréséhez. Rengeteg megvilágító részlettel szolgál. Kettőt kiragadva: • Ferenc Ferdinánd meggyilkolásáról: "éppenséggel nem tartozott a szláv nemzeti kisebbségek ellenségei közé, több jogot akart adni »a délszlávoknak«, hogy így stabilizálja a birodalmat. Csakhogy a szerb radikálisok pontosan ezt a jövőbeli lehetőséget tartották a szerb nacionalista törekvéseket veszélyeztető tényezőnek." - magyarán, útjában állt a 'minél rosszabb, annál jobb' mozgósító stratégiának. • A Szovjetunió jelentős segítséget adott Németország illegális újra-felfegyverkezéséhez, a németekre mért szigorú korlátozások kijátszásához.
A sok meglepetés egyike lehet az is, milyen 'aranykort' élt Európa az első világháború előtt. "Minden belső megosztottsága és nemzeti rivalizálása ellenére az összefonódott, globális nemzetközi kapitalista gazdaság részeként az összes állam részt vett az áru és a tőke akadálytalan áramlásában."
"A könyv minden részletébe nagy gonddal igyekeztem beledolgozni a kortársak személyes élményeit, hogy érzékeltessem, milyen volt átélni a korszakot, amely időben olyan közeli, jellegében mégis különbözik a mai Európától." Közeli? A korszak történelmében nagyjából járatosak is rengeteg új információt találnak benne a történtekről, az azokat alakító szereplőkről, erőkről, viszonyokról. "Amiről itt szó van, az nem kevesebb, mint azok a meghatározó jelentőségű erők, amelyek a földrész történetét formálták egészében, vagy legalábbis alkotórészei többségében."
Ismernünk e kort pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy érthessük a magunkét, mivel ez szó szerint a velünk, és sokban bennünk élő múlt. Talán egyetlen más korszak sem határozta meg ennyire az utána következőket: az első világháborúból és annak lezárásából szinte kényszerpályán következett a második, e világégés hatásai és következményei pedig máig is sokban meghatározóak.
Egy kérdés követel még mindenképp hangot: Helytálló-e a cím utolsó szava? érdekes lesz látni, mit ír erről Kershaw a második részben, amely magyarul jövőre jön a Kossuthnál.

SAJTÓSZEMLE

eletmenete.hu, 2021. 10. 04.
31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

jgypk.u-szeged.hu, 2021. 10. 04.
Magyar Innovációs Szövetség 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny felhívása
innoportal.hu, 2021. 10. 04.
Egymilliárd forintos támogatás ösztönzi a nemzetvédelmi kutatómunkát

webradio.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani -

szoljon.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

portfolio.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szon.hu, delmagyar.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

pestisracok.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

koronavirus.gov.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

mandiner.hu, 2021. 10. 04.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

sugopart.hu, 2021. 10. 04.
Kettős bajai siker az országos kutatóképző versenyen!

elte.hu, 2021. 10. 04.
IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVáCIóS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2021. 10. 04.
Az elmúlt években kiemelt szerepet kapott a tehetséggondozás Magyarországon, erről beszélt Rácz Zsófia

Világgazdaság, 2021. 10. 05., 16. oldal
Apró fejlesztés vagy milliókat érő k+f?

Dunaújvárosi Hírlap, 2021. 10. 05., 1+3. oldal
Új együttműködési szerződést írtak alá
Fókuszban a tudással és a kutatás-fejlesztéssel

IT- Business, 2021.10. 05., 73-75. oldal
Új megközelítéssel garantálja a minőséget
Itbusiness Award 2021 - Termékfejlesztés

IT- Business, 2021.10. 05., 14-16. oldal
Magyarország élen jár a startup-befektetésekben
Minden pénzt megérnek

duol.hu, 2021. 10. 05.
Szakmai kompetenciák az együttműködésben

millasreggeli.hu, 2021.10. 05.
Mi is az új normális?, aranyköpés, az olcsó hitelek vége, logisztika

novekedes.hu, 2021.10. 05.
Szijjártó: Magyarország 2030-ra GDP-je 3 százalékát fogja kutatás-fejlesztésre fordítani

trendfm.hu, 2021.10. 05.
Válságállóbbak a szellemi tulajdon védelmére figyelmet fordító vállalkozások

magyarnemzet.hu, 2021.10. 05.
Megosztani is érdemes a szellemi tulajdont

vg.hu, 2021.10. 05.
Apró fejlesztés vagy milliókat érő k+f?

vg.hu, 2021.10. 05.
Miért nehezebb még mindig nőként vállalkozni?

profitline.hu, 2021.10. 05.
Háromoldalú együttműködési megállapodást írt aláa Dunaújvárosi Egyetem, a Hunatom és a Framatome

Kossuth Rádió, ütköző, 2021.10. 05.
Hol tart jelenleg a magyar haderő fejlesztése?

KarcFM, Hangoló, 2021.10. 05.
Az EUREKA egyik alprogramjában olyan pályázat nyílik meg, amely minden korábbinál nagyobb keretösszeggel segíti a magyar és a német kutatásfejlesztési együttműködést

webradio.hu, 2021. 10. 06.
ITM: Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

civilhetes.net, 2021. 10. 06.
ITM: Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

novekedes.hu, 2021. 10. 06.
ITM: Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

atv.hu, 2021. 10. 06.
ITM: Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

magyarhirlap.hu, 2021. 10. 06.
Budapest ott van a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

itbusiness.hu, 2021. 10. 06.
Startupok Budapesten

infostart.hu, 2021. 10. 06.
Megnyitnák a külföldi piacokat a magyar startupok előtt

penzcentrum.hu, 2021. 10. 06.
Ők lehetnek a következő magyar elit: elég nagyot bővültek egyetlen év alatt

pestbuda.hu, 2021. 10. 06.
Szobrot állítottak Eötvös Lorándnak - Magyar szívvel szolgálta az egyetemes tudományosságot

qubit.hu, 2021. 10. 06.
Hiába sok gyerek álma, hogy csillagász legyen, a magyar közoktatást hidegen hagyja az űrkorszak

pannonnovum.hu, 2021.10. 06
31. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2021/2022-es tanév)

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 10. 06.
Szemléletformáló együttműködésbe kezd a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Szegedi Tudományegyetem

origo.hu, 2021. 10. 07.
Novák Katalin: A magyarok elkötelezettek a fiatal tehetségek támogatásában

hirado.hu, 2021. 10. 07.
Elkötelezettek vagyunk a fiatal tehetségek támogatásában

kamaraonline.hu, 2021. 10. 07.
Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

profitline.hu, 2021. 10. 07.
Nemzetközi szinten Budapest jó helyen áll a feltörekvő startupokkal

startuponline.hu, 2021. 10. 07.
Másfélszeresére nőtt a budapesti startup ökoszisztéma értéke egy év alatt

magyarhirlap.hu, 2021. 10. 07.
Novák Katalin: A magyarok elkötelezettek a fiatal tehetségek támogatásában

webradio.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

atv.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

novekedes.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

hirpress.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

magyarhirlap.hu, 2021. 10. 07.
"Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár"

vg.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó szerint másfél évvel előzzük a világot

pestisracok.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

magyarnemzet.hu, 2021. 10. 07.
Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

koronavirus.gov.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

infostart.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó Péter: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

hirek.sk, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

figyelo.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: másfél évvel előzzük a világot

orientpress.hu, 2021. 10. 07.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

webradio.hu, 2021. 10. 07.
Budapest Design Week - átadták a Magyar Formatervezési és Design Management Díjakat

civilhetes.net, 2021. 10. 07.
Budapest Design Week - átadták a Magyar Formatervezési és Design Management Díjakat

kultura.hu, 2021. 10. 07.
FOTó átadták a magyar formatervezési és design management díjakat

octogon.hu, 2021. 10. 07.
Visszarendeződés nem lesz
Az "új normálist" igyekszik megfejteni az idei Design Hét Budapest.

M5, Librettó, 2021. 10. 07.
Mit lehet tudni a Lendület programról?

Petőfi Népe, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket
Idejében fel kell ismerni, kiket érdemes segítenie az államnak

24 óra, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Új Néplap, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Heves Megyei Hírlap, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Nógrád Megyei Hírlap, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Tolnai Népújság, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Somogyi Hírlap , 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Dunaújvárosi Hírlap, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

Dunántúli Napló, 2021. 10. 08., 7. oldal
Támogatjuk a tehetségeket

epiteszforum.hu, 2021. 10. 08.
Kiírták a felhívást aBME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezésére

magyarmezogazdasag.hu, 2021. 10. 08.
Agrárminiszteri csúcstalálkozó Budapesten

novekedes.hu, 2021. 10. 08.
Megduplázódott a válság idején a hazai vállalkozások adóssága

ma.hu, 2021. 10. 08.
Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

olkt.net, 2021. 10. 08.
A kakadu szerint Magyarország másfél évvel leelőzte az egész világot

origo.hu, 2021. 10. 08.
Teljes iparágaknak adhat új lendületet a világjárvány után a magyar design

roadster.hu, 2021. 10. 08.
Az év talán legfontosabb hazai dizájneseményén kiderül, mit tud a magyar formatervezés

artnews.hu, 2021. 10. 09.
Elkezdődött a Budapest Design Week - átadták a Magyar Formatervezési és Design Management Díjakat

hirado.hu, 2021. 10. 09.
A fenntarthatóság jegyében indult az idei Budapest Design Week

pannonnovum.hu, 2021. 10. 09.
Apró fejlesztés vagy milliókat érő k+f?

mandiner.hu, 2021. 10. 10.
Sokkterápia volt az egyetemnek, de sikerült - a SZTE kancellárja a modellváltásról a Mandinernek

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szon.hu, delmagyar.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, 2021. 10. 10.
Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

Magyar Installateur, 2021. 10. 11., 5. oldal
Gábor Dénes-díj 2021 - Felterjesztési felhívás

insiderblog.hu, 2021. 10. 11.
Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

kamaraonline.hu, 2021. 10. 11.
átadták a Magyar Formatervezési és Design Management Díjakat

kreativ.hu, 2021. 10. 11.
Ezek a legforróbb magyar designmegoldások a Magyar Formatervezési Tanács szerint

portfolio.hu, 2021. 10. 11.
Rekordmennyiségű befektetés áramlott 2021 első felében a kockázatitőke piacra

webradio.hu, 2021. 10. 11.
Palkovics: a jövőorientált ágazatok a magyar és a horvát gazdaság közös kitörési pontjai

magyarhirlap.hu, 2021. 10. 11.
A jövőorientált ágazatok a magyar és a horvát gazdaság közös kitörési pontjai

infostart.hu, 2021. 10. 11.
Magyar cégek is beszállhatnak a krk-i LNG-terminál feladataiba

kisalfold.hu, 2021. 10. 11.
Palkovics: a jövőorientált ágazatok a magyar és a horvát gazdaság közös kitörési pontjai

hirado.hu, 2021. 10. 11.
Az önvezető autózás a magyar-horvát közös kitörési pont a miniszter szerint

pestisracok.hu, 2021. 10. 11.
Palkovics: a jövőorientált ágazatok a magyar és a horvát gazdaság közös kitörési pontjai

bitport.hu, 2021. 10. 11.
Elképesztő pénzbőség zúdult idén a startupokra

Békés Megyei Hírlap, 2021. 10. 12., 4. oldal
Tehetséges ?atalokat segítenek támogatással

beol.hu, 2021. 10. 12.
Tehetséges fiatalokat segítenek támogatással

zetapress.hu, 2021. 10. 12.
EI7 a MATE-n

royalmagazin.hu, 2021. 10. 12.
Amiben erősek vagyunk: tudás, technológia, know-how - Elstartolt az EI7 a MATE-n

bdpst24.hu, 2021. 10. 12.
üzleti ismeretek nélkül vágnak vállalkozásba a hazai kreatív szakemberek?

trendfm.hu, 2021. 10. 12.
üzleti ismeretek nélkül vágnak vállalkozásba a hazai kreatív szakemberek?

hirado.hu, 2021. 10. 12.
üzleti ismeretek nélkül vágnak vállalkozásba a hazai kreatív szakemberek

hirtv.hu, 2021. 10. 12.
Bódis József: A felsőoktatási modellváltás szakmai kérdés

infostart.hu, 2021. 10. 12.
Bódis József: tovább kell lépni az innováció felé

infostart.hu, 2021. 10. 12.
Beszáll az ELTE-n zajló gyógyszerkutatás finanszírozásába a Richter

napi.hu, 2021. 10. 12.
A jövő gyógyszeriparáért együttműködik az ELTE és a Richter

vg.hu, 2021. 10. 12.
Közös projektbe fogott a Richter és az ELTE

origo.hu, 2021. 10. 12.
Indul a Magyar Nemzeti Genom Program

unilife.hu, 2021. 10. 12.
Bódis József: Ma a felsőoktatás mást jelent, mint 30 éve

zetapress.hu, 2021. 10. 12.
Együttműködő kutatók

hírTV, 2021. 10. 12.
A felsőoktatási modellváltás szakmai kérdés, jelentette ki Bódis József

Magyar Hírlap, 2021. 10. 13., 2. oldal
A kutatás után tovább kell lépni az innováció és a termékgyártás felé

Tolnai Népújság, 2021. 10. 13., 1+4. oldal
Újabb források szolgálják a fejlődést

pharmaonline.hu, 2021. 10. 13.
átfogó együttműködés jött létre az ELTE és a Richter között a jövő gyógyszeriparáért

agronaplo.hu, 2021. 10. 13.
Tudás, technológia, know-how - EI7 a MATE-n

pannonnovum.hu, 2021. 10. 13.
Budapest a feltörekvő startup térségek nemzetközi élmezőnyében

KarcFM, Hangoló, 2021. 10. 13.
átfogó együttműködés jött létre az ELTE és a Richter között

Kossuth Rádió, Krónika 10:00, 2021. 10. 13.
Megalakult a Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózat

m1, Ma reggel, 2021. 10. 13.
Elsősorban a magyar vállalatok segítése a célja a Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózatnak

m1, Ma reggel, 2021. 10. 13.
Elégedett a válságkezeléssel a pénzügyminiszter

m1, Ma délelőtt, 2021. 10. 13.
18 nemzeti laboratórium kialakítása kezdődött meg az országban

hírTV, Híradó 7:00, 2021. 10. 13.
A felsőoktatási modellváltás szakmai kérdés, jelentette ki Bódis József

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2021. 10. 13.
Megalakult az alkalmazott kutatásokat támogató hálózat

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2021. 10. 13.
összeállítás: A Pécsi Tudományegyetem vezetésével indult el a Magyar Nemzeti Genom Program

Figyelő, 2021. 10. 14., 30-31. oldal
Elstartoltak Debrecenben
"...A lélegeztetőgépek egyik kulcsszenzorának az előállításában piacvezető Sensirion a közelmúltban ambiciózus tervekkel nyitotta meg új gyárát Debrecenben..."

Hajdú-Bihari Napló, 2021. 10. 14., 1-3. oldal
Fel kell készülnünk a jövőre

technokrata.hu, 2021. 10. 14.
üzleti ismeretek nélkül vágnak vállalkozásba a hazai kreatív szakemberek?

uzleti-innovacio.blog.hu, 2021. 10. 14.
MInden tekintetben, napról napra - 200 milliárd forint felett a budapesti startup ökoszisztéma értéke - üzleti innováció, üzletfejlesztés

figyelo.hu, 2021. 10. 14.
Releváns tudás vár a kreatív szakemberekre

penzcentrum.hu, 2021. 10. 14.
Fontos vállalkozás-fejlesztési applikáció élesedett: rengeteg fiatalnak segíthet

vg.hu, 2021. 10. 14.
Svájc a világelső innovációban

figyelo.hu, 2021. 10. 14.
Ezek a világ leginnovatívabb országai

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! , 2021. 10. 14.
Hosszútávú együttműködésről állapodott meg a Richter Gedeon Talentum Alapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem élettudományi és természettudományi oktatással és kutatással foglalkozó része

adozona.hu, 2021. 10. 15.
K+F adóalap-kedvezmény és megosztása. Példával

vg.hu, 2021. 10. 15.
A szellemi tulajdon a 21. század olaja

novekedes.hu, 2021. 10. 15.
Díjazták a TOP100 kiadvány legjobb találmányait és fejlesztései

napi.hu, 2021. 10. 15.
Varga Mihály: Újabb tőkebefektetésre számíthatnak a hazai startup cégeket

webradio.hu, 2021. 10. 15.
Varga Mihály: Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket

magyarhirlap.hu, 2021. 10. 15.
Varga Mihály: Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket

vg.hu, 2021. 10. 15.
További milliárdokkal nyúlnak a hazai startupok hóna alá

vg.hu, 2021. 10. 15.
Varga Mihály: Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket

origo.hu, 2021. 10. 15.
Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket

azuzlet.hu, 2021. 10. 15.
Folytatódik a kormány startup programja - fókuszban a techcégek

hirado.hu, 2021. 10. 15.
Varga Mihály: Milliárdos támogatással segíti a kormány a startup cégeket

blikk.hu, 2021. 10. 15.
Újabb támogatást jelentett be a kormány: Varga Mihály mondta el a részleteket

piacesprofit.hu, 2021. 10. 15.
Újabb tőkebefektetéssel segítik a hazai startup cégeket

magyarnemzet.hu, 2021. 10. 15.
Milliárdokat kapnak az ígéretes statupok

profitline.hu, 2021. 10. 15.
Újabb támogatás a hazai startup cégeknek

novekedes.hu, 2021. 10. 15.
Varga Mihály: Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket -

minuszos.hu, 2021. 10. 15.
Varga: Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket - [-] mínuszos.hu

kamaraonline.hu, 2021. 10. 15.
Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket

veol.hu, 2021. 10. 15.
A Lovassy László Gimnáziumban is népszerűsítik a tudományos gondolkodást

adozona.hu, 2021. 10. 15.
Újabb állami tőkebefektetés a hazai startup cégekbe

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szon.hu, delmagyar.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, 2021. 10. 15.
Újabb tőkebefektetéssel támogatja a kormány a hazai startup cégeket

kreativ.hu, 2021. 10. 15.
Ingyenes online kiadvánnyal segítik a design-vállalkozásokat

portfolio.hu, 2021. 10. 15.
Több mint 5 milliárd forinttal szállt be a Széchenyi Alapok a Euroventures alapjába

portfolio.hu, 2021. 10. 15.
Nagyon sok a jó magyar ötlet, de van még hová fejlődni a szellemitulajdon-stratégiát tekintve

InfoRádió, 2021. 10. 15.
A kormány újabb tőkebefektetéssel támogatja a növekedési szakaszban lévő hazai startup cégeket

m1, Híradó M1 18:00, 2021. 10. 15.
A magyar gazdaság fejlődése, dimenzióváltása nem állt meg, sőt még fel is gyorsult a koronavírus-járvány idején, mondta Szijjártó Péter

Duna TV, 2021. 10. 15.
A magyar gazdaság fejlődése, dimenzióváltása nem állt meg, sőt még fel is gyorsult a koronavírus-járvány idején, mondta Szijjártó Péter

Magyar Hírlap, 2021. 10. 16., 11. oldal
Kormányzati támogatás a startupoknak

Magyar Nemzet, 2021. 10. 16., 13. oldal
ígéretes hazai startupok kapnak milliárdokat

Napló, 2021. 10. 16., 1-2. oldal
Bemutatják a kutatói munka szépségeit

Somogyi Hírlap, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Heves Megyei Hírlap, 2021. 10. 16. , 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

24 óra, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Dunántúli Napló, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Nógrád Megyei Hírlap, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Dunaújvárosi Hírlap, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Tolnai Népújság, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Új Néplap, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

Petőfi Népe, 2021. 10. 16., 7. oldal
Támogatás a hazai startupcégeknek

octogon.hu, 2021. 10. 16.
A legújabb digitális megoldások és szerzői jog az idei Start Up Guide-ban

hírTV, StartStop, 2021. 10. 16.
összeállítás: Harmadik alkalommal tartott innovációs napot a ZalaZone

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szon.hu, delmagyar.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, 2021. 10. 17.
PM-államtitkár: a beruházások területén nem is volt válság

Világgazdaság, 2021. 10. 18., 3. oldal
Oltalom nélkül a legeredetibb ötletek is könnyen lemásolhatók

Világgazdaság, 2021. 10. 18., 2. oldal
Újabb állami támogatás a startupoknak

MATEHETSZ Hírlevél - 2021 október
Kik indítják el a jövő világhírű magyar kutatóit?

NIOK Hírlevél, 647. szám
31. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

Innotéka, 2021. október, 18. oldal
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek

Innotéka, 2021. október, 19-23. oldal
Hogyan hasznosítják egyetemeink a tudást?

Innotéka, 2021. október, 30-31. oldal
Növekedési pályán Magyarország innovációs teljesítménye

Innotéka, 2021. október, 32-33. oldal
A találmányok elsőbbségének joga
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.