XXXI. évf. | 2021. június 1. |11. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Várható esemény

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése

A Magyar Innovációs Szövetség a 2020. évi, rendes közgyűlését e-mail-es döntéshozatallal tartotta meg.

A rendeletekben meghatározott határidőre beérkezett szavazatok alapján a közgyűlés határozatképes volt. Az előterjesztett, a 2020. évi tevékenységről szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság 2020. évi jelentését és a 2021. évi költségvetést a közgyűlés, két tartózkodás mellett, elfogadta.

A 2021. évi tagdíjra vonatkozó határozatot a közgyűlés ugyancsak elfogadta, két tartózkodás mellett.

A világ legnagyobb középiskolai tehetségkutató versenyén magyar tizenévesek a legjobbak között

2021. május 27. - Az idei Regeneron International Science and Engineering Fair-t (fiatal tudósok olimpiája) 2021. május 3. és 6. között rendezték meg virtuálisan, és a napokban tették közzé az eredményeket. Hargitai Sára matematikai projektjével 500 $-os 4. díjat kapott, Ecsedi Boglárka pedig IT projektjével az IEEE Foundation 400 $-os 3. díját nyerte el, valamint az Innopolis University BSc programján vehet részt ösztöndíjjal. Mindketten a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny helyezettjei voltak tavaly.


A Regeneron ISEF az egyes országokban rendezett középiskolai tudományos versenyek olimpiája. A döntőbe bejutott diákok abból a körülbelül egymilliós mezőnyből kerülnek ki, akik a Regeneron ISEF-hez kapcsolódó helyi és nemzetközi tudományos versenyeken - Magyarországon az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen - szereznek győzelmet világszerte. Az idén már több mint 1800, 20 év alatti fiatalt hívtak meg a rendezvényre, 65 országból.

A 2020. évi, 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Ecsedi Boglárka első, Hargitai Sára második díjas volt, így a Magyar Innovációs Szövetség biztosította részvételüket a tudományos (projekt) versenyek olimpiáján. A nevezés a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében történt.
A diákok szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja végezte.

A Regeneron ISEF kétlépcsős. A versenyzőktől a zsűri angol nyelvű nevezési anyagokat kér a tudományos projektről. Ezt követően a döntőn több mint ezer tudós, mérnök és matematikus interjúk során győződik meg a versenyzők felkészültségéről, és alakítja ki a végleges sorrendet.

Hargitai Sára, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium diákja "Középpontban az elfeledett közép" c. munkájával pályázott, amelyért értékes negyedik díjat kapott, így 500 dolláros pénzjutalomban részesült.
Dolgozatának legfőbb célja, hogy népszerűsítse a középiskolai szinten elfeledett, de sok érdekességet magában hordozó és tudománytörténeti szempontból is jelentős kontraharmonikus közepet. Különösen biztatóak azok a vizsgálatok, amelyek a Lehmer-közepek további általánosításával kapható Gini-közepek grafikus megjelenítésére irányulnak.

Ecsedi Boglárka, a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulója, "Visszaáramlások detektálása tanulóalgoritmus használatával - mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben." c. munkájával az IEEE Foundation 400 $-os 3. díját nyerte el, valamint az Innopolis University BSc programján vehet részt ösztöndíjjal.
Létezik egy gyorsan változó veszélyes természeti jelenség, a visszaáramlás, amely többnyire lapospartok mentén alakul ki. A felismerésük nehézségéből és kialakulásuk kiszámíthatatlanságából adódóan világszerte rengeteg halálesetet okoznak. A kutatás célja egy olyan alkalmazás fejlesztése volt, mely a visszaáramlások felismerését segíti.

Induló startupok lehetőségei az ökoszisztémában

2021. május 18-án, a Nyíregyházi Egyetem online szakmai napot tartott a "Hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása' program keretében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Hild Imre, a MISZ Startup Tagozat vezetője tartott előadást "Induló startupok lehetőségei az ökoszisztémában" címmel.

Az előadásban kitért az ökoszisztéma alkotóelemeinek bemutatására, illetve arra, hogy ezek miben relevánsak a startupok számára. A bemutatott konkrét szereplők megismerésével az érdeklődők számos kapcsolódási pontot fedezhetnek fel az ökoszisztémában és válhatnak maguk is annak aktív részeseivé.

DDRÜ taggyűlése

A DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. május 27-én Pécsett tartotta tulajdonosainak taggyűlését, melyen Keresnyei János, regionális igazgató, a Magyar Innovációs Szövetség mint tulajdonos képviseletében, is részt vett.

A társaság 2020-ban az előző évihez képest jelentősen növelte mérlegfőösszegét, gazdálkodása pedig a 2019-es nyereséges üzleti évhez képest is jobb eredménnyel zárult. Az ügyvezető, Haász Zoltán János kiemelte, hogy 2020-ban két új nemzetközi együttműködési projekt megvalósítása indult el az elektromos buszközlekedés, illetve a vidéki élelmiszeripari és gasztronómiai szociális szövetkezetek területén. Ezek mellett a DDRIÜ Nonprofit Kft. számos feladatot látott el, például a zöld hajóflotta fejlesztés vagy a Baranya megyei foglalkoztatási paktum kapcsán.

A 2021-es, folyamatban levő üzleti évvel összefüggésben az ügyvezető kiemelte a Paks II. beruháshoz kapcsolódó fejlesztési projektek innovációs elemzését, illetve a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség nemzetközi stratégiájának kidolgozását.

INNONET Nonprofit Kft. taggyűlése

Tagszervezetünk, az INNONET Nonprofit Kft. - melynek a MISZ is tulajdonosa - 2021. május 26-án tartotta Győrben a 2020. évet lezáró mérlegelfogadó taggyűlését. A beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, a bérelhető területek kihasználtsága 94%-os. Az alaptevékenységből származó bérleti bevételek mellett fontosak a szakértői tevékenységekből származó bevételek is.

Az INNONET működése alatt jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki. Az INNONET munkatársai tapasztalataik megosztásával részt vesznek a Széchenyi István Egyetem Modern Városok Program keretében megvalósítandó jövőbemutató Science Park projekt programalkotó munkálataiban.

HÍREK | EÖTVÖS LORAND KUTATÁSI HÁLÓZAT

Hazánkban egyedülálló kiber-fizikai mintarendszer

Az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) vezetésével, egy hazánkban egyedülálló kiber-fizikai gyártó- és logisztikai mintarendszert hoztak létre a Széchenyi Egyetem győri campusán működő telephelyen az Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ elnevezésű, idén véget ért ötéves projekt keretében.
További részletek a következő linken.

Várható esemény


BME Innovációs Nap - Egy nap a jövőről a Műegyetemen

2021. június 9-én, 10:00-12:00 óra között kerül megrendezésre tagszervezetünknél, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ online eseménye, a BME Innovációs Nap, mely a FIEK projekt záróeseménye is egyben.

A konferencia főelőadója Frank Fitzek professzor, aki a BME díszdoktora és a Drezdai Műszaki Egyetem 5G Laboratóriumának vezetője. Előadása során bevezeti a jövő csúcstechnológiái iránt érdeklődőket az 5G, a 6G és a Tactile Internet világába.

Regisztráció és további információk a következő linken.
Csatlakozási link a live streamhez: BME Innovációs Nap online csatlakozási link

Pályázati felhívások


Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére. Az ösztöndíj nettó összege: 83 000 Ft/hó/fő. (a teles támogatási időszakban összesen 489.000 Ft/fő kerül kifizetésre). Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (2021. július 1. - 2021. december 27.)

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:
 • gépjárművek dinamikája,
 • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
 • precíziós állattenyésztés,
 • élettani folyamatok online paraméterbecslése,
 • a nemzeti identitás és szuverenitás jogi vonatkozásai,
 • Kárpát-medencei kapcsolatok építése
Az ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak. A pályázat benyújtásakor a kutatási tervnek tartalmazni kell a kutatási témát, a kutatás célját és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

A pályázatokat 2021. június 1. - 2021. június 20. között lehet benyújtani.
A jelentkezés módja: E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre. A tárgy mezőbe írják be: "jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra". Ide kell elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

Középiskolai Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Közoktatási Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére. A elnyerhető ösztöndíj összege: 25 000 Ft/hó/fő. (A teljes támogatás időszakban összesen 100.000 Ft/fő kerül kifizetésre). Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 4 hónap (2021. szeptember 1.-2021. december 27.)

Az ösztöndíjpályázatra valamennyi tudományterületről pályázhatnak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 19. életévüket még be nem töltött, nappali tagozatos tanulók, akik vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényein részt vesznek, hogy az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek. A kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

A pályázatokat 2021. június 1. - 2021. június 30. között lehet benyújtani.
Jelentkezés módja: e-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: "jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra" ide kell elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

"Minőség-Innováció 2021" pályázat

A finn koordinátorral együttműködésben az EOQ MNB Egyesület ebben az évben is meghirdeti a "Minőség-Innováció 2021" pályázatot. Pályázni a következő kategóriákban lehetséges:
 • Nagyvállalatok
 • Kis- és Közép-vállalkozások
 • Mikro- és startup vállalkozások
 • Közszféra és non-profit szervezetek
 • Oktatási szférában működő intézmények
 • Egészségügyi szférában működő szervezetek
 • Körkörös gazdaság és szén-semleges innovációk (bármely kategóriában)
 • Potenciális innovációk (bármely kategóriában)
Az ez évi nemzeti szintű díjkiosztásra 2021 októberében, Budapesten kerül sor. A kategóriánkénti első helyezetteket (Nemzeti Díjnyerteseket) az EOQ MNB Egyesület a nemzetközi zsűri elé terjeszti. A Nemzetközi Díjak átadására 2022. februárjában, Moszkvában kerül sor.

A pályázatok beadásának végső határideje: 2021. szeptember 15.
A magyar nyelvű pályázati űrlap a következő linkről tölthetők le.

Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala pályázata

Iskolák, állami vagy magán szervezetek akár 35 millió forintot is nyerhetnek az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által meghirdetett szemléletformáló pályázattal, amelynek célja, hogy a szellemi tulajdon fontossága mellett, a hamisítás által okozott károkra is felhívják a figyelmet. Az összesen 1 millió euró (több mint 350 millió forint) összértékű pályázatra állami vagy magánszervezetek jelentkezését várják június 8-ig.

A pályázat legfőképpen a fiatalabb korosztály, így kiemelten a 15 és 24 év közöttiek, valamint a jelenlegi vagy jövőbeni tanárok és tudományos szakértőket célozza. Az EUIPO ezzel hosszú távon azt szeretné elérni, hogy a fiatal generációk tudatosabban vásároljanak és csökkenjen a hamisítás, valamint a "kalózkodás" népszerűsége is.

Bővebb információ a kiírásról az EUIPO honlapján olvasható.
További részletek az alábbi linken.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, Frederic Etiemble: The Invincible Company: How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration From the World's Best Business Models - Wiley, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

"A legyőzhetetlen vállalat: Miként újítsd meg folyamatosan a cégedet a világ legjobb üzleti modelljeiből nyert alkotó ötletekkel." A cím amerikaias túlzása ne ijesszen: a könyv valóban nagyon hasznos tudást kínál azoknak, akik képesek kellő ügyesen élni vele.

Persze egyetlen könyv, így ez sem képes megkímélni a céltudatos és következetes alkotás nehéz munkájától, csak segíthet azt hatékonyabban végezni. Ez sem kész receptekkel, hanem gondolkodási kerettel és hasznos példákkal, valamint eszközökkel szolgál ahhoz, hogy felhasználhassuk mások már jól bevált megoldásait - persze mindig kellően átgondolva és adaptálva.

Előadásmódja erősen modern, ezért kezdetben kissé szokatlannak is hathat, ám hamar ráérzünk a logikájára. Onnan kezdve kifejezetten jól segíti az előadottak hatékony elsajátítását. Három kulcselemre épül: erősen leegyszerűsített, sarkított vizuális szemléltetés, azzal ötvözött, hatásosan poentírozott, átütően tömör, egyszerű szövegek egymásutánjából kibontakozó mondandó, benne kulcsszavak sűrű alkalmazása. Sajátossága, hogy nem enged előreszaladni az olvasásban - a mondandó mindig az addigiakra támaszkodik.

A Wiley ajánlójából: "Az Osterwalder és Pigneurs által kidolgozott 'Üzleti Model Sablon' (Business Model Canvas) megváltoztatta a módot, ahogyan a világ új üzleti modelleket alkot. Nagyvállalatok és startupok egyaránt használják szerte a világon, és egyetemek százain tanítják. Miután a szerzők sok évig kutatták, miként fejlesztenek, tesztelnek és léptékarányosítanak a világ legjobb cégei üzleti modelleket, létrehozták e kiteljesedett művüket. A legyőzhetetlen vállalat megmagyarázza, mit tanulhat minden szervezet a világ legizgalmasabb cégeinek üzleti modelljeiből. Elénk tárja, miként tudtak vállalatok, mint az Amazon, IKEA, Airbnb, Microsoft módfelett sikeres üzleti tevékenységet kialakítani, és egész iparágakat meghaladottá tenni. E sikerek gyökerét nem csupán a remek termékek és szolgáltatások jelentették, hanem a nyereséges és innovatív üzleti modellek - valamint a képesség, hogy miközben folyamatosan új modelleket állítunk csatasorba, fejlesszük a meglévőket is." (Kiemelések tőlem)

"A könyv a gyakorlatban jól használható új eszközöket kínál az innováció menedzselésére, gyorsítására és az eredmény mérésére, és stratégiákat az új üzleti modellek alkalmazásával járó kockázatok csökkentésére. (Érdekességként a mai marketinghez: a következő mondat "A növekedési stratégia megalkotásának útmutatójaként kifejti, miként járjunk állandóan a versenytársak előtt" - s ha ők is ebből tanulnak?? - OP) Mélyreható s egyben részletekbe menő fejezetek magyarázzák el, miként hozzuk létre a növekedés motorjait, változtassuk meg a termékek és szolgáltatások előállítási és kibocsátási módját, hogy minden üzleti modellből a maximális nyereséget hozzuk ki. Elénk tárják a világ legjobb modern, valamint történelmi üzleti modelljeit."

"Mindehhez új, célorientált eszközöket is kínál, mint a Business Model Portfolio Map, Innovation Metrics, Innovation Strategy Framework, és a Culture Map, amelyek segítik az olvasót, hogy megértse, miként tervezzen legyőzhetetlen vállalatokat. Az innen tanulhatók minden vállalatot segítenek abban, hogy alaptevékenységei működtetésével párhuzamosan tudjon dolgozni a növekedési stratégiáján."

A mondandót rövid, velős tételekkel fűszerezik. Pl.: "Kerüld a nagy bukásokat, vagy halott vagy. Öleld magadhoz a kis bukásokat (magyarán: ne félj tőlük - OP), vagy halott vagy." és "Nem minden válik arannyá, amit megérintesz. Sok kicsi tétet tegyél, hogy elkapj egy nagy sikert." (A kockázati tőke aranyszabálya! - OP)

Az öt fő rész: • Eszköz • Menedzselés • Mintázat Könyvtár kialakítása • Mintázat Könyvtár javítása • Kultúra

Néhány sokatmondó fejezetcím: • Explore and Exploit - ez a két cél megjelenik portfólióra és  portfólió-menedzsmentre is. • Frontstage Disruption • Backstage Disruption • Profit formula Disruption. • Value Proposition Shifts (shift = célorientált váltás) • Frontstage Driven Shifts • Backstage Driven Shifts • Profit Formula Driven Shifts • Kultúra

Az eszköztárból, ízelítőül: "Tervezd meg a kultúrádat: a legyőzhetetlen vállalat létrehozásához két teljességgel szembenálló kultúrát kell létrehozni, menedzselni és összhangba hozni egyazon tető alatt - és mindkettőnek fontos szerepe van. Egyidejűleg kell kutatnod és kiaknáznod."

Jó kezekben hasznos segítség lehet e könyv, s szakmai tartalma nagy kalandra visz és remek tréning a gondolkodásnak.

Yuval Noah Harari: Homo Deus - A holnap rövid története - Animus Kiadó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Remek gondolatébresztő mű. Mélyreható elemzés, lendületes jövőkutatással, nemritkán igencsak radikális nézetekkel.

Hararit már jól ismerjük. SAPIENS - Az emberiség rövid története (Animus Kiadó, 2015) a Hírlevél 2017/17. számában; 21 lecke a 21. századra (Animus Kiadó, 2018) a 2018/21. számban; Sapiens - Rajzolt történelem - Az emberiség születése a 2021/5. számban.

E könyvét az Animus frappáns rövidséggel így mutatja be: "Legyőztük a pusztító éhínséget.  • Megfékeztük a gyilkos járványokat. • Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. • De mihez kezdjünk ezek után? • Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? • Próbáljuk meg kicselezni a halált? • Tegyük az embert istenné? A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár, Yuval Noah Harari elgondolkodtatóan és világosan vázolja fel az emberiség lehetséges jövőit, és hogy miként válhat a Homo sapiens Homo deusszá."

Lehetetlenül nagy feladatra vállalkozik benne. Ray Kurzweil, a Google egyik fejlesztési igazgatója tökéletes hasonlatával a szingularitás küszöbén állunk (Kurzweil: A szingularitás küszöbén - Hírlevél 2012/22.). A fejlődési folyamatok olyan ugrópontja ez, amelyen túl csak találgatni lehet, mit hoz a jövő. Harari ezt teszi a mai tudásunk és eddigi tapasztalataink alapján. Könyve tartalmát jól jellemezhetné a klasszikus kérdés, ezúttal nem Jézushoz, hanem a ma emberéhez intézve: "Quo vadis, Domine?", s fejtegetéseivel a válasz változatait. és az azokhoz vezető mozgatóerőket elemzi.

Könyve olyan gazdag az emberiség jövőjét kutató gondolatmenetekben, hogy e keretek közt még egy szűk áttekintést sem tudunk adni róla. Jellemzőül a 'nyitány' és a három rész címei: • Az ember új projektjei • A Homo sapiens meghódítja a világot • A Homo sapiens értelmet ad a világnak (szép is lenne! - OP) • A Homo sapiens elveszíti az irányítást (még tartja azt? - OP)

Az indító helyzetkép: "A 3. évezred hajnalára sikerült valamennyire megzaboláznunk az éhezést, a járványokat és a háborút. Felfoghatatlan és irányíthatatlan erőből kezelhető kihívássá változtak. Tudjuk, mit kell tennünk, hogy elejüket vegyük - és rendszerint sikerrel járunk. Kozmikus léptékben gondolkodva az emberiség végre felemelheti a tekintetét, és új horizontok felé nézhet." (Idézetek innentől a könyvből, kiemelések tőlem.)

Ránk szállt a felelősség? "Annak fényében, amit a 20. században elértünk, többé nem foghatjuk istenre vagy a természetre, ha az emberek továbbra is szenvednek az éhezéstől, a járványoktól és a háborútól. Hatalmunkban áll még jobbá tenni a dolgokat, és még tovább csökkenteni a szenvedést." ("Hatalmunkban", valóban? Itt a legalapvetőbb kérdéssel kerülünk szembe: a javak feletti uralom kérdésével, amelyek az említett "hatalom"-hoz kellenek. Az "emberiség" biztosan nem gyakorolja ezt az uralmat, hiszen csak egy elvont fogalom, de akkor kik vagy mi teszi? - OP) A folytatás kétszeresen is furcsa: "A történelem nem tűri a vákuumot. Ha az éhezés, a járvány és a háború hanyatlóban van, akkor az emberiség teendőinek listájára szükségképpen fel kell kerülnie valami másnak. És ajánlatos nagyon alaposan meggondolnunk, mi legyen az. Másképp teljesen váratlanul érnek bennünket az új ütközetek. Tehát mi veszi át az éhezés, járvány és háború helyét a lista élén a 21. században?" Itt áll elénk az alapkérdés, amely körül a gondolatmenet legfőképp forog: Valójában mi mozgatja "az emberiség" cselekedeteit? Milyen érdekek és milyen akaratok? Létezhet-e a folyamatok tudatos vezérlése, vagy vak erők irányítanak? Sodródik-e az emberiség a fejlődés folyamában, vagy tehet magáért, és uralhatja a sorsát alakító erőket?

Kulcsmondata: "Amikor választani kell a gazdasági növekedés és az ökológiai stabilitás között, a politikusok, vezérigazgatók és a szavazók szinte mindig a növekedést választják. Ennél okosabbaknak kell lennünk a 21. században, ha el akarjuk kerülni a katasztrófát." - Ismétcsak: van-e igazán módja az emberiségnek okosabban dönteni, van-e, lehet-e ehhez döntéshozó és érdek-érvényesítő infrastruktúrája, vagy vak, mindenen felülkerekedő gazdasági érdekek irányítanak?
Jellegzetes gondolatmenete: "Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amellyel talán a legközelebb jutottunk egy globális alkotmányhoz, kategorikusan kijelenti, hogy az élethez való jog az emberiség legalapvetőbb értéke. Mivel a halál nyilvánvalóan megfoszt minket ettől a jogtól, emberiségellenes bűn, és így hadat kell viselnünk ellene."

S mivé lesz maga az emberiség? "A modern ember számára a halál megoldható és megoldandó technikai probléma." és "Az embert három módon lehet istenné fejleszteni: biológiai tervezés, kiborgtervezés, ill. szervetlen lények tervezése révén." Utak a "Homo deus"-hoz - ezeket is végigveszi.

Rutger Bregman: Emberiség - Mégis jobbak lennénk, mint hittük? - HVG Könyvek, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Bregmant a rangos szakmai mércét jelentő TED "Európa egyik legkiemelkedőbb fiatal gondolkodója."- ként mutatja be. Saját honlapjáról: "Történész és író. Az Emberiség és az Utópia realistáknak (Cser Kiadó, 2019 - Hírlevél 2020. 5. sz.) c. könyve a New York Times bestseller listájára került, és negyvennél több nyelvre fordították le."

HVG Könyvek ajánlójából: "A holland történész-író nemzetközi bestsellere új szemszögből mutatja be az emberi történelem elmúlt 200 ezer évét."

A könyv mottója: "Az ember jobbá válik, ha megmutatják neki, milyen valójában. (Anton Csehov)" Mert maga is elborzad tőle? - kérdezhetnénk némi cinizmussal, ám Bregman épp amellett érvel, hogy az ember messze nem olyan rossz, mint eddig szinte mindenki állította, s ennek nyomán mi is hisszük.

Erről szól: "Ez a könyv egy radikális elgondoláson alapul. Olyan elgondoláson, amely régóta okoz fejfájást a hatalmon lévőknek (Bregman többször is kinyilvánítja, mennyire nem kedveli a hatalmat és gyakorlóit - OP); tagadták vallások és ideológiák; száműzték a hírekből és kitörölték a történelemkönyvekből. Pedig ezt az elgondolást gyakorlatilag a tudomány minden ága alátámasztja. Megerősíti az evolúció és a mindennapi élet is. Annyira mélyen gyökerezik az emberi természetben, hogy észre sem vesszük, és könnyedén elsiklunk fölötte. Ha elég bátrak lennénk ahhoz, hogy komolyabban vegyük, forradalmasítaná az életünket és a feje tetejére állítaná a társadalmunkat. Amint kapisgálni kezdjük, hogy valójában mivel jár, rájövünk, hogy egyfajta tudatmódosító szer - ha egyszer befészkelte magát az agyunkba, soha többé nem fogunk ugyanolyan szemmel nézni a világra. Ez a radikális elgondolás az, hogy a legtöbb ember a lelke mélyén egészen tisztességes. Komoly tudományos érveket fogok felvonultatni annak bizonyítására, hogy mennyivel életszerűbb az emberi természet pozitívabb megítélése. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy ha ebben elkezdünk hinni, akkor még inkább valósággá válik."

Miért? "Régóta izgat a kérdés, hogy miért látjuk ilyen sötét színben az emberiséget. Miért indul ki annyi törvény, szabály, vállalat és intézmény abból a feltételezésből, hogy az emberek megbízhatatlanok? Miért ragaszkodunk az elképzeléshez, hogy a másokkal kíméletlen önzők világában élünk, amikor tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy valójában az emberek segítőkészek, sőt szükség esetén önfeláldozók is? Miért kezdtünk el hinni a fajunk rossz természetében?"

Tükör által homályosan: A döbbenetes válasszal szolgál, legalább is napjainkra: "egy drog" teszi ezt, amely "a veszélyérzet torzulását, szorongást, rossz hangulatot, tanult tehetetlenséget, az együttérzés hiányát és ellenségességet, és érzéketlenséget okoz. Korunk legelterjedtebb függőségéről van ugyanis szó. A mindennapokban általánosan használt drogról, amelyet a kormányok támogatnak, és amelyet a gyerekeink is nagy dózisban fogyasztanak. Ez a drog a hírfogyasztás." S a még döbbenetesebb diagnózis: "Nem vagyunk elég racionálisak ahhoz, hogy a helyén tudjuk kezelni a sajtót."

A bizonyítás: "Néhány évvel ezelőtt egy holland szociológuscsapat elemezte a repülőgépszerencsétlenségről szóló médiahíreket. Azt tapasztalták, hogy 1991 és 2005 között folyamatosan növekedett az ilyen katasztrófák iránt megnyilvánuló médiafigyelem, miközben a balesetek száma csökkent. Ezek után nem meglepő, hogy az emberek egyre jobban félnek a mindinkább biztonságosabb repüléstől." (Igazából ez elkerülhetetlen következménye a média mai világának. Megélni a legtöbbjük csak akkor tud, ha a gyilkos versenyben folyamatosan elegendő figyelmet tud vonzani. Ezért is múlt ki a hagyományos hírközlés, s lépett helyébe az 'infotainment', a közönség szórakozási-, borzongási- és szörnyülködési igényeinek mind teljesebb és gátlástalanabb kiszolgálása. S mivel a globális tömegmédia iparban mindenki erre hajt, az így keletkező harsogó 'fehérzajból' kell mindenáron kitűnni.)

Ismétlődő érvelési mintázata a könyvnek, hogy Bregman felmutat egy művet, kísérleti eredményt, dokumentált esetet, tudományos kutatást, amely az ember rossz voltát bizonyítja, majd megmutatja: alaposabb elemzéssel kiderül, hogy hamis e bizonyság. Évtizedek óta meghatározó jelentőségű műveket, kutatási eredményeket, eseteket, tudományos következtetéseket cáfol meg a történtek és a vonatkozó dokumentáció alapos újravizsgálásával, célzatos hamisításokat is felfedve, mindezekkel is igazolja saját tételét az ember természetéről.

Simon Sebag Montefiore: Szásenyka - Alexandra Kiadó, 2020 - A Moszkva-trilógia első része
Dr. Osman Péter ismertetése

A szerzőt ismerjük: Jeruzsálem - Egy város életrajza (Alexandra Kiadó, 2014.) c. könyvéről a Hírlevél 2015/5. számában szóltunk.

Montefiore a honlapján elmondja: könyveit 48 nyelven adták ki, s hosszan sorolja azok rangos díjait és kitüntetéseit. Ebből kiragadva: e trilógia befejező része, az Egy téli éjszaka "Az év politikai regénye" díjat kapta az Egyesült Királyságban; a Sztálin - A Vörös Cár udvara (Alexandra, 2009) "Az év történelmi könyve" a British Book Awards-nál; a folytatása: Az ifjú Sztálin (Alexandra, 2011) egyéb magas kitüntetések mellett megkapta a kínai Nemzeti Könyvtár díját, addigra 600 ezer kínai nyelven eladott példánnyal; A Romanovok (Alexandra, 2018) pedig bekerült a New York Times Top 10 bestsellere közé.

Önmagáról: filozófiai doktorátust szerzett a Cambridge Egyetemen; tagja a brit Királyi Irodalmi Társaságnak, vendégprofesszora a Buckingham-i Egyetemnek, és világszerte rendszeresen tart előadásokat történelemből, Oroszországról és a Közép-Keletről, és olyan tárgyakról, mint "vezetés és forradalom".

E könyvéről, az Alexandra ajánlójából: "Montefiore, az újkori orosz történelem egyik legelismertebb szakértője lenyűgöző hitelességgel és részletgazdagsággal kelti életre a cári Oroszország végnapjait és a sztálini terror legsötétebb óráit a világszerte óriási sikert aratott Moszkva-trilógiájának első részében." (Kiemelések tőlem.) Már előrendelhető a második rész is náluk: Vöröslő ég a Don felett.

Egy kép egy birodalomról és felemelkedése korszakáról, amely sok évtizedre igen nagy hatással volt a világ menetének, népei sorsának alakulására. Mi itt sokáig inkább csak feldicsérő képeket kaptunk róla, még akkor is, amikor a történtek valósága - alighanem ottani belpolitikai harcok eszközeként - elkezdett napfényre szivárogni. A világ másik felén pedig hol idealista /vak/hitek, hol a /geo/politikai szembenállás határozta meg a róla szóló műveket. Sok adalék kell még a tisztánlátáshoz - Montefiore könyvei is segítenek ebben, már amennyire beleláthatott az akkori valóságba.

A Wall Street Journal így indítja recenzióját: "Nagyszerű költeményében Anna Ahmatova felidézte a '30-as évek sztálinista terrorját, amikor »a halál csillagai álltak felettünk, és az ártatlan Oroszország véres csizmák alatt vonaglott«. Montefiore remek regényének, a Szasenykának szívszorító iróniája, hogy midőn a hősnő a szovjet elnyomás csizmája alá kerül, ő már messze nem ártatlan." A hősnő tragédiáját - bárói rangra emelkedett gazdag zsidó család gyermeke, aki, az Alexandra szavait idézve, "lázadó kamaszként a bolsevikok ügynökének állt" - így összegzi: "Jóllehet átélte a sztálini tisztogatások legrosszabbjait, Szásenyka szilárdan hisz a diktátor jóságában és zsenialitásában. Úgy érvel, hogy még a terror számtalan áldozata is, akik közt a saját apja is eltűnt, a haladás velejáró áldozatai. S akkor, minden megmutatkozó ok nélkül, őt is Moszkva rettegett börtönébe vetik, brutálisan megkínozzák, s egy téli éjszaka kirángatják cellájából egy kimondhatatlan végzet felé. Valójában ugyanaz a gépezet végez vele, amelyet ő is segített életre hívni."

A The New York Times-éből: "Érdekfeszítő arckép az emberekről, akik megdöntötték a cárokat, majd a sztálinizmus alatt a szovjet államnál folytatták szolgálatukat. Érdekessége jelentős részét annak a kutatásnak az eredményei adják, amelyet Montefiore, számos széles körben dicsért tényirodalmi mű szerzője, a korábban lezárt orosz levéltárakban végzett. Mestermű a kép, amelyet Sztálinról fest: összetett jelenség, egy halkszavú zenebarát, aki alárendeltjeivel egyaránt képes a figyelmes gondoskodásra és a szélsőséges kegyetlenségre. A többi kommunista szereplője iránt viszont Montefiore nemigen mutat rokonszenvet, ábrázolásuk többnyire sablonos. Könyve megidéz valamennyit a nagy orosz regények örömeiből, ahogy leírja a Szovjetunió hatalmas és összetett földrajzát, szól Grúziáról, Sztálin szülőhazájáról, annak soknyelvű népéről, olajbárói nagy palotáiról, és az illatozó grúz kertekről. Hasonlóan életteliek leírásai az ország ellentétes szélsőségeiről: brutális, jeges teleiről és érzéki nyári éjszakáiról; a cárok téli palotáinak nagyszerűségéről és a lakosság rettenetes szegénységéről; a nagyvárosok európai kifinomultságáról és a parasztság elmaradottságáról. Végig ott sejlik, hogy az orosz civilizáció csupán egy törékeny felszín, s alatta a történelem sötét, kérlelhetetlen erői forrnak, készen arra, hogy bármikor kitörjenek, káoszt zúdítva a világra."

SAJTÓSZEMLE

muszaki-magazin.hu, 2021. 05. 16.
Fehér könyvvel segíti a K+F projektek sikerét az SZTNH

nepujsag.ro, 2021. 05. 17.
Teljes költségvetése 95,5 milliárd euró
Elfogadták a Horizont Európa kutatási programot

scmonitor.hu, 2021. 05. 17.
Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

jogaszvilag.hu, 2021. 05. 17.
Kicsit javult a szellemitulajdon-védelem Magyarországon

insiderblog.hu, 2021. 05. 17.
Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

trendfm.hu, 2021. 05. 17.
Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

magyarmezogazdasag.hu, 2021. 05. 18.
Életképes egyetemek, piacképes tudás: fókuszban a hallgatók

kamaraonline.hu, 2021. 05. 18.
A magyar vállalkozások is kezdik felismeri a szellemi tulajdon védelmének fontosságát

uzletihirszerzes.hu, 2021. 05. 18.
A magyar vállalkozások is kezdik felismeri a szellemi tulajdon védelmének fontosságát

Kossuth Rádió. Napközben, 2021. 05. 18.
Közös innovációs pályázatot hirdetett a Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Kossuth Rádió, 2021. 05. 18.
Egyre többen érdeklődnek a kutatási, fejlesztési és innovációs bértámogatás iránt

Rádió1, 2021. 05. 18.
Még jövő hétfőig lehet igényelni a kutatásfejlesztési bértámogatást

kamaraonline.hu, 2021. 05. 19.
Célzottan segíti a vállalkozásokat a Kamatmentes újraindítási gyorskölcsön

nkfih.gov.hu, 2021. 05. 18.
A kecskeméti Neumann János Egyetemen is megalapították a Területi Innovációs Platformot

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 19.
Palkovics: Előrébb kell léptetni Magyarországot az egyetemi rangsorokban

profitline.hu, 2021. 05. 19.
360 millió forintból indulhat 13 magyar innovatív vállalkozás

webradio.hu, 2021. 05. 19.
A Startup Campus 360 millió forintot juttat kezdő vállalkozásoknak

hir.ma, 2021. 05. 19.
A Startup Campus 360 millió forintot juttat kezdő vállalkozásoknak

piacesprofit.hu, 2021. 05. 19.
Pályázat indul kezdő vállalkozásoknak

napi.hu, 2021. 05. 19.
Milliókkal támogatják az egyetemista ötletkeltetéseket

adozona.hu, 2021. 05. 19.
Ezek a fejlesztési pályázatok várhatóak a közeljövőben

bdpst24.hu, 2021. 05. 19.
360 millió forintból indulhat 13 magyar innovatív vállalkozás 

digitalhungary.hu, 2021. 05. 19.
360 millió forintból indulhat 13 magyar innovatív vállalkozás

gazdasagportal.hu, 2021. 05. 19.
360 millió forintból indulhat 13 magyar innovatív vállalkozás

startuponline.hu, 2021. 05. 19.
360 millió forintból indulhat 13 magyar innovatív vállalkozás

startuponline.hu, 2021. 05. 19.
Virtuális tudományos konferencia több mint 150 műegyetemi előadással

bacsmegye.hu, 2021. 05. 19.
A kecskeméti egyetemen is megalapították a Területi Innovációs Platformot

vg.hu, 2021. 05. 19.
Húszmilliós tőkét kaphatnak a legjobbak

novekedes.hu, 2021. 05. 19.
Szakmai konferencia a Visegrádi Négyek politikai és gazdasági jelentőségéről

sportsmarketing.hu, 2021. 05. 19.
Hazai sporttechnológiai startupoknak indul inkubációs és mentor program

nkfih.gov.hu, 2021. 05. 19.
Beltéri ültetvény a Tungsram fejlesztésében

Kossuth Rádió, 2021. 05. 19.
Területi innovációs platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

m1, Ma reggel, 2021. 05. 19.
Területi innovációs platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

Magyar Hírlap, 2021. 05. 20., 11. oldal
A Startup Campus Inkubator Zrt....

Magyar Nemzet, 2021. 05. 20., 5. oldal
Előrébb a rangsorban

Népszava, 2021. 05. 20., 1+6. oldal
Közepesen fenntartható gazdasági modell

Világgazdaság, 2021. 05. 20., 5. oldal
Húszmilliós tőkét kaphatnak a legjobbak

Figyelő, 2021. 05. 20., 30-31. oldal
Megnyílnak a pénzcsapok

Mandiner, 2021. 05. 20., 4+16-21. oldal
Mi kell a világszínvonalhoz?

Észak-Magyarország, 2021. 05. 20., 3. oldal
Híd az egyetem és a kkv-k között

Hajdú-Bihari Napló, 2021. 05. 20., 11. oldal
Még kérhető a bértámogatás

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 20.
"A felsőoktatást érdekeltté kell tenni az eredmények felmutatásában"

keszin.hu, 2021. 05. 20.
Szuperinfó Kecskemét

alfoldiregiomagazin.hu, 2021. 05. 20.
Megalakult a Területi Innovációs Platform a Neumann János Egyetemen -

palyazatihirek.eu, 2021. 05. 20.
Pályázati Hírek - Széchenyi Terv Plusz pályázatok - Megjelent a Startup Campus pályázata kezdő vállalkozásoknak!

webradio.hu, 2021. 05. 20.
György László: indulnak a 2021-27-es európai uniós programozási időszak pályázatai

bacsmegye.hu, 2021. 05. 20.
Kecskemétre érkezett a kkv-kat segítő road show

keol.hu, 2021. 05. 20.
György László Kecskeméten az iparkamarában: indulnak a 2021-27-es európai uniós időszak pályázatai

24.hu, 2021. 05. 20.
Új vállalkozás-fejlesztési programot harangoztak be

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 20.
Már lehet pályázni a 2021-27-es EU-s programozási időszak kiírásaira

baon.hu, 2021. 05. 20.
Indulnak az 2021-27-es európai uniós programozási időszak pályázatai

privatbankar.hu, 2021. 05. 20.
Indul az újabb uniós pályázati időszak

mandiner.hu, 2021. 05. 20.
György László: Indulnak a 2021-27-es európai uniós programozási időszak pályázatai

demedia.hu, 2021. 05. 20.
Indulnak a 2021-27-es európai uniós programozási időszak pályázatai

novekedes.hu, 2021. 05. 20.
Hamarosan startol a Ginop Plusz gyorsindulás, 587 milliárdos kerettel

kamaraonline.hu, 2021. 05. 20.
Indulnak a 2021-27-es európai uniós programozási időszak pályázatai

azuzlet.hu, 2021. 05. 20.
György László: indulnak a 2021-27-es uniós időszak pályázatai

boon.hu, 2021. 05. 20.
Híd az egyetem és a kkv-k között

gyartastrend.hu, 2021. 05. 20.
Látványos élénkülés csak az iparban várható

hiros.hu, 2021. 05. 20.
Dr. György László államtitkár bemutatta az új gazdaságfejlesztő programokat

kamaraonline.hu, 2021. 05. 20.
Május 31-ig igényelhető az ágazati bértámogatás

keol.hu, 2021. 05. 20.
Május 31-ig igényelhető az ágazati bértámogatás

origo.hu, 2021. 05. 20.
Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

piacesprofit.hu, 2021. 05. 20.
Nyitják a pénzcsapot - indulnak a pályázatok

hirek.sk, 2021. 05. 20.
Indulnak a 2021-27-es európai uniós programozási időszak pályázatai

Magyar Nemzet, 2021. 05. 21., 13. oldal
Pár kattintásra a segítség a vállalkozásoknak

Gyártástrend Magazin, 2021. 05. 21., 10-12. oldal
Hogyan lesz az ötletből termék?

Petőfi Népe, 2021. 05. 21., 2. oldal
Több száz milliárd forint jut az újraindításra

medicalonline.hu, 2021. 05. 21.
Új kutatás-fejlesztést és innovációt támogató rendszer

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 21.
ITM: Május végéig igényelhető a kutatás-fejlesztési bértámogatás is

index.hu, 2021. 05. 21.
A Tungsram-sztori: lámpagyárból high-tech óriás
"...Ezek a fejlesztések ráadásul nemcsak Informatikai Innovációs Díjat eredményeztek a cég számára, hanem azt is megmutatják, hogyan képzelik el a vállalatnál a problémamentes átalakulást és a haladást az innováció útján..."

hirado.hu, 2021. 05. 24.
Magyar találmányok Karinthy felfújható földgömbjétől a fényáteresztő betonig

innoportal.hu, 2021. 05. 24.
Magyarország fejlődési pályán mozog a szellemitulajdon-védelemben

Világgazdaság, 2021. 05. 25., 8. oldal
Technológiai és innovációs felkészültség: az UNCTAD friss tanulmánya

Világgazdaság, 2021. 05. 25., 1+3. oldal
Ösztönzi az állam a beruházásokat

Kelet-Magyarország, 2021. 05. 25., 4. oldal
Nagy szükség van a szaktudásukra

kamaraonline.hu, 2021. 05. 25.
Május végéig igényelhető a kutatás-fejlesztési bértámogatás is

index.hu, 2021. 05. 25.
Már májusban indul a harc a gazdaságfejlesztési pénzekért

portfolio.hu, 2021. 05. 25.
600 milliárdos kerettel jönnek ki új EU-pályázatok - Mit kell tudni róluk?

24.hu, 2021. 05. 25.
Lényegesen kisebb a nagyon várt uniós pályázatok keretösszege

webradio.hu, 2021. 05. 25.
Abel-díj - Online ünnepségen köszöntötték a díjazottakat Oslóban

nepszava.hu, 2021. 05. 25.
Lovász László átvette az Abel-díjat

webradio.hu, 2021. 05. 25.
Palkovics: Magyarország magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

gondola.hu, 2021. 05. 25.
Hazánk magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

vg.hu, 2021. 05. 25.
Palkovics: szorosabb tudományos együttműködés kell Nyugat-Európával

kisalfold.hu, vaol.hu, bama.hu, sonline.hu, zaol.hu, boon.hu, duol.hu, baon.hu, feol.hu, szoljon.hu, nool.hu, veol.hu, beol.hu, kemma.hu, heol.hu, teol.hu, haon.hu, delmagyar.hu, 2021. 05. 25.
Magyarország magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

piacesprofit.hu, 2021. 05. 25.
A várnál kisebb keretösszeggel jelentek meg a GINOP Plusz támogatások

kanizsaujsag.hu, 2021. 05. 25.
A tudatos vásárlás ösztönzésére indul uniós pályázat

gondola.hu, 2021. 05. 25.
Abel-díj - köszöntötték Lovász Lászlót Oslóban

hvg.hu, 2021. 05. 25.
Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László

szeged.hu, 2021. 05. 25.
Lovász László átvette a matematikai Nobel-díjnak tartott Abel-díjat

dehir.hu, 2021. 05. 25.
Palkovics László: Magyarország magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

demedia.hu, 2021. 05. 25.
Magyarország magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

demokrata.hu, 2021. 05. 25.
Magyarország magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

napi.hu, 2021. 05. 25.
Uniós középmezőnyben a magyar gazdaság

vg.hu, 2021. 05. 25.
Technológiai és innovációs felkészültség: az UNCTAD friss tanulmánya

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! , 2021. 05. 25.
Összeállítás: Május 31-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a kutatás-fejlesztés innováció területén dolgozó munkavállalók után a munkáltatók

m1, Híradó M1 19:30, 2021. 05. 25.
Magyarország több forrást szeretne kapni az uniós kutatás-fejlesztési keretből

m1, Híradó M1 19:30, 2021. 05. 25.
Átvette az Abel-díjat Lovász László

Magyar Mezőgazdaság, 2021. 05. 26., 1+8-9. oldal
Életképes egyetemek és piacképes tudás

Magyar Hírlap, 2021. 05. 26., 15. oldal
Online közvetített...
"...Online közvetített díszünnepségen köszöntötték tegnap Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét..."

Világgazdaság, 2021. 05. 26., 4. oldal
A vártnál kisebb a keret a Ginop Plusz támogatásainál

vg.hu, 2021. 05. 26.
A vártnál kisebb a keret a Ginop Plusz támogatásainál

mandiner.hu, 2021. 05. 26.
Az EU nettó befizetőjévé válhat Magyarország a következő években több részterületen is

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/5
Átadták Magyarország első mobil hidrogén-töltőállomását

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/5
Területi Innovációs Platformot alapítottak a Dunaújvárosi Egyetemen

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/5
Megalakult a Területi Innovációs Platform a Nyíregyházi Egyetemen

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Hírlevele, 2021/5
A kecskeméti Neumann János Egyetemen is megalapították a Területi Innovációs Platformot

unilife.hu, 2021. 05. 26.
A kecskeméti egyetemen is megalapították a Területi Innovációs Platformot

kisalfold.hu, 2021. 05. 26.
Területi innovációs platform alakult a Soproni Egyetemen

montazsmagazin.hu, 2021. 05. 26.
Területi Innovációs Platform alakult a Neumann János Egyetemen

sopronmedia.hu, 2021. 05. 26.
Sopronban is megalakult az egyetemi tudáscentrum köré szerveződő Területi Innovációs Platform

webradio.hu, 2021. 05. 26.
Területi innovációs platform alakult a Soproni Egyetemen

hir.ma, 2021. 05. 26.
Területi innovációs platform alakult a Soproni Egyetemen

forestpress.hu, 2021. 05. 26.
Forestpress - Területi innovációs platform alakult a Soproni Egyetemen

mandiner.hu, 2021. 05. 26.
Palkovics: Magyarország magasabb szintre emelné a kutatás-fejlesztést és az innovációt

hirado.hu, 2021. 05. 26.
Közel hatszáz milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások

profitline.hu, 2021. 05. 26.
587 milliárd forint pályázati forrás áll a vállalkozások rendelkezésére

hrportal.hu, 2021. 05. 26.
587 milliárd forint pályázati forrás áll a vállalkozások rendelkezésére

kamaraonline.hu, 2021. 05. 26.
587 milliárd forint pályázati forrás áll a vállalkozások rendelkezésére

unilife.hu, 2021. 05. 26.
ITM: a felsőoktatást érdekeltté kell tenni az eredmények felmutatásában

webradio.hu, 2021. 05. 26.
Kutatás és felsőoktatás - Online konferenciát tart a Nemzetközi Tudományos Szervezetek Szövetsége

hir.ma, 2021. 05. 26.
Online konferenciát tart a Nemzetközi Tudományos Szervezetek Szövetsége

KarcFM, 2021. 05. 26.
Magyarország több forrást szeretne kapni az uniós kutatás-fejlesztési keretből, erről is tárgyalt Brüsszelben Palkovics László

Duna TV, Híradó M1 6:00, 2021. 05. 26.
Több forrást szeretne kapni az uniós kutatás-fejlesztési keretből Magyarország

m1, 2021. 05. 26.
Több forrást szeretne kapni az uniós kutatás-fejlesztési keretből Magyarország

m1, Híradó M1 6:00, 2021. 05. 26.
Átvette az Abel-díjat Oslóban Lovász László

Figyelő, 2021. 05. 27., 19. oldal
A kecskeméti Neumann János Egyetemen is megalapították a területi innovációs platformot

Műszaki Magazin, 2021. 05. 27., 38. oldal
Több K+F projekt a cél

nkfih.gov.hu, 2021. 05. 27.
Gyakorlatorientált új tudásanyaggal erősödik a hazai innovációs szemléletformálás és szakemberképzés

innoteka.hu, 2021. 05. 27.
Magyar tizenévesek a legjobbak között
"...Hargitai Sára matematikai projektjével az 500 dolláros 4. díjat kapta, Ecsedi Boglárka pedig IT projektjével az IEEE Foundation 400 dollárosos 3. díját nyerte el, valamint az Innopolis University BSc programján vehet részt ösztöndíjjal. Mindketten a tavalyi, a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny helyezettjei voltak..."

zetapress.hu, 2021. 05. 27.
Tudományos tinisiker
"...A 2020. évi, 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Ecsedi Boglárka első-, Hargitai Sára második-díjas volt, így a Magyar Innovációs Szövetség biztosította részvételüket a tudományos (projekt) versenyek olimpiáján..."

szeretlekmagyarorszag.hu, 2021. 05. 27.
Magyar tizenévesek is bekerültek a fiatal tudósok olimpiájának legjobbjai közé

hetek.hu, 2021. 05. 27.
Rendkívüli siker: rangos díjakat nyertek magyar diákok a fiatal tudósok olimpiáján

egriugyek.hu, 2021. 05. 27.
Területi Innovációs Platform alakult az Eszterházy Károly Egyetemen

tveger.hu, 2021. 05. 27.
Területi Innovációs Platform alakult az egyetemen

heol.hu, 2021. 05. 27.
A közös sikerért működne együtt az egri egyetem és az innovációs hivatal

webradio.hu, 2021. 05. 27.
Az Eszterházy Károly Egyetem is csatlakozott az innovációs platformok hálózatához

mandiner.hu, 2021. 05. 27.
Újabb több mint félezer milliárd forintot önt a kormány a magyar cégekre

heol.hu, 2021. 05. 27.
A közös sikerért működne együtt az egri egyetem és az innovációs hivatal

novekedes.hu, 2021. 05. 27.
Digitalizációs szintugrás: a hazai versenyképesség kulcsa?

KarcFM, Déli News, 2021. 05. 27.
Magyarország több forrást szeretne kapni az uniós kutatás-fejlesztési keretből, erről is tárgyalt Brüsszelben Palkovics László a kutatásért felelős uniós biztossal

Heves Megyei Hírlap, 2021. 05. 28., 1-2. oldal
A közös sikerért működik együtt az EKE és az NKFIH

Új Néplap, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

Tolnai Népújság, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

Heves Megyei Hírlap, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

Petőfi Népe, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

Nógrád Megyei Hírlap, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

Dunaújvárosi Hírlap, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

Somogyi Hírlap, 2021. 05. 28., 1+7. oldal
Startolnak az uniós pályázatok

Dunántúli Napló, 2021. 05. 28., 7. oldal
Startoló uniós pályázatok

24 óra, 2021. 05. 28., 1+7. oldal
Startolnak az uniós pályázatok

novekedes.hu, 2021. 05. 28.
A jövő farmjait fejleszti a Tungsram
"...Így jutottunk el például az elektromos autók akkumulátoraihoz vagy a robotsebészeti eszközökhöz. E képességeink "újrahasznosítása" és a beltéri gazdálkodásban elért eredményeink a nemzetközi üzleti sikereken kívül egyébként az idén kiosztott Informatikai Innovációs Díjat is elhozták nekünk..."

femina.hu, 2021. 05. 28.
Magyar diákok is vannak a fiatal tudósok olimpiájának legjobbjai között: óriási mezőnyből választották ki őket
"...Az idei vetélkedőt május 3. és 6. között rendezték meg virtuálisan. Az eredmények szerint Hargitai Sára matematikai projektjével 500 dolláros 4. díjat kapott, Ecsedi Boglárka pedig IT-projektjével az amerikai villamos- és elektronikai mérnökök intézetének alapítványa (IEEE Foundation) 400 dolláros 3. díját nyerte el, valamint az Innopolis University BSc programján vehet részt ösztöndíjjal. Mindketten a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny helyezettjei voltak tavaly..."

techmonitor.hu, 2021. 05. 28.
Magyar tizenévesek a legjobbak között a világ legnagyobb középiskolai tehetségkutató versenyén

businessonline.hu, 2021. 05. 28.
A világ legnagyobb középiskolai tehetségkutató versenyén magyar tizenévesek a legjobbak között

nkfih.gov.hu, 2021. 05. 28.
A visszaáramlások okozta balesetek megelőzését biztosító rendszer is a legjobbak között a világ legnagyobb középiskolai tehetségkutató versenyén

mernokkocsma.hu, 2021. 05. 28.
Magyar tizenévesek a legjobbak között a világ legnagyobb középiskolai tehetségkutató versenyén

mfor.hu, 2021. 05. 29.
Az innovációhoz sok-sok alulról jövő kezdeményezésre van szükség

infostart.hu, 2021. 05. 30.
Könyv jelent meg az innovációról

portfolio.hu, 2021. 05. 30.
Erre érdemes figyelni: jövő héten lejárnak a kedvezmények

hellovidek.hu, 2021. 05. 30.
Milliárdos segítség a bajban: mutatjuk az igényelhető támogatásokat

vg.hu, 2021. 05. 31.
Hétfőn lezárul a kutatás és fejlesztés területén a bértámogatás

magyarhirlap.hu, 2021. 05. 31.
A gazdaság újraindításához nélkülözhetetlenek a bértámogatással megtartott kutatók

profitline.hu, 2021. 05. 31.
Versenyképesség és profit a fenntartható működés következményeként

MAGYAR GYÁRIPAR LXI. évfolyam 2021. 4. szám, 8-9. oldal
TMT előrejelzés: Felgyorsult a technológiai fejlődés a járvány hatására


mindenamisopron.hu, 2021. 05. 28.
A Soproni Egyetem tudáskapacitásával segítik az innovációt

mandiner.hu, 2021. 05. 28.
Íme az adatok: kilőtt a régióból a magyar startup világ, Európát is leköröztük

novekedes.hu, 2021. 05. 28.
Új(abb) ifjúsági szakképzés és a pályaorientáció

palyazatihirek.eu, 2021. 05. 28.
Pályázati Hírek - Széchenyi Terv Plusz pályázatok - Indulnak a 2021-2027-es időszak első vállalkozásfejlesztési pályázatai

startuponline.hu, 2021. 05. 29.
Eger is csatlakozott az innovációs platformok hálózatához

mindenamieger.blogspot.com, 2021. 05. 29.
Az Eszterházy Károly Egyetem is csatlakozott az innovációs platformok hálózatához

hir.ma, 2021. 05. 31.
ITM: a gazdaság újraindításához nélkülözhetetlenek a bértámogatással megtartott kutatók

888.hu, 2021. 05. 31.
A 30 milliárdos bértámogatás miatt 1500 cég tarthatta meg kutatóit

Sláger FM, Reggeli hírek, 2021. 05. 31.
Ma még a budapesti cégek is igényelhetik az ágazati, és a kutatás-fejlesztési bértámogatást
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.