XXXI. évf. | 2021. január 12. | 1. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Pályázati felhívás
Köszöntjük új tagunkat
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi jókívánságokat!

A Magyar Innovációs Szövetség nevében ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag 2021. évet!

Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök
Dr. Szabó Gábor, elnök
Dr. Antos László, ügyvezető igazgató


Sajtóközlemény

30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

Budapest, 2021. január 5. - A Magyar Innovációs Szövetséget 1990. december 14-én, 30, K+F, ill. innováció iránt érdeklődő szervezet alapította meg. Az innováció gazdaságélénkítő hatása az alapítás időszakában még sem a hazai közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert. Nem kis mértékben Szövetségünk erőfeszítéseinek eredményeképp ma már az "innováció" természetes kifejezéssé, az innovációs tevékenység a gazdasági élet meghatározó tényezőjévé vált. Alapításunk után 14 évvel - egyik fő törekvésünk eredményeképp - 2004-ben innovációs törvényt fogadott el az Országgyűlés, ellenszavazat nélkül, újabb 14 év elteltével megvalósult másik fő célkitűzésünk: létrejött az innovációs folyamatokat koordináló, összehangoló minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Szövetségünk az innováció területén működő különböző szervezeteket, intézményeket horizontálisan integráló, szakmai és érdekvédelmi szervezetként jött létre, és működik a mai napig, amely Európában egyedülálló. Az alapító intézmények, vállalatok közül hét még jelenleg is működik. A közvetlen és közvetett tagok (csak vállalkozások, ill. intézmények) száma megközelíti a hétszázat. Tevékenységünk, két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg:
 • szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés,
 • innováció tevékenység elismertségét támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások.
A Magyar Innovációs Szövetség
 • szakmai állásfoglalásai meghatározó módon befolyásolják a döntéseket minden kutatás-fejlesztést, innovációt érintő kérdésben, átlagosan havonta ad ki szakmai véleményt;
 • tisztségviselői átlagosan havonta tartanak előadást különböző szakmai rendezvényeken;
 • éves közgyűlése az innovációs szféra egyik legnagyobb szakmai eseményének számít;
 • alapító társtulajdonosként 22 innovációs szervezet létrehozását segítette;
 • képviselőin, megbízottain keresztül mintegy 20 testületben közvetlenül is képviseli tagszervezeteinek érdekeit;
 • a hazai sajtóban évente több száz híradás jelenik meg a tevékenységéről, 2006 óta Média Díjat adományoz;
 • kéthetente megjelenő Hírlevele az innovációban érdekeltek szélesebb körét informálja.
Évente szervezzük az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melynek keretében több mint 4500 fiatalt mozgósítottunk, akik közül kiválasztottunk 405 kiemelkedően tehetséges magyar diákot.
Másik országos jelentőségű kezdeményezésünk a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat. Az eddigi felhívásokra beérkezett 1275 pályaműből 1100 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 218 kapott különböző innovációs díjat. A díjak ünnepélyes átadására 2001 óta az Országházban kerül sor.

Az elmúlt 30 évben az innováció élénkítését támogató további kiemelt rendezvényeink voltak még:
 • az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze,
 • "Lépés a jövőbe" országos design pályázat,
 • NOVATech.Com, Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny,
 • EU Fiatal Tudósok Versenyének 15. döntője,
 • a tudománynépszerűsítő THE és a "meet the scientist˝ programok.
A Magyar Innovációs Szövetség tisztségviselőit, szakértőit társadalmi munkában végzett kiemelkedő szakmai munkájukért állami kitüntetésekre, ill. díjakra terjesztette fel 2005-től kezdve. Tisztségviselőink összesen 18 alkalommal részesültek magas elismerésben. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke kijelentette: "A Magyar Innovációs Szövetség az elmúlt 30 évben nagy presztízst és társadalmi elismertséget szerzett, tevékenysége nagy hatással volt nem csak az innovációs intézményrendszer kialakulására, hanem az innováció társadalmi elfogadottságára is."

Szövetségünk a mai napig alapvető célkitűzésének tekinti az innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. A Szövetség azzal, hogy három évtizeden át következetesen képviselte az alapítók által megfogalmazott célokat, a hazai közéletben az innovációt érintő kérdésekben megkerülhetetlen tényezővé vált.

dr. Pakucs János, alapító, jelenleg tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor, elnök,
dr. Antos László, ügyvezető igazgató

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A Magyar Innovációs Szövetség véleményezte "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" című pályázati felhívás tervezetét, mely a 2021-27 időszakra vonatkozó Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) keretében jelent meg.

A részletes észrevételeket és javaslatokat, melyek ide kattintva megtekinthetők, 2020. december 28-án küldtük be a kormányzati portálra.

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

A Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a "Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése" című pályázati felhívás tervezetét, mely a 2021-27 időszakra vonatkozó Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) keretében jelent meg.

A részletes észrevételeket és javaslatokat, melyek ide kattintva megtekinthetők, 2020. december 28-án küldtük be a kormányzati portálra.

H2020 munkacsoport ülése

A MISZ választmányi ülésen Gulyás Tibor, innovációért felelős helyettes államtitkár egyeztetési lehetőséget ajánlott fel az ITM, illetve az NKFIH, valamint a MISZ között a Horizont Európa keretprogramok előkészítése kapcsán. A felkérés nyomán összeállt a MISZ H2020 munkacsoportja, amelynek koordinátori feladatait Dr. Darázs Lénárd, elnökségi tag, az ELTE rektorhelyettese látja el.

A H2020 munkacsoport első, online ülésére 2020. december 16-án került sor. A találkozón Gulyás Tibor bevezetője után Dr. Szabó István, az NKFIH innovációs és általános elnökhelyettese tartott előadást az EU Horizont Európa keretprogramjával kapcsolatos változásokról és lehetőségekről.

Utána egyeztetés következett a MISZ munkacsoport tagjai, valamint az ITM és az NKFIH jelen lévő vezető kollégái - Gulyás Tibor helyettes államtitkár, Birkner Zoltán elnök, Szabó István elnökhelyettes és Csuzdi Szonja főosztályvezető - között arról, miként járulhatnak hozzá a hazai vállalatok, felsőoktatási intézmények, ill. a MISZ az EU-forrásokhoz való lehető legszélesebb körű hozzáféréshez, és ehhez milyen kereteket tud biztosítani az ITM, ill. az NKFIH. A támogató infrastruktúra hatékonyságának növelése érdekében több MISZ munkacsoport tag osztotta meg a korábbi EU keretprogramok során szerzett tapasztalatait és meglátásait.

Új utakon a tehetséggondozásban

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) felkérte, többek között, az NTT Gazdasági, Innovációs Tagozatát, hogy fogalmazza meg válaszait a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2021-2027 közötti évek EU-s pályázatra elkészített, "Új utakon a tehetséggondozásban˝ c. szakmai koncepciójának vázlatával kapcsolatban.

A Tagozat tagjai - dr. Antos László, Farkas József, Hild Imre, Novák Blanka, Pongrátz Ferenc (MISZ tisztségviselői)- kialakították véleményüket, és jan. 5-én megküldték az NTT-nek.

30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulója

Lezárult a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza, melyre rekordszámú, 140 pályázattervet küldtek be a kreatív középiskolai diákok.

A 28 tagú szakmai zsűri - Dr. Jakab László BME-professzor vezetésével - a döntést, a részletes értékelést követően hozta meg. A 140 pályázat közül a zsűri 82 kiemelkedő, főként műszaki és informatikai problémák megoldását, ill. kidolgozását javasolta a második fordulóra, így összesen 112 fiatal dolgozhatja ki részletesen a pályázatát. Az első forduló kiadványa ide kattintva olvasható.

A végső döntést a zsűri 2021. április végén hozza meg, melyen nemcsak a több mint 2,5 millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselik Magyarországot 2021 szeptemberében az európai döntőn, Salamancaban. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. Nobel-héten Stockholmban, a londoni fiatal tudósok fórumán stb.)

A legjobb fiatalokat (10-12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 600-800 E Ft-os jutalmat érdemelnek ki. A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyerhetnek el.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

29. Innovációs Nagydíj pályázatot népszerűsítő spot

A Magyar Innovációs Szövetség a 29. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot népszerűsítő rövidfilmet készíttetett. A kb. egyperces videóban Pomezanski György, újságíró, a Felkínálom Alapítvány elnöke, a MISZ szakértője beszél a pályázatról, valamint a tavalyi innovációs nagydíjas 3DHISTECH Kft. ügyvezetője, Dr. Molnár Béla is szót kap.

A MISZ hivatalos youtube csatornáján november 29-től a spot megtekinthető, és kérjük kedves olvasóinkat, hogy osszák meg.

HÍREK | SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

125 évnyi találmány és védjegy válik digitálisan elérhetővé

Több százezer oldalnyi kulturális és ipartörténeti dokumentumot digitalizáltat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). Magyarország egyik legrégebbi hivatala, amely idén ünnepli 125. évfordulóját, több mint 3 ezer folyóméternyi szabadalmat, védjegyet és egyéb szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos könyvtári dokumentumot őriz könyvtárában. Tovább nő az online is elérhető tartalmak száma, amelyek között olyan híres találmányok is megtalálhatóak lesznek, mint a villanyóra, a golyóstoll vagy a Kalmopyrin® hatóanyagának eredeti dokumentumai vagy a több, mint száz éve érvényes védjegyek, mint például az Apenta®, és marketing vagy reklámtörténeti értékek.

A digitalizálás 2021 márciusától folytatódik, amikor mintegy fél millió oldallal bővül az online tartalom. A digitalizált projektek elérhetőek itt és itt. További információk az SZTNH honlapján megtekinthetőek.

Megkezdte működését a földrajzi árujelzők keresésére szolgáló GIview adatbázis

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: EUIPO) együttműködésének eredményeként, a földrajzi árujelzők keresésére szolgáló GIview adatbázis megkezdte működését. Az adatbázis modern felhasználói felületen keresztül nyújt széleskörű információt az Európai Unión belül oltalmazott földrajzi árujelzőkről a nyilvánosság, a földrajzi árujelzők jogosultjai, a védjegy elbírálók és a hatóságok számára.

A GIview egyik előnye, hogy a termelői csoportosulásoknak lehetőséget nyújt a részletes adatokhoz kapcsolódó fordítás biztosítására, illetve lehetővé teszi a földrajzi jelzések egyszerű feltérképezését földrajzi kiterjedésük bemutatásával. Az adatbázis a földrajzi árujelzők jogosultjainak képviselői számára egyszerű hozzáférést biztosít az EUIPO információcsere moduljához az IP Jogérvényesítési Portálon keresztül, amelyet a Szellemi Tulajdonjogok Megsértésének Európai Megfigyelőközpontja kezel.
A GIview adatbázis az alábbi linken érhető el: https://www.tmdn.org/giview/

HÍREK | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Együttműködés az egyetemek és az ELKH között

2020-ban az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárságának kezdeményezésére összesen öt egyetemi együttműködési megállapodás jött létre: a Széchenyi István Egyetemmel (SZE), a Szent István Egyetemmel (SZIE), a Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE), a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE), illetve az Óbudai Egyetemmel (ÓE). Az öt egyetemi együttműködés keretében 2020. december 1-jétől különféle kutatási projektek indultak, amelyekhez az ELKH Titkárság a 2021. november 30-ig tartó időszakra összesen 540 millió Ft-os támogatást biztosított.

A SZE és az ÓE együttműködést a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), a SZTE együttműködést a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK), a SZIE együttműködést az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK), a PTE Szentágothai János Kutatóközpont (SZKK) együttműködést pedig a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) vezeti.

A program fontos küldetése, hogy az eddigi sikeres Kiválósági Együttműködési Programok (KEP) szakmai értékelésére és tapasztalataira építve tudomány- és kutatásszervezési szempontból hatékonyabb kereteket biztosítson. Emellett a tervek szerint kiterjesztik a programot a hazai kutatóegyetemek körül kibontakozó innovációs ökoszisztémára is azzal a céllal, hogy támogassák az ELKH egyetemekhez közeli, kisebb, ám bizonyos területeken jelentős eredményeket elérő kutatócsoportok integrálását.

A kísérleti program fő célja, hogy növelje azoknak a nemzetgazdasági szempontból is fontos, ugyanakkor az ELKH kiemelt tudományos tématerületeibe jól illeszkedő kutatási projekteknek a számát, amelyekben előtérbe helyezik az eredmények hasznosulását.
További részletek a következő linken.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


FELHÍVÁS
a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, 29. alkalommal hirdeti meg a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett
a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat:
 • a 2020. évi Ipari Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Agrár Innovációs Díj,
 • a 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja,
 • "Alapkutatástól a piacig" 2020. évi Innovációs Díj (NKFIH).
A legeredményesebb, 2018. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség
 • "2020. év legjobb startup vállalkozása" Díját nyeri el.

A díjak ünnepélyes átadására 2021. áprilisában kerül sor.

A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2020. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.
A bírálóbizottság az innovációból 2020-ban elért eredmény/árbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, és társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Beadási határidő: 2021. február 10., 15 óra

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalon tölthető ki,
 2. Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
 3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
 4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni a www.innovacio.hu/innonagydij c. oldalra. További információ: www.innovacio.hu, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel.: 061-430-3330.

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGUNKAT!


Tagsorszám: | 779
Név: | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Cím: | 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Vezető: | Dr. Maróth Miklós, elnök
Honlap: | www.elkh.org

Tevékenység:
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága az Országgyűlés által 2019. augusztus 1-én alapított költségvetési szerv, melynek közfeladata a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény VI/A. fejezetében meghatározott intézményesített keretek között folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, működtetése.

SZAKIRODALOMFIGYELŐ


Stefan Buijsman: Eszpresszó Arkhimédésszel - Matematika a mindennapokban, egyszerűen, érthetően - Libri Kiadó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

A ’matek’ olyan mint a spenót és sokaknak a főzelék: az embert hamar megtanítják rá, hogy utálja. Szerencsére évtizedek óta jönnek jó könyvek arról, hogy messze több közünk van hozzá, mint gondolnánk. A matematika világa csodálatos, és gondolkodni szerető embernek érdemes ismerkednie vele, ha csak a magasszínvonalú ismeretterjesztés szintjén is. Ezt kínálja ez a könyv.

Szerzője a Stockholm Egyetem Filozófia Intézete honlapjáról idézve: "18 évesen szerzett M.A fokozatot, a leideni egyetemen, előtte ott számítógép-tudományt és filozófiát tanult. 2018-ban a Stockholm Egyetemen PhD fokozatot szerzett matematikafilozófiából. 2019 januárja óta vezető kutatója egy izgalmas projektnek: Számok - a tapasztalati eredmények jelentősége a filozófia számára". E könyvében matematikafilozófusnak nevezi magát, s ezért - megnyugtatásul - még inkább kiemelendő a mindig világos, egyszerű, olykor kifejezetten laza előadásmódja.

A LIBRI ajánlójából: "[E könyv] azoknak szól, akiket a matematika mindig is rettegéssel töltött el, és valamiféle misztikus, kizárólag a beavatottak számára érthető tudománynak gondolták. Stefan Buijsman, a szemtelenül fiatal holland matematikus tömören és üdítően olvasmányos formában mesél könyvében a matematika elképesztő és szórakoztató világáról. Kiderül, miként vált a matek az évezredek során ijesztően absztrakt tudománnyá, és hogy ennek ellenére miért nem kéne tőle tartanunk, hiszen a segítségével a világot és a mindennapjainkat is jobban megérthetjük."

Erről szól: "Sokan azt gondolják, a matematika érthetetlen és haszontalan tudomány. Pedig épp az ellenkezője igaz: fontos szerepet tölt be a modern társadalmakban, ráadásul nem is olyan nehéz megérteni. Csak nem szabad megtorpanni a képleteknél, látni kell mögöttük a világot is." (Idézetek innentől a könyvből, kiemelések tőlem.) "Mögöttük a világ" - Buijsman a modern informatika gyakorlati alkalmazásainak példáival kezdi: keresőmotorok, Google, Facebook, Twitter, ezek matematikai apparátusokra támaszkodó működésével. Valójában minden modern technológia mögé nézve olyan eszközöket találunk, amelyek létrehozásában kulcsszerepet játszott a matematika. Az többé-kevésbé mindenkinek nyilvánvaló, hogy a szoftverek, az informatikai eszközeinken futó alkalmazások matematika-alapú termékek - azt már kevesebben tudják, hogy a hardverek építőelemeinek felépítésében és a gyártástechnológiájuk létrehozásában is kulcsszerepe van a matematikának. Kvantummechanika nélkül, ami vegytiszta matematika, a modern elektronikai eszközeink nem is léteznének, a számítástechnika és informatika vaskoránál tartanánk. Hogy nem olyan nehéz megérteni? Ha valakinek mégsem megy úgy, mint szeretné, ne keseredjék el, nem biztos, hogy a hiba benne van: ez bonyolult absztrakciókra épülő tudomány. Megsejteni a létét és szerepét - már ez is izgalmas, s ebben sokat segít e könyv.

"Bizonyos értelemben ezt a könyvet a fiatalabb önmagamnak írtam, most, hogy már jobban kiismerem magam a matematika világában. De szól azokhoz is, akik középiskolás énemhez hasonlóan csak nyűgnek érezték a matematikai számításokat, és örülnek annak, hogy az iskolapadból kikerülve egy életre megszabadulhattak tőle."

"A matematika több puszta képleteknél - ezeknek nem is igen szentelünk helyet e könyvben, Hasznosak, ha valamilyen konkrét feladatot kell megoldani, ugyanakkor épp azokat a gondolatokat fedik el, amelyeken a matematika alapul. Hogy erről az olvasót is meggyőzzem, sorra veszem a matematika néhány izgalmas területét, a gráfelmélettől a statisztikáig. Eközben pedig bebizonyítom, hogy a matematika sokkal érthetőbb és fontosabb tudományág, mint azt sokan gondolnák."

Kétségkívül sokat ad önmagában az is, ha olvassuk ezt a könyvet és érteni igyekszünk a mondottakat. Igazán hasznos és egyben szórakoztató azonban az, ha jól elgondolkodunk a lényegen, és érteni próbáljuk a matematika különös, végtelenül sokrétű világát. Aki eddig magától nem gondolt rá, itt már kezdetként megkapja az alapkérdést: vajon objektív létező-e a matematika, vagy az ember találja ki, már a számokkal egyetemben. Hogy önmagukban léteznek-e a számok és a szabályok/műveletek velük, azon lehet vitatkozni, ám a három alma minden szemlélőnek mindenkor három alma, és a háromszor három alma szintúgy mindig mindenkinek kilenc alma lesz. Ezért is van, hogy a matematika nem kultúrafüggő: szabályai minden kultúrában pontosan ugyanúgy működnek, alkalmazásuk ugyanazt az eredményt hozza.

Rengeteg tudományos ill. intellektuális érdekesség sorakozik e könyvben. Érdemes elolvasni.

Szerethető tudomány: BETEKINTÉS Az Akadémiai Kiadó új tudományos sorozata a MeRSZ online okoskönyvtárban. - Sorozatszerkesztő: Pomázi Gyöngyi
Dr. Osman Péter ismertetése

"A Betekintés elgondolói és megvalósítói azt vallják, hogy a más tudásterületekről szerzett és befogadott tudás gazdagítja az elmét, ösztönzőleg hat a gondolkodásunkra, és nem utolsósorban új területeket felfedező, minőségi időtöltés. A sorozat betekintést nyújt különböző tudományokba, szakterületekbe röviden, tömören, élvezetesen. Célja, hogy a témát kevéssé vagy alig ismerő olvasó megértse, mi ennek a területnek a lényege, illetve miért fontos a közös emberi tudás szempontjából. A szerzők a téma szakértői, kiváló szakemberek, akik szeretik a tárgyukat, elkötelezettek, meggyőzően tudnak írni a kiválasztott címben foglaltakról.

Egy-egy "betekintés", bár nem kíván átfogó képet adni az adott tudományterületről, nem futó és felületes bepillantás, érzékelteti a terület mélységét és összetettségét. A szerző (szubjektív) kalauzolása közel hozza az olvasót a szakterülethez. Nem titkoltan kedvcsináló, szellemi kalandozást, gondolkodást serkentő mű." - a Kiadó ajánlójából. "Kiváló szerzőktől kiváló munkák születtek." (a sorozatszerkesztő magánmegjegyzése).

A MeRSZ-ről, annak honlapjáról:
"Magyarország legrégebbi kiadói műhelye és legmodernebb kiadói megoldása - ezt kínálja szerzőinek a MeRSZ, azaz a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás, az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára. A MeRSZ a legváltozatosabb tudományterületeket képviselő lektorált kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, felsőoktatási tankönyveket és jegyzeteket gyűjt és ad közre. Célunk, hogy a hazai szerzők kéziratai a hagyományos kiadói gondozás és a rugalmas technológia révén minél gyorsabban és hatékonyabban eljussanak olvasóikhoz, minden korábbinál szélesebb körű terjesztést, nagyobb láthatóságot biztosítva a műveknek - a digitális megjelenés mellett akár nyomtatott formában is.

Hozzáférés előfizetők számára (fizetős szolgáltatás)
 • bárhol és bármikor, felülettől függetlenül, külön alkalmazás letöltése nélkül, asztali gépen, tableten, mobiltelefonon.
 • Céges felhasználóknak a vállalat IP-tartományán belül bárhol, külön felhasználói bejelentkezés nélkül, egyidejű hozzáférés több kollégának egyszerre
Szerethető tudomány: BETEKINTÉS - a sorozat eddigi kötetei:
 • Hévizi Ottó: Diaphoron. Különbözés - Rendhagyó betekintés a filozófia terébe
  "A szerző egy képzetes téren át vezeti az olvasót az egyetemes filozófia alapvető fogalmait és elképzeléseit megismertetve. Megismerkedünk a tudással, a nem tudással, különféle irányzatokkal, az igazság, a valóság kétességével, képet kaphatunk a filozófiai tér külső és belső határairól."
 • Maróthy Szilvia: Digitális bölcsészet - A szövegtől az adatig
  "A betekintés vezérfonala az a fokozatosan bekövetkezett változás, mely során a kutatók hagyományközpontú gondolkodását az adatközpontú, formálisabb gondolkodás váltotta fel, egészítette ki."
 • Lente Gábor: Ezeregynél is több molekula meséi
  "Lente Gábor műve egyéni, kivételesen személyes stílusban, képletek és ábrák használata nélkül, pusztán a szavak erejére támaszkodva vezeti be az olvasót a molekulák tudományába." E kötetről majd külön is szólunk.
 • Kokas Károly: Kalauz a modern könyvtárak világába - A könyvtárak új feladatai és megváltozott szerepük a XXI. század elején
  "A szerző izgalmas utazásra hívja az olvasót, és meghökkentő kijelentésekkel avat be a digitálizálódó könyvtárak világába"
 • Nádasdy Ádám: Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz
  "Nádasdy Ádám kötete a nyelvész műhelyébe invitálja az olvasót, hogy megnézze, mit csinál a nyelvész, és főleg: hogyan gondolkodik? Ez a könyv nem valamely nyelvről szól, hanem az emberi nyelvről általában és annak a nyelvész által való leírásáról, feldolgozásáról."
 • Ritoók Zsigmond: Pillantás az ókortudományba
  "A mű áttekinti, hogyan alakult az ókorral való tudományos igényű foglalkozás, az ókortudomány, a kezdetektől napjainkig. Tárgyalja, mi lehet az ókortudomány feladata ma, lehet-e még valami újat mondani annyi évszázad után is az ókorról."
 • Falus András: Sakk? Patt! - Stratégiai játszmák az immunitásban
  "A szerző rendkívül színes, érzékletes hasonlatokkal és példákkal teszi közérthetővé az immunrendszer működését. Segít megérteni a védőoltások fontosságát, a genetikai örökségünk jelentőségét, a rákos sejtek burjánzásának folyamatát, és részletesen kitér napjaink mindenkit foglalkoztató problémájára, a koronavírusra is."
 • Magay Tamás: Zöldgallytörés, avagy minden, amit a szótárírásról tudni érdemes
  "Magay Tamás kötete élményszerű betekintés a kétnyelvű szótárírásba. A szerző a magyarországi szótárírás legnagyobb szaktudású és szaktekintélyű nagy öregje. Könyve betekintés a szakma műhelytitkaiba sok-sok gyakorlati példával és szubjektív élménybeszámolókkal."

Arsène Wenger: Életem piros-fehérben - Az Arsenal legendás menedzserének önéletrajza - Partvonal Könyvkiadó, 2020
Dr. Osman Péter ismertetése

Arsenal: "Teljes néven Arsenal Football Club, beceneve Ágyúsok. Egyike az angol futballtörténelem legsikeresebb csapatainak. Arsène Wenger 1996-ban lett a csapat menedzsere, s hosszabban szolgált ebben a szerepben, mint bárki a klub történetében. A 2003-04-es szezon 38 mérkőzésén az Arsenal veretlen maradt, s ezzel a második top-divíziós angol klub lett, amelynek ez sikerült. Nemzeti rekordot ért el azzal, hogy a következő szezonnal a veretlenségét összesen 49 egymást követő liga-mérkőzésen át meg tudta tartani. Liga-győztességein túl tízszer nyerte el a Football Association (FA) Kupát, kétszer a Liga Kupát, valamint az Európai Kupagyőztesek Kupáját." - az Encyclopaedia Britannica Arsenal szócikkéből. (Kiemelések tőlem)

S legyünk merészen eretnekek elismerni, hogy mindez már régóta messze nem igazán a sport nemes versengéséről szól, hanem egy óriási gazdasági jelentőségű iparágról. Az örömjátéknak rég vége, hatalmas pénzek állnak vagy buknak a kimagasló csapatok teljesítményén, ami óriási mértékben megnövelte a náluk dolgozó menedzserek munkájának jelentőségét és súlyát. Ami pedig talán leginkább megkülönbözteti a legnépszerűbb csapat-versenysportok csúcsmenedzsereit a más területeken dolgozóktól, hogy az ő pozíciójuk sokkal ingatagabb, a csapat teljesítményének rövid megingása is már a bukásukat hozhatja.

A Partvonal ajánlójából: "Arsene Wenger, az Arsenal korábbi edzője és menedzsere önéletrajzi könyvében először meséli el személyes történetét. A titokzatos, komoly tiszteletnek örvendő szakembert egyedi játékfilozófiája, sajátos értékei és a futballban alkalmazott újításai a nemzetközi sportvilág legkülönlegesebb személyiségei közé emelték. Önéletrajzából megtudhatjuk, hogyan lett az elzászi kisfiú a világ egyik legsikeresebb vezetőedzője, hogyan építette fel az Arsenal legendás Invincibles csapatát, azaz a Legyőzhetetleneket, amely a 2003-2004-as szezonban veretlenül nyerte meg az angol bajnokságot, a Premier League-et; hogyan formálta át a régimódi alapokon nyugvó, hetven fős labdarúgóklubot a világ élvonalához tartozó, több mint hétszáz embert foglalkoztató intézménnyé.

Wenger részletesen beszámol minden olyan mérkőzésről, amely fordulópontot jelentett a karrierjében, és mesél azokról a klubokról, amelyeknél edzősködött - az AS Cannes-tól az Arsenalig feleleveníti a Nancynál, a Monacónál és a japán Nagoyánál eltöltött időket. Könyvében egyedi rálátást kapunk játékos- és edzői karrierjének legfontosabb pillanataira, emlékezetes győzelmeire, fájdalmas vereségeire, és számos olyan játékosról olvashatunk, akiket ő fedezett fel és kísért végig útjuk során. Élete tele van szenvedéllyel és tanulságos leckékkel, amelyeket nemcsak az Arsenal-szurkolók vagy Wenger-kedvelők érezhetnek magukénak, de minden érdeklődő olvasó is, aki e kötetből megismerheti azokat az értékeket, amelyek huszonkét éven át vezérelték az Arsenal menedzserét egy gyökeres átalakuláson átesett labdarúgóvilágban."

Egy kis ízelítő Wenger szakmai hitvallásából (a könyvből):
"Focistának lenni bizonyára az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat, de ha már sikerült, ugyanilyen nagy az elkényelmesedés kockázata."
"Egy edzőnek empátiával kell közelítenie a játékosaihoz, de döntéseket hoznia csak hideg fejjel szabad. Hitelességének egyik alapja például, hogy kizárólag ő határozhat a csapat összetételéről. Ha egy játékos egy pillanatra is úgy gondolja, hogy az elnök vagy egy segédedző befolyásolhatja az edzőt a döntéseiben, a hitelesség elveszett. Folyamatos párbeszédet kell folytatnunk a játékosokkal. Ennek kezelésére léteznek szabályok, amelyeket érdemes betartani:
 • Átlagosan az emberek kétharmada jobban teljesítene, ha többször hangsúlyoznánk az érdemeiket;
 • Nagyjából a harmaduk azért nem tudja tartani magát a megbeszéltekhez, mert vagy nincs elég önbizalma, vagy nem tiszteli eléggé az edző szavát, vagy nem elég világosak az előírások - amikor felvázoljuk a feladatot, arra kell törekedni, hogy tisztán és pontosan fogalmazzunk, ezzel is növelve a játékos belénk vetett bizalmát, s így a teljesítményszintjét;
 • Ha egy játékossal beszélünk, minden negatív kritikára jusson három pozitív visszajelzés, hogy ezzel is ösztönözzük a fejlődésre;
 • Nem szabad megszámlálhatatlanul sok célt felsorolni: bőven elég egy vagy kettő;
 • Végezetül pedig: mindig gondosan válasszuk ki a megfelelő helyet és időpontot, akármiről is van szó.

SAJTÓSZEMLE

Innotéka, 2020.12.12., 26. oldal
Felhívás 2020 legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

baon.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

sonline.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

szon.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

haon.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

duol.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

zaol.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

feol.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

vaol.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

kisalfold.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

szoljon.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

beol.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

delmagyar.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

heol.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

bama.hu, 2020.12.12.
Jelentős többletforrást kapnak a kutatóintézetek

168ora.hu, 2020.12.12.
Átalakítások a kutatói szférában

infonyiregyhaza.hu, 2020.12.12.
Csökkenő arányban vásárolunk hamisított termékeket

infopapa.hu, 2020.12.12.
Csökkenő arányban vásárolunk hamisított termékeket

infotatabanya.hu, 2020.12.12.
Csökkenő arányban vásárolunk hamisított termékeket

infoesztergom.hu, 2020.12.12.
Csökkenő arányban vásárolunk hamisított termékeket

hir6.hu, 2020.12.12.
Az európaiak csökkenő arányban vásárolnak hamisított termékeket

vehir.hu, 2020.12.12.
Az európaiak csökkenő arányban vásárolnak hamisított termékeket egy felmérés szerint

orientpress.hu, 2020.12.12.
Az Agrárminisztérium is csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepéhez

pestihirlap.hu, 2020.12.12.
Átszervezik a kutatási hálózatot

markamonitor.hu, 2020. 12. 13.
Az 5G-t kutatja közösen a Telekom, a BME és az Ericsson - Márkamonitor

uzletem.hu, 2020. 12. 14.
Három divat- és designipari innováció kapott befektetést a HFDA startup programban

vg.hu, 2020. 12. 14.
A kockázati tőke átnéz a válságon

infovilag.hu, 2020. 12. 14.
Harmincéves a Magyar Innovációs Szövetség
"...A Magyar Innovációs Szövetség társadalmi munkában tevékenykedő tisztségviselői, szakértői rendszeresen kitüntető elismerésben részesülnek. Miként a lapunkhoz eljuttatott ismertetőből kiderül, a szövetség az alapítása óta legfontosabb céljának tekinti az újítás, az innováció gyorsítását, az ország innovációs képességének növelését..."

szekesfehervar.hu, 2020. 12. 15.
2021. FEBRUÁR 10-IG LEHET PÁLYÁZNI A MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJRA

webradio.hu, 2020. 12. 15.
Egészségipari kompetenciaközpont létesül a Debreceni Egyetemen

hir.ma, 2020. 12. 15.
Egészségipari kompetenciaközpont létesül a Debreceni Egyetemen

hajdupress.hu, 2020. 12. 15.
Több milliárdos támogatásból hoznak létre kompetenciaközpont a Debreceni Egyetemen

civishir.hu, 2020. 12. 15.
Hárommilliárdos fejlesztés a Debreceni Egyetemen

index.hu, 2020. 12. 15.
Hárommilliárdos fejlesztés a Debreceni Egyetemen

dehir.hu, 2020. 12. 15.
Új kompetenciaközpontot hoz létre a Debreceni Egyetem

magyarnemzet.hu, 2020. 12. 15.
A gyógyszeripar fejlesztése a cél a Debreceni Egyetemen a

realista.hu, 2020. 12. 15.
Debrecen elképesztő mértékben fejlődik. Gigantikus fejlesztések zajlanak | ingatlanpiaci hírek

haon.hu, 2020. 12. 15.
A gyógyszeripar fejlődése a cél

Magyar Mezőgazdaság 2020. 12. 16., 90. oldal
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Hajdú-Bihari Napló, 2020. 12. 16., 3. oldal
A gyógyszeripart fejlesztik

itbusiness.hu, 2020. 12. 16.
Tudatosul az innováció versenypiaci értéke
Inspiráló innovációs környezet

medicalonline.hu, 2020. 12. 16.
Egészségipari kompetenciaközpont létesül a Debreceni Egyetemen

weborvos.hu, 2020. 12. 16.
Egészségipari kompetenciaközpont a Debreceni Egyetemen

hrportal.hu, 2020. 12. 16.
Egészségipari kompetenciaközpont jön létre a Debreceni Egyetemen

medicalonline.hu, 2020. 12. 16.
Budapesten hozza létre új tudásközpontját az Academia Europaea

itbusiness.hu, 2020. 12. 16.
246 pályázatot támogat a Kooperatív Doktori Program

insiderblog.hu, 2020. 12. 16.
246 pályázatot támogat a Kooperatív Doktori Program

kultura.hu, 2020. 12. 16.
Az Európai Tudományos Akadémia új tudásközpontja Budapesten - kultúra.hu

pannonnovum.hu, 2020. 12. 17.
Versenyen keresik a fenntartható megoldásokra fókuszáló startupokat

energiaoldal.hu, 2020. 12. 17.
11 milliárd forint támogatással indulnak megújuló energiás fejlesztések - Energiaoldal

profitline.hu, 2020. 12. 18.
Okosváros és zöld energetikai ötletek a Startup Campus egyetemi programjainak legjobbjai

portfolio.hu, 2020. 12. 18.
Az osztrák "rejtett bajnok" vállalkozások - Jó példa a magyar kkv-k számára is

vg.hu, 2020. 12. 18.
Már a vidéki vásárlókat és vállalkozókat is segíti a magyar innováció

vg.hu, 2020. 12. 18.
Hadiiparban hasznosulhat a világszínvonalú hazai kutatás-fejlesztés

agroinform.hu, 2020. 12. 18.
Rengeteg pályázat jelenik meg társadalmi egyeztetésre ezekben a napokban

webradio.hu, 2020. 12. 18.
ITM: már a vidéki vásárlókat és vállalkozókat is segíti a magyar innováció a járvány elleni védekezésben

origo.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

portfolio.hu, 2020. 12. 18.
Még karácsony előtt dönt a kormány az új EU-s programokról, január 4-től jönnek az új pályázatok

vg.hu, 2020. 12. 18.
Indul a vállalkozásokat segítő VINOP-program

hirvilag.hu, 2020. 12. 18.
Indul a vállalkozásokat segítő VINOP-program

propeller.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: elindult a Vinop első pályázatainak társadalmi egyeztetése

scmonitor.hu, 2020. 12. 18.
Indul a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program

kapos.hu, 2020. 12. 18.
Jó hír a vállalkozásoknak - Gazdaság - Hírek - KaposPont

magyarepitok.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

pestpilis.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

jnsz.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

bacsmegye.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

baranyavar.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

tolnavar.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

fejervar.hu, 2020. 12. 18.
Jövőre több mint 2000 milliárd forintnyi pályázat érkezik az új operatív programban

ado.hu, 2020. 12. 18.
Már januárban jönnek az új uniós pályázatok - Adó Online

infostart.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: 2021 elején azonnal jönnek az új fejlesztési pályázatok

index.hu, 2020. 12. 18.
Jön a Vinop, több mint 400 milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások

portfolio.hu, 2020. 12. 18.
Még karácsony előtt dönt a kormány az új EU-s programokról, január 4-től jönnek az új pályázatok

veol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

beol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

teol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

haon.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

baon.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

duol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

vaol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

kemma.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

sonline.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

feol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

boon.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

zaol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

szoljon.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

szon.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

metropol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

heol.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

hir6.hu, 2020. 12. 18.
Az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési forrásait

novekedes.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

ripost.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

delmagyar.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait -

pestisracok.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait (videó)

magyarhirlap.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

demokrata.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

borsonline.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

behir.hu, 2020. 12. 18.
Hazánk elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

bama.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

adozona.hu, 2020. 12. 18.
EU-s pénzek: Magyarország rástartol az új fejlesztési időszak forrásaira

hirado.hu, 2020. 12. 18.
Elsők közt juthatnak EU-s forrásokhoz a magyar vállalkozások

agronaplo.hu, 2020. 12. 18.
Jön a VINOP: Magyarországon hamarosan elérhetők lesznek az új uniós fejlesztési időszak forrásai

azuzlet.hu, 2020. 12. 18.
Varga: jövőre 2000 milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások - AzÜzlet

portfolio.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: januártól 414 milliárd forintra pályázhatnak vállalatok

hiros.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Indul a Vinop első pályázatainak társadalmi egyeztetése

agraragazat.hu, 2020. 12. 18.
Hamarosan indul a pénzosztás

hir.ma, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

ma.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

koronavirus.gov.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

frisss.hu, 2020. 12. 18.
FRISSS.hu ...minden Szombathelyről és környékéről / Varga Mihály: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

gondola.hu, 2020. 12. 18.
Varga Mihály: Hazánk az elsők között teszi elérhetővé az új uniós forrásokat

Pesti TV, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új 2021-27-es uniós fejlesztési időszak forrásait

Trend FM, 2020. 12. 18.
Varga Mihály szerint Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

vorosmartyradio.hu, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az uniós fejlesztési forrásokat

InfoRádió, 2020. 12. 18.
Összeállítás: Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

Kossuth Rádió, Krónika, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

KarcFM, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

hírTV, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi elérhetővé a vállalkozásoknak az új, 2021 és 2027 közötti uniós fejlesztési időszak forrásait, jelentette be közösségi oldalán Varga Mihály

m1, Híradó M1, 2020. 12. 18.
Magyarország az elsők között teszi lehetővé az új uniós fejlesztési időszak forrásait

Magyar Hírlap, 2020. 12. 19., 10. oldal
A magyar vállalkozások az elsők között jutnak uniós pénzhez

Békés Megyei Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Dunaújvárosi Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Kelet-Magyarország, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Heves Megyei Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Délmagyarország, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Új Néplap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

24 óra, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Somogyi Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Napló, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Zalai Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Petőfi Népe, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Nógrád Megyei Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Tolnai Népújság, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Fejér Megyei Hírlap, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Vas Népe, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Dunántúli Napló, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Hajdú-Bihari Napló, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

Észak-Magyarország, 2020. 12. 19., 9. oldal
Nyáron már kifizethetik a támogatást

baranyavar.hu, 2020. 12. 19.
Egyetemi együttműködések keretében indultak új kutatási programok

metropol.hu, 2020. 12. 19.
Elképesztő innováció készül Pécsett, megváltás lehet a járvány idején

magyarnarancs.hu, 2020. 12. 19.
Továbbra is irdatlan mennyiségű EU-s pénz érkezhet Magyarországra

innoportal.hu, 2020. 12. 19.
Több mint 59 milliárd forint támogatást kapnak a piacot megcélzó innovációs projektek

hirek.prim.hu, 2020. 12. 20.
Online ünnepségen díjazták a kiemelkedő tanáregyéniségeket
"...Huszonkettedik alkalommal adta át az Ericsson Magyarország az ország egyik legjelentősebb magánalapítású oktatási díját, a cég kutatás-fejlesztési igazgatósága által alapított Ericsson-díjakat...."

Világgazdaság, 2020. 12. 21., 1+4. oldal
Már januárban érkeznek az új uniós ciklus első pályázatai

portfolio.hu, 2020. 12. 22.
A Trans-Sped megvásárolta a Webshippy 27 százalékos üzletrészét

portfolio.hu, 2020. 12. 22.
Két nagy új EU-s pályázatot is várhatunk 2021 elején - Mit kell róluk tudni?

u-szeged.hu, 2020. 12. 22.
Az SZTE egyetlen vidéki tudományegyetemként tagja az MI Nemzeti Laboratóriumnak

itbusiness.hu, 2020. 12. 22.
Kutatás-fejlesztési projektekről is lehet igazolást kérni az SZTNH-tól
"...A szellemi tulajdon teljes életciklusa levédhető..."

kisalfold.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

beol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

zaol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

vaol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

heol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

teol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

boon.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

nool.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

kemma.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

szoljon.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

haon.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

sonline.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

feol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

veol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

duol.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

baon.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

delmagyar.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

szon.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

bama.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forinttal támogatja a kormány az alapkutatásokat 2021-ben

tozsdeforum.hu, 2020. 12. 23.
Tizenhárom milliárd támogatás kutatás-fejlesztésre

webradio.hu, 2020. 12. 23.
ITM: közel 13 milliárd forint az alapkutatások és a kutatói kiválóság támogatására

medicalonline.hu, 2020. 12. 23.
Közel 13 milliárd forint kutatói kezdeményezésű projekteknek

vg.hu, 2020. 12. 23.
Tizenhárom milliárd a kutatói kiválóság támogatására

itbusiness.hu, 2020. 12. 23.
Tizenhárom milliárd alapkutatásokra

Magyar Hírlap, 2020. 12. 24., 10. oldal
Csaknem 13 milliárd forint az alapkutatások és a kutatói kiválóság támogatására

magyarhirlap.hu, 2020. 12. 24.
Csaknem 13 milliárd forint az alapkutatások és a kutatói kiválóság támogatására

Agroinform.hu, 2020. 12. 24.
Vállalkozások figyelem! Itt vannak az új időszak első pályázatai!

napi.hu, 2020. 12. 25.
Uniós pénz kutatásra-fejlesztésre, három egyetemnek

pannonovum.hu, 2020. 12. 27.
Több mint kétmilliárd forintos támogatásban részesülnek hazai startup inkubátorok

Világgazdaság, 2020. 12. 28., 15. oldal
Kétmilliárdos támogatás hét inkubátornak

computerworld.hu, 2020. 12. 28.
Már a céges keltető is a felhőbe költözik

pannonovum.hu, 2020. 12. 29.
2021. FEBRUÁR 10-IG LEHET PÁLYÁZNI A MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJRA

g7.hu, 2020. 12. 31.
Az üzleti digitalizáció nagy lehetőség a magyar technológiai startupoknak

itbusiness.hu, 2020. 12. 31.
Kiosztották az Év Startupja és az Év Startup Befektetője díjat

InfoRádió, 2020. 12. 31.
Januárban újraindul a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor bértámogatása

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja, LX. ÉVFOLYAM, 2020 10. SZÁM, 14. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj felhívás

Innotéka, 2020. december, 19. oldal
Bay Zoltán-emlékkonferencia volt az MTA-n

Innotéka, 2020. december, 20. oldal
Mérnöknőnek lenni, mérnöknővé válni

Innotéka, 2020. december, 20. oldal
Élmezőnyben a szoftver- és a kreatív ipar

Innotéka, 2020. december, 21-25. oldal
Hogyan hat az innovációra a kreatív ipar?

Innotéka, 2020. december, 26. oldal
Felhívás 2020 legjelentősebb innovációs teljesítméyének elismerésére

hellovidek.hu, 2021. 01. 01.
Fél millió oldalnyi magyar szabadalom lesz közkincs: most digitalizálják őket

minuszos.hu, 2021. 01. 01.
Több százezer oldalnyi magyar szabadalmat és védjegyet digitalizálnak

budakeszihirado.hu, 2021. 01. 01.
Több százezer oldalnyi magyar szabadalmat és védjegyet digitalizálnak

tatabanyahirado.hu, 2021. 01. 01.
Több százezer oldalnyi magyar szabadalmat és védjegyet digitalizálnak

jaszberenyhirado.hu, 2021. 01. 01.
Több százezer oldalnyi magyar szabadalmat és védjegyet digitalizálnak

szentendrehirado.hu, 2021. 01. 01.
Több százezer oldalnyi magyar szabadalmat és védjegyet digitalizálnak

gazdasagportal.hu, 2021. 01. 02.
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várja az OXO csoport

ma.hu, 2021. 01. 02.
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várja az OXO csoport

hir6.hu, 2021. 01. 02.
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várják

webradio.hu, 2021. 01. 02.
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várja az OXO csoport

hirek.prim.hu, 2021. 01. 02.
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várja az OXO csoport

acesprofit.hu, 2021. 01. 02.
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várja az OXO csoport

profitline.hu, 2021. 01. 02.
Technológiai vállalkozások jelentkezését várja az OXO csoport

tozsdeforum.hu, 2021. 01. 02.
Vállalkozások jelentkezését várja az OXO csoport

index.hu, 2021. 01. 02.
Óriási lehetőség jön hétfőtől, egy ígéretes jelölt 50 milliót is kaphat

privatbankar.hu, 2021. 01. 02.
Milliókkal lök meg startup cégeket az OXO csoport

vg.hu, 2021. 01. 02.
Akár ötvenmilliós befektetést biztosítanak az ígéretes jelölteknek

eletforma.hu, 2021. 01. 02.
125 évnyi találmány digitálisan - Életforma

newtechnology.hu, 2021. 01. 03..
Korai fázisban lévő technológiai vállalkozások jelentkezését is várja az OXO csoport - NEW technology

Világgazdaság, 2021. 01. 04., 4. oldal
Korai fázisú cégeket vár az OXO Labs

orientpress.hu, 2021. 01. 04.
30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

innoteka.hu, 2021. 01. 04.
30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

techmonitor.hu, 2021. 01. 04.
30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

businessonline.hu, 2021. 01. 04.
30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

vg.hu, 2021. 01. 04.
Hétfőtől újra igényelhető a fejlesztési és innovációs szektor bértámogatása

zetapress.hu, 2021. 01. 04.
Innovációs jubileum

itextrem.hu, 2021. 01. 05.
30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

itextrem.hu, 2021. 01. 05.
Kiosztották az Év Startupja és az Év Startup Befektetője díjat

webradio.hu, 2021. 01. 05.
Harminc évvel ezelőtt harminc szervezet alapította meg a Magyar Innovációs Szövetséget

frissujsag.ro, 2021. 01. 05.
A fejlődő gazdaságok is sokat nyerhetnek

gyartastrend.hu, 2021. 01. 05.
Befektetés induló technológiai startupoknak

jogiforum.hu, 2021. 01. 05.
125 évnyi találmány és védjegy válik digitálisan elérhetővé - A koronavírus járvány pozitív hatásai a szellemi tulajdonvédelemben | hírek

kamaraonline.hu, 2021. 01. 05.
Több százezer oldalnyi magyar szabadalmat és védjegyet digitalizálnak

realista.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs park épül Pécsett | ingatlanpiaci hírek

storeinsider.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs park épül

medicalonline.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs parkot építenek ki Pécsett

pecsistop.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

webradio.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

hazesotthon.co.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE - Tanácsadás

weborvos.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

pecsiujsag.hu, 2021. 01. 05.
Pécsi Újság - Egyetem - Négymilliárdból építik fel a pécsi egyetem tudományos és innovációs parkját

bama.hu, 2021. 01. 05.
Négymilliárdból épül science park Pécsen

szabadpecs.hu, 2021. 01. 05.
Tudományos és innovációs parkot épít a Pécsi Tudományegyetem 4 milliárdos uniós támogatással - Szabad Pécs

siklosihirek.hu, 2021. 01. 05.
Négymilliárdból építik meg a PTE innovációs parkját

szentendrehirado.hu, 2021. 01. 05.
Újra igényelhető a KFI bértámogatás

tatabanyahirado.hu, 2021. 01. 05.
Újra igényelhető a KFI bértámogatás

budakeszihirado.hu, 2021. 01. 05.
Újra igényelhető a KFI bértámogatás

jaszberenyhirado.hu, 2021. 01. 05.
Újra igényelhető a KFI bértámogatás

gondola.hu, 2021. 01. 05.
Három évtizedes a magyar innovációs gyakorlat
"...A kutatás-fejlesztés során létrejövő új termékek, szolgáltatások az egyes vállalatoknak és gazdaságunk egészének is a piacok bővülését új piacok megszerzését teszik lehetővé, ezáltal növekszik a gazdaság teljesítménya a GDP, a hozááadott érték, össességében a nemzeti jövedelem..."
"...A Magyar Innovációs Szövetséget 1990. december 14-én, 30, K+F, ill. innováció iránt érdeklődő szervezet alapította meg. Pakucs János alapítót, tiszteletbeli elnököt kérdezte a Gondola..."

medicalonline.hu, 2021. 01. 05.
Harminc éves a Magyar Innovációs Szövetség

pannonnovum.hu, 2021. 01. 05.
Budapesten épülhet ki Európa egyik vezető innovációs központja

KarcFM, Reggeli hírek, 2021. 01. 05.
Ismét lehet pályázni a kutatási, fejlesztési és innovációs bértámogatásra

Retro Rádió, 2021. 01. 05.
Újra lehet pályázni a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor bértámogatására

Dunántúli Napló, 2021. 01. 06.,1+3. oldal
A térség fejlesztése a céljuk

profitline.hu, 2021. 01. 06.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

ma.hu, 2021. 01. 06.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

infostart.hu, 2021. 01. 06.
Tudományos-innovációs telephely nő ki a földből a pécsi egyetemen

pannonnovum.hu, 2021. 01. 06.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

agrarszektor.hu, 2021. 01. 06.
Drasztikus változások jönnek: így fog működni Magyarország új agráregyeteme

kisalfold.hu, 2021. 01. 06.
20 milliós befektetést kapott a Széchenyi-egyetemi startup

profitline.hu, 2021. 01. 06.
Harminc évvel ezelőtt harminc szervezet alapította meg a Magyar Innovációs Szövetséget

tudomanyosujsagirokklubja2.wordpress.com, 2021. 01. 06.
30 ÉVES A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

pannonnovum.hu, 2021. 01. 06.
Harminc évvel ezelőtt harminc szervezet alapította meg a Magyar Innovációs Szövetséget

koronavirus.gov.hu, 2021. 01. 06.
Szijjártó: a magyar tudás jelentős szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben
"...A 3DHISTECH tavalyelőtt az Innovációs Nagydíjat, 2013-ban pedig a legjobb innovatív exportőrnek járó elismerést kapta meg..."

nepszava.hu, 2021. 01. 06.
Szijjártó: a magyar tudás jelentős szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben

atv.hu, 2021. 01. 06.
Szijjártó: A magyar tudás világszinten is jelentős szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben

preshaz.eu, 2021. 01. 06.
Innováció 30
"...A Magyar Innovációs Szövetséget 1990. december 14-én, 30, K+F, ill. innováció iránt érdeklődő szervezet alapította meg. Pakucs János alapító, tiszteletbeli elnököt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője..."

bkik.hu, 2021. 01. 06.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

njszt.hu, 2021. 01. 06.
Pályázati felhívás a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

agrotrend.hu, 2021. 01. 07.
Magyar Innovációs Nagydíj felhívás - "Alapkutatástól a piacig"

forrasfigyelo.hu, 2021. 01. 07.
Magyar Innovációs Nagydíj felhívás - "Alapkutatástól a piacig"

palyazatmenedzser.hu, 2021. 01. 07.
Magyar Innovációs Nagydíj felhívás - "Alapkutatástól a piacig"

szekeson.hu, 2021. 01. 07.
Még van ideje pályázni a székesfehérvári cégeknek
"...A Székesfehérvári Önkormányzat a város honlapján tette közzé, hogy még február 10-ig lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra. A győztes pályázók pénzjutalomban részesülnek..."

zmkik.hu, 2021. 01. 07.
29. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

origo.hu, 2021. 01. 07.
Palkovics László: A tudás támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés alapja

radio7.hu, 2021. 01. 07.
HARMINC ÉVES A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

origo.hu, 2021. 01. 07.
Palkovics László: A tudás támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés alapja

hirtv.hu, 2021. 01. 07.
Palkovics: A tudás támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés alapja

newtechnology.hu, 2021. 01. 07.
A tudás támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés alapja

webradio.hu, 2021. 01. 07.
Palkovics: a tudás támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés alapja

index.hu, 2021. 01. 07.
Palkovics László: a hazai tudásipar a vírusválságban is bizonyított

kamaraonline.hu, 2021. 01. 07.
Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

packmarket.hu, 2021. 01. 07.
Tudományos és innovációs park épül - Pack-Market

Magyar Nemzet, 2021. 01. 08.,12. oldal
Erős gyökeret eresztett az innováció hazánkban
"...Ezen erőfeszítések egyike az, hogy a MISZ évente megszervezi az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt, amelynek segítségével eddig több mint négyezer-ötszáz fiatal pályázott tudományos munkával, közülük pedig 405 kiemelkedően tehetséges magyar diákot karolt fel a szövetség..."

Szabad Föld, 2021. 01. 08.,7. oldal
Innovációra szövetkeztek
"...Harminc éve működik a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), amelyet harminc K+F, ill. innováció iránt érdeklődő szervezet alapított..."

medbiotech.aok.pte.hu, 2021. 01. 08.
"Alapkutatástól a piacig" - Innovációs Díj - felhívás

aok.pte.hu, 2021. 01. 08.
"Alapkutatástól a piacig" - Innovációs Díj - felhívás

ftsz.pte.hu, 2021. 01. 08.
"Alapkutatástól a piacig" - Innovációs Díj - felhívás

magyarnemzet.hu, 2021. 01. 08.
Erős gyökeret vert az innováció hazánkban

szeged.hu, 2021. 01. 08.
Jelentős béremelés a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban

Műszaki Magazin, 2021. 01. 11., 8-9. oldal
A K+F minősítés egy ki nem használt kincs

Karc FM, Regiszter, 2021. 01. 11.
Interjú a Magyar Innovációs Szövetség Alapító Elnökével , Pakucs Jánossal

MAGYAR MINŐSÉG, 2021. január, XXX. évfolyam 01. szám, 49-50. oldal
Pályázati felhívás a 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményének elismerésére

szie.hu, 2021.01.11.
Pályázati felhívás Magyar Innovációs Nagydíj elnyerésére
Szerkesztő: Dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia,
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor.
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (06 1) 430 3330, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.