XXII. évf. | 2012. április 17. | 8. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Hozzászólás az Új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez

Az MGYOSZ felkérésére, a Magyar Innovációs Szövetség április 13-án kialakította véleményét az "Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012˝ című tervezet egyes részeiről, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékeseinek is megküldött.

Részletek a véleményből:

"...Második rész - Egyesület..."
"...A jelenleg hatályos PTK magyarországi székhelyet kötött ki az egyesület alapításának feltételéül, az új PTK tervezetében ez nem szerepel..."

"...Az anyagi felelősség kérdése az egyik leglényegesebb különbség a jelenleg hatályos és a tervezett új PTK között... Új PTK szerint: "Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület megszűnésétől számított 2 évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona... nem fedezett." Véleményünk szerint ez a vezetői kötelezettség lényegesen le fogja lassítani az egyesületi forma elterjedését és félő, hogy nem tudja majd azt a hasznos szerepet betölteni, melyet korábban megtett..."

"...Hetedik rész - Alapítvány..."
"...Nem értünk egyet azzal, hogy a bejegyzés előtt csak a működéshez megkezdett vagyont kell az alapítónak rendelkezésre bocsátania. Ez lehetővé tesz azt, hogy meggondolatlanul létesítsenek alapítványt. A megfogalmazott szankció - az alapító jogok gyakorlásának felfüggesztése - nem riaszt el a felelőtlen alapítástól..."

"...Szintén a felsőoktatási intézmények, illetve általában a szolgáltató költségvetési szervek érdekét szolgálná az alapítóra, mint kedvezményezettre vonatkozó rendelkezésnek - "Az alapító...abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása"((1) bek.) - a kiegészítése azzal, hogy: "vagy ha az alapító tudományos, oktatási, kutatási, művészeti,  stb. tevékenységet folytató jogi személy."..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

BIAC Thought Starter, Innovation and Development

Az Magyar Innovációs Szövetség április 13-án észrevételezte a "BIAC Thought Starter, Innovation and Development" című anyagot.

Részletek a véleményből:

"...teljesen egyértelmű számunkra, hogy az innovációs tevékenységek eltérő szintje szerint meg kell különböztetni a "megfelelő" innovációkat aszerint, hogy egy fejlett, egy fejlődő vagy egy elmaradott ország esetéről beszélünk..."

"...Amint azt már többször mondtuk, az innováció feltételei között a gazdasági környezet fontos szerepet tölt be, és ezt az anyag is deklarálja. Ugyanakkor van sok egyéb tényező is, úgy, mint a befektetői tőke jelenléte és maga az ötlet, az idea... pontosan tudjuk, hogy a technológiai fejlődés nem elképzelhető korszerű közép és felsőfokú képzettséggel rendelkező szereplők nélkül..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság

Az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottságának munkáját az elnök, dr. Pósán László által felkért szakértők tanácskozási joggal, állandó meghívottként segítik. Az elnök 2012. március 27-én felkérte szakértői tevékenységre Révai Andrást, tagszervezetünknek, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesületének elnökségi tagját is.

A bizottság feladata többek között, hogy áttekintse az K+F-et és innovációt érintő törvényeket, kormány- és miniszteri rendeleteket és vizsgálja a kormányzat erre vonatkozó szervezeti rendjét és annak hatékonyságát.

Ipari Park Tanács ülése

2012. április 5-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvtártermében tartotta 3. ülését az Ipari Park Tanács. Szövetségünket a Tanács tagja, Bolyky János Antal alelnök képviselte.

Napirend előtt Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár, a Tanács újonnan kinevezett elnöke üdvözölte a résztvevőket. A napirend keretében a Tanács elsőként áttekintette és elfogadta az elmúlt ülésen elfogadott javaslatoknak megfelelően átdolgozott ipari park cím pályázati szempontrendszert, és az ellenőrzési jegyzőkönyvet.

Ezt követően a Barcikai Ipari Park (Kazincbarcika) és az Egri Ipari Park ipari park cím használatra vonatkozó megállapodás módosítása iránti kérelmek elbírálására került sor.
A Tanács részletesen megvitatta az ipari parkok nemzetközi együttműködésének lehetőségeiről szóló, és az Ipari Park Portál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos előterjesztést. Az egyebek napirendi pont keretében szó volt az egyes önkormányzatok által kivetett, esetenként irreálisan magas telekadóról, és az ipari parkok fejlesztéséhez rendelkezésre álló pályázati forrásokról.

2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervezőbizottságának ülése

Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervezőbizottsága 2012. április 10-én ülést tartott az Óbudai Egyetem Tanácstermében. Az ülésen Szövetségünket az operatív bizottság tagjaként Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora, a szervezőbizottság elnökeként köszöntötte a megjelenteket, majd összefoglalta a 2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja ünnepségekre vonatkozó eddigi legfontosabb történéseket, és tett javaslatot a lebonyolítás feladataira, felelőseire, valamint ezek végrehajtásának határidejére.

A fővédnök Kövér László, az Országgyűlés elnöke lesz.

A programsorozat az alábbiak szerint került elfogadásra:

2012. június 4. Nyitó rendezvény - Benkó Dixieland Band koncertje, Óbudai Egyetem
2012. június 5. Innováció Napja (cégbemutatókkal, hallgatói innováció eredményeivel nyitott nap keretében, kreatív programok bemutatása, középiskolai tanulók meghívásával)
Budapesten: Óbudai Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Gábor Dénes Főiskola
Felsőoktatási intézményi városokban (Debrecen, Gödöllő, Győr, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Veszprém) a Magyar Mérnök Kamara, és a MTESZ helyi szervezeteinek közreműködésével.
2012. június 6. Tudományos konferencia - Magyar Tudományos Akadémia
2012. június 7. Ünnepi ülés - Magyar Országgyűlés, Felsőházi Terem


Szakmai interjúk

2012. március 28-a és április 12-e között megtörténtek a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúi.

A megbeszélésen az 58 továbbjutott pályázat készítője, összesen 74 pályázó vehetett részt. A szervezőbizottság a pályázatok témája szerint osztotta be a fiatalokat, így a zsűritagok mindegyike 3-4 pályamunka kidolgozását személyesen is figyelemmel kíséri.

A konzultáció célja az volt, hogy a 18 fős zsűri tagjai már előzetesen is betekintést nyerjenek a pályázatokba, munka közben és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2012. május 4-e, míg a végső értékelésre május második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2012 júniusában egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek a Millenárison, a Csodák Palotájában, illetve szeptemberben a Kutatók éjszakáján.

COMPLEXIM projekt nyitókonferenciája

2012. április 2-án megrendezésre került a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló COMPLEXIM projekt nyitókonferenciája Újvidéken. A rendezvénynek a vezető kedvezményezett, az Újvidéki Egyetem adott otthont.

A konferencia sajtótájékoztatóval indult, majd beszédet mondott Prof. Dr. Miroslav Veskovic, az Újvidéki Egyetem rektora, Prof. Dr. Ilija Cosic, a Műszaki Kar dékánja, Dr. Ljiljana Kundakovic, az Innovációs Alap igazgatója és Dr. Danica Micanovic, a Szerb Kereskedelmi Kamara titkára.

A konferencia második blokkjában Prof. Dr. Dragan Kukolj, projektkoordinátor bemutatta a projektet, majd az egyes partnerek képviselői röviden ismertették a projektben betöltött szerepüket és feladataikat. A MISZ képviseletében Dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató tartott előadást.

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Temesvári Politechnika Egyetem és a Magyar Innovációs Szövetség közös projektet valósít meg az innovációs eredmények hasznosítása területén. A COMINPRO azonosító jelű projekt célja a Temes és Csongrád megyei egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködések erősítése, illetve a keletkezett K+F eredmények hasznosításának elősegítése. A 2012. április 1-jén kezdődött projekt 12 hónapos időtartama alatt az egyetemek és kutatóintézetek releváns információkat kapnak arra vonatkozóan, hogyan kell sikeres technológia-transzfer tevékenységeket megvalósítani. A projekt finanszírozását részben közösségi hozzájárulás, részben pedig nemzeti hozzájárulás (kormányzati társfinanszírozás és önerő együttesen) biztosítja.

A partnerek a projekt során elvégzendő feladatok tartalmának és ütemezésének pontosítása érdekében április 5-én projektindító megbeszélést tartottak a Temesvári Politechnika Egyetemen. A megbeszélésen Dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató és egyben a MISZ részéről kijelölt kapcsolattartó is részt vett.

A projekt futamideje alatt a partnereknek 4 havonta kell jelentést benyújtaniuk. Az első, 2012. július 31-ig tartó jelentési időszakban a MISZ feladata, hogy kifejlesztésre kerüljön egy közös módszertan, amelynek alapján azonosításra kerülnek azok a Csongrád megyei kutatási szervezeteknél keletkezett K+F eredmények, amelyek üzleti hasznosításra alkalmasak.

Magyar Innovációs Alapítvány (adószám: 18047929-1-41)

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizenhét éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2011-ben 40 238 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:
Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

Új taggal bővült az NFFT

Március 21-én, Dr. Fekete Rolandot, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület (IPE) elnökét, választmányi tagunkat választották a szavazásra regisztrált civil szervezetek, a dr. Tóth János tragikus halálával a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsban (NFFT) megüresedett helyre, négy éves időtartamra. A fiatal jogász-közbeszerzési szakértőt a réteg- és korosztályi szervezetek számára fenntartott pozíciót nyerte el.

A háromfordulós választási eljárás során az utolsó két fordulóban nyolc szavazattal szerzett többséget az IPE elnöke, aki kiemelte, hogy a Tanács tagjaként kötelességének tekinti a teljes civil szféra érdekeinek képviseletét.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács a fenntartható fejlődés kérdéskörében az Országgyűlés által létrehozott egyeztető, véleményező, javaslattevő testület, mely az Országgyűlés és a saját kezdeményezésére napirendre tűzött kérdéseket vitatja meg.

Együttműködési megállapodás a Miskolci Egyetem és az IPE között

Megállapodást írt alá március 24-én Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora és Dr. Fekete Roland, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület (IPE) elnöke.

Képzési programokban, kutatásokban, szakmai gyakorlatokban és egyéb projektekben fog együttműködni a két szervezet. A megegyezés kitér a képzési programok szakmai kidolgozására és a kutatási kapacitások megosztására.

Az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlathoz jutásához is lehetőséget teremt a megállapodás. Az IPE elnöke szerint az együttműködés az egyetemi hallgatók számára nyújthatja a legtöbbet. A Miskolci Egyetem piacképes tudást nyújt a hallgatói számára, ezért az IPE kötelessége segíteni, hogy ez a tudás megtalálja a helyét és a frissen végzett hallgatók minél hamarabb elhelyezkedhessenek.


Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemitulajdon-védelmi és innovációs konferencia

"Intellectual Property and Innovation" címmel sikeres konferenciának adott helyszínt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), amely az SZTNH és az USA Szabadalmi és Védjegy Hivatalának (United States Patent and Trademark Office, USPTO) közös szervezésében valósult meg Budapesten, 2012. április 3-4-én.

Az előadók között voltak a USPTO, az SZTNH és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának munkatársai, a LES Magyarország, a Szellemi Tulajdon Üzleti Hasznosításáért Közhasznú Egyesület elnöke, továbbá vezető magyar innovatív vállalkozások képviselői.

A konferencia előadásai az alábbi linken letölthetőek.

David Kappos az SZTNH-ban

David Kappos, kereskedelmi államtitkár, az USA Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) igazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke közötti kétoldalú tanácskozások helyszíne volt 2012. április 5-én az SZTNH.

A hivatalvezetők tájékoztatták egymást a szellemitulajdon-védelem terén megvalósult legújabb fejleményekről, mint például az USA-ban elfogadott szabadalmi törvénymódosításról, az America Invents Act-ről, illetve a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület működéséről. Eszmecserét folytattak emellett a legfrissebb nemzetközi fejleményekről, így a Szellemi Tulajdon Világszervezetében folyó együttműködésről, valamint a Dunai Szabadalmi Intézet felállításáról. A felek továbbá áttekintették az együttműködésük eddig elért eredményeit, és értékelték a jövőbeli lehetőségeiket, különösen az Intellectual Property and Innovation címmel, Budapesten, április 3-4-én, a két hivatal által közösen megrendezett konferencia sikerének fényében.

Az érdekelt körök számára rendezett délutáni fórumot követően - amely a Patent Prosecution Highway (Szabadalmi Szupersztráda Program, PPH), az USA-beli szabadalmaztatás és az America Invents Act témaköreit ölelte fel - David Kappos államtitkár és Dr. Bendzsel Miklós elnök aláírta a PPH program alkalmazásáról szóló kétoldalú megállapodást.

E megállapodás aláírásával Magyarország a 2010. július 1-jén megkezdett, sikeres kísérleti PPH program befejezése után csatlakozott véglegesen a PPH programhoz. A PPH kísérleti programot egyébként eredetileg egy évre tervezték a hivatalok. Ugyanakkor a bejelentői érdeklődés első jelei e periódus végén kezdtek megmutatkozni, így a két hivatal megállapodott, hogy folytatják a kísérleti programot. A most aláírt szerződéssel megállapodásuk a PPH területén immár egy új, távlatos együttműködésre irányul.

A PPH lényegét az adja, hogy a bejelentők gyorsabban és hatékonyabban szerezhetnek szabadalmat, mert a PPH lehetővé teszi mindkét hivatal számára, hogy hasznosítsa a másik által korábban elvégzett munkát, ezáltal elkerülve a munka megismétlését. A PPH megállapodások értelmében, ha az egyik nemzeti hivatal a bejelentő bejelentésében legalább egy igénypontot szabadalmaztathatónak ítélt, a bejelentő kérelmezheti, hogy a másik nemzeti hivatal gyorsított eljárásban vizsgálja ugyanazt az igénypontot azonos tartalmú bejelentésben.

A most aláírt PPH megállapodás az olyan új ötleteket is figyelembe veszi, mint a USPTO "PPH 2.0" vagy a Japán Szabadalmi Hivatal "Mottainai PPH" elnevezésű kezdeményezése. Mindemellett az SZTNH és a USPTO, a PPH eljárás továbbfejlesztésének szándékával folyamatosan figyelemmel kíséri a bejelentői igényeket.

Új elnök a Szerzői Jogi Szakértő Testület élén

A szerzői jogi gyakorlatot évtizedek óta meghatározó Szerzői Jogi Szakértő Testület (Testület) 2012. április 10-én tartotta elnökségi ülését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH). Az ülésen dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke köszöntötte az elnöki tisztségtől 12 év után megváló id. dr. Ficsor Mihályt, majd átadta az új elnök, dr. Győri Erzsébet részére a közigazgatási és igazságügyi miniszter által aláírt kinevezését.

A Testületet öt évig vezető dr. Győri Erzsébet az elnökség tagját, dr. Sár Csabát általános elnökhelyettesi tisztség ellátására kérte fel. A Testület munkáját szakmai elhivatottsággal irányító, megkerülhetetlen szaktekintélynek számító id. dr. Ficsor Mihály részére az elnökség tiszteletbeli elnöki címet adományozott.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Pont Inno - Innovációs pályázatok szakmai támogatása

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) új szolgáltatás elindításával támogatja a kutatási-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézményeket, elsősorban a hazai kis- és középvállalkozásokat, hogy a március 30-án megnyílt KFI támogatások közül megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb pályázati konstrukciót. A Pont Inno szolgáltatáson keresztül az érdeklődők szakmai támogatást kapnak, amely a pályázatírás folyamatáig (szerződéskötési feltételek, szükséges dokumentumok, pályázati űrlapkitöltéshez segítségnyújtás, stb.) kíséri őket.

A NIH szolgáltatása munkanapokon, 9-16 óra között érhető el, a pályázati leadási határidők végéig. A Hivatal honlapja (www.nih.gov.hu) folyamatosan bővül, hogy az indulástól ott is elérhetőek legyenek a pályázati kiírások, útmutatók, illetve egyéb hasznos tudnivalók. A pályázatokkal kapcsolatos technikai tájékoztatást továbbra is a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete, a MAG Zrt. végzi.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | PROMECOM Kft.
Tagsorszám:
| 650.
Cím: | 1037 Budapest, Kunigunda u. 60.
Honlap: | www.promecom.hu
Vezető: | Mezei Rudolf, ügyvezető
E-mail: | info@promecom.hu

A Promecom Kft. 1992-ben alakult. Fő tevékenységi köre: otthoni és professzionális egészségvédelmi diagnosztikai és egészségmegőrző berendezések, szépségápolási készülékek import disztribúciója, forgalmazása és szervízelése.

Név: | MTA Természettudományi Kutatóközpont
Tagsorszám:
| 651.
Cím: | 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Honlap: | www.ttk.mta.hu
Vezető: | Dr. Szépvölgyi János, főigazgató
E-mail: | szepvolgyi.janos@ttk.mta.hu

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont 2012. 01. 01-én jött létre 6 intézet összevonásával. Az intézetekben folyó munka részletesen:
- A Szerves Kémiai Intézet kutatási tevékenysége a szerves molekulák szintézisét, szerkezetkutatását és elméleti vizsgálatát egyaránt magába foglalja.
- A Molekuláris Farmakológiai Intézet fő törekvései: felfedező kutatások a gyógyszerhatások molekuláris szintű biológiai alapjainak vizsgálatára, valamint kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozása érdekében.
- Az Anyag- és Környezetkémiai Intézetben funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint szilárd/folyadék határfelületek kémiai összetételét, szerkezetét, tulajdonságait és előállítási módszereit, valamint az ezek közötti kapcsolatok egyes részleteit tanulmányozzák.
- Az Enzimológiai Intézetben részben szerkezeti biológiai alapkutatások folynak, melyek lehetővé teszik a fiziológiás és patofiziológiás folyamatok sejt, illetve molekula szintű értelmezését, másrészt a szerkezeti biológia mellett folyamatosan bővül a kutatási tevékenység a komplex biológiai folyamatok megértését célzó rendszerbiológia irányába a proteomika és a bioinformatika lehetőségeinek kihasználásával.
- A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet fő funkciója a pszichológiai és a hozzá kapcsolódó idegtudományi alapkutatás. A vizsgálatok kiterjednek a társadalom-, összehasonlító kulturális-, kognitív-, és fejlődéspszichológia, valamint a pszichofiziológia területeire.
- A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet küldetése, hogy feltárja a komplex funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait és a megszerzett ismereteket integrált mikro- és nanorendszerek, valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében alkalmazza.

Szakirodalom-figyelő

Michael Lewis: Összeomlás - Adósságválság, tőzsdék, devizapiacok - Alinea Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Kitűnő könyv mindenkinek, akit érdekel, mi is történik most velünk e szép, új, 21, századi világgazdaságban. Az összeomlás itt a tőkepiaci- és bankszektorban kirobbant 2008-2009-es válság, amelynek hatásai még messze nem simultak el, még repül a nehéz kő.... És érdemes hozzáolvasni Lewis előző művét: A nagy dobás - A Wall Street tartja a tétet (Alinea Kiadó, 2010 - l. MISZ Hírlevél 2011/8. sz.)

"A jelen globális pénzügyi válság egyik rejtett oka az, hogy azok, akik látták a közeledését, többet nyerhettek abból, ha short pozíciókat vettek fel (azaz a befektetési eszközök piaci árának esésére spekuláltak - OP), mint azáltal, hogy megpróbálják felhívni a világ figyelmét a problémára." • "Az, hogy egész nemzetek merre ugrottak, amikor a pénz szabadon elérhetővé vált számukra, nyilván sok mindent elárul róluk: a vágyaikról, a korlátaikról, titkolt öntudatukról. Hogy miként reagálnak, amikor elveszik tőlük a pénzt, ugyanennyire árulkodó." • "A görög parlament minden egyes tagja hazudik, hogy elkerülje az adófizetést." • "Még egy olyan korban is, amikor a kapitalisták nekiláttak elpusztítani a kapitalizmust (a közelmúlt válságaira és azok okaira utal - OP), az ír bankárok afféle pusztítási rekordot állítottak fel." • "Az ír bankoknak, ahogy a nagy amerikai bankoknak is, sikerült rengeteg embert meggyőzni arról, hogy annyira összefonódtak a gazdaságukkal, hogy az ő bukásuk sok minden mást is magával fog rántani." (Jól bevált stratégia!! - OP) • A német nép egy dolgot egészen biztosan tud az euróról: azelőtt, hogy belementek volna a német márka lecserélésébe, a vezetőik kifejezetten megígérték nekik, sosem kívánják majd tőlük, hogy más országokat segítsenek meg." - idézetek a könyvből.

Akárcsak a korábbi könyvei, ez is kíméletlenül leleplező, gyilkos kritika. Sokkal kifejezőbb az eredeti címe és alcíme: Bumeráng - Utazások az Új Harmadik Világban; ahol a bumeráng, arra utal, hogyan üt vissza a pénz- és közpénzügyek felelőtlen kezelése egész országokra és népekre, az Új Harmadik Világ pedig Európának a válságban leginkább megfeneklett országai: Izland, Görögország, Írország - ezekről ad megdöbbentő beszámolókat és kritikákat. Helyenként kissé túlírtabb az előzőnél, ám ezek csupán apró szeplők. A megállapításai kőkemények, roppant tanulságosak. Segítenek megérteni, hogyan jutott a világunk idáig, s mi az igazán fenyegető abban, hogy ez megtörténhetett; hogy a válságba zuhant országok nem egyszerűen vétlen áldozatok, hanem a következményekre való tekintet nélkül visszaélve a csábító lehetőségekkel igencsak maguk keverték bajba magukat.

Egyik erős kijelentése: "A Wall Street-i befektetési bankok végtelenül okos kereskedői borzasztóan tisztességtelen, ördögien összetett fogadásokat kötnek (a fogadás e nyelvezetben a spekulációs ügyleteket jelenti, az összetett pedig a mind bonyolultabb, átláthatatlan hátterű befektetési eszközökre utal - OP), és az üzletkötőiket világ körüli útra küldik, hogy találjanak olyan idiótákat, akik odaállnak a fogadás másik oldalára. A fellendülés évei alatt aránytalanul nagy számban lehetett ilyen idiótákat találni Németországban." A körkép németországi részében be is mutatja, hogy a német bankok balekjai voltak az amerikai csaló ügyleteknek.

Az USA-ról, egy neurológust idézve: "Megalkottuk a pszichológiai diszfunkciót. Elvesztettük az önszabályozás (értve ezen az ésszerű önkorlátozást is az egyéni és a közfogyasztásban - OP) képességét, a társadalom minden szintjén."

Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon - Portrék - Magvető Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

A memoár irodalom nagy választóvize a hitelesség bizonyossága. Ismert tény, hogy minél híresebbé válik valaki, annál jobban növekszik azok száma, akik közeli gyermekkori barátai, de legalább is iskolatársai voltak, netán ők segítették át a matekkal, fizikával, stb. való bukdácsolásain. Vajda Miklós itt olyan emberek portréit vázolja fel nekünk, akiket kétségkívül velük bensőséges kapcsolatban ismert, így tudhatjuk, hogy amit róluk elmond, az igaz. Az ilyen emlékezéseket pedig éppen azért olvassuk, hogy közelebbről is megismerhessük azokat, akiket a nagyságukért csodálunk, kíváncsiak vagyunk a közéleti szobruk mögött rejtőző emberi vonásaikra, azokra a bizalmas részletekre, amelyekről ugyan gyakran pletykák és azok szintjén mozgó irományok garmada regél, ám amelyekről igazat csak a hajdani barát, közelálló tud mondani. Ahogyan itt Vajda szól Bajor Giziről, Pilinszky Jánosról - ő a címbéli költő -, Domokos Mátyásról, Latinovits Zoltánról, a szobrász Fekete Tamásról, Orbán Ottóról, Abody Béláról, Ferenczy Béniről, Vas Istvánról.

Vajda, maga is irodalmár, élvonalbeli műfordító és szerkesztő, kivételes ajándékokat, kivételes ismeretségeket kapott a sorstól. A magyar színjátszás egyik a legnagyobb nagyasszonya, Bajor Gizi a keresztanyja volt, s ő közeli kapcsolatban élhetett vele. "Ember és tünemény" - így emlékezik rá e kötet első írásában, megidézve páratlan varázsát. Latinovits az osztálytársa volt, akárcsak Abody Béla, Pilinszkyt is irigylésre méltó barátság révén, Ferenczy Béniéknél ismerte meg.

Latinovitsról írja "a kamaszkor közösen átélt szellemi és érzelmi kalandjai szinte testvérekké tettek bennünket..." Nagy szeretettel és ugyanakkor kíméletlen őszinteséggel mutatja meg a színészkirály tragédiáját, aki: "Mindig jó ügyért harcolt, majdnem mindig rossz eszközökkel. Ő, aki színészként olyan biztonsággal és tökéllyel bánt emberi tulajdonságokkal és ásott le értük önmagába, egy gyerek konok értetlenségével reagált mások érzékenységére és korlátaira. Nem bírta elviselni, hogy a valóság konokabb legyen mint ő, aki jót akart." És, a portré zárszavaként: "Beteg volt, és azért a Latinovits Zoltánért, akit mi ismertünk és csodáltunk, neki Latinovits Zoltánnal kellett fizetnie."

Orbán Ottót "gyapjas hajú, dacosan éles tekintetű, koravén, csenevész és láthatóan neurotikus" kamaszként ismerte meg, ismét csak nem akárhol: Keresztury Dezső otthonában, ahová bejáratos volt, s innen a barátságuk végig kísérte életüket.

A legrészletesebb portré sokatmondó címe Requiem egy elfuserált zseniért, és Abody Béla sorsát kíséri végig, a féktelenül vidám közös gimnáziumi évektől Abody bukdácsoló pályájának és pokoljárásának végeztéig, amelyben nemcsak a zseni, az ember is széthullott. "Eredetiség, öntörvényűség, mentális erő, analitikus agy, fantázia, éles szem, pazar íráskészség, humor és ambíció bőséggel megvolt benne; egy zseni lehetőségei. De hiányzott mellőlük a magasabb cél felé törekvő elmélyült kitartás, sőt a magasabb cél is. (...) Nagyon jó barát volt. Melegszívű, megértő, segítőkész, törődő..." Ám olvashatjuk, nagyon is rászolgált Vajda búcsúszavaira: "Nem érdemli meg, de adj neki örök nyugalmat, Uram."

Ferenczy Béni sajátos sorsa erős adalék a 20. század itteni kórtörténetéhez. Onnan követhetjük, hogy 1918-ban lerajzolta Ady Endrét, és a történet Szovjetunión és Rákosi-koron át kíséri őt az 1967-es János-kórházi halálos ágyáig.

S hogy miért A vasnyakkendő a Vas István portré címe? Tessék elolvasni. Az is tetszeni fog.

Werner Schabert (szerk.): Vasútvonalak képekben - Több mint 470 fotóval és térképpel - Alexandra Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"A vasút izgalmas története egyben civilizációnk története is." áll ennek az elegáns albumnak a legelején, s ez így igaz. A vasút volt az első igazán - ha kontinentális keretek közt is - globalizált műszaki-szervezeti-logisztikai rendszer, s szintúgy az ipari kor első igazi, makrogazdasági léptékű csúcstechnikája, gazdasági és társadalmi fejlődésének mai szemmel is kiemelkedő alapossággal kimunkált, nélkülözhetetlen eszközrendszere. A vasúti közlekedés létrehozása az emberiség legnagyobb hatású nagy innovációi közé tartozik, és a reá épülő fejlődés esszenciális szerepet játszott sok további, korszakformáló, és köztük sok forradalmi műszaki-, gazdasági- és társadalmi innováció alapjainak és/vagy eszközkészletének a megteremtésében. A mongol birodalom lovasfutár-szolgálatát követően minden bizonnyal a vasút lett a logisztika újabb nagy csodája.

Megalkotása minden valószínűség szerint azon innovációk egyike, amelyek megszületése tökéletesen törvényszerű volt. A 19. század szó szerint új korszakot nyitó, gyors és erőteljes gazdasági és technikai fejlődése nem jöhetett volna létre nagyteljesítményű szállítóeszközök, és azokból integrálódó, óriási teljesítményű és gyorsan növekvő hatósugarú szállítórendszerek nélkül. Az iparosodás kirobbanó erősödésével és terjeszkedésével, valamint az általa hajtott gazdasági és társadalmi fejlődéssel Európának - s különösképpen a gazdaságilag legfejlettebb régióinak - azonnali szüksége volt olyan közlekedési és még inkább áruszállítási eszközrendszerre, amely képes arra, hogy az addigiaknál minőségi előrelépést teremtően gyorsabban, jóval nagyobb hatékonysággal, és nagyobb kapacitással elégítse ki az ilyen szükségleteket. Meg kellett születnie az ezt kellőképpen biztosító új eszköztárnak, mert nélküle az egész fejlődés - gépes fogalommal élve - lefulladt volna. Az igények megoldásért kiáltottak, s egyben a fejlesztők és a vállalkozók számára valószínűsítették is, hogy jó üzletet csinálhatnak, akik képesek azokat megfelelő módon kielégíteni.

A vasutak ma is létfontosságú közlekedési eszközként szolgálnak, és sokuk különleges utazási élménnyel is gyönyörködtet. A fenntartható fejlődésben, sőt magában a fenntartható létben pedig a modern, energiatakarékos és környezetkímélő vasút jelentheti az egyik nagy megoldást. Bölcsebb országokban így kerül vissza a szállítás növekvő hányada az országutakról a modernizált vaspályára.
Mindezt tudva még lenyűgözőbb ez az elegáns könyv, amely 31 híres vonallal mutatja be a vasút történetét, kultúráját, sajátos világát, első nagy fejezete pedig igen alapos, kitűnő áttekintést ad a vasút történetéről, bemutatva annak fejlődését és számos fejlesztőjét. "Több mint 470 fotóval és térképpel": ez a képanyag sokkal több, mint a téma jobb megértését segítő illusztráció - jelentős hányada dokumentáció értékű technika- és/vagy kultúrtörténeti tekintetben. A szöveges részek szinte egészéről is joggal mondható, hogy okos-szép technika-, gazdaság- és kultúrtörténet.

A 31 vasútvonal mindegyike a vasúttechnika kiemelkedő alkotása is. Tizenegy Európából; hat Ázsiából, öt Amerikából, hat Afrikából és három Ausztráliából és Új-Zélandról. A kötetben három tömör, példálózó tematikus összeállítás is található: • Hidak, viaduktok, alagutak • Pályaudvarok • Vonatok a filmvásznon és az irodalomban.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Székely Hírmondó, 2012. március 30., péntek, 5. oldal
Kelet-Európa kicsinyei
"...Nemzeti Klaszterkonferenciát rendezett kedden a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara... kiemelt helyet kap az innováció és a versenyképesség fejlesztése, a regionális szintű klaszterek potenciáljának a növelése..."

Helyi Théma Online, 2012. március 30., péntek
Átadták az innovációs díjakat

24 Óra, 2012. március 31., szombat, 6. oldal
Innovációs nagydíj az Égis filmtablettának

Innotéka, 2012. április, 3+4+5+6+7. oldal
Egy élet a gyógyító molekulák nyomában
"...Blaskó Gábor gyógyszerkutatót, a Servier francia gyógyszeripari vállalat magyarországi kutatóintézetének igazgatóját..."

Innotéka, 2012. április, 8+9. oldal
Hamarosan felépül a Science Building

Innotéka, 2012. április, 11. oldal
Szent-Györgyi Albertre emlékeztek

Innotéka, 2012. április, 17. oldal
Díjazott ifjú tudósok

Innotéka, 2012. április, 17. oldal
Átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat

Innotéka, 2012. április, 19+20+21. oldal
"Örülünk, hogy végre történik valami"
"...Az innováció Magyarország jövőjének, stratégiájának egyik alappillére - hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a kormány számára koordinációs szerepet ellátó Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) elnöke a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) XXIII. közgyűlésén..."

Innotéka, 2012. április, 22. oldal
Innovatív szívgyógyszeré a nagydíj
"...Március végén - immáron huszadik alkalommal - adták át a Magyar Innovációs Nagydíjat. A Magyar Innovációs Szövetség által alapított elismerést az az intézmény, illetve vállalkozás kapja, amely az elmúlt évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg..."

Innotéka, 2012. április, 23. oldal
Magyar Formatervezési Díj 2012

Innotéka, 2012. április, 24+25+26+27. oldal
Bővülő járműipari fejlesztések

Innotéka, 2012. április, 29. oldal
Ötmilliárd forintos beruházás Kecskeméten

Innotéka, 2012. április, 35. oldal
Ösztöndíjjal az Egyesült Államokba
"...Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli a Magyar Fulbright Bizottság, amely új ösztöndíjakat hirdetett meg..."

Innotéka, 2012. április, 50+51+52+53. oldal
Garázscég, startup, innováció
"...A StartUp Underground (SUU) által idén harmadszor megrendezett verseny célja, hogy megteremtse a bemutatkozás lehetőségét a jó ötlettel előálló, vállalkozó szellemű szakembereknek..."

Innotéka, 2012. április, 56. oldal
Inno-anno

InfóRádió, 2012. április 1., vasárnap
Aréna
"...Vendég: Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség..."

Világgazdaság Online, 2012. április 2., hétfő
Cséfalvay a nagy hozzáadott értékű termelés mellett állt ki
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára hétfőn a 2012. évi első körös innovációs pályázatok megjelenéséről tartott sajtótájékoztatón szólalt fel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen..."

Logisztikai Portál, 2012. április 2., hétfő
Cséfalvay Zoltán: minél nagyobb hozzáadott értékű termelés valósuljon meg

Origo.hu, 2012. április 2., hétfő
Kutatásra kapnak pénzt a cégek

Magyar Építéstechnika Online, 2012. április 2., hétfő
Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

OrientPress, 2012. április 2., hétfő
Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra
"...Megjelentek a 2012. évi elsőkörös innovációs pályázatok. Az öt új pályázat keretösszege 13,4 milliárd forint, amelynek forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap..."

Gazdasági Rádió, 2012. április 2., hétfő
Hírek
"...Innovációs fejlesztésekhez ad pénzt a kormány..."

InfóRádió, 2012. április 2., hétfő
Hírek
"...A minél nagyobb hozzáadott értékű termelés megvalósítását nevezte a magyar gazdaságfejlesztés egyik céljának a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

InfóRádió, 2012. április 2., hétfő
Hírek
"...Mintegy 75 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az év első felében a vállalatok, egyetemek és kutatóintézetek - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Kossuth Rádió, 2012. április 2., hétfő
Krónika
"...Idén is jelentős összeggel támogatja a kutatás-fejlesztést a kormány..."

Napi Gazdaság, 2012. április 3., kedd, 2. oldal
Vére jönnek a k+f pályázatok
"...A magyarországi gazdaságfejlesztés egyik célja, hogy minél inkább nagyobb hozzáadott értékű termelés valósuljon meg - jelentette ki Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára a 2012-es új innovációs pályázatokról. Március 30-án a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) forrásaira, 13,4 milliárd forint keretösszegre öt pályázat indult..."

Népszava, 2012. április 3., kedd, 12. oldal
Innovációs díjat nyert a Kapsch
"...A Kapsch TrafficCom kapta az Intertraffic Innovációs Díjat a "Biztonság" kategóriában az új alagút-biztonsági termékéért a világ legnagyobb infrastruktúra, forgalomszabályozó, közlekedésbiztonsági és parkolási szakkiállításán, Amszterdamban..."

Világgazdaság, 2012. április 3., kedd, 4. oldal
Kiemelt elismerés a Mol dízelének
"...A XX. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága a Mol "Csökkentett üvegházhatású, versenyképességet javító dízelgázolaj-formula kifejlesztése" című pályázatát kiemelt elismerésben részesítette..."

Délmagyarország, 2012. április 3., kedd, 4. oldal
Vevők a nyugdíjas ötletére
"...a szegedi Paku Sándor, aki azt javasolta, zsűri válassza ki és az állam menedzselje a legjobb magyar találmányokat..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 3., kedd, 6. oldal
Pódium a fejlesztésről

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. április 3., kedd, 5. oldal
Innovációs pályázatokra 13,4 milliárd forint

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. április 3., kedd, 6. oldal
Gazdaságfejlesztés
"...évi első körös innovációs pályázatok megjelenéséről tartott sajtótájékoztatón a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen..."

Piac&Profit Online, 2012. április 3., kedd
Milliárdok jutnak a jó magyar ötleteknek

Piac&Profit Online, 2012. április 3., kedd
Inkubátor felnőtteknek
"...Bár innovációból hazánkban sincs hiány, az ötletekből sokszor mégsem lesz valóság, mert azok többsége sajnos nem befektethető. Ennek a problémának a leküzdéséhez kellene az inkubációs folyamat..."

IT-Business Online, 2012. április 3., kedd
Metapay: innovációs díj
"...Átadta a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője a 2012-es Ipari Innovációs Díjat a Metapay-nek a 2011-ben végzett kiemelkedő innovációs tevékenységéért, a Metapay Fesztiválkártya kifejlesztéséért. A díjátadóra a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által rendezett XX. Innovációs Nagydíj rendezvény részeként került sor..."

IT- Business Hungary, 2012. április 3., kedd
Metapay: innovációs díj

HVG Online, 2012. április 3., kedd
Megindult a k+f pénzfolyam
"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) forrásaira, összesen 13,4 milliárd forint keretösszegre öt pályázat indult a napokban..."

Délmagyar.hu, 2012. április 3., kedd, 4. oldal
Vevők a nyugdíjas ötletére

OrientPress, 2012. április 3., kedd
Piacképes termékek támogatása a közép-magyarországi régióban
"...Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban" címmel. A pályázatok benyújtása 2012. április 23-tól 2012. október 15-ig lehetséges..."

OrientPress, 2012. április 3., kedd
Pályázat az "EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására"
"...Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az "EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására" címmel. A pályázatok benyújtása 2012. április 15-től 2012. november 15-ig lehetséges..."

OrientPress, 2012. április 3., kedd
Részvételi lehetőség az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjában
"...Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az "Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására" címmel..."

Gazdasági Rádió, 2012. április 3., kedd
Hírek
"...Innovációs fejlesztésekhez ad pénzt a kormány, idén összesen majdnem 75 milliárd forintra pályázni..."

Lánchíd Rádió, 2012. április 3., kedd
Megjelentek 2012 első körös innovációs pályázatai

Adonet.hu, 2012. április 3., kedd
Innovációs pályázatok

IT-Business, 2012. április 3., kedd, 6. oldal
Cégvilág
Metapay: innovációs díj

Webrádió.hu, 2012. április 3., kedd
A Nemzeti Innovációs Hivatal új szolgáltatást indított a pályázóknak

Napi Gazdaság, 2012. április 4., szerda, 8. oldal
Tolmácsok az adózásban

Világgazdaság, 2012. április 4., szerda, 4. oldal
Nagydíjat nyert, nem forgalmazzák
"...Meg szünteti a vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett és tavaly Magyar Innovációs Nagydíjat nyert termékének hazai forgalmazását az Egis. A gyógyszergyár azt követően döntött így, hogy az egészségbiztosító megvonta a tb-támogatást a készítménytől. Korábban a cég két másik innováció díjas terméke is hasonlóan járt..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 4., szerda, 6. oldal
Innovációs szolgáltatások
"...Pont Inno néven új szolgáltatást indított a pályázóknak a Nemzeti Innováció Hivatal (NIH) - közölte a NIH kedden..."

Vas Népe, 2012. április 4., szerda, 6. oldal
Innovációs milliárdok
"...Elindulnak a már sokak által várt pályázatok..."

Haszon, 2012. április 4., szerda
Segítség az innovációs pályázatokhoz

Műszaki Magazin Online, 2012. április 4., szerda
Rangos állami elismerést kapott a Metapay

Turizmus.com, 2012. április 4., szerda
Innovációs nagydíj a Metapay Fesztiválkártyának

Szabad Föld Online, 2012. április 4., szerda
Bio-boszorkánykonyha
"...Kálmán László nem adta fel... Azóta aratják a termékeivel táplált növényeket a termelők, a feltaláló pedig a sikereket: Magyar Termék Nagydíj, Innovációs Nagydíj, hazai és külföldi kiállítások díjai..."

ATV, 2012. április 4., szerda
"...Rubik-kocka alakú épületben helyeznék el a magyar szellemi teljesítményeket, vagyis megépítik az innováció múzeumát..."

RádioQ, 2012. április 4., szerda
"...Ováció az innovációnak: Rubik-kocka alakú múzeum építéséről döntött a kormányzat. (Ugyanakkor az Innovációs Nagydíjjal kitüntetett ÉGISZ terméket a gyártó külföldön hozza forgalomba, mert az Egészségbiztosító megvonja a termék támogatását. Külföldön lesz csak kapható a szer mellyel szívbetegségben szenvedőket gyógyítanak.)..."

Piac&Profit Online, 2012. április 4., szerda
Hosszú idő egy ötletet megvédeni
"...Magyarországon átlagosan két és fél év alatt lehet szabadalmat szerezni, de a gyorsan avuló technológiák esetében ennél kevesebb idő is elegendő - hangsúlyozza a Nemzeti Szellemi Tulajdon Hivatala (NSZTH) annak kapcsán, hogy a Magyarországon működő Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) a kutatás-fejlesztés-innovációval kapcsolatos ajánlásában 6-8 éves átfutási időt tüntet fel..."

Turizmus.com, 2012. április 4., szerda
Innovációs nagydíj a Metapay Fesztiválkártyának

Körmend.hu, 2012. április 4., szerda
Innovációs Nagydíj az EGIS-nek

Figyelő, 2012. április 5-12., 18-20. oldal
Elvek és kiválóságok
Aránytalanok az uniós k+f támogatások
"...Az uniós kutatás-fejlesztési támogatásoknak a gazdasági fejlettséghez képest is aránytalanul nagy része áramlik a régi tagállamokba. Kelet-európaiak legfeljebb konzorciumi tagként kaphatnak esélyt, projektkoordinátorként arányuk elenyésző..."

Figyelő, 2012. április 5-12., 49. oldal
Gyógyszerügyi nonszensz
"...Nem tudja, örüljön-e vagy szomorkodjon Hodász István, az Egis gyógyszercég vezérigazgatója. A múlt hét pénteken Innovációs Nagydíjat kapott vérrögoldó gyógyszerük ugyanis hétfőn lekerült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott készítmények listájáról. Annak ellenére vérzett el a cégek között meghirdetett vakliciten, hogy az originális..."

Heti Válasz, 2012. április 5., csütörtök, 47. oldal
Kártyajáték
"...Tömegrendezvények fizetési rendszerét tette készpénzmentessé a magyar fejlesztésű Metapay, melynek Fesztiválkártyája elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség Nemzetgazdasági Minisztérium által átadott díját is. A cél most a külföldi fesztiválok, koncertek meghódítása - mondja Lévai Gábor ügyvezető..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. április 5., csütörtök, 8. oldal
Nagydíjat nyert, nem forgalmazzák
"...Megszünteti a vérrög képződés megelőzésére kifejlesztett és tavaly Magyar Innovációs Nagydíjat nyert termékének hazai forgalmazását az Égis. A gyógyszergyár azt követően döntött így, hogy az egészségbiztosító megvonta a tb-támogatást a készítménytől..."

MNO.hu, 2012. április 5., csütörtök
A két ország tudósközösségét segítheti az egyezmény
"...A magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala (USPTO) vezetői megállapodást írtak alá csütörtökön azzal a céllal, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé váljon a két ország között a szabadalmak elismerése..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. április 5., csütörtök
Steve Jobs munkásságát mutatja be egy kiállítás

HírTv, 2012. április 5., csütörtök
"...A gyógyszer a vérrögképződést, a TB a támogatását, a gyártó a forgalmazását szünteti meg. Miért ér ilyen véget egy magyar Innovációs Nagydíjat nyert új találmány?..."

Világgazdaság, 2012. április 6., péntek, 15. oldal
Biztosítói szolgáltatás okostelefonokra
"...Innováció A pénzügyi cégek is egyre több figyelmet fordítanak a mobilos alkalmazásokra..."

Népszava, 2012. április 6., péntek, 4. oldal
Egyszerűbb lesz szabadalmat jegyezni
"...Megállapodást írtak alá tegnap a magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala vezetői azzal a céllal, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé váljon a két ország között a szabadalmak elismerése..."

Észak-Magyarország, 2012. április 6., péntek, 3. oldal
Tartható az egyetemi költségvetés
"...Miskolc... Legjelentősebbek az uniós pályázatok, az önköltséges képzésekből származó bevételek, a gazdasági szervezetek számára végzett szakértői munkák, valamint az innovációs és tervezési munkák..."

Népszava Online, 2012. április 6., péntek
Közpénzt pumpolnak az oligarchák
"...A valóságban azonban, a magyar gazdaság mágnásai nem igen büszkélkedhetnek világra szóló gazdasági, technika eredményekkel, nem járnak élen a befektetések területén, az innovációban, nem jobb munkaadók, nem becsületesebb adófizetők bárki másnál..."

Index.hu, 2012. április 6., péntek
A világ gyárából a világ innovátora
"...Kínáról a legtöbbünknek a hamis termékek, az olcsó munkaerő és a világot elárasztó gagyi jut eszébe. Ez nem véletlen, de az ország sokat tett azért is, hogy a világ gyárából egyik legfőbb innovátorává váljon..."

Metropol Online, 2012. április 6., péntek
Az AmCham segítené a kormány és a multik konzultációját

HírTv, 2012. április 6., péntek
"...A gyógyszer a vérrögképződést, a TB a támogatását, a gyártó a forgalmazását szünteti meg. Miért ér ilyen véget egy magyar Innovációs Nagydíjat nyert új találmány?..."

Gazdasági Rádió, 2012. április 6., péntek
Hírek
"...Az Amerikai Kereskedelmi Kamara üdvözli, hogy a kormányzat egyeztetni kíván a Magyarországon működő nagy multinacionális cégekkel, és kész konzultációs lehetőséget teremteni a felek számára..."

HVG, 2012. április 7., szombat, 57. oldal
Gratulálunk az Invitel InnoMax Díj győzteseinek!

HVG, 2012. április 7., szombat, 79. oldal
Búcsúdíj
"...Nem tudja újra jelentősen csökkenteni az Egis Nyrt. annak a vérrögképződést megakadályozó gyógyszerének az árát, amellyel éppen most nyerte el a XX. Magyar Innovációs Nagydíjat..."

ATV, 2012. április 7., szombat
Start
"...Téma: A nagy magyar szellemi teljesítmények bemutatására tervez létrehozni a kormány egy új múzeumot, amely egy Rubik-kocka formájú épületben kapna helyet. Az innováció múzeumáról beszélgettek a műsor vendégei..."

MagyarSzó.com, 2012. április 7., szombat
Tudományos nagyvállalkozássá nőtt a szegedi egyetem
"...a Szegedi Tudományegyetem - Nemcsak méreteiben és költségvetésében, hanem szándékaiban is nagy és erős intézménnyé vált... A rektor... 2007-től a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. A rektori tisztséget 2014 júniusáig tölti be..."

Magyar Hírlap, 2012. április 10., kedd, 13. oldal
Amerikában is hódít már a metapay
"...Egy magyar cég nevéhez fűződik annak az integrált készpénzmentes fizetési szolgáltatásnak a kialakítása, amely iránt Észak-Amerikában is nagy érdeklődés mutatkozik. A Metapay sikere attól válik igazán jelentőssé, hogy a fejlesztés mögött teljes egészében hazai tőke és know-how áll. A cég munkáját a közelmúltban a Nemzetgazdasági Minisztérium díjjal is elismerte... 2012. március 31-én a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari Innovációs díjjal ismerte el a Metapay munkáját. A díjátadóra a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által rendezett XX. Innovációs Nagydíj rendezvény részeként került sor, ahol a 2011-es év leginnovatívabb termékeit, megoldásait díjazták..."

Magyar Hírlap, 2012. április 10., kedd, 9. oldal
Ötletek vannak, csak a pénz hiányzik
"...Kismértékben nőtt a hazai kutatásfejlesztésre fordított összeg az elmúlt években, az uniós átlag elérése azonban még mindig távoli cél. A hazai tudás kelendő a nemzetközi piacon, kutatási infrastruktúra nélkül azonban nem lehetünk versenyképesek..."

Világgazdaság, 2012. április 10., kedd, 1+2. oldal
Nem írható le a vezetékes internet
"...Az internetképes mobileszközök rohamos térnyerése szárnyakat adott a mobilinternet terjedésének is. A közelmúltban felgyorsult folyamat a következő években visszavetheti az otthoni előfizetések számát, a vezetékes internet halálától azonban nem kell tartanunk..."

IT-Bridge, 2012. április 10., kedd, 8. oldal
Startolj versenyekkel!
"...A k+f területén az egyik jelentős tudományos diákolimpia a több, mint 4 millió dolláros összdíjazású Intel Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verseny (ISEF), amely a leendő egyetemistákat célozza... A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) választja ki a versenyzőket..."

IT-Bridge, 2012. április 10., kedd, 14. oldal
Máshol van a hiba
"...Sok okos innováció született uniós forrásokból az egyetemeken. Hasznosításuk, forgalmazásuk, értékesítésük sehol sem tart. Ebben sok pénz van, vállalkozó szellem, menedzseri ismeretek kellenének, hogy a mi ötleteinkből ne mások gazdagodjanak meg. Ezen a három területen néhány év alatt komoly eredményeket lehetne elérni, ha most elindulnánk a helyes irányba..."

IT-Bridge, 2012. április 10., kedd, 20+21. oldal
Ugródeszka a sikerhez
Spinoff
"...Hatékony tanulási forma, ha a megszerzett tudást azon frissiben kamatoztatja a hallgató, például az egyetem által is támogatott vállalkozás alapításával. Vagy azzal, hogy gyakornokképző kurzusra jár..."

IT-Bridge, 2012. április 10., kedd, 32. oldal
Startup habitussal

Magyar Hírlap Online, 2012. április 10., kedd
Amerikában is hódít már a metapay

Magyar Hírlap Online, 2012. április 10., kedd
"CÉLUNK AZ INNOVÁCIÓ, ÉS A REGIONÁLIS ÖSSZEFOGÁS ÖSZTÖNZÉSE"
"...Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) gondozásában megjelent a "Vállalati KFI jelentés", amely a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével készült..."

Magyar Hírlap Online, 2012. április 10., kedd
Ötletek vannak, csak a pénz hiányzik

Világgazdaság Online, 2012. április 10., kedd
A vállalkozások életét a sűrűsödő adóhatósági ellenőrzések is nehezítik

Délmagyar.hu, 2012. április 10., kedd
Az informatika kitörési pont lehet az innovációban

Délmagyar.hu, 2012. április 10., kedd
Titokzatos alapítvány használná a kísértetházat
"...Szeged - Átriumos elrendezésben székházat, innovációs központot és inkubátorházat alakít ki Felsővároson, az Árboc utcai alkotóháznál a tulajdonos MTESZ..."

Kossuth Rádió, 2012. április 10., kedd
180 perc
"...Ha minden igaz, a jövőben sokkal rövidebb lesz az út. Az amerikai kereskedelmi miniszterhelyettes és a magyar szabadalmi hivatal vezetője több éves előkészítés után aláírta a két ország szabadalmi megállapodását..."

Kossuth Rádió, 2012. április 10., kedd
Déli Krónika
"...A gazdaság számára fontos a kutatásfejlesztés, az innovációra ezért egyre több forrást biztosít a kormány..."

InfóRádió, 2012. április 10., kedd
Hírek
"...Ma mutatják be a vállalati kutatás-fejlesztés-innováció jelentést..."

InfóRádió, 2012. április 10., kedd
Délutáni Mérleg
"...a kutatás-fejlesztésről (Mészáros György Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke)..."

Metropol, 2012. április 11., szerda, 14. oldal
Az MFB találkozóra hívja a kkv-szektor tagjait
"...Országos információs körútra indulnak az MFB csoport vezetői és szakértői, hogy a kkv-szektor tagjainak kérdéseire helyben válaszoljanak..."

Metropol, 2012. április 11., szerda, 17. oldal
Magyar kutatóé lett az egyik díj
"...A General Electric cég kihirdette rákellenes versenye első fordulójának öt nyertesét. Közöttük van az Ohio állambeli Akroni Egyetem kutatócsapata, amelyet a magyar Puskás Judit vezet..."

Magyar Hírlap, 2012. április 11., szerda, 9. oldal
Ötletek vannak, csak a pénz hiányzik
"...Kismértékben nőtt a hazai kutatásfejlesztésre fordított összeg az elmúlt években, az uniós átlag elérése azonban még mindig távoli cél. A hazai tudás kelendő a nemzetközi piacon, kutatási infrastruktúra nélkül azonban nem lehetünk versenyképesek... A vállalati k+f ráfordításokban a gyógyszeripar és a járműgyártás mellett az informatikai szektor teljesítménye a legmeghatározóbb..."

Napi Gazdaság, 2012. április 11., szerda, 3. oldal
Sereghajtó a magyar kutatás-fejlesztés Európában
"...Magyarország kutatás-fejlesztési (k+f) ráfordításai GDP-arányosan bővültek ugyan, a vállalati ráfordítások azonban alacsonyak; sok a jó és megvalósítható ötlet, de elégtelen azok menedzselése, az informatika pedig kitörési pont lehet az innovációban..."

Világgazdaság, 2012. április 11., szerda, 4. oldal
Nem költenek eleget kutatásfejlesztésre

Világgazdaság, 2012. április 11., szerda, 9. oldal
Hamarosan beadhatók az új pályázatok bejelentés
"...Öt kiírást hirdetett meg az NFÜ a kutatás-fejlesztés és innováció támogatására..."

Világgazdaság, 2012. április 11., szerda, 9. oldal
Biotech délutánok országszerte

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 11., szerda, 13. oldal
Örömhír
"... javítani az innovációt minden téren, ösztönözni a képzést, támogatni a műszaki felsőoktatás fehérvári létrejöttét, ez a kamara célja, erről szólnak mostani híreink..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 11., szerda, 13. oldal
Az ötlet nem elég

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 11., szerda, 15. oldal
Új munkahelyek a K+F szektorban
"...Az új "Horizon 2020" program 2014-2020 között 80 milliárd eurót tervez kutatásra és innovációra fordítani, amely az új termékek és szolgáltatások mellett új munkahelyeket is teremthet..."

Petőfi Népe, 2012. április 11., szerda, 5. oldal
Nem költenek eleget kutatásfejlesztésre
"...sok a jó és megvalósítható ötlet, de elégtelen azok menedzselése - ez derül ki a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) gondozásában elkészült Vállalati KFI-jelentésből..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 11., szerda, 13+14. oldal
Bölcsészek helyett mérnökök kellenek

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 11., szerda, 13. oldal
Örömhír

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 11., szerda, 13. oldal
Az ötlet nem elég

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 11., szerda, 15. oldal
Új munkahelyek a K+F szektorban

Bihari Napló, 2012. április 11., szerda, 7. oldal
Piacelméletekről és piaci szerkezetekről
"...globalizálódott a pénz és a tőke, a kereskedelem, a termelés, az innováció, a nemzetközi intézmények, a piac és a verseny is, akárcsak az információs és kommunikációs technológia és a logisztika..."

Világgazdaság Online, 2012. április 11., szerda
Nem költenek eleget kutatásfejlesztésre

Világgazdaság Online, 2012. április 11., szerda
Biotech délutánok országszerte

Metropol Online, 2012. április 11., szerda
Az MFB találkozóra hívja a kkv-szektor tagjait

IT-Business Online, 2012. április 11., szerda
Kutatás-fejlesztéssel ki a gödörből

Piac&Profit Online, 2012. április 11., szerda
Sietni kell a pályázatokkal
"...A 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési időszak végéig még mintegy 30 milliárd forintos olyan forrásra pályázhatnak az akkreditált innovációs klaszterek tagjai..."

Népszabadság Online, 2012. április 11., szerda
Nem lehetetlen Matolcsy György duplázása
"...Ami a partneri viszony megszilárdítását illeti, ez nem múlik az amerikai vállalatokon, hiszen a gazdasági életet érintő konkrét javaslataikat rendszeresen megküldik a kormánynak. Legutóbb a kutatás-fejlesztés és az innováció terén szükséges tennivalókat fogalmazták meg ajánlások formájában - tudtuk meg Dávid Pétertől..."

InfóRádió, 2012. április 11., szerda
Üzleti reggeli
"...a kutatás-fejlesztésről (Mészáros György Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke)..."

Kossuth Rádió, 2012. április 11., szerda
"...Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Marketing&Média, 2012. április 11., 12+13. oldal
A régi-új varázsszó
"...Győzni jobb minőséggel, alacsonyabb árakkal, a fogyasztói igényekhez való jobb alkalmazkodással, folyamatos innovációval vagy épp portfóliófejlesztéssel - miben hisznek leginkább a cégek?..."

Figyelő, 2012. április 12-18., 16+17. oldal
Biztonsági játék
Amerika és a válság
"...Kilábalóban van az Egyesült Államok a válságból. A hosszú távú növekedés és a világgazdasági dominancia záloga továbbra is az innováció..."

Magyar Nemzet, 2012. április 12., csütörtök, 2. oldal
Tovább csökkentenék a keretszámokat?
Tizenkét fejlesztési pólusba sorolhatják a felsőoktatási intézményeket · Egyeztetéseket kezd a minisztérium
"...Az oktatási tárca tervei szerint tizenkét fejlesztési pólusba csoportosítják az egyetemeket és főiskolákat, egyforma profilú képzést pedig legfeljebb öt helyen lehetne folytatni az országban - adta hírül az MTI. Lapunk úgy tudja: az elképzelések egyike sem végleges, azokról még csak most kezdenek egyeztetni a szakmai szervezetekkel..."

Magyar Nemzet, 2012. április 12., csütörtök, 2. oldal
Székely Mózes az FTT elnöke

Világgazdaság, 2012. április 12., csütörtök, 4. oldal
Többfunkciós tudásközpontot létesítenek Szentendrén
"...Az építőipari szakma érdekeltjeit fogja össze az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft..."

Világgazdaság, 2012. április 12., csütörtök, 10. oldal
Ötlet kell a túléléshez
A válság nem mindenütt okozott megtorpanást
"...A gazdasági válság évei a Békés megyei ipari parkokat is próbára teszik. Ahol azonban jó ötletekkel álltak elő, ott a nehéz időkben is sikereket könyvelhetnek el..."

Piac és Profit, 2012. április 12., csütörtök, 17. oldal
Napfény ablak nélkül
"...A megoldás a Zöld Iroda Versenyben innovációs különdíjat kapott 2009-ben..."

Pesti Est, 2012. április 12., csütörtök, 6+7. oldal
LÉVAI GÁBOR
"...Ipari Innovációs Díjjal tüntették ki a magyar fejlesztésű Metapay fesztiválkártyát, ami idén már nemcsak a vezető hazai fesztiválokon, de egyebek mellett az amerikai Coachellán is felváltja majd a készpénzes fizetést..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. április 12., csütörtök, 5. oldal
Nem költenek eleget kutatásfejlesztésre

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 12., csütörtök, 2. oldal
A fejlesztésről tanácskoznak
"...Friedler Ferenc, a házigazda Pannon Egyetem rektora hangsúlyozta, örömmel adnak helyet a Networkshop 2012 konferenciának, hiszen a tanácskozás filozófiája összhangban van az intézmény működési modelljével: közös fejlesztések az innovációban élen járó cégekkel..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 12., csütörtök, 6. oldal
A gazdaság fejlesztéséről
"...A Dunaújvárosi Főiskola ad otthont a Közép-Dunatérségi gazdaságfejlesztési konferenciának 2012. április 18-án, melynek keretén belül a gazdaságpolitika, az energetika, az anyagtudomány, valamint a kutatás - fejlesztés és innováció szakterületének meghatározó személyiségei tartanak előadást..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 12., csütörtök, 2. oldal
Kiemelt kormányzati cél

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. április 12., csütörtök, 6. oldal
A gazdaság fejlesztéséről

Kisalföld, 2012. április 12., csütörtök, 4. oldal
Innovációs kiállítás és találmányi vásár
"...A Széchenyi István Egyetemen rendezik a III. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és Találmányi Vásárt április 13-án, pénteken..."

Békés Megyei Hírlap, 2012. április 12., csütörtök, 2. oldal
Ipari parkok: beköltöző és távozó cégek

HetiVálasz.hu, 2012. április 12., csütörtök
A kkv-k fejlesztése az egyik leghangsúlyosabb feladat
Innovációval a munkahelyekért

Világgazdaság Online, 2012. április 12., csütörtök
Többfunkciós tudásközpontot létesítenek Szentendrén

MNO.hu, 2012. április 12., csütörtök
30 milliárdot fektethet be a magyar leány
"...Az MFBI a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) tőkefinanszírozással foglalkozó leányvállalata, amely a stratégiai állami célok támogatását, így a kis- és középvállalatok fejlesztési céljainak, versenyképességének elősegítését, a munkahelyteremtés és az innováció támogatását tekinti missziójának..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. április 12., csütörtök
A szabadalmi perek veszélyeztetik az új vállalkozásokat

Informatika&Tudomány Online, 2012. április 12., csütörtök
Az EU figyeli a mobilfizetés hazai központosítását

Portfolio.hu, 2012. április 12., csütörtök
Újabb magyar ügyre figyel az Európai Bizottság

Portfolio.hu, 2012. április 12., csütörtök
A tízedik legglobalizáltabb Magyarország
"...A világ hatvan legnagyobb gazdasága közül Magyarország a tízedik legglobalizáltabb - citálja az Ernst&Young rangsorát a Nemzetgazdasági Minisztérium..."

Index.hu, 2012. április 12., csütörtök
Újabb magyar ügyben szólalt meg az EU

Hírextra.hu, 2012. április 12., csütörtök
MFB Invest: 20-30 milliárd forint tőke
"...Az MFB Invest (MFBI) Zrt. 2011-ben 563,2 millió forint adózott nyereséget ért el, s a tavalyi 4,9 milliárd után az idén 20-30 milliárd forint tőkebefektetést tervez a gazdaság élénkítése és új munkahelyek teremtése érdekében, az ehhez szükséges források rendelkezésére állnak - nyilatkozta az MTI-nek Ormándi Sándor vezérigazgató..."

Origo.hu, 2012. április 12., csütörtök
Négyszázmillió forint vár magyar cégekre
"...Tavaly három cégbe tett pénzt a Magyar Fejlesztési Bank leányvállalata, az idén energetikai, egészségügyi, építőipari és gépipari beruházásokat keresnek..."

Gazdasági Rádió, 2012. április 12., csütörtök
"...Az MFB Invest tavaly 563 millió forint adózott nyereséget ért el, és a tavalyi csaknem 5 milliárd után idén 20-30 milliárd forint tőkebefektetést tervez a gazdaság élénkítése és új munkahelyek teremtése érdekében, az ehhez szükséges források rendelkezésére állnak - ezt mondta Ormándi Sándor vezérigazgató..."

HírTv, 2012. április 12., csütörtök
Híradó
"...Matolcsy György Európa egyik politikailag legstabilabb országának nevezte Magyarországot. A magyar-kínai kapcsolatokért is felelős nemzetgazdasági miniszter azt mondta: az innováció, a kutatás - fejlesztés és az oktatás területén is hatékony együttműködést lehet kialakítani a két ország között..."

Napi Gazdaság, 2012. április 13., péntek, 2. oldal
Szűkülhet az innovatív gyógyszerpaletta
"...Az innovatív, egymással nem helyettesíthető gyógyszerekből hiány lehet, ha tovább faragják a gyógyszerkasszát − állítja az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (IGYE)..."

Világgazdaság, 2012. április 13., péntek, 7. oldal
Többet fektet be az MFB Invest

Kisalföld, 2012. április 13., péntek, 5. oldal
NAPI PROGRAMAJÁNLÓ
"...Innovációs kiállítás és vásár GYŐR..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. április 13., péntek, 6. oldal
Összeolvadt két régiós klaszter

Szatmári Friss Újság, 2012. április 13., péntek, 5. oldal
Vállalkozói inkubátorház létesül Szatmárnémetiben
"..."Szeretnénk, ha az inkubátorházban az újrahasznosítható energiával foglalkozó cégek költöznének be, hiszen az innováció és a technológia fejlesztése kiaknázatlan lehetőségeket rejt" - összegzett Ilyés..."

Krónika.ro, 2012. április 13., péntek
Kis- és középvállalkozások konferenciája Szovátán
"...Az idei rendezvényen nagy hangsúlyt kap a környezetipar és az innováció..."

Index.hu, 2012. április 13., péntek
Mostantól műholdas ezressel is fizethetünk
"...A Magyar Nemzeti Bank a Masat-1 formájához igazodó, négyzet alakú 1000 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsátott ki, a magyar mérnökök, feltalálók technikai újdonságait, találmányait bemutató sorozat nyolcadik tagjaként. Az érmét Simon András, a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs igazgatója, és a tervező, Bohus Áron mutatta be Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának bevezetője után..."

168Óra Online, 2012. április 13., péntek
Újabb magyar törvény sértheti az uniós versenyszabályokat
"...ez a szolgáltatási versenyt korlátozó lépés nemcsak a fogyasztók érdekeit sérti, de számos hazai, vállalkozás évek óta zajló fejlesztéseit is egy tollvonással húzza keresztül, illetve lassítja az innovációt..."

Kisalföld.hu, 2012. április 13., péntek
Innováció
"...A Széchenyi István Egyetemen tartották a III. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és Találmányi Vásárt pénteken..."

Kisalföld.hu, 2012. április 13., péntek
Feltalálók Győrben: tekerjen bringát, s közben versenyezzen Schumival a Forma-1-ben!
"...Összesen 24 kiállító ötletét, találmányát tekinthették meg az érdeklődők a III. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és Találmányi Vásár a győri egyetemen..."

Gyöngyös TV Online, 2012. április 13., péntek
Műszaki- és természettudományokat népszerűsítő előadásnak adott otthont a gyöngyösi Berze Nagy Gimnázium
"...Az országjáró előadássorozat városunkban zárta második évadát. Idén a Berze Nagy János Gimnáziumba is ellátogatott a Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére útjára indított Meet the scientists, vagyis Találkozz a tudósokkal elnevezésű országjáró előadás..."

HírTv, 2012. április 13., péntek
Bruttó
"...Ormándi Sándor vezérigazgató, MFB Invest Zrt..."

EchoTv, 2012. április 13., péntek
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal közzétette legújabb jelentését..."

HVG, 2012. április 14., szombat, 48. oldal
Válságkezelő innováció
"...Kutatás-fejlesztési tevékenységgel még válság idején is lehet gyarapodni - ezt bizonyítja több hazai építőipari cég, amely a zuhanó hazai megrendelések ellenére tavaly már növekedést tudott elérni..."

Magyar Nemzet, 2012. április 14., szombat, 11. oldal
Válságálló a hazai gazdaság
"...tavaly a magyar gazdaság a 48. helyre ugrott vissza, maga mögött hagyva Szlovéniát és Szlovákiát, miközben megközelítettük a lengyel és cseh versenyképességi szintet. Mint ismeretes, az index összeállítói elsősorban a gazdasági növekedés legfontosabb tizenkét pillérét vizsgálják, a súlyozásban felértékelik az üzleti, gazdasági komplexitás és az innováció szerepét..."

Kisalföld, 2012. április 14., szombat, 5. oldal
Csodakapu, felfüggesztett kerékpár
"...Az innovációs kiállításon a szervezők lehetőséget biztosítottak az utóbbi három évben kifejlesztett termékek, szolgáltatások és jelentős fejlesztési eredmények bemutatására..."

Duna TV, 2012. április 14., szombat
Heuráka! Megtaláltam!
"...A Magyar Innovációs Közgyűlésén Sályi András, a Heuréka! Megtaláltam! c. műsor szerkesztője a 2011-ik évi Média-díjat vehette át. Összeállítás a szövetség munkájáról..."

EchoTv, 2012. április 14., szombat
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal közzétette legújabb jelentését..."

HírTv, 2012. április 14., szombat
Bruttó
"...Ormándi Sándor vezérigazgató, MFB Invest Zrt..."

Piac&Profit Online, 2012. április 15., vasárnap
Visszafogják magukat a magyar cégek
"...Stratégiaváltás, innováció, vállalati tranzakciók és az ügyfélkapcsolatok fókuszáltabb fejlesztése lehet a válság ellenszere - állítja közel 70 magyarországi vezérigazgató..."

HírTv, 2012. április 15., vasárnap
Bruttó
"...Ormándi Sándor vezérigazgató, MFB Invest Zrt.: ...innovációt próbáljuk finanszírozni, támogatni. A Műszaki Egyetem tudásbázisán kitermelődött K+F projekteknek a piaci bevezetését próbáljuk segíteni, ezek kisebb összegű tőkebefektetések..."

Napi Gazdaság, 2012. április 16., hétfő, 1+3. oldal
Rákaptak a cégek a K+f alapokra
"...Információink szerint még meg sem nyílt, de már most több ezren töltötték le a közép-magyarországi regionális fejlesztési pályázatokat összefoglaló Kutatási és Innovációs Alapba rakott öt konstrukció információs anyagát, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel nem lesz elég az elkülönített 13,4 milliárd forint

Világgazdaság, 2012. április 16., hétfő, 4. oldal
AmCham: felrázó javaslatcsomag
"...A kutatás-fejlesztésinnovációs (k+f+i) kapacitásokért újra indult globális versenyben Magyarország megerősítheti pozícióit - ez az üzenete az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) negyvenhét javaslatának..."

Világgazdaság, 2012. április 16., hétfő, 4. oldal
Fesztivál a fenntartható energetikával a középpontban

Világgazdaság, 2012. április 16., hétfő, 4. oldal
Az innováció sikerének legfőbb mércéje a piaci eredmény

Világgazdaság, 2012. április 16., hétfő, 7. oldal
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
"...A jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes eredményhirdetését 2012. március 30-án tartották az Országházban..."

Népszava, 2012. április 16., hétfő, 16. oldal
Tudományfesztivál

Metropol, 2012. április 16., hétfő, 9. oldal
Tudományok fesztiválja a fenntartható fejlődés jegyében

Délmagyarország, 2012. április 16., hétfő, 3. oldal
Fényévek
"...Innovációban nem állunk rosszul, a magyar szürkeállomány világhírű: kutatók, fejlesztők, mérnökök találmányai, szerkezetei, szoftverei, kísérletei hívják fel magukra napról napra a külföld figyelmét..."

Zalai Hírlap, 2012. április 16., hétfő, 15. oldal
Tudományfesztivál

Metropol Online, 2012. április 16., hétfő
Tudományok fesztiválja a fenntartható fejlődés jegyében

Délmagyar.hu, 2012. április 16., hétfő
Fényévek

Portfolo.hu, 2012. április 16., hétfő
Fenntartható városfejlesztés: zöld beruházások a gyakorlatban
"...A világban zajló fenntarthatósági trendekről, elérhető technológiai megoldásokról, hazai kezdeményezésekről Dr. Ludvig Lászlót, a Siemens Zrt. Infrastruktúra és Városok szektorának igazgatóját kérdeztük..."

ATV, 2012. április 16., hétfő
Riport
"...Aki bemegy egy rendezvényre, kap egy kártyát, ezzel fizet, és a végén elszámol. Fizetés érintésmentes kártyával? Lévai Gábor ügyvezető, a Meta-MPI Kft. vezetője..."

Várható események

Üzletiterv-író műhelytalálkozó és verseny

A Startup Underground (SUU) a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen rendezi meg az üzletiterv-író műhelytalálkozóját, aminek a célja, hogy minél több hazai csapat indulhasson az Intel® Business Challenge Europe versenyén.

A műhelytalálkozóra 2012. április 20-án, 18 órától kerül sor a BME "A" épületében (1111 Budapest, Egry József u. 20-22.).

A részvétel térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött, melyet az info@suu.hu e-mail címen kell megtenni.

Az Intel® Business Challenge Europe versennyel kapcsolatban bővebb információ a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán kérhető, a 430-330-as telefonszámon vagy az innovacio@nnovacio.hu e-mail címen.

8. MELLearN Konferencia

A MELLearN, a Szent István Egyetemmel együttműködve, 2012-ben nyolcadik alkalommal rendezi meg a Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciát április 26-27-én.

Helyszín: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Tudástranszfer Központ (volt Gépmúzeum - Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum)

Főtéma: Verseny és együttműködés: az innovatív felsőoktatás.

Tervezett program:

2012. április 26., csütörtök

10.00-12.00 Plenáris ülés (1. rész)
   
10.00-10.45 MEGNYITÓ
Prof. Dr. Solti László, rektor, Szent István Egyetem
Prof. Dr. Rédey Ákos, elnök, MELLearN Egyesület
Dr. habil. Kálmán Anikó, ügyvezető elnök, MELLearN Egyesület
   
10.45-12.00 ELŐADÁSOK
   
10.45-11.05 Prof. Dr. Szendrő Péter, egyetemi tanár, rector emeritus, Gépészmérnöki Kar, Szent István Egyetem
11.05-11.25 Kis Norbert (egyeztetés alatt), Felsőoktatásért felelős Helyettes Államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
11.25-11.45 Helen Keogh, nemzeti koordinátor, Szakképzési Lehetőségek Programja, Oktatási és Szakképzési Minisztérium, Írország
11.45-12.00 KÉRDÉSEK
12.00-13.00 Ebéd
   
13.00-14.15 Plenáris ülés (2. rész)
   
13.00-15.15 ELŐADÁSOK
   
13.00-13.20 (egyeztetés alatt)
13.20-13.40 Dr. Andrea Waxenegger, elnök, EUCEN, igazgató, Center for Continuing Education, University of Graz
13.40-14.00 Csekő Krisztina, projektmenedzser, Balassi Intézet
14.00-14.15 KÉRDÉSEK
14.15-14.30 Kávészünet
   
14.30-17.00 A és B Párhuzamos szekciók:
A) INTERGENERÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS, INTERGENERÁCIÓS TUDÁSTRANSZFER
Szekció elnök: Dr. Semsei Imre, tudományos főmunkatárs, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Egészségügyi Kar, Debreceni Egyetem
B) MŰKÖDŐ HAZAI MODELLEK A FELSŐOKTATÁSBAN
Szekció elnök: Kurucz Katalin, felsőoktatási és K+F csoportvezető, Tempus Közalapítvány
   
17.30-18.30 Látogatás a Gödöllői Királyi Kastélyba
19.00-23.00 Vacsora, Szent István Egyetem, Rektori Díszterem

2012. április 27., péntek

07.30- MELLearN Egyesület - 2012. évi közgyűlés
Csak meghatalmazással rendelkezők részére!
   
09.00-11.00 Kerekasztal beszélgetés
Levezető elnök: Dr. Veres Pál, Budapesti Corvinus Egyetem
11.00-11.15 Kávészünet
   
11.15-13.30 C és D Párhuzamos szekciók:
C) AZ ÉLETPÁLYA TANÁCSADÁS MODELLJEI
Szekció elnök: Dr. Borbély Pecze Tibor Bors, programvezető, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, TÁMOP 2.2.2. "Életpálya-tanácsadás és felsőoktatás"
D) VERSENYKÉPESSÉG A FELSŐOKTATÁSBAN
Szekció elnök: Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség,
Szekció társelnök: Dr. habil. Kálmán Anikó, egyetemi docens, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MELLearN ügyvezető elnök
13.30-13.45 Szekciók beszámolója, zárszó
13.45-14.15 Ebéd

További információk és regisztrációs lap: http://www.mellearn.hu/

Szellemi Tulajdon Világnapja

A LES International kezdeményezésére a LES Magyarország Khe, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közös rendezésében szakmai előadássorozatot szervez.

A rendezvény ideje: 2012. április 27., 9:00 - 12:25 között

Helyszín: SZTNH, Földszinti Előadóterem (Budapest, V. Garibaldi u. 2)

Program:

9:00 - 9:05 Megnyitó és a megjelentek köszöntése
Dr. Ficsor Mihály, SZTNH elnökhelyettese
09:05 - 10:30 Versenyjog és szellemi tulajdon - szellemes verseny vagy versengő szellem?
Közös előadás
A Magyar Védjegy Egyesület (MVE) részéről, elsősorban védjegyjogi szempontokból: Dr. Lendvai Zsófia, ügyvéd, az MVE vezetőségi tagja, és
A LES Magyarország Khe részéről, elsősorban szabadalomjogi és know how szempontokból: Lantos Mihály, szabadalmi ügyvivő, a LES Magyarország Khe elnöke
10:30 - 10:40 Kérdések, hozzászólások
10:40 - 11:00 Kávészünet
11:00 - 11:45 Nemzeti jelképeink a védjegyjogban
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részéről: Dr. Ficsor Mihály, SZTNH elnökhelyettese
11:45 - 12:30 Szokatlan és különleges megoldások a tervezett "egységes" európai szabadalmi rendszerben
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület részéről (MIE): Dr. Török Ferenc, szabadalmi ügyvivő, az Európai Szabadalmi Ügyvivői Kamara (EPI) jogérvényesítési bizottságának elnökhelyettese
12:30 - 12:40 Kérdések, hozzászólások

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát e-mailen (bene@danubia.hu) vagy telefonon (1/411-8718) a LES Magyarország Khe, mint szervező részére szíveskedjék április 22-ig jelezni.

FP7 CONNECTIONS 2012

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Enterprise Europe Network Osztálya nemzetközi partnerközvetítő rendezvényt szervez a nemzetközi K+F konzorciumok alakítása és közös FP7 pályázatok elősegítése céljából.

2012. júliusban minden eddiginél nagyobb támogatási forrás érhető el az FP7 K+F pályázatok utolsó felhívása keretében. 2014-től már a HORIZON 2020 új program keretében lehet majd pályázni. A BIC Bratislava Enterprise Europe Network és különböző szlovák szervezetek szervezésében zajló konferencia és partnerközvetítő rendezvény nyitott minden szakterület számára, amelyen felhívások jelennek meg idén.

A partnerközvetítő rendezvény keretében előre szervezett kétoldalú találkozók lebonyolítására kerül sor. A résztvevők előzetesen feltöltik az online katalógusba projekt ötleteiket, profiljaikat, majd szintén online tárgyalópartnereket választanak. A rendezvény előtt pár nappal megkapják személyre szóló tárgyalási menetrendjüket.

Helyszín: Technopol Congress Centre, Kutlikova 17, Pozsony, Szlovákia
Időpont: 2012. május 16.

Jelentkezési határidő: 2012. április 27.
Regisztráció: http://b2match.eu/fp7connections2012/

Előzetes program:
9.00-13.00 Konferencia/plenáris szekció
14.00-18.00 Kétoldalú tárgyalások

Költségek: a rendezvényen való részvétel térítésmentes.

Bővebb információ: Szabó Eszter Anna, HITA, vezető tanácsadó, tel.: +36-30/460-6709,
e-mail: eszter.szabo@hita.hu

Pályázati felhívás

Intel® Business Challenge Europe 2012
Üzleti-terv verseny hallgatók és fiatal vállalkozók számára

Amiért érdemes részt venni:
- 50 000 USD pénzdíj
- Szilícium-völgyi élmények
- világdöntő a Berkeley Egyetemen (CA)
- mentorálás, továbbképzés.

A résztvevők 18 és 34 év közötti hallgatók, PhD-hallgatók vagy diplomások lehetnek.
Kiemelt szakterületek: biotechnológia, nanotechnológia, szoftver, mobil alkalmazások, elektronika, robotika, energia és energiatermelés.

Nevezni egy új műszaki, tudományos ötlet üzleti terv összefoglalójával (angolul) lehet 2012. május 7-ig a www.intelchallenge.eu honlapon, ahol a versenyszabályzat és a pályázati dokumentumok elérhetőek!

A verseny három fordulóból áll:
1. május 7-ig a résztvevők a www.intelchallenge.eu oldalon a projekt összefoglalójával nevezhetnek,
2. a továbbjutó 100 legjobb ötlet szerzőit felkérik, hogy készítsenek üzleti tervet és egy bemutató videót.
3. A legjobb 20 tervet nemzetközi zsűri választja ki az Intel® Business Challenge Europe döntőjébe, amely 2012 őszén egy európai nagyvárosban lesz.

Az Intel® Business Challenge Europe győztesei kiutazhatnak az Intel® Global Challenge döntőjébe, melyet 2012 novemberében Berkeley-ben (CA) rendeznek meg. A világdöntőbe jutottak versenyezhetnek a 100 000 USD pénznyereményért és lehetőségük lesz arra, hogy "eladják" az ötleteiket a Szilícium-völgy befektetőinek.
További infó: Magyar Innovációs Szövetség (www.innovacio.hu), tel.: 1-430-3330
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.