XXII. évf. | 2012. április 3. | 7. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi, rendes közgyűlésére
2012. március 27-én került sor a Hotel Ramada Plaza Budapestben

A közgyűlést Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, a közgyűlés előadóit, valamint a média képviselőit.

Első napirendi pontként a Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi Média Díját Szabó Gábor, elnök és Greiner István, általános elnökhelyettes adta át Sályi Andrásnak, aki a Magyar Katolikus Rádió felelős szerkesztője és egyben a Heuréka műsor szerkesztő riportere is.

A közgyűlés szakmai részében Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács elnöke tartott előadást "A jó állam" címmel. Elmondta, fontos, hogy olyan együttműködés szülessen, ami mind a politika, mind a feltalálók, felfedezők, újítók részére hasznos.
Ismertette a Nemzeti Kutatási Innovációs és Technológiai Tanács munkáját, melynek célja, hogy azon minisztériumok képviselői, akik elsődlegesen érdekeltek az innovációban, illetve az innováció támogatásában, valamint a civil szféra és a tudománypolitika képviselői találkozzanak, és kormányzati döntéshozatali anyagokat vitassanak meg.

A GDP-hez viszonyított innovációs ráfordítások tekintetében példaként hozta fel miniszter úr Észtország és Csehország példáját, melyek Magyarország jövőjére tanulságot jelenthetnek.

Kiemelte, hogy nem az a fontos, hogy mi magyarok mennyire vagyunk innovatívak, mennyire vagyunk tehetségesek. Mindenkit az érdekel Európában és a világban is, hogy a magyar nemzetgazdaság tudja-e hasznosítani ezeket a felfedezéseket, találmányokat, újításokat, szabadalmakat vagy pedig nem.

Miniszter úr az alábbi bejelentést tette: "...Éppen ezért had közöljem Önökkel azt a hírt, hogy március 30-ával a hazai Innovációs Nagydíj átadásával összhangban újra meg tudjuk hirdetni az Önök által annyira várt innovációs pályázatokat. Tehát napokon belül ismét megnyílnak a pályázati források az innovációs lehetőségek ösztönzése irányában. Ugyanakkor nem csak pénz teszi az innovációt, hanem a támogató kormányzati magatartás is. Olyan intézményrendszer kiépítése, amely nem akadályként, hanem segítőként élnek meg az innovációban résztvevők..."

Zárszavában pedig elmondta: ..."Most nyithatjuk meg az új fejezetet, aminek következtében az innováció az elkövetkező két évben már mindennapos részévé válhat a nemzetgazdasági stratégiáknak, nem csak megfogalmazás, hanem hasznosulás szintjén is. Ahhoz kérem a segítségüket, hogy az elkövetkező két évben minél sikeresebbek legyünk ezen a területen. Ugyanis ez közös érdekünk. A közjó gyarapítására szegődtünk, ki-ki a maga területén. És ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy ha szövetségre lépünk egymással...."

Navracsics miniszter előadása után, Szabó Gábor, elnök hozzászólásában kérte, hogy az innováció tekintetében néhány olyan jogszabályt, amelyre a MISZ korábban javaslatokat tett a közbeszerzést illetően, szíveskedjenek elfogadni. Ezáltal egy fillér plusz pénz nélkül könnyebbé lehetne tenni az innovációs szféra képviselőinek életét.
Ezek után Higi Gyula, Kassai Róbert, Farkas József, Dési István, Darvas Ferenc tett fel kérdéseket, melyekre miniszter úr helyben reflektált.
(Az előadás, illetve a hozzászólások videó anyaga elérhető portálunkon.)

A következő napirendi pontnak megfelelően Greiner István, általános elnökhelyettes szóbeli kiegészítést tett a 2011. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz. Kitért a Szövetség szakmai érdekérvényesítés területén elért eredményeire. Végszavában pedig elmondta: "...Tavaly egy hozzászólásomban azt mondtam, hogy a 2010-es év, gyakorlatilag elvesztegetett volt az innováció szolgálatából. És azt szeretném mondani így befejezésképp, hogy remélem, hogy a 2011-es év az átmeneti év lesz. S én úgy gondolom, hogy ezt pénteken nyugtázhatjuk, hogy nem egy remény, nem egy kérdőjel, hanem egy kijelentés lesz..."

Ezt követően Csapody Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja tett szóbeli kiegészítést: a Bizottság átnézve a gazdálkodást és a tevékenységet az Alapszabállyal összhangban megfelelőnek találta a Szövetség munkáját. Kiemelkedőnek találta az FB a fiatal tehetségeknek a felkarolását, a tehetséggondozást. Sokra értékelte továbbá a Titkárság munkáját, amely nagyon szűkös emberi erőforrásokra való tekintettel maximálisan látta el a feladatát.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2011. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését. Továbbá egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2011. évben elfogadott tagdíjrendszer.

A közgyűlést fogadás zárta a Hotel Ramada Plaza Éttermében.

Jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2012. március 30-án, az Országházban adták át a 2011. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke nyitotta meg az ünnepséget.

Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között elmondta:
"...nem kishitűséget, inkább reményt igyekszem kelteni. Pénzünk - tudjuk - nem sok van, de eszünk használatában csak magunk korlátozhatjuk önmagunkat...
... akkor érhetünk el látványos sikert, ha: az innováció szelleme átszövi az egész társadalmat. Magyarországon egy potenciálisan jól működő innovációs rendszer legtöbb eleme - ilyen-olyan fokon - létezik, de hiányzik ezek összehangolása egy működő rendszerré. Ez lenne az ország tudományos, technológiai és innovációs politikája, amely egyrészt önálló, jól meghatározott cél és eszközrendszer felvázolásával megfogalmazott stratégiai program, másrészt pedig alapvető társadalom- és gazdaságpolitikai koncepció, amely szerencsés esetben áthatja a tervezés és cselekvés minden elemét.
... A Magyar Innovációs Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség azért hozta létre az Innovációs Nagydíj intézményét, hogy példával szolgáljon a magyar társadalomnak: lehet ebben a közegben, különleges szellemi teljesítménnyel, versenyképes és extraprofitot hozó gazdasági teljesítményt elérni. Az elmúlt húsz évben számos példáját mutattuk be ennek, s tesszük ezt ez alkalommal is. A számos jó példa mutatja a lehetőséget, a példák számának elégtelen volta pedig mutatja a lemaradást, az elszalasztott esélyt a felzárkózásra...
... Az Innovációs Nagydíj átadása ünnep, ünnepeljük az alkotókat, azokat, akik megmutatják milyen úton lehet és kell járnunk. Tartozunk neki és magunknak annyival, hogy megszívleljük intéseiket és követjük a példájukat. Azt várom magunktól és a magyar tudományos és műszaki értelmiség egészétől, hogy erre állhatatosan és világosan felhívja a figyelmet, és azt várom a döntéshozóktól, hogy meghallgatják a felelős és értő hangokat, s annak értemében formálják politikájukat..."
Ezek után a résztvevőket Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte:
"...A világ mindig a tudományos felfedezések, újítások során tudott előre haladni. Ezek egy része az emberek életét, míg más találmányok könnyebbé és biztonságosabbá tették annak használatát. Az emberiség eme közös kincsének gyarapításához mi magyarok létszámunkat és gazdasági lehetőségeinket figyelembe véve mindig messze meghaladóan járultunk hozzá...
...És csak hálás szívvel tudok visszaemlékezni, azoknak a töretlen akaratára, ami ezt az elmúlt 20 évet végigkísérte, és az akkor alapított Nagydíjat sikerre vitte. Én azt hiszem, hogy az Innovációs Szövetség folyamatosan közreműködik abban, hogy a tagvállalataik hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek az innováció létrejöttével, majd a megvalósulásával, az innováció második szakaszának a sikeres létrejöttével is. A Szövetség e téren elért sikereit úgy gondolom, nem kell ecsetelni, az magáért beszél...

Majd Csizmadia Norbert, államtitkár a nemzetgazdasági miniszter nevében szólalt fel:
"...Azt tartják a magyarokról, hogy mögöttünk jönnek be az ajtón, és előttünk mennek ki. A világ vezető stratégiái, vagy gondolkodói mind magyarok, vagy magyar származásúak, de ha nem, akkor is biztos, hogy van mellettük egy magyar...
... A gazdaságban, különösen az innovációban, kicsi, gyors, nem szokványos megoldások érnek el sikereket leghamarabb. És hogy, ha a településeket, városokat, régiókat nézzük, akkor is azt látjuk, hogy azok a települések, városok, térségek, amelyek az innovációra, a kreatív gazdaságra építenek, ott ők lesznek az új, globális innováció gócpontjai...
... Példákra, példaképekre van szükségünk. Hazai vállalkozásokra, új technológiákra, innovatív megoldásokra, amelyek nagy fordulatokat, áttöréseket jelentenek. A mai ünnepélyes alkalom is ilyen, piacképes újításokat, fejlesztéseket díjaz, amely sok kiváló kutató, innovátor együttes, közös munkájának eredményeként születet, és ennek gyümölcseként születet meg a termék..."

Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült öt pályázatot sorolta fel Pomezanski György.
Oklevelet adott át Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke és Csizmadia Norbert államtitkár, a zsűrielnök képviseletében:
- Jerezánovics Ferenc, ügyvezető igazgatónak (HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft.) "A jövő közösségi közlekedésének informatikája ma" c. innovációért,
- Lukáts Ákos, gyárigazgatónak (Electrolux Lehel Kft.) "Készülékbe integrált porolóseprű fejlesztés" c. innovációért,
- Csomós József, igazgatónak (FUX Zrt.) az "ALKOR - Alacsony koronasugárzású sodronyok termék- és gyártásfejlesztése" c. innovációért,
- Cseresznyák Miklós, kereskedelmi igazgatónak (Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Zrt.) az "ARESA és ZAFÍR LENSOFLEX® LED közvilágítási lámpatestek"c. innovációért,
- Szerencsés Zoltán, fejlesztési igazgatónak (MOL Nyrt.) a "Csökkentett üvegházhatású, versenyképességet javító dízelgázolaj formula kifejlesztése" c. innovációért,

Ezután Pomezanski György tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat, valamint a díjak átadása után a díjátadók méltatták az adott pályázatot.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi Innovációs Díjában a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. részesült az általa kifejlesztett "TIPPLEN K 850" polipropilén termékért. A díjat Gaál József, alelnök és Csizmadia Norbert államtitkár, a zsűrielnök képviseletében adta át Pethő Zsolt, vezérigazgatónak.
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. évi Innovációs Díjában a Femtonics Kft. részesült a 2D és 3D Két-foton mikroszkópfejlesztésért. A díjat Bendzsel Miklós elnök és Csizmadia Norbert államtitkár adta át Rózsa József Balázs és Katona Gergely, ügyvezető igazgatóknak.
- A 2011. évi Agrár Innovációs Díjban az Agro Legato Kft. (VM) részesült a komplett fejéstechnológia rendszer, a HungaroLact kifejlesztéséért. A díjat Budai Gyula, államtitkár és Csizmadia Norbert, államtitkár adta át Dudás János, ügyvezető igazgatónak.
- A 2011. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (VM) és az Iparfejlesztési Közalapítvány 2011. évi Szervezeti Innovációs Díjában a Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. részesült a "Hatékonyabb üzemeltetés - élhetőbb környezet" c. pályázatáért. A díjat Budai Gyula, államtitkár, Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató asszony és Csizmadia Norbert, államtitkár adta át Kereszturi Péter, ügyvezető igazgató-helyettesnek.
- A 2011. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) a Meta-MPI Kft. részesült, a Metapay Fesztiválkártya bevezetéséért. A díjat Csizmadia Norbert államtitkár adta át Lévai Gábor, ügyvezető igazgatónak.
- A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában a GWE Budafilter Kft. részesült az általa megvalósított "PVC menetes, tekercselt szűrő, mélyfúrású ivóvíz kutakba" c. innovációért. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, valamint Csizmadia Norbert, államtitkár adta át Simon Lajos, ügyvezető igazgatónak.

Az Innovációs Nagydíjat az idei évben az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. nyerte el a vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett EgitrombO 75 mg filmtablettával. A Nagydíjat Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke és Csizmadia Norbert államtitkár adta át Hodász István, vezérigazgatónak.
Végül a 2010. évi innovációs nagydíjas Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. képviselőjeként Bagaméry István ügyvezető igazgató üdvözölte a díjazottakat.

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2011. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

A VI. Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A VI. Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervezőbizottság 2012. március 27-én, az Óbudai Egyetem Tanácstermében tartotta alakuló ülését Budapesten, az ez évi rendezési feladatokat az Óbudai Egyetem látja el.

Rudas Imre rektor (Óbudai Egyetem) előterjesztésében a résztvevők egyetértettek abban, hogy a Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012. évi megünneplésére június 4-7. között kerüljön sor Budapesten és további városokban (Debrecen, Gödöllő, Győr, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Veszprém) a Magyar Mérnöki Kamara és a MTESZ helyi szervezeteinek közreműködésével.

A 2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja megrendezésének célja, hogy a programsorozata járuljon hozzá a társadalmi szemlélet formálásához, egy új kezdeményezés, az "Innovációs Nap" megrendezésével erősödjön a kapcsolat a gazdasági élet szereplői és a fiatalok között, tehetséges fiatal műszakiak kapjanak lehetőséget a programokon a bemutatkozásra.

Az Operatív Bizottságot a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Mérnökakadémia, a Magyar Innovációs Szövetség, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája képviselői, valamint a programsorozat elindítója, Benkó Sándor, a Benkó Dixieland Band vezetője alkotja.

NBB-ülés

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságán, 2012. március 22-én ülést tartott a Nemzeti Bologna Bizottság (NBB). Szövetségünket az ülésen Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

Az ülésen többek között szó volt az új NFTV-vel (nemzeti felsőoktatási tv.) kapcsolatos aggályokról. Keszei Ernő, NBB-elnök szerint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) függetlenségével kapcsolatos aggályokat a MAB-ról szóló kormányrendelet jobbára kivédi, és megfelelő működési keretet biztosít a MAB számára. Továbbra sem válik külön az engedélyezés és az akkreditáció Magyarországon.
Keszei Ernő szerint az új törvény azon pontja, amely szerint a képzési idő 1,5-szeresének kimerítése után el kell bocsájtani a hallgatót, ellent mond az élethosszig tartó tanulás európai trendjének.

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága ülése

2012. március 27-én, az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága Budapesten, a Képviselői Irodaházban ülést tartott, melyen részt vett Dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke is.

Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára tájékoztatta a résztvevőket az első napirendi pont keretében a Kormány kialakítandó, új innováció-politikájáról. A bizottság tagjai érdemben megvitatták a beszámolót, és úgy döntöttek, hogy egy későbbi időpontban újra megtárgyalják.

Országos Tehetségnap 2012

Az Országos Tehetségnapot immár hagyományosan Bartók Béla születésnapja alkalmából szervezte meg a Nemzeti Tehetségpont 2012. március 24-én. Az ünnepi eseményre a budapesti Ciszterci Szent Imre Gimnázium Dísztermében gyűltek össze a hazai tehetségügy elhivatottjai.

A tanácskozást köszöntötte Sólyom László korábbi köztársasági elnök, a Magyar Tehetség Nagykövete és Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elnöke.

A Tehetségnapon szervezett konferencián Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke tartott előadást "Tehetségek segítése a természettudományok területén" címmel.

A rendezvényen fölszólalt Gloviczki Zoltán, a NEFMI közoktatásért felelős helyettes államtitkára is. Beszédében hangsúlyozta, hogy az új köznevelési törvény kiemelten kezeli e tehetséggondozás ügyét.  A tehetségnap díszvendégét, Horgas Eszter fuvolaművészt a Weiner Leó Zeneiskola növendékei kísérték, a programot záró divatbemutatón pedig a Debreceni Divat és Művészeti Szakközépiskola Tehetségpont diákjainak kreációi vonultak fel. A kávészünetben felszolgált édességeket a Ceglédi Cukrász Tehetségpont tehetséges diákjai készítették, a vendégek a Tehetségpontok Művészeti Tagozatának óvodásai és általános iskolásai által készített ajándékokat vehettek át.

A hagyományokhoz híven ünnepélyes keretek között az Országos Tehetségnapon adták át a Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjakat, melyben a következő személyek részesültek:
- dr. Gambár Katalin főiskolai tanár, a Gábor Dénes Tehetségpont koordinátora,
- Oláh Gábor Péter kémiatanár, a Patrona Hungariae Iskolaközpont tehetséggondozásért felelős igazgatóhelyettese,
- dr. Pataricza András villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, az OTDT elnökségi tagja, és
- az idén 80 esztendős Prof. Franz J. Mönks, az Európai Tehetségtanács (ECHA) örökös tiszteletbeli elnöke, aki a kitüntetést később, egy Tokajban rendezendő tehetségfejlesztő konferencián veszi át.

Az Országos Tehetségnapon került sor a "Felfedezettjeink" pályázat eredményhirdetésére is, összesen 17 fiatal részesült pénzügyi támogatásban vagy tárgyjutalomban. A felhívásra közel háromszáz fiatal tehetség pályázata érkezett be Magyarországról és a határon túlról. A fődíjat három fiatal, Bucz Magor Soma budapesti, Mohai Zsófia pécsi és Vámi Tamás Álmos bonyhádi tehetség nyerte el. A Nemzeti Tehetségpont további 12 ifjú tehetséget részesített különdíjban.

Az Országos Tehetségnap alkalmából kezdte meg munkáját két új tehetségnagykövet is: Görbicz Anita, világhírű kézilabda játékos és Králik Károly, Géniusz-díjas feltaláló, üzletember.

Az Országos Tehetségnapról készült beszámoló elérhető az alábbi honlapon, ahonnan Dr. Pakucs János előadása is letölthető.

MEET THE SCIENTIST

A MEET THE SCIENTIST (a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének közös programja) 2012. március 20-án, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban folytatta tudomány-népszerűsítő körútját.
Dr. Zsigmond Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi docense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas "A gyógyszerek tükörképei" címmel tartott előadást.

Az előadás bemutatta, hogy miért fontosak a tükörképek? A tükörképi viszony a legáltalánosabb feltétele a kiralitásnak. A gyógyszermolekulák nagy többsége királis vegyület. A különböző tükörképek különböző illatúak és ízűek lehetnek. Különböző a gyógyszer-hatóanyagként mutatott viselkedésük is. Az egyik izomer hatékony, a tükörképe pedig nem. Nagyobb baj az, ha a tükörkép káros hatással (teratogén) rendelkezhet. Ez fordult elő a Contergán nevű gyógyszer esetében pl.
A helyszínen készült videó az alábbi linkre kattintva elérhető.

Az előadást megelőző hetekben a tanulók között sikeres Facebook kampányt hirdetettünk, melynek a nyereménye 3 db Ipod Shuffle volt. A nyereményeket Dr. Zsigmond Ágnes előadó és Gál Béla igazgató adta át a diákoknak az előadás végén.
A tudomány-népszerűsítő körút 2012. március 27-én, a kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban folytatódott, ahol Dr. Csikós Ágnes, a PTE ÁOK Családorvostani Intézet egyetemi tanársegéde, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartott előadást "Az elmúlás is érdemel annyi figyelmet és gondoskodást, mint a születés" címmel.

Az előadás célja volt, hogy áttekintést nyújtson, ahogyan az életünk a születéstől a halálig egy íven fut végig. Az egyik végpont a születés, öröm és boldogság. A másik végpont a halál, mely a mai legelterjedtebb felfogás szerint csak kudarc és szenvedés. A halál, súlyos betegség nem fér bele mai sikerorientált életünkbe. Az őszinte kommunikáció a halálról, haldoklásról legtöbbször még ma is tabu téma. A helyszínen készült videó az alábbi linkre kattintva elérhető.

A 2011/2012-es tanév utolsó MEET THE SCIENTIST tudomány-népszerűsítő állomása március 30-án, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban volt. Dr. Váradi András, az MTA Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója (korábbi Fulbright-ösztöndíjas) a "Gének - betegségek -állatmodellek - terápia" címmel tartott előadást.

A gén-betegség összefüggések felismerése a gén által kódolt fehérje funkciójának feltárása révén elvezet a betegség kialakulásának, élettani okainak jobb megértéséhez, és remélhetőleg a kór gyógyításához. Az ilyen jellegű kutatásokban nagy jelentőségük van a megfelelő kísérleti modellek - elsősorban állatmodellek - létrehozásának. Mindezt saját kutatási téma segítségével tárta az előadó a diákok elé, amely során egy, az érfali és az egész testben kiterjedten előforduló puha-szöveti meszesedés és a májban, a sejtek külső membránjában (nem megfelelően) működő transzporterfehérje kapcsolatát kutatják.
A helyszínen készült videó az alábbi linkre kattintva elérhető.

Az előadások után a Csodák Palotája munkatársa mindhárom helyszínen érdekes kísérleteket mutatott be a fiataloknak.

Közös Cél: A VALÓDI INNOVÁCIÓ 2.

A Direct-Line Kft. "Közös cél: a valódi innováció 2." című konferenciája 2012. március 22-én, Dunaharasztiban került megrendezésre. Szövetségünket Deme Gábor alelnök képviselte.

A rendezvényt Dr. Reith János, a Direct-Line Kft. ügyvezetője nyitotta meg. A Nemzetgazdasági Minisztériumot Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető képviselte. Előadásában ismertette az elmúlt év problémáit, nehézségeit, s bemutatta a várható innovációs forrásokat, lehetőségeket. Fonyó Attila osztályvezető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében kiemelte azokat a várható európai forrásokat, amelyek véleménye szerint a felsőoktatási szféra innovációs potenciálját tudják majd javítani. Nagy érdeklődés kísérte Dr. Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala igazgatójának előadását, aki a kutatás-fejlesztés minősítési eljárásáról beszélt. Ismertette az eljárás menetét, a minősítés szempontjait és díjait, illetve azokat az eseteket, amelyek során a minősítés felhasználható.

A szünetet követően Dr. Reith János a vállalati-, ipari szféra szemszögéből mutatta be az innovációt terhelő problémákat. Rámutatott, hogy az innovációs folyamatok egyik legnagyobb gátja a bürokrácia, s javaslataiban számos innovációt élénkítő lépést ajánlott a döntéshozók figyelmébe. Deme Gábor, a MISZ alelnöke a sikeres, innovatív kkv-k tulajdonságairól tartott előadást. A siker receptje mellett megmutatta azokat a jellemző buktatókat is, amelyek a kezdetben sikeres innovatív vállalkozások fejlődésének gátjává válhatnak.

Dr. Inzelt Péter, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója előadásában kiemelte a bürokráciában rejlő veszélyeket, s ő is hangsúlyozta a közvetlen vállalati-kutatóközponti együttműködések fontosságát. Az előadások sorát Dr. Kovács Kálmán zárta, aki a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem innovációs programjairól beszélt. Felhívta a figyelmet a közép-magyarországi régiót sújtó pályázati hátrányokra, ill. az egyetemek közötti együttműködések fontosságára annak érdekében, hogy a jövőbeni európai pályázatokon sikereket érhessünk el.

A konferencia előadásai elérhetőek az alábbi linken.

Baross Gábor Programzáró Konferencia

A Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Képviselete 2012. március 22-én tartotta Pécsett soron következő találkozóját, amely egyben a MISZ által 2010 februárjában benyújtott és megnyert Baross Gábor Program projektjének záró-konferenciája is volt.
A záró-konferenciára meghívott vendége Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztályának vezetője volt, aki tájékoztatást adott a meghívottaknak a vállalkozások innovációs járulékaiból keletkező források felhasználásáról. Ezt követően megkérdezte a regionális vállalkozások véleményét, és ígéretet tett arra, hogy azokat részben figyelembe veszik az új pályázati kiírásoknál.

Küldöttgyűlés Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 2012. március 22-én tartotta Miskolcon, a Népkerti Vigadó Étteremben XL. küldöttgyűlését, melyen Szövetségünket meghívott vendégként dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

A küldöttgyűlésen Bihall Tamás elnök köszöntő szavai után dr. Barkóczy István (FUX Zrt. vezérigazgató, Választmányunk tagja) vette át a levezető elnök szerepét és megszavaztatta a küldöttgyűlés tisztségviselőinek névsorát.

A rendezvény a BAZ megyei Kormányhivatal és a BOKIK közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásával kezdődött. A megállapodást Demeter Ervin kormánymegbízott és Bihall Tamás elnök látták el kézjegyükkel. Ezt követően Demeter Ervin a közigazgatás újjászervezéséről, majd Dunai Péter (MKIK főtitkár) aktuális kamarai kérdésekről, a kamarai rendszer továbbfejlesztéséről tartott előadást. Az előadásokat követő hozzászólások elégedetlen hangulatot tükröztek.

Bihall Tamás előterjesztése és Dudás Tiborné titkár pénzügyi kiegészítése után a küldöttgyűlés megtárgyalta és határozatában elfogadta a BOKIK 2011. évi tevékenységéről és költségvetési tervének teljesüléséről szóló beszámolót. Elfogadták a 2012-es választások előkészítésével kapcsolatos választási menetrendet, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a választási szabályzat és a tagdíjszabályzat módosítását.

Amerikai Kereskedelmi Kamara állásfoglalása

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) március 20-án állásfoglalást adott ki az ország egyik legfontosabb kitörési pontjaként számon tartott kutatás-fejlesztés és innováció versenyképesebbé tétele érdekében, szám szerint negyvenhét konkrét javaslatot.
Az AmCham az alábbi ajánlásokat tartja kiemelten fontosnak a jövőben is sikeres K+F és innováció fenntartásához és fejlődéséhez:
- hosszú távú és befektetőbarát, a közvetlen működési költségeket csökkentő adóstratégia kialakítása a K+F és az innováció regionális és nemzetközi szinten versenyképesebbé tétele érdekében,
- a pályázati rendszer egyszerűbbé, átláthatóbbá tétele, ami többek között a nagy lehetőségeket rejtő globális K+F kompetenciaközpontok létrehozását is segítené,
- a kockázati tőkét vonzó kiszámítható és rugalmas intézkedések, amelyek elősegítik a hazai innovatív KKV-k betagozódását a nemzetközi innovációs folyamatokba,
- a szakképzési hozzájárulás szabadon felhasználhatóvá tétele a K+F központok számára és a nyelvi, természettudományos képzés erősítése, a színvonalas szakember-utánpótlás segítése.

Az AmCham állásfoglalása elérhető az alábbi címen:
http://www.amcham.hu/amcham-innovation-working-group-published-position-brief

KKV központ Pekingben

Az EU Pekingben KKV Központot alapított, melynek célja, hogy segítse az európai kkv-k exportját Kínába, számos ingyenes szolgáltatást nyújtva:
- a kínai piac felé forduló kkv-k részére kérdések megválaszolása;
- naprakész piaci jelentések, gyakorlati üzleti irányelvek és esettanulmányok;
- ágazat-specifikus információk a lehetőségekről és kihívásokról a kínai piacon;
- támogatás kereskedelmi delegációk részére képzés, szemináriumok és egyéni találkozók szervezésével, amikor Kínába látogatnak;
- előadók küldése EU kkv-k üzleti rendezvényeire Európában és Kínában;
- hírlevelek és magazinok terjesztése.

További információ: www.eusmecentre.org.cn

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új elnökhelyettes az Európai Szabadalmi Hivatalnál

Az Európai Szabadalmi Hivatal elnökhelyettesévé választották Zeljko Topićot, a Horvát Köztársaság Állami Szellemi Tulajdon Hivatalának jelenlegi főigazgatóját az Európai Szabadalmi Szervezet igazgatótanácsának ülésén, Münchenben.

A régiónkból elsőként ilyen magas tisztségre megválasztott új elnökhelyettes éppen március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából, magyar elismerésként honoris causa Jedlik Ányos-díjat vehetett át.

Szándéknyilatkozat közép-európai szabadalmi intézet létrehozataláról

A Közép-Európai Szabadalmi Intézet felállításáról szóló közös szándéknyilatkozatot írtak alá 2012. március 27-én a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), az Osztrák Szabadalmi Hivatal és a román Állami Találmányi és Védjegy Hivatal vezetői.

A kezdeményezés célja egy közép-európai regionális nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv (ún. PCT-hatóság) létrehozása a Szabadalmi Együttműködési Szerződés ("Patent Cooperation Treaty", PCT) értelmében. E nemzetközi szervezet a tervek szerint a Dunai Szabadalmi Intézet ("Danube Patent Institute", DPI) nevet viselné, budapesti székhellyel, és két - egy bécsi és egy bukaresti - irodával működne a hálózatosság elve alapján. Ennek lényege, hogy a DPI csak a központi adminisztrációs feladatokat végzi, míg az érdemi nemzetközi kutatás és nemzetközi elővizsgálat a nemzetközi szervezetben részt vevő nemzeti hivatalok elbírálóinak feladata. Így a DPI lényegében három nemzeti hivatal elbírálói műszaki szaktudásának bázisára támaszkodhat.

A DPI létrehozása különösen kedvezően befolyásolná a régió - helyi erőforrásokra alapozva - termelő kkv-k innovációs hajlandóságát. A DPI regionális súlyát növeli, hogy a nemzetközi szabályozás alapján a részt vevő államok mellett az azokkal szomszédos államok polgárai és vállalkozásai is az új lehetőség aktív használói lehetnek.

A közös szándéknyilatkozatban a három hivatal vezetői olyan előkészítési menetrendben állapodtak meg, amelynek értelmében - a szükséges nemzetközi és európai elismertetést követően - a DPI akár már 2013-ban megkezdheti működését.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Magyar-Latin-Amerikai Tudományos Együttműködési Fórum

Március 21-22-én nemzetközi eszmecserét szervezett a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A kétnapos Magyarország - Latin-Amerika Fórum egyik meghatározó programja a latin-amerikai országokkal való kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködés megerősítését célzó Tudományos Együttműködési Fórum volt. Az eseményen nyolc latin-amerikai (Argentína, Brazília, Chile, Kuba, Ecuador, Guatemala, Mexikó és Uruguay) ország képviseltette magát, közülük hat ország nagyköveti szinten.

A fórumot Dr. Mészáros György, a NIH elnöke nyitotta meg. A Hivatal kétoldalú TéT kapcsolatrendszerét Dr. Kovács Ildikó főosztályvezető (Külkapcsolatok Főosztálya) ismertette, felvázolva a kapcsolatbővítés tervezett irányait. A felek összesen tíz előadás keretében vázolták a lehetséges együttműködés területeit. A magyar szakemberek elsősorban az állattenyésztés, a vízgazdálkodás és a járműgyártás témájában ajánlottak fel együttműködést a latin-amerikai partnereknek.

A fórum zárógondolata abban fogalmazható meg, hogy mindkét részről igény mutatkozik az együttműködésben részt vevő országok körének kibővítésére, valamint a meglévő együttműködések magasabb szintre emelésére. A Magyarországra irányuló megkülönböztetett figyelem nagyra értékelendő egy olyan időszakban, amikor Latin-Amerika globális politikai és gazdasági befolyása egyre erősödik.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.
Tagsorszám:
| 649.
Cím: | Budapest, 1054 Báthory utca 20.
Honlap: | www.kesaudit.hu
Vezető: | Dr. Sugár Dezső, ügyvezető igazgató
E-mail: | dezso.sugar@kesaudit.hu

Tevékenység: Könyvvizsgálat, adó és pénzügyi tanácsadás, könyvelés és ügyviteli szolgáltatás.

Szakirodalom-figyelő

Glen Arnold: Modern Financial Markets & Institutions - A practical perspective (Modern pénzpiacok és intézményeik - Egy gyakorlati perspektíva) - Financial Times / Prentice Hall, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Óriási szakkönyv, mind a benne található ismeretek hatalmas mennyisége, mind pedig azok gyakorlati értéke szerint. A világ talán legjobb angol nyelvű pénzügyi szak- és tankönyvkiadójának ez az új, közel 700 oldalas könyve 17 fejezetben ad igen alapos szakmai tartalmat felsorakoztató, részletes áttekintést e tárgykörről, és a lényeget jól érthetően bemutató magyarázatokat.

Akit nem igazán érdekelnek a pénzpiacok, azoknak a benne olvashatók inkább csak "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ám aki boldogulni akar ezen a rendkívül sajátos felépítésű és működési módú, a maga különleges eszköz- és intézményrendszerére támaszkodó, különösen bonyolult és összetett terepen, azon finanszírozást keres, vagy a pénzét akarja jól jövedelmezően elhelyezni, annak szó szerint nélkülözhetetlenek az ismeretek, amelyeket e kötet is kínál. Nem állítjuk, hogy egyszerre valamennyi, hiszen Arnold - amennyire az ilyesmi lehetséges - a teljeskörűt közelítő áttekintést ad e piacokról és intézményekről. A tényleges szükségtől és az ahhoz keresett/alkalmazott megoldástól függ, hogy kinek éppen melyik szegmenst kell mindezekből alaposan kiismernie, azon kellő tudással felvértezve minél eredményesebben mozognia, elkerülve az ismerethiányból adódó csapdákat.

Minderről az innováció tehet! Az utóbbi évtizedekben igen látványosan gyarapodnak az új pénzpiaci termékek, és ma is gyorsul a megjelenésük üteme. Kevés olyan területe van a gazdaságnak, ha van egyáltalán, ahol ilyen sebességgel folyna az innovációs fejlesztés. Ez hasznos lehet az e piacra lépőknek, mert mindinkább találhatnak olyan termékeket, amelyek a leginkább megfelelnek a szükségleteiknek - viszont a bőség és sokszínűség kétségtelenül mindinkább megnehezíti a tájékozódást és a választást, s mind több ismeretet követel. Napjainkra a pénzpiacok és intézmények rendszere és benne a hitel- és a befektetési termékek választéka olyan /túl/fejletté, bonyolulttá és differenciálttá vált, hogy az ilyen művek nélkülözhetetlen részét alkotják mindazok tudástárának, "túlélő készletének", akik bármely művelettel e piacokra lépnek. Márpedig ezt ma már a cégek aligha kerülhetik el, hiszen tartósan vagy átmenetileg mindegyikük kerül olyan helyzetbe, midőn szükségük van külső források bevonására, hitelre és/vagy tőke injekcióra, vagy az éppen szabad tőkéjük jövedelmező befektetésére.

A fő témakörök: • Lakossági és vállalati bankolás • Befektetési és egyéb bankok • Biztosítás, nyugdíj, kollektív befektetések • Pénzpiacok • Kötvénypiacok • Központi bankok • Részvénypiacok • Futures piacok • Opciók és swapok • Devizapiacok • Kereskedelem, szállítmányozás, termékpiacok, arany • Fedezeti alapok és magántőke • A pénzügyi szektor szabályozása • A pénzügyi válság.
A kötet előadásmódja, felépítése, eszköztára olyan, hogy hathatósan segítse az egyéni tanulást. További fő jellemzői: • A gyakorlatban szükséges ismeretekre koncentrál • Törekszik minél világosabban és érdekesen tárgyalni a nehéz témákat is • A pénzügyi gyakorlat és a tudás alkalmazásának a bemutatására igen sok esettanulmányt is felvonultat.

Külön kiemelést érdemel a szinte miniatűr pénzügyi lexikonként használható 33 oldalas magyarázatos szójegyzéke, valamint a 29 oldalas név- és tárgymutatója, amely a nyolcoldalas tartalomjegyzékkel együtt kiválóan alkalmassá teszi a kézikönyvként való használatra is.

Érdeklődni lehet: Csibi Erzsébet, Pearson Education Magyarország, erzsebet.csibi@pearson.com

Serge Latouche: A nemnövekedés diszkrét bája - Savaria University Press, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Latouche e művében az emberiség egyik legfontosabb sorskérdését feszegeti: az évről-évre hajszolt gazdasági növekedés ellen áll ki, és világosan bemutatja, hogy minden oka meg is van rá. "Ha valaki azt hiszi, hogy egy véges világban létezhet végtelen növekedés, annak vagy elment az esze, vagy közgazdász." - írja. Idézi sok más közt John Stuart Millt: "Mivel az emberek korlátlan gyarapodása a Föld javainak nagy részét veszélybe sodorhatja (...), az utánunk következő nemzedékekre tekintettel őszintén azt kívánom, hogy elégedjünk meg azzal, amink van, mielőtt még a körülmények kényszerítenek bennünket önmegtartóztatásra." Principles of Political Economy, London, 1868. További hivatkozásai pedig széleskörű áttekintést adnak a könyvében bemutatott, az immár mind súlyosabb veszélyeket generáló növekedéssel szembe szegülő irányzat legfontosabb szereplőiről és irodalmáról.
Így összegzi műve mondandóját és tartalmát: "Nincs idő halogatásra, fel kell ébrednünk a kábulatból és cselekednünk kell. Fel kell mérnünk a probléma horderejét (1. rész), meg kell fogalmaznunk a növekedésen alapuló társadalom alternatíváját, vagyis a nemnövekedés utópiáját (2. rész), és végül meg kell határoznunk a megvalósítás eszközeit (3. rész)."

Maga is nyíltan kimondja, hogy e program megvalósulásához nem vezet könnyű út. Ellenkezőleg: "A nemnövekedés igazi kihívást jelent, és rendkívül kockázatos vállalkozás. Tetemre hívja a mélyen berögzült meggyőződéseket (és ellene megy a mai status quo fenntartása érdekében belénk táplált, és a modern infokommunikáció minden eszközével folyamatosan erősített eszméknek és értékrendnek - OP), hiszen jelmondata elviselhetetlen provokációnak, mondhatni istenkáromlásnak tűnik a haladás és a fejlődés bűvöletében élők szemében. A nemnövekedés szükségszerű ugyan (olyannyira, hogy ha nem valósítjuk meg magunk, valószínűleg sokkal durvább módon ránk kényszeríti majd azt az erőforrások kimerülése, s az abból keletkező problémák és feszültségek növekedése - OP), de a hozzá vezetőút veszélyekkel teli." Ám azt is hozzáfűzi: "Mindegy, hogy kihívásként vagy kockázatos vállalkozásként értékeljük, koncepciója mindenképpen megfontolásra érdemes." Ebben pedig feltétlenül igaza van, s csak az a kérdés, talál-e az emberiség, találnak-e az annak javára-kárára eljárók ennél jobb, valóban megvalósítható megoldást.

A diagnózisa, amelyet részletesen kifejt, mindenképpen helytálló, ehhez kétség sem férhet. "A jelenleg is zajló gazdasági válság és a már korábban begyűrűző válságjelenségek hatásai egymást erősítve rendkívül fenyegető helyzetet teremtettek: a turbókapitalizmus válsága valójában egész civilizációnk válsága." -írja. A nemnövekedésre alapozott új paradigma bevezetéséhez adott javaslatai már sokban problematikusak: megvalósításuk nyilvánvalóan súlyosan sértene rendkívül erős érdekeket., és szembe menne a világgazdaságot ma uraló erőkkel és tendenciákkal.

A nemnövekedés programjának ismertetésében olvashatjuk: "A nemnövekedés autonóm társadalmának felépítéséhez szükséges gyökeres változás nyolc egymással összefüggő és egymást erősítő kulcsfogalom segítségével írható le: • Értékcsere • Koncepcióváltás • Átstrukturálás • Újraelosztás • Visszatérés a lokálishoz • Csökkentés • Újrafelhasználás • Újrahasznosítás." Ezek mindegyikét alaposan ki is fejti. Mindegyikük megvalósítása igencsak meredek irányváltást, és előre voltaképpen fel sem mérhetően nagy ellenállások leküzdését igényli. Bőségesen és nagyon izgalmasan hozzájárul tehát a kút kereséséhez.

Kosztolányi Dezső: Elsüllyedt Európa - Tarandus Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ismerhetjük egymás szavait, mégis idegenek maradunk mindörökre. A bábeli zűrzavar nem a nyelvben van, hanem a szemléletünkben, az agyvelőben." • "Micsoda kirakata, zsibvására, végeladása a hiábavaló életnek. Szép-e ez, vagy csúnya, helyes-e, vagy helytelen, nem tudom. Egyet érzek: élni, élni sokáig." (egy nápolyi utcáról) • "Az utazás szememben előbb-utóbb az élet jelképévé magasodik." - idézetek a könyvből.

"Ez a könyv Kosztolányi Dezsőnek külföldi utazásairól írt beszámolóit és jegyzeteit tartalmazza. Egy letűnt világ aprólékos, s ugyanakkor főt-emeltetően nagyvonalú képét tárja az olvasó elé. Tárgyilagos tudósításokat kapunk, s azonközben a valóság olyan varázslatát, amilyen előidézésére csak író képes." Így kezdi Illyés Gyula e kötethez írt előszavát, és cseppet sem túloz vele. Bárhol olvasunk is bele Kosztolányi itt sorakozó írásaiba, megragad a varázslat, amellyel megidézi hajdanvolt kisvilágok, helyszínek hangulatát, az akkori élet pillanatait. Ez bizony már többszörösen is elsüllyedt világ: az első képek 1909-ből származnak, a legutolsók 1935-ből. Az összeállításról így szól a kiadó: "Szövege megegyezik az Illyés Gyula által szerkesztett Elsüllyedt Európa (1943) című kötet szövegével. (...) Felvettünk néhány olyan írást is, amely az eredeti kötetben nem szerepel. Ezek a korabeli újságokban, illetve még Kosztolányi életében a Tinta (1916) című gyűjteményben jelentek meg."

Kosztolányitól idézi Illyés, maga is író-költő óriás: "Az igazi költő nem érti az életet s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. (Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse,)" És így folytatja, mesterien jellemezve e kötet világát: "Kosztolányi azért utazott, hogy minél több érthetetlen dolgot találjon. (Azaz minél többet megéljen, megértsen a világból. - OP) A csodát hajszolta. Ezért ereszkedett térdre egy fűszál előtt, ezért merészkedett kora félistenként tisztelt nagyságainak színe elé. Tekintete mindig egyformán járt. Csodára szomjasan villogott ez a szem és fölényes gúnnyal, sőt, ami a gúnynál is több: elnézéssel, derűvel. Így villog és tündöklik örökre az a jelen is, amit ő múlttá alakított (azaz megörökített - OP), amit leírt és írás közben megértett."

Maga Kosztolányi így beszél erről: "Egyes utaimról emlékek maradtak, amelyek évek során, véletlenül alakultak ki, valami előttem ismeretlen, lelki vegyészet hatása alatt. Ezeket az emlékeket hajszolni, mesterségesen előidézni nevetséges is, céltalan is. (Nagyon is megszívlelendő tanács mindenkinek, aki turistaként utazik, hogy világot lásson, netán - horribile dictu - túlzsúfolt listával, hogy mi mindent kell begyömöszölnie emlékei tárházába. - OP) Az emberek homlokára, a tárgyakra, a műkincsekre nincs fölírva: "én leszek majd a te emléked". Egy jelentéktelen holmi gyakran jobban megragad, mint egy székesegyház. Tehát találomra botorkálok, fölszedegetem az útszélről, ami elém akad." Ám félre ne értsük: amit ír, az sohasem jelentéktelen, sőt, mindig megragadó. Szólhat akár egy apróságról, egy utcai pillanatnak a hangulatáról, az Illyés által említett varázslatnak köszönhetően cseppben a tengerként ott van benne a hajdani világ - akárcsak a nagyobb áttekintésű vagy súlyú beszámolókban. Így járunk vele egyebek közt a "lázban égő" 1909-es Belgrádban - "Háború lesz" -, Rómában, Párizsban, Velencében, Londonban, az 1934-es Berlinben - "Minden ablakból egyforma nagyságú horogkeresztes vörös zászló leng" -, magánkihallgatáson XI. Pius pápánál, a híres-neves Lord Rothermerenél - "Hungary’s place in the Sun" - és az utolsó német császárnál.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Világgazdaság, 2012. március 20., kedd, 4. oldal
A jó ötlethez pénz is kell

"...TAPASZTALATCSERE Kiváló esélyekkel indul Magyarország az innovációs versenyben - üzenték azok, akik már sikerrel megmérettettek a globális piacon..."

Világgazdaság, 2012. március 20., kedd, 15. oldal
K+f: pontosabb feltételek
KEDVEZMÉNYEK Nem számolható el bérköltség ebben a körbe

"...Változtak ez évtől a kutatás-fejlesztés után igénybe vehető adókedvezmények. A fő módosítás az elszámolható tevékenységek körének pontosabb meghatározása..."

Index.hu, 2012. március 20., kedd
Így törhetünk ki a válságból

Kossuth Rádió, 2012. március 20., kedd
Krónika

"...Kitörési pont lehet Magyarország számára a kutatás - fejlesztés versenyképességének javítása - ezt állítja az Amerikai Kereskedelmi Kamara..."

Infó Rádió, 2012. március 20., kedd
"...Összesen 47 javaslatot fogalmazott meg az innováció erősítéséért az Amerikai Kereskedelmi Kamara..."

Gazdasági Rádió, 2012. március 20., kedd
Hírek

"...Havas István, az AmCham elnöke szerint a kutatás-fejlesztés, innováció alapvetően meghatározza az ország versenyképességét..."

Gazdasági Rádió Online, 2012. március 20., kedd
Az innováció meghatározza az ország versenyképességét

Hirado.hu, 2012. március 20., kedd
AmCham: a kulcs az innováció

Delmagyar.hu, 2012. március 20., kedd
AmCham: az innováció alapvetően meghatározza az ország versenyképességét

MiNap Online, 2012. március 20., kedd
Ipari parkokkal működik együtt a Miskolci Egyetem

Szeged.ma, 2012. március 20., kedd
Rakéták és robbantások a Radnóti Gimnáziumban

"...Szegeden egy nagyobb Facebook-kampányba is kezdett a "Meet the scientist" program. A közösségi oldalon található profiljukat "lájkolva" pár kérdésre kellett helyesen válaszolni, három szerencsés diák egy Ipod Shuffle-t vehetett át az előadás végén..."

IT-Business, 2012. március 20., kedd, 16+18. oldal
ACTA vagy ad acta?

Délmagyarország, 2012. március 21., szerda, 4. oldal
Robbant a jég is

"...A programot internetes kampány előzte meg. A diákok a Facebookon válaszolhatták meg a Zsigmond Ágnes által feltett kérdéseket, és lájkolhatták a program oldalát. A játékban részt vevők között három iPod shuffle készüléket sorsoltak ki..."

Delmagyar.hu, 2012. március 21.,szerda
Robbant a jég is a Radnótiban

Metropol, 2012. március 21., szerda, 9. oldal
Alapvető az innováció

"...ÉRDEKKÉPVISELET A kutatás- fejlesztés-innováció (K+F+I) alapvetően meghatározza az ország versenyképességét - hangsúlyozta Havas István, a Magyarországon működő Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke tegnap Budapesten. Elmondta: négy fontos területen negyvenhét javaslatot fogalmaztak meg, amelyeket eljuttattak a döntéshozókhoz..."

Magyar Hírlap, 2012. március 21., szerda, 9. oldal
Kitörési pont az innováció

"...Negyvenhét ajánlást tartalmazó javaslatcsomagot juttatott el az AmCham a kormánynak, amelyek figyelembevételével szerintük megduplázhatók a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható kiadások... Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke lapunknak elmondta: az AmCham javaslataival egyetértenek, de konkrétabb intézkedésekre van szükség. "A kutatás-fejlesztés nem a cél, hanem az eszköz. Így amellett, hogy növeljük a k+f ráfordítás mértékét, olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek gyakorlati alkalmazásukkal hozzájárulnak a gazdasági bővüléshez" - mondta..."

Magyar Hírlap Online, 2012. március 21., szerda
Kitörési pont az innováció

Magyar Nemzet, 2012. március 21., szerda, 1+16. oldal
Kilenc Nobel-díjas tudós Szegeden

Napi Gazdaság, 2012. március 21., szerda, 9. oldal
Zötyögős átmenet

"...A kutatás-fejlesztés, mint a magyar gazdaság egyik kiemelkedési lehetősége az utóbbi időben több tekintetben is középpontba került... Az új szabályozás - az SZTNH bevonása a minősítési folyamatba - valóban szükséges és örömteli lépés, mégis félő, hogy féloldalasra sikeredett..."

Világgazdaság, 2012. március 21., szerda, 5. oldal
A k+f állami könnyítését szorgalmazza az AmCham

Világgazdaság, 2012. március 21., szerda, 10. oldal
Észak-Alföldön jelentős a nők aránya a k+f tevékenységben

Napló, 2012. március 21., szerda, 6. oldal
Vállalkozók fóruma

Petőfi Népe, 2012. március 21., szerda, 3. oldal
Kreatív Magyarország

"...középpontjában a mérnöki tudás, az előrevivő innováció áll. A tablókat és maketteket Brüsszelben és a budapesti műegyetemen is kiállították már, első vidéki helyszínként pedig most Kecskeméten..."

Elektrotechnika, 2012. március 21., szerda, 4. oldal
Tisztelt Olvasó, kedves MEE-tagtársunk!

"...Érvényét veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (KTIA) szóló tv. 4. (3) bekezdése, ami azt jelenti, hogy a vállalatok a továbbiakban innovációs járulékukból nem írhatják le a saját innovációs tevékenységük, illetve a nonprofit vagy költségvetési kutatóhelyeknél megrendelt K+F projektek költségét..."

Gazdasági Rádió Online, 2012. március 21., szerda
A technológia szektor-őrület a félévben kipukkanásra ítélt

Metropol.hu, 2012. március 21., szerda
Indulnak a kkv-kat segítő kereskedőházak

Infó Rádió, 2012. március 21., szerda

"...Amerikai Kereskedelmi Kamara: Kutatás-fejlesztéssel, innovációval kapcsolatban 47 javaslatot fogalmaztak meg (Havas István, Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke)..."

Katolikus Rádió, 2012. március 21., szerda
"...A kutatás - fejlesztés - innováció alapvetően meghatározza az ország versenyképességét - hangsúlyozta Havas István, a Magyarországon működő Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, miután a társaság négy fontos területen negyvenhét javaslatot fogalmazott meg a kormányzat számára..."

Helyi Théma VIII. ker, 2012. március 21., szerda, 8. oldal
Szódával népszerűsítik a mérnöki pályát

Helyi Théma VII. ker, 2012. március 21., szerda, 8. oldal
Szódával népszerűsítik a mérnöki pályát

Helyi Théma IX. ker, 2012. március 21., szerda, 2. oldal
Nem minden hasznos, amit kutatnak?

Helyi Théma IX. ker, 2012. március 21., szerda, 8. oldal
Szódával népszerűsítik a mérnöki pályát

Figyelő, 2012. március 22-28., 22+23. oldal
Hozzáadott értékek

"...Az informatikához hasonlóan magas hozzáadott értéket termel, s kifejezetten favorizált ágazatnak számít (a deklarációk szintjén feltétlenül) a kutatás-fejlesztés is..."

Figyelő, 2012. március 22-28., 34. oldal
Magyar stresszbiológusok

"...Európa legsikeresebb kutatólaborjait mutatja be a LabTimes magazin, a legutóbbi számban az MTA Biológiai Kutatóközpont Molekuláris Stresszbiológia Csoportját..."

Bors, 2012. március 22., csütörtök, 4. oldal
Nem nagyzolnak a Nobel-díjasok

"...Ennyi kiváló koponya még nem tartózkodott egyszerre Magyarországon. Mára kilenc Nobel-díjjal kitüntetett tudós érkezett Szegedre, hogy Szentgyörgyi Albert munkássága előtt tisztelegjenek..."

Magyar Hírlap, 2012. március 22., csütörtök, 1+14. oldal
Ismét magyar matematikusé az Abel-díj

"...Ismét magyar kutató, Szemerédi Endre kapta a matematikusok Nobeldíjának tartott Abel-díjat. A kitüntetés a magyar matematikai kutatás kiválóságának elismerése is egyben..."

Magyar Hírlap, 2012. március 22., csütörtök, 9. oldal
A nap száma

"...2800 millió euróra nő - az eddigi nyolcszázról - a 2014 és 2020 közötti pénzügyi időszakban az Eureka együttműködési kereteken belül az Eurostars kutatási együttműködési program forráskerete - közölte tegnap Cséfalvay Zoltán, a gazdasági tárca államtitkára..."

Magyar Nemzet, 2012. március 22., csütörtök, 1+17. oldal
Óriási magyar siker

"...Szemerédi Endre kapta a "matematikusok Nobel-díját"..."

Népszava, 2012. március 22., csütörtök, 1+6. oldal
Szemerédi Endre kapta a norvég akadémia idei matematikai "Nobel-díját", az Abel-díjat

Népszava, 2012. március 22., csütörtök, 2. oldal
Biogázerőmű Szeged mellett

Világgazdaság, 2012. március 22., csütörtök, 6. oldal
Ötlet van, de hol a pénz?
Konferencia - Azok a cégek sikeresek, amelyek mernek újítani

"...Lesznek végre új pályázatok? Kinek jó a k+f tevékenység minősítése? Íme, két téma, amelyek kiemelt figyelemre számíthatnak a Világgazdaság mai innovációs konferenciáján, Budapesten..."

Kisalföld, 2012. március 22., csütörtök, 3 oldal
Projektzáró a Rábában

"...A John Deere csúcsmodelljeibe kerülő, 550 lóerős meghajtott futómű az egyik eredménye annak a három és fél éves, 1,3 milliárd forintos integrált kutatás-fejlesztési projektnek, amelynek kétnapos záró rendezvénye tegnap kezdődött Győrben..."

Észak-Magyarország, 2012. március 22., csütörtök, 7. oldal
Kiválóságért elkötelezve

TV Eger Online, 2012. március 22., csütörtök
Szakmai nap az innovációról

The Budapest Times, 2012. március 23-29., 7. oldal
Innovation rather than taxation

Magyar Nemzet, 2012. március 23., péntek, 8. oldal
Fiatal kutatókat csábítana Brazília

Magyar Hírlap, 2012. március 23., péntek, 10. oldal
Élesedő vita az EU-büzséről

"...Az Európai Bizottság elnöke a következő büdzsé legfontosabb céljai között az innovációt, az oktatás fejlesztését, valamint az európai rendszerek összekapcsolását tartotta..."

Magyar Hírlap Online, 2012. március 23., péntek
Élesedő vita az EU-büzséről

Metropol Online, 2012. március 23., péntek
Kilenc Nobel-díjas kutató Szegeden

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 3. oldal
Kivonul Magyarországról a gyógyszerkutató

"...Az Albany Molecular Research Inc. (AMRI) amerikai vegyipari vállalat közölte, hogy becsukja budapesti kutatóközpontját, amelyet alig három éve alapított..."

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 10. oldal
Nagyot nő az Eurostars program kerete

"...Innovatív termék, eljárás vagy szolgáltatás létrehozását támogatja az Eurostars program, ebben olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két, a programhoz csatlakozott államban működő intézmény vagy cég együttműködésében valósulnak meg..."

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 10. oldal
Obszervatóriummal erősít a NIH

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 10. oldal
Eddig jól ment a NEKIFUT

"...Amennyiben Magyarország a tudást, azon belül a tudományos kutatási tevékenységet közép- és hosszú távú fejlődése forrásának tekinti, a hazai kutatási infrastruktúra erőteljes fejlesztésének stratégiai célként való kezelése elengedhetetlen, röviden: lépéskényszerben..."

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 10. oldal
Nemzeti konzultáció indult a k+f-ről

"...Elkezdődött a nemzeti konzultáció az EU 2014-2020-as időszakra szóló Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának tervezetéről..."

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 11. oldal
Sok helyen kell változtatni a kutatás-fejlesztés érdekében

"...Négy fontos területen negyvenhét javaslatot fogalmazott meg a kutatás-fejlesztés és innováció (k+f+i) helyzetének javítása érdekében a Magyarországon működő Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham)..."

Napi Gazdaság, 2012. március 23., péntek, 11. oldal
Innováció az alapképzéstől a doktori fokozatig

"...Az innovációra már az alapképzésben komoly hangsúlyt kell helyezniük az egyetemeknek, mert az effajta gondolkodásra a hallgatóknak nemcsak a kutatói tevékenységnél van szükségük, hanem a sikeres karrierhez is a vállalati és a közszférában. Ennek érdekében a tudományos munkát a SZIE-GTK az üzleti partnerekkel, kutatóintézetekkel együttműködve végzi..."

Világgazdaság, 2012. március 23., péntek, 4. oldal
Innováció: a jó ötlethez pénz is kell

MÉRLEG Hatalmas verseny indult a világban a k+f központokért - Magyarország esélyes
"...A válság után most van az alkalmas pillanat arra, hogy Magyarországon megduplázódjon a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység. Ez volt az egyik fő üzenete a Világgazdaság innovációs konferenciájának, amely "A jó ötlethez pénz is kell" címmel csütörtökön volt Budapesten..."

Kisalföld, 2012. március 23., péntek, 17. oldal
Újabb pályázatok fejlesztésre

"...A jövő héten újabb pályázatok jelennek meg az európai uniós és hazai forrásból vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló 74,6 milliárd forint kutatás-fejlesztés-innovációs (K+F+I) keret terhére - közölte Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára tegnap..."

Délmagyarország, 2012. március 23., péntek, 3. oldal
Nobel-díjas tudósok Szegeden


Dunaújvárosi Hírlap, 2012. március 23., péntek, 13. oldal
Miben látják a kiutat a hazai vállalatok?

"...A magyar vállalatvezetők szerint a stratégiaváltás, az innováció, a vállalati tranzakciók és az ügyfélkapcsolatok fókuszáltabb fejlesztése lehet a válság ellenszere..."

InfoRádió, 2012. március 23., péntek
Szentágothai Jánosról nevezi el új kutatóközpontját a pécsi egyetem

Medical Online, 2012. március 23., péntek
Szentágothairól nevezik el az új kutatóközpontot Pécsett

Médiainfo.hu, 2012. március 23., péntek
Technikai, technológiai, üzleti innovációról szólt a Világgazdaság konferenciája

Elektro Installateur, 2012. március 23., péntek, 11. oldal
Új lehetőségek a megújuló energiák számára

HVG, 2012. március 24., szombat, 49-52. oldal
Ötletgazdálkodás
Apró vállalkozások nagy dobásai

"...A vállalkozói szellemet bátorítja és a hazai újítások értékesítését igyekszik megolajozni a nemzetközi piacon a startup filozófia, amelyet egyre több befektetői társaság karol fel..."

HVG, 2012. március 24., szombat, 59-60. oldal
Kormányfogás
Audi: két választás

"...Miniszterelnöki megbízottat kapott az Audi, amely innovációs kedvezményének kompenzálását kéri a kormánytól..."

Magyar Hírlap, 2012. március 24., szombat, 10. oldal
A hét száma

"...74,6 milliárd forint áll rendelkezésre hazai és uniós vissza nem térítendő forrásból azokra a pályázatokra, amelyek a jövő héten jelennek meg. A pályázatot a kutatási-fejlesztési-innnovációs (K+F+I) keret terhére írják ki - közölte egy csütörtöki konferencián Cséfalvay Zoltán, a gazdasági tárca államtitkára. (MTI)..."

Népszabadság, 2012. március 24., szombat, 10. oldal
Közel félmilliárdot kaptak gázvezetékre

"...A Kőolajvezeték-építő Zrt. 412 millió forintot meghaladó támogatást nyert el egy 916 millió forintot meghaladó költségvetésű projektjéhez az Új Széchenyi Terv "Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása" elnevezésű pályázatán..."

Új Dunántúli Napló, 2012. március 24., szombat, 3. oldal
Megvan a Science Building új neve

Új Dunántúli Napló, 2012. március 24., szombat, 6. oldal
Klubok és klaszterek a területi innováció szolgálatában

Origo.hu, 2012. március 24., szombat
A paprika volt a Nobel-díj kulcsa a szegény ember Cambridge-ében

"...Hetvenöt éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. A bejelentést nagy ünneplés követte, Szegeden spontán fáklyás felvonulást tartottak..."

Napi.hu, 2012. március 25., vasárnap
Pénzhez juthatnak az innovatív cégek

IT-Bridge.hu, 2012. március 25., vasárnap
Mit kotyvasztanak a laborokban?

"...Az innováció a gazdaság motorja - állítják. Az egyetemek laborjaiban pedig mindig történik valami előremutató fejlesztés. Montázst készítettünk egyetemisták innovációból..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. március 25., vasárnap
750 szabadalmat vásárolt a Facebook az IBM-től

Világgazdaság, 2012. március 26., hétfő, 10. oldal
Klubok és klaszterek a területi innováció szolgálatában

Világgazdaság, 2012. március 26., hétfő, 16. oldal
FELKÉSZÜLÉS NÉLKÜL KAPKODÁS VÁR RÁNK

"...A bizottsági 2020 stratégia alapja az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés elősegítése. E stratégián belül öt kiemelt cél szerepel: 20-64 évesek foglalkoztatási arányának növelése; a kutatás - fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló beruházások GDP-arányos növelése..."

Világgazdaság Online, 2012. március 26., hétfő
2014-2020: kevesebb forrás, szigorúbb feltételek

Magyar Nemzet, 2012. március 26., hétfő, 13. oldal
Fejlődhet a szerzői jogvédelem

"...Együttműködik az interneten elérhető szórakoztató tartalmak, valamint szoftverek, adatbázisok jogi szabályozásának továbbfejlesztésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)..."

Piac&Profit Online, 2012. március 26., hétfő
Válságban is megoldás kell a kifogások helyett

"...Stratégiaváltás, innováció, vállalati tranzakciók és az ügyfélkapcsolatok fókuszáltabb fejlesztése lehet a válság ellenszere - állítja az a közel 70 magyarországi vezérigazgató, akivel személyesen készített felmérést a PwC Magyarország..."

Index.hu, 2012. március 26., hétfő
Schmitt Koreában várja a plágiumeredményt

"...Pénteken már Magyarországon lesz programja Schmittnek, a KEH honlapja szerint március 30-án részt vesz a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán a Parlamentben..."

Magyar Hírlap, 2012. március 27., kedd, 10. oldal
Több pénz kell kutatás-fejlesztésre

"...Új, az erősségeinkre koncentráló tudomány- technológiai és innovációs politika kialakítására van szükség. Az értékteremtő hazai vállalkozások támogatásával, a szellemi termékek érvényesülési lehetőségeinek erősítésével elérhető, hogy Magyarország gazdasága a másokat kiszolgáló szerepből kitörve újra a tudást exportálhassa...Ma tartja 2011. évi rendes közgyűlését a Magyar Innovációs Szövetség. Pakucs János, a szövetség tiszteletbeli elnöke lapunknak elmondta: 2014 végéig adottságainkra épülő, hatékony tudomány-, technológia- és innovációpolitika (TTI) kialakítására van szükség. "Meg kell erősíteni az új értékeket létrehozó, innovatív termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai vállalatokat..."

Magyar Hírlap, 2012. március 27., kedd, 10. oldal
Új pályázatok indulnak

"...A héten újabb vissza nem térítendő támogatásokra lehet pályázni, a kiírások a hazai és európai uniós - 74,6 milliárd forintos - kutatás-fejlesztés-innovációs keret terhére jelennek meg..."

Magyar Hírlap Online, 2012. március 27., kedd
Több pénz kell kutatás-fejlesztésre

Népszava Online, 2012. március 27., kedd
Schmitt-gate: nem kétséges az ítélet

"...Hazatérését követően, pénteken is lesz államfői programja, a KEH honlapja szerint ugyanis március 30-án részt vesz a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán a parlamentben..."

Hirek.ma, 2012. március 27., kedd
Szabó: az innovációs szférának már nincs tartaléka

Index.hu, 2012. március 27., kedd
Schmitt Koreában várja a plágiumeredményt

"...Pénteken már Magyarországon lesz programja Schmittnek, a KEH honlapja szerint március 30-án részt vesz a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán a Parlamentben..."

Világgazdaság Online, 2012. március 27., kedd
Navracsics: Jelszavakban már jók vagyunk

"...Jelszavakban már jók vagyunk, az innováció az egyik stratégiai alappillér Magyarország jövője szempontjából. Ezzel nyugtatgatta a Magyar Innovációs Szövetség tagjait Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a szervezet éves közgyűlésén, Budapesten..."

Hírextra.hu, 2012. március 27., kedd
Navracsics stratégiai alappillére

"...Az innováció Magyarország jövőjének, stratégiájának egyik alappillére - hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a kormány számára koordinációs szerepet ellátó Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) elnöke a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) keddi közgyűlésén..."

Webradio, 2012. március 27., kedd
Navracsics Tibor: az innováció stratégiai alappillér

TőzsdeFórum.hu, 2012. március 27., kedd
Szabó: az innovációs szférának már nincs tartaléka
Közgyűlést tartott a Magyar Innovációs Szövetség

Echo TV, 2012. március 27., kedd

"...Az innováció Magyarország jövőjének, stratégiájának egyik alappillére - hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a kormány számára koordinációs szerepet ellátó Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) elnöke a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) keddi közgyűlésén..."

InfóRádió Online, 2012. március 27., kedd
Navracsics: Az innováció stratégiai alappillér

Kossuth Rádió, 2012. március 27., kedd
Déli Krónika

"...Évi rendes közgyűlését tartja a Magyar Innovációs Szövetség. A kutatás-fejlesztést egyébként a kormány és az Unió is egyre több pénzzel támogatja, a héten indulnak pályázatok egy csaknem 75 milliárd forintos keretre. A Közgyűlésen beszédet mond Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter is, aki egyúttal az Innovációs és Tudománypolitikai Tanács elnöke..."

Kossuth Rádió, 2012. március 27., kedd
Délutáni Krónika

"...Navracsics Tibor közigazgatási miniszter hangsúlyozta: a kormány kiemelten kezeli az innovációt, hiszen a cél nemcsak az, hogy eredmények legyenek a kutatásfejlesztésben, hanem hogy ezeket minél hamarabb beépítsük a nemzetgazdaságba. Az új technológiákra gyártást lehet alapítani, amely nem utolsó sorban munkahelyeket teremt..."

Kossuth Rádió, 2012. március 27., kedd
Esti Krónika

"...Navracsics Tibor közigazgatási miniszter hangsúlyozta: a kormány kiemelten kezeli az innovációt..."

Napi.hu, 2012. március 27., kedd
Innováció és tradíció

Pécsi Napilap Online, 2012. március 27., kedd
Navracsics Tibor: az innováció stratégiai alappillér

AmerikaiMagyarHírújság.com, 2012. március 27., kedd
Teljesen új szemléletmódra van szükség az innováció területén is

"...A kormányzatnak támogatnia kell az újításokat, az előremutató találmányokat be kell tudnia építeni a rendszerbe, különben a feltalálók, a nemzetgazdaság szempontjából is fontos innovatív tehetségüket külföldön fogják kamatoztatni - fogalmazott Navracsics Tibor kedden, a Magyar Innovációs Szövetség XXII. közgyűlésén, Budapesten..."

Hírek.ma, 2012. március 27., kedd
Navracsics: az innováció stratégiai alappillér

Hiradó.hu, 2012. március 27., kedd
Új innovációs kiírások jönnek
Közgyűlést tartott a Magyar Innovációs Szövetség

Hiradó.hu, 2012. március 27., kedd
A MAG Zrt. bonyolítja az innovációs pályázatokat

Magyar Hírlap, 2012. március 28., szerda, 9. oldal
Gazdasági alappillér lesz az innováció

"...A gazdaság alappillérévé teszi a kormány az innovációt - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. Jelezte: újra megnyitják a területet támogató pályázatokat. A szakma szerint úgy kell a pénz, mint a levegő, mert elfogytak a tartalékok..."

Magyar Nemzet, 2012. március 28., szerda, 11. oldal
Hetvenötmilliárd jut innovációra

"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írja ki, s a MAG Zrt. bonyolítja le az összesen 74,6 milliárd forint támogatással járó pályázatot kutatás-fejlesztési tevékenységre és innovációra - közölte tegnap Cséfalvay Zoltán..."

Világgazdaság, 2012. március 28., szerda, 6. oldal
Navracsics: Az innováció stratégiai alappillér

Vg.hu, 2012. március 28., szerda
Navracsics: Az innováció stratégiai alappillér

Népszabadság, 2012. március 28., szerda, 12. oldal
Építsünk egy új világot!

"...lehetetlenné teszi számunkra, hogy a múlt egyszerű extrapolálásával előre lássuk a jövőt. Az egyetlen bizonyosság az, hogy a jövőt a tudomány és az innováció előrehaladása határozza majd meg, ezek eredményeit pedig nem ismerhetjük meg megszületésük előtt. Ily módon az államok és vezetőik hatalma csökken: a mai globális gazdaságban az innovátorok, nem pedig a politikusok befolyásolják leginkább a történéseket... A jövő már itt van, nincs értelme hátrafelé nézni..."

Magyar Hírlap Online, 2012. március 28., szerda
Gazdasági alappillér lesz az innováció

EuroAstra, 2012. március 28., szerda
Magyar Innovációs Szövetség 2012 évi közgyűlése

"...2012. március 27-én tartotta éves közgyűlését a MISZ, melyen megjelent és felszólalt Navracsics Tibor miniszter (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) elnöke, a 2010-ben létrehozott tanács a kormány számára koordinálja a kutatás-fejlesztés és innováció ügyeit..."

Piac&profit Online, 2012. március 28., szerda
K+f pályázatok: mire számíthatunk?

"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) írja ki, és a MAG Zrt. bonyolítja le az összesen 74,6 milliárd forint támogatási pályázatot kutatás-fejlesztési (k+f) tevékenységre és innovációra - válaszolta képviselői kérdésre Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára kedden, az Országgyűlés innovációs és fejlesztési eseti bizottságának ülésén...(A 2012. február 8-i határidőig 31 jelentkezés érkezett a jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.)..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. március 28., szerda, 7. oldal
Kelendő szakmák

"...A gyors technológiai versenyben egyértelműen kijelenthetjük, hogy a kulcsszó az innováció lett..."

Magyar Demokrata, 2012. március 28., szerda, 30+31+32+33+34. oldal
Magyarul álmodva

"...Közhely: a magyarok különösen innovatívak és számos újítással könnyítették már meg az emberiség életét - De mi a helyzet a magyar termékkel? Napelemes tetőcserép, hibrid kisautó, házi biogázreaktor - az elmúlt években számos, ígéretesnek tűnő környezetbarát magyar találmányról lehetett hallani a médiában. Annak jártunk most utána, mi lett a sorsuk, megvalósultak-e, és ha nem, mi a kudarc oka..."

Magyar Hírlap, 2012. március 28., szerda, 3. oldal
Nem gyarmat, tartomány!

"...Ugyanakkor elismerem - a nagy hajbókolás közepette -, hogy számos központi szabályozás - szakképzés, kutatás - fejlesztés, iparterület-bővítés - a német cégek kénye-kedve szerint történik, és a kinti munkabérek harmadáért dolgoztatják az itteni munkaerőt a menedzsmentek, lobbitevékenységük pedig olyan erős, hogy ők diktálják a mindenkori magyar kormányok "üzleti" döntéshozatalának jelentős részét..."

Új Néplap, 2012. március 28., szerda, 4. oldal
Az innováció jelenthet kiutat

Belföldihírek.hu, 2012. március 28., szerda
Az innovációt magyar gazdaságnak a növekedés szolgálatába kell állítani

Technika Műszaki Szemle, 2012. március 28., szerda, 5. oldal
Újraindulnak a K+F-pályázatok

Technika Műszaki Szemle, 2012. március 28., szerda, 38. oldal
Magyar diákműhold az űrben

InfóRádió, 2012. március 28., szerda

"...Az innovációt nevezte a jövő egyik alappillérének a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács elnöke. Navracsics Tibor hangsúlyozta: meg kell oldani, hogy az újítás, a feltalálás a magyar nemzetgazdaság hajtóerejévé váljon, és ott hasznosuljon..."

Kossuth Rádió, 2012. március 28., szerda
180 perc
75 milliárd forintos keretből a héten újraindulnak az innovációs pályázatok.

Gazdasági Rádió, 2012. március 28., szerda
Közép-európai szabadalmi intézet alakul Budapesten

Autoporo.hu, 2012. március 28., szerda
A forráshoz jutás legnagyobb gátja

"...Bár innovációból hazánkban sincs hiány, az ötletekből sokszor mégsem lesz valóság. A fejlettebb vállalkozói kultúrával rendelkező országokban - mint például az Egyesült Államok, Svédország, Hollandia vagy Kína - az induló vállalkozók életét bejáratott rendszerek, professzionális inkubációs programok segítik..."

Hvg Online, 2012. március 28., szerda
Innováció nélkül a kkv-k élete is keserűbb

Napi Gazdaság, 2012. március 29., csütörtök, 3. oldal
Az Invitel újra díjazta az innovációit

Napi Gazdaság, 2012. március 29., csütörtök, 16. oldal
Indulhat a Dunai Szabadalmi Intézet

Világgazdaság, 2012. március 29., csütörtök, 5. oldal
Régiós szabadalmi intézet Budapesten

Heti Válasz, 2012. március 29., csütörtök, 23-25. oldal

"Törpék vállán nem lehet messzire látni"
"...A magyar agykutatóiskolát előbb-utóbb Nobel-díjjal ismerik el - vélekedik a március 15-én Széchenyi-nagydíjjal kitüntetett Vizi E. Szilveszter. Az MTA volt elnöke Magyarország rossz külföldi imázsán tudóscsapat toborzásával javítana, és nem bánja, hogy egyetemeink kevesebb kommunikáció szakost képeznek majd..."

Figyelő, 2012. március 29., csütörtök, 7. oldal
Tudás, hatalom

"...Másként gondolkozók. Az "átkosban", a nyolcvanas években így nevezték Kádár János megtűrt ellenzékét. Művészek, tudósok, tanárok, polgári értékrendet követő értelmiségi civilek voltak, akik hittek a szebb jövőben..."

Figyelő, 2012. március 29., csütörtök, 16+17. oldal
Tudásipar tudatlan kezekben?

"...Számos olyan kis országot ismerünk, amelynek a tudásipara a magyarénál nagyságrendekkel nagyobb teljesítményt nyújt. Olvasmányaimból valami olyasmi is kiderül, hogy a magyar kutatás -fejlesztési eredmények inkább köthetők személyekhez, mint intézményekhez; elsősorban olyan kutatókhoz és fejlesztőkhöz, akiknek sikerült beilleszkedniük a k+f világháló valamelyik szegmensébe..."

Figyelő, 2012. március 29., csütörtök, 30+31. oldal
Tudósok emlékeztek a C-vitamin feltalálójára

"..."Ne féljetek gondolkodni és nagy problémákon töprengeni, még akkor sem, ha a kérdés túl nagynak látszik saját erőitekhez képest. Az életben, mint a célba lövésnél, magasabbra kell célozni, mint ahogy az ember találni vél. A kutatóknak a kutatás nem a legfontosabb, de az egyetlen fontos dolog."... Magyar kutatóé az idei Abel-díj..."

Figyelő, 2012. március 29., csütörtök, 48+49+50. oldal
Kézifékes indulás

"...Bár néhány ígéretes kezdő vállalkozást fel tudnak mutatni, a hazai egyetemek összességében messze elmaradnak a több évtizedes tapasztalattal rendelkező nyugati intézményektől a kutatások piacosítása terén. A tudástranszfer-irodák anyagilag instabilak, szakmai programjaik sok esetben hónapról hónapra élnek. A hosszabb távú tervezés így szinte lehetetlen..."

Kelet-Magyarország, 2012. március 29., csütörtök, 12. oldal
Együttműködés jött létre az IPE és a KIM között

Vas Népe, 2012. március 29., csütörtök, 6. oldal
Fontos-e az innováció?

"...Az innováció Magyarország jövőjének, stratégiájának egyik alappillére, hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a szövetség elnöke elmondta: a magyar innovációs szféra "hét szűk esztendő" után van, és nincs tartaléka...";
Nógrád Megyei Hírlap, 2012. március 29., csütörtök, 2. oldal
Innovációval a zöld jövőért


Piac&Profit Online, 2012. március 29., csütörtök
Kiosztották az idei InnoMax Díjakat


Metropol Online, 2012. március 30., péntek
Elsunnyogott Ferihegyről az exdoktor Schmitt

"...részt vesz a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán az Országgyűlés épületében..."
Mainap Hírek Online, 2012. március 29., csütörtök
Még Orbán sem tudja, lemond-e Schmitt
"...2012. március 30-án, pénteken ...11 órakor a köztársasági elnök részt vesz pénteken a Parlamentben a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán...."


Világgazdaság, 2012. március 30., péntek, 4. oldal
A jó ötlethez pénz is kell

"...TAPASZTALATCSERE Kiváló esélyekkel indul Magyarország az innovációs versenyben - üzenték azok, akik már sikerrel megmérettettek a globális piacon..."

Világgazdaság, 2012. március 30., péntek, 8. oldal
Az új technológiák az üzleti modellt is formálják

Világgazdaság, 2012. március 30., péntek, 15. oldal
K+f: pontosabb feltételek
KEDVEZMÉNYEK Nem számolható el bérköltség ebben a körbe

"...Változtak ez évtől a kutatás-fejlesztés után igénybe vehető adókedvezmények. A fő módosítás az elszámolható tevékenységek körének pontosabb meghatározása..."

KlubRádió Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pálra bízza a döntést Orbán

"...Miközben a fél ország Schmitt Pál lemondását várja, az államfő mai napirendje elég szoros lesz, először a köztársasági elnök részt vesz a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán a Parlamentben..."

Hirado.hu, 2012. március 30., péntek
Megszólalt a Sándor-palota

"...Schmitt Pál nem vesz részt a XX. Magyar Innovációs Nagydíj 11 órakor kezdődő ünnepélyes átadásán sem a Parlamentben..."

Magyar Hírlap Online, 2012. március 30., péntek
Lemondta pénteki programjait az elnök

Nyírség Online, 2012. március 30., péntek
Megszólalt a Sándor-palota

Délmagyar.hu, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Kisalföld.hu, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

KlubRádió Online, 2012. március 30., péntek
Elmaradnak Schmitt Pál programjai

Blikk.hu, 2012. március 30., péntek
Törölték Schmitt programjait

"...a Magyar Innovációs Nagydíj átadásán vett volna részt a parlamentben..."

HetiVálasz Online, 2012. március 30., péntek
Mégsem találkozik a szlovén külügyminiszterrel Schmitt Pál
"...szintén péntek délelőtt vett volna részt a XX. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadásán Budapesten..."

Hirextra.hu, 2012. március 30., péntek
Schmitt "doki" lemondta

InnoHír Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál nélkül osztották ki a Magyar Innovációs Nagydíjakat

Hirado.hu, 2012. március 30., péntek
Megszólalt a Sándor-palota

Fejér Megyei Hírlap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt lemondta pénteki programjait

Zalai Hírlap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt lemondta pénteki programjait

Napló Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt lemondta pénteki programjait

ATV Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt minden programját lemondta

Stop.hu, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondott minden mai programot

Vas Népe Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Siófoki Napilap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Bonyhádi Napilap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Nagykanizsai Napilap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Szegedi Napilap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Szolnoki Napilap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Gazdasági Rádió Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál lemondta pénteki programjait

Nyugat.hu, 2012. március 30., péntek
Schmitt lemondta pénteki programjait

Békés Megyei Hírlap Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál este nyilatkozik az M1-en

Hvg Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt lemondta az összes mai programját

"...Schmitt Pál péntekre meghirdetett két nyilvános programja. Így nem fogadja a szlovén külügyminisztert, és nem vesz részt az Innovációs Szövetség díjátadóján..."

Hvg Online, 2012. március 30., péntek
"Gyurcsány-szindróma?" - Orbán kitartásra buzdította Schmittet

"...Az tény, hogy az elnök már hazaérkezése másnapján komoly ízelítőt kapott a rá váró megpróbáltatásokból: információink szerint a szlovén fél kezdményezésére mondták le találkozóját Karl Viktor Erjacev külügyminiszterrel. Ahogy ma törölték szereplését a Magyar Innovációs Szövetség díjátadóján is..."

Hvg Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál nélkül osztották ki a Magyar Innovációs Nagydíjakat

Tolnai Népújság Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál: becsületes férfimunka volt

"...Délelőtt vett volna részt a XX. magyar innovációs nagydíj ünnepélyes átadásán, Budapesten..."

Népszava Online, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál: becsületes férfimunka volt

InfóRádió Online, 2012., március 30., péntek
Schmitt Pál este minden kérdésre válaszol

"...péntek délelőtt vett volna részt a XX. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadásán, Budapesten..."

Index.hu, 2012. március 30., péntek
Tüntetők a Sándor-palota előtt

"...mégis elmaradnak az elnök mai protokollprogramjai, így szegény szlovén külügyminiszter csak magában motyoghat és az Innovációs díj is ott marad lebegve a Felsőházi Ülésterem légterében..."

Webradio.hu, 2012. március 30., péntek
Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket
"...A 2011. év kiemelkedő innovációinak díjazására átadták a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréséket pénteken az Országházban..."

Hír24.hu, 2012. március 30., péntek
Egy életmentő gyógyszeré a Magyar Innovációs Nagydíj
"...Délelőtt, az Országházban adták át 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a gyógyszergyár képviselőinek..."

Nol.hu, 2012. március 30., péntek
Az Egisé a 2011-es innovációs nagydíj

"...A 2011. év kiemelkedő innovációinak díjazására átadták a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket pénteken az Országházban..."

MiNap Online, 2012. március 30., péntek
Innovációs díj a TVK-nak

"...A XX. Magyar Innovációs Nagydíj bíráló bizottságának döntése értelmében a MOL-csoporthoz tartozó TVK fejlesztési pályázatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs díjával jutalmazták. A társaság vezérigazgatója, Pethő Zsolt pénteken délelőtt, a Parlamentben vehette át a csapadék- és szennyvízvezetékek műanyag-alapanyagának kifejlesztéséért odaítélt szakmai elismerést..."

OrientPress, 2012. március 30., péntek
Az EGIS kapta az Innovációs Nagydíjat

Hírfal.hu, 2012. március 30., péntek
Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Magyarországon.hu, 2012. március 30., péntek
Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Hírek.ma, 2012. március 30., péntek
Schmitt Pál nélkül osztották ki a Magyar Innovációs Nagydíjakat

Gazdasági Rádió Online, 2012. március 30., péntek
Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Elektronet, 2012. március 30., péntek
A NATIONAL INSTRUMENTS AZ INFOPARKBAN

Tőzsde Fórum, 2012. március 30., péntek
Ipari innovációs díjat kapott a Metapay

Tőzsde Fórum, 2012. március 30., péntek
Átadták az 2011. évi innovációs díjakat

"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - huszadik alkalommal írta ki az Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot tavaly..."

Tőzsde Fórum, 2012. március 30., péntek
Új Széchenyi Terv: innovációs pályázatokat hirdetett az NFÜ

"...5 lehetőség és 13,4 milliárd forint A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként új innovációs pályázati felhívásokat hirdet az Új Széchenyi Terv keretében..."

Napi Online, 2012. március 30., péntek
Milliárdokra pályázhatnak a cégek - itt vannak a várt k+f kiírások


Szabolcs Online, 2012. március 30., péntek
Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

"...A 2011. év kiemelkedő innovációinak díjazására átadták a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréséket pénteken az Országházban..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. március 30., péntek
Állami elismerést kapott a Metapay Fesztiválkártya

"...Ma adta át a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője a 2012-es Ipari Innovációs Díjat a Metapay-nek a 2011-ben végzett kiemelkedő innovációs tevékenységéért, a Metapay Fesztiválkártya kifejlesztéséért. A díjátadóra a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által rendezett XX. Innovációs Nagydíj rendezvény részeként került sor..."

IT-Business Online, 2012. március 30., péntek
Állami kitüntetésben részesült a Metapay

OrientPress, 2012. március 30., péntek
Az EGIS kapta az Innovációs Nagydíjat

"...Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. kapta a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett Egitromb 75 mg filmtablettáért..."

Infó Rádió, 2012. március 30., péntek
Aréna

"...És köszöntöm mai vendégünket, Szabó Gábort, a Magyar Innovációs Szövetség elnökét, aki egyúttal a Szegedi Tudományegyetem rektora is..."

Infó Rádió, 2012. március 30., péntek
Hírek

"...Az EGIS Gyógyszergyár kapta a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Lánchíd Rádió, 2012. március 30., péntek
"...Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket az Országházban. A díjat az EGIS Gyógyszergyár kapta a vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett Egitromb filmtablettáért. A kiírásra összesen 31 pályázat érkezett..."

Kossuth Rádió, 2012. március 30., péntek
"...Az előzetesen meghirdetettek alapján az államfő délelőtt udvariassági látogatáson fogadta volna a Szlovén Köztársaság külügyminiszterét, valamint részt vett volna a Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadásán, Budapesten..."

RTL-Klub, 2012. március 30., péntek
Híradó este

"...a köztársasági elnök összes mára tervezett programját lemondták. Udvariassági látogatáson fogadta volna a Szlovák Köztársaság külügyminiszterét, majd a Parlamentbe ment volna a magyar innovációs díj átadására..."

HírTV, 2012. március 30., péntek
"...Átadták az Innovációs Díjakat a Parlamentben..."

Echo Tv, 2012. március 30., péntek
"...Az Egis Gyógyszergyár kapta idén az Innovációs Nagydíjat. - Latorczai János az Országgyűlés KDNP-s alelnöke, Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, Hodász István az Égis Gyógyszergyár Nyrt. elnöke..."

TelePress, 2012. március 30., péntek
Budapest: Átadták a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket


Helyi Théma Online, 2012. március 30., péntek
Átadták az innovációs díjakat


Magyar Nemzet, 2012. március 31., szombat, 3. oldal
Schmitt Pál küzd az igazáért

"...részt vett volna a XX. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadásán..."

Magyar Nemzet, 2012. március 31., szombat, 5. oldal
Díjnyertes készítmény tűnik el

"...Magyar Innovációs Nagydíjat kapott tegnap egy ismert magyarországi gyártó szívgyógyszere, a hazai betegek azonban hamarosan már nem juthatnak hozzá a készítményhez. Az egészségbiztosító ugyanis megvonja a termék tb-támogatását, ezért a cég megszünteti a magyarországi forgalmazást. Külföldön viszont továbbra is kapható lesz a szer..."

Népszabadság, 2012., március 31., szombat, 10. oldal
Nagydíjas gyógyszer

"...A Magyar Innovációs Nagydíjat az Egis Gyógyszergyár kapta a vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett Egitromb 75 mg-os filmtablettáért..."

Vasárnapi Hírek, 2012. április 1., vasárnap, 2. oldal
Örülhetünk is, meg nem is

"...teljesen eltűnik a piacról. Így az a szívgyógyszer is, melyet Magyar Innovációs Nagydíjjal tüntettek ki pénteken a parlamentben: a gyártó megszünteti hazai forgalmazását, miután az OEP megvonja a termék tb-támogatását..."

Magyar Hírlap, 2012. március 31., szombat, 7. oldal
Díjazták az innovatív vállalkozásokat

"...Huszadik alkalommal adták át tegnap a Magyar Innovációs Nagydíjat. Az ünnepségen elhangzott, kiemelt kormányzati cél az innovációs ráfordítások növelése, a sikerhez azonban elengedhetetlen az állam és a vállalkozások eredményes együttműködése..."

Magyar Hírlap, 2012. március 31., szombat, 7. oldal
Új pályázatok jelennek meg az ÚSZT-ben

Magyar Hírlap, 2012. március 31., szombat, 10. oldal
Innovációs Nagydíj

"...Átadták pénteken a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket az Országházban. Latorcai János, a parlament alelnöke hangsúlyozta, hogy a világ a tudományos újításokkal tudott előbbre jutni..."

Magyar Hírlap, 2012. március 31., szombat, 10. oldal
Előtérben az innováció

"...A gazdaság alappillérévé teszi a kormány az innovációt - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes kedden..."

Magyar Hírlap, 2012. március 31., szombat, 12. oldal
Mi húz ki minket a csávából?

"...Az elmúlt ezer évben a gazdasági fejlődés fő hajtóereje az új területekre terjeszkedés, a föld kincseinek kiaknázása, a növekvő kereskedelem és a tőkemozgások, az innováció és a népesség növekedése volt..."

Észak-Magyarország, 2012. március 31., szombat, 1. oldal
Innovációs díj a TVK-nak

"...A XX. Magyar Innovációs Nagydíj bíráló bizottságának döntése értelmében a Mol-csoporthoz tartozó TVK fejlesztési pályázatát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs díjával jutalmazták..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. március 31., szombat, 5. oldal
K+F: pontosabb feltételek

"...Változtak ez évtől a kutatás - fejlesztés után igénybe vehető adókedvezmények..."

Tolnai Népújság, 2012. március 31., szombat, 6. oldal
Innovációs nagydíj az Egis filmtablettának


Új Néplap, 2012. március 31., szombat, 3. oldal
A zöld jövő kérdéskörét vitatták meg a főiskolán

"...a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán. A konferencia előadói a zöld jövő kérdéskörét gondolták át, a megvalósításhoz szükséges innovációs lehetőségek tükrében..."

Magyar Hírlap Online, 2012. március 31., szombat
Díjazták az innovatív vállalkozásokat

Magyar Hírlap Online, 2012. március 31., szombat
Mi húz ki minket a csávából?

Medical Online, 2012. március 31., szombat
Az Egis felhagy nagydíjas gyógyszere hazai forgalmazásával

InfóRádió, 2012. március 31., szombat
Hírek

"...Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

InfóRádió, 2012. március 31., szombat
"...Lapinformáció szerint bár az Egis szívgyógyszere tegnap megkapta a Magyar Innovációs Nagydíjat, a gyártó mégis megszünteti a gyógyszer magyarországi forgalmazását, miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvonja a termék tb-támogatását..."

Gazdasági Rádió, 2012. március 31., szombat
Innovációs nagydíjat kap, majd másnap kivonják a forgalomból

HírTv, 2012. március 31., szombat

"...Átadták az Innovációs Díjakat a Parlamentben..."

Index.hu, 2012. március 31., szombat
Schmitt marad, de rosszul esett neki

"...A Köztársasági Elnöki Hivatal lemondta az összes mára tervezett programot, amelyikben a szlovén külügyminiszter fogadása, egy innovációs nagydíj-átadás és egy bécsi kiállításmegnyitó szerepelt..."

OrientPress, 2012. március 31. szombat
Rubik-kocka épülne a Duna-parton

Magyar Mezőgazdaság Online, 2012. március 31., szombat
Kiosztották 2011 agrár-innovációs díját

Hírek.ma, 2012. március 31., szombat
Innovációs nagydíjat kap, majd másnap kivonják a forgalomból

Borsod Online, 2012. április 1., vasárnap
Innovációs díj a TVK-nak

Szabolcs Online, 2012. április 1., vasárnap

"Felfedezettjeink" különdíjat kaptak
"...Köszöntőt mondott... dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke..."

Kossuth Rádió Online, 2012. április 1., vasárnap
Vasárnapi újság: kiemelkedő magyar innovációk

"...A Vasárnapi újságban Hodász István vállalatvezető mellett két másik kitüntetett és az Innovációs Nagydíj alapítója is nyilatkozott: Rózsa Balázs, Katona Gergely és Pakucs János..."

Világgazdaság, 2012. április 2., hétfő, 5. oldal
Innovációs pályázatokra 13,4 milliárd forint

"...ÖT ÚJ INNOVÁCIÓS pályázatot írt ki az Új Széchenyi-terv keretében összesen 13,4 milliárd forint keretösszeggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként..."

Vas Népe, 2012. április 2., hétfő, 6. oldal
Segítik a fiatal innovátorokat

"... A projektben nyolc fejlesztési, illetve innovációs ügynökség, köztük a szombathelyi székhelyű Pannon Novum vesz részt a dél-csehországi Rera Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetésével..."

Erdély.ma, 2012. április 2., hétfő
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat


Pályázati felhívások

Design Management Díj 2012

A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben alapította a Design Management Díjat.

A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra - a bírálóbizottság tagjain kívül - bárki jelölést tehet.
A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.

Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2012. évi Design Management Díjat. A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

A jelölések beadási határideje: 2012. április 20. (postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

A bírálóbizottság tagjai:
- dr. Bauer András, tanszékvezető, egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem, a bírálóbizottság elnöke
- dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség
- Barcza Dániel, DLA intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
- Cosovan Attila, DLA tervezőművész, ügyvezető igazgató, Co&Co Communication Kft.
- dr. Simon Attila, vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

A részletes pályázati felhívás és jelölőlap megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
További információ: Szesztai Szonja, telefon: 1/474-5859, e-mail: szonja.szesztai@hipo.gov.hu

Pályázat az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség március 30-án pályázatot hirdetett meg az "EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása (EUREKA_HU_12)" címmel.

Pályázók köre - nemzetközi EUREKA projekt resztvevői:
- önállóan vagy konzorciumi tagként:
     - gazdasági társaság
- csak konzorciumi formában (ha a konzorcium legálabb egy tagja gazdasági társaság):
     - piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet,
     - piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye,

Támogatható tevékenységek: ipari kutatás, kísérleti fejlesztés.
Támogatás összege: Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 20-70 millió Ft lehet projektenként.

Benyújtható: 2012. április 15-től
További információ és részletes leírás: www.nfu.hu/palyazatok, telefon: 06-40/638-638, e-mail: nfu@nfu.gov.hu

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség március 30-án pályázatot hirdetett meg a "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban (KMR_12)" címmel.

A pályázati kiírás célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Pályázók köre:
- gazdasági társaság,
- konzorcium:
     - tagjai gazdasági társaság
     - kutatási szervezet

Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.
Támogatás összege: 40-700 millió Ft; konzorcium csak 100 millió Ft feletti támogatás igénylése eseten pályázhat.

Benyújtható: 2012. április 23-tól

További információ és részletes leírás: www.nfu.hu/palyazatok, telefon: 06-40/638-638, e-mail: nfu@nfu.gov.hu

K+F+I ernyőprojektek támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség március 30-án pályázatot hirdetett meg az "K+F+I ernyőprojektek támogatása (ERNYO_12)" címmel.

A pályázati kiírás célja: a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. A pályázó vállalatok K+F+I tevékenységet felölelő ún. ernyőprojekt keretében a vállalkozás új projektjeire nyerhet támogatást, a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységével arányosan.

Pályázók köre: gazdasági társaság, amely az álabbi feltételek közül legalább kettőnek megfelel:
- a 2010. évben legalább 40 millió Ft értekben volt előirt innovációs járulékfizetési kötelezettsége (K+F kedvezmény érvényesítését megelőzően)

vagy
- legalább 40 fő szakirányú felsőfokú képzettséggel rendelkező, K+F+I-vel foglalkozó kutatót, fejlesztőt, kutatás-fejlesztési segédszemélyzetet foglalkoztattak a pályamű benyújtását megelőző hónapban,

vagy
- legalább 3 éve igazolhatóan foglalkoznak K+F+I tevékenységgel.

Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés
Támogatás összege: 40-2000 millió Ft

Benyújtható: 2012. május 02-tól

További információ és részletes leírás: www.nfu.hu/palyazatok, telefon: 06-40/638-638, e-mail: nfu@nfu.gov.hu

Az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség március 30-án pályázatot hirdetett meg "Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatása (EU_KP_12)" címmel.

A pályázati kiírás célja:
- a magyar résztvevők minél erőteljesebb bekapcsolódásának elősegítése az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési es Demonstrációs Keretprogramjába, az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe ("Article 185" kezdeményezések, JPI, JTI, Era-net, Era-net+)
- a magyar pályázok ösztönzése keretprogram-projektek koordinációjának vállalására,
- annak elősegítése, hogy a magyar pályázok projekt-partnerként minél nagyobb részesedést érjenek el az EU-s támogatásban részesülő projektek költségvetéséből.

Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet (amely EU-s kezdeményezésekben koordinátorként vagy projekt partnerként vesz részt)
Támogatható tevékenységek: projekt előkészítés, szerződéskötés

Benyújtható: 2012. május 02-tól

További információ és részletes leírás: www.nfu.hu/palyazatok, telefon: 06-40/638-638, e-mail: nfu@nfu.gov.hu

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség március 30-án pályázatot hirdetett meg "Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására - BONUS HU Program (EU_BONUS_12)" címmel.

A pályázati kiírás célja: a felsőoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek és non-profit szervezetek, valamint kis- es középvállalkozások részére a maximális támogatási intenzitás kereten belül az EU-tól el nem nyert támogatási rész hazai forrásból történő pótlására kiegészítő támogatást nyújtása
- az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési es Demonstrációs Keretprogramjából (FP7), az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramból (CIP)
- és egyéb közös EU-s kezdeményezésekből ("Article 185" kezdeményezések, JPI, JTI, Era-net, Era-net+)
támogatott kutatás-fejlesztési projektek költségeihez.

Pályázók köre: gazdasági társaság, kutatási szervezet (amelyek Európai Uniós keretprogram általi támogatásról szóló aláírt szerződéssel rendelkeznek). A pályázatok csak önállóan nyújthatók be.
Támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés

Benyújtható: 2012. május 02-tól

További információ és részletes leírás: www.nfu.hu/palyazatok, telefon: 06-40/638-638, e-mail: nfu@nfu.gov.hu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.