XXII. évf. | 2012. március 6. | 5. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!


Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Hírlevél következő száma 2012. március 21-én jelenik meg.

A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi rendes közgyűlése

Időpont: 2012. március 27., 9:45 óra
Helyszín: Hotel Ramada Plaza Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

Program:

9:45-től
Regisztráció
10:30
Megnyitó - Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló-bizottság megválasztása
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
10:40
A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi Média Díjának átadása
10:45
A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése - Greiner István, általános elnökhelyettes
10:55
Szakmai program:
Navracsics Tibor, miniszter, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács elnöke:
A jó állam
11:20
Hozzászólások
12:00
Felügyelőbizottság jelentése - Papanek Gábor, FB-elnök
12:05
Határozathozatal az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a tagdíjról
12:10
Zárszó, fogadás

A közgyűlés nyilvános. Részvételi szándékát kérjük, jelezze titkárságunkon:
e-mail: innovacio@innovacio.hu
fax: 240-7020

NFÜ-válasz a GOP-2012-4.3/A és GOP-2012-4.3/B-re adott észrevételeinkre

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felkérésére Szövetségünk január 27-én véleményezte az "Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap (GOP-2012-4.3/A és GOP-2012-4.3/B)" című pályázati felhívást.

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételeinek egy részét beépítették a felhívásba, melyről az NFÜ február 27-én írásban értesítette Szövetségünket.

Részletek a tervezői válaszból:

MISZ: "...Talán a legjelentősebb gond a programokkal a piac mérete és az elvárások összehangolása. Mindkét program esetében az alapok méretéből és a maximalizált befektetési nagyságból adódóan jelentős teljesítési kockázat is keletkezik..."
NFÜ: "...A Magvető Alapok által befektethető összeggel kapcsolatban több szakmai észrevétel is érkezett. Ennek eredményeképpen az NFÜ bizonyos mértékben, illetve módon emelni fogja az egy céltársaságba fektethető összeg maximumát..."

MISZ: "...A pontozás a 2%-os alapkezelési díjat preferálja. Viszont nincs előírás arról, hogy az alapkezelő miként terhelheti meg a portfolió céget további költségekkel vagy miként szedhet más jogcímeken a portfolió vállalatoktól díjakat (és nem csak az alaptól). Az átláthatóság miatt ez egy nagyon fontos kérdés, amit részletesen kell szabályozni..."
NFÜ: "...Az Alapkezelési Díjjal, illetve az alapokra terhelhető működési költségekkel kapcsolatban több szakmai észrevétel is érkezett. Ennek eredményeképpen az NFÜ bizonyos mértékben - az uniós keretek között - módosítani fogja az alapokra terhelhető költségek maximumát..."

MISZ: "...Érdemes újragondolni, ill. pontosítani a scoring táblázatban szereplő feltételeket, ill. megfogalmazásokat...Éppen a korai fázisú, jelentős K+F tevékenységgel működő vállalatok üzleti terve akár sok évre is veszteséggel kalkulálhat, aminek - legalább is így - nem sok köze van az üzleti (vagy befektetési) sikerhez..."
NFÜ: "...Nyereségesség: noha a korábbi pályázat során ez az értékelési szempont nem okozott félreértéseket, megfontolva az ezzel kapcsolatban érkezett észrevételeket elképzelhető, hogy ez a sor kikerül a scoring rendszerből..."

Az adott javaslat beépítésére vonatkozó tervezői válaszok elérhetők a pályázati kiíráshoz tartozó NFÜ partnerségi fórum kapcsolódó dokumentumai között.

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felkérésére, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2012. február 24-én kialakította véleményét a "Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV)" című pályázattervről.

Részletek a véleményből:

"...A pályázati kiírás tervezete túlzott adminisztrációs elvárásokat tartalmaz. Ugyanis több olyan feltételt és szabályt tartalmaznak az anyagok, melyeket az elbíráló nem tud/nem tudhat értékelni, viszont jelentősen növelik a bürokráciát és a pályázat terjedelmét..."

"...a pályázat céljai fontosak és értelmesek, de ésszerűen kezelhetőeknek, felelősséggel betarthatóaknak kellene lenniük a kiíró feltételeinek. Maga a kiírás is javítható lenne, ha egyszerűbb, konkrétabb és a gyakorlati célokat bemutató/számon kérhető feladatokra koncentrálna..."


Véleményünk teljes szövege ide kattintva olvasható.

A MISZ észrevételeinek egy részét beépítették a felhívásba, melyről az NFÜ február 27-én írásban értesítette Szövetségünket. Részletek a tervezői válaszból:

MISZ: "...A kiírás céljai egyértelműen támogatandók, de nem garantált, hogy ebből valóban hasznos, gyakorlatban is látható dolgok születnek, pl. "I. Projekt Előkészítés" fejezet alapján rengeteg adminisztratív feladatra adna támogatást a pályázat, miközben nincs gyakorlati haszonnal, konkrét program lebonyolításával járó elvárás..."
NFÜ: "...Maximum a projekt összköltségének 6%-a számolható el erre a célra, és a tanulmányokra maximum 4 millió Ft fordítható. Ennek benyújtása nélkül a pályázat nem megítélhető, mivel ebből a dokumentumból ismerhető meg a pályázat szakmai tartalma és nem utolsó sorban a gyakorlati haszna, amit Önök is hangsúlyoznak az észrevételben..."

MISZ: "...Egy másik kiragadott példa: "Kommunikációs stratégia és cselekvési program készítése a tudományos eredmények megismertetésére a tudományos kutatást, fejlesztést végző felsőoktatási intézményekben." - az ilyen fejezet címek alatt nem látszik, hol és mi a gyakorlati haszon..."
NFÜ: "...A kiragadott példa valóban nem szükséges a projektben, ezt töröltük is..."

A tervezői válaszok elérhetők a pályázati kiíráshoz tartozó NFÜ partnerségi fórum kapcsolódó dokumentumai között.

Innovációs törvény

Az Országgyűlés 2012. évi, tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programjában szerepel a "Törvényjavaslat a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról" címmel, további részletek:
"Parlamenti előadó: NGM
Közepes terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2012. május
A kutatás-fejlesztés és technológiai innováció szakpolitikai rendszerében 2012-től egy átfogó megújítási program mentén 2014-re a kutatás-fejlesztés támogatási és intézményhálózatának teljesen új keretrendszere kerül kidolgozásra, összhangban az új európai uniós finanszírozási kihívásokkal. Ennek érdekében szükséges a korábbi szakpolitikát meghatározó jogszabály (a kutatási és technológiai innovációról szóló 2004. CXXXIV. törvény) teljes körű felülvizsgálata, valamint annak új alapokra helyezése."

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság

Az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága február 28-án ülést tartott a Képviselői Irodaházban. A Magyar Innovációs Szövetséget a Bizottság állandó meghívott szakértőjeként Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke az ülésen bejelentette, várhatóan még ez év tavaszán megkezdi működését a Tudományos és Technológiai Obszervatórium. Az obszervatórium célja: a kormányzati, valamint a vállalkozói szféra segítése napra kész információkkal a kutatás, a fejlesztés és az innováció területéről.

Az obszervatórium stratégiai monitoringon alapuló elemzéseket végez az innováció-politika számára. Az ilyen módon összeállított első konjunktúrajelentés már várhatóan áprilisra elkészül, emellett az obszervatórium által gyűjtött adatok hozzáférhetőek lesznek a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) szakpolitika szereplői számára, így a gazdasági életben működő vállalkozások részére is. A kialakított informatikai rendszer egységesen tárolja a KFI-terület adatait. Mindez pedig lehetővé teszi az adatok dinamikus és az igényeknek megfelelő szűrését.

Az NIH elnöke képviselői kérdésre válaszolva közölte: az idén a NIH mintegy 1,2 milliárd forintból gazdálkodik, de ez az összeg nem tartalmazza a pályázati forrásokat.

Ipari Park Tanács ülése

A Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvtártermében, 2012. február 29-én, dr. Szöllősi László helyettes államtitkár elnökletével tartotta második ülését az Ipari Park Tanács, melyen Szövetségünket Bolyky János Antal alelnök, a Tanács tagja képviselte.

Elsőként az alakuló ülésen hozott határozatok végrehajtásáról hangzott el tájékoztatás, majd az "Ipari Park" cím használati jogosultságának feltételeiről szóló megállapodás-tervezetek véleményezésére került sor. Ezt követően a Dunaújvárosi Ipari Park "Ipari Park" cím használatára vonatkozó megállapodás módosítása iránti kérelmét tárgyalta a Tanács.

A következő napirendi pont keretében az "Ipari Park" cím megszerzésére irányuló pályázatok elbírálási szempontrendszerére vonatkozó javaslatokat vitatták meg részletesen, amit az Ipari Parkok 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása követett.
Az egyebek napirend keretében egyes, elsősorban a fejlődésük korai stádiumában levő ipari parkokat negatívan érintő, a beépítetlen külterületek után fizetendő telekadó megjelenésének következményeivel foglalkozott a Tanács, részletes tájékoztatást kérve álláspontja kialakításához.

Országos Innovációs Napot tartottak az ELTE-n

2012. február 23-án hatodik alkalommal rendezték meg az Országos Innovációs Napot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). Az egész napos rendezvényen több mint kétszázötvenen vettek részt. A konferencia az idén egyetemi kutatás jövőjét, illetve az egyetemek gazdasági szférával való új típusú, hatékonyabb együttműködésének kérdéseit járta körül.

A rendezvényt az ELTE rektora, Dr. Mezey Barna nyitotta meg, akitől az első szekció levezető elnöke Dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója vette át a szót.
Az Innovációs Nap első szekciójának résztvevői az egyetemi kutatás jövőjéről számoltak be:
- Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy 2012-ben 74,5 milliárd forint értékben jelennek meg kutatás-fejlesztést ösztönző pályázatok. Az államtitkár elmondta: szorgalmazzák és támogatják a vállalkozások és az egyetemek széles körű együttműködését.
- Dr. Kardon Béla, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője elmondta, hogy a NEFMI kiemelten támogatja az egyetemek innovációs tevékenységét, kutatóegyetemi program folytatására a TÁMOP pályázat keretében van lehetőség.
- Dányi Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) innovációs és informatikai elnökhelyettese a pályáztatási rendszer kapcsán elmondta: az intézményrendszer teljesen átalakul, módosulnak a jogszabályok, és a változás egyik legnagyobb előnye lesz, hogy lehetőség nyílik az elektronikus pályázatkezelésre. Az elnökhelyettes elmondta, hogy március 31-ig összesen 28,5 milliárd forint értékben ír ki pályázatokat az NFÜ.
- Dr. Görözdi-Nagy Eszter, a Széchenyi Programiroda ügyvezető igazgatója kiemelte: a programiroda legnagyobb pozitívuma, hogy helybe mennek az ügyfelekhez a munkatársak, akik megfelelő szakmai információt nyújtanak az érdeklődők számára.

Az "Új típusú együttműködések a felsőoktatásban" elnevezésű második szekcióban bemutatkozott a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., az MFKK Magyar Feltalálói és Kutató Központ, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány és a Capitol Consulting Group.

Az előadások után immár negyedik alkalommal adta át Antoni Györgyi, az ELTE Pályázati és Innovációs Központjának igazgatója az ELTE Innovatív Kutatója Díjat, melyet idén Pál Gábor kutató kapott, valamint idén másodszorra az ELTE Hallgatói Ötletpályázat eredményeit is kihirdette. A szakértői zsűri Lehotay-Kéry András és Dudás András, az Informatikai Kar két hallgatójának ötletét találta a legeredetibbnek.

Ezt követően Brenner Koloman, az ELTE BTK dékánhelyettese előadásában hangsúlyozta a humán innováció fontosságát, a beérkezett hallgatói ötletpályázatok tükrében.

A program zárásaként Antoni Györgyi bemutatta a Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozatának megújult honlapját is.

Innováció 2012

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) Innovációs Bizottsága és EU Bizottsága 2012. február 28-án a Magyar Innovációs Szövetséggel (MISZ) együttműködve konferenciát rendezett a Buda Mercure Hotelben "Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalkozások számára" címmel.

A rendezvény résztvevőit - mintegy 200 főt - Fekete István, a JVSZ elnöke köszöntötte. A konferencia levezető elnöki tisztségét Boros Áron, az OTP Hungaro-Projekt Kft. ügyvezetője, a JSZV EU Bizottságának elnöke látta el. Ezt követték a prezentációk:
- A bevezető előadást dr. Cséfalvay Zoltán, az NGM parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára tartotta, aki az innováció elveszett évtizedének nevezte az elmúlt időszakot mind az Európai Unió, mind hazánk szempontjából. Részletesen ismertette a hazai Nemzeti Innovációs Stratégiát, mely középtávon elérendő kiemelt indikátorokból és az ez évtől megújuló a K+F+I pályázati rendszerből tevődik össze. Megjegyezte, a szakpolitika 2012. évre vonatkozóan fő támogatási területeket határozott meg, és ehhez rendelt kidolgozott pályázati rendszereket, felhasználható pénzügyi forrásokkal. A 2012. évi előirányzat 74,6 Mrd Ft-ot tesz, melyet alapvetően két éven belül lehet felhasználni.
- Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke előadásában hangsúlyozta, hogy ma már sikerült az innováció fogalmát korszerűsíteni, mely két alapvető követelményt jelent: az újdonságot és a gazdaságilag hasznosuló terméket és szolgáltatást. Részletesen szólt a hazai innovációs teljesítmény új nemzetközi indikátorairól: sok mutató van, amiben kifejezetten jók az eredményeink; azonban a kis- és középvállalkozásokat érintő innovációs indikátorok tekintetében gyengék. Nem a világpiacot kell meghódítanunk, hanem a rész- és réspiacokra kellene betörni. Megemlítette, hogy tudományos publikációban az EU átlag felett vagyunk. Végül szólt a magyar egyetemek helyzetéről és feladatairól a szakpolitika végrehajtásában, és kiemelten szólt a Szegedi Tudományegyetem elért eredményeiről.
- Dr. Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója ismertette a két nagy globális versenyképességi elemzés (WEF és az IMD) eredményeit, mely szerint az innovációt mindkét szervezet azonosan fő versenyképességi tényezőként értelmezi. Ezt igazolják a nemzetközi felmérések is: hazánk a világrangsorban a 2000. évben mért 30. helyről a 47., ill. a 48. helyre esett vissza.
- Kovács Pál az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatója a vállalati hitelezés ez évi lehetőségeiről és a vállalati igényekről szólt.
- Dr. Koncz Barbara a Pricewaterhouse Coopers menedzsere, a JVSZ Innovációs Bizottságának elnöke előadásában az adózási kérdésekről szólt, és felhívta a figyelmet az innováció és a K+F területén érvényes jogszabályokra.
- Makray-Rózsás Árpád az OTP Hungaro-Projekt Kft vezető tanácsadója az innovációs projektekhez elérhető EU-támogatások és kapcsolódó elvárások témakörben tartott előadást.
- Vingelmann József a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vezérigazgatója a kockázati tőke programok finanszírozásának fejlődését és további feladatait ismertette, melyek az EU-s Jeremi forrásból valósulnak meg.

Az előadásokat követően a konferencia kerekasztal-beszélgetéssel fejeződött be, melyet Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke vezetett, és beszélgető partnerei dr. Ábrahám László, az NI Hungary kft vezérigazgatója, Jakab Roland, az Ericsson Magyarország Kft ügyvezető igazgatója, dr. Máthé Balázs a Magyar Telecom vezérigazgató-helyettese, dr. Oszkó Péter a PortfoLion Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szijjártó Zsolt a kecskeméti Mercedes beruházás klaszterszakértője és dr. Mészáros György a NIH elnöke voltak.

Innovációs projektek finanszírozása

2012. február 29-én "Innovációs projektek finanszírozása" címmel konferenciával egybekötött szakmai vitát szervezett az Alma Consulting Group (ACG), a Magyar Innovációs Szövetséggel és a Premier Research klinikai vizsgálatvezető céggel együtt, a Novotel Budapest Centrumban.

A konferencián bemutatták az ACG tagvállalata által hetedik alkalommal kiadott nemzetközi Innováció Finanszírozási Barométer eredményeit és a K+F adókedvezmények hazai és nemzetközi optimalizálásának lehetőségeit.

Az innováció magyarországi helyzete - melyről a MISZ, mint a felmérés és a rendezvény partnere, képviseletében Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes tartott előadást -, és a közelmúlt változásai (egyes adókedvezmények eltörlése, K+F tevékenységek új minősítési lehetősége) tükrében a feltett kérdések és elhangzott észrevételek zöme információhiányról tanúskodott.

A Dr. Papp István által képviselt Premier Research példája rámutatott arra, hogy szakértői segítség bevonásával jelentős megtakarítás érhető el a meglévő K+F adókedvezményekkel, mely Nyugat-Európában a vállalkozások által leggyakrabban igénybe vett innováció finanszírozási forma.

Jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj

A jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsági ülésére 2012. február 29-én került sor, Budapesten.

Minden pályázatot legalább két zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányozott, és a következő szempontok szerint értékelte a pályázatokat:
- az adott évben a pályázónál elért, a pályázó által hivatalos nyilatkozatban megerősített többleteredmény vagy többletárbevétel: max. 50 pont;
- az egyéb (pl. piaci részesedés növelése, új piacok megszerzése, kiemelkedő export teljesítmény stb.) eredmény: 0-5 pont (indoklással);
- eredetiség, újszerűség, innovativitás: max. 25 pont (indoklással); másoló: 0-6 p. követő: 7-12 p. továbbfejlesztő: 13-18 p. új: 19-25 p.
- társadalmi hasznosság (pl. környezetvédelem-, munkahely-teremtés, hazai beszállítók foglalkoztatása, vevőknél jelentkező előnyök stb.): 0-20 pont;
Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve kiválasztotta a díjra esélyes pályázatokat. Ezeket a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolta, a fent említett négy értékelési szempont szerint, és odaítélte a díjakat.

Az ünnepélyes díjátadásra az Országház Főrendiházi Termében kerül sor. Az Innovációs Nagydíjon kívül, további öt innovációs díj, ill. 2 különdíj kerül átadásra az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők részéről. Az ünnepségen névre szóló meghívóval lehet részt venni.

Szabadalomkutatás

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második fordulójába jutott versenyzői részére - amennyiben ezt a választott témájuk indokolttá tette - Szövetségünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen szabadalomkutatást szervezett.
A látogatásra 2012. február 27-én és február 28-án került sor a Szabadalmi Tárban, ahol a résztvevő 16 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a különböző jogvédelmi formákról és önálló szabadalomkutatást végezhettek Takács Lászlóné, az SZTNH munkatársa segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Riba Nikolett, Szövetségünk marketing menedzsere, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára kísérte el a látogatásra.

Intel® Challenge Europe 2012

A lengyelországi Sopot városában rendezték meg február 23. és 25. között az Intel® Challenge Europe 2012 műhelytalálkozóját, 10 szervezet és számos meghívott részvételével. A megbeszélésen Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte, aki rövid előadásban bemutatta a MISZ-t.

Az Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, az USA-beli "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként rendezik meg. A verseny célja egyetemista fiatalok és csapattársaik üzleti, innovációs tevékenységének elősegítése; átütő, újszerű technológiák elterjesztése. Az Intel® Challenge Europe hazai szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség.

Az európai versenyt előkészítő találkozó alkalmával többek között a kiírás feltételeiben született megállapodás.

MEET THE SCIENTIST Székesfehérváron

A MEET THE SCIENTIST 2012. február 21-én, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban folytatta tudomány-népszerűsítő körútját.

Az előadó Dr. Zétényi Miklós, a MTA Részecske- és magfizikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Hadronok, atommagok, kvarkok" címmel tartott előadást.
Az atommagok protonokból és neutronokból állnak. Az előadás áttekintette, hogy valójában számtalan további olyan "elemi" részecske létezik, amely részt vesz az erős kölcsönhatásban, amely az atommagot alkotó protonok és neutronok összetartásáért is felelős. Az erősen kölcsönható részecskéket összefoglaló néven hadronoknak nevezzük. A hadronok nagy számának az az oka, hogy ezek nem elemi részecskék, hanem még elemibb részecskékből, a kvarkokból épülnek fel.

Az előadás után a Csodák Palotája munkatársa érdekes, az előadáshoz kapcsolódó kísérleteket mutatott be.
A helyszínen készült videó az alábbi linkre kattintva elérhető.

THE Roadshow a Berzsenyiben

A Magyar Innovációs Szövetség népszerűbb tudományos rendezvénysorozatának aktuális eseménye ezúttal Budapesten, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban került megrendezésre február 27-én.

Bartók Marcell projektvezető a program bemutatása után átadta a szót Füstös Gézának, a Siemens üzletfejlesztési igazgatójának, aki előadást tartott "Innovatív találmányok mindennapi használatra" címmel. Az előadó hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak a műszaki- és természettudományos tanulmányok, és ismertette a mérnöki, kutatói pályában rejlő lehetőségeket. A rendezvényt Fazekas Bence fizikus-showman közel egy órás, látványos kísérlet-showja zárta, a diákok közreműködésével, ahol egyebek mellett nitrogénágyút, szupravezető lebegő korongot hoztak létre és elektromos kísérleteket mutattak be.

A rendezvényen készült fényképek megtekinthetők a www.facebook.com/gondolkodom internetes oldalon. A rendezvény fővédnöke Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.

Magyar Innovációs Alapítvány (adószám: 18047929-1-41)

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizenhét éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2011-ben 40 238 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:
Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

Mérnök kiállítás a BME-n

2012. február 12-14. között második alkalommal rendezték meg a "Kreatív Magyarország - Mérnöki tudás - Múlt, jelen, jövő" c. kiállítást a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) rendezésében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Központi Épületének Aulájában.

A tárlat a magyar mérnöki tudás, a mérnöki innováció legjelentősebb múltbeli eredményei mellett fölsorakoztatta és bemutatta a mai találmányokat, a nemzetközi elismerésben részesült tárgyakat. A bemutató szerves része volt a világűrbe juttatott első magyar műhold a MASAT1, valamint az Óbudai Egyetem tulajdonában lévő 1928-as Ford A-modell bemutatása is.

A kiállítás előzménye 2011. június 15-30. között Brüsszelben volt látható, a magyar európai uniós elnökség végén. A kiállítási sorozat fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a budapesti kiállítás fővédnöke Tarlós István volt. Kassai Ferenc a kiállítást rendező kamara elnöke szerint fontos, hogy a magyar közönség is megismerkedjen a kiállítással, mert mérnöki teljesítmények nélkül nincs felemelkedés.

A kiállításnak a szakmai napokkal kiegészítve több ezer látogatója volt. A tárlatot megtekintette a politika és tudományos és szakmai közélet számos képviselője, mások mellett Tarlós István főpolgármester, Szaló Péter helyettes államtitkár. A konferencián egyetemi tanárok, oktatók és elismert szakemberek tolmácsolásában, az informatika, űrkutatás, közlekedés, a geotermia és térinformatika, gépészet és építésügy témakörökben hangzottak el előadások.

A vándorkiállítás következő helyszíne 2012. március 20-26. között Kecskemét lesz, majd várhatóan Szolnok és Békéscsaba következik.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

I-SWEEEP 2012

70 országból, közel 440 projekt részvételével idén májusban is megrendezik Houstonban, Texas államban az I-SWEEEP International Science Olympiad c. nemzetközi ifjúsági tudományos versenyt.

A Magyar Innovációs Szövetség benevezte Kormányos Ákost, aki a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen III. helyezést ért el, "Új fejlesztésű biofilterek alkalmazása a szennyvíz-tisztításban" című munkájával.

A 2008-ban első alkalommal megrendezett verseny küldetése, hogy felkeltse az érdeklődést a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák iránt. A versenyen két korcsoportban és három kategóriában indulhatnak a 9-12 osztályos középiskolás fiatalok. A három kategória az energia, a mérnöki tervezés és a környezet, melyek mindegyikében korcsoportonként arany, ezüst és bronz érmet ítélnek oda.

Intel ISEF 2012

Pittsburghben, Pennsylvania államban rendezik meg idén májusban az Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) c. versenyt.

Az Intel ISEF célja, hogy elismerje és díjazza a világ legélesebb elméjű középiskolai fiataljait, és tudományos és technológiai ismereteik további tökéletesítésére buzdítsa őket. Az Intel ISEF az egyes országokban rendezett tudományos versenyek világbajnoksága. A többlépcsős selejtező versenyek alapján ma már mintegy 1200 fiatalt (950 projekt) hívnak meg a rendezvényre az USA összes államából, valamint további 40 országból, köztük Magyarországról, melynek fiataljai 1995 óta vesznek részt a versenyen.

A Magyar Innovációs Szövetség Énekes Pétert és Köpenczei Gergőt nevezte az Intel ISEF-re. A pályázóink a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, 2. díjban részesültek "Az s(n) számelméleti függvény használhatósága kódolási célokra" című munkájukkal.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Iparjogvédelem

Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Iparjogvédelem című könyve, amely az SZTNH által szervezett középfokú iparjogvédelmi tanfolyam segédkönyveként szolgál majd, de az ott szükségesnél mélyebb és szélesebb körű ismereteket is tartalmaz. A kötet bemutatja az egyes iparjogvédelmi oltalmi formákat és az alkalmazásukat megalapozó, illetve lehetővé tevő jogszabályokat, foglalkozik az iparjogvédelmi tájékoztatás és információszerzés, valamint az innováció témaköreivel is.

Megrendelni az alábbi linken lehet.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

XI. Magyar-Japán Kormányközi TéT Konzultáció

A Nemzeti Innovációs Hivatalban (NIH), 2012. február 15-16-án került sor a 11. magyar-japán kormányközi TéT konzultációra, a két ország közötti tudományos és technológiai együttműködés előmozdítása céljából. (A két ország TéT együttműködése az 1979. május 15-i jegyzékváltással kezdődött.)

A magyar delegációt Dr. Kovács Ildikó főosztályvezető (NIH, Külkapcsolatok Főosztálya), a japán delegációt Kazuo Watanabe TéT-nagykövet (Japán Külügyminisztérium) vezette.
A kétévente rendszeresen megtartott kormányzati szintű TéT-politikai egyeztető megbeszélés első napján a kölcsönös üdvözlések, valamint az ülés napirendjének elfogadása után Dr. Nikodémus Antal előadást tartott Magyarország tudományos és technológiai politikájáról és a nemzetközi TéT-együttműködési stratégia küszöbön álló változásairól.

Válaszként Katsuhisa Sagisaka vázolta a hazájában véghezvitt, illetve a jövőben tervezett kormányzati TéT-politikai intézkedéseket. A két bevezető előadás után Dr. Kovács Ildikó beszélt a NIH működéséről, Magyarországnak az európai uniós tagságból és az EURÉKA elnökségből eredő feladatairól, valamint hazánk TéT attaséi hálózatáról. Később felváltva hangzottak el előadások a közös prioritásként megfogalmazott tudományterületekről (polimerek fizikai kémiája, repülőgép-ipari technológiák, intelligens anyagok, ICT és biokémia).

Az ülés első napi záróakkordjaként a delegációvezetők aláírták a TéT Konzultációról készített jegyzőkönyvet. Ebben mindkét fél ismételten kinyilvánította elkötelezettségét a magyar-japán tudományos és technológiai kapcsolatok további fejlesztése iránt, valamint rögzítésre került, hogy 23 magyar-japán közös kutatási projekt van folyamatban. A japán fél kilátásba helyezte, hogy az eddigi gyakorlatot megváltoztatandó, megvizsgálja a közös projektek kétoldalú finanszírozásának lehetőségét is.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | BKSZT Kft., Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
Tagsorszám:
| 647.
Cím: | Budapest, 1211 Nagy Duna sor 2.
Honlap: | www.bksz.hu
Vezető: | Haranghy Csaba, ügyvezető igazgató
E-mail: | csaba.haranghy@bksz.hu

Tevékenység: Budapest főváros és részleges vonzáskörzetének napi szennyvíz tisztítása, mintegy 1,6 M lakos egyenérték; biológiai (termofil anaerob) és fizikai tisztítás. Biogáz termelés, mely a belső energia szükséglet 70%-át lefedi.
Európa egyik legkorszerűbb és legnagyobb telepével rendelkeznek, átlagos napi beérkezett vízmennyiség közel 300 E m3.

Szakirodalom-figyelő

Matthew E. May: Az elegáns megoldások nyomában - Miért azok a legjobb ötletek, amelyekből hiányzik valami - HVG Könyvek 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ami nincs, az hatásosabb lehet, mint ami van." • "Az elegancia csábító jellegéhez a hiány jelenlétére van szükség. Ám nemcsak arról van szó, hogy egy elem hiányzik. A furfang annak megállapításában rejlik, hogy melyik elem hiányozzék." • "Akkor elegáns a megoldásunk, ha minimális erőfeszítéssel maximális hatást tudunk elérni." • "Csökkentéssel növelhető az érték. A lényeg, hogy megértsük, mit kell megszüntetnünk, és pontosan hogyan lássunk hozzá." • A csábító erő abban rejlik, amit nem ismerünk. Ha több az, amit nem tudunk, mint amit tudunk, természetünknél fogva kíváncsiak vagyunk, erősen vonz bennünket az ismeretlen, pontosan azért, mert ismeretlen. A hiányzó elem sarkall bennünket arra, hogy kielégítsük kíváncsiságunkat." • "Nem az a cél, hogy mindenáron csökkentsünk, hanem hogy okosan optimalizáljunk." - Idézetek a könyvből.

A könyv fő üzenete, hogy az elegancia alkotóelemei, amelyekre a hiányzó elem hatásmechanizmusa épül, a szimmetria, a csábítás, a csökkentés és a fenntarthatóság. Amint mondja:
A szimmetria segít megoldani a felépítés, a rend és az esztétika problémáit. A szimmetria iránti vágyunk velünk született jellemzőnk. Ha valaki aszimmetriát tapasztal, természetes módon azonnal szeretné ’helyreállítani az egyensúlyt’, ’kitölteni a nyilvánvalóan hiányzó elemet’. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy csupán részinformációk alapján rátaláljunk a megoldásokra. Ha a szimmetriaérzékünk működésbe lép, azonnal rájövünk, hogy az, ami látszólag nincs, az valójában van.

A csábítás az ígéret kreatív eszköze. A képzelet mindenki figyelmét megragadja és aktivizálja: az ígéret hatalma gyakran erősebb, mint a valóság. Ha valamit a képzeletünkre bíznak, ha szabadon értelmezhető, az titokzatos, amit szeretnénk megfejteni. A csábító erő abban rejlik, amit nem ismerünk.

A csökkentést a gazdasági problémák megoldásánál lehetne jól használni. Ezt azonban meg kell tanulni - született bővítők vagyunk. Genetikailag arra vagyunk programozva, hogy állandóan bővítsünk, felhalmozzunk, készletezzünk, fogyasszunk. (Hogy ez mennyire így van, arra példa maga ez a könyv is. Igazán kitűnő, nagyon tanulságos, ám még jobb lett volna, ha May megfogadja a saját szabályát a csökkentésről - így némelyik eszmefuttatása kissé túlírt. Igaz, az egész jóval elegánsabb lenne, ha a fordításból kimarad jó néhány hiba. - OP)

A fenntarthatóság olyan folyamatot feltételez, amely megismételhető és tartós. Ahhoz, hogy rendszeresen elegáns megoldásokat találjunk, olyan megközelítéseket kell alkalmaznunk, hogy a szimmetria, a csábítás és a csökkentés szabályait újra és újra alkalmazni tudjuk. Csakis a fenntarthatóságra irányuló stratégiai gondolkodással érhetjük el, hogy folyamatosan kiaknázhassuk a hiányzó elemben rejlő erőt.

Egy kutatásból idézi: Ha azt érzékeljük, hogy a tudásunk hiányos, akkor úgy érezzük, hogy megfosztottak bennünket valamitől. Eme érzés mérséklése iránti vágyunk ösztönöz bennünket arra, hogy a hiányzó információt megszerezzük. A megfosztottság érzésének erőssége attól függ, miként érzékeljük az űrt. Ez pedig attól függ, mennyit tudunk és mennyit akarunk tudni." És milyen jellemző emberi vonás: "Az is rögtön felkelti a kíváncsiságunkat, ha egy információval valaki más rendelkezik."

Ebben a kitűnő könyvben pedig még rengeteg további fontos és érdekes, megismerésre nagyon érdemes információ van!!!

Walter Isaacson: Steve Jobs - HVG Könyvek, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Impozánsan részletgazdag, remek könyv a 20. századi high-tech innovációk minden bizonnyal legnagyobb mágusáról. Jobs igazán fantasztikus személyiség, káprázatos figura, rengeteget tanulhatunk tőle és a példájából. Ám még róla is csak igazi mestertől olvasunk el tényekkel vaskosan megpakolt 642 oldalt. Isaacson ebbéli tudásáról viszont már meggyőződhettünk kitűnő Einstein: Egy zseni élete és világa c. könyve révén (MISZ Hírlevél 2009/17. sz. : És Jobsról még: Steve Jobs a prezentáció mestere MISZ Hírlevél 2011/18. sz.)

A kiadó ajánlójából idézve: "Isaacson az elmúlt két év során [az eredeti kiadás is 2011-ben jelent meg - OP] több mint negyven alkalommal beszélgetett Steve Jobsszal. Ezek a beszélgetések szolgáltak a könyve gerincéül, amit tovább színesített vagy éppen árnyalt a több mint 100 - családtagokkal, barátokkal, ellenségekkel, versenytársakkal és kollégákkal készített - interjú. Ezekből bontakozik ki Steve Jobs eseményekben gazdag élete, egy olyan emberé, akinek páratlan kreativitása, tökéletesség iránti szenvedélye és fékezhetetlen lelkesedése 6 ágazatot forradalmasított: személyi számítógép, animációs film, zene, telefon, táblaszámítógép és a digitális könyvkiadás. Jobs közreműködött a könyv készítésében, de teljesen szabad kezet adott az írónak, sőt arról a jogáról is lemondott, hogy a kéziratot nyomdába kerülés előtt átolvassa. Kifejezésre juttatta, hogy vele és az életével kapcsolatban nincs tabutéma, sőt ösztönözte az embereket, hogy őszintén nyilatkozzanak róla. Isaacson valóban sokszor brutális nyíltsággal beszél emberi és vezetői vonásairól."

Amint az ajánló is kiemeli, ezekben a beszélgetésekben, és nyomukban a könyvben "Jobs nyíltan, sőt néha már brutális őszinteséggel beszél munkatársairól és versenytársairól. A barátai, ellenségei és kollégái pedig kendőzetlenül nyilatkoznak szenvedélyeiről, félelmeiről, megalkuvást nem tűrő tökéletesség utáni vágyáról, gonoszságairól és a mindent ellenőrizni akaró megszállottságáról - azaz mindazokról a dolgokról, amiknek eredményeképpen a nevéhez fűződő korszakalkotó dolgok megszülethettek."

A kép, amelyet Isaacson róla fest, ebben is árnyalt, és igencsak kíméletlen. Tetszik vagy sem, meg kell értenünk, hogy - kétségtelen vezetői zsenialitása mellett - a zsarnoki vonásai, a kritikáiban gyakran kifejezetten durván megnyilvánuló kíméletlensége, sőt még többé-kevésbé a dühkitörései is eszközei-részei voltak azoknak a hatásoknak, amelyekkel a cégei sikereit elérte, kikényszerítette. Nem mondható el ugyanez arról a hajlamáról, hogy olykor szükségtelenül is igen csúnyán, megalázóan bánt embereivel. Arról sem, hogy a munkában, a munka- és az üzleti kapcsolatokban az érzelmei csak róla és az ambícióiról szólnak, és - főként az első korszakában, a nagy visszatérését megelőzően - nem gátolták abban, hogy barátot, támogatót, hozzá hű munkatársat, vagy benne bízó kollégát, üzletfelet habozás nélkül hátba támadjon. És sajátos vonása volt - mondhatni roppant praktikus emlékezetzavara! -, hogy az emberei fejlesztési, megoldási javaslatait először elutasította, nemegyszer igencsak durván, majd némi idő elteltével előállt nekik azokkal ... a saját ötleteként!

A kiadó ajánlója kiemeli: "Jobs személyisége annyira elválaszthatatlan a nevéhez fűződő újításoktól, ahogy az Apple számítógépe az operációs rendszerétől, így élettörténete egyszerre példaértékű és tanulságos, tele leckékkel innovációról, jellemről, vezetésről és értékekről." Így igaz, és ezért nemcsak nagyon érdemes Isaacson könyvét elolvasni, hanem kifejezetten vétek kihagyni.

Macuo Basó: Észak ösvényein - Egy 17. századi japán költő verses útinaplója - Vince Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ó, mily nyugalom! / kősziklán is áthatol / a kabócaszó!" • "Tavasz távozik: / madársírás hallatszik, / halak szemén könny." - két haiku a kötetből.
"Fűz a tiszta / forrásnál - az út mentén / megpihentem ott, / már-már indulnék tovább, / de árnyéka marasztal." - dal a kötetből.

A bájosan szép kis kötet a japán Edo-korszak legkiemelkedőbb költője, Macuo Basó (1644-1694 - http://en.wikipedia.org/wiki/Matsuo_Bash%C5%8D, http://terebess.hu/haiku/baso.html) Észak ösvényein című verses útinaplóját tárja elénk. A kiadó ajánlójából idézve, az 1689-ben írott feljegyzések Japán legszebb tájaira viszik el az érdeklődőt. Basó Edóból (mai Tokió) indult el, s haladt észak felé öt hónapon keresztül, felkeresve a legismertebb helyeket, ahol a táj szépségeit, a történelmi emlékeket haikukkal ékesített, személyes hangvételű naplójában örökítette meg. A haiku, ez a rövid, kötött versforma az adott pillanatot ragadja meg úgy, hogy az olvasó magában továbbgondolja a költeményt.

Mintegy 2400 kilométernyi utat tett meg gyalogosan, lóháton, hajón, csónakon. Líraian szép útinaplója most jelenik meg először könyv alakban Vihar Judit magyar fordításában, Nagy Z. László fotóival díszített kiadásban. Külön értéke és érdekessége a kötetnek, hogy helyet kapott benne a költő eredeti japán szövege is, Hirosige metszeteivel illusztrálva (l. Hirosige - Edo száz nevezetes látképe MISZ Hírlevél 2010/23. sz.). Akik nem értjük a japánt, nem tudhatjuk, a napló magyar szövegének stílusa mennyiben a magyar fordító műve - annyi bizonyos, hogy az tökéletesen és a legjobb értelemben friss, mai, megragadóan kifejező és élvezetes. Vihar Judit előszavában elmondja: "Basó szinte megszállottan hitt a vers erejében, abban, hogy a költészet nemesebbé teszi az emberi lelket. (Hiszen épp ez adja a kiemelkedő és felemelő értékét! OP) Lírai prózája nemcsak minden japánnak becses, hanem minden embernek, aki a létről, a lét értelméről, táj és ember kapcsolatáról elmélkedik." És egy megállapítás, amelynek igazát végig érezzük és élvezzük e kötetben: "lebilincselő szépsége mellett a korabeli japán irodalom, történelem és földrajz ismereteinek tárházát foglalja magában."

Többet is: megragadó elevenséggel jelenik meg úti beszámolójában szintúgy Japán múltja, hiszen utazásainak állomásain rendre és magától értetődő természetességgel idézi fel az oda kötődő múltbéli eseményeket és azok híres alakjait. Hasonló könnyedséggel eleveníti fel a japán irodalmi örökséget. Kellemesen gazdagítják a Japánról elénk táruló képet a kötet jegyzetei is. Íme, két példa: "Az ötödik hónap ötödik napja a fiúk ünnepe Japánban ősi időktől fogva. Ekkor papírból készült pontyzászlókkal díszítik fel a fiús házakat. A ponty a bátorság és a kitartás jelképe, mivel az egyetlen hal, amely a folyó folyásával ellentétes irányban képes úszni." Egy másik jegyzet - hosszú lenne ide idézni - kis történelmi miniatűrt fest az i. sz. 1000 körüli császári udvarról.

Ízelítőül nézzünk kicsit bele:
"Ekkor a siogamai öböl felől felhangzott az alkonyt jelző harang szava. Az ötödik hónap esős égboltja lassanként felderült, az esti hold halványan világított, a bambuszsövény, meg a sziget egész közelinek tűnt. A halászok kicsiny csónakjaikkal hazafelé eveztek már, hallatszott a kiáltozásuk, amint a zsákmányon osztozkodnak. Szívem mélyéig hatolt a régi költő ősi verssora: <szomorú még a vontatókötél is...>"

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Minőség és Megbízhatóság, 2012. január 31., kedd, 52+53+54. oldal
Átadták a 2011. évi Gábor Dénes-díjakat

Székely Hírmondó, 2012. február 17., péntek, 3. oldal
Ötmillió eurót egy csapásra
"...A Mikó Imre-terv operatív programjának keretében induló kísérleti projekten keresztül egy svájci befektetőcég egyenként ötmillió eurós támogatást...A kutatások fejlesztése és az innováció az, amiben nagyon érdekeltek a befektető partnerek..."

Magyar Nemzet, 2012. február 20., hétfő
Kevés a gazellacég
A szabadalmak magántársaságok boldogulását segítik
"...A honi felsőoktatási és akadémiai intézményekben létrehozott új megoldások elsősorban a versenyszféra vállalkozásainak hoznak hasznot - ez derül ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának számsoraiból. Az adatok azt is elárulják, hogy a honi kisvállalkozások közül nagyjából háromszáz vesz részt rendszeresen világraszóló vívmányok kifejlesztésében..."

Kossuth Rádió, 2012. február 20., hétfő
Interjú dr. Antos Lászlóval a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

Világgazdaság, 2012. február 21., kedd, 16. oldal
A tőke vállat von
"...A tőke, amely a gazdasági növekedés motorja, tétlenül hever. Rand talán minden gazdasági megfigyelőnél jobban hangsúlyozta az ösztönzők központi szerepét a vállalkozói innováció és a kockázatvállalás folyamatában..."

Világgazdaság, 2012. február 21., kedd, 5. oldal
Kifizetődő az állandó fejlesztés
Az egri sütőipari vállalkozás elsősorban hazai pályán erősítene
"...A folyamatos technológiai fejlesztésekkel is őrzi munkavállalói létszámát a HESI Kft., mely tavaly kiemelkedően sikeres évet zárt..."

Népszabadság, 2012. február 21., kedd, 16. oldal
Az autót vezető robotnak jelzőlámpa sem kell
"...A tudománytörténet utóbbi 164 évének lenyomata érhető tetten az 1848-ban alapított Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (American Association for the Advancement of Science, AAAS) éves konferenciáin...A Science című lapot is kiadó AAAS 262 szakmai szervezetet és 130 ezer tagot fog össze...A fő téma idén a globális tudásalapú társadalom..."

IT-Business, 2012. február 21., kedd, 6. oldal
ELTE: innovációra fel!
"...2012. február 23-án hatodik alkalommal rendezi meg Országos Innovációs Napját az Eötvös Loránd Tudományegyetem..."

IT Business Online, 2012. február 21., kedd
ELTE: innovációra fel!

IT-Business, 2012. február 21., kedd, 9. oldal
Minilabor a jövő mérnökeinek
"...Bekerült az Intel Learning Series előre telepített szoftverei közé a hazai fejlesztésű WebCam Laboratory. Az alkalmazást a természettudományok területén fogják bevetni..."

Világgazdaság Online, 2012. február 21., kedd
Az állami manipuláció korlátai
"...Rand talán minden gazdasági megfigyelőnél jobban hangsúlyozta az ösztönzők központi szerepét a vállalkozói innováció és a kockázatvállalás folyamatában..."

Fehervar.hir24.hu, 2012. február 21., kedd
A világon elsőként Fehérváron
"...A Teleki Blanka Gimnázium ad otthont a Meet the scientist program egyik rendezvényének..."

Fejér Megyei Hírlap Online, 2012. február 21., kedd
Látványos fizikai kísérletek a Telekiben

Fehérvár TV, 2012. február 22., szerda
Találkozás a tudománnyal

Magyar Hírlap, 2012. február 22., szerda, 10. oldal
Itthon kell tartani a cégek nyereségét
"...Szeretnénk, ha növelnék kutatási-fejlesztési tevékenységüket is a hazai egyetemek, kutatóműhelyek bevonásával. Ennek érdekében új támogatási rendszert dolgozunk ki, amely odajuttat pénzt, ahol tényleges kutatási-fejlesztési tevékenység folyik" - közölte Hidvéghi Balázs..."

Napi Gazdaság, 2012. február 22., szerda, 3. oldal
Európán kívül erősíthetnek a magyar cégek
"...A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a hazai külföldi érdekeltségű vállalatokkal, a cél az, hogy a cégek az itt elért nyereség egyre nagyobb részét Magyarországon újra befektessék, részt vegyenek a hazai szakképzésben, növeljék a magyar tulajdonú cégek - köztük a kkv-k - beszállítói tevékenységét és a k+f tevékenységüket is idehozzák..."

Magyar Nemzet, 2012. február 22., szerda, 14. oldal
Világsiker a tőzsdén
Magyar fiatalok különdíja a zöldinnováció versenyén
"...Újfajta napkollektor-technológia bemutatásáért, illetve mobil biomasszaüzem fejlesztéséért különdíjat kapott Király Annamária és Tóth Krisztián a New York-i tőzsdén az ifjú innovátorok versenyén... A fókuszáló jellegű napkollektor projektjét a közelmúltban mutatták be a New York-i tőzsdén, az innovációs projektek vetélkedőjén. A Kairos Society nevű versenyen a Budapesti Corvinus Egyetem két hallgatója, Király Annamária és Tóth Krisztián különdíjat is nyert..."

Új Dunántúli Napló, 2012.február 22., szerda, 14. oldal
Induló pályázatok: újabb támogatások a láthatáron
"...Nyitott a komplex vállalati technológiafejlesztés pályázat is, amely eszközbeszerzést, innovációs tevékenységet is támogat..."

Kelet-Magyarország, 2012.február 22., szerda, 6. oldal
A magyar-ukrán határ mentén új képzés indul
"...Innovációs és technológiai transzfer irodákat létesítenek a magyar-ukrán határtérségben, melyek célja a régióban működő kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése..."

Piac&Profit Online, 2012. február 22., szerda
Még lehet jelentkezni az innováció támogatására

Piac&Profit Online, 2012. február 22., szerda
Környezettudatosan megtakarítani: van jó ötlete?
"...A KÖVET Egyesület a környezeti megtakarítások bajnokait keresi 10. jubileumi Ablakon Bedobott Pénz Programja keretében..."

Hirek.ma.hu, 2012. február 22., szerda
Még lehet jelentkezni az innováció támogatására

Katolikus Rádió, 2012. február 22., szerda
Délutáni találkozás
"...Beszélgetés Szabó Gábor fizikussal, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével, a Szegedi Egyetem rektorával..."

HírTV, 2012. február 22., szerda
Paletta
"...Február 23-án immár hatodik alkalommal rendezi meg Országos Innovációs Napot az ELTE..."

Kapos.hu, 2012. február 22., szerda
Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem Kaposváron

IT Business Online, 2012. február 22., szerda
Tízszer többet költhet Magyarországon az EU
"...Sokat kell még várni rá, de ha minden jól megy, akár három milliárd euró is juthat a Magyarországon lévő Európai Innovációs és Technológiai Intézet számára..."

Magyar Narancs, 2012. február 23., csütörtök, 22+23. oldal
Rekviem egy kalózkönyvtárért
"...a tudományos szakkönyvekhez való hozzáférés nélkül nincs se kutatás, se haladás, se fejlődés, se modernizáció, se felzárkózás..."

Kisalföld, 2012. február 22., szerda, 7. oldal
Kétmilliárd forintból fejleszt az NYME

Helyi Téma VIII.ker., 2012. február 22., szerda, 3.oldal
A magyar mérnöki tudás kiállta az idő próbáját

Helyi Téma XIII.ker., 2012.február 22, szerda, 3. oldal
A magyar mérnöki tudás kiállta az idő próbáját

Magyar Narancs, 2012. február 23., csütörtök, 7. oldal
Tudományos bojkott
"...Már több mint hatezer kutató csatlakozott a tudományos lapok egyik legnagyobb kiadója, a holland Elsevier ellen szervezett bojkotthoz. A kiadó ellen üzleti stratégiája miatt lázadtak fel a tudósok..."

Heti Válasz, 2012. február 23., csütörtök, 30. oldal
Koreai hullám
"...Vállalatai sok csúcstechnológiai területen piacvezetők, a koreai mérnökök már rég nem követik, hanem megszabják a trendeket. Ez sokáig így is lesz: az ország annyit költ olyan, mifelénk úri huncutságnak tekintett területekre, mint a kutatás-fejlesztés, hogy egy magunkfajta kelet-közép-európai egyetemi oktató könnyen sírógörcsöt kap..."

Figyelő, 2012. február 23., csütörtök, 77. oldal
Hernád Ágnes
"...Büszke vagyok arra, hogy ilyen eredményeink vannak, pedig kevés jut fejlesztésre. Szívesen látnám, ha ez egy nagyobb stratégia része volna, és e téren is bekapcsolódnánk a világ vérkeringésébe, mert sok itthon a nagy koponya..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. február 23., csütörtök, 6. oldal
Mi az a kutatás-fejlesztés?

Hajdú-Bihari Napló, 2012. február 23., csütörtök, 6. oldal
Újabb kormányrendelet a K+F-ről
"...A kormány ... elrendelte az egyes tevékenységek kutatásfejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályozását..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. február 23., csütörtök, 6. oldal
National Instruments: a debreceni Tudásközpont

Transindex.ro, 2012. február 23., csütörtök
Winkler: nem kell elsietni az ACTA ratifikálását az EP-ben

Kossuth Rádió, 2012. február 23., csütörtök
Krónika
"...Sikeres együttműködést zárt a székelyföldi Hargita megye és a székesfehérvári Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az innovációt és vállalkozásfejlesztést célzó európai pályázat, a FIDIBE projekt eredményeit a csíkszeredai megyeházán értékelték..."

HírTV, 2012. február 23., csütörtök
Paletta
Február 23-án 6. alkalommal rendezi meg az Országos Innovációs Napot az ELTE

Info Rádió, 2012. február 23., csütörtök
Hírek
ELTE Pályázati és Innovációs Központja - kutatásfejlesztésről konferencia

Somogy Portál, 2012. február 23., csütörtök
2012. február végén a Kaposvári Egyetem sikeresen lezárja a modern szolgáltató és kutató egyetem kialakítását célzó projektjét

Somogymegye.net, 2012. február 23., csütörtök
Újabb fejlesztés zárult le az egyetemen

OrientPress, 2012. február 23., csütörtök
Országos Innovációs Napot tartottak az ELTE-n

Edupress.hu, 2012. február 23., csütörtök
Az állam támogatja, a munkaerőpiac igényli a műszaki és természettudományos képzést
"...A THE Tudományos Hasznos Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerűsítő Program elindításával a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen felvállaltuk ezt a feladatot. A THE Programmal célunk, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a műszaki és természettudományok iránt..."

The Budapest Times, 2012. február 24. - március 1., 6. oldal
EU innovation hub seems safe in city

Napi Gazdaság, 2012. február 24., péntek, 5. oldal
Lengyelországra is lesújtott Brüsszel szigora
"...Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy visszatartja közel 312 millió euró kifizetését a regionális innovatív alapból Lengyelországnak az átutalásokkal kapcsolatos szabálytalanságok miatt..."

EuroAstra, 2012. február 24., péntek
Tudomány a gazdaság szolgálatában: - Országos Innovációs Napot tartottak az ELTE-n

Hetek, 2012. február 24., péntek, 21+22. oldal
Sablonra gyártott diákok

Szabad Föld, 2012. február 24., péntek, 39. oldal
Magyar űrfoglaló
kilónyi honi innovációt lőttek fel a világűrbe február 13-án, magyar idő szerint 11 órakor...

Kisalföld, 2012. február 24., péntek, 3. oldal
Százmilliókat buknak az egyetemek
"...Az innovációs járulék azt jelentette, hogy vállalkozások kutatás-fejlesztési megbízásokat adtak nekünk, amiket ebből a pénzből végeztünk el - mondta Barth János..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. február 24., péntek, 4. oldal
Füstgáz, levegő, por
"...a Dunaújvárosi Főiskolán... azt remélik, hogy a kutatás keretében fejlesztett innovációs szolgáltatások hozzájárulnak majd hazai, a főiskola számára is előnyös vállalkozói kapcsolatok létrejöttéhez és megerősödéséhez..."

Vehir.hu, 2012. február 24., péntek
Elfogadták a költségvetést
Kétórás vita után a február 23-i közgyűlésen a képviselőtestület megszavazta Veszprém város 2102-es büdzséjét.
"...A legfontosabb feladatok közé tartozik a különböző gazdasági partnerek felkutatása, az ipari park kialakítása, az egyetemi együttműködésen belül az innovációs alap létrehozása..."

Magyar Demokrata, 2012. február 24., péntek
Az állam támogatja, a munkaerőpiac igényli a műszaki és természettudományos képzést

Info Rádió, 2012. február 24., péntek
Hírek
"...Átadták az Év feltalálója vándordíjat a labdajátékokhoz kifejlesztett intelligens mérőrendszerért. Az elismerést 6 magyar innovátor kapta meg a Magyar Feltalálók Egyesületének közgyűlésén..."

Origo.hu, 2012. február 24., péntek
Labdajátékok mérőrendszerével lettek az Év feltalálói

Delmagyar.hu, 2012. február 24., péntek
Átadták az Év feltalálója vándordíjat

Kossuth Rádió, 2012. február 24., péntek
Krónika
"...A labdajátékokhoz kifejlesztett intelligens gólbíróért hat magyar innovátor kapta meg idén az Év Feltalálója díjat..."

Délmagyarország, 2012. február 25., szombat, 8. oldal
Uniós pénzből kutatnak együtt
"...Ez a munka a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program..."

Delmagyar.hu, 2012. február 25., szombat
Uniós pénzből kutatnak együtt
"...Szeged - Uniós pénzből kutatnak közösen az Újvidéki Egyetemmel a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztés Tanszékén..."

Erdely.ma, 2012. február 25., szombat
ACTA a tulajdonjog és az egyéni szabadság között

Informatika&Tudomány Online, 2012. február 25., szombat
ACTA után, merre tovább?

Hirado.hu, 2012. február 26., vasárnap
Történelmi mélypont: soha nem volt ilyen kevés magyar szabadalom

Erdely.ma, 2012. február 26., vasárnap
Az intelligens gólbíró sikeres, de kevés magyar szabadalom

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 17. oldal
Műegyetemi diákok tervezték az első magyar műholdat

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 17. oldal
Idén is lesz Bolyai-ösztöndíj
"...Idén immár tizenötödik alkalommal hirdette meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a tehetséges fiatal tudósok munkáját segítő Bolyai János kutatási ösztöndíjat..."

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 18. oldal
Előminősítik az innovációt idén januártól
"...A gazdasági válság hatásai ellenére valamelyest javult a magyar szabadalmi, formatervezési, védjegy-bejelentési aktivitás tavaly. Január elsejétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a kutatás-fejlesztési tevékenységet is minősíti az eljárásra önként jelentkező társaságok számára..."

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 18. oldal
Még több forráshoz juthat az EIT
"...A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) forrásai 2014 után csaknem a tízszeresére nőhetnek, ha az unióban jóváhagyják az ezzel kapcsolatos javaslatokat jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a versenyképességi ügyekkel foglalkozó miniszterek február közepi ülését követően..."

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 18. oldal
Újabb akkreditált klaszterek kaptak címet két esztendőre

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 18. oldal
Német-magyar tudományos társaság indult

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 18. oldal
A talentumot díjazták

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 19. oldal
Magyar innovátorok jártak a Wall Streeten
"...A Kairos Society magyar delegációjában hat hazai fiatal és két mentor képviselte Magyarország ifjú innovátorait..."

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 19. oldal
A HITA és az SZTNH közösen segít
"...A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) együttműködési megállapodást kötött a hazai kis és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének fokozása és innovációs tevékenységük eredményességének javítása érdekében..."

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 19. oldal
Sok innovatív cég vágyik elismerésre
Összesen 31 jelentkezés érkezett a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra. A díjátadást március végén tartják.
"...A 2012. február 8-i határidőig 31 jelentkezés érkezett a jubileumi, XX. Magyar innovációs nagydíj pályázatra a Magyar Innovációs Alapítványhoz adta hírül a Magyar Innovációs Szövetség..."

Napi Gazdaság, 2012. február 27., hétfő, 19. oldal
Mikor hasonlít két védjegy?
"...Egy jogerősen eldöntött védjegyjogi ügyből számos tanulság vonható le azzal kapcsolatban, hogy az eljáró hatóságok minek alapján állapítják meg két védjegy hasonlóságát..."

Magyar Nemzet, 2012. február 27., hétfő, 11. oldal
Nem hoz csodát a külföldről jövő tőke
A hazai fejlesztések támogatása kifizetődőbb kínai szakértők szerint, ugyanis nem viszik ki a profitot, és javul a cégek helyzete
"...Jobban megéri központilag ösztönözni a kutatást, mint pusztán a külföldi befektetőktől várni a technológiai fejlődést - erre a következtetésre jutottak kínai kutatók saját országuk helyzetét vizsgálva. Szakmai vélemények szerint a tapasztalatok egy része általánosítható, és a többi fejlődő ország is levonhatja belőlük a tanulságot. Kína a piacai megnyitása óta fokozottan ügyel arra, hogy vállalkozásai ne kerüljenek versenyhátrányba a bejövőkkel szemben..."

Kisalföld, 2012. február 27., hétfő, 3. oldal
Csak kreatívan!
"...Már csak ezért is érthetetlen a korábban az egyetemekhez befolyt innovációs járulék közvetlen elvonása, ami csupán két megyei egyetemünk kasszáját másfél milliárd forinttal apasztja..."

Magyar Nemzet, 2012. február 27., hétfő, 11.oldal
Nem hoz csodát a külföldről jövő tőke
"...A hazai fejlesztések támogatása kifizetődőbb kínai szakértők szerint, ugyanis nem viszik ki a profitot, és javul a cégek helyzete..."

Új Ász, 2012. február 27., hétfő, 4.oldal
Díjazták a magyar gólbírót
"...AMAFE főtitkára, VEDRES ANDRÁS- a Feltalálók Világszervezetének elnöke is - szerint történelmi mélyponton van Magyarország innovációs potenciálja..."

Délmagyarország, 2012. február 27., hétfő, 7.oldal
Tudástérkép és szolgáltatás
"...Az egyetem küldetése a szellemi tulajdon előállítása és az azzal való gazdálkodás" - jelentette ki Szabó Gábor..."

Délmagyarország, 2012. február 27., hétfő, 9.oldal
Nobel-díjasokat vár Szeged és egyeteme
"...9 Nobel-díjas tudóst, 100-150 nemzetközi rangú és további 500-600 jelentős kutatót, összesen több mint ezer szakembert vár a Szegedi Tudományegyetem 2012. március 22-25. között..."

Delmagyar.hu, 2012. február 27., hétfő
Innovációs nap, kutatóegyetemi kiválósági központ a Tisza-parton

Kisalföld.hu, 2012. február 27., hétfő
Győriek kapták az `Év feltalálója 2011´ vándordíjat

Kárpátinfo.net, 2012. február 27., hétfő
Így adna pénzt Kína az eurózóna-mentésre
"...Tovább kell haladni a piacgazdaság felé, erősíteni kell az innovációt, zöld megoldásokat kell alkalmazni, meg kell teremteni a szociális biztonságot az egész lakosságnak és kölcsönösen előnyös kapcsolatokat kell kiépíteni a nemzetközi közösséggel..."

Kisalföld Online, 2012. február 28., kedd
Csak kreatívan!

Európa Rádió, 2012. február 28., kedd
Hírek
"...Az idén mintegy 75 milliárd forint vállalati pályázati keret áll rendelkezésre a hazai kutatás - fejlesztés - innováció támogatásra nemzeti és európai unió strukturális forrásokból - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Origo.hu, 2012. február 28., kedd
Az idén 75 milliárd forint jut K+F+I támogatásra

Hirado.hu, 2012. február 28., kedd
Idén 75 milliárd jut a k+f+i támogatására

Inforádió.hu, 2012. február 28., kedd
Mintegy 75 milliárd forint jut K+F+I támogatásra

Inforádió.hu, 2012. február 28., kedd
Hamarosan megkezdi működését a Tudományos és Technológiai Obszervatórium

Népszabadság 2012.február 28., kedd, 2. oldal
Richter: egyoldalú szerepvállalás?

Szabolcs Online, 2012. február 28., kedd
NIH: megkezdi működését a Tudományos és Technológiai Obszervatórium

Borsod Online, 2012. február 28., kedd
NIH: megkezdi működését a Tudományos és Technológiai Obszervatórium

Világgazdaság Online, 2012. február 28., kedd
Cséfalvay: Isten bizony, jönnek a k+f pénzek, ha...

Magyar Hírlap, 2012. február 29., szerda, 10. oldal
Bővülő tevékenység
"...Várhatóan még tavasszal bővül a Nemzeti Innovációs Hivatal tevékenységi köre, s megkezdi működését a Tudományos és Technológiai Obszervatórium - jelentette be tegnap Mészáros György, a hivatal elnöke..."

Magyar Hírlap, 2012. február 29., szerda, 10. oldal
Az innováció a jövő
"...A gazdaságban az a vállalat lehet sikeres, ahol kiemelt szerep jut a kutatásfejlesztésnek és az innovációnak. Ezt a tevékenységet az idén hazai és uniós források is elősegítik...A konferencián Szabó Gábor akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke arról szólt, hogy legnagyobb elmaradás a fejlesztésekben a kis- és középvállalkozói szektorban tapasztalható..."

Magyar Nemzet, 2012. február 29., szerda, 13. oldal
Innovációt támogatnak az új pályázatok
"...Idén csaknem 75 milliárd forint vállalati pályázati keret áll rendelkezésre a hazai kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) támogatásra nemzeti és európai uniós strukturális forrásokból - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára tegnap a Joint Venture Szövetség (JVSZ) rendezvényén..."

Napi Gazdaság, 2012. február 29., szerda, 6. oldal
Újra meghirdetik a k+f+i pályázatokat

Világgazdaság, 2012. február 29., szerda, 4. oldal
75 milliárd forint k+f+i támogatásra

Világgazdaság, 2012. február 29., szerda, 10. oldal
A felhők átformálják a munkaerőpiacot is
Fejlődés - Új üzleti modellt teremtenek a globális szolgáltatói rendszerek

Világgazdaság, 2012. február 29., szerda, 10. oldal
Elektronika: a mérnöki és a nyelvtudás együtt ér valamit
Az átlagbér háromszorosát ígérik állásajánlataikban az ágazati szereplők, mégis kevés a jelentkező
"...A szektor meghatározó szervezetei ezért hozták létre a Nemzeti Elektronikai Kerekasztalt, amely ajánlásokat ad a kormányzat számára az ágazati lehetőségek jobb kihasználására..."

Világgazdaság, 2012. február 29., szerda, 20. oldal
Kerüljön ad acta a szellemi tulajdonfélelmi ACTA
"...Lehet-e múlt századi válaszokat adni a szerzői jog és a szellemi tulajdonvédelem mai problémáira? Mire megy a szoftverszerző 150 évnyi kéretlen jogvédelemmel? Megnyílhat- e egy reformakta?..."

Metropol, 2012. február 29., szerda, 6. oldal
75 milliárd k+f+i-re

24 Óra, 2012. február 29., szerda, 6. oldal
75 milliárd forint k+f+i támogatásra

Tolnai Népújság, 2012. február 29., szerda, 6. oldal
75 milliárd forint k+f+i támogatásra

Vas Népe, 2012. február 29., szerda, 6. oldal
Pályázatok kutatásra, fejlesztésre

Vas Népe, 2012. február 29., szerda, 6. oldal
Hibridizáció: innováció nyíltan

Délmagyarország, 2012. február 29., szerda, 7. oldal
Ötletből termék és szolgáltatás
"...Az ötlet átalakul: termékké, szolgáltatássá vagy technológiává - ez a folyamat az innováció. Ennek része a kutatás-fejlesztés, a technológiahasznosítás, a piacra vitel is - fogalmaz Buzás Norbert..."

Magyar Hírlap Online, 2012. február 29., szerda
Bővülő tevékenység
Várhatóan még tavasszal bővül a Nemzeti Innovációs Hivatal tevékenységi köre

Magyar Hírlap Online, 2012. február 29., szerda
Az innovációé a jövő

Somogyi Hírlap, 2012. február 29., szerda, 4. oldal
Aki pályázott már pénzalapra, annak 74 százaléka sikerrel járt
"...Szűk egynegyedük vállalati innovációt, ötödük ingatlanfejlesztést igyekezett (volna) megvalósítani pályázati pénzből..."

Info Rádió, 2012. február 29., szerda
"...Az idén mintegy 75 milliárd forint vállalati pályázati keret áll rendelkezésre a hazai kutatás - fejlesztés támogatására nemzeti és európai uniós forrásokból - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Info Rádió, 2012. február 29., szerda
Hírek
"...Joint Venture Szövetség innovációs konferenciájáról..."

Info Rádió, 2012. február 29., szerda
Délelőtti mérleg
"...Joint Venture Szövetség rendezvénye: innovációs és kutatásfejlesztési forrásokról (összeállítás, Cséfalvay Zoltán államtitkár, NGM)..."

Info Rádió, 2012. február 29., szerda
"...A versenyképesség alapja az innováció, enélkül nincs előrelépés a reálgazdaságban. - Chikán Attila, a Corvinus Egyetem tanára..."

Delmagyar.hu, 2012. február 29., szerda
Címkén az SZTE kutatási eredménye

Piac&Profit Online, 2012. február 29., szerda
OPEN SOURCE 2012
Az innováció motorja

Infó Rádió, 2012. február 29., szerda
"...Az idén mintegy 75 milliárd forint vállalati pályázati keret áll rendelkezésre a hazai kutatás - fejlesztés támogatására nemzeti és európai uniós forrásokból..."

Agrárhírek.hu, 2012. február 29., szerda
Innovációs partnerségek: az európai versenyképességet fokozó új javaslatok a nyersanyagok, a mezőgazdaság és az egészséges idősödés területén

Figyelő, 2012. március 1-7., 9+10+11. oldal
Leitner György
"...Egymás rovására senki sem érvényesülhet, közös az érdekünk. Innováció, K+F nélkül ugyanis nincsenek új orvosságok, s így később, a szabadalmi védettség lejárta után sem tudnak ahhoz hozzájutni a generikus cégek..."

Népszabadság, 2012. március 1., csütörtök, 16. oldal
Új kutatási pályázatok - két év óta először
"...Várhatóan még nyáron megkezdi működését a Tudományos és Technológiai Obszervatórium - jelentette be Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke egy keddi parlamenti bizottsági ülésen..."

Napló, 2012. március 1., csütörtök, 5. oldal
Gondolatok az innovációról

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. március 1., csütörtök, 7. oldal
75 milliárd forint k+f+i támogatásra

Szabad Föld Online, 2012. március 1., csütörtök
Magyar űrfoglaló

Magyar Hírlap, 2012. március 2., péntek, 2. oldal
Vadhajtásokat nyesnek majd
"...Megalakult az új Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, amely több konfliktussal szembesülhet majd munkája során. Az egyes intézmények tudományos minősítését ellátó testület elnöke Balázs Ervin akadémikus lett..."

Hetek, 2012. március 2., péntek, 31+32. oldal
A lét lett a tét
"...A PolicyAgenda Intézet elemzői felidézték lapunknak a kormány eredeti szándékát, miszerint a kutatás - fejlesztés támogatásával a hazai gyógyszergyártást a gazdaság zászlóshajójává kívánják tenni..."

Magyar Nemzet, 2012. március 2., péntek, 7. oldal
Közel-keleti kapcsolat
Az olajpénzből elköltött milliárdok a túlélést jelenthetik a magyar cégeknek
"...Miközben a rendszerváltást követő időszakban a magyar cégek gyakorlatilag elveszítették a piacaikat a térségben, itt a soha vissza nem térő alkalom értékesíteni a magyar szaktudást, termelői kapacitást, innovációt..."

Napi Gazdaság, 2012. március 2., péntek, 8. oldal
Az okos hr-stratégia jót tesz a teljesítménynek
"...A 2011-ben 300 társasággal végzett kutatás idei eredményei alapján a sikeres humánpolitikai stratégia ismérvei a teljesítményorientált vállalati kultúra, kiemelt figyelem a vezetői hatékonyságra, a meglévő humán tőke tökéletes hasznosítása és az innováció ösztönzése - fogalmazott Trizna..."

Világgazdaság, 2012. március 2., péntek, 15. oldal
Külföldi ösztöndíj EU-pénzből
CAMPUS HUNGARY A keretből főleg a reáloktatást segítik
"...A TÁMOP-4.2.4.B/1- 11/1 kódszámú, hivatalosan a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary k+f projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program című kiírás minden tudományterületre kiterjed, de a döntéshozók elsősorban a matematika, illetve a műszaki és természettudományok területén kívánják segíteni a külföldi részképzést vagy kutatást..."

Kisalföld Online, 2012. március 2., péntek
EU-csúcs: megtiltották Európában az államadósságot
"...Az EU 2020 olyan célokra összpontosít, mint a foglalkoztatás javítása 75 százalékra, a szegénység csökkentése, az oktatási szint növelése, a kutatás és innováció gyorsítása..."

Delmagyar.hu, 2012. március 2., péntek
Megtiltották Európában az államadósságot

Szabad Föld, 2012. március 2., péntek, 10. oldal
Magányos ökoautó

"...KERESD 2012-BEN! - írta az amerikai Time magazin másfél évvel ezelőtt. Hogy mit? Hát a magyar fejlesztésű ökoautót, amit 2008-ban mutattak be, majd két évvel később a világ ötven leginnovatívabb találmánya közé választottak..."

Innotéka.hu, 2012. március 2., péntek
Az űrben az első magyar műhold

Progresszív Magazin, 2012. március 2., péntek, 14+15+16+17+18. oldal
A fejekben elindult valami... zöld
"..."Manapság az iparágban a környezetvédelem egyszerre fejlesztés és marketing, és sajnos előfordul az is, hogy az innováció csak az utóbbi szintjén valósul meg..."

Innotéka.hu, 2012. március 3., szombat
Magyar különdíjak a New York-i Kairoson

Info Rádió, 2012. március 3., szombat
Aréna
"...Vendégünk ma este Gion Gábor, a Deloitte Zrt. elnök-vezérigazgatója...az üzleti innováció, ahhoz, hogy gazdasági növekedést elérjünk, pont az üzleti innovációnak kell növekednie..."

MNO, 2012. március 4., vasárnap
Ilyen nem volt 2010 óta, 74 milliárd érkezik
"...74,6 milliárd forintos pályázati csatorna nyílhat meg a hazai innovációval foglalkozó cégek számára 2012-ben - jelentette be Cséfalvay Zoltán..."

Kossuth Rádió Online, 2012. március 4., vasárnap
Vasárnapi újság: kevés a magyar szabadalom

Kossuth Rádió, 2012. március 4., vasárnap
"...tavaly nyerte el az úgynevezett Zöld Oscart Rajsz Iván és Barta István... Tajvanon pedig szintén tavaly Éjházi Aranka nyerte a nemzetközi kulturális innovációs fesztivált... Őket is díjazta pénteken a Magyar Feltalálók Egyesülete az év feltalálója vándordíjat pedig egy hattagú magyar kutatócsoport kapta...Molnárka Győző mondta el Bereg Patríciának..."

Népszabadság, 2012. március 5., hétfő, 12. oldal
Olcsóbb benzin - dupla kár
"...Ezek az árak tehát téves jelzéseket adnak a gazdaság szereplőinek, ami nagyon megnehezíti a nemzetgazdaság szerkezetének a korszerűsítését, és gátolja az innovációt..."

Zalai Hírlap Online, 2012. március 5., hétfő
Magyar-horvát pályázatok
"...Az innovációs tevékenység ösztönzéséhez, a történelmi, kulturális, gasztronómiai hagyományok ápolásához, illetve az aktív és ökoturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez akar pályázatokat benyújtani a város az IPA határon átnyúló program keretében..."

Várható események

V. StartUp Underground Konferencia

Az idei konferencia jelmondata: "StartUp Világsikerek".

Időpont: 2012. március 8., csütörtök
Helyszín: Corvin Mozi, 1082 Budapest, Corvin köz 1.

Tervezett program

9:00 - 9:30 MEGNYITÓ (moderál Berényi Konrád és Miskolczy Csaba)
- G. Noel, az Európai Kockázati és Magántőke Egyesület (EVCA) tagjának a megnyitója: Startupok az európai gazdasági fejlődésért

9:30 - 11:30
STARTUP VERSENY  (moderál: dr. Makra Zsolt)
- Bevezető prezentáció: "Kerülj versenybe!" - dr. Makra Zsolt, Docler Investments (10 perc)
- "Tavaly nyertem és pénzt is szereztem azóta" -  a 2011-es verseny közönség díjas startup-jának rövid beszámolója a tőkéhez jutás lépéseiről (5 perc)
- Az idei döntőbe jutott 8 db startup bemutatkozó prezentációja 5-5 percben, majd 5-5 percben villámkérdések a zsűritől (90 perc)
11:30 - 12:15
Szünet  
12:15 - 13:00
Eredményhirdetés és díjátadás  
13:00 - 14:00 Ebédszünet
Díjmentes pizza és becsületkasszás italok az előtérben  
14:00 - 15:30
Szilícium völgyi panel  (moderálja: Salim Ismail, USA)
"Miként változtatod meg 10 millió ember életét?"    (angol nyelvű) - Global Impact Competition május 4-i versenyének meghirdetése
-  A Singularity University (SU)  kelet-közép európai "Global Impact" versenyének meghirdetése - sztárvendégünk Rob Nail prezentációja (CEO)
- A startup közösség fejlődése - másik sztárvendégünk Matt Meeker, a Meetup alapítója prezentációja
- A Prezi.com Szilícium völgyi siker-menetelése - Árvai Péter, Prezi.com alapító prezentációja
- Kerekasztal beszélgetés a Szilícium völgyi munkáról: a prezentálók + Fehér Gyula, Ustream
15:30 - 16:15
Kávészünet
16:15 - 17:30
Befektetési panel  1. rész  (moderálja: Miskolczy Csaba)
"Hogyan szerezzünk tőkét?" (magyar nyelvű)
- 16.15 - 16.50 "Sikeres hatok, avagy példaértékű sikersztorik" - hazai startupok 3-3 perces,  gyors  prezentációi: Distinction mobil lab (Orosz Bálint), Gravity  (Csíkos A. Péter), IVANKA luxus beton (Ivánka Katalin és Ivánka András), Laokoon mozgó szövet (Szentirmai-Joly Zsuzsa), Olajtartály (Kajtár Máté), Velgene biotech startup (Big George’s)
- 16.50 - 17.30 "Műhelyek az indulásra" - hazai startup közösség, angyal alap és kockázati tőkealapok tanácsai és esettanulmányai segítségül a potenciális tőkebevonás lehetőségeihez
   • COLABS: erőforrások az induláshoz - seed funding - mentorship - community - Nagy Péter, társalapító + 3 startup bemutatása (15 perc)
   • DAYONE: az első seed-alap vezetőinek tanácsa arról, hogy miként szerez induló, 10-100 millió forint közötti tőkét - Straub Elek és Simó György prezentációja + 2 startup bemutatása (15 perc)
   • VALLEY CONNECT: a Founder Institute (FI) Szilícium völgybeli startup oktatási módszertan meghirdetése - Weiszbart Zsolt, alapító (10 perc)
17:30 - 18:00
Kávészünet
18:00- 19:00
Befektetési panel 2. rész (moderálja: Miskolczy Csaba)
- "Kockázati tőke" - bemutatkoznak a hazai Jeremie Alapok és a Széchenyi Tőkealap, megismerhetjük egy év alatt realizált befektetéseiket (10-10 perces prezentációk)
   • Csuhaj V. Imre, Széchenyi Tőkealap
   • Halász Iván, Finext Startup 
   • Zsembery Levente, BigGeorge’s 
- Kerekasztal a prezentálókkal, ahol a közönség is kérdezhet
19:00
Konferencia zárás

Záró program (U26 Bisztró, Eiffel tér): 

19:00 SUU AFTER: HMC MEETUP STARTUP SPECIAL
“SMART MOBILES, APPS & STARTUPS"
- Zsigó Dávid (Noispot)
- Szántó Gábor (Red Bull BPM)
- Máslányi Zsolt (Spreadsong)

Egyedi jelentkezés az alábbi linken: http://suu.hu/services-view/vip/
További információ: http://suu.hu/program/

Világgazdaság Konferencia

"A jó ötlethez pénz is kell" címmel technikai, technológiai és üzleti innovációról szóló konferenciát szervez a Világgazdaság.

Időpont: 2012. március 22., 9-14 óráig
Helyszín: Gerbeaud Ház - Átrium terem, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Tervezett program:

9:05 - 9:45
Kormányzati stratégia az innováció gyorsítására -
Cséfalvay Zoltán államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
9:50 - 10:20
Új elszámolás, új lehetőségek -
Mészáros György elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal
10:25 - 10:55
Nem mind innováció, ami annak látszik
Hajdú Judit műszaki elnök-helyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
11:00 - 11:30
Üzleti innováció nélkül nincs üzleti siker -
Gion Gábor elnök-vezérigazgató, Deloitte Zrt.
11:30 - 11:50
Kávészünet
11:50 - 12:50
Pénz lenne, de hol az ötlet?
Kockázati tőketársaságok a tapasztalatokról, s a lehetőségekről
Erdei Sándor vezérigazgató, DBH Group,
Szombati András partner, Primus Capital,
Simó György ügyvezető partner, One Day Capital
Tánczos Péter ügyvezető partner, Euroventures
12:50 - 13:50
Mi így csináltuk
Bojár Gábor elnök, Graphisoft: A siker nem a pénzen múlik
Skultéty Tamás vezérigazgató, Bay Intézet: Az állami k+f+i piacosítása
Szigetlaki Zsolt fejlesztési és stratégiai igazgató, Intellisense Zrt.: Így lettünk az Intel partnere
13:55 
Zárszó

A helyek korlátozottak, a regisztrációt az első 100 fő jelentkezését követően a szervezők lezárják.
A kitöltött jelentkezési lapot az 1/489-1169-es faxszámra, vagy a konferencia@vg.hu e-mail címre várják (a regisztráció feltétele a kitöltött jelentkezési lap visszaküldése)!

További információ: Moharos Andrea, szervezési projektvezető,
telefon: 1/489-1115, e-mail: andrea.moharos@vg.hu

Közös Cél: A VALÓDI INNOVÁCIÓ 2.

A Direct-Line Kft konferenciát szervez "Közös cél: A valódi innováció 2." címmel.

A konferencia időpontja: 2012. március 22., 10:00,
helyszíne: Direct-Line Kft., Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 14.

Tervezett program:

10:00 - 10:10
Köszöntő
Dr. Reith János, ügyvezető, Direct-Line Kft.
10:10 - 10:40
Innovációs fordulat előtt
Dr. Cséfalvay Zoltán, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
10:40 - 11:10
Felsőoktatás és innováció
Dr. Kardon Béla, főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
11:10 - 11:40
K+F minősítési tevékenység a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában
Dr. Németh Gábor, igazgató, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
11:40 - 12:00
Kávészünet
12:00 - 12:30
A hazai innovációról a versenyszféra szemszögéből
Dr. Reith János, ügyvezető, Direct-Line Kft.
12:30 - 13:00
Sikeres innovatív KKV-k néhány közös receptje
Deme Gábor, alelnök, Magyar Innovációs Szövetség
13:00 - 13:30
K+F+I: a megrendelő, a piac és a buktatók
Dr. Inzelt Péter, igazgató, Magyar Tudományos Akadémia, Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet
13:30 - 14:00
Innovációs és kutatás-fejlesztési kezdeményezések a Műegyetemen
Dr. Kovács Kálmán, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem
14:00 - 15:00
Állófogadás

További információ: Dr. Kovács Zoltán, tel.: (+36) 70 866 8612, http://www.dldh.hu

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) 2012. április 4-én középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít.

A tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul és középfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A képzés 60 tanórás.

Az előadások időpontjai: április 4., 11., 18., 25., május 2., 9., 16., 23., 30., 10 - 16 óra között.
A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára június 13-án kerül sor.

Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

A tanfolyam részvételi díja: 80.000 Ft/fő.

Az érdeklődők legkésőbb március 23-ig jelezhetik részvételi szándékukat e-mailen (anna.szenczi@hipo.gov.hu) az alábbi adatok megadásával: név; lakcím; születési hely és idő; munkáltató megnevezése, címe; valamint a részvételi díj befizetésének módja (a munkáltatónak küldött számla ellenében, amennyiben az vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 10032000-01731842-00000000 számú számlára).
További felvilágosítás a (06 1) 474 5548 telefonszámon vagy a fenti e-mail címen.

Pályázati Felhívás

EU Gateway Program

Pályázati lehetőséget kínál a Deloitte Zrt. innovatív hazai vállalkozások számára az Európai Bizottság által támogatott és finanszírozott EU Gateway Program keretében.

Az EU Gateway program elsődleges célja, hogy különböző szektorokban tevékenykedő innovatív európai társaságok, elsősorban KKV-k számára lehetőséget biztosítson a japán és koreai piacokon történő megjelenésre, új üzleti és befektetői kapcsolatok létesítésére, potenciális partnerekkel történő találkozásra egy üzleti héten. A résztvevők költségeinek jelentős részét a Bizottság finanszírozza és segít a programra való felkészülés teljes folyamatában is.
  
Az elkövetkezendő hónapokban az alábbi szekciókban lehet jelentkezni a programba:
- Egészségügyi és Orvosi Technológiák Szekció, Korea, jelentkezési határidő: 2012. április 6.
- Épület és Építészeti Technológiák Szekció, Japán, jelentkezési határidő: 2012. május 8.
- Belsőépítészet Szekció, Japán, jelentkezési határidő: 2012. június 4.

A programra történő előzetes jelentkezés egy online adatlap kitöltésével történik, ahol a pályázó vállalattal kapcsolatos legfontosabb adatokat és információkat kell megadni, esetenként rövid, szöveges formában. A cég sikeres jelentkezése esetén ezek az adatok fognak szerepelni a különböző marketing és tájékoztató anyagokban.

További információ: Székely Orsolya, szenior tanácsadó, Deloitte Zrt.,
1068 Budapest, Dózsa György út 84/c, telefon: 1/428-6613, mobil: 20/531-2062,
e-mail: oszekely@deloittece.com
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.