XXII. évf. | 2012. deceber 18. | 22. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

 
Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának
boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag,
szerencsés új esztendőt!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy
a Hírlevél következő száma
2013. január 8-án jelenik meg.


Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Innovációs Hivatal november 22-i kérésének megfelelően kialakította véleményét a Nemzetgazdasági Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 tervezetével kapcsolatban, amelyet megküldött az illetékeseknek.

Részletek a véleményből:

"...A dokumentum logikusan van felépítve, könnyen áttekinthető. A 15. oldal alján korrekten bemutatják a lehangoló hazai helyzetet (...), melynek megrázó képével az Innovációs Szövetség az elmúlt 20 évben kitartó következetességgel szembesítette a mindenkori kormányzatot, ugyanakkor eddig még csak szerény mértékű pozitív változást sikerült generálni az ismert problémák szorításában..."

"...Ez az innovációs stratégia sem tudott megszabadulni az előző stratégiák bizonyos fogyatékosságaitól, miszerint (helyes) távlati célokat tűz ki úgy, hogy azok a közel jövőben nehezen számon kérhetőek. Adatokat fogalmaz meg ahelyett, hogy éves növekedési rátákat adna meg az adott cél elérése érdekében..."

"...Hiányzik a stratégia erőforrásainak számszerűsítése, azaz nem látni az anyagban azt, hogy az egyes célokra mekkora erőforrások, és mikor, fognak rendelkezésre állni. Ezen adatok, becslések nélkül természetesen nem látszik a célok realitása..."

"...Ismételten hangsúlyozzuk, hogy bármilyen célkitűzés csak az innováció humán erőforrásának jelentős megerősítésével érhető el. A humán erőforrás mennyiségének és minőségének megfelelően kell tervezni, ill. lehet csak növelni az innovációra fordítható erőforrásokat..."

"...A Bevezető hangsúlyozza, hogy szükségszerűen a vállalkozások állnak a stratégia középpontjában, ennek ellenére nem elsősorban a vállalkozások fejlesztésével foglalkozik a tervezet..."

"...A 10. ábra a legfontosabb kiinduló táblázat, amelynek eredményeire vagy eredménytelenségeire kell építeni a stratégiát. Ebből a táblázatból levonható következtetések nem kapnak kellő szerepet, ill. a tervezet intézkedései nem ezeknek a gyenge pontoknak az erősítésére fordít nagy figyelmet..."

Véleményünk teljes szövege ide kattintva olvasható.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet

A Magyar Innovációs Szövetség november 29-én észrevételezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet" tervezetét.

Részletek az észrevételből:

"...A Magyar Innovációs Szövetség a nagyobb ösztönzés érdekében kezdeményezi, hogy a rendelettervezet... szövegét... módosítsák:..."
"...az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 40 többletpontra..."

Indoklás:
"...A kiválasztott fiatalok az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén az elmúlt 18 évben 34 ország közül a 4. helyet szerezték meg Magyarország számára az éremtáblázaton. Az Egyesült Államokban rendezett tudományos versenyek olimpiáján, a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen is kiemelkedő eredményeket értek el, és számos alkalommal kaptak díjakat (I-IV.)..."

"...a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felmérése szerint az elmúlt 21 éve során díjazott fiatalok szabadalmi aktivitásáról elmondható, hogy évről-évre egyre több pályamű kidolgozása vezetett később iparjogvédelmi jogszerzéshez, ezek aránya a kezdeti mintegy 20%-ról közel 66%-ra nőtt..."

"...évi 10-12, kiemelkedően tehetséges fiatal számára kérjük a megemelt "többletpont" megadását..."
Szövetségünk észrevétele ide kattintva olvasható

MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) kibővített választmányi és elnökségi ülését 2012. december 5-én, a Szövetség székhelyén tartotta.

1.
Dr. Szabó Gábor bevezetőül elmondta, hogy az elmúlt években sokan keresték fel Szövetségünket, hogy adjon véleményt az innovációs járulék felhasználásával kapcsolatban, például NAV vizsgálat kapcsán. A MISZ egyedi esetekben ilyen véleményt nem adott, viszont támogatta, hogy legyen hivatalos, a NAV által is elfogadott K+F minősítés. Az erre hivatott szerv végül is az SZTHN keretén belül jött létre 2012. év elején. Az elnök elmondta, hogy a működés finom hangolásának részeként valószínűleg jogszabály-módosításra lesz szükség.

Az ülésen meghívott vendégként tartott "K+F minősítési rendszer" címmel előadást Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

A vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes K+F minősítési eljárásban az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. Az önkéntes ágon nagyjából havi 20 kérvény érkezik a Hivatalhoz, mely annak is betudható, hogy az év nagy részében nem volt nyitott K+F pályázat. A beérkezett és feldolgozott önkéntes kérelmek alapján a Hivatal a műszaki tartalom és minősítés alapján, 90%-ban K+F tevékenységet állapított meg. 
Az eddig feldolgozott minősítési kérelmek tudományterületek szerinti megoszlása szerint a legtöbb a villamosság, IT, fizika és agrár területről érkezett. Az, hogy a gyógyszeripar csak igen kis százalékban van jelen, az annak tudható be, hogy a gyógyszercégek kutatási projektjeiben nincs esszenciális műfaji probléma.

A módszertani útmutató szeptember óta letölthető, amely az NGM-mel, a NAV-val és közel 40 szakmai véleményező szervvel (köztük a MISZ-szel) kialakított közös nevező, ugyan nem közös többszörös, de vállalható.

A NAV utólag kérheti az SZTNH véleményét, mely viszont nem determinálja a NAV döntését kötelezően. A NAV ugyanakkor 2012-ben az SZTNH vélemények túlnyomó hányadát intézkedésének jogi alapjává tette.
Az utólagos ellenőrzések során, a kedvezmény érvényesítésekor a hatályos jogszabályokat kell alkalmaznia az SZTNH-nak. A hiányosan kapott adatok miatt ez azonban jelentősen megnehezíti a hivatal munkáját. Az egységes gyakorlat biztosítása érdekében a közigazgatási eljárás keretében jelenleg csak az SZTNH rendelhető ki szakértőként.

A NAV-tól beérkezett 862 megkeresés közül 623-at dolgozott fel a hivatal, aminek mindösszesen 32%-a volt K+F, és 3%-a volt részben K+F tevékenység, amely azt bizonyítja, hogy a NAV megérzései igen jók voltak, s beigazolódtak. A megkeresések 65%-a a Kiemelt Adózok Igazgatóságától érkezett.

A NAV által rendelkezésre bocsátott statisztika szerint a 2012-ben befejezett, innovációs járulékra vonatkozó vizsgálatok 36%-a során vette igénybe a NAV az SZTNH szakértői közreműködését október 15-ig.

Ezt követően láthattunk egy-egy konkrét példát K+F-nek, részben K+F-nek, ill. nem K+F-nek minősülő projektre.

Végezetül Dr. Bendzsel Miklós kitért arra, hogy a MISZ 2012. júniusában, a "Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának" tervezetéről (2012. május) szóló véleményének mindegyik főbb pontját figyelembe vették, úgy mint:
- egy projekt több tudományterületet is felölelhet (multidiszciplinaritás),
- a prototípusnak csak a kereskedelmi célú tesztelése nem K+F alapesetben,
- a közösen végzett K+F tevékenység fogalma, az NGM álláspontjára is figyelemmel pontosításra került.

Az előadáshoz Dr. Szabó Gábor, Keresnyei János, Farkas József, Csapody Miklós és Nikodémus Antal szólt hozzá, amelyekre Dr. Bendzsel Miklós reflektált.

2.
Második napirendi pontként "Közvetett K+F ösztönzők" címmel tartott előadást a Deloitte Zrt. képviseletében Dr. Márkus Csaba, a K+F és állami támogatásokkal foglalkozó csoport igazgatója és Bagdi Lajos, ugyanezen csoport menedzsere.

Többek között elhangzott, hogy van néhány olyan ország Európában (Lengyelország, Németország), ahol a K+F adókedvezménynek mint közvetett ösztönzőnek a szerepe eddig nem volt jelen, de nagyon erősen gondolkodnak ennek a bevezetésén, viszont az országok pályázati rendszere nagyon jó. Vannak azonban olyan országok is, ahol a már meglévő rendszereket próbálják meg átalakítani, ilyen pl. Szlovákia és részben Csehország, ill. Ausztria.
Ezek az adatok, illetve a háttér-változások figyelemmel kísérése a nagyvállalatok K+F központjának létrehozásakor, illetve az adott országba történő kitelepítésekor fontosak.

A hazai vállalatok körében végzett felmérések alapján a cégek szívesen kérnének K+F minősítést projektjeikre, viszont a szűkös pályázati határidők miatt elképzelhető, hogy mire a döntés megszületik, addigra a szervezet már nem tud elindulni egy pályázaton.

Az NFÜ által kiutalt pályázati pénzek mintegy 15-20%-a vissza fog érkezni a pályázati kiíróhoz, mert ezeket a forrásokat a pályázók mégsem tudják felhasználni. Ami azt jelenti, hogy 2013 első felében kiírásra fog kerülni néhány olyan pályázat, ami gyorsan és nagyon rövid átfutási idővel lesz felhasználható, azaz aki ilyen projektekben gondolkodik, annak nem biztos, hogy van ideje előtte minősítést kérni.

Nagy előrehaladás, hogy az elmúlt 3-4 hónapban a NAV ugyanazon kérdéseket teszi fel, mint amelyek az SZTNH által használt kérdőíven is szerepelnek.

Eredménynek számít a 2013. január 1-től bevezetésre kerülő, a vállalkozási kutatóhelyen, a minimum Ph.D. fokozattal rendelkező kutatók foglalkoztatása utáni, szociális hozzájárulási adó megtakarítás (27%), bruttó 500 E Ft-ig.

Ezt követően nemzetközi példákon keresztül szemléltették a legjobb gyakorlatokat. Végezetül pedig a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztések minősítéséről esett szó.

Az előadáshoz Dr. Pakucs János, Farkas József, Gyulai József, Nikodémus Antal és Dr. Bendzsel Miklós szólt hozzá.

3.
Dr. Pakucs János előterjesztette a legutóbbi választmányi ülés óta elvégzett munkáról szóló beszámolót.  A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt időszakról készült beszámolót.

A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj meghirdetése

A Magyar Innovációs Klub találkozójára 2012. december 11-én került sor, a Magyar Tudományos Akadémia Kodály Termében. A találkozót Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök nyitotta meg és vezette le.

Elsőként Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium versenyképességért felelős helyettes államtitkára tartott előadást a vállalati innovációs tevékenység támogatási rendszeréről, ezen belül a kormány 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó K+F+I stratégiájáról, amelyet egy hónapja bocsátottak szakmai vitára. Végezetül kitért arra is, hogy idén 75 milliárd Ft értékű pályázati forrás állt rendelkezésre, és az év végéig még két új K+F ösztönző pályázat kerül kiírásra.

Ezt követően a 2011. évi innovációs díjat nyert vállalkozások mutatták be cégük 2012. évi innovációs tevékenységét.

A 2011. évi innovációs nagydíjat elnyert EGIS Gyógyszergyár Nyrt. vezérigazgatója, dr. Hodász István kiemelte, hogy bár a beruházások csak több év múlva térülnek meg, az innováció elengedhetetlen a vállalatok életében. Az innovációs nagydíjas, vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett termék fejlesztésére, a hozzáadott értéken túl, közel 1 milliárd Ft-ot fordítottak, ám a gyógyszerkassza megszorításai miatt a készítmény sajnos idén tavasszal lekerült a TB által támogatott gyógyszerek listájáról. Így bár a sikeres terméket itthon fejlesztették ki, s itthon is gyártják, csak külföldön tudják értékesíteni. Mindezt úgy, hogy a hazai K+F ráfordítások jelentős részét, mintegy 60 milliárd Ft-ot a gyógyszeripar teszi ki évente.

A GWE Budafilter Kft. a Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában részesült. Simon Lajos tulajdonos a "Párhuzamos innovációk eredményeinek összekapcsolódása a Budafilter-csoportban" c. tartott előadást, melyben ismertette a sikeres innovációkat (elemes szűrők, bordás csövek, tekercselt szűrők stb.). Kitért a vízbázis-védelemre épülő, Abu Dhabi projektre, melynek eredményeként a cég export értékesítésből származó árbevétele négyszeresére nőtt, közel 300 millió Ft-ra.

Az NGM 2011. évi Ipari Innovációs Díjában részesült Meta-MPI Kft.-t ügyvezető igazgatója, Lévai Gábor elmondta, hogy a cégek sikeréhez elengedhetetlen, hogy stabil, kiszámítható rendszerben dolgozhassanak. Sok pénzt és energiát fektettek már be pl. olyan fejlesztésekbe, amelyek egy új, váratlan kormányhatározat meghozatala miatt sajnos nem tudtak megvalósulni. A nyári fesztiválok készpénz-mentesítésére szakosodott cég innováció díjas fejlesztése a Metapay Fesztiválkártya volt. 2012-ben pedig újabb lehetőségek nyíltak meg, újabb innovációk valósultak meg, melynek eredményeként például az egyik legnagyobb közösségi portálon, a Facebook-on követhetővé váltak a fesztiválkártyával történő tranzakciók, amely jelentősen megkönnyítette a használók nyomon követését.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. évi Innovációs Díjában részesült 2D és 3D Két-foton mikroszkópot dr. Rózsa József Balázs, a Femtonics Kft. ügyvezető igazgatója ismertette. A díj elnyerése révén, több olyan fejlesztő is bejelentkezett a céghez, akiknek a segítségével a díj átvétele óta 5 új részegység és 3 új termék került kifejlesztésre, ezáltal idén 800 millió Ft-os árbevételt értek el. Az új, 3 dimenziós omega mikroszkópból pedig már 3 db-ot értékesítettek Európában, 1-et pedig az USA-ban.
Ezután Dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnöke beszélt az előző évek innovációs nagydíj pályázatainak eredményeiről. Kiemelte: az innovációs díjat nyert szervezetek összesítése alapján a díj nem a nagyvállalatok privilégiuma. Ezt követően közzétette a XXI. alkalommal kiírt 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. (A felhívás teljes szövege portálunkon a www.innovacio.hu/nagydij linken, ill. Hírlevelünk Pályázati felhívások rovatában is olvasható.)

A klub programja kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult.

Gazdaságfejlesztési konzultáció

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) november 29-én, az egri HKIK Székházban a megyei területfejlesztési koncepció elkészítéséhez kapcsolódóan gazdaságfejlesztési konzultációt szervezett, amelyen "Innováció, kutatásfejlesztés, vállalati alkalmazás" témában Farkas József, elnökségi tagunk tartott előadást.

Az előadás fő célkitűzése volt: bizonyítani az innováció fontosságát; körbejárni Heves megye innovációs potenciálját; rávilágítani az innováció "melegágyára", amely maga a vállalkozás; felhívni a figyelmet arra, hogy a piacra vitel a siker alapfeltétele; valamint javaslatokat felvetni a megye innovációs potenciál fejlesztéséhez.

Jelentős probléma Magyarországon, hogy nem lehet megyékre, területre vonatkozó innovációs adatbázisokhoz jutni, így a vonatkozó területi stratégiák általánosak, nem a fejlesztést segítik.
A 2005-től 2009-ig tartó időszakban, amíg országosan a K+F ráfordítások valamelyest emelkedtek, Heves megyében az ilyen irányú ráfordítások értéke 2010-re alig kétharmadára esett vissza. Észak-Magyarország a GDP csupán 0,63%-át fordította kutatás-fejlesztésre, ezen belül a K+F kiadások 40%-a kötődik Heves megyéhez. A K+F tevékenység eredményességét jelző szabadalmi és publikációs statisztikák tekintetében 2011-ben Heves megyében 20 bejelentést tettek, melyek közül mindössze 2-t adtak meg.

Az előadás zárásaként megfogalmazódott egy, a megyére vonatkozó, tényeken alapuló, folyamatosan karbantartott és nyilvános innovációs adatbázis szükségessége. Érdemes pályázati prioritásként kezelni a KKV-k innovációját és jogvédelmi bejelentéseit. Az innovációt mindenkor az Oslói Kézikönyv 3. kiadása szerint kell értelmezni, így a piacra vitelt is kiemelt fontosságúnak kell tekinteni.

Az atomoktól a csillagokig és Alkímia ma

Tagszervezetünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Fizikai Intézete és Kémiai Intézete ingyenes előadássorozatot indított több évvel ezelőtt, melyben az ELTE TTK Fizikai Intézetéhez és Kémiai Intézetéhez kötődő szakemberek beszélnek a fizika és kémia frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról középiskolásoknak, tanároknak és minden természettudomány iránt érdeklődőnek.

A csütörtök esti előadásokat (egyik héten fizika, másik héten kémia) kísérleti bemutatók, kvíz és egyéb meglepetések is kísérik. Sőt a laboratóriumi látogatással egybekötött előadássorozat akkreditált, 30 órás, térítésmentes pedagógus-továbbképző programként is működik.

Dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versennyel kapcsolatban "Az atomoktól a csillagokig" c. előadássorozat keretében, 2012. december 6-án, az "Alkímia ma, az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával" c. előadássorozat keretében pedig 2012. december 13-án tartott ismertetőt az ELTE Eötvös Előadójában, melyet összesen kb. 90 fő vett részt.
Az előadások anyagai, illetve egyéb érdekességek elérhetőek online (www.galileowebcast.hu/kozvetites.html és www.chem.elte.hu/pr/alkimia_ma.html) is.

THE Roadshow

2012. november 20-án, a budapesti Szerb Antal Gimnáziumban folytatódott a Magyar Innovációs Szövetség műszaki- és természettudományokat népszerűsítő roadshow-ja, a THE Program. Fazekas Bence projektmenedzser programköszöntője után Füstös Géza, a Siemens üzletfejlesztési igazgatója tartott előadást "Innovatív technológiák mindennapi használatra" címmel. Ezt követően az Óbudai Egyetemet képviseletében Kuti János "Hallgatói innováció" c. előadása következett.
A roadshow következő állomása november 26-án, a Szent István Gimnázium volt Budapesten. A projektmenedzser köszöntője után a Grundfos Magyarország Gyártó Kft képviselője "Arkhimédesz nyomában", ill. Deák Márton, a Puli Space Technologies munkatársa tartott előadást "A Holdkutatás 70 éve - űrszondák Kármántól napjainkig" címmel. 

A rendezvényeket látványos természettudományos kísérletek zárták a diákok bevonásával.
A rendezvényeken készült fényképek megtekinthetők a www.facebook.com/gondolkodom internetes oldalon. A rendezvény fővédnöke Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.

Harsányi István Hallgató Díj

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma a 2012. évben 1 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 7 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomaátadó ünnepségén, 2012. december 1-én Dr. Gyökér Irén kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Hallgatói Díjat Györkös Rita részére.
Ezzel befejeződött a 2012. évi díjak átadása, amelyre a díjazottak felsőfokú intézményeiben került sor.

Üzleti Angyal Klub

November 28-án, a Startup Underground szervezésében tartották meg a budapesti GreenPoint 7-ben az Üzleti Angyal Klub zártkörű, befektetés-ösztönző eseménysorozatának soron következő rendezvényét. Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnökének köszöntőjét követően 5 startup projekt mutatkozott be az alábbi témákban:
- cloud operációs rendszer,
- multimédia-kezelő eszköz,
- internetes tartalmak új típusú szűrése gyermekvédelem céljából,
- labdarúgás-utánpótlást segítő program,
- innovatív, egyénre szabott csokoládégyártás.

A prezentációkat sok kérdés, majd kötetlen eszmecsere követte. A rendezvényen részt vett dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója, ill. több MISZ-tag is.

Kairos Student Venture Competition

November 30-án szervezte a Kairos Society a Hallgatói Vállalkozók Versenyét (Kairos Student Venture Competition) a Közép-európai Egyetemen.

Szirtes Marcell (Corvinus Egyetem) képviselte a nyertes MiniBrake projektet (gyermekbiciklire szerelhető távirányítású fék). Így ő részt vehet jövőre a New York-i tőzsdén rendezendő kiállításon, a Kairos Global Summit idején.
A második helyezett Zónai Roland lett a BioMIPAT projekttel, amely egy intelligens, önmagától tanulni képes szoftver, melyet kifejezetten gyógyszergyáraknak és biotechnológiai cégeknek segít a K+F folyamatok megtervezéséhez, az elemzésben és ellenőrzésben, jelentősen javítva ezáltal a vakcinák minőségét.

Az eseményen előadást tartott a Kairos Society globális vezetője Alex Fiance, valamint Mérő László serkentette a résztvevőket közös gondolkodásra az átlagos és a formabontó jelenségek kapcsolatának elemzésével. A délutáni kerekasztal-beszélgetésen elismert vállalkozók, döntéshozók osztották meg a globális piacra lépésről tapasztalataikat, pl.:
- Szőke Márton, aki az Indextools sikersztorit követően számos startup vállalkozás befektetője,
- Doszpod Endre pedig kockázati tőke befektetőként a Jeremie-program keretein belül az első sikeres nemzetközi vállalatértékesítést vitte véghez a PortfoLion színeiben.

Deák Csaba a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhelyetteseként az állami szektort képviselte.
Alex Fiance szerint a Kairos Student Venture Competition mint kísérleti projekt sikerét látva 2013-ban a világ többi országában is szeretnék megvalósítani a kezdeményezést.
Az esemény az Amerikai Nagykövetség támogatásával, az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, az MMKlaszter és a Singularity University szakmai partnerségében valósult meg.

FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, dr. Papanek Gábor, elnök vezetésével ülést tartott 2012. december 6-án, Budapesten, a MISZ irodájában. Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.
Az első napirend keretében áttekintették a regionális képviseletek helyzetét, gazdálkodását. Második napirendként a 2012. évi jelentés előkészítéséről tárgyaltak.

ACCESS

Tagszervezetünk, a Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA) a Central Europe programban, 2010. március 1. és 2013. február 28. között futó ACCESS (ACCelerating regional competivenESS and sectorbased excellence through innovation management tools and techniques) projekt résztvevő partnere. A projekt keretében a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vezetésével és kilenc közép-európai partner közreműködésével, regionális innovációs potenciál ágazatonkénti felmérésére alkalmas eszköz került kifejlesztésre.

A PTA kiképezte a Magyar Biotechnológiai Szövetség szakértőit az új módszer alkalmazására, majd ezt követően Dél-Alföld régióban 2012 novemberében közösen tesztelték a kifejlesztett eszközt. A partnerek célja a jövőben ezt továbbfejleszteni a szerzett tapasztalatok alapján.

A projekt jelenlegi szakaszában külföldi és hazai tapasztalatok mérlegelése és vizsgálata után szakpolitikai javaslat készül döntéshozók részére a biotechnológiai szektor innovációs potenciáljának növelése érdekében. A Közalapítvány célkitűzése egy nemzetközi biotechnológiai klaszter létrehozása cseh-magyar-olasz partnerek bevonásával, mely közös platformot fog biztosítani az azonos területen, hasonló célokért, de különböző kihívásokkal szembesülő, különböző eszközökkel és megoldásokkal dolgozó szereplők számára.

Társadalmi konzultáció Miskolcon

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), együttműködve tagszervezetünkkel, a NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökséggel, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felkérésére 2012. december 3-án rendezte meg országos társadalmi konzultációjának utolsó előtti rendezvényét a készülő Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 (NIS) tervezetéről Miskolcon, a Megyeháza Dísztermében.

A konzultáció moderátora dr. Nyiry Attila Szövetségünk választmányi tagja, a NORRIA igazgatója volt. Túróczy László, az NGM helyettes államtitkára foglalta össze a stratégia főbb irányait, majd dr. Deák Csaba, a NIH elnökhelyettese ismertette a NIH szerepét a NIS megvalósításában. Ezt követően pódiumbeszélgetésre került sor, ahol
- dr. Nikodémus Antal, az NGM Innovációs főosztályvezetője,
- dr. Török Zoltán, a B. A. Z. megyei Közgyűlés osztályvezetője,
- dr. Patkó Gyula, Szövetségünk választmányi tagja, a Miskolci Egyetem rektora,
- Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és
- Vécsi György, a Miskolc Holding elnöke
értelmezte az észak-magyarországi régió elhelyezkedését és feladatait a stratégián belül.

A rendezvény fórummal zárult, a hozzászólásokban számos módosító javaslat hangzott el. Nehezményezték a résztvevők az innovációs járulék leírhatóságának megszüntetését - néhány anomália miatt a "kollektív bűnösség-kollektív csalás" tényére hivatkozva - mely sérti a K+F szereplőit.

A rendezvényen Szövetségünket dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

"Inno-Kocsma"

Inno-Kocsma c. rendezvénysorozat indult Pécsett, a Nappali Bárban, melynek célja, hogy kötetlen stílusban mutassa be a régió fiatal kutatóinak, doktorandusz hallgatóinak tudományos munkásságát, a kevésbé szakavatott közönség számára.

Az első találkozóra november 27-én került sor dr. Kistelegdi István és dr. Hutter Ákos részvételével. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának két kiemelkedő oktatója beszélt közérthető módon szakmai életútjáról, az építőipar és energiadesign szakterületről, jelentősebb munkáikról és arról az egyetemi közösségről, ahol gyümölcsöző együttműködésben tudnak munkálkodni.

Ezt követően december 13-án Brachmann Ferenc, a PTE Természettudományi Kar Informatikai Tanszékének oktatója beszélt IT és Infokommunikáció szakterületéről személyes vonatkozásokkal színesítve.
2013. január 17-én, dr. Kecskés András, a PTE Állam és Jogtudományi Kar Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék oktatója tart előadást a felelős társaságirányítás és társasági evolúció témában.

A rendezvény tagszervezetünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége szervezésében kerül megrendezésére az EU által támogatott FORT projekt keretében. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt a szervezők kérik, hogy a részvételi szándékot jelezzék az innovacio@ddriu.hu e-mail címen.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Google Trailblazer Award

2012. november 29-30. között Szabó Lóránt Zsolt, MAFITUD-tag, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Google-különdíjasa a cég európai központjába, Zürichbe látogatott.

Szabó Lóránt Zsolton kívül a programra összesen 18 fiatal résztvevő érkezett, Svájcból, Németországból, Írországból, Romániából és Angliából. A program irodalátogatással kezdődött, majd a diákok a Google számos osztályáról hallhattak előadásokat. A magyar résztvevő számára a legérdekesebb a biztonsági csapat bemutatkozása volt, a hackerek és a biztonsági szakemberek közötti folytonos harc bemutatása.

A szakmai jellegű előadások mellett, utolsó programként minden résztvevő mellé kijelöltek egy-egy mentort az ott dolgozók közül, akiktől első kézből tudhatták meg, milyen is a Google-ben szoftvermérnökként dolgozni.

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség a 2012. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminarra és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremóniára és bankettre Galgóczi Gábor, MAFITUD-tagot delegálta. Galgóczi Gábor "Exoszoláris bolygókat tartalmazó rendszerek vizsgálata fedési módszerrel" című pályamunkájával kapott első díjat a 2011/2012 évi Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján.

19 országból 24, 17-24 év közötti fiatal vehetett részt a szemináriumon pl. az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Dél-Afrikából, Kínából, Japánból, ill. Ázsia és Európa több országából.

A Nobel-hét keretében a fiatalok meghallgathatták az idei Nobel-díjasok előadásait:
- Mo Yan irodalmi estjét,
- Sir John B. Gurdon és Shinya Yamanaka orvostudományi Nobel-díjasok sajtókonferenciáját,
- Serge Haroche és David J. Wineland fizika előadását, valamint
- Robert J. Lefkowitz és Brian K. Kobilka kémia előadását.

Ezenkívül ellátogathattak a Nobel Múzeumba, ahol többek között Bárány Róbert kiállított oklevelét is láthatták, valamint a Karolinska Institute-ban részt vehettek egy laborlátogatáson.

A fiatalok is megtartották előadásaikat a svéd természettudományi tagozatos gimnáziumok tanulóinak. A nap során kb. 600 diák fordult meg az előadóteremben, a prezentációk mellett egyéni beszélgetésre is volt lehetőség az érdeklődőkkel.

A legnagyobb megtiszteltetés azonban mégis az utolsó két este volt. December 9-én részt vettek egy fogadáson minden idei és néhány korábbi Nobel-díjas társaságában, ahol lehetőségük nyílt a díjazottakkal való beszélgetésre is. Többek között James Watson, a DNS egyik felfedezője is tiszteletét tette az idei ünnepségen.

December 10-én pedig a stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj kiosztási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Magyarországi kreatív szektor

Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács elnöke előadást tartott az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottságának a magyar kreativitásról és a nemzeti innováció lehetőségeiről szóló ülésén 2012. november 27-én.

A Bizottság ülésén Pósán László, a bizottság elnöke kifejtette, hogy a versenyképesség növeléséhez elengedhetetlen a K+F+I alapú, technológiai innovációra épülő megújulás. Az ülés meghívott előterjesztője, Bendzsel Miklós, előadásában elmondta, hogy becslések szerint az egész Európában praktizáló, közel 410 000 szakképzett tervező évi 36 milliárd eurós árbevétel generálásához járul hozzá. A kreatív ágazatok, a formakultúra azonban nemcsak európai, hanem nemzeti szinten is lehetőségeket rejt magában. Magyarországon a kreatív szektor húzóágazatnak számít, ezt lenne érdemes és szükséges megerősítenünk, továbbfejlesztenünk. A gazdaságunk hajtóerejét jelentő nagyvállalatok és KKV-k a design innovációs erejének kiaknázása révén számos előnyhöz juthatnának, amihez nemzeti felhajtóerőre is szükség van.

Design for Growth and Prosperity

Az Európai Design Vezetőtestület - többek között - javasolja az üzleti szektor és az ipar területén már működő Európai Design Központok fejlesztését, amelyek nyitott hálózatokban való működése nagyban elősegíti a designtudatosságot. A javaslatban nagy hangsúlyt kapott az állami szektor szerepének megerősítése is, amelynek egyik kiemelt lépése lenne a design megjelenése a közbeszerzésekben. Kiemelik azt is, hogy a designoktatásnak az általános, szak- és felsőoktatás részeként minden európai állampolgár számára elérhetővé kell válnia. Az Európai Design Vezetőtestületben a 12 utóbb csatlakozott EU-tagországot Bendzsel Miklós képviseli.

A Vezetőtestület a Bizottság felkérésére 21 szakpolitikai javaslatot dolgozott ki, amelyek érintik a design európai színtéren kívüli és belüli pozicionálását, utóbbi a design szerepének meghatározását jelenti az európai innovációs rendszerben, a vállalkozásokban, a közszférában, továbbá az európai kutatási és oktatási rendszerben.
A Design for Growth and Prosperity című beszámoló az alábbi linken letölthető.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

KFI társadalmi egyeztetés

2012. december 4-én, Győrben ért véget az országos konzultációs rendezvénysorozat a Nemzeti Kutatás - Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 tervezetéről. Az esemény helyszínén, a Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központban Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaság stratégiáért felelős államtitkára ismertette a Nemzeti Kutatás - Fejlesztési és Innovációs Stratégiát, valamint említést tett a stratégia fő céljairól és a jövőben várható lépésekről.

EIT Awareness Day

2012. december 11-én, a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által szervezett "EIT Awareness Day" c. rendezvényen közel 100 hazai és nemzetközi egyetemi, kutatóintézeti és vállalati szakember vett részt.

A tanácskozás résztvevőinek José Manuel Leceta, az EIT igazgatója, tájékoztatást adott az újonnan induló, 2014-ben és 2018-ban létrejövő három-három új tervezett társulásról (KIC), melyek az alábbi tematikára épülnek:
- innováció az egészséges életmód és aktív időskor szolgálatában;
- nyersanyagok;
- a jövő élelmiszerei;
- városi mobilitás;
- magas hozzáadott értéket előállító gyártás;
- intelligens és biztonságos társadalmak.

Kétoldalú technológiai és innovációs megállapodás

2012. november 26-án, Ljubljanában a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke Dr. Mészáros György, Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett kormányzati delegáció tagjaként, kétoldalú technológiai és innovációs együttműködési megállapodást írt alá a szlovéniai Technológiai Ügynökség (TIA - Public Agency for Technology) vezetőjével, Dr. Mateja Mešl igazgató asszonnyal.

Az együttműködési megállapodás elsősorban a fenntartható fejlődést szolgáló új energiaforrások és ipari technológiák - kiemelten a geotermikus energiára épülő megújuló energiák és a hatékony energiafelhasználás - területén történő információcsere, szakmai szemináriumok és együttműködési programok közös kidolgozásának szándékával került aláírásra.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.
Tagsorszám: | 666.
Cím: | 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Honlap: | www.mobilis.gyor.hu
Vezető: | Szilasi Péter Tamás, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36-96/618-113
E-mail: | szilasi.tamas@mobilis-gyor.hu
Képviselő: | Babos Anikó, partnerkapcsolati referens
Telefon: | +30-96/618-115
E-mail: | babos.aniko@mobilis-gyor.hu

Tevékenység:
Európa első járművekre, mozgásra, közlekedésre fókuszáló tematikus tudományos játszóháza az élmény alapú, informális tanulás módszerével a kíváncsiságot, a kreativitást és az alkotóvágyat ébreszti fel a látogatóiban. A mindenki által ismert és közkedvelt autó "hogyanjainak" és "mikéntjeinek" bemutatásával segíti leküzdeni a természet- és műszaki tudományokkal szembeni félelmeket és ellenérzéseket. Önfeledt felfedezésre, gondolkodásra, kérdezésre az innovációs készség fokozására ösztönöz a jelenségek megfigyelése, az egyedi eszközök kipróbálása és a kísérletekbe való aktív bevonáson keresztül.
74 kipróbálható, egyedi eszköz 1200 négyzetméteren, tematikus kísérleti bemutatók a fizika és kémia világából, korcsoportok szerinti rendhagyó természettudományos órák, rendezvényhelyszínek, készségfejlesztő, kipróbálható játékok találhatók meg a Mobilisben.

Szakirodalom-figyelő

Paulo Coelho: Az alkimista - Athenaeum, 2012, évfordulós kiadvány
Dr. Osman Péter ismertetése

"Minden idők legolvasottabb regénye" áll a kötet, tartalmához illően mesés szépségű borítóján. Merész állítás, mert Coelho műve azokhoz szól, azokat igézi meg, akik hajlandóak igazán elgondolkodni azon, amit olvasnak, s ami a szavak mögött áll, ésszel és szívvel egyaránt követni Coelho gondolatait. Saját merész állításként minden idők talán legszebb felnőttmeséjéhez, Saint-Exupéry A kis herceg c. halhatatlan remekéhez hasonlítanám. Annál is inkább, mert Coelho itt végig kristálytisztán, csodálatosan finom egyszerűséggel fogalmaz, így adja elő az élet végső kérdéseit feszegető mondanivalóját. Miszticizmusa a felszínen inkább csak a Világlélekre és a Személyes Történetre vonatkozó tételeiben jelenik meg, egyébként úgy idézi meg az élet nagy talányát, hogy a misztikum a saját, az övéire rezonáló, azokat folytató érzéseinkben és gondolatainkban sejlik fel. Olvasótábora jó ízlését és szellemi igényességét dicséri, hogy - a kiadótól idézve - "Az alkimista nemzetközi bestseller, mely rajongók millióit bűvölte el szerte a világon."

Bölcsen rezignált - mi más is lehetne a bölcs ebben a világban -, s ugyanakkor töretlenül optimista - mi más is lehetne a jó mese? Íme, néhány kiragadott részlet, ízelítőként:
"Az emberek nagyon hamar fölismerik, mi az, amiért élniük kell - szólt az öreg kissé keserűen. (Ő a mese egyik meghatározó szereplője. Tőle a következő idézet is.) Talán éppen ezért nagyon hamar föl is adják. De ez már csak így van." • "Ha kezdesz elígérni valamit, amid még nincs meg, akkor nem fogsz törekedni, hogy megszerezd." • "A legegyszerűbb dolgok a legszokatlanabbak, és csak a bölcsek láthatják meg őket." (Mondja egy másik kulcsszereplő, az álomfejtő.) • "A szenvedéstől való félelem rosszabb, mint a szenvedés maga." (Ez már az alkimista tanítása, akárcsak a következők.) • "Minden keresés a Kezdő szerencséjével indul. És mindig a Hódító Próbatételével végződik. Egyetlen szív sem szenvedett, ha álmait kereste, mert a keresés minden pillanata az Istennel és az Örökkévalósággal való találkozás pillanata."

A történet felszíne egy kincskeresés klasszikus hangvételű meséje. Egy andalúz pásztorfiú története, aki az álomfejtő szavára, az öregember útmutatásával elhagyja a szülőföldjét, hogy átszelje az észak-afrikai sivatagot és ráleljen a piramisok alatt rejtőző kincsekre. Kalandos útján így találkozik az alkimistával, aki ekként tanítja: "A szíved elől sosem menekülsz el. Ezért jobb hallgatni rá, hogy sose kapjál váratlan sebet." A fiú pedig a szívének mondja: "Kincset keresve minden napom csodálatos volt, mert tudtam, hogy minden pillanat része az álmomnak, hogy megtalálom. A kincset keresve útközben olyan dolgokat fedeztem fel, amelyekre nem is remélhettem, hogy rátalálok, ha nincs bátorságom olyat próbálni, ami egy pásztornak elérhetetlen." A szíve pedig így válaszol: Ezen a földön mindenkinek megvan a maga kincse, ami rá vár. Mi azonban ritkán szólunk ezekről a kincsekről, mert az emberek már nem vágynak rá, hogy megtalálják őket. Csak a gyerekeknek mesélünk róluk. Azután az életre hagyjuk, hogy mindenkit sorsa szerint vezessen. De sajnos csak kevés ember megy azon az úton, amely számára ki lett jelölve, amely a Személyes Történet és a Boldogság útja."

A fiúnak a próbatételben széllé kellett változnia, és kereste, ki segítheti ebben. És "belemerült a Világlélekbe, és látta, hogy a Világlélek részét alkotja az Isten Lelkének, és látta, hogy az Isten Lelke az ő saját lelke. És hogy így csodákat tud tenni." S útja végén megélte a csodát...

Murat Çizakça: Islamic Capitalism and Finance - Origins, Evolution and the Future (Iszlám kapitalizmus és pénzügyek - Eredetek, fejlődés és a jövő) - Edward Elgar, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Miért is érdemes ismernünk, hogyan kezeli az iszlám világ a maga törvényei szerint a gazdasági és a pénzügyeit? Lehetnek olyan megoldásaik, amelyeket érdemes eltanulnunk? Még ha ezt nem is vesszük figyelembe - ami ostoba önhittség lenne -, megkerülhetetlen tény, hogy a Föld népességének ötöde az iszlám körébe tartozik, s erős tendencia, hogy közülük mind többen a saját normáikat követik, azokhoz térnek vissza. Szintúgy meghatározó erejű tény, hogy az iszlám körébe tartozó gazdasági szereplőknek minden bizonnyal növekedni fog a súlya a világgazdaságban. Ha tehát csupán a saját érdekeinket nézzük is, gyümölcsözően csak úgy élhetünk együtt velük e globális társbérletben, csak úgy aknázhatjuk ki optimális mértékben a lehetőségeinket azon a nagy és mind fontosabb piacon, amelyet ők alkotnak, ha megértjük őket, az elveiket és az azokból következő gyakorlatukat. Hiszen a marketing lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy az a piaccal való mindenkor optimális összhang folyamatos fenntartására, az ezt szolgáló és egymással kölcsönhatásban érvényesülő alkalmazkodásra és befolyásolásra támaszkodó gazdálkodás koncepciója, ismeret-, cselekvés-, eszköz- és magatartás-rendszere. Ennek az alapja pedig csak a kérdéses piac mélyreható ismerete lehet. Ehhez kínál alapvető tudást e kötet. Szerzője a malajziai kormányzat által létrehozott International Centre For Education In Islamic Finance professzora, akinek szakterülete az összehasonlító gazdaságtörténet és az iszlám pénzügyek. Könyve szakmai megbízhatóságára garancia, hogy az Edward Elgar, a gazdasági és pénzügyi szakkönyvek egyik legjobb kiadója adta közre.

A 16 fejezete öt részre tagolódik: • Az intézmények mögött álló értékrend. - Benne: Az iszlám gazdaságtan és pénzügyek két megközelítése; Az iszlám kapitalizmus alapelvei • A magánvállalkozás történelmi intézményei: tőkefelhalmozás - Benne: A vállalkozó finanszírozása: a középkori iszlám gazdasági társaságok; A középkori iszlám gazdasági társaságok fejlődése az iszlám világban és Nyugaton; Kereskedelem és annak intézményei • A tőke újraelosztásának és a közfinanszírozásnak az intézményei - Benne: A vagyon kötelező újraelosztása: adóztatás és az adóbegyűjtés intézményei, a modern iszlám kötvény eredete (egy bekezdés szól itt az egyik legkorszerűbb pénzügyi eszköz, az értékpapírosítás korai iszlám példáiról is); A vagyon önkéntes újraelosztása (a jótékonysági alapítvány) • A mai iszlám kapitalizmus és pénzügyek - Benne: A részvényekre alapozott jótékonysági alapítvány (bemutatása kiemeli, hogy a 19. században az iszlám világ átvette a Nyugattól a részvénytársaság koncepcióját, és e nyugati találmányt ötvözték a hagyományos iszlám konstrukcióval); A modern iszlám bankolás születése és fejlődése; Kölcsönzés a nagyközönségtől; Iszlám típusú biztosítás; A modern zarándoklat finanszírozása • Az iszlám kapitalizmus és pénzügyek jövője - Benne: Az iszlám aranydinár (visszatérés az aranypénzhez?); A mindent átfogó iszlám jogrend, a saría és az iszlám bankolás; Kockázati tőke; Demokrácia és a modern iszlám kapitalizmus.

A szerző az ismertetéseket és magyarázatokat az igen jó történész és elemző, és a kitűnő tanár lényeget láttató alaposságával, és színes, jól követhető előadásmódjával adja elő, a múlt és a jelen gyakorlatából vett sok példa felsorakoztatásával. Nagyban növeli az itt olvashatók szakmai értékét, érthetőségét és érdekességét, hogy az iszlámra vonatkozó mondanivalóhoz nyugati párhuzamokat is kifejt.

Gasztrohangulatok - Alinea Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése


Akár gasztronómia, akár szépirodalom, vagy gazdaságtan - az Alinea Kiadó választásában mindig megbízhatunk, és sohasem csalódunk. Most egy különleges kötetet jelentetett meg, Krúdy Gyula műveiből készült válogatást.

Nagyon sokat veszít, aki Krúdy műveit nem ismeri, és igen valószínű, hogy mind kevesebben ismerik (sok másik nagy írónkkal egyetemben). Tény, hogy Krúdy finom-érzékletes elbeszélésmódja, az élet valóját hordozó apró részletek iránti érzékenysége elüt a ma mindinkább uralkodó stílustól, a minél egyszerűbben és gyorsabban elmondható és befogadható megfogalmazástól. Ő éppen azt mutatja meg, mennyi örömet kínálhat a részletek élvezete. "Gasztrohangulatoknál" maradva, a különbség nagyjában-egészében úgy érzékeltethető, mint szép komótosan, műértő odaadással kiélvezni egy gazdag húsleves minden cseppjét, és az azt követő tányérhús minden morzsáját, vagy röpke élvezettel befalni valami gyorsmenüt.

"Az egyszerűség a végső kifinomultság." írta Leonardo da Vinci, minden idők egyik legnagyobb művész- és mérnökzsenije, Krúdy lebilincselő művészettel tudta ábrázolni a hétköznapi élet egyszerű örömeinek, s különösképpen a terített asztal kincseinek kifinomult élvezetét. Ez az összeállítás éppen ezzel különleges - ezen túlmenően pedig még azzal is, hogy egy, mindinkább a feledés homályába vesző világból ad megidézésre méltó, apró, igen egyszerű s ugyanakkor kifinomult életképeket, átélésre érdemes hangulatokat. Krúdytól tanulni lehet és tanulni kell: azt, hogy örüljünk a mának, élvezzük a pillanatot, ha akárcsak egy tál kellő gonddal elkészített étellel, egy kispörkölttel, vagy még inkább egy darabka finom sódarral kényeztet.

Harminchárom (emlékezetes szám! - OP) hosszabb-rövidebb írás sorakozik a kötetben, időutazásra visz, hajdani hangulatokat, ízléseket, köznapi és valahogy, a bennük rejlő örömmel mégis emelkedett élethelyzeteket idéz.

"1914-ben még kocsmaillat volt Magyarországon. - szól a Fogadó a régi világhoz c. novella. - Származott a kocsmaillat a különböző borjú- és marhapörköltöktől, amelyek paprikától pirosan, hagymától szagosan, frissen csapolt, aranyhajú, csipkefodros ser társaságában várták gábelfrüstökre az utazókat a legkisebb vendégfogadóban is." Egy következő írás étvágygerjesztő alapossággal tárja elénk a gábli, azaz a gábelfrüstök sajátos világát.

"A legnagyobb urak foglalkoztak mindig a halfőzéssel, halvásárral, mert ott aztán igazán kell vigyázni, talán jobban, mint a baromfinál. Nem szabad akármilyen hitvány halat megvenni, mert ahol a hitvány hal, akad finom falat is." (Farsangi és böjti örömünk: a hal)

Nem is lenne igazi, s főként nem kerek e gyűjtemény, ha hiányozna belőle Krúdy talán legkarakteresebb ebbéli remeke, A pincér álma. Íme, abból is egy apró részlet, a vendégek óhajaiból: "Ringlit!" "Sörbombát." "Egyfogatút zaftban." "Valami kis pörköltet, lehet nagyobbacska is, de csontos okvetlenül." "Pájslit, Fridolinom, mert ég a gyomrom az éjszakától." "Fagyos káposztát ennék olajjal, tojással, keménymaggal." "Ha egy kis tormás hús akadna, Fridolin, tudja, amolyan füle, farka, lába, azt szívesen venném."

S ízelítőül még néhány cím: • A piac illata • A böjtölés tudománya • Újházi levese • A pesti embereket meg kell tanítani enni! (Ebéd utáni beszélgetés a "fiatalabb Gundellel", a békebelinél 50%-kal drágább étlapról) • Disznóölés a Margitszigeten • A húsvéti sódar titkai • Előhang egy kispörkölthöz

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Piac és Profit, 2012. november, 22. oldal
Melyik lesz Az év terméke?
"...A döntést az befolyásolja, hogy a termék innovatív-e, és hordoz-e a vásárlók szempontjából érzékelhető és értékelhető újítást..."

Piac és Profit, 2012. november, 22. oldal
41 milliárd forint innovatív kicsiknek
"...A korai életszakaszban lévő kis- és középvállalatoknál jelentkezik a legintenzívebben a tőkehiány hiszen ezek a legritkábban hitelképesek, ezért van szükségük a kockázati tőke típusú támogatásra. Az NFÜ eredményt hirdetett; az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott, az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok pályázati felhívásában még idén tíz kockázati tőkealap kezdheti meg működését, hogy innovatív mikro-, kis- és középvállalkozásokba fektessen mind a 6 konvergencia régióban..."

Innoportál Hírlevél, 2012. november 26., hétfő
Meghirdették a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

MNO.hu, 2012. november 26., hétfő
Orbán: Az uniós büdzséról szóló vita rossz irányba tolódott el

MNO.hu, 2012. november 26., hétfő
Új utakról tárgyal Orbán

Hír24.hu, 2012. november 26., hétfő
Megint díjazzák a kreatív ötleteket

GazdaságiRádió.hu, 2012. november 26., hétfő
Ismét keresik a kreatív ötleteket

Klub Rádió, 2012. november 26., hétfő
Hírek

"...Egynapos hivatalos látogatásra Szlovéniába utazik hétfőn Orbán Viktor... A megbeszélésen, három megállapodás aláírása is várható Ljubljanával: az egyik a határon átnyúló fejlesztések keretében utak építéséről, a másik egy magyar-szlovén, illetve szlovén-magyar tudományos nagyszótárról szóló szándéknyilatkozat, a harmadik pedig egy innovációs és technológiai együttműködési szándéknyilatkozat..."

InfóRádió.hu, 2012. november 26., hétfő
Orbán: egész Magyarország érzi, szükség van az átalakulásra

Gazdasági Rádió, 2012. november 26., hétfő
Gazdasági Rádió hírek

"...Az egyik a határon átnyúló fejlesztések keretében utak építéséről, a másik egy magyar-szlovén, illetve szlovén-magyar tudományos nagyszótárról szóló szándéknyilatkozat, a harmadik pedig egy innovációs és technológiai együttműködési szándéknyilatkozat..."

Lánchíd Rádió, 2012. november 26., hétfő
Lánchíd Rádió hírek

"...Az egyik a határon átnyúló fejlesztések keretében utak építéséről, a másik egy magyar-szlovén, illetve szlovén-magyar tudományos nagyszótárról szóló szándéknyilatkozat, a harmadik pedig egy innovációs és technológiai együttműködési szándéknyilatkozat..."

Katolikus Rádió, 2012. november 26., hétfő
Katolikus Rádió hírek

"...Az egyik a határon átnyúló fejlesztések keretében utak építéséről, a másik egy magyar-szlovén, illetve szlovén-magyar tudományos nagyszótárról szóló szándéknyilatkozat, a harmadik pedig egy innovációs és technológiai együttműködési szándéknyilatkozat..."

Echo TV, 2012. november 26., hétfő
Echo tv hírek

"...Hivatalos látogatásra Szlovéniába utazik ma Orbán Viktor, ahol várhatóan aláírják az utak építéséről, illetve az innovációs és technológiai együttműködésről szóló szándéknyilatkozatokat..."

Echo TV, 2012. november 26., hétfő
Echo tv hírek

"...Az egyik a határon átnyúló fejlesztések keretében utak építéséről, a másik egy magyar-szlovén, illetve szlovén-magyar tudományos nagyszótárról szóló szándéknyilatkozat, a harmadik pedig egy innovációs és technológiai együttműködési szándéknyilatkozat..."

MTV1, 2012. november 26., hétfő
Híradó Délben
"...Egynapos hivatalos látogatásra érkezett Szlovéniába Orbán Viktor... A látogatáson több megállapodás aláírása is várható, például a határon átnyúló fejlesztések keretében utak építéséről, egy innovációs és technológiai együttműködési szándéknyilatkozatról..."

Napi Gazdaság, 2012. november 27., kedd, 17. oldal
Több pénz jut a jó magyar ötletekre
"...Sok változás előtt áll a magyarországi kutatás-fejlesztési és innovációs szektor, a jó hír az, hogy a közeljövőben a kormányzat egyre több forrást tud az iparághoz eljuttatni - derült ki a Napi Gazdaság 2012-es innovációs konferenciáján... Magyarország a tudományos publikációkban körülbelül a világ négy ezrelékét, fél százalékát tudja felmutatni a legjobb ágazatokban, ugyanakkor a szabadalmi intenzitásban ennek felét, harmadát, néhány esetben pedig csak az ötödét produkálja - állapította meg Bendzsel Miklós..."

Napi Gazdaság, 2012. november 27., kedd, 17. oldal
A szabadalmaztatást támogatja a KTIA
"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) keretében megjelent a Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása című (IPARJOG 12 kódszámú) pályázat..."

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 6. oldal
Egyeztetésen az új stratégia

"...Budapest, Debrecen, Győr, Pécs és Szeged az állomása annak a konzultációsorozatnak, amely az új innovációs stratégia tervezetéről december 4-éig tart. Eszerint nálunk a GDP 1,8 százalékára növelni a k+f-ráfordításokat az évtized végére..."

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 6. oldal
Új pályázat a központi régiónak
"...Négymilliárd forintos kerettel pályázatot írtak ki a közép-magyarországi egyetemek k+f-tevékenységének támogatására..."

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 6. oldal
Ígéretes a magyar tudásexport
Jövőkép Abszolút prioritásként kell kezelni az EU 2020 stratégiára való felkészülést
"...Jelenleg a világban mindenki a kutatás-fejlesztésben és innovációban hisz, a válság elleni küzdelemben csodaszerként tekint erre a területre. "S ez nem is túlzás" - véli Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke..."

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 6. oldal
Innováció az Észak-Alföldön

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 6. oldal
Versenyre hívják az ifjú feltalálókat és tudósjelölteket
"...Pályázat Ismét lehet jelentkezni a Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági tudományos és tehetségkutató versenyére, egyénileg vagy kétfős csapatban..."

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 6. oldal
Innovatív támogatás a fiatal vállalkozóknak

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 7. oldal
Innováció, termékfejlesztés, beruházás
"...Mérleg Eddig csaknem ezer nyertes pályázati projekt útját egyengette a K + F Tanácsadó Központ..."

Világgazdaság, 2012. november 27., kedd, 7. oldal
Az igazi innováció hozza a pénzt
"...Jövőkép Fontos a piacon hasznosítható tudás, a kutatóhelyek és a vállalatok együttműködése
A dél-dunántúli régióban idén számos erőfeszítés történt annak érdekében, hogy kihasználják a kutatás-fejlesztés és innováció lehetőségeit. Erre szükség is van, hiszen a térségben kitörési pontként tekintenek erre a területre..."

Napi Gazdaság, 2012. november 27., kedd, 17. oldal
Idén is folytatódik az Invitel innovációs pályázata, az InnoMax

Délmagyarország, 2012. november 27., kedd, 4. oldal
SZTE klubest: Innováció a Magyar Telekomnál

Délmagyarország, 2012. november 27., kedd, 5. oldal
Innovációról kkv-knak

Észak-Magyarország, 2012. november 27., kedd, 7. oldal
Félmilliárd az innovációra

Világgazdaság Online, 2012. november 27., kedd
Versenyre hívják az ifjú feltalálókat és tudósjelölteket

Piac&Profit Online, 2012. november 27., kedd
Fejlesztési támogatás innovatív kis cégeknek

Index.hu, 2012. november 27., kedd
Orbán business schoolt alapítana

Metropol.hu, 2012. november 27., kedd
Megállapodás a Hankookkal

Délmagyar.hu, 2012. november 27., kedd
EU-izraeli innovációs értekezlet Magyarországgal

IT-Business Online, 2012. november 27., kedd
Magyar részvétellel EU-Izrael innovációs értekezletet tartottak Tel-Avivban

Hiradó.hu, 2012. november 27., kedd
Magyar részvétellel EU-Izrael innovációs értekezletet tartottak Tel-Avivban

Infórádió.hu, 2012. november 27., kedd
Ezt tartalmazza a kormány és a Hankook megállapodása

Infórádió.hu, 2012. november 27., kedd
Angol nyelvű iskola alapítását ígéri Orbán

Echo TV, 2012. november 27., kedd
Híradó
"...Orbán Viktor Szlovéniában tárgyalt, ahol aláírták az utak építéséről, illetve az innovációs és technológiai együttműködésről szóló szándéknyilatkozatokat..."

Magyar Hírlap, 2012. november 28., szerda, 1+9. oldal
Stratégiai megállapodás oktatásról
"...Állami és magántőke bevonásával angol nyelvű üzleti iskolát alapítana Budapesten a kormány. Orbán Viktor szerint egy ilyen intézmény létrehozása hozzájárulhat hazánk tőkevonzó képességéhez.  Tegnap a dél-koreai Hankook Tire Kft.-vel írta alá a hatodik stratégiai partnerségi megállapodását a kormány. Az egyezmény tárgya kutatás-fejlesztés és képzés, a kabinet szeretné, ha a Hankook továbbra is részt venne a magyar oktatási rendszer működtetésében..."
Világgazdaság, 2012. november 28., szerda, 9. oldal
Fontos gazdasági erőforrás a kreatív ipar
"...Teljesítménye alapján nagyobb figyelmet érdemel a kreatív ipar, formatervezés Magyarországon, hiszen ma a kreatív ipar adja a bruttó hazai termék (GDP) csaknem 8 százalékát és a foglalkoztatásban is hasonló a részesedése. A többi között ez kapott nagy hangsúlyt az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága kihelyezett ülésén..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. november 28., szerda, 1+2. oldal
Stratégiai partnerek

Zalai Hírlap, 2012. november 28., szerda, 2. oldal
Üzleti egyetemet ígér

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. november 28., szerda, 6. oldal
Technológiai park
"...A módosítás célja a kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenység ösztönzése, valamint az uniós források hatékonyabb lehívása. A befektetések ösztönzése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. január 1-jével ipari park portált hoz létre..."

Magyar Demokrata, 2012. november 28., szerda, 8. oldal
Fazekas: Az agrárkutatás stratégiai befektetés
"...Fazekas Sándor szerint a kutatás-fejlesztés és innováció az agráriumban közhasznú tevékenység, amely az ágazat eredményességét javítja, jövedelemtermelő képességét pedig növeli..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. november 28., szerda, 12+13. oldal
Nagy adat Nagy lehetőség
"...A nagy innovációk közös jellemzője, hogy maradandó hatással vannak a társadalomra, hatásukra új iparágak születnek és generációk életmódja változik meg..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. november 28., szerda, 17. oldal
InnoMax: folytatódik az innovációs pályázat

SZTNH e-Hírek, 2012. november 28., szerda
A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

News4business.hu, 2012. november 28., szerda
OIFEB: A kreativitás akkor nem fogy el, ha használják

IT-Business Online, 2012. november 28., szerda
Symposium 2012 - Az innovációról

MTV Videótár, 2012. november 28., szerda
Működési zavarokat, leépítéseket, elbocsátásokat okozhat a hétmilliárdos költségvetési zárolás a felsőoktatásban. Az Este vendége Fábián István a Debreceni Egyetem rektora és Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora

Budapest Business Journal, 2012. november 29. - december 13., 11. oldal
In strategy we believe
"...According to the treaty, Richter Gedeon will be able to subtract the cost of R&D investments from its regular corporate tax, which counts as a huge achievement in an environment where taxes are becoming higher and benefits are becoming fewer by the day..."

Magyar Narancs, 2012, november 29., csütörtök, 12+13+14. oldal
Szereti, nem szereti
A kormány és a nemzetközi nagyvállalatok
"...Az egyes megállapodások elsősorban az innovációs folyamatok bürokratikus korlátainak felszámolását, az egyes szektorok számára fontos szakképzési rendszer helyi fejlesztését, illetve azok támogatási rendszerének átláthatóbbá, hatékonyabbá tételét vetítik előre..."

Napi Gazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 1+4+5. oldal
Januárban utazhat Moszkvába Matolcsy
"...További lehetőség lehet a hazai vállalkozások számára a szentpétervári különleges gazdasági övezetben megvalósuló technológiai, gyógyszeripari, innovációs beruházásokban való részvétel..."

Napi Gazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 1+9. oldal
Mérföldkőhöz közelít a Richter

Napi Gazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 2. oldal
Jó lesz a hazai gyógyszergyártóknak
"...Több módosító indítványt csatolt a parlament egészségügyi bizottsága a november 10-e óta a T. Ház előtt fekvő salátatörvényhez. A gyógyszer-gazdaságossági törvényt módosító javaslat a gyógyszergyártók k+f kiadásainak elszámolását érinti..."

Világgazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 5. oldal
Idén is folytatódik az Invitel innovációs pályázata, az InnoMax

Világgazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 6. oldal
Gazdasági eredményeket várnak a szabadalmaktól
"...Huszonkét kutatócsoport és összesen 750 szakember részvételével lezárult a kutatóegyetemi projekt a Semmelweis Egyetemen. A mintegy 3 milliárd forintból négy tudományterületen - diagnosztika, technológia, terápia, prevenció - számos kutatást végeztek, 15 új szabadalom született... A projekt zárultával a kutatási eredményeknek tényleges innovációvá kell válniuk, a kutatási eredményeket gazdasági eredményekre kell váltani..."

Világgazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 7. oldal
Versenyképes napelem, európai összefogással
"...A magyar Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. fejleszti a méréstechnikát annak az európai konzorciumnak a tagjaként, amely megcélozta az új generációs napelemek gyártási eljárásának továbbfejlesztését a későbbi, gazdaságos tömegtermelés megalapozása érdekében..."

Világgazdaság, 2012. november 29., csütörtök, 10. oldal
Jó hír a Richtertől

Heti Válasz, 2012. november 29., csütörtök, 23. oldal
Bővülő foglalkoztatás és gyártókapacitás

Heti Válasz, 2012. november 29., csütörtök, 40+41+42+43. oldal
"Nehéz év elé nézünk"

"...Nekünk miért nem sikerül a visszakapaszkodás? - Egyrészt a magyar gazdaság forráshiánya, a technológiai és hatékonyságbeli lemaradása miatt. Másrészt alacsony az innováció és a kutatásfejlesztés szintje, s Magyarország nem képez elegendő ipari szakembert..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. november 29., csütörtök, 6. oldal
Területfejlesztési koncepció
"...Fontos szerep jut a kutatás - fejlesztés és az innováció erősítésére, a környezetvédelemre, a fenntartható közlekedésre, a foglalkoztatás előmozdítására, a kis- és közepes vállalkozások, illetve a mezőgazdaság versenyképességének javítására..."

Magyar Fórum, 2012. november 29., csütörtök, 20. oldal
Egész Magyarország érzi, hogy szükség van a teljes átalakulásra
"...Az egynapos szlovéniai látogatáson tartózkodó magyar kormányfő... A két ország innovációs hivatala a technológiai és innovációs területen való együttműködésről szóló dokumentumot írt alá..."

Index.hu, 2012. november 29., csütörtök
Megint Magyarországon lesz a Szingularitás Egyetem innovációs versenye

MNO.hu, 2012. november 29., csütörtök
"Az innováció a válságból való kilábalás egyik meghatározó eszköze lehet"

MNO.hu, 2012. november 29., csütörtök
Januárban a Ház elé kerül az innovációs stratégia

MagyarHírlap.hu, 2012. november 29., csütörtök
Cséfalvay: januárban kerülhet a kormány elé a nemzeti innovációs stratégia

SzegedCafé.hu, 2012. november 29., csütörtök
Cséfalvay: a kormány januárban tárgyalja a nemzeti innovációs stratégiát

Edupress.hu, 2012. november 29., csütörtök
Átadták az MTA Természettudományi Kutatóközpontját

OrientPress.hu, 2012. november 29., csütörtök
Az innováció az EU és Magyarország növekedésének hajtóereje

InfoRádió.hu, 2012. november 29., csütörtök
A kormány elé kerül az innovációs stratégia

GazdaságiRádió.hu, 2012. november 29., csütörtök
E&Y: az innováció a kilábalás egyik eszköze

GazdaságiRádió.hu, 2012. november 29., csütörtök
Januárban kerülhet a kormány elé a nemzeti innovációs stratégia

Gazdasági Rádió, 2012. november 29., csütörtök
Hírek
"...Az innováció a válságból való kilábalás egyik meghatározó eszköze lehet - mondta Havas István, az Ernst & Young magyarországi vezérigazgatója, a nemzetközi tanácsadó cég felmérésének bemutatásakor..."

InfóRádió, 2012. november 29., csütörtök
Nemzeti Innovációs Hivatal - a "K+F+I" támogatásáról

Infó Rádió, 2012. november 29., csütörtök
Hírek
"...A válságból való kilábalás egyik meghatározó eszközének nevezte az innovációt az Ernst&Young magyarországi vezérigazgatója..."

Infó Rádió, 2012. november 29., csütörtök
Hírek
"...Januárban tárgyalhatja a kormány a nemzeti innovációs stratégiát - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára..."

Magyar Hírlap, 2012. november 30., péntek, 10. oldal
Lemarad a versenyben az unió
"...Összetett és bonyolult az EU innovációs politikája, számos programban jelentős az átfedés, és ez a gazdasági fejlődést is kedvezőtlenül befolyásolja..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 18. oldal
A cégek többsége elégedetlen az EU-val
"...A cégvezetők 69 százaléka szerint az EU innovációs politikája nem követi az ágazati igényeket, ráadásul 82 százalékuk állítja, hogy a forrásokhoz egyszerűbben kellene hozzájutni - derül ki az Ernst & Young felméréséből..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 18. oldal
Kezdő kis vállalkozás is lehet innovatív
"...A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) november 15-én megállapodást írt alá, amelynek lényege az innovatív start-up vállalkozások alapításának és fejlesztésének ösztönzése. Az eseményen elhangzott, hogy az innováció ma már önálló iparág, amelynek támogatása Magyarország szempontjából stratégiai fontosságú..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 18. oldal
Jól áll az MTA-Q2
"...A MTA lágymányosi természettudományi kutatóközpontja, az MTA-Q2 épületének szerkezetépítése lezárult..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 18. oldal
A kreativitást használni kell
"...Becslések szerint az Európában praktizáló csaknem 410 ezer szakképzett tervező évi 36 milliárd eurós árbevétel generálásához járul hozzá..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 19. oldal
Új fejlesztéssel erősített a ThalesNano

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 19. oldal
Teljesítette vállalását az SZTE

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 19. oldal
Az egyetemi kutatást támogatják
"...A közép-magyarországi egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységére 4 milliárd forint támogatás igényelhető a Kutatási és technológiai innovációs alapból, az Új Széchenyi terv keretében jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 19. oldal
Jönnek a t+t ipari parkok
"...Az ipari parkok versenyképességének elősegítése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium - az Ipari Park Tanács (IPT) közreműködésével és javaslatai alapján - a közeljövőben módosítani tervezi az ipari parkokról szóló szabályozást, létrehozva a tudományos és technológiai (t+t) parkok kategóriáját a kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékenység ösztönzése, valamint az uniós források hatékonyabb felhasználása céljából..."

Napi Gazdaság, 2012. november 30., péntek, 19. oldal
Versenybe hívják a fiatal újítókat

"...A Magyar Innovációs Szövetség idén immár huszonkettedik alkalommal hirdette meg az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az MTVA-val közösen..."

Világgazdaság, 2012. november 30., péntek, 4. oldal
Vérnyomásméréssel kombinálható vállalatirányítási rendszer
"...Elismerés Egy magyarországi fejlesztés nyerte el a régió legjobb SAP Business One bevezetéséért járó díjat..."

Világgazdaság, 2012. november 30., péntek, 15. oldal
Innováció nélkül Európa végképp lemarad
"...K+F+I Magyarországnak önálló KFI operatív programot kellene indítania 2014-től?..."

Délmagyarország, 2012. november 30., péntek, 3. oldal
Egyetem és innováció

Petőfi Népe, 2012. november 30., péntek, 12. oldal
Disszertációban foglalta össze az innovációs kutatásait

Petőfi Népe, 2012. november 30., péntek, 13. oldal
Új innovációs adatbázis készül idehaza a cégekről

Heves Megyei Hírlap, 2012. november 30., péntek, 3. oldal
Megvalósítható területfejlesztési stratégia kell
"...Kulcsfontosságú volna a vállalati innováció, a szabadalmak támogatása, a mezőgazdaságban pedig az öntözés a fejlődés útja..."

Magyar Elektronika, 2012. november 30., péntek, 47. oldal
Itthon van az ODOO-ház

Magyar Üzleti Világ, 2012. november 30., péntek, 48. oldal
NE CSAK A TERMÉKINNOVÁCIÓRA KONCENTRÁLJUNK!
"...A Magyar Innováció Szövetség elnökségi tagjával, Farkas Józseffel az innovációban rejlő lehetőségekről beszélgettünk..."

Magyar Üzleti Világ, 2012. november 30., péntek, 49. oldal
PÁRBESZÉD, ÉRDEKKÉPVISELET, KAPCSOLATI HÁLÓ
"...Dr. Fekete Rolandot, az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület elnökét arról kérdeztük, mi az, amiben az egyesület a kkv-k segítségére tud lenni?..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. november 30., péntek, 4. oldal
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny

Technika Műszaki Szemle, 2012. november 30., péntek, 5. oldal
Horizon 2020: fizetéskiegészítés innovációért

INNO-HÍR, 2012. november 30., péntek
22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
(2012/2013-as tanév)


Délmagyar.hu, 2012. november 30., péntek
Egyetem és innováció

TradeMagazin.hu, 2012. november 30., péntek
Kiugrást jelenthet az innováció

Gazdaság és Közélet Online, 2012. november 30., péntek
Jogszabályváltozások: Fel kell tölteni az innovációs alapot is

Hajdú Online, 2012. november 30., péntek
Jogszabályváltozások - Fel kell tölteni az innovációs alapot is

Szabolcs Online, 2012. november 30., péntek
Jogszabályváltozások - Fel kell tölteni az innovációs alapot is

Infó Rádió, 2012. november 30., péntek
Üzleti reggeli
"...a kutatás-fejlesztés innovációról (Mészáros György, Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke)..."

Innotéka, 2012. december, 18. oldal
Bővülő kutatási lehetőségek

Innotéka, 2012. december, 22+23+24. oldal
A szellemi tulajdon védelme az USA-ban - magyar szemmel
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) ügyvezető igazgatója, Antos László az USA Külügyminisztériumának meghívására nemrégiben háromhetes szakmai körúton vett részt. A tizenkilenc tagú nemzetközi csoport öt városban (New York, Washington, St. Louis, Portland, Seattle) tanulmányozta a szellemi tulajdon védelmét az Egyesült Államokban..."

Innotéka, 2012. december, 25. oldal
Találd fel magad!

"...A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 keretében szervezett rendezvénysorozathoz csatlakozva, a Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az MTVA és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közreműködésével szervezett Ifjúság-Innováció-Tudomány című szakmai program keretében hirdették meg a 2012/2013. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Innotéka, 2012. december, 26+27. oldal
Elkészült a 2020-ig szóló KFI stratégia tervezete

Innotéka, 2012. december, 28. oldal
Milliárdok egyetemi kutatásra-fejlesztésre

Innotéka, 2012. december, 28. oldal
Go!nno

Innotéka, 2012. december, 29+30+31. oldal
Elmélet vagy gyakorlat a nyílt innováció az egyetemeken?

Innotéka, 2012. december, 32. oldal
Áttörésre készülnek Dunaújvárosban

Innotéka, 2012. december,
Inno-anno

Piac&Profit Online, 2012. december 2., vasárnap
Az innováció jelentheti a kitörést a válságból

AgrárHírek.hu, 2012. december 2., vasárnap
Fel kell tölteni az innovációs alapot is

Magyar Nemzet, 2012. december 3., hétfő, 3. oldal
Kedvezőbb forintárnál kisebb hiány
"...Szájer József... három tételt emelt ki, amely hazánknak alapvető fontosságú: a mezőgazdasági, a felzárkóztatási és a kutatás-fejlesztési támogatásokat..."

Magyar Nemzet, 2012. december 3., hétfő, 13. oldal
Példaértékű innováció
"...Közvetlen kommunikációt biztosító, adat, hang és videó továbbítására kiépített rendszert, valamint a Debreceni Egyetem és Nagyváradi Egyetem campusait lefedő wifihálózatot adtak át a két intézmény vezetői Debrecenben..."

Somogyi Hírlap, 2012. december 3., hétfő, 4. oldal
Együttműködés és versenyképesség a régiós cél
"...Kocsis Tamás a DDRIÜ ügyvezetője többek között elmondta, hogy a vállalkozások innovációjának támogatása mellett a klaszter további célja még a Dél-Dunántúli Regionális védjegy létrehozása, mely tovább erősítheti a hálózatos együttműködést..."

OrientPress, 2012. december 3., hétfő
Újra pályázható a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

NOL.hu, 2012. december 3., hétfő
Magyarország európai hídfőállás akar lenni

Origo.hu, 2012. december 3., hétfő
Több tízmilliót érő papírokon ül a kormány

168Óra Online, 2012. december 3., hétfő
Elkeserítő tény hazánkról
Elég gyenge Magyarország innovációs potenciája


MiNap Online, 2012. december 3., hétfő
Gyorsítósávon az innovációban

IT-Business Online, 2012. december 3., hétfő
E&Y + NIH: együtt az EU-s sikerekért

Napi Gazdaság, 2012. december 4., kedd, 2. oldal
Kivonulhat a magántőke a felsőoktatásból
"...A magánbefektetők egyelőre kivárnak, ilyen bizonytalan gazdasági környezetben azonban nagy eséllyel a maradék szereplő is kivonul a felsőoktatási ágazatból..."

Napi Gazdaság, 2012. december 4., kedd, 1+9+10. oldal
Spekulánsok akadályozhatják a Richter drágulását

Napi Gazdaság, 2012. december 4., kedd, 16. oldal
Kutatóközpontot épít Magyarországon a Grundfos
"...Félszáznál több mérnök felvételét tervezi a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Székesfehérváron, a dán cégcsoport negyedik magyarországi gyárában létrehozandó kutatás-fejlesztési központban..."

Észak-Magyarország, 2012. december 4., kedd, 7. oldal
Konzultáció volt az innovációs stratégiáról

Heves Megyei Hírlap, 2012. december 4., kedd, 4. oldal
Komplex gazdaságfejlesztés szükséges
"...Farkas József, a Sanatmetál Kft. ügyvezetője az innováció fontosságát hangsúlyozta, szerinte keveset költünk újításokra..."

IT-Bridge, 2012. december 4., kedd, 6. oldal
Pályázz a tutira!
"...Önmagában még nem elegendő, hogy a vállalatok országos, innovációs pályázatokat írnak ki diákoknak. Ezeket meg is kell ismertetni az érdekeltekkel...
... Az országos, innovációs pályázatok kiírása még nem elegendő, ezeket a pályázatokat meg is kell ismertetni az érdekeltekkel, azaz intenzív marketingtevékenységet kell folytatni. Célszerű olyan fórumokat felkeresni, ahol a diákok tömegei vannak jelen; ilyenek lehetnek az egyetemi, belső közösségi oldalak, a fejlesztői portálok, blogok - tehát minden olyan web2-es technológiára épülő hely, ahol élénk szakmai eszmecsere folyik. Ennek egyetlen nagy kihívása, hogy az ilyen oldalakon a hír csak ideig-óráig őrzi meg frissességét; ezért el kell érni az érdeklődés folyamatos fenntartását legalább a pályázati felhívás érvényességi ideje alatt. Az említett informális csatornákon kívül természetesen a személyes egyetemi kapcsolatokat is kell használni. Egy-egy ismerős tanár például hatékonyan terjesztheti a témaköröket a tanszéken belül. S nem szabad elfeledkezni az írott sajtóról sem, hiszen a felsőoktatáson kívül gondolni lehet például a jó ötleteket dédelgető garázscégekre is. A leginnovatívabb végzősök esetében akár munkaszerződés is lehet a folyamat vége. Ez a cégeknek is előnyös, hiszen új fejlesztésekkel egészíthetik ki portfólióikat..."

IT- Bridge, 2012.december 4., kedd, 11. oldal
Idén is folytatódik az Invitel innovációs pályázata, az InnoMax

EuroAstra, 2012. december 4., kedd
Magyar Telekom - ingyenes üzleti tanácsadás kisvállalkozók számára

Index.hu, 2012. december 4., kedd
A Grundfos Magyarországon kutatna

Szabolcs Online, 2012. december 4., kedd
Válaszok a digitális világ kihívásaira

MarketingInfo.hu, 2012. december 4., kedd
Innovációs világranglista: idén a 3M-é a pálma

IT-Business Online, 2012. december 4., kedd
Amerikai cégek a fő innovátorok

Ma.hu, 2012. december 4., kedd
A legbefolyásosabb vállalatok listája
Amerikai vállalatok vezetik a globális innovációs ranglistát


Hiradó.hu, 2012. december 4., kedd
Amerikai fölény a globális innovációs ranglistán

GazdaságiRádió.hu, 2012. december 4., kedd
Magyar cégek előnye a kínai tolmács szemével

InfoRádió.hu, 2012. december 4., kedd
Cséfalvay: Az uniós források legalább felét gazdaságfejlesztésre kell fordítani

KlubRádió.hu, 2012. december 4., kedd
Az EU források legalább felét gazdaságfejlesztésre kell fordítani - Cséfalvay

Lánchíd Rádió, 2012. december 4., kedd
Lánchíd Rádió hírek
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára egy konferencián hangsúlyozta: olyan fordulóponthoz érkezett a magyar gazdaság, ahol a multik, illetve a nagyvállalatok a kutatás - fejlesztés révén egyre nagyobb hozzáadott értéket állítanak elő, és ehhez a folyamathoz szükséges felzárkóznia a kkv-szektornak..."

Magyar Nemzet, 2012. december 5., szerda, 12. oldal
Több pénzt kapnak a kisvállalkozók
"...A kisadózók tételes adója (kata) és a kisvállalati adó (kiva) januártól lehetőséget nyújt a kis- és közepes vállalkozók adóterheinek jelentős csökkentésére, mert ez a két adónem évente körülbelül 2530 milliárd forint könnyítést jelent - mondta Cséfalvay Zoltán..."

Napi Gazdaság, 2012. december 5., szerda, 4. oldal
Orosz szigor, uniós lazaság
"...A tagállamoknak szuverén joguk kell, hogy legyen az internet nemzeti szegmensének szabályozása - fogalmazott a dpa szerint az internetes távközlési előírások (ITR) újrafogalmazására tett orosz javaslat... az EU meggyőződése szerint semmi sem igazolja az ilyen javaslatok jogosultságát - áll az Európai Bizottság (EB) közleményében - és aggódik amiatt, hogy azok negatív hatással lehetnek az innovációra és a költségekre..."

Napi Gazdaság, 2012. december 5., szerda, 16. oldal
Az USA vállalatai a leginnovatívabbak

"...A Reuters összeállította a világ vezető innovátorainak listáját. A top százban az Egyesült Államok 47 vállalattal képviselteti magát, és közülük kerül ki az első helyezett is... Az idei listán az Egyesült Államok 47, Japán 25, Franciaország 13, Dél-Korea 7, Svájc és Svédország 3-3, Németország és Belgium pedig 1-1 vállalattal és intézménnyel képviselteti magát..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 5., szerda, 6. oldal
Varázsszer vagy csak józan
"...Innovációs Klub alakul december 7-én a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál..."

Észak-Magyarország, 2012. december 5., szerda, 17. oldal
Gazdaságunk kitörési pontjai

Észak-Magyarország, 2012. december 5., szerda, 18. oldal
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai programja, 2012-2016

Bihari Napló, 2012. december 5., szerda, 16. oldal
Innovációs ranglista

Magyar Katolikus Rádió, 2012. december 5., szerda
"Heuréka" - a tudomány percei
"...Még lehet jelentkezni a 22. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre. Szerk.: Szentirmai Ágnes. Dr. Antos Lászlóval a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetőjével beszélgetek a verseny feltételeiről, céljairól és az eddig elért eredményekről..."

Echo TV, 2012. december 5., szerda
"...A fenntartható fejlődés érdekében kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiát dolgozott ki a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa..."

Figyelő, 2012. december 6-12., 27. oldal
Designnal a gazdasági növekedésért
"...A közhiedelemmel ellentétben a formatervezés nemcsak az önmegvalósítás egyik formája, hanem egyben a nemzetgazdaság fontos motorja is. Ezt jól jelzi, hogy az SZTNH tanulmánya szerint hazánkban a kreatív ipari ágazatok már 2009-ben is 1700 milliárd forintot, vagyis a GDP 7,9 százalékát termelték ki. A kutatás szerint ennél jobb arányt a világon csak az Egyesült Államok, Dél-Korea és Ausztrália tudott felmutatni..."

Figyelő, 2012. december 6-12., 48-51. oldal
Egyenlők és egyenlőbbek
"...Hátránytól tartanak azok a nagyvállalatok, amelyekkel eddig a kabinet nem kezdeményezett stratégiai megállapodást. A kormányzati vállalások nehezen megfoghatók..."

Figyelő, 2012. december 6-12., 50. oldal
Kiszámíthatatlanság ellen
"...A kormány és a magyarországi Bosch-csoport tárgyal a stratégiai megállapodásról... Emellett a csoport a jövőben is folytatja a mérnökképzés, a kutatás-fejlesztés támogatását és a mérnökszakma népszerűsítését..."

Népszabadság, 2012. december 6., csütörtök, 6. oldal
Itt van Orbán tandíjrendszere
"...A kormány nemcsak sok ezer fiatal jövőjét, de az egész országét is elherdálja, mert a magas hozzáadott értékű innováción és tudáson alapuló tevékenységeknek nem lesz utánpótlása..."

Népszava, 2012. december 6., csütörtök, 13. oldal
Csupán ígéretek vannak - forrás még nincs
"...A cégek vállalják, hogy növelik beszállítóik között a magyar vállalkozások arányát, együttműködnek a magyarországi szakképzési és felsőoktatási intézményekkel a képzés és az innováció során, valamint részt vesznek a cégnek otthont adó település közéletében, és Magyarország jó hírét viszik a befektetői körökben..."

Heti Válasz, 2012. december 6., csütörtök, 17. oldal
A kis- és középvállalkozások általános jellemzői

Innoportál.hu, 2012. december 6., csütörtök
Amerikai mintára alakulhat innovációs jogi klinika Magyarországon
"...Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) ügyvezető igazgatója elmondta... A tengerentúlon mostanában nagyon ismert terminus lett a non-practicing entity, vagyis az olyan “nem gyakorló" cég, amely ugyan rendelkezik bizonyos szellemi tulajdonjogokkal, de azt nem tudja hasznosítani - vagy azért, mert erre nincs pénzük, vagy azért mert kezd tönkremenni a cég... Az ilyen vállalkozás veszélyes fegyverként használhatja a portfólióját... az ilyen típusú perek 37 százalékában a non-practicing entity javára hirdetnek ítéletet..."

Népszava Online, 2012. december 6., csütörök
Stratégiai megállapodás: Orbán-féle látványos marketing és kármentés

Piac&Profit Online, 2012. december 6., csütörtök
Adózás: mire figyeljünk az év végén?

MNO.hu, 2012. december 6., csütörtök
Százmilliárdok kerülhetnek veszélybe a szocialisták tévedései miatt

MiNap Online, 2012. december 6., csütörtök
Új klímaváltozási kezdeményezés

Kisalföld.hu, 2012. december 6., csütörtök
Győri konzultáció a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs stratégiáról

InfoRádió.hu, 2012. december 6., csütörtök
Így lehet segíteni a kkv-szektoron

Magyar Hírlap, 2012. december 7., péntek, 9. oldal
Jelentős tartalék erősíti a jövő évi költségvetést
"...A költségvetési módosító javaslatokkal együtt tegnap kirajzolódott a kormány új makrogazdasági pályája is... Új elem az is, hogy a kutatásfejlesztésre fordított kiadások összegét a gyógyszergyártók levonhatják a befizetéseikből..."

Napi Gazdaság, 2012. december 7., péntek, 18. oldal
A vállalkozásokban a jövő?
"...Bár a magyar kkv-k egyharmada generációváltás előtt van és a fiatalok körében egyre kevésbé jellemző az elutasítás a vállalkozói léttel szemben, máig kevés fővárosi fiatal alapít saját céget vagy veszi át szülei vállalkozását..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 7., péntek, 6. oldal
Innovációk sorozata

Haszon, 2012. december 7., péntek, 48+49. oldal
VÁLLALKOZÁS: az első lépések
"...A mai erős versenyt nagyrészt az innováció hajtja, vagyis ötleteink, termékfejlesztéseink hamar elavulhatnak. Szerencsére sok embernek van sok jó ötlete, javasolja ezek alapos átgondolását..."

Inno-Hír, 2012. december 7., péntek
22. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2012/2013-as tanév)

Innoportál.hu, 2012. december 7., péntek
MISZ: az innovációs stratégia logikája mentén nincs felzárkózás
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) közzétette véleményét a Befektetés a jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 című tervezetről..."

Index.hu, 2012. december 7., péntek
Hatalmas csomagot kapott az ország Mikulásra

Index.hu, 2012. december 7., péntek
Távozik az innovációs hivatal elnöke

Népszava.hu, 2012. december 7., péntek
Az év égén távozik a posztjáról a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke

Ma.hu, 2012. december 7., péntek
Év végén távozik posztjáról a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke

Délmagyar.hu, 2012. december 7., péntek
Az év végén távozik posztjáról a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke

EduPress.hu, 2012. december 7., péntek
Új elnök a Neumann János Társaság élén

OrientPress, 2012. december 7., péntek
Innovációs járulékelőleg feltöltési kötelezettség

Népszava Online, 2012. december 7., péntek
A palagázra építene Lengyelország

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2012. december 7., péntek
Új elnök a Neumann társaság élén

Petőfi Népe Online, 2012. december 7., péntek
Kilencmilliárdot átvállalhat az állam Kecskemét adósságából

InfoRáfió.hu, 2012. december 7., péntek
Demonstrációt tart a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Infó Rádió, 2012. december 7., péntek
Hírek
"...Az InfoRádió értesülése szerint december 31-én távozik a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöki posztjáról Mészáros György..."

Népszabadság, 2012. december 8., szombat, Hétvége, 2+3. oldal
Éhen haló gazellák
"...Miközben mindenki tudja, hogy a válságból az innováció segítségével lehet kilábalni, nálunk a kutatás-fejlesztést csak szavakban támogatja a kormány. Hazánkban éppen ellenkező folyamat zajlik, mint az EU többi országában: a kormány tőkét von ki a felsőoktatásból, csökkennek a K+F-támogatások, és innovációs adóval sújtják a kisebb cégeket is. Csoda, hogy néhány apró ötletdús kisvállalkozás révén mégsem olyan szürke a kép..."

Népszabadság, 2012. december 8., szombat, Hétvége, 2+3. oldal
Vágyak és a valóság
"...Igen kritikus véleményt fogalmaztak meg azok a cégvezetők, akiknek a bevonásával az Ernst & Young arra próbált választ találni, miként kellene megújítani Európa innovációpolitikáját. A menedzserek válasza: nagyjából az egészet új alapokra kellene helyezni..."

Népszabadság, 2012. december 8., szombat, Hétvége, 3. oldal
Kitchen Budapest
Ötletek fura boszorkánykonyhája

Kisalföld, 2012. december 8., szombat, 3. oldal
Fontos adózási határidők

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 8., szombat, 3. oldal
Innovációs klub indul

Heves Megyei Hírlap, 2012. december 8., szombat, 5. oldal
Kedvezmények és pluszterhek is várnak majd a hazai kkv-kra

Infó Rádió, 2012. december 8., szombat
Hírek
"...December 31-én távozik posztjáról a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Gazdasági Rádió, 2012. december 8., szombat
"...December végén távozik posztjáról a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, Mészáros György..."

MTV1, 2012. december 8., szombat
Zöld tea
"...Mi a közös egy elektromos versenyautóban, egy tetőcserép formájú napelemben és egy különleges hőszivattyúban? Az innováció. Az innovációról szól a mai adás..."

ITMánia.hu, 2012. december 9., vasárnap
Friedler Ferenc
Új elnök a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság élén


Napi Gazdaság, 2012. december 10., hétfő, 2. oldal
Távozik az Innovációs Hivatal elnöke

Népszabadság, 2012. december 10., hétfő, 17. oldal
Eurómilliók sztárkutatókra
"...Új támogatási program beindítását jelenti be ma az Európai Unió a felzárkózó országok számára. Az egyelőre kísérleti jelleggel elinduló programban kezdetben öt ország, köztük hazánk vehet részt. Országonként egy-egy kutatóintézet, egyetem kaphat támogatást az EU-tól arra, hogy - egyenként legfeljebb 2,4 millió euró értékben - magához csábítson egy sztárkutatót és csapatát világszínvonalú fejlesztések, kutatások elindítása érdekében..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 10., hétfő, 6. oldal
Innovatív trükkök sora
"...Ipari tevékenységet végző cégeknél előfordult az is, hogy különböző méréseket tüntettek fel kutatás-fejlesztésként..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. december 10., hétfő, 6. oldal
Innovatív trükkök sora

Észak-Magyarország, 2012. december 10., hétfő, 5. oldal
Kónya Péter: "Mindent az alapoktól kell elkezdeni"
"...Kónya Péter a gazdaság alapjának a mezőgazdaságot és a feldolgozóipart tekinti, ami a vidék számára is munkalehetőséget biztosít. Mint mondta, jelenleg alapanyagokat adunk el, nincs innováció, alacsony a hozzáadott érték, amin változtatni kell..."

Új Dunántúli Napló, 2012. december 10., hétfő, 3. oldal
Új törekvések az energetikában

Népszabadság Online, 2012. december 10., hétfő
Éhen haló gazellák

Népszabadság Online, 2012. december 10., hétfő
Vágyak és a valóság

Népszabadság Online, 2012. december 10., hétfő
Kitchen Budapest

Világgazdaság Online, 2012. december 10., hétfő
Nem lesz kilábalás egyik napról a másikra - véli az EIB alelnöke

MNO.hu, 2012. december 10., hétfő
A kormány megállapodott a GE-vel

Hír24.hu, 2012. december 10., hétfő
Magyarország és a GE új alapokra helyezi kapcsolatát

Metropol.hu, 2012. december 10., hétfő
Budapesten lesz a szabadalmi bíróképzés központja

Index.hu, 2012. december 10., hétfő
Egy multi, amelyik kedvel minket

Menedzsment Fórum, 2012. december 10., hétfő
A GE-vel is megállapodott a kormány

Hiradó.hu, 2012. december 10., hétfő
Tárgyalna a kormánnyal a Szegedi Tudományegyetem rektora
"...Szabó Gábor, aki egyben a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is, azt mondta, aggódnak azért, hogy az államilag támogatott keretszámok elvonása éppen a munkaerőpiac által várt és igényelt műszaki, és természettudományos jelentkezések számát fogja drasztikusan csökkenteni..."

ATV, 2012. december 10., hétfő
Híradó
"...A következő közép-európai sikersztori, így beszélt Magyarországról Matolcsy György, miután a kormány nevében stratégiai megállapodást kötött a General Electric-kel..."

TV2, 2012. december 10., hétfő
Tények - este
"...Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a General Electric Hungary Kft..."

MTV 1, 2012. december 10., hétfő
Híradó
"...Újabb stratégiai szerződést írt alá a kormány egy nagyvállalattal, a Magyarországon 12 embert foglalkoztató General Electric a hetedik olyan cég, amivel ilyen együttműködési megállapodást kötöttek..."

MTV 2, 2012. december 10., hétfő
Híradó este
"...Újabb stratégiai szerződést írt alá a kormány egy nagyvállalattal, a Magyarországon 12 embert foglalkoztató General Electric a hetedik olyan cég, amivel ilyen együttműködési megállapodást kötöttek..."

Duna TV, 2012. december 10., hétfő
Hírek
"...Újabb stratégiai szerződést írt alá a kormány egy nagyvállalattal. A General Electric a hetedik olyan cég, amellyel együttműködési megállapodást kötöttek..."

Infó Rádió, 2012. december 10., hétfő
Hírek
"...Újabb multinacionális vállalattal, ezúttal a General Electric Hungary-vel kötött stratégiai együttműködési megállapodást a kormány..."

Gazdasági Rádió, 2012. december 10., hétfő
Hírek
"...Már heten vannak azok a cégek, amelyek stratégiai megállapodást kötöttek a kormánnyal. A legújabb, a General Electric Hungary..."

Magyar Hírlap, 2012. december 11., kedd, 9. oldal
Piac a hazai beszállítóknak
"...A kormány több más magyarországi nagyvállalathoz hasonlóan az amerikai General Electrickel is együttműködési megállapodást kötött. Az egyezség elsősorban a kutatás-fejlesztéssel és a beszállítói programmal lehet kedvező a magyar gazdaságnak..."

Magyar Hírlap, 2012. december 11., kedd, 12. oldal
Minden területen sikeresek ifjaink
"...Az akadémiai kutatóhálózat és a hazai egyetemek versenyképességét növeli a legtehetségesebb tudósok itthon tartását, hazahívását célzó Lendület Kutatói Program - hangsúlyozta tegnap Pálinkás József..."

Napi Gazdaság, 2012. december 11., kedd, 16. oldal
A General Electric is stratégiai partner lett

Népszabadság, 2012. december 11., kedd, 3. oldal
Egységes lesz az uniós rendszer
"...Politikai megállapodás született az európai egységes szabadalmi rendszerről. Így - ha kedden az Európai Parlament is megszavazza a jogszabályokat - 2014 tavaszától már az új rezsim keretében lehet szabadalmi védelmet kérni..."

Népszabadság, 2012. december 11., kedd, 14. oldal
A kormány újabb trófeája

Népszabadság, 2012. december 11., kedd, 14. oldal
Európa egészségközpontjává válhatnánk

Világgazdaság, 2012. december 11., kedd, 5. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány
General Electric Matolcsy György: A kormány prioritásnak tekinti az innovációt

Világgazdaság, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Súlyos betegségek genetikai háttere
"...A legtöbb emberéletet követelő népbetegségek genetikai meghatározottságát kutatják egy uniós projekt keretében a Debreceni Egyetemen..."

Magyar Nemzet, 2012. december 11., kedd, 13. oldal
A General Electric is kiemelt partner lett

Népszava, 2012. december 11., kedd, 4. oldal
Megszüntetik a kutatók közterheit

Kelet-Magyarország, 2012. december 11., kedd, 2. oldal
GE-kormány együttműködés

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. december 11., kedd, 6. oldal
Stratégiai szerződés

Új Néplap, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 11., kedd, 6. oldal
Stratégiai szerződés

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 11., kedd, 6. oldal
Új innovációs keretek

Blikk, 2012. december 11., kedd, 4. oldal
Magyar kütyü az űrállomáson
"...Magyarország - Újabb magyar fejlesztésű mérőműszert küldenek jövőre az űrbe..."

Bors, 2012. december 11., kedd, 6. oldal
Magyar űrműszer

Vehír.hu, 2012. december 11., kedd
Együttműködik az MTA Természettudományi Kutatóközpont és a Pannon Egyetem

Hajdú Online, 2012. december 11., kedd
Kiosztották az Ipari Parkok Versenyképességi Díját

Tőzsde Fórum, 2012. december 11., kedd
Melyik lett a legjobb Ipari Park?

Népszabadság Online, 2012. december 11., kedd
Újra Innovációs Nagydíj
"...Huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot..."

Infovilág.hu, 2012. december 11., kedd
Eszmecsere az innovációról - és új pályázatok

Innotéka.hu, 2012. december 11., kedd
Meghirdették a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Innoportál.hu, 2012. december 11., kedd
Meghirdették a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Szabadidő Magazin Online, 2012. december 11., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

ZetaPress.hu, 2012., december 11., kedd
Nagydíjról a klubülésen

GK-Press.hu, 2012. december 11., kedd
Budapest: Meghirdették a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Magyarországon.hu, 2012. december 11., kedd
Újra Innovációs Nagydíj

Infó Rádió, 2012. december 11., kedd
Hírek
"...A nemzetgazdasági miniszter elmondta: a kormány kiemelt feladatának tekinti az innovációt és a kutatás-fejlesztést, hogy a magyarországi kis- és közepes vállalatok bekerüljenek a globális innovációs hálóba. Matolcsy György nagyon fontosnak nevezte, hogy a General Electric Hungary a következő növekedési projektjeihez minél több magyar beszállítót nyerjen meg..."

Kossuth Rádió, 2012. december 11., kedd
Kossuth - Krónika
"...Meghirdette a pályázatot idei nagydíjára a Magyar Innovációs Alapítvány. A díjjal azokat az itthon bejegyzett vállalkozásokat ismerik el, amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el az évben. Megszólal Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke..."

MTV 2, 2012. december 11., kedd
Híradó
"...Meghirdette idei nagydíjára a pályázatot a Magyar Innovációs Alapítvány... Pakucs János tiszteletbeli elnök, Magyar Innovációs Szövetség: - Keressük a legjelentősebb innovációs teljesítményt, és az elmúlt években is elég sokan pályáztak, 37-en, azt reméljük, ebben az évben is lesz komoly innovációs teljesítmény. Na, most a legnagyobb, amelyik a legnagyobb gazdasági eredményére el az innovációs nagydíjat fogja elnyerni..."

MTV 1, 2012. december 11., kedd
Híradó
"...Meghirdette idei nagydíjára a pályázatot a Magyar Innovációs Alapítvány... Pakucs János tiszteletbeli elnök, Magyar Innovációs Szövetség: - Keressük a legjelentősebb innovációs teljesítményt, és az elmúlt években is elég sokan pályáztak, 37-en, azt reméljük, ebben az évben is lesz komoly innovációs teljesítmény. Na, most a legnagyobb, amelyik a legnagyobb gazdasági eredményére el az innovációs nagydíjat fogja elnyerni..."

TV2, 2012. december 11., kedd
Tények - este
"...Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a General Electric Hungary Kft..."

Napi Gazdaság, 2012. december 12., szerda, 7. oldal
Előleget kell fizetni az innovációs járulék után
"...Néhány napja, december elsején lépett hatályba az a szabály, amely szerint az innovációs járulék is feltöltési kötelezettség alá esik..."

Magyar Demokrata, 2012. december 12., szerda, 9. oldal
Leköszön az innovációs hivatal vezetője
"...Távozik december 31-én a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöki posztjáról Mészáros György. A döntést egyelőre nem indokolták..."

Kisalföld, 2012. december 12., szerda, 12. oldal
TEHETSÉGKUTATÓ
"...Fiatal feltalálók és kutatók számára hirdette meg a Magyar Innovációs Szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal közösen a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Új Dunántúli Napló, 2012. december 12., szerda, 6. oldal
Új Innovációs Díj, innovációs Pályázat

Új Dunántúli Napló, 2012. december 12., szerda, 6. oldal
Nemzetközi projekteket valósít meg a kamara
"...Európa számára az innováció az egyik hajtóerő. Azonban a növekedni akaró fiatal és innovatív vállalkozások problémákkal szembesülnek, amikor külső forrás bevonására van szükség..."

Napló, 2012. december 12., szerda, 4. oldal
Együttműködés a tudományért
"...dr. Friedler Ferenc, a PE rektora hangsúlyozta, az egyetem nemcsak egy oktatási intézmény, hanem oktatási, kutatási, innovációs központ is..."

Zalai Hírlap, 2012. december 12., szerda, 5. oldal
Sokkolhatja az érettségizőket
"...A Pannon Egyetem nem csupán oktató, hanem oktató-kutató-innovációs intézmény. Ezért az egyetem működéséből nem lehet kiragadni külön a felvételi keretszám kérdését..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. december 12., szerda, 5. oldal
Elkeserítő az infláció mértéke
"...Volner János szerint az országot a válságból csak a Jobbik valódi, értéket termelő ágazatokat támogató gazdaságpolitikájával lehet kivezetni. Ehhez az ipar, a mezőgazdaság, a turizmus, a kutatás-fejlesztés célzott feltőkésítése szükséges - hangsúlyozta..."

Portfolio.hu, 2012. december 12., szerda
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Microsofttal

MNO.hu, 2012. december 12., szerda
Microsoft-megállapodás: nincs taktikázás

MNO.hu, 2012. december 12., szerda
Indulhat a szegedi gigaprojekt

Szeged.hír24.hu, 2012. december 12., szerda
Befejeződött a szegedi lézerközpont előkészítésének első fázisa

Napi.hu, 2012. december 12., szerda
Előleget kell fizetni az innovációs járulék után

Tőzsde Fórum, 2012. december 12., szerda
Újabb együttműködés a kínaiakkal

Metropol.hu, 2012. december 12., szerda
Stratégiai megállapodás a Microsofttal

Fn.Hír24.hu, 2012. december 12., szerda
De miért pont a Microsoft?

BitPort.hu, 2012. december 12., szerda
A kormány 8. barátja: a Microsoft

Index.hu, 2012. december 12., szerda
A Microsoft is jó multi lett

Index.hu, 2012. december 12., szerda
Működik a magyar nanofertőtlenítő

Informatika&Tudomány Online, 2012. december 12., szerda
Az Európai Parlament elfogadta az európai szabadalmat

EduPress.hu, 2012. december 12., szerda
Együttműködést írt alá az MTA és a Pannon Egyetem

PrímHírek, 2012. december 12., szerda
Meghirdették a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Piac&Profit Online, 2012. december 12., szerda
Újra lehet pályázni az Innovációs Nagydíjra!

Elektronet, 2012. december 12., szerda
Meghirdették a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Pafi.hu, 2012. december 12., szerda
Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

Magyar Építéstechnika Online
Meghirdették a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

OrientPress, 2012. december 12., szerda
Megszülettek az új uniós szabadalmi szabályok

HVG.hu, 2012. december 12., szerda
Új szabály: erre is figyelniük kell a cégeknek

InfóRádió.hu, 2012. december 12., szerda
Együttműködési megállapodást kötött Kínában a Nemzeti Innovációs Hivatal

Híradó.hu, 2012. december 12., szerda
Megállapodást kötött Kínában a Nemzeti Innovációs Hivatal

MTV, 2012. december 12., szerda
Videótár
Magyar innováció - gyógyír a gazdasági bajokra

"...A Ma reggel vendége Pakucs János tiszteletbeli elnök, Magyar Innovációs Szövetség..."

ATV, 2012. december 12., szerda
Híradó
"...Szijjártó Péter szerint a kormány különös figyelmet fordít az innováció és a kutatás - fejlesztés támogatására, illetve a nagyvállalatokkal való együttműködésre, annak érdekében, hogy Magyarország fokozni tudja versenyképességét..."

MTV 1, 2012. december 12., szerda
MTV - Riport
"...Valamilyen kutatásfejlesztési eredménynek az alkalmazása során létrejön egy termék, egy szolgáltatás, amiben több tudás van, mint a korábbi termékben, és ezt a terméket a piacon el tudják adni magasabb értéken. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke..."

MTV, 2012. december 12., szerda
Ma reggel
"...XXI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, interjú dr. Pakucs Jánossal..."

Magyar Rádió, 2012. december 12., szerda
180 perc
"...XXI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, interjú dr. Antos Lászlóval..."

Lánchíd Rádió, 2012. december 12., szerda
Reggeli hírjárat
"...XXI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, interjú dr. Antos Lászlóval..."

Lánchíd Rádió, 2012. december 12., szerda
Lánchíd Rádió Hírek
"...Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Microsoft..."

Infó Rádió, 2012. december 12., szerda
Hírek
"... Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország versenyképessége szempontjából rendkívül fontos az erős infokommunikációs és technológiai szektor, a kormány pedig különös figyelmet fordít az innováció és kutatás - fejlesztés támogatására..."

Heti Válasz, 2012. december 13., péntek, 82+83. oldal
Kutatják a forrásokat
Van keresnivalónk a kutatásfejlesztés világában
"...Hat évre 80 milliárd euró. Jelenleg ekkora összeget szánna kutatási és innovációs pályázatokra az Európai Unió 2014-től. Skultéty Tamás szerint ez a kiemelt büdzsé is jól mutatja: kőkemény harc folyik a világban a kutatásfejlesztés területén..."

Metropol, 2012. december 13., csütörtök, 8. oldal
Pályázatot indít kutatók számára az EU
"...Felhívás. Egy-egy kutató öt évre 2,4 millió eurót kaphat a pilot projektben..."

Magyar Nemzet, 2012. december 13., csütörtök, 11. oldal
Partnerség a Microsoftnál

Magyar Hírlap, 2012. december 13., csütörtök, 10. oldal
A Microsoft is a kormány partnere

Népszabadság, 2012. december 13., csütörtök, 1+11. oldal
Beteges
"...A munkahelyvédelem és az adósságcsökkentés költségvetésének titulált büdzsé azonban hű lenyomata a kormány sokszor skizofréniába hajló tevékenységének. Mert egyszer az innováció felértékelődéséről beszélnek, és stratégiai szövetségeket kötnek ennek érdekében, másnap a tandíj általánossá tételével lehetetlenítik el az innovációhoz szükséges szürkeállomány utánpótlását..."

Délmagyarország, 2012. december 13., csütörtök, 1+4. oldal
Utcára vonultak a hallgatók
"...Céljuk, hogy felhívják Szeged figyelmét arra, az egyetem a város legnagyobb munkáltatója 8000 alkalmazottjával, illetve a konferenciaturizmussal és a kutatás-fejlesztés eredményeivel fontos bevételi forrás a városnak és az itt lakóknak egyaránt..."

Délvilág, 2012. december 13., csütörtök, 1+4. oldal
Utcára vonultak a hallgatók

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 13., csütörtök, 2. oldal
Stratégiai együttműködés

Zalai Hírlap, 2012. december 13., csütörtök, 2. oldal
Stratégiai együttműködés

Vas Népe, 2012. december 13., csütörtök, 6. oldal
Innovációs versengés

HVG Online, 2013. december 13., csütörtök
Tudásalapú gazdaság - értelmiség nélkül?
Solymosi Frigyes írása a kutatásfejlesztésről, illetve arról, hogy mi viszi előre az országot


ADÓ Online, 2013. december 13., csütörtök
Még mindig az áfára lő a NAV

Portfolio.hu, 2012. december 13., csütörtök
Újabb megerősítés a gyógyszergyártóknak

Metropol.hu, 2012. december 13., csütörtök
Nanotechnológiával ölik a vírusokat és a bacikat

Menedzsment Fórum, 2012. december 13., csütörtök
Banai: megmarad a gyógyszergyártók k+f kiadásainak leírhatósága

NIOK Hírlevél, 2013. december 13., csütörtök
Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

Műszaki Magazin Online, 2013. december 13., csütörtök
XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

PályázatMenedzser.hu, 2012. december 13., csütörtök
XXI. Magyar Innovációs Nagydíj

Hiradó.hu, 2013. december 13., csütörtök
Elismerést kapott a Karcagon formálódó új típusú ipari park

Klubrádió, 2012. december 13., csütörtök
Többet ésszel,
"...XXI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, interjú dr. Antos Lászlóval..."

Gazdasági Rádió, 2012. december 13., csütörtök
Hírek
"...Megmarad a gyógyszergyártók k+f kiadásainak leírhatósága. Banai Péter Benő költségvetésért felelős helyettes államtitkár közölte, ez önmagában mintegy 10 milliárd forint közvetlen bevételkiesést jelent a költségvetésnek jövőre..."

InfóRádió, 2012. december 13., csütörtök
Délelőtti mérleg
"...Nemzeti Innovációs Hivatal és az Európai Innovációs és Technológai Intézet közös konferenciájáról..."

InfóRádió, 2012. december 13., csütörtök
"...Szegedi Tudomány Egyetem - nanotechnológiai eljárásra épülő komplex sterilizáló rendszert alkottak meg magyar kutatók..."

Magyar Hírlap, 2012. december 14., péntek, 4. oldal
Ápolják a selmeciek örökségét
"...Mengyi Roland beszélt arról, hogy a Miskolci Egyetemen képzett műszaki értelmiség és az innováció hogyan állhat a megye gazdasági fellendülésének szolgálatába. Fontosnak tartotta elmondani, hogy Mária Terézia reformjai a közjót, az emberek javát és az ország fellendülését szolgálták..."

Magyar Nemzet, 2012. december 14., péntek, 17. oldal
Fertőtlenítő eljárás a fény segítségével
"...Nanotechnológiai eljárásra épülő, a látható fény segítségével működő, összetett sterilizálórendszert fejlesztett ki a Szegedi Tudományegyetem, a Nanocolltech Kft. és a GE Hungary Kft. részvételével létrejött konzorcium..."

Napi Gazdaság, 2012. december 14., péntek, Svájc, 4. oldal
Óraműpontossággal működik az üzleti élet is
"...Gyorsaság, hatékonyság, precizitás, a helyi nyelv ismerete és hosszú távú stratégia nélkül nem érdemes próbálkozni a svájci piacon. Aki viszont belevág a cégalapításba, partnerkeresésbe és kiváló minőségű, különleges árut kínál, az stabil keresletet, fenntartható fejlődési lehetőségeket talál..."

Napi Gazdaság, 2012. december 14., péntek, Svájc, 9. oldal
A leginnovatívabb ország
"...Svájc áll a legutóbbi innovációs világranglista élén - csakúgy, mint 2000-ben. Az alpesi ország Szingapúrt és Svédországot előzte meg. A kelet-európai régióból csupán Lengyelország szerepel a német iparszövetség és a Deutsche Telekom Stiftung összeállításában..."

Napi Gazdaság, 2012. december 14., péntek, Svájc, 10+12. oldal
Van még potenciál a svájci-magyar kapcsolatokban
"...Lengyelország és Csehország után hazánk Romániával holtversenyben továbbra is a svájci tőke negyedik legfontosabb célországa a régióban. A magyar cégeknek elsősorban a magas hozzáadott értékű termékek kivitelében érdemes gondolkodni a biotechnológia, az it vagy éppen az orvostechnika területén..."

Világgazdaság, 2012. december 14., péntek, 6. oldal
Pesszimisták vagy realisták?
FELMÉRÉS Elégedetlenek a cégek a hazai logisztikai központok szolgáltatásainak ár-érték arányával
"...A logisztikai költségek az elmúlt két-három évben a cégek több mint felénél nőttek, 3,8 százalékuknál jelentősen - mondta a kutatás részleteiről szólva Bárdos Krisztina, az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) általános ügyvezető igazgatója..."

Világgazdaság, 2012. december 14., péntek, 15. oldal
Új Innovációs Díjra lehet pályázatot beadni

Világgazdaság, 2012. december 14., péntek, 15. oldal
Külföldi siker: próbára teszi az agyat a Brainteaser
"...A nemzetközi szabadalmaztatás is folyamatban van. " fogalmazta meg gondolatait a siker kapcsán Bognár József. A feltaláló ezer szállal kötődik Pécshez, Baranya megyéhez, a kamara innovációs osztálya is szívesen működik együtt vele: az innovatív ötletek értékelését rövidesen közösen végzik majd..."

Világgazdaság, 2012. december 14., péntek, 15. oldal
Nemzetközi projekteket valósít meg a kamara
"...Európa számára az innováció az egyik hajtóerő'. Azonban a növekedni akaró fiatal és innovatív vállalkozások problémákkal szembesülnek, amikor külső forrás bevonására van szükség..."

Kisalföld, 2012. december 14., péntek, 6. oldal
Évet értékelt a rektor

Zalai Hírlap, 2012. december 14., péntek, 6. oldal
Innovációs pályázat
"...Meghirdették a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot..."

Szatmári friss újság, 2012. december 14., péntek, 2. oldal
Megszavazták
"...Az Európai Parlament megszavazta az Európai Unió idei költségvetésének emelését... Így a versenyképesség növelésére, a kutatási keretprogramra, a transzeurópai hálózatok fejlesztésére, valamint az innovációs keretprogramra is több pénzt fordít az Európai Unió..."

Élet és Irodalom, 2012. december 14., péntek, 4. oldal
Befektetés - mibe is?
"..."Befektetés a jövőbe" címmel a Nemzet-gazdasági Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta a 2020-ig terjedő időszakra szóló nemzeti kutatásfejlesztési, innovációs stratégiájának tervezetét. A tervezet készítői első közelítésben betartották az ilyen típusú munkálatok "technológiai" előírásait..."

Délmagyar.hu, 2012. december 14., péntek
Laborrá alakul a SZOTE klub

Újbuda.hu, 2012. december 14., péntek
Innováció és CSR

Világgazdaság Online, 2012. december 14., péntek
Nemzetközi projekteket valósít meg a kamara

Világgazdaság Online, 2012. december 14., péntek
Új Innovációs Díjra lehet pályázatot beadni

Jászság Online, 2012. december 14., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj - pályázat

Iparűzési Adó Online, 2012. december 14., péntek
Újra lehet pályázni Innovációs Nagydíjra!

Pafi.hu, 2012. december 14., péntek
22. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2012/2013-as tanév)
Találd fel magad!


Napi.hu, 2012. december 14., péntek
Fontos adózási határidő közeleg

Napiászonline.hu, 2012. december 14., péntek
A felsőoktatási forráskivonás és keretszám-csökkentés az ország jövőjét veszélyezteti

HetiVálasz.hu, 2012. december 14., péntek
Van keresnivalónk a kutatásfejlesztés világában
Kutatják a forrásokat


Menedzsment Fórum, 2012. december 14., péntek
Adófizetési cunami zúdul a magyar cégekre december 20-án

Híradó.hu, 2012. december 14., péntek
December 20. az adófeltöltés határideje

Híradó.hu, 2012. december 14., péntek
MGYOSZ: a magyarországi vállalatok 42 százaléka tervez változtatást

KlubRádió.hu, 2012. december 14., péntek
December 20. az adófeltöltés határideje

GazdaságiRádió.hu, 2012. december 14., péntek
A veszteség már csak részben mentesít az adófeltöltés alól

Infó Rádió, 2012. december 14., péntek
Hírek
"...December 20-ig kell kiegészíteniük a teljes évi összegre az idén megfizetett társaságiadó-, iparűzésiadó-előlegüket és befizetniük az innovációs járulékot a vállalkozásoknak - hívta fel a figyelmet a PwC..."

Új Ász, 2012. december 15., szombat, 13. oldal
Környezettudatos ipari park
"...Egy Magyarországon ma még új irányzatot képviselő, formálódó vállalkozói övezetnek szól az a környezeti felelősség kategóriában megítélt különdíj, amellyel az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület a napokban elismerte a Karcagi Ipari Park munkáját..."

Észak-Magyarország, 2012. december 15., szombat, 6. oldal
Tudástár a Károly Róbert Főiskolán

Origo.hu, 2012. december 15., szombat
Matolcsy György nagy reformokat ígér

Mandiner.hu, 2012. december 15., szombat
GE: Magyarországnak kiemelt szerepe van a ledes technológiában

GazdaságiRádió.hu, 2012. december 15., szombat
Matolcsy lát esélyt a pedagógusbérek jövő évi emelésére

Ma.hu, 2012. december 16., vasárnap
GE-kutatóközpont: elsők lehetünk a takarékos fényforrásban

MNO.hu, 2012. december 16., vasárnap
Vastagabb lehet a pénztárcánk

Prím Hírek, 2012. december 16., vasárnap
3D technológiával tör világhírre a magyar Leonar3do Las Vegasban

Híradó.hu, 2012. december 16., vasárnap
Matolcsy: A felsőoktatásban hátra van a fordulat

Infó Rádió, 2012. december 16., vasárnap
"...Nanotechnológiai eljárásra épülő komplex sterilizáló rendszert alkottak meg magyar kutatók. A Szegedi Tudományegyetemen kifejlesztett módszer előnye, hogy a fertőzésveszélyesnek kitett nyilvános helyiségek baktérium és vírusmentesítését az egészségre ártalmatlan módon valósítja meg fény segítségével. Megszólal Búzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatója..."

Infó Rádió, 2012. december 16., vasárnap
Hírek
"...December 20-ig kell kiegészíteniük a teljes évi összegre az idén megfizetett társaságiadó-, iparűzésiadó-előlegüket és befizetniük az innovációs járulékot a vállalkozásoknak - hívta fel a figyelmet a PwC..."

Kossuth Rádió, 2012. december 16., vasárnap
Szonda - Tudományos magazin
"...Fertőtlenítés olcsón és ártalmatlanul a látható fény segítségével. Búzás Norbert a Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs igazgatóját Gimes Júlia hívta fel..."

Népszava, 2012. december 17., hétfő, 7. oldal
Megjött a jó király?
"...Hagyja az egyetemeket békén, és ne a családoknak kelljen "befektetni", ahogy nagyeszű államtitkára javasolta a szülőknek, hanem az állam fektessen be, ha értelmiséget akar, kutatást, innovációt, fejlesztéseket..."

Világgazdaság, 2012. december 17., hétfő, 2. oldal
Változtatnának a magyar vállalatok
"...A magyarországi vállalatok 42 százaléka tervezi megváltoztatni a működési rendszerét, míg a válság előtt csak a cégek alig negyede vélekedett így - közölte a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ)... A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy a válságra adott jó gyakorlat nem az egyszeri átalakítások, létszámleépítések és költségcsökkentések lehetnek. Ehelyett sokkal jobb irány a folyamatos innováció és az alkalmazkodási képesség beépítése a vállalati stratégiába..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 17., hétfő, 6. oldal
Külpiacokra készülő IT cégek
"...A fehérvári központú ágazati szövetség innovációs szolgáltatásfejlesztési elképzeléseit a Regionális Innovációs Ügynökséggel partnerségben a CEBBIS EU-s pályázati projekt nemzetközi szakértői hálózatának támogatásával valósította meg..."

Várható esemény

17. Mérnökbál

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK), a Makadám Mérnök Klub közreműködésével 2013. január 26-án, 17. alkalommal rendezi meg a mérnöktársadalom ismétlődő, legünnepélyesebb találkozóját, a Mérnökbált.

Helyszín: Műegyetem, Központi Épület (Budapest, XI., Műegyetem rakpart 3.)
Házigazdák:
- Kassai Ferenc, a MPMK elnöke
- Péceli Gábor, a BME rektora

Programajánló:

18.15 Kapunyitás
19.15-ig Gitár fogadózene
 
Az Aula-Nagyszínpad programja
19.15 - 19.20 A bál műsorvezetője, Varga Edit köszöntője, a bál programjának ismertetése
19.20 - 19.30 A házigazdák, Péceli Gábor, a BME rektora és Kassai Ferenc, a MPMK elnökének köszöntője
19.30 - 21.00 Ültetett, tányérszervizes díszvacsora, igazi ínyenc fogásokkal
A vacsora alatt játszik a Kőrösi Szürkeverebek Jazzbandája
21.00 - 21.40 VARIDANCE fergeteges táncműsora Vári Bertalan vezetésével
21.40 - 22.00 Nyitótánc, Palotás
22.00 - 02.00 Tánc, amelyhez a zenét a Vegas Showband szolgáltatja
 
Az Oktatói Klub programja
21.00 Jazz Bár megnyitása, játszik a Lay Down Band
21.00 Játék CASINO

Jegyek igényelhetők:
Makadám Mérnök Klub, tel: +36-1/336-0228, e-mail: makadam@makadam.hu

Pályázati felhívások

22. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2012/2013-as tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1992. október 1. és 1999. augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, főiskola megkezdése előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 20 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2013. szeptember 17-22. között Prágában, az EU által, rendezendő "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt, többek között pl. a nagy teljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 2 fő a Google zürichi központjába látogathat.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, informatikai, környezetvédelmi, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2013. január 7-én, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2013. február 11-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2013. május 3-án, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló? - A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2013. júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők, ill. szeptemberben is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján. Az ünnepélyes díjátadásra a júniusi kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Németh Lászlóné, miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Iparfejlesztési Közalapítvány, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Paksi Atomerőmű Zrt., Google, Intel
Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, DBH Investment Zrt., Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Médiatámogatók:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Világgazdaság, Technika Műszaki Szemle

A pályázatok beérkezési helye (a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet):
Magyar Innovációs Szövetség - 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 430-3330, fax: 240-7020; e-posta: innovacio@innovacio.hu;
részletes felhívás: www.innovacio.hu,
A verseny titkára: Riba Nikolett, marketing menedzser

Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2007 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2013. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2012. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2012-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2013. február 6., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.