XXII. évf. | 2012. noveber 13. | 20. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Tanácsadó szervezetek akkreditációja

2012. október 17-én a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ) a "Vállalati tanácsadás és A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával" c. pályázati konstrukció kapcsán, amelyre H. Kovács Judit, az NFÜ főigazgatója válaszolt.

Részletek a válaszból:

MISZ:
"...Véleményünk szerint azonban Magyarországon belül ilyen jellegű regionális különbségek nem tapasztalhatóak, egy pl. a dél-alföldi régióban megvalósuló innovációs projekt regionális adottságaiban nem sokban különbözik egy, pl. az észak-alföldi régióban megvalósuló innovációs projekttől..."

NFÜ:
"...Hazánk régiói közti gazdasági szerkezetbeli különbségek bizonyos esetekben igen számottevőek lehetnek. A Nyugat-dunántúli régió gazdaságát összevetve a Dél-Alfölddel, vagy éppen Észak-Alfölddel jelentős fedezhetők fel ipari fejlettség, szerkezet, vagy éppen a munkaerőpiac szempontjából. Tárgyi feltétel a helyi viszonyokat teljes mértékben ismerő, felkészült tanácsadók rendelkezésre állását biztosítja a pályázók részére, annak elhagyása nem támogatható..."

MISZ:
"...Kérésünk, hogy a regionális területi korlátozást, illetve az "innovációs excellence" minősítés meglétét az akkreditációs pályázatból törölni, ill. opcionális feltételnek átminősíteni szíveskedjenek..."

NFÜ:
"...A tanácsadói munkavégzés magas szakmai színvonalának biztosítása végett elengedhetetlennek tartjuk a tárgyi innovációs excellence minősítés meglétét..."

Az NFÜ válaszának teljes szövege portálunkon olvasható.

Technológiatranszfer Magyarországon

2012. október 30-án, a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) "Technológiatranszfer Magyarországon˝ címmel nyilvános ülést rendezett budapesti székhelyén, amely Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) megvalósított, az egyetemek és az ipar közti technológia transzfer kérdéskörét vizsgáló TÁMOP-projekt tapasztalatait vitatta meg.

Dr. Kállay László és dr. Béza Dániel, BCE egyetemi docensek rámutattak, hogy míg az USA-ban e transzfer a gazdaság fejlődésének talán legfontosabb előmozdítója volt, az EU-ban, s kiemelten Magyarországon, a tudásátadás e formája alig hasznosul. Majd hangsúlyozták, hogy az USA jelzett eredményei a szellemi tulajdonvédelmet erősítő Bayh-Dole törvény 1980-as elfogadása nyomán, s az egyetemi technológia-transzfer szervezetek tevékenységének a hatására keletkeztek. Európában viszont a Lisszaboni program a felsőoktatás, ill. a vállalati szféra közti kapcsolatok gyengesége, s az alacsony K+F ráfordítások miatt sikertelen volt.

Prof. dr. Papanek Gábor, a MISZ Felügyelő Bizottságának elnöke és dr. Novotny Ádám, az egri Eszterházy Károly Főiskola tanára, mint felkért, ill. a további hozzászólók is egyetértettek az előadók megállapításaival és a hazai gondok számos további kiváltó okára mutattak rá.

Festival of Science and Technology

November 8-9. között az AMAVET - Association for Youth, Science and Technology meghívására Pozsonyba, a Festival of Science and Technology c. rendezvényre látogatott dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója, aki tárgyalt Dr. Jozef Ristvej elnökkel is.

A versenyen több mint 70 természettudományos, műszaki projektet mutattak be szlovák tizenévesek, ill. három külföldi ország fiataljai. A nov. 9-i díjátadón tárgyjutalmakat és utazási díjakat vehettek át a legjobb fiatalok, az első három helyezett az Intel ISEF-re, a tudományos versenyek olimpiájára utazhat jövőre.

Harsányi István-díj átadása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott, Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma a 2012. évben 1 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 7 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

2012. november 8-án, a Magyar Tudomány Ünnepén, a Pécsi Tudományegyemen Hohmann Balázsnak Harsányi István Hallgatói Díjat Sváb Péter, a Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi tagja adta át.

Vértes-Duna Járműipari Klaszter

2012. október 29-én, a székesfehérvári Hiemer-házban éves közgyűlését és üzletember találkozóját tartotta a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által menedzselt Vértes-Duna Járműipari Klaszter (VDJK).

A rendezvényen jelen voltak a klaszter tagjai és meghívott előadók. A VDJK-val egy időben alakult dunaújvárosi VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter is bemutatkozott. A két klaszter közös Benchmarking Klubjában a közös beszerzések köré csoportosultak az előadások, így adva át egymásnak a klasztereken belül igen jelentős közös beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatokat.

A rendezvény keretein belül egy új járműipari cég is csatlakozott a klaszterhez, ezzel 17 főre emelve a tagok létszámát. Dr. Szépvölgyi Ákos klasztervezető kiemelte, hogy a VDJK másfél éves aktív működése megalapozza, hogy a szervezet 2013-ban sikerrel pályázza meg a fejlődő klaszter pozíciót, így haladva a klaszter akkreditáció eléréséhez. A rendezvényt kötetlen üzletember találkozó és ebéd zárta. A klaszter soron következő rendezvényét 2013 márciusában tartja.

Verancsics Akadémia

2012. november 8-án, a veszprémi Dubniczay-palotában került sor a "Gondolatok az innovációról" című előadássorozat következő előadására a Verancsics Akadémia gondozásában, a nemzetközi sikereket elérő kutató, dr. Tapasztó Levente, az MTA munkatársa osztotta meg gondolatait a jövő anyagáról.

Az emberiség fejlődése során mindig volt egy anyag, amely meghatározott egy korszakot, szerinte ma a szilícium korát éljük, hiszen ennek segítségével működtetjük a számítógépeket és telefonokat. Felvetette, a jövő anyaga lehet a szén, azaz a grafén. A grafén különleges tulajdonságokkal rendelkezik: annak ellenére, hogy csupán egy atom vastag, rendkívül stabil. Síkban a legerősebb és legvékonyabb anyag, ráadásul meglehetősen hajlékony. Emellett még teljesen átlátszó, valamint kiválóan vezeti az elektromosságot és a hőt. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik sokkal hatékonyabb, és hajlítható napelemek készítését. Emellett a grafén hozzáadásával lehetséges a műanyagok szakítószilárdságát megnövelni, esetleg vezetővé tenni őket. A kutató hozzátette, a grafén bevonat megvédi az acélt a rozsdásodástól.

Azonban ennek az anyagnak a használata nem merül ki ennyiben. A távlati tervek között szerepel grafén áramkörök létrehozása. Az anyag tulajdonságainak köszönhetően lehetségessé válhat a hajlítható képernyő és mobiltelefon is. Azonban ehhez meg kell tanulni formázni a grafént.
Elhangzott, célirányos kutatással nem biztos, hogy valaha valaki megtalálta volna a grafént, Tapasztó Levente szerint az alapkutatás és a kíváncsiság az, amely teret biztosít az innovációnak.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Aláírták a CETMOS szolgáltatás újraindítását célzó megállapodást

A CETMOS projekt régiónk kilenc állama - Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia - szellemitulajdon-védelmi, ill. iparjogvédelmi hivatalainak közös szolgáltatása, amelynek előnye, hogy egyetlen központi megrendelés alapján a hatósági védjegylajstromokban professzionálisan elvégzett védjegykutatás eredményéhez juthat hozzá az ügyfél.

Áttekintve és értékelve az eddigi eredményeket, a résztvevő hivatalok időszerűnek ítélték a 2008-as konzorciumi megállapodás alapján létrehozott közös szolgáltatás kedvezőbb feltételekkel történő modernizálását, ezért 2012. október 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának őszi ülésén ilyen tartalmú megállapodás írt alá a kelet-közép-európai régió kilenc szellemtulajdon-védelmi, illetve iparjogvédelmi hivatalának elnöke.

Az osztrák kezdeményezésre módosított CETMOS projekt a korábbiaknál kényelmesebb és gyorsabb eljárást tesz lehetővé az ügyfelek számára, akik a továbbiakban is igénybe vehetik e kilenc állam védjegyadatbázisainak kutatására irányuló szolgáltatást. A CETMOS szolgáltatásról bővebb információ ide kattintva olvasható.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2012

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ebben az évben is felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) közösen, 1997-ben alapított Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj adományozását a kiemelkedő feltalálói és tudományos tevékenység elismerésére. Az előző évek megerősítették azt a meggyőződést, hogy az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredmények megbecsülése fontos szerepet játszik az alkotók és tevékenységük társadalmi elismerésében.

A díjakat Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke és Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényén, 2012. november 5-én, az Akadémia budapesti székházában. Az MTA tudományos osztályainak képviselőiből és az SZTNH díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat ítélt oda
- Kacskovics Imre egyetemi docensnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék kutatójának;
- Rónaföldi Andor villamosmérnök, egyetemi docens, a Miskolci Egyetem anyagtudományi akadémiai kutatócsoportjának tudományos munkatársa részére; ill.
- Sántha Hunor orvos, orvosbiológiai mérnök, villamosmérnöki PhD, egyetemi docens és Harsányi Gábor villamosmérnök DSc, tanszékvezető egyetemi tanár; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszék kutatói számára, megosztva.

Hét újabb nyelven érhető el az ESZH szabadalmi fordító szolgáltatása

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) annak érdekében, hogy tovább bővítse a szabadalmi dokumentumokban rejlő információkhoz való hozzáférést, a szabadalmi fordítóban (Patent Translate http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html) október végétől bővítette az ingyenes gépi fordító szolgáltatását. Dán, finn, görög, holland, lengyel és norvég nyelven is lehetőség van a magyar mellett - immár 13 nyelven - az angolról és az angolra való gyorsfordításra.

Az első nyelvi készlet francia, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven tette lehetővé az automatikus fordítást angolra vagy angol nyelvről. 2014 végére várhatóan az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) 38 szerződő államának mind a 28 nyelvén elérhető lesz a szolgáltatás, valamint kínai, japán, koreai és orosz nyelven.

A szabadalmi fordító szolgáltatást ez év februárjában indították el annak érdekében, hogy többnyelvű hozzáférést tegyenek lehetővé az ESZH honlapjáról elérhető hatalmas szabadalmi dokumentum- gyűjteményhez Az új szolgáltatáshoz való kapcsolódások száma folyamatosan nőtt, a jelenlegi napi átlag 20 000.

A szolgáltatás célja, hogy segítse az európai vállalkozásokat a K+F projektjeik számára releváns szabadalmi dokumentumok hatékonyabb kutatásában és azonosításában. A szolgáltatás az ESZH ingyenes szabadalmi adatbázisa, az Espacenet részét képezi, amely több mint 75 millió dokumentumot tartalmaz a világ minden részéről. A szabadalmi fordító várhatóan megkönnyíti majd az egységes szabadalom bevezetését is, csökkentve a vállalkozások kötelező fordítási terheit. A gépi fordítás mint eszköz még fontosabbá fog válni azáltal, hogy ingyenes hozzáférést nyújt a szabadalmi dokumentumokhoz tetszőleges hivatalos nyelven.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) társadalmi egyeztetés céljából közzétette a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 tervezetét. A minisztérium a Nemzeti Innovációs Hivatalt (NIH) bízta meg a stratégia társadalmi konzultációjának lefolytatásával.

A szakmai észrevételeiket, javaslatokat a NIH 2012. december 4-ig várja a strategia@nih.gov.hu e-mail címre.

A társadalmi egyeztetést a közzétett tervezetre küldött javaslatok feldolgozása és figyelembe vétele mellett konzultációs rendezvénysorozattal valósítják meg, amelynek menetrendje:

2012. november 13., 13.00-15.00 Debreceni Tudományegyetem főépület, Aula
(Debrecen, Egyetem tér 1.)
2012. november 16., 11.30-13.30 MTA PAB székház
(Pécs, Jurisics M. u.44.)
2012. november 20., 15.00-17.30 NGM Díszterme
(Budapest, Szemere u. 6.)
2012. november 29., 10.00-12.00 MTA SzAB székház
(Szeged, Somogyi utca 7.)
2012. december 4., 13.00-15.00 Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ
(Győr, Szent István utca 10/A.)

További információ, és a tervezet elérhető a NIH oldalán.

Kuvaiti National Technology Enterprises Company

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár által vezetett kormányzati delegáció tagjaként Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke november 6-án együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a kuvaiti National Technology Enterprises Company (NTEC) vezetőjével, Anas Meerza úrral.

A kuvaiti Miniszterek Tanácsa 2002-ben hívta életre mintegy 350 millió USD alaptőkével az NTEC-et, mely az állami befektetéseket kezelő Kuvaiti Befektetési Hatóság egyik leányvállalataként funkcionál. Az NTEC - mely a NIH társintézménye - elsődleges feladata a Kuvaitba irányuló, magas hozzáadott értékkel bíró technológiai befektetések ösztönzése.

Az aláírt nyilatkozat értelmében az intézmények közötti információcsere bázisát a két országban megjelenő és kereskedelmi hasznosításra alkalmas projektek, technológiák és szabadalmak jelentik. Az együttműködés legfontosabb eleme az innovációban érdekelt kuvaiti cégek beazonosítása, ill. a magyar szakemberek révén történő kuvaiti fejlesztések megvalósítása.

Megújult a Hivatal honlapja

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) mint a magyar Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerve, november 6-án mutatta be megújult honlapját. Az új weboldal mind tartalmilag, mind strukturálisan igazodik a NIH alapvető küldetéséhez, vagyis a hazai kis-, közepes és nagyvállalatok innovációs tevékenységének előmozdításához.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Meta-MPI Pénzügyi Informatikai Kft.
Tagsorszám: | 663.
Cím: | 6237 Kecel, József Attila u. 2/1.
Honlap: | www.metapay.hu
Vezető: | Lévai Gábor, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36-30/989-1642
E-mail: | levai.gabor@metapay.hu
Képviselő: | Homoki Viktória, ügyvezetői asszisztens
Telefon: | +30-70/390-3098
E-mail: | homoki.viki@metapay.hu

Tevékenység:
A Meta-MPI Kft. által kifejlesztett Metapay egy elektronikus fizetési mód, mely ötvözi a bankkártyák, hűségkártyák, a mobiltelefonos és az online fizetés előnyeit. Az egyenlegkezelő rendszerrel a felhasználók bármennyi forint- és pontegyenleget, virtuális kuponokat és más jogosultságokat egyszerre birtokolnak, így egyetlen azonosító eszközzel fizethetnek készpénz nélkül, gyűjthetnek hűségpontokat, használhatnak beléptető rendszereket és vehetnek igénybe kedvezményeket. Ezt a rendszert használja többek között a Sziget Kft. összes fesztiváljának készpénz-menetesítésére, a MOM Park Bevásárlóközpont, valamint az Első Magyar Cafeteria Kft.

Név: | Bonitat Kft.
Tagsorszám: | 664.
Cím: | 1193 Budapest, Móricz Zsigmond u. 3.
Honlap: | www.bonitat.eu
Vezető: | Mondovics János, ügyvezető
Telefon: | +36-30/905-2957
E-mail: | mondovics.janos@gmail.com, bonitat@bonitat.eu

Tevékenység:

A vállalkozás elsősorban logisztikai rendszerek és folyamtok innovatív fejlesztésével foglalkozik. Munkatársai és szakértői a logisztikai szakmában több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek főleg magyarországi multinacionális környezetben.
A vállalkozás képviselője a logisztikai szakmai élet ismert résztvevője, az MLBKT elnökségének tagja. A vállalkozás tagja az Észak-Magyarországi Logisztikai Klaszternek és a MKIK Magyar-Kínai tagozatának. Emellett az elmúlt időszakban szoros kapcsolatot ápolt a MISZ számos tagszervezetével.

Szakirodalom-figyelő

MorpoLogic: CompLex Angol jogi szakszótár
Dr. Osman Péter ismertetése

"A joggal az a nagyon nagy baj, hogy a laikus még a nyelvezetét sem érti." Ez ugyan tökéletesen igaz, ám szintúgy igaz, hogy szinte minden erősen fejlett szakterületnek hasonlóképpen megvan a maga sajátos fogalomrendszere és kifejezéskészlete. Ezek a szakterület szerves fejlődésének termékei, s ahogyan az folyamatosan együtt fejlődik az élettel, a szabályozandó területekkel, ügyletekkel és tárgyakkal, ahogyan reagál a változásokra, az új fejleményekre, úgy bővül, változik e fogalomrendszer és kifejezéskészlet is.

Ahogyan az ember nyelvet tanul, úgy kell megtanulnia még a saját anyanyelvén is az ilyen "szaknyelveket", így a jogét is, ha akárcsak érteni akarja a dokumentumokat - s még inkább, ha létre is kell hoznia ilyeneket. Vészesen rossz úton jár és - akár szó szerint is - csúnyán ráfizethet, aki ezt elkerülni igyekszik, s helyette megpróbál találgatni a jelentést illetően, vagy éppen összerakni azt a szavak máshonnan ismert jelentéséből. Az egyik igen veszélyes csapda éppen abban áll, hogy az egyes szakterületek, így a jog is, olykor merőben más jelentéssel használnak jól ismert kifejezéseket, mint amellyel azokat a köznyelvből, vagy éppen más szakterületről ismerjük. Az idegen nyelvek használatára természetesen ugyanez érvényes. Ezért nélkülözhetetlen eszközeink a szakszótárak - mint a MorphoLogic e szótára is. Az pedig igazán nem igényel külön indoklást, hogy ha számítógépen dolgozunk, akkor csak az azon futtatható szótár lehet a hatékonyság alapja - mint ez is.

"A nyelvészeti programok specialistája - 1991 óta a nyelvtechnológiában" áll a büszke felirat a MorphoLogic honlap élén. A termék-kínálata pedig alaposan igazolja ezt.

Ismertetőjükből idézve, "e jogi szakszótár szókincse angolul mintegy 54 000, magyarul 57 000 kereshető szó és kifejezés. A jogi szócikkek (nyelvenként több mint 8000) a legfontosabb jogszabályok szókincsét gyűjtik egybe a nyelvet már jól ismerő, a mindennapi munkájuk során használó jogászok számára. Elsősorban a magyar jogi szaknyelvben már járatos, az idegen nyelvet a mindennapi munkájukban használó gyakorló jogászok számára készült, azzal a szándékkal, hogy átfogó segítséget nyújtson az egyes jogi terminus technicusok idegen nyelvű alkalmazásához (Tegyük hozzá: nem kevésbé hasznos arra is, hogy pontosan értsük az angol nyelvű szövegek jogi kifejezéseit - OP). Segítségével a felhasználó jól átláthatóan, rendszerezetten találja meg egy-egy adott szakkifejezés angol nyelvű változatát, vagy egy-egy idegen szó magyar nyelvű megfelelőjét. A szótár a polgári, gazdasági, büntető, államigazgatási és egyéb más kapcsolódó jogterületek kifejezéseit tartalmazza."

Természetesen ennek a szótárnak is a MoBiMouse technológia az alapja. Amint azt már a MorphoLogic Angol-magyar Magyar-angol Munkahelyi Szótárának ismertetésénél is idéztük (l. MISZ Hírlevél, 2012/12. sz.), a MoBiMouse segítségével a lehető legegyszerűbben találhatjuk meg egy szó jelentését. Elég az egérmutatót az ismeretlen szó fölé vinni a képernyőn, és a szó jelentése máris megjelenik egy buborékban. A MoBiMouse kiválóan alkalmas egy-egy szó villámgyors kikeresésére akár böngészés közben a weben, akár dokumentumok olvasásakor vagy írásakor, és igen kényelmes, hogy nem kell ehhez átlépni szótári alkalmazás külön ablakába, s oda begépelni a keresett szót. Tudja azt is, hogy ha több szótárat telepítettünk, egyszerre keres azokban, és a találatok egy buborékban, egymás alatt olvashatók. Felismeri a szavak ragozott alakjait is. Ha pedig a szótár olyan kifejezést tartalmaz, amelyik 'illeszkedik' a mutatott szó környezetéhez, akkor a találatok közé a kifejezés is bekerül.

Richard L. Brandt: Egyetlen kattintás - Jeff Bezos és az Amazon.com felemelkedése, HVG Könyvek, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

A 21. század merőben új világát, amelyben a legfőbb termelőerővé mindinkább az innovációs képesség válik, nagyrészt az olyan cégek teremtették/teremtik meg és alakítják, mint a Microsoft, az Apple, a Google, a politikában is növekvő jelentőségű Facebook, s a csúcstechnológiás /kis/kereskedelem új paradigmáját létrehozó Amazon.com. Alapítóik olyan hittel, elszántsággal, s majdnem olyan vakmerőséggel vágtak neki a számítástechnika és az infokommunikáció alkotta új globális térben rejlő lehetőségek feltárásának, mint a hajdani nagy felfedezők. Az általuk meghódított új világok gazdagsága pedig legalább is vetekszik a hajdaniakéval.

Brandt több mint húsz éve publikál a Szilícium-völgy innovatív szerepéről. "Ebben a könyvében - írja a kiadó ajánlója - Bezosszal, valamint versenytársaival és kollégáival készített interjúk alapján hitelesen tárja fel az Amazon sikerének titkát, és ábrázolja Bezos rendkívüli személyiségét és vezetői képességét." Könyvéből megtudjuk: az Amazon sikerében nincs különleges titok, viszont annál több benne a rendkívüli teljesítmény. Jól érzékelteti ezt a könyv hátsó borítóján szereplő Bezos idézet: "Elsőként lépj a piacra, a legjobb szolgáltatást nyújtsd, és mindig egy lépéssel a konkurencia előtt járj." Pofonegyszerű, csak éppen kegyetlenül nehéz tartósan megvalósítani.

Amit Bezos az Amazonban létrehozott, az nem sokkal korábban a fantasztikus irodalom világába tartozhatott volna: egy, a végtelenhez konvergáló palettájú, mindenki számára, mindenhol, a legkisebb ügylettel is elérhető kereskedő világcég, amelyet szinte teljesen az infokommunikáció virtuális terében építettek fel. "A honlap legyen egyszerű, gyors és ösztönösen kiismerhető. Sosem látott mennyiségű könyvet kell kínálnia a lehető legalacsonyabb áron, és gyorsan le kell szállítani a megrendeléseket. Mindehhez problémamentes működésnek kell társulnia, hogy a látogató elégedetten távozzon a honlapról." írja Brandt. S olvashatjuk: a kulcsszó, hogy "a lehető legalacsonyabb áron", meghatározta a cég foglalkoztatás- és üzletpolitikáját is. Egyik sem éppen a kíméletesség csúcsa.

Az egymást követő innovációk persze érdekeket is sérthetnek, miközben a célközönség elégedettségét növelik, s a cég érdekeit szolgálják. Szakszerű, érdekes tájékoztatást kapunk arról is, hogyan remekel az Amazon ezen a küzdőtéren. "A legtöbb vitát a 1-Click szabadalom gerjesztette, több mint egy évtizedig elhúzódott." írja Brandt, és alapos áttekintést ad az így kialakult háború történetéről, szintúgy Bezos további, hasonló ügyeiről.

Tudjuk, abban a háborúban, amelyet szelíden piaci versenynek neveznek, a cégek üzleti titkainak megszerzésére létezik egy meglehetősen egyszerű módszer: átcsábítani azokat a kulcsfontosságú alkalmazottaikat, akik a 'fejükben hozzák magukkal' ezeket a titkokat. A modern időkben igen súlyos /munka/jogi kérdés az ez ellen való védekezés, hiszen itt ütköznek az immateriális vagyon jogi védelmének, másrészt pedig a szabad munkavállaláshoz való jognak a szempontjai. Bezos ebben is győzni tudott.

Rendkívüli teljesítmény elérése rendkívüli vezetőt kíván. Háborgó tengeren a kapitány a hajóján valóban Isten után az első. Ilyen Bezos az Amazon parancsnoki hídján, és Brandt róla szóló jellemzése nagyon is emlékeztet korunk egy másik kiemelkedő konkvisztádorára, Steve Jobsra. Lezárásként egy vonást emelünk ki Bezos jellemzéséből, amelyet ugyan Brandt így nem fogalmaz meg, de ott van az egész könyvében, s még izgalmasabbá teszi a történetet: utánozhatatlan.

Hargitai Lilla: Reklám, vagy amit akartok - Akadémiai Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Társadalmunkban a híres ember olyan személy, aki arról ismert, hogy sokan ismerik" (Lee Iacocca)

Hargitai műve nagyon érdekes és főként gondolatébresztő könyv korunk egyik különösen ellentmondásos jelenségéről/eszközéről, a reklámról. Tekintsük azt bárminek is, bűnös kísértőnek, csalfa csábítónak vagy éppen jóságos segítőnek, amely kalauzol a már régen áttekinthetetlen és kiismerhetetlen áruvilágban, szeressük a jó reklámok szellemességét vagy utáljuk az egész műfajt szellemi környezetszennyezésként - mindenképpen tény, hogy a reklámok hatása alól senki sem képes kivonni magát. Legtöbbünk nincs is tudatában, milyen félelmetesen hatékony eszköz a reklám, és mekkora szaktudás áll a reklámszakma mögött. Oly korban élünk, midőn a reklámok már nem is csak átszövik, hanem - igyekezetük szerint - jórészt maguk alá is gyűrik az életünket. Azt hinnénk, már immúnisak vagyunk velük szemben, és mégis, a reklámok valóban képesek erőteljesen hatni ránk, méghozzá úgy, hogy gyakran nem is tudunk arról, hogy a döntéseinket a befolyásuk alatt hozzuk meg. Annál is kevésbé, mert az igazán mesteri reklámok éppen azzal hatnak igazán, hogy mélyebben ágyazzák be üzeneteiket a gondolkodásunkba, mint ahogy annak tudatában vagyunk.

A szerző kitűnően felkészült művelője és szakértője e területnek. A Magyar Reklámszövetség főtitkáraként is szerzett teljes áttekintést arról. Könyvében "sine ira et studio" ad sokoldalú elemzést e témáról, olymódon, hogy a saját tömör bevezető tanulmánya után másoknak adja át a szót. Harmincnégy megkérdezett közéleti szereplő - reklám- és média szakember, hirdető, tudós - véleményét mutatja be a reklámról, józan, értő, sok szempontú képet adva a megítéléséről.

Amit akarunk? A téma bonyolultságát jól jelzi a hátsó borítón felvonultatott kulcsszavak sorozata is: "Reklám. Média. Magyar. Eredeti. Hamis. Elad. Megszólít. Megkülönböztet. Felhív. Buzdít. Lehangol. Tájékoztat. Elgondolkodtat. Megmozgat. Ismeretlen. Ismert. Közeli. Távoli. Vágyott. Elérhető. Továbbítandó. Vicces. Drámai. Enyém. Másoké. Megjegyezhető. Felejthető. Hirdet. Hirdetmény?"

Tény, hogy divat utálni a reklámokat, s hogy könnyebb utálni azt, amit nem is ismerünk. Másrészt, semmit sem nyerünk azzal, ha valamit kellő ismeretek nélkül egészében elutasítunk - sokkal hasznosabb lehet megismerni, és értőn válogatni belőle. "Ami bizonyosan nem változott az elmúlt évtizedekben, az a reklámról való negatív közgondolkodás." írja a szerző. Igen, így utálják a televíziót is, pedig az agymosás, a kultúrszmog, az agyilag zokniknak szánt, ill. azzá tenni igyekvő műsorok mellett nagyon értékes műsorokat is találhatunk, ha bölcsen válogatunk. Jól mondja Hargitai: "Megtanulunk annyira számolni az iskolában, hogy fizetni tudjunk a boltban, és ne csapjanak be bennünket. Hasonló készségnek kellene kiépülnie (bennünk - OP) a média "használatával" kapcsolatosan."

Könyve, az ő és a megszólaltatottak véleménye, gondolatai nagyon sokat segíthetnek ebben. Egyebek közt azt mondja: "A reklám puszta létezésével átalakítja a nyilvánosságot, mert valamilyen módon kényszeríti a fogyasztót (nézőt, befogadót), hogy viszonyuljon hozzá. A reklám társadalmi és kulturális mintákat és értékeket közvetít." Hatásosabban is, mint gondoljuk, s még inkább, mint szeretnénk - tehetjük hozzá. "A reklám feladata alapvetően nem változott: a reklám az eladás növelésének egyik eszköze" - írja. Valóban, a reklámozó így akar nekünk eladni kozmetikumot, autót, csodagyógyszert, eszméket, politikusokat. S igazán az a veszélyes, ha közben úgy formálja a gondolkodásunkat és értékrendünket, hogy az megkönnyítse neki.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Nők Lapja Évszakok, 2012/ősz, 38+39+40+41. oldal
Világpolgár Gyerekeink - egy új generáció nyomában
"...A Prezi.com... A magyar alapítóknak fontos, hogy megfordítsák a trendet, és ne csak külföldre vigyék a tehetséges munkatársakat, hanem a budapesti irodájukba csábítsák a legkiválóbb szakembereket..."

Népszabadság, 2012. október 29., hétfő, 12. oldal
Futunk a pénzünk után
KASSAI FERENC, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke
"...Nem jól használjuk föl a rendelkezésre álló EU-s forrásainkat! Ennek korántsem kellene így lennie: az uniós pénzeknek a nemzetgazdaságban kellene hasznosulniuk..."

Napló, 2012. október 29., hétfő, 17+18. oldal
Erőn felüli teljesítés
"...a 2014-2020-as ciklus uniós forrásaival kapcsolatban nyomatékosította: ennek legalább a felét, de inkább a kétharmadát gazdaságfejlesztésre kell fordítani (kkv-erősítés, kutatás - fejlesztés - innováció, versenyképesség erősítése, klaszterek és kiemelt ágazatok komplex erősítése)..."

Napló, 2012. október 29., hétfő, 17+19. oldal
Érdekeltek az összefogásban
"...A 2010 márciusában kezdődött projekt célja a termelési és K + F együttműködéseket eredményező, határon átnyúló kapcsolatok létrejötte, az autóipar innovációját támogató új szolgáltatások kialakítása, valamint az autóipart támogató európai cél- és eszközrendszer megújítása..."

Minőség és Megbízhatóság, 2012. október 29., hétfő, 43+44+45+46+47. oldal
Mit mond nekünk a világ az innovációs törekvésekről?

Minőség és Megbízhatóság, 2012. október 29., hétfő, 52+53+54. oldal
Utolsó pályázati lehetőségek az EU 7. Kutatási Keretprogramban

Magyar Elektronika, 2012. október 29., hétfő, 57. oldal
NIDays 2012, Budapest
"...A National Instruments hagyománya, hogy jelentős rendezvény, (Nl Week) keretében jelenti be évente egyszer az év legfontosabb innovációit..."

Kárpátinfo.net, 2012. október 29., hétfő
Kína 2030-ig magas jövedelmű ország lehet

Origo.hu, 2012. október 29., hétfő
Matolcsy: Jövőre jön a fordulat

Origo.hu, 2012. október 29., hétfő
Jövőre könnyebb lesz lehívni az uniós pénzeket

Ma.hu, 2012. október 29., hétfő
Gyorsabban és egyszerűbben lehet hozzájutni az uniós pénzekhez

Gazdasági Rádió Online, 2012. október 29., hétfő
Matolcsy: a jövőben a növekedésre koncentrál a gazdaságpolitika

InfoRádió.hu, 2012. október 29., hétfő
Ezek a "perspektivikus területek" Matolcsy szerint

Napi Gazdaság, 2012. október 30., kedd, 2. oldal
Csúcsot döntött a magyar k+f költés
"...A 2009-es nagy ugrás után 2010-ben megtorpant, majd 2011-ben újra érdemben nőttek a kutatás-fejlesztési (k+f) célú költések Magyarországon - derül ki a KSH adataiból. Az előzetes számok szerint 2011-ben k+f-re folyó áron 336,5 milliárd forintot fordítottak, ami a GDP 1,20 százalékának felel meg..."

Napi Gazdaság, 2012. október 30., kedd, 3. oldal
Tíz kockázati tőkealap indulhat
"...Még idén tíz kockázati tőkealap kezdheti meg működését az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok pályázat támogatásával - közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)..."

Népszabadság, 2012. október 30., kedd, Jótett, 4. oldal
Richter Alapítvány: díj a magyar kémiaoktatásért
"...Tizennegyedik alkalommal adták át a Magyar Kémia Oktatásért díjat annak az öt kémiatanárnak, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal és elhivatottságukkal hozzájárultak a jövő nemzedékének magas szintű szakképzéséhez..."

Magyar Nemzet, 2012. október 30., kedd, 13. oldal
Felgyorsítja Brüsszel a pénzlehívást
"...Január 1-jétől gyorsabban és egyszerűbben lehet majd hozzájutni az uniós forrásokhoz - közölte hétfőn az Európai Bizottság..."

Népszabadság, 2012. október 30., kedd, Jótett, 3. oldal
BME Baráti Kör: 6 milliós támogatás
"...Immár 4. alkalommal díjazta a BME Pro Progressio alapítványa azokat a középiskolákat és pedagógusokat, akiknek tanítványai kiemelkedően szerepelnek a hazai és a nemzetközi műszaki és természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken, szűkebb és tágabb környezetükben ismeretterjesztő tevékenységet végeznek, ilyen programokat generálnak, tanítványaikat az emelt szintű érettségire ösztönzik. Az alapítványt 1996-ban alapította a BME Baráti Köre az egyetemi tehetséggondozás és innováció támogatására. 2012-ben 10 tanár és 13 középiskola részesült több mint 6 millió forint támogatásban..."

Új Dunántúli Napló, 2012. október 30., kedd, 1+4. oldal
A név változott, a célok nem
"...A kutatóközpont önmagában is rendkívüli lehetőségeket rejt, ám a kiteljesedéshez szükség van az ott dolgozók innovációira és lelkesedésére - nyilatkozta Pálinkás József..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. október 30., kedd, 6. oldal
Kína gazdag ország lehet
"...A dokumentum szerint a fejlődés kulcsa az innováció, a gazdasági szerkezetátalakítás, az integráció és a zöld növekedés..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. október 30., kedd, 5. oldal
Konferenciák sora a DF-en
"...monstre rendezvény céljai között most is megtalálható a hallgatók tudományos életbe való bevonásának elősegítése, valamint a felsőoktatás és a versenyszféra innovációs kapcsolatának erősítése..."

IT-Business, 2012. október 30., kedd, 20. oldal
20 Stratégia és it-költség

IT-Business, 2012. október 30., kedd, 22. oldal
23 Új utakon az innováció

Hajdú Online, 2012. október 30., kedd
Helyi problémák, nemzetközi tapasztalatok

Hiradó.hu, 2012. október 30., kedd
Napi Gazdaság: Csúcsot döntött a magyar k+f költés tavaly

Világgazdaság, 2012. október 31., szerda, 10. oldal
Sokat ígérő hazai mikro-idegsebészeti innováció

Világgazdaság, 2012. október 31., szerda, 10. oldal
Legjobbak között a B. Braun Avitum Hungary

Metropol, 2012. október 31., szerda, 6. oldal
Uniós segítséggel több jut kutatásra

Computerworld Számítástechnika, 2012. október 31., szerda, 20. oldal
KERESKEDELMI INNOVÁCIÓK NEMZETKÖZI PORONDON

Computerworld Számítástechnika, 2012. október 31., szerda, 21. oldal
SeaLog, a legjobb magyar innováció

Világgazdaság Online, 2012. október 31., szerda
Politikai és gazdasági vezetők az innovációt sürgetik Berlinben

Portfolio.hu, 2012. október 31., szerda
Bizalom nélkül a befektetések sem fognak növekedni

Délmagyar.hu, 2012. október 31., szerda
Tudományos ismeretterjesztés és felnőttképzés Csongrád megyében

Metropol.hu, 2012. október 31., szerda
A drónok után hadrendbe állnak a "robokopterek" is

Informatika&Tudomány Online, 2012. október 31., szerda
A szerzői jogok tiszteletét sürgette az orosz miniszterelnök

Kisalföld.hu, 2012. október 31., szerda
Támogató szolgáltatások a régió fiatal innovátorainak segítésére

IT-Business Online, 2012. október 31., szerda
Új utakon az innováció

The Budapest Times, 2012. november 2-8., 6. oldal
R&D at 21-year high thanks largely to EU funds

Vas Népe, 2012. november 2., péntek, 6. oldal
Osztrák, magyar partnerek

Napló, 2012. november 2., péntek, 4. oldal
Gondolatok az innovációról

Origo.hu, 2012. november 2., péntek
A kormány stratégiai partnere lett a Richter

Metropol.hu, 2012. november 2., péntek
Stratégiai megállapodás a Richterrel

168Óra Online, 2012. november 2., péntek
Orbán a szájára vette az "unortodox" szót

Tőzsde Fórum, 2012. november 2., péntek
Stratégiai partnerség a kormány és a Richter között

Portfolio.hu, 2012. november 2., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Richterrel

Hír24.hu, 2012. november 2., péntek
Orbán ismét unortodoxiáról beszélt

Délmagyar.hu, 2012. november 2., péntek
Stratégiai megállapodást írt alá Orbán Viktor a Richter Gedeon vezérigazgatójával

Belfölf.ma.hu, 2012. november 2., péntek
Orbán stratégiai megállapodást írt alá a Richter Gedeon vezérigazgatójával

Népszava.hu, 2012. november 2., péntek
Gyenge versenyképesség

Medical Online, 2012. november 2., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Richterrel

MiNap Online, 2012. november 2., péntek
Költségvetésről, adóról, Science-múzeumról

Inforádió.hu, 2012. november 2., péntek
Orbán: Az unortodoxia segít, hogy az ország a víz fölött maradjon

Gazdaságirádió.hu, 2012. november 2., péntek
Jönnek a hazai biológiai gyógyszerek

RádióQ, 2012. november 2., péntek
"...Interjú Papp Gergellyel..."

Klub Rádió, 2012. november 2., péntek
Hírek
"...Stratégiai megállapodást írt alá Orbán Viktor Bogsch Erikkel, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár vezérigazgatójával..."

Gazdasági Rádió, 2012. november 2., péntek
Hírek
"...Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a kormány a Richterrel..."

Kossuth Rádió, 2012. november 2., péntek
Krónika
"...A nagy hazai gyógyszergyárak jelentős exportőrök, kevés alapanyagból, komoly tudással, innovációval nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak elő. Megszólal Várkonyi Gáspár, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatója..."

Tv2, 2012. november 2., péntek
Tények
"...Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Orbán Viktor Bogsch Erikkel, a Richter Gedeon vezérigazgatójával. A miniszterelnök azt mondta, hogy a kormány célja, hogy a magyar gyógyszergyártás a jövőben is a világ élvonalába tartozzon..."

ATV, 2012. november 2., péntek
Híradó
"...A Coca Cola után a Richter Gedeon Gyógyszergyárral is kiemelt partnerségi megállapodást kötött a kormány..."

Magyar Hírlap, 2012. november 3., szombat, 1+7. oldal
Kormányzati partnerség nagy cégekkel
"...Erősíteni kell a termelő és fejlesztő vállalkozásokat, mert azok hozzájárulnak a munkaalapú társadalom megteremtéséhez. Ezt a célt szolgálja az a stratégiai partnerségi megállapodás, amelyet a kormány kötött a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárral..."

Magyar Nemzet, 2012. november 3., szombat, 11. oldal
Stratégiai gyógyszercég
Hosszú távú megállapodást kötött a kormány a Richterrel
"...Marad a kutatás-fejlesztés adóügyi támogatása, s az innovatív gyógyszergyártók kedvezményt kapnak - egyebek közt ezt vállalta a kormány abban a megállapodásban, amit tegnap írt alá a kormányfő és a Richter vezérigazgatója. A gyógyszergyártó cég technológiai fejlesztésekre, s újabb kutatásokra tett ígéretet..."

Népszava, 2012. november 3., szombat, 4. oldal
Orbánnak tetsző cégek
"...A Coca-Cola után a Richterrel kötött stratégiai partnerségi megállapodást a kabinet..."

Népszabadság, 2012. november 3., szombat, 9. oldal
Kizárt a szakmai befektető
"...Pályázati lehetőségeket, adóalap-csökkentő, illetve normatívalapú támogatást is kínál a kormány a Richter Gedeon Nyrt.-nek abban a megállapodásban, amit tegnap szentesített Orbán Viktor miniszterelnök és Bogsch Erik..."

Kisalföld, 2012. november 3., szombat, 2. oldal
Megállapodás

Délvilág, 2012. november 3., szombat, 2. oldal
Megállapodás

Új Dunántúli Napló, 2012. november 3., szombat, 6. oldal
Stratégiai partnerséget kötött a kormány a Richterrel

Hajdú-Bihari Napló, 2012. november 3., szombat, 7. oldal
Helyi problémákhoz nemzetközi tapasztalat

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. november 3., szombat, 5. oldal
Megállapodás a Richterrel

Tolnai Népújság, 2012. november 3., szombat, 6. oldal
Stratégiai partnerséget kötött a kormány a Richterrel

24Óra, 2012. november 3., szombat, 16. oldal
Dijat kapott a Richter Egészségváros

Népszava.hu, 2012. november 3., szombat
Orbánnak tetsző cégek

OrientPress, 2012. november 3., szombat
Pályázat a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatások támogatására

AgrárHírek.hu, 2012. november 3., szombat
Az európai vállalkozások, városok, régiók és tudományos kutatók gyorsabban és egyszerűbben juthatnak uniós finanszírozáshoz

Szeged.hír24.hu, 2012. november 4., vasárnap
Egy hónapig ünneplik a tudományt Szegeden

Medical Online, 2012. november 4., vasárnap
Magyar cég fejleszt automata mikroszkópot a fejlődő országoknak

Medical Online, 2012. november 4., vasárnap
A legfrissebb kütyük és appok seregszemléje

OrientPress, 2012. november 4., vasárnap
Pályázati felhívás a Pán-európai kutatási együttműködés támogatására

Kossuth Rádió Online, 2012. november 4., vasárnap
Vasárnapi újság: Stratégiai partnerségi megállapodás a Richterrel
"...Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese, és Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke nyilatkozott Molnár Pálnak a hazai kutatás-fejlesztés uniós felzárkóztatásáról..."

Kossuth Rádió, 2012. november 4., vasárnap
Vasárnapi újság
"...Greiner István a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese és Monszpart Zsolt a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke beszélt Molnár Pálnak..."

HírTv, 2012. november 4., vasárnap
"...Egy vadonatúj mikrosebészeti innováció, egy idegsebészeti eljárás. Nemzetközi szakmai elismerést kapott Csókay András idegsebész egyik továbbfejlesztett módszere..."

Világgazdaság, 2012. november 5., hétfő, 5. oldal
Partnerségi megállapodás a Richterrel

Fejér Megyei Hírlap, 2012. november 5., hétfő, 6. oldal
Innovációs Akadémia indul

Zalai Hírlap, 2012. november 5., hétfő, 6. oldal
Nagykanizsán is van irodájuk

Észak-Magyarország, 2012. november 5., hétfő, 7. oldal
Hogy ne menjen el az eszünk

Vas Népe, 2012. november 5., hétfő, 6. oldal
Panbau: startol a klaszter

Heves Megyei Hírlap, 2012. november 5., hétfő, 3. oldal
Jövőre is pneumobil-küzdelem

Metropol.hu, 2012. november 5., hétfő
A felfedező kutatások jelentik a tudomány jövőjét

Napi.hu, 2012. november 5., hétfő
Szó sem lehet minimálbér-emelésről

HVG.hu, 2012. november 5., hétfő
Ők kapták az EB első Marie Curie-díjait

Világgazdaság Online, 2012. november 5., hétfő
Négymilliárd forint egyetemeknek

OrientPress, 2012. november 5., hétfő
4 milliárd forint a Közép-magyarországi egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységére

Stop.hu, 2012. november 5., hétfő
Indulhat a szegedi lézerprojekt

Index.hu, 2012. november 5., hétfő
Mégis megépülhet a szegedi szuperlézer

Index.hu, 2012. november 5., hétfő
Hogy leszünk így a szürkeállomány országa?

Hír24.hu, 2012. november 5., hétfő
Zöld jelzés a szegedi lézerkutató központnak

Hír24.hu, 2012. november 5., hétfő
Pilóta nélküli repülőgépeket újít be a HM

ZetaPress.hu, 2012. november 5., hétfő
Jutalmak a Tudomány ünnepén

Inforádió.hu, 2012. november 5., hétfő
Pálinkás: a felfedező kutatások jelentik a tudomány jövőjét

Inforádió.hu, 2012. november 5., hétfő
Szijjártó: Stratégiai partnerségre törekszünk Kuvaittal

Inforádió.hu, 2012. november 5., hétfő
A bakonyi vihart legyőzték az új magyar drónok

Webrádió.hu, 2012. november 5., hétfő
A tudomány ünnepe - Erdei Anna: állandó a kórokozókkal folytatott küzdelem

Hiradó.hu, 2012. november 5., hétfő
Szijjártó: Stratégiai partnerségre törekszünk Kuvaittal

Gazdasági Rádió, 2012. november 5., hétfő
Hírek
"...Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a kormány a Richterrel a gyógyszercég további aktív hazai szerepvállalásának érdekében..."

MTV 1, 2012. november 5., hétfő
Híradó
"...Pálinkás József elnök, Magyar Tudományos Akadémia: - A felfedező kutatás megalapozó jelentőségű..."

MTV 2, 2012. november 5., hétfő
Híradó
"...Golyóstoll, helikopter, Rubik-kocka. Csak néhány a világhírű magyar találmányok közül. Újításokról, magyar kutatókról és a fejlett magyar innovációs kultúráról szól idén a tudomány ünnepe..."

Duna TV, 2012. november 5., hétfő
Duna hírek
"...Golyóstoll, helikopter és a Rubik-kocka. Csak néhány a magyar fejlesztések, találmányok közül. Az ehhez hasonló újításokról, a világhírű magyar kutatókról, és a fejlett magyar innovációs kultúráról szól idén a tudomány ünnepe..."

Blikk, 2012. november 6., kedd, 5. oldal
Bevetésen a pilóta nélküli repülőgép
"...Veszprém - Magyar fejlesztésű pilóta nélküli repülőgépeket mutattak be tegnap a Bakonyban..."

Bors, 2012. november 6., kedd, 4. oldal
Pilóta nélküli gép

Metropol, 2012. november 6., kedd, 3. oldal
Magyar drón az égen

Metropol, 2012. november 6., kedd, 3. oldal
A titokzatos "isten-részecske"
"...A felfedező kutatásokat, a "felfedező tudomány" jelentőségét és eredményeit állítja középpontba a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendezvénysorozata, a Magyar Tudomány Ünnepe 2012-ben..."

Metropol, 2012. november 6., kedd, 7. oldal
Zöld jelzést kapott az uniós szegedi lézerkutató központ

Magyar Hírlap, 2012. november 6., kedd, 3. oldal
Bemutatták a magyar fejlesztésű drónokat

Magyar Hírlap, 2012. november 6., kedd, 12. oldal
A szív látja el árammal a szívritmus-szabályozót
"...Olyan kísérleti eszközt mutattak be amerikai kutatók az Amerikai Szív Társaság (AHA) tudományos ülésén, amely dobogó szívből nyert elegendő energiát ahhoz, hogy működtessen egy pacemakert..."

Magyar Hírlap, 2012. november 6., kedd, 12. oldal
Szegedi lézer: nagyprojekti támogatás
"...Jó hír érkezett a szegedi szueprlézerről - a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság jóváhagyta az uniós nagyprojektként, három országban megvalósuló lézer kutatóközpont szegedi beruházásának beillesztését az Új Széchenyi-tervbe. Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tegnap bejelentette azt is, az épületnek és a beszerelt berendezésnek 2015 végére kell elkészülnie, azután kezdődhet a kutatás..."

Magyar Nemzet, 2012. november 6., kedd, 4. oldal
Zöld lámpa a lézerkutató központnak
Szeged mellett Bukarest és Prága ad otthont az európai uniós beruházásnak
"...Néhány éven belül több száz hazai és külföldi kutató és ugyanennyi mérnök, technikus és asszisztens dolgozhat majd a szegedi Attoszekundumos Kutatóintézetben - tudta meg lapunk. Bár a beruházás csak jövő év elején indulhat el, már megkezdték azoknak a szakembereknek a képzését, akik a lézerkutató központban dolgoznak majd. A központ eredményeit az űrkutatásban, a gyógyszeriparban, a környezetvédelem vagy a különböző anyagkutatások területén lehet majd felhasználni..."

Magyar Nemzet, 2012. november 6., kedd, 4. oldal
A gazdaság működése múlhat a felfedezéseken
"...A tudomány lehetőségeit és a jövőjét jelentik a felfedező kutatások jelentette ki Pálinkás József tegnap a magyar tudomány ünnepének megnyitóján, ahol kiemelkedő kutatói teljesítményeket díjaztak. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint a tudomány még soha nem volt ilyen messze a hétköznapi embertől, mint ma..."

Népszabadság, 2012. november 6., kedd, 17. oldal
Tudósünnep

Népszabadság, 2012. november 6., kedd, 17. oldal
Pénzt kap a szegedi lézer

Népszava, 2012. november 6., kedd, 4. oldal
Mégis elkészülhet a szegedi szuperlézer

Világgazdaság, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Fejér Megyei Hírlap, 2012. november 6., kedd, 2. oldal
Jövőnk múlhat rajta

Zalai Hírlap, 2012. november 6., kedd, 3. oldal
Tudományokról mindenkinek

IT-Business, 2012. november 6., kedd, 18. oldal
Az innovációs motoron
"...Innovációval átitatott iparág a távközlés. A technológiai fejlődés ugyanakkor olyan lehetőségeket is kínál, amelyek túlmutatnak a hagyományos távközlési szolgáltatásokon..."

24 Óra, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Békés Megyei Hírlap, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Heves Megyei Hírlap, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Petőfi Népe, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Somogyi Hírlap, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Tolnai Népújság, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Új Dunántúli Napló, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Új Néplap, 2012. november 6., kedd, 6. oldal
Elindulhat végre a szegedi szuperlézerprojekt

Napi.hu, 2012. november 6., kedd
Milliárdokhoz jutnak az egyetemek

Napi.hu, 2012. november 6., kedd
Csökkent a Richter eredménye

Index.hu, 2012. november 6., kedd
Konzultáció indul az innovációs stratégiáról

Index.hu, 2012. november 6., kedd
Kuvaiti betegekre vadászik Magyarország

Délmagyar.hu, 2012. november 6., kedd
Egészségügyi együttműködésről is egyeztetett Kuvaitban Szijjártó Péter

Belfölf.ma.hu, 2012. november 6., kedd
Fél év alatt készült el
Társadalmi konzultáció indul az innovációs stratégiáról


Tőzsde Fórum, 2012. november 6., kedd
Társadalmi konzultáció az innovációról

HetiVálasz.hu, 2012. november 6., kedd
Társadalmi konzultáció a nemzeti fejlesztési stratégiáról

Világgazdaság Online, 2012. november 6., kedd   
Solana: Tüzet oltanak a győztesek vagy tüzet nyitnak?

EduPress, 2012. november 6., kedd
Négymilliárd forint egyetemeknek

Fejér Megyei Hírlap Online, 2012. november 6., kedd
Az ötlettől a piaci sikerig - Innovációs Akadémia indul

GazdaságiRárdió.hu, 2012. november 6., kedd
Mol-együttműködésről tárgyaltak Kuvaitban

Hiradó.hu, 2012. november 6., kedd
Társadalmi konzultáció indul az innovációs stratégiáról

Lanchíd Rádó, 2012. november 6., kedd
Hírek
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 tervezetét. Az elképzelés szerint a jövőben több forrást biztosítanak ilyen célra és megkönnyítik a pályázók helyzetét is. A tervezetet országos konzultációsorozaton is megvitatják..."

Infó Rádió, 2012. november 6., kedd
Hírek
"...A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint a felfedező kutatások jelentik a tudomány lehetőségeit és a jövőjét. Pálinkás József erről a magyar tudomány ünnepének megnyitóján beszélt..."

Infó Rádió, 2012. november 6., kedd
"...NGM - országos konzultációs kampány kezdődik a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégiáról (összeállítás, Cséfalvay Zoltán államtitkár)..."

Kossuth Rádió, 2012. november 6., kedd
Kossuth - Krónika
"...Országos társadalmi konzultáció indul a kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia tervezetéről. Öt helyszín lesz és az internet..."

Kossuth Rádió, 2012. november 6., kedd
Kossuth - Krónika
"...Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Kuvaiti Nemzeti Technológiai és Fejlesztési Hivatal. Megszólal Mészáros György, a Nemzeti Információs Hivatal elnöke..."

MTV 1, 2012. november 6., kedd
Híradó
"...Golyóstoll, helikopter, Rubik-kocka, csak néhány a világhírű magyar találmányok közül. Újításokról, magyar kutatókról és a fejlett magyar innovációs kultúráról szól idén a Tudomány Ünnepe..."

MTV 1, 2012. november 6., kedd
Riport
"...A tudomány ünnepe. Az elkövetkező éveknek az innováció éveinek kell lennie, hogyha magyar tudományt nem csak megmenteni akarjuk, hanem fejleszteni. Pálinkás József elnök (Magyar Tudományos Akadémia)..."

MTV 1, 2012. november 6., kedd
Kedd este
"...Golyóstoll, helikopter, Rubik-kocka, csak néhány a világhírű magyar találmányok közül. Újításokról, magyar kutatókról és a fejlett magyar innovációs kultúráról szól idén a Tudomány Ünnepe..."

Magyar Hírlap, 2012. november 7., szerda, 9. oldal
Több pénzt akarnak költeni az innovációra
"...Elkészült a 2020-ig tartó időszakot magában foglaló Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia tervezete, amelyről egy hónapos konzultáció kezdődik Budapesten és négy vidéki nagyvárosban - közölte tegnap Cséfalvay Zoltán..."

Napi Gazdaság, 2012. november 7., szerda, 2. oldal
Újabb pályázatok nyílnak vállalkozásoknak

Napi Gazdaság, 2012. november 7., szerda, 3. oldal
Elindult az új k+f stratégia egyeztetése

Népszabadság, 2012. november 7., szerda, 10. oldal
Jelentősen csökkent a Richter nyeresége

Népszava, 2012. november 7., szerda, 4. oldal
MSZP: a vitanap csak kármentés
"...Lapunk érdeklődésére kitért arra is, hogy a gazdaság fellendítésének egyik kulcseleme a kutatás-fejlesztés támogatása, ám erre tavaly csak a GDP 1,2 százalékát fordította a kormány, szemben az 1,9 százalékos uniós átlaggal..."

Népszava, 2012. november 7., szerda, 4. oldal
Konzultál a kabinet az innovációról

Népszava, 2012. november 7., szerda, 5. oldal
Több megszorításra nem számít a Richter

Világgazdaság, 2012. november 7., szerda, 6. oldal

Másfélszeresére emelné a kormány a k + f ráfordítást

Világgazdaság, 2012. november 7., szerda, 9. oldal
Külföldön erősít a Richter
A hazai forgalom már az árbevétel tizedét sem éri el

Magyar Demokrata, 2012. november 7., szerda, 12+13. oldal
A fejlesztőké a jövő
Porga Gyula, az év polgármestere
"...Azok az önkormányzatok képesek megragadni a lehetőségeket, ahol van innováció és bátran fejlesztenek - véli Porga Gyula, Veszprém első embere, aki idén elnyerte az év polgármestere díjat..."

Magyar Demokrata, 2012. november 7., szerda, 45. oldal
Rekordon a kutatás-fejlesztés

Délmagyarország, 2012. november 7., szerda, 2. oldal
Országos konzultáció

Fejér Megyei Hírlap, 2012. november 7., szerda, 6. oldal
Az ötlettől a piaci sikerig

Zalai Hírlap, 2012. november 7., szerda, 5. oldal
Horvátok, magyarok közösen

Észak-Magyarország, 2012. november 7., szerda, 18. oldal
A BOKIK új elnöksége feladatokról, tervekről

Népszava Online, 2012. november 7., szerda
Adósság volt, van, lesz

Népszava Online, 2012. november 7., szerda
Az új országjelentés sem fog dícsérni

Medical Online, 2012. november 7., szerda
Kormány-Richter megállapodás: kinek lesz jobb?

MNO.hu, 2012. november 7., szerda
A magyarországi tapasztalat nélkülözhetetlen Kárpátalján

Vasnépe.hu, 2012. november 7., szerda
Az egyetem és a város is gazdagabb lett a beruházással

IT-Business Online, 2012. november 7., szerda
Az innovációs motoron

MiNap.hu, 2012. november 7., szerda
A világpiac élén ünnepli tizedik születésnapját a Bosch miskolci kéziszerszámgyára
"...az idáig vezető utat számos szabadalom, piaci siker és elismerés kövezte ki. A miskolci Bosch fejlesztése, az UNEO elnevezésű pneumatikus fúrókalapács 2009-ben a XVII. Magyar Innovációs Nagydíjat nyerte el..."

Origo.hu, 2012. november 7., szerda
Magyar gazellákkal lesz tele az ország

Gazdasági Rádió, 2012. november 7., szerda
Hírek
"...Az anyagi ráfordítások növelése és minél több magyar kutató itthon tartása a célja a kormány új Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégiájának..."

Infó Rádió, 2012. november 7., szerda
"...Nemzeti Innovációs Hivatal - kuvaiti innovációs fejlesztésekben vehetnek részt magyar szakemberek..."

Infó Rádió, 2012. november 7., szerda
"...országos konzultációs kampány kezdődik a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégiáról..."

HírTV, 2012. november 7., szerda
"...Egy vadonatúj mikrosebészeti innováció, egy idegsebészeti eljárás. Nemzetközi szakmai elismerést kapott Csókay András idegsebész egyik továbbfejlesztett módszere..."

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 10+11+12+13+14+15+16. oldal
Szilícium-teknő
Hatalmas támogatás kétséges megtérülésű debreceni fejlesztésekre
"...Ömlenek a pályázati milliárdok debreceni innovációs projektekre, amelyeknél csak a pénz elköltése biztos, az eredmények annál kevésbé. A Szilícium Mező név alatt futó programok keretében cégek hangzatos célokra pályáztak és nyertek, miközben ezek tényleges tartalma, a megtérülési tervek realitása nem sokat nyomott a latban az elbírálás során..."

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 11. oldal
Támogatott előzmények

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 12. oldal
Villáminterjú a SziMe-projekt fő koordinátorával, Tóth Istvánnal

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 32+33. oldal
Autós innovációk

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 44+45. oldal
Három éven belül
Vállalati energetikai beruházások
"...A gyorsan, két-három éven belül megtérülő energia-takarékossági beruházásokat részesítik előnyben a hazai vállalatok. A multiknál az anyacég előírásai, a kicsiknél a pályázati támogatások jelentenek indíttatást..."

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 48. oldal
Van benne dohány?
"...Egyedi dohányfüstelszívó megoldást fejlesztett két magyar feltaláló. Ötvenmillió forintot keresnek a prototípus tökéletesítéséhez és a nemzetközi terjeszkedés elindításához..."

Figyelő, 2012. november 8., csütörtök, 66. oldal
K+f ranglista - Hol az Apple?

Heti Válasz, 2012. november 8., csütörtök, 40. oldal
Állami megállapodás a Richterrel
"...A kutatás-fejlesztési programok ösztönzésére irányuló stratégiai megállapodást írt alá november elején Orbán Viktor miniszterelnök a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójával, Bogsch Erikkel..."

Heti Válasz, 2012. november 8., csütörtök, 46+47+48. oldal
Megfizetni a sztárokat
Pálinkás József a magyar tudomány megújításáról
"...A Lendület program az első lépés afelé, hogy a középszerűek egyenlősdire törekvése helyett a kiválóakat hozza helyzetbe a Magyar Tudományos Akadémia - mondja Pálinkás József. Az elnök szerint leáldozott az elrettentő fizikakönyveknek, és megengedhetetlen mulasztások történtek a szegedi szuperlézer előkészítése során..."

Heti Válasz, 2012. november 8., csütörtök, 49+50. oldal
Agymenők
Magyar kutatók sikerei
"...A magyar kutatók utóbbi években elért eredményei a londoni olimpián elért magyar sportsikerekhez hasonlíthatók. Mivel Nobel-díjból - az aranyérmekkel ellentétben - nem osztanak ki háromszázat, e sikerek kevésbé vannak szem előtt..."

Magyar Hírlap, 2012. november 8., csütörtök, 3. oldal
Egységbe tömörültek a fővárosi egyetemek
"...Megalakult a Budapesti Egyetemi Fórum - az erről szóló közös nyilatkozatot a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szent István Egyetem rektora írta tegnap alá. A testület tagjai közös stratégiát alkotnak a nemzetközi megjelenés, a K+F nagyprojektek és az ingatlanok kihasználása területén, de közösen véleményezik a felsőoktatás-politika irányait is - mondta Mezey Barna..."

Magyar Nemzet, 2012. november 8., csütörtök, 17. oldal
Sikerek az egyetemen
Tizenöt új szabadalom magyar orvosoktól a Semmelweisen

Világgazdaság, 2012. november 8., csütörtök, 7. oldal
Új területekre koncentrál az MTelekom
"...Pataki Róbert a vállalat stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató- helyettese... Valóban felgyorsult az innovációs tevékenység a távközlési szektorban, s ennek megfelelően a Magyar Telekomnál is. A legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy a vállalatnál ma már nem elsősorban technológiai újításokról beszélünk, hanem sokkal inkább úgynevezett üzleti modell innovációról..."

Délmagyarország, 2012. november 8., csütörtök, 4. oldal
A magyar tudomány ünnepe

Zalai Hírlap, 2012. november 8., csütörtök, 4. oldal
A magyar tudomány napjáról emlékeztek meg két városban is

Vehír.hu, 2012. november 8., csütörtök
Ajánló: Gondolatok az innovációról

Innoportál.hu, 2012. november 8., csütörtök
Társadalmi konzultáció előtt a nemzeti innovációs stratégia

Világgazdaság Online, 2012. november 8., csütörtök
NGM-államtitkár: A kormány teljesen ortodox gazdaságpolitikát folytat

OrientPress.hu, 2012. november 8., csütörtök
"Teendők listája" a KKV érdekében

Piac&Profit Online, 2012. november 8., csütörtök
Újabb magyar világsiker - Mire jó az áramlásos kémia?

STOP.hu, 2012. november 8., csütörtök
Herczog: Több pénzről van szó, mint az összes EU-s támogatás együttvéve

Infórádió.hu, 2012. november 8., csütörtök
Autóipari akciótervet mutatott be az Európai Bizottság

Infórádió.hu, 2012. november 8., csütörtök
"...Nemzeti Innovációs Hivatal - kuvaiti innovációs fejlesztésekben vehetnek részt magyar szakemberek..."

Gazdasági Rádió, 2012. november 8., csütörtök
Hírek
"...Az anyagi ráfordítások növelése és minél több magyar kutató itthon tartása a célja a kormány új Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiájának..."

Gazdasági Rádió, 2012. november 8., csütörtök
Hírek
"...Az anyagi ráfordítások növelése a célja a kormány új innovációs stratégiájának. Cséfalvay Zoltán gazdasági államtitkár..."

Gazdasági Rádió, 2012. november 8., csütörtök
Hírek
"...Autóipari akciótervet készített az Európai Bizottság... A négy pillérre épülő akcióterv egyrészt elősegítené a beruházást a fejlett technológiákba és az innovációba, javítaná a piaci feltételeket, elősegítené az európai autóipar kijutását a világpiacra, valamint előmozdítaná a képzésbe történő befektetést..."

A Napi Gazdaság, 2012. november 9., péntek, 4. oldal
Uniós mentő csomagot kap az autóipar
"...Az innováció, a kutatás és fejlesztés támogatására 80 milliárd eurót szánnak, a versenyképesség javítására, továbbá a beszállító kis- és középvállalatok erősítésére, valamint a munkájukat elvesztő dolgozók kisegítésére 2,5 milliárd eurót költenének..."

Népszabadság, 2012. november 9., péntek, 1. oldal
Veszélyben az egyetemek
"...A Népszabadság birtokába jutott jogszabálytervezetek alapján a felsőoktatás megroppanását jósolják nevük elhallgatását kérő gazdasági és oktatási szakemberek egyaránt..."

Népszabadság, 2012. november 9., péntek, 10. oldal
Miért nem innovatív a magyar kisvállalat?

Népszava, 2012. november 9., péntek, 5. oldal
Lemaradtunk az innovációban, elmaradunk a versenyképességben
Az elmúlt évek során leállította a kormányzat a kutatás-fejlesztési ágazat támogatását

Világgazdaság, 2012. november 9., péntek, 1+6+7. oldal
Nehezen lesz itt növekedés
VG-konferencia Vélemények a vállalati válságstratégiákról
"..."Magyarország számára elveszett a múlt évtized" - mondta a Világgazdaság A növekedés feltételei című konferenciáján Cséfalvay Zoltán... Pszichológus helyett mérnökképzést, hosszú távú kormánystratégiát, a hitelezés újraindítását és a bankokkal való kibékülést szorgalmazták egyebek között A magyar gazdaság növekedési esélyeit taglaló Világgazdaság-konferencia felszólalói..."

Észak-Magyarország, 2012. november 9., péntek, 1. oldal
Egyetem: újra zárolnak
A Miskolci Egyetemet is érzékenyen érinti a felsőoktatási zárolás
"...Az inflációs hatás miatti többletkiadás 1,47 milliárd; a szakképzési hozzájárulás kiesése 400 millió; az innovációs járulék kiesése pedig 600 millió forint az idén..."

Elektronet, 2012. november 9., péntek, 7. oldal
NYOLCSZÁZRA NŐTT A BOSCH BUDAPESTI FEJLESZTÉSI KÖZPONT FEJLESZTŐSTÁBJA

Népszava Online, 2012. november 9., péntek
Lemaradtunk az innovációban, elmaradunk a versenyképességben

Délmagyar.hu, 2012. november 9., péntek
Orbán Viktor ma a Mercedessel köt partnerségi megállapodást

Délmagyar.hu, 2012. november 9., péntek
Teljesítette vállalását az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központja

Délmagyar.hu, 2012. november 9., péntek
Stratégiai partner lett a Mercedes is

IT-Business Online, 2012. november 9., péntek
Innovációra buzdítja a pénzügyi szolgáltatókat az IND

MNO, 2012. november 9., péntek
Ezek a cégek is megtalálhatják számításukat hazánkban

Portfolio.hu, 2012. november 9., péntek
Akcióterv az európai autóipar megerősítésére

Portfolio.hu, 2012. november 9., péntek
Most a Mercedes gyártójával állapodott meg a kormány

Portfolio.hu, 2012. november 9., péntek
Ma a Daimlerrel köt stratégiai megállapodást a kormány

Szeged.hír24.hu, 2012. november 9., péntek
Sikerrel zárt az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központja

Világgazdaság Online, 2012. november 9., péntek
Cséfalvay: Magyarország számára elveszett a múlt évtized

Vehír.hu, 2012. november 9., péntek
A jövő anyaga

Klubrádió.hu, 2012. november 9., péntek
Újabb jó multi tenyerébe csap bele Orbán

Webrádió.hu, 2012. november 9., péntek
Teljesítette vállalását az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központja

Szentkoronarádió.hu, 2012. november 9., péntek
Bemutatták a magyar drónt

Klubrádió.hu, 2012. november 9., péntek
Szijjártó Péter együttműködést ajánlott

Infó Rádió, 2012. november 9., péntek
Heti lapszemle
"...Figyelő - özönlenek az uniós pályázati milliárdok debreceni innovációs projektekre..."

Kossuth Rádió, 2012. november 9., péntek
Krónika
"...A világon elsőként olyan napcellás töltőállomás kifejlesztését kezdték meg a Győri Egyetemen, amellyel az elektromos autókat lehet majd újratölteni..."

ATV, 2012. november 9., péntek
Híradó
"...Összeomlott az innováció irányítása Magyarországon, ezt mondta Szekeres Imre, az MSZP országgyűlési képviselője a József Attila Alapítvány konferenciáján..."

Magyar Hírlap, 2012. november 10., szombat, 8. oldal
Partnerség az állammal
"...Stratégiai együttműködést ajánlott tegnap Szijjártó Péter az infokommunikációs cégeknek. A külügyi és külgazdasági államtitkár szerint hazánk optimális hely a hasonló vállalkozások számára, s felhívta a figyelmet, hogy a kormány partnerségre törekszik az itt működő nemzetközi nagyvállalatokkal annak érdekében, hogy azok minél aktívabbak legyenek a kutatás-fejlesztésben..."

Népszabadság, 2012. november 10., szombat, 10. oldal
A Daimler is a jók sorában

Népszabadság, 2012. november 10., szombat, 17. oldal
Néptáncok négy dimenzióban
A Norvég Alap 2,4 millió euróval segítette a kutatást

Fejér Megyei Hírlap, 2012. november 10., szombat, 4. oldal
Szinergikus kapcsolatban
"...A Pécsi Tudományegyetem oktató laboratóriumaként működik a jövőben a Szent György Kórház laboratóriuma..."

HVG, 2012. november 10., szombat, 50. oldal
Okos autópálya

HVG, 2012. november 10., szombat, 53+54+55. oldal
Zűrszonda
Reformhomály a felsőoktatásban
"...Napról napra változó minisztériumi tervek között lavíroznak az állami egyetemek és főiskolák vezetői, akiknek most egy új felsőoktatási helyettes államtitkár színre lépése adta fel a leckét..."

HVG, 2012. november 10., szombat, 56+57. oldal
Bukásra állnak
Takarékoskodó intézmények
"...Elkerülhetetlennek látszanak az elbocsátások az állami felsőoktatási intézményekben. Többségük már az idén is húsba vágó spórolásra kényszerült..."

HVG, 2012. november 10., szombat, 57+58+59. oldal
Üzemi eredmények
Cégek az oktatásban
"...Az állami támogatás csökkenése a vállalati támogatók felé fordította a felsőoktatási intézményeket..."

HVG, 2012. november 10., szombat, 64+65. oldal
Fáziskésés
Döntés a szegedi szuperlézerprojektről
"...Bő egyévi halogatás után döntött a kormány az egyetlen honi uniós kutatási nagyprojekt pontos támogatásáról. A szuperlézer-beruházás negyede 2015 utánra tolódik..."

HVG, 2012. november 10., szombat, 85. oldal
Stratégiai Richter
"...A Coca-Cola után másodikként a Richter Gedeon Nyrt.-vel is stratégiai megállapodást kötött a kormány nevében Orbán Viktor. E szerint a kormány a rendelkezésre álló - nem részletezett..."

OrientPress.hu, 2012. november 10., szombat
Ismét pályázhatnak találmányaik szabadalmaztatására a feltalálók

HetiVálasz.hu, 2012. november 10., szombat
NFÜ: ismét pályázhatnak a feltalálók találmányaik szabadalmaztatására

Hiradó.hu, 2012. november 10., szombat
NFÜ: Ismét pályázhatnak a feltalálók

Hiradó.hu, 2012. november 10., szombat
A világon egyedülálló töltőállomást fejlesztenek Magyarországon

MTV 1, 2012. november 10., szombat
Híradó Reggel
"...a kormány szoros partnerségre törekszik a Magyarországon működő nemzetközi nagyvállalatokkal annak érdekében, hogy minél aktívabbak legyenek a kutatásfejlesztésben és az innovációban..."

Privátbankár.hu, 2012. november 11., vasárnap
A cégek érdeke és nem az állam feladata az innováció finanszírozása - interjú az MTA elnökével

Webrádió.hu, 2012. november 11., vasárnap
A tudomány ünnepe - Salgótarjánban a napenergia áll a középpontban

Hiradó.hu, 2012. november 11., vasárnap
Hamarosan csak így lehet majd autót eladni

Napi Gazdaság, 2012. november 12., hétfő, 8. oldal
Alacsony szinten stagnál az innováció Magyarországon
"...Az észak-európai országok vezetik az innovációs rangsort az Európai Unió tagországainak összehasonlításában, a kelet-közép-európai térségben csak Szlovénia mutat fel az átlagos feletti teljesítményt. Magyarország öt éve nem tud előrelépni az elégséges-közepes szintről..."

Népszabadság, 2012. november 12., hétfő, 10. oldal
Újra pályázhatnak a feltalálók
"...Összesen 200 millió forint keretösszeggel jelent meg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, valamint az Új Széchenyi Terv felhívása..."

Világgazdaság, 2012. november 12., hétfő, 8. oldal
Aggódik a tech-szektor
"...A második ciklusára készülő elnök válaszában azt hangsúlyozta, hogy elsősorban az innovációt és a munkahelyteremtést kell szem előtt tartani..."

Világgazdaság, 2012. november 12., hétfő, 10. oldal
Csökkenő üzemmód
Az EU az autóipar megerősítésére törekszik
"...Az intézmény az innováció támogatását, a klímaváltozás elősegítését célozza meg..."

Magyar Hírlap, 2012. november 12., hétfő, 9. oldal
Hazánk sikerének kulcsa az innováció
"...A gazdaság, a hazai vállalatok fejlődésének és jövőképének kulcseleme az innováció. Bár az európai uniós átlagtól elmaradunk, mégsem állunk rosszul, és a felhasználható források nagysága is emelkedik. A Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette a 2020-ig tartó kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiát, amely az ország számára elérendő célkitűzéseket tartalmazza..."

Világgazdaság, 2012. november 12., hétfő, 8. oldal
Obamát várták, vagy nem?
"...elsősorban az innovációt és a munkahelyteremtést kell szem előtt tartani, amikor a kormányzati infrastrukturális és technológiai beruházásokról döntenek az Egyesült Államokban..."

Világgazdaság, 2012. november 12., hétfő, 16. oldal
Nemzetgazdasági preferencia: a múlt és a jövő hibái
"...Ez a kérdés túlmutat a kereskedelmen: az innováció növekedést teremt, és a dolog természetéből adódóan a munkahelyek átrendeződését eredményezi..."

Metropol, 2012. november 12., hétfő, 14. oldal
Plázába költöztek a csodák

Metropol, 2012. november 12., hétfő, 15. oldal
Kitüntetés
Átadták a Hazám díjakat a Petőfi Irodalmi Múzeumban
"...A díjazottak között van Rubik Ernő is. A Hazám díjat minden évben azok a magyar művészek és tudósok kapják, akik a magyar közgondolkodásban, az ország tudományos, illetve kulturális és művészeti életében kiemelkedő tevékenységet folytattak..."

Új Dunántúli Napló, 2012. november 12., hétfő, 13. oldal
Új nevet kapott a központ

Medical Online, 2012. november 12., hétfő
Pályázhatnak a feltalálók találmányaik szabadalmaztatására

Várható események

Fiatal Vállalkozók Hete - Innovatív Start-up Nap

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) ötödszörre rendezi meg a Fiatal Vállalkozók Hetét, ezen belül az Innovatív Start-up Vállalkozások Napját. A rendezvény célja, hogy a start-up kultúra és ökoszisztéma erősítésével ösztönözzük a fiatalokat új innovatív projektötletek, új vállalkozások elindításában.

Időpont: 2012. november 15., csütörtök
Helyszín: Károlyi-Csekonics Rezidencia (1088 Budapest Múzeum u. 17.)

Tervezett program:

16.00 - 16.25 Posán László, Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága, elnök
16.25 - 16.45 Dr. Cséfalvay Zoltán, Nemzetgazdasági Minisztérium, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár
"A kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája"
16.45 - 17.00 Mészáros György, Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), elnök
"Kormányzati ösztönzők az innovatív start-up vállalkozások részére"
A FIVOSZ és a NIH közötti megállapodás ünnepélyes aláírása
17.00 - 17.30
Az Innovatív Start-up vállalkozások bemutatkozása:
- Tapasztó Balázs, Taxilike, vezérigazgató
"TaxiLike - Rendelj taxit mobil app-ról"
- Schleer Tamás, Future Planner Development Kft., alapító
"Internfish - A diákok lehetőségkereső portálja"
- Róna Péter, Clariton Kft., ügyvezető
"Hand-in-Scan - Fertőzések csökkentése a kézhigiénia ellenőrzésével"
- Huszár Viktor, Boadree Zrt., alapító
"Boadree - Az on-line biztonságtechnikai megoldás"
- Pájer Donát, Content 2 Connect Kft., alapító
"Content 2 Connect - Közép-kelet-európai régió egyetlen elektronikus könyv aggregátora"
17.30 - 18.00 Kapcsolatépítő kávészünet
18.00 - 18.30 Klausz Ferenc, Telenor Magyarország, vezérigazgató-helyettes
"All You Need Is Mobile"
18.30 - 19.00 Gáspár Péter, Carbon Solutions Global LTD., ügyvezető igazgató
"A tudatos energiamenedzsment anyagi és kommunikációs előnyei"
18.30 - 19.00 Kerekasztal beszélgetés: Innováció az IT-ben
- Papp Péter, Kancellár.hu Zrt., elnök
- Kiss Benedek, Attrecto Zrt., értékesítési igazgató
- Küri Attila, Mypromo Kft., ügyvezető Igazgató

Az eseményeken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció, ill. további információ:
Balla Gergely, e-mail: balla_gergely@yahoo.com, web: www.fiatalvallalkozokhete.hu, http://www.fivosz.hu/article/2012/budapest_innovativ_startup_nap/

Párbeszéd a biotechnológiáról II.

A Magyar Biotechnológiai Szövetség (MBSZ) 2012. november 22-én rendezi meg a "Párbeszéd a biotechnológiáról II." című rendezvényét, a Corinthia Grand Hotelben (Budapest, Erzsébet körút 43-49.).

A találkozó célja, hogy a biotechnológia iparág szereplői és a pénzügyi szektor képviselői egy közös fórumon ismerhessék meg azokat a lehetőségeket és közös célokat, melyek a magyarországi biotechnológiai ipar fejlődését szolgálják.

Tervezett program:

9.05 - 9.15 Megnyitó
Dobos Erzsébet - elnök, Nemzeti Külgazdasági Hivatal
9.15 - 9.35 A biotechnológia fejlődési irányai és helyzete régiónkban
Tadeusz Pietrucha - Bio-Tech Consulting, Poland
9.35 - 9.55 A magyar biotechnológiai iparág a 2012. évben - szektorelemzés
Fehér Arnold - ügyvezető partner, Convincive Consulting
9.55 - 10.15 A biotechnológia szerepe és fejlődésének segítése a magyar gazdaságban
Nikodémus Antal - főosztályvezető, Innovációs Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
10.15 - 10.30 Külpiaci lehetőségek az élettudományi cégek számára
Kozlovszky Zoltán - osztályvezető, Tudáslapú Iparágak Osztály
10.30 - 11.00 Kávészünet
11.00 - 11.20 Jeremie I. tapasztalatai és Jeremie II. nyújtotta új források
Zsembery Levente - vezérigazgató, BigGeorge Equities
11.20 - 11.40 A biotechnológiai szektor egy üzleti angyal szemével
Hild Imre - befektető
11.40 - 12.00 Élet a befektetővel - a tőkeinjekció hatása a biotechnológiai cég szemével
Bérces Attila - vezérigazgató, Omixon
12.00 - 12.50 Kerekasztal beszélgetés
Moderátor: Diószegi József, gazdasági újságíró
Résztvevők:
- Duda Ernő, MBSZ
- Kuluncsics Zénó, AMGEN
- Nikodémus Antal, NGM
- Hild Imre, befektető
- Zsembery Levente, Biggeorge's-NV Equity
- Veidner Marcell, Bionity
- Bérces Attila, Omixon
13.00 - Állófogadás

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információ: Magyar Biotechnológiai Szövetség, tel.: 62/312-559, web: www.hungarianbiotech.org

Pályázati felhívások

22. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2012/2013-as tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1992. október 1. és 1999. augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, főiskola megkezdése előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 20 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2013. szeptember 17-22. között Prágában, az EU által, rendezendő "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt, többek között pl. a nagy teljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 2 fő a Google zürichi központjába látogathat.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, informatikai, környezetvédelmi, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2013. január 7-én, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2013. február 11-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2013. május 3-án, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló? - A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2013. júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők, ill. szeptemberben is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján. Az ünnepélyes díjátadásra a júniusi kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Németh Lászlóné, miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Iparfejlesztési Közalapítvány, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Paksi Atomerőmű Zrt., Google, Intel
Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, DBH Investment Zrt., Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Médiatámogatók:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Világgazdaság, Technika Műszaki Szemle

A pályázatok beérkezési helye (a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet):
Magyar Innovációs Szövetség - 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 430-3330, fax: 240-7020; e-posta: innovacio@innovacio.hu;
részletes felhívás: www.innovacio.hu,
A verseny titkára: Riba Nikolett, marketing menedzser

Alap és ipari kutatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázatot hirdet "Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási, valamint Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása a Közép-magyarországi régióban" címmel (KTIA_AIK_12 kódszámmal).

A pályázatok benyújtása 2012. október 29-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2013. február 7-ig lehetséges.

A támogatás célja a felsőoktatási intézményekben működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex alap- és ipari kutatási projektek támogatása és kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése, a kutatás-fejlesztés piaci lábának erősítése az adott kutatási területek hosszú távú finanszírozása érdekében.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére 4 milliárd forint keretösszeget biztosít.

A kiíráshoz tartozó kitöltő program elérhető az NFÜ portálján.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.