XXII. évf. | 2012. január 24. | 2. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülést tart 2012. január 25-én, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
2. 2011. évi tevékenységről szóló beszámoló
3. Regionális innováció
4. 2012. évi tisztújító közgyűlés programja
5. Egyebek

2012. évi K+F programportfólió

Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára konzultációt szervezett a KKV-szektor számára a 2012. évi K+F pályázati programokról, 2012. január 16-án, az NGM Könyvtárában.

Az államtitkár úr bevezető gondolatai szerint:
- 2012-ben lehetőség lesz új pályázatok meghirdetésére,
- a 11 pályázat közül kettő nagyvállalati célú, amelyekkel kapcsolatban már megtörtént az egyeztetés,
- cél az innovatív KKV-k támogatása,
- a forrásokkal kapcsolatban még vannak tisztáznivalók, de cél, hogy ne legyenek elaprózva,
- az állam katalizáljon,
- kulcsfontosságú a szabadalmak mint feltétel/eredmény elvárása,
- kiírások gyors indítása.

A megbeszélésen szövetségünket Frischmann Gábor alelnök képviselte, aki hozzászólásában többek között kiemelte, hogy az előzetesen megküldött tervezet mögött nem látjuk a szakmapolitikai koncepciót, sokkal inkább egy pragmatikus, átmeneti időszaki, rendszerbe nem álló pályázati portfólióként tudjuk értékelni. Kérdésként felvetette, hogy miért beszélnek a KKV-k kiemelt támogatásáról, amikor Szövetségünk becslése szerint a pályázati keretösszegből max 5-10% az, ami nagy valószínűséggel a KKV-hoz jut ténylegesen.

A Nemzetgazdasági Minisztérium "2012. évi K+F programportfólió" című munkaanyagával kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség január 19-én kialakította írásos véleményét, melyet a tárca illetékeseinek megküldött.

Részletek a véleményből:

"...Az előterjesztés szerinti K+F pályázati portfóliók nem alapulnak egy kidolgozott és elfogadott K+F+I szakpolitikán, ezért nem követhető, hogy a kormányzat milyen szakpolitikai rendszer megvalósítását kívánja ezekkel szolgálni..."

"...Nem látjuk indokoltnak, hogy az ún. tükörpályázatok esetében a KMR és a konvergenciarégiók egymáshoz viszonyított aránya csaknem 3:1 (29,5 milliárd Ft KMR, 11,5 milliárd Ft konvergenciarégiók)..."

"...Álláspontunk szerint a pályázati program középpontjában legkevésbé a kis- és középvállalkozások állnak. A munkaanyagot a KKV-k támogatásáról szóló anyagként küldték ki, tartalmát nézve viszont a közel 50 milliárd forintos támogatásból a KKV-re kevesebb, mint ennek az 5%-a jut, vagyis valójában nem a KKV-k K+F tevékenységének támogatásáról szól..."

"...A Magyar Innovációs Szövetség ezért tiltakozik a jelen pályázati koncepció elfogadása ellen, egyúttal felajánljuk, hogy a pályázati koncepció elveit elkészítjük..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottsága, dr. Papanek Gábor, elnök vezetésével ülést tartott 2012. január 13-án, Budapesten, a MISZ irodájában. Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is, aki a MISZ 2011. évi tevékenységéről, illetve az ez alapján készülő éves jelentésről tájékoztatta az FB-tagokat. Az FB kijelölte az ellenőrizendő területeket, és január végére elkészíti jelentését.

MEET THE SCIENTIST Debrecenben

A MEET THE SCIENTIST program 2012. január 17-én, a debreceni Ady Endre Gimnáziumban folytatta tudomány-népszerűsítő körútját.

Az előadást Ábrahám László, szövetségünk elnökségi tagja nyitotta meg. Az előadó Dr. Nagy László, a Debreceni Klinikai Genomközpont szakmai vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Miért különbözőek a sejtjeink, ha pontosan ugyanazt az információt tartalmazzák?" címmel tartott előadást több mint 100 diák előtt.

Az előadó áttekintette hogyan lehetséges az, hogy bár minden egyes sejtünk pontosan ugyanazt a genetikai információt tartalmazza, mégis nagyon különböző alakú, formájú és funkció sejtté alakul az egyedfejlődés során?
Az előadás után a Csodák Palotája munkatársa érdekes, az előadáshoz kapcsolódó kísérleteket mutatott be.

A helyszínen készült videó az alábbi linkre kattintva elérhető.

EU Üzleti Díjak a Környezetvédelemért

10 éve vesz részt Magyarország az Európai Unió Üzleti Díjak a Környezetvédelemért pályázatán, melyen az országzsűri (HEA -Hungarian Jury for the EU Environmental Awards) jelölése alapján a társaságok 4 kategóriában indulhatnak:
- környezeti menedzsment,
- eljárás,
- termék,
- nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődésért.

A Magyar Innovációs Szövetség a HEA tagjakét az induló hét cégből, kettőt javasolt nevezésre, termék kategóriában
- a FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t,
- a Pharmatéka Bt.-t,
amelyeket a HEA elfogadott.

Az EU-pályázaton való részvételt a HEA oklevelekkel ismerte el, amelyeket ünnepi ebéd keretében január 23-án, a budapesti Hotel Presidentben Dr. Nagy Andor, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke adott át a cégek képviselőinek.

Évköszöntő Miskolcon

2012. január 9-én tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon, a kamara Szentpáli Termében.

Az évköszöntőre meghívta a kamara a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei képviselőit, valamint parlamenti és önkormányzati képviselőket, politikusokat.

A megjelenteket dr. Lukács Irén, a Kormányhivatal főigazgatója, Riz Gábor, a Megyei Közgyűlés alelnöke, Pfliegler Péter, Miskolc város alpolgármestere, dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, szövetségünk választmányának tagja és Bihall Tamás, a kamara elnöke köszöntötte. A köszöntők hangsúlyozták, hogy csak a gazdaság, a politika, az oktatás szereplőinek a régió érdekeit szem előtt tartó összefogása segíthet át a nehézségeken.

A rendezvényen Szövetségünket dr. Siposs István regionális igazgató képviselte, és részt vett dr. Nyiry Attila RIÜ igazgató, választmányunk tagja is.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja

Az egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet többek között módosítja az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira vonatkozó 19/2005. (IV. 12.) GKM rendeletet. A rendelet emelést hajt végre 2012. január 1-jétől:
- mind a szabadalmi (átmeneti szabadalmi oltalmi, kiegészítő oltalmi) fenntartási díjaknál,
- mind pedig a szabadalmi bejelentési és más eljárási díjaknál, ideértve azokat az eljárási díjakat is (pl. a módosítás, a határidő-hosszabbítás, a jogutódlás, a megsemmisítés, a törlés és más jogviták díjait), amelyek minden iparjogvédelmi oltalmi formára vonatkoznak.

Egyebekben nem változtak:
- a növényfajta-oltalmi díjak,
- a használati mintaoltalmi bejelentés és a használati mintaoltalom fenntartásának díjai,
- a formatervezési mintaoltalmi díjak,
- a védjegydíjak,
- a földrajzi árujelző-oltalmi díjak és
- a topográfiaoltalmi díjak.

Az egyes díjtételekről az alábbi linken lehet tájékozódni: www.sztnh.gov.hu/urlapok_dijak/dijak/

Szakirodalom-figyelő

Peter L. Bernstein: Tőkepiaci elméletek - A modern Wall Street születése Corvina, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


"Nem kérjük, Uram, hogy kincseket adj nekünk, csak azt mondd meg, hol találjuk őket!"

Azoknak a tudósoknak a többsége, akikről ez a könyv szól, nem a gazdagsághoz vezető, rejtőző utat kutatta a tőkepiac rendkívül bonyolult és illékony világában, hanem egy másik rejtőző kincset, a munkásságukból kibontakozó tudományág Szent Grálját: e piac működésének, és az a mögött álló törvényszerűségeknek a feltárását és megértését (ami nincs ellentétben azzal, hogy voltak közöttük, akik üzletileg is sikeresek akartak lenni e tudás segítségével). Megállapításaiknak a gyakorlatra konvertálható, vagy ilyennek hitt/remélt részei ugyanakkor 'termelő erővé' váltak a tőkepiaci kincskeresők kezén - bár az igencsak összetett, hogy mit is sikerült ezzel termelniük.

A nagyívű, részletekkel és szakmai magyarázatokkal igen alaposan alátámasztott áttekintés letehetetlenül izgalmassá teszi e könyvet. Ezen cseppet sem változtat, hogy helyenként egyáltalán nem könnyű olvasmány - legalább is azoknak nem, akik pontosan érteni akarják azt is, ami a szavak mögött áll, beleértve még a leírt jelenségeket alakító hatásmechanizmusokat is.

Bernstein a Corvina ajánlóját idézve "az Egyesült Államok legismertebb pénzügyi történésze". Ebben a könyvében szerfelett érdekes, rengeteg ismerettel és tanulsággal szolgáló, főként pedig abszolút hiteles krónikát ad a tőkepiac működésének megértését célzó kutatásokról, és azok megállapításairól. Döntő jelentőségű ebben, hogy maga is közvetlenül ismeri e terepet, az ott végbemenő ügyletek és az egész működés mikéntjét - mindezt az üzleti gyakorlat frontvonalában tanulta ki. Műve egyben káprázatos panteonja a közgazdaságtan e vonulatának. Szinte egyedülálló vonása, erénye, hogy a benne felsorakoztatott amerikai tudósokat - köztük hét közgazdasági Nobel-díjast - személyesen is ismerte, ill. e kötethez interjút készített velük, közvetlen betekintést adva ezzel a témát illető nézeteikbe, kutatási eredményeikbe. Ekként ír erről (1992-ben!): "A történet főszereplőinek mindegyike, hármat kivéve, életben van és csupán négy közülük hatvan évnél idősebb. Mindegyikükkel alkalmanként több órát töltöttem, kérdezgetve őket, honnan jöttek az ötleteik, hogyan alakították és alkalmazták azokat, és hogyan érezték magukat e kiszámíthatatlan "utazás" során."

Egy további meghatározó tény, elöljáróban, a magyar kiadásról: Manapság az ember piheg a meghatottságtól, ha egy jó fordítással találkozik. Ezt az egyik legnevesebb magyar bankszakember, Felcsuti Péter fordította, így nyugodtan rábízhatjuk magunkat e nagyon fejlett és specializált szakterület megismerésében.

Külön kiemelést érdemel a kötet Bevezetése. Olyan alapismereteket ad, hogy tanítani kellene - felolvasni a tévében, szép lassan, hogy mindenki megértse. A továbbiakról viszont el kell mondanunk azt is, hogy a leírtak nem mindig könnyítik meg a dolgok lényegének és működési mechanizmusainak teljes megértését. Ez igazából nem a szerző hibája, hanem sokkal inkább annak a számlájára írandó, hogy még a tudománynak sem sikerült mindezeket egyértelműen feltárnia és világossá tennie, annál is kevésbé, mert igen bonyolult, soktényezős és rendkívül sok szereplős viszonyokról, mechanizmusokról van szó. Nem mellesleg, a tudomány itt igencsak mozgó célpontra lő, hiszen ezen a területen rendkívül gyors és termékeny a fejlődés, az új innovációk pedig sokszor gyökeresen átformálják a dolgok természetét és menetét, az ügyletek eszköztárát.

William & Helen Bynum (szerk.): Hetven rejtély az orvostudomány világából - Athenaeum, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


A feladat nagysága és nehézsége teszik a tudományos kutatás egyik legfontosabb területén, az orvostudomány terén végzett kutatások történetét igazi hőseposszá. Ez a gazdagon és gyönyörűen illusztrált kötet (benne 382 illusztráció, köztük 346 színes kép) ebből kínál válogatott fejezeteket - igaz, apró, tömör összegzésekben, viszont igen hozzáértő előadásban.

A kötet az Athenaeum kiadó kitűnő ’Hetven ...’ sorozatának legújabb darabja. A korábbiakból itt már bemutattuk a Hetven építészeti csoda címűt, (MISZ Hírlevél 2004/6. sz.), Hetven felfedező utazást (2007/22. sz.), Hetven rejtély a természet világából (2010/6. sz.), Hetven rejtély szerte a világból (2005/9. sz.). Akárcsak a korábbiakról, erről is fenntartás nélkül elmondható, hogy a közérthetőségre törekvő ismeretterjesztés legjobb vonulatának kitűnő darabja. Bámulatos képanyagában pedig egyaránt láthatunk több száz éves metszeteket és képeket is középkori és reneszánsz anatómiai kéziratokból, valamint a legkorszerűbb mikroszkópokkal készített fényképeket testünk sokáig feltáratlan részeiről.

Igazán kitűnő könyv - pocsék címmel. Tény, hogy a ’rejtély’ szellemi izgalmat ígérő hívószó, s ezért az alkalmazása a marketingnek is kedvelt eszköze. Ennek a kötetnek az erejét és kiválóságát viszont az eredeti címe fogalmazza meg: Nagy felfedezések az orvostudományban. Ez adja vissza a lényegét, érdemét, erről is szól, ezzel kínál fontos és hasznos ismereteket az olvasónak. És mi is lehet izgalmasabb a gondolkodó ember számára, mint a felfedezés - valamint az alkotás!

A kötet hét részre, csoportba osztja a hetven kitűnő miniesszét. Ezek: • A test felfedezése • Az egészség és a betegség megértése • Az orvoslás eszközei • Küzdelem a járványok ellen • Orvosság minden bajra • Sebészeti áttörések • Az orvostudomány nagy sikerei. Mindegyik részt egy önmagában is érdekes bevezető áttekintés nyitja meg.

Csak néhány példa, ízelítőül, az elejéről:
Tény, hogy napjainkban a nyugati orvoslás felségterületein is növekvő kereslet van az ún. alternatív gyógymódok iránt. Ezek jelentős része olyan tudásra és eszközrendszerre támaszkodik, amelyeket a nyugatitól különböző kultúrákban hoztak létre. Így több értelemben is a gyökerekhez visznek vissza a kötet első esszéi: • Az egyiptomi orvoslás • A kínai orvoslás • Az indiai orvoslás • Testnedvek és pneumák - A hippokratészi hagyomány • Az iszlám orvoslás.

"Felkavaró képek, csak erős idegzetűeknek" - egy-egy esszé szól a boncolás tudományának és kutatási/oktatási gyakorlatának kialakulásáról, valamint a patológiai anatómia kezdeteiről. Meglepő megállapítás az előbbiből, hogy akkoriban az anatómiai atlaszok készítése "nem csak a tudás megosztását tűzte ki célul, hanem az adott anatómus munkájának népszerűsítését is. E könyvek célja kimondottan az olvasó lenyűgözése volt. Elképesztően sokba került az előállításuk, és persze a beszerzésük is."

A következő esszé az élet ’mikrokozmoszának’ megismeréséhez kapcsolódik: Sejtelmélet. Olvashatjuk: "A sejtelmélet a modern élettudományok első összegző és átfogó elmélete volt. Kialakulása elválaszthatatlan a mikroszkóp megjelenésétől [a mikroszkópról is szól egy esszé - OP], a sejtek azonban csak a 19. században jutottak döntő szerephez a fiziológiai és patológiai jelenségekre adott magyarázatokban."

S bár mindegyik esszé megérdemelné a méltatást, csupán egy különösen izgalmas címet emelünk ki: Idegsejtelmélet - A sejt végső határa.

Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete - Typotex, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


Tartalma, a benne elénk tárt ismeretanyag gazdagsága, intellektuális- és úgyszintén kultúrtörténeti dokumentációs értéke szerint ez a szó átvitt, legpozitívabb értelmében a fotográfia nagyon nagy könyve. Mind esztétikailag, mind intellektuálisan, mind pedig a fényképezésben rejlő, szinte végtelen kifejezési, láttatási lehetőségek felmutatásában káprázatos, bámulatos, lenyűgöző, és szerfelett tanulságos.

A mindig kifogástalanul korrekt Typotex ajánlójából idézve, e kötet „az eddigi legteljesebb összefoglalás a kezdetektől napjainkig, szerzője fotótörténeti kánont alkotott. Közel 600 kép ismerteti meg az olvasót a fotózás történetével a művészet és technika, a szociográfia és divat, a háború és természetfotózás szemszögéből. (...) Közelképet kaphatunk azokról az emblematikus fotósokról is, akik egyéni szemléletükkel, technikai újításaikkal váltak e végtelen történet szereplőivé. E mozaik számtalan kockája a fotográfia teljes történetévé áll össze, melyet a kultúra lencséjén át szemlélhetünk.”

A fényképezés a technika és a kultúra egyik nagy találkozása. A technika tette lehetővé a létrejöttét, s a puszta - bár önmagában is kétségkívül kiemelkedően nagy jelentőségű dokumentációs funkcióján túl - a kultúrában teljesedik ki alkotásainak intellektuális értéke. A technika fejleszti folyamatosan a fényképezés anyagi eszköztárát, s ezek az eszközök teszik mind inkább lehetővé, hogy a fényképész az eszközök kötöttségeitől nem béklyózva, szabadon szárnyaljon alkotó kedvének megvalósításában, mondanivalójának kiteljesítésében.

Hatalmas ez az áttekintés! Akit igazán érdekel a fényképezés kultúrtörténete - ami egyben az így megmutatott, dokumentált világ kultúrtörténetének, sőt még a történelmének is egy sokatmondó szelete -, az szinte kimeríthetetlen intellektuális kincsestárat talál benne. Technikatörténeti tekintetben pedig a meglepetés rögtön az első rész első két fejezetével kezdődik: • A fényképészet kezdetei (1839-ig) • A fényképészet második feltalálása (1839-1854).

Az album hat részbe tagolva 14 fejezetet vonultat fel. E részek: • A fényképezés kétszeres feltalálása • A fényképészet térhódítása (1854-1880) Benne egyebek közt: A népszerű fényképészet és a művészet céljai; Fényképész társaságok, kiadványok és csereklubok; A társadalmi világ képi megjelenítése; Háború és fényképészet; A fényképészet és a társadalomtudományok • A fényképészet és a modern kor (1880-1918) Benne: Tömegmédia és tömegpiacok; A művészi fotózás kihívói; A modern élet; A tudomány és a fényképészet; A fényképészet, a társadalomtudomány és az expedíciók; Háború és forradalom • Új látásmód (1918-1945) Benne: A művészet és a tömegmédiumok kora; A fotóriporterek; A társadalomtudomány, a társadalmi változások és a fényképezőgép; A dokumentarizmus gyökerei; A II. világháború • A kultúra lencséjén át (1945-1975) Benne: Az ember családja; A Nyugat és a hidegháború; Technológia és média a háború utáni Amerikában; Fényképészet a művészetben • Konvergenciák (1975-től napjainkig) Benne: Globalizmus, technológia és társadalmi változás; Posztfényképészet; A társadalmi érdeklődés kategóriái; A politika külleme; A posztmodern látásmód; Az új társadalmi dokumentarizmus; A természet és az ember; Divatfotózás; A posztmodernizmus vége; A huszonegyedik század felé; A jelenben élő múlt; A pillanat médiuma; A fényképészet gyakorlata és a globalizáció; Tudomány és társadalom; Képernyők és platformok.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Technika Műszaki Szemle, 54. évf., 2011. 12. szám, 2. oldal
EU-támogatás a KKV-knak

Technika Műszaki Szemle, 54. évf., 2011. 12. szám, 3. oldal
Csodák Palotája Szegeden is

Technika Műszaki Szemle, 54. évf., 2011. 12. szám, 4. oldal
Horizon 2020: 80 milliárd euró kutatásra és innovációra

Technika Műszaki Szemle, 54. évf., 2011. 12. szám, 5. oldal
2011. évi, jubileumi XX. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Technika Műszaki Szemle, 54. évf., 2011. 12. szám, 19. oldal
SZTNH: K+F tevékenység minősítése

Innotéka, 2012. január, 3. oldal
Az embermentő adatmentő
"...Az adatmentési technológia kidolgozásáért és sikeres alkalmazásáért a Kürt 1994-ben elnyerte a legjelentősebb innovációért járó Magyar Innováció Nagydíjat..."

Innotéka, 2012. január, 7. oldal
Innováció a vállalati világversenyben

Innotéka, 2012. január, 10. oldal
Átalakult az Akadémia

Innotéka, 2012. január, 14. oldal
Gábor Dénes-díj a jövő feltalálóinak

Innotéka, 2012. január, 15. oldal
A tudomány, az innováció, a kutatás-fejlesztés elkötelezett hívei
"...A Gábor Dénes-díj 2011. decemberi átadásán két olyan szakember kapott In Memoriam Gábor Dénes elismerést, akik egész életükben a tudomány, az innováció, a kutatás-fejlesztés elkötelezett hívei...Garay Tóth János..."

Innotéka, 2012. január, 16. oldal
Jubileumi innovációs pályázat
"...A 2011. év legkiemelkedőbb innovációjának elismerésére a Magyar Innovációs Alapítvány  meghirdette a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot - jelentette Pakucs János..."

Innotéka, 2012. január, 30. oldal
Innováció és gazdaságfejlesztés

Innotéka, 2012. január, 34. oldal
Kutatás-fejlesztés itthon és Brüsszelben

Innotéka, 2012. január, 36. oldal
Meghatározható az innovációban az adókedvezmény!
"...a magyarországi felmérés a Magyar Innovációs Szövetséggel való partneri együttműködésben valósult meg..."

Magyar Mezőgazdaság, 2012. január 4., szerda, 43. oldal
PÁLYÁZAT A 2011. ÉVI LEGKIEMELKEDŐBB INNOVÁCIÓ ELISMERÉSÉRE!

Népszava Szabadság, 2012. január 6., péntek, 18+19. oldal
S.O.S.
"...Így hosszabb távon is csak legfeljebb a legszegényebb osztrák tartomány színvonalára emelkedhetünk, mert ezekből az ipari tevékenységekből hiányzik a hazai innováció, a kutatás, a fejlesztés - vagyis az igazi hozzáadott érték..."

Hetek, 2012. január 6., péntek, 29. oldal
A végtelenbe és tovább!
Nagy dobásokra készül a tudomány 2012-ben

"...Nehéz megmondani előre az év elején, hogy miből lesz szenzáció és miből lesz inkább botrány a tudomány világában. Szerencsénkre az elmúlt év kiemelkedő eseményei közül maradt pár elvarratlan szál, amelyek komoly izgalmakat okozhatnak 2012-ben is..."

N-Joy Rádió, 2012. január 8., vasárnap
Innovációs díjakat adtak át Zalaegerszegen

Épülettár.hu, 2012. január 9., hétfő
Innovációs díjakat adtak át Zalaegerszegen

IT Business Online, 2012. január 9., hétfő
Zalaegerszeg innovációra ösztönöz

Piac&Profit Online, 2012. január 9., hétfő
Ismét milliárdokat költenek a cégek fejlesztésére

ATV Online, 2012. január 9., hétfő
110 százalék: elbukta a 2011-es hiánycélt a kormány


Zalai Hírlap, 2012. január 10., kedd, 4. oldal
Új szolgáltatás települ be

MM Hírlevél, 2012. január 10., kedd
Magyar fiatal a Nobel-díj-átadáson
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 2011. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminarra és az azt lezáró Nobel-díj-kiosztási ceremóniára Biró Enikőt, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagját delegálta..."

Szegedma.hu, 2012. január 10., kedd
Szabó Gábor: Kezdjen végre működni a pályázati rendszer!
"...Magyar Innovációs Szövetség elnöke szerint, ha nem lesz összecsiszolt, átgondolt az innováció kormányzati támogatása, s az előttünk álló válságos évek erodálják hazánk szürkeállományát, akkor Magyarország kimaradhat az azt követő fellendülésből..."

Világgazdaság Online, 2012. január 10., kedd
Elszállt a büdzsé: Az eredeti terv két és félszerese lett a hiány
"...a kiadások közül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap teljesítési üteme jelentősen eltért az elmúlt év azonos havi adatának alakulásától..."

Magyar Hírlap, 2012. január 11., szerda, 11. oldal
Erősítés a kutatás-fejlesztésben
Az IT Services Hungary a Közép-magyarországi operatív program keretében elnyert 314 millió forintos támogatás segítségével az idén új K+F központot és ezzel hetven új munkahelyet hoz létre Budapesten.

Napi Gazdaság, 2012. január 11., szerda, 16. oldal
Új k+f központot létesít az IT Services Hungary

"...A Deutsche Telekom (DT) százszázalékos tulajdonában lévő IT Services Hungary (ITSH) Kft. 314 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően k+f részleget indít fővárosi szolgáltató központjában, és hetven új munkahelyet teremt, alkalmazott és kísérleti kutatási feladatokra magasan képzett programozókat keres - jelentette be Ilosvai Péter..."

Népszabadság, 2012. január 11., szerda, 10. oldal
Innovációs központot nyit az IT-Services

Világgazdaság, 2012. január 11., szerda, 2. oldal
IT Services Hungary: új kutatási központ


Technet.hu, 2012. január 11., szerda
Több száz új informatikai munkahelyet hoznak létre

Piac&Profit Online, 2012. január 12., szerda
Hetven új munkahely keletkezhet
"...Elfogadhatatlan, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb jogszabályok úgy módosuljanak, hogy a vállalatok a továbbiakban nem írhatnák le az innovációs járulékból a kutatás-fejlesztés költségeit - véli a Magyar Innovációs Szövetség..."

Zalai Hírlap, 2012. január 11., szerda, 6. oldal
Amíg a monetáris uniónak rossz, nekünk sem lesz jó

Napló, 2012. január 11., szerda, 6. oldal
Többet kell költeni az innovációra
Az innováció kiemelt nemzetfelemelkedési szerepére vonatkozó kormányzati megnyilvánulások és a gyakorlati lépések sajnos nincsenek összhangban.
"...Többek között ezt is tartalmazza a Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása. A szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy a válság, a megfelelő tudomány-, technológia- és innovációpolitika (TTI) hiányában felgyorsítja többek közt az innováció emberi erőforrásának csökkenését, növeli az innovációs eredmények elmaradását, mely probléma a gazdasági hatások miatt - az egész társadalmat érinti..."

Napi Gazdaság, 2012. január 12., csütörtök, 3. oldal
Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésre!

"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Világgazdaság, 2012. január 12., csütörtök, 4. oldal
Együtt fejlesztik a technológiát
Összefogott tucatnyi hasznosító a Coreplast Klaszterben

"...Közös klasztert hozott létre tizenkét magyarországi műanyaghulladék- kezelő vállalkozás azzal a céllal, hogy új előkezelési, alapanyag- és termékgyártási technológiákat fejlesszenek ki... Az ÉMOP-1.2.1 pályázatán 39,97 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el..."

Világgazdaság, 2012. január 12., csütörtök, 4. oldal
Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésre!

"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Világgazdaság, 2012. január 12., csütörtök, 15. oldal
Forradalom a globális pénzügyi ellátási láncban
"...A múlt században az innováció egyaránt összpontosított az eljárásokra, a termékekre és a szolgáltatásokra. A pénzügyi szektornak most magasabb rendű innovációval kell előállnia, beleértve az üzleti modellt, a stratégiát és a menedzselési módszereket, ha helyre akarja állítani önmaga iránt a bizalmat..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. január 12., csütörtök, 8. oldal
Megjött az operátorok beruházási kedve

Info Rádió, 2012. január 12., csütörtök
Aréna
Kocsonya Zoltán vendége Győri Enikő, a Külügyminisztérium uniós ügyekért felelős államtitkára

"...minden euróra vigyázzunk és nagyon nézzük meg, hogy mire költünk és inkább jövőbe mutató dolgokra költsük mint kutatás fejlesztés . Ezt Magyarország nem kifogásolja, csak mi azt gondoljuk, hogy a kohézió az a növekedés és foglalkoztatás szempontjából ugyanolyan előre mutató, mint mondjuk hogyha az uniós költségvetésből áldozunk kutatás fejlesztésre..."

Zalai Hírlap, 2012. január 13., péntek, 11. oldal
Klasztert alakítottak, mert együtt erősebbek

Hajdú-Bihari Napló, 2012. január 13., péntek, 17. oldal
Erő, érdek, lehetőség és garancia

Hajdú-Bihari Napló, 2012. január 13., péntek, 18. oldal
Új év, új remények...
"...Az ember a fontos, aki tud gondolkodni, tervezni, kutatni-fejleszteni, innovációt végrehajtani, menni előre... ha lehet, és ha hagyják..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. január 13., péntek, 18. oldal
Lendületben a K+F-ben...
"...Már hosszú évek óta téma, hogy nagyobb összegeket kellene a kutatás -fejlesztésre fordítani, és azok eredményeit az iparban, a gazdaságban hasznosítani..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. január 13., péntek, 19. oldal
Akkreditáció: garancia és biztosíték
"...A Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter ismét sikerrel vette az akkreditációs "akadályokat". Dr. Pázmány Tamás, a klaszter szakmai igazgatója, a Richter Gedeon Nyrt. Innovációs és Pályázati Iroda igazgatója, úgy nyilatkozott, hogy az akkreditáció egyfajta bizonyíték arra, hogy a klaszter és a klaszter tagvállalatai megfelelően tevékenykednek..."

Medical Online, 2012. január 13., péntek
Sci-fi a diagnózisban

Paks-Press, 2012. január 13., péntek, 2+3. oldal
2012-ben folytatódnak a vállalkozásfejlesztési pályázatok

The Budapest Times, 2012. január 13-19., 8. oldal
Deutsche Telekom unit sets up R&D base

"...IT Services Hungary (ITSH), a subsidiary of the German firm Deutsche Telekom, is to open a research and development facility at its "Budapest Service Center". The centre, which will receive an EU subsidy of HUF 314 million (EUR 1.01 million), will create 70 jobs this year..."

Budapest Business Journal, 2012. január 13 - 27., 7. oldal
Good to know!

"...Innovation contribution
In the future, the amount of the innovation contribution payable cannot be decreased either by the direct costs of the company's own R&D activities or by the costs of R&D activities purchased from non-profit research institutes relating to the company's own business activities...in order to determine whether a company qualifies as a small or medium sized enterprise for innovation contribution purposes, the revenue / balance sheet total and the headcount figures of the company's related parties should also be taken into account..."

Piac&Profit Online, 2012. január 14., szombat
Gazdaság vállalkozók nélkül?
"...A hazai kkv szektor egyharmada pár éven belül generációváltás előtt áll, utánpótlás viszont alig van. A fiatalok vállalkozói hajlandósága nemzetközi viszonylatban is kirívóan alacsony. Pedig a vállalkozói lét nemcsak az egyéni boldogulás egyik útja, hanem a nemzetgazdaság számára is nélkülözhetetlen húzóerő..."

Napló, 2012. január 14., szombat
Többet kell költeni innovációra
"...Az innováció kiemelt nemzet-felemelkedési szerepére vonatkozó kormányzati megnyilvánulások és a gyakorlati lépések sajnos nincsenek összhangban. Többek között ezt is tartalmazza a Magyar Innovációs Szövetség..."

Klub Rádió, 2012. január 16., hétfő
Vállalkozók klubja
"...A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szféra korábban bizakodóan tekintett az újfajta pályázati rendszer elé, mára inkább a türelmetlenség és az aggodalom került előtérbe. Az okokról beszélgetünk Szabó Gábor a SZTE rektorával, az Innovációs Szövetség elnökével..."

Szabad Föld Online, 2012. január 16., hétfő
A legnagyobb hazai agrárseregszemle: AGROmashEXPO


Civishir.hu, 2012. január 16., hétfő
A tudomány csodája az Ady-gimnáziumba költözik

Világgazdaság, 2012. január 17., kedd, 7. oldal
Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésre!

"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a 2011. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Magyar Hírlap, 2012. január 17., kedd, 11. oldal
Újratervezett mezőgazdaság
Háború a földért és a vízért
 "...Orbán Viktor..."Magyarország akkor volt erős, amikor virágzott a mezőgazdasága.
Ugyanakkor több lábon álló gazdaságra van szükségünk, az ipar, a mezőgazdaság, a kutatás -
fejlesztés és az erős bankrendszer együttes jelenlétére"..."

Magyar Hírlap Online, 2012. január 17., kedd
Háború a földért és a vízért


Heves Megyei Hírlap, 2012. január 17., kedd, 4. oldal
Kisebb értékű pályázatok a megyében
"...A vállalkozások szerették még a tudományos-innovációs kiírásokat, valamint a Zöldgazdaságfejlesztési Programot...."

DIO Rádió, 2012. január 17., kedd
"...Elsősorban a vállalkozás-fejlesztési, az innovációs és a turisztikai pályázatok a legnépszerűbbek Heves megyében..."

Klub Rádió, 2012. január 17., kedd
Vállalkozók klubja
"...A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szféra korábban bizakodóan tekintett az újfajta pályázati rendszer elé, mára inkább a türelmetlenség és az aggodalom került előtérbe. Az okokról beszélgetünk Szabó Gábor a SZTE rektorával, az Innovációs Szövetség elnökével..."

Kossuth Rádió, 2012. január 17., kedd
180 perc
"...Fazekas Sándor..."A Darányi tervnek egy kiemelt része a szakképzés, szaktanácsadás, innováció támogatás, hiszen meg is kell újítani a termékeket, illetve sok szempontból a gondolkozásmódot is közelíteni kell a fogyasztóigényekhez"..."

Orientpress, 2012. január 17., kedd
Közel hatmilliárd forint kulturális fejlesztési célokra

Orientpress, 2012. január 17., kedd
Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács

Alföld Tv, 2012. január 17., kedd
A jövő tudósai

Origo, 2012. január 17., kedd
Kínai terjeszkedést fontolgat az OTP

Napi Gazdaság, 2012. január 18., szerda, 7. oldal
Olcsóbb lehet a szabadalom

"...A bizottság európai szabadalomra tett javaslatot, amely az EU 25 országában biztosítana védelmet a találmányoknak. A 25 tagállamban érvényes oltalom a jelenlegi vállalati költségeket 80 százalékkal csökkentené..."

Magyar Nemzet, 2012. január 18., szerda, 12. oldal
Élénk kereskedelem Kínával

"...Kao Csien (Gao Jian), Kína budapesti nagykövete...szerint az innováció, a gazdasági szerkezetátalakítás és a megújuló energia területén van esély a magyar tudás hasznosítására..."

Magyar Demokrata, 2012. január 18., szerda, 24+25. oldal
Európa, lépést válts!
"...Ebből a "bűvös körből", mivel ennek a forrása alapvetően gazdasági, csakis olyan gazdasági eszközökkel lehet kitörni, melyekhez az eszközöket a tudományos fejlődés, az innováció szolgáltathatja..."

Új Néplap, 2012. január 18., szerda, 4. oldal
A gazdaság katalizátorai
"...Említhetném a magas szintű munkakultúra meghonosítását, a piaci versenyképesség biztosítását, az innovációs készség fejlesztését. Több példa is mutatja, hogy ezen cégek ide helyezték a kutatás - fejlesztés bázisát, jelezvén, nem csak bérmunkában érdekeltek, hanem komplex termék előállításban, a fejlesztést is beleértve..."

Kulturpart.hu, 2012. január 18., szerda
Most megvalósíthatod az álmaidat
"...A másfél éve működő első hazai nyílt közösségi innovációs műhely, a www.creativeselector.hu az amerikai www.indiegogo.com és www.kickstarter.com mintájára mától új szolgáltatást kínál..."

Tőzsde Fórum Online, 2012. január 18., szerda
Innováció nélkül nincs fellendülés
"...Második alkalommal tette közé a GE a "Global Innovation Barometer" (globális innovációs barométer) címet viselő éves felmérésének eredményét, mely megerősíti, hogy a vállalkozások az innovációt tartják a fellendülés, a versenyképesség és a munkahelyteremtés fő hajtóerejének..."

Hirsumma.info, 2012. január 18., szerda
Innováció nélkül nincs fellendülés

Agrárhírek.hu, 2012. január 18., szerda
Biotechnológiai kutatóközpontokat hoznának létre Debrecenben

PC WORLD Online, 2012. január 18., szerda
A Leonar3Do sikertörténete

"...Rátai Dániel neve mostanra egybeforrt az innovációval és a forradalmi újításokkal. Meglátogattuk az ifjú zsenit, hogy megtudjuk, mire jutott a Leonar3Do - nos, nagyon sokra..."

Kelet-Magyarország, 2012. január 18., szerda
AGROmashExpo 2012

Hálózat TV, 2012. január 19., csütörtök
Hírek
"...Vissza kell fizetnie 700 millió forint uniós támogatást a Lézerközpontot működtető cégnek..."

HWSW Online. 2012. január 19., csütörtök
Hol rontottuk el?

"...A technológiai színtéren milyen tendenciák, milyen hiányosságok és rossz döntések vezettek oda, hogy Magyarország annak ellenére, hogy melegágya lehetne a közép-európai innovációnak, lapos középszerűségbe süllyedt?..."

Világgazdaság Online, 2012. január 19., csütörtök
Lenyomta a válság az innovációt
"...Hiába tartják a vállalkozások az innovációt a versenyképesség és a munkahelyteremtés fő hajtóerejének, az innovációt akadályozza a nehéz, bizonytalan gazdasági és politikai környezet, mutatta ki Globális Innovációs Barométer című felmérésében a GE..."

Napi Gazdaság Online, 2012. január 19., csütörtök
Átalakítja a válság az innovációt

Napi Gazdaság, 2012. január 19., csütörtök, 2. oldal
Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Napi Gazdaság, 2012. január 19., csütörtök, 5. oldal
Simor együttműködést vár az eurózónától

"...Simor -, olyan szabályok kellenek, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, innovációt, javuló versenyképességet és bizalmat serkentenek..."

Világgazdaság, 2012. január 19., csütörtök, 2. oldal
Az IBM vezeti az USA szabadalmi listáját

"...A globális vállalatok, különösképpen az ázsiai társaságok szédítő ütemben jegyeztetnek be újabb szabadalmakat az Egyesült Államokban, ezt jelzi az is, hogy a tízes lista nyolc szereplője Ázsiából származik..."

Heti Válasz, 2012. január 19., csütörtök, 34-35. oldal
Versenyben a tudomány

"...A tudás hasznosításával mérsékelhetjük kiszolgáltatottságunkat..."

Heti Válasz, 2012. január 19., csütörtök, 44. oldal
Sejtjeinkbe látnak

"...Az agykutató cége, a Femtonics Kft. mikroszkópjait világszerte keresik..."

Magyar Narancs, 2012. január 19., csütörtök, 7. oldal
Közösségi finanszírozás

"...Művészek, feltalálók, innovátorok, fejlesztők és kutatók projektjeit támogatja á legújabb hazai közösségi oldal, az indulj be..."

Magyar Hírlap, 2012. január 19., csütörtök, 14. oldal
Itt kezdheted!
"...Egy Magyarországon újdonságnak számító finanszírozási rendszert mutatott be tegnap Budapesten a kreatív ötletek megvalósítását támogató Kezdheted.hu internetes portál..."

Magyar Hírlap Online, 2012. január 19. csütörtök
Itt kezdheted!

Metropol, 2012. január 19., csütörtök, 7. oldal
Fenntartható büdzsé kell

"...Simor András...olyan szabályok kellenek, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, innovációt, javuló versenyképességet és bizalmat serkentenek..."

Figyelő, 2012. január 19., csütörtök, 16+17. oldal
Mi legyen az állam szerepe?
"...segítséget nyújtani azon kkv-knak, amelyek exportképes termékekkel, szolgáltatásokkal és/vagy versenyképes termékek előállítását lehetővé tevő készséggel és technológiai- innovációs képességgel rendelkeznek, illetve, amelyeknek állami támogatásra van szükségük a növekedésük beindításához..."

Heves megyei Hírlap, 2012. január 19., csütörtök, 3. oldal
Szőlő és bor: keményebb lesz a verseny
"...a globális innováció is egyre nagyobb súlyt rak a kis- és középvállalkozók vállára..."

Világgazdaság, 2012. január 20., péntek, 5. oldal
Infokommunikációs pályázat

Inno-Hír, 2012. január 20., péntek
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
"...2010. február 24-én, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése a fenti címmel fogadott el állásfoglalást. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az azóta eltelt időszakban az állásfoglalás nem vesztette érvényét, ezért az alábbiakban - néhány kiegészítéssel - újra közzétesszük..."

Piac&profit Online, 2012. január 20., péntek
Keresik a válságból levonható tanulságokat

HVG, 2012. január 21., szombat, 51-53. oldal
Dömpingeljárás
"...Uniós forrásból támogatná a jövőben a kormány a vállalkozások innovációját is, miután a korábban az Innovációs Alapból finanszírozott pályázatokat leállította. A napokban társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint kisebb kockázatitőke-alapok létrehozását is támogatják majd uniós forrásból, amelyek új kis- és középvállalkozások innovációs ötleteit finanszírozzák, 30 százalékos önerővel, 70 százalékos közösségi forrásból..."

Népszabadság, 2012. január 21., szombat, 15. oldal
Magyar 3D jönni Amerika

"...Sikeresen szerepelt a Las Vegas-i CES-en, és ezzel a világhír küszöbére jutott a Leonar3Do, a magyar fejlesztésű háromdimenziós "valami" (hivatalos nevén virtuális valóság platform és formatervező szoftver)..."

Nol.hu, 2012. január 21., szombat
Magyar 3D jönni Amerika
Leonar3Do - A "térbeli egér" nagy sikert aratott Las Vegasban

Info Rádió, 2012. január 21., szombat
"...Az Egyesült Államokban határozatlan időre felfüggesztette az internetes kalózkodás elleni törvénytervezetek kidolgozását..."

Index.hu, 2012. január 21., szombat
Leállt az online kalózkodás elleni jogalkotás Amerikában

Origo.hu, 2012. január 21., szombat
Felfüggesztették az internetes kalózok elleni amerikai törvényalkotást

Nepszavas.hu, 2012. január 21., szombat
Éles vita az internetes kalózkodásról

ITmania.hu, 2012. január 21., szombat
System error: megcsáklyázták a kongresszust a webkalózok

Kisalfold.hu, 2012. január 21., szombat
Felfüggesztették az internetes kalózkodás elleni törvénytervezetek kidolgozását az Egyesült Államokban

Vasárnap Reggel, 2012. január 22., vasárnap, 2. oldal
Mégsem lép fel az USA az internetkalózok ellen

Kelet-Magyarország, 2012. január 22., vasárnap, 2. oldal
Mégsem lép fel az USA az internetkalózok ellen

Krónika.ro, 2012. január 22., vasárnap

Elbukott az internetes kalózkodás elleni törvénytervezet, az Anonymous amerikai és lengyel kormányzati honlapokat támadott

Vas Népe, 2012. január 23., hétfő, 6. oldal
Az előrelépés kulcsa az innováció
Jóval több pénzre és átfogó stratégiára lenne szükség
"...Az innováció nemzet-felemelkedési szerepére vonatkozó kormányzati tervek nincsenek összhangban a gyakorlati lépésekkel. Mindezt a Magyar Innovációs Szövetség állítja, amely szerint a megfelelő tudománytechnológia- és innovációpolitika hiányában a válság felgyorsítja többek között az innováció humán erőforrásának csökkenését, növeli az innovációs eredmények elmaradását, mely probléma az egész társadalmat érinti..."

Várható Események

Kutatás - Innováció - Kohézió 2014-2020

Tagszervezetünk, a Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának közreműködésével "Kutatás - Innováció - Kohézió 2014-2020. Az EU Horizon 2020 keretprogramja és a hazai felkészülés feladatai" címmel szakmai konferenciát rendez.
Időpont: 2012. február 10.

Helyszín:
Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ, Békésy György Előadóterem,
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. földszint

A konferenciát sajtótájékoztató előzi meg Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora, Dr. Siegler András, az Európai Bizottság igazgatója és Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára részvételével.

Tervezett program:
A rendezvény moderátora: Dr. Halm Tamás, főtitkár, Magyar Közgazdasági Társaság

10:00 - 10:10 Megnyitó
Dr. Tulassay Tivadar, rektor, Semmelweis Egyetem
10:10 - 10:30 Az Európai Bizottság javaslata a Horizon 2020 keretprogramra
Dr. Siegler András, igazgató, Európai Bizottság
10:30 - 10:50 A 2014-2020 közötti kohéziós politika kutatási és innovációs vonatkozásai
Dimitri Korpakis, osztályvezető, Európai Bizottság (angol nyelven)
10:50 - 11:10 A hazai felkészülés stratégiai programja és az érdekérvényesítés feladatai
Dr. Cséfalvay Zoltán, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
11:10 - 11:30 Az agy betegségei, mint az EU egészséggazdasági és társadalmi szempontból
legjelentősebb terhe - megoldás a felfedező kutatások kiemelt támogatása
Dr. Freund Tamás, igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
11:30 - 11:50 Középpontban a kiválóság - a Semmelweis Egyetem pályázati eredményei,
tapasztalatai
Dr. Szél Ágoston, rektorhelyettes, Semmelweis Egyetem
11:50 - 12:20 Kérdések, válaszok
12:20 - 12:30 Összegzés és zárszó
Dr. Pörzse Gábor, igazgató, Semmelweis Egyetem, Pályázati és Innovációs Központ
12:30 - Büféebéd

Regisztráció: Balogh Zsuzsannának, a balogh@palyazat-sote.hu címre küldött e-mail, név, munkahely és e-mail cím megadásával.

A rendezvénnyel kapcsolatos szakmai kérdésekben Szitáné dr. Kazai Ágnest (kazai@palyazat-sote.hu) keressék.

Innováció 2012-ben

2012. február 28-án, a budai Buda Mercure Hotel Mátyás Termében "Innováció 2012-ben: lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok részére" címmel szervez konferenciát a Joint Venture Szövetség (JVSZ) Innovációs Bizottsága és EU Bizottságának tagvállalata, az OTP Hungaro-Projekt Kft., a Magyar Innovációs Szövetséggel együttműködve.

A konferencia iránymutatást kíván nyújtani a magyar közép- és nagyvállalatok számára a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek versenyképességre gyakorolt hatásairól, a 2012-ben elérhető finanszírozási forrásokról, az egyetemekkel, kutatóhelyekkel tervezhető együttműködésről, illetve a jelentős növekedési potenciállal rendelkező klaszterek nyújtotta lehetőségekről.

Tervezett program:

A rendezvény moderátora Boros Áron, az OTP Hungaro-Projekt Kft. ügyvezetője, a JVSZ EU Bizottságának elnöke

9:00 - 9:10 Köszöntő
Fekete István, elnök, JVSZ
9:10 - 9:30 Dr. Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár, NGM
A Kormányzat K+F+I stratégiája, KTIA finanszírozással tervezett pályázati kiírások
9:30 - 9:50 Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Az innováció hazai rendszere; együttműködési lehetőségek a kutatói és a vállalati szféra között
9:50 - 10:10 Dr. Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója
Kutatás-fejlesztés és versenyképesség a magyar vállalatoknál
10:10 - 10:30 Kovács Pál, ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt.
Vállalati hitelezés 2012-ben: lehetőségek és vállalati igények
10:30 - 10:50 Kávészünet
10:50 - 11:10 Tímár Eszter, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers, a JVSZ Innovációs Bizottságának elnöke
Adózási kérdések az innováció és a K+F területén
11:10 - 11:30 Makray-Rózsás Árpád, vezető tanácsadó, OTP Hungaro-Projekt Kft.
Gúzsba kötve táncolni: az innovációs projektekhez elérhető EU támogatások és kapcsolódó elvárások
11:30 - 11:50 Vingelman József, vezérigazgató, MV Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Új kockázati tőkekiírások Magyarországon 
11:50 - 12:50 Kerekasztal-beszélgetés: Hogyan lehet növekedni 2012-ben? A növekedés különböző útjai
Moderátor: dr. Pakucs János, MISZ tiszteletbeli elnöke
A beszélgetés résztvevői:
Siba Ignác, főigazgató, GOP IH
Dr. Oszkó Péter, elnök-vezérigazgató, PortfoLion Zrt.
Szíjjártó Zsolt, AIPA klaszter, Kecskemét, Mercedes-beruházás
Dr. Ábrahám László, vezérigazgató, NI Hungary Kft. 
Jakab Roland, vezérigazgatóh., Ericsson Magyarország Kft.

A részvételi díj a Magyar innovációs Szövetség tagjai számára: 6.000,- Ft+áfa/fő, nem tagvállalatok számára 12.000,- Ft+áfa/fő.

További információ: Szendrey Silvia, ügyvezető igazgató, Joint Venture Szövetség
Tel: (1) 489 0368, jvsz@jointventure.hu

TOP innovációs tapasztalat

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) Intézete "TOP innovációs tapasztalat" c. rendezvénye újabb vállalatok és szervezetek bevonásával 2012-ben is folytatódik.

A program lényege, hogy a résztvevő innovatív vállalatok egy előre meghirdetett időpontban házigazdaként bemutatják saját vállalatukat, ill. tevékenységüket a többi kiválasztott vállalat vezetőjének.

A szervezők az elmúlt évek sikereire alapozva idén kb. 200 tudástranszfer-rendezvényt kívánnak lebonyolítani.

Februári programok:
- A termékfejlesztési folyamat menedzsmentje mint projektvezető nélküli, direkt feladatkör, emz-Hanauer Kft., 2012. február 7. , Nabburg
- A tanulássziget: A változások gyakorlati végrehajtása, Rittal Kft., 2012. február 22., Herborn
- Az elektronikus üzleti folyamatok speciális optimalizálása és integrálása, Klotz Kft., 2012. február 23., Kötz
- Demográfia és egészség a vállalkozásban, Wieland-Werke Munkaközösség, 2012. február 29., Ulm

A programon való részvétel térítéshez kötött (kb.160 EUR/fő), melynek összege látogatásonként eltérő. A házigazdákról és a programokról bővebb információ az alábbi linken olvasható: www.top-online.de

Pályázati Felhívások

Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány- a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a

2011. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2006 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezeti Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2012. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2011. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2011-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2012. február 8., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

ISPIM-Wiley Díj 2012

Az International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) és a John Wiley & Sons felhívására, 2011-ben készült innovációs menedzseri PhD disszertációkkal lehet pályázni. 

2012. január 31-ig pályázható ISPIM-Wiley Innovációs Menedzser Disszertáció Díjat hárman nyerhetik el, akik egyrészt térítésmentesen vehetnek részt a közelgő ISPIM Konferencián. (Az utazás és a szállás önköltséges.) Másrészt a nyertes 1500 eurós, a dobogósok pedig fejenként 500 eurós pénznyereményt kapnak.

További részletek és a pályázás feltételei az alábbi linken találhatók: http://ispim.org/files/ispim-wiley_dissertation_award.pdf

Ablakon Bedobott Pénz Program 2012

A KÖVET Egyesület tizedik alkalommal hirdeti meg az Ablakon Bedobott Pénz Programot.

A programra azon vállalatok és szervezetek jelentkezését várják, ahol az elmúlt 5 évben megvalósult olyan környezetvédelmi intézkedés, amely egyben gazdasági hasznot is hozott.

Díjkategóriák                                                                                                          
- A legszebb mosott gyümölcs tálban: ráfordítást nem igénylő intézkedések
- A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs: három éven belül megtérülő beruházások
- A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs: három éven túl megtérülő beruházások
- Irodai Zöld Megtakarítás különdíj
- Energia Menedzsment különdíj - szakmai partner: SGS Hungária Kft.

A díjazott szervezetek
- sikeres intézkedéseikkel továbbjuthatnak az Európai Üzleti Díj a Környezetért elnevezésű nemzetközi versenyre,
- esettanulmányt készítő szakemberei ingyen részt vehetnek egy egynapos KÖVET-képzésen 2013-ban,
- részéről 3 fő ingyenesen részt vehet a KÖVET konfe­renciáján teljes ellátással,
- megjelennek a www.ablakonbedobottpenz.hu honlapon, a Lépések című szak­lapban és a programhoz kapcsolódó sajtóközleményekben.

Az Ablakon Bedobott Pénz Programra 2012. február 29-ig lehet jelentkezni egy szándéknyilatkozat kitöltésével, amely minden egyéb, a programmal kapcsolatos információ mellett megtalálható a www.ablakonbedobottpenz.hu oldalon.

További információ: Halmavánszki Rita, projektfelelős, telefon:+36-1/473-2290, e-mail: halmavanszki@kovet.hu, www.ablakonbedobottpenz.hu

Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban - minden tudományterületen

A párizsi főpolgármesteri hivatal a 2012-es pályázati fordulót  meghirdette, a kizárólag elektronikus úton beadandó pályázatok beadási határideje 2011. március 1. éjfél.

A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott. Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva:
www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/reglement-2012-de-l-appel-a-projet-research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713

A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek fölsorolása megtalálható az alábbi címről kiindulva a középső oszlop (services pratiques) második és harmadik bekezdésében:
hwww.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495

További információ: Somogyi Norbert, TéT-attasé, Párizs, e-mail: sciences.par@mfa.gov.hu, tel.: +33 1 45 00 94 41, www.top-online.de

Kereskedelemfejlesztési pályázat

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatot írt ki 2012. június 30. előtt megkezdődő akciók megvalósítására. A pályázati rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését kívánja elősegíteni.

A pályázat támogatja a kkv-k exportbővülését a keleti régiókban, segíti a rácsatlakozást a nagy európai exportőrökre, valamint elősegíti a Kárpát-medencei Gazdasági Együttműködést.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 380 millió forint. A pályázati rendszer keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtása 2011. december 15-től 2012. március 15-ig folyamatos. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és a felfüggesztés tényét közzéteszi.

További információ:
http://hita.hu/Content.aspx?ContentID=22be0cef-19a7-453c-9723-574c75850db0
Krankovics Sándor, vezető tanácsadó, Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA),
tel.: 06 1 872 6516, e-mail: palyazat@hita.hu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.