XXII. évf. | 2012. szeptember 25. | 17. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelének következő megjelenési időpontja: október 16.

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség szeptember 12-én elnökségi ülést tartott budapesti székhelyén.

1.
Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a legutóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb eseményeket, amelyet Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke terjesztett elő.

Az NGM Innovációs Tanácsadó Testülettel kapcsolatosan Dr. Szabó Gábor tett kiegészítést. Hangsúlyozta, hogy a vegyes összetételű, nagy létszámú tanács nem tud operatív lenni, és nincsenek előkészítve az ülések. A testület adott esetben azonban legitimálhat olyan döntéseket, amelyek igen fontosak lehetnek, éppen ezért a MISZ figyelemmel követi a testület munkáját.

Ezt követően Dr. Pakucs János, egyetértve az elnökkel, beszámolt a Tanács szeptember 11-i üléséről, ahol egy előzetesen kiküldött "problémafát" tárgyaltak.

2.
Elsőként Dr. Fenyvesi László, tagozat vezető számolt be a mezőgazdaság és vidékfejlesztés fellendítése érdekében, 5 évvel ezelőtt alakult Agrár Tagozat működéséről. Kezdetben a tagozat keretében a nagyobb egyetemeken tartottak előadásokat. Továbbá született egy séma az innovációt megvalósító termelési rendszer megvalósítására, melyet a tagozat írásba is foglalt. Ez a termelési rendszer kormányzati szinten is elfogadásra került, méghozzá a Gazdanet Programok egyik alprogramjaként. Jelenleg a GOP 1.1.1.-ben indítanak egy pályázatot, melyre a tagozat is pályázik ezen programmal.

A tagozat is hozzájárult ahhoz, hogy - az AIOSZ javaslatával ellentétben - sikerült elérni 2010-ben, hogy a KTIA-ból ne válasszák le az agrár innovációs részt. Dr. Szabó Gábor ezt megerősítve elmondta, hogy ez egy sokkal régebbre visszanyúló probléma, amelyet már 2000-ben is sikerült megakadályozni.
Évente általában két rendezvényt tartanak, más-más szervezettel közösen. Idén eddig az AGROmash EXPO valósult meg, amely a kutatóhelyek és a termelők közötti üzleti kapcsolatot hivatott elősegíteni.

A Nonprofit Tagozat nevében Garay Tóth János, tagozatvezető számolt be, aki hangsúlyozta, hogy a tagozat megalakulása előtt a nonprofit szektorból sokan csatlakoztak a Szövetséghez. A kezdeti időkben az akkori szabályozás alapján arra lehetett számítani, hogy a nonprofit szervezetek által működtetett k+f területek nagyobb szerepet kapnak. Ezen időszakban gyakran, majd évente voltak tagozati rendezvények. Részben a szabályzó környezetek változása miatt, részben a nonprofit szektornak a MISZ-ből történő folyamatos kilépése miatt, a tagozati élet passzív lett, melyet a tagozatvezető, 2010-ben bekövetkezett egészségügyi problémája is nehezített.
A tagozatvezető kérte az elnökséget, hogy gondolják át szükséges-e a tagozat önálló működése.

A nonprofit szervezetek és alapítványok gyengülő helyzetét dr. Harangozó István, Dr. Gyulai József és Dr. Szabó Gábor is megerősítette hozzászólásában.

Dr. Ábrahám László példák sorozatával szemléltette, hogy a National Instruments-nél milyen módszerekkel mozgósítanak belső tartalékokat. Felajánlotta, hogy a saját szervezetében jól működő LEAN-elveket szívesen bemutatja a nonprofit szektor képviselőinek.

A Felsőoktatási Tagozat vezetőjének írásos beszámolójához Dr. Szabó Gábor tett kiegészítést. Kiemelte, hogy a szellemi tulajdon kérdése a felsőoktatásban az utóbbi időkben igen jelentőssé vált. E témakörben a tagozat rendezvényein olyan fontos vélemények, állásfoglalások fogalmazódtak meg, amelyeket aztán a MISZ tagjai is hasznosítani tudtak. Összegzésként elmondta, hogy ez a tagozat aktív és a fennmaradása indokolt.

3.
A 2012. év januári-júliusi gazdálkodás helyzetéről szóló írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

4.
Dr. Siposs István elmondta, hogy a regionális igazgatók sérelmezik, hogy a Felügyelő Bizottság minden egyes beszámolója azt sugallja, hogy a regionális irodák gazdasági ügyeiben, ill. pénzügyi elszámolásában valami nincs rendben. Ismertette az 1993-ban kötött szerződését, majd a jelenleg érvényben levő szerződését. Ezek értelmében, a regionális igazgatók év végén számlát nyújthatnak be a régióban lévő MISZ tagok által befizetett tagdíjak erejéig.

Dr. Antos László hozzátette, hogy a MISZ és a regionális igazgatók közötti szerződések régiónként eltérőek, például a nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli irodákkal nincs is szerződés, így az ottani igazgatók, ugyanúgy, mint az elnökség tagjai, társadalmi munkában végzik tevékenységüket.

Dr. Szabó Gábor elmondta, hogy az az alapelv, mely szerint a regionális igazgatók rendelkezhetnek a régióban levő tagok által befizetett összeggel, alapvetően helyes, ezt Dr. Pakucs János is megerősítette.

Dr. Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke megerősítette, hogy kéri azokat a regionális igazgatókat, akik igénybe veszik a tagdíjakat, hogy készítsenek egy elszámolást, a könyvvizsgálat és a jobb átláthatóság érdekében, mert formailag ugyan alvállalkozó típusú viszony van a MISZ és a regionális igazgatók között, de ténylegesen a MISZ és egyes részei közötti viszony létezik.

Dr. Mogyorósi Péter elmondta, nem tudja értelmezni az FB felvetését sem szervezeti, sem pénzügyi sem könyvelési szempontból. Az általános számviteli szabályok nem teszik kötelezővé a részletes pénzügyi elszámolást. A szakmai beszámoló, teljesítés természetesen szükséges.

Bolyky János Antal szerint rendben van a fennálló rendszer, de javasolta, hogy a felvehető régiós tagdíj elvileg legyen felülről korlátozva. Greiner István hozzátette, hogy az elvégzett munka határozhatja meg a felső korlátot.

Dr. Szabó Gábor javasolta, hogy a regionális éves beszámolók legyenek teljesítési igazolásnak tekintve. Amennyiben az FB külső szakértői nem vetnek fel további jogi szempontokat, akkor az eddigi rendszer maradhat.

5.
Dr. Papanek Gábor bejelentette, hogy a lánya jelenleg New Yorkban, a konzulátuson dolgozik, s ha bármiben tud a Szövetség segítségére lenni, jelezzék felé.

6.
Dr. Harangozó István tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Debreceni Egyetemnek és az INNOVA-nak van egy közös kiküldötte a brüsszeli EU irodában, akihez szintén lehet fordulni.

Környezetpolitika civil értékelése

Szövetségünk szeptember 18-án véleményezte a Levegő Munkacsoport kérésére a "Kormány környezetpolitikai teljesítményének félidei civil értékelése" című anyagra, a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság által adott válasz innovációs részét.

Részletek a véleményből:

1) NKIS (Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020)
"...A példaértékűnek hivatkozott Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (l. a letölthető linket) 69. oldalán található "4. Melléklet: Forrástérkép"-ben a címben megjelölt környezettechnológia elhanyagolható mértékben szerepel..."

2) NORVÉG ÉS EGT FM (Közlemény - Magyarország, Norvégia, Izland és Liechtenstein aláírta az Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok újabb időszakáról szóló Megállapodásokat)
"...A 12 Mrd teljes környezetvédelmi célú programból mintegy 5.8 Mrd jut a "Zöld-ipar" fejlesztésére, azaz tényleges környezettechnológiai fejlesztésekre..."

"...az Államtitkárság válaszában leírt nagy ívű, általános pozitív elkötelezettségnek forrásoldalon gyakorlatilag nincsen nyoma..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

Az innováció finanszírozása

Szeptember 6-án, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és a Magyar Innovációs Szövetség, ill. az M27 ABSOLVO közös rendezvényt tartott "Az innováció finanszírozása" címmel a budapesti Hotel Presidentben.

Mit nevez a pénzügyi befektető innovációnak, hogyan kapcsolódik az innováció a kockázati tőkepiachoz, elegendő-e már az ötlet is? - ezekre a fő kérdésekre keresték a választ a rendezvényen. Zsembery Levente, a HVCA oktatási bizottságának elnöke elmondta, hogy az innováció a pénzügyi befektetők szempontjából bármilyen olyan újdonság, amely egy társaságnak védhető, tartós versenyelőnyt biztosít. Botos Viktor, a HIPavilon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ismertette, hogy mit ért a jogszabály innováció alatt, valamint hogy működik a szellemi vagyon feltárása, az innovatív eredmények újdonságtartalmának meghatározása, az oltalmi stratégia felépítése. Ezt követően Bacher Gusztáv, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere áttekintette, a szellemi tulajdon védelmét, a K+F társaságokba történő befektetések előtti jogi átvilágítást.

Horgos Lénárd, az M27 ABSOLVO partnere kiemelte, ahhoz, hogy egy vállalkozás eljuthasson egy kockázati tőkebefektetőig, megalapozott üzleti tervvel kell rendelkeznie, amely piackutatást, versenytárselemzést és igényfelmérést is tartalmaz. A termék vagy megoldásfejlesztés nem egyszereplős folyamat, ezért a potenciális vevők igényeivel már a tervezés fázisában is számolni kell. Berecz József, a DBH Investment befektetési igazgatója "Mit keres a kockázati tőke?" című előadása zárta a program első felét. Arra, hogy mi szükséges az ötleten kívül, és hogyan kaphatnak forrást a vállalkozások, a válasz az üzleti terv.

Ezt követően egy panelbeszélgetésre került sor, melynek moderátora a HVCA részéről Hild Imre volt. A beszélgetőpartnerek válaszokat adtak az előzetesen és a helyszínen feltett kérdésekre. A panelbeszélgetés résztvevői voltak:
- Dr. Szabó Gábor, Magyar Innovációs Szövetség elnöke
- Fazekas Balázs, White & Case Ügyvédi Iroda
- Havasi Zoltán, MOHAnet Zrt.
- Ürge László, Nanoform Magyarország Kft., a MISZ alelnöke
- Szombati András, Primus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
- Doszpod Endre, Portfolion Zrt.
- Horgos Lénárd, M27 ABSOLVO.

Dr. Szabó Gábor elmondta, hogy a kockázati tőkések elsősorban cégekbe fektetnek be és nem pusztán innovációba. Ürge László hozzátette azt is, hogy egy prototípus még korántsem jelent innovációt, csak a teljes folyamat kb. 10 százalékát teszi ki. Továbbá egyetértettek abban, hogy az újdonságoknak, szellemi termékeknek előnyt kell biztosítani jogi védettséggel, jóllehet a szabadalmaztatás rendszerét tökéletesíteni kell.

Szombati András, ill. Doszpod Endre, mint JEREMI alapok vezetői eddigi befektetéseik tapasztalatairól is beszéltek. Havasi Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a vásárlók általában olyanért hajlandók pénzt adni, mellyel időt takarítanak meg.

Követségi fogadás

Szeptember 5-én, Bimbó utcai rezidenciáján Timothy A. Betts, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének képviseletvezető-helyettese fogadást adott Karyn Posner-Mullen, sajtó- és kulturális tanácsos bemutatása alkalmából. Az eseményen meghívott vendégként Szövetségünket Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott, Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma a 2012. évben 1 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 7 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

A díjak átadására a díjazottak felsőfokú intézményeiben kerül sor.

Szeptember 5-én, a Károly Róbert Főiskola tanévnyitó ünnepségén Agárdi Évának és Szabó Anett Krisztinának a Harsányi István Hallgatói Díjat Dr. Szintay István, kuratóriumi tag adta át.

A Szent István Egyetem ünnepélyes tanévnyitóján Varga Jánosnak a Harsányi István Ph.D Díjat Dr. Sváb Péter, kuratóriumi tag nyújtotta át.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának tanévnyitó ünnepségére szeptember 12-én került sor, melyen a Harsányi István Hallgatói Díjban részesült diákoknak, Simicza Andrea Brigittának, Németh Anikónak és Katona Atilla Imrének, Dr. Gyökér Irén kuratóriumi tag adta át a díjat.

A többi díjazott oklevelének átadására későbbi időpontban kerül sor.

Technológia-orientált innovációk nyomában

2012. szeptember 11-én tartotta az EUR-IS (Ipari Szimbiózis Európa Régióiban) projekt első rendezvényét tagszervezetünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA), székházában. A projekt célja piacorientált innovációk életre hívása, ennek érdekében a párbeszéd létrehozása, koordinálása a tudomány és a hulladékhasznosító ipar szereplői között.

A műhelytalálkozón, melyen 44 potenciális együttműködés képe körvonalazódott, a projektgazda IFKA az egyetemi és kutatóműhelyek képviselőit felkérte a tevékenységeik, találmányuk bemutatására, majd azonosította a lehetséges együttműködéseket az innovátorok, és a hulladékot kezelő cégek között.

A projektről bővebben ide kattintva olvashat.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 11. Országos Találkozója

2012. szeptember 7-én tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 11. országos találkozóját a Makadám Mérnök Klubban, Budapesten. A Magyar Fiatal Tudósok Társaságát 2005-ben alapították az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjai. A fiatal tehetségek által létrehozott társaság célkitűzése, hogy segítse a fiatalok érvényesülésének megkönnyítését, az innovációs szemlélet elterjesztését.

Az idei találkozó mottója a "Magyar Innovációs Klub bemutatkozás" volt. A rendezvényt Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke és Zettwitz Sándor, a Magyar Innovációs Klub elnöke nyitotta meg. Dr. Szabó Gábor kiemelte, az országos találkozók pótolhatatlan tapasztalatcserét jelentenek az Ifjúsági Verseny nyerteseinek. Zettwitz Sándor pedig bemutatta a MAFITUD testvérintézményekét jellemzett Innovációs Klubot.

Elsőként Burus Tünde, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről, többek között arról, hogy 2011-ben, első alkalommal került megrendezésre a "Sci-Preneurship" 24 órás verseny Brüsszelben, amelyen Varga Róbert, MAFITUD-tag csapata első díjban részesült. Az elmúlt egy év során összesen 15 MAFITUD-tag vett részt nemzetközi versenyen, mérte össze tudását a külföldi versenyzőkkel, s ért el sok esetben kimagasló eredményt.

A tagok közül Köpenczei Gergő és Énekes Péter, a 2010/2011. évi jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen második, valamint a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen IV. helyezést elért versenyzői mutatkoztak be. A fiatalok színes előadásukban mutatták be a munkájukat, a nemzetközi versenyen szerzett tapasztalataikat és az azt követő "utórezgéseket". Mindketten kiemelték, hogy a legmegtisztelőbb volt számukra a köztársasági-elnöki díszvacsora, amin felkészítő tanárukkal együtt vehettek részt.

Ezt követően az "idősebb generációt képviselve" Sántha Hunor, az 1992-es és 1993-as Ifjúsági Verseny III., ill. az 1994-es Ifjúsági Verseny II. helyezettje mutatkozott be. Érdekesség, hogy az orvosként, majd orvosbiológiai mérnökként végzett tehetség végül a Ph.D-t villamosmérnökként szerezte meg. A BME-Elektronikai Technológiai Tanszékének docense jelenleg önálló laborban saját beosztottakkal dolgozik. Beszámolt a legjelentősebb eredményeiről, s inspirációként első saját szabadalmi bejegyzését is megmutatta a fiatalabb tagoknak. Végezetül pedig a csapatmunka fontosságára hívta fel a figyelmet.

A szakmai rész Bayer Gábor, a 77 Elektronika Műszeripari Kft. fejlesztési igazgatójának a "Cégformáló innováció - Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika Műszeripari Kft. életét" c. előadásával kezdődött. A 2007-es Ipari Innovációs Díjában, és a 2000-es Innovációs Nagydíjban részesült cég vércukormérőket és vizelet analizátorokat gyárt, s az elmúlt 20 év alatt kétszer is megújult, mind szervezeti szinten, mind gondolkodásmódban, cégvezetésben. Az 1986-ban csupán 4 fős családi vállalkozás jelenleg több mint 350 főt foglalkoztat, s a világ élvonalában vannak. Mivel a legélenjáróbb technológiával rendelkeznek, nem félnek a másolástól, így a kínai piacra is nagyobb mennyiségben exportáltak már. A tanulságos beszámolót kérdések zárták, amiből kiderült, hogy az egyik legfontosabb a termékek értékesítésekor a hozzáadott érték, amellyel mind a magánszemélyek, mind a laborok igényeit ki tudják elégíteni.

A szakmai részt Katona Gergely, a Femtonics Kft. ügyvezetőjének "Tudományból tudományt" c. előadása zárta. Érdekes szemszögből mutatta be a "jövő számítástechnikájaként" aposztrofált idegtudományt. Bemutatásra került a kétfoton mikroszkópos laboratórium és maga a kifejlesztett mikroszkóp is, amelyért a kutatók elnyerték az SZTNH 2011. évi Innovációs Díját is. A feltalálók saját céget hoztak létre kutatásuk finanszírozása végett, s mivel az új találmányt már számos kutatóhely használja, a termék fejlesztése folyamatos, így a cég egyre több tudományos referenciával rendelkezik. Végezetül az ügyvezető szintén kiemelte a hozzáadott érték jelentőségét, ami a cég jövőképében központi szerepet tölt be, ezáltal forradalmasítva az epileptológiai gyógymódokat.

Az elhangzott előadások letölthető a MAFITUD honlap "Találkozók" menüpontja alatt.
A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora zárta.

24. EU Fiatal Tudósok Versenye

Papp Gergely, Hollós Ádám és Ludmány Balázs képviselheti Magyarországot szeptember 21-26. között, Pozsonyban a "24. EU Contest for Young Scientists" döntőjében, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében.

A versenyzők negyedik, egyben utolsó szakmai felkészítését dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Ivánka Gábor, a verseny zsűrijének tagja, a delgáció vezetője és Balassi Márton István, a 22. EU Fiatal Tudósok Versenyének első helyezettje tartotta, 2012. szeptember 13-án, Szövetségünk székhelyén.

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkái

A legnagyobb tudományos ismeretterjesztő fesztivál, a Kutatók éjszakája idei programjaira 2012. szeptember 28-án, pénteken kerül sor.

Az Ericsson Magyarország Kft., mint a Kutatók éjszakája nagyvállalati partnere és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny egyik szponzora idén is biztosítja, hogy az Ericsson Kutatás-fejlesztési Központjában tartandó programok között szerepeljen a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkáinak kiállítása is.

A tizenéves fiatalok saját standjaikon poszterek, prototípusok és egyéb szemléltető eszközök segítségével mutatják be pályamunkáikat, többek között egy teljesen új elektronikai megoldást tartalmazó, saját szabadalommal védett hangszórót, egy új elven működő optikai földrengés-előrejelzőt, a számítógépes hibaüzenetek mélylélektanát vizsgáló üzenetkezelő rendszert, illetve egy intelligens ökoházat. A résztvevők ezen kívül kipróbálhatnak még hallássérülteknek kifejlesztett játékkonzolt, egy légzésvezérelt számítástechnikai egeret, de akár egy kerékpáros balesetvédelmi ruhát is magukra ölthetnek.

A fiatal tehetségek munkáit 16:00 és 22:00 között, a 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. sz. alatti központ földszintjén tekinthetik meg térítésmentesen az érdeklődök.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kutatók éjszakája

2012-ben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Frecskay János Szakkönyvtára (Budapest V. Akadémia u. 21.) is bekapcsolódik az Európai Bizottság által támogatott európai rendezvény, a "Kutatók Éjszakája" c. programsorozatába, szeptember 28-án.

A Frecskay János Szakkönyvtár hazánk egyetlen szellemitulajdon-védelmi tárgyú szakirodalomra fókuszáló nyilvános szakkönyvtára. Állományában megtalálhatók az iparjogvédelemre, valamint a szerzői jogra vonatkozó monográfiák és szakfolyóiratok, technika-, tudomány- és jogtörténeti művek, valamint korszerű, a legújabb fejlesztések eredményeit tartalmazó adatbázisok egyaránt. A könyvtárban megtekinthető a magyar szabadalmak teljes sorozata.

A 2012. évi Kutatók Éjszakája programjának keretében a látogatók 18, 19 és 20 órakor előadást hallgathatnak meg a könyvtárban és az azzal azonos helyen működő szabadalmi tárban rendelkezésre álló kutatási lehetőségekről, majd önállóan is módjuk lesz hagyományos, valamint számítógépes kutatásra, illetve szakmai (szellemitulajdon-védelmi, iparjogvédelmi, szabadalmakra, védjegyekre, illetve más oltalmi formákra vonatkozó) kérdésekről való személyes konzultációra a hivatal munkatársaival. A programot a témába illő játékok, 21-22 óra között pedig meglepetésprogram (zenei csemege) színesíti.

Mivel a könyvtár befogadóképessége korlátozott, ezért a programokon csak az előre bejelentkezett látogatók vehetnek részt. Jelentkezni a www.kutatokejszakaja.hu honlapon keresztül lehet.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Új elnökhelyettesek

A nemzetgazdasági miniszter két elnökhelyettest nevezett ki a Nemzeti Innovációs Hivatalba (NIH). Dr. Mészáros György, a NIH elnökének javaslatára, 2012 augusztusától Dr. Deák Csaba egyetemi docens a NIH stratégiai, míg Korányi László korábbi izraeli TéT attasé a NIH kül- és belkapcsolati elnökhelyettesi posztját tölti be.

A stratégiai elnökhelyettes feladata lesz a stratégiaalkotás mellett a nagy jelentőségű Obszervatórium fejlesztésének koordinálása, valamint a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációspolitika kidolgozásával és megvalósításával, a programtervezéssel, monitoringgal, értékeléssel és elemzéssel kapcsolatos tevékenységek irányítása.

A kül- és belkapcsolati elnökhelyettes feladatköre kiterjed a regionális innovációs intézményrendszer működésére, a regionális innovációs stratégia előkészítésére és végrehajtására, az innovációs politikát érintő stratégiai célú állami és EU-források képzésére és felhasználására irányuló javaslatok kidolgozására, a szakmai szövetségekkel való együttműködések ápolására, az EU 7. Keretprogramjaiban és az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenység koordinálására, valamint az EU-tagsággal összefüggő KFI-t érintő kormányzati feladatok, nemzeti képviseletek ellátásában való részvételére.

Együttműködés az energetikában

Az energetikai kutatások területére szóló együttműködési megállapodást írt alá szeptember 9-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében Kovács Pál, klíma- és energetikai államtitkár és Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke.

Az együttműködés célja, hogy minél szélesebb körben és a lehető leggyorsabban hasznosítani lehessen az energetikai kutatások eredményeit. Az energetika ugyanis a magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehet.

InnovAce kiadvány

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) InnovAce kiadványa.

Dr. Mészáros György, a NIH elnöke szeptemberben egy több helyszínből álló kínai körúton ismerteti a magyar KFI szektor helyzetét, perspektíváit. Útja során az elkészült InnovAce kiadványt átadja az általa meglátogatott szakkiállításokon, üzleti tárgyalásokon, ezzel lehetőséget teremtve a potenciális befektető partnereknek a hazánkban működő, KFI területen kiemelkedő üzleti partnerek bemutatására.

A kiadvány a NIH honlapján PDF formátumban elérhető: www.kaleidoszkop.nih.gov.hu

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Tagsorszám: | 662.
Cím: | 1132 Budapest, Váci út 30.
Honlap: | www.coreventure.hu
Vezető: | Gaál Csaba, vezérigazgató
E-mail: | coreventure2012@gmail.com

Tevékenység:
A Core Venture kockázati tőkealap-kezelőként hazai, elsősorban innovatív, magas hozzáadott értékkel bíró iparágakban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásában vesz részt, illetve azok üzleti potenciáljának realizálásában működik együtt a vállalkozásokkal.

Szakirodalom-figyelő

Hargittai István: Ambíció és kíváncsiság - avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket? - Akadémiai Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Hargittainak három korábbi művéről is szóltunk már e hírlevélben. Időben visszafelé: • Teller (Akadémiai Kiadó, 2011 - MISZ Hírlevél 2011/14. sz.) • Az öt világformáló marslakó (Vince Kiadó, 2006 - MISZ Hírlevél 2006/21. sz.) • Szimmetriák a felfedezésben (Vince Kiadó, 2003 - MISZ Hírlevél 2004/5. sz.)

E mostani könyve témájában is igazán otthon van, hiszen maga szintén nemzetközi hírű tudós, akadémikus, kutatóprofesszor, s a korábbi művei is igazolták már, hogy erősen érdeklődik a tudományos kutatás természete iránt. Szintúgy azt, hogy igen jól tud a témában járatlanoknak is tanulságos betekintést kínálni abba, amiről szól - legyen bár egy szakterület vizsgálódásainak lényege és érdekes kérdései, vagy egy, a köznapi embernek többé-kevésbé távoli, különleges világ, mint a tudományos kutatók "lelke", szakmai pályája, s a belső erők, amelyek azon előre hajtják őket. Színesen, érdekesen szól, és - ami különösen fontos, és egyáltalán nem általános - úgy, hogy nehézség nélkül érti az is, aki nincs otthon a témában. Ahogyan a borító Robert F. Curl Nobel-díjas kémikus szavait idézi, "a szerző olyan világosan magyarázza el a legösszetettebb fogalmakat is, hogy akár kedvcsinálónak is tekinthetjük a további ismeretszerzéshez. Mindenképpen remek olvasmány."

E művében, amely eredetileg amerikai kiadónál jelent meg, 15, többségében a XX. század második felében született, jelentős felfedezés létrejöttét elemzi, létrehozóját mutatja be. Szakmai hitelességét, s a betekintés erejét fokozza, hogy közülük 13 esetében személyes kapcsolatban volt a szóban forgó - Nobel-díjas vagy hasonló tudományos rangú - kutatókkal. E közelképeknek is nyilvánvalóan nagy szerepe van abban, akárcsak Hargittai kiváló szakmai hozzáértésének, hogy - amint az Akadémiai Kiadó ajánlója kiemeli - e művét a szaktudományok művelői is haszonnal forgathatják.

Richard Zare, Wolf-díjas,(a fizikai és a kémiai tudományok terén a Wolf-díjat gyakran a Nobel-díj után a második legnagyobb presztízsű kitüntetésnek tekintik), a Stanford Egyetem tanszékvezető professzora igen találóan jellemzi: "Létezik recept arra, hogyan érjünk el kimagasló tudományos sikereket? Mi a közös azokban a felfedezésekben, amelyek gyökeresen megváltoztatták a világunkat? Hargittai István izgalmas könyve a legkülönbözőbb hátterű és előképzettségű olvasók számára is érthető választ ad ezekre a kérdésekre."

Paul Berg Nobel-díjas: "Paradigmaváltó felfedezések ritkán születnek. Hargittai 14 ilyen áttörés központi szereplőit és körülményeit vizsgálta meg. Elegánsan és emberközpontúan mutatja be ezeknek a felfedezéseknek a hajtóerőit. Feltárja, hogyan segíti az eredményességet a kíváncsiság, a szenvedély, a kitartás, a rugalmasság, a versenyszellem és a teljesítmény fölött érzett büszkeség. Ezek között mindig jelen van, amire valaha Horace Judson (a molekuláris biológiára szakosodott tudománytörténész - OP) úgy utalt, mint <a megismerés mágiája> és <a tudatlanság kínzó állapota>."

Richard L. Garwin, az USA Nemzeti Tudományos Érem kitüntetettje, Fermi-díjas: "Egy este alatt elolvastam ezt a lebilincselő könyvet, annyira izgalmasnak találtam a tizenöt tudós hátterének és motivációinak változatosságát. Az ambíció mindenkinél jelen van, de vajon miből fakad?"
Kétségtelen, hogy a világ élvonalába tartozó tudósok a szavaikkal egyaránt kimutatják a könyv és a szerző iránti megbecsülésüket. Akárcsak az, hogy a könyv Beköszöntőjét és Bevezetését egy-egy Nobel-díjas írta, a magyar kiadás Előszavát a Nobel-díj Bizottság tagja.

Richard Dawkins: A valóság varázsa - Válaszok az univerzum nagy kérdéseire - Libri Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A Libri ajánlójából idézve, "Richard Dawkins, a világ leghíresebb evolúciós biológusa, és a tudományos oktatás egyik legszenvedélyesebb élharcosa. Egész karrierjét annak szentelte, hogy megismertesse a tudomány csodáit a felnőttekkel." Az Encyclopaedia Britannica külön szócikket szentel neki, amelyben egyebek közt a következőket írja róla: "1976-ban publikálta első könyvét, Az önző gént, amelyben azt állította, hogy a gének az élőlények testét a saját túlélésükhöz használják fel. Szintúgy bevezette a <mémek> koncepcióját, mint a gének kulturális megfelelőjét. E szerint eszmék, gondolatok, elképzelések, koncepciók saját életre tesznek szert a társadalmakban, és elméről elmére terjedve s e közben változva hatnak azok fejlődésére, változására". Azt is elmondja, hogy Dawkins kapta meg elsőként "a tudomány közérthetővé tételének Charles Simonyi professzora" címet és státust Oxfordban (Charles Simonyi professor of public understanding of science). 1995-2008 során ebben a minőségében igen termékenyen folytatta publikációit és televíziós programok sorát hozta létre.

E könyve tudományos ismeretterjesztő a műfaj legjobb hagyományai szerint. A Libri ajánlóját idézve, "valódi kincsesbánya mindazok számára, akik valaha is eltűnődtek azon, hogyan működik a világ. Olyan képes kalauz a világ titkaihoz, mely hosszú éveken át útitársunk lehet." Ahogy azt kell, kellemesen könnyed, világos előadásmóddal közöl sok-sok tanulságos, érdekes tényt, tudnivalót. Dawkins elmond, magyaráz, beszél az olvasóhoz, mintegy bevonva őt a való világ varázsainak felfedezésébe. Igaz, olykor talán egy-egy állítása megkérdőjelezhető - de ez sem igazán baj. Inkább még jó is, ha a bennünk felhorgadó kétely arra sarkall, hogy alaposan gondoljuk át, amit mond, boncoljuk szét az állítását, szembesítsük azzal, amit tudunk és/vagy ahogyan magunk gondolkodunk a dologról, és jussunk saját következtetésre. Ezzel nemcsak a ténybeli ismereteink gazdagodnak, hanem a gondolkodási, elemzési, sőt még a hibafeltáró képességük és technikánk is.

Amint Dawkins írja, "a könyv minden fejezete a valóság bizonyos aspektusait tárgyalja - például a Napot, a földrengéseket, a szivárványt vagy az állatok sokféleségét." Címében a varázslat a költői varázsra utal, "ebben az értelemben a <varázsos> vagy <varázslatos> egyszerűen azt jelenti, hogy mélyen megindító, nagyszerű, - valami, amitől végigfut rajtunk a borzongás, és úgy érezzük, hogy ilyen dolgokért érdemes élni." És: "A könyv összes fejezetcímében kérdés szerepel. Az a célom, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljam, vagy legalább is bemutassam a lehetséges legjobb válaszokat: a tudomány válaszait." Ugyanakkor különleges, nagyon érdekes karaktert és kiterjesztést ad a művének azzal, hogy "Ennek ellenére általában a mondákban található válaszokkal kezdem majd, mert változatosak és érdekesek, mi több, az emberek sokáig hittek bennük, sőt néhányan még ma is hisznek."

Vannak elnagyolt állításai is. Például azt írja: "a víz mindenképpen olyasmi, ami az exobiológusok (a földönkívüli élettel foglalkozó tudósok) szerint elengedhetetlen az élethez". Hiszen ő maga is fejtegeti könyve egyik, nagyon is helyénvaló alaptételeként, hogy attól, hogy valamit még sohasem láttunk, nem érzékeltünk, tapasztaltunk, az a valami még nagyon is létezhet. Így attól, hogy a földi életet a nagy Húslevestől származtatjuk, még semmi sem zárja ki, hogy másutt más közegre támaszkodjék a genezis.

Bede Béla: Magyar szecessziós építészet - 225 kiemelt épülettel - Corvina Kiadó, 2012 - Corvina útikönyvek
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv a Corvina Kiadó most indított tematikus útikönyv-sorozatának első darabja. Benne a művészi és szintúgy történelmi értékű építészeti és belsőépítészeti örökségünk egyik legszebb, és talán leggazdagabb vonulatát mutatja be a szerző, nagy láttató erejű, kellemes stílusú leírásokkal és elemzésekkel.

A mindig hiteles kiadó ajánlójából idézve: "Közvetlenül az I. világháború előtt, alig húsz év leforgása alatt olyan világviszonylatban is kiemelkedő alkotások születtek hazánkban, és maradtak fenn viszonylagos épségben, amelyeket feltétlenül érdemes célzatos országjárás keretében végignézni. Az egykori Magyarország teljes területét átfogja a válogatás, több mint 60 település került bele az útikönyvbe. A leírt épületek nagyjából harmada budapesti, harmada a mai Magyarország területén, harmada pedig a környező országokban található. A több mint ezer szecessziós épület közül 225-öt ismertet részletesen a könyv, ezek közül 73-at kiemelten is, valamint az ezek közelében található további közel 500 szerepel cím szerint, önálló felfedezésekre sarkallva az olvasót. Az útikönyvet mintegy 400 színes fotó teszi szemléletessé. A tájékozódást térképek és GPS-koordináták segítik, a budapesti szecessziós épületek megkeresését pedig sétaútvonalak könnyítik."

Az itt bemutatottak háttereként nagyon javasoljuk elolvasni a Corvina korábbi kötetét, Gellér Katalin A magyar szecesszió c. kitűnő monográfiáját (Stílusok - Korszakok sorozat, 2004), amely igen jó áttekintést a szecesszió honi térhódításáról, s magyar alkotóinak útkereséseiről, amelyek az ebben a kötetben megismerhető remekek megszületését is eredményezték.

Bede Béla az előszavában így jellemzi Magyarország e korszakát: "Volt egy nagyon rövid időszak a magyar építészet történetében, amikor szerencsés módon összejöttek mindazok a feltételek, amelyek, bátran mondhatjuk, a világszínvonalú építészethez elengedhetetlenek. Ez volt a szecesszió kora. Béke volt, és gazdasági fellendülés korát élte az ország, volt tehát pénz a költséges középítkezésekhez is. Főleg az alföldi, sokszor elmaradott "porfészkekből" kellett várost varázsolni. Építettek városházákat, templomokat, zsinagógákat, kaszinókat és sok minden mást. Az építészek egymás után kapták a megrendeléseket. Igazi aranykor volt ez, és szerencsénkre sok épület meg is maradt."

A hatalmas anyag "kezelhetővé", azaz egy elegáns, közepes méretű kötetben bemutathatóvá szűkítésekor négy fő szempontot vett figyelembe úgy, hogy a magyar szecessziós építészet hihetetlen gazdagságának minden arcát bemutassa:
- Törekedett arra, hogy az egykori Magyarország teljes területe képviselve legyen.
- Igyekezett, hogy minél több építészt ismertessen meg, a "nagyok" mellett olyanokat is, akik országos ismertségre nem tettek szert, de városuk építészeti arculatát jelentősen befolyásolták. Így 134 építész munkája került be (néhányuk rövid életrajza is olvasható)
- Próbált minél többféle épületet bemutatni, megmutatva, hogy a szecesszió nemcsak városházák, paloták, szakrális építmények stílusa volt, hanem épült szecessziós lakóház, tűzoltószertár, víztorony, gyár és szökőkút, de még szecessziós virágbolt, körhinta, síremlék, vasútállomás, sőt híd és ravatalozó is.
- Megkísérelte a rövid életű, de nagyon sokszínű szecesszió minden arcát bemutatni.

Mindezzel a kötet gyönyörűen illusztrált úti kalauz a magyar kultúra kincseinek egyik különösen szép és nagy szellemi értékkel bíró részéhez.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Helyi Téma XII. ker., 2012. augusztus 29., szerda, 5. oldal
Gyorsteszttel nyertek
"...Kiemelt dicséretben részesítette a zsűri a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen induló Arany János Általános Iskola és Gimnázium két diákját. Nyerges Miklós és Nagy Patrik István egy olyan gyorstesztet fejlesztett ki, amely alkalmas a leghatásosabb antibiotikum kiválasztására..."

Magyar Energetika, 2012. különszám, 2+3+4+5+6+7. oldal
K+F projektek a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Energetika- és Minőségügyi Intézetében

Hiradó.hu, 2012. szeptember 3., hétfő
Gyengék a kínai óriások
"...Nemzetközi összehasonlításban a vállalatok innovációs képessége is gyenge, emellett a vállalatvezetés hatékonyságán és a piaci szemlélet fokozásán is fáradozniuk kell még..."

Metropol, 2012. szeptember 4., kedd, 6. oldal
A telekocsiban is az ötlet a lényeg
"...Hamarosan indul ötletpályázatunk, amelyre olyan megoldásokat is várunk, mint például az oszkar.com. Szeptember 10-től a Metropol és a Primus Capital pályázatot indít, amelyen keressük a legjobb innovatív, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, 2015-ig legalább egymillió ember életét megváltoztató üzleti ötletet..."

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 4., kedd, 5. oldal
Egyre élesebb az Apple-Samsung háború

Vas Népe, 2012. szeptember 4., kedd, 5. oldal
Új analitikai és fejlesztő labor
"...Az ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt. körmendi gyáregységében holnap új analitikai fejlesztő laboratóriumot adnak át. A gyár stratégiai célja a gyógyszerfejlesztő, innovációs potenciáljának növelése..."

IT-Business, 2012. szeptember 4., kedd, 12. oldal
Egy nagy csata sok kis szabadalomért
"...Miközben a Samsung és az Apple több fronton folytatja a végéhez közeledő szabadalmi vitát, a Google a Motorola-szabadalmak birtokában hátba támadta az almásokat..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. szeptember 4., kedd
A frekvenciasávok megosztására buzdít az EU
"...A rádióspektrum egységes piacára azért van szükség, hogy Európa ismét piaci vezető szerepre tehessen szert a mobil- és adatszolgáltatások terén, és több kutatási-fejlesztési beruházás valósuljon meg." - nyilatkozta Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke..."

EuroAstra, 2012. szeptember 4., kedd
Új, nagysebességű nyomtató hazai bemutatója - WideStar 2000
"...A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara (PEMIK) szakembereinek részvételével valósult meg az a nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködés, amelynek eredménye a WideStar 2000 nyomtató..."

Világgazdaság Online, 2012. szeptember 4., kedd
Díjat nyert a Ganz szivattyú
"...A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. erőművi szivattyúja most Magyar Termék Nagydíjat kapott, mellette az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Exporthitel Különdíját, ugyanezért 2009-ben már Ipari Innovációs díjjal is jutalmazták..."

Hírextra.hu, 2012. szeptember 4., kedd
Kutatunk és fejlesztünk
"...Együttműködik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) annak érdekében, hogy - az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) foglaltakkal összhangban - minél szélesebb körben hasznosítani lehessen a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeket az energetika területén..."

Inforádió.hu, 2012. szeptember 4., kedd
A nap hírei
"...Együttműködési keretmegállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

IT-Business Online, 2012. szeptember 4., kedd
Új vizekre hajóztunk!
"...Háromtermékes kiadóvá nőtt az itbusiness, kiosztották az elmúlt 12 hónap legsikeresebb ict-menedzsere és ict-véleményformáló díját, átadták az innovációs elismeréseket is. Az Inside ITB 2012 rendezvény az egész magyar ict-világ back-to-business eseményévé vált..."

Infó Rádió, 2012. augusztus 4., kedd
Hírek
"...Együttműködési keretmegállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 5., szerda, 5. oldal
Az energetikában keresnek kitörést
"...Együttműködik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 5., szerda, 4+5. oldal
Nem vonulhat ki az állam a felsőoktatásból
"...Sok témáról tárgyal a Magyar Rektori Konferencia (MRK) az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi) az intézmények finanszírozásától a felsőoktatási törvény végrehajtási rendeleteiig. Miközben a miniszterelnök önfenntartó egyetemeket akar, azok gazdasági autonómiája egyre csökken..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. szeptember 5., szerda, 5. oldal
Együttműködnek energetikai hasznosításban

Haszon, 2012. szeptember 5., szerda, 40+41. oldal
ÜZLETI ÖTLETEK ÉS TRENDEK

Computerworld-Számítástechnika, 2012. szeptember 5., szerda, 22+23. oldal
Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja
Az informatika mint a társadalmi kutatások egyik új eszköze
"...Közlekedési dugók? Az eltitkolt adók mértéke? Gazdasági világválság? Mind-mind olyan társadalmi folyamatok, amelyek számítógépes modellezése a közelmúltban vált lehetővé..."

HVG Online, 2012. szeptember 5., szerda
Hatalmas forráskivonás lesz jövőre a felsőoktatásban
"...Mezey szerint nem lehet a felsőoktatást elképzelni kutatói tevékenység nélkül, amiben állami források is találhatóak. Amikor önfenntartó felsőoktatásról beszélünk, akkor arról is szó van, hogy az adott intézmény képes-e pályázati pénzekből a kutatási forrásait biztosítani. Ehhez azonban gazdasági szabadság is szükséges..."

Index.hu, 2012. szeptember 5., szerda
Körmenden laboratóriumot adnak át
"...A több mint 600 millió forint összköltségű beruházás során közel 400 négyzetméter alapterületű analitikai fejlesztő laboratóriumot létesítettek a budapesti székhelyű gyógyszeripari vállalat körmendi gyáregységében..."

Portfolio.hu, 2012. szeptember 5., szerda
Ma adják át az Egis új analitikai fejlesztő laboratóriumát

Gazdaság.ma.hu, 2012. szeptember 5., szerda
Átadták az Egis új körmendi laboratóriumát

Portfolio.hu, 2012. szeptember 5., szerda
Óriásit zuhant a magyar versenyképesség (2.)
"...A WEF globális versenyképességi indexe több mint 100 összetevőből áll, amelyek összesen 12, versenyképesség szempontjából kulcsfontosságú pillért alkotnak... A 12 pillért a következőképpen kategorizálták: Fundamentumok..., Hatékonyságnövelő tényezők..., Innováció és komplexitás: 11. pillér: Üzleti, gazdasági komplexitás, 12. pillér: Innováció..."

GazdaságiRádió.hu, 2012. szeptember 5., szerda
Gyógyszeripari innováció Körmenden

Infó Rádió, 2012. augusztus 5., szerda
Hírek
"...NFM - együttműködési keretmegállapodás a Nemzeti Innovációs Hivatallal..."

Echo TV Online, 2012. szeptember 5., szerda
Díjazott magyar termékek

Figyelő, 2012. szeptember 6., csütörtök, 20+21. oldal
Koncentrálódó tudás
Tovább csökken a felsőoktatás állami támogatása
"...Miközben a Magyar Akkreditációs Bizottság tetemes szak-felülvizsgálati díjakat hárítana a főiskolákra és egyetemekre, a kabinet tovább csökkenti az állami támogatást, s újra vág az állami képzés keretszámain. Legkésőbb december elejéig lezajlik a felsőoktatási intézmények integrációja..."

Magyar Narancs, 2012. szeptember 6., csütörtök, 8+9+10. oldal
"Meg vagyunk fogva"
Mezey Barna, az ELTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke
"...Teljesen bizonytalan az egyetemek finanszírozása: a még csak papíron létező kormányzati terveknek volnának pozitív elemei is, de közben az állami forráskivonás szakokat és intézményeket fog ellehetetleníteni. A rektor az intézményi autonómiáról, az önfinanszírozó felsőoktatásról és a diplomások jövőbeli számáról is beszélt lapunknak..."

Metropol, 2012. szeptember 6., csütörtök, 11. oldal
A műjégpályán lesz a Kutatók Éjszakája
Tudomány. Előadások, számos workshop és interaktív műhelyek várják a látogatókat

Világgazdaság, 2012. szeptember 6., csütörtök, 1+7. oldal
Jelentősen romlott hazánk versenyképessége
"...Tennivalók. A 48. helyről a 60.-ra esett vissza Magyarország a World Economic Forum (WEF) versenyképességi listáján. Ilyen jelentős esés csak néhány országban látható. (Svájc megtartotta első helyét.) A rangsor alapján távolinak tűnik a kormány célja, miszerint Közép-Európa egyik legversenyképesebb gazdasága legyünk..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 6., csütörtök, 16. oldal
Mitt Romney és a tisztességes közteherviselés
"...A 2008-ban kezdődött pénzügyi válság is bizonyította, hogy mekkora szükség van megfelelő szabályozásra. A MODERN GAZDASÁGBAN alapvető szerepe van a technológiának és az innovációnak, ami viszont feltételezi a kormányok által finanszírozott alapkutatást..."

Heti Válasz, 2012. szeptember 6., csütörtök, 41. oldal
Amerikának forradalom kell
"...az Egyesült Államok alapvetően szabad társadalom, ami az emberek innovációs képességein, az öngondoskodáson és a munkán alapul. Ezeket az értékeket kezdte ki az elmúlt évtizedek lassú állami térnyerése..."

168Óra, 2012. szeptember 6., csütörtök, 6+7. oldal
Kritikák és kézfogások
"...országos érdek is, hogy Budapesten ne romoljanak tovább a minőségi oktatás esélyei, ne sorvadjanak az innovációs gócok, nélkülük ugyanis az egész ország elveszítheti növekedési potenciálját..."

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 6., csütörtök, 15. oldal
Hazai kutatók világsikere

Vas Népe, 2012. szeptember 6., csütörtök, 6. oldal
Beruházás a jövőnek
"...ÉGIS Több, mint 600 millióért építettek analitikai laboratóriumot..."

Magyar Fórum, 2012. szeptember 6., csütörtök, 13. oldal
Már 200 napja kering az űrben az első magyar műhold

Vasnépe.hu, 2012. szeptember 6., csütörtök
Versenyképes magyarázatok a visszaesésről
"...A teljesség igénye nélkül: Magyarország a kormányzati költekezés hatékonyságát, az állami szolgáltatások színvonalát, az adózás mértékét és hatékonyságát, s persze a kutatásra és fejlesztésre szánt kiadásokat tekintve sincs benne az első százban..."

Infó Rádió, 2012. szeptember 6., csütörtök
Aréna
"...Beszélgetés Mészáros Györggyel a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökével a kutatásfejlesztés és az innováció helyzetéről, lehetőségeiről..."

Klub Rádió, 2012. szeptember 6., csütörtök
"...A fiatal kutatók nemzetközi fórumán, Londonban is bemutatta kutatási témáját, a hőlégmotoros napkollektor rendszert Kecsenovity Egon, akinek angliai útját a Magyar Innovációs Szövetség támogatta és találmányával bronzérmet nyert..."

Budapest Business Journal, 2012. szeptember 7-20., 16+17. oldal
Virtual reality - Hungarian innovation to change the world?
"...Leonar3Do, a cutting-edge 3D system developed for personal computers by Daniel Ratai and his team, might take a leading role in this boom..."

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 7., péntek, 16. oldal
Két számjeggyel növekszik itthon a Lenovo

Világgazdaság, 2012. szeptember 7., péntek, 2. oldal
Keresik az innovációt
Finanszírozás Hazánk jól teljesít a kockázatitőke-befektetésekben
"...Az innovatív vállalatok leghozzáférhetőbb finanszírozója a kockázati tőke, de a befektetők bizalmának elnyeréséhez sok mindennek kell megfelelni. Úgy tűnik, hogy a lehetőséget mindkét oldalon egyre többen ismerik fel, ráadásul a Jeremie II. program további élénkülést hozhat..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 7., péntek, 10. oldal
Fágterápiás világújdonság a Pécsett fejlesztő K+F cégtől

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 7., péntek, 2. oldal
Mélyülő szociális válságot sejtet a jobbikos politikus
"...Az igazságtalan, ésszerűtlen és a gazdasági várakozásokat láthatóan nem teljesítő egykulcsos adórendszer helyett azt szorgalmazzuk, hogy több ágazat, köztük a kutatás-fejlesztés, a mezőgazdaság vagy a turizmus területére koncentrálják az erőforrásokat..."

Népszabadság, 2012. szeptember 7., péntek, 12. oldal
Szóljon bele!
"...A 2014-2020 közötti uniós költségvetési keretről szóló tárgyalásokra új pozíciót veszünk föl, amelynek alapja az oktatási-képzési rendszerek modernizációja, a kutatás-fejlesztés és innováció fokozott támogatása, a foglalkoztatás bővítése, a kis- és középvállalkozások helyzetének erősítése..."

Kisalföld, 2012. szeptember 7., péntek, 6. oldal
Újdonságok a faiparból
"...A szakkiállításhoz szakmai konferenciák kapcsolódnak, amelyek központi témája az innováció. Az intézmények pedig legfrissebb kutatási eredményeiket osztják meg a szakma képviselőivel..."

Népszava Szabadság, 2012. szeptember 7., péntek, 5. oldal
Romney 12 millió munkahelyet ígér az amerikai szavazóknak
"...Romney olyan "egyesült Amerikát" ígért, amely ismét első lesz a világban az innováció és a termelékenység terén..."

Világgazdaság Online, 2012. szeptember 7., péntek
Dőlhet a pénz az innovatívokhoz
"...Az innovatív vállalatok leghozzáférhetőbb finanszírozója a kockázati tőke, de a befektetők bizalmának elnyeréséhez sok mindennek kell megfelelni. A piacképes termékkel előálló, kezdő cégek számára eljöhet a kánaán..."

Világgazdaság Online, 2012. szeptember 7., péntek
Keresik az innovációt

Népszava Online, 2012. szeptember 7., péntek
Andor László: közös fellépésre van szükség
"...a bérek színvonala a sok közül csak az egyik tényező a versenyképesség szempontjából, a legfontosabb összetevők a munkaerő képzettsége, a kutatás-fejlesztés, az innováció és az infrastruktúra állapota..."

Szeged.hír.24.hu, 2012. szeptember 7., péntek
Lezárult a nagy szegedi szoftverfejlesztési projekt

HVG.hu, 2012. szeptember 7., péntek
Multikkal és nagyvállalatokkal egyezkedne a kormány
"...A megállapodások arra is vonatkoznának, hogy a kormány milyen módon ösztönzi a kutatás-fejlesztési tevékenység létrehozását és bővítését..."

Piac&Profit Online, 2012. szeptember 7., péntek
Jön startup vállalkozások kánaánja

Hír24.hu, 2012. szeptember 7., péntek
Megpiszkálná a kulcskérdéseket a Jobbik
"...A politikus szerint az igazságtalan, ésszerűtlen és a gazdasági várakozásokat láthatóan nem teljesítő egykulcsos adórendszer helyett azt szorgalmazzuk, hogy több ágazat, köztük a kutatás-fejlesztés, a mezőgazdaság vagy a turizmus területére koncentrálják az erőforrásokat..."

Portfolio.hu, 2012. szeptember 7., péntek
Szijjártó: stratégiai megállapodást kötünk a nagyvállalatokkal
"...Az államtitkár szerint a megállapodások továbbá arra is vonatkoznak majd, hogy a kormány milyen módon ösztönzi a kutatás-fejlesztési tevékenység létrehozását és bővítését, illetve a rendelkezésre álló innovációs kapacitások igénybe vételét Magyarországon..."

Kárpátinfo.net, 2012. szeptember 7., péntek
Szijjártó a magyar gazdaság élénkítéséről

IT-Business Online, 2012. szeptember 7., péntek
Kutatás-fejlesztéssel a munkanélküliség ellen!

InfoRádió.hu, 2012. szeptember 7., péntek
Innováció: Magyarország kitörési pontjai

Délmagyar.hu, 2012. szeptember 7., péntek
Hozzányúlna a Jobbik az egykulcsos adóhoz

Echo Tv Online, 2012. szeptember 7., péntek
A Jobbik félti a demokrácia rendszerét
"...Az igazságtalan, ésszerűtlen és a gazdasági várakozásokat láthatóan nem teljesítő egykulcsos adórendszer helyett azt szorgalmazzuk, hogy több ágazat, köztük a kutatás-fejlesztés, a mezőgazdaság vagy a turizmus területére koncentrálják az erőforrásokat..."

Népszabadság, 2012. szeptember 8., szombat, 8. oldal
Rubik helyett biofarm

Észak-Magyarország, 2012. szeptember 8., szombat, 3. oldal
Röviden
"...A nemzetgazdásági miniszter kinevezte Deák Csabát a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhelyettesévé..."

Zalai Hírlap, 2012. szeptember 8., szombat, 1. oldal
Fektessék be itthon
"...Arról is megállapodnának, hogy a kormány milyen módon ösztönzi a kutatás-fejlesztést, illetve hogy segíti a rendelkezésre álló innovációs kapacitások igénybe vételét..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. szeptember 8., szombat, 1. oldal
Hagyjanak többet nálunk

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. szeptember 8., szombat, 1. oldal
Stratégia külföldi cégekkel

Vas Népe, 2012. szeptember 8., szombat, 1. oldal
Nagy, külföldi cégekkel kötnek megállapodást

Napló, 2012. szeptember 8., szombat, 1. oldal
Bevonnak cégeket

Kisalföld, 2012. szeptember 8., szombat, 6. oldal
Ötmilliárdos "zöldfejlesztés"
"...Közel ötmilliárd forintos fejlesztés valósult meg a Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) "Zöldegyetem" programja keretében..."

Informatika&Tudomány online, 2012. szeptember 8., szombat
A gazdasági válság idején luxus lett a kutatás
"...Justin Rattner, az Intel technológiai és kutatási vezetője... A cél az, hogy a találmányokból innovációk legyenek. A két dolog közel sem ugyanaz. Az innováció lehet termék, szolgáltatás vagy technológia, amit az emberek megvásárolnak és használnak. Ezzel szemben a találmány valami újdonság, amiből egyáltalán nem biztos, hogy termék lesz. Sokan ezt összekeverik és ez veszélyes..."

Népszava Online, 2012. szeptember 8., szombat
Látszatszerződések multikkal
"...Megállapodásokat köt a kormány a Magyarországon beruházó külföldi nagyvállalatokkal, hogy azok nyereségük minél nagyobb részét újra hazánkban fektessék be - közölte Szíjjártó Péter tegnap egy rádióinterjúban. A külügyi és külgazdasági államtitkár szerint így ösztönözhetik a kutatás-fejlesztési tevékenység létrehozását és bővítését..."

EuroAstra, 2012. szeptember 8., szombat
JÖN A STARTUPOK KÁNAÁNJA avagy megéri innoválni az innovációt
"...Mit nevez a pénzügyi befektető innovációnak, hogyan kapcsolódik az innováció a kockázati tőkepiachoz, elegendő már az ötlet is? - e fő kérdésekre keresték a választ a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) és a Magyar Innovációs Szövetség tegnapi rendezvényén..."

Stop.hu, 2012. szeptember 9., vasárnap
Az MSZP vitára hívja a választókat
"...A 2014-2020 közötti uniós költségvetési keretről szóló tárgyalásokra új pozíciót veszünk föl, amelynek alapja az oktatási-képzési rendszerek modernizációja, a kutatás-fejlesztés és innováció fokozott támogatása, a foglalkoztatás bővítése, a kis- és középvállalkozások helyzetének erősítése..."

Népszabadság, 2012. szeptember 10., hétfő, 10. oldal
Felkarolják a találmányokat
"...Együttműködési keretmegállapodást írt alá Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyekért felelős államtitkára, valamint Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Népszabadság, 2012. szeptember 10., hétfő, 12. oldal
Felhívás az európai öntudatért, egy versenyképesebb Európáért
"...Felkérjük emellett az európai vezetőket, különösen a válságban lévő államokéit, szánjanak pénzt a kutatásra és innovációra, mint fontos beruházásra, s válasszák azt az utat, amely lehetővé teszi, hogy Európában a K+F költségek - fokozatosan emelkedéssel - 2020-ra elérjék a GDP 3 százalékát..."

Új Néplap, 2012. szeptember 10., hétfő, 5. oldal
Fiatal docens koordinálja az újraindítást
"...Barancsi Ágnes főiskolai docenst kérte fel az intézmény mezőtúri Térségfejlesztési Innovációs Központjának vezetésére..."

Észak-Magyarország, 2012. szeptember 10., hétfő, 2. oldal
Az év ICT-menedzsere
"...Dr. Vinnai Balázs lett az "Az év legsikeresebb ICT-menedzsere" díj nyertese 2012-ben... Az IND Group nemzetközi piacokon is elismert innovatív online és mobilbanki, illetve az ezekre épülő kiegészítő szolgáltatások, úgymint a személyes pénzügyek kezelését vagy az online értékesítést támogató technológiaszállító..."

Index.hu, 2012. szeptember 10., hétfő
Magyarok nyertek a szkennelőversenyen
"...A magyar vállalat olyan világcégeket előzött meg, mint például a Philips, Olympus és a Hamamatsu - írja a cég sajtóközleménye... A digitális szövettani laboratórium koncepciója 2003-ban elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Piac&Profit Online, 2012. szeptember 10., hétfő
Itt lehet külföldi partnert keresni
"...Amennyiben egy hazai kkv nemzetközi üzleti partnert keres, hasznos lehet számára az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatóságának vállalkozásfejlesztési hálózata - az Enterprise Europe Network - által létrehozott adatbázis..."

Napi Online, 2012. szeptember 10., hétfő
Milliárdos fejlesztés az egyetemen

168Óra Online, 2012. szeptember 10., hétfő
800 millió euróval támogat pályakezdő kutatókat az EU
"...Az Európai Kutatási Tanács (EKT) összesen 800 millió eurós uniós támogatásban részesít 536 pályakezdő kutatót - jelentette be hétfőn a szervezet..."

Marketinginfo.hu, 2012. szeptember 10., hétfő
Élen járnak a kutatás-fejlesztésben az online cégek

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 11., kedd, 7. oldal
Budapestre jön a Startup Sauna
"...A legjobb induló vállalkozásokat keresi a régióban először megrendezett budapesti rendezvényén, október elsején Európa egyik vezető nonprofit inkubációs programja, a finn Startup Sauna..."

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 11., kedd, 7. oldal
Több támogatást kaphatnak a kezdő vállalkozások
"...A következő években újabb lendületet kaphatnak az induló vállalkozások, mivel az eddiginél jóval több forrás áll majd rendelkezésükre a fejlődéshez - derült ki a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és a Magyar Innovációs Szövetség múlt heti rendezvényén..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 11., kedd, 10. oldal
Recesszióban is lehet fejlődni

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 11., kedd, 1+4. oldal
Ösztöndíj önköltséges diákoknak is?
"...A napokban eljuttatja a kormánynak legújabb javaslatcsomagját a Magyar Rektori Konferencia. A dokumentumban az intézményvezetők többek közt azt kérik: ne csak a gólyák, hanem a felsőbb évesek is igényelhessék a Diákhitel 2-t. Továbbá kezdeményezik azt is, hogy az önköltséges hallgatók is részesülhessenek tanulmányi ösztöndíjban - közölte lapunkkal Mezey Barna, a testület elnöke..."

Petőfi Népe, 2012. szeptember 11., kedd, 5. oldal
Recesszióban is lehet fejlődni

Új Dunántúli Napló, 2012. szeptember 11., kedd, 2. oldal
Együtt kutatna a PTE és a Richter Gedeon cég

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. szeptember 11., kedd, 6. oldal
Segítség a kutatóknak

Napló, 2012. szeptember 11., kedd, 3. oldal
Az innováció a motorja mindennek

Minőség és Megbízhatóság, 2012. szeptember 11., kedd, 9+10+11+12. oldal
A tudásaudit és a szellemi tőke szerepe a vállalatok versenyelőnyében

Minőség és Megbízhatóság, 2012. szeptember 11., kedd, 45+46. oldal
Beszámoló a "Közös Agrárpolitika a tudósok szemszögéből" konferenciáról
"...Az új KAP keretében kutatásfejlesztésre, valamint innovációra szánt források nem elégségesek az érdemi fejlődéshez..."

Petőfi Népe, 2012. szeptember 11., kedd, 5. oldal
Recesszióban is lehet fejlődni
Hugyecz Zoltán: A válságra magasabb műszaki tartalmú termékekkel válaszoltunk
"...A Központi Statisztikai Hivatal szerint 1,3 százalékkal csökkent a hazai GDP a második negyedévben a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Ugyanakkor léteznek olyan vállalkozások, melyek a hazai recesszió ellenére is fejlődnek, akárcsak a kerekegyházi Gorter Fémipari Zrt..."

IT-Business, 2012. szeptember 11., kedd, 17. oldal
SZÜLETETT INNOVÁTOR
"...Havasi Zoltán... Saját sikerrecept:
- Ne hagyd, hogy megingassanak elképzeléseid megvalósításában.
- Kellő alázattal és állhatatossággal végezd a munkádat.
- Törekedj arra, hogy csak olyanba fogj bele, amit valóban szeretsz csinálni.
- Alakíts olyan csapatot, amelyben teljes mértékig megbízol..."


Kisalföld.hu, 2012. szeptember 11., kedd
Tizenkilencedik győri Akadémiai Nap
"...A rendezvény-sorozat fő témái: a győri egyetem tudományos teljesítménye, a térségi gazdasággal kialakított kapcsolata..."

Innotéka online, 2012. szeptember 11., kedd
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 11. országos találkozója
"...Az idei találkozó mottója a "Magyar Innovációs Klub bemutatkozás" volt. A rendezvényt Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke és Zettwitz Sándor, a Magyar Innovációs Klub elnöke nyitotta meg..."

EduPress.hu, 2012. szeptember 11., kedd
A jövő kutatóinak szakmai előmenetelén dolgoznak
"...Fiatal tudósok találkoztak szeptember 7-én a Makadám Mérnök Klubban, ahol többek közt bemutatkoztak a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) legújabb tagjai. A fiatal tehetségek által létrehozott társaság célkitűzése, hogy segítse a fiatal magyar kutatók szakmai előmenetelét, a fiatal tehetségek érvényesülésének megkönnyítését, az innovációs szemlélet elterjesztését..."

EduPress.hu, 2012. szeptember 11., kedd
800 millió euróval segítik a pályakezdő kutatókat
"...Az Európai Kutatási Tanács (EKT) összesen 800 millió eurós uniós támogatásban részesít 536 pályakezdő kutatót - jelentette be szeptember 10-én a szervezet..."

EduPress.hu, 2012. szeptember 11., kedd
Hazai innovációk és tehetséges fiatalok az MVM Jövő Hídján
A kulturális és gazdasági versenyképességet növelik a fiatal tehetségek


Kultúrport.hu, 2012. szeptember 11., kedd
Sok magyar találmány feltűnik a "Jövő Hídján"

InfoRádió.hu, 2012. szeptember 11., kedd
Bemutatkoznak a magyar innovációk a Jövő Hídján

Hiradó.hu, 2012. szeptember 11., kedd
Magyar innovációk mutatkoznak be az MVM Jövő Hídja rendezvényen
"...A kezdeményezés azért indult el, hogy felnyissák a fiatalok szemét: ők hozzák létre a versenyképes Magyarországot, hiszen ennek az országnak egyetlen erőforrása a fiatalok szürkeállománya, agya - mondta Bartók Marcell, a rendezvény ötletgazdája..."

Echo Tv, 2012. szeptember 11., kedd
Hírek
"...Számos magyar innovációval ismerkedhetnek meg az érdeklődők szeptember 22-én Budapesten, a Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen..."

Lánchíd Rádió, 2012. szeptember 11., kedd
Riport
"...A jövőt a ma gyerekei jelentik, számukra a jövő Hídja elnevezésű rendezvény kiváló ismeretszerzési lehetőség - mondta Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes rádiónknak.
Szeptember 22-én, Budapesten, a Lánchídon és Széchenyi téren mutatják be a legújabb innovációkat..."

InfoRádió, 2012. szeptember 11., kedd
Hírek
"...Számos magyar innovációval ismerkedhetnek meg az érdeklődők szeptember 22-én Budapesten, a Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen..."

Computerworld-Számítástechnika, 2012. szeptember 12., szerda, 7. oldal
A CIO-kat még mindig jobban szeretik az ajtón kívül

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 12., szerda, 10. oldal
Tudományos seregszemle a Lánchídon
Versenyképes találmányok fiatal kutatóktól
"...Bartók Marcell ötletgazda közölte: míg az elmúlt húsz évben a műszaki és természettudományos szakok iránt csökkent az érdeklődés, mára a legnépszerűbbek közé kerültek..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 12., szerda, 2. oldal
Új elnökhelyettesek kinevezése a NIH-nél
"...A nemzetgazdasági miniszter két új elnökhelyettest nevezett ki a Nemzeti Innovációs Hivatalba augusztusi hatállyal. Deák Csaba lett a NIH stratégiai elnökhelyettese, 2010 óta ő töltötte be a Miskolci Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesi pozícióját... Korányi Lászlót (58) nevezték ki a NIH kül- és belkapcsolati elnökhelyettesévé. Magyarország tel-avivi nagykövetségén tudományos és technológiai attaséként dolgozott 2007 és 2012 között..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. szeptember 12., szerda, 2. oldal
Bemutatkoznak a magyar innovációk
"...Számos magyar innovációval ismerkedhetnek meg az érdeklődők szeptember 22-én, Budapesten, a Lánchídon és Széchenyi téren az MVM Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen, amelynek sajtótájékoztatóján részt vett Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes..."

Észak-Magyarország, 2012.szeptember 12., szerda, 2. oldal
Bemutatkoznak a magyar innovációk

Paks- Press, 2012.szeptember 12., szerda, 5. oldal
MVM Jövő Hídja: bemutatkoznak a magyar innovációk

Helyi Téma XII. ker., 2012. szeptember 12., szerda, 6. oldal
Bőröndrobogó és napelemes tetőcserép a MOM-ban
"...A kiállítást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal szervezte, melynek vezetői a rendezvény alkalmából együttműködési keretmegállapodást írtak alá..."

EuroAstra, 2012. szeptember 12., szerda
A Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) 11. országos találkozója
"...2012. szeptember 7-én a budapesti Makadám Mérnök Klubban zajlott a fiatal tudósok éves találkozója. Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke köszöntötte és a szövetség további támogatásáról biztosította a MAFITUD-ot. Zettwitz Sándor, a Magyar Innovációs Klub elnöke ismertette a klub tevékenységi körét, az éves Innovációs Nagydíj, ill. a cégek és minisztériumok által odaítélt további díjak jelentőségét..."

Magyar Hírlap Online, 2012. szeptember 12., szerda
Tudományos seregszemle a Lánchídon

Europa.eu, 2012. szeptember 12., szerda
Barroso elnök úr levele Martin Schulz úrnak, az Európai Parlament elnökének
"...központi javaslatokra építve a munkaprogram az alábbiakra irányuló kezdeményezéseket is magába foglalhat:
- új állami támogatási szabályok kialakítása a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén,
- a szabványokra, tanúsításra és címkékre irányuló munka intenzívebbé tétele,
- a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó megközelítésünk korszerűsítése..."

Világgazdaság Online, 2012. szeptember 12., szerda
Új elnökhelyettesek kinevezése a NIH-nél

Index.hu, 2012. szeptember 12., szerda
Kiemelt kutatóegyetemmé válna a DE

EduPress Online, 2012. szeptember 12., szerda
Hazai innovációk és tehetséges fiatalok az MVM Jövő Hídján
A kulturális és gazdasági versenyképességet növelik a fiatal tehetségek

"...Az esemény célja az ismeretterjesztés és tudománynépszerűsítés akár már gyermekek számára is - mondta el Bartók Marcell, az esemény ötletgazdája..."

Vehír.hu, 2012. szeptember 12., szerda
A ma gyerekei a jövő Magyarországa
"...Ha sikerül számukra olyan rendezvényeket rendeznünk, kezdeményezéseket tennünk, amely kinyitja számukra a világot, bevonja őket a tudományba, kutatásba, fejlesztésbe, akkor a jövő Magyarországa is ilyen lesz..."

InfoRádió.hu, 2012. szeptember 12., szerda
Kiemelt kutatóegyetemi címre törekszik a Debreceni Egyetem

InfóRádió, 2012. szeptember 12., szerda
Hírek
"...Számos magyar innovációval ismerkedhetnek meg az érdeklődők szeptember 22-én Budapesten, a Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, az esemény fővédnöke..."

Gazdasági Rádió, 2012. szeptember 12., szerda
Hírek
"... Kínában a piacgazdaságra való váltáshoz elengedhetetlen a szabad verseny feltételeinek megteremtése, így a közbeszerzéshez, a pénzügyi forrásokhoz és az innovációhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 13., csütörtök, 6. oldal
Feltérképezi a HITA a versenyképes vállalkozásokat
SEGÍTSÉG Állami és európai uniós forrásokra is pályázhatnak az exportra dolgozó kisebb cégek
"...Az állam fontos szerepet vállalhat abban, hogy aktivizálják a kkv-szektor külgazdasági tevékenységét; erre a célra hozták létre 2011-ben a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt (HITA) is..."

Heti Válasz, 2012. szeptember 13., csütörtök, 38. oldal
Mobilaréna
"...A válságból csak saját fejlesztéssel lehet kitörni - vallja a Microsoftnak beszállító MultiSoft Kft. ügyvezető igazgatója..."

Heti Válasz, 2012. szeptember 13., csütörtök, 50+51. oldal
Újrafestett valóság
"...A Magyar Termék Nagydíjat már ötször vehették át, a Magyar Termék Nagydíj elismerő oklevélből is magukénak tudhatnak kettőt, sőt az Innovációs Nagydíj, valamint a Magyar Tudományos Akadémia regionális innovációs díjának birtokosai is..."

Népszabadság, 2012. szeptember 13., csütörtök, 4. oldal
Barroso a nemzetek föderációjává alakítaná az EU-t
"...Fenntartható növekedésre van szüksége Európának mondta Barroso, aki szerint európai munkaerőpiacot kell létrehozni, az oktatásra, az innovációra, a kutatásra és a proaktívabb kereskedelemre kell koncentrálni..."

Kisalföld, 2012. szeptember 13., csütörtök, 4. oldal
Innovációt meghatározó szellemiség

Vas Népe, 2012. szeptember 13., csütörtök, 11. oldal
Új labort építettek a karon
"...Egy pályázat segítségével több milliárdos fejlesztés valósulhatott meg a Nyugat-magyarországi Egyetemen..."

Supply Chain Monitor, 2012. szeptember 13., csütörtök, 41. oldal
Megfelelő testreszabhatóság
"...A 19 különböző modellváltozatból a legkülönbözőbb feltételekhez is van megfelelő. Több mint egy tucat műszaki innováció irányul a takarékosabb fogyasztásra, a termelékenységre, a vezetési biztonságra és a kényelemre..."

Vasnépe.hu, 2012. szeptember 13., csütörtök
Az innovációs eredményeket dicsérte a hivatal elnöke

EuroAstra, 2012. szeptember 13., csütörtök
Magyar alkotások a Világ Design Fővárosában

GazdaságiRádió.hu, 2012. szeptember 13., csütörtök
Az exportnövekedés a magyar gazdaság támasza
"...a kkv-k számára sokszor a kivitel növelése jelenti a kitörési pontot, és az exportáló kkv-k jellemzően magasabb innovációs képességgel rendelkeznek..."

MTV, 2012. szeptember 13., csütörtök
Híradó Délben
"...Javítottak helyezésükön a magyar egyetemek. Az ELTE Természettudományi Kara a 222. helyen végzett a legjobb 700 között. Idén először került fel a listára a Debreceni Egyetem és a 700 legjobb között van a Corvinus és a Szegedi Egyetem is..."

Világgazdaság, 2012. szeptember 14., péntek, 1+4. oldal
Keleten érdemes piacot keresni segítség
A kis- és középvállalkozások exportesélyeiről beszéltek a VG-konferencián
"...A keleti piacokkal érdemes foglalkozniuk a kis magyar cégeknek, ám szükség van az állami segítségre, hogy összefogják a kkv-szektort - a Világgazdaság és a Magyar Külgazdasági Szövetség konferenciáján szinte minden megszólaló egyetértett ezzel..."

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 14., péntek, 11. oldal
Kereskedőház a kisvállalkozásokért
"...Bár a magyar gazdaság az exportra épül, a hazai kis- és közepes cégek részvétele ebben elenyésző. Pedig a kitörési pontot leginkább a külpiaci részvétel jelenthetné számukra, mivel a belföldi piac növekedése kevésbé kiszámítható..."

Vas Népe, 2012. szeptember 14., péntek, 6. oldal
Hasznosult támogatás

Magyar Hírlap Online, 2012. szeptember 14., péntek
Kereskedőház a kisvállalkozásokért
"...az állam abban is segítséget nyújthat, hogy az innovációs, illetve a kutatás-fejlesztési támogatásokat olyan vállalatok vehessék igénybe, ahol valóban hozzáadott érték teremtődik..."

HVG, 2012. szeptember 15., szombat, 46+47+48. oldal
Szárazáru
"...Az első teendő a termelői és a feldolgozói kapacitások felmérése, valamint a kutatás-fejlesztés beindítása..."

HVG, 2012. szeptember 15., szombat, 56+57. oldal
Hozzáadott érték

Népszabadság, 2012. szeptember 15., szombat, 9. oldal
Okostojás lehet az új Rubik-kocka
"...Szinte észrevétlen maradt idehaza az olimpia utolsó napján elért magyar siker: Zagyvai András az első helyen végzett - igaz, nem a londoni játékokon, hanem a logikai játékok legmeghatározóbbnak tartott világversenyén Washingtonban..."

Bors, 2012. szeptember 16., vasárnap, 17. oldal
Itthon marad az ifjú zseni?
"...Mi is lenne a világgal magyar agytrösztök nélkül? Teller Ede, Puskás Tivadar, Szent-Györgyi Albert, Bíró László... Szerencsére napjainkban is akadnak zseniális felfedezők, de ők itthon maradnak..."

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 17., hétfő, 6. oldal
Veszélyben a régiók kultúrája
"...A felsőoktatásról és a tudományról beszélek. Ezeken a stratégiai fontosságú területeken látjuk (látjuk?), milyen ellentétek feszülnek a főváros és a vidék, ez utóbbin belül az Alföld és a Dunántúl között..."

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 17., hétfő, 6. oldal
Lendületben a magyar tudomány

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 17., hétfő, 13. oldal
Fejlesztésre kell költeni az uniós pénzeket
"...Az év folyamán számos új kutatás-fejlesztési pályázatot írtak ki mind hazai, mind pedig uniós keretekből, és a közeljövőben továbbiak megjelenése is várható - mondta lapunknak Mészáros György. A Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke egyben hangsúlyozta, hogy az állami segítséggel létrehozott kockázatitőke-befektetéseknél öt év alatt akár tízszeres megtérülés is várható..."

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 17., hétfő, 12. oldal
Rubik-kocka, gyufa és busóruha
"..."A hazai formatervezés erősödő térhódítása a tehetség és a tudatosság kettősén alapul. A magyar formatervezők egyszerre tudnak itthon dolgozni és részt venni külföldi fejlesztésekben, köszönhetően annak, hogy a nagy nemzetközi cégek felismerték: az >agyelszívásnál< előremutatóbb, ha a tervezők a saját kulturális közegükből merítve alakítják a trendeket" - mondja Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács elnöke, akivel a Helsinkiben most zajló, a Világ Designfővárosa elnevezésű programsorozat kapcsán a magyar formatervezés helyzetéről beszélgettünk..."

Délmagyarország, 2012. szeptember 17., hétfő, 1+7. oldal
Egon Londonban is bemutatta ötletét
"...London International Youth Science Forumon. Több száz hallgató közül kiválasztott legjobb tíz között bemutathatta a hazai ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen már díjazott újítását..."

Békés Megyei Hírlap, 2012. szeptember 17., hétfő, 13. oldal
Megsokszorozzák a kapott támogatást
"...1.7 intézeti innovációt segítő pályázaton. A két tagintézmény régóta aktív résztvevője az innovatív pályázatoknak..."

Napló, 2012. szeptember 17., hétfő 6. oldal
Diktatúrában nincs kreativitás

Magyar Hírlap Online, 2012. szeptember 17., hétfő
Rubik-kocka, gyufa és busóruha

MNO.hu, 2012. szeptember 17., hétfő
Fejlesztésre kell költeni az uniós pénzeket

Délmagyar Online, 2012. szeptember 17., hétfő
Egon Londonban is bemutatta napkollektorát
"...A Magyar Innovációs Szövetség, egyetemi és határon túli magyaroknak nyújtott pályázatok segítségével a szegedi hallgató két hetet töltött augusztusban az angliai nemzetközi tudományos fórumon..."

Origo.hu, 2012. szeptember 17., hétfő
Keletre és nyugatra is kaput üt Matolcsy
"...A stratégiai célok ennek megfelelően a következők: Magyarország legyen "Európa egyik és Közép-Európa legversenyképesebb" állama, Nyugat-Európa "innovációs zónájának keleti kapuja", egyúttal "az ázsiai gazdasági erőtér nyugati kapuja"..."

European Commission, 2012. szeptember 17., hétfő
A Bizottság a nemzetközi tudományos együttműködésre épít a globális kihívásoknak való megfelelés érdekében

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 18., kedd, 10. oldal
iPhone- hisztéria
Innováció nélkül is nagy siker lehet az új okostelefon

Metropol, 2012. szeptember 18., kedd, 5. oldal
Csendes száguldás szombaton
"...Alternatív hajtású járművek versenyeznek majd a Széchenyi téren... A szombati rendezvény egy Európában is egyedülálló, környezettudatos, innovációs és interaktív kiállítás lesz..."

Metropol Országos, 2012. szeptember 18., kedd, 5. oldal
Csendes száguldás szombaton

Délvilág, 2012. szeptember 18., kedd, 5. oldal
Tíz nagy szegedi projekt 2020-ig

Délmagyarország, 2012. szeptember 18., kedd, 5. oldal
Tíz nagy szegedi projekt 2020-ig
"...Az összeg nagy részét a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra, valamint a versenyképesség javítására, innovációra és környezetvédelemre kívánják fordítani..."

IT-Business, 2012. szeptember 18., kedd, 14. oldal
A Szilíciumvölgy vége?
"...Egyesek szerint a modern it-ipar egyik bölcsője ma már inkább csak hátráltatja az innovációt, mintsem elősegíti..."

EuroAstra, 2012. szeptember 18., kedd
A változó világban az IKT szektornak is változnia kell
"...fontos azonban a megújulás, amely két fontos pillérének társadalmi és iparági szinten is az oktatást és az innovációt tartom. Nem véletlen, hogy mindkét terület az IVSZ kiemelt stratégiai fókusza." - mondta el meg nyitóbeszédében Laufer Tamás, az IVSZ elnöke..."

Délmagyar Online, 2012. szeptember 18., kedd
Tíz nagy szegedi projekt 2020-ig

National Geographic Online, 2012. szeptember 18., kedd
Ízelítő a Kutatók Éjszakájának programjaiból

MNO, 2012. szeptember 18., kedd
Újabb kínai cég jöhet Magyarországra
"...a kutatás-fejlesztés területén is előbbre lép a társaság, az együttműködés reményében már több egyetemmel is felvették a kapcsolatot..."

MNO, 2012. szeptember 18., kedd
Európa "házi feladatait" vették számba a képviselők
"...Cséfalvay Zoltán szerint túlzott víziókat fogalmazott meg a képviselő. Az európai szinten elvégzendő feladatok közé sorolta egy olyan szabályrendszer megalkotását, amely a jövőben megakadályozza az adósság felhalmozását. A közösség "házi feladatának" nevezte még az egységes belső piac fejlesztését, valamint az innovációt, a versenyképesség erősítését..."

Népszabadság Online, 2012. szeptember 18., kedd
Hol a válság vége?
"...A válságok a gazdasági szerkezetek megújulásával oldódtak meg: iparágak születtek és teremtettek munkahelyeket és termékeket a fogyasztás bővítésére. Ilyen mérföldkövek voltak... a 90-es évektől az infokommunikációs iparágak, a filmipar, az egészségipar, a K+F és oktatásipar stb. Hogy mi következik, az részben körvonalazódik - pl. a környezetvédelem, személyi szolgáltatások, minőségi szabadidő (kultúra) iparág. A többi kreatív, innovatív, tenni vágyó és erre vállalkozó emberek know-how-ja lesz..."

Index.hu, 2012. szeptember 18., kedd
Háromezermilliárdot kéne gyorsan elkölteni
"...a pályázatok kiírásai sem mindig ésszerűek, azt mutatja például az a pályázat, ami "innovatív start-up cégek" létrehozását támogatná, de úgy, hogy eszközbeszerzésre maximum százezer forintot lehet elkönyvelni belőle..."

Kisalföld.hu, 2012. szeptember 18., kedd
Parlament: az alkotmányt is módosíthatják a választási feliratkozás érdekében
"...Szilágyi László, azt mondta, hogy a beszámoló "meglehetősen bonyolult időszakot" érint, amikor gazdasági válság volt még a javában, és a kormányváltás időszaka is. Mindezek hatással voltak a tudomány és a k+f helyzetére egyaránt - állapította meg, hozzátéve: a jelentéssel összhangban halaszthatatlan a megújulás és a változtatás..."

Kisalföld.hu, 2012. szeptember 18., kedd
Kiszámíthatóságra vágynak a győri vállalkozók
"...Prof. Dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese... Győr-Moson-Sopron megye az ország sikeres, jól működő térsége; köszönhetően Bécs és Pozsony közelségének, a kkv szektorban megindult sikeres innovációs folyamatoknak és a megye három egyeteme által koordinált kutatás-fejlesztéseknek..."

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 19., szerda, 1+2. oldal
Startot vett a Jeremie II.
"...Pénteken járt le a Jeremie II. kockázati tőkeprogram pályázati határideje. Összesen tíz alap költhet 41 milliárd forintot, könnyű dolguk biztosan nem lesz..."

Napi Gazdaság, 2012. szeptember 19., szerda, 16. oldal
Megkezdődik a román szuperlézer építése

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 19., szerda, 3. oldal
Pálinkás József: A harmadik ligában futballozunk

Népszabadság, 2012. szeptember 19., szerda, 12. oldal
Versenyképes sikerpropaganda
"...Még azt sem értük el, hogy a jelenlegi miniszterelnök gyakori megszólalásaiban, üzeneteiben kiejtse azt a szót, hogy tudomány, kutatás-fejlesztés..."

Kisalföld, 2012. szeptember 19., szerda, 4. oldal
Kiszámíthatóságra vágynak a vállalkozók
"...Prof. dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese nyitó előadásán hangsúlyozta: Győr-Moson-Sopron megye az ország sikeres térsége; köszönhetően Bécs és Pozsony közelségének, a kkv-szektorban megindult sikeres innovációnak is..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. szeptember 19., szerda, 2. oldal
Vita a tudományról és a művelődésről

Új Dunántúli Napló, 2012. szeptember 19., szerda, 13. oldal
Forrásteremtő kód: FP7, új innovációs lehetőségek

Metropol, 2012. szeptember 19., szerda, 13. oldal
Kutatók éjszakája
"...Foglalkoznak genetikával, robotikával, nukleáris folyamatokkal az érdeklődők, de bemutatkozik a MASAT-1 magyar műhold stábja is..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. szeptember 19., szerda, 7. oldal
Mitől jó az IT-stratégia?

Computerworld Számítástechnika, 2012. szeptember 19., szerda, 8+9+10. oldal
A HÓDITÓ CIO
"...A CIO-k pozícióját az is erősíti, hogy számos iparágban, például a bankszektorban vagy a kiskereskedelemben az információtechnológia az innováció egyik fő motorja és nélkülözhetetlen a versenyképesség fenntartásában..."

Apáczai hírlevél, 2012. szeptember 19., szerda
Tanév végi és nyári versenyeredmények
"...A Magyar Innovációs Szövetség versenyén a 12. A két tanulója, Berta Dénes és Kovács Ádám 1. díjban részesültek..."

Magyar Hírlap Online, 2012. szeptember 19., szerda
Pálinkás József: A harmadik ligában futballozunk

Index.hu, 2012. szeptember 19., szerda
Nem takargathatjuk tovább az óriási lyukat
"...A kiadáscsökkentés oldalán többek közt a gyógyszertámogatások megkurtítása, az innovációs alap megszüntetése és a költségvetési szervek alacsonyabb költekezése szerepelt..."

Délmagyar.hu, 2012. szeptember 19., szerda
Szerdai legesleg: melyik lenne a legfontosabb szegedi fejlesztés?

STOP.hu, 2012. szeptember 19., szerda
Gazdaságfejlesztés helyett saját cégére költ az önkormányzat

Felvidék.ma, 2012. szeptember 19., szerda
Az EP állásfoglalása az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról
"...Az Unió többéves pénzügyi kerete előírja, hogy a hosszú távú költségvetésen belül legnagyobb százalékos növekedést az oktatásnak és a hozzá kapcsolódó ágazatoknak - tudományos kutatás, fejlesztés, innováció - kell biztosítani, ennek ellenére a tagállamok a válságra hivatkozva inkább lefaragják az oktatás és képzés költségvetését..."

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 20., csütörtök, 10. oldal
Egyenesben a román szuperlézer
"...Miközben Magyarországon kormányzati felülvizsgálat zajlik a szegedi lézerberuházás ügyében, Romániában uniós finanszírozást kapott a 2017-re elkészülő szuperlézer-kutatóközpont..."

Heti Válasz, 2012. szeptember 20., csütörtök, 47. oldal
Együttműködés az innovációért
"...Együttműködési keretmegállapodást kötött szeptember elején a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

Metropol, 2012. szeptember 20., csütörtök, 6. oldal
MEGSZOKHATÓ SZÉLSŐSÉGEK
"...én úgy látom, hogy az intelligens éghajlat-politika új lehetőségek mozgatórugója lehet az európai munkahelyek teremtése, az energiahatékony technológiákba történő beruházás, az innováció és a versenyképesség ösztönzése, valamint energiaköltségeink csökkentése terén..."

Új Dunántúli Napló, 2012. szeptember 20., csütörtök, 1+2. oldal
A kutatóközpont húzhatja magával az egyetemet

Új Dunántúli Napló, 2012. szeptember 20., csütörtök, 15. oldal
A szellemi tulajdon kultúrája

Gyártástrend Online, 2012. szeptember 20., csütörtök
Csak az innováció viheti előre Európát
"...Sokak szerint az innováció jelentheti a kulcsot ahhoz, hogy Európa ismét visszatérjen a fenntartható gazdasági növekedés útjára..."

Index.hu, 2012. szeptember 20., csütörtök
Együtt lobbiznak a Szílicum-völgy titánjai
"...A 14 tagú szervezetnek három fő célja van: az internet szabadságának védelme, az innováció és gazdasági növekedés támogatása, és az internethasználók képviselete..."

HVG.hu, 2012. szeptember 20., csütörtök
Világviszonylatban is egyedülálló magyar fejlesztés Szegeden
"...A nemzetközi terepen is újdonságnak számító, forráskód-minősítő eszközt mutattak be Szegeden...."

ATV.hu, 2012. szeptember 20., csütörtök
Orbán-Merkel: több ezermilliárdos tét az uniós támogatások elosztásánál
"...A tárgyalások során dől el többek között az, hogy... mennyi uniós pénz jut kutatás-fejlesztésre, közegészségügyre."..."

Metropol, 2012. szeptember 21., péntek, 13. oldal
Fotópályázat diákoknak
"...Svéd innovációk Magyarországon címmel fotópályázatot hirdetett a svéd nagykövetség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és több magyarországi svéd vállalat műszaki és természettudományi felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak..."

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, 2. oldal
Szócska Miklós: Innováció az ellátásban
"...A finanszírozási helyzet miatt lényegében eltűnt az innováció a magyar egészségügyből - fogalmazott Szócska Miklós egészségügyi államtitkár egy tegnapi szakmai konferencián..."

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, 10. oldal
Budapest szívébe költöznek a csodált magyar innovációk
Az MVM Jövő Hídja célja kapcsolatot teremteni a tudományos fejlesztések és a napi valóságok között

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, Európai KKV Hét, 1. oldal
Személyre szabott segítség a hazai kkv-szektornak

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, Európai KKV Hét, 2. oldal
Az Európai KKV Hét

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, Európai KKV Hét, 3. oldal
Bővíteni szeretné exportját?
JELENTKEZZEN A KKV AKADÉMIÁRA!

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, Európai KKV Hét, 3. oldal
Avatar-élmény a piacon magyar fejlesztésben

Világgazdaság, 2012. szeptember 21., péntek, 10. oldal
A gazdaság új motorjai lesznek

Világgazdaság, 2012. szeptember 21., péntek, 15. oldal
Innovatív kezdőket támogat az ÚSZT
"...Start-up A régiók versenyképességének javítását remélik az ötleteket finanszírozó forrásoktól..."

Zalai Hírlap, 2012. szeptember 21., péntek, 14. oldal
Októberben megrendezik a VII. Innotech Innovációs Konferenciát

Technika Műszaki Szemle, 2012. szeptember 21., péntek, 10+11. oldal
LUDUS: tanulás, oktatás szórakoztatva
"...Sikeresen teljesül egy délkeleteurópai EU-projekt a Komoly Játékok trémakörében, amelyben tevékeny részt vállalaltak az MTA SZTAKI, a Pécsi Tudományegyetem és a BME szakemberei is..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. szeptember 21., péntek, 20. oldal
NOVOFER Alapítvány GÁBOR DÉNES-DÍJ 2012 általános felterjesztési felhívás

EduPress.hu, 2012. szeptember 21., péntek
Innovációs kiállítás a Lánchídon

OrientPress, 2012. szeptember. 21., péntek
Három magyar képviseli hazánkat a Fiatal Tudósok Versenyén
"...A szeptemberi EU Fiatal Tudósok Versenyének döntőjén három magyar fiatal képviseli hazánkat Pozsonyban. A több mint 45000 eurós összdíjazású, háromnapos versenyen Papp Gergely, Ludmány Balázs és Hollós Ádám, 37 országból érkező, több mint 25000 fiatalból - három fordulón keresztül - kiválasztott, 120 másik tehetséges versenyzővel méri össze tudását..."

Hírekma.hu, 2012. szeptember. 21., péntek
Három magyar képviseli hazánkat a Fiatal Tudósok Versenyén

Felvidék.ma, 2012. szeptember. 21., péntek
Pozsonyban találkoznak a világ fiatal tudósai

Hazson.hu, 2012. szeptember. 21., péntek
Autómentes nap és a Jövő hídja
"...Alternatív hajtású járművek versenye és magyar fiatalok innovációinak bemutatkozása mellett tésztahídtörés és látványos fizikai kísérletek is szórakoztatják a látogatókat MVM Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen, a Lánchídon és a Széchenyi téren..."

Magyar Hírlap Online, 2012. szeptember 21., péntek
Budapest szívébe költöznek a csodált magyar innovációk

InfoRádió.hu, 2012. szeptember 21., péntek
Jövő hídja: innovációk és interaktív programok

Felvidék.ma.hu, 2012. szeptember 21., péntek
Pozsonyban találkoznak a világ fiatal tudósai

IT-Café.hu, 2012. szeptember 21., péntek
Forráskód-minősítő eszközt fejlesztettek Szegeden

HVG.hu, 2012. szeptember 21., péntek
Szupermikroszkópot kapott a pécsi egyetem

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 22., szombat, 1+4. oldal
Sztárjaink vannak a tudományban
"...A világhírű magyar agykutató, Szentágothai János születésének centenáriumi évében ismét a nemzetközi figyelem fókuszába kerülnek a magyar tudósok, de nem csupán a múltban voltak, hanem a jelenben is vannak "világraszóló" tudományos személyiségeink és eredményeink..."

Magyar Hírlap, 2012. szeptember 22., szombat, 18. oldal
A Jövő Hídja összeköti a tehetséges fiatalokat

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 22., szombat, 17. oldal
Innováció
"...Alternatív hajtású járművek versenye és magyar fiatalok innovációinak bemutatkozása mellett tésztahídtörés és látványos fizikai kísérletek is láthatók ma az MVM Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen Budapesten, a Lánchídon és a Széchenyi téren..."

Népszabadság, 2012. szeptember 22., szombat, 14. oldal
Szerény tudományos bázis
"...A gazdasági világválság tudományra és innovációra gyakorolt hatását elemzi az OECD most megjelent terjedelmes tanulmánya, mely érdekes és megfontolandó megállapításokat tesz egyebek mellett hazánkra is..."

Népszabadság Online, 2012. szeptember 22., szombat
Szerény tudományos bázis
OECD-jelentés - Innováció válság idején - Magyarországról nem túl dicsőséges a kép


InfoGyőr.hu, 2012. szeptember 22., szombat
Három magyar képviseli hazánkat a Fiatal Tudósok Versenyén
"...Az EU Fiatal Tudósok Versenyének 2012. évi döntőjét - a verseny történetében másodszor Közép-Európában - Pozsonyban, 2012. szeptember 21. és 26. között rendezik meg. Az európai döntők résztvevői évente mintegy 25000 fiatal tudósjelölt közül kerülnek ki, több forduló után. A kiválasztott 123 pályázó közé bekerült a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fődíjasa és két első díjas pályázatának készítője..."

Vasárnapi Hírek, 2012. szeptember 23., vasárnap, 17. oldal
Kíváncsiak éjszakája
"...Szeptember negyedik péntekének éjjelén ismét megnyílnak a laborajtók, a kutatók kibújnak fehér köpenyeikből, és a jó öreg Köbükivel átprogramoztatott hétköznapi nyelven hidegfúzióról, házilag elkészíthető gyümölcs DNS-ről és smaragdzöld szferifikált dinnyegolyókról mesélnek a kíváncsiskodó érdeklődőknek..."

Vasárnapi Hírek, 2012. szeptember 23., vasárnap, 17. oldal
Be a szabadba!
"...Még egy hétig szurkolhatunk annak a fiatal magyar egyetemistákból álló csapatnak, amely először képviseli hazánkat a napenergiával működő kísérleti házakat rangsoroló Solar Dechatlon Europe versenyen Madridban..."

Echo TV, 2012. szeptember 23., vasárnap
Híradó

"...Alternatív hajtású járművek versenyét tartották Budapesten. Egyetemi, főiskolai hallgatók, nagyvállalatok professzionális fejlesztőcsapatai és lelkes amatőrök is rajthoz álltak a viadalon, népszerűsítve ezzel a környezetbarát közlekedést..."

Magyar Nemzet, 2012. szeptember 24., hétfő, 13. oldal
Alternatív autóverseny újra
"...Szinte hangtalanul közlekedő, alternatív meghajtású autók versenyeztek szombaton a Lánchíd pesti hídfőjénél. Az MVM által életre hívott eseményen - amelyet nagy érdeklődés kísért - idén mintegy negyven csapat vett részt..."

EuroAstra, 2012. szeptember 24., hétfő
Három magyar fiatal utazott az EU Fiatal Tudósok Versenyére, Pozsonyba
"...A szeptemberi EU Fiatal Tudósok Versenyének döntőjén három magyar fiatal képviseli hazánkat Pozsonyban. A több mint 45000 eurós összdíjazású, háromnapos versenyen Papp Gergely, Ludmány Balázs és Hollós Ádám, 37 országból érkező, több mint 25000 fiatalból - három fordulón keresztül - kiválasztott, 120 másik tehetséges versenyzővel méri össze tudását..."

Várható események

CentraLab konferencia

2012. október 2-án rendezi meg a CentraLab projekt keretében konferenciáját a Corvinno, a Corvinus Egyetemen (Auditorium No. 3.; 1093 Budapest, Fővám tér 8.).

A Living Lab megközelítés és a közép-európai nyílt innováció témakörében szervezett konferencia első felében nemzetközi szinten elismert előadók világítják meg a témakör egyes kérdéseit, második felében pedig panelbeszélgetések keretében bemutatkoznak a CentraLab pilotprojektek, így a Corvinno hulladékgazdálkodási témájú Living Lab pilotprojektje is.

Tervezett program:

9.30 - 10.00
Konferencia megnyitó és üdvözlő beszédek
- Palkovics László, Corvinus Egyetem rektorhelyettese
- Pongrácz Ferenc, Magyar Közgazdasági Társaság
- Medgyesy Balázs, EU Duna Régió Stratégia kormánybiztosa
Plenáris szakasz
10.00 - 10.20
Transznacionális Living Lab potenciálok és kihívások
- Darko Fercej, E-zavod igazgatója, CentraLab project menedzsere
- CentraLab Project - általános bemutatás
- Matjaz Fras, E-zavod, CentraLab műszaki igazgatója
10.20 - 10.40
Közép-Európai Innovációs Politika kihívásai - Az innovációs tevékenység keretei
Dr. Inzelt Annamária, IKU Innovációs Kutató Központ / Pénzügykutató Zrt.
10.40 - 11.00
Ipari és kutatási klaszterek a Rhone-Alpokban
Prof. Aziz Bouras, Univeristé de Lyon
11.00 - 11.30 Kávészünet
11.30 - 11.50
A nyílt innováció szerepe a magyar innovációs rendszerben
Németh Vilmos, Nemzeti Innovációs Hivatal
11.50 - 12.10
Erőforrás-hatékonyság elérése az innováció révén
Radha Daniel, International Synergies Kft.
12.10 - 12.30
Vitaindító beszéd 7
Álvaro de Oliveira, European Network of Living Labs
12.30 - 14.00 Ebédszünet
Panel szakasz:
14.00 - 14.45 Living Labs a szociális innovációért
Moderátor: Jesse Marsh
14.45 - 15.15 Kávészünet
15.15 - 16.00 Living Labs a technikai innovációért
Moderátor: Francesco Molinari
16.00 - Konferenciazárás

A konferencia nyelve angol, a részvétel ingyenes.
További információ és a regisztráció a www.corvinno.com/clconf oldalon.

A külpiacra lépés finanszírozása

A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA), a Joint Venture Szövetség (JVSZ), a Magyar Külgazdasági Szövetség (MKSZ), a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és az M27 ABSOLVO közös rendezvényt szervez "A külpiacra lépés finanszírozása" címmel.

Időpont: 2012. október 2., 9:00-11:30
Helyszín: Hotel President (1054 Budapest, Hold utca 3-5.)
Rendezvény hivatalos nyelve: magyar

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 30.

A rendezvény a következő témákat dolgozza fel
- Mitől nevezhetünk egy vállalkozást külpiacra érettnek?
- Milyen finanszírozási igénye és lehetőségei vannak a nemzetközi terjeszkedésnek?
- Miért fontos a tőkealapnak a nemzetközi terjeszkedési stratégia? Mennyire legyen részletes a stratégiánk az üzleti tervben? Mit finanszíroz ebből egy befektető és mit nem?
- Milyen jogi kihívásokkal nézünk szembe a külpiacra lépés során?
- Magyar piac és/vagy külpiac?
- A külpiacra lépés folyamata, best practice-ek, lehetőségek és kockázatok.

Részvételi díj:
- 10 000 Ft + ÁFA / fő
- 50%-os kedvezményes részvételi díj érvényes (5 000 Ft + ÁFA / fő): JVSZ és HVCA tagok, tagszervezetek, kamarai és szakmai szövetségek, klaszterek tagjainak, valamint az előadó cégek, szervezetek üzleti partnereinek. (A szervezők kérik, hogy jelentkezési lapján ezt jelezze!)
- HVCA tagoknak a rendezvényen való részvétel szervezetenként egy fő részére ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció a http://www.m27absolvo.hu/ oldalon. A regisztrációt minden esetben visszaigazolják, egyúttal elküldik a részvételi díj befizetéséhez szükséges információkat.

Mesterségünk címere

A "Legjobb vagyok" Tehetségmentoráló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. konferenciát szervez "Mesterségünk címere" címmel.

Helyszín: BKIK székház, Széchenyi terem (Budapest I. ker., Krisztina Krt. 99., VII. em.)
Időpont: 2012. október 2., 10-14 óráig

A konferencia témái és előadói:
- Milyen célokat és feladatokat jelölt ki magának a kormányzati ifjúságpolitika a fiatalok karrier és életminőségének javítása érdekében?
Dr. Mihalovics Péter, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kabinetfőnöke, ifjúságpolitikai kormánybiztos
- Milyen új irányokba mozdul a tehetséggondozás 2013-ban?
Bajor Péter, MATEHETSZ elnöke
- Milyen lehetőségei vannak a tehetséges fiataloknak az innovatív kkv-nál?
Deme Gábor, MISZ alelnöke
- Mit és hogyan tud tenni egy nagyvállalat a fiatalok karrierútjának támogatása érdekében?
Bulejsza Erika, K&H Biztosító ZRt emberi erőforrás gazdálkodás vezető
- Mire van szüksége, és milyen problémákkal küzdenek a frissen végzett álláskeresők?
Müller Barbara, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar HÖK elnöke, ELTE szenátusi tag
- Alternatív tehetséggondozási program fiatal felnőttek számára
Dr. Bozsár Gabriella, tréner, tanácsadó, coach, ifjúsági tehetség mentor

A rendezvény házigazdája: Szuhai Nóra, a "Legjobb vagyok" Tehetségmentoráló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, a XX. Tanácsadó Osztály elnökségi tagja.

A rendezvény INGYENES, de előzetes jelentkezéshez kötött.
A szervezők kérik, hogy jelentkezését 2012. szeptember 27-ig leadni szíveskedjen (név, titulus, szervezet, elérhetőség megadásával) a lakati.adrienn@bkik.hu e-mailre.

Vállalkozói csúcstalálkozó

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége, a CEU Business School Magyarország, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA), valamint a Vállalkozási Alapítvány Magyarország 2012. október 9-én megrendezi az Első Vállalkozói Csúcsot.

A rendezvény célja, hogy szakértők, professzorok és sikeres vállalkozók bevonásával sokoldalúan bemutassa azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják egy-egy vállalkozás sikerességét: üzleti, humánerőforrás és jogi szempontokat, a magán és kockázati tőke bevonását, valamint a felelős vállalatirányítás aspektusait.

Helyszín: CEU Business School (1051 Budapest, Nádor utca 9.)

A program angol nyelvű lesz, tolmácsolás nélkül.

Tervezett program:
9.00 - 9.15 Üdvözlő gondolatok
John Shattuck, a CEU elnöke és rektora és William Benkő, az AmCham igazgatótanácsának tagja
9.15 - 9.30 Nyitó beszéd
Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövet asszonya
9.30 - 10.00
I. vitaindító előadás: Hogyan lettem vállalkozó és később üzleti angyal
Sean Phelan, sikeres vállalkozó és üzleti angyal befektető; a London Business School & Imperial College Incubators tanácsadója, London
10.00 - 10.30
II. vitaindító előadás: Strukturálás és kalibrálás a kockázati vállalkozásokban
Garai Gábor, a Foley and Lardner Kft. partnere, Boston, a Private Equity and Venture Capital Practice elnöke és a Life Sciences Team társelnöke; tiszteletbeli magyar konzul, Boston
10.30 - 10.45 Kávészünet
10.45 - 11.15 Első esettanulmány: Vinnai Balázs, az IND Group vezérigazgatója
11.15 - 12.30 "Indítsd el a vállalkozásod"- műhelybeszélgetés
Összpontosítva a kormányzati kérdésekre, vezetésre, emberi erőforrásokra
Moderátor: Czirják László, az AmCham felelős vállalatirányítási és üzleti etikai bizottságának elnöke; az iEurope Kft. partnere
A beszélgetés résztvevői:
- Ilona Jankovich, a ProfiPower alapítója és korábbi ügyvezető igazgatója
- Prof. Bala Mulloth, a CEU InnovationsLab kari igazgatója, CEU
- Tánczos Péter, az Euroventures Capital Kft. partnere
- Vinnai Balázs, az IND Group vezérigazgatója
12.30 - 13.30 Ebédszünet
13.30 - 14.00 Második esettanulmány: Anka Márton, LogMeln
14.00 - 15.15
"Bővítsd a vállalkozásod" - műhelybeszélgetés
Összpontosítva a finanszírozásra (kockázati tőke, angyal, bankhitel, állam, tőke), inkubátorokra és jogi szempontokra
Moderátor: Kovács Zoltán, a Kirowski vezérigazgatója
A beszélgetés résztvevői:
- Anka Márton, a LogMeln alapítója
- Dr. Csenterics Annamária, a Weil, Gotshal & Manges Kft. senior ügyvéde
- dr. Erdei Sándor, a DBH Group vezérigazgatója
- Zsembery Levente, a HVCA Oktatási Bizottság elnöke.
15.15 - 15.30 Kávészünet
15.30 - 16.30 "Új dimenziók a vállalkozás tanításában"- kerekasztal beszélgetés
Moderátor: Prof. Mel Horwitch, a CEU dékánja
A beszélgetés résztvevői:
- Prof. Barcza Dániel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézet intézetigazgatója
- Prof. Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese
- Prof. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora
- Prof. Vajta László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa
16.30 - 16.40 Záróbeszéd
Czirják László, az AmCham felelős vállalatirányítási és üzleti etikai bizottságának elnöke; az iEurope Kft. partnere és Prof. Mel Horwitch, a CEU dékánja
16.40 - 17.30 Koktélparti, amelynek házigazdája a Weil, Gotshal & Manges Kft.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet érkezési sorrend alapján fogadnak el szeptember 28-ig. A regisztrációhoz az ildiko.takacs-Berka@amcham.hu e-mail címre küldje el a résztvevő(k) , ill. a vállalat nevét és beosztását.

További információ »

Üzleti kapcsolatépítő Prémium Nap

Az Üzleti Randi Klub Üzleti kapcsolatépítő Prémium Napot szervez megújulásra törekvő, kitörési pontokat kereső, innovációban érdekelt magyar kkv-knak, családi vállalatoknak.

Időpont: 2012. október 17. (szerda), 9.30 - 16.30
Helyszín: Budapest, Gastland M0 Hotel és Konferenciaközpont

Tervezett program:

délelőtt
1. Hasznos szempontok a hatékony, eredményes kapcsolatépítéshez
Miben rejlik az üzleti kapcsolatok igazi ereje?

Bevezető és köszöntő: Vereb István, a Kapcsolatépítő Üzleti Randi (KÜR) Klub ügyvezetője
2. Bemutatkozás
Minden résztvevő cég képviselője bemutatkozik
Minden résztvevő kap egy munkafüzetet, ahol nyomon követheti a cégek bemutatkozását, és segíti a későbbi kapcsolatfelvételt.

Szakmai előadások
1. Innováció szerepe a kkv-k fejlődésében
Előadó: Farkas József, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója

2. Sikeres példák innovációra, újításra
6 konkrét, rövid esettanulmány
Ebédidő, kötetlen beszélgetés
délután
Kerekasztal beszélgetés
1. Téma: Pályázati lehetőségek innovációs területen
Vezeti: Szalontai Jenő, az EU Haszon Bt. szakértője

2. Téma: Innováció szerepe a piacszerzés, piacbővítés területén
Vezeti: Farkas József, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója

3. Téma: Teremtsünk, alkossunk valami újat, egyedit, piacképeset!
Vezeti: Vereb István, az Üzleti Randi Klub - Tudatos kapcsolatépítő vállalkozók közössége alapítója, üzleti kapcsolatok szakértője

4. Téma: Milyen szerepet játszik az innováció az exportban?
Vezeti: Kautny Alexander, a Business Provider Group Kft. vezető tanácsadója
Kapcsolatépítési Fórum
Zárás: eredmények megbeszélése

Jelentkezési határidő: október 16. (kedd), 12:00 óráig
Aki szeptember 31-ig jelentkezik, megjelenési lehetőséget kap ajándékba a Magyar Üzleti Világ őszi számában.
Bővebb információ és jelentkezés: www.premium.uzletirandi.hu/innovacio

Nyitja kapuit a CSR Hungary 2012

2012. november 15-én, a Gundel-házban fogadja a 7 éves CSR Hungary Konferencia a felelős és fenntartható gazdaság döntéshozóit, a témában érintetteket (a szakmai, civil és üzleti szervezetek, az állami szféra képviselőit), valamint a leendő vezetőket.

Recesszióban az érintettek (stakeholderek) elvárásai még fokozottabbak az üzleti szféra felé.Kérdés, hogyan reagálnak a cégek a fokozott nyomásra.Éppen ezért idén a kulcstéma: "CSR-től a fenntartható üzletig - Milyen megoldásokat tudunk követni hazai szinten?"

További információ és jelentkezés a konferenciára: konferencia.csrhungary.eu

ADT-konferencia Hamburgban

Az Arbeitsgemeinschaft deutscher Technologiezentren (ADT) "Stratégiák a regionális technológiai és növekedési területekért" címmel tartja éves konferenciáját és továbbképző szemináriumát, a Hamburgi Kereskedelmi Kamarában, 2012. november 14. és 18. között.

A konferenciát Dr. Bertram Dressel, az ADT elnöke nyitja meg, köszöntőt mond még Michael Westhagemann, a Hamburg Kereskedelmi Kamara alelnöke, Dr. Bernd Egert, a Gazdasági, Közlekedési és Innovációs Hivatal tanácsosa és Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, a hamburgi Kereskedelmi Kamara főtitkára is.

A hétfői napon
- "Innováció és technológia, mint helyi tényezők - feltételek és követelmények" címmel fórumot, ill.
- "Finanszírozási összetevők TZ-k és parkok részére" címmel pódiumbeszélgetést tartanak.

A keddi továbbképző szeminárium két témája pedig:
- több siker együttműködés révén
- fejlesztési szükségletek és -finanszírozás.

A hétfői gálavacsora helyszíne a tradicionális "Übersee-Club" Hamburg lesz. A konferenciához kapcsolódva külön turisztikai program várja a résztvevőket: látogatást szerveznek az Elb Filharmonikusok Csarnokába, egy túrát Hamburg kikötőjében, valamint a hamburgi kikötőből nyíló BlockBräu sörgyárban ebédre lesz lehetőség.

A programon való részvétel térítéshez kötött. Részletes program, jelentkezés és további információ az alábbi linkre kattintva olvasható: http://www.adt-online.de

analytica Vietnam

2013. április 18-20. között harmadik alkalommal találkozhatnak gyártók, forgalmazók és szolgáltatók a kétévente megrendezésre kerülő "analytica Vietnam - 3. Nemzetközi Labortechnikai, Analitikai, Biotechnológiai és Diagnosztikai Szakvásáron". 2011-ben 127 kiállító és 3647 látogató vett részt a kiállításon.

Helyszín: Saigon Kiállítási Központ (Ho Chi Minh-város, Vietnám)

Főbb témakörök:
- műszeres elemzés
- mérések és tesztek / minőségi ellenőrzés
- labortechnika
- biotecnológia / diagnosztika
- nemzetközi pavilonok.

Néhány jelentős indok, amiért érdemes kiállítani:
1. Vietnám gazdasága évente több mint 6%-kal nő.
2. Vietnámban nagyon stabil a politikai helyzet.
3. Jelentős a külföldi befektetők száma az országban.
4. A látogatók többsége nagy beruházási költségvetéssel rendelkező cégek képviselői a tudomány és kutatás területéről.
5. Az analytica Vietnam konferencia kimagasló, nemzetközi kutatásokkal foglalkozik.

A jelentkezés folyamatos, de a standkiosztás 2012. október 15-én kezdődik és a jelentkezések sorrendjében történik. Jelentkezési lap letölthető
Lehetőség van a kiállítási díjak egy részének pályázati úton történő visszaigénylésére. Bővebb információ az alábbi honlapon: www.hita.hu Standjának kivitelezésével forduljon Csitári Viktóriához, Promo Kft. (telefon: 1/224-7758, e-mail: csitari@promo.hu).

További információ: Horváth Nóra, vásárképviselő, Promo Kft., Müncheni Vásárképviselet, e-mail: messemunchen@promo.hu, web: http://www.analyticavietnam.com

Üzleti vásár

"Információs védelem. Orosz innovációs technológiák és eszközök" címmel üzleti vásárt rendez az Orosz Föderáció (OF) Kereskedelmi Képviselete október 16. és 17. között, az Orosz Tudományos és Kulturális Központban (Budapest, VI. kerület, Andrássy út 120.).

Az üzleti vásár célja az információvédelem és telemedicina területén elért kiemelkedő orosz innovációs eredmények demonstrálása és közvetlen kétoldalú tárgyalások megszervezése a magyar és orosz cégek között. A standokon megtekinthetők az orosz cégek munkái.

Tervezett program:

Október 16., kedd

10.00 - 10.05 Üzleti Vásár megnyitása
Mr. Platonov VV, Russian Centre Science és Culture (RCSC) igazgatója
10.05 - 10.10
Üdvözlő beszéd
Mr. Shurygin LG, OF magyarországi kereskedelmi képviselője
10.10 - 10.15
Az orosz küldöttség vezetőjének üdvözlő beszéde
Mr. Emelyanov GV, az Interregionális állami szervezet "Association of Information Security" (AIS) elnöke
10.15 - 10.20 Technikai szünet
10.20 - 12.30
- Az orosz cégek előadása (RCSC - Kongresszus terem):
• "Pozitív Technológiák", Moszkva;
• "InfoTe CS", Moszkva.
- Kétoldalú tárgyalások (RCSC)
12.30 - 13.15 Kávészünet
13.15 -
- Az orosz cégek előadása (RCSC - Kongresszus terem):
• "Iteranet", Moszkvában;
• "Center Of Special Systems Engineering", Moszkvában;
• "CIT & S", Moszkva.
- Kétoldalú tárgyalások (RCSC).

Október 17., szerda
10.00 - 12.00 - Az orosz cégek előadása (RCSC - Kongresszus terem):
• "RELEKS", Voronezh;
• "RUNO", Moszkva.
- Kétoldalú tárgyalások (RCSC).
12.00 - 12.45 Kávészünet
12.45 - 16.30 Kétoldalú tárgyalások

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát október 12-ig a +361/312-2692 telefonszámon vagy az mdona1@hotmail.com e-mail címen visszajelezni szíveskedjen, megadva a leendő résztvevőnek következő adatait: név, utónév, beosztás és kontakt telefonszám.

További információ: Muszatova Dina, az Orosz Tudományos és Kulturális Központnak munkatársa, tel.: +361/302-2825; ill. az OF Kereskedelmi Képviseletének web-oldalán.

Pályázati felhívások

CSR Hungary Díj 2012 - a hétköznapok felelőssége

Újra pályázhatnak a felelősen működő cégek a CSR Hungary Díjra, mely a hiteles csr (vállalatok társadalmi felelőssége) támogatását tűzte ki célul. A jelentkezőket kategóriák szerint várják, úgymint:
- Vezető csr gyakorlatok - C(S)R menedzsment,
- Közös felelősség - Közös ügyek,
- Környezet/zöld kiválóság,
- CSR Kiválóság/személy,

2012. október 15-ig.

Miért érdemes jelentkezni?
- Egy szakmailag előkészített (MHC International Ltd. Corporate Social Performance modell, teljesítménymérés modell alapján) és teljesítmény alapján létrejött exkluzív körbe való bekerülés.
- Reputációs érték, mely kifejezetten a helyben, tehát a Magyarországon hozzáadott értékekre és programokra koncentrál nemzetközi szakmai mérce alapján ebben az évben is.
- Az adott év nyertesei informális és formális keretek közötti tapasztalatcseréjére nyílik lehetőség (Üzleti Reggeli, CR Szerda Klubest stb.).
- Hazai kommunikáció: a szervező (CSR Hungary) kereteket biztosít ahhoz, hogy a hazai gazdasági magazinok és hírportálok hírt, ill. interjúkat készítenek a győztesekről évről évre.
- Nemzetközi figyelem.
- A továbbiakban lehetőség nyílik a CSR Hungary Díjazottaknak, hogy csatlakozzanak és részt vegyenek a Tanúsított Védjegy Programban.
- Lehetőség a bemutatkozásra video vagy podcast formájában a CSR Hungary Hírportálon.

A bírálóbizottság elnöke Takács János, az Electrolux Holding Közép-Kelet Európai igazgatója.
További információ és a pályázás feltételei: www.csrhungarydij.eu

"Fly Your Ideas" vetélkedő

Az Airbus által kétévente megrendezett "Fly Your Ideas" vetélkedő, amelyet az UNESCO is támogat, az egész világ egyetemi ifjúságát célozza meg, hogy a saját ötleteikkel vegyenek részt a légi ipar fejlesztésében.

Az idei vetélkedőn győztes csapat nem csupán a 30 ezer eurós fődíjat nyeri el, de egyhetes konzultációra fogadhatja egyetemén az Airbus Innovation Cell fejlesztőmérnökeit.

A vetélkedőn indulni kívánó csapatok 2012. november 30-ig a Fly Your Ideas honlapján jelentkezhetnek!

Az idén a vetélkedő fő témái:
- energia,
- hatékonyság,
- növekedés elfogadható áron,
- forgalomnövekedés,
- utas oldali tapasztalatok és
- békés egymás mellett élés.

Ezeket a témákat az Airbus olyanoknak tekinti, mint amelyek a 21. század repülőiparának középponti kérdései. A vetélkedő során keletkezett pályaművek az alkotók birtokában maradnak, s ők maguk dönthetnek majd azok jövőjéről.

A vetélkedő több fordulóból áll:
- 1. fázis: 2012. szeptember 3. - december 7. (egyoldalas témajavaslat leadása)
- 2. fázis: 2013. január - április (az első 100 csapat kiválasztása, amelyek 5000 szóban kifejthetik elképzelésüket, s azt egy videóval is illusztrálhatják)
- 3. fázis: 2013. május - június (az első öt csapat kiválasztása, amelyek egy, az Airbus és az iparág vezető szakembereiből összeállított zsűri előtt mutathatják be részletes terveiket)
- 2013. június: Végső bemutatás és díjátadó.

További adatok a vetélkedőről: www.airbus-fyi.com
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.