XXII. évf. | 2012. július 10. | 14. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.

A következő megjelenések időpontjai:
2012. augusztus 7., ill. 2012. szeptember 4.


MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2012. június 27-én, a MISZ budapesti székhelyén tartott összevont ülést a választmány és az elnökség.

1.
Szabó Gábor, elnök köszöntője után Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára kapott szót. Bevezetőjében elmondta, hogy 2013-ra a KTIA forrásaira 51 milliárd 50 millió Ft van előirányozva. Hangsúlyozta, hogy mivel az előirányzat szerint az állam nem fizet be az Alapba, így ez az összeg "biztosra" vehető és rendelkezésre fog állni. Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve (miután a költségvetés rendbetétele után megállapították, hogy évente közel 7-10 milliárd folyt el) ez a rendszer már teljesen zárt és stabil.
Az államtitkár kitért az intézményi rendszer átalakítására is, a Nemzeti Innovációs Hivatal szerepét tovább kell még erősíteni, hangsúlyozta. Szóba került, hogy a Fejlesztési Kabinet létrehozása miatt a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács meg fog szűnni, feladatait az új kabinet fogja ellátni. Ismertetésre került, hogy 2013-ban kb. 90-120 milliárd forintnyi EU-s forrás áll rendelkezésre, melyet Magyarországnak a kutatás-fejlesztésbe kellene beforgatnia.
A Nemzetgazdasági Minisztérium mellett egy Innovációs Tanácsadó Testület jött létre (melynek többek között Szabó Gábor és Pakucs János is tagja), amelynek fő feladata a 2014-2020-as innovációs stratégia előkészítése őszre, ill. a hazai k+f megerősítése. Ha a Parlament elfogadja a benyújtott költségvetést, akkor a Tanács legközelebb júliusban tud ülésezni. A tanácstagoknak írásban feltett kérdések kiértékelése folyamatban van.
Az államtitkár úr kitért a Magyarországi EUREKA elnökség sikereire is. Majd beszélt a jelenleg 800 millió eurós EUREKA programról, amely a jövőben 2-3 milliárd forrásra fog kiegészülni.

A bevezető után hozzászólások következtek. Mogyorósi Péter, regionális igazgató érdeklődött, hogy a májusra ígért Gazella és Innocsek pályázatok meghirdetése meddig csúszik még?
Az államtitkár közölte, hogy lesz pályázat. Az NGM részéről a forrás oldal rendben van, jelenleg az NFM-re kell várni. A pályázatok kiírását legkésőbb szeptember elejére ígérte.

Higi Gyula regionális igazgató hozzászólásában felhívta az államtitkár figyelmét, hogy a regionális innovációs tanácsok, ill. szervezetek jelenleg lógnak a levegőben, mert sajnálatos módon nincs helyük, munkaszervezetük és feladatuk. Az államtitkár jelezte, hogy a felvetés kapcsán az NGM értesíti a NIH-et.

Szabó Gábor megjegyezte, hogy az utóbbi időszakban az innovációs kérdések előzetes megvitatása során a Magyar Innovációs Szövetség háttérbe szorult. S szeretné, ha a MISZ nagyobb szerepet kapna. Az államtitkár szerint a kormányzat nem akarja a MISZ-t kihagyni az egyeztetésekből, az utóbbi időszakban az ernyőpályázatok kapcsán kérdezték meg inkább a nemzetközi nagyvállalatokat.

2.
Dr. Szabó Gábor elnök előterjesztette a legutóbbi választmányi ülés óta elvégzett munkáról szóló beszámolót. A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt időszakról készült beszámolót.

3.
Az Egyebek napirendi pontban Szabó Gábor hangsúlyozta, hogy az NKITT megszűntetését nem helyesli. Elleneztük az innovációs járulék leírhatóságának eltörlését is. Az innovációs járulék terhére végzett K+F tevékenység kb. 15 milliárdos értékéből kb. 3-4 milliárd volt a kérdéses (egyes becslések szerint mindösszesen 10% volt). Az NKITT-nek volt más funkciója is, mint az EU-s támogatások kérdése, s ezért megtartása nagyon fontos. Az elnök azt javasolta a választmánynak és az elnökségnek, hogy függetlenül a Fejlesztéspolitikai Kabinet létrejöttétől, az NKITT megmaradásával kapcsolatban a MISZ levélben forduljon a miniszterelnökhöz.
Pakucs János hozzátette, hogy voltak visszaélések, de a NIH készített egy tanulmányt, amely nyilvános és elérhető a NIH honlapján is, mely szerint a több tíz milliárdos támogatásokból néhány 100 milliót használtak fel jogtalanul.

A választmány - 2 tartózkodás mellett - többségi alapon úgy határozott, hogy az NKITT megmaradásával kapcsolatban a MISZ levélben forduljon a miniszterelnökhöz.
Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKITT megmaradásával kapcsolatban a MISZ levélben forduljon a miniszterelnökhöz.

MISZ-levél a miniszterelnöknek

A Magyar Innovációs Szövetség választmányának és elnökségének június 27-i határozata értelmében a MISZ június 29-én levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) megszüntetésével kapcsolatban.

Részletek a levélből:
"...Úgy gondoljuk, hogy annak a szakmai döntés-előkészítő munkának, amelyet az NKITT megtestesít, a jelentősége rövid és középtávon megmarad, sőt növekszik. Ezt egy konkrét példával illusztrálva: a közeljövő egyik legfontosabb feladata, hogy felkészítse az innovációs szektor szereplőit az EU Horizont 2020 programjában történő sikeres szereplésre...

...Tisztelt Miniszterelnök Úr! A fentiekre hivatkozva - a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége és választmánya nevében - kérjük Miniszterelnök Urat, hogy az NKITT megszüntetésére vonatkozó javaslatot ne fogadja el..."

A miniszterelnökhöz küldött levelünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

NFÜ-válasz a K+F, ill. munkahelyi képzés pályázatokkal kapcsolatos felvetéseinkre

A Magyar Innovációs Szövetség április 24-én levélben fordult az NFM-hez a KMR_12 "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban", a GOP 1.1.1. "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" című és a TÁMOP-2.1.3.C-12/1 kódszámú, "Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban" című pályázatokkal kapcsolatosan.

Július 5-én megérkezett válaszában Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke írásban köszönte meg véleményünket és az alábbi tájékoztatást adta. Részletek a válaszból:

MISZ: 1. Probléma: A pályázó konzorciumok régiós lehatárolása
"...A KMR_12 pályázati feltételei nem engedélyezik olyan konzorciumok létrehozását, amelyekben az egyetemi partner konvergencia régióból, míg a vállalkozás típusú partner (konzorciumvezető) a Közép-magyarországi régióból származik... Javítaná a helyzetet pl., ha a KMR, ill. a konvergencia régióbeli szereplők részvétele a másik régióbeli konzorciumokban "minoritás" mellett lehetséges lenne..."
NFÜ: "... Az eltérő régióbeli egyetem-ipar kapcsolatok elősegítése érdekében mindkét pályázati konstrukció esetében a pályázónak, vagy konzorcium esetében a főpályázónak lehetősége van harmadik féltől K+F szolgáltatást megrendelnie..."

MISZ: 2. Probléma: Eszközök és felszerelések költségeinek elszámolása
"...Javasoljuk, hogy, ahogy az a GOP 1.1.1. pályázat esetében is lehetséges, a KMR_12 pályázat esetében is legyen lehetőség a beszerezni kívánt eszközök és felszerelések teljes költségeinek elszámolására..."
NFÜ: "... az eszközök és felszerelések költségei csak a kutatási projektben való használatuk időtartalmára és mértékéig számolhatók el, azzal a kitétellel, hogy ha ezeket az eszközöket és felszereléseket nem használják teljes élettartalmuk alatt a K+F projektben, akkor csak a projekt időtartalmának megfelelő értékcsökkenési ráfordítással minősül elszámolható költségnek..."

MISZ: 3. Probléma: A kutatóhelyek eltérő támogatási mértéke a KMR-ben és a konvergencia régiókban
"...Állásfoglalásunk az, hogy ez a megkülönböztetés diszkriminatív jellegű és hátrányosan érinti a vidéki egyetemeket és kutatóhelyeket, ezért javasoljuk a KMR_12 funkcionális tükörpályázata, a GOP 1.1.1. esetében is 100%-ra emelni a nem gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezetek maximális támogatási intenzitását..."
NFÜ: "...A GOP 1.1.1. pályázati felhívás módosítása jelenleg folyik, az aktualizált tervezetben - hasonlóan a KMR_12 felhíváshoz - már 100%-os mértékű támogatást kaphatnak a gazdasági tevékenységet nem végző kutatóhelyek..."

MISZ: 4. Probléma: A projekt megkezdése saját felelősségre
"...A TÁMOP-2.1.3.C-12/1 pályázati kiírás esetében lehetetlenné válik a projekt tervezése... Állásfoglalásunk az, hogy ezt a nehézséget fel kell oldani és a - máshol tapasztalt gyakorlatnak megfelelően - a pályázat befogadásának napjától lehessen megkezdeni a képzések megvalósítását saját felelősségre..."
NFÜ: "...Tekintettel az Önök és további pályázói észrevételekre az NFÜ megvizsgálta a 2012. évi TÁMOP-2.1.3 "Munkahelyi képzések támogatása" pályázati felhívások kapcsán annak lehetőségét, hogy a projekt kezdés történhet-e a pályázat befogadásának napjától kezdődően saját felelősségre. Ennek eredményeképpen módosításra fog kerülni a pályázati útmutató C.8. pontja, és így lehetővé válik a projektek megkezdése a pályázat befogadásának napjától..."

Az NFÜ válasza portálunkon ide kattintva olvasható.

NFÜ-válasz a K+F+I ernyőprojektek támogatása c. pályázatról adott véleményünkre

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérésére a Magyar Innovációs Szövetség május 4-én kialakította véleményét "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat tervezetével kapcsolatosan.

Július 5-én Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke írásban köszönte meg véleményünket és az alábbi tájékoztatást adta. Részletek a válaszból:

MISZ: C. A pályázat tartalma
"...A pályázati felhívás C.2. pontja szerint a bérköltség tekintetében "elszámoláskor havonta legfeljebb 22 munkanap vehető figyelembe". Ugyanakkor a G. pont szerint "1 emberhónap esetében legfeljebb 20 embernap tervezhető."
Javasoljuk a két eltérő megfogalmazás összhangba hozását..."
NFÜ: "...Köszönjük az észrevételt, e tekintetben pontosításra fog kerülni a felhívás..."

MISZ: "...a C.8 pontban: "a támogatott fejlesztéssel létrehozott kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 5. évig fenn kell tartani és üzemeltetni. Ez az informatikában rendkívül hosszú idő, irreális követelés..."
NFÜ: "...Az állami támogatási szabályok kötelezővé teszik a fenntartást. Lehetséges, a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált, idő előtt elhasználódott vagy elavult tárgyi eszközök és immateriális javak pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított..."

MISZ: D. Pénzügyi feltételek és az állami támogatási szabályok
"...A pályázati útmutató D.2.1 pontjában található a K+F projekttámogatáshoz nyújtható támogatási intenzitás, amely szerint más a támogatás mértéke az alap-, az ipari és a kísérleti kutatás esetében. Ennek módosítására teszünk javaslatot, hogy függetlenül a K+F tevékenység típusától egységesen 50% legyen a támogatás intenzitása..."
NFÜ: "...A támogatás intenzitás meghatározásánál figyelembe kell venni a Gazdaságfejlesztési Operatív program K+F és innováció a versenyképességért prioritásra és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről szóló 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendeletet is..."

MISZ: "...A pályázati felhívás D.5 pontja szerint a pályázati konstrukció keretében 25% előleg igényelhető, míg a konstrukció Közép-magyarországi régióra vonatkozó tükörpályázata (ERNYO_12) keretében az igényelhető előleg mértéke a támogatás 50%-a. Ez hátrányosan érinti a nem Közép-magyarországi régióban lévő pályázókat.
Javaslatunk: a két pályázati felhívás összhangba hozása..."
NFÜ: "...Javaslatuk megfontolás tárgyát képezi, tekintettel arra, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 96§ (7) szakaszában foglaltak alapján KKV-nak minősülő kedvezményezett részére az odaítélt költségvetési támogatás összegének 50%-áig, de legfeljebb háromszázmillió forintig támogatási előleg nyújtható..."

MISZ: E. Nyomonkövetés
"...Nem tartjuk szükségesnek a túlzott részletességű adatszolgáltatást, pl. a 10. oldalon a táblázatban a nők, férfiak, romák stb. számának ilyen részletes feltüntetését..."
NFÜ: "...Az indikátorokat a Gazdaságfejlesztési Operatív program tartalmazza, amelyekre vonatkozóan adatközlési kötelezettségünk van az Európai Bizottság felé..."

MISZ: G. A pályázó által csatolandó mellékletek listája
"... Gyógyszeripari licencvásárlások esetében az ajánlati tárgyalások üzleti titok tárgyát képezik, a partnerek titkossági szerződést kötnek, ami kizárja az ajánlat harmadik fél számára való átadását.
Javasoljuk, hogy a licencvásárlásoknál a pályázathoz ne kelljen árajánlatot csatolni.... A pályázathoz csatolt mellékletek listájában szereplő f) pont szerint igazolást kell benyújtani a projekt tárgyára vonatkozó újdonságvizsgálatról vagy K+F minősítésről, ha ez releváns, ugyanakkor a kiírás nem részletezi a relevancia kritériumait. Egyébként nem tartjuk szükségesnek a kötelező jelleggel történő előírást...."
NFÜ: "...A csatolandó mellékletekre vonatkozó elvárások más GOP-os pályázatok esetében is megtalálhatók, az eddigi tapasztalatok alapján a pályázók tudják ezeket az elvárásokat teljesíteni. Az f) pontban szereplő újdonságvizsgálatra vonatkozó igazolást akkor kell csatolni, amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel, nem kötelező jellegű..."

Az NFÜ válasza portálunkon ide kattintva olvasható.

Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH), 2012. június 28-án a MISZ által is véleményezett kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatójáról szakmai konzultációt tartottak. A rendezvényen a szervező SZTNH-n kívül, az NGM, a NAV valamint több szakmai szövetség képviselője volt jelen, a MISZ részéről dr. Kazi Károly választmányi tag.

Az SZTNH által tartott bevezetőben hangsúlyozták, hogy nem innovációról, hanem K+F tevékenység minősítéséről van szó. A módszertani útmutató szerkesztői első körben azt kérték, hogy minél több olyan példát kapjanak, amelyek várhatóan a vitatott, nehezen eldönthető kategóriába esnek. Ebből a szempontból különösen hiányos a szolgáltatások és a klinikai kísérletek területe.

Másodikként a K+F saját tevékenységi körben történő meghatározásáról volt szó, és többféle irányadó ötlet hangzott el. Például: az eredmény hasznosulásának helye legyen a meghatározó, vagy hol jelentkezik a K+F tevékenységeknél mindig meglévő kockázat.
Harmadik körben elhangzott, hogy milyen jellegű költségek számolhatóak el K+F kiadásként. Az SZTNH hangsúlyozta, hogy ők ezt nem vizsgálják, az anyagnak ez a része csak tájékoztató jellegű.

Ezt követően a résztvevők annak meghatározására tettek kísérletet, hogy a technika állása és az ismert publikációk alapján mi számít újdonságnak. A NAV jelenlévő képviselői tiltakoztak az ellen, hogy az újdonságot teljes mértékben lokálisan vizsgálják, hiszen akkor mindig minden elfogadtatható lenne K+F tevékenységként. A másik véglet, hogy amit valahol már publikáltak, azt ne lehessen a továbbiakban K+F-nek elismert tevékenység keretében fejleszteni. Az egyértelmű volt, hogy az alapkutatást és az alkalmazott kutatást, valamint a kísérleti fejlesztést el kell tudni határolni egymástól, de nem született egyértelmű megfogalmazás arra, hogy időben és területi értelemben, hol kell meghúzni az újdonság vizsgálatának határait.

Végül az előzetesen kiküldött anyagban félreérthető multidiszciplinaritás kérdése került napirendre, s egyértelműen leszögezésre került, hogy ez bőven belefér a K+F tevékenységek körébe.
Zárszóként elhangzott még néhány vélemény, pl. legyen egy előminősítési kör a K+F tevékenységet alaptevékenységként végző cégek részére, ill. hogy legyen fellebbezési lehetőség. Ez utóbbi két felvetés törvényi, rendeleti módosítást igényelne, ezért nincs esély arra, hogy bekerüljön a módszertani útmutatóba.

21. Harsányi István-díj pályázat

A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány támogatásával az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2012. évre ismételten kiírta a 21. Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2012. június 29-ig 21 pályamunka érkezett. A beérkezett munkák referálása júliusban megkezdődött. A pályázatok elbírálására és a díjak odaítélésére augusztus végén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.

Búcsú fogadás

Mr. Edward Loo, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közkapcsolati tanácsosának tiszteletére, zugligeti rezidenciáján, június 26-án búcsú fogadást rendeztek, melyen Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte. Mr. Loo-val a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő projekt kapcsán működött együtt a Magyar Innovációs Szövetség.

Kutató Diák Tábor szponzornap

Július 6-án rendezte meg a Kutató Diákokért Alapítvány a káptalanfüredi Kutató Diák Tábor szponzornapját. Révész Tamás, a Kutató Diákokért Alapítvány elnökének meghívására Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte, aki egyrészt az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre hívta fel a több, mint 45 fiatal figyelmét, másrészt előadásában az innováció fogalmát tette vizuálissá a középiskolás fiatalok számára.

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Temesvári Politechnika Egyetem (Universitatea "Politehnica" din Timisoara - UPT) és a Magyar Innovációs Szövetség közös projektjének (COMINPRO) keretében 2012. június 28-án nemzetközi szeminárium került megrendezésre az UPT-n, temesvári, aradi, vajdahunyadi, resicabányai és nagyváradi egyetemek, illetve kutatóintézetek képviselői számára.

A COMINPRO.projekt célja a Temes és Csongrád megyei egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködések erősítése, illetve a keletkezett K+F eredmények hasznosításának elősegítése.

A szeminárium Prof. Radu Vasiu beszédével indult, aki az UPT mint Vezető Partner nevében köszöntötte a résztvevőket. A COMINPRO-projekt rövid bemutatását követően Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ regionális igazgatója tartott előadást a kutatási eredmények üzleti hasznosíthatóságáról. A szeminárium második blokkjában Kadocsa Krisztián, a Laser Consult Kft. TT menedzsere ismertette a nemzetközi TT adatbázisokat, majd Radu Ticiu (Temesvári Software Üzleti Inkubátor) és Dr. Daniel Stan (UPT) tartottak egy-egy rövid előadást. A rendezvény a felmerült kérdések megvitatásával és a következetések összefoglalásával zárult.

Stratégiai szakképzési együttműködés

A műszaki szakmai életpályát hosszú távra megalapozó duális képzési rendszer speciális modelljének kiépítéséről és működtetéséről írt alá kétoldalú megállapodást június 27-én, Győrött dr. Szekeres Tamás, tagintézményünk, a Széchenyi István Egyetem rektora és Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Az eseményen részt vett Kara Ákos, az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke is.

A 2012 szeptemberében induló program a szakmunkás beiskolázástól a doktori fokozat megszerzéséig biztosítja, hogy a diákok kiemelkedő gyakorlati ismereteket szerezzenek, hozzájárulva a Rába műszakiszakember-utánpótlásához és a hazai tehetségek itthon tartásához.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Díszvacsora a Sándor-palotában

Köpenczei Gergő és Énekes Péter, Áder János, köztársasági elnök meghívásának eleget téve, július 3-án vett részt díszvacsorán a Sándor-palotában, felkészítő tanárukkal, Dr. Katz Sándorral, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium matematika tanárával együtt.

A meghívást a fiatalok azzal érdemelték ki, hogy a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén, a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF), májusban a legjobb 4 között végeztek Pittsburgh-ben (USA), "Az s(n) számelméleti függvény használhatósága kódolási célokra" c. pályázatukkal. Az ISEF-en való részvételükre a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen elért díjuk jogosította fel őket.
Forrás: KEH

A Sándor-palota Tükrös Termében rendezett vacsora vendége volt még Dr. Szemerédi Endre, az idei Ábel-díjat nyert matematikaprofesszor is. A vacsorán különlegesebbnél különlegesebb fogások követték egymást, melyekhez világhírű magyar borokat kínáltak, a kávé elfogyasztására a Teraszon került sor, melyet kedélyes hangvételű beszélgetés tett felejthetetlenné a fiatalok számára.

Búcsúajándékként a résztvevők Dr. Obádovics J. Gyula professzor "Matematika" című könyvének számozott, dedikált, díszkiadású példányát vihették haza.

24. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében a 2012. szeptember 21-26. között, Pozsonyban megrendezésre kerülő "24. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró (pályázó: Papp Gergely)
- Optikai szeizmográf (pályázó: Hollós Ádám)
- A hibaüzenetek mélylélektana (pályázó: Ludmány Balázs)

A versenyzők első szakmai felkészítését dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Ivánka Gábor, a verseny zsűrijének tagja és Balassi Márton István, a 22. EU Fiatal Tudósok Versenyének első helyezettje tartotta, 2012. június 26-án, Szövetségünk székhelyén. A megbeszélésen a fiatalok által készítendő poszterről, illetve a versennyel kapcsolatos feladatokról esett szó.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

TMview védjegykutatási rendszer

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2012. június 25-én csatlakozott a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) által működtetett TMview védjegykutatási rendszerhez.

A 2010. április 13-án indult rendszert jelenleg 178 különböző országból 730 000 felhasználó használja, az adatbázisban 6,9 millió védjegy között lehet kutatni.

2012. június 25-én több mint 117 000 nemzeti védjegy, illetve védjegybejelentés került az SZTNH adatbázisából a TMview védjegykutatási rendszerbe. A TMview rendszerben megtalálható adatok közvetlen kapcsolatban állnak a SZTNH e-kutatási adatbázisával, amely a TMview rendszerből is könnyen elérhető.

Az adatbázis elérhetősége: www.tmview.europa.eu

Yoon Bae Kim az SZTNH-ban

Június 26-án rövid látogatást tett a Szellemei Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH) Yoon Bae Kim úr, az AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) elnöke.

Az AIPPI a szellemi tulajdon védelmére szerveződött nemzetközi egyesület, amelynek központja Zürichben, Svájcban található. Tagjaink száma meghaladja a 9000-et, a világ több mint 100 országából. Olyan politikailag semleges, non-profit egyesület, amely a szellemi tulajdon mindenféle formájának a védelmét támogatja nemzeti és nemzetközi szinten.

A látogatás során szó esett az AIPPI és az SZTNH közötti együttműködési lehetőségekről is, amelyek a szellemi tulajdonvédelmi tudatosság növelését célzó rendezvényeken való közös, ügyvivői és hivatali megjelenésekben, illetve az európai ügyvivőképzés terén kifejtett közös erőfeszítésekben nyilvánulhat meg a jövőben.

Egységesebb szabályok a bejelentések formai követelményeiről - módosultak az alaki rendeletek

2012. július 15-én lép hatályba az egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet. Az iparjogvédelmi bejelentésekre vonatkozó alaki követelményeket tartalmazó miniszteri rendeleteket érintő módosítások indokai és a fontosabb változások a következők szerint foglalhatók össze.

Igényként jelentkezett a szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentésekre vonatkozó részletes alaki szabályok egymáshoz igazítása, és ezáltal olyan alaki szabályozás megvalósítása, amely kizárólag az egyes oltalmi formák eltérései által indokolt különbségeket tartja fenn, az egyéb különbségeket pedig felszámolja. A két alaki rendelet közelítésének indoka alapvetően az a szándék, hogy a módosítások eredményeképpen a származtatott bejelentések elkészítése egyszerűsödjön, de a bejelentésekre vonatkozó rendelkezéseket rokonítja az is, hogy a nemzetközi oltalomszerzés viszonylatában, az ún. uniós elsőbbség érvényesítése során a használatiminta-oltalmi bejelentés és a szabadalmi bejelentés egymás számára kölcsönösen hivatkozási alapul szolgálhatnak.

Az érintett rendeletek kiigazítása többek között a rajzok elkészítésére, méretezésére és grafikai kivitelezésére vonatkozó követelményeket egységesíti. A módosítás ugyanakkor a használati minták és a találmányok címére vonatkozó rendelkezések eltéréseit is megszünteti: hatályukat vesztik ugyanis a használati mintaoltalmi bejelentésekre vonatkozóan azok a többletkorlátozások, amelyek szerint a minta címe nem tartalmazhat rövidítést, tulajdonnevet vagy idegen kifejezést. A módosításnak ugyanakkor nem célja, hogy a minták címében a jövőben (nem köznevesült) tulajdonnevek legyek használhatóak: a továbbiakban a fantázianév használatának tilalma zárja ki azt, hogy a találmány egy tulajdonnév alkalmazásával - amely a találmány tárgyát nem azonosítja, így annak vonatkozásában fantázianévnek minősül - legyen megjelölve a bejelentésben.

A módosuló rendelkezések közül ki kell emelni továbbá, hogy a formatervezési mintaoltalmi bejelentésben - tekintettel a közzététel intézményének megszűnésére és az ügyviteli fejlesztésekre - a minta ábrázolását a jövőben elegendő egy példányban benyújtani.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

China Hi-Tech Fair

2012. június 25-26-án, a Nemzeti Innovációs Hivatal Fehér Termében, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a China Hi-Tech Fair (CHTF) szervezőbizottsága közösen rendezte meg a CHTF üzleti fórum és üzletember-találkozót. Az esemény, melynek ötödik alkalommal házigazdája Budapest, immáron hagyománnyá, és a magyar-kínai üzleti kapcsolatok ápolásának egyik legjelentősebb éves fórumává vált.

Június 25-én, az üzleti szeminárium keretében Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke és Bukvai Károly, a HITA elnöki főtanácsadója tartottak előadást a magyar befektetési környezetről és lehetőségekről a 80 fős kínai üzleti delegáció számára. A rendezvényen részt vett a Leonar3do Kft. értékesítési vezetője is.

A június 26-ai üzleti fórumon és üzletember-találkozón felszólalt többek között dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a CHTF-nek otthont adó Shenzen város egy fogalom, dinamikus fejlődésével, innovatív és kreatív megoldásaival, a kutatásfejlesztés támogatásával nem pusztán Kína egyik motorja, de példa is Magyarország, sőt Európa számára. Európa ugyanis stagnál, s hogy újra fejlődésnek induljon, szüksége van versenyre, az oktatás megerősítésére, az ipari és technológiai fejlesztésekre és üzletbarát gazdaságpolitikára. Mindezekben előttünk jár Kína, így egyrészt tanulnunk érdemes tőle, másrészt együttműködnünk vele.

Gao Jian, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövet asszony felszólalásának középpontjában az együttműködés állt. Véleménye szerint számos kiaknázatlan lehetőség rejlik Kína és Európa, Kína és Kelet-Európa, valamint Kína és Magyarország viszonylatában.

Dr. Mészáros György, a NIH elnöke röviden ismertette a hazai kutatás-fejlesztés és innováció rendszerét, kitérve az előttünk álló kihívásokra. Méltatta a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítéséért tett közös erőfeszítéseket.

Kerekes György, a HITA elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a HITA fontosnak tartja, hogy minél nagyobb mértékben magyar beszállítókkal dolgozzanak a nálunk letelepedett nemzetközi cégek, s jelezte, hogy ez a Magyarországon termelő kínai cégekre átlag fölött jellemző.

Stratégiai együttműködési megállapodás

2012. június 28-án együttműködési megállapodást írt alá Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora, Domokos László az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke és Dr. Mészáros György a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke.

A NIH-NKE megállapodás célja az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció szakterületén történő együttműködés intézményesítése, a közigazgatásban tevékenykedő, különösen a kutatás-fejlesztés és innováció politika céljainak megvalósításában résztvevő szakemberek képzésének előmozdítása. Az ÁSZ és az NKE közötti megállapodás célja az integritás alapú közigazgatási kultúra fejlesztése, a képzés és továbbképzés, a tudományos kutatás, a szakértői tevékenység, továbbá a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának és a közigazgatás versenyképességének javítása.

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával egyetemben, elkötelezett a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj megújítása mellett.

A formatervezés az innováció egyik megvalósulási formája. A NIH elődje még 1988-ban több minisztériummal karöltve alapította meg a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj programot, melynek pályáztatását a Magyar Formatervezési Tanács látja el. Az első meghirdetés óta már több mint 180 fiatal formatervező nyert el jelentős anyagi támogatást.

A NIH a program támogatói rendszerének megújítása okán ezúton felhívással fordul partnereihez, illetve a teljes hazai vállalati szektorhoz, hogy lehetőségeikhez mérten támogassanak innovatív művészi gondolatokat közvetítő magyar formatervezőket. Cél a tehetséggondozás eszmeiségének közvetítése a hazai vállalati szektor felé, illetve a támogatói kör egyre szélesebbre tárása.

Az idei pályázat ősszel kerül kiírásra. A támogató cégek 2012. augusztus 20-ig jelezhetik legalább 100 ezer forintos felajánlásukat a NIH felé.
Elérhetőségek: Nemzeti Innovációs Hivatal, Tel: 06-1/484-2540, E-mail: titkarsag@nih.gov.hu, Web: www.nih.gov.hu

Szakirodalom-figyelő

Robert Haugen: The New Finance - Overreaction, Complexity, and their Consequences - Pearson/Prentice Hall, 2011, 4th Edition
Dr. Osman Péter ismertetése

A fenti címnek igazán csak a könyv tartalma ad jelentést, amely nagyjából ekként összegezhető: a részvénypiaci befektetések új pénzügytana. Ugorjunk tehát a dolgok közepébe, idézve A Szent Grál keresése c. nyitó fejezetből:

"Évtizedeken át világszerte az üzleti iskolák pénzügy professzorai kitartóan vizsgálták az adatfájlokat, amelyek információt tartalmaztak értékpapírok árairól és vállalatok könyvelési adatairól. Mintázatokat és kulcsokat kerestek ahhoz, hogy a piac mért viselkedik úgy, ahogyan teszi. A legutóbbi három évtizedben a részvénypiac működésének vizsgálata meghozta a gyümölcsét. Viselkedésének titka - a részvénypiaci befektetők Szent Grálja - gyorsan kibontakozóban van. Az eredmények azonban egyenesen szembe mennek a ma érvényesnek tartott pénzügyi-gazdasági paradigmával, amelyet Modern Finance-nak neveznek. Szertefoszlóban vannak a bizonyítékok, amelyek a hagyományos nézeteket támasztják alá. Helyettük ma azt látjuk, hogy a piac nagymértékben pontatlan és többnyire túlzóan reagáló az áralakításban, és szó szerint fejreállt: visszájára fordult az eddigi "magasabb kockázat vállalásához társul a magasabb hozam esélye" szabály. Amit ma látunk, az olyan mélyenszántó, hogy nem kevesebb egy paradigmaváltozás kezdeténél. A Modern Finance-t kiszoríthatja valami, s ez utóbbit nevezem New Finance-nak. Bizonyságok tárulnak fel, hogy milyen részvényekbe a legjobb befektetni, hogyan célszerű a cégeknek külső finanszírozást bevonni, hogyan mérjék fel a cégek pénzügyi vezetői a tőkeköltségeket." Az előbbiekben viszont már benne van minden makrogazdasági elmélet, tétel alapvető gyengéje: adatgyűjtésre és -elemzésre támaszkodnak, s ezért elkerülhetetlenül is "tükör által homályosan" mutatják a valóságot.

Haugen is szükségképpen ugyanannak a valóságnak az adatokban leképzett tükrével dolgozik, de mást hoz ki abból, ami hozzájárulhat, hogy többet, jobban lássunk és értsünk. Tények és szakmai viták egyaránt mutatják, hogy amit a makrogazdaságtanról és benne a tőkepiacok pénzügytanáról tudunk, vagy tudni vélünk, az hiányos, és messze nem végleges. A helyzet maga is "fokozódik" annak következtében, hogy a rohamosan hódító globalizáció, valamint az informatikai és telekommunikációs csúcstechnológiák alkalmazása gyökeresen átalakítják magát a valóságot is. E könyvre így fenntartás nélkül elmondható, hogy feltétlenül érdemes elolvasni. Nem kell új, biztosan győztes igazságként kezelni - viszont lehet, hogy állításainak kisebb-nagyobb részében jobban közelíti meg a részvénypiac tényleges működését, természetét. Biztos haszna abban áll, hogy új fényben, értelmezésben mutat meg tényeket, összefüggéseket, tendenciákat, s ezzel rávezet, hogy újra, vagy éppen mélyebben gondoljuk át azokat, új kérdésekhez, esetleg új válaszokhoz jussunk el, s így mindenképpen árnyaltabb, alaposabb, s talán a valósághoz is közelebb álló képet alkossunk magunknak. Tény, hogy amit állít, az szembemegy a tudomány mai fő áramlatával. S tény, hogy ami a pénzügyi piacok viselkedésében ténylegesen megmutatkozik, az nem csekély hányadban ugyanezt teszi.

A világelsők közé tartozó kiadó ajánlója kiemeli: "a New Finance a tények és érvek átfogó és jól rendezett együttesét kínálja, amelyek meggyőzően érvelnek amellett, hogy a részvénypiac nem a hírneves hatékony piacok elmélete szerinti, nagyon összetett és időnként csaknem kaotikus". Haugen rámutat az ilyesfajta működésben rejlő igen komoly kockázatokra, amelyek kezelésének első feltétele, hogy ismerjük fel azokat.

Sir Ken Robinson: Az alkotó tér - Lépj ki a dobozból, mert többre vagy képes, mint gondolnád! - HVG Könyvek, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv eredeti, sokat ígérő alcíme: Tanuljunk meg kreatív lenni. A szerző így szól róla, s hogy mit nyújt az olvasónak: "A kreativitás az emberi intelligencia legnagyobb ajándéka. Minél bonyolultabb lesz a világ, annál kreatívabbnak kell lennünk, hogy boldoguljunk. Az Alkotó tér arról szól, hogy miért olyan fontos a kreativitás, miért gondolják magukról az emberek, hogy nem kreatívak, hogyan jutottunk ide, és mit tehetünk, hogy ezt megváltoztassuk. (...) Könyvemben szeretnék megválaszolni három kérdést mindenkinek, akit komolyan érdekel a kreativitás és az újító szemlélet, vagy egyszerűen csak szeretné megérteni saját kreatív képességeit. • Miért fontos a kreativitás előmozdítása?Mi a probléma? Miért van szükségük az embereknek segítségre ahhoz, hogy kreatívak legyenek? A gyerekek tele vannak ötletekkel. Mi történik, miközben felnövünk, hogy végül azt hisszük, nem vagyunk kreatívak? • Miről is van szó? Mi a kreativitás? Mindenki kreatív, vagy csak a kiválasztottak? Fejleszthető-e a kreativitás, és ha igen, hogyan? (...) Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, először világosan kell látnunk, hogy mi a kreativitás, és hogyan működik a gyakorlatban. Ezzel kapcsolatban három fogalmat fogok a későbbiekben kifejteni. Egyik a képzelet, amellyel érzékeink számára nem elérhető dolgokat idézünk magunk elé; a másik a kreativitás, az a folyamat, amelynek során eredeti és értékes gondolatokat hozunk létre; a harmadik az újítás, amelynek során az új ötleteket megvalósítjuk."

Tovább Robinsontól: "Három alapvető téma vonul végig ezen a könyvön: • Az első az, hogy forradalmi időket élünk. • A második, hogy a túléléshez és boldoguláshoz másképp kell gondolkodnunk a képességeinkről, és a lehető legtöbbet kell kihoznunk belőlük. • A harmadik, hogy ehhez gyökeresen meg kell változtatnunk szervezeteink működését, különös tekintettel az oktatási rendszerekre."

Oktatási rendszerek. A Wikipedia hosszan sorolja az oktatásban végzett tevékenységét, egyetemi és egyéb szakmai pozícióit, beleértve a szakterületre irányuló kormányzati munkát is. "Az európai és észak-amerikai oktatási rendszereket kezdettől fogva arra tervezték - írja Robinson -, hogy kiszolgálják a kézi gyártáson, a gépiparon és az ehhez kapcsolódó ágazatokon alapuló ipari gazdaság munkaerő szükségletét. (...) Az iparosodás nemcsak a tömegoktatás struktúráját befolyásolta, hanem a szervezeti kultúráját is." Bemutatja azonban, hogy mára az egyetem tömegtermelő nagyüzem lett sablonos oktatástechnológiákkal. Ezért "Nem csoda hát, hogy az egyetemet végzettekből hiányoznak azok a kreatív képességek, amelyekre az üzleti világnak olyan égető szüksége van; mint ahogyan az sem meglepő, hogy amint nő a fiatal, önmagukat alkalmazó vállalkozók száma, egyre kevesebben látják értelmét az egyetemi tanulmányoknak."

Kiemelkedően nagy jelentőségű megállapítása, hogy "A kreativitás nem csupán az eredeti ötletekről szól, hanem azok értékeléséről is. A folyamat magában foglalja a kezdeti ötlet kidolgozását (és ilyen ötlet lehet az is, ha felismerünk egy létező vagy felkelthető szükségletet, amelynek sikeres kielégítésére tudunk egy kreatív megoldást létrehozni; ez is lehet az innovációs fejlesztés egyik kiinduló pontja! - OP), tesztelését és csiszolgatását, sőt az elvetését is, a folyamat során felbukkanó más ötletek kedvéért." Ez ugyanis rávilágít: a kreativitáshoz nem elegendő az ötletekkel többé-kevésbé elhagyni a járt terepet; szintúgy kell a lehetőségek újszerű felismerése és értékelése is.

Márai Sándor: Mágia - Helikon Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az írói sikerek csúcsán (1941) megjelent Mágia című novellaválogatásban önvallomásos írások váltogatják egymást, az élet hétköznapi pillanatait felidéző, élet és halál varázslatos titkait kutató sorokkal." Így mutatja be a Helikon ajánlója a Márai sorozatának e legújabb kötetét.

Máraihoz visszatérni mindig jó, felemelő élmény. Azt adja, amire sokunknak - gyorsan fogyatkozó sokunknak?? - igen nagy szüksége van: írásait olvasgatva, vele gondolkodva embernek érezzük magunkat e fogalom legjobb intellektuális és humanista jelentése szerint. Ami persze még élesebbé, nyomasztóbbá teszi a kontrasztot a Márai által képviselt emberséges értékrend és a mai világ mindazon vonása, bennünket elárasztó hatása, értékrendje között, amelyre Radnótival elmondhatjuk, hogy "ellenükre élek...".

"Gyufaszálnyi világosságot gyújtani napról napra, tömegek eszméletének homályában, szemmel tartani ízlést és ízléstelenséget, kézmozdulattal utat mutatni, megfélemlíteni fondorkodó és lappangó kalandorokat, s közben néha felkiáltani, emberek vagyunk, ne feledjétek! Ez az újságírás. Az igazi. Amiért talán érdemes lemondani az írói kolostorok gőgjéről és magányáról is" - idézte a Helikon Márai Sándor 1937-ben megfogalmazott újságírói hitvallását A nagyság átka c. kötetének (Helikon Kiadó, 2011 - l. MISZ Hírlevél 2012/1. sz.) ajánlójában. Igen, számunkra ez teszi mindegyik kötetét a humánus gondolkodás breviáriumává, és egyben igen értékes, széles látókörű kordokumentummá. Érzékenyen figyelni, érteni, és irodalmi értékű apróbb-nagyobb műveiben elmondani, hogy milyen, hogyan működik és mivé lesz a világ, a neki oly fontos európai civilizáció és benne a fogalom legjobb értelme szerinti polgári értékek - ezzel Márai valóban a legtöbbet adta korának és adja nekünk, miközben nyilvánvalóan azt élte meg, hogy "Pályám bére / Égető, mint Nessus vére." De szeretném is olvasni Márai - persze nemlétező - tudósításait Bizánc utolsó korszakáról, a rezignált bölcsességnek, s ugyanakkor a világra nyitottságnak ezzel a rá olyannyira jellemző keverékével!

Olvashatunk viszont itt parabolákat a történelem több nagy személyiségéről, és novellákat a kor "közembereiről", amelyekhez jól illik egy kevésbé neves író-kortársának regénycíme: "Istenem, így élünk." Nem állíthatjuk ugyan, hogy minden egyes jelenete, sorsképe egyformán élő erővel ragadja meg a ma olvasóját - talán azért, mert a ránk nehezedő sokféle szorításban gyakran nem igazán tudunk rájuk hangolódni -, de nincs e 332 oldalas kötetben novella, amelyet akárcsak felszínesnek is találnánk, amely így vagy úgy ne szólna hozzánk is.

Az írás mágia - ahogy novellájának hősével is mondatja. Márai képeket és gondolatokat tár elénk, és reánk hagyja, hogy reagáljunk. - de hiszen épp ez az igazi, nemes irodalom rendeltetése. Így látjuk egyik novellájában Napóleont Waterloo után, s hozzá a rejtélyes gondolat: "Talán csakugyan elkészült a mű, kihordta az eszmét, megszületett, vérben a napóleoni eszme (...). Európa a világ felett!" Így látjuk Danton György Jakab utolsó éjszakáját a kivégzése előtt; a spanyol Fülöp király kasztíliai végóráit; a visszavonult Shakespearet, aki még megírja A vihar-t; Kazinczy Ferencet, aki kiszabadulása után, "a néma és ellenségesen hallgató családtagok között, s negyvenkét éves korában, kétezerháromszáznyolcvanhét sötét nappal és sötét éjszaka árnyaival szívében, legnagyobb meglepetésére, e pillanatban honvágyat érzett a börtön után." És sok novella sok alakját, akiket mind érdemes megismerni - igaz, csak annyira, mint magát az életet...

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Mérnök Újság, 2012. június-július, XIX. évf. 6-7. szám, 10+11. oldal
Az MMK ünnepi küldöttgyűlése
Kérdése van? Forduljon mérnökéhez!
"... Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: az innováció legfőbb bázisa a mérnöktársadalom tudása, szervezeteik egyik legfőbb célja pedig a nemzeti érdekek megfogalmazása és képviselete. A mérnöki ethosz fontos összetevője a felelősségvállalás, ami politikusaink eszköztárából olykor teljességgel hiányzik..."

Futures, 2012. június, 10+11+12+13. oldal
What economic downturn? European tech start-ups flourish in the storm
Tapping global networks
"...The Technology and Knowledge Transfer Office at the Budapest University of Technology told researcher Tamas Haidegger in 2010 that his technology to scan hands for infection was crying out for commercialisation..."

Helyi Téma II. ker., 2012. június 20., szerda, 5. oldal
Másfél méter magas vizet is elvezet a lapgát
"...A Millenárison június 10-én középiskolások és elsős egyetemisták-főiskolások találmányaiból tartottak kiállítást, valamint átadták az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait. A Csodák palotájában kiállított találmányok szeptemberben a Kutatók éjszakáján is megtekinthetők lesznek..."

Helyi Téma V. ker., 2012. június 20., szerda, 5. oldal
Díjeső a kreatív tizenéveseknek
"...Az V. kerületi ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium diákjai, Kovács Ádám és Berta Dénes első' helyezést értek el az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, melyet 21. éve szervez meg a Magyar Innovációs Szövetség..."

Szeged Tv, 2012. június 21., csütörtök
Körút
"...Beszélgetés Papp Gergellyel, a Gábor Dénes Szakközépiskola diákjával és Lengyel Zoltánnal, a Gábor Dénes Szakközépiskola igazgatójával..."

Heti Válasz, 2012. június 25., hétfő
Kiemelkedő innovációs teljesítményeket díjaztak a BME-n

HVG.hu, 2012. június 25., hétfő
CERN-adatközpont: aligha rúghatnak labdába a magyar cégek

Napi Online, 2012. június 25., hétfő
Innovatív fiatalokat díjaztak
"...Több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat osztott ki a Magyar Innovációs Szövetség az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny legjobbjai között..."

Népszabadság, 2012. június 26., kedd, Jótett, 4. oldal
Egyetemi innovációt támogat a Siemens
"...Az egyetemi diákok tudományos teljesítményét növelő hallgatói kezdeményezéseket támogat a Siemens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Pro Progressio Alapítványának pályázatán..."

Új Néplap, 2012. június 26., kedd, 5. oldal
Megtartotta székfoglaló előadását Takács János
"...A kormányzat képviselőin túl pedig sikeres vállalati vezetők is elmondták tapasztalataikat a minőség és az innováció szoros kapcsolatáról..."

Piac&Profit Online, 2012. június 26., kedd
Így segíthet az internet egy vállalkozás fejlesztésében
"...Az econet consultants európai tanácsadó cég az Európai Parlament által meghirdetett innovációs verseny "Vállalkozásfejlesztés újszerű, internetes technológiák használatával" kategóriájának nyertese lett..."

Napi Gazdaság, 2012. június 27., szerda, 3. oldal
Innovációs fejlesztési pályázatok indultak
"...Három új, fejlesztési célokat szolgáló pályázati kiírás jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján, a pályázatok közül kettő a nagyobb szervezeteknek szól, a beszállítói programok elnevezésű kiírás azonban a kis- és középvállalkozásokat érdekelheti. Összesen több mint 15 milliárd forint vissza nem térítendő forrás áll rendelkezésre..."

Magyar Hírlap, 2012. június 27., szerda, 5. oldal
Javulhat a viszony az unióval
"...A strukturális alapok csökkentésével Magyarország is kevesebbet kapna, de elsősorban a szerkezet átalakítása érinti hazánkat, ugyanis míg az EU afelé tendál, hogy az innovációra, kutatás-fejlesztésre költsön többet. Magyarország érdeke az eddigi kohéziós alapok és a mezőgazdaság támogatásának megmaradása..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. június 27., szerda, 3. oldal
Álom a tízezer új állás
"...Ez pedig egy, a tudásiparon alapuló, magas hozzáadott értéket előállító, inkább a kutatás - fejlesztés irányába mutató projekt lehet..."

Észak-Magyarország, 2012. június 27., szerda, 7. oldal
Bankolni a Facebookon igazi magyar innováció

Heves Megyei Hírlap, 2012. június 27., szerda, 2. oldal
A siker titkai: a minőség, magas hozzáadott érték és az összefogás

Computerworld Számítástechnika, 2012. június 27., szerda, 20+21. oldal
Gyorsan változó világ

Világgazdaság, 2012. június 27., szerda
Átvilágítják az egyetemeket, a támogatásuk múlik rajta

Magyar Hírlap Online, 2012. június 27., szerda
Javulhat a viszony az unióval

Magyar Hírlap Online, 2012. június 27., szerda
Rangsorolás alatt

Index.hu, 2012. június 27., szerda
Kategóriákba sorolnák az egyetemeket

HVG Online, 2012. június 27., szerda
Háromféle bilétát aggathatnak a felsőoktatási intézményekre

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2012. június 27., szerda
A gazdaság szereplőinek igényeihez igazítják a szakképzési rendszert

Stop.hu, 2012. június 27., szerda
Lezárult a Science Building-projekt - kezdődhet a kutatás

Népszava Online, 2012. június 27., szerda
Durva parlamenti csata: az LMP szerint Matolcsy nem beszámítható
"...A távközlési adóból pedig ugyan reálisan remél 44 milliárd forintot a kormány, csakhogy ez a sarc éppen az innovációt fojtja meg, azaz a versenyképességet..."

EduPress, 2012. június 27., szerda
Kooperáció felsőfokon: megállapodás az Edutus Főiskola és az ipari parkok között

Borsod Online, 2012. június 27., szerda
Bankolni a Facebookon: igazi magyar innováció

Hiradó.hu, 2012. június 27., szerda
Több kategóriába sorolnák a felsőoktatási intézményeket

Világgazdaság, 2012. június 28., csütörtök, 5. oldal
Közlemény
"...Hogyan segíti elő a regionális innovációs ügynökségek és regionális hatóságok együttműködése európai szinten a Europe 2020 stratégiában vázolt "Smart specialization" kezdeményezést?..."

Magyar Hírlap, 2012. június 28., csütörtök, 10. oldal
A fiatal kutatókon múlik a jövő
"...Az idén 186 fiatal kutató vehette át a Bolyai Kutatási Ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelet a Magyar Tudományos Akadémián (MTA)..."

168 Óra, 2012. június 28., csütörtök, 16+17. oldal
A költségvetés sebei
"...Vannak feladatok, amelyeket sürgősen el kell végezni, hogy a helyzet ellenében is megindulhasson a valós növekedés. Oktatás, képzés, kutatás - fejlesztés - hogy csak a legfontosabbakat említsem. Magyarországon nagyon alacsony ezeknek a finanszírozása..."

Heti Válasz, 2012. június 28., csütörtök, 9. oldal
Csúcstalanság
"...fel kell gyorsítani az energetikai technológiák fejlődését a kutatás-fejlesztés révén. Ez nehéz üzenet költségvetési megszorítások idején, de a légkör fizikai folyamatai nem várnak..."

Heti Válasz, 2012. június 28., csütörtök, 36. oldal
Átadták a Pro Progressio Innovációs Díjat

Magyar Hírlap, 2012. június 28., csütörtök, 2. oldal
Rangsorolás alatt
"...Nemzetstratégiai célok alapján egyes felsőoktatási intézmények "kiemelt felsőoktatási intézmények" lehetnek, a komplex K+F tevékenységet végző egyetem "kutató" minősítést, a regionális hatáskörű, K+F+I (kutatás, fejlesztés, innováció) tevékenységet végző főiskola pedig "alkalmazott kutatások főiskolája" minősítést kaphat a jövőben egy kormányrendelet-tervezet szerint. A minősítés alapja az intézmény négyéves fejlesztési terve..."

Új Dunántúli Napló, 2012. június 28., csütörtök, 2. oldal
Átadták a Szentágothai kutatóközpontot. Hétmilliárd forintos egyetemi beruházás készült el
"...Pécs Bár ma még lehetetlen megjósolni, hogyan befolyásolja majd az egyetem, a város, sőt, az egész régió jövőjét a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb beruházása, a Szentágothai János Kutatóközpont, ám az bizonyos: ha ezek után nem lendül fel a tudományos élet és az innováció, akkor tényleg semmiben sem bízhatunk..."

Kisalföld, 2012. június 28., csütörtök, 4. oldal
A felsőoktatási intézmények több kategóriába eshetnének

Fejér Megyei Hírlap, 2012. június 28., csütörtök, 1. oldal
Új rangsor a felsőoktatásban

Figyelő, 2012. június 28., csütörtök, 21. oldal
Főszerepben az EIB
"...az EIB évente további 10 milliárd euróval finanszírozhatná a beruházásokat kötvénykibocsátások formájában, vagy hozhatna létre projekteket az innováció fejlesztése érdekében..."

Figyelő, 2012. június 28., csütörtök, 28. oldal
A lovak és a válság
"...A gazdasági bajok megoldásához a termelékenység tartós bővülésére lenne szükség. Ez azonban csak újabb és újabb innovációk eredményeképpen érhető el..."

Zalai Hírlap, 2012. június 28., csütörtök, 1. oldal
Új felsőoktatási rangsor

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. június 28., csütörtök, 1. oldal
Új rangsor készülhet

Vas Népe, 2012. június 28., csütörtök, 1. oldal
Új felsőoktatási minősítés

Elektrotechnika, 2012. június 28., csütörtök, 33. oldal
A VI. Magyar Műszaki Értelmiségi Napja

Kína Online, 2012. június 28., csütörtök
Interjú Dr. Mészáros Györggyel, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökével a China High-Tech Fair-en

Kitekintő.hu, 2012. június 28., csütörtök
A kínai miniszterelnök vastag pénztárcával érkezett Dél-Amerikába
"...A problémafelvetésen túlmenően intézményesítik is együttműködésüket annak a két újonnan megalakult fórumnak köszönhetően, amelyek a mezőgazdasággal és a technológiai innovációval lesznek hivatottak foglalkozni..."

Parameter.sk, 2012. június 28., csütörtök
Čaplovič a Duna mentén tartaná a nagy agyakat
"...A Duna menti régió országai alakítanák ki a Duna menti innovációs alapot, amely keretén belül különböző nemzetközi tudományos projektek és programok előkészítése zajlana..."

EduPress, 2012. június 28., csütörtök
Nemzetstratégiai célok alapján kategorizálnák az intézményeket

MM Hírlevél, 2012. június 28., csütörtök
Pro Progressio Innovációs Díj

Szabolcs Online, 2012. június 28., csütörtök
Aláírták a közszolgálati egyetem, az ÁSZ és az innovációs hivatal közötti megállapodást

Computerworld.hu, 2012. június 28., csütörtök
Magyar fejlesztést díjaztak Brüsszelben

InfoRádió.hu, 2012. június 28., csütörtök
Áder János: Fontos, hogy örüljünk egymás teljesítményének és sikerének
"...Szemerédi Endre professzor úrról van szó... leültetem egy asztalhoz egy vacsora keretében a Sándor-palotában két fiatal matematikussal, Énekes Péterrel és Köpenczey Gergővel, akik egyébként bonyhádi származásúak, és az ő tanárukat is meghívtam erre a vacsorára, Kac Sándor tanár urat. A két fiatal egy nagyon rangos, nemzetközi tudományos és innovációs versenyen negyedik helyet ért el, amire eddig még nem volt példa magyar fiatalok esetében..."

Magyar Hírlap, 2012. június 29., péntek, 2. oldal
Várják a közszolgálati egyetem fiataljait

Világgazdaság, 2012. június 29., péntek, 5. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak
"...Háromdimenziós új struktúrát kell kidolgozni - mondta lapunknak a Pannon Egyetem rektora
Az oktatás, az alapkutatás és a k+f egyensúlya jellemezné az ideális felsőoktatást Friedler Ferenc szerint. A Pannon Egyetem rektora szerint független irányítású kutatószervezetek kellenek..."

Élet és irodalom, 2012. június 29., péntek, 4. oldal
Köldökünkről felnézve
"...Nincs más kimeríthetetlen erőforrás, csak az oktatás, a kutatás és az innováció - mondta Karas..."

Magyar Hírlap, 2012. június 29., péntek, 2. oldal
Felszámolnák a lemaradást

Világgazdaság, 2012. június 29., péntek, 5. oldal
LEJÁRT A NORMATÍV TÁMOGATÁS IDEJE?
"...a műszaki tudományok területén ideálisnak tekintem azt, ha a három alaptevékenység - az oktatás, a kutatás és a kutatás-fejlesztés egyenrangúként, egymást erősítve van jelen a szervezet működésében..."

24 Óra, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak
Háromdimenziós új struktúrát kell kidolgozni - mondta lapunknak a Pannon Egyetem rektora
"...Az oktatás, az alapkutatás és a k+f egyensúlya jellemezné az ideális felsőoktatást Friedler Ferenc szerint. A Pannon Egyetem rektora szerint független irányítású kutatószervezetek kellenek... A megoldáshoz intézményen belüli és kívüli változtatásokkal juthatunk el. Például a műszaki tudományok területén ideálisnak tekintem azt, ha a három alaptevékenység - az oktatás, a kutatás és a kutatás - fejlesztés egyenrangúként, egymást erősítve van jelen a szervezet működésében..."

Békés Megyei Hírlap, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Új Dunántúli Napló, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Heves Megyei Hírlap, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Somogyi Hírlap, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Tolnai Népújság, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Új Néplap, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Petőfi Népe, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A céges partnerek jelenthetik az új forrást a felsőoktatásnak

Petőfi Népe, 2012. június 29., péntek, 7. oldal
Új struktúrát kell kidolgozni

Észak-Magyarország, 2012. június 29., péntek, 6. oldal
A Károly Róbert Főiskola hírei
"...Nemrégiben rendezték meg a Károly Róbert Főiskolán a III. Innovációs konferenciát..."

Haszon, 2012. június 29., péntek, 50+51. oldal
NÖVEKEDJ: a sikerhez vezető 6 út
"...Akár légitársaságról, mobiltelefonokról vagy pénzügyi szolgáltatásokról volt szó, tudtunk újat mutatni: jobb szolgáltatást, innovációt és értéket képviseltünk, és javítottunk az emberek életminőségén..."

Magyar Hírlap Online, 2012. június 29., péntek
Felszámolnák a lemaradást

Kitekintő.hu, 2012. június 29., péntek
120 milliárdos növekedési csomagot állítottak össze
"...120 milliárd eurós gazdasági növekedésösztönző csomagot állítottak össze az uniós állam- és kormányfők csütörtökön... A tagállamok szerint a kutatásfejlesztésbe irányuló befektetések eredményeit azonnal "innovációra kell váltani", magyarán lehetővé kell tenni, hogy az ipar minél hamarabb profitálhasson az innovációs beruházásokból..."

Inno-Hír, 2012. június 29., péntek
Négy magyar csapat az Intel Business Challenge Europe középdöntőjében

Piac&Profit Online, 2012. június 29., péntek
A világpiacot is megnyithatja a mobilalkalmazások fejlesztése
"...Immár 21. alkalommal rendezte meg a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt, amelynek fővédnöke Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár volt..."

Magyar Nemzet, 2012. június 30., szombat, 15. oldal
A nyitott kapuk Olaszországa
"...Így megjelennek a kortárs olasz művészet és design értékei éppen úgy, mint az innováció, a nagyipar és a metropolis emberének hétköznapjai és ünnepei, akárcsak a táj és a természet szépségei..."

Népszabadság, 2012. június 30., szombat, 12. oldal
Brazília, Magyarország és a VI. Tudományos Világfórum
"...Ez a közös szándék megmutatkozik a két ország Tudományos Akadémiájának együttműködésében a VI. Tudományos Világfórum (WSF) kapcsán is, melyre 2013 novemberében, Rio de Janeiróban kerül sor..."

Kelet-Magyarország, 2012. június 30., szombat, 8. oldal
Milliárdok fejlesztésre

Magyar Elektronika, 2012. június 30., szombat, 28+29+30. oldal
Az energiaszállítás

Vasárnapi Hírek, 2012. július 1., vasárnap, 6. oldal
Belül tágasabb
"...A politikai unió megvalósításának feltétele egy olyan transzferuniónak a létrehozása, amely a jólét megfelelő szintű újraelosztását valósítja meg az európai államok között, és kiterjedhet például a kutatás-fejlesztésre, innovációra, fejlesztési politikákra, vagy akár egy valódi közös kül- és biztonságpolitikára..."

Napi Gazdaság, 2012. július 2., hétfő, 9. oldal
A visegrádi négyek elhanyagolják az innovációt
"...A visegrádi négyek adópolitikája és elképzelései a külföldi befektetésekkel kapcsolatban eltérőek, de a jövő szempontjából egyformán veszélyesen elhanyagolják az innovációba való befektetést..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. július 2., hétfő, 5. oldal
Korszerű oktatás nélkül nincs növekedés
"...Edward Denison rámutatott arra, hogy az 1948-1981 közötti időszakban az USA-ban a tőke növekedése mérsékelten járult hozzá a GDP gyarapodásához, az oktatás, a technológiai változás, az innováció pedig a teljes GDP-növekedés kétharmadát biztosította..."

Origo.hu, 2012. július 2., hétfő
Budapest tobzódik a lehetőségekben
"...A magyar kormánynak észre kell vennie, hogy a kreativitás és a design új lehetőségeket rejt az ország gazdasága számára. Viszont én azt látom, nincsenek tudatában annak, hogy micsoda ereje lehet az innovációnak a világ gazdasági térképén. És mivel a politikusok nem támogatják a folyamatot, ezért a friss, jó ötletek már a születésük pillanatában halálra vannak ítélve..."

Kitekintő.hu, 2012. július 2., hétfő
Enrique Pena Nieto lesz Mexikó új elnöke
"...A monopóliumok elterjedésével kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy az államnak erősnek kell lennie ahhoz, hogy felügyelje a cégeket, versenyeztesse őket, anélkül, hogy azok akadályoznák a befektetést és a vállalati innovációt..."

Origo.hu, 2012. július 2., hétfő
Kézi vezérléssel osztja az uniós pénzeket a kormány
"...Ezentúl az NFK, illetve a Miniszterelnökség jogosult arra is, hogy szakmai egyeztetéseket folytasson kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggő programokról és pályázatokról..."

Napi Gazdaság, 2012. július 3., kedd, 3. oldal
Exportoffenzívában is gondolkodik Matolcsy
"...A magyar GDP 10-15 éven belüli megduplázását vázolta fel Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a külpiaci értekezleten. Szerinte ahhoz, hogy a célt elérjük, a következő években évi 5-6 százalékos gazdasági növekedésre van szükség, az ehhez vezető utat pedig az exportoffenzívában látja..."

Népszabadság, 2012. július 3., kedd, 13. oldal
Lombik helyett marad a családi tűzhely
Csak ront a helyzeten az Orbán-kormány politikája

Népszabadság, 2012. július 3., kedd, 16. oldal
Rég nem látott agyelszívás
Hazánkban az orvosi cégek fejlettek, de nincs irántuk fizetőképes kereslet
"...Magyar Biotechnológiai Szövetség (MBSZ) által nemrégiben összeállított, 114 oldalas, angol nyelvű elemzésnek, mely azt is kimondja, hogy az egyik legjövedelmezőbb befektetés Magyarországon a kutatás-fejlesztés és azon belül is a biotechnológia. - A biotechnológia az egész világon nagyon gyorsan fejlődő iparág... a külföldön dolgozó magyar szakemberek hazacsábítására sincs igyekezet, miközben a kínai, koreai, indiai innovatív cégek vezetői és kutatói túlnyomórészt a legjobb nyugati egyetemeken végzett és ipari tapasztalatot is szerzett szakemberek, akiket az ottani kormányok jelentős anyagi erőfeszítéssel csalogattak haza..."

Népszava, 2012. július 3., kedd, 13. oldal
Nem elég csak álmodozgatni
"...Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) elnöke... Ahhoz azonban, hogy a cég bővíteni akarjon, beruházásokra, innovációra, piacra és kiszámítható gazdasági környezetre van szükség - szögezte le. Például arra, hogy ne vigye el a munkáltató nyereségét fél év múlva egy különadó: ez pedig már a kormány felelőssége..."

Délmagyarország, 22021. július 3., kedd, 4. oldal
Innovációról a kamarában

IT-Business, 2012. július 3., kedd, 7. oldal
Econet: innovációs díj
"...Az Európai Bizottság "Európa 2020" stratégiájának Digital Agenda kezdeményezésében innovációs versenyt hirdetett meg olyan koncepciók kiválasztására, melyek az internet lehetőségeinek kiaknázásával biztosítanak támogatást az európai vállalkozások fejlődésének felgyorsításához. Az egyik nyertes pályamunka az econet consultants OpenFunding Platformja lett..."

Demokrata.hu, 2012. július 3., kedd
Államfői díszvacsora hagyományteremtő szándékkal
"...A díszvacsorán jelen volt Énekes Péter és Köpenczei Gergő is, a két diák az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen 4. helyezést ért el májusban..."

HVG.hu, 2012., július 3., kedd
Szemerédi Endre volt Áder díszvacsorájának egyik vendége

EuroAstra, 2012. július 3., kedd
Paradigmaváltás a vállalati kommunikációban
"...Az együttműködés, az innováció és a produktivitás szárnyra kaphat a munkatársak összekötésével. Jelenleg azonban a szervezetek csupán 30 százaléka érzi képesnek magát a közösségi együttműködés támogatására..."

Metropol.hu, 2012. július 3., kedd
Államfői díszvacsora hagyományteremtő szándékkal
"...A díszvacsorán jelen volt Énekes Péter és Köpenczei Gergő is, a két diák az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen 4. helyezést ért el májusban..."

Délmagyar.hu, 2012. július 3., kedd
Együttműködés Szeged és Sanghaj egyeteme között

Portfolio.hu, 2012. július 3., kedd
Mennyi jut Magyarországnak a 60 milliárd euróból? - Változik a KAP
"...A fokozott versenyképesség jegyében az egyik kulcsmomentumok az innováció, a tudásátadás, a kockázatkezelés, és az együttműködés az élelmiszerellátási láncban..."

Origo.hu, 2012. július 3., kedd
Növelné a németek fizetését az IMF
"...Az IMF arra is figyelmet fordítana a németek helyében, hogy bátorítsák az innovációt, és emeljék a humán tőke minőségét, azaz képzettebb munkaerőre törekedjenek..."

VG.hu, 2012. július 3., kedd
Egyszerűsítés vagy káosz? - Vita a büdzsé alapjairól

CampusOnline, 2012. július 3., kedd
Kutatás, fejlesztés, innováció
"...Nemzetstratégiai célok alapján több kategóriába sorolnák a felsőoktatási intézményeket egy kormányrendelet-tervezet szerint..."

Gazdasági Rádió, 2012. július 3., kedd
"A szerkezeti átalakítások költségvetése"
"...Cséfalvay Zoltán... Megszűnik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési támogatásának kötelezettsége, ez azonban nem zárja ki támogatást..."

Infó Rádió, 2012. július 3., kedd
Aréna
"...a mikrofonnál Hlavay Richárd, vendégünk ma este Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke..."

Napi Gazdaság, 2012. július 4., szerda, 7. oldal
Adatátvitel emberi testen keresztül
"...Másodpercenként tíz megabájtnyi adatot is képes továbbítani az emberi testen keresztül az a technológia, amelyet a napokban mutattak be az Ericsson mérnökei. A technológia várhatóan új irányokat jelöl ki a telekommunikációs fejlesztések számára..."

Magyar Nemzet, 2012. július 4., szerda, 2. oldal
Államfői díszvacsora
"...Az államfő vendége volt Szemerédi Endre Abel-díjas matematikus, Katz Sándor középiskolai matematikatanár, aki számos díjat elérő, versenyeken kiemelkedő helyezést szerző fiatal diákot nevelt, valamint Énekes Péter és Köpenczei Gergő diákok, akik az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen 4. helyezést értek el májusban..."

Magyar Demokrata, 2012. július 4., szerda, 4+17+18+19. oldal
Kárpát régió
"...Közép-Európa Svájca Kulturális turizmus, autonóm helyi gazdaságfejlesztés, erdő- és vadgazdálkodás, agrárium és élelmiszeripar, a magyarság által vezérelt innováció, megújuló energia és vízipar, határok nélküli szakmai közösségek - ezek a Mikó Imre Terv szerint Erdély fő kitörési pontjai..."

Magyar Demokrata, 2012. július 4., szerda, 20+21. oldal
Megmaradni Miskolcon
"...A térség versenyképességének javításához elengedhetetlen a tudásközpontú ipar, és ebben a folyamatban a kutatás kulcsszerepet játszik..."

Elektro Installateur, 2012. július 4., szerda, 6. oldal
Industriautomation
"...Az ipari seregszemlét több mint hatvan szakmai előadás és konferencia kísérte, amelyeknek központi témái - a tematikus napoknak megfelelő bontásban - az innováció, a környezettudatosság és az energiatakarékosság voltak..."

Elektro Installateur, 2012. július 4., szerda, 8. oldal
Létesítménymérnöki Napok Gödöllőn
"...A rendezvény lehetőséget adott a fogyasztók, a szakemberek találkozására és tájékozódására, a szakterület innovációinak megismerésére..."

Elektro Installateur, 2012. július 4., szerda, 32. oldal
Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

Magyar Demokrata, 2012. július 4., szerda, 20-21. oldal
Megmaradni Miskolcon
Patkó Gyula: Az értelmiség képzése és itt tartása tehát az egyetem legfontosabb feladata

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. július 4., szerda, 7. oldal
Sikeres pályázatokat zárt
"...A Salgótarjáni Innovációs Központ célja, hogy katalizátor szerepet töltsön be a térségi innovatív fejlesztések megvalósításában..."

Népszava.hu, 2012. július 4., szerda
Ciprus átvette Dániától a stafétabotot
"...Előrehaladást szeretnének elérni a közös mezőgazdasági és halászati politika reformjáról folyó tárgylásokon, a kohéziós politikában, a kutatás és fejlesztés terén (Horizon 2020)..."

EuroAstra, 2012. július 4., szerda
Eredményt hirdettek a Gábor Dénes Diplomamunka Ösztöndíj Pályázat második fordulóján

Metropol.hu, 2012. július 4., szerda
EU: jövőre több euróval gazdálkodhatnak
"...Herczog kiemelten hangsúlyozta a kutatás-fejlesztésbe és az innovációba való hosszú távú befektetés jelentőségét. Úgy vélte továbbá, meg kell akadályozni, hogy a kis- és középvállalatok csökkentsék beruházásaikat, különös tekintettel a kutatás-fejlesztés területére..."

Metropol.hu, 2012. július 4., szerda
Innovációs ranglista: hazánk a 31. helyen
"...Magyarország a 31. helyen áll azon a globális innovációs listán, amelyet a szellemi tulajdon nemzetközi szervezete, a WIPO állított össze. A 141 országot felölelő idei rangsorban Magyarországot csupán Csehország előzi meg a visegrádi négyek közül, a 27. helyen áll, miközben Szlovákia a 40., Lengyelország a 44. helyre került..."

Délmagyar.hu, 2012. július 4., szerda
Magyarország a 31. helyen az innovációs ranglistán

Portfolio.hu, 2012. július 4., szerda
Itt az innovációs világrangsor - nem is állunk olyan rosszul

Kisalföld.hu, 2012. július 4., szerda
Magyarország a 31. helyen az innovációs ranglistán

ZetaPress, 2012. július 4., szerda
Matekzsenik díszvacsorája
"...Köpenczei Gergő és Énekes Péter - a két tizenéves zseni - Áder János köztársasági elnök meghívásának eleget téve tegnap felkészítő tanárukkal, Dr. Katz Sándorral, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium matematika tanárával együtt díszvacsorán vett részt a Sándor-palotában. A meghívást a fiatalok azzal érdemelték ki, hogy a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén, a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF) a legjobb 4 között végeztek májusban Pittsburgh-ben (USA) Az s(n) számelméleti függvény használhatósága kódolási célokra című pályázatukkal. Az ISEF-en való részvételükre a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen elért díjuk jogosította fel őket..."

Origo.hu, 2012. július 4., szerda
Újabb milliárdokra ugorhatnak rá a cégek
"...Támogatás szerezhető innovációs ipari parkok, fejlesztési központok kialakítására és továbbfejlesztésére is. A cél a komplex innovációs beruházások támogatása, kutatási, műszaki fejlesztési, infrastrukturális háttér kialakítása..."

IT Business Online, 2012. július 4., szerda
Jó hírűek külföldön a magyar startupok

Budaörsi Info Online, 2012. július 4., szerda
Díszvacsora a Sándor-palotában hagyományteremtő szándékkal

Nyírhír.com, 2012. július 4., szerda
Áder János díszvacsorát adott

InfóRádió.hu, 2012. július 4., szerda
Bendzsel: Nem innovatívak a magyar vállalkozások

Református Rádió Portál, 2012. július 4., szerda
Díszvacsorát adott Áder János

Hiradó.hu, 2012. július 4., szerda
Innovációs ranglista: Magyarország a 31. helyen

Magyar Hírlap, 2012. július 5., csütörtök, 10. oldal
Hazánk a harmincegyedik
"...Magyarország a 31. a szellemi tulajdon nemzetközi szervezete globális listáján. Az elemzők a politikai, a szabályozási és az üzleti környezetet, az emberi erőforrásokat, az oktatást és az infrastruktúrát is mérlegelték. Hazánkat a 141 ország versenyében csak Csehország előzi meg a visegrádiak közül. A leginnovatívabb Svájc, az utolsó Szudán..."

Napi Gazdaság, 2012. július 5., csütörtök, 4. oldal
Magyarország a 31. a globális innovációs listán

Világgazdaság, 2012. július 5., csütörtök, 5. oldal
Innovációs ranglista: Magyarország a 31.

Észak-Magyarország, 2012. július 5., csütörtök, 2. oldal
31

Figyelő, 2012. július 5., csütörtök, 53. oldal
Intelligens kórlap

Népszava, 2012. július 5., csütörtök, 4. oldal
Stabil háttér nélkül mit sem ér az akcióterv
"...Ahhoz azonban, hogy a cég bővíteni akarjon, beruházásokra, innovációra, piacra és kiszámítható gazdasági környezetre van szükség. Például arra, hogy ne vigye el a nyereségét fél év múlva egy különadó. Ez pedig már a kormány felelőssége..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. július 5., csütörtök, 2. oldal
Önbecsülés
"...Áder János... Díszvacsorát rendezett ugyanis négy olyan magyar embernek, akik kiemelkedő teljesítményükkel kiérdemelték az ország polgárainak megbecsülését. A meghívottak között volt az idén Abeldíjat (matematikai Nobel) kapott Szemerédi Endre, Katz Sándor bonyhádi középiskolai tanár és két tanítványa, Énekes Péter és Köpenczei Gergő. A két diák 68 ország 1500 versenyzője közül a 4. helyezést érte el májusban az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen..."

Tolnai Népújság, 2012. július 5., csütörtök, 1. oldal
Díszvacsora az elnöki palotában

Magyar Fórum, 2012. július 5., csütörtök, 9. oldal
A három város szövetsége 20 ezer munkahelyet teremthet
Közép-Európában is meghatározó jelentőségű gazdasági térség jöhet létre

EuroAstra, 2012. július 5., csütörtök
Mi a sikeres üzleti modell titka? - Először jelent meg könyv magyarul az üzletimodell-innovációról

Origo.hu, 2012. július 5., csütörtök
Tehetséges tinikkel vacsorázott Áder János
"... Köpenczei Gergő és Énekes Péter azzal érdemelték ki Áder János meghívását, hogy a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén, a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF), májusban a legjobb 4 között végeztek Pittsburgh-ben (USA), "Az s(n) számelméleti függvény használhatósága kódolási célokra" c. pályázatukkal..."

Hajdú Online, 2012. július 5., csütörtök
Jegyzet: Önbecsülés

Index.hu, 2012. július 5., csütörtök
Innovációban visszaestünk
"...A 31. helyet foglaltuk el azon az innovációs rangsoron, amit közösen hozott létre az INSEAD nemzetközi üzleti iskola és az ENSZ egyik speciális szervezete, a WIPO (World Intellectual Property Organization). Ezzel öt helyet estünk vissza tavalyhoz képest, bár idén kissé több országot vettek számításba. Előttünk Lettország foglal helyet, közvetlenül utánunk pedig Kína következik..."

VG.hu, 2012. július 5., csütörtök
Innovációs ranglista: Magyarország a 31.

VG.hu, 2012. július 5., csütörtök
170 milliárdos hiány a költségvetésben - Mi történt?

OrientPress, 2012. július 5., csütörtök
NGM: rövid idő alatt teljesült az éves hiányelőirányzat
"...A kiadások közül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap álláskeresési ellátások kiadásai és egyéb kiadásai, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiadásai teljesültek alacsonyabb összegben az előző év azonos hónapjához képest..."

Menedzsment Fórum, 2012. július 5., csütörtök
A hiány közel 90 százaléka jött össze fél év alatt

Index.hu, 2012. július 5., csütörtök
Újra 90 százalékon a hiány

Vehír.hu, 2012. július 5., csütörtök
Innovációs ranglista: Magyarország a 31. helyen

Kínaon.com, 2012. július 5., csütörtök
A HITA is segít a kínai vállalkozásoknak az uniós nyitásban
"...A magyar külgazdaságban is azoknak az iparágaknak a súlyát igyekeznek növelni, amelyek a high tech-hez kapcsolódnak: egészségipar, zöldgazdaság, tudomány és innováció..."

Hetek, 2012. július 6., péntek, 28+29. oldal
A trendek vége
"...A kutatás-fejlesztés terén 80 százalékos férfitöbbség van..."

Vehír.hu, 2012. július 6., péntek
Kiemelkedő tehetségek iskolája
"...Énekes Pétert és Köpenczei Gergőt, akik az Erdős iskola foglalkozásain alapozták meg tudásukat, és az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen 4. helyezést értek el májusban..."

EduPress, 2012. július 6., péntek
Díszvacsorán fogadott tehetséges diákokat Áder János

Napi.hu, 2012. július 6., péntek
Egy hónap alatt elköltöttek hatmilliárdot - jöhet az újabb pénzpumpa

Népszava, 2012. július 7., szombat, 17. oldal
Európa-karbantartás
"...Láthatóan nem elég, ha sokat beszélünk innovációról, és ha kiosztunk támogatást pár ezer európai kutatónak..."

VG.hu, 2012. július 7., szombat
Már a spájzban vannak a kínai high tech cégek

EuroAstra, 2012. július 8., vasárnap
Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola sikere
"...Énekes Pétert és Köpenczei Gergőt, akik az Erdős Iskola foglalkozásain alapozták meg tudásukat és az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen 4. helyezést értek el májusban..."

Magyar Nemzet, 2012. július 9., hétfő, 5. oldal
Hippokratész a XXI. században
Magyar tudományos siker, szegedi orvosok a nemzetközi génterápiás kutatások élvonalában

Világgazdaság, 2012. július 9., hétfő, 16. oldal
Házassági tanácsadás az USA és Kína számára
"...A válság kirobbanása azonban sokkal mélyebben gyökerezik a kapitalizmus amerikai változatában, amelyről azt tartják, hogy az erős versenyen, az innováción, a hozamokon és a javadalmazáson alapul..."

Új Dunántúli Napló, 2012. július 9., hétfő, 13. oldal
A kék gazdaság lett az idei nyári egyetem témája a közgázkaron

Új Dunántúli Napló, 2012. július 9., hétfő, 13. oldal
A közeli jövőt alapozták meg
"...A pályázat nem titkolt célja volt az is, hogy a hazánkban képzett kutatóállományt itthon tartsák, illetve a már külföldön munkát vállalókat visszacsábítsák a hazai kutatás porondjára..."

Népszava, 2012. július 9., hétfő, 12. oldal
Pénzherdálás brüsszeli módra
"...Jelentősen kívánják növelni a kutatásokra szánt alapokat, erre a célra 9 milliárd eurót irányoznak elő, ami 28,1 százalékos növekedést jelent a 2012 évihez viszonyítva. Ebből 546,4 millió euró, ami 47,8 százalékos növekedést jelent, az innováció és a versenyképesség növelését célzó kutatás támogatása..."

Lánchíd Rádió, 2012. július 9., hétfő
Pakucs: Még feljebb kerülhetünk a globális innovációs listán
"...Az adminisztratív és bürokratikus elemek csökkenésével még feljebb kerülhetünk a globális innovációs listán - jelentette ki az Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke..."

Várható események

TII 2012 nyári egyetem Krakkóban

Szeptember 10-14. között rendezi meg a Technology Innovation International (TII) 2012. évi nyári egyetemét a Krakkói Közgazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve, annak saját kampuszán. A nyári egyetem programja és oktatói:
- Az ötlettől a vállalkozások létrehozásáig - a tényleges lehetőségek értékelése, Raphaël Cohen (Svájc)
- Az új, 2.0 módszerek a nemzetközi együttműködésért és technológiatranszferért, Salvador Pastor (Spanyolország)
- Üzleti esettanulmányok készítése a technológiai lehetőségek érdekében, Max Nielsen (Dánia)
- Üzleti modellek a szellemi tulajdonjogok hasznosítására, Robert Goodfellow (Egyesült Királyság)
- Nyílt innováció /Innovációs Menedzsment, Arjan de Bruin (Hollandia)

A tanfolyam ára TII tagok részére 990 euró, ami tartalmazza a tandíjat, a tananyagokat, frissítőket és ebédet minden napra. Egy központi fekvésű hotelben a nyári egyetem résztvevői részére 78 euróba kerül egy szoba egy éjszakára, reggelivel együtt.

További információ és a regisztráció lap elérhető a www.tii.org/index2.php?sm=tii_en-8-upcoming_events&cat=5&idnews=201205030001 oldalon.

Nemzetközi MicroTEC Hallgatói Konferencia

A stuttgarti Steinbeis Europe Zentrum konferenciát szervez 2012. október 8. és 12. között. A mobilitás, az egészségügy, smart rendszerek integrálása és az energia 21. századi kérdései mind a konferencia tudományos programjának részét képezik az IMTEK (Institut für Mikrosystemtechnik - a Freiburgi Egyetem Mikrotechnológiai Intézete) konferenciáján.

Helyszín: IMTEK - Institut für Mikrosystemtechnik, Universität Freiburg, Georges-Köhler Allee 101, 79110 Freiburg i.Br., Németország
A konferencia nyelve: angol
A konferenciára a regisztráció kötelező, határideje: 2012. szeptember 10.
Regisztrációs díj: 90 EUR (A díj tartalmazza a napi ebédet, frissítőket, nyomtatott anyagot, valamint a konferencia utáni programon való részvételt. Az egyéni prezentációs verseny és a kreatív csapatvetélkedő résztvevői számára 40 EUR visszatéríthető.)

A régió vezető mikrotechnológiai vállalatainak részvételével zajló állásbörze kiváló kapcsolat- és karrierépítési lehetőségeket kínál. Tudományos prezentációs verseny, valamint kreatív csapat vetélkedőt rendeznek, előbbi esetén 500 eurós, csapatvetélkedő esetén 1000 eurós fődíjjal. A MicroTEC Südwest klaszter partnerei bemutatót tartanak a legfrissebb (state-of-the-art) K+F eredményekről és mikrotechnológiai alkalmazásokról.

Október 12. és 14. között, a konferenciát követően ingyenes konferenciát szerveznek a résztvevőknek, amelynek során lehetőség nyílik a MicroTEC Südwest klaszter és a tagvállalatainak megismerésére, valamint a régió bejárására. A programot a Baden-Württemberg International szervezi, és céglátogatásokat foglal magában fejlett mikrotechnológiai üzemekben és élvonalbeli kutatóintézeteknél.

További információ és a regisztrációs űrlap letölthető a www.microtec-career.com oldalon.

4th European Innovation Summit

2012. október 9-10. között, az Európai Parlamentben, Brüsszelben rendezik meg a 4. Európai Innovációs Csúcstalálkozót, partnerségben a Science and Technology Options Assessmen-tel (STOA), az Európai Parlament egységével. A Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) a találkozó részeként szervezi meg éves szimpóziumát 9-én, du.

Tervezett program:
- "Az ETI barátai", élükön Maria Da Graça Carvalho, európai parlamenti képviselővel, és a K4I Fórum közösen szerveznek egy ülést "Az EIT szerepe a Hidak Építése és Szinergiák Létrehozása során".
- Biztosok, magas rangú uniós tisztviselők és a tagállamok képviselői megvitatják a K+I szerepét a nagy társadalmi kihívásokban, egy délutáni ülés alkalmával: "Az innováció előmozdítói és vezetői".
- Geoghegan-Quinn, kutatási és innovációs biztos előadása, melynek során válaszolni fog innovációs szakemberek kérdéseire, a Reality Check online felmérés részeként.
- Prof. Anne Glover, Barroso elnök vezető tudományos tanácsadója részt vesz "A tudomány és a technológia szerep, mint a technológia fő ereje" elnevezésű vitafórumon.

A részletes program és részvételi feltételek megtalálhatók a K4I honlapján, további információ a K4I szervezőitől kérhető.

Pályázati felhívások

Társadalmi Innovációs Verseny

European Investment Bank (EIB) Intézete megrendezi az első Társadalmi Innovációs Versenyt. A verseny célja, hogy támogassa az innovatív ötleteket és jutalmazza azokat a lehetőségeket, melyek társadalmi haszna jelentős, vagy a legjobb gyakorlatnak bizonyul.

A nevezések széles területet ölelhetnek fel, az oktatástól és az egészségügytől a természeti vagy városi környezetig, az új technológiáktól az új rendszerekig és új folyamtokig.

Két fő vonal mentén kérik a pályázókat, hogy a munkájukat nyújtsák be:
- innovatív ötletek, amelyeket ésszerű időhatáron belül meg lehet valósítani, és jelentős társadalmi haszonnal járnak, vagy
- megvalósított innovatív megoldások, melyek kézzelfogható eredményekkel jártak, és a legjobb gyakorlatok lehetnek.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 14.

A versenyt két körben rendezik: Az EIB csoport értékelő bizottsága választja ki a második fordulóba jutó 15 döntőst. A döntőbe jutottakat október 12-ig jelentik be, és felkérik, hogy a végső eseményen, november 29-én, Luxemburgban mutassák be javaslataikat. A zsűri testülete, melynek tagjai tudományos szakemberekből és az üzleti világ képviselőiből áll, jelöli ki a négy nyertest - az első helyezett 15000 EUR-ban, a másik három helyezett 5000 EUR-ban részesül. Az 5. nyertes 10000 EUR pénznyereményt kap, akire a verseny közönsége a második körbe jutott résztvevők közül szavaz.

Bővebb információ: http://institute.eib.org/infocentre/2012/06/26/social-innovation-tournament/

MMT pályázatok

A Magyar Minőség Társaság (MMT) az alábbi pályázati felhívásokat tette közzé:
- Magyar Minőség Háza Díj 2012
A pályázat célja: hazai, kiemelkedő minőségű termékek, fejlesztések és szolgáltatások népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elősegítése.
Nevezési határidő: 2012. október 15.

- Magyar Minőség eOktatás Díj 2012
A pályázat célja: a kiemelkedő minőségű elektronikus oktatási anyagok és a jelentős eredményeket elért alkalmazások népszerűsítése.
Nevezési határidő: 2012. október 3.

- Magyar Minőség Portál Díj 2012
A pályázat célja: kiemelkedő minőségű jellemzőkkel rendelkező magyar nyelvű portálok népszerűsítése.
Nevezési határidő: 2012. október 3.

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) közösen meghirdetett pályázatok:
- Minőség Szakirodalmi Díj 2012
A díjat az az alkotó (szerző, alkotószerkesztő, szakfordító stb.) nyerheti el, akik az elmúlt 3 évben megjelent szakirodalmi művei (könyv, tanulmány, szakcikk nyomtatott, vagy elektronikus formában) jelentősen hozzájárult a hazai MIR, KIR, MEBIR, KES stb. fejlesztéséhez.
Nevezési határidő: 2012. október 3.

- Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2012
A címet az a személy nyerheti el, aki jelentősen közreműködött Magyarországon működő - termelő vagy szolgáltató - gazdálkodó szervezet vezetésébe hatékonyan beépült, bizonyíthatóan eredményes irányítási rendszerének (MIR, KIR, MEBIR, KES stb.) fejlesztésében.
Nevezési határidő: 2012. október 3.

További információ: Magyar Minőség Társaság, tel./fax: 1/215-6061, e-mail: titkarsag@quality-mmt.hu, net: www.quality-mmt.hu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.