XXII. évf. | 2012. június 12. | 12. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepsége

Dr. Hoffmann Rózsa fővédnök, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára, számos protokoll vendég, érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségére 2012. június 11-én, a Csodák Palotájában, Budapesten.

A rendezvényt Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tiszteletbeli elnöke, a szervezőbizottság elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy az idei verseny nagyon különleges, mert idén először két olyan díj is (fődíj és bírálóbizottsági különdíj) is kiosztásra került, melyre eddig a verseny során nem volt példa. Mint a szervezőbizottság elnöke, külön gratulált azoknak a tehetséges fiataloknak, akik az Intel ISEF-en a legjobb négy matematikus között végeztek. Ennek kapcsán az Intel magyarországi képviselője, Gacsal József ismertette pár szóban az évente megrendezésre kerülő Intel versenyt, továbbá elmondta, hogy az Intel jövő évi versenyén is támogatni fogja egy-két tehetséges magyar fiatal részvételét.
Az ünnepségen Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár mondott köszöntőt. Hangsúlyozta a verseny és ezen belül a műszaki, és természettudományi pálya fontosságát. Felhívta a figyelmet, hogy az itt megjelent fiatal tehetségek, mennyire kivételesek, igazi csillagok, akiknek azt kívánta útravalóul, hogy ők legyenek a jövő magyar Nobel-díjasai. Kitartásra, további munkára biztatta a fiatalokat, még akkor is, ha lesznek későbbekben küzdelmesebb korszakuk is.

Ezt követően Prof. Ormos Pál zsűrielnök, az MTA SZBK főigazgatója értékelte a bírálóbizottság munkáját, ismertette a verseny menetét, majd beszélt a bírálóbizottság nehéz döntéseiről, a beérkezett jobbnál jobb pályázatok értékelésekor.

A kiemelt dicséretben, valamint a díjakban részesült fiatalok neveit, iskoláit és tanárait Pomezanski György, a Felkínálom Alapítvány elnöke, a zsűri tagja ismertette. A fiatalok pedig pályamunkájukat ismertették 1-2 mondatban, az oklevél átvétele előtt.

A kiemelt dicséretben részesült pályázók okleveleit Dr. Pakucs János és Prof. Ormos Pál adták át.

A Google különdíjában részesült, és részt vehet a Google zürichi nemzetközi táborában 2012 szeptemberében:
- Kuti Lívia (Windows Phonera írt BingMaps-re épülő navigációs alkalmazás)
- Szabó Lóránt Zsolt (Szenz-őr, avagy az autóvezetést segítő fedélzeti mérőrendszer)
Az okleveleket Dr. Rácz Balázs, a Google mérnöke adta át.

Az eredményes fiatalok közül a legfiatalabb pályázónak járó Siemens Junior Díjban Szanyi Kálmán (Egy fejlődő nagyközség levegőminőség vizsgálata zuzmótérkép alapján) részesült. A 15 éves ukrajnai fiatalnak Gergely Csaba, a Siemens kommunikációs tanácsadója adta át a díjat.

Az I., II. és III. díjakat Dr. Hoffmann Rózsa és Prof. Ormos Pál adta át:

III. díjban részesült:
- A CNC technológia gyakorlati alkalmazása (pályázó: Kollár Richárd Dávid), a díjhoz gratulált Dr. Veress Gábor elnök, a díjat felajánló MTESZ elnöke is.
- Lapgát (pályázó: Szalóki Csaba). A díjhoz gratulált Dr. Kuti László, a díjat felajánló Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke is.

II. díjban részesült:
- Windows Phonera írt BingMaps-re épülő navigációs alkalmazás (pályázó: Kuti Lívia).
- Pszicholingvisztika a gyakorlatban (pályázó: Minda Judit). A díjhoz gratulált Dr. Kőhalmi Zsolt, a díjat felajánló Puskás Tivadar Közalapítvány elnöke is.

II. díjban és a MISZ különdíjában részesült:
- Játékkonzol hallássérülteknek (pályázók: Kopasz Tamás és Körmöczi Andor). A díjhoz gratulált Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettes is.

I. díjban részesült:
- Ludmány Balázs, A hibaüzenetek mélylélektana
A pályázó, egyedülálló módon, egy olyan üzenetkezelő rendszer kidolgozását tűzte ki célul, amely figyeli a felhasználó szokásait, és ez alapján módosítja a visszatérő üzenetek kinézetét, újra felkeltve ezzel a figyelmet. Első lépésként egy online kérdőíven keresztül felmérte, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek változtatása általában legjobban felkelti a figyelmet. A teszt eredménye alapján kidolgozott egy üzenetkezelő rendszert, ahol a módosítandó tulajdonságok szinteket képviselnek. Ha azt észleli a rendszer, hogy a felhasználó egy bizonyos limitnél előbb zárja be az üzenetet, akkor a következő megjelenítésnél már eggyel magasabb szintre lép, még több tulajdonságot módosítva. Hosszabb használat után a rendszer átrendezi a szinteket, a felhasználó egyéni szokásaihoz igazítva azt. Kevésbé fontos üzenetek esetén pedig a rendszer a figyelemfelkeltés helyett felajánlja, hogy legközelebb már nem jeleníti meg azt. A díjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel.
(A fiatal részt vesz a 24. EU Contest for Young Scientists európai döntőjén 2012. szeptember 21-26. között Pozsonyban.)

- Hollós Ádám, Optikai szeizmográf
A ma általánosan alkalmazott szeizmográfok a mágneses térben mozgatott tekercs hatására indukálódó feszültség elvén működnek. Azonban így csak kisebb érzékenységgel mérhetőek a lassú rezgések. Az optikai szeizmográf fő előnye, hogy az elektronikai részt tekintve a legalacsonyabb frekvenciákig egyformán érzékeny. Az optikai detektálást a 4-szegmenses lézeres pozíciómérők mintájára lett kialakítva. Az elmozdulások mérése az inga végére erősített fényforrás fényének a 4-szegmenses fotodetektorra vetülésével történik. A fény hatására az egyes szegmensek (kis napelem cellák) arányos nagyságú áramot adnak le. Ha megszaggatjuk a fényforrás jelét (pl. 1 kHz frekvenciával), akkor az eredményül kapott jel is 1 kHz-es lesz, mégpedig amplitúdóban modulálva a földrengések jelével. Hosszabb idejű mérésekhez további mechanikai és elektronikai fejlesztések kívánatosak, az egyik legfontosabb talán a mérhető frekvenciatartomány növelése az alacsonyabb frekvenciák felé. A díjhoz gratulált Dr. Bendzsel Miklós a díjat felajánló Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke is.
(A fiatal részt vesz a 24. EU Contest for Young Scientists európai döntőjén 2012. szeptember 21-26. között Pozsonyban.)

- Kovács Ádám és Berta Dénes, Organokatalitikus reakció mechanizmusának kutatása elméleti kémiai módszerekkel
2005-ben Soós Tibor és kutatócsoportja kifejlesztett egy új katalizátortípust, amely egy szerves, de nem enzimtípusú, átmeneti fémiont nem tartalmazó, úgynevezett organokatalizátor. 2011-ben japán kutatók sikeresen alkalmazták ezt királis tetrahidrofurán-származékok előállítására. A pályázók céljai közt szerepelt - a mechanizmus megfejtésén túl - molekulaszerkezeti okokat találni a megfigyelt nagy enantioszelektivitásra. Pályázati munkájuk alapvetően egy elméleti kémiai mechanizmus-kutatás. Ennek lényege a reakció mechanizmusának felderítése, működésének megértése, és tulajdonságainak visszavezetése molekuláris térszerkezeti okokra, elméleti megfontolások és számítások alapján. A számítások során a mechanizmusban fontos szerkezetek energiáit próbálták megkapni a sűrűség-funkcionál elméleti módszerek (angol mozaikszóval DFT) segítségével. A mechanizmus felderítésével eredményeik hozzájárulhatnak a katalizátorok továbbfejlesztéséhez és új reakciók tervezéséhez. A díjhoz gratulált Dr. Volk Balázs, a díjat felajánló Egis Gyógyszergyár Nyrt. igazgatóhelyettese is, korábbi díjazott.

A bírálóbizottság különdíjat Lipécz Ádám vehette át az elmúlt három évben, a versenyen mutatott teljesítményéért. Bolyky János Antal, zsűritag a Covent Zrt. vezérigazgatója méltatta a pályázót.

Fődíjban részesült:
- Papp Gergely, Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró
A pályázó egy olyan hangszórót fejlesztett ki, amely nem a klasszikus hangszóró elv alapján működik. Egyedi kialakítású mágnes-kört épített, melyben két külön álló lengőtekercs foglal helyet és légréses indukciója jóval nagyobb, mint a hagyományos hangszóróké. Remanens indukciója minimális, ezáltal nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, valamint jóval nagyobb hangnyomást sikerült elérnie. A hangszóró minden egyes alkatrésze (pille, membrán, perem, tekercs, kosár stb.) saját tervezésű, egyedi kialakítású. Frekvencia átvitele sokkal szélesebb a szokásosnál, 65Hz-től egészen 13 kHz-es tartományig képes a minőségi hangátvitelre és mindezt 115 decibel feletti hangnyomás mellett. A magas hangok sugárzására egyedi tervezésű ún. "rezonanciális-tölcsért" tervezett a pályázó. Túlterhelés esetén a tekercs - speciális kialakítása miatt - önmagát képes hűteni, ezzel meggátolva a tekercs leégését.
A pályázatot méltatta Dr. Gordos Géza, zsűritag, a BME egyetemi tanára.
(A fiatal részt vesz a 24. EU Contest for Young Scientists európai döntőjén 2012. szeptember 21-26. között Pozsonyban.)
A bírálóbizottság döntése értelmében, az I. és II. díjban részesült pályázók által megjelölt egy-egy tanár (Komjáthy Szabolcs, Kőrösi Gábor, Gergelyi Katalin, Dr. Daróczi Csaba Sándor, Dr. Madarász Ádám, Vermes János) egyszeri, 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesült.

A Stockholm International Youth Science Seminarra történő utazást tanúsító oklevelet Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke adta át Galgóczi Gábornak.

A díjátadás után Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese köszönte meg a támogatóknak a verseny sikeréhez való hozzájárulást, a médiának a figyelemfelkeltést, továbbá a fiataloknak a kitartást. Végezetül megnyitotta azt a kétnapos kiállítást, amelyen a díjazott és leglátványosabb pályamunkákat lehet megtekinteni 11-12-én, 10-18.00 óra között, a Csodák Palotájában.

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny végeredményét ismertető kiadvány letölthető innovációs portálunkról (www.innovacio.hu).

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja (MMÉN) idén hatodik alkalommal került megrendezésre országszerte. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban. A június 4-7. közötti rendezvénysorozat fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

A rendezvény-sorozat 2012. június 4-én, 15.00 órakor ünnepélyes megnyitóval és a Benkó Dixieland Band koncertjével vette kezdetét az Óbudai Egyetem Bécsi úti Aulájában.

2012. június 5-én egy új kezdeményezéssel, az "Innováció Napja" programjával - nyitott nap keretében cégbemutatókkal, a hallgatói innováció eredményeivel, kreatív programokkal Budapesten és további felsőoktatási városokban (Debrecen, Gödöllő, Győr, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Veszprém) - folytatódott a rendezvénysorozat. A programba iktatással a rendezők célja volt, hogy erősödjön a kapcsolat a tudomány, a gazdasági élet szereplői és a középiskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók között.

Június 6-án, szerdán 10 órakor a hagyományoknak megfelelően egy tudományos konferenciára került sor, amely ezúttal az "Együtt a jövőért" szlogent viselte. A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia 220 fős befogadó képességű Nagytermében zajlott. Ennek keretében tartott előadást többek között: Oláh György Nobel díjas tudós, Aniszfeld Róbert igazgató, Bokor József akadémikus, Gyulai József akadémikus, Ábrahám László cégvezető, Szövetségünk elnökségi tagja, Várkonyi Péter adjunktus, valamint Kovács Kálmán igazgató is.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja eseménysorozat zárására június 7-én, az Országgyűlés Felsőházi Termében került sor ünnepi üléssel. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke köszöntőjét követően Michelberger Pál akadémikus a "Tudomány - oktatás - gazdaság" címmel tartott nagy sikerű előadást. Ezt követően Kis Norbert helyettes államtitkár a műszaki felsőoktatás jövőjéről beszélt. A tudományos értekezéseket Benkó Sándor klarinét műsora követte, majd Bruno O. Braun professzor, a Német Mérnökegyesület (VDI) elnöke szólt az ünnepi ülés résztvevőihez.

Aztán a szervezésben közreműködők (Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Mérnökakadémia, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Rektori Konferencia, Magyar Innovációs Szövetség) nevében köszöntők hangzottak el. Szövetségünk gondolatait Szabó Gábor elnök tolmácsolta. A határon túli magyar szervezetek üdvözlései zárták a rendezvényt: Tóth János, a Selye János Egyetem rektora és Gortva Róbert László, a Note Printing Australia Ltd-től intézett köszöntő szavakat a megjelentekhez.

A záró rendezvényen a szervezők egy közösen megfogalmazott nyilatkozatot bocsátottak ki, és átadták Lezsák Sándor alelnöknek, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot a Magyar Műszaki Értelmiség Napjáról. Az alelnök támogatásáról biztosította a résztvevőket.

Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

A magyar mérnöktársadalom immár hagyományosan legnagyobb rendezvénye, a Magyar Műszaki Értelmiség Napja idén hatodik alkalommal került megrendezésre június 4. és 7. között. A rendezvénysorozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban.

Az utóbbi évtizedek egyértelműen megmutatták, hogy az innovatív gazdaság a fejlődés, a gazdasági felemelkedés motorja. A XXI. században a gazdaság versenyképességét az ipar tudástartalma határozza meg, ennek forrása a magasan képzett munkaerő, melynek alapját a színvonalas oktatás teremti meg.

A csúcstechnológia alapját biztosító infrastruktúra és a hardver eszközök elterjesztése terén az utóbbi tíz évben Magyarországon megkezdődött a felzárkózás. A szektor fejlettségi szintje, az alkalmazottak aránya megközelíti, illetve egyes mutatóit tekintve eléri az EU átlagot. Ugyanakkor a csúcstechnológiai szolgáltatási piac fejlettsége, az információs társadalom kiépülése és a tudásalapú gazdaság még nem megfelelő színvonalú.

A magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről kiadott 2009-es állásfoglalás megerősíti: "A gazdasági élet szereplőit aggodalommal tölti el a szakoktatás, a természettudományos és műszaki képzés magyarországi helyzete. Az oktatás e területein a nemzetközileg megfigyelhető, káros, a szakképzést és a természettudományos közoktatást érintő tendenciák Magyarországon fokozott mértékben jelentkeznek. A diákok és a szülők túlnyomó része nem érti, hogy a matematika, a fizika, a kémia tantárgyak által kifejlesztett készségek és ezekben átadott alapvető ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, a magyar gazdaságnak nincs esélye a világversenyben".
Az OECD Oktatási Körképének (Education at a Glance) 2011-es adatai szerint az OECD országok között a felsőfokú oktatásban Magyarországon a legalacsonyabb a természettudományos diplomák aránya, és a mérnöki diplomák tekintetében is a sereghajtók közé tartozunk.

Az ország jövőjéért felelősséget érző politikai erők, döntéshozók megértették, hogy Magyarország kiélezett gazdasági versenyben, a válságban való talpon maradásához elengedhetetlen a műszaki és természettudományos képzés erősítése az oktatási rendszer valamennyi szintjén. A versenyképes oktatási rendszer és a belőle kilépő képzett és kreatív fiatal szakemberek a hazai vállalatok számára létfontosságúak. Szükségszerű továbbá minél több, magas hozzáadott értéket termelő, innovatív munkahely létrehozása. A versenyképes, innovatív tudással és alkalmazási készséggel rendelkező mérnökök alkotásaik révén az erős nemzetközi versenyben hozzájárulnak hazánk elismeréséhez, pozitív nemzetközi megítélésének erősítéséhez.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat továbbra is fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy Magyarország csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományos képzés területén markáns fejlesztési programok indulnak, melynek következtében nő az e területen tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülése, javul a szakmai megítélése, presztízse.
A rendezvénysorozat résztvevői kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a jövőben a Magyar Műszaki Értelmiség Napja június 6-ához, Bánki Donát, az egyik legnagyobb mérnök géniusz születésnapjához kapcsolódjon.

(Az Országházban 2012. június 7-én rendezett ünnepi ülés a fenti Nyilatkozatot közfelkiáltással elfogadta.)

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség május 30-án elnökségi ülést tartott budapesti székhelyén.

1. Az elnökség tudomásul vette és egyhangúlag elfogadta a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló - Antos László és Pakucs János által szóban is kiegészített - írásos beszámolót. Pakucs János, a Szövetség tehetségkutató tevékenysége keretében szervezett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen felfedezett Papp Gergelyről beszélt, akinek munkájáról (új típusú hangszóró) Bolyky János Antal adott kiegészítést.

2. Antos László és Erdei Sándor támogatólag kiegészítette a Start Up Tagozat megalakításáról szóló előterjesztést, melyet Miskolczi Csaba, a Start Up Underground alapítója készített az elnökség részére. Az elnökség az előterjesztést változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadta, és megbízta Miskolczi Csabát tagozatvezetőnek. Ugyanakkor - Bolyky János és Greiner István javaslatára - az elnökség át fogja tekinteni a többi tagozat munkáját következő ülésén.

3. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2012. évi költségvetési tervet, valamint jóváhagyta a 2011. évi mérleget és eredmény-kimutatást.

4. Az NGM által létrehozott Innovációs Tanácsadó Testület megalakulásáról adott tájékoztatást az elnökségnek Ürge László, aki részt vett az alakuló ülésen.

Nemzeti KFI Stratégia 2020

A Magyar Innovációs Szövetség is kialakította véleményét a Nemzetgazdasági Minisztérium által feltett kérdésekre a "Nemzeti KFI stratégia 2020" c. dokumentum elkészítéséhez, amelyet június 7-én a tárca illetékeseinek megküldött.

Részlet a kérdésekre adott válaszokból:

"6. Mi az az egyetlen, legfontosabb gondolat, javaslat, amit mindenképpen üdvözölne a KFI stratégiában?"

"...A legfontosabb gondolatnak a KFI humán erőforrásának megerősítést tartjuk a KKV szférában. Olyan intézkedéseket kell hozni, ill. kedvezményt, támogatást biztosítani, melynek során azok a magyarországi KKV-k is fejlesztőket, ill. KFI munkatársat tudnak foglalkoztatni, melyek erre nem képesek jelenleg. Ilyen sikeres támogató rendszerre van példa, pl. Kanadában..."

Válaszunk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

RECCS 2012 tésztahíd építő világbajnokság

Tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem Bécsi úti kampuszán, 2012. május 25-én másodszor került megrendezésre a RECCS fantázianevű tésztahíd-építő világbajnokság, melyen rendkívül erős mezőny gyűlt össze: 6 ország 9 egyeteméről-főiskolájáról érkeztek versenyzők.

A tésztából épített hidak versengése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik, ilyen versenyt több európai és tengeren túli mérnökképző intézményben rendeznek. Az Óbudai Egyetem egyik jogelődje, a Bánki Donát Műszaki Főiskola mintegy 15 évvel ezelőtt kapcsolódott be a versengésbe.

A híd kategória eredményei:
- "Zwack" (Kolozsvári Műszaki Egyetem, 256,6 kg, Bíró Csongor, Király Csongor, Kis Alpár, Hadi Szabolcs, Kádár György, Péntek Máté)
- "Tappancs 8" (Óbudai Egyetem, 220,4 kg, Filip András)
- "Barilla 3.0" (Debreceni Egyetem, 180,7 kg, Kalinka Gábor, Borbély Gergő, Lovász János Gergő)
- Innováció díj: "Rech-Star" (Szabadkai Műszaki Főiskola, Kiss László, Gombos Szabolcs, Gombos Tamás)
- Szépségdíj: "Sunlight-bridge" (Óbudai Egyetem, Panykó Szelina, Horváth Bence)

A tartószerkezet kategória eredményei:
- "Food Bridge" (Riga Technical University, 414,2 kg, Laura Irbe, Arturs Krastins, Marc is Bergs)
- "Pöpec" (Óbudai Egyetem, 381,0 kg, Szabó Zoltán, Barna Tamás)
- "Express Bridge" (Riga Technical University, 236,3kg, Raimonds Nikoluskins, Rolands Blumbeks, Aigars Magitis)
- Innováció díj: "UBI Team" (Universidade de Beira Interior (POR), Marco Oliveira)
- Szépségdíj: "Express Bridge" (Riga Technical University)

A RECCS 2012 fővédnökei voltak: Tarlós István, főpolgármester, Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke.
A zsűri, melynek elnöke Dr. Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető professzora volt, 12 híd és 12 tartószerkezet nevezését fogadta el.

Közösségi irodák startup vállalkozásoknak

Május 31-én új telephelyet nyitott tagszervezetünk, a DBH Group szolgáltatottiroda-üzletága, az Advance Offices a Wesselényi utca mellett fekvő Greenpoint7 irodaházban, Budapest underground kulturális és kreatív központjában. Az ünnepélyes megnyitón és fogadáson részt vett dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.
A XXI. századi, fenntartható szellemiségű belsőépítészettel és berendezéssel kialakított helyszín részeként nyílik meg az Advance Offices első közösségi irodája, a KoWerk. Az új iroda a jelentős növekedés elé néző magyar startup és seed capital vállalkozások központja kíván lenni, ezért is kínál az Advance Offices a klasszikus irodai szolgáltatások mellé coworkingnek nevezett közösségi tereket. A coworking egy olyan új munkavégzési módot jelent, amikor a bérlők egy térben, ún. közösségi terekben dolgoznak. Nincs külön leválasztott munkatér, az itt dolgozók könnyen kapcsolatba léphetnek egymással, ez az új bérleti lehetőség egyesíti az iroda, a klub és a kávézó adta előnyöket.

CHIC közgyűlés

2012. május 31-én, tagszervezetünk, a CHIC Nonprofit Kft. taggyűlést tartott a cég székhelyén, Budaörsön, a Közép-Magyarországi Innovációs Központban. A Társaság 2011-es évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a résztvevők megvitatták, majd elfogadták.

A közgyűlésen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

DDRIÜ Nonprofit Kft. taggyűlése

Tagintézményünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) Nonprofit Kft. 2012. május 23-án, Pécsett tartotta 2012. évi mérlegelfogadó taggyűlését.

A taggyűlésen Papp Roland, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint Hajdu Gyula, könyvvizsgáló ismertette a DDRIÜ Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést. Ezután Kocsis Tamás, ügyvezető igazgató számolt be az Ügynökség 2012. évi üzleti és likviditási terv pontosításra szoruló részeiről, valamint az új stratégiai irányok meghatározásáról.

A taggyűlésen valamennyi tulajdonos megjelent, köztük a MISZ képviseletében Higi Gyula, regionális igazgató is. A megjelentek az előterjesztéseket (köztük az eredmény-kimutatást és mérleget, valamint a könyvvizsgálói jelentést) egyhangúlag elfogadták.

"A jövő húzóágazata - fókuszban az elektronika"

Az AmCham június 5-én, Budapesten "A jövő húzóágazata - fókuszban az elektronika" címmel  konferenciát szervezett.

Havas István, a szervezet elnöke elmondta: "Magyarországon az elektronikai ipar éves szinten a GDP 3,5 százalékát teszi ki, de hozzávéve az áttételes hatást is, ez az arány 8-10 százalék is lehet járműelektronika nélkül. Az ágazat a magyar export egyharmadát fedi le, és mintegy 100 ezer család megélhetését biztosítja." A konferencián a beszállítói és az oktatási panelek mellett egy teltházas - Szabó Gábor, MISZ-elnök részvételével - innovációról szóló kerekasztal-beszélgetés is lezajlott, melyet Dr. Reich Lajos, a panel moderátora és az AmCham Innovációs Bizottság elnöke foglalt össze: Az innováció közvetlen hozzájárulása a GDP-hez mindössze 1% körüli ugyan, mégis rendkívül fontos, hiszen az innovatív megoldásokkal előállított termékek adják a GDP növekedés felét. Hazánk nagy erőssége a műszaki, természettudományos és informatikai felsőoktatás magas színvonala és a szakemberek lojalitása.

Gyengesége ugyanakkor a tehetség-utánpótlás alacsony létszáma, valamint a jogszabályi környezet gyakori változása. A jogszabályi környezet stabilitásának kulcsszerepe van: az állam legjobban akkor végzi a dolgát, ha nem innovál, hiszen a hosszú távú kutatás-fejlesztési projektek ciklusideje nem egyenlő a parlamenti választások ciklusidejével. A nagyvállalati K+F központok, amelyek a Magyarországon bejegyzett amerikai szabadalmak több mint felét adják, akkor lehetnek sikeresek, ha pezsgő innovatív kis- és középvállalati környezetben dolgozhatnak. Ahhoz, hogy a magyar KKV-k hatékonyabban kapcsolódhassanak  be a nemzetközi vérkeringésbe, szükség van tehát egy hosszú távon is kiszámítható szabályozási környezetre, egyfajta magvető tőkére és kockázati tőkére, valamint az anyagi forrásokon kívül management kultúrára és adminisztrációs szakértelemre (pl. adó, könyvelés, jogi) is. A legjobb, ha a KKV-k kibontakozását nemzetközi mércével mérve is jelentős integrátorok segítik, miközben a külpiacokra történő kijutásukat az állam erre hivatott szervei aktív, magas szintű, érdemi diplomáciai munkával támogatják.

4. Magyar Innovációs TechShow

Június 6-án ismét bemutatkoztak Magyarország legígéretesebb infokommunikációs fejlesztései és találmányai. A budapesti Akvárium Klubban megrendezett Innovációs TechShow-n összesen 21 startup és KKV vállalkozás mutatta be az általuk kifejlesztett kézzelfogható, kipróbálható újdonságokat. A Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter) által évente szervezett egész napos rendezvény célja a magyarországi info-kommunikációs iparág legújabb eredményeinek bemutatása a szakmai közönség, a potenciális befektetők, és az érdeklődő nagyközönség előtt. A szervezet által kiírt nyílt pályázatra több mint 40 startup és KKV vállalkozás jelentkezett, ezek közül választotta ki a befektetőkből, sikeres fejlesztőkből, innovációs szakpolitikusokból álló szakmai zsűri - melynek tagja volt Monszpart Zsolt, a MISZ alelnöke is - a legjobb kezdeményezéseket. A kiállítás mellett szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések várták a közönséget.

Az idei TechShow fődíját az OptoForce, egy 3D-s nyomásmérő rendszerrel kapta. További díjazottak voltak: egy hatékonyságnövelő munkaerő-menedzsment rendszer (JobCTRL), egy molekula beszerzést segítő digitális platform (mcule.com), egy vezeték nélküli szenzorhálózat (RemoteSense), egy virtuális személyi edző (Idoo) és egy újszerű tapasztalatmenedzsment szoftver (Analogy Dialogue).

Az Innovációs TechShow kiemelt támogatója volt a Magyar Telekom, védnökei pedig a Külügyminisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH). A Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerként támogatta az eseményt.

Megjelent a "Biotechnology in Hungary, Sector Report 2012"

A Magyar Biotechnológiai Szövetség és tagvállalatunk, a CONVINCIVE Consulting közösen elkészítette átfogó szektorelemzését "Biotechnology in Hungary, Sector Report 2012" címmel.

Ez a legelső olyan szektorelemzés a magyar biotechről, melynek célja a teljes szektor lefedése, nem csak a piros biotechre és bioinformatikára, de a fehér és a zöld biotechre is kiterjedően. A szektorelemzés leírja az iparág struktúráját, a status quo-t, a friss trendeket és eredményeket, feltárja a szektor meggyőző növekedésének okait, és szintén azonosít néhány kulcspontot és javaslatot, amelyek megvalósítása jelentősen hozzájárulna a magyar biotech szektor fejlődéséhez. Az átfogó szektorelemzés egyrészt kiterjedt primer cégadat-gyűjtésen, másrészt mélyinterjúkon (cégvezetőkkel, kutatókkal, technológia transzfer szakemberekkel), valamint a Nemzeti Biotechnológiai Platform eredményein alapul.

A teljes 114 oldalas angol nyelvű szektorelemzés, a hat oldalas angol nyelvű statisztikai összefoglaló és a három oldalas magyar nyelvű vezetői összefoglaló letölthető az alábbi oldalról: www.hungarianbiotech.org.

Kutatói kisokos

Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja a "TÁMOP 4.2.1-09/1/KMR-2009, Együttműködés, Lehetőség, Tudáshasznosítás - ELTE, Kutatási és Technológiatranszfer Szolgáltatások Fejlesztése az ELTE-n" című projektje keretében kiadványt készített az ELTE oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak "Kutatás és üzlet az ELTE-n; Gyakorlati tanácsok kutatók számára" címmel. A kiadvány a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával készült, elkészültét az Európai Szabadalmi Hivatal is támogatta.

Alapkutatásnak induló tevékenység számos esetben eredményezett már hasznosítható, szabadalmaztatható tudást. A tudományos karrier szempontjából a publikációk kiemelt jelentőséggel bírnak. A publikáció és a szabadalmaztatás azonban nem egymással összeegyeztethetetlen kategóriák.

A kiadványban tájékoztatnak arról, hogy milyen lépések történnek egy találmány létrejöttétől kezdve annak szabadalmaztatásáig, illetve üzleti hasznosításáig, valamint az egyéb oltalmi formákról is. Útmutatást adnak az értékesítés lehetséges módjairól, forráskeresésről és üzleti terv készítésének alapjairól is. A dokumentum a következő linkről letölthető: http://pik.elte.hu/file/kutatoi_kisokos.pdf

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség, mint a Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) magyarországi képviselője 2002 óta minden évben delegálhat egy fiatal magyar kutatót a Nobel-díj átadási ünnepségre és az azt megelőző egyhetes stockholmi tudományos fórumra.

Az idei kiválasztásra 2012. június 4-án került sor, Szövetségünk székhelyén. Nyolc fiatal meghallgatása után a MISZ által felkért négyfős zsűri döntött a részvételről. A zsűri tagjai voltak:
- dr. Kroó Norbert, akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke;
- dr. Madarász Emília, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatócsoport-vezetője;
- Balassi Márton István, az ELTE és BME hallgatója, a 2010. évi SIYSS magyar résztvevője;
- Biró Enikő, a SOTE hallgatója, a 2011. évi SIYSS magyar résztvevője.

A döntés értelmében a 2012 decemberében megrendezésre kerülő 37. Stockholm International Youth Science Seminar magyar résztvevője Galgóczi Gábor, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium diákja.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Nemzetközi védjegyek ügyintézése

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) genfi Nemzetközi Irodája az alábbi három új - a nemzetközi védjegyek ügyintézése kapcsán nagy előrelépést jelentő - a madridi rendszerrel kapcsolatos internetes alkalmazást indított útjára:
- Madrid Real-Time Status (MRS) - védjegybejelentés státuszának megtekintése
Olyan eszköz, amelynek segítségével a bejelentők nyomon követhetik a folyamatban lévő nemzetközi védjegyek, valamint védjegybejelentések dokumentációjának WIPO által történő feldolgozását, a dokumentumok státuszát. Az MRS eszköz segítségével a nemzetközi védjegyek lajstromában nyilvántartásba vett minden tényről, adatról listát kaphat a kérelmező.
A szolgáltatás az alábbi internetes oldalon keresztül érhető el: http://www.wipo.int/mrs
- Madrid Electronic Alert (MEA) - védjegyfigyelés
A MEA a WIPO új, ingyenes védjegyfigyelési szolgáltatása, amely bárki számára lehetővé teszi, nemzetközi védjegyek státuszának ellenőrzését. A MEA hírlevelére feliratkozók naponta kapnak értesítést - e-mail formájában - arról, ha a nemzetközi védjegyek nyilvántartásában valamilyen változás kerül bejegyzésre.
A MEA használatához "WIPO User account" létrehozása szükséges, melynek segítségével elő lehet állítani egy listát, amely lehetővé teszi, hogy ha a megadott listán szereplő valamely védjeggyel kapcsolatban változást vesznek tudomásul, az előfizető tájékoztatást kapjon erről. Az elektronikus levél egy link segítségével biztosítja azt, hogy mind a ROMARIN, mind a nemzetközi lajstrom oldala megtekinthető legyen, ahol a változások tekintetében további információk láthatók.
A szolgáltatás az alábbi internetes oldalon keresztül érhető el: https://www3.wipo.int/login/en/mea/index.jsp
WIPO User account" létrehozása a következő internetes oldalon lehetséges: https://www3.wipo.int/wipoaccounts/madrid/public/register.jsf
- Madrid Portfolio Manager (MPM) - védjegy adatainak részletes megtekintése
Lehetővé teszi, hogy a nemzetközi védjegybejelentők és képviselőik saját nemzetközi védjegy portfoliójukba betekintést nyerjenek. Az MPM rendszerébe való belépéshez a WIPO User account oldalára belépve - az e-mail cím megadásával - kell regisztrálni.
A szolgáltatás az alábbi internetes oldalon keresztül érhető el: https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp
A szolgáltatásokról bővebb információ a WIPO oldalán az alábbi linken érhető el: http://www.wipo.int/madrid/en/services/

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

FP7 NMP Szakmai Nap

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) tagszervezetünkkel, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel (PNRIÜ) közösen "Nano-, anyag-, gyártási technológiák" témában szakmai napot tartott május 23-án, a Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központban.

Dr. Mészáros György, a NIH elnöke, nyitó előadásában ismertette a hazai K+F+I eredményeinek hasznosítását, piacra jutását célzó kezdeményezéseket és eredményeket. A Hivatal munkatársai bemutatták az EU 7. Keretprogram (FP7) anyagtudományok, nano- és gyártási technológiák (NMP) alprogramjának aktualitásait, a 2012-ben megjelenésre váró felhívások stratégiai hangsúlyait; ismertették a jelenleg is nyitott európai és hazai pályázati lehetőségeket, és a közelmúltban indított, Pont Inno elnevezésű telefonos szolgáltatást is.

A Nemzeti Technológiai Platformok (NMP) tématerületen belüli aktivitásába engedett betekintetést: Dr. Bársony István, az Integrált Mikro-Nanotechnológiai Nemzeti Technológiai Platform vezetője, Jancsó Eszter, az Innovatext Kft osztályvezetője a Magyar Textiltechnológiai Platform képviseletében és Sántha Béla, a Magyar Építésügyi Technológiai Platform képviselője. Mindhárman kiemelték a szakmai partnerkeresés és a nemzeti aktivitás fontosságát az EU 7. Keretprogramjának NMP tématerületén belül.

A rendezvényen előadást tartott Dr. Ürge László, Szövetségünk alelnöke is az "NMP Programban nyertes projekt tanulságai" címmel.

A PNRIÜ feladata, hogy elősegítse az innovációs rendszerek fejlődését a Nyugat Dunántúli régióban. Ehhez kapcsolódóan Angster Tamás, az ELMOs regionális projekt vezetője bemutatta a régió közlekedésének fejlesztése érdekében a projektben eddig megtett és a következő években végrehajtandó lépéseket.

Az elhangzott előadások letölthetőek a http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/fp7-nmp-szakmai-nap-gyor oldalon.

Szakirodalom-figyelő

Dr. Hepp Nóra, Dr. Fejesné dr. Lőrincz Anna: Szerzői jog - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Sokszor elmondtuk, nem lehet elégszer: a gazdálkodás körében korunkban a legfontosabb, gyorsulva növekvő jelentőségű termelőeszköz a tudás, a piaci szereplők termelővagyonának pedig a legnagyobb jövedelemtermelő képességű része a szellemi vagyon - azonban csak értő kezekben az! A MISZ Hírlevél 2012/6. számában ismertettük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemrég megjelent Iparjogvédelem c., a szakterület kézikönyvének is kiválóan alkalmas tankönyvét. Most kiadták az azzal szervesen összefüggő, hasonlóképp hiánypótló művet Szerzői jog címmel, amely "közérthető módon, hazai és külföldi gyakorlati példákkal kiegészítve ismerteti a legfontosabb szerzői jogi kérdéseket, a szerzői jogi védelem feltételeitől a szabad felhasználás esetein keresztül a szerzői jogok megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési eszközökig." Szó szerint kihagyhatatlan mindenkinek, aki a szellemi vagyon körébe tartozó alkotások előállításával, hasznosításával foglalkozik, vagy a munkája, ill. a gazdasági tevékenysége érintheti ezeket a területeket.

Hatályos sui generis jogszabályunk, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/Szjt.pdf) preambulumából idézve: "A technikai fejlődéssel lépést tartó, korszerű szerzői jogi szabályozás meghatározó szerepet tölt be a szellemi alkotás ösztönzésében, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek megóvásában; egyensúlyt teremt és tart fenn a szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók és a széles közönség érdekei között, tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és a szabad információhoz jutás igényeire is; gondoskodik továbbá a szerzői jog és a kapcsolódó jogok széles körű, hatékony érvényesüléséről."

A törvényt idézve: 1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. • (2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. (...) • (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől."

A szerzői jogi védelmet tehát, az iparjogvédelmi oltalomtól eltérően, nem jogi eljárás és arra illetékes intézmény döntése keletkezteti, hanem - a könyvből idézve - "hatósági aktus nélkül, lényegében a mű létrejöttével, azaz bármilyen észlelhető formában való megjelenésével keletkezik". S míg az iparjogvédelmi oltalom hatálya mindig meghatározott földrajzi területre korlátozódik ("világszabadalom" csak a hozzá nem értők elméjében létezik!), addig a szerzői jogi védelem "földrajzi területhez nem kötött, bárhol érvényesíthető".

Különösen nagy jelentőségű, hogy az előzőekben részben idézett 1. § (2) bek. példálózó felsorolása a szerzői jogi védelem tárgyába sorolja az alábbiakat: • a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is • a térképmű és más térképészeti alkotás • az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve • a műszaki létesítmény terve • az iparművészeti alkotás és annak terve • az ipari tervezőművészeti alkotás • a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis - tehát a szerzői jogi védelem hatóköre mélyen és sok ágon benyúlik az innováció területére is.

Angol-magyar, magyar-angol munkahelyi szótár - MorphoLogic
Dr. Osman Péter ismertetése

Szótárai alapján a MorphoLogic méltán nevezi magát a nyelvészeti programok specialistájának, ahol a program természetesen a szótáron futó alkalmazásokat jelenti. A MISZ Hírlevél 2010/21. számában mutattuk be a Lázár-Varga-féle angol egyetemes szótárukat, korábban pedig szóltunk a MoBiMouse, "a fordító egér" alapján működő angol és német szótáraikról. Amint a honlapján olvasható - http://www.morphologic.hu/ProductFilter.html?Itemid=533&s1=1&s2=0 -, 1993 óta foglalkozik professzionális elektronikus szótárak készítésével. MoBiMouse rendszerük 1999-ben elnyerte az Európai Unió Információtechnológiai Díját, valamint 2004-ben az elmúlt évtized egyik leginnovatívabb IST-díjas technológiája díjat. Szótáraik a legismertebb hazai kiadók (pl. Akadémiai, Adecom, Grimm, Szak) nyomtatott szótárainak digitális változatai.

Az ismertetőből idézve: "az Angol-magyar, magyar-angol munkahelyi szótárt elsősorban felnőtt nyelvtanulóknak ajánljuk, különösen azoknak, akik munkájuk során angol nyelven is kommunikálnak külföldi munkatársaikkal, ügyfeleikkel vagy üzleti partnereikkel. A szótár a felhasználó segítségére lehet az üzleti szituációk során és a munkahelyen felmerülő kommunikációs feladatok (pl. üzleti és hivatalos levelezés, telefonálás, értekezletek, munkahelyi tárgyalás, prezentáció, marketing feladatok stb.) megoldásánál." Kiemelést érdemel, hogy nyelvenként több mint 20 000 címszót tartalmaz.

A működési mód, és vele a használat kulcsa a MoBiMouse és annak kezelése. A honlapon erre is részletes útmutató található: http://www.morphologic.hu/Angol-munkahelyi-szotar-533.html. A címszavaiból: Leírás • Használatról • Vállalati megoldások • Gyakran ismételt kérdések. Innen idézve: "A MoBiMouse segítségével a lehető legegyszerűbben találhatja meg egy szó jelentését. Elég az egérmutatót az ismeretlen szó fölé vinni a képernyőn, és a szó jelentése máris megjelenik egy buborékban. Kiválóan alkalmas - például böngészés közben a weben - egy-egy szó villámgyors kikeresésére, nem kell átlépni a szótári alkalmazás ablakába, nem kell begépelni az ismeretlen szót. Felismeri a szavak ragozott alakjait is. Ha a szótár olyan kifejezést tartalmaz, amelyik 'illeszkedik' a mutatott szó környezetéhez, akkor a találatok közé a kifejezés is bekerül. A buborékos üzemmódról átkapcsolható 'ablakosra' is. Ekkor a szótár tartalma egy hagyományos 'ablakos' alkalmazásban olvasható." És "Ha több szótárat telepített, a MoBiMouse egyszerre keres több szótárban: a találatok egy buborékban, egymás alatt olvashatók."

Az itt alkalmazott új, MoBiMouse 6 verzió tud mindent, amit a korábbiak is. Ezen túlmenően, úgy is be lehet állítani, hogy az egérmutató és egy plusz billentyű lenyomásakor jelenjen meg a buborék. A buborék oldalán lévő gördítősáv segítségével pedig hosszú szócikkek is megjeleníthetők.

A szótár előzetes megismerését is jól segíti, használatához pedig támogatással szolgál a már említett Gyakran ismételt kérdések a MoBiMouse 6 termékekhez.

A vállalati megoldásokhoz tartozik a MorphoLogic Szótárszerver. Ez kis-, közepes és nagyvállalatok számára egyaránt rugalmasan skálázható módon teszi elérhetővé a MorphoLogic elektronikus szótárak által nyújtott előnyöket. A dolgozók a vállalat igényei szerint összeállított szótárcsomagot az intraneten keresztül érhetik el. A szótárszerverhez kétféle kliens választható: a böngészőben használható webes felület, a MoBiWeb, illetve a felhasználógépén futó, számos előnyt nyújtó MoBiMouse-alkalmazás.

Glenn H. Mullin: A tizennégy Dalai Láma - A reinkarnáció szent öröksége -JLX Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Bár a reinkarnáció hitvilága önmagában is igen izgalmas témakör, e kötet ennél messze többet is ad, és ezért is érdemli meg mindazok figyelmét, akiket érdekelnek az emberiség nagy kultúrkörei, vagy kifejezetten Tibet nagyon különleges világa. Jóllehet az az egyetemes kultúrának is kiemelkedő kincse, valójában a legtöbbünk nagyon keveset tud róla - igazán talán csak a kínai megszállás konfliktusairól és Őszentsége, a XIV. Dalai Láma szerepvállalásáról hallott. Gondoljuk meg, ez utóbbiaktól eltekintve, melyikünk tud öt percig folyamatosan beszélni Tibet történelméről és kultúrájáról.

Éppen, mert keveset tudunk róla, meghatározó jelentőségű, hogy megbízható legyen az információ, amelyet e könyv kínál. Hitelét maga Őszentsége, a XIV. Dalai Láma igazolja az előszavában: "Glenn H. Mullin közel harminc évvel ezelőtt érkezett meg Dharamsalába, és már akkor érdeklődött a Dalai Lámák munkássága iránt. Csodálom a kitartást, amellyel megpróbálta kielégíteni érdeklődését, és időnként eltűnődtem, vajon elképzelhető-e, hogy többet sikerült kiderítenie róluk, mint amennyit jómagam tudok. Sokan úgy gondolták, hogy a szerző a könyveiben képes minden olvasó számára megközelíthetővé, jobban érthetővé tenni a Tibettel kapcsolatos dolgokat, ezért nagy örömömre szolgál, hogy megjelenik ez a kötet, amely bemutatja a Dalai Lámák életét, és példákat mutat fel munkáikból." A Wikipedia elmondja, hogy Mullin 1972-1984 között a Himalájában tanult a tibeti buddhizmus négy iskolájának 35 legnagyobb élő mesterétől, köztük a mai Dalai Láma két fő tanítójától. Visszatérése után 25-nél több könyvet írt a tibeti buddhizmusról.

A spirituális olvasat, a tibeti lámaizmus és a Dalai Lámák története mellett a könyvben elmondottaknak van egy sokkal szélesebb olvasókör számára érdekes és érdemes olvasata is: az előbbiekkel összefonódva hiteles, részletes és megragadóan érdekes krónikáját adja Tibet történetének és kultúrtörténetének is. Maga úgy mondja 572 oldalas műve bevezetőjében: "Ezt a Tibet történelmével foglalkozó könyvet inkább kellemes olvasmánynak, semmint akadémiai jellegű értekezésnek szántam." Az előadásmódját tekintve ez kiválóan sikerült is - mind a szellemi alapok felvázolásában, mind a történetmondásában a legjobb elbeszélő stílus érvényesül - a könyvben ugyanakkor hatalmas tudásanyag vonul fel, amelyben ki-ki érdeklődése szerint mélyedhet el. Mindebből itt, figyelemfelkeltésül, csupán két nyitó részletet ragadunk ki, röviden.

A középkorban Tibet valójában több száz királyság és törzs federációja volt, és ezek mindegyikének megvolt a maga királya vagy törzsfőnöke. A központosított hatalom hiánya volt Tibet erőssége, de gyengéje is. Ez tette lehetővé, hogy viszonylag könnyen megszállják - ez szinte minden évszázadban előfordult egy-két alkalommal -, ugyanakkor szinte lehetetlenné tette a megszállt terület irányítását. A Dalai Láma általában az ország névleges vezetője volt, elsődleges feladata a királyságok és törzsek közötti béke fenntartása.

A hivatalosan felismert láma-reinkarnáció intézményrendszerét az Indiából származó buddhizmus és a "nagy himalájai misztika" ötvöződése hozta létre. Tibet "iszonyatos mennyiségű erőt és forrást szánt a reinkarnálódott lámákkal kapcsolatos rendszer fenntartására." Az ekként felismert gyermekek megörökölték elődjük tulajdonát, esetleges birtokát. Amikor a XIV. Dalai Lámaként felismert kisfiú megérkezett Lhászába, örökölte az őt megelőző Dalai Lámák minden ingatlanát, ingóságát és hivatali státusát.
A többit tessék elolvasni - megéri.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Délvilág, Délmagyarország, 2012. május 21., hétfő, 3. oldal
Innovációs díj
"...A SZAB PÁLYÁZATOT HIRDET AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSÁRA, a feltalálók által a három dél-alföldi megye területén létrejött szellemi alkotások elismerése, illetve a technológiai transzfer támogatására..."

Szegedinapilap.hu, 2012. május 25., péntek
Szabad hozzáférésűvé kell tenni a tudományos folyóiratokat

PécsiÚjság.hu, 2012. május 25., péntek
Bódis professzor: "a PTE stratégiája az oktatási innovációról és expanzióról szól"

Hajdú Online, 2012. május 25., péntek
Egymást érik a nagykövetek Debrecenben
"...Jonathan Knott nagykövet kifejtette, hogy együttműködési lehetőséget lát többek között a fejlesztések, az innováció területén, a technológia-, biotechnológia fejlesztésében..."

Refradio.hu, 2012. május 25., péntek
Kutatás, fejlesztés, innováció

Hajdú-Bihari Napló, 2012. május 26., szombat, 5. oldal
Segítség a nemzetközi piacra lépéshez

Napló, 2012. május 26., szombat, 4. oldal
Az itt élők jövője a tét
"...Erősíteni kell a mérnökképzést: a multinacionális cégek már nemcsak a gyártásukat helyezik ki a keleti régióba, hanem a kutatást, fejlesztést, innovációt is..."

Napló, 2012. május 26., szombat, 17. oldal
Kiegyensúlyozottság
Békés munkálkodással telt az elmúlt négyéves kamarai ciklus

Napló, 2012. május 26., szombat, 20. oldal
Aktuális pályázati felhívás

Szabolcs Online, 2012. május 26., szombat
Uniós támogatással megvalósuló biztonságos közlekedés
"...A konkrét, támogatandó szakterületek között szerepel az idegenforgalom, a környezetvédelem, az oktatási, kulturális fejlesztések, az egészségügyi beruházások, a közlekedési, infó- és telekommunikációs eszközökhöz való hozzáférés javítása, a kutatás-fejlesztés serkentése is..."

AgrárHírek.hu, 2012. május 26., szombat
Ezen dolgoznak Orbánék: Régóta fájó pont került előtérbe
"...Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdálkodásért felelős helyettes államtitkára... szólt a kormányzat törekvéséről... Elismerve a tényt, hogy mennyire káros, ha a folytonos innovációt igénylő termelés helyett a kereskedelem fölözi le az ilyen a célra fordítandó hasznot is..."

Kinaon.com, 2012. május 26., szombat
A kínai vállalkozók Budapesten bemutathatják kutatási és fejlesztési termékeiket

Piac&Profit Online, 2012. május 27., vasárnap
Bizalom nélkül nincs üzlet
"...A bizalmi szint drasztikus csökkenése jelentette kihívásoknak való megfelelés érdekében a cégek szervezeti innovációkat vezetnek be..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. május 28., hétfő
Átláthatóbb államigazgatást akar Obama
"...Obama kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy a hivatalok fejlesszenek ki és tegyenek elérhetővé mobil alkalmazásokat, ezzel egyrészt erősíthetik az innovációt, másrészt biztosíthatják az információkhoz való rugalmas hozzáférést..."

Magyar Géniusz Portál, 2012. május 28., hétfő
Fiatal magyar matematikusok sikere
"...A 2010/2011. évi jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen még csak második díjban részesült fiatalok, Énekes Péter és Köpenczei Gergő időközben továbbfejlesztették tudományos munkájukat, és ezért a Magyar Innovációs Szövetség biztosította részükre, hogy a 2012. évben az Intel ISEF-en ők képviselhessék Magyarországot..."

Magyar Hírlap, 2012. május 29., kedd, 8. oldal
ÚJ SZÉCHENYI TERV
"...A magyar gazdaság számára a jelenlegi, nemzetközi pénzügyi válságból való kilábaláshoz, illetve az Európa fejlett államaihoz való felzárkózáshoz az innováció nélkülözhetetlen, ennek megfelelően kiemelt szerepe van az Új Széchenyi Tervben is..."

Napi Gazdaság, 2012. május 29., kedd, 11. oldal
Június közepéig pályázhatnak az ernyőprojektek
"...Május vége helyett június 15ig lehet pályázatot benyújtani a nagyvállalati kutatás-fejlesztési és innovációs (k+f+i) programok megvalósításának támogatására..."

Napi Gazdaság, 2012. május 29., kedd, 11. oldal
Összekötik Genfet Budapesttel
"...A parlament május 21-én módosította a költségvetést, így a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai biztosítják, hogy a genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) informatikai adatközpontja Budapesten jöjjön létre..."

Napi Gazdaság, 2012. május 29., kedd, 11. oldal
Átlagosan bő két év kell a szabadalomhoz
"...Magyarországon átlagosan két és fél év alatt lehet szabadalmat szerezni, de a gyorsan avuló technológiák esetében ennél kevesebb idő is elegendő- hangsúlyozta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) annak kapcsán, hogy a Magyarországon működő AmCham a kutatás-fejlesztés-innovációval kapcsolatos ajánlásában 6-8 éves átfutási időt tüntetett fel..."

Napi Gazdaság, 2012. május 29., kedd, 11. oldal
Nagyobb támogatás érhető el
"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) módosította a Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatására kiírt (GOP-20111.3.1/A és GOP-2011-1.3.1/B kódjelű) pályázat dokumentációját. A támogatási intenzitás a korábbi 45-ről 50 százalékra nőtt, az igényelhető támogatás maximális összege 500 millióról 1 milliárd forintra emelkedett..."

Délmagyarország, 2012. május 29., kedd, 3. oldal
Klaszterkonferencia Szegeden

Új Néplap, 2012. május 29., kedd, 3. oldal
Jubileumot ünnepel a Károly Róbert Főiskola

Krónika.ro, 2012. május 29., kedd
Iroda jött létre az autonómiáért
"...Az integrált Kárpát-medencei gazdaságfejlesztés koncepciójának része a Mikó Imre-terv, amely az erdélyi kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul - jelentette ki pénteken, Nagyváradon Szathmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára..."

Délmagyar.hu, 2012. május 29., kedd
Klaszterkonferencia Szegeden

Szabolcs Online, 2012. május 29., kedd
Magyar napokat tartanak Hollandiában
"...Június 6-án az innovációs és üzleti fejlesztési együttműködés lehetőségeiről rendeznek regionális szemináriumot..."

Belföld.ma.hu, 2012. május 29., kedd
Nemzeti Kiválóság Program
Egymilliárd forint a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez
"...A nappali tagozatos mesterszakos hallgatók és a már tudományos eredményeket felmutató kutatók számára is ösztönzést jelenthet a most induló Nemzeti Kiválóság Program - mondta Navracsics Tibor..."

Kitekintő.hu, 2012. május 29., kedd
Európa nyugati felén a legjobb fogyasztónak lenni

Élelmiszer.hu, 2012. május 29., kedd
A fogyasztóknak Európa nyugati felén van a legjobb dolguk

Paraméter.sk, 2012. május 29., kedd
Európa nyugati felén élvezhetik a legjobb feltételeket a fogyasztók

Portfolio.hu, 2012. május 29., kedd
Innovatív megoldások uniós támogatással

Magyar Nemzet, 2012. május 30., szerda, 4. oldal
Milliárdos támogatás ifjú kutatóknak
"...Egymilliárd forintos ösztöndíjprogrammal járul hozzá a kormány a tudományos utánpótláshoz; a tegnap bemutatott Nemzeti kiválóság program mesterszakos hallgatóknak, illetve kimagasló tehetségű műszaki, természettudományos, matematikai és élettudományi területen dolgozó kutatóknak, oktatóknak nyújt anyagi támogatást..."

Magyar Demokrata, 2012. május 30., szerda
INNOVATÍV MEGOLDÁSOK UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Fejér Megyei Hírlap, 2012. május 30., szerda, 5. oldal
Hogyan lehet, hogy lesz jobb a világ?
"...Nélkülözhetetlen, hogy az egyetemeken felhalmozott tudást, az innovációt tudatosítsuk, s ezáltal a zöld ipar fejlődését előmozdítsuk..."

Zalai Hírlap, 2012. május 30., szerda, 5. oldal
Hogyan lehet, hogy lesz jobb a világ?

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. május 30., szerda, 5. oldal
Miként lehet, hogy jobb legyen a világ?

Napló, 2012. május 30., szerda, 5. oldal
Mitől lesz jobb a világ?

Napló, 2012. május 30., szerda, 6. oldal
Hulladékgazdálkodás
"...A Pannon Egyetem, a Középdunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara június 5-én Hulladékból haszon címmel hulladékgazdálkodási innovációs konferenciát szervez Veszprémben..."

Észak Magyarország, 2012. május 30., szerda, 7. oldal
Öt évtizede működnek a hazai felsőoktatásban
Fél évszázados fennállása jubileumi ünnepségét tartották a Károly Róbert Főiskolán.

Nógrád megyei Hírlap, 2012. május 30., szerda, 4. oldal
Ötven éve a felsőoktatásban

Vas Népe, 2012. május 30., szerda, 6. oldal
Ugorhatnak a gazellák
"...Hosszú szünet után ismét támogatáshoz juthatnak az innovációban gondolkodó kis- és középvállalkozások..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. május 30., szerda, 14+15. oldal
Felhők Európa felett
"...Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke egy számítási felhő vonatkozású partnerprogramot is meghirdetett (European Cloud Partnership), amelynek részeként négy munkacsoport foglalkozik az innováció, az adatvédelem, az interoperabilitás, valamint a biztonság és a tanúsítás kérdéskörével..."

Szabolcs Online, 2012. május 30., szerda
Kohéziós pénzek - A kohéziós politika megóvása mellett foglalt állást két néppárti EP-képviselő

Hajdu Online, 2012. május 30., szerda
Kohéziós pénzek - A kohéziós politika megóvása mellett foglalt állást két néppárti EP-képviselő

IT Extreme Online, 2012. május 30., szerda
Kiválasztották a kiállításon bemutatkozó 21 legígéretesebb hazai digitális fejlesztést
"...Az Innovációs TechShow... szakmai partnerei... a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)..."

Portfolio.hu, 2012. május 30., szerda
Ítéletet mondtak a közgazdászok a kormány két évéről
"...a gazdaságpolitikai gondolkodás középpontjában továbbra is az elosztás áll, s alig jut figyelem a termelésre, elvétve esik szó a kis- és középvállalatok, vagy az innováció támogatásáról, az ország logisztikai potenciáljának kihasználásáról..."

Piac&profit Online, 2012. május 30., szerda
Nyugat-Európában a legjobb

Piac&profit Online, 2012. május 30., szerda
Felfutóban az agrárfinanszírozás

EduPress, 2012. május 30., szerda
Kolozsváriak nyerték az óbudai Tésztahídépítő Világbajnokságot

EduPress, 2012. május 30., szerda
Maradjon itthon a tudás - elindult a Nemzeti Kiválóság Program

OrientPress, 2012. május 30., szerda
Kohéziós alapok és munkahelyteremtés
"...Lambert Van Nistelrooij és Surján László... 'A kohéziós politika több mint 2.4 millió munkahelyet teremtett az elmúlt tíz évben. A kohéziós alapok döntőek a beruházások, az innováció és a növekedés ösztönzésében, valamint hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez az Európai Unióban..."

Lánchíd Rádió, 2012. május 30., szerda
Riport
"...a kohéziós alapok döntőek a beruházások, az innováció és a növekedés ösztönzésében, valamint hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez az Európai Unióban..."

Infó Rádió, 2012. május 30., szerda
Hírek
"...ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete arra szólítja fel a világ kormányait, hogy ösztönözzék a mezőgazdasági és az élelmiszer-piacok jó és igazságos működését, és fektessenek be közpénzeket az innovációba és az infrastruktúra fejlesztésébe..."

Infó Rádió, 2012. május 30., szerda
Hírek
"...Minőségi költségvetés mielőbbi megalkotásáról beszélt egy budapesti konferencián a Költségvetési Tanács elnöke... hangsúlyozta: az innovációnak is van minősége, és ez a kormányzati gazdaságfejlesztési törekvésekre is igaz..."

Figyelő, 2012. május 31., 14+15+16+17+18. oldal
Tengeribetegek a gyorsnaszádon
Céges álmok és a kemény valóság
"...A gazdasági növekedést a kiszámíthatóság és a stabilitás megteremtésétől várnák a cégvezetők. Konkrét kezdeményezéseik is lennének, ha lenne, aki meghallgatja őket..."

Magyar Nemzet, 2012. május 31., csütörtök, 17. oldal
Harminchét kutató alapíthat új csoportot
"...Kihirdették tegnap a Magyar Tudományos Akadémián a Lendület program győzteseit. A kormány az idén 1,25 milliárd forinttal támogatja a programot, amelynek egyik bevallott célja a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók elvándorlásának megállítása... A program segítségével újabb 37 kiváló tudós alapíthat önálló kutatócsoportot akadémiai központokban vagy egyetemeken - fűzte hozzá Pálinkás József..."

Magyar Nemzet, 2012. május 31., csütörtök, 19. oldal
Innovatív megoldások uniós támogatással
Kreatív ötletek, újszerű megoldások valósulhatnak meg az Új Széchenyi Terv révén
"...A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció, azaz az újító, versenyképes fejlesztés. Emellett a magyar gazdaság számára a jelenlegi, nemzetközi pénzügyi válságból való kilábaláshoz, illetve Európa fejlett államaihoz való felzárkózáshoz is nélkülözhetetlen, ennek megfelelően kiemelt szerepe van az Új Széchenyi Tervben is..."

Heti Válasz, 2012. május 31., csütörtök, 41. oldal
INNOVATÍV MEGOLDÁSOK UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Metropol, 2012. május 31., csütörtök, 27. oldal
Hároméves ösztöndíjrendszer indult kedden
"...A Wekerle Sándor Alapkezelő gondozásában megvalósuló projekt első részprogramja egymilliárd forinttal járul hozzá a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a kimagasló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, valamint az oktatás ösztönzéséhez..."

Észak-Magyarország, 2012. május 31., csütörtök, 2. oldal
Pártvélemények
"...Brüsszel:... Surján László (KDNP) és a holland Lambert Van Nistelrooij... Közleményük szerint "a kohéziós politika több mint 2,4 millió munkahelyet teremtett az elmúlt tíz évben. A kohéziós alapok döntőek a beruházások, az innováció és a növekedés ösztönzésében..."

Elektronet, 2012. május 31., csütörtök, 12. oldal
AZ ITU MEGHIRDETTE A "YOUNG INNOVATORS COMPETITION"-T

Elektro Installateur, 2012. május 31., csütörtök, 7. oldal
Hazai fejlesztés elismerése
"...A Parlament Főrendiházi Termében 2012. március 30-án ünnepélyes keretek között került sora XX. Magyar Innovációs Nagydíjak átadására..."

Kontroll, 2012. május 31., csütörtök, 1+7. oldal
A felsőoktatás átalakítása, avagy a jövő tétje
"...Mi dönti el igazán, hogy egy egyetem mitől kiváló? - A hallgatói eredmények, a tudományos sikerek együttesen..."

Metropol.hu, 2012. május 31., csütörtök
A hazai tudományos élet megújítói lehetnek
"...Itthon folytatja kutatásait, a világszerte ismert nagy tudományos központok csábítását elkerülve, a Magyar Tudományos Akadémia Lendület pályázatának 37 nyertese..."

Vehír.hu, 2012. május 31., csütörtök
Lendületben a magyar tudomány
"...A Magyar Tudományos Akadémián negyedik alkalommal hirdették ki a Lendület Fiatal Kutatói Program nyerteseit..."

Vehir.hu, 2012. május 31., csütörtök
Összefogtak a területfejlesztésért
"...Területfejlesztési Szakmai Kollégium... Az együttműködés célja többek között az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése, a kutatás-fejlesztés, az innováció elősegítése, valamint a megyei és térségi identitástudat megtartása és erősítése..."

Mfor.hu, 2012. május 31., csütörtök
Cséfalvay: több mint hárommilliárd euróra emelkedik az EITI finanszírozása

MM Hírlevél, 2012. május 31., csütörtök
Fiatal tudósok olimpiája
"...A 2010/2011. évi jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen még csak második díjban részesült fiatalok, Énekes Péter és Köpenczei Gergő időközben továbbfejlesztették tudományos munkájukat, és ezért a Magyar Innovációs Szövetség biztosította részükre, hogy a 2012. évben az Intel ISEF-en ők képviselhessék Magyarországot..."

Origo.hu, 2012. május 31., csütörtök
A jövő Rubikjai versenyeznek

Hirek.prim.hu, 2012. május 31., csütörtök
Új logelemző rendszert mutatott be a Kürt és a Pannon Egyetem

Hirado.hu, 2012. május 31., csütörtök
Bokszoló robotoktól az országimázs-javító képeslap alkalmazásáig
"...Kiválasztották az Innovációs TechShow-n bemutatkozó 21 legígéretesebb hazai digitális fejlesztést..."

Klub Rádió, 2012. május 31., csütörtök
Interjú
"...Antos László, az Innonet elnöke, beszél az innováció fontosságáról..."

Klub Rádió, 2012. május 31., csütörtök
Többet ésszel
"...Innovációs Tech Show..."

Innotéka, 2012. június, 14. oldal
Több pénzt kér az Akadémia

Innotéka, 2012. június, 14. oldal
Hazánkban épül Európa legnagyobb kapacitású adatközpontja

Innotéka, 2012. június, 15. oldal
Gyártásautomatizálás konferencia
"...dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, aki azt is elmondta, hogy az oktatás, szakemberképzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásra és az innovációs tevékenységre, hogy azok ne csak az egyes szakterületek fejlődését segítsék elő, hanem az ipar számára is hasznosítható eredményeket nyújtsanak..."

Innotéka, 2012. június, 22. oldal
Innovációs Tanács alakult
"...Április 27-én, a NemzetgazdaságiMinisztériumban tartotta alapító ülését az Innovációs Tanács, amelyen szövetségünket dr. Ürge László alelnök képviselte, - adta hírül az Magyar Innovációs Szövetség..."

Innotéka, 2012. június, 23+24+25+26+27. oldal
A valódi innováció
"...Deme Gábor a MISZ vezető tisztségviselőjeként tartott előadást a konferencián... Részletesen elemezte, mennyire hasonlít a nyerő vállalkozások munkatársi gárdája, célrendszere, vezetői attitűdje, munkamorálja - függetlenül attól, hogy teljesen különböző iparágakban működnek. Ami viszont rossz hír: a hazai kis- és középvállalatok képesek arra is, hogy - mintha kottából olvasnák - növekedésük során ugyanazokat a hibákat kövessék el, nagyon hasonló végeredménnyel..."

Innotéka, 2012. június, 28+29. oldal
Tűt a szénakazalban, avagy a szabadalomkutatás fortélyai (2.)

Innotéka, 2012. június, 52. oldal
Összehangolva a piaci igényekkel
"...A BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft. műszaki kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, részben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság..."

Innotéka, 2012. június, 56. oldal
Inno-anno

Népszabadság, 2012. június 1., péntek, Magazin, 3. oldal
Magyar, műszaki
"...Az Európai Unió a lisszaboni stratégiában a jövendő legversenyképesebb gazdasági övezeteként definiálta önmagát, és stratégiai célként jelölte meg a K+F-kiadások növelését, illetve a GDP-arányosan két százalék fölötti szinten történő stabilizálását. Magyarország a maga masszívan egy százalék alatti (és perspektivikusan csökkenő) ráfordításai arányával a cél megvalósítását látványosan hátráltatja..."

Világgazdaság, 2012. június 1., péntek, 6. oldal
Az innovatív szereken spórolnának
"...A másolattal nem rendelkező, drágább orvosságok árának letörésével igyekeznek megtakarítani a Széll Kálmán Terv 2.0-ban a gyógyszerkassza számára még ez évre előírt plusz tízmilliárd forintot..."

Blikk, 2012. június 1., péntek, 6. oldal
Ilyen a robotboksz!
"...A leginkább felnőtteknek szánt játékot a közönségnek először a Magyar Innovációs TechShow-n mutatják meg..."

Népszabadság vidéki kiadás, 2012. június 1., péntek, 2. oldal
Kilenc új út a határon át
"...A második stratégiai irányon belül az üzleti kapcsolatok, az idegenforgalom, a kutatás-fejlesztés, illetve a közös képzés iránt volt a legnagyobb az érdeklődés..."

Új Dunántúli Napló, 2012. június 1., péntek, 13. oldal
Ismét a pollackosok szuperautója lett a legjobb találmány

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. június 1., péntek, 2. oldal
"Kizöldültek" a gyermeki gondolatok
"...A főleg fiatal önkéntesekből álló civil szervezet rövid idő alatt számtalan elismerést tudhat magáénak; például az Innovációs Szövetség különdíja és a Pannon példakép-díj mellett egyéb nemzetközi elismeréseket is megkapott..."

Tolnai Népújság, 2012. június 1., péntek, 2. oldal
Valóra vált titkos álmuk
"...Köpenczei Gergő és Énekes Péter, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tavaly végzett diákjai 4. díjat nyertek kutatásukkal Pittsburgh-ben, az Intel ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. június 1., péntek
Online panaszkezelő rendszer Veszprémben

Hírek.prím.hu, 2012. június 1., péntek
Online panaszkezelő rendszer indul Veszprémben

Élelmiszer Online, 2012. június 1., péntek
RECCS Tésztahíd Építő Világbajnokság

Élelmiszer Online, 2012. június 1., péntek
Hatalmas segítség érkezik a vállalkozásokhoz
Támogatási lehetőség magyar kkv-knak

168Óra Online, 2012. június 1., péntek
Jelentés a környezetünkről
Kegyelemkettest kapott az Orbán-kormány
"...Az oktatást, a kultúrát, az egészségügyet súlyos megszorítások érték, az innováció támogatását gyakorlatilag megszüntették..."

Fehérvárrádió.hu, 2012. június 1., péntek
Beruházás és munkahely teremtés
"...Hét cég nyert közel 50%-os támogatást telephely-fejlesztéshez, illetve innovációs célokra. Ez 2,5 milliárd forint összértékű fejlesztés megvalósítását teszi lehetővé, 1,1 milliárd forintos pályázati forrással..."

Info Rádió, 2012. június 1., péntek
Hírek
"...Két európai uniós keretprogramból nyerhetnek támogatást 2014 és 2020 között a magyar vállalkozások. A versenyképesség erősítésére a közösség 2,5 milliárd, a kutatás és innováció ösztönzésére 80 milliárd eurót biztosít a tagországoknak..."

Magyar Nemzet, 2012. június 2., szombat, 17. oldal
Innovációs TechShow
Huszonhárom magyar kiállító az Akvárium Klubban

Vas Népe, 2012. június 2., szombat, 5. oldal
Hogyan lesz jobb a világ?
"...Nélkülözhetetlen, hogy az egyetemeken felhalmozott tudást, az innovációt tudatosítsuk, s ezáltal a zöld ipar fejlődését előmozdítsuk..."

Napló, 2012. június 2., szombat, 4. oldal
Hulladékból hasznon

EuroAstra, 2012. június 2., szombat
Online panaszkezelő rendszer indul Veszprémben

Duna TV, 2012. június 2., szombat
Heuréka! Megtaláltam!
"...Az Innovációs Nagydíj az egyik legrangosabb hazai kitüntetés. Megszólal Dudás János, ügyvezető igazgató, Agro-Legato Kft.; Kereszturi Péter, ügyvezető igazgatóhelyettes, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep..."

Tolnai Népújság Online, 2012. június 3., vasárnap
A világ legjobbjai közé került a két bonyhádi fiatal

Kárpátinfo.net, 2012. június 3., vasárnap
Ukrajna a legkevésbé versenyképes országok közé került
"...A svájci IMD Study Group által összeállított értékelés szerint... a problémák ellenére az USA egyedülálló gazdasági erővel és innovációs  potenciállal rendelkező ország, ahol a vállalatok dinamikus fejlődést mutatnak..."

Kárpátinfo.net, 2012. június 3., vasárnap
Aggasztó adat az emberiségre nézve

InfoRádió.hu, 2012. június 3., vasárnap
Magyar ökológiai kezdeményezések az ENSZ-csúcsra
"...Vida Viktor... elmondta: a konferencián kitűnt, hogy egyre nagyobb figyelmet kapnak azok a magyar innovációk, amelyek az ökológiai válság kezelésére nemzetközi jogi megoldásokat szorgalmaznak..."

Napi Gazdaság, 2012. június 4., hétfő, 10. oldal
Hannover: automatizálás, it és zöld technológia
"...Nyolc különböző szakkiállítás szerepelt a Hannover Messe idei rendezvénysorozatán. Ezek közé tartozott a kutatás-fejlesztés, a gyártástechnológia, az energia- és környezetvédelmi technológiák, valamint a termeléshez és folyamatszervezéshez kapcsolódó automatizálási megoldások..."

Napi Gazdaság, 2012. június 4., hétfő, 8. oldal
Takarékosabb uniós büdzsét sürgetnek a hetek
"...Az aláírók szerint több EU-pénzt kell fordítani innovációs és csúcstechnológiai projektekre, mint a regionális politikákra..."

EduPress, 2012. június 4., hétfő
Online panaszkezelő rendszert fejleszt a veszprémi egyetem

Origo.hu, 2012. június 4., hétfő
A német kormány uniós növekedési csomagot javasol
"...A Több növekedés Európában: Foglalkoztatás - Beruházás - Innováció című dokumentum a kiinduló alap a parlamenti ellenzékkel a fiskális paktum ratifikációjáról és az állandó euróövezeti válságkezelő rendszerről (ESM) szóló törvény elfogadásáról folytatott egyeztetéseken - írta internetes kiadásában a Handelsblatt című üzleti lap..."

Portfolio.hu, 2012. június 4., hétfő
Változtatna a kríziskezelésen Berlin

Metropol.hu, 2012. június 4., hétfő
Berlin uniós növekedési csomagot javasol

Székesfehérvár Online, 2012. június 4., hétfő
336 új munkahely jön létre Székesfehérvárott

Szegedma.hu, 2012. június 4., hétfő
Innovatív vállalkozásokat és feltalálókat keresnek

OrientPress, 2012. június 4., hétfő
Zöld közbeszerzések: kulcsfontosságú az innováció és a K+F

Kisalföld, 2012. június 5., kedd, 13. oldal
FIGYU, tényleg jó volt!
"...Több mint 80 fiatal vállalkozó volt kíváncsi a... Sikersztorik, avagy ismerd meg a sikeres vállalkozók titkait! címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésre. A Fiatal Innovatív Győr-Moson-Sopron Megyei Üzletemberek, azaz a FIGYU és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (Fivosz) meghívásában Rakonczay Gábor, Tóth József Péter és Molnár Kristóf osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel..."

Heves Megyei Hírlap, 2012. június 5., kedd, 5. oldal
Hamarosan újabb milliókhoz juthatnak a térségben

Metropol.hu, 2012. június 5., kedd
Chikán, Kupa, Oszkó: IMF-megállapodást, minél előbb
"...Chikán Attila... szerint akkor van esély a növekedésre és az ország versenyképességének javítására, ha a kormány a reálgazdaságra, a kutatás-fejlesztésre és az innováció erőteljes támogatására koncentrál..."

168Óra Online, 2012., június 5., kedd
Válság: stratégiát változtat Berlin és az egész EU

Heti Válasz Online, 2012. június 5., kedd
IMF megállapodást sürgetnek az egykori miniszterek
"...Chikán Attila... szerint akkor van esély a növekedésre és az ország versenyképességének javítására, ha a kormány a reálgazdaságra, a kutatás-fejlesztésre és az innováció erőteljes támogatására koncentrál..."

Szabolcs Online, 2012. június 5., kedd
Chikán, Kupa, Oszkó: IMF-megállapodást, minél előbb

Borsod Online, 2012. június 5., kedd
Egyetemi kutatás: nemzetközi színvonalon
"...Négy kiválósági központban, 20 tudományos műhelyben folyik a munka a Miskolci Egyetemen..."

Élelmiszer Online, 2012. június 5., kedd
Raskó szerint a kormány lefejezné a mezőgazdaságot
"...A kormány lefejezné a professzionális magyar mezőgazdaságot, üldözendő tevékenység lett az innováció - gondolja Raskó György agrárvállalkozó..."

Napló Online, 2012. június 5., kedd
Automatizálás a gyártásban
"...dr. Friedler Ferenc rektor. Hozzátette, az oktatás, a szakemberképzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásra, az innovációs tevékenységre, hogy az ipar számára hasznosítható eredményeket tudjanak nyújtani..."

HVG.hu, 2012. június 5., kedd
Magyar euró: kösz, de most nem!
Versenyképessé kell válnunk
"...Feltehetően egyre jobban figyelembe veszik majd a gazdasági innováció szintjét vagy a gazdaság reagálóképességét az üzleti környezet változásaira, mivel eddig nagyon eltérő versenyképességű országokat igyekeztek egybe kovácsolni és ez komoly érdekellentéteket szült az övezeten belül..."

Hir24.hu, 2012. június 5., kedd
IMF-megállapodást követel Orbán volt minisztere

Informatika&Tudomány Online, 2012. június 5., kedd
A magyar gazdaság kitörési pontja lehet az elektronika

Minap.hu, 2012. június 5., kedd
Szakmai workshop az uniós fejlesztési pénzekről

Inforádió.hu, 2012. június 5., kedd
Cséfalvay: Magyarországon tartós pénzügyi konszolidációra és reformokra van szükség

Klub Rádió, 2012. június 5., kedd
Hírek
"...Oszkó Péter szerint gazdasági növekedést ma nem lehet a fogyasztás élénkítésével elérni, ezért volt hibás döntés az egykulcsos szja bevezetése. Helyette a kínálati oldalra, azaz a reálgazdaságra kellene összpontosítani, amelyet a járulékok csökkentése, a kutatás-fejlesztési politika és az innováció támogatása segíthet..."

Atv.hu, 2012. június 5., kedd
Változik a német EU-politika, Brüsszel is mélyebb uniót akar

Hirado.hu, 2012. június 5., kedd
Chikán: Magyarország a lassú lecsúszás állapotába került

Hirado.hu, 2012. június 5., kedd
Példátlan a Lendület program sikere

Világgazdaság, 2012. június 6., szerda, 1+4. oldal
Kevés mantrázni a növekedést
Vg-konferencia - A válság túléléséről és a kitörési lehetőségekről vitáztak
"...Raskó György agrárvállalkozó azt mondta, hogy a mezőgazdaság előtt óriási kitörés állna az élelmiszerárak robbanásával, ám a kormány ellehetetleníti az innovációt..."

Magyar Hírlap, 2012. június 6., szerda, 9. oldal
Nagy lehetőség az elektronikai iparágban
"...Kitörési pont lehet az elektronikai ipar a magyar gazdaság számára, ebben az ágazatban ugyanis viszonylag kevés tőkebefektetéssel sok munkahelyet lehet létrehozni - közölte tegnap Havas István, a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke. A távirati iroda tudósítása szerint az elnök rámutatott..."

Metropol, 2012. június 6., szerda, 7. oldal
IMF-megállapodást sürgetnek Chikánék

Fejér Megyei Hírlap, 2012. június 6., szerda, 6. oldal
Egyre kevesebben vannak
"...A sorozat június 4-ei, fővárosi programjai után tegnap egy új kezdeményezéssel, az Innováció napja programjával - nyitott nap keretében cégbemutatókkal, a hallgatói innováció eredményeivel - várták a műszaki felsőoktatási intézmények, köztük a kezdeményező Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja is - a volt fehérvári Kandó - az érdeklődőket..."

Napló, 2012. június 6., szerda, 6. oldal
Automatizálás a gyártásban
"...Ipari fejlődés és versenyképesség nincs kutatásra épülő innováció, valamint jól képzett szakemberek nélkül, így a PE számára is fontos, hogy e folyamatban meghatározó módon vegyen részt, hangsúlyozta köszöntőjében dr. Friedler Ferenc rektor..."

Napi.hu, 2012. június 6., szerda
Ez nagyon fog fájni - Magyarországot rengeteg pénztől foszthatják meg
"...Johannes Hahn, regionális politikáért felelős uniós biztos... hangsúlyozta, hogy az EU 2020-as stratégiájában kitűzött főbb célok elérése (ezek kiemelt területei egyebek mellett az energiahatékonyság, megújuló energiák, kutatás-fejlesztés-innováció, oktatás), illetve megvalósítása is csak úgy lehetséges, ha a megfelelő forrásokat is rendelkezésre bocsátják..."

Informatika és Tudomány Online, 2012. június 6., szerda
Sikeres volt a 4. Innovációs TechShow

EduPress.hu, 2012. június 6., szerda
Felsőoktatás- és tudománymenedzsment továbbképzés az ELTE-n

EduPress, 2012. június 6., szerda
A legtehetségesebb fiatalokat díjazta a Magyar Innovációs Szövetség
"...Több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat ítélt oda 20 év alatti tudósjelölteknek a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny keretében május végén a Magyar Innovációs Szövetség..."

Innotéka Online, 2012. június 6., szerda
Több mint 2,5 millió forint ösztöndíj a legtehetségesebb fiataloknak

Lánchíd Rádió, 2012. június 6., szerda
Megpróbálták beszervezni, de nem adta be a derekát
"...Villamosmérnökként végzett Pakucs János, akit manapság a Országos Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökeként emlegetnek..."

Híradó.hu, 2012. június 6., szerda
Bemutatkoznak Magyarország legígéretesebb hi-tech találmányai

MTV 1, 2012. június 6., szerda
Reggeli híradó
",...Robotrepülőgép az Óbudai Egyetemen és sűrített levegővel működő versenyautó Szeged utcáin. Ezek a magyar találmányok is láthatóak egyebek mellett a Magyar Műszaki Értelmiség Napján, amelyen országszerte egyetemisták mutatják be munkáikat..."

Figyelő, 2012. június 7., csütörtök, 40+41. oldal
Fejlesztői versenyt hirdetett a Microsoft

Figyelő, 2012. június 7., csütörtök, 52+53. oldal
Doktor Röntgen
Világszínvonalú magyar fejlesztések
"...Európa és Amerika sok országában használnak olyan diagnosztikai röntgenberendezéseket, amelyeket a fővárosi Mediagnost Kft. fejlesztett ki és gyártott le..."

Heti Válasz, 2012. június 7., csütörtök, 48. oldal
Pert nyert az Adidas ellen a magyar feltaláló

Magyar Nemzet, 2012. június 7., csütörtök, 16. oldal
Bemutatkoztak a magyar találmányok
"...Háromdimenziós szupermérleg nyerte a szakmai díjat az Innovációs Techshow-n..."

Népszabadság, 2012. június 7., csütörtök, 2. oldal
Bokszoló robotok
"...Virtuális személyi edző, egérútkereső, digitális molekulajelölő, ultra-energiatakarékos gépjármű, last minute színházjegykereső alkalmazás, bokszoló robotok - egyebek közt ezek a hazai fejlesztések mutatkoztak be tegnap a negyedik alkalommal megrendezett Innovációs TechShow-n..."

Népszava, 2012. június 7., csütörtök, 1+13. oldal
Merkel korlátozná a tagok szuverenitását
 "...Ez számos szférát érintene a gazdaságon kívül is, hiszen Brüsszel dönthetne megannyi munkaügyi, szociális, valamint a kutatás-fejlesztést érintő kérdésről is..."

Napló, 2012. június 7., csütörtök, 6. oldal
Az elsők között alakultak meg
"...Az elmaradott térségek felzárkóztatása, a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése, a kutatás - fejlesztés és az innováció elősegítése ugyancsak a megfogalmazott célok között szerepel..."

Index.hu, 2012. június 7., csütörtök
Kalocsais hidrogénautó és robotok harca

Népszava Online, 2012. június 7., csütörtök
Új Európát építene Angela Merkel

Origo.hu, 2012. június 7., csütörtök
Gyerekbetegségeket előzne meg a magyar innováció
"...A legérdekesebb fejlesztéseket felvonultató Magyar Innovációs Techshow-n hidrogéncellás elektromotorral meghajtott jármű, közösségi vásárlást megreformáló weboldal és vezeték nélküli internet segítségével irányítható miniszenzor is volt..."

Piac&Profit Online, 2012. június 7., csütörtök
Klímacsúcs Budapesten a fenntartható fejlődésért

Metropol.hu, 2012. június 7., csütörtök
Újra klímacsúcs Budapesten

MNO.hu, 2012. június 7., csütörtök
Újabb klímacsúcs Budapesten

Vg.hu, 2012. június 7., csütörtök
Oszkó: A kormány adott pénzt egy rétegnek, de ők abból nem spórolnak
"...Raskó György agrárvállalkozó. Az élelmiszerárak úgy elszabadultak a világpiacon, ahogy 1945 óta soha. Ez hihetetlen növekedési lehetőségeket kínál, amihez innováció kell, a kormány azonban ezt már-már üldözendőnek mutatja, mintha egy százötven évvel ezelőtti rendben gondolkoznának..."

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2012. június 7., csütörtök
Klímacsúcsot rendeznek Budapesten

Webrádió.hu, 2012. június 7., csütörtök
A negyedik magyarországi klímacsúcsot rendezik meg Budapesten

Klub Rádió, 2012. június 7., csütörtök
Hírek
"...Innovációs Tech Show..."

Klub Rádió, 2012. június 7., csütörtök
Hírek
"...Egyetemek és innováció. A telefonnál Fridler Ferenc a Pannon Egyetem rektora..."

ATV, 2012. június 7., csütörtök
Egyenes beszéd
"...Mellár Tamás, a KSH egykori elnöke: - Igen, sikeres. Ugyanakkor technikai fejlesztéseket is, tehát ezeket az innovációs pénzeket is eléggé befagyasztották. Tehát a gazdasági növekedésnek a forrásai, jelen pillanatban nem állnak rendelkezésre, tehát ez viszont jól tetten érhető..."

Világgazdaság, 2012. június 8., péntek, 7. oldal
Ipari forradalomra készül az EU
Innováció Kis fogyasztású világítás, alacsony súrlódású gumiabroncsok
"...Brüsszel szeptemberben rukkol majd elő újragondolt ipari innovációs programjával, amelynek tétje a túlélés a globális versenyben..."

Világgazdaság, 2012. június 8., péntek, 7. oldal
Napelemes buszok, ha a vevő úgy akarja
"...Brüsszel szerint maguk a fogyasztók is tehetnének az ipari innováció fellendítéséért..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. június 8., péntek, 6. oldal
Egyetemi képzések
A régió legjelentősebb kutatási potenciálja jött létre
"...A veszprémi központú Pannon Egyetem képzési helye lesz a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete..."

Új Néplap, 2012. június 8., péntek, 2. oldal
Innovációs konferencia a gyöngyösi Főiskolán

Piac&Profit Online, 2012. június 8., péntek
A közönség a hatékonyságnövelést díjazta
"...Vállalkozások számára hasznosítható hatékonyságnövelő webes alkalmazás kapta a leginnovatívabb találmánynak járó közönségdíjat a negyedik alkalommal megrendezett Innovációs TechShow-n..."

Kisalföld.hu, 2012. június 8., péntek
Egymillió forint a legjobbnak
"...A megyei kereskedelmi és iparkamara egymillió forintos díjazással innovációs pályázatot hirdetett vállalkozások részére..."

Népszava Online, 2012. június 8., péntek
MSZP: álomvilágban él Matolcsy György
"...Józsa István közölte... javaslatukban a stadionépítésekre, illetve a tanácsadó cégeknek, a Nézőpont Intézetnek és a Századvég Alapítványnak szánt összegeket fordítanák olyan célokra, mint például a gazdaság- és területfejlesztés, vagy az innováció és a turisztika támogatása..."

Délmagyar.hu, 2012. június 8., péntek
MSZP: Matolcsy álomvilágban él

Piac&Profit Online, 2012. június 8., péntek
A közönség a hatékonyságnövelést díjazta
"...Vállalkozások számára hasznosítható hatékonyságnövelő webes alkalmazás kapta a leginnovatívabb találmánynak járó közönségdíjat a negyedik alkalommal megrendezett Innovációs TechShow-n..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. június 8., péntek
Károsak az egyes termékekkel szembeni importblokádok
"....Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) nyilvánosságra hozta azt a levelet, amit a szabadalmi ügyekkel kapcsolatban írt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak (ITC)..."

Klubrádió.hu, 2012. június 8., péntek
Időhúzó taktika Matolcsy CNN-es interjúja - Józsa István
MTV, 2012. június 10., vasárnap
Az Este

Zsugorodott a magyar gazdaság
"...Róna Péter, közgazdász: - Magyarországnak három alapvető kérdést kell megoldania. Az első az, hogy a gazdaság szerkezete rendkívül alacsony hozzáadott értéket termel, mert alapanyagokat, félkészárukat, és bérmunkát hoz össze. Mv.: - Ehhez pénz kell, innováció kell, kutatásfejlesztés kell, stb..."

Magyar Nemzet, 2012. június 11., hétfő, 1+12. oldal
Ördögi körben a szegény EU-tagok
"...A büdzsé célja..., hogy a kutatásra és fejlesztésre, valamint az innovációra a GDP három százalékát költsék a tagállamok (nálunk jelenleg egyszázalékos ez az arány)..."

Magyar Nemzet, 2012. június 11., hétfő, 7. oldal
Következmények nélkül

Nem az új elgondolások kitalálása a nehéz, hanem megszabadulni a régi rosszaktól
"...az oktatástól a tudományos életig mindenütt az új, innovatív felvetéseket szokás díjazni..."

Népszava, 2012. június 11., hétfő, 3. oldal
Spanyolos modell Matolcsy-módra

Magyar Nemzet, 2012. június 11., hétfő, 8. oldal
Német hangyák, olasz tücskök
"...Arra van szükségünk, hogy helyreállítsuk az eurózóna versenyképességét, amit csak reformokkal, az innovációba történő beruházásokkal és stabil jogi keretek biztosításával lehet elérni..."

Kisalföld, 2012. június 11., hétfő, 4. oldal
Egymillió forint jutalom a legjobbnak

Napló, 2012. június 11., hétfő, 11. oldal
Nyit az egyetem felé az akadémia
"...Friedler Ferenc, az egyetem rektora... A Pannon Egyetem fő feladatának tekinti, hogy hallgatóit a diploma megszerzésén túl sikeres szakmai pályára készítse fel. Ahhoz, hogy ezt a célt teljesítsük, fontosnak tartjuk az innovációban élenjáró cégekkel közösen folytatott fejlesztéseket, mert ezáltal képzéseink a legkorszerűbb ismereteken alapulnak..."

Index.hu, 2012. június 11., hétfő
Kicsivel kevesebből sokkal kevesebb marad
"...Bár még sok minden változhat, amíg a 2014−2020-as időszakra vonatkozó uniós büdzsé végső formát ölt, egyelőre úgy tűnik, hogy Magyarország súlyos fejlesztési forrásokat bukhat el. A magyar kormány azon dolgozik, hogy ez ne így legyen..."

Hírextra.hu, 2012. június 11., hétfő
Jövőt tervező magyar tinédzserek
"...Több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat osztott ki a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak június 11-én, a Csodák Palotájában. Az elismeréseket a fiatalok Dr. Hoffmann Rózsa államtitkártól, a verseny fővédnökétől vehették át..."

Várható események

Nyitott és fenntartható IKT kutatási infrastruktúrák az EU-ban

2012. június 18-án, 14.00 órától rendezik meg az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (TTK MFA) projekt szemináriumát, amelynek témája az Európai Unió (EU) FP7 Keretprogramjában támogatott OSIRIS projekt (http://www.osiris-online.eu/about.html ).

Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal (1061 Budapest, Andrássy út 12.)

Az EU 2010-ben indított projektet az infokommunikációs technikák (IKT) kutatási infrastruktúráknak a feltérképezése céljából annak érdekében, hogy széles körű információkat nyújtson ezekről az Európai Közösség és a tagországok döntéshozói és intézményei számára. További célja, hogy elősegítse a jövőbeni IKT K+F infrastruktúrák összehangolt fejlesztését, határokon átnyúló, fenntartható IKT infrastruktúrák közös tervezését és ezekbe történő befektetéseket Európában.

Az OSIRIS projekt magyar résztvevője az MTA Természettudományi Kutatóközpont. A projekt magyar koordinátora a szeminárium során bemutatja az eddig elért eredményeket.

A szeminárium programja:

14.00 - 1. OSIRIS - Nyitott és fenntartható IKT kutatási infrastruktúrák az EU-ban
Dr. Ódor Géza, projektkoordinátor, MTA TTK MFA

2. NIIF - A magyar felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi hálózat
Dr. Máray Tamás, műszaki igazgatóhelyettes, NIIF Intézet

A részvételi szándékot az alábbi internetes kérik jelezni:
http://www.nih.gov.hu/eu-osiris20120618

Kutatóegyetemi mérföldköveink 2012
Kutatás-fejlesztés, technológia- és tudástranszfer a Műegyetemen

2012. június 21., csütörtökön rendezik meg a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) kutatóegyetemi záró konferenciáját, a BME Lágymányosi IQ campus (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. I és Q épület) területén.

A konferencia tervezett programja
 
Kutatóegyetemi blokk:
9.30 - 11.00
Plenáris ülés
• Kutatóegyetemi eredményeink - Péceli Gábor rektor, BME
• Kutatóegyetemi jövőképünk - Stépán Gábor dékán, BME
• Technológia- és tudástranszfer képességeink - Vajta László dékán, BME
• A jövő mérnöki tudása - a mérnöki tudás jövője - panelvita
- Bendzsel Miklós elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
- Bogsch Erik vezérigazgató, Richter Gedeon Nyrt.
- Dudits Dénes alelnök, MTA
- Gyimóthy Tibor tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem
- Gyulai József korábbi osztályelnök, MTA
- Kövesné Gilicze Éva egyetemi tanár, BME KSK
- Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség
- Tombor Antal vezérigazgatói tanácsadó, MAVIR Zrt.
  Kávészünet
11.30 - 13.00 Szekcióülések
• Eredmények és lehetőségek a kiemelt kutatási területeken - Szakmai előadások
• Az innovációs környezet fejlesztése - horizontális programok
Kerekasztal beszélgetés a társintézmények képviselőinek közreműködésével
   
  Ebédszünet
   
13.30 - 14.00 Sajtótájékoztató a programokban elért eredményekről és a BME Innovációs Díjról
   
Technológia- és Tudástranszfer blokk:
14.00 - 15.30
A technológia- és tudástranszfer műegyetemi modellje
Szakmai előadások
Bendzsel Miklós elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Cséfalvay Zoltán államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
Ormándi Sándor vezérigazgató, MFB Invest
Vetési Iván elnök, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
16.00 - 17.30
A szellemi eszközök hasznosításának lehetőségei
Befektetői kerekasztal
Lepsényi István vezérigazgató, Knorr-Bremse Kft.
Straub Elek elnök, DayOne Capital
Alpek István pénzügyi igazgató, Primus Capital

Jelentkezését a www.kutatas.bme.hu oldalon, esetleges kérdéseit a kutatas@mail.bme.hu címen várják a szervezők.

Innovation Excellence 2012

2012. november 22-23. között Barcelonában, Spanyolországban hatodik alkalommal rendezi meg az Axiom Group az "Innovation Excellence" konferenciát, "Élvonalbeli management stratégiák reális innovációhoz befektetési hasznot generálva" címmel, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével.

A konferencián a következőkről lesz szó:
- kezdeti nyílt innováció
- termékeny környezet megteremtése befektetési hasznot generálva
- versenyelőny megszerzése az innováció által
- innovációs platformok, hogy fontos, új területekre lehessen belépni
- stratégiai innováció: jövőbeli érték azonosítása és fejlesztése
- reális innováció, hogy megfeleljen az üzleti követelményeknek

Többek között a következő esettanulmányokat hallgathatja meg:
- a következő kiválósági szint elérése az innováció terén (Swarovski)
- innováció egy Enterprise 2.0-ban (Yahoo!)
- az innovációs ciklus kiegyensúlyozása (Lonza AG)
- az innovációs menedzsment művészete (CogniStreamer)
- hogyan alkosson sikeres és nyereséges terméket (TomTom International)
- stratégiai innováció: azonosítás és fejlesztés a jövőbeli értékes tereknél (Reckitt Benckiser)
- innováció 2.0: innováció emberek által és nem folyamatok által (Google)
- innováció az ügyfelekre figyelve: eszközök és módszerek (Daimler)
- az innovációs ciklus kiegyensúlyozása (Electrolux Háztartási Készülékek)
- eredményesség, a koncepciótól az értékteremtésig (Airbus)
- összpontosítani a szervezetre innovációs programokon keresztül (Grundfos)
- innovatív ötletek gyűjtése a jelenlegi válságban (Burger King)
- "Ötletek Versenyének" megnyerése kreatív gondolkodással (Philips)

A résztvevők látogatást tesznek a barcelonai innovációs központokban is.

További információ: Véronique Calas, EMEA projektek igazgató
(telefon: +34 / 93 396 78 40, fax: +34 / 93 451 89 66, e-mail: veroniquec@axiomgroupe.com, http://axiomgroupe.com/index.php?opt=conferences&see=47&sub=partners)

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás a "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2012. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2012. június 29-én, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium 2012. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2011-ben az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, illetve 150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2012 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

2012. április

Manager Képzés Alapítvány
kuratórium
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.