XXII. évf. | 2012. május 29. | 11. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A világ legnagyobb tehetségkutató versenyén magyar fiatal matematikusok a legjobb 4 között

Május 20-án, vasárnap este hazaérkeztek Pittsburgh-ból (Pennsylvania, USA) azok a magyar fiatalok, akik a 2012. május 13-18. között megrendezett, Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF) vettek részt. Az idén 70 országból már több mint 1500, 21 év alatti fiatalt hívtak meg erre a fiatal tudósok olimpiájára.

A 2010/2011. évi jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen még csak második díjban részesült fiatalok, Énekes Péter és Köpenczei Gergő időközben továbbfejlesztették tudományos munkájukat, és ezért a Magyar Innovációs Szövetség biztosította részükre, hogy a 2012. évben az Intel ISEF-en ők képviselhessék Magyarországot. A versenyre a fiatalokat felkészítette és elkísérte Ivánka Gábor, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen zsűritagja.
Az Intel ISEF rendezvény kétlépcsős. A benevezett versenyzőktől a nemzetközi zsűri egy legfeljebb 10 oldalas angol nyelvű leírást kér előzetesen a projektről. Ezt követően a kiállítással egybekötött döntőn több, mint száz tudós, mérnök és matematikus személyes interjúk során győződik meg a versenyzők felkészültségéről, és alakítják ki a végleges sorrendet.

A két magyar fiatal, "Az s(n) számelméleti függvény használhatósága kódolási célokra" c. pályázatukkal matematikából a kiváló negyedik helyezést érték el, melynek eredményeként jelentős pénzjutalomban is részesültek.

A pályázók egy olyan egyirányú kódolás eljárását dolgoztak ki, amely az s(n) számelméleti függvény tulajdonságain alapszik. A kódolás általános értelemben véve egy olyan eljárás, amely egy adatsort egyezményes jelekké alakít. A kódolás lehet egyirányú és kétirányú. Az egyirányú kódolás egy algoritmus segítségével olyan "lenyomatot" készít egy adatsorból, amelyből semmilyen eljárással nem lehet helyreállítani az eredeti adatsort, azonban a lenyomat segítségével egyértelműen azonosítható. A visszafejthetetlenséget a függvény tulajdonságai biztosítják, az azonos lenyomatú adat készítésének megakadályozására saját módosításokat alkalmaztak az eljáráson. A fiatalok által kidolgozott módszer előnye, hogy a hardver fejlődésével párhuzamosan a kódolás biztonságos marad.

Magyarország új, jövedelemadókat érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlata

A Nemzetgazdasági Minisztérium kérésére a Magyar Innovációs Szövetség május 24-én kifejtette véleményét Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan, amelyet megküldtünk a minisztérium Adó- és Pénzügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságára is.

Részletek az észrevételből:

"...A meglévő egyezmények kapcsán általános problémaként merül fel a telephelyek létrejöttének kérdése. A telephelyre vonatkozó szabályok véleményünk szerint alapvetően nem adnak egyértelmű rendelkezéseket, ill. a felmerült kérdésekre az OECD magyarázata sem tud minden esetben konkrét választ adni..."

"...Jogdíj fizetés esetében számos országnál jelent problémát, hogy forrásadó minimalizálására (illetve kedvezményes adókulcs alkalmazására) csak abban az esetben nyújt lehetőséget az egyezmény, amennyiben a kedvezményezett a jogdíj haszonhúzója (pl. Szlovákia, Horvátország)..."

"...Szeretnénk felhívni a figyelmet a magyar-kazah egyezménnyel kapcsolatban arra, hogy információink szerint az egyezmény angol és orosz nyelvű változata eltérően rendelkezik az elidegenítésből származó nyereségre vonatkozóan..."

"...Célszerű a kettős adóztatás területén jelentősebb tapasztalattal, ill. sok éves pozitív gyakorlattal rendelkező EU-országok példáját tanulmányozni a szabályozási irányelvek megfogalmazásakor (pl. Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság gyakorlata)..."

"...Fontos szempont továbbá, hogy a nemzetközi egyezményekben meghatározott esetek és definíciók kötelező jelleggel vonatkozzanak a magyar szakhatóságokra is (pl. a NAV-ra)..."

Véleményünk teljes szövege ide kattintva olvasható.

TTI Értékelési Tagozat ülése

A Magyar Innovációs Szövetség TTI Értékelési Tagozata 2012. május 18-án tartott ülést, az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) Könyvtártermében. Az esemény levezető elnöke dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója volt, akinek köszöntőjét követően Dr. Borsi Balázs előadására került sor "Az intézményi tanulás mechanizmusai: az értékelések evolúciója a magyar KFI szakterületen 2005-2011-ben" címmel.

A KFI programértékelésekre vonatkozó jogszabályi környezet 2005 óta folyamatosan fejlődött és ma is biztosítja a lehetőséget szakszerű független értékelések végzésére. A jogrendszerben az akadémiai kutatóintézetek és felsőoktatási kutatóhelyek értékelésének is megvannak a csírái. A gazdaságfejlesztésre vonatkozó különböző országos szintű stratégiai dokumentumokban folyamatosan erősödtek a KFI szakterület értékelésére vonatkozó elvárások. Miközben a magyar KFI szakpolitika eszközök 2005 óta igen változatosak voltak, gyakoriak voltak a változtatások és az eszközökben nem jelent meg kellően a rendszerszemlélet, ami összefügg azzal, hogy a független értékelésekben rejlő szakpolitikai tanulási potenciál nincs kihasználva. A megvalósult független értékelések ugyanakkor már sok szereplőhöz közvetlenül is eljutottak (pl. kérdőívek, interjúk formájában), aminek a KFI szakpolitika által kedvezményezettek körében is volt tanulási hatása.
Az "Értékelések evolúciója a magyar KFI szakterületen 2005-2011-ben" című áttekintés az Eval-Inno (Fostering Evaluation Competencies in Research, Technology and Innovation in the SEE Region) projekt keretében valósult meg.

Az előadást és annak vitáját követően az ülésen részt vevők dr. Bárdos Krisztina előadásában megismerhették, hogy az Eval-Inno elnevezésű délkelet-európai együttműködési projekt milyen lehetőségek nyújt a TTI értékelési kultúra javítására.

Az osztrák koordinációval, hat ország közvetlen részvételével folyó Eval-Inno projekt a KFI értékelési kultúra fejlődését és tudományos megalapozását tűzi célul, prekompetitív jelleggel. A munka kompetenciaépítésre, az értékelésekkel és az értékelési folyamattal kapcsolatos ajánlások megfogalmazására vállalkozik, nemzetközi kitekintéssel, tekintettel a KFI sajátosságaira. A projekt segítségével kritikus tömegben koncentrálhatóak a témakörrel kapcsolatos tudományos és kutatási ismeretek is. Szükséges ugyanis a KFI értékelésben érintett szereplők azonosítása, a KFI értékelési igény bővítése, a kapcsolódó jogi és stratégiai dokumentumok összegyűjtése, mindezek nemzetközi adatbázisba rendezésének segítése. Magyar részről az IFKA vesz részt a munkában, segítve egyebek mellett a térség országai számára ajánlott standardok kidolgozását, a KFI értékelésekre fókuszáló közbeszerzési gyakorlat áttekintését, elemzését, nemzetközi összehasonlítását.

A szakmai programokat követően Borsi Balázst megválasztották a tagozat elnökévé, újabb 2 évre.

Együttműködés

A Magyar Innovációs Szövetség és a Wekerle Sándor Alapkezelő együttműködési megállapodást kötött a "Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program" c. kiemelt projekttel kapcsolatban (TÁMOP-4.2.4.A/1-11/1), amelynek célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése kiemelten a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére fókuszálva.

A megállapodás a tudományos ismeretterjesztés bázisának növelése, a női kutatók helyzetének javítása, tudományos karrierjének elősegítése, a kutatónők esélyegyenlőségének támogató javaslatok megfogalmazása érdekében jött létre.

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága 2012. május 21-én megtartotta ülését. A bizottság a beérkezett 45 pályázatot egyenként megvitatta, s a testületileg meghozott döntés értelmében 11 pályázat díjazásban, egy pályázó különdíjban, 9 pályamunka kiemelt dicséretben, további 24 dolgozat pedig dicséretben részesült.

A verseny díjátadási és a kiállítás megnyitó ünnepségére 2012. június 11-én, 11:00 órakor kerül sor a Millenáris Park, Csodák Palotája épületében (1024 Budapest, Fény u. 20-22.). A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra a Millenáris Park "D" épületében, a Csodák Palotájában június 11-12-én, 10:00 és 18:00 között.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, a verseny fővédnöke adja át. A díjak átadásában közreműködnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az EGIS Nyrt., az Ericsson Magyarország Kft., az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Google, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Puskás Tivadar Közalapítvány és a Siemens Zrt. vezetői is.

A díjátadáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, jelezze Szövetségünknél (e-posta: innovacio@innovacio.hu, tel.: 430-3330, fax: 240-7020).

THE Roadshow

A Magyar Innovációs Szövetség népszerű tudományos rendezvény-sorozatának aktuális eseménye május 21-én, a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban került megrendezésre.

Fazekas Bence projektmenedzser programköszöntője után átadta a szót Horváth Gyulának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatójának, aki a február végén fellövésre kerül Masat-1 nevű (első) magyar műholdról beszélt. Ezt követően Füstös Géza, a Siemens üzletfejlesztési igazgatója tartott előadást "Innovatív találmányok mindennapi használatra" címmel, majd Deák Márton, a Puli Space és az ELTE TTK képviseletében számolt be a holdkutatás 70 évéről "Űrszondák Kármántól napjainkig" című előadásában.

A rendezvényeket látványos természettudományos kísérlet-show zárta a diákok bevonásával. A rendezvényeken készült fényképek megtekinthetők a www.facebook.com/gondolkodom internetes oldalon. A rendezvény fővédnöke Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.

IBC Europe 2012 zsűrizés

A Magyar Innovációs Szövetség az Intel® Business Challenge Europe 2012 hazai szakmai partnereként a nemzetközi zsűri tagjának javasolta Tzvetkov Juliánt és Monszpart Zsoltot, Szövetségünk alelnökeit, amit a szervezők el is fogadtak. A csapatokat irányító nemzetközi vállalkozókból, üzleti vezetőkből és tudósok szakemberekből álló mentorok közé Benkovics Péter és Miskolczy Csaba szakértőinket javasoltuk, amit a szervezők szintén elfogadtak.

A szervezők a második körbe továbbjutó 100 legjobb ötlet szerzőit felkérik, hogy készítsenek üzleti tervet és egy bemutató videót. Ebben az időszakban, június 11-július 15. között kerül sor konzultációkra a mentorokkal. A nemzetközi zsűri tagjai augusztus 12-ig fogják kiválasztani a legjobb 20 tervet az Intel® Business Challenge Europe döntőjébe.

Az európai döntőt 2012 őszén Sopotban, Lengyelországban tartják, aminek győztesei jutnak ki az Intel® Global Challenge döntőjébe, amit 2012 novemberében Berkeley-ben (CA) rendeznek meg.

MRK MTB ülés Veszprémben

Május 11-én, a Pannon Egyetemen tartotta ülését a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága. A műszaki felsőoktatás résztvevői számára tartott rendezvényt Dr. Friedler Ferenc professzor, a Pannon Egyetem rektora nyitotta meg, melyet - egyéb témák mellett - Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnökének "Az innováció támogatása Magyarországon" című előadása követett.

Szabó Gábor szót ejtett többek között az Innovációs Alap működéséről, a jelenlegi rendszer megszüntetéséről és a k+f területen történt folyamatok alakulásáról, innovációs pályázatokról. További témák mellett tájékoztatta a bizottság tagjait a Szövetségnek az innovációs járulék leírhatóságának megszüntetéséről kialakított véleményéről és az ennek kapcsán tett lépésekről. Az ülés végén kérdésekre nyílt lehetőség, majd véleményüket a rendezvényt záró kötetlen ebéden is megoszthatták egymással a résztvevők.

Gondolatok az innovációról

A D'Arts Alapítvány keretén belül Veszprémben működő Verancsics Akadémia tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum szakmai támogatásával 2012. május 17-én tartotta a "Gondolatok az innovációról" sorozat nyolcadik, évadzáró előadását, a veszprémi várban található Dubniczay-palota Moholy-Nagy Termében. Az előadást Dr. Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora tartotta "Az innováció Magyarországon. Sikeresek vagyunk?" címmel.

Dr. Szabó Gábor mondandóját fogalom meghatározással kezdte: mi is valójában az innováció? Értelmezése szerint az innovációban kell lenni valami újnak, de a célja megvalósult, közvetett vagy közvetlen gazdasági előnyt jelent. Az innováció a gazdasági élet egyik alapvető fogalma, csak akkor lehet sikeres, ha a fogyasztók az innováció eredményét a piacon elfogadják, erre rendszeres kereslet jelentkezik. Részletesen szólt a hazai innovációs teljesítmény új nemzetközi indikátorairól: sok mutató van, amiben kifejezetten jók az eredményeink; azonban a kis- és középvállalkozásokat érintő innovációs indikátorok tekintetében gyengék vagyunk. Nem a világpiacot kell meghódítanunk, hanem a rész- és réspiacokra kellene betörni.

A Verancsics Akadémia - a nyári szünet után - ősszel hasonló előadásokkal folytatja sorozatát. (www.verancsicsakadémia.hu)

VRIC taggyűlés

Tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum (VRIC) Nonprofit Kft. 2012. május 23-án taggyűlést tartott veszprémi székhelyén. Az ülésen Szövetségünket Dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A taggyűlésen elfogadták a VRIC Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentését, a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2011. évi mérlegbeszámolóról, valamint a VRIC Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai és pénzügyi terveit. Egyúttal a VRIC Nonprofit Kft. tulajdonosi összetételében tervezett változásokkal kapcsolatos szükséges határozatok meghozatalára is sor került.

TechShow

A Mobilitás és Multimédia Klaszter idén is megrendezi a TechShow-t, amely a magyar infokommunikációs termékek és szolgáltatások számára kínál bemutatkozási lehetőséget.

Azok a kiállítók, melyek vállalták, hogy egy bírálat szűrőjén átjutva támogatott módon, kedvezményes feltételekkel mutatkozhatnak be a kiállításon, május 14-ig pályázhattak. A felhívásra 40 kiállítói pályázat érkezett be. Ezek közül választott ki a nyolc tagú szakértői zsűri 21 pályaművet, melyek részt vehetnek Magyarország leginnovatívabb infokommunikációs megoldásait megmutatni szándékozó kiállításon 2012. június 6-án, az Akvárium Klubban (1051 Budapest, Erzsébet tér).

Az Innovációs Szövetséget a zsűriben Monszpart Zsolt alelnök képviselte.

Magyar Műszaki Értelmiség Napja Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara, együttműködve a Bács-Kiskun Megyei főiskolák műszaki karaival, május 24-én emlékezett meg a Magyar Műszaki Értelmiség Napjáról. A Kecskeméti Főiskola Tudósházában tartott emlékülésen Szövetségünk képviseletében Ormándi Sándor, alelnök tartott előadást.

Az alelnök többek között beszélt a MISZ természettudományos oktatás helyzetéről kialakított véleményéről, az innováció és K+F tevékenység elmaradásának okairól, a finanszírozás elmúlt időszaki hiányáról, az ország nemzetközi összehasonlításban meglévő elmaradásáról és annak okairól. Kiemelten érintette a vállalkozási ismeretek oktatását és azzal kapcsolatos problémákat, lehetőségeket, a GDP-hez viszonyított 1,8%-os K+F költés megvalósításának fontosságát.

Az előadás második felében a hazai K+F és innovációs finanszírozási lehetőségekről és a rendelkezésre álló eszközökről, ill. a kockázati tőke innováció finanszírozásába történő részvételének fontosságáról és lehetőségeiről szólt Ormándi Sándor.

Jövő+ Fesztivál Székesfehérváron

Székesfehérváron rendezték meg Magyarország első jövőtudatos fesztiválját, a Jövő+ Fesztivált 2012. május 18-20. között, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) szakmai együttműködésével. A három nap alatt összesen több mint 9000 látogató volt kíváncsi a tudományos, ismeretterjesztő és szórakoztató programokra.

A rendezvény egyik fókusza az ún. Fesztivál Egyetemre irányult, mely egyedülálló programelemnek tekinthető a fesztiválok esetén. A Hiemer-ház termeiben hangzottak el a mélyebb szakmai ismereteket nyújtó, de egyben izgalmas előadások.

A MISZ és a Csodák Palotája partnersége révén - a reáltudományok népszerűsítése érdekében - került sor a szombat délutáni szekcióban Dr. Karátson Dávid "Vulkánveszélyek, vulkánkitörések" c. előadására, valamint Dányádi Bulcsú látványos fizikai kísérleteire. Az előadásból az érdeklődők megismerhették a vulkánok kialakulásának elméletét, valamint gazdag illusztráció közepette megtekinthettek néhány nevezetes vulkánt illetve emlékezetes vulkánkitöréseket. A fizikai kísérletekben többek között a folyékony nitrogénről, a szárazjégről vagy a hélium és a kén-hexafluorid hatásáról láthattak bemutatót.

XXII. Öveges József Fizikaverseny

2012. május 18-20. között, Győrben, a Kazinczy Gimnáziumban rendezték meg a XXII. Öveges József Fizikaverseny országos döntőjét. A verseny meghirdetője és rendezője az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Szakcsoportja, fővédnöke dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter és a Magyar Innovációs Szövetség volt.

A versenyre, melynek célja a tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, szövegértési, lényeglátó képességek fejlesztése) általános- és középiskolák 14 éves tanulói nevezhettek.

Az esemény hivatalos megnyitójára május 18-án a győri Városháza Dísztermében került sor, melyen Szövetségünket Riba Nikolett, marketing menedzser képviselte.

A XXII. Öveges József Fizika verseny I. helyezett versenyzői, két kategória szerint:
Középiskolában tanulók:
- Forrai Botond, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, Budapest, felkészítő tanár: Horváth Norbert
- Major András, Veres Péter Gimnázium, Budapest, felkészítő tanár: Erdősi Katalin

Általános Iskolában tanuló:
Sal Kristóf, MNOÖ Koch Valéria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Pécs, felkészítő tanárok: Mándli Gyula, Sebestyén Zoltán, Dr. Kotek László

Taggyűlés Győrben

Tagszervezetünk, a megalakulásának 15 éves évfordulóját ünneplő INNONET Nonprofit Kft., 2012. május 22-én tartotta Győrben a 2011. évet lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését. A taggyűlési beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, az alaptevékenységből származó bérleti bevételek mellett jelentősek a projekttámogatások és a szakértői tevékenységekből származó bevételek is. Emellett az INNONET jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki.

Budavári László ügyvezető igazgató beszámolt a TECHNONET Technológiai Kompetencia Központ projekt sikeres végrehajtásáról. A beruházás eredményeként összesen mintegy 2500 m2 bérelhető terület áll a kis és közepes vállalkozások rendelkezésére. A Magyar Innovációs Szövetség, mint tulajdonos, a széleskörű innovációs kapcsolatrendszert biztosította a projekt számára. A taggyűlésen Dr. Antos Lászlót, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatóját választották meg az INNONET elnöki tisztségére.

A TECHNONET technológiai kompetencia szolgáltatásai közül elsőként, az Innovációs Alap támogatásával beüzemelésre került egy Objet Eden 260V típusú 3D nyomtató, a vállalkozások termékfejlesztési tevékenységének támogatására. A berendezés révén lehetőség nyílik mérnöki tervezőrendszereken készített gyártmány-/alkatrésztervek alapján, 3D nyomtatási eljárással gyors prototípus modellek elkészítésére.

Innovációs Nap Pécsen

Tagszervezetünk, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) "TÁMOP-4.2.1 B-10/2/KONV-2010-0002 A Dél-Dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése" c. pályázat keretében megtartotta az Innovációs Nap 2012 c. rendezvényét 2012. május 22-én, a Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont épületében.

A házigazda, a PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központja volt, mely szervezet célja, hogy hatékonyan elősegítse az egyetemi tudásbázis bekapcsolódását az innovációs folyamatokba.

A rendezvényen bemutatásra került a Szentágothai János Kutató Központ (Science Building), majd külön szekció keretében mutattak be érdekes találmányokat, technológiákat, melyek a PTE kutató-feltalálóinak eredményei. Továbbá az innovációs nap keretében került sor az idén másodszor meghirdetett "Feltaláló születik!" hallgatói innovatív ötletpályázat ünnepélyes díjkiosztójára.

INNOVA taggyűlés Debrecenben

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. május 21-én, 10:00 órától tartotta Debrecenben a 2012-es év első taggyűlését. A taggyűlésen minden tulajdonos megjelent, köztük a MISZ képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató.

A taggyűlésen többek között megtárgyalásra került, Dr. Grasselli Norbert ügyvezető előterjesztésével, az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója és. 2012. évi üzleti terve.

A megjelentek az előterjesztéseket, egy kivételével, egyhangúlag elfogadták. Az ügyvezető igazgató 2012. évi javadalmazásával kapcsolatban született - vita után, az általános gazdasági helyzetet is figyelembe vevő - többségi döntés.

A megjelentek megállapították és nagyra értékelték, hogy a társaság képes dinamikusan növelni nemcsak a tevékenységi körét, hanem a bevételeit is - azzal együtt is, hogy a pályázati bevételek még jelentősen felülmúlják a "piaci tevékenységek" bevételeit. Az adatokból egyértelműen kiderült, hogy jelentősen nőtt a Társaság saját tőkéje is.

Magyar-kínai szakmai együttműködés

Tagintézményünk, a TESCO Nemzetközi Együttműködési és Tanácsadó Kft. együttműködési megállapodást kötött a külföldi szakértők foglalkoztatására szakosodott kínai állami intézménnyel, a SAFEA-val és végrehajtó intézményével, a nemzetközi szakembercserét lebonyolító nemzeti ügynökséggel, a CAIEP-pel.

A megállapodás célja magyar szakemberek elhelyezése kínai intézményeknél és vállalatoknál, valamint kínai szakértő csoportok fogadása tapasztalatcserére, rövid időtartamú szakmai képzésre. A szakértőknek tett fizetési javaslatok az egyes területek szerint változó.

A következő 2-3 év alatt 50-100 magyar szakértő kiküldésére nyílik lehetőség, az alábbi szakterületeken:
- oktatás, ill. felsőoktatás,
- tudományos kutatás,
- kultúra,
- energia, ill. energiatermelés,
- hőenergia termelés,
- építés,
- mezőgazdaság,
- műszergyártás,
- élelmiszergyártás,
- ipar, ill. ipari beruházás,
- elektromos gépek és berendezések gyártása,
- kémia,
- finom vegyszerek
- pénzügy.

További információ: Pados László, E-mail: padosl@tescoconsulting.hu, Tel.: 0630/970-6294; Zács Ágoston, E-mail: azacs@tescoconsulting.hu, Tel.:0630/251-6423; Rajkó Ágnes, E-mail: arajko@tescoconsulting.hu, Tel.: 0630/297-4471

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

23. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

A Schweizer Jugend Forscht, fiatal kutatókat támogató szervezet a Svájci Nemzeti Parkban, Valchavában, 2012. június 23-30. között idén is megrendezi a Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet.

Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Czinke László, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny III. díjban részesített fiatalja, a Debreceni Egyetem tanulója vehet részt. A kutató hét többi résztvevője Szlovákiából, Németországból, Csehországból, Máltáról, Svédországból, Észtországból, Portugáliából és Luxemburgból érkezik.

Az egyhetes tábor alatt a résztvevők választanak egy saját kutatási témát az ökológia, a növények vagy az állatok viselkedésével kapcsolatban. Megfigyeléseket végeznek, adatokat gyűjtenek, rendszerezik és elemzik azokat, majd egy tanulmányban és egy előadásban ismertetik eredményeiket.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Megjelent a Szerzői jog című tankönyv

Szerzői jogi védelem alatt áll egy fotó vagy egy újságcikk? Esetleg egy rajzfilmfigura? Hogyan használhatóak fel ezek jogszerűen, kell-e engedély a felhasználásukhoz, és az kitől és hogyan szerezhető be? Milyen jogai vannak a szerzőnek, és meddig illetik meg ezek a jogok? Hogyan lehet idézni más művéből? Hogyan léphet fel a szerző az ellen, aki megsérti a jogait?

Ezekre, az internetes környezetben egyre gyakrabban felmerülő kérdésekre is választ ad a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala munkatársai által összeállított szerzői jogi tankönyv, amelynek célja eligazítást nyújtani a szerzői jog területén. Közérthető módon, érdekes hazai és külföldi gyakorlati példákkal kiegészítve ismerteti a legfontosabb szerzői jogi kérdéseket, kezdve a szerzői jogi védelem feltételeitől a szabad felhasználás esetein keresztül a szerzői jogok megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési eszközökig. A könyv végén találhatók az egyes fejezetekhez kapcsolódó ellenőrző kérdések és feladatok, az érdeklődő olvasó tesztelheti is, hogy milyen mértékben sajátította el az ismereteket.

A tankönyv hasznos oktatási segédanyag és érdekes olvasmány mindenki számára a kreatív tartalmak előállítóitól az e tartalmakat felhasználó magánfelhasználókig, és fontos szerepet tölthet be a szerzői jogi tudatosság növelésében. A kiadvány megtekinthető a Frecskay János Könyvtárban, megvásárolható az Ügyfélszolgálaton.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Együttműködés a hazai ICT szektor K+F tevékenységének feltérképezésére

A 2012. május 14-én együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), amelynek értelmében a két szervezet a jövőben kölcsönösen segíti egymás munkáját a hazai ICT szektor tevékenységének, állapotának és folyamatainak feltérképezésében, és a NIH által üzemeltetett Tudományos és Technológiai (TÉT) Obszervatórium elemzéseinek, adatfelvételeinek végrehajtásában.

Véna alapú beléptetési rendszer

Május 17-én adták át a Nemzeti Innovációs Hivatalban (NIH) Közép-Kelet Európa első véna alapú beléptetési rendszerét, a világon egyedülálló technológia a kifejlesztésében oroszlánrészt vállaló magyar fejlesztőcsoportnak köszönhetően magyar innovációnak minősül.

Az innovatív szenzor infravörös fény kibocsátásával 5 millió ponton azonosítja az adott testrészben található vénastruktúrát a hagyományos 10-50 ponttal szemben, emellett hőtérképet is készít az élő szövet azonosítása céljából. Az eljárás az egészségre ártalmatlan, emellett a biztonságtechnika legmagasabb minősítésével, a Common Criteria-val rendelkezik.
További információ a www.nih.gov.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/innovacios-hivatal honlapon érhető el.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Vino Art Kft.
Tagsorszám:
| 656.
Cím: | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 30/A
Honlap: | www.cserszegicsodavar.hu
Vezető: | Tóth László, ügyvezető
E-mail: | tothlaszlo2010@gmail.com

Tevékenység:
Kárpát-medencei olajos magvakból, hidegen sajtolt gyógyhatású olajak kinyerése, préselése, különböző betegségek gyógyítására, megelőzésére.

Szakirodalom-figyelő

Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert - Typotex, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ha új témát választasz, ne könyvek olvasásával kezdd! Láss hozzá mindjárt a munkához - bármit kutathatsz, csak csináld! Még az sem baj, ha nincs valami nagy ötleted, mert a munka során életre kelnek és érdekessé válnak a dolgok. Ha ezt elérted, már érdemes olvasni, jöhetnek a könyvek, a tanulás és minden egyéb." • "Nem elég, ha csak észrevesszük ugyanazt, amit mások, arra is rá kell jönni, ami másoknak nem jutott eszébe." • "A legvadabb elméleteket találom ki, a kémcsőben végzett reakciót a legszélesebb filozófiai gondolatokkal társítom, a legtöbb időt mégis a laboratóriumban töltöm. Miközben az élő anyaggal foglalkozom, nyitva tartom a szemem, hogy olyan kis részleteket is észre vegyek, melyeket fontos követni. Így általában felbukkan valami, egy kis ellentmondás, amit ha követek, alapvető felfedezésekhez vezethet el." • "Szembeszálltam Hitlerrel, és éveken át vártam, hogy felakasszanak. Aztán Sztálin alatt vártam, hogy bebörtönözzenek. Ilyen jelentéktelen fickók nem tudnak felizgatni. Nekem a tudás és az értelem a fontos." - Szent-Györgyi szavai a könyvből.
A Wikipedián olvasható bemutatása szerint Moss tudományra szakosodott író. Tagja volt az USA kormányzat kiegészítő és alternatív gyógyászattal foglalkozó ügynöksége tanácsadó testületének is, amelynek feladatai közé tartozik a szakmai körök és a nagyközönség hiteles tájékoztatása. Amint a bevezetőjében írja, e könyvéhez hét éven át gyűjtötte az anyagot. 1980 nyarától 1985 szeptemberéig évente négy-ötször felkereste Szent-Györgyit és kollégáit, alkalmanként egy-egy hétre. Hosszú listában sorolja a kutatókat, akik segítették megérteni Szent-Györgyi kutatásait, és akik közül "sokan kitüntető szeretettel fogadtak munkahelyükön vagy otthonukban - főként azért, hogy ezzel is kifejezzék Szent-Györgyi Albert iránt tiszteletüket és szeretetüket". Könyvéből azt is megértjük, hogy ez a megbecsülés annál is jelentősebb, mert Szent-Györgyi nagyon erős karakterű, célratörő tudós volt, akinek a simulékonyság nem tartozott az adottságai közé. Moss szavait idézve, "számára egyetlen igazán fontos törekvés létezett: kiemelkedő teljesítménnyel akarta gyarapítani a tudományt." És "Ez sikerült is neki. Felfedezte a C-vitamint, közreműködött a citromsavciklus felfedezésében (olvashatjuk: E munka legnagyobb részét Szent-Györgyi végezte. A ciklus, amit a biológia egyik alapvető felfedezésének tartanak, a sejtlégzés folyamatában meghatározó szerepet tölt be. - OP) és ő rakta le a modern izomélettani kutatások alapjait is. Eredményeinek elismeréseként kapta meg a Nobel-díjat és a Lakser-díjat. (Helyesen Lasker-díj, a Wikipedia szócikke szerint a világ egyik leginkább megbecsült tudományos kitüntetése, amerikai Nobel-díjnak is nevezik. 76 kitüntetettje kapta meg a Nobel-díjat is. - OP) A biokémikusok három generációja tanult tőle és tisztelte mestereként." Ám, ismét Moss szavaival: "Szent-Györgyi tudományos életpályája történelemkönyvekbe való. Magánéletéről azonban - melyet sokszor melodrámai jelenetekkel tarkított, súlyos konfliktusok kísértek - már nem mondható el ugyanez, sőt gyakran éppen az ellenkezője jellemezte. (...) Eseményekben gazdag életén végigtekintve azt mondta: "Elveszettnek éreztem magam a huszadik században."" És: "A romantikus 19. század szülötteként egyszerre akart mindent: világraszóló tudományos eredményt és remek kalandokban bővelkedő életet. Bámulatra méltó, hogy vágya csaknem teljesült." Moss könyve részletes és hiteles, ugyanakkor kellemesen olvasmányos krónikát ad minderről - s szintúgy Szent-Györgyi rengeteg küzdelméről.

Sárközy Tamás: Magyarország kormányzása 1978-2012 - Park Könyvkiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"A kormányzás a legkisebb rossz okozásának művészete." (Friedrich von Hayek) • "Nem kell a kormányzást misztifikálni, az is egy munka. Ugyanakkor az államgépezet menedzselése nagyon összetett, nagy tudást igénylő tevékenység." • "A mi nemzedékünkre váró nem hálás, nem szép feladat: csöndesen, alázattal kimúlni ezen árnyékvilágból." (Óh nem, nagyon is nem! Akiben megvan az a bölcsesség, hogy így lássa a helyzetet, s hogy képes legyen ténylegesen gyakorolni is az alázatot, az dehogy maradjon csöndben - segítsen felismerni, helyrehozni a hibákat, s még inkább annak elkerülésében, hogy megismételjék azokat! Bizonyára sokan találják majd úgy, hogy e könyv ilyen segítséget is kínál. - OP) • "A média kiemelkedő szerepével függ össze a politika és áttételesen a kormányzás perszonifikációjának hihetetlen megerősödése. A kormányzás egyre kevésbé lehet "arctalan", az arctalan kormányzás az elektronikus médiumok világában a "kormányzástalanság" látszatát kelti. (Ez viszont kritikus jelentőségűvé emeli azt a művészetet, hogy a kormányzat milyen arcot épít magának, s miként teszi azt. - OP) Hősre, Supermanre van szükség a demokráciában is - heroisztikus, misztikus legyen a kormányfő. A népnek karizmatikus vezetőre van szüksége (ez teszi hatalmas show-műsorrá az amerikai elnökválasztás folyamatát, s - másik példaként - láthatóan Oroszország sem tud meglenni egy Cár Atyuska nélkül - OP), aki kitűnő televíziós színész, aki más-más arcát mutatja a különböző arénákban...". - idézetek a könyvből.

A legutóbbi 25 év honi krónikájának egyik alapműve Sárközy könyve. Ő a nagyban meghatározó szerepet betöltő jogalkotás vezérkarában nézte végig, és sokban maga is alakította az ország e kritikus jelentőségű időszakát. Talán nem túlzás, hogy technikai értelemben - a jogi alapok megteremtésével - az ő köpenyéből bújt ki a minden bizonnyal legnagyobb horderejű változás, a privatizáció. Minden joga és alapja megvan tehát arra, hogy hiteles beszámolót és értékelést adjon erről az időszakról. Ezt teszi ebben a szakmailag és történelemkönyvként egyaránt kiemelkedően értékes művében, amelynek beszédes, többélű alcíme: A szoft diktatúra kormányzásától az újkapitalista konfliktusos demokrácia kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig. "Nem egyszerűen tudományos monográfiának szánom, beleírtam számos élményemet, véleményemet azokról a szereplőkről, akikkel megismerkedtem, együtt dolgoztam." - írja róla.

Vitathatatlan előadói zsenialitása itt is teljes fényében megmutatkozik: szakmailag százszázalékosan korrekten, ugyanakkor üdítően színesen, merészen könnyed, gyakorta cinikusan humoros, ám mindig tökéletesen odaillő beszúrásokkal tudja elénk tárni a téma legsúlyosabb, legszárazabb részeit is. Ezért is van, hogy tőle a legnehezebb témát is szívesen hallgatjuk, és még kérünk belőle. Rendkívül értékes tudás és megfontolások forrásává a tartalma teszi e könyvét, élménnyé viszont Sárközy előadásmódja. Így válik megragadóan érdekessé és tanulságossá az ő látásmódjával és előadásában visszanéznünk, értékelnünk a legutóbbi 25 évünket, az azt meghatározó kormányzást, s annak sok szereplőjét.
Azt írja magáról: "egy ilyen könyvvel a kormányzati munkában való használhatósága is megszűnt..." Pedig egy szakszerű és kulturált kormányzati felfogásban nagyon is ellenkezőleg kellene lennie: ez a mű megérdemli, hogy a kormányzati munka egyik alaptankönyve legyen. Ismét tőle: "Kicsit szaktudomány, kicsit jelentörténelem, kicsit visszaemlékezés ez a munka." Igazán mindháromnak kiemelkedően jó!

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó - Athenaeum Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"A tett egy testet öltött gondolat. Az ösztönösségnek semmi köze a rutinhoz, inkább egy lelkiállapot, ami több, mint a technika." • "A munka áldás, ha segít arra figyelnünk, amit csinálunk. De átokká válik, ha csak arra jó, hogy ne kelljen az életünk értelmén gondolkodnunk." • "A gonosz néha a jó küldöttének álcázza magát, de rejtett szándéka az, hogy még több pusztulást idézzen elő." - idézetek a könyvből.

Coelho e kötete rövid írások fűzére - apró gondolatmenetek, azokat megjelenítő kicsiny történetek sora, amelyeknek valójában egyetlen közös nevezője, hogy Coelho filozófiáját, gondolkodásmódját tükrözik. Megtapasztalhattuk, hogy szívesen megmutatja nekünk a saját belső világát - vagy legalább is mesterien kelti bennünk ezt az érzést. Elsődleges olvasatában ez a kötet is róla szól, betekintést ad a Mágus életébe, gondolataiba. Ez igen érdekes, vonzó a híveinek. Többet is ad, annak is, aki akár most találkozik először az írásaival: az olvasó azt érzi meg bennük és általuk, ahogyan ő maga rezonál reájuk.

Az írások igen sokfélék, gondolati tartalmukban és mélységükben is. A kiadó ekként szól róluk: "Életünk olyan, mint egy hol lassan és méltóságteljesen hömpölygő, hol vadul áradó folyó. E kötet lapjain Paulo Coelho élete folyójának egy-egy szakaszán folytatott elmélkedéseit osztja meg olvasóival. A gyűjtemény hosszabb s rövidebb lélegzetű írások füzére, melyek gondolkodásra késztetnek az életről, a halálról, a választás szabadságáról, az elvesztett és a megtalált szerelemről. Egyik történet humoros, a másik komoly, de mindegyik azt kutatja, milyen igazán élni. Arra biztatnak, hogy igyekezzünk álmainkat életünk valóságává tenni, s a Személyes Történetünket soha ne veszítsük szem elől." A Személyes Történetünk az író misztikus oldalát idézi, amely itt is megjelenik, s amelyet a legteljesebben A zarándoklat c. könyvében ismerhetünk meg.

Coelho maga így beszél előszavában: "Sok helyen jártam, és többször váltottam országot, mint cipőt, ahogy Bertolt Brecht mondta. A következő oldalakon elmesélek néhány pillanatot, amit megéltem, történeteket, amelyeket másoktól hallottam, elmélkedéseket, amelyeket életem folyójának egy-egy szakaszán folytattam." És hozzáteszi: "Ezek a szövegek már napvilágot láttak a világ különböző lapjaiban, és most az olvasók kérésére jelennek meg egybegyűjtve." Ez kulcsot ad az írások jellegéhez: ezek tárcák, a Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározásával irodalmi igényű, olvasmányos hírlapi írásművek. A tárca pedig nem valamiféle kommersz termék. Ellenkezőleg, az a rendeltetése, hogy rövid idő alatt értékes intellektuális élménnyel szolgáljon az olvasónak.
Egyik írásában egy részlet talán szándéktalanul - de lehet, hogy éppen az intimitás érték növelésének szándékával - árulkodik a sikeres író iparos voltáról: "A kétévente megjelenő könyveim soron következő alkotásával már elkészültem (...) Internetre szánt cikkemet is megírtam már. A weboldalamat is frissítettem.(Marketing!!- OP)" A nagyság éppen abban van, hogy a term/el/ékenység ne menjen a minőség rovására, s Coelho még e kicsiny írásaiban is igazi minőséget ad. Egy példa a sok ide kívánkozó közül, hogy a cselekedeteinkért való felelősségünk alapvető kérdéseit tudja felidézni a kerti gyomirtás kapcsán, a válaszhoz segítségül hívja Jézus tanítását, valamint a Bhagavad-gítát, hogy végül, könyveiben bemutatott hitvallásához híven így fejezze be: "ha valami nemkívánatos dolog kezd nőni a lelkemben, megkérem Istent, hogy adjon bátorságot, hogy könyörtelenül kitépjem."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Hídépítők, 39. évfolyam - 2012./1-2., 20. oldal
"...A jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága az A-Híd Zrt.-t elismerésben részesíti..."

Informatika & Tudomány Online, 2012. május 14., hétfő
Húsz éves a BME Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma
"...Az elmúlt húsz évben több mint 80 PhD hallgató szerzett tudományos fokozatot itt, 30 technológiai szabadalom, 600 tudományos publikáció, számtalan nemzetközi K+F program és piaci fejlesztés kapcsolódik a kutatóhelyhez..."

Élelmiszer, 2012. május 14., hétfő, 12. oldal
Jogos kérdések új termék piaci bevezetésénél

Agrárágazat, 2012. május 14., hétfő, 22. oldal
Mennyi támogatást KAP-unk 2014-től?

Infogyőr.hu, 2012. május 14., hétfő
Öveges József Fizikaverseny: Országos döntő Győrben
"...A verseny fővédnöke Magyar Innovációs Szövetség...’

Informatika & Tudomány online, 2012. május 14., hétfő
Véna alapú beléptetési rendszer egy budapesti irodaházban

Informatika & Tudomány online, 2012. május 14., hétfő
Könnyebb lesz a tudósok virtuális együttműködése

ITMania.hu, 2012. május 14., hétfő
Együttműködik IVSZ és az Innovációs Hivatal

It Business Online, 2012. május 14., hétfő
Kritizálja az EU-t az Ernst & Young
"...Átláthatatlan az EU innovációs politikája az Ernst & Young felmérése szerint, ezért a vállalat reformjavaslatokat ajánlott az EU-nak..."

Székesfehérvár.hu, 2012. május 14., hétfő
Péntek, szombat, vasárnap - Jövő+ Fesztivál Székesfehérvár belvárosában
"...Dr. Karátson Dávid, Magyar Innovációs Szövetség / Meet the Scientist - Vulkánveszélyek, vulkánkitörések..."

Napló Online, 2012. május 14., hétfő
Kreatív Magyarország
"...Veszprém - A magyar mérnöki kutatás és fejlesztés évszázadokon átívelő alkotásait bemutató kiállítás nyílt az egyetemen..."

Computerworld Online, 2012. május 14., hétfő
Virtuális tanulás 3D-ben
"...Takács Barnabás, a Műegyetem kutatója... Nem elég a technológiai innováció, az átlagfelhasználó számára teljes transzparenciára, sok tartalomra, továbbá megfelelő jogi és pénzügyi háttérre is szükség van..."

Infó Rádió, 2012. május 14., hétfő
Hírek
"...Cséfalvay Zoltán... az innováció tesz különbséget aközött, hogy egy vállalat vagy egy ország vezet, vagy csupán követi a világot..."

Gazdasági Rádió, 2012. május 14., hétfő
Buktatókat rejtegetnek az idei adóbevallások

MTV, 2012. május 14., hétfő
Ma reggel
"...A jövő Székesfehérvár belvárosába költözik a hétvégén. Ingyenes színes programok várnak mindenkit, aki érdeklődik a jövő innovációi technikái és a környezettudatos szemlélet iránt..."

Napi Gazdaság, 2012. május 15., kedd, 2. oldal
Tízmilliárdos kutatás-fejlesztési forrás nyílik meg egyetemeknek
"...Június közepén jelenik meg az a versenyképességi szerződési pályázat, amelynek keretében kutatási-fejlesztési projektek megvalósítására pályázhatnak egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok konzorciumai..."

Világgazdaság, 2012. május 15., kedd, 12. oldal
Magához tért a kockázatitőke-piac
"...NÖVEKEDÉS Negyvenmilliárd euró forrásbevonás történt Európában 2011-ben.
Az európai kockázatitőke-piacon 40 milliárd euró forrásbevonás történt 2011-ben, amely 80 százalékkal több a bázisnál. Az iparág teljesítménye ugyanakkor még messze nincs a válság előtti szinten..."

Világgazdaság, 2012. május 15., kedd, 12. oldal
Az IT és a tudomány vezet

Világgazdaság, 2012. május 15., kedd, 12. oldal
Magához tért a kockázatitőke-piac

Kelet-Magyarország, 2012. május 15., kedd, 5. oldal
Tudással az üzlet világába

Vas Népe, 2012. május 15., kedd, 6. oldal
Sürget az idő
"...A Széchenyi Programiroda tanácsadással egybekötött konferencián ismertette a már és a jövőben elérhető uniós forrásokat, a pályázati rendszert..."

168Óra Online, 2012. május 15., kedd
Dollármilliókért kelt el a magyar molekula

Hír24.hu, 2012. május 15., kedd
Európa tovább spórol
"...Mint Juncker hétfőn elmondta,... mindkét szempontból támogatandónak minősítette az innovációt bátorító kiadásokat..."

Dunaújváros Online, 2012. május 15., kedd
Főiskola: fókuszban a műhelymunka

Gazdasági Rádió, 2012. május 15., kedd
Befektetések és innováció állami támogatása mellett az EU

Hirado.hu, 2012. május 15., kedd
Együttműködés a hazai ICT szektor feltérképezésére

Népszava, 2012. május 16., szerda, 12. oldal
Az MSZP elutasítja az orbáni rendszerváltást

Új dunántúli Napló, 2012. május 16., szerda, 13. oldal
Innováció

Új dunántúli Napló, 2012. május 16., szerda, 13. oldal
Innovációról Berlinben, klaszterügyek uniós szakértőkkel

Hajdú-Bihari Napló, 2012. május 16., szerda, 17. oldal
Tárt kapuk az arab világ felé

Hajdú-Bihari Napló, 2012. május 16., szerda, 19. oldal
Fejlesztésekkel a jövő útjain

Hajdú-Bihari Napló, 2012. május 16., szerda, 20. oldal
Kamarai kapcsolatok fejlesztése Brüsszelben

Computerworld Számítástechnika, 2012. május 16., szerda, 9. oldal
Reorganizáció és értékteremtés
"...A cloudmegoldások bevezetése a költségracionalizálás mellett jelentős hozzáadott értéket is teremthet: a fejlesztői erőforrások felszabadítása révén nagyban növelheti a cégek innovációs potenciálját..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. május 16., szerda, 10+11+12. oldal
Feladatlista platformváltáshoz
"... hazai kkv-k vezetői legtöbbször pontosan tudják: az előremenekülés hatékonyabb útját nem a tegnapi technológiák szinten tartása, hanem az innováció, a progresszív technológiák adaptálása jelentené, amelyek versenyelőnyhöz juttatnák őket. A nehéz gazdasági környezet azonban ellentétes irányba taszítja őket..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. május 16., szerda, 13. oldal
Sikeres szoftvertechnológiai projektek uniós finanszírozással

Computerworld Számítástechnika, 2012. május 16., szerda, 28. oldal
Lehetőségek uniója
"...Mártonffy Attila... Kulcsfontosságú tényező lett az innováció az informatikában..."

Népszava Online, 2012. május 16., szerda
Az MSZP elutasítja az orbáni rendszerváltást

HVG Online, 2012. május 16., szerda
Méretre vágva

Helyi Téma IV. ker., 2012. május 16., szerda, 11. oldal
Szellemváros épül
"...Szellemváros épül idén nyáron az Amerikai Innovációs Központ irányításával épül fel Új Mexikóban egy mesterséges város csupán azért, hogy tudományos teszteknek adjon helyet..."

Index.hu, 2012. május 16., szerda
Nem adó, mégis 25 milliárd. Mi az?
"...Nem osztja az NGM és az NFÜ optimizmusát a kérdésben érintett szakmai grémium, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), annak ellenére sem, hogy a korábbi évek során többször is jelezték: megértik, hogy a gazdasági helyzet arra kényszeríti a kormányt, hogy átmenetileg szüneteltesse a befizetést az innovációs alapba. "Azzal viszont, hogy ezt véglegesen eltörölje, nem értünk, de nem is érthetünk egyet" - írta Szabó Gábor, a MISZ elnöke..."

Kisalföld.hu, 2012. május 16., szerda
Lengyelország és Magyarország jövőjének záloga az innováció

Hír24.hu, 2012. május 16., szerda
Nem kell kártya, a vénád azonosít

Webradio, 2012. május 16., szerda
Lengyelország és Magyarország jövőjének záloga az innováció területén megvalósítandó integráció

Kossuth Rádió, 2012. május 16., szerda
Aréna
"...Mesterházy Attila elnök, MSZP... a gazdaságpolitikán kell változtatni,... És ennek az egyik fő pillére az egészen biztosan az innováción alapuló termelés támogatása kell, hogy legyen..."

Kossuth Rádió, 2012. május 16., szerda
"...Közép-Kelet-Európa első véna alapú beléptetési rendszerét adják át ma, amelyet magyar-japán innovációs együttműködésben fejlesztettek ki, és a világon egyedülálló technológiáról van szó..."

Class FM, 2012. május 16., szerda
Hírek
"...Magyar innováció újítja meg a kémfilmeket. A Nemzeti Innovációs Hivatal kutatói eddig soha nem látott, véna alapú beléptető rendszert fejlesztettek 2 év alatt..."

HírTv, 2012. május 16., szerda
"...Egy magyar kutatócsoport által kifejlesztett vénás beléptető rendszert bérel a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

MTV 1, 2012. május 16., szerda
"...Magyar-japán innováció az Infoparkban. Vénaszkennert használnak majd a jövőben Mészáros György elnök..."

MTV 2, 2012. május 16., szerda
Híradó
"...A szokásos maximum 50 pont helyett 5 millió ponton azonosítja a belépő tenyerét. Magyarok fejlesztették ki a világ első olyan úgynevezett vénaszenzoros beléptető rendszert, amely az ember egyedi, speciális vénaszerkezetét nem egy külső kártyán, hanem egy központi adatbázisban tárolja, így az azonosításhoz csak a szkenner és persze egy tenyér kell..."

Duna TV, 2012. május 16., szerda
Hírek
"...Magyarok fejlesztették ki a világ első olyan úgynevezett vénaszenzoros beléptető rendszerét, amely az ember egyedi speciális vénaszerkezetét nem egy külső kártyán, hanem egy központi adatbázisban tárolja..."

Figyelő, 2012. május 17., csütörtök, 51. oldal
Európai élelmiszerlánc-innovációs hálózat

Figyelő, 2012. május 17., csütörtök, 52+53+54. oldal
A tőkehiány csak kifogás
George Kellner és Peter Kellner befektetők

Napi Gazdaság, 2012. május 17., csütörtök, 1+3. oldal
Szupercsapat kell az EU-pénzekhez
"...Ahhoz, hogy Magyarország minél komolyabb mértékben használhassa fel a soros uniós költségvetési ciklus során rendelkezésre álló pályázati összeget, "gyorskasszára" lenne szükség - véli egyre több elemző..."

Heti Válasz, 2012. május 17., csütörtök, 73+74+75. oldal
Csodák palotái

Somogyi hírlap, 2012. május 17., csütörtök, 4. oldal
Leader-gyógymód a gazdaságnak

Index.hu, 2012. május 17., csütörtök
Titkosító algoritmus magyar diákoktól
"...Amit az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrije csak ezüstéremmel honorált, az bőven elég volt ahhoz, hogy Énekes Péter és Köpenczei Gergő a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (ISEF), a legrangosabb tudományos tehetségkutatón mutathassák be az általuk fejlesztett kódfejtő és titkosító algoritmust... A diákokat a Magyar Innovációs Szövetség támogatja, amely 1995 óta küld diákokat az ISEF-re..."

Index.hu, 2012. május 17., csütörtök
Övék lesz az egész világ
"...1950 óta minden évben megrendezik az ISEF-et, azaz a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyt, a világ legrangosabb tehetségkutatóját. Az idei expón robotikus művégtagok, sebészetszimulátorok, alternatív energiaforrások, nanotechnológia és Mars-járó éppúgy feltűntek, mint a magyar versenyzők kódfejtő algoritmusa, vagy a napelemként használható festék..."

It Business Online, 2012. május 17., csütörtök
Magyar fejlesztés a véna-alapú azonosítás

Kisalföld.hu, 2012. május 17., csütörtök
Nano-, anyag-, gyártási technológiák Szakmai Napot tartanak Győrben

Kárpátinfo.net, 2012. május 17., csütörtök
Titkosító algoritmus magyar diákoktól

Turizmus Panoráma, 2012. május 17., csütörtök
Innováció, fejlesztés, összefogás

Hírszemle.net, 2012. május 17., csütörtök
Titkosító algoritmus magyar diákoktól

Szabolcs Online, 2012. május 17., csütörtök
Cséfalvay: Lengyelország és Magyarország jövőjének záloga az innováció területén megvalósítandó integráció

Infó Rádió Online, 2012. május 17., csütörtök
Új "háború" küszöbén Budapest
"...két magyar diák is versenybe száll a Pittsburgben rendezett ISEF, azaz a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verseny fődíjáért..."

Infó Rádió, 2012. május 17., csütörtök
Hírek
"...Lengyelország és Magyarország jövője attól függ, miként tudnak integrálódni az európai innováció területén - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiai államtitkára Lengyelországban..."

Class FM, 2012. május 17., csütörtök
Hírek
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal kutatói eddig soha nem látott, véna alapú beléptető rendszert fejlesztettek ki..."

MTV 1, 2012. május 17., csütörtök
Reggeli híradó
"...Gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb az a beléptetőrendszer, amely véna lenyomat alapján azonosít..."

Világgazdaság, 2012. május 18., péntek, 10. oldal
Baranyai meghívás cséfalvays konzultáció
"...A már megjelent négy után június végéig újabb két pályázattal kívánja lendületbe hozni a hazai innovációt, kutatásfejlesztést a gazdasági kormányzat - jelentette be pécsi konzultációján Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára..."

Világgazdaság, 2012. május 18., péntek, 10. oldal
Számos konkrét munkakapcsolatot is elindított a nemzetközi klaszterfórum

Világgazdaság, 2012. május 18., péntek, 10. oldal
Külön gyengék, együtt erősek
A kapcsolatépítést, együttműködést szolgálta a pécsi nemzetközi fórum

Metropol Országos, 2012. május 18., péntek, 3. oldal
Azonosítás: kártya helyett "vénás" belépő

Fejér Megyei Hírlap, 2012. május 18., péntek, 7. oldal
Programajánló
"...JÖVŐ + FESZTIVÁL Székesfehérvár: jövőtudatos fesztivál és innovációs bemutató a belvárosban..."

Zalai Hírlap, 2012. május 18., péntek, 14. oldal
Védd meg szellemi tulajdonod

Zalai Hírlap, 2012. május 18., péntek, 14. oldal
Hírek az unióból
"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként új innovációs pályázati felhívásokat hirdet az Új Széchenyi Terv keretében..."

Napi Gazdaság, 2012. május 18., péntek
Külpiacokra menekülnének a kisebb magyar cégek

Szabolcs Online, 2012. május 18., péntek
Területfejlesztők víkendje: komplex gondolkodás kell a gazdaságpolitikában
"...Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem tanszékvezető tanára... az unión belül kifejezetten "magyar probléma", hogy nálunk évek óta nincs gazdasági növekedés. Ebből csak a minőség, a rugalmasság és az innováció jelenthet kitörési lehetőséget..."

Index.hu, 2012. május 18., péntek
Magyar diákok sikere a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén
"...Negyedik helyezést ért el Énekes Péter és Köpenczei Gergő, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium két tanulója az ISEF-en, vagyis Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen. A két diák egy eddig sohasem látott titkosító algoritmus fejlesztésével indultak a versenyen..."

Hírszemle.net, 2012. május 18., péntek
Magyar diákok sikere a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén

Hírstart.hu, 2012. május 18., péntek
Magyar diákok a világ negyedik legjobb fiatal matematikusai

Hírekma.hu, 2012. május 18., péntek
Magyar diákok sikere a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén

Music FM, 2012. május 18., péntek
Hírek
Magyar diákok sikere a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén

Kossuth Rádió, 2012. május 18., péntek
Közelről
"...Énekes Péter és Köpenczei Gergő... M. Dénes Tamás beszélgetett velük és volt tanárukkal, Katz Sándorral. Vízy Dorottya műsorvezető pedig dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával beszélgetett a versenyről és a természettudományos tárgyak háttérbe szorulásáról..."

Tolnai Népújság, 2012. május 18., péntek, 10. oldal
Baranyai meghívás Cséfalvay konzultáció

EduPress, 2012. május 18., péntek
Lezárult az ELTE kutatóegyetemi projektje

Tolnai Népújság, 2012. május 18., péntek, 10. oldal
Külön gyengék, együtt erősek!

HVG, 2012. május 19., szombat, 62+63. oldal
Méretre vágva
"...Az MV honlapja szerint a januári társadalmi egyeztetés során részben szakmai szervezetek - a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége és a Magyar Innovációs Szövetség -, részben kockázati tőkések véleményezték a tervezett pályázati feltételeket..."

HVG, 2012. május 19., szombat, 64-66. oldal
Méretre vágva
Kis- és középvállalkozások finanszírozása
"...Uniós és állami forrásokkal tehetik elviselhetőbbé banki hitelcsapjaik elzáródását azok a kkv-k, amelyek a válság ellenére is képesek beruházni és fejleszteni..."

Magyar Nemzet, 2012. május 19., szombat, 12. oldal
Kettős válság 2009-től
Az exportfüggő cégek szenvedték el a legnagyobb veszteséget
"...A magyar vállalatok az exportfüggőség miatt az uniós átlagnál jobban megszenvedték a válságot, és főleg a közepes cégeknek kellett elkönyvelniük a legnagyobb veszteséget - derül ki a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- tudományi Intézetének tegnap közreadott tanulmányából..."

Magyar Nemzet, 2012. május 19., szombat, 17. oldal
Magyar diákok sikere
"...Negyedik helyezést ért el Énekes Péter és Köpenczei Gergő, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium két volt tanulója az ISEF-en, vagyis a Nemzetközi tudományos és innovációs versenyen - adta hírül az Index. A világ legnagyobb tudományos tehetségkutatóján az idén hetven ország 1500 tanulója vesz részt..."

Népszava, 2012. május 19., szombat, 17. oldal
Európa-karbantartás
"...nem elég, ha sokat beszélünk innovációról, és ha kiosztunk támogatást pár ezer európai kutatónak..."

Kisalföld, 2012. május 19., szombat, 3. oldal
A szomszédba kell menni a növekedésért
"...A Pannon Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára elmondta: Ahol bizonytalanság, hitelességdeficit van a társadalomban, ott hiába van innováció, a termelékenység nem lesz magas.

Fejér Megyei Hírlap, 2012. május 19., szombat, 1. oldal
Jövőtudatos fesztivál a belvárosban

Tolnai Népújság, 2012. május 19., szombat, 2. oldal
Bővült, fejlődött az inkubátorház

Tolnai Népújság, 2012. május 19., szombat, 8. oldal
Jönnek a nők!

Index.hu, 2012. május 19., szombat
A nap, amikor mindenki nyert
"...A pénteki gálán osztják ki az Intel Foundation díjait, ahol minden kategóriában négy helyezett részesülhet jutalomban. A magyar kontingens, Énekes Péter és Köpenczei Gergő is ekkor léphet a színpadra, hogy csatlakozzanak a világ legjobbjaihoz..."

MNO, 2012. május 19., szombat
A Magyar Mérnöki Kamara az egyik legfajsúlyosabb szakmai szervezet
"...Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, hogy az innováció legnagyobb bázisa a mérnöki tudás..."

Webroádió, 2012. május 19., szombat
Ünnepi küldöttgyűlést tartott a Magyar Mérnöki Kamara
"...Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség Elnöke, a Szegedi Tudomány-egyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, hogy az innováció legnagyobb bázisa a mérnöki tudás. Mindkét szervezetnek az igazi nemzeti érdekeket kell képviselnie a nemzetközi versenyben - mondta..."

Origo.hu, 2012. május 19., szombat
ÁSZ: A piac dönti majd el, ki fizeti a telefonadót
"...Domokos szerint a piaci verseny miatt biztos, hogy "egy az egyben nem lehet az adókat áthárítani a fogyasztókra, sőt inkább innovációra készteti majd a cégeket"..."

Délmagyar.hu, 2012. május 19., szombat
Félidőben a kormány - Így értékelt az ÁSZ!

Infó Rádió, 2012. május 19., szombat
Hírek
"...Az Állami Számvevőszék elnöke szerint... a piaci verseny miatt bizonyos, hogy egy az egyben nem lehet az adókat áthárítani a fogyasztókra, és az inkább innovációra készteti majd a cégeket..."

HVG.hu, 2012. május 20., vasárnap
Gyorsítják a gazdasági szerkezetátalakítást - Sanghajban
"...Kifejezett figyelmet kap a következő öt évben az innováció, a kutatás-fejlesztés, melyre a következő öt évben a jelenlegi 2,9 helyett a város GDP-jének 3,3 százalékát költenék, az országos célértéknél is többet..."

Karpatinfo.net, 2012. május 20., vasárnap
Ennyien még sohasem használtak kalózszoftvert
"...A közvélemény szerint továbbra is fontos a szellemi tulajdon védelme:  tízből hét felhasználó támogatja azt, hogy az innovációkkal előálló fejlesztőket meg kell fizetni, hogy további újdonságokkal álljanak elő..."

InfóRádió.hu, 2012. május 20., vasárnap
Gyorsítaná a gazdasági szerkezetátalakítást Sanghaj

Gazdasági Rádió, 2012. május 20., vasárnap
Hírek
"...Kínai Kommunista Párt sanghaji bizottságának a következő öt évre szóló céljai... a jövőben az innovációra, a kutatás-fejlesztésre, melyre a jelenlegi 2,9 helyett a város GDP-jének 3,3 százalékát költenék, és növelnék a környezetvédelemmel, a károsanyag-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos erőfeszítéseiket is..."

Magyar Hírlap, 2012. május 21., hétfő, 11. oldal
Bedöngöli a magyarokat a kínaiak dömpingáruja

Világgazdaság, 2012. május 21., hétfő, 16. oldal
Az euróövezet kiegyensúlyozása a siker feltétele
"...a szélsőséges megszorítások, a csökkenő árak, a nagy arányú munkanélküliség és társadalmi feszültség nem kedveznek a beruházásoknak és az innovációnak..."

Dél-Magyarország, 2012. május 21., hétfő, 3. oldal
Innovációs díj

Új Dunántúli Napló, 2012. május 21., hétfő, 6. oldal
Külön gyengék, együtt erősek!
"...A keretmegállapodás célja, hogy a klaszterek és a kamara együttműködésében a régió gazdasági és innovációs potenciálját erősítő, szinergikus fejlesztő munka induljon meg..."

Új Dunántúli Napló, 2012. május 21., hétfő, 6. oldal
Baranyai meghívás Cséfalvay konzultáció
"...A már megjelent négy után június végéig újabb két pályázattal kívánja lendületbe hozni a hazai innovációt, kutatásfejlesztést a gazdasági kormányzat - jelentette be pécsi konzultációján Cséfalvay Zoltán..."

Vas Népe, 2012. május 21., hétfő, 6. oldal
A magyarokat is támogatják
"...Karin Ruzak, az Osztrák Kutatásfejlesztési Hivatal (FFG) munkatársa is hasonló szellemben szólt a kkv-k számára kínált kutatásfejlesztési támogatásokról (csomagokról, innovációs csekkről), s arról, hogy a projekt-start programban már (új vagy az addiginál jobb termékek esetén) megvalósíthatósági tanulmányokra, ötletgenerálásra, prototípus előkészítésre is szerezhető forrás..."

Piac és profit, 2012. május 21., hétfő, 33. oldal
SPECIÁLISAN KKV-KNAK

Elektrotechnika, 2012. május 21., hétfő, 22+23. oldal
A Jedlik Ányos-díj átadástól egy projektzárásig

Elektrotechnika, 2012. május 21., hétfő, 23+24. oldal
Jövőnk alappillére az innováció
"..."Az innováció Magyarország jövőjének egyik alappillére" - hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a kormány koordinációs szerepet ellátó Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsa (NKITT) elnöke a Magyar Innovációs Szövetség március 27-ei közgyűlésén..."

EduPress.hu, 2012. május 21., hétfő
Két magyar negyedik lett a Nemzetközi Innovációs Versenyen

IT-Business Online, 2012. május 21., hétfő
Innovációs műhely diákoknak

Népszava Online, 2012. május 21., hétfő
Európa-karbantartás
"...Láthatóan nem elég, ha sokat beszélünk innovációról, és ha kiosztunk támogatást pár ezer európai kutatónak. Nem tudjuk, hogy mi a teendő a peremekkel általában..."

Szabadidő Magazin Online, 2012. május 21., hétfő
Magyar siker a fiatal tudósok olimpiáján
"...A 2010/2011. évi jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen még csak második díjban részesült fiatalok, Énekes Péter és Köpenczei Gergő időközben továbbfejlesztették tudományos munkájukat, és ezért a Magyar Innovációs Szövetség biztosította részükre, hogy a 2012. évben az Intel ISEF-en ők képviselhessék Magyarországot..."

Metropol.hu, 2012. május 21., hétfő
Magyar helyezés a fiatal tudósok olimpiáján

Tolnai Népújság Online, 2012. május 21., hétfő
Szép eredményt értek el a magyar diákok Amerikában
"...Köpenczei Gergő elmondta, a verseny az Egyesület Államokban, Pittsburgh városában volt, ide úgy jutottak ki, hogy másodikak lettek a Magyar Innovációs Szövetség egyik versenyén..."

HVG.hu, 2012. május 21., hétfő
Módosították a költségvetést a CERN budapesti adatközpontjának javára
"...A kormánypárti politikusok arra hivatkozva kezdeményezték az ez évi költségvetés módosítását, hogy a bruttó 8,5 milliárd forintos beruházáshoz nélkülözhetetlen az állami szerepvállalás és a költségvetési támogatás. Javaslatuk elfogadásával a szükséges összeget a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap idei forrásaiból biztosítják..."

Hajdu Online, 2012. május 21., hétfő
OGY - Költségvetési támogatással valósul meg a CERN budapesti adatközpontja

Szabolcs Online, 2012. május 21., hétfő
OGY - Költségvetési támogatással valósul meg a CERN budapesti adatközpontja

Infovilág.hu, 2012. május 21., hétfő
Magyar fiatal matematikusok a legjobbak között a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén

Világgazdaság, 2012. május 22., kedd, 10. oldal
A vállalkozások nagy többsége regisztrálta magát a kamaránál

Világgazdaság, 2012. május 22., kedd, 16. oldal
Növekedésre ítélve?

Petőfi Népe, 2012. május 22., kedd, 5. oldal
A vállalkozások nagy többsége regisztrálta magát a kamaránál

Új Dunántúli Napló, 2012. május 22., kedd, 5. oldal
Pécsi kutatói eredmények és találmányok napja

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. május 22., kedd, 6. oldal
A sűrített levegő urai
"...Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy a Pneumobil verseny egyedülálló módon teszi próbára a fiatal szakemberek innovációs készségét és találékonyságát..."

IT-Business, 2012. május 22., kedd, 6. oldal
IVSZ, NIH: kéz a kézben
"...Együttműködési megállapodást írt alá múlt héten a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)..."

IT-Business, 2012. május 22., kedd, 11. oldal
Új modell a modern felsőoktatásban
"...Jó hír az ipar számára, megteremtődött a forrás és a kritikus tömeg ahhoz, hogy gyakorlati alapú felsőoktatásban képezzék a jövő mérnökeit..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. május 22., kedd, 4. oldal
Gyakorlati kutatások főiskolája Dunaújvárosban

Technika Műszaki Szemle, 2012. május 22., kedd, 5. oldal
EU-tagországok innovációs teljesítménye

Technika Műszaki Szemle, 2012. május 22., kedd, 8. oldal
Ipari kiállítások új koncepcióval 2012. május 15-18.

Technika Műszaki Szemle, 2012. május 22., kedd, 52. oldal
Mérnöki munkával a CERN-ben

IT-Business, 2012. május 22., kedd, 4+10. oldal
11 Új modell a modern felsőoktatásban
"...Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint az oktatási modellel 5-10 évvel előztük meg az EU kutatás-fejlesztési politikáját..."

Bors, 2012. május 22., kedd, 6+7. oldal
Okos magyarokat csodálnak
"...Énekes Péter és Köpenczei Gergő ugyanis a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen bekerült a világ négy legjobb fiatal matematikusa közé. A fiúk egy eddig sosem látott titkosító algoritmust terveztek..."

Fisz.hu, 2012. május 22., kedd
Taroltak a magyar gimnazisták a tudományos versenyen

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2012. május 22., kedd
Dunaújvárosi Főiskola: fejlesztenek, kutatnak

Világgazdaság Online, 2012. május 22., kedd
Hatalmas többlet a költségvetésben - Mi történt?
"...A kiadások közül pedig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiadásai alakultak alacsonyabb összegben az előző év azonos hónapjához képest..."

Napi Online, 2012. május 22., kedd
Újabb javaslat a versenyképesség javítására
"...Bethlen Miklós, a HVCA elnöke... a fiatal, innovatív vállalatok esetén a költségek csökkentése érdekében bizonyos adó, vagy járulék kedvezményt szeretnének elérni (pl. innovációs járulék esetében)..."

OrientPress, 2012. május 22., kedd
Megjelent a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei című útmutató
"...Elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján az Új Széchenyi Terv keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával megvalósuló projektek arculati kézikönyve, illetve a hozzá kapcsolódó Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK) című útmutató..."

The New York Times Online, 2012. május 22., kedd
Hungarian Start-Ups Defy Economic Climate

Hírek.ma, 2012. május 22., kedd
Martonyi: Elengedhetetlen a környezeti innováció

Bonyhád.hu, 2012. május 22., kedd
Énekes Péter és Köpenczei Gergő sikere az Intel ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

TechMonitor.hu, 2012. május 22., kedd
Magyar siker a Nemzetközi Innovációs Versenyen

PécsiNapilap.hu, 2012. május 22., kedd
Mi is az a pécsi Science Building?

Kossuth Krónika, 2012. május 22., kedd
Krónika
"...A hazai felsőoktatás egyelőre még keresi a helyét az innováció területén. Ezen csak az összefogás és a jelenlegi finanszírozási rendszer megváltoztatása segíthet. Ez hangzott el Pécsett az egyetemi innovációs napon, ahol kiosztották a hallgatói ötletpályázat díjait is..."

Népszabadság, 2012. május 23., szerda, 16. oldal
Kiborgok leszünk?

Magyar Nemzet, 2012. május 23., szerda, 12. oldal
Terméket venne a Richter
"...Kitörési pont lehet a biotechnológia a Richter számára a következő években - mondta Bogsch Erik, a gyógyszergyár vezérigazgatója tegnap a parlament innovációs bizottsága előtt a távirati iroda tudósítása szerint..."

Világgazdaság, 2012. május 23., szerda, 7. oldal
Energiában erősít a Telekom
Bővülést vár most piacra dobott rendszerétől a távközlési cég
"...Komoly reményeket fűz az energiamenedzsment-piachoz a szolgáltatását most indító Magyar Telekom. Az értékesítésnek a válság akár még lökést is adhat, hiszen a költségkontroll iránti növekvő igény kedvez az energiatakarékossági projekteknek..."

Világgazdaság, 2012. május 23., szerda, 15. oldal
Elindult a harc a tehetségekért
A válságban jobban ki lehetne használni a magyar menedzserek tudását
"...A világban felértékelődik a tudás, megindult a harc a tehetségekért, a jövőben azok lesznek verseny- és növekedésképesek, akik minél több csúcsteljesítő munkaerővel rendelkeznek - nyilatkozta lapunknak Baracskai Ferenc, a Career Solutions Kft. ügyvezető igazgatója..."

Világgazdaság, 2012. május 23., szerda, 16. oldal
High-tech példaképek
"...A hazai kezdő vállalkozások növekedését segítő gazdasági ökoszisztéma talán a legnehezebb időkben ölt formát, amikor a belső kereslet szűkül, a recesszió, illetve az alacsony növekedés tartóssá válik, a banki hitelezés befagyott, miközben a külföldi terjeszkedés nehezebb, mint valaha..."

Világgazdaság, 2012. május 23., szerda, 16. oldal
Növekedési paktum Európa számára
"...2014-2020 közötti időszak EU-költségvetési keretéről. A tervek szerint ezermilliárd euróról van szó. Arra kellene összpontosítanunk, hogy ezt az óriási összeget következetesen a növekedésre és foglalkoztatásra, az innovációra és versenyképességre irányítsuk. Egyidejűleg a korábbinál erősebben kell ellenőrizni az összegek felhasználását, és azokat mérhető kritériumokkal kell összekapcsolni..."

Népszabadság, 2012. május 23., szerda, 10. oldal
Ingyenes szakmai konferencia kisvállalkozóknak
"...Nem véletlen ezért, hogy a kkv szektor a gazdasági növekedés, az innováció, és a foglalkoztatás motorja. A mikro-, kis- és középvállalkozások körülbelül 2 millió főt foglalkoztatnak, így szinte minden család érintett közvetlenül a kkv szektor működésében..."

Világgazdaság, 2012. május 23., szerda, 16. oldal
Nagyobb versenyképesség kell
"...A tervek szerint ezermilliárd euróról van szó. Arra kellene összpontosítanunk, hogy ezt az óriási összeget következetesen a növekedésre és foglalkoztatásra, az innovációra és versenyképességre irányítsuk..."

Napló, 2012. május 23., szerda, 6. oldal
Keressük a ritmust - Gondolatok az innovációról
"...Gazdasági előny nélkül nem létezhet innováció, szögezte le dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, amikor a Verancsics Akadémia előadás-sorozata keretében a minap Veszprémben járt..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. május 23., szerda, 22+23. oldal
Érvényesülni? Csak a valós idejű információ vizsgálatával
"...a vállalatok szorosabbra húzták a gyeplőt, szinte minden pénzügyi igazgató a "nagy teljesítmény, kevés pénz" szlogenjét fújta; a megszorító intézkedések következményeként a fejlesztés is lendületét vesztette..."

Új Dunántúli Napló, 2012. május 23., szerda
Merész terveket is láttunk a pécsi Innovációs Napon

Napló Online, 2012. május 23., szerda
Keressük a ritmust - Gondolatok az innovációról

Világgazdaság Online, 2012. május 23., szerda
A válságban jobban ki lehetne használni a magyar menedzserek tudását
Elindult a harc a tehetségekért

Hírek.ma, 2012. május 23., szerda
Keressük a ritmust - Gondolatok az innovációról

Innoportal.hu, 2012. május 23., szerda
Jubilál az INNONET Nonprofit Kft.
"...A Magyar Innovációs Szövetség, mint tulajdonos, széles körű innovációs kapcsolatrendszert biztosított a projekt számára. A taggyűlésen dr. Antos Lászlót, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatóját választották meg az INNONET elnöki tisztségére..."

Kisalföld.hu, 2012. május 23., szerda
15 éves az INNONET Nonprofit Kft.

Székelyhon.ro, 2012. május 23., szerda
Inkubátorház lesz az udvarhelyi Növényvédelmi Központ helyén
"...a közel 2,5 millió euró értékű beruházás a térség kis- és középvállalkozóinak biztosít majd egy innovációs felületet, amely a tanfolyamok, illetve konferenciák mellett kiállításoknak is otthont adna..."

Székelyhon.ro, 2012. május 23., szerda
Tésztahíd építésében versenyeznek a sapientiások
"...A versenyen idén is díjazzák a három legnagyobb teherbírású híd, illetve tartószerkezet alkotóit. A legszebb kivitelű alkotás szépségdíjat, a leginkább újszerű megoldású szerkezet pedig innovációs díjat kap..."

HVG.hu, 2012. május 23., szerda
Építő elemek
"...új típusú gyógyszerkapszulák fejlesztéséig sokféle problémát kívánnak tanulmányozni a segítségével. Korántsem ez az egyetlen eset, amikor gyerekjátékot hívtak segítségül tudományos kutatáshoz..."

Magyar Nemzet, 2012. május 24., csütörtök, 14. oldal
Mély megértéssel vehető be a kínai piac

Figyelő, 2012. május 24., csütörtök, 44+45+46. oldal
Huzatos ágazat

Figyelő, 2012. május 24., csütörtök, 52. oldal
Kockázatok és folyékony mellékhatások
Fejlesztés villámárvíz ellen

Figyelő, 2012. május 24., csütörtök, 53. oldal
Kedvezményekért lobbizik a tőke
"...A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) adózási, támogatási és szabályozási területre összpontosító javaslatcsomagot juttatott el a kormányzat részére..."

Heti Válasz, 2012. május 24., csütörtök, 20+21. oldal
Irány Nyugat?
"...A szombathelyi Bolyaiban viszont lecsengett az előző évek kivándorlási hulláma. "2009-ben tíz diákunk ment külföldre, most alig hárman. Igaz, egyikük, akit már fel is vettek Dániába, az országos innovációs versenyen második helyezett mérnöktehetség..."

Békés Megyei Hírlap, 2012. május 24., csütörtök, 14. oldal
Régiós kutatók, vállalkozások pályázhatnak találmányaikkal

Metropol, 2012. május 24., csütörtök, 15. oldal
Ingyenes szakmai konferencia kisvállalkozóknak Énlrodám Üzleti Találkozó: június 7-én 9 órától a Larus Rendezvényközpontban
"...a kkv szektor a gazdasági növekedés, az innováció, és a foglalkoztatás motorja. A mikro-, kis- és középvállalkozások körülbelül 2 millió főt foglalkoztatnak, így szinte minden család érintett közvetlenül a kkv szektor működésében..."

Kreatív, 2012. május 24., csütörtök, 4+34+35+36. oldal
Látni és látszani
"...Maguk a tévétársaságok is tudják használni egy innováció vagy változás bevezetésére az olimpiákat..."

Metropol.hu, 2012. május 24., csütörtök
Tudományos folyóiratot mindenkinek
"...Szabad hozzáférésűvé kell tenni a tudományos folyóiratokat, ez az egyhangú döntés született a Science Europe brüsszeli közgyűlésén - tájékoztatott Pálinkás József csütörtökön telefonon..."

Index.hu, 2012. május 24., csütörtök
Pálinkás: Szabad hozzáférésűvé kell tenni a tudományos folyóiratokat

Kisalföld.hu, 2012. május 24., csütörtök
Nano-, anyag-, gyártási technológiák szakmai napot tartottak Győrben
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel közösen "Nano-, anyag-, gyártási technológiák" témában szakmai napot tartott a Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központban..."

Origo.hu, 2012. május 24., csütörtök
Magyar sikereket sorol a New York Times
"...A gazdasági bajok ellenére egy új magyar vállalkozói generációi hódít világszerte - írja a lap. A fiatal magyar vállalkozók szerint azért sikeresek, mert jó a műszaki oktatás, a keleti blokk felbomlását megtapasztalva hisznek a változásban, és mivel az ország kicsi, muszáj nagyban gondolkozniuk..."

HVG.hu, 2012. május 24., csütörtök
Hogyan bánik Magyarország a tehetségeivel?

Világgazdaság Online, 2012. május 24., csütörtök
Ötezer új állást teremthet az NGM pályázata
"...Lezárult a mikro-, kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtő beruházásait támogató pályázat, amelynek 10 milliárd forintos keretére 10,4 milliárd forint támogatási igény érkezett - jelentette be Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára..."

Portfolio.hu, 2012. május 24., csütörtök
Kínai szoftveróriások keresik az utat Kelet-Európa felé

Borsod Online, 2012. május 24., csütörtök
Konferenciával ünnepel a 60 éves tanszék

Népszava Online, 2012. május 24., csütörtök
"Urbitális" Majális a belvárosban

MiNap Online, 2012. május 24., csütörtök
Kutatás, fejlesztés, innováció

Hungarian.cri.cn - China Radio International, 2012. május 24., csütörtök
Új-Zéland adókkal próbál több bevételhez jutni
"...a kormány mindent megtesz a közkiadások visszafogásáért, ugyanakkor javítani fogják a közszolgáltatásokat, különösen az egészségügy, az oktatás, a jogszolgáltatás, a tudomány és innováció terén..."

Lánchíd Rádió, 2012. május 24., csütörtök
Riport
"...Teplán István, a Nemzeti Környezetügyi Intézet megbízott főigazgatója elmondta: Magyarország az innovációt, a kis- és közepes vállalkozásokat, a megújuló energiát, a városfejlesztést, a közlekedést, a katasztrófák megelőzését és kezelését, illetve a nemzeti örökség védelmét is fókuszba helyezné..."

Napi Gazdaság, 2012. május 25., péntek, 10. oldal
Visszaszereznék a régiós vezető szerepet
"...A régiós versenyképesség javítására fogalmazott meg javaslatcsomagot a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület..."

Napi Gazdaság, 2012. május 25., péntek, 19. oldal
Környezetbarát technológiával támogatja a GE az idei olimpiát
"...A fenntarthatóság jegyében innovatív technológiával is hozzájárulnak az olimpia sikeréhez a GE Lighting és a GE Healthcare magyar szakemberei, akik a londoni játékok infrastruktúra-fejlesztési beruházásaihoz kapcsolódó eljárások fejlesztésében és gyártásában is részt vettek..."

Népszabadság, 2012. május 25., péntek, 10. oldal
HP-forradalom: 27 ezer embert küldenek el
"...A tervek szerint globális szinten a munkavállalók 8 százalékát, összesen 27 ezer embert küldenek el, a megtakarítást pedig kutatás-fejlesztésre akarják fordítani..."

Élet és Irodalom, 2012. május 25., péntek, 3+4. oldal
Válságmenedzselés és útkeresés dilemmák és viták

Észak-Magyarország, 2012. május 25., péntek, 4. oldal
Konferenciával ünnepel a hatvan éves tanszék

Kamaszpanasz.hu, 2012. május 25., péntek
Magyarok a fiatal tudósok olimpiáján
"...Kedvet kaptál ahhoz, hogy megmutasd, mire vagy képes? Légy kreatív, merj kitűnni a sorból, és valósítsd meg a tervedet, álmodat! A lehetőség adott minden fiatal számára 14 és 21 év között - mondja Ivánka Gábor..."

EuroAstra, 2012. május 25., péntek
EuroCloud Day 2012 európai összefogás a cloud computing elterjesztéséért

PrimHírek.hu, 2012. május 25., péntek
EuroCloud Day 2012: európai összefogás a cloud computing elterjesztéséért

Inno-Hír, 2012. május 25., péntek
15 éves az INNONET Nonprofit Kft.
"...A taggyűlésen dr. Antos Lászlót, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatóját választották meg az INNONET elnöki tisztségére..."

HVG, 2012. május 26., szombat, 39+40. oldal
Építő elemek
Tudományos kísérletek - játékokkal
"...Ötletadóként, problémamegoldó eszközként és tudományos segédszemélyzetként is egyre komolyabb szerepet kapnak a laborokban gyerekjátékok..."

Várható események

VISZ-közgyűlés Székesfehérváron

A Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége (VISZ) május 30-án, 10 órától, a Székesfehérvári Vállalkozói Központ Konferenciatermében (Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) tartja éves rendes közgyűlését, amelynek fő témája a 2011. évi beszámoló.

A közgyűlés - amely természetesen nyilvános - hivatalos napirendjét az ipari parkokról és a pályázati rendszer helyzetéről szóló tájékoztató előadások és konzultáció előzi meg.

Tervezett program:

10.30. - 10.40 Köszöntő
   
  Szakmai program
10.40 - 11.00 Ipari parkok működése, jövőkép - Az Ipari Park Tanács feladatai - Nemzetgazdasági Minisztérium
11.00 - 11.20 Aktuális pályázati információk - MAG ZRt.
11.20 - 11.30 Inkubátorok működése, jövőkép
Előadó: Annus István - VISZ társelnök
11.30 - 12.00 Kerekasztal beszélgetés (Kérdések, vélemények, javaslatok)
   
  Hivatalos program
12.00 -
A VISZ nyilvános közgyűlése
1. 2011. évi egyszerűsített beszámoló és mérleg
2. Egyebek (jelenlegi munkák, feladatok)
Kb. 12.30 - Ebéd

A programon való részvétel szándékát a szervezők kérik, hogy az annus.istvan@visz.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek.

"K+F, innováció, szellemitulajdon-védelem"

Szellemitulajdon-védelmi rendezvény lesz a VIVACE-program keretében 2012. június 6-án, Miskolcon a City Hotelben (3529 Miskolc, Csabai Kapu 6.).

Tervezett program:

10.00. - 10.10 Köszöntő, bevezető
Dr. Nyiry Attila, ügyvezető igazgató, NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség NK Kft.
10.10 - 10.50 Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat?
Dr. Czél György, szabadalmi ügyvivő, egyetemi docens, Miskolci Egyetem
10.50 - 11.05 K+F minősítések
Huszár Enikő, osztályvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
11.05 - 11.25 A klaszterek szerepe a K+F folyamatokban
Somkúti Mátyás, csoportvezető, MAG Zrt Klaszterfejlesztési Iroda - felkérés alatt
11.25 - 11.40 Kávészünet
11.40 - 12.05 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus szolgáltatásai
Huszár Enikő, osztályvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
12.05 - 12.25 Hazai és nemzetközi K+F pályázatok
Kövy Katalin, projektmenedzser, Sárközi Eszter projektmenedzser, NORRIA NK Kft.
12.30 - Ebéd


"Vállakozásfejlesztés a tudásalapú társadalomban"

"Vállakozásfejlesztés a tudásalapú társadalomban" címmel szellemitulajdon-védelmi rendezvényt tartanak a VIVACE-program keretében 2012. június 6-án, Szegeden a MTESZ székház I. emeleti előadótermében (6720 Szeged, Kígyó utca 4.)

Tervezett program:

9.15. - 10.45
Az iparjogvédelem alapjai
Dr. Molnár István, szabadalmi ügyvivő, DA-RIÜ KhE.
11.00 - 12.30
Az iparjogvédelem szerepe a vállalkozásfejlesztésben
Dr. Molnár István, szabadalmi ügyvivő, DA-RIÜ KhE.
12.30 - 13.30 Büféebéd

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés: a central@darinno.hu e-mail címen vagy a +36-62/549-500-as telefonszámon.

"Magyar Feltalálók Napja"

1941. június 13-án jelentette be Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel-díjas tudós, "Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú készítmények előállítására" című találmányát. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén. Ezért a Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 2008. évi közgyűlése közfelkiáltással elhatározta, hogy a "Magyar Feltalálók Napja" június 13-án legyen.

A "Magyar Feltalálók Napját" 2012. évben, a naphoz közel eső hétvégén ünnepeli meg a MAFE egy nyilvános egyesületi díszülés keretében.

Időpont: 2012. június 8., péntek 15.00-17.00
Helyszín: Budapest, XI. Fehérvári út 130., INNOSTART, Tanácsterem

Tervezett műsor:

15.00 - 17.00 1. Képzelt videóbeszélgetés Szent-Györgyi Albert feltalálóval

2. Az örökség - innovációs helyzetértékelő?

3. Dicsőség a magyar feltalálóknak - 10 világhíres feltaláló bemutatja megvalósult új műszaki alkotásait

További információ: dr. Vedres András, Tel.: +3620/945-8078, www.inventor.hu/mfn/mfn4.htm

Pályázati felhívások

Pályázati kiírás a "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2012. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2012. június 29-én, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium 2012. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2011-ben az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, illetve 150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2012 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

2012. április

Manager Képzés Alapítvány
kuratórium

Semmelweis International BioEntrepreneurship

A Semmelweis Egyetem 2010-2011-ben indította el a SIBE programot. A hazai felsőoktatási piacon hiánypótló akkreditált felnőttképzés célja hazai és külföldi vállalkozó szellemű, élettudományok iránt érdeklődő fiatal, gazdasági-üzleti, orvosi, és egyéb élettudományi-műszaki diplomások hozzásegítése az élettudományi szektorban való elhelyezkedéshez szükséges elméleti ismeretekhez és gyakorlati tapasztalatokhoz.

A képzés teljes egészében angol nyelven zajlik, három szemeszteren át összesen 320 órában. A szeminárium-szerű előadások 5 napba vannak sűrítve félévente, ezen kívül a folyamatos csapatmunkát és konzultációkat egyéni beosztás szerint alakítják a résztvevők.

A jelentkezéshez a hallgatóknak rendelkezniük kell egy MSc/MA, vagy azzal egyenértékű egyetemi/főiskolai diplomával. Ezt követően a SIBE Assessment Center segítségével mérik fel a hallgatók kompetenciáit és képességeit. A legjobb hallgatóknak lehetőségük lesz 50-75%-os ösztöndíjak elnyerésére.

A képzés díja 350.000 HUF + ÁFA / szemeszter, kiegészítve egy egyszeri 120.000 HUF + ÁFA vizsgadíjjal, amely sikeres letétele után a Semmelweis Egyetem kiállítja a tanúsítványt az akkreditált képzés sikeres elvégzéséről.

Jelentkezési határidő: 2012. június 30.

További információ: Kerényi Áron, képzés koordinátora, telefon: +36-70-327-0968, e-mail: kerenyi.aron@semmelweisinnovations.com, www.sibe.hu, semmelweisinnovations.com
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.