XXII. évf. | 2012. május 15. | 10. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérésére a Magyar Innovációs Szövetség április 27-én kialakította véleményét az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)" c. pályázati anyagról.

Részletek a véleményből:

A.1. A pályázati kiírás célja
"...Javasoljuk az innovatív vállalkozás fogalmának objektív feltételeit meghatározni azért, hogy a pályázók a pályázat benyújtása előtt világosan lássák, jogosultak-e annak benyújtására..."

B. Pályázók köre
"...A pályázók köre nem nevezi meg egyértelműen, hogy projektcégek is pályázhatnak-e. Bár a feltételek nem zárják ki, az egyértelműség miatt javasoljuk kiemelni ezt a lehetőséget..."

F.1.2. Kiválasztási kritériumok
"...A pályázati útmutató társadalmi egyeztetésre meghirdetett változata nem tartalmazza a pályázatok értékelését megalapozó pontozási szempontokat. A pályázatok egyik legfontosabb eleme az értékelési szempontrendszer. Az értékelési szempontok pontszámainak ismerete nélkül az útmutató szakmai szempontú véleményezése nem lehetséges, az egyeztetés nyilvánvalóan csak formális lehet. A fejezet ezen túlmenően több szubjektív értékelési szempontot tartalmaz..."

Véleményünk teljes szövege ide kattintva olvasható.

K+F+I ernyőprojektek támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérésére a Magyar Innovációs Szövetség május 4-én kialakította véleményét "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat tervezetével kapcsolatosan.

Részletek a véleményből:

A. Alapvető információk
"...Alapvető problémának tartjuk, hogy a pályázatban praktikusan elszámolható költségek, illetve az elnyerhető támogatások nagyon távol állnak a valós kutatási költségektől. Ha minden költség elszámolható lenne, akkor is csak maximum 50%-os támogatást érhetne el egy vállalkozás..."

D. Pénzügyi feltételek és az állami támogatási szabályok
"...A pályázati útmutató D.2.1 pontjában található a K+F projekttámogatáshoz nyújtható támogatási intenzitás, amely szerint más a támogatás mértéke az alap-, az ipari és a kísérleti kutatás esetében. Ennek módosítására teszünk javaslatot, hogy függetlenül a K+F tevékenység típusától egységesen 50% legyen a támogatás intenzitása..."

G. A pályázó által csatolandó mellékletek listája
"...Az igénybevett K+F szolgáltatásokra előírt árajánlat részletessége és bonyolultsága gyakorlatilag lehetetlenné teszi - különösen külföldről - az árajánlatok begyűjtését, és ezáltal az ilyen típusú költségek elszámolhatóságát is. Nem értünk egyet ezzel a szigorítással, hiszen ezen a pályázaton azok a vállalkozások indulhatnak, akik bizonyítottan sokat költenek saját kutatásra. Ugyanakkor ez a tény nem zárja ki a külső kutatóhelyek igénybevételének szükségességét..."

Véleményünk teljes szövege ide kattintva olvasható.

Innovációs Tanács

Április 27-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartotta alapító ülését az Innovációs Tanács, amelyen Szövetségünket dr. Ürge László, alelnök képviselte.

Az ülésen Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter ismertette a Kormány innovációval, versenyképességgel és a tudás alapú gazdasággal kapcsolatos stratégiai elképzeléseit. A főbb cél, hogy Magyarország versenyképes legyen, és az EU-ban az élvonalba tartozzon. A gazdaságpolitika eddig a konszolidációra fókuszált, melynek sikeres befejezése után most a növekedés és a válságból való kiút a fő cél. Mindezek mellett az EU 2014-es új költségvetésében is az innovációra fordított keretet szignifikánsan növelték.

A Tanács feladata az lesz, hogy innovációs stratégiát dolgozzon ki a Kormány számára 2012 őszére. Ez a stratégia megalapozná azt, hogy hosszú távon Magyarország ne a lemaradók, hanem a vezetők közé tartozzon ezen a területen. Továbbá kiemelt cél, hogy az ehhez szükséges EU-források lehívására az ország maximálisan készen álljon, így a szükséges források is biztosítva lesznek.

A Szövetség alelnöke hangsúlyozta, hogy ha valóban eredményes akar lenni a kormánypolitika, és sikeres innovációs stratégiát akar megvalósítani, akkor szakítani kell a korábbi bürokratikus és politikai gyakorlattal. Az innováció ugyanis egy hosszú távon megtérülő folyamat, és hosszú távú stratégiát és kiszámítható döntéseket igényel. A folyamat kockázatos és nem minden megkezdett innováció lehet sikeres. Valamint szükséges, hogy megfelelő felelősséggel, magas szinten legyen koordinálva.

Matolcsy György kiemelte, hogy a Kormánynak eltökélt szándéka, hogy a döntések és a stratégia hosszú távra szóljon, a megfelelő kockázatok elfogadása beépüljön a rendszerbe, és a Kormány pedig biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megfelelő felelősségi köröket.

A Tanács a következő ülését még a nyár előtt meg fogja tartani.

A mindennapjainkat segítő innováció

Május 8-án délelőtt, a Gerbeaud Ház Tükrös Termében "A mindennapjainkat segítő innováció" címmel konferenciát szervezett a Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE). A nyitó előadást "A mindennapok innovációjának jelentősége" címmel Monszpart Zsolt, a MISZ alelnöke tartotta. Előadásában számos gyakorlati példa bemutatása mellett kitért az EU 2020 Innovation Union stratégia fő alkotóelemeire, valamint a MISZ szerepére.

A rendezvényen több márka (Zwack Unicum, Zsolnay Porcelánmanufaktúra, Szamos Marcipán, Gézengúz Alapítvány és a KÖBE) képviselője tartott előadást a saját területükről kiemelendő olyan típusú innovációkról, amelynek előnyeit a hétköznapi ember közvetlenül érezheti, élvezheti.

8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

2012. április 26-27-én tartotta meg a 10 éves MELLearN (Felsőoktatási hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület a 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciát, melynek helyszíne a Szent István Egyetem gödöllői Tudástranszfer Központja volt. A konferenciát "VERSENY ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS: AZ INNOVATÍV FELSŐOKTATÁS" címmel rendezték meg.

A konferencia egy plenáris ülésből és kétszer 2 párhuzamos szekcióból állt. Középpontjában a felsőoktatás szerepe volt a felnőttoktatásban, annak most már történetileg elemezhető működése és kilátásai. A negyedik szekció elnökének, mely a felsőoktatás versenyképességéről szólt, dr. Greiner Istvánt, Szövetségünk általános elnökhelyettesét kérték fel.

A konferencia végén a szekciók összefoglalója után a szervezők zárszavukban kiemelték a legfontosabb konklúziókat, melyek között szerepelt a felsőoktatási intézmények közötti versenyezve együttműködés, az Egyesület létének további megalapozottsága és az oktatás szerepe és minősége a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből történő kilábalásban, kapcsolata az ipari szférával.

Összefoglalva elmondható, hogy az esemény azon ritka alkalmak egyike volt, amikor egy témában az alkalmazói szféra és a felsőoktatás együtt próbált meg válaszokat keresni a mindkét felet érintő kérdésekre.

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. fordulója

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Duna TV Zrt. által meghirdetett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult.

A 2011/2012-es tanévre meghirdetett verseny az Európai Unió országaiban minden évben, a 15 és 20 év közötti korosztály számára megrendezett "Contest for Young Scientists" ("Ifjú Tudósok Versenye") c. versenysorozat része, és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A 2012. május 4-i határidőre az 59 továbbjutott pályázatból 45 kidolgozása fejeződött be.
A verseny szervezőtitkára, Riba Nikolett marketing menedzser megkezdte a pályázók és a zsűritagok közötti konzultációs interjúk szervezését, 2012. május 10-17. közötti időszakra.
A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet főigazgatójának vezetésével 2012. május 21-én, testületileg hozza meg a végleges döntést.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2012. június 11-12. között egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra a Csodák Palotájában.
A zsűri döntése értelmében a 2012. szeptember 21-26. között, Pozsonyban megrendezésre kerülő 24. EU Contest for Young Scientists európai döntőben a három legjobb pályázat készítői képviselhetik majd Magyarországot.

THE Roadshow

A Magyar Innovációs Szövetség népszerű tudományos rendezvény-sorozatának aktuális eseménye május 14-én, a tatai Árpád Gimnáziumban került megrendezésre.

Fazekas Bence projektmenedzser programköszöntője után Deák Márton, a Puli Space és az ELTE TTK képviseletében számolt be a holdkutatás 70 évéről "Űrszondák Kármántól napjainkig" című előadásában, majd Grundfos Magyarország Gyártó Kft. tartott előadást "Arkhimédesz nyomában" címmel.

A rendezvényt látványos természettudományos kísérlet-show zárta a diákok bevonásával. A rendezvényen készült fényképek megtekinthetők a www.facebook.com/gondolkodom internetes oldalon. A rendezvény fővédnöke Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.

Közgyűlési jegyzőkönyv

Elkészült a Magyar Innovációs Szövetség 2012. március 27-én megtartott XXIII. rendes közgyűlésének hivatalos jegyzőkönyve, amely a videó felvételekkel együtt megtalálható portálunkon a MISZ/Közgyűlés almenüben.

2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervezőbizottságának ülése

Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervezőbizottsága 2012. május 7-én ülést tartott az Óbudai Egyetem Tanácstermében. Az ülésen Szövetségünket az operatív bizottság tagjaként Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A VI. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap Szervezőbizottsága Rudas Imre professzor előterjesztésében megvitatta a 2012. évi programot, melynek kiemelt célja, hogy az járuljon hozzá a társadalmi szemlélet formálásához. Ezt a gondolatot tükrözi az eseménysorozat "Műszaki értelmiség - együtt a jövőért. Tudomány - oktatás - gazdaság" szlogenje is. A rendezvénysorozat fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

A rendezvény részletes programja a Várható események rovatunkban olvasható.

Az innováció vezetőinek ünneplése

Robert Peaslee, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa május 3-án, Budapesten fogadást adott abból az alkalomból, hogy a Prezi.com két nagy befektetője Andrew Braccia (Accel Partners) és Christian Jepsen (Sunstone Capital) hazánkba látogatott.

A fogadás több mint száz résztvevőjét a Prezi.com részéről Árvai Péter köszöntötte. Az eseményen részt vett többek között Eleni Tsakopoulos, az Amerikai Egyesült Államok nagykövet asszonya, valamint Anka Márton, a LogMeIn és Fehér Gyula, a Ustream.tv vezetői is.
Szövetségünket a fogadáson dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Magyar Innovációs Alapítvány (adószám: 18047929-1-41)

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizenhét éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2011-ben 40 238 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:
Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

MATTIP közgyűlés

Tagszervezetünk, a Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége (MATTIP) május 21-én, 14 órakor, a Közép-magyarországi Innovációs Központ konferenciatermében (Budaörsi Ipari és Technológiai Park) tartja éves rendes közgyűlését, amelynek fő témái a 2011. évi beszámoló és a szövetség 2012. évi tervei, szakmai programja. A rendezvény nyilvános.
A szövetség a közgyűlést megelőzően az Ipari Park Program jelenéről és jövőjéről szervez szakmai beszélgetést, melyről a Várható események rovatban lehet olvasni.

Magyar diákok sikere Asztanában

Magyarország csapata először vett részt a 46. Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpián, Kazahsztán új fővárosában, Asztanában. A versenyt április 23-30. között a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészülési idejében rendezték meg, de feladatai tekintetében még annál is nehezebb és színvonalasabb volt. A háromfordulós, egy hetes versenyen elméleti és laboratóriumi problémák megoldását várták el a résztvevőktől, akik a magyar tanulmányi versenyek legjobbjai közül kerültek ki.

A négytagú magyar csapat minden tagja érmet szerzett, átlagpontjaik alapján a résztvevő 18 ország közül csupán az orosz versenyzők előzték meg őket. Sályi Gergő, a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium tanulója, aranyérmet szerzett, a 113 versenyző közül a második legtöbb pontot szerezve. Zwillinger Márton, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium, és Bolgár Péter, a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium diákja ezüstérmet, Berta Dénes, a budapesti Apáczai Csere János Gimnáziumból pedig bronzérmet kapott.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

I-SWEEEP 2012

Az 5. fenntarthatósági olimpiát (I-SWEEEP, International Sustainable World Project Olympiad) 2012. május 2-7. között rendezték meg Houstonban, Texas államban. A 70 országból kiválasztott több mint 700 fiatal között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen III. helyezést elérő Kormányos Ákos képviselte.
A világversenyen, 440 projekt közül Kormányos Ákos "Új fejlesztésű biofilterek alkalmazása a szennyvíz-tisztításban" című munkájával kiemelt elismerésben részesült.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Idén sem szerepel Magyarország a USTR megfigyelési listáján

Közzétette 2012. évi Special 301 jelentését az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR), amelyben azon országokat listázza, amelyek a szellemitulajdon-védelem tekintetében súlyos hiányosságokat mutatnak.

A jelentés elkészítéséhez 77 partnerország jogvédelmi státusát tekintették át, amelyek közül 40 ország esetében találtak hiányosságokat: a kiemelt megfigyelési listára 13, a megfigyelési listára pedig 26 ország került fel. Magyarország 2010-ben került le a USTR megfigyelési listájáról, amelyen hét éven keresztül szerepelt. A 2010-ben megszerzett pozíciót sikerült 2011-ben és idén is megőriznünk, hiszen az ország idén sem szerepel a listázott kereskedelmi partnerek között.

A szellemitulajdon-védelmi és jogérvényesítési helyzetkép elkészítésekor összetett szempontokat vesznek figyelembe, amely mind a szabályozás minőségére, a jogsértések elleni fellépésekben közreműködő hatóságok eljárásainak hatékonyságára, mind a lakossági attitűdökre, szokásokra kiterjed.

A USTR honlapján olvasható közlemény kiemeli, rendkívül fontos, hogy az ország kereskedelmi partnerei hogyan viszonyulnak a szellemitulajdon-jogok védelméhez, hiszen az amerikai kereskedelmi minisztérium a múlt hónapban közölt jelentésében rámutatott, a szellemi tulajdonra épülő gazdasági szektorok az összes amerikai exportáru közel 60 százalékát adják. A 2012. évi Special 301 Report elektronikusan elérhető a USTR honlapján.

Átadták a Millenniumi Díjakat a szellemi tulajdon világnapján

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának, és eredményeik védelmének szentelt világnappá nyilvánítja.

A hivatal 2000-ben, a magyar millennium évében a szellemi tulajdon védelmében is példaadó intézmények elismerésére alapította a Millenniumi Díjat: a díj évenkénti odaítélésével tisztelgését kívánja kifejezni a magyar művészeti és technológiai kultúra örökségének ápolásában, közvetítésében és védelmében jeleskedő intézmények előtt. A Millenniumi Díj kisplasztikája Pataki Mátyás és Weichinger Miklós alkotása.

A 2012. évi Millenniumi Díjakat idén is a szellemi tulajdon világnapján, április 26-án adták át az SZTNH által rendezett budapesti ünnepségen, a MOM Kulturális Központ Kupolatermében.

Az eseményt dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke és dr. Kiss László, fizikus-csillagász, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettese köszöntötte.

A 2012. évi Millenniumi Díjat dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke adta át:
- a Baltazár Színház részére. A díjat Elek Dóra, művészeti vezető vette át.
- a BME Masat-1 projekt alkotói közösségének. A díjat dr. Horváth Gyula, adjunktus, projektmenedzser vette át.
- a Halasi Csipke Közalapítvány részére. A díjat Kiliti Zsuzsanna, igazgató vette át.
- a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Gyűjtemény részére. A díjat Bencsik Barnabás, igazgató vette át.
- a Polinvent Kft. részére. A díjat dr. Nagy Gábor, alapító tulajdonos-igazgató vette át.

Megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 2011. évi jelentése

Az angol és magyar nyelvű kiadvány letölthető PDF formátumban az alábbi linken.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

A Nemzeti Innovációs Hivatal új helyre költözött

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2012. május 1-jén elköltözött az Infoparkból. A Hivatal új címe: 1061 Budapest, Andrássy út 12.

A Hivatal telefonszámai, email és webes elérhetőségei változatlanok: központi telefonszám: (06 1) 484 2500, központi fax: (06 1) 318 7998, e-mail: info@nih.gov.hu, web: www.nih.gov.hu

Aláírták a magyar-kazah TéT intézményközi együttműködési megállapodást

2012. május 4-5-én, Orbán Viktor, miniszterelnök kíséretében magyar kormányzati-üzleti delegáció tárgyalt Asztanában, Kazahsztánban. A Nemzeti Innovációs Hivatalt (NIH) Dr. Mészáros György, elnök képviselte a delegációban.

Az első napon a magyar-kazah kormányközi gazdasági együttműködési bizottság ülése került megrendezésre, a második napon pedig üzleti fórumot tartottak a kazah fővárosban. Orbán Viktor megbeszélést folytatott a kazah államfő mellett az ország kormányfőjével is. Hazánk számára az energiaszektor, építőipar, mezőgazdaság és egészségügy területén kínálkozik lehetőség széles körű együttműködésre.

A látogatás során aláírásra került a NIH és a Parasat Holding (Kazah Nemzeti Tudományos és Technológiai Holding) közötti intézményközi Tudományos és Technológiai (TéT) megállapodás, amelyet magyar részről a NIH elnöke írt alá.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | TcT Hungary Kft.
Tagsorszám:
| 655.
Cím: | 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Honlap: | www.tct.hu
Vezető: | Vadász Attila, ügyvezető igazgató
E-mail: | info@tct.hu

Tevékenység:
A TcT Hungary Kft. az ügyfélszolgálati rendszerek területén a magyar piac egyik vezető telekommunikációs technológiai vállalkozása. Az innováció melletti töretlen elkötelezettség és a húsz éves folyamatos fejlesztői munka képezi alapját a TcT típusú Contact Center rendszernek (TcT CC). Ez a megoldás a legmodernebb platformon teszi lehetővé, hogy felhasználói akár telepített akár felhő alapú szolgáltatás formájában vegyék igénybe megoldásait.
A TcT külön K+F divíziót tart fenn, amely a kutatási terület mellett az ügyfélszolgálati tendenciák elemzésére is nagy hangsúlyt fektet. A gyakorlatban megszerzett tudástőkét hazai kutatóbázisok (ELTE Operáció-kutatási Tanszék, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, BME Mobil Innovációs Központ) elméleti tudásanyagával kiegészítve folyamatosan tervezik, fejlesztik az újgenerációs ügyfélkapcsolati csatornákat, előkészítve azok piaci bevezethetőségét.

Szakirodalom-figyelő

Moorad Choudhry: An Introduction to Bond Markets (Kötvénypiaci ismeretek - Bevezetés) - John Wiley & Sons, 2010., 4th Edition
Dr. Osman Péter ismertetése

A kötvény a Jogi Lexikon (Complex, 2009 - l. MISZ Hírlevél 2010/18. sz.) meghatározása szerint "a legelterjedtebb, sorozatban kibocsátásra kerülő, hitelviszonyt megtestesítő, tőzsdeképes értékpapír". A hitelként történő forrásbevonásnak, másrészt a pénztulajdonosok számára a kamatozó befektetésnek egyik legfontosabb intézményes eszköze. A mindig megbízható Wiley ajánlója helytállóan hangsúlyozza, hogy a kötvénypiac a világgazdaság létfontosságú része. Ebből viszont már megkerülhetetlenül következik, hogy a kötvénypiacra, az azon forgó kötvényekre vonatkozó ismeretek - amelyeket itt Choudhry elénk tár - szintúgy létfontosságúak.

Az utóbbi évtizedek során, a pénz- és tőkepiaci eszközök kiemelkedően gyors ütemű és termékeny innovációival igen nagy számban és széles spektrumban jelentek meg új kötvény-típusok, amelyek különféle befektetői, ill. pénz-felvevői igények kielégítésére szolgálnak. Egy részük cégek, projektek sajátos finanszírozási szükségleteihez szolgálhat testre szabott megoldásokként, azok építőelemeiként; mások - s e kettő egybe is eshet - értő alkalmazása pedig segíthet azoknak a kockázatoknak a csökkentésében, amelyeket a jövő kiszámíthatatlansága, egyebek közt a kamatok, árfolyamok, vagy éppen a referenciahozamok előre nem látható mozgása rejt magában. Az így született kötvény-típusokról ad széles körű, szakmailag igen alapos áttekintést a kötet, gyakran komoly matematikai apparátussal. E tudás egyaránt nélkülözhetetlen a kibocsátóknak és a befektetőknek, a számukra optimális kötvénytípus megválasztásához, s a kockázatok kezeléséhez. A Wiley teljes joggal nevezi alapvető kézikönyvnek, amelyhez lényegre törő magyarázatokért, a kérdéses eszközök természetének és működésének mélyreható elemzéséért fordulhat az olvasó. Choudhry szakmai alapjairól pedig tudni érdemes, hogy jelenleg a Royal Bank of Scotland "Business Treasury, Global Banking & Markets" részlegének a vezetője, előtte egy különösen fontos szerepet betöltő pénzintézet, a londoni székhelyű Europe Arab Bank treasury részlegét vezette, korábban több más nagy pénzintézetnél dolgozott, tehát a frontvonalban szerezte és szerzi ma is e témakörre vonatkozó gyakorlati ismeretei javát.

Könyvének e negyedik kiadásában naprakész tájékoztatást nyújt a legújabb kötvénypiaci fejleményekről és üzleti gyakorlatokról, belefoglalva ebbe a legutóbbi pénzügyi válság hatásait, és a befektetők számára jelentőséggel bíró kérdéseit. Tárgyalásmódjával arra törekszik, hogy részletes, ugyanakkor jól érthető összefoglalást adjon a kötvény típusokról, s ezzel nagy segítségére legyen azoknak, akik még újak ezen a piacon, és nem rendelkeznek ismeretekkel a modern rögzített kamatozású értékpapírok terén.

Műve nagyon hasznos kézikönyv abban a tekintetben is, hogy a magyarázataival segít megérteni e szakterület sajátos fogalomkészletét, nyelvezetét, amelyet gyorsan bővít, alakít az eszközök és technikák innovációja, s amely gyakran egészen új, ki sem következtethető jelentéssel ruház fel máshonnan ismert szavakat. Valójában még a szakszótárak sem igazán tudnak ebben jól szolgálni, mert a megértés egyetlen hathatós módja, ha megismerjük a fogalom mögött álló gazdasági tartalmat, annak sajátos vonásait. Ezt adják az itteni leírások, elemzések.

A nagy fejezetek témakörei egyebek közt: • a hozamgörbe • a kamatláb-kockázat • a pénzpiacok • az eurókötvény piac • az átváltoztatható kötvények és a warrantok • a hitelminősítés • inflációhoz kötött kötvények • eszköz-alapú kötvények • derivatív eszközök • hitelderivatívák • kockázatmenedzsment és kockáztatott érték.

Kocsi Ilona: RÉM? ÁLOM? KAPITALIZMUS! - Mi jön a válság után? - Alinea Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv a legfontosabban segít: felkészülni az elkerülhetetlenre, cselekvésben, alkalmazkodásban, tűrésben. A klasszikus, ugyanakkor ma mind égetőbb kérdést teszi fel: "Quo vadis domine?", hová tartunk ebben a szép, új globális gazdaságban? Kiemelkedő szakemberek véleményeinek felvonultatásával sorjáznak a helyzetnek, okainak és következményeinek megértését segítő /rész/válaszok.

A kiadó ajánlójából idézve: "Nyakunkon az újabb válság. Vagy ez még mindig a régi? Ki tudja? Ahány közgazdász, politikus, elemző, annyiféle magyarázat. Teljes a bizonytalanság. Azt azonban már tapasztaljuk, a bajok elől mi sem menekülhetünk." Igazából azonban a "teljes a bizonytalanság" állítás csak részben érvényes. Annyit már biztosan tudhatunk, és innen is megérthetjük, hogy a folytonos forradalom - szerencsére be nem teljesült - /rém/álma után most napi valóságunkká válik a folytonos válság, legalább is abban az értelemben, hogy szinte mindent átfogó és felforgató paradigmaváltás vár ránk, s csak az a kérdés, hogy miként tudunk majd átvergődni rajta, s milyen áldozatok árán.

Ismét az Alineától: "Hogyan készüljünk az új időkre? Lehet egyáltalán erre készülni? Az első lépés, hogy szembenézünk a realitásokkal! Ebben segít e könyv, mely 18 vállalatvezető, szociológus, elemző véleménye alapján készült, amolyan gondolatébresztőnek. Merthogy kérdések, kétségek bőven akadnak, egyértelmű, mindent eldöntő válaszok már kevésbé." Nos, ha megnyugtató válaszokat nem is ad a megszólaló 18 kitűnő szakember - mert ilyen válaszokat egyszerűen nem lehet találni, s ha találnának is, világunk berendezkedése olyan, hogy képtelenség lenne azokat érvényre juttatni! -, Kocsi Ilona itt nagyon sok olyan gondolatot, elemzést, értékelést sorakoztat fel, amelyeket szerfelett érdemes megfontolni, tovább gondolni, amelyek segítenek megtalálni és megérteni a rendet a talán csak látszólagos, talán meglehetősen valódi káoszban. Ám roppant tanulságos az is, hogy - amint írja - "A helyzetet bonyolítja, hogy ahány közgazdász, annyiféle előrejelzés, annyiféle ajánlott terápia. Vagyis: teljes a fejetlenség.". És, amint prof. Csaba Lászlótól idézi "Más az európai kapitalizmus, más az ázsiai, nincs egy tiszta, ideális típus. Az azonban már elgondolkodtató, hogy a közgazdászok mennyire nem tudták feldolgozni a létező gyakorlatot, s hogy az elméletet mennyire nem igazolja vissza maga az élet." Ez bizony rendkívül súlyos megállapítás, hiszen az országokat - s végső soron ezzel a világ sorsát - irányító politikusok közgazdasági koncepciók alapján (ürügyén?) alakítják a gazdaságok működését irányító és sokban meg is határozó keretfeltételeket.

Az egész könyv tele van józan - tehát rendkívül éles -, nagy szakmai tudásra és széles látókörre támaszkodó figyelmeztetésekkel. Az itt sorakozó megállapítások, következtetések, diagnózisok különösen sokat adnak ahhoz, hogy felkészüljünk a minden bizonnyal legnagyobb megpróbáltatásra, amelyet a várható jövő a világunknak, s benne nekünk tartogat: elfogadni, hogy fájdalmas változások jönnek, s a legtöbb, amit tehetünk, hogy a legjobb tudásunkat összeszedve alkalmazkodunk hozzájuk; beletörődni, hogy tarthatatlanok az ígéretek és elvárások, amelyek szerint a fejlődés növekvő jólétet hoz, és hasztalan követeljük a kegyetlen világtól a "szerzett jogainkat". Segítenek felfogni, hogy minél hamarabb megértjük ezt, annál kevésbé leszünk csalfa ígéretek áldozatai, s annál többet tehetünk valóban a jövőnkért.

Rob Johnson, Michael Whitby, John France: Útmutató a győzelemhez - 25 hadászati stratégia az ókortól napjainkig, Athenaeum Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A modern piaci munka a háború folytatása (részben) más eszközökkel. (Clausewitz "újratöltve") Háborút, de még ütközetet sem lehet megnyerni jó stratégia nélkül. Pedig milyen jól is hangzanak Jean Anouilh szavai: "Nekünk nagy erőt ad, hogy nem tudjuk pontosan, mit akarunk. A szándékok teljes bizonytalanságából bámulatos manőverezési szabadság születik." (Becket vagy Isten becsülete). A kőkemény igazság azonban, hogy minden tudatos tevékenységnél, amely többszereplős erőtérben zajlik, legyen az üzlet, sport, politika, társadalmi kapcsolatok építése, vagy éppen udvarlás, a siker elengedhetetlen feltétele a jó stratégia. Eleve sorsdöntő hátrányban van, és csak a csapodár véletlen kedvezéseire támaszkodik, aki nem stratégiában gondolkodik, vagy nem képes arra, hogy a céljai eléréséhez kimunkálja a megfelelő stratégiát. Az ilyennek csak a hozzá hasonló 'nincstelenekkel' szemben van számottevő esélye.

A stratégia annak tudománya és művészete, hogyan határozzuk meg a lehetőségeink keretei között az érdekeinknek legjobban megfelelő célokat, és hogyan rendeljük ezek eléréséhez az eszközeinket. Mestersége a legnagyobb erőforrásokat mozgató közösségi tevékenységben, a hadviselésben alakult ki, és a modern időkig abban fejlődött. Akárcsak a természettudományokban, az új tudás itt sem szükségképpen teszi elavulttá a korábbit, hanem megőrzi annak értékeit és igazságait. Ezen a szakterületen évezredekre visszamenően számon tartják, és ma is becsülik a hajdani nagy alkotókat, így pl. Clausewitz mellett szintúgy a két és félezer évvel ezelőtt élt kínai hadvezér, Szun Ce tanításait (http://hu.wikipedia.org/wiki/Szun-ce).

A harctéri - értsd piaci - körülmények között működő vállalatok irányításának modern tudománya értelemszerűen a vállalati munka döntő jelentőségű eszközrendszereként kezeli a stratégia-alkotást, és ebben nagyban támaszkodik a hadtudományra, az abból átvehető elvekre és tapasztalatokra. Itt a stratégiai menedzsment tárgya, hogy a cég tevékenységi köréhez tartozó értékesítési és beszerzési piacok által kínált lehetőségek értékelése alapján meghatározzuk az üzleti tevékenységének optimális céljait és tartalmát, az ebben felhasználandó erőforrások célszerű készletét, a felhasználásuk leginkább hatékony módját, a mindezek megvalósítását legjobban segítő üzleti kapcsolatok rendszerét, és a kapcsolatokban követendő magatartást. Talán még fokozottabban érvényes mindez a marketingre, hiszen annak fő rendeltetése a területfoglalás valamint a saját terület védelme. Mi sem jellemzőbb erre, mint a gerilla marketing fogalmának és stratégiáinak térnyerése.

A könyv szerzői kitűnő, igen tanulságos ismertetést adnak 45 csata elemzése révén a hadviselés 25 alapvető fontosságú stratégiájáról. Egyebek közt: • Az ellenség súlypontjának megtámadása • Ellentámadás • Meglepetésszerű támadás és rajtaütés • Bekerítés, kettős átkarolás • Szárnymanőver • A terep uralása és a környezet kihasználása • Lépcsőzetes támadás • A tartalék bevetése • Villámháború • A tűzerő koncentrálása • Roham • A kezdeményezés megszerzése és megtartása • A stratégiai támadás és a taktikai védelem • Az ellenség csalogatása • A pszichológiai hadviselés • A felőrlés és megsemmisítés.

28 térkép és 113 fekete-fehér kép illusztrálja szemléletesen az egyes csaták menetét.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Győri Plusz, 2012. április 20., péntek, 2. oldal
Napról-napra
"...Regionális innovációs kiállítást és találmányi vásárt rendeztek Győrben a Széchenyi István Egyetemen..."

Helyi Téma IX. ker., 2012. április 25., szerda, 6. oldal
Közérthető tudomány
"...Megrendezték a II. Tudományfesztivált a kerületben..."

Heti Válasz, 2012. április 27., péntek
Öt szellemi műhely kapott kitüntetést a Szellemi Tulajdon Világnapján

Magyar Elektronika, 2012. április 27., péntek, 6. oldal
Hannover Messe - 2012. április 23-27.
"...A világ legnagyobb technológiai kiállításán lehetőség nyílik az aktuális trendek, innovációk megismerésére és üzleti kapcsolatok létesítésére. Ebben az évben a kiállítás partnerországa Kína..."

Napi Gazdaság Online, 2012. április 27., péntek
Könnyebben juthatnak több pénzhez a cégek - változott az innovációs pályázat

Index.hu, 2012. április 27., péntek
Újító cégeket keres a TechShow 2012

Délmagyarország, 2012. április 28., szombat, 8. oldal
SZTE-szabadalmat vett a német biogázóriás
"...Technológia transzfer-megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem és a német Schmack Biogas GmbH. A német vállalat megvásárolja az egyetemen fejlesztett, termofil-baktériumokkal működő biogáz előállítási technológiát..."

Délvilág, 2012. április 28., szombat, 8. oldal
SZTE-szabadalmat vett a német biogázóriás

Napló, 2012. április 28., szombat, 18. oldal
A külpiac is lehetőség
"...HITA... 2012-ben az exportösztönzésben újdonságaik vannak. Ilyen a KKV Akadémia, amely komplex képzési program (stratégiai menedzsment, innováció, finanszírozási, külpiaci). Idén kilenc helyszínen indul meg a Kárpát-medencei üzletfejlesztési hálózat..."

Napló, 2012. április 28., szombat, 19. oldal
Nagy lehetőségek kisvállalkozóknak

Napló, 2012. április 28., szombat, 20. oldal
Nagyon széles a kínálatunk

Délmagyar Online, 2012. április 28., szombat
SZTE-szabadalmat vett a német biogázóriás

Piac&Profit Online, 2012. április 28., szombat
Itt mutatkoznak be a legígéretesebbek

Portfolio.hu, 2012. április 28., szombat
Így írja át az életünket második Széll Kálmán
"...5. Kutatás-fejlesztés: 2013-tól véglegesen törli a kormány Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési támogatását. Az elmúlt évek járulékbefizetéseinek összegét figyelembe véve a költségvetési támogatás mértékét meghatározó szabály megváltoztatásával 2013-ban 25,2 milliárd forint, míg 2014-ben várhatóan 48,0 milliárd forint költségvetési támogatás kötelezettsége szűnik meg..."

Vasárnapi Hírek, 2012. április 29., vasárnap, 5. oldal
Elfújta a Széll a Fidesz ígéreteit
"...Az állam megkezdte a kivonulást a kutatás-fejlesztésből..."

N-Joy Tolna, 2012. április 29., vasárnap
Uniós támogatással fejlődött a Kapos Innovációs Központ és Inkubátorház

Haszon, 2012. április 30., hétfő, 57. oldal
Képzés INGYEN!
"...A közép és nagyvállalatoknak szóló pályázat május 1-től a hónap végéig adható be, míg a mikro-, kisvállalatoknál nincsen konkrét véghatáridő. Több tőke innovációra elsősorban az innovatív termékek, szolgáltatások fejlesztésével foglalkozó kkv-kre fókuszál az EU Eurostars programja..."

Tolnai Népújság, 2012. április 30., hétfő, 4. oldal
Uniós támogatásból fejlesztették a Kapos Innovációs Központot

Technika Műszaki Szemle, 2012. április 30., hétfő, 3. oldal
Öveges József Fizikaverseny
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) fővédnökségével szervezett idei Öveges József Fizikaversenyre majd 300 általános iskolából több, mint ezer 14 éves iskolás jelentkezett..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. április 30., hétfő, 6. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj átadás az Országházban

Technika Műszaki Szemle, 2012. április 30., hétfő, 27. oldal
Ipar a fenntartható innováció jegyében

Technika Műszaki Szemle, 2012. április 30., hétfő, 28+29. oldal
Jedlik Ányos-díjak átadása

Technika Műszaki Szemle, 2012. április 30., hétfő, 36. oldal
Űripari központ Miskolcon

Innotéka, 2012. május, 8. oldal
Összefogás a kutatási kiválóságért
"... Tizennégy felsőoktatási intézmény hetven kutatója tanácskozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán megrendezett 10. Bolyai Műhelykonferencián..."

Innotéka, 2012. május, 14. oldal
Egy molekula két betegséget győzhet le
"...Két betegség kezelésében is áttörést hozhat az a vegyület, amelyet magyar kutatók fedeztek fel..."

Innotéka, 2012. május, 15+16+17. oldal
A sikeresebb CERN-részvételért
"...Dr. Ábrahám László szerint a virtuális műszerezés egyértelműen jó költségha­tékonyságot biztosít a megrendelőnek..."

Innotéka, 2012. május, 19. oldal
Nanobörze - műegyetemi innovációk ipari hasznosítása

Innotéka, 2012. május, 21. oldal
Egyre több az innovatív kisvállalkozás

Innotéka, 2012. május, 22+23. oldal
Tűt a szénakazalban, avagy a szabadalomkutatás fortélyai (1.)

Innotéka, 2012. május, 42. oldal
Az új SZIE-kar a K+F+I tevékenységre épít

Innotéka, 2012. május, 53+54+55+56. oldal
A plasztikus 3D
Mérhető 3D - magyar siker

Innotéka, 2012. május, 60. oldal
Inno-anno

Magyar Demokrata, 2012. május 2., szerda, 10+11+12+13+14. oldal
Brüsszel enged
Nemzetközi siker a Szél Kálmán Terv 2.0

Magyar Demokrata, 2012. május 2., szerda, 63. oldal
Nagy védjegybejelentő a Richter
"...A világ negyedik legtöbb védjegyét jegyeztette be a tavalyi évben a Richter Gedeon gyógyszergyár..."

IT-Business, 2012. május 2., szerda, 22. oldal
Munkáskezek az égből
"...Mártonffy Attila... A felhő-it-vel kapcsolatos innovációkból származó éves bevételek továbbá 2015-re elérik az 1100 milliárd dollárt, de ezekhez az innovációkhoz még jelentős újrabefektetések is járulnak..."

Vg.hu, 2012. május 2., szerda
Ismét versenybe szállhatnak a magyar cégek az Intel díjaiért
"..."Idén a biotechnológia, nanotechnológia, szoftver, mobil alkalmazások, elektronika, robotika, energia területéről várják a pályázatokat" - tudtuk meg dr. Antos Lászlótól, a programot Magyarországon menedzselő Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) ügyvezető igazgatójától..."

Pécsi Stop.hu, 2012. május 2., szerda
Milliárdos értékben érkeznek világszínvonalú gépek Pécsre

Bitport.hu, 2012. május 2., szerda
Júniusban újra Innovációs TechShow
"...Az Innovációs TechShow kiemelt támogatója... a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)..."

Délmagyar.hu, 2012. május 2., szerda
Európai Beruházási Bank alaptőkéjét növelték az euróövezeti országok
"..."Ideje elszakadni attól a gondolkodástól, hogy a növekedés ösztönzése egy csomó pénzbe kerül" - mondta Merkel az interjúban. "A fenntartható növekedés ennél jóval szélesebb alapokon nyugszik: innováción, kutatáson, oktatáson, munkaerő-piaci reformokon, a kis-és közepes vállalatok támogatásán"..."

Metropol.hu, 2012. május 2., szerda
Tízmilliárd euró a gazdasági növekedésre

Kárpátinfo.net, 2012. május 2., szerda
Merkel: Nem kerül sokba a gazdasági növekedés

Figyelő, 2012. május 3., csütörtök, 20+21. oldal
Behúzott nadrágszíjak
Felemás helyzetben az infokommunikáció
"...Nemzetközi összehasonlításban nem állunk rosszul az információs technológia kiépítésében, ám az iparág lehetőségei elmaradnak a gazdaságban betöltött súlyától..."

Figyelő, 2012. május 3., csütörtök, Nyolc esztendő az unióban, 10+11. oldal
A mérsékeltek csoportjában
"...A hazai innovációs politika nélkülözi a stratégiaformálást, valamint a célok és eszközök összehangolását. Ez a hiány mérsékli az érdekérvényesítési képességünket az uniós programokban..."

Figyelő, 2012. május 3., csütörtök, 14+15. oldal
Patikasirató
"...Kiderülhet, hogy sok tízmilliárdos érvágást jelenthet a nemzetgazdaságnak a beruházások, a kutatás - fejlesztés visszafogása, az ágazatban megindult elbocsátási hullám.."

Figyelő, 2012. május 3., csütörtök, 70+71. oldal
Kicsi a bors, de nemzetközi
"...NEMZETKÖZI KUTATÁS Egyre több olyan speciális hálózat is szerveződik, amelyben szabadúszók vagy kisvállalatok működnek együtt, s rugalmasságuknak köszönhetően a nagyvállalatoktól hódítanak el piacokat és vevőket..."

168 Óra, 2012. május 3., csütörtök, 12+13. oldal
Adódömping

Heti Válasz, 2012. május 3., csütörtök, 38+39. oldal
Levágni az aranytojást tojó tyúkot?
"...a kis importőrök, akik a vaklicitek nagy nyertesei, minimális létszámú embernek adnak munkát, nem fektetnek be gyártásba, kutatás-fejlesztésbe..."

Heti Válasz, 2012. május 3., csütörtök, 46. oldal
Mit tettek értünk a norvégok?
"...Az alapokból haszna is van a GDP-je egy százalékát külföldi fejlesztésekre fordító Norvégiának: kis ország létére így válhatott világpolitikai tényezővé. A norvég cégek is megrendeléshez juthatnak például a zöld innováció területén..."

Metropol.hu, 2012. május 3., csütörtök
Új források nyílnak meg innovációra és kutatásfejlesztésre

EduPress.hu, 2012. május 3., csütörtök
Tapasztalat alapján megszerzett tudásra épít a finn felsőoktatás

EduPress.hu, 2012. május 3., csütörtök
Közös kutatást indított az Óbudai és a Közszolgálati Egyetem

Piac&Profit Online, 2012. május 3., csütörtök
Világhódító úton a magyar beton

Tempus Közalapítvány Online, 2012. május 3., csütörtök
Pályázati kiírás Harsányi István-díj elnyerésére

Techline.hu, 2012. május 3., csütörtök
Egyre több elismerést kap a NetLock Kft. CityPass kártyarendszere
"...A Magyar Innovációs Alapítvány jelentős innovációnak értékelte a hazai fejlesztésű CityPass intelligens közösségi kártyarendszert a XX. Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton..."

Hír24.hu, 2012. május 3., csütörtök
Két magyarral lett halhatatlan Steve Jobs
"...Három néhai feltalálót is elismertek, közülük kettő magyar. Telkes Mária a napenergia úttörőjeként, míg Gábor Dénes a holográfia terén elért eredményeiért vált immár hivatalosan is halhatatlanná. A harmadik társuk pedig nem más, mint a tavaly elhunyt Steve Jobs..."

Tőzsdefórum.hu, 2012. május 3., csütörtök
Cséfalvay új forrásokat ígér innovációra és kutatásfejlesztésre

Inforadio.hu, 2012. május 3., csütörtök
Cséfalvay: Új források innovációra és kutatásfejlesztésre

Infó Rádió, 2012. május 3., csütörtök
Hírek
"...Még az idén újabb forrásokkal egészülhet ki a kutatásfejlesztésre és innovációra szánt pályázati keret..."

Budapest Business Journal, 2012. május 4-17., 13. oldal
Set for something new
"...While still lacking a comprehensive R&D strategy, some recent modifications to the Innovation Act show that the Hungarian government has probably not forgotten about its EU-imposed duty to increase R&D activity by 150% by the end of the decade..."

Világgazdaság, 2012. május 4., péntek, 4. oldal
Új források innovációra
"...Még idén új forrásokkal egészülhet ki a kutatás-fejlesztésre és innovációra szánt 75 milliárd forintos állami és uniós pályázati keretösszeg - jelentette be Cséfalvay Zoltán államtitkár. Eddig négy k+f tárgyú pályázatot írtak ki, amelyek a nemzetközi együttműködéseket fejlesztik..."

Magyar Hírlap, 2012. május 4., péntek, 10. oldal
Több pénz kutatásra

Magyar Hírlap, 2012. május 4., péntek, 9. oldal
Pénzt hoz az országmarketing
"...a kormány létre kívánja hozni a magyar szellemi innováció központját is..."

Új Dunántúli Napló, 2012. május 4., péntek, 4. oldal
Milliárdok jutnak fejlesztésre

Index.hu, 2012. május 4., péntek
Tudják-e puhítani a Széll-tervet a fideszesek?

Magyar Hírlap Online, 2012. május 4., péntek
Több pénz kutatásra

Magyar Hírlap Online, 2012. május 4., péntek
Pénzt hoz az országmarketing

INNO-HÍR, 2012. május 4., péntek
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Harsányi István-díj" elnyerésére

Index.hu, 2012. május 4., péntek
Budapestre teszi számítástechnikai központját a CERN
"...Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet a csillebérci kutatóintézet mellett alakít ki egy több mint tízmilliárdos értékű számítástechnikai központot..."

VG.hu, 2012. május 4., péntek
Videoton-vezér: Öngól a tranzakciós adó
"...Az innovációs járulék és a szakképzési hozzájárulás feltételrendszerének módosítása végeredményben beemelte ezen tételeket a folyó költségvetésbe a hatékonyabb vállalati felhasználás helyett..."

Szeged.hír24.hu, 2012. május 4., péntek
Magyarországon építik fel Európa legnagyobb kapacitású adatközpontját

Hír24.hu, 2012. május 4., péntek
Atomtudósok költöznek Budapestre

Bama.hu, 2012. május 4., péntek
Milliárdok jutnak fejlesztésre
"...Két év után újra hazai forrásból is támogatják az innovációban kiemelten érdekelt vállalkozásokat..."

Origo.hu, 2012. május 4., péntek
Öt percet adott magából a rejtőzködő miniszter

EduPress, 2012. május 4., péntek
30 százalékkal csökkent az egyetemek adósságállománya

ZetaPress, 2012. május 4., péntek
Csillebérci adatátvitel

Infó Rádió, 2012. május 4., péntek
Hírek
"...Még az idén újabb forrásokkal egészülhet ki a kutatásfejlesztésre és innovációra szánt 75 milliárd forintos állami és uniós pályázati keretösszeg..."

HVG, 2012. május 5., szombat, 27+28+29. oldal
Régi dal

Blikk, 2012. május 5., szombat, 4. oldal
Nálunk épülhet meg a szuperközpont

Magyar Hírlap, 2012. május 5., szombat, 8. oldal
Adatközpont épül

Magyar Nemzet, 2012. május 5., szombat, 4. oldal
Budapesten épül a CERN adatközpontja

Népszava, 2012. május 5., szombat, 5. oldal
Csúcsinfoközpont Csillebércen

Népszabadság, 2012. május 5., szombat, 1. oldal
Felsőfok

Népszabadság, 2012. május 5., szombat, 10. oldal
Külföldre vinnék a CityPass kártyát
"...A Magyar Innovációs Alapítvány jelentős innovációnak értékelte a hazai fejlesztésű CityPass intelligens közösségi kártyarendszert..."

Népszabadság, 2012. május 5., szombat, 15. oldal
Szuperszámítógép kerül Csillebércre
Miénk lesz a világ egyik legjobb kutatási adatközpontja

Tőzsdefórum.hu, 2012. május. 5., szombat
Energetikában működhetünk együtt a szaúdiakkal

Origo.hu, 2012. május 5., szombat
Különbséget tehet Brüsszel a tagállamok között
"...Egy új ötlettel is előállt Olli Rehn, amelynek célja infrastrukturális beruházások támogatása lenne az energetika, szállítás, kommunikáció, innováció és kutatás-fejlesztés területén..."

MNO.hu, 2012. május 5., hétfő
Legalább egymillió emberen segítenek
"...Benkő Vilmos, a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara igazgatótanácsi tagja megjegyezte, hogy az AmCham idén kiemelten kezeli az innovációt, így a Global Impact versenyt fő partnerként támogatja. Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálója és a verseny fővédnöke hangsúlyozta, a technológia folyamatos fejlődése és az innováció a régió számára különleges és fontos kiugrási lehetőség..."

Hírek.prim.hu, 2012. május 5., szombat
Magyar projekt nyerte a 30 ezer dolláros ösztöndíjat a NASA kutatóbázisára

Duna Tv, 2012. május 5., szombat
Heuréka! Megtaláltam!
"...Kaleidoszkóp néven új információs rendszert hoz létre a Nemzeti Innovációs Hivatal. Megszólal dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Index.hu, 2012. május 6., vasárnap
Nincs biztos befutó Görögországban
"...a görög gazdaságnak azonban akkor is több lábra kell állni, ha az idegenforgalom rekorderedményeket ér el - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a legfontosabb az ipar és a kutatás-fejlesztés ösztönzése, mert ezen a két területen lehetne feltartóztatni a képzett munkaerő elvándorlását, ami hosszabb távon ellehetetleníti az országot..."

GazdaságiRádió.hu, 2012. május 6., vasárnap
Kína és Dél-Korea végleg lenyomta a japán elektronikai ipart
"...A közgazdászok szerint az egyik legfontosabb kérdés az, hogy Japán és Ázsia újabb exportgazdaságai képesek lesznek-e az innovációra, tudnak-e ahhoz hasonló lendületet adni a gazdaságnak, mint az Egyesült Államokban az Apple, a Google, a Facebook és az amerikai fejlődést előmozdító más újító technológiai éllovasok..."

Külföld.ma.hu, 2012. május 6., vasárnap
Görögország - Győz a józan ész?

Győr.hír24.hu, 2012. május 6., vasárnap
A CERN adatközpontja Magyarországon épül fel

Metropol, 2012. május 7., hétfő, 4. oldal
30 ezer dolláros ösztöndíj a fődíj
"...Várnagy Priszcilla és csapata projektje nyerte meg a szilicium-völgyi Singularity University által szervezett első közép-, kelet- és dél-európai Global Impact versenyt..."

Napi Gazdaság, 2012. május 7., hétfő, 3. oldal
Adatátviteli központot hoz Budapestre a CERN

Napi Gazdaság, 2012. május 7., hétfő, 5. oldal
Beruházási paktumot szorgalmaz a bizottság

Világgazdaság, 2012. május 7., hétfő, 2. oldal
Csúcstechnológia létesül Budapesten
"...Budapesten épül Európa legnagyobb adatátviteli kapacitással rendelkező adatközpontja - jelentette be Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, a CERN@WIGNER projekt pénteki bemutató sajtótájékoztatóján..."

Világgazdaság, 2012. május 7., hétfő, 3. oldal
Új vezető kinevezése a T-Systemsnél
"...Eszes Lászlót nevezték ki május 1-jétől a T-Systems Magyarország Zrt. innovációs és stratégiai igazgatójává..."

Világgazdaság, 2012. május 7., hétfő, 1+5. oldal
Kiadáscsökkentések
"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap részére nyújtott állami támogatás helyett uniós forrásokat vonnak be, ami 25 milliárd forint megtakarítást hoz, a nagyvárosi tömegközlekedés költségvetési támogatása pedig 10 milliárd forinttal csökken..."

Világgazdaság, 2012. május 7., hétfő, 16. oldal
A kínai-amerikai viszony elkerülhetetlen megújítása
"...Kínának továbbra is hozzá kell férnie a fejlett államok piacához és technológiájához, a hangsúly azonban áttevődik a hazai tudásra, szakismeretre és innovációra. Az USA ugyan tud segíteni, mert még mindig innovációs nagyhatalom, de hozzá kell férnie a növekvő kínai piacokhoz, és ott egyenlő elbánásra van szüksége..."

Magyar Nemzet, 2012. május 7., hétfő, 13. oldal
Óriási kárt okoznak az illegális programok
"...Elemzők szerint a munkahelyek létrejöttének veszélyeztetése mellett az innovációt is visszafogja az illegálisan letöltött szoftverek használata..."

Metropol, 2012. május 7., hétfő, 4. oldal
30 ezer dolláros ösztöndíj a fődíj
"...Várnagy Priszcilla és csapata projektje nyerte meg a szilicium-völgyi Singularity University által szervezett első közép-, kelet- és dél-európai Global Impact versenyt..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. május 7., hétfő, 4. oldal
Új források innovációra
"...MÉG IDÉN új forrásokkal egészülhet ki a kutatás-fejlesztésre és innovációra szánt 75 milliárd forintos állami és uniós pályázati keretösszeg - jelentette be Cséfalvay Zoltán államtitkár..."

Hirado.hu, 2012. május 7., hétfő
Új helyre költözött a Nemzeti Innovációs Hivatal

Ma.hu, 2012. május 7., hétfő
Elköltözött a Nemzeti Innovációs Hivatal

Vg.hu, 2012. május 7., hétfő
Költségvetés: Fantasztikus deficitszámok áprilisban
"... A kiadások közül pedig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiadásai alakultak alacsonyabb összegben az előző év azonos hónapjához képest..."

Portfolio.hu, 2012. május 7., hétfő
Hatalmas többlet volt áprilisban az államháztartásban!

Index.hu, 2012. május 7., hétfő
Hatalmas többlet volt áprilisban az államháztartásban!

Index.hu, 2012. május 7., hétfő
Magyar pályázó nyerte el a Global Impact ösztöndíját

OrientPress, 2012. május 7., hétfő
Jelentős többlet a magyar államháztartásban

Szegedma.hu, 2012. május 7., hétfő
Jeruzsálembe utazott Szeged polgármestere
"...Megtiszteltetés, hogy 2006 után immár másodszor is meghívást kaptam a konferenciára, mely fontos kérdésekről szól: biztonság, kutatás-fejlesztés, innováció, valamint a fenntartható növekedés..."

Szeged.hír24.hu, 2012. május 7., hétfő
Botka László Jeruzsálemben

Metropol.hu, 2012. május 7., hétfő
Az idei költségvetésből épül az adatközpont
"...A javaslat az idei költségvetési törvényt módosítja úgy, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - mint elkülönített állami pénzalap - felhasználható lesz a Wigner adatközpont finanszírozására is..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. május 7., hétfő
Nem számol az ACTA-val Neelie Kroes

Szabolcs Online, 2012. május 7., hétfő
Az idei költségvetésből épül meg a CERN informatikai adatközpontja

Tőzsdefórum, 2012. május 7., hétfő
Az idei költségvetésből épül meg a CERN

Klub Rádió, 2012. május 7., hétfő
Az idei költségvetésből épül meg a CERN csillebérci adatközpontja

Metropol, 2012. május 8., kedd, 8+9. oldal
XXI. századi csúcsprojekt
"...Európában a legnagyobb adatátviteli kapacitással működik majd az az adatközpont, melynek a tenderét elnyerte az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja..."

Magyar Nemzet, 2012. május 8., kedd, 4. oldal
Siker és felelősség a tudományban
"...Pálinkás József: Emberség, bizalom, szolidaritás és szilárd erkölcsi alapok nélkül nincsenek megoldások..."

Magyar Nemzet, 2012. május 8., kedd, 5. oldal
Vonzó célpont Magyarország

Világgazdaság, 2012. május 8., kedd
Szufficit a költségvetésben

Népszava Online, 2012. május 8., kedd
Navracsics Tibor Szaúd-Arábia víz- és villamosenergia-ügyi miniszterével találkozott

Népszava Online, 2012. május 8., kedd
Magyar projekt nyerte a 30 ezer dolláros ösztöndíjat a NASA kutatóbázisára

Napi Online, 2012. május 8., kedd
Pénzügyi és honvédelmi ismereteket is tanítanak az iskolában
"...Pakucs abban reménykedik, hogy a gazdasági ismereteken belül elsősorban a "megtérülést előre láttató aspektusok oktatása" kerül előtérbe. Kérdésre válaszolva azt mondta, az új gazdasági oktatás "megtérülési ideje" akár 6-8 év is lehet, de a köztes folyamat is nagyon hasznos lehet az iskolába járó diákok számára..."

Stop.hu, 2012. május 8., kedd
Pálinkás még 6,5 milliárdot kér az MTA-nak

Index.hu, 2012. május 8., kedd
Széll Kálmán idén már nem hisz a csodákban

Piac&Profit Online, 2012. május 8., kedd
Szenzoros autógumi, nanonapelem - Magyar újdonságokkal ismerkedtek koreai cégek

Webrádió.hu, 2012. május 8., kedd
MTA-közgyűlés - Pálinkás - Hat és félmilliárd forint többletforrást kér az MTA

Tőzsdefórum, 2012. május 8., kedd
Nem könnyű fenntartható növekedési pályára állni
"...Kevés európai vállalatvezetőnek van tudomása azokról az innovációt támogató jelentős programokról és beruházásokról, amelyeket az Európai Unió az utóbbi években indított..."

HVG Online, 2012. május 8., kedd
Hat és félmilliárd forint többletforrást kér az MTA

Hajdú Online, 2012. május 8., kedd
MTA-közgyűlés - Pálinkás - Hat és félmilliárd forint többletforrást kér az MTA

Szabolcs Online, 2012. május 8., kedd
MTA-közgyűlés - Pálinkás - Hat és félmilliárd forint többletforrást kér az MTA

MiNap Online, 2012. május 8., kedd
Innovációs klaszter alakult Diósgyőrben

N-Joy Baranya, 2012. május 8., kedd
Cséfalvay: új források nyílnak meg innovációra és kutatásfejlesztésre

Echo Tv, 2012. május 8., kedd
Híradó
"...Pakucs János, alapító elnök, Magyar Innovációs Szövetség: Kialakult egy olyan nemzeti alaptanterv, amely megfelelő arányokat képvisel az egyes tudomány területek között. Megfelelően képviseli a művészeti, a irodalmi, a természettudományi, a sport és folytathatnám a sort ahány tudomány terület van..."

Magyar Nemzet, 2012. május 9., szerda, 4. oldal
Többletforrást kér az Akadémia
"...Pálinkás József szerint sikeresen működik az új, fenntartható kutatóintézményi hálózat..."

Magyar Nemzet, 2012. május 9., szerda, 17. oldal
Negyedszer rendezik meg a TechShow-t

Napi Gazdaság, 2012. május 9., szerda, 2. oldal
Jövőre pénzügyi ismereteket is oktathatnak az iskolákban
"...Ezzel kapcsolatban Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke a Napi Gazdaságnak elmondta, különösen fontos megtanítani az etikus gazdasági és üzleti magatartást. Pakucs szerint az új NAT-nak sikere, hogy a természettudományos és műszaki tantárgyak a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak, és mivel nincsen műszaki tudomány pénzügyi és gazdasági ismeretek nélkül, az új generáció jobban eligazodhat a vállalati szférában..."

Napi Gazdaság, 2012. május 9., szerda, 5. oldal
Van jó támogatás és rossz támogatás
"...Át kell alakítani az Európai Unión belül a vállalatoknak nyújtott állami támogatások rendjét, úgy, hogy az ösztönözze a növekedést a tagországokban... Joaquín Almunia versenyügyi biztos... Van jó támogatás és rossz támogatás - jelentette ki Almunia. Az előbbin közleménye szerint az olyanokat érti, amelyek támogatják a k+f-et és az innovációt, megkönnyíthetik a kkv-k finanszírozását vagy például hozzájárulnak a klímaváltozás elleni stratégiák anyagi alapjához, netán a gyengébben fejlett régiókba visznek beruházásokat..."

Magyar Hírlap, 2012. május 9., szerda, 4. oldal
Takarékosabb munka folyik az Akadémián
"...Ésszerűbb intézményi működési keretek között, koncentráltabb kutatási stratégia mentén végezhetik feladataikat az MTA szervei..."

Magyar Nemzet, 2012. május 9., szerda, 4. oldal
Többletforrást kér az Akadémia
"...Pálinkás József szerint sikeresen működik az új, fenntartható kutatóintézményi hálózat..."

Magyar Demokrata, 2012. május 9., szerda, 7. oldal
Nagy kapacitású adatközpont épül

Kelet-magyarország, 2012. május 9., szerda, 1. oldal
Kutatás-fejlesztés

Észak-magyarország, 2012. május 9., szerda, 3. oldal
Ingyenes szakmai konferencia kisvállalkozóknak ENIRODÁM ÜZLETI TALÁLKOZÓ: május 17-én 9 órától a City Hotelben
"...Nem véletlen ezért, hogy a kkv szektor a gazdasági növekedés, az innováció és a foglalkoztatás motorja. A mikro-, kis- és középvállalkozások körülbelül 2 millió főt foglalkoztatnak, így szinte minden család érintett közvetlenül a kkv szektor működésében..."

EuroAstra, 2012. május 9., szerda
Hazai fejlesztések a világ legnagyobb elektronikai vállalatainak fókuszában

Portfolio.hu, 2012. május 9., szerda
Közel 35 millió eurós ökoinnovációs pályázatot nyitott meg az EU

Piac&Profit Online, 2012. május 9., szerda
EU PÁLYÁZATOK
1000 milliárd forint jöhet még idén

InfóRádió, 2012. május 9., szerda
Vállalati percek
"...öko-innovációs pályázatok..."

Világgazdaság, 2012. május 10., csütörtök, 4. oldal
Jövőváros: most játék, holnap valóság
"...A Chemgeneration.com világhálós kémiai tudásbázis FUTURE CITY néven online játékot indít a Facebook-on a környezettudatos gondolkodás, a zöldinnováció és a tudományos vívmányok népszerűsítésére..."

Világgazdaság, 2012. május 10., csütörtök, 4. oldal
Valódi innovációs szellemi központokra van szükség
"...Nagy tervek... A DBH új irodaháza a jelentős növekedés elé néző magyar startup és seed capital vállalkozások otthona lesz..."

Világgazdaság, 2012. május 10., csütörtök, 4. oldal
Nagy fejlesztések az MTA kutatóhelyein

Világgazdaság, 2012. május 10., csütörtök, 4. oldal
Milliárdokkal nő a pályázati keret

Világgazdaság, 2012. május 10., csütörtök, 5. oldal
Mitől lehet innovatív egy klaszter Magyarországon?
"...A dél-dunántúli BIB tagjai eddig 2,8 milliárd forint támogatást nyertek a különböző pályázatokon..."

Magyar Hírlap, 2012. május 10., csütörtök, 9. oldal
Autógyárak húzzák a gazdaságunkat

Népszabadság, 2012. május 10., csütörtök, 11. oldal
Beszédes csönd
"..."Nagy a Magyar Tudományos Akadémia függősége az állami költségvetéstől" - jegyezte meg Pálinkás József elnök az e heti akadémiai közgyűlésen tett egyik felszólalásában..."

168 Óra, 2012. május 10., csütörtök, 28-29. oldal
A szegedi csoda
"...Dollármilliókért kelt el a magyar molekula..."

Heti Válasz, 2012. május 10., csütörtök, 5. oldal
Csillebércen a CERN
"...Negyvenmilliárd forint értékű számítástechnikai kutatóközpontot hoz létre Csillebércen az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet..."

Heti Válasz, 2012. május 10., csütörtök, 6. oldal
A részecske nyomában
"...A magyar fizikusok elismerése, hogy Budapesten épül meg a világ legmodernebb részecskegyorsítóját működtető CERN adatközpontja - mondja lapunknak Lévai Péter, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának főigazgatója..."

Magyar Narancs, 2012. május 10., csütörtök, 7. oldal
Nyílt forráskódú tudomány
"...Szabadon hozzáférhetővé tenné az interneten a brit kormány az állami támogatásokból finanszírozott összes tudományos kutatás eredményét..."

Figyelő, 2012. május 10., csütörtök, 18. oldal
Intelligens szakosodás
"...Inzelt Annamária az Innovációs Unió kihívásairól... A tavalyi év innovációs nagydíjas termékét, az Egis Egitromb 75 mg-os filmtablettáját a gyártó gyakorlatilag a díj átvételét követő napon, áprilistól kénytelen volt kivonni a hazai piacról. Ennél a negatív példánál aligha lehetne jobban illusztrálni a hazai szabályozás és az innováció kapcsolatát..."

Zalai Hírlap, 2012. május 10., csütörtök, 3. oldal
Innovációs ötleteket gyűjtenek össze

Zalai Hírlap Online, 2012. május 10., csütörtök
Innovációs ötleteket gyűjtenek össze

Vg.hu, 2012. május 10., csütörtök
Mitől lehet innovatív egy klaszter Magyarországon?

Vg.hu, 2012. május 10., csütörtök
Schulz: Hollande sikere mutatja, hogy vége a kizárólagos megszorításoknak
"...Különösen fontos lenne, hogy az európai strukturális alapokat a jövőben az innováció felé tereljük, mert a kutatásra és fejlesztésre szánt összegek - a globális partnereink hasonló célú kiadásaival összevetve - riasztóan alacsony szinten állnak..."

Piac&Profit Online, 2012. május 10., csütörtök
Hogyan lesz jobb a világ?

Duna Tv, 2012. május 10., csütörtök
Gazdakör
"...Összesen 31 pályázat érkezett a XX. Magyar Innovációs Nagydíjra. Ezek közül 30-at minősített eredményes, sikeres innovációnak a zsűri. Nyilatkozik: Dudás János ügyvezető igazgató (Agro Legato Kft.), Bárány Barnabás cégvezető (HIKSZ Kft.)..."

Napi Gazdaság, 2012. május 11., péntek, 1+11+12. oldal
Pompás negyedévet zárt a Richter
"...Az elemzői várakozásoknál jóval nagyobb nyereséget ért el a Richter, főleg sikeres kutatásai után kapott egyszeri kifizetéseknek és néhány szezonális tényezőnek köszönhetően..."

Magyar Géniusz Hírlevél, 2012. május 11., péntek
Harsányi István-díj
"...Manager Képzés Alapítvány pályázata a díjjal egybekötött kutatási ösztöndíjra..."

Kisalföld.hu, 2012. május 11., péntek
Öveges József Fizikaverseny országos döntő a győri Kazinczy-gimnáziumban
"...A verseny fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és a Magyar Innovációs Szövetség..."

Kisalföld.hu, 2012. május 11., péntek
Európai színvonalra törekszik az NYME
"...Olyan erős, európai színvonalú Nyugat-magyarországi Egyetemet kívánunk létrehozni a jelenleg készülő intézményfejlesztési terv segítségével, ahol az oktatás, a kutatás, az innováció, a továbbképzés és az élethosszig tartó tanulás a mindennapok része - mondta Berzsenyi-napi beszédében prof. dr. Faragó Sándor rektor..."

Kisalföld.hu, 2012. május 11., péntek
A jövő mérnökeinek üzenete a hazai járműipar fővárosából, Győrből

Index.hu, 2012. május 11., péntek
Magyarország nanonagyhatalom

EuroAstra, 2012. május 11., péntek
A jövő útja az innováció és a párbeszéd -- Közgyűlést tartott az IVSZ

MNO.hu, 2012. május 11., péntek
Tovább nőtt a pénzügyi szektor Sanghajban

Origo.hu, 2012. május 11., péntek
Külföldi jelenlétre képzi az állam a kkv-kat

Piac&Profit Online, 2012. május 11., péntek
Segítség a külföldi jelenléthez

HVG, 2012. május 12., szombat, 10. oldal
Megszorításra megszorítások
"...4. csomag: Széll Kálmán-terv 2.0, Konvergenciaprogram, 2012. április... az Innovációs Alap költségvetési támogatásának megvonása..."

Délvilág, 2012. május 12., szombat, 6. oldal
Nyolcadával kevesebb a magyar találmány
"...A Magyar Feltalálók Egyesületének adatai szerint az Európai Unióban átlagosan 400 innováció jut 1 millió emberre..."

Délmagyar.hu, 2012. május 12., szombat
Nyolcadával kevesebb a magyar találmány
"...Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is... A szellemi tulajdonnal egyébként is gazdálkodni kell: csak az olyat érdemes levédetni, amelyről vélelmezhető, hogy a konkurencia hamar megfejti. Máskülönben a titokban tartás a leghatásosabb módszer..."

Stop.hu, 2012. május 12., szombat
Kétmilliárdos pályázat innovatív vállalatoknak

Gazdasag.ma.hu, 2012. május 12., szombat
Támogatás a "gazella vállalatokért"
Kétmilliárdos pályázati forrás a kkv-k részére

GazdaságiRádió Online, 2012. május 12., szombat
Gazella vállalatokat támogatnak

ATV Online, 2012. május 12., szombat
Cséfalvay: kétmilliárdos pályázati forrás innováció fejlesztésre

Duna Tv, 2012. május 12., szombat
Heuréka! Megtaláltam!

Gazdasági Rádió, 2012. május 12., szombat
Hírek
"...Innovatív ötletekből gazellák elnevezéssel 2 milliárd forintos pályázatot hirdet a kormány júniusban kis- és középvállalkozások részére - jelentette be Cséfalvay Zoltán Egerben..."

Kossuth Rádió, 2012. május 12., szombat
Délutáni Krónika
"...Innovatív ötletekből gazellák elnevezéssel kétmilliárd forintos keretösszegű pályázatot hirdet a kormányzat kis- és középvállalkozások számára..."

Vasárnapi Hírek, 2012. május 13., vasárnap, 2. oldal
Milliók a rákkutatásnak
"...160 millió forintos tőkeemelést hajtott végre az OTP-csoporthoz tartozó PortfoLion Zrt. kockázati tőketársaság a KPS Diagnosztika Zrt.-ben, a magyar orvosi biotechnológiai iparág egyik élen járó vállalatában..."

Népszava Online, 2012. május 13., vasárnap
Fiatalok százai hagyják el Orbán Magyarországát

Hiradó.hu, 2012. május 13., vasárnap
Különös járművek versenyeztek Egerben

Infó Rádió, 2012. május 13., vasárnap
Hírek
"...Cséfalvay Zoltán... kiemelte: az innováció tesz különbséget aközött, hogy egy vállalat vagy egy ország vezet, vagy csupán követi a világot..."

Napi Gazdaság, 2012. május 14., hétfő, 4. oldal
Gazella társaságokat akar az NGM
"...Új, 2 milliárd forint keretösszegű pályázati forrást hirdet a kormányzat júniusban kis- és középvállalkozások részére - jelentette be Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára szombaton Egerben. A tender célja, hogy minél több, gyors felfutásra és piaci alkalmazkodásra képes, amerikai kifejezéssel "gazella vállalat" jöjjön létre..."

Napi Gazdaság, 2012. május 14., hétfő, 12. oldal
Díjazták a magyar innovátort
"...Várnagy Priszcilla és csapata Be-novative nevű projektje nyerte a szílicium-völgyi Singularity University által szervezett első közép-, kelet- és dél-európai Global Impact versenyt..."

Napi Gazdaság, 2012. május 14., hétfő, 12. oldal
Útban a behálózott társadalom felé
"...Az információs társadalom világából a behálózott társadalom világa felé haladunk, ahol nem az információhoz való hozzáférés megléte a kérdés hanem az, hogy milyen előnyökre lehet szert tenni az információból - mondta Jakab Roland, az Ericsson Magyarország vezérigazgató-helyettese..."

Világgazdaság, 2012. május 14., hétfő, 6. oldal
Kétmilliárdos forrás innovációfejlesztésre

Magyar Hírlap, 2012. május 14., hétfő, 9. oldal
A nap száma
Kisalföld, 2012. május 14., hétfő, 2. oldal
Én lrodám Üzleti Találkozó
"...Nem véletlen ezért, hogy a kkv-szektor a gazdasági növekedés, az innováció és a foglalkoztatás motorja..."

Észak-Magyarország, 2012. május 14., hétfő, 7. oldal
"A nehézségekből is képes vagyok erőt meríteni"
ÉM-Interjú Dr. Barkóczi Istvánnal, a FUX Zrt. tulajdonosával

Népszava Online, 2012. május 14., hétfő
Szerepjátékkal tanult gazdasági ismeretek

NOL.hu, 2012. május 14., hétfő
A lejtőn
"...A megszorítás kontra növekedés vita csak leegyszerűsítve nevezhető hamisnak... Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem professzora az uralkodó közgazdasági megközelítések közül a sajátját, a strukturalistát ajánlja, amelynek lényege, hogy a deficit növelése nélkül az állam szerepet vállal az oktatás fejlesztésében (lásd fiatalok munkanélküliségi aránya), az innováció fejlesztésében, s általában a versenyképesség serkentésében, úgy egyébként, ahogy azt teszik a sikeres észak-európai államok..."

Piac&Profit Online, 2012. május 14., hétfő
Pénzt ér az újszerűség - Kétmilliárd a keret

Portfolio.hu, 2012. május 14., hétfő
Csak idő kérdése az újabb magyar sikertörténet
"...A Szilícium-völgy alapjait tette le Magyarország..."

Vehír.hu, 2012. május 14., hétfő
Innováció Magyarországon
"...A Verancsics Akadémia szervezésében május 17-én, csütörtökön Dr. Szabó Gábor tart előadást a Dubniczay-palotában..."

HVG.hu, 2012. május 14., hétfő
Fél év alatt megtelt a Szegedi Inkubátorház

Várható események

TTI Értékelési Tagozati ülése

A Magyar Innovációs Szövetség TTI Értékelési Tagozatának következő ülése 2012. május 18-án, pénteken lesz az Iparfejlesztési Közalapítvány Könyvtártermében (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.). Az esemény levezető elnöke dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója lesz.

Tervezett program:

10.00 - 10.05 Köszöntő
10.05 - 10.40 Az intézményi tanulás mechanizmusai: az értékelések evolúciója a magyar KFI szakterületen 2005-2011-ben - Dr. Borsi Balázs, főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, vezető tanácsos, Innovációs és K+F Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium
10.40 - 11.00 Hozzászólások, vita
11.00 - 11.10 Az Eval-Inno délkelet-európai együttműködési projekt nyújtotta lehetőségek a TTI értékelési kultúra javítására - dr. Bárdos Krisztina, ügyvezető, igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány
11.10 - 11.25 Tisztújítás - elnökválasztás 2 évre
11.25 - 12.00 Kötetlen beszélgetés

A tagozati ülés nyilvános, de előzetes regisztrációhoz (innovacio@innovacio.hu) kötött.

Az ipari park program jelene és jövője

Ezzel a címmel szervez műhelytalálkozót május 21-én, 10 órakor tagszervezetünk, a Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége (MATTIP).
Helyszín: Közép-magyarországi Innovációs Központ (CHIC) Konferenciaterme (Budaörsi Ipari és Technológiai Park - 2040 Budaörs, Gyár u. 2.).

A MATTIP elnökének, Hantos Zoltánnak a vitaindítója után az Ipari Park Tanács munkaszervezete részéről dr. Tüske Rita osztályvezető (NGM Iparstratégiai Főosztály) ad tájékoztatást az ipari parkokkal kapcsolatos kormányzati politika alapvetéseiről, a Tanács munkájáról.
A kormányzati KFI stratégia alapjairól dr. Nikodémus Antal, az NGM Innovációs Főosztályának vezetője tart előadást.

Az előadásokat szakmai beszélgetés követi, mely - már kötetlenebb formában - a rendezvényt követő büféebéden tovább folytatható. A műhelytalálkozón való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációt a szervezők az info@mattip.hu e-mail címen várják május 17-ig.

Pécsi Tudományegyetem - Innovációs Nap, 2012

A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központja idén ismét megrendezi az Innovációs Napot.

Időpont: 2012. május 22.
Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/A.)

Tervezett program:

10.00 - 10.05 Köszöntő
Prof. Dr. Bódis József, rektor
10.05 - 10.15 Innováció a Pécsi Tudományegyetemen
Prof. Dr. Kovács L. Gábor, rektorhelyettes
10.15 - 10.45 Jelen és jövő az EU kutatás-támogatási rendszerében
Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi, főosztályvezető-helyettes, NIH Külkapcsolatok Főosztálya, Európai Uniós Osztály
10.45 - 11.15 Tudománypolitika és felsőoktatás
Dr. Kardon Béla, főosztályvezető, NEFMI Tudománypolitikai Főosztály
11.15 - 11.30 Kávészünet
11.30 - 12.00 A Szentágothai János Kutató Központ (Science Building) innovatív építészeti megoldásai
Dr. Bachmann Bálint, PMMIK dékán
12.00 - 12.30 A Szentágothai János Kutató Központ (Science Building) kutatási portfóliója
Dr. Helyes Zsuzsanna, SZKK tudományos titkár
12.30 - 13.00 "Feltaláló születik!" innovatív ötletpályázat hallgatóknak - ünnepélyes díjkiosztó
13.00 - 13:15 Sajtótájékoztató
13.00 - 14.00 Ebéd
14.00 - 15.30 PTE innovatív találmányok, pilot projektek bemutatása

Kísérő rendezvények:
- PTE innovatív technológiák, találmányok kiállítás
- "Feltaláló születik!" innovatív ötletpályázat pályamunkái kiállítás
- Partnereink bemutatkozó standjai, termékbemutatók, kóstoltatás

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát 2012. május 18-ig szíveskedjen jelezni a koller.viktor@pte.hu e-mail címen!

Nemzeti Kiválóság Program TÁMOP 4.2.4. - Nyitórendezvény és Információs Nap

Időpont: 2012. május 29., 9.00 - 13.00 óra
Helyszín: Wekerle Sándor Alapkezelő, 1088 Budapest, Múzeum utca 17.

Nyitó program

9.00 - 9.10 Köszöntő beszéd
Dr. Hidas János főigazgató, Wekerle Sándor Alapkezelő
9.10 - 9.40 Jó Állam - tehetség és tudomány a megújulásért
Előadó: Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
9.40 - 19.50 Megbízólevelek átadása a Magyary Zoltán Kuratórium tagjainak
A megbízóleveleket átadja:
- Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
- Dr. Kis Norbert helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
- Dr. Hidas János főigazgató, Wekerle Sándor Alapkezelő
9.50 - 10.00 Kávészünet

Szakmai program
Szakmai moderátor: Dr. Karátson Dávid kuratóriumi tag

10.00 - 10.15 A felsőoktatás fejlesztésének stratégiai céljai
Előadó: Dr. Kis Norbert helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
10.15 - 10.30 A magyar tudomány kiválóságai
Előadó: Dr. Pálinkás József elnök, Magyar Tudományos Akadémia
10.30 - 10.45 A hazai tudóstámogatás jelene és jövője
Előadó: Kollár László Péter elnök, Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
10.45 - 11.00 Anyagi és szakmai támogatás a legkiválóbbaknak
- a Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj-programjai
Előadó: Dr. Hidas János főigazgató, Wekerle Sándor Alapkezelő
11.00 - 11.10 Kávészünet
11.10 - 13.00 "Modern tudós szerep és életpálya modell" szakmai kerekasztal-beszélgetés

A rendezvény ideje alatt információs pultoknál konkrét kérdésekre kaphat választ az ösztöndíj-felhívásokkal kapcsolatban.

A program változtatásának jogát a szervezők fenntartják.
A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt a szervezők kérik, részvételi szándékát legkésőbb 2012. május 18-ig szíveskedjen jelezni Bajzát Anita kommunikációs referensnél a bajzat.anita@wekerle.gov.hu mail címen vagy a 06 1 354 4652 telefonszámon.

2012. évi Magyar Műszaki Értelmiség Napja

2012. június 4-7. közötti rendezvénysorozat fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

A tervezett program:

2012. június 4., hétfő:

15.00 - Nyitó rendezvény - Benkó Dixieland Band koncertje, Óbudai Egyetem aula

2012. június 5., kedd:

  "Innováció Napja" (cégbemutatókkal, hallgatói innováció eredményeivel nyitott nap keretében, kreatív programok bemutatása, középiskolai tanulók meghívásával)
10.00 - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem:
- Technológia és Tudástranszfer Pályázatának záró konferencia,
- befektetői csoportok kerekasztal fóruma, ill. a Parlament Innovációs Albizottságának látogatása - "Q" épületben
  Gábor Dénes Főiskola:
- A névadó mellszobrának ünnepélyes avatása születésnapján, az intézmény alapításának 20. évfordulója alkalmából a főiskola budapesti székhelyének a kertjében - 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
10.00 - 13.00 Nemzeti Közszolgálati Egyetem:
- "Magyar műszaki innováció a haditechnikában" c. konferencia - Hungária körúti kampusz, Zrínyi-terem
Széchenyi István Egyetem:
- "Szemelvények a Forma-1 fizikájából",
- "Labdajátékokhoz kifejlesztett intelligens mérőrendszerről", valamint
- Helloandroid okostelefon-alkalmazások az egészségmegőrzésben betöltött szerepéről előadások, bemutatókkal kiegészítve:
   - "Mobilis Interaktív Kiállítóközpont" kísérleti bemutató,
   - "SZEnergy Team" alternatív hajtású járműfejlesztő team, és
   - "SZEngine Formula Student" motorfejlesztő csapat.
10.00 - 16.00 Óbudai Egyetem:
- "Hallgatói innováció - Fenntartható fejlődés - Alternatív energiaforrások" c. nyitott nap az egyetemi és főiskolai hallgatók, a középiskolások és tanáraik, valamint minden érdeklődő részére - Bécsi út 96/B.
   - Tablósorozat - az egyetem kreatív hallgatói csoportjai elmúlt évek során elkészített innovatív alkotásai és a velük elért sikerek, valamint
   - Megtekinthető: Galamb József, a jogelőd Felső Ipariskola tanulója által tervezett Ford A-modell, a restaurált történelmi motorkerékpár, a fenntartható mobilitás jelszavát zászlajára tűző Shell Eco-Marathon versenyautó, a Pneumobil és elektromobil versenyek járművei, a lego robot, és az autonóm robotrepülőgépek is.
   - Találkozó: Spagettihíd Világbajnokságon világcsúcsot elérő hallgatónkkal.
   - Interaktív kiállítás - Bécsi úti központi épület udvara: a Magyar Villamos Művek Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja bemutatja a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történetét és jövőjét, a magyar villamosenergia-hálózatot. Bemutatkoznak villamos hajtású személygépkocsik.
   - Filmvetítések - Pauli Konferencia terem.

2012. június 6., szerda:

10.00 - "Együtt a jövőért" Tudományos konferencia - Magyar Tudományos Akadémia, Nagyterem:
  Megnyitó - Németh Tamás akadémikus, MTA főtitkár
  "METANOL, a jövő energiahordozója" - Oláh György Nobel díjas tudós és Aniszfeld Róbert
  "Műszaki haladás: Bánkitól a XXII. századig" - Bokor József akadémikus
  "Gábor Dénes - A jövő feltalálója" - Gyulai József akadémikus
  "Együtt a Jövő Mérnökeiért" - Ábrahám László cégvezető
  "Kézzelfogható matematika: a Gömböc" - Várkonyi Péter adjunktus

"Űrtevékenységünk az első magyar műholdig" - Kovács Kálmán igazgató

2012. június 7., csütörtök:

10.00 - "Kreatív Magyarország - Mérnöki tudás - Múlt, jelen, jövő"
Ünnepi ülés - Magyar Országgyűlés, Felsőházi Terem:
Köszöntő, ünnepélyes megnyitó - Kövér László, házelnök
"Tudomány - oktatás - gazdaság" - Michelberger Pál, akadémikus
"A műszaki felsőoktatás jövője" - Kis Norbert, helyettes államtitkár
Klarinét műsor - Benkó Sándor
Braun F. Bruno, a Német Mérnökegyesület (VDI) elnöke
A szervezésben közreműködők gondolatai után a határon túli magyar szervezetek üdvözlései zárják a rendezvényt.

A Kecskeméti Főiskola a bajai Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Karral, valamint a megyei Építész Kamarával közösen a központitól eltérő időpontban, május 24-én az intézmény Tudósházába szervezi programját.

További információ: www.mmen.uni-obuda.hu.

A jövő húzóágazata - Fókuszban az elektronika

A konferencia célja, hogy az ágazat működését, jövőjét leginkább érintő területek szakértői megvitassák és előremutató, gyakorlatias javaslatokat tegyenek annak érdekében, hogy az elektronika továbbra is élenjáró szerepet játszhasson a magyar gazdaságban.

Időpont: 2012. június 5., 08:30-14:30
Helyszín: Budapest Marriott Hotel, 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

Tervezett program:

8.30 - 8.35 Köszöntő: Havas István, elnök, Amerikai Kereskedelmi Kamara
8.35 - 8.40 Köszöntő: Illisz László, főszerkesztő, Figyelő
8.40 - 8.55 Megnyitó: Varga Mihály, miniszterelnökséget vezető államtitkár (felkért)
8.55 - 9.05 Az FDI és a nemzetgazdaság kapcsolata, különös tekintettel az elektronikai gyártásra: Havas István, elnök, AmCham Hungary
9.05 - 9.15 Hogyan segíti a Nemzeti Külgazdasági Hivatal az elektronikai és az innovációs szektor és a beszállítói hálózat fejlődését Magyarországon: Kerekes György, elnökhelyettes, Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
9.15 - 9.25 A beszállítók megerősítése: Takács János, vezérigazgató, Electrolux Magyarország Kft.
9.25 - 9.35 Partnerség a közös sikerekért: Egy multinacionális vállalat integrációja a helyi gazdaságba: Hutter Iván, igazgató, EMEA, GE Lighting
9.35 - 10.35 Plenáris Kerekasztal-beszélgetés: Adó, Bürokrácia és Gazdaságpolitika
Moderátor: Hetényi Márk, regionális főigazgató, Flextronics International
Szakértők:
- Balog Ádám, helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Dömény István, elnök, ELTEC Group
- Lakatos Péter, vezérigazgató, VIDEOTON
- Rencz Botond, Adótanácsadási Üzletág vezetője, Ernst & Young, elnök, AmCham Adóbizottág
10.35 - 11.15 Kávészünet
11.15 - 12.25 Szekcióülések párhuzamosan, előzetes jelentkezés alapján
A, Munkaerőpiac / oktatás
Moderátor: felkérés alatt
Szakértők:
- Ábrahám László, ügyvezető igazgató, NI Hungary, az AmCham Elektronikai Gyártók Bizottságának elnöke
- Kis Norbert, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
- Szépkúti László, HR igazgató, Flextronics Global Services Budapest
- Poppe András, docens, Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, termékmenedzser, Mentor Graphics

B, Beszállítók / KKV-k
Moderátor: Gábor Zsolt, beszerzési igazgató, Ericsson Magyarország, a BVK elnökségi tagja (MLBKT) 
Szakértők:
- Kokas Tamás osztályvezető, HITA 
- Somlai Rita, árazási vezető, EMEA, GE Lighting  
- Gyarmati István, minőségbiztosítási vezető, Bán Manufacturing Support Kft.  
- Bertalan Péter, ügyvezető, BEBE 2004 Kft. Jászplasztik képviselője (felkérés alatt) 
- PwC képviselője (felkérés alatt)
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője (felkérés alatt)

C, Innováció, Kutatás-Fejlesztés
Moderátor: Reich Lajos, kutatás-fejlesztési igazgató, GE Healthcare,
az AmCham Innovációs Bizottságának elnöke
Szakértők:
- Fajkusz Ferenc, New Business Manager, IBM Data Storage Systems IT Kft.
- Jakab Roland, vezérigazgató-helyettes, Ericsson Magyarország
- Kazi Károly, ügyvezető igazgató, BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
- Sarkadi Zsolt, kutatásfejlesztési csoportvezető, NI Magyarország
- Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
- Takács Zoltán, termék- és innovációs igazgató, Telenor Magyarország
12.25 - 13.00 Szekcióülések összegzése a moderátorok által
13.00 - 13.10 Záró gondolatok az AmCham képviselőjétől
13.10 - 14.30 Ebéd

Részvételi díj: AmCham-tagok, MISZ-tagok, IVSZ-tagok, MELT-tagok és Figyelő-előfizetők részére: 16 000 Ft / fő (az ár tartalmazza az Áfa-t); nem tagok részére: 31 000 Ft / fő

További információért és a regisztrációhoz a szervezők kérik, hogy látogasson el az alábbi oldalra

"Tehetségmenedzsment a vállalatvezetők szemével" - Konferencia

2012. június 7-én (csütörtök) kerül megrendezésre a Menedzsment Fórum VI. menedzsment témájú konferenciája "Tehetségmenedzsment a vállalatvezetők szemével" címmel, a Danubius Hotel Gellértben, Budapesten.

Célcsoportjuk a közép- és nagyvállalatok közép- és felsővezetői, HR vezetői, további menedzserei és a tanácsadó cégek képviselői.

Tervezett program:

13.00 - 13.10 Moderátori köszöntő, bevezető
dr. Tóth Tamás, ügyvezető partner, Interim Management Resourcing Kft.
13.10 - 13.40 A tehetségmenedzsment szerepe a piaci versenyben
Rudas Ágnes, HR vezető, OTP Bank Nyrt.
13.40 - 14.10 A "Talentum" program üzleti értékteremtése
Semjén Andrea, HR igazgató, Dalkia Energia Zrt.
14.10 - 14.40 A tehetségmenedzsment kulcskérdései
Deák Zsolt, ügyvezető, Captain Hungary Kft.
14.40 - 15.10
Kivételes teljesítmény, kivételes pillanatokban
Lipcsei András, ügyvezető partner, Interim Management Resourcing Kft.
15.10 - 15.40 Kávészünet
15.40 - 16.10 A tehetségmenedzsment felsővezetői aspektusai, talentmenedzsment multinacionális kultúrában
Kőnig Róbert, korábbi HR vezérigazgató-helyettes, Telenor Magyarország Zrt.
16.10 - 16.40 Tehetségek munkahelyi integrációja
Bajor Péter, elnök, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
16.40 - 17.10 Előadás /Egyeztetés alatt/
17.10 - 18.00 Panelbeszélgetés
Tehetségtoborzás a vállalatvezetők szemszögéből
Moderátor: Borai Tamás ügyvezető partner, Interim Management Resourcing Kft.
Résztvevők:
- Deák Zsolt, ügyvezető, Captain Hungary Kft.
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. képviselője /Felkérés alatt/
- Székely Gábor, partner, Profiles International Kft.
- Tarsoly József, ügyvezető igazgató, Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. /Felkérés alatt/
- Veres Zsolt, vezérigazgató, IBM Magyarországi Kft. /Felkérés alatt/
18.00 - Konferenciazárás

Részvételi díj: 28.000,- Ft + áfa

Kedvezmények:
A Magyar Innovációs Szövetség meghívottjai, tagjai és partnerei részére 15%
Egy cégtől 2 vagy több fő jelentkezése esetén 5%
A kedvezmények összevonhatók!

Az egyedi kedvezményeket az alábbiakban letölthető jelentkezési lapon tudja érvényesíteni: VI. MFOR Menedzsment Konferencia jelentkezési lap

Pályázati felhívások

Intel® Business Challenge Europe 2012
Üzleti-terv verseny hallgatók és fiatal vállalkozók számára

Az első forduló nevezési határidejét meghosszabbították, május 7-e helyett május 28-áig.

Amiért érdemes részt venni:
- 50 000 USD pénzdíj
- Szilícium-völgyi élmények
- világdöntő a Berkeley Egyetemen (CA)
- mentorálás, továbbképzés.

A résztvevők 18 és 34 év közötti hallgatók, PhD-hallgatók vagy diplomások lehetnek.
Kiemelt szakterületek: biotechnológia, nanotechnológia, szoftver, mobil alkalmazások, elektronika, robotika, energia és energiatermelés.

Nevezni egy új műszaki, tudományos ötlet üzleti terv összefoglalójával (angolul) lehet 2012. május 7-ig a www.intelchallenge.eu honlapon, ahol a versenyszabályzat és a pályázati dokumentumok elérhetőek!

A verseny három fordulóból áll:
1. május 7-ig a résztvevők a www.intelchallenge.eu oldalon a projekt összefoglalójával nevezhetnek,
2. a továbbjutó 100 legjobb ötlet szerzőit felkérik, hogy készítsenek üzleti tervet és egy bemutató videót.
3. A legjobb 20 tervet nemzetközi zsűri választja ki az Intel® Business Challenge Europe döntőjébe, amely 2012 őszén egy európai nagyvárosban lesz.

Az Intel® Business Challenge Europe győztesei kiutazhatnak az Intel® Global Challenge döntőjébe, melyet 2012 novemberében Berkeley-ben (CA) rendeznek meg. A világdöntőbe jutottak versenyezhetnek a 100 000 USD pénznyereményért és lehetőségük lesz arra, hogy "eladják" az ötleteiket a Szilícium-völgy befektetőinek.

További infó: Magyar Innovációs Szövetség (www.innovacio.hu), tel.: 1-430-3330

Pályázati kiírás a "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2012. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2012. június 29-én, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium 2012. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2011-ben az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, illetve 150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2012 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

2012. április

Manager Képzés Alapítvány
kuratórium

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása
középiskolák részére, a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség, állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma.

A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva, immár negyedszer hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában:
1. Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatása.
A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, melyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.
2. A 2012. évi Pro Progressio ösztöndíj olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van vagy volt olyan diákjuk, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat.
Az ösztöndíjban részesülő tanárok pályázatukban vállalják, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara által koordinált szervezett képzésen részt vesznek. A képzés tervezett időpontja: 2012. ősz

A pályázatok díjazása:
A pályázatok díjazására az első esetben 3 millió Ft-ot, a második esetben 3 millió Ft-ot, azaz összesen, 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.
Az elnyerhető pályázati támogatás összege:
1) pont esetében max. 300 E Ft/oktatási intézmény
2) pont esetében 300 E Ft/fő.

Pályázatok beadása:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázatokat elektronikus formában ppai@mail.bme.hu címre kérik eljuttatni.

Pályázatok értékelése:
A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel.
A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2012. június 30-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.
(www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 1258)

Budapest, 2012. április 12.

Dr. Pakucs János
a Kuratórium elnöke
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.