XXII. évf. | 2012. január 10. | 1. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi jókívánságokat!

A Magyar Innovációs Szövetség nevében ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag 2012. évet!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Magyar Növekedési Terv

A Nemzetgazdasági Minisztérium "Magyar Növekedési Terv" című konzultációs anyagával kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség 2011. december 28-án kialakította véleményét, melyet a tárca illetékeseinek megküldött.

Részletek a véleményből:

"...az eszközrendszer nem kapott külön fejezetet sem, s a szintén eléggé terjengősen megfogalmazott célok ("kívánságok") közé itt-ott elrejtett megvalósítási eszközök egyrészt nem ígérnek kellő megvalósítási hitelességet, másrészt nem állnak össze koherens, a növekedést megvalósító gazdaságpolitikai eszközrendszerré..."

"...Fontos lenne, hogy a Növekedési Terv számszerűsítse azt, hogy a terv megvalósítása esetén milyen növekedési pályával számolhatunk. A Terv nem jelöli meg időtávját..."

"...Az anyag jelentős részben foglalkozik Magyarország geopolitikai adottságaival, ami fontos, de kevés hangsúlyt fektet a modern kor gazdasági struktúrájának fontosságára, a telekommunikáció és internet adta lehetőségek, a globális versenyelőnyök kiépítésére és felhasználására, amiben óriási előnye lehet Magyarországnak..."

"...Több helyen jó példaként vannak említve a sikeresen növekvő gazdasági modellek: Japán, Dél-Korea, Németország stb. A leglényegesebb elemek, melyek ezeket a gazdaságokat sikeressé tették - a kiemelkedő oktatási rendszerek, az innováció, a jelentős K+F ráfordítások stb. - csak indirekt módon vannak említve az anyagban, ill. nem kapnak megfelelő kifejtést a magyar gazdaság jövőbeli növekedésének szempontjából ..."

"...Sajnos, az innovációs politika, stratégia gyakorlati megvalósítása, terve terén konkrétumoktól mentes, gyakorlatilag semmitmondó anyagot olvashatunk. Egy Növekedési Tervben (egyik) központi helyen kellene szerepelnie az innovációnak, tudatosan és a lehető legtöbb konkrétummal..."
Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Ipari Park Tanácsa

A Kormány 2011. november 23-i ülésén jóváhagyta az ipari parkokról szóló kormányrendeletet (297/2011.), és határozatot (1464/2011.) hozott az Ipari Park Tanácsáról.

A tanács célja, hogy hatékonyan tudjon a korábbi, nagyobb létszámú bizottságok helyett egy szakmai szervezeteket magába foglaló, ipari parkokkal kapcsolatos döntésekben közreműködő, tanácsadó, véleményező testületként működni.

Az Ipari Park Tanácsának a Magyar Innovációs Szövetség is tagja lett. Dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter felkérésének eleget téve, szövetségünk Bolyky János Antal alelnököt delegálta a tanácsba.

Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodásáról

2011. december 30-án, a Magyar Közlönyben is megjelent a Kormány 350/2011. (XXII. 30.) Korm. rendelete a civil szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtésről és a közhasznúság egyes kérdéseiről. A rendelet 2012. január 1-től lépett hatályba.

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Duna TV Zrt. által a 2011/2012-es tanévre, a 13 és 20 év közötti korosztály számára - az EU országaiban minden évben megrendezett "Contest for Young Scientists" versenysorozat részeként - meghirdetett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.

A 2012. január 9-i határidőre összesen 79 pályázatot küldtek be a fiatalok.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója vezetésével az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
- a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
- a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
- az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
- megvalósítható-e 2012. május 4-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.

A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2012. január 27-én testületileg hozza meg.

A díjakról szóló döntés a zsűri május végi ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak az összesen közel három millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2012. szeptember 21-26. között az európai döntőn, Pozsonyban.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizenhét éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2011-ben 40 238 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:
Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

MEET THE SCIENTIST

A 2011/2012-es tanévben is folytatódott a MEET THE SCIENTIST program, melyet a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indított el, a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése céljából, a középiskolások körében. A projekt fél év alatt hét fővárosi és négy vidéki középiskolába látogatott el, ahol korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartottak népszerűsítő előadásokat.

A projekt eddigi eredményei:
- 940 diák hallgatta meg a 11 előadást,
- 570 alkalommal nézték meg az előadásokat a Youtube video megosztó portálon,
- 1266 egyéni látogató nézte meg négy hónap alatt a projekt honlapját a www.meetthescientist.hu-t
- 38 alkalommal szerepelt a sajtóban a projekt.

A program a második félévben újabb 7 középiskolába látogat el, 2012. január 17-én a debreceni Ady Endre Gimnáziumba.

innovacio.hu

Szövetségünk innovációs portálját (innovacio.hu) az elmúlt évben több mint 45 000-en látogatták meg és hozzávetőleg 67 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (5477 fő) januárban jelentkezett be, míg a legtöbb adatot novemberben töltötték le az érdeklődők.

Gazdasági évnyitó

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) 2012. január 4-én rendezte meg gazdasági évnyitóját Szilvásváradon, a La Contessa Kastélyhotel és Rendezvényközpontban.

A résztvevőket Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke köszöntötte.

A rendezvény célja volt, hogy 2012-ben kiemelt figyelmet szeretnének Magyarország természeti kincseinek, természeti erőforrásainak kihasználására és hasznosítására fordítani. Ennek jegyében hívták meg az előadókat: Dr. Szöllősi Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát, Dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Dr. Nagy Lajost, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnökét, az OMYA Hungária Kft. ügyvezető igazgatóját.

A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően számos kamarai díjat és oklevelet adtak át.
A Magyar Innovációs Szövetséget a rendezvényen dr. Antos László ügyvezető igazgató képviselte.

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Magyar Innovációs Szövetség partnerként vesz részt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló, az innováció menedzsment és technológia-transzfer témájú, COMPLEXIM (Complex Cross-Border Knowledge Transfer Activities for Innovation Management) című projektben. A közösségi támogatási szerződés aláírásra került, és jelenleg a nemzeti, kormányzati hozzájárulást biztosító hazai társfinanszírozási szerződés megkötése van folyamatban.

A projekt futamideje alatt a partnereknek 4 havonta kell jelentést benyújtaniuk. Az első, 2012. február 29-ig tartó jelentési időszakban a MISZ feladata, hogy feltérképezésre kerüljenek a Csongrád és Bács-Kiskun megyében található, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovatív KKV-k, felsőoktatási intézmények, illetve kutatóhelyek, és adatbázis készüljön, amely tartalmazza a feltérképezett szervezetek listáját, azok elérhetőségeit, fő tevékenységeit és projektjeit (technológiáit).

Baross Gábor Program

A Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága, Higi Gyula regionális igazgató irányításával, 2011-ben is eredményesen folytatta a Baross Gábor Programban elnyert pályázatának megvalósítását.

A pályázat keretein belül a Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság pécsi irodája új szolgáltatásokat alakított ki és vezetett be a régió innovatív vállalkozásai számára: az iroda szakképzett munkatársai segítenek a vállalkozóknak pályázataik megírásában, és ezzel kapcsolatos gazdasági, jogi és innovációs tanácsadást biztosítanak részükre. A szolgáltatás jelenleg is működik.

A Regionális Igazgatóság a pályázatban vállalta, hogy a régióban az innovációs pályázati kiírások hibáit, nehézségeit felméri és annak értékelése után javaslatot küld a Széchenyi Terv készítői számára. A projekt 2012 tavaszán fejeződik be.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Nizzai Megállapodás

A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás (röviden: Nizzai Osztályozás) 10. kiadása 2012. január 1. napján lépett hatályba.

A 10. kiadás rendelkezéseit kell alkalmazni valamennyi nemzeti védjegybejelentésre, valamint minden olyan nemzetközi védjegybejelentésre, amelyet 2012. január 1. napját követően lajstromozásra vagy továbbítást kérve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtanak.

A folyamatban levő, védjegy lajstromozására irányuló eljárásokban a benyújtáskor hatályban levő 9. kiadást kell alkalmazni. Ezekben az ügyekben nincs lehetőség az új kiadás alkalmazására (átosztályozás).

A változások mind az általános megjegyzéseket, mind egyes osztályok fejezetcímeit és magyarázó megjegyzéseit, mind az áruk, illetve szolgáltatások betűrendes jegyzékét érintik. Az osztályok száma, illetve számozása változatlan.

Az új kiadás hivatalos magyar nyelvi fordítását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján teszi közzé.

Szakirodalom-figyelő

David E. Y. Sarna: History of Greed - Financial Fraud from Tulip Mania to Bernie Madoff (A kapzsiság története - Pénzügyi csalások a tulipánmániától Bernie Madoffig) - John Wiley and Sons, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

"Végső soron, az emberek abban hisznek, amit hinni akarnak, és az ellene szólókat figyelmen kívül hagyják." • "A kapzsiság kiüti a bizalmatlanságot. Valamennyien vétkesek vagyunk a kapzsiság bűnében. A Wall Street fő működtető elve a hit abban, hogy le tudjuk győzni a piacot. Ez a filozófiai kenőolaj, amely mozgásban tartja a Wall Street gépezetét." • "A közös nevezője a könnyű pénzre menő műveleteknek - használják bár eszközül a csalást vagy éppen subprime [azaz a normális hitelezés követelményeinek meg nem felelő - OP] jelzálog hitelezést -, hogy mindegyikük az aranycsinálás manővere: értéktelen papírból csinálni pénzt a közgazdaságtan "nagyobb bolond" elméletét alkalmazva. Ez az elmélet azt sugallja, hogy pénz kereshető azzal, hogy értékpapírokat (papírdarabokat) vásárolunk, akár túlértékelt áron is, majd később nyereséggel eladjuk azokat, mert mindig lesz valaki - egy nagyobb bolond -, aki kész megfizetni a magasabb árat. Ám elkerülhetetlenül eljön az idő, amikor nem található ilyen bolond, s akkor durr! - a buborék elkerülhetetlenül mi leszünk a nagyobb bolond." • "A 2008-as az első valóban egyetemes válság az emberiség történetében." - Michel Camdessus, az IMF korábbi vezérigazgatója • "Ami - a 2008-as válsághoz vezetve - az USA lakás-iparágában történt, az nem az értékpapírosítás bukása, hanem a kibocsátás normáinak katasztrofális lesüllyesztése, és egyéb áldatlan üzleti gyakorlatok." - Michael Milken [bankár, a bóvlikötvények létrehozója, az értékpapírosítás kiváló szakértője - OP] • "A termék új volt és összetett, de a megtévesztés és a belső ellentmondás régi és egyszerű." - Robert Khuzami, az USA Értékpapír és Tőzsdefelügyelet jogérvényesítési igazgatója a subprime hitelekre épített szintetikus CDO-król. - Idézetek a könyvből.

A mai, pénzalapú életben létfontosságú tanulsággal szolgál Sarna e nagyívű és mélyenszántó, sok konkrét példával alátámasztott áttekintése: a pénzügyi csalásokban nincsenek vétlen áldozatok! Az egyik csal, hogy így jusson haszonhoz, a másik besétál a csapdába, mert nem tud ellenállni a józan mérlegeléssel elérhetőt jóval meghaladó nyereség csábításának. A kulcs pedig a józan mérlegelés: annak betartása, hogy a pénzügyek világában a nyereség esélyének mindig kikerülhetetlen ára van - rendszerint a veszteség kockázatának vállalása, végső soron, hogy találunk-e "egy nagyobb bolondot".

A szerzőről a Wiley ajánlója elmondja, hogy vállalkozóként három sikeres céget hozott létre, technológus, író, a Microsoft Developers Network egyik alapító regionális igazgatója, és népszerű, díjnyertes, gyakori előadója nagy, nemzetközi televízióknak.

E könyve valóban lenyűgöz a benne felsorakoztatott tudásanyaggal. Nagyon érdemes elolvasni: egyrészt szerfelett érdekes betekintést ad a pénzügyek mindig kockázatokkal teli világába, másrészt különösen hasznosan kijózanító és felvértező olvasmány. 35 fejezetéből megértjük, hogy a pénz világában a csalás ősi mesterség, amelyet ma már csúcstechnológiákkal is űznek, és igazából semmi más nem védhet meg tőle, csak a saját józan eszünk, tájékozottságunk. A modern piacfelügyeletek ugyan igyekeznek megakadályozni a csalásokat, ám a felügyelet alapjául szolgáló jogalkotás csak követheti az újabb és újabb trükkök, sőt innovációk hátán előtte járó csalókat. Az itt leírt ügyek olyan modellekként is szolgálnak, amelyek megismerése segít ráismerni a profit ígéretével csillogó-vonzó csapdákra.

John Storey - Graeme Salaman: Vezetői dilemmák - Akadémiai Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Amint a kiadó ajánlója idézi Szintay István egyetemi tanárt, a vezető magányos ember: döntései, illetve azok súlya és következményei miatt a dilemmák feszültségében él. S valóban, viharosan változó, háborgó világunkban a jó vezető mesteri teljesítménye nagyrészt abban áll, hogy sikerüljön az adott feltétel- és követelményrendszerben az optimumot megvalósítania, a legjobbat kihoznia az egymásnak gyakran ellentmondó követelmények és lehetőségek közötti manőverezésből. Hozzátehetjük: az úttörő innovációk menedzselése gyakran kemény paradoxon kezelésével jár: "hiszem, bár képtelenség...".

A szerzők a dilemmát úgy definiálják, hogy az általában olyan helyzetet takar, amelyben választani kell két lehetőség között. Hozzáteszik: "a paradoxon lényege ezzel szemben az, hogy két egymással látszólag ellentétes nézet (vagy éppen megoldás, cselekvési konstrukció - OP) egyszerre, egy időben érvényes és működőképes. A paradoxonokra építő gondolkodás értéke pontosan ebben a kettősségben ragadható meg." Könyvük mondandójának veleje a vezetői munka és döntéshozatal egyik központi elemének és alapvető feszültségforrásának, a vezetői dilemmáknak és a paradoxonok kezelésének vizsgálata. (A kettő itt valójában ugyanazt jelenti, s a mondandó, hogy miként birkózzék meg a vezető sikeresen, új, eredményesebb stratégia alkalmazásával, a cég előtt álló nehézségekkel. - OP). Amint írják, ezzel a gyakorló vezetőkhöz, továbbá a vezetési tanulmányokat folytató, felsőbb éves hallgatókhoz szólnak, nekik igyekeznek segíteni abban, hogy jobban elmélyülhessenek a vezetési gyakorlat ezekkel kapcsolatos folyamataiban.

Mindehhez olyan vezetési paradigmát mutatnak be, amelynek magva, hogy a vezetésben nem szükséges, és nem érdemes egymást kizáró alternatívákban gondolkodni. Sőt, mondják, a paradoxonokban munkálkodó szakadatlan feszültség olyan dinamizmust generál, amely izgalmas, ígéretes, pozitív potenciállal bír - igaz, fenyegető is, mert negatív következményeket is előidézhet. Mai világunkban a paradoxonok jelenléte különösen markáns, és a vezetés végső felelőssége, hogy megfelelően kezelje azokat. Nem kell kiválasztania egyetlen, leginkább helyesnek tartott megoldást, ellenkezőleg, igyekeznie kell hasznosítani bizonyos döntési helyzetek paradox természetét. Az egyes részelemek okos ötvözésére van szükség, mert gyümölcsözőbb, ha az egymással feszültségben álló elemek együtteséből hozzuk ki az optimumot, mintha egyiküket a másik/ak/ kárára részesítjük előnyben.

Könyvük állítása, hogy mindez újfajta vezetési módszert tesz szükségessé, s hogy a dilemmák és paradoxonok helyes kezelése napjaink vezetési módszertanának legfontosabb eleme. A paradoxonokra építő vezetői gondolkodás, amelynek tanulását és fejlesztését igyekszik szolgálni, támogatja és kihasználja a régi, jól bevált gondolkodási sémákon felülemelkedő, kreatív vezetést. A vezetők így megtanulhatják és sikeresen alkalmazhatják, hogyan kell kiaknázni a látszólag ellentétes nézőpontok együttes alkalmazásának előnyeit, és hasznosítani a különböző alternatívák összehangolásával létrehozható értéktöbbletet.

Kilenc fejezetének középpontjában egy-egy dilemma/paradoxon áll, egyebek közt: • stratégiai dilemmák és paradoxonok • a szervezeti forma és struktúra dilemmái és paradoxonai • a teljesítménymenedzsmenté • az innovációé • a vezetői tudásé • a szervezeti változásé. Ezek természetét és értékeit mutatják be a javasolt szemlélettel, alapos kifejtéssel, és sok világcéget is felsorakoztató, gazdag gyakorlati esetanyaggal.

Márai Sándor: A nagyság átka - Publicisztika 1937-39 - Helikon Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Gyufaszálnyi világosságot gyújtani napról napra, tömegek eszméletének homályában, szemmel tartani ízlést és ízléstelenséget, kézmozdulattal utat mutatni, megfélemlíteni fondorkodó és lappangó kalandorokat, s közben néha felkiáltani, emberek vagyunk, ne feledjétek! Ez az újságírás. Az igazi. Amiért talán érdemes lemondani az írói kolostorok gőgjéről és magányáról is" - idézi a Helikon ajánlója Márai Sándor 1937-ben megfogalmazott újságírói hitvallását. S valóban, publicisztikájának mindegyik kötete a humánus gondolkodás breviáriuma, s egyben igen értékes, széles látókörű kordokumentum, a rezignált bölcsességnek, s ugyanakkor a világra nyitottságnak ezzel a rá olyannyira jellemző keverékével.

"Az igazi cenzúra, amely az újságírót munkájában feszélyezi, nemcsak a hivatalos, a politikai, hanem még sokkal inkább a kereskedelmi és társadalmi, mellyel a sajtó üzleti szempontjai bénítják a munkáját." • "Nem elég az "igazat" írni. Úgy megírni az igazat, hogy akadálytalanul eljusson azok címére, akiknek szánta, ez már csaknem művészet." • "Soha nem tudtunk egymásról ilyen keveset, mint most, mikor akadálytalanul lehet Pesterzsébetről Limába telefonálni." (És ez a helyzet is mennyit fokozódott azóta, minden modern infokommunikációnkkal együtt is... - OP) • "Az olvasó elnézését kérem, hogy e nagy időkben, mikor minden óra telítve van sorsdöntő és világtörténelmi eseményekkel, ilyen semmiségekre hívom fel a figyelmét; de sorsdöntő és világtörténelmi események lesznek holnap is, ellentétben az Angyalkerttel, amely holnapra már nem lesz. (Az Angyalkert Brunszvik Teréz budai háza, az annak lebontásáról szóló írásból. - OP) • - Idézetek a könyvből.

Bíznia azért neki is kellett valamiben. "Nem hiszem, hogy az írott szót, az újságot valaha is pótolni tudja a rádió, a hangos filmhíradó, a távolbalátó készülék (azaz a TV, s újabban már az internet is - OP) vagy mind a korszerű csodák, melyekkel a technika a jövőben még megajándékozhat. A nyomtatott szóban van valami bizalmas, személyes (...) az olvasás pillanata bensőségesebb élmény, mint a látás vagy hallás pillanata." - írja, a humanista reménykedő hitével az emberi értelemben. Ő azonban mindig szembenéz a valósággal, ebben is. "Mind gyakrabban olvasunk arról, hogy elfelejtünk olvasni." - írja másutt. "Az emberek fáradtak és idegesek... (...) ugyanakkor felületesek is; az a lelki erőfeszítés, mely múlhatatlanul szükséges az olvasás élményéhez, terhükre van..." És íme a tökéletes magyarázat: "aki olvas, kissé a jellemével és sorsával olvas, belead valamit az olvasás élményébe, e különös párharcba, két lélek - az író és az olvasó - viaskodásába. Számomra még elképzelhetetlen könyv nélküli világ; de lehet, hogy él már egy nemzedék, mely beéri a képpel és rádióval. Nem vitatkozom velük, csak sajnálom őket."

E kötet írásaiban is sorakoznak az élet nagy ügyei, kérdései, s a mindennapok dolgai. Beszél az angol demokráciáról; Karl Radekről, megelőlegezve a Sötétség délben (Arthur Koestler) nagy témáját; Rettenetes Józsefről, azaz Sztálinról és uralmáról; a spanyol polgárháború hadászati tapasztalatairól; aggódó párhuzamot vázol fel a Titanic és a kor között; a magyar filmről és annak kommersz vonulatáról; a falukutató mozgalomról, s arról, hogy a magyar népet megismerni "nem "divat" többé, hanem követelő és sürgős kötelesség"; Chartres városáról; a kávéházi élet lehanyatlásáról; az új humanizmusról; a nekünk már történelemről, s megannyi kérdésről, amelyek bennünket szintúgy foglalkoztatnak. Breviárium gondolkodóknak...

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. december, 6. oldal
Az alkotó értelmiség és a menedzserréteg nem eléggé "szabadalomtudatos"
A hamis áruk a fogyasztók biztonságára és egészségére is veszélyt jelenthetnek

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. december, 8. oldal
A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levelet intézett a képviselőkhöz

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. december, 10. oldal
Marad-e minőség a hazai felsőoktatásban?
Az eredeti tervekkel ellentétben lesznek kutatóegyetemek is

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. december, 16. oldal
Felsőoktatás - innováció - minőség
Az ipar igényeit az eddiginél hatékonyabban kell figyelembe venni

Kisalföld online, 2011. december 19., hétfő
Győri egyetem: elkészült a Tudásmenedzsment Központ

Hír.ma, 2011. december 19., hétfő
A K+F alapfogalmai is változnak 2012-től

IT Business Online, 2011. december 19., hétfő
Az ész megvan, az akarat hiányzik

"...Vannak olyan munkák, kutatás-fejlesztési feladatok, amelyek egy kis ország egyetemistáinak elérhetetlennek látszanak. Itthon nem készülnek hiperszonikus repülőgépek, nem nálunk rakják össze a világ legnagyobb teljesítményű számítógépét, és a sort még hosszan lehetne folytatni..."

Szeged.ma, 2011. december 19., hétfő
180 milliós kutatásnépszerűsítő program zárult az SZTE-n

Magyar Hírlap, 2011. december 20., kedd, 14. oldal
Brüsszel az innovációban látja a kiutat a válságból
Le kell bontani az összes bürokratikus akadályt

"...Európa hosszú távon a kutatás-fejlesztés támogatásával, a szabályozó környezet megváltoztatásával és az oktatásba történő invesztícióval lábalhat ki a válságból - ez volt a fő üzenete a Brüsszelben megtartott első innovációs konferenciának..."

Magyar Hírlap Online, 2011. december 20., kedd
Brüsszel az innovációban látja a kiutat a válságból

Népszabadság Online, 2011. december 20., kedd
Más mond és mást tesz a kormányzat az innováció terén

"...Az innováció kiemelt nemzet-felemelkedési szerepére vonatkozó kormányzati megnyilvánulások és a gyakorlati lépések a nincsenek összhangban - olvasható a Magyar Innovációs Szövetség hétfőn elfogadott állásfoglalásában..."

Penzportal.hu, 2011. december 20., kedd
Változást vár az innovációs szövetség

Magyarorszagon.hu, 2011. december 20., kedd
Más mond és mást tesz a kormányzat az innováció terén

Hirek.ma, 2011. december 20., kedd
Más mond és mást tesz a kormányzat az innováció terén

Napi-hirek.hu, 2011. december 20., kedd
Más mond és mást tesz a kormányzat az innováció terén

Propeller.hu, 2011. december 20., kedd
Más mond és mást tesz a kormányzat az innováció terén

Elektronet.hu, 2011. december 20., kedd
Gábor Dénes-díjátadás

Kisalföld, 2011. december 20., kedd, 5.oldal
Tudásmenedzsmentközpont karácsonyra

Kisalföld, 2011. december 20., kedd, 6.oldal
Gábor Dénes-díjjal tüntették ki a dékánt

Kelet-Magyarország, 2011. december 20., kedd, 8.oldal
Vállalkozásokat ösztönöznek

Üzletfejleszés.hu, 2011. december 20., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj

Kisalföld Online, 2011. december 20., kedd
Tudásmenedzsment-központ karácsonyra

Computerworld Számítástechnika, 2011. december 20., kedd, 40+41+42. oldal
Pályázni csak pontosan, szépen...

"...Az elmúlt évek pályázatkezelési tapasztalatai alapján az elektronikus kereskedelemfejlesztéssel, a szélessávú hálózatfejlesztéssel és az innovációs területekkel - jellemzően szoftverfejlesztéssel - kapcsolatos pályázatok kerültek a társaságok fókuszába..."

Nyelv és Tudomány Online, 2011. december 20., szerda
Innováció nélkül nincs növekedés

"...Az innovációs ráfordítások 2015 végére érjék el a GDP, a nemzeti össztermék 1,5-2 százalékát, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés az Európai Unió átlaga vagy magasabb legyen - hívja fel a figyelmet a Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalásában..."

Helyi Téma Budapest I.kerület, 2011. december 21., szerda
Engem érdekel a természettudomány!

"...Az Amerikai Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és Külügyminisztériuma kísérleti jelleggel, a világon elsőként indította el Magyarországon a "Meet the scientist" programot..."

Infovilág.hu, 2011. december 21., szerda
Megújulást, növekedést sürget a Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Nemzet, 2011. december 21., szerda, 12. oldal
Több pénzt az innovációra!

"...Felgyorsítja a válság többek között az innováció humán erőforrásainak csökkenését is, növeli az innovációs eredmények elmaradását, és ez a probléma a gazdasági hatások miatt az egész társadalmat érinti - állapította meg tegnap a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége..."

Napi Gazdaság, 2011. december 21., szerda, 2. oldal
Változást vár az Innovációs Szövetség

"...A kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások-egyenletesen növekedve - 2015 végére érjék el a GDP 1,5-2,0 százalékát, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés elérje az EU átlagát hívta fel a figyelmet a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) keddi állásfoglalásában..."

Világgazdaság, 2011. december 21., szerda, 4. oldal
INNOCHAIN

Piac és Profit, 2011. december - 2012. január, 41. oldal
Városfejlesztésre ösztönöz
Globális innovációs díj

Piac és Profit, 2011. december - 2012. január, 47. oldal
Innováció újratöltve
Invitel InnoMax Díj 2011


Fejér Megyei Hírlap, 2011. december 21., szerda, 15+16. oldal
Erősödő képviselet

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. december 21., szerda, 15+16. oldal
Erősödő képviselet

Fejér Megyei Hírlap, 2011. december 21., szerda, 17. oldal
Új távlat nyílik az ötleteknek

"...Kutatási és innovációs tevékenységek támogatására új európai uniós program nyílik. Érdemes megtanulni a "Horizon 2020" nevet..."

Fejér Megyei Hírlap, 2011. december 21., szerda, 17. oldal
Információ nélkül nem megy

"...A kamara vendége volt decemberben Chikán Attila egyetemi tanár, volt gazdasági miniszter. A szakembert a kis- és közepes vállalatok innovációs lehetőségeiről kérdeztük..."

Xpatloop.com, 2011. december 21., szerda
Changing A Life Through Education - Says Executive Director Of The Hungarian-American Fulbright Commission

"...In order to encourage more Hungarian children to take up scientific study, the commission, in cooperation with the Hungarian Association for Innovation and the Fulbright Alumni Association, runs a Meet the Scientist program..."

NIOK Hírlevél, 2011. december 21., szerda
Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

SZTNH e-Hírek, 2011. december 21., szerda
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

SZTNH e-Hírek, 2011. december 21., szerda
Megalakult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

SZTNH e-Hírek, 2011. december 21., szerda
A Tudomány Napja alkalmából meghirdették a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

IT Business Online, 2011. december 21., szerda
Eltűnnek a tudósok az országból


Magyar Mezőgazdaság, 2011. december 21., szerda, 10+11.oldal
Hitvallás a vidékpolitikáért


Magyar Mezőgazdaság, 2011. december 21., szerda, 34.oldal
A bőség "zavara"

Magyar Nemzet, 2011. december 22., csütörtök, 4. oldal
Hatékony kutatóhálózatot építenek
Az MTA-n kiemelt professzori státust hoztak létre sztártudósoknak

"...Hatalmas összegeket a tudományos kutatásra és az innovációra sem tudunk fordítani addig, amíg nincs stabil gazdasági növekedés, de minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy hatékony, a világra jobban figyelő kutatóhálózat jöjjön létre, s a magyar kutatás és fejlesztés nemzetközi szinten is versenyképes legyen - fogalmazott lapunknak adott interjújában Pálinkás József. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke vezetésével a hazai tudományos élet régi adósságát törlesztve átláthatóbb, versenyképesebb, költséghatékonyabb intézményhálózatot hoztak létre..."

Figyelő, 2011. december 22., csütörtök, 58+59. oldal
Nincs ok optimizmusra
Az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója, a magyar lehetőségekről

"...Magyarország legfontosabb erőssége továbbra is a humán tőke, az emberek tudása, a jól képzett versenyképes munkaerő. Ezen versenyelőny megtartása érdekében sürgősen javítani kellene az oktatási rendszer struktúráját és minőségét. Növelni kell a természettudományos képzésben résztvevők arányát, hogy megfelelő számban jól képzett mérnökök álljanak a vállalatok rendelkezésére..."

Figyelő, 2011. december 22., csütörtök, 54-57. oldal
Csak előre!
Kitörési pontok a válságban

"...A klasszikus válságkezelő intézkedésekben rejlő tartalékok kimerültek, és mivel fellendülés továbbra sincs a láthatáron, csak azok a cégek lehetnek biztosak a talpon maradásban, amelyek képesek új termékkel, megoldásokkal előállni, új piacot találni..."

Heti Válasz, 2011. december 22., csütörtök, 14. oldal
Magyarország számokban

Figyelő, 2011. december 22., csütörtök, 63. oldal
Kincsesládán ülve

"...Blaschke Zsuzsanna a kkv-k válságstratégiájáról
VILÁGMEGVÁLTÁS HELYETT A legtöbb kkv-s vezető nem jön rá arra, hogy ott van a kezében a megoldás kulcsa: az innováció...Gondoljunk csak Henry Fordra, aki forradalmasította az autógyártást egy nagyon egyszerű eszköz, a futószalag bevezetésével. Ezt az újítást - természetesen - egy magyar munkása, Neikum János ajánlotta a figyelmébe..."


OrientPress, 2011. december 22., csütörtök
NFÜ és az EGIDE közös nemzetközi kutatás együttműködési programja


Világgazdaság, 2011. december 22., csütörtök, 5. oldal
Növekedési terv, kérdőjelekkel

"...Hogy a terv helyes célokat tűz-e ki, az lehet vita tárgya. Az azonban érthetetlen, hogy miért hoztak ezekkel ellentétes hatású intézkedéseket...A dokumentum olyan stratégia követését ítéli kívánatosnak, mely tudomásul veszi, hogy a XXI. században a növekedés fő motorja az innováció, és az innovációs folyamatokban gyakran a kis-közepes vállalatok a főszereplők (26. oldal) ... az erre vonatkozó program, tervezett lépések stb. bemutatása, de legalább felvázolása az anyag későbbi részeiből is hiányzik..."

OrientPress, 2011. december 22., csütörtök
NFÜ és az EGIDE közös nemzetközi kutatás együttműködési programja


Elektro-net.hu, 2011. december 22., csütörtök
Az átlagbér háromszorosát is megkereshetjük a magyar elektronikai ágazatban
"...Ésszerű szakképzésre, az innovációt serkentő politikára, versenyképes adóra, vámokra, valamint stabil jogi és szabályozási környezetre van szükség..."

OrientPress, 2011. december 22., csütörtök
Kevés a szakember az elektronikai ágazatban

Inno-Hír, 2011. december 23., péntek
13,5 milliárd forint a tét

"...13,5 milliárd forintnyi pályázati pénz áll rendelkezésre innovációra 2012-ben - mondta el Csizmadia Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságtervezésért felelős államtitkára a Magyar Innovációs Nagydíj 2011-es kiírásának hétfői meghirdetésén..."

Heti Válasz, 2011. december 23., péntek, 44+45. oldal
Fél év Európa élén

"...A külföldi miniszterek és diplomaták ajándékcsomagjában Liszt-CD-k, Zsolnay porcelánok mellett ott volt a magyar innovációs doboz, rajta hologrammal, benne C-vitaminnal és lézeres golyóstollal..."

Piac&Profit.hu, 2011- december 23., péntek
Új logika a gazdaságban is


Business Online, 2011. december 24., szombat
Az átlagbér háromszorosát is megkereshetjük a magyar elektronikai ágazatban

Piac&Profit.hu, 2011- december 24., szombat
Pénz helyett kreativitás

"...A fenntartható fejlődésre és innovációra koncentráló, bizakodó és prosperáló cégek vezetői viszont nagyobb arányban ismerik fel: a kommunikáció nem luxus, hanem szükséglet egy cég életében..."

Nyugatmagyar.hu, 2011. december 24., szombat
Erdélyi Soma Sopron Ifjú tehetsége

Mno.hu, 2011. december 25., vasárnap
"100 milliárdos teherrel indultunk"

"...Az anyag egy megalapozatlan, háttérelemzés nélküli, bonyolult fogalmazású, félreérthető, szándékaiban és céljaiban a kis- és középvállalatokat (kkv) csak fedőnévként használó pályázati terv - olvasható a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) lapunk birtokába került, a jövő évi pályázatokról szóló állásfoglalásában. Cséfalvay Zoltán tájékoztatása szerint a MISZ még egy, a költségvetés elfogadása előtt készült anyagot véleményezett..."

Mno.hu, 2011. december 26., hétfő
A változtatások következetes végigvitelére buzdítanak


Delmagyar.hu, 2011. december 26., hétfő
˝Nehéz évet zárnak a magyar vállalkozások, és nem lesz jobb jövőre sem˝

"...Vállalati visszajelzések szerint továbbra is lassú az uniós források pályáztatása, kifizetése, rengeteg kritika éri a K+F és innováció rendszerét is - fogalmazott Parragh László..."

Mfor.hu, 2011. december 26., hétfő
Jövőre is nehéz év elé néznek a hazai vállalkozások

Piac&Profit.hu, 2011. december 26., hétfő
"Nehéz volt 2011? Nem lesz jobb jövőre sem!"

Piac&Profit.hu, 2011. december 26., hétfő
Heti 10 milliárddal több jutott idén

"... A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2012-es pályázatai közül kiemelkedően fontos a versenyképességi programokat támogató konstrukciója 27 milliárd forint, illetve az innovációs és technológiai parkok támogatását segítő pályázata 15 milliárd forint keretösszegben..."

Delmagyar.hu, 2011. december 26., hétfő
Tízmilliárdok hetente: felgyorsultak az uniós támogatások kifizetései

Mfor.hu, 2011. december 26., hétfő
Jelentősen felgyorsult az uniós pénzek kifizetése


Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 8. oldal
Változhatnak még a részletek

"...Az innováció az egyetlen lehetőségünk a gazdasági növekedés és a vállalatok növekedése útján - állapította meg Sebők Katalin, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) stratégiai főosztályvezetője..."

Napi Gazdaság Online, 2011. december 27., kedd
Változhatnak még a részletek

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 8. oldal
Januárban indulnak a pályázatok

"...Januártól legalább 13,5 milliárd forint értékben indulnak pályázatok a kutatás-fejlesztés-innováció területén - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaság stratégiáért felelős államtitkára..."

Napi Gazdaság Online, 2011. december 27., kedd
Januárban indulnak a pályázatok

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 8. oldal
Elfogynak a magyar találmányok?

"...Veszélyes folyamat alakult ki, a szabadalmak piaca másodlagos piaccá vált, a szabadalmakat gyakran pénzügyi befektetők vásárolják fel - mondta Hajdú Judit, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnökhelyettese..."

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 9. oldal
Külföldre viszik a gyógyszerpénzeket

"...Magyarországon a legnagyobb hozzáadott értéket az ipari ágazatok közül a gyógyszeripar adja, ennek ellenére veszélybe került a szektor k+f tevékenysége jelentette ki Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (Magyosz) elnöke..."

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 9. oldal
A bank az innováció egyik motorja lehet

"...A bankoknak fontos feladata van az innovációs aktivitás fenntartásában, támogató szereplőként kell jelen lenniük az egész értékfolyamatban...- mondta Árva András, az MKB Bank főosztályvezetője a Napi Gazdaság szakmai konferenciáján..."

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 10. oldal
Újra a legjobbakat keresik

"...A 2011-es év legkiemelkedőbb innovációjának elismerésére a Magyar Innovációs Alapítvány meghirdette a Magyar innovációs nagydíj pályázatot..."

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 10. oldal
Kiosztották az idei Gábor Dénes-díjakat

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 8. oldal
Tovább bővül az Akadémia kutatási programja

"...Csaknem másfél milliárd forinttal bővülhet az MTA kiemelkedő kutatókat támogató Lendület programja. A magyar intézetek között is erősítenék a versenyt..."

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 10. oldal
A Műegyetemen fejleszt az Ericsson

"...December 9-én új kapacitásokkal bővült az Ericsson Műegyetemen létrehozott komplex hardverlaboratóriuma..."

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 10. oldal
Innovatív ötleteket keresnek

Napi Gazdaság, 2011. december 27., kedd, 9. oldal
A menedzsmentet is oktatni kell

"...Magyarországon elsősorban a menedzsmenttudás hiányosságai jelentenek akadályt a kockázati tőkealapok forrásainak igénybevételében az innovatív cégeknek - véli Oszkó Péter,...az üzleti tervek megírásához, a megtérülés számolásához nemcsak megfelelő termékre vagy szolgáltatásra van szükség, hanem a terveket megfelelően végrehajtó menedzsmentre is, a kockázati tőkebefektetők döntéseit 50 százalékban határozza meg az utóbbi szempont..."

Világgazdaság, 2011. december 27., kedd, 4. oldal
Definiált k+f

"...MÓDOSUL a kutatás-fejlesztés támogatása. A k+f tevékenység meghatározását egységesítették. A definíció megkülönbözteti a saját tevékenységi körben végzett k+f-et, amelyet az adózó saját eszközeivel saját hasznára vagy más megrendelésére végez..."

Világgazdaság, 2011. december 27., kedd, 16. oldal
Sláger és kényszer

"...Egyre több jel mutat arra, hogy az innováció az egyetlen mentőöv Európa számára. Ez a kulcs a válság leküzdéséhez, a versenyképességhez, a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez - deklarálják szinte naponta a brüsszeli illetékesek..."

Világgazdaság Online, 2011. december 27., kedd
Az innováció lehet az egyetlen mentőöv Európa számára

Minőség és Megbízhatóság, 2011. december 27., kedd, 50. oldal
Az innovációs folyamatot is menedzselni kell!


Jazzy Rádió, 2011. december 27., kedd
"... Továbbra is lassú az uniós források pályáztatása, kifizetése, rengeteg kritika éri a K+F, és innováció rendszerét is..."

Népszabadság, 2011. december 27., kedd, 16. oldal
Tudomány, játék, lebegés
Beszélgetés Andre Geim Nobel-díjas fizikussal

"...A gazdasági vagy társadalmi válságok csak tünetei egy technológiai krízisnek, amit jelenleg átélünk. Nem vesszük észre, hiszen itt a 3D-s tévé és az okosmobil, de az ezeket lehetővé tévő alapkutatási felfedezések már régen megtörténtek, mint ahogy az ipari forradalom ismeretelméleti alapjai is a reneszánszig nyúlnak vissza..."

Innoportál, 2011. december 27., kedd
Új, hatékony tudomány-politikát sürget a Magyar Innovációs Szövetség

Technika Műszaki Szemle, 2011. december
Találd fel magad!

Technika Műszaki Szemle, 2011. december
Miskolci Egyetem: Kiválósági Központok kutatási tevékenysége

Technika Műszaki Szemle, 2011. december
Green Oscar magyar feltalálóknak

Technika Műszaki Szemle, 2011. december
High-tech egyetem a jövő kutatóinak


Nógrád Megyei Hírlap, 2011. december 28., szerda, 7. oldal
Társasági adó: kevesebb kibúvó jövőre


Népszabadság, 2011. december 28., szerda, 16. oldal
Brüsszel 2012 elején dönt

"...Közel negyvenfős szakértői csapat dolgozik a kormány által nemzeti projektté nyilvánított, több mint 245 millió eurós szegedi szuperlézer pályázatán. Az Európai Unió döntése után 2015 végére épülhet fel az a kutatási központ..."

Népszabadság, 2011. december 28., szerda
Jót és jól: társadalmi befektetések díjai

Vas Népe Online, 2011. december 28., szerda
Jogszabályváltozások január 1-től


Veszprém TV, 2011. december 28., szerda
Gazdasági évértékelés

"...Porga Gyula szerint a kutatás-fejlesztési tevékenység megszilárdíthatja a nálunk letelepült cégeket, akiknek fejlesztési elképzeléseit, terveit egy ún. innovációs alap létrehozásával is segítenék a jövőben..."

HVG Online, 2011. december 28., szerda
Megállunk-e az összeszerelő üzemeknél?

Világgazdaság, 2011. december 29., csütörtök, 16. oldal
Az évtized, amikor a feltörekvők áttörést érnek el

"...A gazdaság mindenütt gyorsan növekszik az alacsony deficitekkel és adósságszinttel, valamint visszafogott inflációval jellemezhető környezetben. Van azonban egy másik, csendesebb forradalom is, amely cégeket vonz a feltörekvő térségbe: ez az ugrásszerű innováció..."

Gazdasági Rádió, 2011. december 29., csütörtök
A cégektől 400 Mrd forintot szívnak ki a jövő évi szabályok

"... rengeteg kritika éri a K+F és innováció rendszerét is - fogalmazott Parragh László..."

EuroAstra, 2011. december 29., csütörtök
Az átlagbér háromszorosát is megkereshetjük a magyar elektronikai ágazatban

Energiagazdálkodás, 2011. december 29., csütörtök, 2. oldal
Az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát

"...Kiemelten kell támogatni a hazai innovációt, valamint a többcélú, fenntartható erdőgazdálkodást..."

Energiagazdálkodás, 2011. december 29., csütörtök, 29+30+31+32+33. oldal
Kihívások és elégtelen válaszok

"...a szakmába nem bezárkózni kell, hanem innovációban kell gondolkodni, a kreatív gondolattól a sikeres megvalósításig Ez az egyéni és közösségi siker útja, és ez némileg más, mint amit nálunk többnyire oktatnak és művelnek..."

168 Óra Online, 2011. december 29., csütörtök
Nyitott, hozzáférhető közoktatás, modern felsőoktatás, független kultúra kell


Piac&profit Online, 2011. december 30., péntek
Ahol van munka és pénz, csak ember nincs

"...Nemzeti Elektronikai Kerekasztal 2011 márciusában jött létre..."

Észak-Magyarország, 2011.december 30., péntek, 1. oldal
Nanoezüsttel a bakteriális fertőzések ellen

"...fertőzések visszaszorítása a fő célja annak a projektnek, amely a Baross Gábor pályázati program keretein belül valósulhatott meg a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. által..."

Népszava Online, 2011. december 30., péntek
Pálinkás József - Az átalakulások éve következik

"...Az akadémiai kutatóhálózat "finomhangolásáról", az egyetemekkel és az iparral való szorosabb kapcsolatok kiépítéséről beszélt a jövő évi feladatokat ismertetve az MTI-nek Pálinkás József..."

Szeged Café, 2011. december 30., péntek
Sikeres évet zárt a szegedi tudományos élet


Új Dunántúli Napló, 2011.december 31., szombat, 13. oldal
A klaszterek lesznek a helyi gazdaságépítés stratégiai elemei

Népszava Online, 2011. december 31., szombat
A tudományos világ fővárosa volt Budapest


Ma.hu, 2011. december 31., szombat
A tudományos világ fővárosa volt Budapest


Délmagyar.hu, 2011. december 31., szombat
A tudományos világ fővárosa volt Budapest


Haszon, 2012. január 1., vasárnap, 8.oldal
Indulnak az Innovációs Alap pályázatai


Dunaújvárosi Hírlap Online, 2012. január 1., vasárnap
Jogszabályváltozások léptek életbe


Élelmiszer Online, 2012. január 1., vasárnap
Rengeteg változás január 1-jétől. Íme, a lista
Jogszabályváltozások, új törvények.


Napló Online, 2012. január 2., hétfő
Remények, óhajok, álmok, kívánságok 2012-ben

"...Jó volna, ha példát vennénk Olaszországról, ahol a nehéz gazdasági helyzet, a megszorítások ellenére is kiemelt terület a kutatás-fejlesztés, innováció ...
"

Napló, 2012. január 2., hétfő, 5. oldal
Remények, óhajok, álmok


Világgazdaság, 2012. január 2., hétfő, 5. oldal
A klaszterek lesznek a helyi gazdaságépítés stratégiai elemei


Fejér Megyei Hírlap, 2012. január 2., hétfő, 6. oldal
Mezőgazdaság és innováció


Népszabadság, 2012. január 2., hétfő, 12. oldal
Amit nem kérdeztek meg a miniszterelnöktől
Solymosi Frigyes akadémikus, a Nemzeti kör tagja


Magyar Hírlap, 2012. január 3., kedd, 13. oldal
A gyémántnak nem a porban a helye

"...Alapításának hatodik évfordulójához érkezett a Kutató Tanárok Országos Szövetsége. A szervezet civil kezdeményezésre indult, mára azonban jelentős módszertani fejlesztésekkel járul hozzá a hazai oktatás minőségének javításához. Négy saját díj, nemzetközi együttműködések és önálló oktatási módszertanok kialakítása fémjelzi az elmúlt évek munkáját...a Magyar Innovációs Szövetség...több éve együttműködő partnere a szövetségnek..."

Magyar Hírlap Online, 2012. január 3., kedd
A gyémántnak nem a porban a helye

Kisalföld, 2012. január 3., kedd, 6. oldal
Sopron ifjú tehetsége


Kisalföld Online, 2011. január 3., kedd
Innováció: feszültség a felek között
A kormányzati elképzelések és a gyakorlati lépések között ellentétek


Zalai Hírlap, 2012. január 3., kedd, 6.oldal
Innovációs politikára lenne szükség


Zalai Hírlap Online, 2012. január 3., kedd
Innovációs politikára lenne szükség

"...A Magyar Innovációs Szövetség szerint az innováció kiemelt szerepére vonatkozó kormányzati megnyilvánulások és a gyakorlati lépések nincsenek összhangban..."

Világgazdaság, 2012. január 3., kedd, 16. oldal
ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER KELL

"...Ez egy olyan világ, amelyben a méretgazdaságosság és az innovációs hálózatok megléte minden korábbinál fontosabb szerepet játszik..."

Computerworld, 2012. január 3., kedd
Kilábalás a válságból?
"...
A Magyar Innovációs Szövetség szerint az innováció, a kutatás-fejlesztés előtérbe helyezése mutathat kiutat a jelenlegi helyzetből..."

OrientPress, 2012. január 4., szerda
Több pályázat beadási határidejét módosította az NFÜ


ZetaPress, 2012. január 4., szerda
Ismét magyar a Nobel-díjátadáson
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 2011. december 4-e és 11-e között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminarra és az azt lezáró Nobel-díjkiosztási ceremóniára és bankettre Bíró Enikőt, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagját delegálta..."

European Pressphoto Agency, 2012. január 4., szerda
Ismét magyar fiatal a Nobel-díj átadáson


Piac és Profit Online, 2012. január 4., szerda
Több idejük marad a cégeknek a fejlesztésekre

Duna TV, 2012. január 5., csütörtök
Kívánságkosár
Interjú dr. Antos Lászlóval és Biró Enikővel


Hajdú-Bihari Napló, 2012. január 5., csütörtök, 12. oldal
Mintául szolgálhatnak a kutatás-fejlesztésben

"...Példaértékűek a Debreceni Egyetem innovációs folyamatai a Magyar Rektori Konferencia szerint - ismertette nemrégiben Fábián István rektor..."

Piac&Profit, 2012. január 5., csütörtök, 4+5+6. oldal
Nemzeti érdek, hogy új fejezet nyíljon


Piac&Profit, 2012. január 5., csütörtök, 10+11. oldal
Vállalkozók nélküli gazdaság

"...Az Európai Unióban még inkább így van: a vállalatok 99 százalékát képviselő 23 millió kkv a gazdasági növekedés, az innováció, a foglalkoztatás és a társadalmi integráció egyik fő meghajtója..."

Klub Rádió, 2012. január 5., csütörtök
Többet ésszel

"...Bíró Enikő a Magyar fiatal tudósok társaságának tagja kommentál..."

Klub Rádió, 2012. január 5., csütörtök
Többet ésszel

"...Magyar egyetemista a Nobel díjasok között? Merre járt az elmúlt időszakokban az innovációs szövetség küldöttségében?..."

Kossuth Rádió, 2012. január 6., péntek
Esti beszélgetés-tudományról

Napi Gazdaság, 2012. január 6., péntek, 8. oldal
Innovációs park épülhet Lentiben

Fejér Megyei Hírlap, 2012. január 6., péntek, 2. oldal
Lendületet adhatnak

IT Business Online, 2012. január 6., péntek
Sikeres fejlesztések a centenárium évében

"...Az Ericsson ... másfél évtized alatt Budapesten építette ki egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési központját..."

Magyar Hírlap, 2012. január 7., szombat, 8. oldal
Pályázatok a vállalkozások fejlesztésére

Zalai Hírlap, 2012. január 7., szombat, 3. oldal
Eredmények, remények

Kelet-Magyarország, 2012. január 7., szombat, 5. oldal
Folytatódnak a pályázatok

Szegedma.hu, 2012. január 8., vasárnap
Dékány nem a régiót, hanem a tudományos utánpótlást félti

"...a középiskolai oktatás szintje drasztikusan lecsökkent, főleg a természettudományi tárgyakból. Erre az instabil alapra ma nem könnyű erős természettudományos képzést építeni. Az eredmény: kevés hallgató állja meg a helyét a "nehéz" szakokon, a hard science-ben..."

Kossuth Rádió, 2012. január 8., vasárnap
Vasárnapi újság

"...Bíró Enikővel Molnár Pál készített interjút..."

Infó Rádió, 2012. január 8., vasárnap
"...A magyar Innovációs Szövetség a decemberben megrendezett stockholmi Nobel-díj kiosztási ceremóniára és bankettre Bíró Enikőt, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagját delegálta..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. január 9., hétfő, 12. oldal
E-mailen érkezett

"...Chikán Attila különösen rossz lépésnek tartja az innovatív vállalkozások külön adóját..."

Pályázati Felhívás

Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány- a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a

2011. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2006 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezeti Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2012. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2011. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2011-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2012. február 8., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.