Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2015-02-02
Szakmai partnerek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Makadám Mérnök Klub
TAITRA

Média partnerek

Világgazdaság
Napi Gazdaság
Figyelő
Innotéka Magazin
Zsiráf Diákmagazin
Hír TV
ECHO TV
Pályázatfigyelő
Élet és Tudomány
Szakmai partnerek

  Nemzetgazdasági Minisztérium
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, hogy a rendelkezésére álló gazdaságpolitikai eszközökkel és az uniós források hatékony felhasználásával elősegítse egy, az egységes európai piacon és a globalizálódó világgazdasági környezetben egyaránt versenyképes, gyors növekedésre képes, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív, tudásalapú gazdaság kialakulását.

  Emberi Erőforrások Minisztériuma
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az iskolai oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért.

  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
www.sztnh.gov.hu
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása; a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása; az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén; a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel; a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása.

  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
www.nih.gov.hu
A Hivatal, mint a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerve részt vesz a hazai tudomány-, technológia- és innovációpolitika (TTI politika) kidolgozásában, megvalósításában és a végrehajtását segítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátásában; KKV-k innovációs tevékenységének ösztönzésében; a kutatási együttműködések és a hálózatosodás, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítésében; a K+F eredmények hazai és külföldi piaci hasznosításának támogatásában; a magyarországi külföldi tőkebefektetések ösztönzésében; a TTI politika területén folyó nemzetközi, illetve EU integrációs együttműködések szakmai feladatainak összehangolásában, valamint a kétoldalú tudományos és technológia (TéT) együttműködések szakmai koordinációjában.

  Makadám Mérnök Klub
www.makadamklub.hu
A 2001-ben alapított Makadám Mérnök Klub a mérnöktársadalomnak egy olyan exkluzív kapcsolódási pontja, ahol politikai hovatartozástól függetlenül összegyűlnek, szakmai párbeszédet folytathatnak, és az elegáns angol klubok hangulatát idéző nívós környezetben kikapcsolódhatnak a szakma közreműködői. A mérnök klub, miközben őrzi mérnök jellegét, teljesen nyitott a társszakmák felé, hiszen ez is az egyik célja: kapcsolatteremtés, illetve közvetítés.

  TAITRA
www.taiwantrade.com.tw
A TAITRA (Taiwan Trade Center) Tajvan elsőszámú kereskedelemfejlesztési non-profit szervezete.
A szervezetet a Tajvani állam és a Tajvani magáncégek, illetve szakmai szövetségek együttesen finanszírozzák, így a profilukba vágó szolgáltatásaik díjmentesek.
Az iroda segíti a Tajvanról történő beszerzéseket, a Tajvani kiállításokra történő kiutazásokat, valamint a Tajvani gyártókkal történő kapcsolatfelvételeket.
A legutóbbi két évtizedben komoly kapcsolatokat építettek ki magyar cégekkel, így több száz magyar kiutazó látogatta meg Taipei nemzetközi kiállításaikat/vásáraikat, illetve több milliárd dollár értékben importáltak Tajvanból Magyarországra.
Szervezetük segítségével a legnagyobb Tajvani IT márkák (úgymint: Asus, Acer, HTC), illetve gépipari, és egyéb ipari termékek mind direkt módon kerülnek beszállításra.

Média partnerek

  Világgazdaság
www.vg.hu
A Világgazdaság a munkaadók véleményfomáló üzleti napilapja. Úgy tekintenek rá, mint az üzleti élet befolyásos, mértékadó lapjára. A zöld újság a magyar és nemzetközi gazdaság, az Európai Unió történéseit, a gazdasági, üzleti élet szereplőinek tevékenységét a tényekre alapozva vizsgálja. Vélemény oldalán a belső szerzők mellett közreműködő neves külső szakértők igyekeznek a tényekről aszerint állást foglalni, mi kedvez a gazdaságnak és mi nem.

  Napi Gazdaság
www.napi.hu
2007. augusztus 21-től megújult a Napi Gazdaság. A lap új megjelenésével és tartalmával egyaránt napjaink nyugat-európai üzleti lapjainak példáját követi, ám tartalmi téren igyekszik megtartani az elmúlt tizenhat év hagyományait is.
Az eddiginél áttekinthetőbb formában, nagyobb terjedelemben közli a híreket, a korábbiaknál nagyobb teret adva az elemző anyagoknak és a magyar gazdaság érdekes személyiségeit bemutató interjúknak.

  Figyelő
www.fn.hu/hetilap
A Figyelő szakmailag megbízható, forrásértékű üzleti-gazdasági hetilap. Már 50 éve a magyar gazdasági környezetről szóló hírek, elemzések, előrejelzések és háttéranyagok legjobb gyűjteménye, segítséget nyújtva az üzleti döntések megfontolt, többszempontú előkészítéséhez és meghozatalához.

  Innotéka Magazin
www.innoteka.hu
Az Innotéka címmel indított új, havonta megjelenő magazin a tudomány, az innováció és a zöldgazdaság iránt érdeklődőknek szól, az e területeken tevékenykedőknek nyújt átfogó információkat, beszámol arról a helyzetről, amely a hazai innovációs világot, a hozzá kapcsolódó gazdasági környezetet jellemzi.
Az európai uniós pályázatok révén megvalósuló projektek fontos eleme a disszemináció, a magazinban helyet adnak az uniós pályázatokon nyertes projektek bemutatásának, ezzel is támogatva az innovációs tapasztalatok minél szélesebb körű megosztását.
A lap jelen van a tudomány, az innováció, a zöldgazdaság jelentős szakmai rendezvényein, konferenciáin és egyéb fórumain is, amelyekről rendre beszámolnak.

  Zsiráf Diákmagazin
www.zsiraf.hu
A Zsiráf Magazin a 10-18 éves korosztály közkedvelt lapja. A színes, érdekes rovatok mellett, tudományos és közérdekű információkat is tartalmaz. Az 1994 óta, havonta megjelenő újságot a kezdetektől fogva szívesen forgatják a pedagógusok és a szülők is, hiszen nekik is sok újdonsággal szolgálhat. A lap mellett működik a Zsiráf Portál, ahol naponta frissülő hírek, ajánlók, érdekességek várják a fiatalokat. A hasznos és szórakoztató cikkek mellett, akinek kedve van, fórumozhat, lottózhat, szavazhat, megírhatja véleményét bármilyen témában vagy akár saját zsiráfot is nevelhet.

  Hír TV
www.hirtv.hu
A Hír TV Magyarország első televíziós hírcsatornája. Független és tárgyilagos híreket közlő, kiegyensúlyozott
vita-, háttér- és elemző műsorokat kínál, a magyar televíziós piacon egyedülállóan. A műsorokban a tények közlésére, a közéleti személyiségek és szakértők álláspontjainak bemutatására szorítkozik, szabad teret adva a nézőknek, hogy önálló véleményüket kialakíthassák. A Hír TV célja, hogy meghonosítsa a CNN, a SkyNews, a BBC által képviselt televíziós műfajt és színvonalat. Híreik széles körűek és tényszerűek, vitafórumaikban pedig minden érintett oldalnak lehetőséget adnak szempontjaik ismertetésére, ütköztetésére.

  ECHO TV
www.echotv.hu
Az ECHO TV Magyarország első gazdasági televíziós csatornája. A Televízió 2005 őszén indult, országosan fogható. A televízió állandó műsorai között szerepel - többek között - a 180 perc című gazdasági közéleti magazin; a Híradó, a 60 perces napi hírösszefoglaló minden délben és este.
Az ECHO TV honlapja folyamatos frissítéssel követi nyomon és teszi közzé a legfrissebb hazai gazdasági híreket.

  Pályázatfigyelő
www.pafi.hu
A Pályázat Figyelő Kulturális Informatikai és Innovációs Kft. (i&i Kft.) gondozásában jelenik meg 1991 óta. A hazai és a nemzetközi vonatkozású pályázati támogatásokat a kultúra, a társadalmi és a gazdasági élet minden területéről adatszerűen és könnyen elérhető módon közvetíti a Pályázatfigyelő havilapban, az e-mail Értesítőben és honlapján.

  Élet és Tudomány
www.eletestudomany.hu
Untitled Document Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2 emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430-3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu
Készítette: VISUALIA