Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2013-09-26
Untitled Document
Innoforum 2007


Résztvevők
Innoforum 2006


Résztvevők
Innoforum 2005


Résztvevők
Innoforum 2004


Résztvevők
Innoforum 2003


Résztvevők
Innoforum 2002


Résztvevők
Innoforum 2001


Résztvevők
Innoforum   INNOFoRUM 2006
XIV. Hazai Szellemi Termék Börze részvevői


Algernon Kutatási és Fejlesztési Kft.
1016 Budapest, Naphegy u. 26.
Tel.: 30/475-2394

Felkínált témák:
3DCAT
A 3DCAT (3Dimensional Computer Aided Teaching) szoftver anaglyph technikát alkalmazva alkalmas 3 dimenziós drótvázas alakzatok számítógépen történő szerkesztésére, azok megjelenítésére és mindenféle mozgatására. Térlátás-fejlesztő hatását iskolakísérletekkel igazolták.

Médiatőzsde
Rendelkezésre állnak már azok az új kutatások, amelyekkel a mai médiapiacot gazdasági értelemben lényegesen racionalizálni lehetne. Az egyelőre elaprózott kutatási eredményeket összességében lehetne felhasználni médiatervező virtuális brókerekkel egy virtuális médiatőzsdén minőségi ugrást elérve a hirdetések költséghatékonyságában.

Informatikai kompetenciakutatás
Egy, a kutatócsoportunk közreműködésével megvalósult nagymintás felmérés elemzése során meghatározták a fiatal számítógéphasználók főbb csoportjait, és azok jellemvonásait. Ezen eredmények jól használhatók az informatikai ismeretek, képességek terjesztésének, fejlesztésének stratégiai tervezése során. Az is megállapítható, hogy a programozás tanítása hozzájárul az informatikai kompetencia megalapozottságához.

Biometriai azonosítás számítógépes egérrel
A kézíráshoz hasonlóan az egérmozgás is egyénre jellemző, ezért alkalmas személyek azonosítására az általuk kifejlesztett algoritmusoknak köszönhetően. Biztonságos hozzáférést igénylő weboldalakon (pl. banki utalásnál) illetve szigorú biztonsági előírásokat megkövetelő munkahelyeken rendszerük lehetővé teszi a jelszó ismeretet vagy speciális tárgyat igénylő belépéssel szemben a valódi személyazonosítást.

Folyamatos felhasználó-azonosítás számítógépes egérrel
A számítógépes egér mozgatásának elemzésén alapuló biometriai azonosító rendszerük képes a felhasználók folyamatos azonosítására, anélkül, hogy a felhasználó részéről bármilyen beavatkozásra lenne szükség, és anélkül, hogy bármiben korlátoznák, vagy zavarnák őt. Ez a példa nélküli megoldás lehetővé teszi egy adott hálózat összes felhasználójának azonosítását, és ezzel megakadályozhatóvá válik számos engedélyezetlen hozzáférés.

Képességfejlesztés számítógépes egérrel
A háttérben futtatott egérmozgás-figyeléssel működő szoftver fejlesztésébe kezdtek bele, amely alkalmas diagnosztikai és terápiás eszköznek az 5-8 éves korosztály számára (dyslexia, dysgrafia, hiperaktivitás). Az eddig kizárólag klasszikus papíron kitölthető teszteket alapul véve, célunk egy olyan szoftver elkészítése, amely a háttérben futtatott egérfigyelésnek köszönhetően képes pontos és rendszeres visszacsatolást nyújtani a gyermekek fejlesztőinek, szüleinek a fejlődés menetéről.

Pszichológiai profilkészítés számítógépes egérmozgás alapján
A kézírás elemzésével a grafológia képes pszichológiai profilkészítésre, vagyis/azaz egy személy főbb pszichológiai jellemzőinek meghatározására. A számítógépes íróeszköz – az egér vagy touchpad – mozgatása, illetve a vele való írás szintén alkalmas bizonyos pszichológiai jellemzők felderítésre. Egy ilyen elemző rendszer gyors eredményt szolgáltathat, illetve a pillanatnyi lelki állapot felmérésére is megfelelő.

Targetálás az online hirdetési piacon
Az egérmozgatásunk árulkodik rólunk. Akár weboldalak böngészése közben is. Ha megosztjuk egérmozgásunk adatait a weboldal üzemeltetőjével, aki az egérmozgás-alapú targetálási módszert használja, akkor nagy valószínűséggel olyan reklámokkal látnak el minket, amelyek sokkal inkább az érdeklődési körünkbe tartoznak, mint a véletlenszerűen szórt reklámok.
Bárczy Környezetvédelmi Kft.
1143 Budapest, Gizella u. 37.
Tel.: 251-2451, Fax: 251-2451

Felkínált témák:
Csapadékvíz-olajmentesítés csatornaszem-szűrővel
A csatornaszem-szűrő a víznyelőkbe helyezve megköti a gépjárművekből elcsepegett és a vízbe került olajat, egyéb szénhidrogént.  Kapacitásának erejéig a kiömlött olajat is felfogja, így biztonságot nyújt.  Ideális megoldás az időjárás következtében szélsőségesen ingadozó hidraulikai terhelés, illetve a szennyezés változó mértéke esetén is. Túlfolyója révén a zápor heves, szennyezést már nem hozó része szabadon elfolyhat, így nem torlaszt vissza. Telepítése gyors, egyszerű, vele az elfolyó víz olajtartalma a határérték alatt tartható.

Olajkiszűrő műanyag akna
Az elkülönült fázisban lévő olajtartalom vízből való eltávolítására alkalmas. Az előre gyártott műanyag akna telepítése egyszerű, gyors. Meglévő rendszerekhez is illeszthető, de önállóan is szolgálhat. Beépítését olyan helyekre javasoljuk, ahol a határérték alá csökken-tés problémáját más módon nem lehet megoldani. Az akna 7 különböző magassági méretben készül, tehát a változó terpviszonyok mellett is képes a folyásfenékhez igazodni. Az akna falában eleve kész a betétet függőlegesen támasztó horony, így más célú betétek befogadására is alkalmas.

A szelektív szűrés a fenti két konkrét alkalmazáson túl meglévő rendszerekhez (működő olajfogók, technológián belüli fázisszétválasztások) is illeszthető.  A szűrési technika most már nemcsak a szilárd fázis eltávolítását jelentheti folyadékből és gázból, hanem már folyadék is eltávolítható folyadékból és gázból e módon. (A részletek természetesen még tisztázásra várnak.) E technika megkapta az Industria 2005 kiállítás Nagydíját, viselheti a „Környezetbarát termék” emblémát, és külföldi innovációs kiállításokon 3 ezüstérmet is kiérdemelt.
Bereck János
8000 Székesfehérvár, Sajó u. 179/a.
Tel.: 30/258-7862

Felkínált téma:
Tízhengeres, négyütemű, résvezérlésű forgódugattyús motor, melynek 1000 cm3 változata külső térfogaton kb. 3000 cm3, súlya pedig kb. 3 kg.
BIOPOLISZ Innovációs és Szolgáltató Kft.
6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.
Tel.: 62/432-723, Fax: 62/432-723

A BIOPOLISZ Kft. főbb tevékenységi területeit tekintve technológia-hasznosítással, azaz az egyetemi-akadémiai kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások piaci értékesítésével és az ipari fejlesztési igények kielégítésével foglalkozó innovációs szolgáltató vállalkozás. Ezen belül iparjogvédelmi és technológiajogi, valamint pályázati tanácsadással, a technika állásának kutatásával, találmány-értékesítéssel, gazdasági partnerközvetítéssel, oktatási tevékenységgel foglalkozik. Referenciái közé többek között szellemi tulajdonszabályzatok, licencia- és konzorciumi szerződések, spin-off vállalkozások, magyar és angol üzleti tervek, innováció és európai (FP6) nagyprojektek tartoznak.

Felkínált témák:
Tonometriás eszköz a szervezet légzési elégtelenségének és regionális perfúziózavarának vizsgálatára
A szervezet stabil egyensúlyát mutató életfontosságú vizsgálati adat a szén-dioxid állandó, a PCO2, melyet vérben illetve tonometriás szonda segítségével a gyomorban lehet mérni. A találmány tárgya egy új, ballonmentes szilikonból készült mérőszonda. A szondán belül a szén-dioxid felvétele a mérőszonda a testüregekben bent fekvő részének egész hosszában történik, ezáltal és a mérőszonda anyaga révén, az igen rövid idő alatt megy végbe. A mérőszondával végzett vizsgálat minden életkorban elvégezhető. Az eszközzel rendkívüli sürgősségi helyzetekben (pl. mentőkocsiban) is gyors, tájékozó jellegű mérés lehetséges. Nagy előny, hogy a szonda anyaga puha, ezért a vizsgálat a beteget nem terheli.

Eljárás és berendezés gyengén abszorbeáló és/vagy fényszóró minták abszorpciójának meghatározására
Találmányunkkal a még műszeres méréssel megoldatlan fényszóró minták abszorpció-mérése is megoldott. Termékeink elsősorban biológiai, ill. környezetbiológiai (különös tekintettel a vízminőség mérésekre) valamint molekuláris és ipari spektroszkópiai kutatásokra lesznek alkalmasak, melyeket – többek között – érzékeny abszorpciós mérésekkel végezhetünk, melyek segítségével kisebb (abszorbeáló vagy indikátorfestékre reagáló) szennyeződéseket mutathatunk ki.

Biológiai anyagok fagyasztással történő tartós tárolási hatékonyságának növelése hidrosztatikus nyomással
A találmány tárgya egy olyan új eljárás, amely alkalmazásával a 30 éve használt embrió, illetve ivarsejt fagyasztási technológiák hatékonysága jelentősen növelhető. Ha bizonyos ideig tartó, bizonyos nagyságú nyomás-impulzussal kezeljük az embriókat, azokban – sokk fehérjék – termelődnek és különböző fehérje-térszerkezeti változások jönnek létre.
Nyomás előkezeléssel az általunk végzett, nagy esetszámmal, sokszor megismételt kísérletekben kb. 3x annyi egérembrió élt túl, mint hagyományosan, a túlélt embriók 6x gyorsabban nyerték vissza normál morfológiájukat.

Gének alkalmazása molekuláris markerként a skizofrénia diagnosztizálásában és diagnosztikai készlet a skizofrénia diagnosztizálására
A skizofrénia az egyik legelterjedtebb pszichiátriai betegség, mely a humán populáció 1%-át érinti. Napjainkban a skizofrénia diagnosztizálása összetett klinikai tünetek alapján történik. Molekuláris markerek alkalmazása lehetővé teszi számunkra a skizofrénia gyorsabb és precíz diagnózisát, illetve elősegítheti a terápia során a gyógyszerek hatékonyságának nyomonkövetését skizofrén páciensek hatékonyabb, egyénre szabott gyógyszeres kezelésének biztosítására.

Mikrofluidikai berendezés és eljárás elektroozmotikusan mozgatott folyadék manipulálására
A jelen találmány tárgyát eljárás képezi egy mikrofluidikai berendezésben elektroozmotikusan mozgatott folyadék áramlási viszonyainak befolyásolására, oly módon, hogy a folyadékot határoló felület legalább egy részének megvilágítását módosítjuk, ezáltal a felülettel érintkező folyadék áramlási viszonyait befolyásoljuk, ahol a felület legalább egy része olyan fényérzékeny anyagból van kialakítva, amelynek felületi töltéssűrűsége vagy felületi vezetőképessége a megvilágítás módosításának hatására megváltozik. A találmány tárgyát képezi továbbá maga a folyadék elektroozmotikus mozgatására kialakított mikrofluidikai berendezés.

Gyógyászati, állatgyógyászati és kozmetikai célokra alkalmazható, hidroxiprolint tartalmazó készítmény
A találmány tárgya gyógyászati, állatgyógyászati és kozmetikai célokra alkalmazható készítmény, ami a korábbi megoldásokhoz képest nagymértékben növeli a sebgyógyulás sebességét, hatékonyságát, továbbá segíti a hegesedés és más elváltozások kiküszöbölését. A készítmény hidroxiprolint, oxigént, krém, gél, hab vagy folyadék állagú hordozóanyagot és adott esetben tartósítószert tartalmaz. A készítmény hatásosságát széles körű kísérleti háttér bizonyítja. A fejlesztőmunka eredményeként a készítmény előállítására alkalmas eszközt is kidolgoztak.

On-line gyomfelismerő rendszer vasúti nyomvonalak gyomosodásának szabályozására
A termék egy beépített gyomfelismerővel rendelkező automata gyomirtó rendszer vasúti nyomvonalak és más kigyomlálandó felületek megtisztítására. Haladás közben a kamera által felvett képek alapján egy jelátviteli rendszer felismeri, mely szakaszok kezelendők gyomirtószerrel, a szabályozó szoftver pedig a beállított dózissal lefújja a kijelölt felületet. A rendszer képes felismerni a vasúti sínek mentén található legközönségesebb gyomokat. A gyomfelismerő rendszer segítségével az optimális gyomirtószer-mennyiség fogyasztható. Ugyancsak kapható más járműveken történő felhasználásra, hordozható változatban is.

Növények stressz-toleranciájának javítása
A technológiával ozmotikus stressz-toleráns és/vagy megnövekedett csírázóképességű transzgenikus növényt állítható elő. A találmányban alkalmazott nukleinsav-molekula olyan fehérjét kódol, melynek birtokában a növény ozmotikus stressz-toleranciája fokozódik. Rendelkezésre áll a nuleiknsav-mlekula, valamint transzfromációs vektrorok, transzgénikus növények és az említett szekvenciát hordozó növényszaporító anyagok is.

Eljárás termofil rendszerű anaerob fermentor biogáz termelésének fokozására
A találmány tárgya egy olyan oltóanyag, amely a mikrobiológiai populációdinamika növelésével nagy mértékben növeli a biogáztermelő rendszerek metántermelését. Az oltóanyagban használt baktérium felgyorsítja a hidrogén képződését, amely a metántermelő folyamat fő mozgatórugója. A megnövekedett hidrogénképződés mellett több metán keletkezik, így a lebontás is gyorsabb. Az oltóanyagban természetes, fakultatív heterotróf baktérium van.

Eljárás egyenletes rétegvastagságú bevonat készítésére impulzuslézerrel előállított plazmából
Az inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés (IPLD) Az impulzuslézerrel keltett plazmából történő vékonyrétegépítés (PLD) speciális fajtája. Ez az elrendezés a PLD-geometriák új fajtája, amelyben a hordozó (fotonok vagy más nagy energiájú (elemi) részecske által generált) plazma forrásához való elhelyezkedésével és rotáló mozgásával biztosítja a növekvő film egyenletes rétegvastagságát. Az elrendezés mechanikailag könnyen kivitelezhető, és jól méretezhető 10 cm2-es léptékben a szubsztrát méretéhez. Több céltárgy és/vagy több sugár használatával komplexebb, többrétegű bevonatok is kivitelezhetők. IPLD-technikával készített rétegek kevésbé szennyezettek és összességében egyenletesebb rétegvastagságra utaló tulajdonságokkal rendelkeznek.
Bíró Kft.
1149 Budapest, Pillangó u. 2.
Tel.: 30/687-4068, Fax: 383-4148

Felkínált témák:
Zártszelvény sajtolószerszám és technológia; amely egyszerre biztosítja a zártszelvény mindenoldali kivágását lyukasztását-kivágását exentersajtológépen. Védett, a 2005. évi Innovácios Nagydij Pályázaton oklevelet nyert.

Bútor felsőszekrénymozgató vezérlőpálya kialakítása és sajtolással-húzással történő gyártása: levédett megoldás forma-mintaoltalommal.

12V-os és 24V-os mágneses csatlakozó: kapcsolók személyautókba, szivargyújtónak, laptop, dvd-lejátszó, lámpa, hütőszekrény, síboxfűtés energiaellátásához.

220V-os mágneses konnektor-dugó, -kapcsoló: páros, zárt hálózatokhoz (pl. intenzív osztály, műtő, számítógépterem áramellátásához, kisgyermekes intézményekben az áramütéses balesetek elkerülésére), ún. egykezes konnektorként, tűzoltóautó akkumolátortöltő könnyen, menetben bontható csatlakozóként.

Folyatásos vágási technológia exenterprésen, mely finomkivágással azonos minőségű kivágást biztosít.
CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.
2040 Budaörs, Győr u. 2.
Tel.: 23/887-567, Fax: 23/887-501

A Közép-magyarországi Innovációs Központ szerepe:
Inkubátorként működjön: támogassa a kezdő, elsősorban a – spin-off – vállalkozásokat, kedvezményes bérleti lehetőségekkel
Szolgáltatóként, szolgáltatás-közvetítőként biztosítson teljeskörű, magasszintű szolgáltatásokat a KKV-k működéséhez, innovációs tevékenységéhez.
Kiemelten kezeli, s már jelenleg is nyújtja az alábbi szolgáltatásokat: termékfejlesztés (projektmenedzselés az ötlettől a termékig), oktatás, képzés, rendezvényszervezés, komplex tanácsadás, forrásszervezés (hazai és uniós pályázatok, kockázati tőke).
CONKI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Kiscelli u. 18.
Tel.: 30/228-5534

A Conki Kft. 2005-ben alakult, fő célja a kutatás és fejlesztés az ipari automatizálás és a robotika területén. A cég fő küldetése termelő KKV-k segítése az új termék ötletétől a fejlesztésen át, a gyártás megszervezéséig.
Referenciák: vizuális kalibráló és hegesztési pályaív felismerő rendszer ívhegesztő robotokhoz, PLC alapú célberendezések programozása.

Felkínált téma:
A cég bemutatni kívánt terméke egy saját fejlesztésű interaktív világítástechnikai eszköz. A termék alapja egy modulárisan felépített és folyamatosan változtatható fényerejű félvezető. A modulokat egy látható tartományban működő lézer fény segítségével lehet vezérelni, egy TV távirányítóhoz hasonlóan. A modulok számítógépről is közvetlenül vezérelhetők. Lehetséges alkalmazási területek: háztartási, dekorációs, reklám és hirdetési célú világítás.
Dr. Dutkay György
8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 10.
Tel.: 30/367-3871

Felkínált téma:
A rétegszigetelt elemek a villamos motorgyártástól a villamos sütőkig számos alkalmazási körben használhatók. Az a közös lényegük, hogy a szigetelő anyag az egymástól szigetelendő elemeket elektromos szempontból elválasztja, de mechanikailag összeforrasztja. A szigetelő anyag nem villamos vezető forraszanyag. Előnyösen használható kommutátorok, porvasmagok, kapcsoló berendezések gyártásban.
Feltalálói és Kutató Központ Kft.
1119 Budapest, Tétényi út 93.
Tel.: 787-4024, Fax: 787-4390

A Feltalálói és Kutatói Központ Kft. egy három éve sikeresen működő vállalkozás a kutatás-fejlesztés területén. A cég tudományos tevékenységet folytat elsősorban az alkalmazott kutatás területén és az Európai Unió, valamint a hazai innovációs keretprogramokon belül megvalósított pályázatokban vesz részt.

Öt fős kutató és fejlesztő gárdával rendelkeznek, ebből két fő doktori fokozattal is rendelkezik. Különböző szakterületeken tevékenykednek, az elektronikai tervezéstől, szoftverfejlesztésen át, gépészeti tervezési feladatokat is végeznek, mindemellett ösztöndíjas egyetemi hallgatókat és PhD hallgatókat is bevonnak munkáikba.
Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége
1161 Budapest, Pálya utca 138.
Tel.: 20/9197-006

A Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége célja a felsőoktatásban tanuló hallgatók szellemi potenciáljának hatékony gazdasági felhasználásának elősegítése, az elméleti és a gyakorlati képzés közötti szakadék áthidalása; a hallgatói vállalkozások létrehozásának támogatása, működési feltételeinek megteremtése, versenyképességük – ezáltal a fiatalok érvényesülési esélyeinek – növelése.
Dr. Gara Péter
2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 100.
Tel.: 30/986-6814, Fax: 463-2126

Felkínált téma:
Potty Flip
A 1,5-4 éves korú gyerekek nincsenek ellátva a pelenkavilágból hozott kényelmet biztosító bilivel. Erre való az eldobható Potty Flip hullámpapír gyermekbili, amely higiénikus, könnyen hordozható, gyorsan felhasználható, eldobható, olcsó és kicsi.
Ez a bili környezetbarát és víztakarékos, autóban, utazáshoz, táskában, a mindennapokra egyaránt praktikus, mindig kéznél van, de ugyanakkor nincs szem előtt.
Info: www.pottyflip.com
Gondos Gábor
1162 Budapest, Sarkad u. 101.
Tel.: 405-1727, 224-3700/141, 487-8650

Felkínált téma:
Kirakójátékként, vagy burkolatként alkalmazható kombinatív elemkészletek
Különféle elemkészletek, amelyek exkluzív burkolatként, és/vagy esztétikus készségfejlesztő kirakójátékként alkalmazhatóak. Az első ránézésre olykor szabálytalan kinézetű elemek végtelenhez közelítő számú elrendezésbe komponálhatóak. Egy formacsalád akár 2-3 elemből is állhat, de az alapelemek száma tetszés szerint fokozható. Burkolatként történő alkalmazás esetén fúga is betervezhető.
Horváth Zoltán
1118 Budapest, Tűzkő u. 4. III. em. 13. ajtó
Tel.: 30/991-6632

Felkínált téma:
Alexandriai Könyvdigitalizáló
A felkínált találmány egy olyan könyvdigitalizáló eljárás, melynek segítségével a könyveket csupán 45 fokban kell kinyitni a digitalizálás során. Az eljárás elsődleges előnye, hogy a könyveket a kis nyílásszögből adódóan kíméletesen, a gerinc közeli részek igénybevétele vagy károsítása nélkül lehet digitalizálni.
Az eljárás további előnyei:
A gerinc közeli részek digitalizálása is torzítás mentesen történik. (A hagyományos eljárások alkalmazása mellett vagy nem lehet a gerinc közeli részeket digitalizálni, vagy csak torzítással, mely torzítást utólagosan kell egyedi szoftveres eljárással helyreigazítani.)
A digitalizálásnak egyenletes a fényessége és a színhűsége a digitalizált felület teljes egészére nézve, illetve mentes mindennemű szellemképtől vagy tükröződéstől.
Az eljárás alapját képező technikai megoldás a mai technológiai színvonalnak megfelelő standard elemekből felépíthető, vagyis nem igényel egyedi és ebből adódóan relatíve drágán kivitelezhető részkomponenseket.
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 382-1504, Fax: 382-1510

A Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére, az EU PHARE támogatásával az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központot - alapítványi formában - 1994. április 1-én hozták létre az EU-ban több mint 15 éve működő Üzleti és Innovációs Központ (Business and Innovation Centre, BIC) mintájára. Jelenleg az egyetlen teljes jogú magyar tagja az EU által létrehozott Európai Üzleti Innovációs Központok Hálózatának, az EBN-nek /European Business and Innovation Centre Network/. E tagság révén szerzett európai uniós tapasztalatainkat (BIC metodika) nagymértékben kamatoztatni tudjuk a kis- és középvállalkozásoknak eddig is nyújtott, illetve ezt kibővítendő szolgáltatásaink révén.

Az INNOSTART kapcsolataival, szolgáltatásaival és speciális szakértelmével, eszközeivel kiemelten az innovációra alapozott kis-és középvállalkozások (kkv) fejlődését szolgálja. 1994-óta több száz kkv-nek nyújtott projektmenedzselési szolgáltatást, annak érdekében, hogy a vállalkozók innovatív projektje valóra váljon. Az INNOSTART komoly tapasztalatokkal rendelkezik hazai és nemzetközi projektek sikeres menedzselésében.

Az INNOSTART az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Tanácsadás
Képzési programok (Innovációs menedzserképzés, Pályázatírói tanfolyamok, Innovációs menedzserképzés)
Pályázatkészítés, projektek menedzselése
Fejlesztések, vállalkozások finanszírozása
Üzleti Angyal Klub (ÜAK) működtetése
Technológiatranszfer elősegítése, kapcsolatépítés, információszolgáltatás
Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Park működtetése (kb. 6000 m2-en)
Szakmai publikációk, tanulmányok készítése

Hazai projektek
INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség
Projektmenedzser képzés a Strukturális Alapok és más EU-s pályázatok sikeres végrehajtásához
E-learning tanfolyam

Nemzetközi projektek
DETECT-IT – biomassza klasztertalálkozó
E-consulting pályázat
SME Environment
DETECT-IT
Cross Boarder Connect
EMBRACE:
10. Gate2Growth
LIFE: „Kistelepülések kommunális szennyvizének gazdaságos, természetközeli gyökérteres tisztítása és újrahasznosítása”
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 76/516-306, Fax: 76/516-399

Felkínált téma:
Mágneses térben végzett finomfelületi megmunkálások
A mágneses térerő felhasználásával a hagyományos koptató-csiszolási, polírozási, tisztítási és felülethengerlési technológiák 5-10-szer termelékenyebbé tehetők, és bizonyos esetekben e technológiák valamelyike jelentheti az egyetlen megoldási lehetőséget. Az anyagleválasztáshoz vagy az alakításhoz szükséges erőt a mágneses térerő biztosítja, ami elektromágnessel a technológia körülmények által megkívánt szintre állítható.

A témához kapcsolódó megadott szabadalmak:
1. „Berendezés és eljárás tengely és csőszerű munkadarabok és/vagy nagy tömegben gyártott kisméretű finommechanikai alkatrészek polírozására és sorjázására.” Magyar szabadalom. 1991. Lajstromszám: 204217. Szabadalmazó: GAMF, Kecskemét. Feltaláló: Kodácsy János
2. „Berendezés alkatrészek tisztítására, sorjázására és polírozására mágneses térben” Magyar szabadalom. 2005. Lajstromszám: 223 855. Szabadalmazó és feltaláló: Kodácsy János
Kemenczky Jenő
1174 Budapest, Eötvös u. 20.
Tel.: 453-6572, Fax: 240-5625

Felkínált témák:
Digitális áramköri modulrendszer
A találmány az elektronika tanítását elősegítő oktatóeszköz elsősorban középiskolák számára. A hordozótáblára pola-ritásvédett (Hall-kapcsolós pozícionálás), mágneses, táp-feszültséggel ellátott csatlakozók segítségével az áramköri alapegységeket tartalmazó négyzet alapú modulok egy mozdulattal felhelyezhetők, leemelhetők, 90 fokkal elfor-gathatók. Az eszköz falra vagy táblára is felszerelhető. A vonalkapcsolások az egyes modulok között optikai csatoló-elemekkel valósulnak meg. A rendszer egy speciális modult is tartalmaz, amellyel 16 kapcsolási variáció vizsgálható, ezzel is csökkentve az elemszámot. Az áramköri rendszerek működése a kapcsolási rajz szintjén tekinthető át.

Analóg áramköri modulrendszer
A hordozótábla a digitális áramköri rendszer táblájával megegyező. A felhelyezhető, ill. leemelhető és 90° -kal elforgatható modulok egymáshoz csatlakoztatása a fedőlapokon kivezetett mérőpontokon keresztül mágneses áthidalásokkal és/vagy hagyományos dugaszokkal történik. Technikai adatok: CMOS kompatibilis jelszintek, féltápfeszültségű szintetikus nullpont, ± 4 V operációs tartomány, J-FET bemenetű műveleti erősítők kimeneti rövidzártűréssel. A modulokkal minimum 40 kapcsolási variációt lehet megvalósítani.

Mikroprocesszoros áramköri modulrendszer
Az új modulrendszer a bevált digitális rendszer tematikai folytatásaként ajánlott minden oktatási intézményében, ahol a mikroprocesszoros vezérlők, mikroszámítógépek működésében és programozási alapjainak élményszerű bemutatása, megismertetése a célkitűzés. Az optikai buszhálózat kiterjedt rendszernél is megfelelő zavarvédettséget biztosít. A mikrogép gépi kódú programozása miatt igen jó memóriakihasználtsággal rendelkezik. A modulkombinációk tetszőlegesen variálhatók a hordozófelületen, csak a CPU-pozíció kötött.
Dr. Keresztury Gábor
8000 Székesfehérvár, Sengelyesi u. 3.
Tel.: 30/535-1663

Felkínált téma:
Öntvényprotézis, az értágulat-műtét invazivitásának csökkentésére
Az új módszer a verőértágulatok (aneurysmák) érsebészeti kezelését teszi gyorsabbá, egyszerűbbé és olcsóbbá. Egy minden betegnek individuálisan elkészített, új típusú, eddig még sehol a világon nem használt érprotézis kerül bemutatásra. Ez a műér nem igényel érvarratot, a műtéti vérveszteséget, az érleszorítási időt és a műtéti megterhelést minimálisra csökkenti.
Magyar Innovációs Szövetség
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 453-6572, Fax: 240-5625

Az innovációban érdekelt vállalatokat, vállalkozásokat, kutatóintézeteket, egyetemeket tömörítő Magyar Innovációs Szövetség, ill. az által létrehozott Innovációs Ügynökség szolgáltatások egész sorával támogatja a szellemi termékek létrehozását, átvételét, elterjesztését és hasznosítását azért, hogy a vállalatok versenyképessége, jövedelemszerző képessége javuljon, s ez által a gazdasági fejlődés felgyorsuljon.

A Magyar Innovációs Szövetség és Innovációs Ügynökség szolgáltatásai:
az innovációban érdekeltek számára információs rendszer működtetése
regionális hálózat működtetése (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém, Győr, Budaörs)
információs kiadvány, HÍRLEVÉL, megjelentetése kéthetente
üzleti, marketing, pénzügyi, technológiai és jogi tanácsadás
szakmai konferenciák, szimpóziumok megszervezése
kiállítások, innovációs menedzsment tréningek szervezése
innovációs vásárokon, kiállításokon, tanulmányutakon való részvétel megszervezése
az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny évenkénti meghirdetése
az Innovációs Nagydíj pályázat évenkénti kiírása és lebonyolítása.
Magyar Szabadalmi Hivatal
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Tel.: 474-5504, Fax: 474-5502

Az 1896-ban alapított MSZH a szellemi tulajdonvédelem országos hatáskörű szerve. Tevékenységei köre kiterjed az iparjogvédelmi jogszabályok előkészítésére, hazai és külföldi szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi, védjegy, földrajzi árujelző és topográfiák oltalmi bejelentések hatósági vizsgálatára, az oltalom megadására és nyilvántartására, dokumentációs és tájékoztató tevékenység végzésére, valamint a szellemi tulajdon terén a nemzetközi kapcsolatok ellátására. A Magyar Szabadalmi Hivatal működteti a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanácsot, a Szerzői Jogi Szakértő Testületet és a Találmányi Szakértői Testületet.
Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ
3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel.: 46-565-241, Fax: 46-565-241

Felkínált témák:
Az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ (ImKKK) vállalati partnerei különböző ágazatokhoz (fogyasztási cikk gyártása, vegyipar, gépipar, információtechnológia, szolgáltatás) tartozó, többnyire nagyvállalatok. A központ hangsúlyt fektet a nemzetközi együttműködés fejlesztésére.

A Központ részt vesz a Ph.D. képzésekben, a vállalati és egyetemi oktatások, továbbképzések, speciális tréningek fejlesztésében, megvalósításában. Közvetlen szakmai szolgáltatások:
partnerkeresés, kapcsolatépítés;
szabadalmaztatási folyamat támogatása;
innovációs megoldások keresése, közvetítése;
információs szolgáltatások;
gazdasági, üzleti, marketing tanácsadás;
innovációs projekt-tervezés és menedzselése kínálat kialakításával.

Az ImKKK kutatási irányai
Alapozó, állapot- és kompetencia-felmérő kutatási terület
Technológiamenedzsment kutatási program
Innovatív szervezet kutatási program
Innovációs marketing kutatási program

Partnereink az ImKKK-val való kooperáció és a megrendelt kutatások révén csökkenthetik az innovációs járulék befizetési kötelezettségük mértékét.
MTA SZTAKI Kognitív Látáscsoport
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Tel.: 20/594-3195, Fax: 386-9378

Felkínált téma:
A kognitív látáscsoportban, az emberi látásban szerepet játszó kognitív folyamatok számítógépes modellezésével foglalkoznak. Céljuk egy, a látott kép szemantikus struktúráját is megértő általánosan használható beépíthető modul készítése. További cél, hogy az ipari szervezetek képviselőivel egyrészt megoszthassák eddigi részeredményeiket, másrészt hogy velük párbeszédet folytatva az ipar oldaláról érkező igényeket jobban megismerhessék.
Nyugat-Magyarországi Egyetem - ERFARET
9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4.
Tel.: 99/518-152, Fax: 99/518-151

Nyugat-Magyarországi Egyetem-ERFARET (Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont): „A régió erdőhasznosításásnak fejlesztése” és „A régió fahasznosításásnak fejlesztése” programokon belül a dunántúli régióban történő ERFARET kutatások.

Alprogramok szerint:
A régió erdőgazdálkodásának fejlesztése – állami- és magánerdőgazdálkodás összehangolása, tulajdonosi szerkezet változásának szükségessége
Természetközeli erdőgazdálkodás, erdővédelem – természetszerű erdők kialakítása, környezetkímélő és költséghatékony erdővédelmi eljárások fejlesztése
Erdőgazdálkodás műszaki fejlesztése – erdészeti térinformatikai kutatás, melyet a Digiterra Kft.-vel közösen végez az ERFARET. Szoftver és készülékbemutató.
Tartalmas vadgazdálkodás feltételeinek megteremtése – vadgazdálkodási kutatások a régióban
Minőségi hengeresfák és a sarangolt választékok hasznosítása – új faanyaghaszosítási és fahulladékhasznosítási lehetőségek, tájba illő fahídszerkezetek, faszerkezetek
A fahasznosítás, mint művészeti tevékenység – formaiság, esztétikum és funkcionalitás (az Alkalmazott Művészeti Intézet kutatása)
Fahasznosítás cellulóz és papírgyártási célokra – új fafajok alkalmazása a papírgyártásban
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem – faanyag-recycling, faforgácslapgyártás
Informaikai támogató tevékenység – online faipari információs adatbázis felállítása.
„Tudás- és Technológiatranszfer” – az ERFARET mindent átfogó horizontális eleme: oktatás, tréningek, K+F transzfer, spin-off vállalkozások inicializálása
Nyugat-Magyarországi Egyetem – Fűrész- és Lemezipari Tanszék: Szárazeljárású farostlemezgyártás óriásfő alapanyagból – új lehetőségek a farostlemezgyártásban egy különleges fafaj használatával
Nyugat-Magyarországi Egyetem – Horváth Miklós doktorandusz: Professzionális ütőhangszerek gyártása – ütőhangszer-gyártás különbözi fafajokból, saját gyártású xilofon bemutatása
Országos Rendőr-főkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5597, Fax: 443-5598

Felkínált témák:
Rovartani segédlet a halál időpontjának megállapításához
A sértettek halálával járó erőszakos bűncselekményeknél egyik lényeges szempont a halál beálltának minél pontosabb meghatározása, ismerete. Az elhunytak egy részénél felfedezéskori állapot nem teszi lehetővé a testhőmérséklet-változás mérésén alapuló becslését. A különféle rovarfajok időben eltérő, egymást követő megjelenést mutatnak, s megfigyelésük a halál idejének pontos meghatározását segíti elő.

Lézergerjesztéses plazmaemissziós sprektoszkópia alkalmazása a kriminalisztikai szakértői gyakorlatban
A módszer lényege, hogy a vizsgálandó tárgy felületét nagy energiájú impulzuslézerrel „bombázva”, a felületen mikroplazma alakul ki, amely a vizsgált minta elemi összetételének megfelelő fényt sugároz ki. A kisugárzott fény színképanalízisével a minta minőségi (elemi összetételét) és mennyiségi összetétele meghatározható.

Telefonos híváslisták feldolgozása számítógéppel
A program a lemezen megkapott híváslistákat automatikusan felismeri és tárolja az adatokat az adatbázisban. A keresés több szempont alapján szűkíti az adatbázist. Kijelzésre kerül a részletes híváslista adatokon túl a telefonszámokról készült rövid statisztika. A tárolt nevek és címek szintén azonnal megjelennek a listákon. A megfelelően szűrt adatok kinyomtathatóak, melyhez a program egy jelentésszerkezetet generál. A felvitt híváslisták a selejtezési idő lejártakor vagy szükség szerint az ügyirat szám szerint selejtezhető.

A szolgálati idő hatékonyságát elemző excel alkalmazás
A program lényege, hogy felbontja az intézkedési statisztikában szereplő adatok átláthatatlan szövevényét: közérthetően kivetítve jeleníti meg azt, hogy az értékelt személy (vagy szervezet) jobb-e mint korábban, vagy visszaesés mutatkozik tevékenységében?!

Lőtér, Éleslövészeti Szimulációs Rendszer
A szimulációs rendszer a céltárgyakat kivetíti egy papír „vászonra” amely a lőtér végében van felszerelve. Erre kell célzott lövéseket leadni, természetesen éles lőfegyver segítségével. Itt lehetőség van álló céltárgyak, mozgó céltárgyak, videó alapú szituációk, illetve reakciófejlesztő gyakorlatok – melyek a gyors helyzetfelmérést, döntést, célzást fejlesztik – kivetítésére. A céltárgyak típusa, száma, pozíciója, mozgási sebessége, iránya gyorsan, néhány másodperc alatt megváltoztatható, így a változó igényekhez, illetve az egyéni képességek figyelembe vételével egyénileg testre szabhatók a lövészeti feladatok.
A mozgó, videó- és akciólövészet fontos kelléke a hangérzékelő elektronika, amely a vezérlőpultba van beépítve, állítható érzékenységgel.

Mikronyomrögzítő henger
A mikronyomrögzítő henger egy újfajta felvételi eljárás alkalmazására ad lehetőséget, amely illeszkedik az anyagmaradványok sajátosságaihoz, valamint a kriminalisztikai előírásokhoz. Használata során a letapogatás biztonságos, gyors, egyszerű végrehajtású, valamint a felvevő anyag szakszerűen biztosítható, csomagolható.

A Belügyminisztérium integrált Közös Értékelési Keretrendszerének rendvédelmi honosítása
A BM KÉK önértékelési rendszer más hasonló rendszereknél jobban biztosítja a szervezeti egységek objektív, tényeken alapuló összehasonlíthatóságát. Az önértékelési csoport tagjainak esetleges ismerethiányát ki tudja küszöbölni, mivel a valós tényeken alapuló információkat numerikus módon jeleníti meg, ugyanakkor teret ad a szubjektív véleményeknek is.

„Harcérték” Számítógépes létszámnyilvántartó rendszer
A program célja a rendőr-főkapitánysági és a rendőrkapitánysági ügyeleti szolgálatok állandó, aktuális, a személyi állomány elérhetőségéről és hadrafoghatóságáról történő tájékoztatatása. Adott időpontban lehetőséget nyújt a személyi állomány értesítéséhez szükséges adatok lekérdezésére és felhasználására.

Kockázatértékelés számítógépes program segítségével
Önálló, saját gyakorlaton alapuló, a korszerű informatikai módszerek alkalmazásával az objektív kockázatértékelést és azt követő állományilletékes parancsnoki (munkáltatói) intézkedést igénylő feladatok végrehajtását segítő eszköz.

A rendőrkapitányságok humánerőforrás racionalizálási programjának elősegítése objektív terhelési paraméterek alapján
A kidolgozott objektív módszer alapján lehetőség nyílik – a szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan – szervezetek humán erőforrásainak ésszerűbb elosztására, a helyi szervek között mutatkozó aránytalanságok megszüntetésére, az egységek terhelésének kiegyenlítésére. Az ajánlott módszer matematikai statisztikai számításokon alapul, mely általános, szervezési megoldást kínál az állományilletékes parancsnokoknak a vezetés-irányítás területén.
Oszvald és Társa Kft.
5100 Jászberény, Megyeház u. 5.
Tel.: 30/521-5890

Felkínált téma:
„TENDERNET” Projekt
Internet alapú megjelenések a gazdálkodások beszállítási tevékenységével kapcsolatban
Szoftver és web terv:
a gazdálkodások beszállításainak megtakarítás célú optimális kihasználására, és az üzleti partner kapcsolatok korrektségének védelmére, a korrupció kialakulásának akadályozásával, az ajánlatkérések és az ajánlatok marketing célú használatára
a gazdálkodások új hazai és nemzetközi piacokhoz való csatlakoztatása, takarékos és hatékony formában.
Pharmapolis Kft.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: 52/427-899, Fax: 52/427-899

A „Pharmapolis” gyógyszeripari-klaszter kezdeményezést jelent. Az együttműködések szervezését a megalakulás előtt álló Klaszter Kollaborációs Intézet végzi, melynek delegáltjai az iparvállalatok, Debrecen város, továbbá a Debreceni Egyetem képviselői.

Felkínált témák:
A „Pharmapolis” jelenleg két spin-off vállalat üzleti tervét ajánlja a befektetők figyelmébe:
cukorbetegség ellenes gyógyszerek fejlesztése
asztma diagnosztikai orvosi műszer fejlesztése
Pro Science Kht.
1089 Budapest, Visi Imre u. 10.
Tel.: 70/285-0800, Fax: 70/902-5534

Felkínált téma:
A Direct Line Kft. az elmúlt időszakban magas színvonalú, informatikai, valamint környezetvédelmi megoldásokat fejleszt ki. A fejlesztések során az alternatív energiafelhasználás és a környezetbe visszajuttatható víz kezelésére alkalmas gépek, berendezések prototípusait készítette el. A kifejlesztett informatikai rendszerünket HaXSon néven védjegyeztük, és megkezdték az ipari környezetben történő tesztelését.

A napenergia hasznosítására kifejlesztettek rozsdamentes alapanyagból gyártható 3 különböző típusú napkollektor családot. A kollektorok felületének nagysága 2 m2, mely modulrendszerben tovább növelhető.

A fejlesztés során a már meglévő tapasztalatok alapján olyan gép létrehozása volt a cél, amelynek hosszú élettartama, csekély karbantartási igénye, magas fokú automatizálhatósági foka van és magas sűrítési mértékkel rendelkezik. A megalkotott szeparátor teljesíti ezeket a követelményeket, ill. teljesítménye tág határok között szabályozható.

Informatikai fejlesztésük során olyan homogén hálózatot, és kiszolgáló eszközöket fejlesztettek ki, amelyek alkalmazásával egyszerűsödik a hétköznapokban jelentkező problémák megoldásának ideje. A fejlesztés leglényegesebb eleme egy olyan szerver-kliens kapcsolat kialakítás volt, melynek segítségével a felhasználók a szerverrel közvetetten kommunikálnak, az alkalmazások (szövegszerkesztés, adatbázis kezelés, műszaki és formatervezés) a szerveren futnak, és a végpontokon csak az adatbevitelhez szükséges eszközök (billentyűzet, egér, monitor) kaptak helyet.

A különböző igényeknek és az egyre emelkedő színvonal elérése érdekében modulelemekből építhető medencerendszert fejlesztettek ki, amelyet rozsdamentes alapanyagból készített váz és héjszerkezet jellemez. A felhasznált alapanyag, valamint a felhasznált technológia elérhetővé tette, hogy a medencét a közönség számára az ÁNTSZ engedélye mellett egy tanulóuszodában üzembe helyezhetik. A medencetest kialakítása olyan, hogy körülötte vízelvezető rendszer is működik, így jutva el a feszített víztükörhöz.

Üvegszálas poliészter felhasználásával megtervezték a szennyvízátemelő családot, mely a nyomott rendszerű szennyvízszállítás részegységeivé válnak. Konstrukciós kialakításuk révén számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos kivitellel szemben. Az alkalmazott anyagminőségnek hosszú, kis karbantartási igényű, gazdaságos működtetést biztosítanak. Az üzemi körülmények között előgyártott műtárgy és gépészet kedvező árat tesz lehetővé.

Folyókarendszerük alkalmazását elsősorban olyan felhasználók részére fejlesztették ki, akiknek fontos a hosszú élettartam, a könnyen tisztíthatóság és az esztétikus megjelenés. A modulrendszerben telepíthető vízelvezetőhálózat szerelőkarimákkal, szintező lábakkal és betonozó karmokkal rendelkezik, így telepítése egyszerű, gyors és kötségkímélő.
Puskás Tivadar Közalapítvány
1063 Budapest, Munkácsy u. 16.
Tel.: 301-2030, Fax: 332-3774

A Puskás Tivadar Közalapítvány non-profit közhasznú szervezet. A Közalapítvány szervezeti egységeként működő Nemzetközi Technológiai Intézet célja a külföldi csúcstechnológiák hazai elterjesztése és a világszínvonalú magyar technológiák nemzetközi piacra vitele (kétirányú tudás- és technológiatranszfer, partnerközvetítés), valamint a kis- és közepes magyar vállalkozások versenyképességének fejlesztése (tanácsadás- és technológiai audit).
Soméus Edward
1222 Budapest, Széchenyi u. 59.
Tel.: 20/201-7557, Fax: 424- 0224

Felkínált téma:
CARBO ANIMALIS PURIFICATUS: természetes és környezetbarát foszfor talajerő utánpótlás ökológiai és integrált zöldségtermesztési alkalmazásokra
A 3R innovatív szenesítő eljárás és berendezés „közel zero emisszió” elven működő szenesítő rendszer, mely alacsony értékű csontliszt élelmiszeripari melléktermékekből értékes és magas P/Ca tartalmú ásvány végtermékeket állít elő környezetvédelmi és vegyszermentes növénytermesztési alkalmazási célokra.
A 3R technológia egyik legfontosabb berendezés eleme a speciális tervezésű külső fűtésű, folyamatos adagolású, zárt vákuumban dolgozó szenesítő forgókemence. A 3R technológia:
Nemzetközileg szabadalmaztatott, eredeti forrás és eredeti megoldás
Komplett és pirolízis-specifikus fejlesztés
A 3R pirolízis technológia magas reduktív hőkezelési hőmérsékletet képes elérni (850 °C) és bármely hőmérsékletet tartományban flexbilisen működni
Az 500 tonna/év kapacitású bemutató üzem (Budapesttől 80 km-re nyugatra) Polgárdi városban található (ISO 9001 és ISO 14001 minősített)
Költséghatékony és piacképes eljárás, berendezés és termék

A találmány célja különböző klimatikus viszonyokra, eltérő talajkultivációkra és mesterséges termesztő közegre kifejlesztett természetes talajjavító és biológiai növényvédő hatású termék alkalmazásorientált kifejlesztése, Ca/P tartalmú mezőgazdasági melléktermékek felhasználásával innovatív biotechnológiai módszerek alkalmazásával. Az innovatív eljárás és termék foszfor-mobilizáló mikroorganizmusok és magas Ca/P tartalmú szilárd hordozóanyag együttes alkalmazását célozza meg.
Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
2103, Gödöllő, Péter K. u. 1.
Tel.: 30/635-1183, Fax: 28/410-804

A Kar alapvető kutatási célja az életminőség javítását és az egészséges táplálkozást megalapozó – az ökológiai adottsá-gokat messzemenő figyelembe vevő, alacsony energia- és anyagráfordítással működtethetű – agrártermelési technoló-giák, termékek és termékpályák kidolgozása. Mindez nem nélkülözheti a technológiák biológiai alapjainak, növény- és állategészségügyi feltételrendszerének, a termelési, tenyésztési, feldolgozási és értékesítési vertikumoknak a komplex tudományos fejlesztését. Várható, hogy a jövőben az agrárkutatások súlypontja két fő területre összpontosul: a természeti erőforrások védelmére, valamint az emberi fogyasztásra kerülő élelmiszerek minőségbiztosítására. Fokozni kell a termelői háttér, a szaktanácsadás tapasztalatai és problémái alapján a gyakorlat számára fontos kutatási témák számát is.
Thermoflash Kft.
2146 Mogyoród, Széchenyi u. 3.
Tel.: 20/9340730, Fax: 308-2003

Felkínált téma: A Thermoflash márkajelzésű használati mintaoltalommal védett fűthető ruházat, a test közel teljes felületén fűti felhasználóját. A fűthető ruha egy alsóruházat, amelyet csatlakoztatni kell az intelligens vezérléssel ellátott fűtőegységhez, ami 35 és 55 celsius fok között a felhasználó által beállított értéken tartja a ruha hőmérsékletet.
A Thermoflash motoros fűtőegység a motor maradék hőjét felhasználva fűti a felhasználót, 3800 Watt a fűtő teljesítmé-nye, de a motor teljesítményét mégsem befolyásolja. Felhasználásával motorozáskor, vagy kültéri tevékenység végzése közben beltéri komfortérzetet lehet létrehozni.

A Thermoflash mini gázkazánnal kombinált fűthető ruha, pedig egy kereskedelmi forgalomban kapható 200g-os PB camping gázpalackról fűti a felhasználóját kb. 10 órán keresztül, amely ideális lehet horgászoknak, vadászoknak, biztonsági őröknek, és bárkinek, aki hideg környezetben végzi a tevékenységet.
Tova-Partner Kft.
1137 Budapest, Szent István park 26.
Tel.: 225-1160; 30/520-7811, Fax: 225-1161

Felkínált téma:
Hálózati rekonstrukció- tervezés Fuzzy-logika alkalmazásával
A megvalósult innováció a Fővárosi Vízművek számára készült. A Vállalati Vagyongazdálkodás (Enterprise Asset Management EAM) koncepcióján alapuló tervező eszköz a Fuzzy-logika felhasználásával a teljes hálózat vezetékeinek kockázatértékelése révén ér célt. A hálózati rekonstrukció-tervezés folyamata két lépcsőben történik: előbb egyfajta diagnózis révén megállapítják az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét, majd összeállítjuk a tervet. Az értékeléshez szükséges leíró- és állapotinformációk gyűjtése a térinformatikai alkalmazáson történik és ugyanott lehet az eredményeket prezentálni is.
Projekt

Mikroprocesszoros, digitális és analóg áramköri modulrendszer
Untitled Document Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 200 0731
mobil: +3630 955 0420
www.innovacio.hu
Készítette: VISUALIA