Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2019-04-16
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2 emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

27. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2019. március 28-án, az Országházban adták át a 2018. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.

A résztvevőket először Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntötte:
"...Azt kevesen vitatják, hogy az innovatív társadalom alakításában nem sokat jutottunk előre az elmúlt negyedszázad alatt, tehát tennünk kell valamit. Bekövetkezett ugyan egy látványos technológiai fejlődés a magyar gazdaságban, de ennek forrása a külföldi tőke és technológia beáramlása volt..."
"...A kormányzati szerkezetben az innováció soha nem látott kiemelt szerepet kap, s ez reményt ad a stagnálásból való elmozdulásra. Ezt a lépést a Magyar Innovációs Szövetség hosszú ideje szükségesnek ítélte..."
"...Az Egyesült Államokban a kormányzat kiemelt programok finanszírozásával serkenti a tudományos munkát azokon a területeken, amelyeket a politika fontosnak ítél. Az ítéletalkotásnál - természetesen - kikéri a tudomány képviselőinek véleményét is, de a társadalmi hasznosság fontos elem a döntésnél. Ebből a látószögből szemlélem ezt a hazai vitát - némi értetlenséggel. A legfőbb ellenérv a tudomány autonómiájának féltése és az MTA intézeti hálózatának sorsa feletti aggodalom. Az új kormányzati szerkezetben a tudomány és az innováció közös keretbe került. Én ezt nem, hogy bajnak, hanem kifejezetten előnyösnek tartom. Miért lenne gond, ha az innováció-politika a tudományra épít? Egyesek azt vizionálják, hogy az alapkutatásokra jutó szerény állami ráfordításokat részben fejlesztéspolitikai célra csoportosíthatják át. Én ilyen szándékot sem a költségvetésből, sem illetékes politikusok nyilatkozataiból kiolvasni nem tudtam..."
"...Azt gondolom, hogy a tudományos élet képviselői és a tudományt finanszírozó kormány együttműködésre vannak ítélve. Az együttműködés alapja pedig a jóhiszeműség és a tárgyalási készség. Meg kell keresnünk azokat a pontokat, amelyek a jelen, betegesen polarizált politikai viszonyok között, alkalmat adnak az együttműködésre, s ez például szolgálhatna más jelentős összenemzeti ügyeink konszenzusos kezelésére. A tudomány és az innováció ügyét ilyennek gondolom, s ezt az ügyet próbáljuk szolgálni az Innovációs Nagydíj intézményével is..."

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"...Míg a feltalálás egy kreatív intellektuális teljesítmény, addig az innováció egy tudatos, közgazdaságtani értelemben vett döntés, mely alapján egy vállalat alkalmaz egy találmányt. Ez a fajta piacorientált innovációs képesség napjaink globális gazdasági versenyében különösen fontos, hiszen, ha valaki nem akar lemaradni, akkor csak és kizárólag tudásalapú, nagy hozzáadott értékű termékekkel és szolgáltatásokkal válhat sikeressé..."
""...A nemzetközi versenybe csak akkor tudunk sikeresen bekapcsolódni, ha az eddigi hagyományokkal szakítva, teljesen új logikai rendszerben és struktúrában építkezünk tovább. Meggyőződésem, hogy az innovatív vállalkozások vezetőinek és a Magyar Innovációs Szövetségnek is egyezett a törekvéseivel az a döntés, melynek alapján az innováció és technológiai fejlesztések a kutatásfejlesztés, a találmányok, szabadalmak hasznosításának irányítása, koordinálása, új alapokra helyezése ma már az Innovációs és Technológiai Minisztérium keretében zajlik..."
"...A vállalati és a kormányzati törekvések, valamint néhány civil szervezet, köztük elsősorban a Magyar Innovációs Szövetség munkája eredményeként jelentős sikereket könyvelhettünk el. Folyó áron számítva 21 százalékkal bővült a GDP-hez viszonyítva a kutatás-fejlesztési ráfordítások összege 2017-ben. Trendforduló történt a k+f tevékenységet végzők létszámában is. Mind a kutatóhelyek, mind a kutatók száma növekedett, elérve a 61 ezer főt. Ez a bővülés a vállalati szektor növekedése mellett a 165 milliárd forintos állami juttatásnak is nagymértékben volt köszönhető..."
"...A KFI hosszútávú eredményessége szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás és a vállalati szektor kapcsolata, a külső vállalati szereplők bevonása a felsőoktatási és kutatóintézeti együttműködésekbe. A vállalatok ne csak vevők legyenek, hanem hosszútávon partnerek és támogatók..."Befejezésül Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter mondott beszédet:
"...Az innováció fogalma ma már mindennapunk része - ahogyan egyébként a stressz is. Pontosan így is kell rá tekintenünk: mindannyiunkat érintő fogalom, válaszreakció. Mindkettő az új és váratlan helyzetekben hasznos, erőt, energiát és lendületet ad az új kihívásokhoz. Az innováció ezen felül még magát a megoldást és a fejlődést is szolgáltatja...""
"...korunk tudás infrastruktúrájának fenntartása egyre nagyobb és több ráfordítást igényel, az ismeretek megszervezéséhez szükséges idő nő, másfelől viszont gyorsul a tudás amortizációja, a megszerzett ismeretek elévüléséhez vezető idő jelentősen csökken. A jövő tehát azoké, akik tanulnak. Akik csak tanultak, azok olyan világba valók, amely már nem létezik, mert elvesztették a boldogulás és talpon maradás szempontjából a legfontosabbat: a tudástőkét. Nekünk, magyaroknak különösen fontos üzenetet hordoznak ezek a gondolatok, mert felértékelik a képzés, a tudomány és az ipari innováció szerepét. Mi azoktól a területektől várhatunk elsősorban sikereket, ahol a tudás és nem a tőkeerősség a döntő..."
"...A kormány tisztában van azzal, hogy kevesebb erőforrással rendelkezünk az innovációban élen járó országokhoz képest, így az Egyesült Államokkal vagy Kínával nem tudjuk minden téren felvenni a versenyt. Ezért el kell döntenünk, hogy mely tudományterületek azok, amelyek a hasznosulás révén képesek igazán sokat hozzátenni ehhez. Nem vitatva az alapkutatások jelentőségét, egyetértésre kell jutnunk abban, hogy mi az, ami a magyar közösség számára közvetlenül is hasznosulni tud. Vagy azért, mert ezeken a területeken tényleg nagyon jók tudunk lenni, vagy azért, mert a globális kihívások miatt muszáj értenünk hozzá, vagy pedig azért, mert a mainstream trendeket követnünk kell."
"...úgy is fogalmazhatnék, hogy az innováció reinkarnációs folyamatában levertünk néhány cölöpöt, akárcsak Steindl Imre a dunai kavicsba. Ezek pedig a következők:
El kell érnünk, hogy javuljon a hazai vállalkozások, elsősorban a kkv-k alacsony innovációs teljesítménye. El kell érnünk, hogy növekedjen az állami kutatóhelyek (kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények) kutatási eredményeinek gyakorlati haszna. El kell érnünk, hogy erősödjön az együttműködés a KFI rendszer szereplői között.
A nemzeti innovációs rendszer legfontosabb szereplőinek rendeltetését újra kell definiálnunk, így az egyetemekét, a kutatóintézetekét, valamint a vállatokét is. Új innovációs ökoszisztémát kell építenünk, amely az imént említett kihívásoknak meg tud felelni, amely nem önmagában áll, hanem mindannyiunk javát szolgálja. Víziónk a magas hozzáadott értéket teremtő, tudásalapú, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdaság és társadalom az ország egész területén. Mert hiszünk abban, hogy az innováció mindenkié lehet..."
"...Tisztelt Díjazottak!
Az országház hasonlatnál maradva, Önök azok, kik e házba a szellemet, a gondolatot, az innovációt beviszik. Önök azok, akik megtöltik az építményünket élettel, hogy az ne egy sivár, élettelen hely legyen. Örülök, hogy olyan emberek társaságában lehetek itt ma, akik a tudás- és innováció-menedzsmentért nemcsak felelősséget éreznek, hanem annak létrejöttéhez valóban hozzájárulnak. A mércét nagyon magasra tették, és azt el is érték..."

Kiemelt dicséretben részesült társaságok:
 • a Varga-Flexo Kft., a flexonyomógép fejlesztése hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomtatásáért,
 • a CONTROLSOFT-Automatika Szolgáltató Kft., a távfelügyelettel vezérelhető, automata talajgenerátorokból álló országos jégeső-elhárítási rendszerért (JÉGER),
 • a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a "Szegedi tritikálék: áttörő innováció a hazai agrártermelés és élelmiszergyártás számára" címűpályamunkáért,
 • a Turbine Kft., a Turbine digitális sejtszimulátor fejlesztéséért.
Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke, szervező-bizottsági elnök és Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára adta át az okleveleket a társaságok vezetőinek.

Ezután Pomezanski György, műsorvezető tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat:
 • a 2018. évi "Ipari Innovációs Díjban" a FUX Zrt. részesült az extrém üzemi körülményekre tervezett nagyfeszültségű távvezeték fejlesztése és gyártásáért. A díjat Cseresnyés Péter, az ITM miniszterhelyettese és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Barkóczi Istvánnak, a FUX Zrt vezérigazgatójának.
  A pályamunkát Szigeti Ádám, helyettes államtitkár méltatta.
 • a 2018. évi Informatikai Innovációs Díjban a Sanatmetal Kft. részesült a WIWE szívdiagnosztikai eszköz kifejlesztéséért. A díjat Cseresnyés Péter, az ITM miniszterhelyettese és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezetőjének. A pályamunkát Szigeti Ádám, helyettes államtitkár méltatta.
 • a 2018. évi "Agrár Innovációs Díjban" a MTA Agrártudományi Kutatóközpont részesült új típusú bőtermő martonvásári búzafajtákkal megvalósított innovációért. A díjat Farkas Sándor, államtitkár és Szigeti Ádám helyettes államtitkár adta át Balázs Ervinnek, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatójának.
  A pályamunkát Farkas Sándor, államtitkár méltatta.
 • a "2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában" a Norma Instruments Zrt. részesült az Icon hematológiai termékcsalád kifejlesztéséért. A díjat Farkas Sándor, államtitkár és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át, Horváth Gergely Domonkosnak, a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatójának.
  A pályamunkát Farkas Sándor, államtitkár méltatta.
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2018. évi Innovációs Díjában a Teqball Kft. részesült a kis helyigényű multifunkciós sporteszköz kifejlesztésért. A díjat Pomázi Gyula, elnök és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Murányi Gergely Balázsnak, a Teqball Kft. külkapcsolati igazgatójának. A pályamunkát Pomázi Gyula, elnök méltatta.
 • a 2018. évi Nemzeti, Kutatási és Innovációs Hivatal "Alapkutatástól a piacig" Innovációs Díjban a Mirrotron Kft részesült a "Neutronspektroszkópia kifejlesztése és alkalmazása a tudományban, az iparban" című pályázatukért. A díjat Birkner Zoltán, elnök és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Mezei Ferencnek, a Mirrotron Kft ügyvezetőjének. A pályamunkát Birkner Zoltán, elnök méltatta.
 • a Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi "Startup Innovációs Díjában" a Webshippy Kft. részesült a kiszervezett logisztika alkalmazásért. A díjat Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Szigeti Ádám, helyettes államtitkár adta át Perényi Andrásnak, a Webshippy Kft. igazgatósági tagjának, ill. alapítójának.
  A pályamunkát Pakucs János, tiszteletbeli elnök méltatta.
 • a 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az Omixon Biocomputing Kft. kapta az újgenerációs transzplantációs genetikai teszt fejlesztéséért és globális piaci bevezetéséért. A díjat Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, zsűrielnök adta át Bérces Attilának, az Omixon Biocomputing Kft. alapító elnökének. A pályamunkát Jakab István, az Országgyűlés alelnöke méltatta.

Végezetül a 2017. évi innovációs nagydíjas Richter Gedeon Nyrt igazgatóságának elnöke Bogsch Erik köszöntötte a díjazottakat. A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2018. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk ide kattintva letölthető.

28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna által a 2018/2019-es tanévre, a 14 és 20 év közötti korosztály számára meghirdetett 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult. A 2019. április 1-i határidőre a 74 továbbjutott pályázatból 67 kidolgozása fejeződött be.

A pályázók szóbeli prezentációkat fognak tartani. A prototípusokat, modelleket működés közben mutatják be szekcióülések keretében 2019. április 24-26. között a zsűri tagjainak, valamint beszámolnak a tudományos kutatásaik során elért eredményeikről.

A bírálóbizottság Dr. Jakab László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánjának vezetésével 2019. május 2-án, testületileg hozza meg a végleges döntést a közel 2,5 millió forintos ösztöndíjakat illetően.

A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb egy kétnapos kiállításon mutatjuk be az Ericsson Magyarország Központjában.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Magyar Innovációs Szövetség 12 M Ft-ot nyert el a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre.

K+F Tagozat ülése

Április 10-én tartották a MISZ Kutatás-fejlesztési Tagozatának következő ülését Budapesten, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén.

Fókuszban, többek között, a következő kérdések álltak: Mit várna el a tagozatoktól a MISZ vezetése? Hogyan tudnának a tagok vagy a tagozat hozzájárulni a hazai innováció fejlesztéséhez?
Az ülést Grasseli Norbert nyitotta meg, majd Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnökének, vitaindító előadása következett.

Az ülés javaslatai alapján,
 • a MISZ egyre kevésbé érdekérvényesítő, ma már inkább szemléletformáló szervezet,
 • növelni kell az innovatív vállalatok számát Magyarországon - pl. szemléletformálás segítségével,
 • a MISZ alkosson definíciót az innovatív vállalatra,
 • a MISZ alkosson új kifejezést az innováció szóra, amely az elmúlt években elhasználódott,
 • a MISZ tegyen javaslatokat új típusú támogatási formákra.

MATEHETSZ közgyűlés

2019. április 13-án, szombaton, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) közgyűlést tartott, a szövetség budapesti székhelyén. A Magyar Innovációs Szövetséget mint alapítót dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte. Részt vett a közgyűlésen Monszpart Zsolt, MISZ alelnök is, aki a MATEHETSZ FB tagja.

SZJA 1+1%

Rendelkezhet adója 1+1%-áról.
Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 25 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (második) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.
A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Sportinnovációs kerekasztal 2019

A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) Sportinnovációs Szakbizottsága kerekasztal beszélgetést szervezett a Magyar Sport Házában, április 11-én. Tagszervezetünk, a Testnevelési Egyetem szakemberei és az MSTT Sportinnovációs Szakbizottságának tagjai mellett, a rendezvényen megjelentek világbajnokok, olimpiai érmesek, oktatók, mérnökök, szakorvosok, pszichológusok, edzők, érdeklődő testnevelők, valamint egyetemi hallgatók is.

A program keretében "Innováció a sportban" címmel tartott előadást tagszervezetünk, a Testnevelési Egyetem új útjairól Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, rektor. Vitaindító előadást tartott Hild Imre, a Magyar Innovációs Szövetség Startup Tagozatának elnöke, aki az "Innováció és Startup" összefüggéseiről beszélt.

Kerülő Balázs, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. divízióigazgatója az "Innováció és K + F tevékenység" kapcsolatáról tartott előadást. Végezetül Györfi János, az MSTT Sportinnovációs Szakbizottság elnöke, a találkozó szervezője és moderátora a sportinnovációs folyamatok emberi és közösségi hátteréről beszélt, bemutatva az innováció gátjait és a kitörési pontokat, lehetőségeket.
A vitaindító előadásokat a nézőkkel, érdeklődőkkel folytatott kerekasztal-beszélgetés zárta le.

Magas hozzáadott értékű munkahelyek Debrecenben

Az amerikai National Instruments (NI) debreceni leányvállalata, 5,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően egy negyedik épülettel bővül, amelynek április 10-én tartották bokrétaavató ünnepségét Debrecenben, ahol Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Dr. Papp László, Debrecen polgármestere, Eric Starkloff, a National Instruments Corporation elnöke és Dr. Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője mondott beszédet.

Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, nemcsak az a fontos, hogy minél több munkahelyet hozzunk létre, hanem az is, hogy ezek minél nagyobb hozzáadott értékkel bírjanak. Az NI sikertörténete azért példaértékű, mert az amerikai vállalat erős humán tőkére épül és élenjáró technológiát hozott Debrecenbe.

A 2001-ben mintegy 100 fővel induló vállalat mára már közel 1500 főt foglalkoztat.
A kivitelezés mellett a 210 munkavállaló toborzása is hatékonyan zajlott, a pályázatban vállalt munkakörök 100 százalékát már be is töltötték. Az új munkatársak mérnöki és informatikai, kutatás-fejlesztési, valamint egyéb szolgáltatási területeken dolgoznak. Legtöbbjük felsőfokú végzettséggel, ill. angol és más idegen nyelv ismeretével rendelkezik.
Készítette: VISUALIA