Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2018-03-06
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2 emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

MISZ elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2018. február 28-án tartotta ülését Budapesten, Szövetségünk székhelyén.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2. A 2017. évi beszámoló pénzügyi része kapcsán az FB részéről Papanek Gábor három megjegyzést tett előzetesen. A megjegyzésekre Riba Nikoletta ügyvezető igazgató-helyettes, Szabó Gábor elnök és Pakucs János tiszteletbeli elnök is reagált, továbbá ismertették a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kapcsán beszervezett új szponzorokat és a 2018-ban befolyó támogatási összegeket. Az FB által felvetett vállalkozási tevékenység kapcsán Mogyorósi Péter, regionális igazgató jelezte, hogy véleménye szerint a titkárság ilyen jellegű tevékenységre jelenleg nincs felkészülve, illetve külföldi minta alapján a tagvállalatok kapacitásának, azaz külső erőforrások kihasználása esetén látna egyedül esélyt e téren a források növelésére.

Pakucs János a MISZ taglétszámának növelése érdekében kérte újból az elnökség hathatós közreműködését.

3. Szabó Gábor elmondta, hogy a MISZ 2017. évi közgyűlését a jogi határidők betartásával május második felére tervezzük. Az elnökség egyetértett abban, hogy a részleteket majd a következő elnökségi ülésen fogják megtárgyalni. Érkezett egy javaslat a szakmai programra, ennek előkészítését Szabó Gábor vállalta magára.

4. Szabó Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy az SZMSZ szövegét formai okok miatt pár helyen változtatni kell. Ezért az alábbi módosításokat javasolta:
  • a székhelyváltozás miatt megváltozott az adószámunk, ezért az 1.§ 2.9-es pontot ennek alapján módosítani kell;
  • a tagozatok listáját frissíteni kell, ezért az 5.§ 2.3-as pontban a működő tagozatok közül törölni kell a Logisztikai Tagozatot és fel kell venni a listára a nyáron alakult Startup Tagozatot.
Az elnökség a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

5. Frischmann Gábor jelezte, hogy a MISZ stratégia kapcsán már ment egy körlevél a stratégiai felelősöknek, s javasolta, hogy a Greiner István által készítendő összefoglaló alapján a 2017-es beszámoló stratégiára vonatkozó része legyen kiegészítve, ezt a javaslatot az elnökség támogatta. Továbbá jelezte, hogy a stratégiában szerepel egy MISZ éves munkaterv is, ennek kidolgozása kapcsán hamarosan fel fogja venni a kapcsolatot a Titkársággal.

Szamosi Katalin és Thernesz Artur javaslatára a MISZ elnöksége döntött a következő elnökségi ülés időpontjáról is, melynek a közgyűlés programján kívül a másik napirendi pontja a stratégia lesz.

26. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsági ülése

A 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amely a 2017. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A felhívásra 29 pályázat érkezett. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat alaposan mérlegelte. A 2018. márciusi zsűriülésen - Dr. Pálinkás József elnök képviseletében Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese vett részt és dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnökének közreműködésével - kiválasztották a legjobbnak ítélt pályázatokat. A bírálóbizottság tagjai hosszú előzetes értékeléseket követően az ülésen hozták meg a döntésüket. Az értéklelés szempontjai között döntően az elért többleteredményt figyelembe véve, odaítélte a díjakat, valamint kiválasztotta a MISZ Startup Innovációs Díjában részesített pályázatot is.

A bizottság megállapította, hogy ebben az évben is kiemelkedő, - sőt az utóbbi évek talán legjelentősebb innovációs teljesítményeit - elsősorban a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, és a feldolgozó ipar területéről - lehetett díjazásban részesíteni.

Az ünnepélyes díjátadásra, a hagyományoknak megfelelően, március 28-án kerül sor az Országházban.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Innovációs Testületének tagjai újabb megbízást kaptak

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke Dr. Pálinkás József a Testület legutóbbi ülésén újra újabb három évre - 2020 dec. 31-ig - meghosszabbította az Innovációs Testület hét tagjának megbízását. A Testület elnöke továbbra is dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke. A Testület munkáját továbbra is segíti tagként dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese és Ábrahám László, a MISZ elnökségi tagja.

A Testület bizottságába nyolcadikként, új tagként megbízást kapott Dr. Palotás Árpád Bence, a Miskolci Egyetem dékánja.
SZJA 1+1%

Ön is rendelkezhet adója 1+1%-áról. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (első) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. Ebből a forrásból a 2017. évi Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásainak finanszírozására több mint 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Az adó másik 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 25 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk (második) 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

Gyászhír

A Magyar Innovációs Szövetség mély fájdalommal tudatja, hogy életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke, akit március 2-án, a budapesti Farkasréti temetőben helyeztek örök nyugalomra.

"Barsiné Pataky Etelka élete minden területén mérnök maradt, hazája és annak társadalma javát szolgálta, a szó nemes értelmében a polgári kultúra értékteremtő képviselőjeként. Ha egy zászlóvivő dől ki a sorból, a csapatnak nem szabad megtorpannia, hanem fel kell venni a zászlót és haladni tovább a közösen kijelölt úton. Ő zászlóvivő volt, a mérnöki hivatás kemény és következetes harcosa." - mondta Nagy Gyula, az MMK elnöke búcsúbeszédében.
Készítette: VISUALIA