Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2017-10-10
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2 emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

MISZ-levél és állásfoglalás a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások jogszabályi kereteinek új jogi szabályozásának megalkotásáról

2017. szeptember 28-án, a Magyar Innovációs Szövetség a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások jogszabályi kereteinek új jogi szabályozás megalkotása kapcsán levélben fordult Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterhez és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez.

Részletek a levélből:

"...A SZTNH vezetőivel folytatott megbeszélések és vonatkozó megoldási javaslatok alapján egyértelművé vált a MISZ számára, hogy a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások általános szabályaira vonatkozó törvény elfogadása lehet az egyetlen garancia arra, hogy ezek az eljárások 2018. január 1-jét követően is segítsék az iparjogvédelmi, a szerzői jogi és a kutatás-fejlesztés tevékenységek minősítésével összefüggő ügyekben az SZTNH-hoz forduló ügyfelek, innovatív vállalkozások megfelelő kiszolgálását..."

"...Amennyiben a törvény elfogadására ebben az évben nem kerülne sor, akkor gyakorlatilag az Ákr. alkalmazása válna - néhány rendelkezés kivételével - kötelezővé ezekben az ügyekben is. Ez az SZTNH-t érintő számos jogalkalmazási problémát vetne fel, és jelentősen megnehezítené a hazai innovációt támogató szellemitulajdon-védelmi rendszer működését..."

"...A fentiek alapján kérjük, hogy az SZTNH előtt folyó minden eljárást egy külön törvényben összefoglaló jogszabály tervezete a 2017. évi őszi törvényalkotási programba felvételre kerülhessen, annak érdekében, hogy az új jogszabály 2018. január 1-jétől is biztosítani tudja ezen eljárások zavartalan igénybevételét..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 27. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból. Az eseményre 2017. október 4-én, tagszervezetünk, az Ericsson K+F Központjában került sor.

Az eseményt Jakab Roland az Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, mint házigazda nyitotta meg. Kiemelte, hogy a Verseny remek lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy megmutassák magukat és az ötleteiket. Elmondta továbbá, hogy a tudomány népszerűsítése fontos feladat és nagy megtiszteltetés az Ericsson K+F Központ számára, hogy helyet adhat a tehetséges fiatalok bemutatkozásának, ezt a lehetőséget az új épületükben továbbra is biztosítják majd.

Dr. Palkovics László, államtitkár, a Verseny fővédnöke az EMMI nevében köszöntötte a meghívottakat és a tehetséggondozás oktatási rendszerben betöltött kiemelt szerepéről tartott előadást. Kiemelte, hogy Magyarország az élen jár a tehetséggondozásban, azonban mindig van mit tennünk az előrelépés érdekében. Előadásában kitért a felsőoktatás és a magyarországi kutatás-fejlesztés helyzetére, a Nemzeti Tehetségprogramra, a Köznevelési- és Arany János programra, amit a középiskolás diákok, valamint azokra a kutatási támogatásokra is, amiket az egyetemi hallgatók vehetnek igénybe. Ösztönözte a fiatalokat, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel és ne féljenek megmutatni magukat.
Ezután dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke bejelentette a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt és ismertette a feltételeket. A versenyre főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is. Beszélt a nemzetközi versenyek fontosságáról és a MISZ által, ezen rendezvényekre delegált fiatalok sikereiről. (A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu portálunkon olvasható.)

Dr. Pálinkás József, a Verseny társfővédnöke, a NKFIH elnöke "Változik-e napjainkban az innováció fogalma?" címmel tartott előadást. Továbbá felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy keressenek inspiráló környezetet és lássanak neki a munkának. Kiemelte továbbá, hogy nagyon fontos a fiatalok támogatása és inspirálása, amelyet az NKFIH is fontos feladatának érez, hiszen a fiatalok az új ötleteikkel alapozzák meg a versenyképes kutatásokat. Elmondta továbbá, hogy hisz abban, hogy a leendő versenyzők között lehet akár egy jövőbeni Darwin, Newton vagy Szent-Györgyi Albert is, ezért azt tanácsolta, szedjék össze minden bátorságukat és dolgozzanak meg a sikerért.

Végül Dér Ágnes, az M5 csatornaigazgatója, a verseny fő média támogatójaként köszöntötte a résztvevőket és egy kisfilmmel szemléltette az egy éves jubileumát nemrég ünneplő M5 Csatorna munkásságát. Kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartják, hogy az emberekhez közel hozzák a tudományokat, így nagy örömmel vállalták idén is a Verseny népszerűsítését.

A rendezvény második felében Ivánka Gábor, zsűritag bemutatta az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny korábbi díjazottjait, akik a 2017. évben nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt értek el. A fiatalok 5-5 percben beszéltek a sikereikről, és bemutatták munkájukat:
 • Molnár Áron, az Intel ISEF díjazottja, aki kijutott a tudományos versenyek olimpiájára (Új típusú ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor) megköszönte a bemutatkozás lehetőségét, majd mesélt az általa fejlesztett eszközről. Kiemelte, milyen hihetetlen élményekkel gazdagodott a tallinni EU döntőn és nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy képviselheti Európát majd a világversenyen.
 • Kocsis Ábel, a tallini 29. EU Fiatal Tudósok Versenyének résztvevője (Mennyire vagyunk tartósak? (Gerincgörbületek kirajzolása Tolival)) részletesen ismertette a Toli nevű, általa kidolgozott eszköz használatát és hasznosítási lehetőségeit. Reméli, hogy nemsokára érdeklődni fognak a piacon az eszköz továbbfejlesztett változatáért.
 • Szegedi Melinda, a 32. CASTIC Verseny aranyérmese (E-fásli: Peltier-elven alapuló termoelektromos hűtőrendszer) bemutatta a találmányát és ismertette a készülő fejlesztési terveket. Ezután mesélt a kínai versenyről, ahol a nemzetközi fordulóban 20 ország 100 résztvevője közül választották ki aközé az 5 fiatal közé, akiknek a munkáját aranyéremmel díjazta a zsűri.
Zárszavában Dr. Szabó Gábor elmondta, hogy a fiatalok prezentációi is bizonyítják, milyen nagy szükség van erre a tudományos és innovációs versenyre. Kiemelte, hogy november 28-ig csak a kreatív ötleteket kell benyújtani, a 2. fordulóban azonban már működőképes eszközöket, befejezett projekteket kell prezentálni. A verseny lényege az innováció - fontos, hogy a projektnek haszna legyen és társadalmi igény álljon mögötte - valamint a tehetségkutatás. Elmondta, hogy ez nem egy átlagos tanulmányi verseny, hiszen a fiatalok nem kapnak kötelező feladatokat, csak a saját ötleteik megvalósítására kell koncentrálniuk.

A rendezvényt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jóvoltából egy büféebéd zárta.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2017. szeptember 29-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen.

Az ülés fő tematikája a kkv-k finanszírozása, ezen belül:
 • Az ágazati stratégiák és azok finanszírozása
 • A tőkealapú finanszírozás, és az
 • E-kereskedelem.
Az ülésen elhangzott többek között, hogy az EU a napokban zárta az új iparpolitikai cselekvési programját. Ezek hét témakörbe sorolhatók be;
 • A belső piac mélyítése és igazságosabbá tétele - Segíteni a vállalkozásokat a globális értékláncokba bekapcsolódni.
 • Az ipar a digitális kornak való megfeleltetése - Az intelligens technológiák használatának terjesztése.
 • Az alacsony széndioxid kibocsájtású és körkörös gazdaság népszerűsítése - Biogazdaság stratégia, műanyagokra vonatkozó stratégia, kritikus nyersanyagok.
 • A jövő iparából való beruházás - Az innovációba és az egyéb immateriális javakhoz való beruházás erősítése.
 • Az ipari innováció helyben való támogatása - A startup/scale-up mellett az adópolitika, verseny politika javaslatai.
 • Nemzetközi dimenzióban a kereskedelempolitikai megállapodások megkötése - Kereskedelem védelmi eszközök modernizálása.
 • Kiemelt szerep a tagállamokkal, régiókkal, városokkal és a magánszektorokkal való partnerség - Figyelembe venni a helyi sajátosságokat is.
Mivel az Irinyi terv alapvetően tartalmazza a fentieket, így módosítás nem szükséges. Szükség van a hatékony és termelékeny kkv szektor megteremtésére. Az életciklushoz igazodó pénzügyi eszközrendszert azonban a magyar vállalkozások kevésbé ismerik, és kevésbé fogadják el. A vissza nem térítendő támogatásoknak lassan vége lesz, a visszatérítendő támogatások pedig ma még nem népszerűek és nagyon kevesen élnek a tőkealapok adta lehetőségekkel. A kockázati tőkepiac átalakult 2010 után, jelenleg háromszereplős modell létezik, amelynek szereplői: állami befektetők, privát befektetők és EU-s forrással (is) gazdálkodó befektetők. Az állam nem csak Magyarországon, hanem egész Európában a legnagyobb szereplője az alapok forrásának.

A digitális kereskedelemben Magyarország pozíciója jó. A várható forgalomnövekedés 2021-ig progresszíven növekszik, a jelenlegi 427 000 millió Ft-ról el fogja érni várhatóan az 1 000 000 millió Ft forgalmat! Ez indokolta a nemzeti stratégia és kormányhatározatok kidolgozását.

A stratégia várható eredményei a magyar gazdaság teljesítményének javulása, a kereskedők erősödése, a belföldi adóbevételek növekedése, a szabályozás betartásának egyszerűsítése, a jogkövetés erősödése valamint a helyi termelők helyzetének javulása.

Smart City Forum 2017

2017. szeptember 28-án, a Danubius Hotel Heliában került megrendezésre a II. okosváros-konferencia a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli szervezésében. A konferencián a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, alelnök tartott előadást.

Nyitóelőadásában kiemelte, hogy a jogszabályi meghatározások szerint az "okos város" és az "innováció" céljaik tekintetében teljesen összecseng. A konferencián bemutatásra kerülő témák is igazolják, hogy az okos város elemek mindegyike komoly innovációs tevékenység eredménye.

A következő gondolatcsoport az okos város innovációk hard és soft sikerelemeihez kapcsolódott.

A legjellemzőbb hard sikerfeltétel a digitalizáció, az ICT (IKT) megfelelő alkalmazása. Európai összehasonlításban (a legutóbbi európai digitalizációs előrehaladási jelentés és az ICT kutatás-fejlesztési részjelentés szerint is) Magyarország helyzete igencsak ellentmondásos: egyes elemekben (pl. szélessávú internet lefedettség, ICT GDP-n belüli részesedése, ICT-ben foglalkoztatottak aránya) az élmezőnyben vagyunk, ugyanakkor más elemekben (pl. a digitalizálás eredményeinek üzleti és kormányzati beágyazottsága, az ICT ágazat termelékenysége, állami ICT K+F támogatás) a sereghajtók között tartózkodunk. E szélsőségek megértése és a kedvező irányba elmozdulás sok kérdés megválaszolását igényelné.

A soft sikerfeltételek között említett, hogy
 • a problémák, lehetőségek, ötletek egyaránt alapjai lehetnek az okos városi fejlesztéseknek - fontos, hogy a közoktatás erősítse, és ne korlátozza a gyerekek/fiatalok kreativitását;
 • minden innovációban, de különösen az okos városi innovációkban elengedhetetlen az együttműködés, valamennyi érintett bevonása és a befogadó hozzáállás;
 • a finanszírozás szintén alapvető, de minden innovációnál fontos a befektető szemléletű finanszírozás, az okos városok esetében figyelembe kell venni a társadalmi szintű megtérülés igényét is. Lényeges erőforrás az együttműködő partnerek (civilek, lakosság, vállalkozók) személyes energia-befektetése is;
 • alapvető a fejlesztések végig-vitelének képessége, ezen belül is az innovációs menedzsment képesség - ez utóbbiban a felsőoktatásnak nagyon komoly szerepe lenne;
 • az okos város fejlesztéseknél kiemelten fontos a társadalmi szintű hasznosulás, de az is, hogy valamennyi szereplő megtalálja benne az értéket. Az értékek mellett azonban minden esetben mérlegelni kell a biztonsági és kiszolgáltatottsági kockázatokat is!;
 • utolsó soft tényezőként a fenntartás került megemlítésre, amellyel már a tervezési fázisban is foglalkozni szükséges.
Összefoglalásként négy kiemelt soft tennivaló került megfogalmazásra:
 • kreativitást erősítő oktatás és környezet;
 • innovációs menedzsment képesség erőteljes fejlesztése;
 • együttműködés, bizalom erősítése és
 • támogató szabályozás.
Az előadás végén röviden bemutatásra került a Magyar Innovációs Szövetség és a megújított stratégiájának néhány eleme is.

Az előadást követően panelbeszélgetésre került sor, amely az okos város gyakorlati megvalósításának néhány kérdésével foglalkozott. A beszélgetésen a MISZ résztvevője többek között kifejtette, hogy az "okos városság" nem egy állapot - és mint ilyen, nem is létezik a világban kész okos város, - hanem egy szemlélet, egy kultúra, amely folyamatosan keresi a városi lét értékteremtő fejlődésének lehetőségét.

MISZ-CIPA egyeztetés

2017. szeptember 29-én a Kínai Népköztársaság Gazdasági Minisztériumának Közép-Európai kirendeltsége, a Chinese Investment Promotion Agency (CIPA) budapesti székhelyén szakmai egyeztetésre került sor.

Az összejövetel célja és egyben legfontosabb témája a 2016 decemberében a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége között köttetett együttműködési szerződés óta eltelt időszak áttekintése, a jelenlegi helyzet közös elemzése, valamint az együttműködés jövőjének megtervezése és annak elmélyítése volt.

A szakmai találkozón kínai részről Jiao Zheng, a CIPA vezetője, és Hu Bifeng, az MKBSZ elnöke, magyar részről pedig Kassai Róbert miniszterelnöki megbízott és a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.

MISZ FB ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, Ormándi Sándor, FB elnök vezetésével ülést tartott 2017. október 5-én, Budapesten, a MISZ új székhelyén. Megtárgyalta a MISZ határozat nyilvántartási rendszerét és ajánlással élt az elnökség felé a szabályozására vonatkozóan.

Ezután a középtávú stratégia részletes feladatai kidolgozásáról is tárgyaltak, támogatják a prioritás kialakítást, valamint hangsúlyozták, az elnökség által elfogadott feladatok finanszírozásának biztosítása az elnökség feladatát képezi.

Harmadik napirendi pontként a Szövetség forrásbevonási lehetőségeit tekintették át megállapítva, hogy lehetőségek adottak, és javasolja a FB az elnökség számára is a forrás bevonási feladatok megfogalmazását.

Negyedik napirendi pontként a MISZ gazdálkodásának időarányos teljesülését vizsgálták és tettek megállapításokat, alapvetően időarányosan elfogadható a bevételek és kiadások alakulásának helyzete.

Végül ötödik napirendi pontként a FB munka és üléstervét fogadták el a 2018 tavaszán megtartandó közgyűlésig. Az egyebek között a székhely változás cégbírósági bejegyzése és üzletrész értékesítéssel kapcsolatos eseményekről tárgyalt a FB.

Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.

Magyar Innovációs Szövetség címváltozás

Tagszervezetünk, a Dr. Dombi Ügyvédi Iroda közbenjárásával a Fővárosi Törvényszék 2017. október 2-i hatállyal jóváhagyta Szövetségünk változásbejegyzési kérelmét. Ennek értelmében a Magyar Innovációs Szövetség székhelye és számlázási címe az alábbira módosult: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2017. évben 1 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 4 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített. A díjak átadására a díjazottak felsőfokú intézményeiben kerül sor.

2017. szeptember 28-án, a Budapesti Corvinus Egyetem Kitüntetés-átadó Ünnepi Szenátusülésén Gáti Mirkó György, a "Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői - Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre" c.
pályázatáért Harsányi István Ph.D. Díjat, Baksa Máté, "Az Enterprise Social Networking szervezeti hatása" c. pályázatáért pedig Harsányi István Hallgatói Díjat vehetett át Dobák Miklós kuratóriumi elnöktől.
Készítette: VISUALIA