Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2018-06-25
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2 emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja: 2018. augusztus 7.


MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2018. június 26-án, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén összevont ülést tartott a választmány és az elnökség.

1.
Szabó Gábor, elnök jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, melyet a választmány egyhangúlag jóváhagyott.

2.
A meghívott előadó, Csépe Valéria, a MAB elnöke előadásában (melynek diái idekattinva tekinthetők meg) három kérdésre kereste a választ:
  1. MILYEN AZ OKTATÁS szerepe a gazdaság innovációs képességeinek javításában?
  2. KIBŐL LESZ "innovátor?
  3. (3) HOGYAN KÉPEZZÜNK "innovátort", feltalálót?
Elkezdtek egy munkát a NAT megújításáról. Meghatároztak nyolc féle kompetenciát úgy, hogy rugalmasan és ne mechanikusan tudjanak feladatokat megoldani a diákok. A cél: autonóm tanulásra és tudatos életpálya tervezésre-építésre nevelés. A célok megvalósításához négy tényező járul hozzá: az iskola mint tanulószervezet, a tanuló, a pedagógusok és a szülők.
Az oktatási rendszer szerepe az alapfokú oktatásban: aktív tanulás/20. sz. készségek, tudásépítés, tehetségazonosítás. A középfokú oktatásban: tudásmélyítés, specialista/generalista kettősség, felelős pályaorientáció, a felsőfokú képzésben pedig a szakma specifikus kompetenciák. Az oktatást a kreativitás irányába kell elmozdítani.

A kreatív gondolkodás a veleszületett képesség (tehetség) és tanulható, fejleszthető készségek (skill) alkalmazása a mindennapi problémamegoldásban. Ennek kialakításában az iskolarendszernek van felelőssége. A kreativitást akadályozzák olyan mentális akadályok, melyek a probléma-azonosítást blokkolják, az alternatív megoldásokat korlátozzák.
Létezik egy innovációs paradoxon, miszerint minél formálisabb az oktatás és nagyobb a szakmai tapasztalat, annál alacsonyabb a probléma-megoldás szintje. Az előadó ezután ismertette a kreativitás mítoszokat.
A "hogyan képezzünk innovátort˝ c. kérdésre nem lehet válaszolni, csak azt tudjuk, hogyan NE képezzünk innovátort.

Az előadás után a tagok kérdéseket tettek fel.
Keresnyei János azt kérdezte, hogy milyen eséllyel tudnak a nonkomformális képzések beágyazódni a magyar iskolarendszerbe?
Barabás Botond, az NI képviseletében, a szakképzés felől érdeklődött, ill. a pályaorientációról (mérnököt, technikust stb. nagyon nehéz találni).
Greiner István elmondta a felsőoktatásban vannak egyéni tantervek, de középiskolában mi a megoldás?
Papanek Gábor azt kérdezte, hogy miért nem ellenőrzik szakmailag a mai pedagógusokat a felsőoktatásban.
Nagy Gyula azt a kérdést tette fel, hogy most mit lehetne tenni a felsőfoktatásban végzettekkel, hogy innovátort találjanak közülük, hiszen az oktatási rendszer megújulása esetén 10-15 év múlva lesznek megfelelő szakemberek.

3.
Szabó Gábor indítványozta a választmánynak, hogy négy tagot kooptáljon a sorai közé. A választmány egyhangúlag jóváhagyta a következő személyek kooptálását:
Hipszki Gyula, a SIEMENS Zrt. senior szakértője,
Nagy Gyula, Magyar Mérnöki Kamara elnöke,
Jakab Roland, Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója,
dr. Goldfárth József, MOL Group ágazatvezetője.

4.
Szabó Gábor kérte a választmány támogatását az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF) 2018. május 27-i (írásban előzetesen kiküldött) szakmai javaslataihoz.
A választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum 2018. május 27-i szakmai javaslatait támogatja, mely idekattintva olvasható.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére 2018. június 25-én került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium Könyvtártermében. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Farkas József, elnökségi tag képviselte.

Az ülésen György László, államtitkár bemutatta a Magyar Kormány gazdaságfejlesztési céljait. Kiemelte, az Innovációs és Technológiai Minisztérium válasz a világban történő folyamatokra, nevében és küldetésében is. Minden szakpolitika egy minisztériumban található, amely hatékony intézkedéseket és válaszokat tud adni a világban zajló gyors gazdasági változásokra is.
A G7-ek gazdasági súlyát 2050-re az E7 országok veszik át, sőt gazdaságuk duplája lesz a G7-nek.
A munkahelyek átalakulnak, a termelékenység növekedése elvárás, a túlélés feltétele, amelyért nagyon sokat kell tenni a hazai vállalkozásoknak.

Major Gábor, az IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége) főtitkára a digitalizáció jelentőségét és kikerülhetetlenségét vázolta. A digitalizáció mindent át fog alakítani.

Pomázi Gyula, az Iparági Stratégiákért és Szabályozásért felelős helyettes államtitkár a napjainkban zajló generáció-váltásról szólt, hangsúlyozva annak fontosságát a magyar vállalkozások jövője szempontjából. A generációváltást segítő kormányzati programok is előtérbe kerülnek a jövőben.

Tudományos és Technológiai Konferencia

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya szervezte meg a 2018. évi Tudományos és Technológiai Konferenciát 2018. július 2-án, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

A Konferencia célja az volt, hogy meghatározza a magyar KFI szakterület további fejlődése és nemzetközi sikerei érdekében végzett tudománydiplomáciai tevékenység fő hangsúlyait és irányait, bemutassa a magyar innovációs rendszer előremutató fejleményeit, valamint a nemzetközi partnerségépítés jó gyakorlatait, eredményeit, és az abból adódó lehetőségeket.

Az eseményen a főelőadást Palkovics László miniszter tartotta, a szekciókban előadóként szerepelt Greiner István, a MISZ ált. elnökhelyettese, Hild Imre, a MISZ Startup Tagozat vezetője, továbbá Józsa János, BME rektor, választmányunk tagja.

Innovation Dialogue: Lithuania - Hungary

A vilniusi Magyar Nagykövetség "Innovation Dialogue: Lithuania - Hungary" c. rendezvényt szervez 2018 októberében, a MITA Litván Tudományos, Innovációs és Technológiai Hivatallal (www.mita.lt) közösen. Az angol nyelvű rendezvény célja, hogy elősegítsék a magyar innovatív KKV-k exportját.

A vilniusi rendezvény részleteiről egyeztetett dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Sarlós Ágoston, külgazdasági attasé 2018. július 3-án, a MISZ székhelyén.

A másfél napra tervezett vilniusi rendezvény keretében az első napon látogatást szerveznek a litván innovációs és kutatási tevékenység központjának számító Sunrise Valley Science and Technology Parkba, majd a második napon tartják magát az innovációs fórumot, előadással, kötetlen konzultációkkal, ill. B2B találkozókkal.

A Magyar Innovációs Szövetséget képviselője is fog előadást tartani a magyarországi innovációs környezetről, kiemelkedő innovatív eredményekről.

28. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében a 2018. szeptember 14-19. között, Dublinban megrendezésre kerülő "30. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?
(pályázók: Matányi Marianna és Kákonyi Marcell)
-OKOSLÁMPA
(pályázó: Tassi Timián Áron)
- Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata
(pályázó: Novák Blanka)

A versenyzők első szakmai felkészítését dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, Ivánka Gábor, a delegáció vezetője és dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartotta, 2018. július 2-án, Szövetségünk székhelyén.

Innovációs program zárókonferencia

Tagszervezetünk, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 2018. június 28-án, Budapesten rendezte meg az Innovációs program zárókonferenciáját. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósított program szakmai partnere a Magyar Innovációs Szövetség volt, melynek képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartott előadást. Beszélt többek között a MISZ tehetség-kutató, -gondozó programjáról, az innováció jelentőségéről.

A programba 13 diák kapcsolódott be, akikből három csoport jött létre, és az első feladatuk egy innovációs terv felvázolása volt, melyet az Innovációs Szövetség szakértői értékeltek. A diákok számos képzésen, előadáson is részt vettek, melyek közül a startupokról szóló eladást a MISZ képviselője tartotta.

Az Alapítvány a most beindult innovációs csoportokat tovább támogatja. A programról és az alapítványról bővebben a FB oldalon, ill. a tehetsegkutatas.eu weblapon lehet tájékozódni.

Közgyűlési jegyzőkönyv

A Magyar Innovációs Szövetség 2018. május 31-én megtartott, XXIX. rendes közgyűlésének, a hangrögzítés alapján készült jegyzőkönyve olvasható portálunkon a MISZ/Közgyűlések c. almenüben.

Kanada Nap

Kanada magyarországi Nagykövetsége a Kanada Nap (a Nagy-Britanniától való politikai függetlenségről szóló alkotmány évfordulója) alkalmából fogadást adott 2018. június 26-án a budapesti Festetics Palotában. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Átadták a BME 2018. legjelentősebb innovációs eredménye díjat

Tagszervezeteink, a BME és a Pro Progressio Alapítvány 1 millió Ft-os innovációs díját "Módszer és elfogadási kritériumrendszer automata mérőmikroszkópok objektívjének beállításához" c. pályázat nyerte el.

Az oklevelet Józsa János rektor és a díjat alapító Pro Progressio Alapítvány elnöke, Pakucs János adta át a pályázat nyertesének, Erdei Gábor egy. docensnek, a BME modell - a közös nevező c. konferencia keretében, jún. 28-án. A 2011-ben alapított díjat hatodik alkalommal adták át a Műegyetemen.

A 77 Elektronika Műszeripari Kft. által vizeletdiagnosztikai célokra kifejlesztett automatizált és félautomata vizeletüledék-analizátorok az UriSed Technológián alapulnak. Az UriSed berendezések fontos alkatrésze egy kereskedelmi forgalomban kapható, japán gyártmányú szabványos mikroszkópobjektív. Erdei Gábor 2016-ban kidolgozott egy olyan interferométeres eljárást, amivel a mikroszkópobjektívek megfelelő pontossággal beállíthatóak, valamint képminőségük a beállítás után számszerűen ellenőrizhető és mérési adatlappal dokumentálható.
Erdei Gábor útmutatásai alapján a külföldi beszállító módosította a gyártási folyamatot, amelynek így már része a kidolgozott mérés és minősítés. A BME-nek a fejlesztés 67 millió forint nettó bevételt jelentett. A 77 Elektronika Kft. jelentősen növelni tudta termékeinek külföldi eladási számát.
Készítette: VISUALIA