Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2019-10-08
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

Magyar Innováció Napja Tudományos Fórum

Tagszervezetünk, a VALOR HUNGARIAE Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Innováció Napja, Bíró László születésének évfordulója, alkalmából tudományos fórumot rendezett 2019. október 2-án, a BÁLNA Rendezvényközpontban, Budapesten, több, mint kétszáz fő részvételével.

A programot Szőcs Géza, a VALOR Hungariae Zrt. igazgatóságának elnöke és Prof. Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg.Prof. Dr. Palkovics László miniszter, a rendezvény védnöke nevében Dr. Bódis József, az ITM tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy a versenyképesség növelése érdekében 2020-ra a kutatás-fejlesztésre, innovációra fordított forrás tekintetében Magyarország 1,8 százalékos aránnyal számol, melynek elérése reális. Bódis József felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerben még mindig vannak párhuzamosságok, előfordul, hogy az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködések formálisak. Az ITM államtitkára szólt arról, hogy 2015 és 2018 között 655 milliárd forint hazai és uniós forrás érkezett a magyar kutatás-fejlesztési, innovációs szektorba, a legtöbb forrás arányaiban a kis- és középvállalkozásoknak jutott. Fontosnak nevezte, hogy ez a szektor eredményesebb legyen az innovációban, a forrás felhasználásában, és rámutatott arra, hogy az innováció sikeréhez a folyamatalapú támogatási modell minden lépcsőjével komolyan kell foglalkozni.

Rubik Ernőnek a fórumhoz intézett üzenetét, dr. Szamosi Katalin, az SBGK Ügyvédi Irodák elnöke tolmácsolta.

Anisits Ferenc, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje, gépészmérnök, többek között az innovációs klaszterek jelentőségéről beszélt. Osztrák példákon mutatta be, hogyan helyettesíthet egy jól szervezett klaszter, nemzetközi nagy cégeket.

Dr. Vértes Ákos, az Amerikai Feltalálók Nemzeti Akadémiájának tagja, az ELTE-n végzett vegyész és fizikus arról beszélt, hogyan hasznosulnak az analitikai kémia, a fizikai kémia területén, a laborjában kifejlesztett módszerek, eszközök.

Bojár Gábor, Széchenyi-, és Gábor Dénes-díjas fizikus, a Graphisoft példáján beszélt az innovációt elősegítő és hátráltató tényezőkről. A Graphisoft esetében a siker legfontosabb kulcsának a tehetséges munkatársak megtalálását nevezte.

Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy minden évben szeptember 29-én megtartják a Magyar Innováció Napját, és kiadják a Bíró László Magyar Innovációs Díjat.


A Magyar Innováció Napja tudományos fórum résztvevőit videón köszöntötte Bíró László lánya, Bíró Mariann Argentínából. (A golyóstollat a köznyelv angol nyelvterületen ma is biro pen, avagy röviden biro néven említik.)

A tudományos fórumhoz kapcsolódó kiállításon bemutatták Bíró László munkásságát, és a fórumot állófogadás zárta.

MISZ elnökségi ülés

2019. október 2-án, a MISZ elnöksége ülést tartott, szövetségünk budapesti székhelyén.

1.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót dr. Antos László, ügyvezető igazgató a következőkkel egészítette ki:
  • a tagdíj-befizetési arány október 1-én elérte a 90%-ot,
  • a nyári szabadságok alatt is intenzív szakmai munkát végzett a MISZ, 4 állásfoglalást készített, kettőt az NKFIH részére, kettőt pedig a Széchenyi 2020 számára. Az idén véleményezett öt anyag közül kettő pályázati kiírás jelent meg eddig. A MISZ észrevételeinek kb. 1/3-át ezekben figyelembe vették.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

2.
Az elnökség áttekintette és tudomásul vette az első hét hónapról szóló gazdálkodást, mely egyensúlyban van.

3.
A májusi elnökségi ülés döntését megerősítve, az elnökség úgy döntött, hogy a következő válaszmányi ülés időpontját Jörg Bauerhez a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatójához igazítja. Az ülésre várhatóan november második felében kerülhet sor a Tungsram Váci úti székhelyén.

4.
Farkas József, elnökségi tag a Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájáról számolt be. Nagy vívmánynak nevezte, hogy a MISZ delegáltja most már teljes jogú tagja a Tanácsnak. A tanács döntően a KKV-kal foglalkozik. Farkas József a koncepciók, stratégiák végrehajtásban lát komoly hiányosságokat.

Thernesz Artur, FB-tag, először az Energetikai Innovációs Tanács munkájáról számolt be. Ő a megújuló energiaforrások előállításával és disztribúciójával foglakozó bizottságban tevékenykedik. Azt az álláspontot képviselte következetesen, hogy hazai műszaki fejlesztés esetén lesz csak érdemi előrelépés ezeken a területeken. Úgy értékelte, hogy ezek a szempontok manifesztálódtak is különböző pályázati kiírásokban.

Utána rátért a Duális Képzési Tanács (DKT) munkájára. Eredményként említette, hogy azokon a felsőoktatási szakokon, melyeken bevezették már ezt a fajta képzést, 5% a hallgatók aránya. Másik sikeres kezdeményezése volt a DKT-nak, hogy mester szakokon is indultak duális képzések. További eredményként említette, hogy a műszaki duális képzés költségeit nagyobb arányban lehet leírni a szakképzési hozzájárulásból. Példaként hozta fel az említett költségre a hallgatókkal kötött szerződésben rögzített bért. A duális képzésről szóló összes szabályt összefoglalja egy ún. Fehér Könyv, mely az Oktatási Hivatal honlapján elérhető.

Laufer Tamás, alelnök elmondta, hogy az IVSZ szerint meg kell változtatni a duális képzés bizonyos szabályait. Monszpart Zsolt, alelnök szerint érdemes lenne a MISZ-nek összeállítania egy javaslatot a duális képzés rendszerének korrigálására, mert szerinte sem egyértelműen pozitív a megítélés a cégek részéről. Dr. Charaf Hassan elmondta, hogy a felsőoktatási intézményekben is megoszlanak a vélemények a duális képzésről. Laufer Tamás úgy vélte, hogy a MISZ rendelkezik azokkal a lehetőségekkel és kompetenciákkal, hogy összehangolja a különböző véleményeket, finomhangolásra van szükség.

Kersánszki Tamás, a Felsőoktatási Tagozat vezetője beszámolóját azzal kezdte, hogy 2018. okt. 25-én alakult meg az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF), melyen a MISZ is képviseltette magát. A kiírásra került, 1,5 Mrd-os egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázat előkészítésébe a tagozat Magyar Dánielt delegálta, és sok észrevételt el is tudtak fogadtatni.

Szakmai programot az idén tavasszal szervezett a tagozat az Óbudai Egyetemen. Lukácsi Péter, az SBGK Irodák munkatársa beszélt a módosított innovációs törvény lehetőségeiről. A novemberi programra a Leideni Egyetemről hívnak meg egy előadót, aki a harmadik misszióról fog tartani előadást. Második alkalommal kerül sor külföldi szakmai útra. A tavalyi berlini út után, idén Londonban lesz program nov. 12-14 között, a londoni TéT attasé segítségével. A novemberi útra még lehet jelentkezni.

Dr. Szabó Gábor arról a bizottságról számolt be, mely a felsőoktatással kapcsolatban ad tanácsot a miniszterelnöknek. A bizottság elnöke Dr. Maróth Miklós professzor. A doktori képzés témáját hangsúlyosan tárgyalták a legutóbbi ülésen. Dr. Szabó Gábor tolmácsolta az elnökség álláspontját az ipari Phd-val kapcsolatban. Thernesz Artur hozzátette, hogy az iparban dolgozóknak nehezebb a PhD-hoz szükséges publikációs tevékenységet kifejtenie, az iparjogvédelmi követelmények miatt, és erre megoldást kell találni. Dr. Szabó Gábor azt is kifejtette az ülésen, hogy a STEM területen növelni kell a doktoranduszok létszámát.

Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök az NKFIH Innovációs Testületéről számolt be. Ő és dr. Greiner István tagja a 9 fős testületnek az elnökségből. A testület az összes pályázati kiírást, a bírálati rendszert, értékelést megvitatja, és a végső döntést is meghozza a pályázatokat illetően. Az okt. 2-i ülésen az egyetemi ökoszisztéma pályázatot vitatták meg. Anonim bírálóktól 60 pontot kaphattak a pályázók, 40 pontot pedig egy szakértői testület előtt tartott előadás alapján. 24 egyetem pályázott, és vett részt a prezentációkon.

Dr. Pakucs János azt javasolta Kersánszki Tamásnak, hogy az új egyetemi tech-transzfer irodákat kapcsolja be a Felsőoktatási Tagozat munkájába, képezzenek egy hálózatot. Dr. Szabó Gábor azt kérte Kersánszki Tamástól, hogy egy év múlva számoljon be az elnökségnek az új tagok aktivitásáról. Dr. Charaf Hassan, a BME részéről felajánlotta, hogy szívesen megosztják, ill. kicserélik az eddigi tapasztalatokat.

Kreatív Ipari Kerekasztal

2019. szeptember 25-én tartották a Kreatív Ipari Kerekasztal alakuló ülését a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, Budapesten. Szövetségünket Dr. Darázs Lénárd, elnökségi tag képviselte a megbeszélésen.

Először Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár beszélt a kreatív ipar pontos meghatározásának jelentőségéről és az ezzel kapcsolatos stratégiai feladatokról. A bevezető felszólalások körében Dr. Fülöp József, miniszteri biztos vázolta fel a kreatív ipar jelentőségét.

A Kreatív Ipari Kerekasztal munkacsoportokban folytatja munkáját, a cél az iparági stratégiai kidolgozása 2020. első negyedévének végére. Bemutatásra került mind a hét munkacsoport, melyek a következők: stratégiai megalapozás, technológia humanizációja és társadalmi kihívások, oktatás és képzés, vállalkozás és technológia, fejlesztés, szabályozás, hazai és nemzetközi együttműködés, ipari innováció. A munkacsoportok 2019. októberben kezdik meg a munkájukat.

A Kreatív Ipari Kerekasztalhoz és a munkacsoportokhoz való csatlakozás nyitott, minden iparági résztvevőt vagy a terület iránt érdeklődőt szívesen látnak az iparági feladatok meghatározásában és annak megvalósításában. Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: kreativ@itm.gov.hu

Október 2-án a stratégiai alapozó munkacsoport meg is kezdte az ágazati stratégia és akcióterv előkészítését, az ITM-ben, Dr. Nagy Adám helyettes államtitkár vezetésével. A konstruktív találkozó során a kreatív ipari értékláncok figyelembevételével készültek ajánlások az év végéig tartó folyamathoz. A munkacsoportban részt vesz Keresnyei János regionális igazgatónk is.

Design Pécs

A Design Pécs rendezvénysorozat október 3-án az "Alkotókból kreatív vállalkozók" című kreatív nappal vette kezdetét Pécsett.

A délelőtti, Jámbor Eszter (SZTNH) által előadott iparjogi előadást és tanácsadást követően európai uniós kreatív ipari projektekkel ismerkedtek a résztvevők. A délutáni programban a Kreatív Ipari Klaszter edukációs tagozatának megalakulása után a Klaszter taggyűlése következett, majd maga a Design Pécs divatbemutatóval egybekötött megnyitója kezdődött. Az eseményen adták át a hagyományos kirakatverseny díjait is.
A Design Pécs rendezvényei a Budapest Design Hét eseménysorozatához kapcsolódnak. A rendezvényen részt vett Keresnyei János is.

Kutatók Éjszakája az Ericssonban

A Kutatók Éjszakája idei programjaira 2019. szeptember 27-28-án került sor, többek között az Ericsson székházában, ahol a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkáival is megismerkedhettek a látogatók.

Az ifjúsági verseny tizenéves fiataljai poszterek, prototípusok és egyéb szemléltető eszközök segítségével mutatták be pályamunkáikat, többek között egy Csillagászati távcsövek automatizálása és távvezérlése című pályamunkát, amely segítséget nyújt az amatőr csillagászoknak, hogy az adatgyűjtés teljesen automata módon történjen, a Moly.net nevű eszközt, mely egy almakártevők elleni feromoncsapda, valamint az N-test problémák szimulációját m-dimenzióban.

Az érdeklődők, többek között, megtekinthették az aranytészta előállításának módszerét, bemutattak egy levegő szennyeződését mérő készüléket vagy akár elmerülhettek a jövő ballagási tablójában, mely egy telefonos applikáció segítségével életre kelti a diákokat.

A Kutatók Éjszakáján a tehetségekre közel több ezer látogató volt kíváncsi.Készítette: VISUALIA