Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2019-06-24
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2 emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja: 2019. július 23.


MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2019. június 20-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában összevont választmányi és elnökségi ülés tartott az Innovációs Szövetség.
1. Szabó Gábor, elnök köszöntötte a résztvevőket, megköszönte Pomázi Gyulának, az SZTNH elnökének, hogy vendégül látja a választmányt és az elnökséget, majd jóváhagyásra előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Antos László, ügyvezető igazgató könyvvizsgálatról szóló és Pakucs János, tiszteletbeli elnök, ill. Jakab László (választmányi tag és zsűrielnök) 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyről szóló kiegészítései után a választmány egyhangúlag jóváhagyta az előző ülés óta végzett tevékenységet.

2. Pomázi Gyula, elnök - meghívott előadóként - először ismertette az SZTNH hármas feladatát úgymint: iparjogvédelmi hatóság, K+F minősítési hatáskör, ill. szellemitulajdon-védelmi feladatok.

Elmondta, hogy a (kockázati) befektetők ma már olyan cégeket keresnek inkább, melyeknél jelentős az immateriális vagyon és az ügyfelek általi elfogadottság, és kevésbé számít a cégnél levő technológiai, ill. a munkatársak. Lengyelország ezt felismerve képes a cégekbe történő befektetések 70%-át nem állami forrásból fedezni.

Több olyan viselkedésformát azonosítottak, melyek révén a szellemi vagyon kiáramlik hazánkból, pl.:
 • IP-jogokkal kereskedő ázsiai cégek megvásárolnak kutatóktól, fejlesztőktől szabadalomérett technológiákat 100-150 ezer dollárért, és később kb. 10-szeres áron értékesítik,
 • a hazai felsőoktatási, kutatási intézményeknél keletkező K+F eredményt publikálják vagy magánszemélyként jelentik be, de nem hasznosulnak az eredmények később.
A szellemi vagyon megtartása és hasznosulása érdekében több terv és elgondolás is létezik. Újragondolták pl. az Iparjog Pályázatot, az NKFIH-val együtt. Egy csomag ajánlatra gondoltak, mely a hazai szabadalom bejelentési költségét (pl. ügyvivő), az első 3 év fenntartási költségeit, és az eseteges európai bejelentés költségének meghitelezését tartalmazná. A keretet 300 M Ft-ra emelnék.

Továbbá az intellectual capital value módszertanára szeretnének ajánlásokat tenni, hogy a cégértékben jelenjen meg a cég szellemi tulajdona.

Harmadik elem olyan szolgáltatások kialakítása lenne, melyekre egy befektetési folyamatban van szükség (term sheet, due diligence stb.).

Magyarország járműipari függőségének csökkentése érdekébe négy lehetséges gazdasági terület jön szóba, úgymint: élelmiszer-gazdaság, egészség-gazdaság, épített környezet (smart building) és a kreatív ipar.

A Magyarországon működő vállalkozások 96% mikro-vállalkozás, melyek finanszírozása nem csak hazánkban, de Európában sem megoldott. Azért, mert nem csak gazdasági, hanem társadalom-politikai kérdés is.
Hangsúlyozta, hogy a KKV fejlesztését szegmensenként kell és lehet megtenni, és nem általában KKV fejlesztéssel. Bizonyos ágazatokban tevékenykedő közép-vállakozásokat lehet serkenteni, de nem általában, hanem arra az iparági szegmensre vonatkozóan. Példaként említette a gyógyszerek termék azonosításának folyamatában résztvevő társaságokat.

Befejezésül beszélt a végfelhasználók által kiváltott kihívásokról, folyamatokról (application based or sharing economy). A teljes értéklánc átalakul, és az állami szabályozói szerepet is igazítani kell ezekhez.

Az előadás diái idekattintva olvashatók.

Az előadás után kiegészítéseket tettek, ill. kérdéseket tettek fel a MISZ választmányának tagjai (Szabó Gábor, Bendzsel Miklós, Mogyorósi Péter, Kardon Béla), valamint Ürge László, Vajta László és Bonyhády Elek.

3. Szabó Gábor és Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség köszönetét kifejezve elismerő okleveleket adott át a MISZ előző elnöksége és választmánya tagjainak, azoknak, akik el tudták fogadni az ülésre szóló meghívást. Oklevelet vett át:
 • Bolyky János Antal
 • Dr. Ürge László
 • Dr. Papanek Gábor
 • Csapody Miklós
 • Dr. Vajta László
 • Béres Attila
 • Dr. Dinya László
 • Dr. Bedő Zoltán és
 • Dr. Bársony István.
Bolyky János Antal, ill. Ürge László, aki 29, ill. 14 évig volt elnökségi tag, névre szóló porcelán kisplasztikát is átvehetett.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

A Vállalkozásfejlesztési Tanács június 21-én tartotta ülését, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. A Tanács ülésén Farkas József, elnökségi tagunk vett részt mint a Tanács tagja.

Az ülést Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) nyitotta meg, majd Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter tartott előadást "A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája" címmel.
Az ITM megkérdezte a hazai KKV-kat, hogy milyen területeken igénylik a kormány segítségét. Ezek, a vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet megteremtése, KKV-k üzleti környezetének és az e-kormányzat eszközeinek fejlesztése, KKV-k fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének erősítése, a szükséges tudás megszerzésének támogatása, KKV-k finanszírozáshoz jutásának összehangolása és a KKV-k generációváltása.

Annak ellenére, hogy a KKV-k 2010-2018 között a GDP tekintve 24%-os, hozzáadott értékben 27%-os, és exportban 45%-os növekedést értek el, a termelékenységben és hozzáadott értékben jelentősen elmaradnak az EU 28. átlaghoz. A felzárkóztatáshoz 2019-ben 167,5 milliárd Ft elérhető forrás nyílik meg számukra.

Utána Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének előadása következett. Az elmúlt évben 517 milliárd Ft összegű kutatás-fejlesztés történt, ezen belül a vállalatok K+F kiadása 380 milliárd Ft-ot tett ki. A gond az, hogy ennek több, mint 90%-t 10 nagyvállalat tette be és csak a maradékot a 600 ezer egyéb vállalkozás. Összesen 2800 vállalkozás tapasztalatát összegezve jelentős változások lesznek a kiírásokban. Többek között pl. a kutatás-fejlesztés nem a prototípus elkészítéséig fog tartani, hanem azonnal piacképes terméket kell kifejleszteni. Vagy pl. az elmúlt pályázati kiírásokban erőltetve volt az egyetem-vállalat kapcsolat, amely a visszajelzések szerint mindössze a pályázati szakaszra korlátozódott.
Egyes pályázatoknál előny lesz a közvetlen EU-pályázat, még nem nyertes esetben annak minősített értékelése esetben is, amely 100 pontból 20 pontot érhet hazai pályázat elbírálásakor.

Végül Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (ITM) bemutatta a GINOP 1. keretében várható új pályázati felhívásokat. Összesen 167,5 milliárd forint elérhető forrás nyílik meg a KKV-k számára 2019-ben, amelyből 90,84 Mrd Ft vissza nem térítendő (Piacvezérelt vállalati KFI, Külpiacra lépés támogatása, Magyar multi program, Modern Mintaüzem Program, Vállalkozói mentorprogram, Szabad vállalkozói zónákban "elmaradott térség" támogatás, generációváltás stb.) és 76,7 Mrd Ft visszatérítendő.

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Miskolcon

Június 5-én megnyílt a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Miskolci Egyetemen, amelyet egy 5 milliárd forintos program egyik eredményeként adtak át a campuszon. Az eseményen Dr. Horváth Zita, az EMMI helyettes államtitkára is részt vett.
Az új központ a korszerű anyagokra és vizsgálataikra, a modern anyagtechnológiákra, valamint az intelligens irányításra és automatizálásra fog fókuszálni.

Innovációmenedzsment konferencia Leonardo da Vinci tiszteletére

2019. június 16-19. között Firenzében tartotta XXX. konferenciáját a globális jelenléttel bíró International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) nevű szervezet, mely a reneszánsz polihisztor és innovátor, Leonardo da Vinci emléke előtt tisztelgett. A mintegy 500 fős, akadémiai, ipari és tanácsadói szervezeteket tömörítő közönség előtt a rendezvényt a Business Model Generation című könyv szerzője, valamint a világszerte alkalmazott Business Model Canvas megalkotója, Alexander Osterwalder vezette fel.

A konferencián a MISZ két választmányi tagja is részt vett: dr. Dőry Tibor, a Széchenyi Egyetem tanszékvezetője, aki "Management quality and innovation in family business: an empirical study" címmel, valamint dr. Kristóf Péter, a Nearsource Kft. ügyvezetője, aki "Why we need Exponential Organizations and how to create them?" címmel tartott előadást, valamint "Dive into Exponential Organisations" témában egy hosszabb workshopot.

Az ISPIM küldetése, hogy az akadémiai, az ipari, valamint a tanácsadói szféra képviselői közösen gondolkodva adjanak válaszokat a technológia egyre gyorsabbá váló fejlődése következtében jelentkező kihívásokra és lehetőségekre.

Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj 2019

A Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó Termében rendezték meg tagszervezetünk, a NOVOFER Alapítvány által kiírt Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj idei ünnepélyes átadását, június 5-én.
A vállalkozó szellemű diákok két kategóriában pályázhattak: "innovatív járművek" és "a növekvő polimer felhasználása".

A résztevőket Dr. Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, Dr. Bendzsel Miklós az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szendrő Péter professzor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke köszöntötte, továbbá tagvállalatunk, a Valor Hungarie Zrt. vezérigazgatója, Lepsényi István.

A díjakat Dr. Csépe Valéria, Dr. Bendzsel Miklós és Szendrő Péter adták át.
Háromféle ösztöndíj mellett különdíjakat is osztottak. A díjazottak listáját a következő linken lehet megtekinteni.

Programozóverseny diákok részére

Tagvállalatunk, az INNTEK Kft. közreműködésével a Dr. Code csapata megrendezte a Scratch Kupát a HKIK-ban, június 1-én, ahol 10-14 éves diákok mutathatták be programozó tudásukat. A kétkörös verseny első fordulójára a versenyre nevező diákok megküldték az általuk létrehozott játékprogramokat, s a legjobb 12 versenyző jutott tovább a júniusi döntőbe. A második fordulóban, a programok ismertetése mellett azok megvédésére került sor, majd további feladatokat kaptak a versenyzők. A versenyen Juhász Csaba Mátyás első, Ragó Marcell második és Garamvölgyi Márk harmadik helyezést ért el.
Készítette: VISUALIA