Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2021-09-06
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2021. szeptember 16.
Gulyás Tibor ITM h. államtitkár válasza a MISZ konzorciumépítő pályázattal kapcsolatban megfogalmazott javaslataira
Részletek

2021. augusztus 31.
A MISZ javaslatai a hazai pályázati ökoszisztéma megerősítéséhez a hazai szereplők sikeres szereplésének elősegítése érdekében a Horizont Európa Keretprogram pályázatain
Részletek

2021. július 9.
A MISZ észrevételei és javaslatai a "Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása" (kódszám: GINOP Plusz-1.1.2-21) c. tervezettel kapcsolatban
Részletek

2021. április 7.
A MISZ észrevételei és javaslatai a "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ" (kódszám: GINOP Plusz 1.0) c. tervezettel kapcsolatban
Részletek

2021. január 29.
A MISZ észrevételei és javaslatai a "Partnerségi Megállapodás" című dokumentummal kapcsolatban
Részletek

2021. január 29.
A MISZ észrevételei és javaslatai az "Összefoglaló Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervéről" című dokumentummal kapcsolatban
Részletek

2021. január 29.
A MISZ észrevételei és javaslatai a "Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program" című dokumentummal kapcsolatban
Részletek


A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) javaslatai a hazai pályázati ökoszisztéma megerősítéséhez a hazai szereplők sikeres szereplésének elősegítése érdekében a Horizont Európa Keretprogram pályázatain

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Helyettes államtitkár egyeztetési lehetőséget ajánlott fel az ITM, illetve az NKFIH, valamint a MISZ között, a Horizont Európa (HE) keretprogramok előkészítése kapcsán. A felkérés nyomán a MISZ HE munkacsoportja, az elnökség jóváhagyásával, 2021 első félévére kialakította álláspontját.

Szakmai anyagunk véglegesítése azonban sajnos elhúzódott, így az NKFIH részéről kiírt rásegítő pályázatban még nem lehetett figyelembe venni a MISZ észrevételeit. A megjelent kiírás nagyban segíti az elérni kívánt célt, a hazai pályázók bátorítását és segítését a HE pályázatok beadásában, a korábbinál egyszerűbb, kevesebb adminisztrációval járó rendszerben. Az alábbiakban szeretnénk tömören, felsorolásszerűen reflektálni a már megjelent kiírásra, esetleges hatékonyság növelési lehetőségekre felhívni a figyelmet:
  . Javasoljuk a támogatható pályázati konstrukciók körét pontosabban definiálni. A kiírás idevágó része nem fogalmaz teljesen egyértelműen az ide tartozó programokról: "A Felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az Európai Unió Horizont Európa kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában és az ehhez kapcsolódó közös programokban (pl. partnerségek, COST) (a továbbiakban Horizont Európa programban) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre [.]" 3. old. A Marie Sklodowska Curie pályázatok esetében például vannak egyéni és konzorciumi formák is, ez utóbbiak jelentős szervezést igényelnek.
  . Javasoljuk a magas színvonalú pályázatok definíciójának kiszélesítését: "Az a projekt tekinthető magas színvonalúnak, amely [.] elérte az adott felhívásra vonatkozó maximális pontszám 80%-át" (3. old) helyett "amely elérte a felhívásra vonatkozó összpontszám "threshold" szintet, vagy legalább a maximális összpontszám 70%-át" (mivel a bírálati pontszám nagy mértékben nem a magyar pályázó befektetett energiájától függ, így az EU "threshold" érték feletti szint elegendő minőségi mutató (ez kb 65-70% körül van) - de COST action esetében például nincs threshold meghatározva, ezért kell a 70% kitétel is).
  . A járványhelyzetre való tekintettel, javasoljuk a konzorciumépítő tevékenységek definíciójának (5. old) kiszélesítését online tevékenységekkel. Így pl. "külföldi konzorciumi partnerkereső vagy szakmai rendezvényen való részvétel" helyett online rendezvényeken, megbeszéléseken való részvétel, mellyel nem magát az utazást, hanem a munkaidő ráfordítást fedezné az elnyert támogatási összeg.
  . Javasoljuk az ellentmondások feloldását arra vonatkozóan, hogy a pályázat "utólagos finanszírozást" kíván nyújtani a sikeresen pályázó magyar partnereknek (3. old), vagy előremutatóan, miként arra a "Megvalósítás idejére vonatkozó információk" címszó (9. old), és az alatta megnevezett tervezendő mérföldkövek utalnak (10. old). Az utólagos finanszírozás indokoltabb azáltal, hogy az elért pontszám alapján jár a támogatás. Ez esetben mérföldkövek tervezése nem indokolt
  . A "Monitoring mutatók" alatt (9. old), javasoljuk pontosítani, hogy az utazással nem járó, online eseményeken való részvétel, elfogadható "vállalásnak" számít-e.
  . Kérjük pontosítani, hogy egy 24 hónap alatt, több sikeres Horizon Europe pályázat esetén, a támogatás egyszer, vagy akár többször elnyerhető. Azaz, egy támogatási kérelemmel, több sikeres pályázat esetén, az elnyerhető támogatási összeg többszöröse szerezhető-e meg. Ez csökkentené az adminisztrációs terheket a pályázók és a minisztérium esetében is.
Kérjük, hogy a mellékelt "Javaslatok a hazai pályázati ökoszisztéma megerősítéséhez a hazai szereplők sikeres szereplésének elősegítése érdekében a Horizont Európa Keretprogram pályázatain" c. szakanyagunkat az elkövetkezendő újabb kiírásokban, ill. az eddigiek módosításában figyelembe venni szíveskedjenek.

Üdvözlettel
Prof. Dr. Szabó Gábor elnök

A vélemény teljes szövege itt olvasható.
Készítette: VISUALIA