Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2017-02-14
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2017. szeptember 28.
MISZ-levél és állásfoglalás a szellemi tulajdonnal összefüggő új jogi szabályozás megalkotásáról Dr. Trócsányi László igazságügyi és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter részére
Részletek

2017. június 20.
A MISZ véleménye az Európai Bizottságot belső piaci ügyekkel összefüggésben vállalkozásoktól történő információkérésére feljogosító uniós rendelet-tervezetről
Részletek

2017. április 13.
A MISZ véleménye a "Logisztikai versenyképességről"
Részletek

2017. február 10.
A MISZ véleménye az Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramról (GINOP-8.1.3/B-17)
Részletek

2017. január 26.
Európai Bizottság európai elektronikus szolgáltatási kártya bevezetésről szóló javaslatának MISZ-véleménye
Részletek


A Magyar Innovációs Szövetség véleménye az Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramról (GINOP-8.1.3/B-17)

A tőkeprogram és célkitűzései a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) részéről támogathatóak, a 70 milliárd Ft keretösszeg jól szolgálhatja a hazai innovatív KKV-k tevékenységének pénzügyi támogatását, és ezen keresztül a munkahelyteremtést és a hazai GDP növelésének lehetőségét, az S3 stratégiában kitűzött célok elérését. A javaslat követi a vonatkozó EU-s és hazai jogszabályi környezet előírásait, azoknak megfelel.
Az összeállított javaslat és konstrukció, az alábbi észrevételeink és javaslataink figyelembevételével, a gyakorlati megvalósításra alkalmas.
A megvalósításban jelzett pontokon a MISZ kész szerepet vállalni a végrehajtásban.

Részletes észrevételek
 • A pénzügyi közvetítők kiválasztása jól szabályozott, javasoljuk az "összeférhetetlenség" tömör részletezését az egyértelműség érdekében.
 • A megcélzott alapok méretével és számával és az általuk kezelt összegek mértékével egyetértünk (8-15 milliárd Ft és 5-7 co -investment konstrukció) Javasoljuk a kiválasztásnál a területi eloszlást is figyelembe venni az ország megfelelő lefedése szempontjából. A közvetítők kiválasztásánál is javasoljuk az "összeférhetetlenség" rövid részletezését az egyértelműség érdekében.
 • Támogatjuk azt a célkitűzést, hogy az alapkezelőknek a finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozniuk, ez legyen befektetési döntéseknél soroló szempont, az kapja a befektetést, aki a nagyobb eredményt vállalja és teljesíti valószínűleg.
 • Javasoljuk, hogy a MISZ képviselői is részt vehessenek a Pénzügyi közvetítők kiválasztását, átvilágítását végző szervezetek értékelésében, érdemi véleményezési joggal, az ezt a feladatot ellátó szervezet mellett.
 • A pénzügyi közvetítők díjazására vonatkozó javaslatnál a teljes hozzájárulás 20 %-os maximális összegét mérsékelni lenne célszerű, és sikerdíj jellegű tétellel kellene kiegészíteni.
 • A Tőkeprogram résztvevői és együttműködésük keretei c. résszel egyetértünk. Célszerűnek tartanánk megvizsgálni, hány alkalmasnak ítélt pénzügyi közvetítő van jelenleg a hazai piacon, melyek várhatóan jelentkeznek a feladat ellátására.
 • A pénzügyi közvetítők jogosultak lesznek a befektetési politikájuk kialakítására, a termékleírásban rögzített célok és feltételek szerint. Ki fogja minősíteni és elfogadni az elkészített befektetési politikákat? Javasoljuk az NGM mint IH szerepvállalását ebben a feladatban, és a MISZ partnerként közreműködne, képviselői útján ebben a folyamatban, akár mint szakértő is.
 • A befektetési politikák kialakításához javasoljuk a "magas növekedési potenciál" jellemzőinek főbb elemeit meghatározni az egységes értelmezés és gyakorlat kialakítása érdekében. ( Pl. piaci igények alátámasztottsága, személyi feltételek megléte, pénzügyi feltételek megléte, a termék és szolgáltatás innovativitása, a fejlesztés stádiuma stb.)
 • A finanszírozási összeg meghatározott mértékét megfelelőnek tartjuk.
 • A megszerzett tulajdonrész mértékénél a 80%-ot magasnak tartjuk, megvizsgálni javasoljuk a kezdő, legfeljebb 50 %-os mérték használatát a teljes futamidő alatt (az államnak minoritásban kell maradnia a tulajdonosi pozícióban). A kockázati tőkebefektetésen felül szükséges forrásokat a független magánbefektetők által, vagy hitel ágon lenne célszerű biztosítani.
 • A tőkeprogram időbeli kereteinél a gyorsítást és a minél hamarabb történő bevezetést támogatnánk, amennyiben a feltételei fennállnak, akár már a negyedik negyedévben induljon el az alapkezelés, hogy a kihelyezések is minél rövidebb időn belül megvalósulhassanak (véleményünk szerint a megfelelő projektek rendelkezésre fognak állni).
 • Magántőke aránya, magánbefektetők kockázat-nyereség megosztási rendszere és a magánbefektetők ösztönzésének rendszere c. pont nem teljesen érthető, ugyanakkor amennyiben helyesen értelmezzük, nem tűnik életszerűnek. Ebben az esetben a közvetítő nem dönthetne önállóan a befektetésről, ahhoz mindéképpen szükség lenne egy független, harmadik befektetőhöz. Ez különösen a követő befektetések esetében nehezen kivitelezhető, hiszen a projektgazdáknak jellemzően ilyenkor már nincsen szabad forrásuk. Tehát ez a pont további tisztázásra szorul.
 • A veszteség-mérséklés meghatározott korlátaival egyetértünk.
 • Támogatjuk a KFI Tematikus célra vonatkozó előírásokat és a rögzített definíciókat is jónak tartjuk.
 • Ma Magyarországon nehezen vagy egyáltalán nem kivitelezhető olyan fejlesztési, innovációs projekt, amelynek nincsen valamilyen tevékenysége a közép-magyarországi régióban. Ez jellemzően az innovatív munkaerő és egyéb kutatási infrastruktúra elhelyezkedésének köszönhető. A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények c. pont kizárja az innovációs projektek döntő hányadát a programból.
 • A tőkeprogramból kizártak körénél a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható támogatás az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására. Ez teljesen ellehetetleníti azon befektetéseket, amikor egy sikeres magyar innováció piacravitelére kér pénzt a projektgazda. Magyarország a maga 10 milliós piacával nem elég egy innovatív terméknek, ezért az innovátorok jelentős része a külföldi terjeszkedéshez szeretne kockázati tőkét bevonni. Az említett pont alapján, az ilyen típusú befektetések ki vannak zárva a programból. Ennek mindenképpen kérjük az átgondolását.
 • A leírt indikátorokat és az állami támogatás formáját a MISZ megfelelőnek és alkalmazandónak tartja.
Készítette: VISUALIA