Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2015-04-13
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2015. december 21.
MISZ véleménye a használatiminta-oltalmi szabályozás felülvizsgálatának irányairól szóló kérdőívvel kapcsolatban
Részletek

2015. július 24.
MISZ-válasz a "Kiemelt ágazatok kiválasztási módszertana" c. kérdőívre
Részletek

2015. május 19.
MISZ-vélemény az Oslo kézikönyv felülvizsgálatával kapcsolatban
Részletek

2015. április 10.
A MISZ véleménye a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló előterjesztésről
Részletek


A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló előterjesztésről

Általános észrevételek
A Magyar Innovációs Szövetség támogatja a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) létrejöttét, azt gondoljuk, hogy jó volt a kezdeményezés és az eredmény is az. Különösen előnyös a magyar nyelv használatának lehetősége, mely elsősorban a KKV-k érdekeit szolgálja.

A PCT rendszer eddig azzal az előnnyel járt, hogy a bejelentők által benyújtott szabadalom megadása nemzeti vagy regionális hivatalok előtt történt. A PCT rendszer számos gyakorlati és technikai könnyebbséget nyújtott, de ugyanakkor fennmaradtak a nemzeti hivatalok feladatai, amelyek révén a szabadalmak nemzeti jellege is megmaradt.

Az Egységes Szabadalmi Egyezmény (ESZE) új rendszere számos aggályt vetett fel, különösen a magyar feltalálók, kis- és középvállalkozások részéről. Az ESZE nyelvi rezsimje pl. hátrányosan érintheti az abban megjelölt hivatalos nyelvektől eltérő nemzeti nyelvek használóit, vagy azokat az országokat, ahol a nyelvtudás szintje nem éri el a fejlettebb európai tagállamok nyelvtudását.

Figyelemmel arra, hogy a jelen új egyezmény szorosan kapcsolódik a PCT rezsim fennmaradásához, és új lehetőségeket takar, álláspontunk szerint stratégiailag és gazdaságilag is komoly diplomáciai lépés ennek fedél alá hozatala.

A VSZI-ben részes országok, reményeink szerint csak az elsők, és ez a lista bővülni fog. Különösen javasoljuk Romániával a szellemi tulajdon diplomácia szorosabbá tételét, hogy az ottani magyar nyelvű feltalálók is bekapcsolódhassanak a magyar nyelv használatának lehetőségébe.

A VSZI megállapodás jelen ratifikálása álláspontunk szerint fontos és szükséges lépés, mert enélkül a PCT nem tudja a Visegrádi Szabadalmi Intézetet kijelölni vizsgáló hatóságként.

Részletes észrevételek
A konkrét törvénycikkek tekintetében álláspontunk szerint kiegészítenivaló, vagy módosítanivaló paragrafus nincsen. A megállapodás kihirdetését követően létrejövő egyéb kapcsolódó végrehajtási szabályzatok feltehetően a még nyitott kérdéseket pontosítják, rendezik.

A 7. cikkelyhez kapcsolódóan egyetlen kiegészítő megjegyzést kívánunk fűzni, nevezetesen a VSZI szerződésen kívüli felelősségére vonatkozó szakaszhoz. Itt ugyanis álláspontunk szerint egyértelműen kell kodifikálni, hogy a VSZI a nemzeti hivatalokon keresztül fogja a feladatát ellátni, így az okozott károk tekintetében a VSZI az alvállalkozókra vonatkozó szabályok szerint felel.
Készítette: VISUALIA