Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2014-04-02
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2014. november 27.
A MISZ véleménye az Igazságügyi Minisztérium által megküldött "Szellemitulajdon-védelmi szakképesítésekről" szóló előterjesztésről
Részletek

2014. november 24.
A MISZ véleménye a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programról (2014. nov. 7.)
Részletek

2014. október 30.
A MISZ véleménye a "Fokozatváltás a felsőoktatásban" c anyagról
Részletek

2014. október 17.
A MISZ véleménye a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verziójáról
Részletek

2014. július 1.
A MISZ véleménye a "Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával" c. pályázati felhívás (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv) pályázati útmutatójáról
Részletek

2014. május 26.
A MISZ véleménye a KTIA Technológiai start-up ökoszisztéma építés tárgyú pályázat-tervezetről (Kódszám: Start-up_14)
Részletek

2014. április 28.
A MISZ válasza az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek körében alkalmazható új keletű technikákról szóló kérdőívre
Részletek

2014. március 25.
A MISZ észrevételei a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS tervezetéhez; (Kódszám: GOP-2014-3.3.4.)
Részletek

2014. március 4.
A MISZ véleménye a Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagáról
Részletek


A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS tervezetéhez; (Kódszám: GOP-2014-3.3.4.)

Általános észrevételek
A Horizon 2020 első K+F pályázatait 2013 dec. 11-én publikálták Brüsszelben. Jelenleg több mint 400 pályázat van nyitva, mely több ezer oldal információ, és az első beadási határidők április elején esedékesek. Ezért nagy szüksége van a hazai KKV-knak pályázati tanácsadók segítségére, hogy a Horizon 2020 K+F pályázat "dzsungelben" eligazodjanak és szükség szerint egy nyerés esélyével induló 3 ország szereplőit összefogó konzorcium tagjaként angol nyelven a brüsszeli bírálók tetszését elnyerő pályamunkát állíthassanak össze. A GOP jelen segítsége fontos és sürgős. Időben érdemes lett volna már az első negyedévben elindítani, mert a nemzetközi versenytársak jobban szervezett, fürgébb pályázói bizony "elkapkodhatják" a célzott és szűkös kereteket a hazai szereplők elől, mivel a pályázatok beadása a GOP jelen tervezete szerint 2014 jún. 16.

Egyetértünk a GOP-2014-3.3.4. céljával, az IKT szektor kiemelt fejlesztésének szükségességével, melynek egyik lehetséges kiegészítő eszköze jelen pályázat. Különösen hasznosnak tarjuk, hogy a Horizon 2020 K+F pályázataihoz csatlakozva a magyar KKV-k támogatott formában kapcsolódhatnak be az EU gazdasági folyamataiba. A konkrét pályázati tevékenység hozadékán kívül további pozitív járulékos hatás az a bizalom és kapcsolatrendszer, mely a sikeres pályázatbeadás eredményeként a magyar szereplők birtokába jut, mely alapja lehet további gazdasági, kereskedelmi tevékenységeknek.

Részletes észrevételek
1. o.
A GOP szerepéről és fontosságáról szól az "A" pont Alapvető információk címmel. Ennek a pontnak az utolsó bekezdése a következő: "Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) az IKT szakmai és stratégiai kérdések tekintetében Magyarország Kormányának stratégiai partnere, amely aktívan részt vesz az ország stratégiai fejlesztési programjainak kialakításában és véleményezésében, esetenként az elmúlt években számos esetben a stratégia megvalósításában nyújtott szakmai támogatást az intézményrendszer számára." Mindazonáltal, hogy nem kívánjuk megkérdőjelezni az IVSZ kulcsszerepét, mégis javasoljuk megindokolni az EU-s állami támogatásokat ellenőrző brüsszeli bürokraták számára is kellően meggyőző módon, hogy miért épp az IVSZ kerül ilyen megkülönböztetett szerepbe.
(A megkülönböztetett szerep annyit jelent, hogy ha egy vállalkozás vállalja, hogy fizeti az IVSZ tagdíjat, 75 %-os állami támogatást szerezhet 5 M Ft és 20 M Ft közötti nagyságban, melyet csak az IVSZ szolgáltatásaira költhet el. Az IVSZ minimális tagdíja: 38000 Ft, a maximális tagdíj: 650.000 Ft. A minimális és maximális tagdíj közötti tagdíjszámítási kulcs az iparűzésiadó-alap után számolt 0,14%.)

1. o.
Javasoljuk átgondolni, hogy az A.5.1 pontban leírt: "A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében."- mennyire védhető meg Brüsszelben a versenysemlegesség szemüvegén át vizsgálva! Valóban csak és kizárólag az IVSZ tagság és az IVSZ-nél megvásárolt tanácsadói szolgáltatások az egyetlen lehetséges és hatékony módszer a KKV-k pályázati segítésére?

2. o.
Az A.5.4 szerint: "részt vesz Horizon 2020 pályázatban önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként, illetve vezető partnerként ..." - megítélésünk szerint azon magyar KKV-k, melyek ilyen jellegű pályázati tanácsadási szolgáltatásokat kell, hogy igénybe vegyenek, nem valószínű, hogy konzorciumban vezető partneri (leader) szerepet tudnak vállalni. Az EU illetékes pályázati bírálói sem fognak egy "kezdő, számukra ismeretlen" konzorciumvezetőnek annyi bizalmat szavazni, hogy egy 2-8 M eurós projekt felelősségteljes vezetését rá bízzák, abban az esetben, ha számos publikációval rendelkező, ismert kutató professzor jegyzi a versenytársak konzorcium-vezetői pozícióit.

4. o.
Az A.5.1 pontban leírtak köszönnek vissza a B.4. A pályázó tevékenysége (iparág) c. pontban: "A pályázó tag az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében, vagy vállalja, hogy legkésőbb a támogatói szerződés hatályba lépéséig tagsági jogviszonyt létesít."

5. o.
C.1. Támogatható tevékenységek köre
Helyes törekvés, hogy a pályázat révén nyert pénzügyi eszközök ne csak és kizárólag tanácsadásra legyen elkölthetőek, hanem de minimis támogatásként projekt-partner keresés, ill. piacra jutás támogatási költségei is fedezhetőek ebből a forrásból.
A támogatás tervezett keretei (pályázatonként 5 és 20 M Ft között) és aránya (75 %) véleményünk szerint megfelelőek.

5. o.
A Pályázat tartalma, C.1. pont: ac) "IVSZ Szoftverfejlesztési Tanúsítvány megszerzése: projekt előminősítési szolgáltatás igénybevétele az IVSZ által felállított innovatív know-how alapú minőségbiztosítási rendszernek megfelelően a Horizon 2020 programban való részvétel feltételeinek vizsgálatával;" - valóban csak és kizárólag az IVSZ az egyetlen szervezet Magyarországon, mely képes és alkalmas ezen tanúsítványok megszerzéséhez tanácsadói segítséget nyújtani?

7. o.
C.8. FENNTARTáSI KöTELEZETTSéG: "A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 1 évben folyamatosan rendelkezik: ...;d) tagsági jogviszonnyal az IVSZ-ben" ?
Nem egyértelmű a tervezet elolvasása után, hogy mennyiben van szoros korreláció a sikeres Horizon 2020 K+F tevékenység és az IVSZ tagság között. Erre vonatkozó statisztikai adatokkal talán érdemes legalább lábjegyzetként kiegészíteni a tervezett GOP rendelkezést, annak érdekében, hogy egy majdani brüsszeli ellenőrzés esetén a magyar kormányzat részéről kellő nyomatékkal lehessen érvelni.
A tervezet egyéb részeivel egyetértünk, ezekhez nem kívánunk észrevételt tenni.
Készítette: VISUALIA