Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2013-12-01
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2013. november 14.
A MISZ véleménye az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programról (EFOP)
Részletek

2013. november 14.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verziójáról
Részletek

2013. október 17.
A MISZ véleménye a Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KMOP-2013-1.2.1/B) c. pályázatról
Részletek

2013. október 4.
A MISZ észrevételei a Tudománypolitikai Stratégia (2014-2020) elfogadásáról szóló előterjesztésről
Részletek

2013. szeptember 4.
A MISZ sajtóközleménye: Egyetértés alakult ki a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázattal kapcsolatban
Részletek

2013. augusztus 21.
A MISZ sajtóközleménye a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú kiírással kapcsolatban
Letöltés

2013. augusztus 15.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programról (VEKOP)
GINOP
Letöltés .xlsx
VEKOP
Letöltés .xlsx

2013. augusztus 14.
A MISZ véleménye az "Egészségügyi ágazati szakpolitikai stratégia: Egészséges Magyarország 2014-2020, Egészségügyi Kutatás, Fejlesztés és Innováció fejezet" 2013. júliusi vázlatáról
Részletek

2013. július 31.
A MISZ állásfoglalása a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat újragondolásának szükségességéről
Letöltés
NIH válasza
Letöltés

2013. június 17.
Egészségügyi KFI stratégiai tervdokumentum (kérdőív-válaszok)
Letöltés

2013. május 31.
Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020
Részletek
Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020

2013. április 16.
Vélemény a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról készült előterjesztés tervezetéről
Részletek

2013. április 4.
Vélemény a "Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020" c. tervezetről
Részletek

2013. április 2.
Dr. Harangozó István, regionális igazgató: Észrevételek az Észak-alföldi régió Intelligens Szakosodási Stratégiája tervezetéhez
Részletek

2013. április 2.
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a "RIS3 Intelligens Szakosodás Stratégia a Nyugat-dunántúli régióban" egyeztetési változathoz
Részletek

2013. január 31.
Vélemény a Jedlik-tervről (Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére, 2013-2016)
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programról (EFOP)

Általános észrevételek

Az anyag mind áttekintésben, mind értelmezésben rendkívüli mennyiségű feladatot jelent. Összességében elmondható, hogy a beavatkozási irányok alapjában véve megfelelőek, azonban hangsúlyosságuk az Operatív Programban nem mindig megfelelő, és így a támogatások könnyen célt téveszthetnek. Többek között a természettudományok oktatásának teljes reformja szükséges, hogy ne forduljanak el a fiatalok a fizikától, a kémiától és a matematikától. Eszközökkel, kísérletekkel kell színesíteni az oktatást, mind általános iskolai, mind középiskola, mind egyetemi szinten. Olyan kompetenciákat kell oktatni, amelyek segítik a diákok későbbi sikerességét, úgymint: munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a probléma-megoldás, a kommunikáció és a vevőközpontúság.

A tervezett pénzügyi juttatások részletes lebontásának hiányában, annak mértékét nem tudjuk minősíteni.
A feladatok megvalósításához kapcsolódóan vannak mérőszámok, ill. mérhető értékelések megfogalmazva. Arról viszont nincs szó, hogy "mi van, ha a tervszámok nem teljesülnek?", a menetközbeni beavatkozás és újratervezés esetleges lehetőségeiről és irányairól sincs szó. Megkerülhetetlen a célkitűzéseink folyamatos értékelése (átértékelése) és a tennivalók annak megfelelő adaptálása.

Részletes észrevételek

12. oldal
Az egészségügyi fejlesztések négy céljával egyet tudunk érteni.
71. oldal
Habár az innováció és a társadalmi felemelkedés szükségszerűen képzett embereket igényel, fontos tudomásul venni, hogy a mennyiségi adatok mellett mindig ott kell, hogy szerepeljenek a minőségi jellemzők. Nem feltétlenül arra van szükség, hogy sok középiskolásunk legyen, vagy sok egyetemistánk, később diplomásunk, hanem az is fontos, hogy mit és milyen szinten tanulnak ezekben az oktatási intézményekben. Így nyomatékosítani szeretnénk a természettudományos és műszaki tudás fontosságát, melynek népszerűsítése és támogatottsága meg kell, hogy jelenjen az OP-ben. Habár a 73. oldalon zárójelesen ez előkerül, hangsúlyosnak egyáltalán nem érezzük. A felsőoktatás területén pedig, a hangsúly a Közszolgálati Egyetem nagyberuházás felé van eltolva.
78. oldal
Rendkívül fontos, hogy a "gyarapodó tudástőke" c. prioritás megkapja a tervezett támogatást. Ugyanakkor a felhasználás szempontjainál itt is a mennyiségi helyett a minőségi jellemzők hangsúlyozását tartanánk helyesnek. Azaz nem a képzettek számának mértéktelen növelése a követendő példa (erre korábban már volt példa, látjuk hová vezetett), hanem a még jobb minőségű képzés felé kell elmozdulnunk. Ehhez szorosan kötődik a vi. beavatkozási irány is, mely szükséges, de nem elégséges feltétele a magasabb minőségű oktatásnak, és majdan K+F+I tevékenységnek.
Készítette: VISUALIA