Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2013-04-09
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2013. november 14.
A MISZ véleménye az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programról (EFOP)
Részletek

2013. november 14.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verziójáról
Részletek

2013. október 17.
A MISZ véleménye a Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KMOP-2013-1.2.1/B) c. pályázatról
Részletek

2013. október 4.
A MISZ észrevételei a Tudománypolitikai Stratégia (2014-2020) elfogadásáról szóló előterjesztésről
Részletek

2013. szeptember 4.
A MISZ sajtóközleménye: Egyetértés alakult ki a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázattal kapcsolatban
Részletek

2013. augusztus 21.
A MISZ sajtóközleménye a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú kiírással kapcsolatban
Letöltés

2013. augusztus 15.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programról (VEKOP)
GINOP
Letöltés .xlsx
VEKOP
Letöltés .xlsx

2013. augusztus 14.
A MISZ véleménye az "Egészségügyi ágazati szakpolitikai stratégia: Egészséges Magyarország 2014-2020, Egészségügyi Kutatás, Fejlesztés és Innováció fejezet" 2013. júliusi vázlatáról
Részletek

2013. július 31.
A MISZ állásfoglalása a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat újragondolásának szükségességéről
Letöltés
NIH válasza
Letöltés

2013. június 17.
Egészségügyi KFI stratégiai tervdokumentum (kérdőív-válaszok)
Letöltés

2013. május 31.
Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020
Részletek
Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020

2013. április 16.
Vélemény a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról készült előterjesztés tervezetéről
Részletek

2013. április 4.
Vélemény a "Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020" c. tervezetről
Részletek

2013. április 2.
Dr. Harangozó István, regionális igazgató: Észrevételek az Észak-alföldi régió Intelligens Szakosodási Stratégiája tervezetéhez
Részletek

2013. április 2.
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a "RIS3 Intelligens Szakosodás Stratégia a Nyugat-dunántúli régióban" egyeztetési változathoz
Részletek

2013. január 31.
Vélemény a Jedlik-tervről (Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére, 2013-2016)
Részletek

Vélemény a "RIS3 Intelligens Szakosodás Stratégia a Nyugat-dunántúli régióban" egyeztetési változathoz

SWOT analízis (kiegészítés)
Erősségek:
A régióban a gazdaságfejlesztés szempontjából meghatározó, erős ipari parkok és innovációs központok működnek.
Lehetőségek:
A régióban meghatározó, erős ipari parkok technológiai parkokká, innovációs központok kompetencia központokká fejlesztése kiválóságokhoz és kulcsiparágakhoz kapcsolódó szolgáltató fókusszal.

Jövőkép
A RIS3 Intelligens Szakosodás Stratégia célja meglévő iparági erősségeken és lehetőségeken alapuló "világviszonylatban is látható" kiválóságok, kompetenciák kiválasztása, illetve létrehozása. A feladat nem a K+F+I feltételrendszer extenzív növelése, hanem a kompetitív előnyökre, erősségekre épülő kiválóságok, kompetenciák azonosítása és intenzív, piacorientált fejlesztése.

Az elsődleges cél a Kiválóságok azonosítása, létrehozása és fejlesztése, melyet el kell választani a nem kiválóságokra épülő, de a vállalkozások versenyképességét elősegítő Generikus innovációs szolgáltatások fejlesztésétől. Az első két prioritáshoz szorosan kapcsolódik hagyományosan az Innovatív vállalkozások versenyképességének fokozása.
A fentiek figyelembevételével és előtérbe helyezésével át kell fogalmazni a stratégia jövőképét is.
Jövőkép (javaslat)
A régió a meglévő kulcságazatok kompetitív előnyeire és erősségeire építő iparági kiválóságok és kompetenciák felmutatása által világviszonylatban is láthatóvá válik. A generikus innovációs szolgáltatások fejlesztése a kulcsiparágakhoz kapcsolódó vállalkozások versenyképességét növeli. Ezáltal megnövekedik a régió jövedelemtermelő képessége, amely emeli a régió lakosságának életminőségét és jólétét.

Stratégiai célok
Az egyeztetési változat stratégiai céljai a fentiek miatt nem tartalmazzák az Intelligens szakosodás elvárásait. Ezért azokat a Jövőképben és az új Fejlesztési prioritásokban megfogalmazottak szerint át kell írni, módosítani kell.

Fejlesztési prioritások
Az egyeztetési változat a prioritások kitűzésekor a régi INNOREG sablont használja, amely a 2001-ben készült RIS kitűzéseit kielégítette, de a jelenlegi RIS3 prioritásainak nem felel meg. Ezért a RIS3 prioritásokat az Intelligens szakosodás stratégia céljainak megfelelően kell kitűzni. Az új prioritásoknak tükröznie kell a jövőbemutató, kiválósági törekvéseket, emellett a meglévő intézményrendszerhez igazodó, hagyományos, de hozzáadott értéken alapuló innovációs és vállalkozásfejlesztési elvárásoknak is eleget kell tenni. Javaslatunk a következő:

1. Kompetitív erősségekre és lehetőségekre épülő kiválóságok azonosítása, létrehozása és intenzív piacorientált fejlesztése (javaslat)
1/1. Meglévő felsőoktatási intézmények, tudományos/kutató műhelyek kiválóságainak azonosítása és fejlesztése

1/2. Piaci igényeken alapuló, kiválóság alapú, új tudományos/kutató műhelyek létrehozása és fejlesztése

1/3. Felsőoktatási intézmények, tudományos/kutató műhelyek kiválóságon alapuló eredményeinek disszeminációja

1/4. Kiválóságokhoz kapcsolódó, kockázati tőkebefektetés szempontjából kedvező start-up és spin-off cégek létrehozásának elősegítése

1/5. Nemzetközi K+F+I tevékenységekbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek szélesítése

2. Hozzáadott értékeken, szinergián alapuló generikus innovációs szolgáltatások fejlesztése (javaslat)
2/1. Felsőoktatási intézmények és tudományos/kutató műhelyek innovatív szolgáltatásainak fejlesztése

Spontán klaszterkezdeményezések felkarolása, meglévő klaszterek hálózatos működésének segítése a technológiai és tudástranszfer által

2/2. Klaszterek hálózatos működésének segítése a technológiai és tudástranszfer segítségével

2/3. Regionális innovációs monitoring és önértékelésen alapuló vállalkozói benchmark rendszer kiépítése

2/4. Szolgáltató fókuszú technológiai parkok, kompetencia központok létrehozása és fejlesztése

2/5. Az innováció társadalmi beágyazottságának erősítése, szemléletformálás és népszerűsítés

3. Innovatív vállalkozások versenyképességének fokozása (javaslat)
3/1. Vállalkozások innováció menedzsment ismereteinek bővítése
(innovációs projektek generálása, iparjogvédelmi tanácsadás, technológia transzfer ismeretek, mentoring és coaching, piacelemzés és marketing ismeretek,)

3/2. Vállalkozások minősítési rendszerének fejlesztése, beszállítói képességének növelése

3/3. Vállalkozások kulcsiparágakhoz kapcsolódó K+F+I tevékenységének elősegítése

3/4. Befektetői és kockázati tőke szempontjából kedvező start-up és spin-off vállalkozások létrehozásának elősegítése

3/5. Vállalkozások piacra jutási és marketing lehetőségeinek elősegítése

4. Fejlesztési prioritások (javaslat)

Prioritások
1.
Kiválóságok azonosítása, létrehozása és fejlesztése
2.
Generikus innovációs szolgáltatások fejlesztése
3.
Innovatív vállalkozások versenyképességének fokozása

Intézkedések
1/1.
Meglévő felsőoktatási intézmények, tudományos / kutató műhelyek kiválóságainak azonosítása és fejlesztése
2/1.
Felsőoktatási intézmények és tudományos/kutató műhelyek innovatív szolgáltatásainak fejlesztése
3/1.
Vállalkozások innováció menedzsment ismereteinek bővítése
1/2.
Piaci igényeken alapuló, kiválóság alapú, új tudományos/kutató műhelyek létrehozása és fejlesztése
2/2.
Klaszterek hálózatos működésének segítése a technológiai és tudástranszfer segítségével
3/2.
Vállalkozások minősítési rendszerének fejlesztése, beszállítói képességének növelése
1/3.
Felsőoktatási intézmények, tudományos/kutató műhelyek kiválóságon alapuló eredményeinek disszeminációja
2/3.
Regionális innovációs monitoring és önértékelésen alapuló vállalkozói benchmark rendszer kiépítése
3/3.
Vállalkozások kulcsiparágakhoz kapcsolódó K+F+I tevékenységének elősegítése
1/4.
Kiválóságokhoz kapcsolódó, kockázati tőkebefektetés szempontjából kedvező start-up és spin-off vállalkozások létrehozásának elősegítése
2/4.
Szolgáltató fókuszú technológiai parkok, kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
3/4.
Befektetői és kockázati tőke szempontjából kedvező start-up és spin-off vállalkozások létrehozásának elősegítése
1/5.
Nemzetközi K+F+I tevékenységekbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek szélesítése
2/5.
Az innováció társadalmi beágyazottságának erősítése, szemléletformálás és népszerűsítés
3/5.
Vállalkozások piacra jutási és marketing lehetőségeinek elősegítése

2013. április 2.

Budavári László
Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgató
INNONET Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
Készítette: VISUALIA