Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2012-08-14
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2012. december 19.
Vélemény az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról c. előterjesztés tervezetéről
Részletek

2012. december 4.
A MISZ véleménye a BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 társadalmi konzultációra készített tervezetéről
Részletek

2012. november 29.
A MISZ észrevétele az EMMI által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet" tervezetéről
Részletek

2012. október 24.
A MISZ véleménye az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló EMMI rendelet tervezetéről
Részletek

2012. október 17.
A MISZ levele az NFÜ-höz a tanácsadó szervezetek akkreditációjával kapcsolatban
Részletek
NFÜ válasza
Részletek

2012. szeptember 19.
Vélemény a "Kormány környezetpolitikai teljesítményének félidei civil értékelése" című anyagnak, a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság által adott válaszának innovációs részéről
Részletek

2012. augusztus 3.
A MISZ véleménye "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" című, NFÜ által kiírt, pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2012. június 28.
A MISZ levele a Miniszterelnöknek az NKITT-tel kapcsolatban
Részletek

2012. június 12.
A MISZ véleménye a "Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának" tervezetéről (2012. május)
Részletek
SZTNH válasza
Részletek

2012. június 7.
A MISZ válaszai az NGM által, a KFI stratégia kialakításával kapcsolatosan feltett kérdésekre
Részletek

2012. június 7.
Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012
Részletek

2012. május 24.
A MISZ észrevételei Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan
Részletek

2012. május 4.
A MISZ észrevételei a "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat tervezetéhez
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 27.
Vélemény az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)" c. pályázati anyagról
Részletek

2012. április 24.
Vélemény a K+F, ill. munkahelyi képzés pályázatokról
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 13.
The remarks of the Hungarian Association for Innovation about the document entitled "BIAC Thought Starter, Innovation and Development"
Részletek

2012. április 12.
A MISZ észrevételei az "Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012" c. tervezetről
Részletek

2012. február 24.
A MISZ véleménye a Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV) c. pályázattervről
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye, ill. javaslatai az NKITT 2012. január 24-i ülésére előterjesztett "Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" c. anyaghoz
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Beszállítói programok" tárgyú pályázati felhívásról (Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E)
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap pályázati dokumentációiról
Részletek

2012. január 25.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről
Részletek

2012. január 19.
A MISZ véleménye a 2012. évi K+F programportfólió c. NGM munkaanyagról
Részletek

A MISZ véleménye "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" című, NFÜ által kiírt, pályázati felhívás tervezetéről

Általános észrevételek

Szövetségünk véleménye szerint a kiírás számos piacszűkítő és diszkriminatív elemet tartalmaz a nevezők részére, amellyel eleve versenyhátrányba kerülnek a többi innovatív céggel szemben.

A kiírás ugyan egyéni vállalkozókra lett kitalálva, mégis nagyon bürokratikus lett. A pályázati felhívásban nincs kritérium arra vonatkozóan, hogy mikor kell esetlegesen visszafizetni a pályázati összeget.

Nem tér ki a tervezet arra az esetre, amikor a részletes üzleti, pénzügyi és marketing terv kidolgozása után egyértelművé válik, hogy az elképzelés nem "piacképes". Tehát valaki korrekten használta fel a kapott támogatást és kiderült, hogy be kell fejezni a projektet - innovációs elképzelések esetén ez nem meglepő.

Összességében úgy látjuk, hogy nem reális a kiírás, noha a szándék jó, de kevés a rendelkezésre álló összeg, s mindemellett nagyon meg van kötve a vállalkozó keze a pályázati pénz elköltésében. A pályázatot új alapokon történő átgondolásra javasoljuk.

Részletes észrevételek

A. Támogatás célja és háttere

Véleményünk szerint egy nulláról induló és a részletezett projektet végigvivő vállalkozás (általában) még nem alkalmas a kockázati tőke bevonására (A.1.), ezért megengedőbb megfogalmazást javaslunk.

Kevésnek tűnik a régiónkénti 500 M Ft, amiből 57 db projekt esetén kb. 6-9 M Ft az, ami a projektekre fordítható.

B. Pályázók köre

Azáltal, hogy start-up alapítását felsőfokú iskolai végzettséghez kötik nem tükrözik a start-up-ok valódi működését. Hiszen nagyon sok start-up-ot eleve az egyetemet félbe hagyó alapítók indítják.

C. A pályázat tartalma

A C.1.3.-ban szereplő kötelező tevékenységek megfogalmazása nem szerencsés. Egyrészt, ha valaki már elfogadott szabadalommal rendelkezik, akkor már az azzal kapcsolatos további tevékenység felesleges. Javasoljuk a "ha nem rendelkezik az újdonság vonatkozásában jogi védettséggel, akkor kötelező elindítani..." megfogalmazást.
Másrészt a C.7.1-ben felsorolt iparágak nem mindegyike implikálja (pl. IKT, kreatív iparágak) a szabadalmi védettség elindítását, továbbá számos üzleti modell épül arra, hogy lehetséges lenne ugyan, de mégsem szabadalmaztatnak egy technológiát, pl. a jelentős anyagi teher vagy a másolás megnehezítése miatt.

A "C.3. Elszámolható költségek" közt nem szerepel a pályázó magánszemély vagy egyéni vállalkozó munkabérének költsége. Javasoljuk, hogy kerüljön be az elszámolható költségek közé max. 4 hónapra, max. 300 000 Ft-os bérköltség elszámolásának a lehetősége.

A "C.3.1. Elszámolható költségek típusai I./1. pontja szerint": Az Üzleti Terv elkészítésével a pályázó csak olyan tanácsadót bízhat meg, aki rendelkezik az 'Akkreditációs Felhívás Tanácsadó szervezetek részére' c. felhívás C2 pontjának "13. Innováció menedzsment" témakörében akkreditációval. Ezzel kapcsolatos problémánk, hogy az "Akkreditációs Felhívás Tanácsadó szervezetek részére" jelenleg fel van függesztve, a korábbi pályázati felhívásban csak 12 Tanácsadói terület szerepelt, az "Innováció Menedzsment" témakör nem. Így tehát a jelenleg akkreditált szervezetek sem végezhetik el a tanácsadói szolgáltatást.

A "C.3.1. Elszámolható költségek típusai I./1. pontja szerint": "Jogi szolgáltatás saját szervezeten belül történő ellátása esetén a projektmenedzsment költségek keretében, annak terhére és szabályai szerint történhet a költség elszámolása." Ezzel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a pályázati felhívásban nem szerepel elszámolható költségként a projekt menedzsment költsége.

A "C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai" pontban meghatározott 100 000 Ft-os limitek túl alacsonyak. Egy innovációs projekt esetében 100 000 Ft-os határ eszközbeszerzésre, immateriális jószágok beszerezésére vagy az anyagbeszerzésre nem elegendő. Ezzel kapcsolatban javasoljuk a limit megemelését. Az sem érthető, hogy miért éppen az üzleti terv költségei lettek 1,5 M Ft-ban korlátozva.

Nem reális és nehezen teljesíthetőnek tartjuk a "C.6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások"-ban szereplő elvárás teljesítését, miszerint a létrejövő vállalkozásnak a projekt befejezését követő 1 évig 1 főállású alkalmazottat kell, hogy foglalkoztasson. Ez elriasztja az induló vállalkozásokat. Javasoljuk az elvárás törlését, vagy a főállás csökkentését napi 4 órás munkaviszonyra.

A "C.7.1 Projekt iparági szűkítése" pontnál javasoljuk az elektronika felvételét is a listára.

A "C.7.2. Projekt területi korlátozása" nem rendelkezik arról, hogy az igénybevett szolgáltatásokat bármelyik régióból igénybe lehet-e venni. Javasoljuk, hogy az egyértelműség érdekében szerepeljen a pályázati felhívásban az, hogy a pályázó a különböző szolgáltatásokat az ország bármely régiójában székhellyel rendelkező tanácsadótól is igénybe veheti.

A "C.7.3. Egyéb speciális feltételek" közt szereplő kötelező vállalás nem engedélyezi a gazdasági társaság (GFO 113, GFO 212) létrehozását. Javasoljuk a Korlátolt Felelősségű Társaságok és Betéti Társaságok létrehozásának engedélyezését, akár úgy is, hogy a támogatásban nem részesülő egyéb alapító tagok szavazati és tőke aránya 25%-nál nem lehet nagyobb.
Készítette: VISUALIA