Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2012-06-07
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2012. december 19.
Vélemény az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról c. előterjesztés tervezetéről
Részletek

2012. december 4.
A MISZ véleménye a BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 társadalmi konzultációra készített tervezetéről
Részletek

2012. november 29.
A MISZ észrevétele az EMMI által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet" tervezetéről
Részletek

2012. október 24.
A MISZ véleménye az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló EMMI rendelet tervezetéről
Részletek

2012. október 17.
A MISZ levele az NFÜ-höz a tanácsadó szervezetek akkreditációjával kapcsolatban
Részletek
NFÜ válasza
Részletek

2012. szeptember 19.
Vélemény a "Kormány környezetpolitikai teljesítményének félidei civil értékelése" című anyagnak, a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság által adott válaszának innovációs részéről
Részletek

2012. augusztus 3.
A MISZ véleménye "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" című, NFÜ által kiírt, pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2012. június 28.
A MISZ levele a Miniszterelnöknek az NKITT-tel kapcsolatban
Részletek

2012. június 12.
A MISZ véleménye a "Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának" tervezetéről (2012. május)
Részletek
SZTNH válasza
Részletek

2012. június 7.
A MISZ válaszai az NGM által, a KFI stratégia kialakításával kapcsolatosan feltett kérdésekre
Részletek

2012. június 7.
Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012
Részletek

2012. május 24.
A MISZ észrevételei Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan
Részletek

2012. május 4.
A MISZ észrevételei a "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat tervezetéhez
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 27.
Vélemény az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)" c. pályázati anyagról
Részletek

2012. április 24.
Vélemény a K+F, ill. munkahelyi képzés pályázatokról
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 13.
The remarks of the Hungarian Association for Innovation about the document entitled "BIAC Thought Starter, Innovation and Development"
Részletek

2012. április 12.
A MISZ észrevételei az "Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012" c. tervezetről
Részletek

2012. február 24.
A MISZ véleménye a Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV) c. pályázattervről
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye, ill. javaslatai az NKITT 2012. január 24-i ülésére előterjesztett "Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" c. anyaghoz
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Beszállítói programok" tárgyú pályázati felhívásról (Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E)
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap pályázati dokumentációiról
Részletek

2012. január 25.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről
Részletek

2012. január 19.
A MISZ véleménye a 2012. évi K+F programportfólió c. NGM munkaanyagról
Részletek

Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

A magyar mérnöktársadalom immár hagyományosan legnagyobb rendezvénye, a Magyar Műszaki Értelmiség Napja idén hatodik alkalommal került megrendezésre június 4. és 7. között. A rendezvénysorozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban.

Az utóbbi évtizedek egyértelműen megmutatták, hogy az innovatív gazdaság a fejlődés, a gazdasági felemelkedés motorja. A XXI. században a gazdaság versenyképességét az ipar tudástartalma határozza meg, ennek forrása a magasan képzett munkaerő, melynek alapját a színvonalas oktatás teremti meg.

A csúcstechnológia alapját biztosító infrastruktúra és a hardver eszközök elterjesztése terén az utóbbi tíz évben Magyarországon megkezdődött a felzárkózás. A szektor fejlettségi szintje, az alkalmazottak aránya megközelíti, illetve egyes mutatóit tekintve eléri az EU átlagot. Ugyanakkor a csúcstechnológiai szolgáltatási piac fejlettsége, az információs társadalom kiépülése és a tudásalapú gazdaság még nem megfelelő színvonalú.

A magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről kiadott 2009-es állásfoglalás megerősíti: "A gazdasági élet szereplőit aggodalommal tölti el a szakoktatás, a természettudományos és műszaki képzés magyarországi helyzete. Az oktatás e területein a nemzetközileg megfigyelhető, káros, a szakképzést és a természettudományos közoktatást érintő tendenciák Magyarországon fokozott mértékben jelentkeznek. A diákok és a szülők túlnyomó része nem érti, hogy a matematika, a fizika, a kémia tantárgyak által kifejlesztett készségek és ezekben átadott alapvető ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, a magyar gazdaságnak nincs esélye a világversenyben".
Az OECD Oktatási Körképének (Education at a Glance) 2011-es adatai szerint az OECD országok között a felsőfokú oktatásban Magyarországon a legalacsonyabb a természettudományos diplomák aránya, és a mérnöki diplomák tekintetében is a sereghajtók közé tartozunk.

Az ország jövőjéért felelősséget érző politikai erők, döntéshozók megértették, hogy Magyarország kiélezett gazdasági versenyben, a válságban való talpon maradásához elengedhetetlen a műszaki és természettudományos képzés erősítése az oktatási rendszer valamennyi szintjén. A versenyképes oktatási rendszer és a belőle kilépő képzett és kreatív fiatal szakemberek a hazai vállalatok számára létfontosságúak. Szükségszerű továbbá minél több, magas hozzáadott értéket termelő, innovatív munkahely létrehozása. A versenyképes, innovatív tudással és alkalmazási készséggel rendelkező mérnökök alkotásaik révén az erős nemzetközi versenyben hozzájárulnak hazánk elismeréséhez, pozitív nemzetközi megítélésének erősítéséhez.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat továbbra is fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy Magyarország csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományos képzés területén markáns fejlesztési programok indulnak, melynek következtében nő az e területen tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülése, javul a szakmai megítélése, presztízse.
A rendezvénysorozat résztvevői kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a jövőben a Magyar Műszaki Értelmiség Napja június 6-ához, Bánki Donát, az egyik legnagyobb mérnök géniusz születésnapjához kapcsolódjon.

Az Országházban 2012. június 7-én rendezett ünnepi ülés a fenti Nyilatkozatot közfelkiáltással elfogadta.
Készítette: VISUALIA