Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2012-01-26
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2012. december 19.
Vélemény az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról c. előterjesztés tervezetéről
Részletek

2012. december 4.
A MISZ véleménye a BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 társadalmi konzultációra készített tervezetéről
Részletek

2012. november 29.
A MISZ észrevétele az EMMI által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet" tervezetéről
Részletek

2012. október 24.
A MISZ véleménye az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló EMMI rendelet tervezetéről
Részletek

2012. október 17.
A MISZ levele az NFÜ-höz a tanácsadó szervezetek akkreditációjával kapcsolatban
Részletek
NFÜ válasza
Részletek

2012. szeptember 19.
Vélemény a "Kormány környezetpolitikai teljesítményének félidei civil értékelése" című anyagnak, a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság által adott válaszának innovációs részéről
Részletek

2012. augusztus 3.
A MISZ véleménye "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" című, NFÜ által kiírt, pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2012. június 28.
A MISZ levele a Miniszterelnöknek az NKITT-tel kapcsolatban
Részletek

2012. június 12.
A MISZ véleménye a "Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának" tervezetéről (2012. május)
Részletek
SZTNH válasza
Részletek

2012. június 7.
A MISZ válaszai az NGM által, a KFI stratégia kialakításával kapcsolatosan feltett kérdésekre
Részletek

2012. június 7.
Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012
Részletek

2012. május 24.
A MISZ észrevételei Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan
Részletek

2012. május 4.
A MISZ észrevételei a "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat tervezetéhez
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 27.
Vélemény az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)" c. pályázati anyagról
Részletek

2012. április 24.
Vélemény a K+F, ill. munkahelyi képzés pályázatokról
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 13.
The remarks of the Hungarian Association for Innovation about the document entitled "BIAC Thought Starter, Innovation and Development"
Részletek

2012. április 12.
A MISZ észrevételei az "Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012" c. tervezetről
Részletek

2012. február 24.
A MISZ véleménye a Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV) c. pályázattervről
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye, ill. javaslatai az NKITT 2012. január 24-i ülésére előterjesztett "Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" c. anyaghoz
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Beszállítói programok" tárgyú pályázati felhívásról (Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E)
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap pályázati dokumentációiról
Részletek

2012. január 25.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről
Részletek

2012. január 19.
A MISZ véleménye a 2012. évi K+F programportfólió c. NGM munkaanyagról
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2011. novemberi elnökségi, valamint decemberi összevont elnökségi és választmányi ülése tárgyalta a regionális innováció szervezeti helyzetét. Az elhangzott vélemények és javaslatok, valamint az ezt követő szakmai egyeztetések eredményei alapján a MISZ elnöksége a következő állásfoglalást teszi.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége támogatja, hogy a kidolgozandó Nemzeti Innovációs Stratégia (NIS) részét képező regionális innovációs rendszer feladatait a jelenleg is működő Regionális Innovációs Ügynökségek hálózata lássa el. A Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) ilyen irányú tevékenységének támogatását a következők indokolják:

- A RIÜ-k eddigi hat éves működésük során a regionális innovációs rendszer meghatározó intézményeivé váltak (az elmúlt három évben közvetett módon 350 új munkahely létrehozásával, 70 új termék és szolgáltatás piacra jutásának támogatásával, több mint 400 kezdeményezett, mentorált és menedzselt innovációs projekttel 12,7 Mrd forint értékben, a helyi KKV-k 21 nemzetközi szervezetben való képviseletével). Ebben az időszakban a RIÜ-kben sikerült kialakítani egy jól felkészült szakember-hátteret, illetve szolgáltatásaikon keresztül egy regionális szinten meghatározó vállalkozói és nemzetközi szinten jól működő kapcsolatrendszert.
- A RIÜ-k küldetése és tevékenysége - összhangban a MISZ tevékenységével - számos olyan területet ölel fel, amelyeket más regionális intézmények összehangoltan nem végeznek. Ilyenek a nemzetgazdaság regionális innovációs lehetőségeinek és igényeinek feltárása, az innováció társadalmasítása, az innovatív vállalkozások összefogása és támogatása, az innovációs eredmények értékelése és díjazása, valamint a folyamatos tájékoztató rendszer működtetése.
- A RIÜ-k a nemzeti és EU-s innovációs pályázati igények és források fontos közvetítőjévé váltak, meglévő regionális kapcsolatrendszerükön keresztül a kis- és középvállalkozások (illetve a regionális innováció egyéb szereplői) innovációhoz kapcsolódó forrás abszorpciójában meghatározó szerepük van.
- A RIÜ-k tevékenysége kialakításukat és működésüket támogató hat éves pályázati finanszírozás lezárulta után jelentős mértékben piaci irányba tolódott, amely nem teszi lehetővé az eddig ellátott és a regionális innovációs rendszer számára nélkülözhetetlen közfeladataik ellátását.
- A RIÜ-k legfontosabb feladataikat az alapító regionális innovációs szervezetek hathatós támogatásával végezték el. Tevékenységük tehát a regionális innovációs rendszer szempontjából meghatározó intézményeket integrálja.

A MISZ elnöksége hangsúlyozza, hogy az innovációs folyamatok társadalmi haszna lényegesen nagyobb, mint az innovációs vállalkozások által elért saját haszon. Ez indokolja, hogy az innovatív tevékenységeket, az innovációs kultúra terjesztését, az innovatív vállalkozásokat működésük első szakaszában támogatni és segíteni kell. Ezt a tevékenységet az elmúlt hat évben a RIÜ-hálózat közfeladatként magas színvonalon végezte. Szükséges, hogy az ennek során megszerzett tapasztalatok és a hitelesség ne vesszenek kárba. A fenti eredmények mellett ez indokolja, hogy a Regionális Innovációs Ügynökségek hálózata folytassa tovább tevékenységét a régió és az ország innovációs teljesítményének növelése érdekében.

Amennyiben a RIÜ-hálózat közfeladatait központi támogatás híján a továbbiakban nem tudja ellátni, a MISZ jelentős partnert, az ország pedig egy jól felépített és hatékonyan működő hálózatot veszít az innováció területén. Emellett veszélybe kerül a következő (2014-2020) tervezési időszak innovációs célú pályázati forrásainak hatékony felhasználása is.

Budapest, 2012. január 25.
Készítette: VISUALIA